E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 80 din 14 aprilie 2004

pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 430 din 13 mai 2004


SmartCity3


    In baza:
    - Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;
    - prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) si (2) si ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

    presedintele Consiliului Concurentei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In urma adoptarii in plenul Consiliului Concurentei se pune in aplicare Regulamentul privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  Presedintele Consiliului Concurentei,
                            Mihai Berinde

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                             REGULAMENT
privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Europei

    In temeiul prevederilor art. 28 alin. (1) si (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 22 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Consiliului Concurentei adopta prezentul regulament.

    CAP. 1
    Inspectorii de concurenta

    Art. 1
    Descoperirea si investigarea incalcarilor prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996 si ale Legii privind ajutorul de stat nr. 143/1999 incumba Consiliului Concurentei, care actioneaza prin inspectorii de concurenta.
    Art. 2
    (1) Inspectorii de concurenta, cu exceptia debutantilor, sunt abilitati cu urmatoarele puteri de inspectie:
    a) sa intre in spatiile, pe terenurile sau in mijloacele de transport de uz profesional apartinand agentilor economici sau asociatiilor de agenti economici;
    b) sa examineze orice documente, registre, acte financiar-contabile si comerciale sau alte evidente legate de activitatea agentilor economici sau asociatiilor de agenti economici, indiferent de locul in care acestea se afla;
    c) sa ia declaratii reprezentantilor si angajatilor agentului economic sau asociatiei de agenti economici referitoare la fapte sau documente considerate relevante;
    d) sa ridice orice documente, registre, acte financiar-contabile si comerciale sau din alte evidente legate de activitatea agentului economic sau asociatiei de agenti economici, sau sa obtina, in orice forma, copii sau extrase de pe acestea;
    e) sa sigileze orice amplasament destinat activitatilor agentului economic sau asociatiei de agenti economici si orice documente, registre, acte financiar-contabile si comerciale sau alte evidente legate de activitatea agentului economic sau asociatiei de agenti economici pe durata si in masura necesara inspectiei.
    (2) Exercitarea puterilor de inspectie se face in conformitate cu regulamentul privind organizarea, functionarea si procedura Consiliului Concurentei.
    (3) Inspectorii de concurenta cu puteri de inspectie vor proceda potrivit prevederilor de la alin. (1) daca exista indicii ca pot fi gasite documente sau pot fi obtinute informatii considerate necesare pentru indeplinirea misiunii lor, iar rezultatul acestora se va consemna intr-un proces-verbal de constatare si inventariere.
    (4) Inspectorii de concurenta prevazuti la alin. (1) pot face inspectii inopinate si pot solicita orice fel de informatii sau justificari legate de activitatile supuse controlului, atat la fata locului, cat si la convocare la sediul Consiliului Concurentei.
    Art. 3
    (1) In baza autorizarii judiciare date prin incheiere de catre presedintele tribunalului in a carui circumscriptie sunt situate locurile de controlat sau de catre un judecator delegat de acesta, inspectorii de concurenta pot efectua inspectii in orice alte spatii decat cele prevazute la art. 2, inclusiv in domiciliul, pe terenuri sau in mijloace de transport apartinand conducatorilor, administratorilor, directorilor si altor angajati ai agentilor economici sau asociatiilor de agenti economici supusi investigatiei. Cand locurile ce fac obiectul inspectiei sunt situate in circumscriptiile unor tribunale diferite si actiunea trebuie desfasurata simultan in fiecare dintre ele, oricare dintre presedintii tribunalelor competente poate emite o incheiere unica;
    (2) Inspectorii de concurenta pot proceda la inspectii, in conformitate cu prevederile alin. (1), numai in cadrul inspectiei cerute de catre presedintele Consiliului Concurentei si cu autorizarea judiciara.
    (3) Inspectia si actele pe care le cuprinde se efectueaza sub autoritatea si controlul judecatorului care le-a autorizat.
    Art. 4
    (1) Organele administratiei publice centrale si locale, precum si oricare alte institutii si autoritati publice sunt obligate sa permita inspectorilor de concurenta accesul la documentele, datele si informatiile detinute de acestea, in masura in care sunt necesare indeplinirii misiunii legale a Consiliului Concurentei, fara a se putea opune caracterul de secret de stat sau secret de serviciu al unor asemenea documente, date si informatii.
    (2) Inspectorii de concurenta, primind acces la documentele, datele si informatiile mentionate la alin. (1) sunt tinuti la respectarea stricta a caracterului de secret de stat sau secret de serviciu atribuit legal respectivelor documente, date si informatii.
    Art. 5
    (1) Inspectorii de concurenta, cu exceptia debutantilor, constata si aplica sanctiunile pentru contraventiile prevazute la art. 55 lit. b) - e) si art. 56 alin. (1) lit. d) din Legea concurentei nr. 21/1996, precum si pentru contraventiile prevazute la art. 26^3 din Legea privind ajutorul de stat nr. 143/1999.
    (2) Contraventiilor prevazute la alin. (1) li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu exceptia art. 28 si art. 29.
    Art. 6
    (1) Inspectorii de concurenta propun plenului Consiliului Concurentei in raportul de investigatie, sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 56 alin. (1) lit. a) si b), precum si, daca este cazul, luarea masurii prevazute la art. 60 alin. (5) din Legea concurentei.
    (2) Inspectorii de concurenta propun comisiilor Consiliului Concurentei, printr-o nota, sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 55 lit. a) si art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea concurentei, precum si, daca este cazul, luarea masurii prevazute la art. 60 alin. (5) din Legea concurentei.
    (3) Inspectorii de concurenta propun, printr-o nota, comisiilor Consiliului Concurentei aplicarea amenzilor cominatorii prevazute la art. 59 din Legea concurentei nr. 21/1996.
    Art. 7
    Daca, in termen de 45 de zile de la comunicarea deciziei, contravenientul nu se conformeaza masurilor dispuse, Consiliul Concurentei ii poate aplica amenda maxima prevazuta la art. 56 alin. (1) din Legea concurentei.
    Art. 8
    Daca pe parcursul efectuarii investigatiei, inspectorii de concurenta constata savarsirea infractiunii prevazute la art. 63 din Legea concurentei nr. 21/1996, vor propune Consiliului Concurentei, in cadrul raportului de investigatie, sesizarea organelor de urmarire penala, in vederea punerii in miscare a actiunii penale.

    CAP. 2
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre inspectorii de concurenta

    Art. 9
    (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 5 si aplicarea sanctiunilor revine inspectorilor de concurenta, care intocmesc in acest sens proces-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii.
    (2) Procesul-verbal prevazut la alin. (1) va fi redactat cu respectarea dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002. In anexa care face parte integranta din prezentul regulament este prezentat modelul de proces-verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor.
    Art. 10
    (1) Procesul-verbal se semneaza pe fiecare pagina de agentul constatator si de contravenient.
    (2) In cazul in care contravenientul nu este de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste imprejurari, care trebuie sa fie confirmate de cel putin un martor. In acest caz, procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnatura acestuia.
    (3) Nu poate avea calitate de martor un alt agent constatator.
    (4) In lipsa unui martor, agentul constatator va preciza motivele care au condus la incheierea procesului-verbal in acest mod.
    (5) Agentul constatator va aduce la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare si sanctionare. Eventualele obiectiuni vor fi consemnate la rubrica "Alte mentiuni" din procesul-verbal.
    Art. 11
    (1) Copia de pe procesul-verbal se inmaneaza contravenientului, iar daca acesta nu este prezent sau refuza sa semneze procesul-verbal, aceasta i se va comunica in termen de cel mult o luna de la data incheierii lui.
    (2) Comunicarea se face prin posta, cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliul/sediul contravenientului. Operatiunea de afisare se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de cel putin un martor.

    CAP. 3
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre plenul si comisiile Consiliului Concurentei

    Art. 12
    (1) Competenta in ceea ce priveste constatarea si aplicarea sanctiunilor in cazul savarsirii contraventiilor stipulate la art. 56 alin. (1) lit. a) si b) din Legea concurentei nr. 21/1996 apartine plenului Consiliului Concurentei.
    (2) Constatarea si aplicarea sanctiunilor in cazul contraventiilor prevazute la art. 55 lit. a), la art. 56 alin. (1) lit. c), precum si aplicarea amenzilor cominatorii prevazute la art. 59 din Legea concurentei este de competenta comisiilor Consiliului Concurentei.
    (3) Constatarea si sanctionarea contraventiilor date in competenta plenului sau a comisiilor Consiliului Concurentei se realizeaza prin decizii.
    Art. 13
    In situatia obtinerii de profituri sau, dupa caz, de venituri suplimentare in urma savarsirii contraventiilor prevazute si sanctionate de legea concurentei, prin decizie a Consiliului Concurentei se va dispune confiscarea si varsarea acestora la bugetul de stat.
    Art. 14
    Deciziile trebuie sa cuprinda elemente care sa conduca la identificarea contravenientului, descrierea faptei contraventionale, raportarea la articolul din lege incalcat, punctul de vedere al contravenientului cu privire la fapta retinuta in sarcina sa, amenda aplicata, termenul si modalitatea de plata, termenul de contestare si instanta competenta sa solutioneze contestatia.
    Art. 15
    Comunicarea deciziilor se face prin posta, cu aviz de primire sau prin afisare la domiciliul/sediul contravenientului. Operatiunea de afisare se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de cel putin un martor.

    CAP. 4
    Modalitatile de plata a amenzilor si urmarirea executarii

    Art. 16
    (1) Sumele reprezentand cuantumul amenzii aplicate cu titlu de sanctiune pentru contraventia savarsita, stabilita prin proces-verbal sau decizie, precum si cele reprezentand amenzile cominatorii stabilite prin decizii, se achita de contravenient prin ordin de plata, ca venit la bugetul de stat, in contul indicat in actul de sanctionare, in termen de 15 zile de la inmanare, respectiv comunicare.
    (2) O copie de pe dovada achitarii amenzii se transmite in maximum 15 zile de la constatare si aplicare, de catre contravenient, Consiliului Concurentei pentru a fi atasata dosarului cauzei.
    (3) In caz de neprezentare a documentului de plata prin care se face dovada achitarii sumei, dupa trecerea termenului mentionat la alin. (2), Consiliul Concurentei va transmite actul de constatare, care constituie titlu executoriu, la organele administratiei financiare, spre executare.
    Art. 17
    Procesul-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, neatacat in termen de 15 zile de la inmanare sau comunicare, precum si hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a solutionat plangerea, constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.

    CAP. 5
    Caile de atac

    Art. 18
    Impotriva proceselor-verbale de constatare si de sanctionare a contraventiilor se poate face plangere, care se depune impreuna cu o copie dupa actul contestat, la Consiliul Concurentei, in termen de 15 zile de la inmanare, respectiv comunicare. Plangerile astfel formulate se transmit, de indata, impreuna cu dosarul, instantei de judecata competente sa solutioneze cauza.
    Art. 19
    (1) Impotriva deciziilor comisiilor Consiliului Concurentei, prin care se aplica amenzile prevazute la art. 55 lit. a) si la art. 56 alin. (1) lit. a) - c) din lege, se poate face plangere, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti, sectia contencios administrativ.
    (2) Impotriva deciziilor prin care se aplica amenzile cominatorii prevazute la art. 59 din lege, se poate face plangere, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti, sectia contencios administrativ.
    Art. 20
    Deciziile plenului Consiliului Concurentei prin care a fost constatata si aplicata sanctiunea pentru fapta retinuta in sarcina contravenientului pot fi contestate de catre acesta la Curtea de Apel Bucuresti, sectia contencios administrativ, in termen de 30 de zile de la comunicare.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 21
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului regulament, Regulamentul privind personalul de control si investigatie, precum si constatarea si aplicarea sanctiunilor prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 116 bis din 9 iunie 1997, se abroga.

    ANEXA 1
    la regulament

    CONSILIUL CONCURENTEI

                             PROCES-VERBAL
                       SERIA ___________ NR. ________
             de constatare si de sanctionare a contraventiilor

    Incheiat in ziua ___, luna _______, anul ______, localitatea ______________. Subsemnatii ___________________________________________________________________, avand functia de inspectori de concurenta in cadrul Consiliului Concurentei, in calitate de agenti constatatori, in temeiul Legii concurentei nr. 21/1996 si in baza legitimatiilor nr. ___________________, eliberate de Consiliul Concurentei, in urma controlului efectuat in ziua de/perioada _____________________, luna ___________, anul ________, ora ____, la ____________________________________ din _____________________, str. _________________________, nr. ______, cu numar de inmatriculare in Registrul Comertului ________________ si cod unic de inregistrare ___________, am constatat urmatoarele:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

          Semnatura agent constatator,          Semnatura martor,
          ____________________________          _________________

      Semnatura reprezentant contravenient,
      _____________________________________

    Faptele de mai sus constituie contraventie potrivit prevederilor art. _____ din ___________________________________________________________________________.
    De savarsirea acestor fapte se face vinovat(a) ____________________________, reprezentat(a) prin ___________________________________________, avand calitatea de ______________________, domiciliat(a) in _______________, str. ______________ nr. ____, bl. ___, sc. ___, ap. ___, judet/sector ______________ si legitimat(a) cu B.I. (C.I.) seria ___ nr. __________, eliberat de _______________________, la data de ________, CNP _____________________.
    Fata de contraventiile constatate, in temeiul Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare/Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare si al Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, se aplica urmatoarele sanctiuni:
    Contravenientul ____________________________ se amendeaza cu ______________, conform art. ______ din _______________________________________________________.
    Amenda se va achita in contul nr. ______________, deschis la ______________.
    ALTE MENTIUNI:
    Contravenientului i s-a adus la cunostinta ca are dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul procesului-verbal.
    Contravenientul a formulat urmatoarele obiectiuni: _________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
    Impotriva prezentului proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, care tine loc si de instiintare de plata, se poate face plangere la Consiliul Concurentei in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii.
    Plangerea va fi insotita de copia procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei si se va depune la sediul organului constatator care a aplicat sanctiunea, depunatorul urmand a primi o dovada in acest sens.

          Semnatura agent constatator,          Semnatura martor,
          ____________________________          _________________

      Semnatura reprezentant contravenient,
      _____________________________________

    In termen de 15 zile de la data comunicarii sau inmanarii procesului-verbal, contravenientul poate achita voluntar amenda. Daca in acest termen, contravenientul nefacand plata voluntara, nu exercita nici calea de atac legala impotriva prezentului proces-verbal, acesta constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.
    O copie dupa prezentul proces-verbal de constatare si sanctionare contraventionala s-a inmanat astazi contravenientului __________________________/se va comunica contravenientului.
    Mentiuni privind imprejurarile in care s-a semnat procesul-verbal:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

                                 Martor,

    Subsemnatul ______________________________, domiciliat in _________________, str. _______________________________ nr. _____, bl. _____, sc _____, ap. _____, judet/sector ____________________ legitimat cu B.I. (C.I.) seria ___ nr. _______, eliberat de ________________________ CNP _________________________________, confirm, ca martor, faptul ca reprezentantul contravenientului nu s-a aflat de fata la semnarea prezentului proces-verbal/a refuzat/nu a putut sa semneze prezentul proces-verbal.
    Mentionez ca nu am calitatea de agent constatator.

    Semnatura,
    _____________

    Mentiuni privind lipsa semnaturii martorului
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

           Agenti constatatori,               Contravenient,
            (nume, semnatura)         (nume reprezentant, semnatura)
         ______________________      ________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 80/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 80 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu