E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 810/M80/217/1478/9989/17/1265/366 din 22 iunie 2004

pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care apartin acestei retele

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII - Nr. 810 din 22 iunie 2004


SmartCity3

              MINISTERUL APARARII NATIONALE - Nr. M 80 din 13 mai 2004
              MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR - Nr. 217 din 6 mai 2004
              MINISTERUL JUSTITIEI - Nr. 1.478 din 8 iunie 2004
              SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII - Nr. 9.989 din 24 mai 2004
              SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE - Nr. 17 din 2 iunie 2004
              SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE - Nr. 1.265 din 28 mai 2004
              SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA - Nr. 366 din 19 aprilie 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 684 din 29 iulie 2004

    Pentru aplicarea art. 10 alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile ulterioare, a art. 5^1 din Ordonanta Guvernului nr. 56/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 458/2001, si a art. 2 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1.485/2003 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate,
    in temeiul art. 4 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile ulterioare, al art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 389/2001, al art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata si modificata prin Legea nr. 604/2003, al art. 6 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile ulterioare, al art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 7 alin. (3) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Paza, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul sanatatii, ministrul apararii nationale, ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor, ministrul justitiei, directorul Serviciului Roman de Informatii, directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, directorul Serviciului de Informatii Externe si directorul Serviciului de Protectie si Paza emit prezentul ordin.

    Art. 1
    (1) Se aproba Normele proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care apartin acestei retele, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    (2) Relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale, farmaceutice si dispozitive medicale se vor derula in conformitate cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.220/890/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 17 si 17 bis din 9 ianuarie 2004, cu modificarile ulterioare.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   Ministrul sanatatii,
                   Ovidiu Brinzan

                   p. Ministrul de stat,
                   ministrul administratiei si internelor,
                   Toma Zaharia,
                   secretar de stat

                   Directorul Serviciului Roman de Informatii,
                   Alexandru-Radu Timofte

                   Directorul Serviciului de Informatii Externe,
                   Gheorghe Fulga

                   p. Ministrul apararii nationale,
                   Sorin Encutescu,
                   secretar de stat

                   p. Ministrul justitiei,
                   Rodica Constantinovici,
                   secretar de stat

                   Directorul Serviciului
                   de Telecomunicatii Speciale,
                   Tudor Tanase

                   p. Directorul Serviciului de Protectie si Paza,
                   Iulian Crainiceanu

    ANEXA 1

                            NORME PROPRII

de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care apartin acestei retele

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.485/2003, denumit in continuare Contract-cadru, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in retelele sanitare proprii din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti.
    (2) Prevederile prezentelor norme, in masura in care nu dispun altfel, se completeaza cu dispozitiile Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.220/890/2003, cu modificarile ulterioare.
    (3) Prezentele norme sunt aplicabile pe toata durata de valabilitate a Hotararii Guvernului nr. 1.485/2003.
    Art. 2
    Furnizorii de servicii medicale din retelele sanitare apartinand sistemului apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti sunt cei prevazuti la art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 56/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 458/2001.
    Art. 3
    Atributiile ce revin, potrivit normelor legale in vigoare, directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti in domeniul asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate sunt exercitate de catre directiile medicale sau de alte structuri similare ale ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti in cadrul retelelor sanitare proprii.
    Art. 4
    (1) In vederea incheierii contractului, furnizorii de servicii medicale din reteaua apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti vor prezenta documentele prevazute in Contractul-cadru. Certificatului de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medicale ii este asimilat actul de infiintare a furnizorilor de servicii medicale.
    (2) La incheierea contractului de furnizare de servicii farmaceutice, furnizorii din reteaua apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti vor prezenta documentele prevazute in cap. VII din Contractul-cadru referitor la acordarea medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, cu exceptia certificatului de inmatriculare la registrul comertului.
    (3) Prin act de infiintare a furnizorului se intelege inclusiv ordinele legale de infiintare emise de ministerele si institutiile din sistemul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti.
    Art. 5
    (1) Toate documentele care stau la baza incheierii contractelor si decontarii serviciilor medicale si farmaceutice si care contin informatii clasificate potrivit legii, datorita specificului institutiei respective, se certifica prin semnatura reprezentantilor legali ai furnizorilor, care vor raspunde de exactitatea si realitatea datelor transmise si/sau raportate.
    (2) Documentele prevazute la alin. (1) se prezinta spre verificare de catre reprezentantii legali ai furnizorilor, la sediul acestora, numai persoanelor nominalizate, potrivit specialitatilor si competentelor, de catre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, agreate de institutie. Fac exceptie de la activitatea de agreare auditorii publici interni ai Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti pe timpul misiunii.
    (3) Persoanele cu drept de control apartinand Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, prevazute la alin. (2), vor avea acces la informatiile clasificate potrivit legii, in conditiile si prin respectarea procedurilor prevazute de lege.
    (4) Aceste documente sunt acte justificative care sustin platile efectuate, se arhiveaza si se pastreaza la sediul furnizorului pe toata durata prevazuta de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
    Art. 6
    (1) Asiguratii care platesc contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, indiferent de casa unde acestia sunt asigurati, precum si cei din categoriile de persoane prevazute la art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile ulterioare, care solicita servicii medicale furnizate in sistemul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, vor face dovada calitatii lor potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificarile ulterioare.
    (2) Pentru asiguratii care, potrivit legii, au regim de confidentialitate, precum si pentru persoanele private de libertate, evidenta acestora la Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti se tine numeric. Dovada calitatii de asigurat pentru aceste categorii de persoane se face pe baza adeverintelor eliberate de catre institutiile care le au in evidenta.
    (3) Pentru categoriile de asigurati care executa o pedeapsa privativa de libertate (arestati, retinuti si condamnati), in scopul evitarii dublei plati, institutiile in evidenta carora se afla acestea vor informa casele judetene de asigurari de sanatate si a municipiului Bucuresti, in raza carora aveau domiciliul aceste persoane, precum si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului despre starea de fapt a acestora.

    CAP. 2
    Asistenta medicala primara

    SECTIUNEA I
    Servicii medicale curative

    Art. 7
    (1) Serviciile medicale se acorda in cabinetul medicului de familie, in cadrul programului de lucru stabilit, iar in afara acestui program, in centre de permanenta stabilite si organizate, potrivit legii, de directiile medicale sau de structurile similare acestora din ministerele si institutiile cu retele sanitare proprii din sistemul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, cu avizul Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si in limita fondurilor alocate.
    (2) Avizul Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti poate fi retras, cu acordul directiilor medicale (similare), dupa o prealabila instiintare a acestora, daca din raportarile furnizorilor rezulta ca adresabilitatea la centrul de permanenta, intr-un trimestru, este nesemnificativa.
    (3) Acolo unde nu se pot organiza centre de permanenta, medicii din sistemul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti pot acorda consultatii si in afara orelor de program, conform prevederilor legale in vigoare.

    SECTIUNEA a II-a
    Modalitati de contractare

    Art. 8
    Pentru cabinetele medicale de unitate/infirmerii, contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara se incheie intre spitalul militar, spitalul penitenciar sau alte unitati sanitare care coordoneaza activitatile medicale din aceste cabinete si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, conform reglementarilor specifice.
    Art. 9
    Pentru cabinetele medicale aflate in structura centrelor medicale judetene si ale municipiului Bucuresti, contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara se incheie de reprezentantul legal al centrului medical si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti.
    Art. 10
    Contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara pentru cabinetele medicale aflate in structura/coordonarea centrelor medicale de diagnostic si tratament sau a altor unitati sanitare similare se incheie de reprezentantul legal al acestora si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti.
    Art. 11
    Contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara pentru cabinetele medicale aflate in structura spitalelor din retelele sanitare apartinand ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti se incheie de reprezentantul legal al acestor spitale si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti.
    Art. 12
    (1) Listele ce cuprind asiguratii Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, pe baza carora se incheie contractele de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara, se intocmesc cu respectarea specificului ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti.
    (2) Pentru cabinetele medicale de unitate/infirmerii se vor intocmi liste nominale cu militari in termen, elevi si studenti militari, care se certifica de catre comandantul unitatii si de catre reprezentantul legal al unitatii sanitare in coordonarea careia se afla cabinetul medical.
    (3) Medicii din cabinetele medicale de unitate/infirmerii pot inscrie pe listele nominale cadre active, functionari publici cu regim special, salariati civili, membri de familie ai acestora, precum si pensionari militari, care au optat pentru medicii de familie respectivi.
    (4) Medicul din cabinetul medical de unitate/infirmerie are obligatia sa anunte in scris, in termen de 15 zile, casa de asigurari de sanatate judeteana, a municipiului Bucuresti sau a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, dupa caz, in a carei raza de competenta isi are domiciliul asiguratul, includerea acestuia pe lista sa.
    Art. 13
    Listele nominale cuprinzand asiguratii Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, precum si formularele de raportare vor fi intocmite conform modelelor comunicate de Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti atat pe hartie, cat si pe suport magnetic.

    SECTIUNEA a III-a
    Modalitati de plata

    Art. 14
    Pentru cabinetele medicale in care se acorda asistenta medicala persoanelor private de libertate, decontarea activitatii de asistenta medicala primara se face pe baza raportarii numerice, conform metodologiei stabilite de comun acord de ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti.
    Art. 15
    Plata furnizorilor de servicii medicale pentru asistenta medicala acordata pentru persoanele private de libertate se efectueaza pe baza raportarilor numerice, dupa urmatoarele formule adaptate formularelor de raportare stabilite prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate:

     Total numar persoane private de
     libertate in fiecare zi a lunii    Numar mediu de persoane
    --------------------------------- = private de libertate din
     Numar de zile calendaristice       luna respectiva
     ale lunii respective

     Numar mediu de persoane private
     de libertate pe luna x 10          Numar de puncte
    --------------------------------- = neajustate pe luna
                   12

    Numarul initial de persoane private de libertate se va stipula in contract si va fi cel existent la data de 1 ianuarie 2004.

    NOTA:
    Persoanele private de libertate = retinuti si arestati preventiv si persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate.

    Art. 16
    Directiile medicale sau alte structuri similare acestora din cadrul ministerelor si institutiilor din sistemul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti vor pune la dispozitie Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti liste cuprinzand medicii cu licenta de inlocuire, fara obligatii contractuale, cum este si cazul medicilor militari pensionari sau disponibilizati, care pot prelua activitatea in conditiile legii.
    Art. 17
    (1) Numarul total de puncte se ajusteaza in raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea in baza prevederilor art. 1 alin. (2) lit. c) pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.220/890/2003, cu modificarile ulterioare.
    (2) Lista cuprinzand cabinetele medicale si conditiile specifice sistemului in care se acorda asistenta medicala primara la care se aplica majorari se stabileste anual de directiile medicale sau de alte structuri similare din ministerele si institutiile din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti in cadrul retelelor sanitare proprii, impreuna cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, cu referate justificative bine intemeiate si in limita fondului aprobat (cabinete aresturi, cabinete penitenciare, zone izolate etc.).
    (3) Criteriile de stabilire a cabinetelor medicale la care se pot aplica majorari vor fi inaintate de directiile medicale sau de alte structuri similare din ministerele si institutiile din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti spre avizare Ministerului Sanatatii.

    CAP. 3
    Modalitati de contractare si decontare in asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitati clinice, paraclinice si stomatologice

    Art. 18
    Decontarea de catre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti a serviciilor medicale stomatologice preventive si a tratamentelor stomatologice se face in limita sumei contractate pentru cabinetele medicale din unitatile sanitare ambulatorii de specialitate apartinand ministerelor cu retele sanitare proprii, precum si cele din cadrul ambulatoriilor de specialitate din structura spitalelor din reteaua ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti.

    CAP. 4
    Modul de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu

    Art. 19
    Asistenta cu medicamente in tratamentul ambulatoriu se asigura de farmaciile autorizate si acreditate conform prevederilor legale in vigoare, precum si de farmaciile care functioneaza in structura unitatilor sanitare din ambulatoriul de specialitate din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si autoritate judecatoreasca, acreditate de comisia de acreditare constituita la nivelul sistemului apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, cu respectarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea farmaciilor, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.073/2003, cu modificarile ulterioare, adaptate specificului propriu.
    Art. 20
    Pentru farmaciile care functioneaza in ambulatoriile de specialitate din sistemul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti nu se aplica criteriile de selectie a farmaciilor in vederea incheierii contractului, prevazute in anexa nr. 30 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.220/890/2003, cu modificarile ulterioare.
    Art. 21
    Pentru farmaciile care functioneaza in structura unor unitati sanitare din ambulatoriile de specialitate din reteaua sanitara proprie, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti va acorda in cadrul sumelor contractate un avans in limita a 30% din valoarea contractului, in conditiile legii.
    Art. 22
    Pentru farmaciile din structura apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, la stabilirea valorii contractului nu se va utiliza si criteriul privind raportul (40% - 60%) dintre medicamentele cu si fara contributie personala, dar se va aplica principiul proportionalitatii raportat la numarul de asigurati.
    Art. 23
    Decontarea pentru activitatea curenta a farmaciilor din structura apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti se efectueaza in termen de pana la 60 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de catre farmacie la Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, cu exceptia facturilor aferente trimestrului IV/2004, care se deconteaza in anul 2005.
    Art. 24
    Modalitatea de decontare a partii necompensate de care beneficiaza asiguratii in baza unor legi speciale se stabileste prin ordin al ministrilor si conducatorilor institutiilor din sistemul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 25
    Medicii din sistemul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti care au fost acreditati sa lucreze in acest sistem si sunt mutati in interes de serviciu in alte unitati sanitare similare celei in care si-au desfasurat activitatea pot continua relatiile contractuale cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti prin incheierea unui nou contract.
    Art. 26
    Crearea bazei de date la nivelul Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti pentru functionarea sistemului informatic se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind informatiile clasificate, printr un protocol care se semneaza intre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si ministerele si institutiile din sistemul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 810/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 810 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 810/2004
Ordin 1220 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
Ordin 1220 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
Ordin 890 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
Ordin 890 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate*)
Hotărârea 1485 2003
pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu