Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.83 din 10.09.2014

privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 692 din 22 septembrie 2014SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 119 şi ale art. 121 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. e) şi f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Persoanele fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora. Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2009 privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice şi a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 25 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Niculae Havrileţ
ANEXĂREGULAMENT pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale Capitolul ICadru legislativ Articolul 1 (1) Prezentul regulament, denumit în continuare Regulament, este elaborat în conformitate cu dispoziţiile
art. 10 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, şi cu prevederile art. 121 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Activităţile de proiectare, execuţie şi exploatare a obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale, precum şi a instalaţiilor de utilizare se realizează de către instalatori autorizaţi de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) sau de către personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi. (3) Activităţile de verificare a proiectelor şi expertiză tehnică a obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor din sectorul gazelor naturale se realizează de către verificatori de proiecte şi experţi tehnici atestaţi de către ANRE.(4) Activităţile de verificare a proiectelor şi expertiza tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează de către verificatori de proiecte, respectiv de către experţi tehnici atestaţi de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Capitolul IIScop Articolul 2 (1) Prezentul regulament are ca scop stabilirea condiţiilor, termenelor şi procedurilor de acordare, suspendare şi retragere a calităţii de instalator autorizat în domeniul gazelor naturale persoanelor fizice, pentru activităţile de proiectare, execuţie şi exploatare a obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor din domeniul gazelor naturale, conform tabelului nr. 1:Tabelul nr. 1

Activitate Tip obiectiv/sistem/instalaţie Tip autorizaţie
Proiectare Instalaţii de utilizare a gazelor naturale/biogaz/biometan PGIU
Instalaţii GNCV sau instalaţii GNC PGNC
Sisteme de distribuţie (SD) PGD
Instalaţii de producere/stocare biogaz/biometan (BG)
Sisteme de transport (ST) PGT
Instalaţii tehnologice de suprafaţă/conducte din amonte (CA)
Instalaţii tehnologice înmagazinare (IT)
Instalaţii de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune (IU)
Execuţie/Exploatare Instalaţii de utilizare a gazelor naturale/biogaz/biometan EGIU
Instalaţii GNCV şi instalaţii GNC EGNC
Sisteme de distribuţie (SD) EGD
Instalaţii de producere/stocare biogaz/biometan (BG)
Sisteme de transport (ST) EGT
Instalaţii tehnologice de suprafaţă/conducte din amonte (CA)
Instalaţii tehnologice înmagazinare (IT)
Instalaţii de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune (IU)

(2) Activităţile din domeniul gazelor naturale se desfăşoară de către persoane fizice autorizate/neautorizate conform tabelelor nr. 2 şi 3.Tabelul nr. 2

Activitate Instalaţii de utilizare a gazelor naturale/biogaz/biometan Instalaţii GNCV/GNC
Categorie personal Tip autorizare/ atestat Categorie personal Tip autorizare/ atestat
Proiectare Instalatori autorizaţi PGIU Instalatori autorizaţi PGNC
Verificare de proiecte Verificatori atestaţi de MDRAP Verificatori atestaţi de ANRE VGv
Execuţie Personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi EGIU - Personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi EGNC -
Instalatori autorizaţi EGIU Instalatori autorizaţi EGNC
Exploatare IU Instalatori autorizaţi Instalatori autorizaţi
Personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi EGIU - Personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi EGNC -
Coş fum Personal specializat în activităţi de coşerit
Verificare/Revizie/ Întreţinere aparate de utilizare Operatori autorizaţi de ISCIR
Expertiză tehnică Experţi tehnici atestaţi de MDRAP Experţi tehnici atestaţi de ANRE EGv

Tabelul nr. 3

Activitate Sisteme de distribuţie (SD) şi instalaţii de producere/stocare biogaz/biometan (BG) Sisteme de transport (ST) şi instalaţii tehnologice de suprafaţă/conducte din amonte (CA) şi instalaţii tehnologice înmagazinare (IT) şi instalaţii de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune (IU)
Categorie personal Tip autorizare/ atestat Categorie personal Tip autorizare/ atestat
Proiectare Instalatori autorizaţi PGD Instalatori autorizaţi PGT
Personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi PD - Personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi PT -
Verificare de proiecte IU Verificatori atestaţi de MDRAP IU Verificatori atestaţi de MDRAP
SD Verificatori atestaţi de ANRE VGd CA Verificatori atestaţi de ANRE VGp
ST VGt
BG VGb
IT VGs
Execuţie Personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi ED - Personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi ET -
Instalatori autorizaţi EGD Instalatori autorizaţi EGT
Exploatare Instalatori autorizaţi Instalatori autorizaţi
Personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi ED - Personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi ET -
Expertiză tehnică IU Experţi tehnici atestaţi de MDRAP IU Experţi tehnici atestaţi de MDRAP
SD Experţi tehnici atestaţi de ANRE EGd CA Experţi tehnici atestaţi de ANRE EGp
ST EGt
BG EGb IT EGs

Capitolul IIITerminologie şi expresii Articolul 3 (1) În sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc după cum urmează:a)autorizare - proces de evaluare a cunoştinţelor teoretice ale persoanelor fizice în urma căruia ANRE acordă calitatea de instalator autorizat în domeniul gazelor naturale; b)coordonarea directă - activitatea de conducere organizatorică şi tehnică a personalului calificat/necalificat din cadrul unei echipe de lucru, desfăşurată de către instalatorul autorizat, membru al respectivei echipe, responsabil pentru lucrarea de proiectare/execuţie/exploatare a obiectivului/ sistemului/instalaţiei din domeniul gazelor naturale; c)execuţie - ansamblul activităţilor desfăşurate de un instalator autorizat sau de către personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi în vederea realizării/modificării unui/unei obiectiv/sistem/instalaţii din domeniul gazelor naturale, cu respectarea proiectelor tehnice şi a legislaţiei conexe domeniului gazelor naturale; d)exploatare - ansamblul activităţilor desfăşurate de un instalator autorizat sau de către personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi în scopul asigurării/efectuării punerii în funcţiune, întreţinerii, reparaţiilor, verificărilor/reviziilor şi intervenţiilor pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, eficienţă, continuitate a alimentării cu gaze naturale şi de protecţie a mediului a unui/unei obiectiv/sistem/instalaţii din domeniul gazelor naturale; e)legitimaţie - act administrativ individual emis de ANRE instalatorilor autorizaţi care atestă calitatea de instalator autorizat pentru desfăşurarea activităţilor de proiectare/ execuţie/exploatare a obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor din domeniul gazelor naturale; f)proiectare - ansamblu de activităţi desfăşurate de un instalator autorizat sau de către personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi în vederea elaborării unui studiu de fezabilitate, a unei documentaţii tehnice şi/sau a unui proiect tehnic în domeniul gazelor naturale; g)profil conex activităţilor tehnice în domeniul gazelor naturale - specializare din cadrul unei structuri de învăţământ aferentă domeniilor construcţii civile şi industriale sau politehnic care, în programa analitică, conţine una dintre următoarele discipline: hidraulică generală, mecanica fluidelor, termodinamică, termotehnică, acţionări/echipamente hidraulice şi pneumatice, transportul şi distribuţia fluidelor, tehnologii din industria chimică, petrochimică şi rafinării, dinamica gazelor, dinamica fluidelor, transport hidraulic şi pneumatic, curgerea fluidelor în sisteme multifazice, curgeri în sisteme polifazice, biocombustibili - tehnologii, biorafinării - tehnologii, purificarea gazelor, termodinamica zăcămintelor de hidrocarburi, extracţia ţiţeiului şi a gazelor naturale, proiectarea exploatării zăcămintelor de hidrocarburi, investigaţii hidrodinamice, termotehnică şi maşini termice, transportul şi depozitarea hidrocarburilor, dinamica structurilor de foraj, transport şi depozitare; intervenţii, reparaţii şi probe de producţie la sonde; comprimarea şi lichefierea gazelor naturale; extracţia şi prelucrarea gazelor naturale, mentenanţa sistemelor de conducte, transportul fluidelor multifazice, termoenergetica colectării, transportului şi depozitării hidrocarburilor sau alte discipline ce fac parte din aceeaşi categorie. (2) În sensul prezentului regulament, următoarele expresii şi abrevieri se definesc după cum urmează:a)Direcţie generală de specialitate -– Direcţia generală reglementări tehnice şi autorizare în domeniul gazelor naturale; b)Direcţie de specialitate - Direcţia autorizare în domeniul gazelor naturale; c)ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; d)MDRAP - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice; e)ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat; f)AP - asociaţie profesională de utilitate publică în domeniul gazelor naturale, care desfăşoară activităţi specifice în colaborare/parteneriat cu ANRE. (3) Termenii, expresiile şi abrevierile prevăzute la alin. (1) şi (2) se completează cu termenii definiţi în Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul IVCondiţii, termene şi proceduri de autorizare Secţiunea 1Condiţii de autorizare Articolul 4Calitatea de instalator autorizat se dobândeşte pe bază de: a)examen, la obţinerea legitimaţiei iniţiale pentru un tip de autorizare; b)dosar, întocmit în conformitate cu prevederile art. 8, pentru situaţiile prevăzute la art. 27 şi 28. Articolul 5 (1) Examenul se organizează de către ANRE sau de către AP - sub supravegherea ANRE.(2) ANRE desfăşoară activităţile aferente procesului de examinare în conformitate cu Procedura de organizare şi desfăşurare a examenului de autorizare a persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 6Etapele procesului de autorizare a solicitanţilor sunt: a)depunerea documentelor necesare în vederea autorizării; b)analiza documentelor depuse de către solicitant; c)organizarea examenului de autorizare; d)comunicarea rezultatelor; e)emiterea legitimaţiei. Articolul 7Condiţiile cumulative de studii şi de vechime minimă de practică în domeniul gazelor naturale pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul pentru participarea la examen sunt prevăzute în tabelul nr. 4. Tabelul nr. 4

Activitate Tip autorizaţie Profilul/Specialitatea petrol-gaze Profilul/Specialitatea instalaţii pentru construcţii Profil conex activităţilor tehnice în domeniul gazelor naturale
Studii superioare Studii medii sau personal calificat Studii superioare Studii medii sau personal calificat Studii superioare Studii medii sau personal calificat
Proiectare PGIU 1 an vechime în proiectare sub coordonarea directă a unui instalator autorizat PGIU - Indiferent de vechimea în domeniul gazelor naturale - 2 ani vechime în proiectare sub coordonarea directă a unui instalator autorizat PGIU -
PGNC 1 an vechime în PGT şi 1 an vechime în PGD - 1 an vechime în PGT şi 1 an vechime în PGD - 1 an vechime în PGT şi 1 an vechime în PGD -
PGD Indiferent de vechimea în domeniul gazelor naturale - Indiferent de vechimea în domeniul gazelor naturale - 2 ani vechime în proiectare sub coordonarea directă a unui instalator autorizat PGD -
PGT Indiferent de vechimea în domeniul gazelor naturale - Indiferent de vechimea în domeniul gazelor naturale - 2 ani vechime în proiectare sub coordonarea directă a unui instalator autorizat PGT -
Activitate Tip autorizaţie Profilul/Specialitatea petrol-gaze Profilul/Specialitatea instalaţii pentru construcţii Profil conex activităţilor tehnice în domeniul gazelor naturale
Studii superioare Studii medii sau personal calificat Studii superioare Studii medii sau personal calificat Studii superioare Studii medii sau personal calificat
Execuţie/ Exploatare EGIU 1 an vechime în execuţie/ exploatare sub coordonarea directă a unui instalator autorizat EGIU 1 an vechime în execuţie/ exploatare sub coordonarea directă a unui instalator autorizat EGIU 1 an vechime în execuţie/ exploatare sub coordonarea directă a unui instalator autorizat EGIU 1 an vechime în execuţie/ exploatare sub coordonarea directă a unui instalator autorizat EGIU 1 an vechime în execuţie/ exploatare sub coordonarea directă a unui instalator autorizat EGIU 1 an vechime în execuţie/ exploatare sub coordonarea directă a unui instalator autorizat EGIU
EGNC 1 an vechime în EGT şi 1 an vechime în EGD 2 ani vechime în EGT şi 2 ani vechime în EGD 1 an vechime în EGT şi 1 an vechime în EGD 2 ani vechime în EGT şi 2 ani vechime în EGD 1 an vechime în EGT şi 1 an vechime în EGD 2 ani vechime în EGT şi 2 ani vechime în EGD
1 an vechime în execuţie/ exploatare sub coordonarea directă a unui instalator autorizat EGNC 1 an vechime în execuţie/ exploatare sub coordonarea directă a unui instalator autorizat EGNC 1 an vechime în execuţie/ exploatare sub coordonarea directă a unui instalator autorizat EGNC 1 an vechime în execuţie/ exploatare sub coordonarea directă a unui instalator autorizat EGNC 1 an vechime în execuţie/ exploatare sub coordonarea directă a unui instalator autorizat EGNC 1 an vechime în execuţie/ exploatare sub coordonarea directă a unui instalator autorizat EGNC
EGD 1 an vechime în execuţie/ exploatare sub coordonarea directă a unui instalator autorizat EGD 1 an vechime în execuţie/ exploatare sub coordonarea directă a unui instalator autorizat EGD 1 an vechime în execuţie/ exploatare sub coordonarea directă a unui instalator autorizat EGD 1 an vechime în execuţie/ exploatare sub coordonarea directă a unui instalator autorizat EGD 1 an vechime în execuţie/ exploatare sub coordonarea directă a unui instalator autorizat EGD 1 an vechime în execuţie/ exploatare sub coordonarea directă a unui instalator autorizat EGD
EGT 1 an vechime în execuţie/ exploatare sub coordonarea directă a unui instalator autorizat EGT 1 an vechime în execuţie/ exploatare sub coordonarea directă a unui instalator autorizat EGT 1 an vechime în execuţie/ exploatare sub coordonarea directă a unui instalator autorizat EGT 1 an vechime în execuţie/ exploatare sub coordonarea directă a unui instalator autorizat EGT 1 an vechime în execuţie/ exploatare sub coordonarea directă a unui instalator autorizat EGT 1 an vechime în execuţie/ exploatare sub coordonarea directă a unui instalator autorizat EGT

Articolul 8(1) În vederea dobândirii calităţii de instalator autorizat, solicitanţii depun un dosar ce cuprinde:a)cerere, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2; b)actul de studii sau atestatul de recunoaştere/echivalare a acestuia în România, în copie legalizată; c)foaia matricolă, în copie legalizată - numai pentru profilul conex activităţilor tehnice în domeniul gazelor naturale; d)adeverinţe eliberate de către operatorii economici autorizaţi de ANRE unde solicitantul şi-a desfăşurat activitatea care să certifice elementele precizate în memoriul de activitate şi care să acopere cel puţin perioada de vechime minimă de practică în domeniul gazelor naturale pentru tipul de autorizaţie solicitat; e)un fişier în formă arhivată ce conţine următoarele documente, scanate:1. actul de identitate; 2. memoriu de activitate aferent tipului de autorizare deţinut; 3. certificatul de absolvire a unui curs de pregătire teoretică, conform prevederilor art. 18; 4. fotografie ¾ cm în format „Joint Photographic Experts Group - jpg“, efectuată cu cel mult 12 luni înainte de transmiterea solicitării; 5. dovada achitării tarifului, pentru fiecare tip de autorizare solicitat, conform tarifelor aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE. (2) Informaţiile precizate la alin. (1) lit. e) se trimit în una dintre următoarele forme:a)e-mail la adresa autorizare.gaze@anre.ro; b)suport magnetic transmis/depus la registratura ANRE; c)prin încărcare pe pagina de internet a ANRE. (3) În cazul în care solicitantul intenţionează să susţină examenul pentru mai multe tipuri de autorizare, dar nu mai mult de două simultan, acesta face menţiunile corespunzătoare în cerere şi prezintă documentele comune precizate la alin. (1) întrun singur exemplar.(4) Pentru persoanele fizice străine, documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c) sunt prezentate în traducere autorizată în limba română. Articolul 9 (1) Analizarea documentelor precizate la art. 8, publicarea pe pagina de internet a rezultatelor procesului de analiză şi programarea la examen se realizează de către Direcţia de specialitate din cadrul ANRE sau de către AP, sub coordonarea ANRE.(2) Programarea solicitanţilor se publică cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea examenului şi conţine elemente detaliate cu privire la data, ora şi adresa locului de examinare.(3) Solicitanţii care îndeplinesc condiţiile de participare se pot prezenta la examen conform programării afişate pe pagina de internet a ANRE sau a AP. Articolul 10 (1) Solicitantul declarat admis în urma examenului dobândeşte calitatea de instalator autorizat.(2) Calitatea de instalator autorizat este definitivă, fiind dovedită cu legitimaţia de instalator autorizat, numai în condiţiile valabilităţii acesteia.(3) Persoanele declarate admise în urma examenului ridică legitimaţiile de la sediul ANRE, după 15 zile de la publicarea rezultatelor, sau pot solicita transmiterea acestora prin poştă, cu plata cheltuielilor aferente expedierii.(4) Persoanele declarate admise în urma examenului realizează ştampila de instalator autorizat, pe cheltuială proprie, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 3.(5) Valabilitatea legitimaţiei este de 5 ani de la data emiterii acesteia, iar continuarea activităţii după expirarea perioadei de valabilitate a legitimaţiei se realizează în conformitate cu prevederile art. 11.(6) Evidenţa instalatorilor autorizaţi, pe tipuri de autorizare, se consemnează în registrul electronic de evidenţă a legitimaţiilor, gestionat de către ANRE; aceste informaţii sunt publice şi pot fi consultate pe pagina de internet a ANRE. Articolul 11 (1) Pentru prelungirea duratei de valabilitate a legitimaţiei, în scopul continuării activităţii, instalatorul autorizat depune la ANRE, cu minimum 30 de zile înainte de data expirării valabilităţii legitimaţiei, o cerere, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2, precum şi un fişier în formă arhivată ce conţine următoarele documente, scanate:a)actul de identitate; b)memoriu de activitate aferent tipului de autorizare deţinut; c)certificatele de absolvire a cursurilor de pregătire teoretică, conform prevederilor art. 18; d)o fotografie ¾ cm în format „Joint Photographic Experts Group - jpg“, efectuată cu cel mult 12 luni înainte de transmiterea solicitării; e)dovada achitării tarifului, pentru fiecare tip de autorizare solicitat, conform tarifelor aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE. (2) Fişierul arhivat precizat la alin. (1) se trimite în una dintre următoarele forme:a)e-mail la adresa autorizare.gaze@anre.ro; b)suport magnetic transmis/depus la registratura ANRE; c)prin încărcare pe pagina de internet a ANRE. (3) În cazul în care legitimaţia de instalator autorizat a expirat, pentru continuarea activităţii este necesară prezentarea la o nouă examinare, cu respectarea prevederilor Regulamentului. Secţiunea a 2-aProceduri şi termene de autorizare Articolul 12Organizarea examenului se face în baza prevederilor procedurii prevăzute la art. 5. Articolul 13 (1) Examinarea personalului se face de către comisii numite prin decizie a preşedintelui ANRE.(2) Comisia de examen are în componenţă 5 membri, specialişti în domeniile pentru care se efectuează autorizarea, dintre care 3 reprezentanţi ai ANRE din cadrul Direcţiei generale de specialitate, un reprezentant al învăţământului superior de specialitate profilul petrol-gaze/instalaţii pentru construcţii/ politehnic şi un reprezentant al unei AP.(3) Membrii comisiilor de examen deţin calitatea de instalator autorizat.(4) Instituţiile de învăţământ superior de specialitate/AP încheie cu ANRE un contract pentru activitatea prestată de către reprezentanţii acestora în cadrul comisiilor de examinare.(5) Membrii comisiilor de examen pot fi înlocuiţi în cazuri temeinic justificate, prin decizie a preşedintelui ANRE; reprezentantul din învăţământul superior de specialitate/reprezentantul AP este înlocuit, cu înştiinţarea instituţiei respective, care nominalizează în termen de 15 zile alt reprezentant.(6) În cazul în care nu este posibilă nominalizarea unui reprezentant al unei AP, comisia de examen se completează cu încă un reprezentant al învăţământului superior de specialitate profilul petrol-gaze/instalaţii pentru construcţii/politehnic.(7) Autorizarea instalatorilor nu conduce la transferul de responsabilităţi de la persoanele autorizate la Comisie şi nici nu le exonerează pe acestea de obligaţiile ce le revin.(8) ANRE asigură, din fonduri proprii, cheltuielile aferente transportului şi cazării membrilor comisiei de examen, dacă examenul se desfăşoară în altă localitate decât cea de domiciliu a acestora. Articolul 14 (1) Legitimaţia este nominală şi netransmisibilă.(2) Modelul legitimaţiei este prevăzut în anexa nr. 4.(3) Instalatorul autorizat poate deţine mai multe legitimaţii şi mai multe ştampile, în funcţie de numărul de domenii autorizate. Capitolul VObligaţiile instalatorilor autorizaţi în domeniul gazelor naturale Articolul 15Pentru pregătirea corespunzătoare a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare şi/sau execuţie şi/sau exploatare în domeniul gazelor naturale, aceştia au obligaţia de a urma cursuri de pregătire teoretică organizate de furnizori de formare profesională sau de către instituţii de învăţământ superior, conform prevederilor art. 18. Articolul 16Instalatorul autorizat are obligaţia de a respecta următoarele cerinţe asociate legitimaţiei de instalator autorizat: a)să cunoască şi să respecte prevederile Regulamentului şi ale reglementărilor emise de ANRE aplicabile activităţii sale; b)să desfăşoare activitatea/activităţile pentru care este autorizat de către ANRE, cu respectarea legislaţiei în vigoare; c)să îşi desfăşoare activitatea exclusiv pe baze contractuale, în conformitate cu prevederile Regulamentului, cu respectarea principiilor transparenţei şi egalităţii de tratament a clienţilor, evitând orice discriminare; d)să semneze documentaţiile şi/sau documentele pentru lucrările pe care le proiectează şi/sau execută şi/sau exploatează şi/sau coordonează direct, în limita competenţelor deţinute; e)să prezinte ANRE, la solicitarea acesteia, orice date şi informaţii privind desfăşurarea propriei activităţi; f)să permită efectuarea de verificări, inspecţii şi/sau controale dispuse de ANRE; g)să aplice măsurile dispuse prin procesul-verbal de constatare, sancţionare a contravenţiilor în domeniul energiei; h)să distrugă ştampila care nu mai este conformă cu legitimaţia; i)să menţină ştampila actualizată conform tipurilor de autorizaţii valabil deţinute. Articolul 17 (1) Activitatea de instalator autorizat poate fi exercitată de titularul legitimaţiei, la unul sau mai mulţi operatori economici, conform prevederilor Codului muncii, sub una dintre următoarele forme:a)ca angajat cu contract individual de muncă la un operator economic, titular al unei licenţe de operare; b)ca angajat cu contract individual de muncă sau ca administrator al operatorului economic autorizat conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE; c)ca persoană fizică ce deţine calitatea de persoană fizică autorizată - PFA şi care este autorizată de ANRE conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale. (2) Instalatorul autorizat are obligaţia să pună legitimaţia de instalator la dispoziţia unui singur operator economic, la care este angajat/administrator, în scopul autorizării acestuia, conform regulamentului prevăzut la alin. (1) lit. b).(3) În scopul prevăzut la alin. (2), instalatorul autorizat dă o declaraţie scrisă, pe propria răspundere, privind acceptul ca operatorul economic să uzeze de legitimaţia sa, în vederea autorizării acestuia din urmă, conform modelului prevăzut în regulamentul precizat la alin. (1) lit. b). Capitolul VI Programe de pregătire teoretică Articolul 18(1) În vederea susţinerii examenului de autorizare solicitantul trebuie să urmeze un curs de pregătire teoretică, cu o durată de minimum 30 de ore, corespunzător tipului de autorizare solicitat.(2) În vederea prelungirii duratei de valabilitate a legitimaţiei de instalator autorizat solicitantul trebuie să urmeze două cursuri de pregătire teoretică, cu o durată de minimum 20 de ore fiecare, corespunzător tipului de autorizare solicitat.(3) Promovarea cursurilor menţionate la alin. (1) şi (2) se dovedeşte prin certificatele de absolvire eliberate în acest sens.(4) Cursurile menţionate la alin. (2) se desfăşoară după următorul calendar de timp:a)primul curs este urmat în prima jumătate a perioadei de valabilitate a legitimaţiei; b)al doilea curs este urmat în a doua jumătatea a perioadei de valabilitate a legitimaţiei. (5) Cursurile de pregătire au drept scop actualizarea pregătirii profesionale teoretice a specialiştilor instalatori autorizaţi, în contextul implementării şi alinierii legislaţiei naţionale la cea europeană, aprofundarea şi sintetizarea cunoştinţelor generale în domeniul gazelor naturale deţinute de către aceştia, precum şi implementarea unui proces de pregătire continuă. Articolul 19(1) Cursurile de pregătire teoretică precizate la art. 18 se organizează de către furnizorii de formare profesională sau de către instituţiile de învăţământ superior care au obţinut, în prealabil, avizul ANRE conform prevederilor Metodologiei de selectare a furnizorilor de formare profesională, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE.(2) Programa analitică de desfăşurare a cursurilor prevăzute la alin. (1) se avizează de către ANRE conform prevederilor Metodologiei de selectare a furnizorilor de formare profesională, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE.(3) Predarea cursurilor de pregătire teoretică se asigură de către:a)cadre didactice universitare din cadrul catedrelor de specialitate ale instituţiilor de învăţământ superior; b)alte cadre didactice universitare, autorizate ca instalatori în domeniul gazelor naturale, cu o vechime în specialitate de minimum 3 ani; c)specialişti, persoane cu studii superioare care deţin calitatea de instalatori autorizaţi, cu o vechime în specialitate de minimum 5 ani. (4) Cursurile de pregătire teoretică, pentru fiecare tip de autorizare, cuprind cel puţin următoarele module:a)teorie, cuprinzând, în principal, prezentarea legislaţiei specifice şi a reglementărilor tehnice aplicabile, în vigoare; b)studii de caz. Capitolul VIIRăspunderi şi sancţiuni Articolul 20Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea juridică, în condiţiile legii. Articolul 21(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către agenţi constatatori împuterniciţi în acest scop de preşedintele ANRE, potrivit prevederilor Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Agenţii constatatori ai ANRE, în funcţie de gravitatea faptei constatate, pot propune următoarele sancţiuni complementare:a)suspendarea calităţii de instalator autorizat, pe o perioadă de maximum 6 luni; b)retragerea calităţii de instalator autorizat, cu drept de prezentare la o nouă examinare după o perioadă de 3 ani; c)retragerea calităţii de instalator autorizat, fără drept de prezentare la o nouă examinare. (3) Suspendarea sau retragerea calităţii de instalator autorizat se face prin decizie a preşedintelui ANRE, având la bază următoarele documente:a)procesul-verbal de sancţionare contravenţională a abaterilor în domeniul energiei; b)raportul de constatare, întocmit de către agentul constatator, prin care este fundamentată propunerea făcută; c)referatul întocmit de către Direcţia generală de specialitate în baza documentelor prevăzute la lit. a) şi b). (4) În cazul suspendării calităţii de instalator autorizat, persoana în cauză are obligaţia să depună legitimaţia la sediul ANRE cel mai apropiat, în termen de 72 de ore de la data primirii deciziei preşedintelui ANRE.(5) Pe durata suspendării calităţii de instalator autorizat sau în cazul retragerii calităţii de instalator autorizat, persoana fizică nu mai are dreptul să desfăşoare activităţile pentru care a fost autorizată. (6) La finalul perioadei de suspendare, persoana fizică îşi ridică legitimaţia de la sediul ANRE cel mai apropiat.(7) Retragerea calităţii de instalator autorizat fără drept de prezentare la o nouă examinare are loc şi în situaţia în care se întrunesc condiţiile pentru a treia suspendare a calităţii de instalator autorizat, într-o perioadă de 5 ani. Articolul 22 (1) Contestaţia la decizia de suspendare/retragere a calităţii de instalator autorizat se depune de către persoana în cauză la ANRE, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei ANRE.(2) ANRE soluţionează contestaţia conform procedurilor interne, decizia fiind definitivă.(3) Sancţiunile prevăzute în prezentul regulament se consemnează în registrul electronic de evidenţă a legitimaţiilor, gestionat de către Direcţia de specialitate din cadrul ANRE; aceste informaţii sunt publice şi pot fi consultate pe pagina de internet a ANRE. Capitolul VIIIDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 23 (1) Legitimaţiile de instalator autorizat, obţinute până la intrarea în vigoare a prezentului regulament, de tip ID, IID, IIID, IT şi IIT, rămân valabile până la expirarea acestora.(2) În vederea continuării activităţii în domeniul gazelor naturale de către instalatorii autorizaţi prevăzuţi la alin. (1), aceştia procedează în conformitate cu art. 11.(3) Pentru prelungirea legitimaţiilor precizate la alin. (1), în aplicarea prevederilor alin. (2) şi ale art. 11 instalatorii autorizaţi depun la ANRE dovada efectuării unui singur curs de pregătire teoretică, cu luarea în considerare a prevederilor art. 25. Articolul 24Legitimaţiile de instalator autorizat obţinute până la intrarea în vigoare a prezentului regulament, aflate în termen de valabilitate, inclusiv vechimea aferentă în grad, se echivalează conform tabelului nr. 5: Tabelul nr. 5

Activitate Tip legitimaţie sau gradul obţinut până la data intrării în vigoare a regulamentului Tip legitimaţie conform regulamentului
Proiectare ID PGIU
PGD
IT PGT
Execuţie/ Exploatare ID EGIU
EGD
IID EGIU
EGD
IIID EGIU
EGD
IT EGT
IIT EGT

Articolul 25Cursurile de pregătire teoretică efectuate anterior intrării în vigoare a prevederilor prezentului regulament sunt considerate valabile pentru tipul de autorizare solicitat, conform echivalării prevăzute în tabelul nr. 5, cu respectarea condiţiei ca certificatul de absolvire să fie eliberat cu cel mult un an de zile înainte de desfăşurarea examenului sau, după caz, de expirare a valabilităţii legitimaţiei. Articolul 26 (1) În situaţia pierderii/deteriorării legitimaţiei de instalator autorizat, posesorul acesteia poate solicita eliberarea unui duplicat; în acest sens se adresează ANRE cu o cerere însoţită de dovada publicării anunţului privind pierderea/ deteriorarea autorizaţiei/legitimaţiei într-un cotidian de răspândire naţională, achitând totodată tariful stabilit prin ordin al preşedintelui ANRE.(2) Persoanele fizice care au dobândit calitatea de instalator autorizat şi cărora le-a expirat valabilitatea legitimaţiei şi/sau nu mai îndeplinesc condiţiile prezentului regulament se pot prezenta la un nou examen de autorizare, în limita competenţelor obţinute prin legitimaţiile anterioare. Articolul 27ANRE acordă, la cerere, cu aprobarea preşedintelui instituţiei şi fără achitarea tarifelor aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE, autorizarea fără examen a personalului angajat al ANRE, în departamentele tehnice de reglementare în domeniul gazelor naturale sau de control, cu respectarea condiţiilor de studii şi vechime în domeniul gazelor naturale din prezentul regulament. Articolul 28ANRE acordă, la cerere, cu aprobarea preşedintelui ANRE, autorizarea fără examen a cadrelor didactice de specialitate din cadrul facultăţilor de profil petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale sau politehnic, dacă acestea au o experienţă profesională de minimum 10 ani într-o disciplină din domeniul gazelor naturale sau conexă acestuia; cererea de autorizare este însoţită de un CV şi de documentele prevăzute la art. 8. Articolul 29Nu pot fi autorizate persoanele care au suferit condamnări, rămase definitive şi irevocabile, pentru concurenţă neloială, abuz de încredere, fals sau o infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi. Articolul 30Nu pot participa la examenul de autorizare persoanele fizice cărora ANRE le-a aplicat o sancţiune de retragere a unei legitimaţii în ultimii 3 ani. Articolul 31Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament. ANEXA Nr. 1la regulament PROCEDURA de organizare şi desfăşurare a examenului de autorizare a persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezenta procedură are ca scop stabilirea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a examenului de autorizare a personalului care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale. Articolul 2Examenul constă în susţinerea unei probe scrise din care să rezulte competenţele solicitanţilor în activitatea pentru care solicită autorizarea. Articolul 3Autorizaţiile care se acordă persoanelor fizice ca urmare a promovării examenului sunt structurate pe tipuri, potrivit domeniilor de competenţă precizate în Regulamentul pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, denumit în continuare Regulament. Articolul 4Examinarea solicitanţilor se face de către comisii numite prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE. Articolul 5(1) În funcţie de numărul solicitanţilor şi de locul în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, ANRE decide numărul şi localizarea pe teritoriul ţării a centrelor în care se susţine examenul de autorizare.(2) Centrele în care se susţine examenul sunt afişate cu cel puţin 15 zile înainte de data examenului pe pagina de internet la adresa www.anre.ro Articolul 6Comisiile de examinare sunt numite de preşedintele ANRE pentru fiecare centru de susţinere a examenului, în conformitate cu prevederile Regulamentului. Articolul 7 (1) Persoanele desemnate pentru verificarea dosarelor solicitanţilor înscrişi la examen au următoarele atribuţii:

preluarea şi verificarea dosarelor solicitanţilor;

întocmirea listelor cu solicitanţii admişi la examen şi cu cei respinşi;

publicarea acestor liste pe pagina de internet a ANRE/AP.
(2) Comisiile de examinare au următoarele atribuţii:

elaborarea subiectelor de examen;

pregătirea şi afişarea listelor cu persoanele care participă la examene, pe centre de examen;

verificarea spaţiilor de desfăşurare a examenului;

instruirea supraveghetorilor din sălile de desfăşurare a examenului;

preluarea lucrărilor de examen;

verificarea lucrărilor de examen;

întocmirea listelor cu candidaţii admişi şi respinşi în urma examenului. Articolul 8Tematica pe baza căreia se susţine examenul este publicată pe pagina de internet a ANRE/AP; tematica se actualizează, dacă este cazul, la fiecare sesiune de examinare. Articolul 9Datele de susţinere, instrucţiunile aferente şi locaţiile specifice pentru examenul de autorizare se publică pe pagina de internet a ANRE/AP. Capitolul IIElaborarea subiectelor Articolul 10 (1) Subiectele de examen se elaborează de către membrii comisiilor de examinare, înainte de susţinerea examenului, şi se aprobă de către directorul general al Direcţiei generale de specialitate.(2) Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns, cel puţin una dintre variante fiind cea corectă.(3) Pentru examenul de autorizare comisiile elaborează variante de grile complete de examinare. Capitolul IIIDesfăşurarea examenului Articolul 11 (1) În ziua programată pentru examen, solicitanţii sunt repartizaţi în sălile în care se susţine examenul, pe baza listelor întocmite.(2) La intrarea în sală sau pe parcursul desfăşurării probei scrise, fiecare solicitant se legitimează cu un act de identitate valabil. Articolul 12

– (1) Fiecare solicitant primeşte din partea supraveghetorilor desemnaţi pentru sala în care se desfăşoară examenul următoarele: un formular cu subiectele grilei de examinare, un formular de înscriere a răspunsurilor şi ciorne.(2) Formularul de înscriere a răspunsurilor conţine un colţ cu spatele înnegrit, pe care fiecare candidat îşi scrie datele personale.(3) Formularul cu subiectele grilei de examinare conţine punctajul aferent fiecărei întrebări. Articolul 13Durata examenului de autorizare este de două ore, pentru un tip de autorizare. Articolul 14După încheierea probei scrise, solicitanţii predau supraveghetorului din sală toate materialele primite; acesta verifică corectitudinea datelor înscrise în colţul cu spatele înnegrit, după care pliază şi lipeşte colţul pentru secretizarea lucrării. Articolul 15(1) Orice încercare de fraudă dovedită în timpul desfăşurării probei scrise de examen se sancţionează cu eliminarea solicitantului respectiv din examen, fără dreptul recuperării tarifului achitat la înscriere şi cu înscrierea în toate documentele de examen referitoare la acest candidat a menţiunii „eliminat din examen“.(2) Eliminarea din examen se face în prezenţa unui membru al comisiei de examinare.(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) au dreptul de prezentare la o nouă sesiune de examen după cel puţin 3 luni de la eliminarea din examen.(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) au dreptul de a depune o contestaţie la preşedintele comisiei de examinare, care o analizează pe loc, în prezenţa celorlalţi membri ai comisiei de examinare; rezultatul se comunică în cel mai scurt timp posibil. Capitolul IVVerificarea şi notarea lucrărilor; stabilirea şi afişarea rezultatelor Articolul 16Comisia de examinare procedează la corectarea lucrărilor, la sediul ANRE, notând în rubrica „rezultat“ punctajul verificării de pe fiecare formular de înscriere a răspunsurilor. Articolul 17La notarea răspunsurilor la întrebările din chestionare se respectă următoarele reguli: a)dacă s-au marcat toate variantele corecte de răspuns şi numai acestea, se acordă pentru subiect punctajul maxim alocat acelei întrebări; b)dacă nu s-a marcat nicio variantă corectă de răspuns, nu se acordă niciun punct. Articolul 18–- Se consideră că au promovat examenul pentru acordarea autorizaţiei de instalator autorizat solicitanţii care au obţinut minimum 80 de puncte din 100 posibile. Articolul 19În listele cu rezultatele examenului se înscrie calificativul „admis“, dacă este obţinut punctajul prevăzut la art. 18, sau „respins“, dacă punctajul obţinut este sub valoarea prevăzută la art. 18. Articolul 20Listele cu rezultatele examenului se publică pe pagina de internet a ANRE şi a AP, după caz. Capitolul VDispoziţii finale Articolul 21 (1) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele probei susţinute se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor, la sediul ANRE din str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, Bucureşti, sau se transmit prin servicii poştale, prin fax sau prin e-mail la adresa contestatii@anre.ro(2) Pentru contestaţiile trimise prin servicii poştale se ia în considerare data la care au fost depuse în vederea transmiterii. Articolul 22Soluţionarea contestaţiilor se realizează de către o comisie desemnată prin decizie a preşedintelui ANRE, ce are în componenţă persoane care nu au făcut parte din comisia iniţială de examinare. Articolul 23 (1) Soluţionarea contestaţiilor se face în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora.(2) Listele cu rezultatele contestaţiilor se afişează la sediile ANRE, din Bucureşti şi din teritoriu, şi se publică pe pagina de internet a ANRE şi a AP, după caz. ANEXA Nr. 2la regulament CERERE pentru înscriere la examenul de instalator autorizat în domeniul gazelor naturale Domnule preşedinte, Subsemnatul(a), ........ ........ ............., domiciliat(ă) în localitatea ........ ........ ........., str. ........ ............... nr. ....., bl. ...., et. ....., ap. ....., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ...... nr. .........., eliberat de ......... la data de .........., cod numeric personal ........ .............., născut(ă) în anul ......, luna .........., ziua ..... în localitatea ........ .........., judeţul ........ ........, vă rog să îmi aprobaţi: • înscrierea la examenul de instalator autorizat în domeniul gazelor naturale tip de autorizare: ........ ................ ........ .............*) • prelungirea duratei de valabilitate a Legitimaţiei de instalator autorizat nr. ........ ......... . În acest sens anexez următoarele documente: a)........ .............. b)........ ............. c)........ .............Totodată, declar pe propria răspundere că documentele depuse în vederea participării la examen sunt conforme cu realitatea şi că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii. Semnătura ........ ........ ........... De asemenea declar că  sunt/ nu sunt de acord cu publicarea pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei a următoarelor informaţii referitoare la datele mele de contact: numele, prenumele, localitatea, comuna/oraşul/municipiul, judeţul. Data ........ ........ ........... Semnătura ........ ........ ........... *) Se completează cu tipul/tipurile pentru care solicitantul doreşte să susţină examenul de autorizare. ANEXA Nr. 3la regulament Ştampilă instalator autorizat*) model -

NOTĂ: Lăţimea şi lungimea ştampilei sunt de 30, respectiv 50 de milimetri. Numărul de pe ştampilă este numărul legitimaţiei instalatorului autorizat, posesor al ştampilei. *) Ştampila este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 4la regulament Legitimaţie instalator autorizat model -

faţă -AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI LEGITIMAŢIE INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE Numele şi prenumele ........ ........ .............. CNP ........ ................ ........... Fotografie TIP AUTORIZARE ........ ............. LEGITIMAŢIE nr. ............ verso -Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei Preşedinte ANRE Perioada de valabilitate


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 83/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 83 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu