Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 84 din 30 august 2005

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste constituirea unui comitet consultativ privind protectia animalelor utilizate in scopuri experimentale si in alte scopuri stiintifice

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 829 din 14 septembrie 2005


SmartCity3


    Vazand Referatul de aprobare nr. 33.139 din 30 august 2005, intocmit de Directia generala sanitara veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
    avand in vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia,

    presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Norma sanitara veterinara care stabileste constituirea unui comitet consultativ privind protectia animalelor utilizate in scopuri experimentale si in alte scopuri stiintifice, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare.
    Art. 4
    Prezentul ordin constituie transpunerea oficiala a Deciziei Comisiei nr. 90/67/CEE care stabileste constituirea unui comitet consultativ privind protectia animalelor utilizate in scopuri experimentale si in alte scopuri stiintifice, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 044 din 20 februarie 1990, p. 30.
    Art. 5
    (1) Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Prezentul ordin va intra in vigoare de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

                p. Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare
                  Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
                                  Dan Marcu

    ANEXA 1

                           NORMA SANITARA VETERINARA
care stabileste constituirea unui comitet consultativ privind protectia animalelor utilizate in scopuri experimentale si in alte scopuri stiintifice

    Art. 1
    Se constituie pe langa Comisia Europeana un comitet consultativ privind protectia animalelor utilizate in scopuri experimentale si in alte scopuri stiintifice, denumit in continuare Comitetul.
    Art. 2
    Comitetul are sarcina de a asista Comisia Europeana in organizarea schimbului de informatii adecvate, dupa cum este prevazut la art. 22 alin. (3) din Directiva nr. 86/609/CEE, precum si in cazul altor probleme ridicate privind aplicarea directivei mentionate.
    Art. 3
    (1) In cadrul Comitetului fiecare stat membru trebuie sa fie reprezentat de 2 oficiali ai autoritatii nationale mentionate la art. 6 din Directiva nr. 86/609/CEE, responsabili pentru verificarea indeplinirii in mod corespunzator a prevederilor directivei respective; in statele membre in care au fost desemnate mai multe autoritati in acest scop, respectivul stat membru aduce la cunostinta Comisiei Europene care sunt autoritatile de la care se aleg cei 2 reprezentanti.
    (2) Ramane la discretia membrilor Comitetului, in orice moment, sa numeasca un expert cu o calificare adecvata, aflat sub autoritatea lor, si care sa actioneze in numele lor la oricare dintre intalniri.
    Art. 4
    Intalnirile Comitetului vor fi prezidate de un reprezentant al Comisiei Europene; aceasta din urma furnizeaza servicii de secretariat pentru Comitet si grupurile sale de lucru si organizeaza munca acestora.
    Art. 5
    (1) Mandatul unui membru al Comitetului este de 5 ani; numirile membrilor pot fi reinnoite, iar dupa expirarea perioadei de 5 ani membrii Comisiei Europene raman in functie pana cand sunt inlocuiti sau li se reinnoieste numirea.
    (2) Mandatul unui membru se poate incheia inainte de expirarea perioadei de 5 ani, prin demisie, deces sau la cererea autoritatii nationale care l-a desemnat; in astfel de cazuri autoritatea nationala in cauza, dupa consultarea Comisiei Europene, nominalizeaza o persoana interimara pentru perioada ramasa din mandat.
    (3) Membrii nu sunt remunerati pentru serviciile lor.
    (4) Comisia Europeana, in scopuri informative, publica o lista a membrilor in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene.
    Art. 6
    Comitetul, pentru a fi degrevat de sarcini, poate stabili grupuri de lucru care trebuie sa il informeze asupra realizarii sarcinilor care le-au fost incredintate de acesta.
    Art. 7
    (1) Comitetul si grupurile sale de lucru se intrunesc la sediul Comisiei Europene sau in orice alt loc de intrunire, la convocarea acesteia.
    (2) Reprezentantii departamentelor interesate ale Comisiei Europene iau parte la intrunirile Comitetului si ale grupurilor de lucru ale acestuia.
    (3) Presedintele Comitetului si/sau Comisia Europeana pot invita orice persoana cu calificari speciale in ceea ce priveste orice subiect de pe agenda de lucru, care sa participe ca expert la deliberarile Comitetului sau ale grupurilor de lucru mentionate la art. 6.
    Art. 8
    (1) In timpul discutiilor Comitetului si grupurilor de lucru nu se voteaza.
    (2) Atunci cand consilierea ceruta este acordata cu aprobarea unanima a membrilor sai, Comitetul elaboreaza concluzii comune.
    (3) In lipsa unei aprobari unanime, pozitiile diferite luate in cursul discutiei sunt inregistrate intr-un raport intocmit sub responsabilitatea Comisiei Europene.
    (4) La solicitarea opiniei Comitetului sau a grupurilor de lucru ale acestuia, Comisia Europeana poate stabili un termen limita pana la care aceste opinii se emit.
    Art. 9
    (1) Fara a se aduce prejudicii prevederilor art. 214 din Tratatul de aderare, atunci cand presedintele Comitetului sau Comisia Europeana informeaza membrii Comitetului cu privire la opinia solicitata sau la problemele aparute, acestea sunt de natura confidentiala, membrii Comitetului avand obligatia de a nu divulga informatiile ajunse la cunostinta lor in urma activitatii Comitetului sau a grupurilor sale de lucru.
    (2) In astfel de cazuri numai membrii Comitetului si reprezentantii departamentelor interesate ale Comisiei Europene pot fi prezenti la intrunire.
    Art. 10
    (1) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor pune in aplicare acte normative, reglementari si prevederi administrative necesare pentru conformarea cu prezenta norma sanitara veterinara, pe care le va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Ministerului Integrarii Europene si al Misiunii Romaniei pe langa Uniunea Europeana, impreuna cu tabelele de concordanta, in vederea evaluarii conformitatii transpunerii legislative, si va stabili masurile necesare pentru implementarea corecta si la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.
    (2) Atunci cand Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor actioneaza potrivit prevederilor alin. (1), trebuie sa faca o referire expresa la prezenta norma sanitara veterinara. Procedura privind realizarea referirii mentionate ramane in responsabilitatea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.
    (3) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va lua masurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice incalcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare, iar in caz de infractiuni sesizeaza organele de cercetare penala.
    (4) Prezenta norma sanitara veterinara constituie transpunerea Deciziei nr. 90/67/CEE.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 84/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 84 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 84/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu