Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 8 din  9 februarie 2001

privind pretul de referinta la dispozitivele medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, decontate de casele de asigurari de sanatate

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 105 bis  din  1 martie 2001


SmartCity3


    Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
    avand in vedere:
    - art. 24 alin. (2), art. 25 alin. (1) lit. c) si alin. (2) si art. 47 din Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - art. 62 alin. (3) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 165/2001;
    - art. 134 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 269/79/2001,
    in temeiul prevederilor art. 20 alin. (3) lit. a) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 114 din 19 martie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Incepand cu data emiterii prezentului ordin, potrivit art. 3 din Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 14/2000 privind ajustarea pretului de referinta la dispozitivele medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, decontate de casele de asigurari de sanatate, preturile de referinta se modifica si se completeaza astfel:
    a) preturile de referinta pentru dispozitivele medicale stabilite in anexa la ordinul mentionat mai sus, care se regasesc si in anexa nr. 13 la Ordinul nr. 269/79/2001*), se ajusteaza cu indicele preturilor de consum de 134,9%, comunicat de Institutul National de Statistica si Studii Economice, aferent perioadei ianuarie - decembrie 2000;
    b) pretul de referinta pentru unele dispozitive medicale cuprinse in anexa nr. 13 la Ordinul nr. 269/79/2001, si anume:
    - orteze sacro-iliace;
    - orteze cervicotoracolombosacrale;
    - orteze de incheietura mainii - mana;
    - orteze corectoare de statica a piciorului;
    - ghete si pantofi,
este calculat, conform art. 1 alin. (1) din Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 14/2000, pe baza ofertelor de pret de vanzare minim din septembrie 2000 si este ajustat cu indicele preturilor de consum de 108,3%, comunicat de Institutul National de Statistica si Studii Economice, aferent perioadei septembrie - decembrie 2000;
    c) pentru dispozitivele medicale cuprinse in anexa nr. 13 la Ordinul nr. 269/79/2001, prevazute la lit. D "Proteze pentru membrul inferior", si anume:
    - pct. 3 - Proteza de gamba, tip d) modulara;
    - pct. 4 - Proteza pentru dezarticulatia de genunchi, tip modulara;
    - pct. 5 - Proteza de coapsa, tip f) modulara;
    - pct. 5 - Proteza de coapsa, tip g) modulara cu vacuum;
    - pct. 6 - Proteza de sold, tip b) modulara;
    - pct. 7 - Proteza partiala de bazin hemipelvectomie, tip b) modulara,
prima si a doua protezare a membrului inferior se executa de acelasi furnizor. Decontarea pentru ambele protezari se face cumulat, pana la nivelul de 125% al pretului de referinta al protezei respective.
------------
    *) Ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania.

    Art. 2
    Preturile de referinta ale dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, decontate de casele de asigurari de sanatate, sunt cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si cele asimilate acestora vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va intra in vigoare la data emiterii lui si va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

             Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
                       prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

    ANEXA 1

                                 LISTA
cuprinzand dispozitivele medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice si preturile de referinta aferente

    A. Dispozitive de protezare in domeniul O.R.L.
 ______________________________________________________________________________
|NR. |    DENUMIREA   |      TIPUL       |    CARACTERISTICI       |  PRET DE  |
|CRT.| DISPOZITIVULUI |                  |  TEHNICE DEFINITORII    | REFERINTA |
|    |    MEDICAL     |                  |                         | (LEI/BUC.)|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| C1 |        C2      |       C3         |        C4               |     C5    |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 1  |Proteza auditiva|a. Retroauriculara|amplificare: 0 ... 50 dB |  3.997.658|
|    |pentru          |__________________|                         |___________|
|    |hipoacuzii      |b. Intraauriculara|nivel maxim: 110 +/- 5 dB|  5.016.822|
|    |usoare-medii    |                  |                         |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 2  |Proteza auditiva|a. Retroauriculara|amplificare: 0 ... 60 dB |  4.164.399|
|    |pentru          |__________________|                         |___________|
|    |hipoacuzii      |b. Intraauriculara|nivel maxim: 120 +/- dB  |  4.708.253|
|    |medii-severe    |                  |                         |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 3  |Proteza auditiva|   Retroauriculara|amplificare: 0 ...> 60 dB|  4.503.959|
|    |pentru          |                  |nivel maxim: > 130 dB    |           |
|    |hipoacuzii      |                  |                         |           |
|    |severe si       |                  |                         |           |
|    |profunde        |                  |                         |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 4  |Proteza         |Vibrator laringian|nivel maxim: > 90 dB     |  6.166.510|
|    |fonatorie       |                  |se recomanda pentru      |           |
|    |                |                  |laringectomii totale     |           |
|    |                |                  |sau partiale             |           |
|    |                |                  |                         |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|

    B. Dispozitive pentru protezare stomii
 ______________________________________________________________________________
|NR. |    DENUMIREA   |      TIPUL       |    CARACTERISTICI       |  PRET DE  |
|CRT.| DISPOZITIVULUI |                  |  TEHNICE DEFINITORII    | REFERINTA |
|    |    MEDICAL     |                  |                         | (LEI/LUNA)|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| C1 |        C2      |       C3         |        C4               |     C5    |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 1  |A. Sistem stomic|a. sac colector   |cu adeziv                |  1.153.577|
|    |unitar (sac     |pentru colostomie |cu sau fara dispozitiv de|(30 buc./  |
|    |stomic de unica |                  | evacuare                |luna)      |
|    |utilizare)      |                  |cu sau fara dispozitiv   |           |
|    |                |                  | de inchidere            |           |
|    |                |                  |cu sau fara filtru       |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |b. sac colector   |cu adeziv                |  1.249.344|
|    |                |pentru ileostomie |cu dispozitiv de evacuare|(30 buc./  |
|    |                |                  |cu sau fara dispozitiv   |luna)      |
|    |                |                  | de inchidere            |           |
|    |                |                  |cu sau fara filtru       |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |c. sac colector   |cu adeziv                |    693.185|
|    |                |pentru urostomie  |cu dispozitiv de evacuare|(15 buc./  |
|    |                |                  |cu sau fara dispozitiv   |luna)      |
|    |                |                  | de inchidere            |           |
|    |                |                  |cu sau fara valva de     |           |
|    |                |                  | retinere                |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 2  |B. Sistem stomic|a. pentru         |                         |    901.869|
|    |cu doua         |colostomie:       |                         |  (1 set/  |
|    |componente      |flansa suport si  |cu adeziv                |  luna)    |
|    |                |sac colector      |cu sau fara dispozitiv de|           |
|    |                |                  | evacuare                |           |
|    |                |                  |cu sau fara dispozitiv de|           |
|    |                |                  | inchidere               |           |
|    |                |                  |cu sau fara valva de     |           |
|    |                |                  | retinere                |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |b. pentru         |                         |  1.214.648|
|    |                |ileostomie:       |                         |  (1 set/  |
|    |                |flansa suport si  |cu adeziv                |   luna)   |
|    |                |sac colector      |cu dispozitiv de evacuare|           |
|    |                |                  |cu sau fara dispozitiv de|           |
|    |                |                  | inchidere               |           |
|    |                |                  |cu sau fara valva de     |           |
|    |                |                  | retinere                |           |
|    |                |                  |                         |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |c. pentru         |                         |  1.477.094|
|    |                |urostomie:        |                         |  (1 set/  |
|    |                |flansa suport si  |cu adeziv                |  luna)    |
|    |                |sac colector      |cu dispozitiv de evacuare|           |
|    |                |                  |cu sau fara dispozitiv de|           |
|    |                |                  | inchidere               |           |
|    |                |                  |cu sau fara valva de     |           |
|    |                |                  | retinere                |           |
|    |                |                  |                         |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|

    C. Dispozitive pentru incontinenta urinara
 ______________________________________________________________________________
|NR. |    DENUMIREA   |      TIPUL       |    CARACTERISTICI       |  PRET DE  |
|CRT.| DISPOZITIVULUI |                  |  TEHNICE DEFINITORII    | REFERINTA |
|    |    MEDICAL     |                  |                         | (LEI/LUNA)|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| C1 |        C2      |       C3         |        C4               |     C5    |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 1  |Condom urinar   |                  |se executa din cauciuc   |    564.028|
|    |                |                  | natural                 | (30 buc./ |
|    |                |                  |cu evacuare              |  luna)    |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 2  |Sac colector de |                  |1500 ml, 2000 ml         |    100.339|
|    |urina           |                  |cu tub de admisie        |  (6 buc./ |
|    |                |                  |cu sau fara tub de       |   luna)   |
|    |                |                  | evacuare                |           |
|    |                |                  |cu sau fara dispozitiv de|           |
|    |                |                  | drenaj                  |           |
|    |                |                  |cu adaptor               |           |
|    |                |                  |cu sau fara valva de     |           |
|    |                |                  | retinere                |           |
|    |                |                  |cu sau fara dispozitiv de|           |
|    |                |                  | aerare                  |           |
|    |                |                  |cu gradatie              |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 3  |Sonda Foley     |                  |de diverse dimensiuni    |     52.065|
|    |                |                  |cu 2 cai                 |  (2 buc./ |
|    |                |                  |se executa din cauciuc   |   luna)   |
|    |                |                  | natural sau sintetic    |           |
|    |                |                  |cu balonas gonflabil     |           |
|    |                |                  | pentru fixare           |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|

    D. Proteze pentru membrul inferior
 ______________________________________________________________________________
|NR. |    DENUMIREA   |      TIPUL       |    CARACTERISTICI       |  PRET DE  |
|CRT.| DISPOZITIVULUI |                  |  TEHNICE DEFINITORII    | REFERINTA |
|    |    MEDICAL     |                  |                         | (LEI/BUC.)|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| C1 |        C2      |       C3         |        C4               |     C5    |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 1  |Proteza partiala|a) LISEFRANC      |se recomanda pentru      | 10.133.761|
|    |de picior       |                  | amputatia               |           |
|    |                |                  | metatarsienelor         |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |b) CHOPART        |picior cu sprijin pe     |  9.085.527|
|    |                |                  | gamba                   |           |
|    |                |                  |cu manson                |           |
|    |                |                  |se recomanda pentru      |           |
|    |                |                  | amputatia la nivelul    |           |
|    |                |                  | tarsienelor             |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |c) PIROGOF        |picior cu sprijin pe     |  8.998.097|
|    |                |                  | gamba                   |           |
|    |                |                  |cu manson                |           |
|    |                |                  |se recomanda pentru      |           |
|    |                |                  | amputatia astragalului  |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 2  |Proteza pentru  |SYME              |picior cu sprijin pe     |  8.537.178|
|    |dezarticulatia  |                  | gamba                   |           |
|    |de glezna       |                  |cu manson                |           |
|    |                |                  |articulatie fixa sau     |           |
|    |                |                  | mobila la glezna        |           |
|    |                |                  |se recomanda pentru      |           |
|    |                |                  | amputatia membrului     |           |
|    |                |                  | inferior la nivelul     |           |
|    |                |                  | articulatiei gleznei    |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 3  |Proteza de gamba|a) conventionala, |se fixeaza prin          | 10.671.283|
|    |                |din material      | intermediul unei mansete|           |
|    |                |plastic, cu       | sau bratari             |           |
|    |                |contact total     |articulatie fixa sau     |           |
|    |                |                  | mobila la glezna        |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |b) conventionala, |se fixeaza cu siret sau  | 13.822.179|
|    |                |din piele         | curele                  |           |
|    |                |                  |articulatie fixa sau     |           |
|    |                |                  | mobila la glezna        |           |
|    |                |                  |se recomanda pentru      |           |
|    |                |                  | pentru orice tip de bont|           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |c) modulara       |manson elastic intern    | 18.236.810|
|    |                |                  | supracondiliar acoperit |           |
|    |                |                  | de un manson rigid din  |           |
|    |                |                  | rasina                  |           |
|    |                |                  |structura tubulara       |           |
|    |                |                  | metalica din            |           |
|    |                |                  | duraluminiu, otel sau   |           |
|    |                |                  | titan care asigura      |           |
|    |                |                  | sprijinul mansonului si |           |
|    |                |                  | al labei piciorului     |           |
|    |                |                  |laba picior cu           |           |
|    |                |                  | articulatie fixa/mobila |           |
|    |                |                  | de glezna               |           |
|    |                |                  |se recomanda pentru      |           |
|    |                |                  | amputatii pana la       |           |
|    |                |                  | nivelul 1/3 medii       |           |
|    |                |                  | superioare              |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 4  |Proteza pentru  |modulara          |manson elastic acoperit  | 47.999.754|
|    |dezarticulatia  |                  | de un manson rigid din  |           |
|    |de genunchi     |                  | rasina                  |           |
|    |                |                  |structura tubulara       |           |
|    |                |                  | metalica din            |           |
|    |                |                  | duraluminiu, otel sau   |           |
|    |                |                  | titan care asigura      |           |
|    |                |                  | sprijinul intre         |           |
|    |                |                  | articulatia genunchiului|           |
|    |                |                  | si a labei piciorului   |           |
|    |                |                  |articulatia genunchiului |           |
|    |                |                  | mobila                  |           |
|    |                |                  |laba picior cu           |           |
|    |                |                  | articulatie fixa de     |           |
|    |                |                  | glezna                  |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 5  |Proteza de      |a) pilon          |nu are in componenta     |  9.494.043|
|    |coapsa          |                  | piciorul si articulatia |           |
|    |                |                  | gleznei                 |           |
|    |                |                  |poate avea in componenta |           |
|    |                |                  | articulatia genunchiului|           |
|    |                |                  | libera sau blocata      |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |b) combinata      |manson din plastic/piele;| 12.018.375|
|    |                |                  | manson gamba din plastic|           |
|    |                |                  |articulatie fixa sau     |           |
|    |                |                  | mobila la glezna        |           |
|    |                |                  |articulatie fixa/libera  |           |
|    |                |                  | la genunchi             |           |
|    |                |                  |prinderea se face cu     |           |
|    |                |                  | siret sau curele        |           |
|    |                |                  |trohander din piele sau  |           |
|    |                |                  | metalic                 |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |c) din plastic    |se executa din material  | 12.110.459|
|    |                |                  | plastic                 |           |
|    |                |                  |articulatie fixa sau     |           |
|    |                |                  | mobila la glezna        |           |
|    |                |                  |articulatie de genunchi  |           |
|    |                |                  | libera sau blocata      |           |
|    |                |                  |prinderea se face cu     |           |
|    |                |                  | cordon din piele        |           |
|    |                |                  |trohander din piele sau  |           |
|    |                |                  | metalic                 |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |d) cu vacuum      |se executa din material  | 16.082.669|
|    |                |                  | plastic si lemn de tei  |           |
|    |                |                  |articulatie fixa sau     |           |
|    |                |                  | mobila la glezna        |           |
|    |                |                  |articulatie de genunchi  |           |
|    |                |                  | libera sau blocata      |           |
|    |                |                  |fixare de sold prin      |           |
|    |                |                  | curele pentru bonturi   |           |
|    |                |                  | foarte scurte           |           |
|    |                |                  |manson cu contact        |           |
|    |                |                  | vacuumatic ce realizeaza|           |
|    |                |                  | prinderea pentru bonturi|           |
|    |                |                  | obisnuite               |           |
|    |                |                  |prinderea se face cu     |           |
|    |                |                  | siret sau curele        |           |
|    |                |                  |trohander din piele sau  |           |
|    |                |                  | metalic                 |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |e) modulara       |manson rigid din rasina  | 25.582.572|
|    |                |                  |articulatie de genunchi  |           |
|    |                |                  | mobila                  |           |
|    |                |                  |laba picior cu           |           |
|    |                |                  | articulatie fixa de     |           |
|    |                |                  | glezna                  |           |
|    |                |                  |sistem de curele de      |           |
|    |                |                  | fixare pe sold          |           |
|    |                |                  |structura tubulara       |           |
|    |                |                  | metalica din            |           |
|    |                |                  | duraluminiu, otel sau   |           |
|    |                |                  | titan care asigura      |           |
|    |                |                  | sprijinul intre         |           |
|    |                |                  | articulatia genunchiului|           |
|    |                |                  | si a labei piciorului   |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |f) modulara cu    |manson rigid din rasina  | 25.582.572|
|    |                |   vacuum         | cu contact vacuumatic   |           |
|    |                |                  |articulatie de genunchi  |           |
|    |                |                  | mobila                  |           |
|    |                |                  |laba picior cu           |           |
|    |                |                  | articulatie fixa de     |           |
|    |                |                  | glezna                  |           |
|    |                |                  |sistem de curele de      |           |
|    |                |                  | fixare pe sold, pentru  |           |
|    |                |                  | bonturile scurte        |           |
|    |                |                  |structura tubulara       |           |
|    |                |                  | metalica din            |           |
|    |                |                  | duraluminiu, otel sau   |           |
|    |                |                  | titan care asigura      |           |
|    |                |                  | sprijinul intre         |           |
|    |                |                  | articulatia genunchiului|           |
|    |                |                  | si a labei piciorului   |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 6  |Proteza de sold |a) conventionala  |se executa din piele/    |  5.113.317|
|    |                |                  | plastic                 |           |
|    |                |                  |articulatie fixa sau     |           |
|    |                |                  | mobila la glezna        |           |
|    |                |                  |articulatie de genunchi  |           |
|    |                |                  | libera sau blocata      |           |
|    |                |                  |articulatie de sold      |           |
|    |                |                  |prinderea de bazin se    |           |
|    |                |                  | face cu manson          |           |
|    |                |                  | piele/plastic           |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |b) modulara       |manson din rasina        | 47.781.616|
|    |                |                  | flexibila               |           |
|    |                |                  |articulatie de sold cu   |           |
|    |                |                  | blocare, poate fi din   |           |
|    |                |                  | duraluminiu, otel sau   |           |
|    |                |                  | titan                   |           |
|    |                |                  |articulatie de genunchi  |           |
|    |                |                  | mobila; poate fi din    |           |
|    |                |                  | otel sau titan          |           |
|    |                |                  |laba picior cu           |           |
|    |                |                  | articulatie fixa de     |           |
|    |                |                  | glezna                  |           |
|    |                |                  |structura tubulara       |           |
|    |                |                  | metalica din            |           |
|    |                |                  | duraluminiu, otel sau   |           |
|    |                |                  | titan care asigura      |           |
|    |                |                  | sprijinul intre         |           |
|    |                |                  | articulatia de sold si  |           |
|    |                |                  | articulatia de genunchi |           |
|    |                |                  | si intre articulatia de |           |
|    |                |                  | genunchi si laba        |           |
|    |                |                  | piciorului              |           |
|    |                |                  |sistem de curele de      |           |
|    |                |                  | fixare pe sold          |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 7  |Proteza partiala|b) modulara       |manson din rasina        | 50.021.968|
|    |de bazin        |                  | flexibila               |           |
|    |hemipelvectomie |                  |articulatie de sold cu   |           |
|    |                |                  | blocare, poate fi din   |           |
|    |                |                  | duraluminiu, otel sau   |           |
|    |                |                  | titan                   |           |
|    |                |                  |articulatie de genunchi  |           |
|    |                |                  | mobila; poate fi din    |           |
|    |                |                  | otel sau titan          |           |
|    |                |                  |laba picior cu           |           |
|    |                |                  | articulatie fixa de     |           |
|    |                |                  | glezna                  |           |
|    |                |                  |structura tubulara       |           |
|    |                |                  | metalica din            |           |
|    |                |                  | duraluminiu, otel sau   |           |
|    |                |                  | titan care asigura      |           |
|    |                |                  | sprijinul intre         |           |
|    |                |                  | articulatia de sold si  |           |
|    |                |                  | articulatia de genunchi |           |
|    |                |                  | si intre articulatia de |           |
|    |                |                  | genunchi si laba        |           |
|    |                |                  | piciorului              |           |
|    |                |                  |sistem de curele de      |           |
|    |                |                  | fixare pe sold          |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|

    E. Proteze pentru membru superior
 ______________________________________________________________________________
|NR. |    DENUMIREA   |      TIPUL       |    CARACTERISTICI       |  PRET DE  |
|CRT.| DISPOZITIVULUI |                  |  TEHNICE DEFINITORII    | REFERINTA |
|    |    MEDICAL     |                  |                         | (LEI/BUC.)|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| C1 |        C2      |       C3         |        C4               |     C5    |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 1  |Proteza partiala|functionala simpla|manusa cu fermoar si     |    573.386|
|    |de mana         |                  | degete rigide, din      |           |
|    |                |                  | P.V.C.                  |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |functionala       |sistem de apucare cu     |  6.755.901|
|    |                |                  | degete rigide           |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 2  |Proteza de      |functionala simpla|mana de proteza simpla   | 13.349.510|
|    |dezarticulatie  |                  | din P.V.C.              |           |
|    |de incheietura  |                  |cu degete fixe sau mobile|           |
|    |a mainii        |__________________|_________________________|___________|
|    |                |functionala       |a. actionata prin cablu  | 25.784.203|
|    |                |                  |   mana mecanica cu      |           |
|    |                |                  |    tractiune prin       |           |
|    |                |                  |    cablu/arc            |           |
|    |                |                  |   manson din rasina     |           |
|    |                |                  |   ham de actionare      |           |
|    |                |                  |   manusa estetica din   |           |
|    |                |                  |    P.V.C.               |           |
|    |                |                  |_________________________|___________|
|    |                |                  |b. mioelectrica          |105.100.939|
|    |                |                  |   mana electrica        |           |
|    |                |                  |    actionata mioelectric|           |
|    |                |                  |   articulatie de pumn   |           |
|    |                |                  |    fixa                 |           |
|    |                |                  |   manson din rasina     |           |
|    |                |                  |   manusa estetica       |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 3  |Proteza de      |functionala simpla|mana de proteza simpla   | 11.388.537|
|    |antebrat        |                  | din P.V.C.              |           |
|    |                |                  |manson din rasina/plastic|           |
|    |                |                  |degete fixe              |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |functionala       |a. actionata prin cablu  | 20.015.586|
|    |                |                  |   mana mecanica cu      |           |
|    |                |                  |    tractiune prin cablu |           |
|    |                |                  |   ham de actionare      |           |
|    |                |                  |   manson din piele      |           |
|    |                |                  |    montat pe manson din |           |
|    |                |                  |    plastic/rasina       |           |
|    |                |                  |_________________________|___________|
|    |                |                  |b. actionata prin cablu  | 27.169.567|
|    |                |                  |    de lucru             |           |
|    |                |                  |   mana mecanica HOOK cu |           |
|    |                |                  |    tractiune prin       |           |
|    |                |                  |    cablu/arc            |           |
|    |                |                  |   ham de actionare      |           |
|    |                |                  |   manson din piele      |           |
|    |                |                  |_________________________|___________|
|    |                |                  |c. mioelectrica cu       | 98.347.559|
|    |                |                  |    supino-pronatie      |           |
|    |                |                  |    pasiva               |           |
|    |                |                  |   mana electrica        |           |
|    |                |                  |    actionata mioelectric|           |
|    |                |                  |   articulatie de pumn   |           |
|    |                |                  |    pasiva               |           |
|    |                |                  |   manson rasina/manusa  |           |
|    |                |                  |    estetica             |           |
|    |                |                  |_________________________|___________|
|    |                |                  |d. mioelectrica cu       |110.734.670|
|    |                |                  |    supino-pronatie      |           |
|    |                |                  |    activa comandata     |           |
|    |                |                  |    mioelectric          |           |
|    |                |                  |   mana electrica        |           |
|    |                |                  |    actionata mioelectric|           |
|    |                |                  |   articulatie de pumn   |           |
|    |                |                  |    electrica comandata  |           |
|    |                |                  |   mioelectric           |           |
|    |                |                  |   manson rasina/manusa  |           |
|    |                |                  |    estetica             |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 4  |Proteza de      |functionala simpla|mana de proteza simpla   | 30.825.470|
|    |dezarticulatie  |                  | din P.V.C.              |           |
|    |de cot          |                  |ham de purtare           |           |
|    |                |                  |articulatie pasiva de cot|           |
|    |                |                  |manson rasina/plastic    |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |functionala       |a. actionata prin cablu  | 36.312.346|
|    |                |                  |   mana mecanica cu      |           |
|    |                |                  |    tractiune prin       |           |
|    |                |                  |    cablu/arc            |           |
|    |                |                  |   ham de actionare si   |           |
|    |                |                  |    purtare              |           |
|    |                |                  |   manson din rasina/    |           |
|    |                |                  |    plastic              |           |
|    |                |                  |   articulatie de cot    |           |
|    |                |                  |    mecanica cu blocare  |           |
|    |                |                  |_________________________|___________|
|    |                |                  |b. actionata prin cablu  | 45.152.488|
|    |                |                  |    de lucru             |           |
|    |                |                  |   mana mecanica HOOK cu |           |
|    |                |                  |    tractiune prin       |           |
|    |                |                  |    cablu/arc            |           |
|    |                |                  |   manson din piele      |           |
|    |                |                  |   ham de actionare si   |           |
|    |                |                  |    actionare            |           |
|    |                |                  |   articulatie de cot    |           |
|    |                |                  |   mecanica cu blocare   |           |
|    |                |                  |_________________________|___________|
|    |                |                  |c. atipica electrica cu  | 87.974.792|
|    |                |                  |    articulatie de cot   |           |
|    |                |                  |    mecanica cu blocare  |           |
|    |                |                  |   mana electrica        |           |
|    |                |                  |    actionata cu         |           |
|    |                |                  |    microcontacte        |           |
|    |                |                  |_________________________|___________|
|    |                |                  |d. mioelectrica cu       | 95.158.399|
|    |                |                  |    articulatie de cot   |           |
|    |                |                  |    mecanica cu blocare  |           |
|    |                |                  |   articulatie de pumn   |           |
|    |                |                  |    pasiva               |           |
|    |                |                  |   mana electrica        |           |
|    |                |                  |    actionata mioelectric|           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 5  |Proteza de      |functionala simpla|mana de proteza simpla   | 18.810.948|
|    |brat            |                  | din P.V.C.              |           |
|    |                |                  |ham de purtare           |           |
|    |                |                  |articulatie pasiva de cot|           |
|    |                |                  |manson rasina/plastic    |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |functionala       |a. actionata prin cablu  | 23.735.240|
|    |                |                  |   mana mecanica cu      |           |
|    |                |                  |    tractiune prin       |           |
|    |                |                  |    cablu/arc            |           |
|    |                |                  |   ham de actionare si   |           |
|    |                |                  |    purtare              |           |
|    |                |                  |   manson de rasina/     |           |
|    |                |                  |    plastic              |           |
|    |                |                  |   articulatie de cot    |           |
|    |                |                  |    mecanica cu blocare  |           |
|    |                |                  |   cu sau fara manusa in |           |
|    |                |                  |    functie de mana      |           |
|    |                |                  |    mecanica             |           |
|    |                |                  |_________________________|___________|
|    |                |                  |b. actionata prin cablu  | 27.332.290|
|    |                |                  |    de lucru             |           |
|    |                |                  |   mana mecanica HOOK cu |           |
|    |                |                  |    tractiune prin       |           |
|    |                |                  |    cablu/arc            |           |
|    |                |                  |   ham de actionare si   |           |
|    |                |                  |    actionare            |           |
|    |                |                  |   articulatie de cot    |           |
|    |                |                  |    mecanica cu blocare  |           |
|    |                |                  |   manson din piele      |           |
|    |                |                  |_________________________|___________|
|    |                |                  |c. atipica electrica cu  | 97.030.471|
|    |                |                  |    articulatie de cot   |           |
|    |                |                  |    mecanica cu blocare  |           |
|    |                |                  |    pasiva               |           |
|    |                |                  |   mana electrica        |           |
|    |                |                  |    actionata cu         |           |
|    |                |                  |    microcontacte        |           |
|    |                |                  |   articulatie de pumn   |           |
|    |                |                  |    pasiva               |           |
|    |                |                  |_________________________|___________|
|    |                |                  |d. mioelectrica cu       |104.940.959|
|    |                |                  |    articulatie de cot   |           |
|    |                |                  |    mecanica cu blocare  |           |
|    |                |                  |    activa               |           |
|    |                |                  |   articulatie de pumn   |           |
|    |                |                  |    pasiva               |           |
|    |                |                  |   mana electrica        |           |
|    |                |                  |    actionata mioelectric|           |
|    |                |                  |   ham de purtare        |           |
|    |                |                  |   articulatie de cot    |           |
|    |                |                  |    mecanica cu blocare  |           |
|    |                |                  |    activa               |           |
|    |                |                  |   manson rasina/manusa  |           |
|    |                |                  |    estetica             |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 6  |Proteza de      |functionala simpla|mana de proteza simpla   | 26.783.592|
|    |dezarticulatie  |                  | din P.V.C.              |           |
|    |de umar         |                  |ham de purtare           |           |
|    |                |                  |articulatie pasiva de cot|           |
|    |                |                  |manson rasina/plastic    |           |
|    |                |__________________|_________________________|___________|
|    |                |functionala       |a. actionata prin cablu  | 35.689.163|
|    |                |                  |   mana mecanica cu      |           |
|    |                |                  |    tractiune prin       |           |
|    |                |                  |    cablu/arc            |           |
|    |                |                  |   ham de actionare si   |           |
|    |                |                  |    purtare              |           |
|    |                |                  |   manson de rasina/     |           |
|    |                |                  |    plastic              |           |
|    |                |                  |   articulatie de cot    |           |
|    |                |                  |    mecanica cu blocare  |           |
|    |                |                  |   cu sau fara manusa in |           |
|    |                |                  |    functie de mana      |           |
|    |                |                  |    mecanica             |           |
|    |                |                  |_________________________|___________|
|    |                |                  |b. atipica electrica cu  |103.225.875|
|    |                |                  |    articulatie de cot   |           |
|    |                |                  |    si supino-pronatie   |           |
|    |                |                  |    pasiva               |           |
|    |                |                  |   mana electrica        |           |
|    |                |                  |    actionata cu         |           |
|    |                |                  |    microcontacte        |           |
|    |                |                  |   articulatie de cot    |           |
|    |                |                  |    mecanica cu blocare  |           |
|    |                |                  |   manson rasina/manusa  |           |
|    |                |                  |    estetica             |           |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|

    F. Mijloace si dispozitive de mers
 ______________________________________________________________________________
|NR. |    DENUMIREA   |      TIPUL       |    CARACTERISTICI      |   PRET DE  |
|CRT.| DISPOZITIVULUI |                  |  TEHNICE DEFINITORII   | REFERINTA  |
|    |    MEDICAL     |                  |                        | (LEI/BUC.) |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
| C1 |        C2      |       C3         |        C4              |     C5     |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  1 |Baston          |                  |metalic                 |     130.246|
|    |                |                  |reglabil                |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  2 |Baston          |cu trei/patru     |metalic                 |     279.765|
|    |                |picioare          |                        |(3 picioare)|
|    |                |                  |fix sau reglabil        |     347.945|
|    |                |                  |                        |(4 picioare)|
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  3 |Carja de lemn   |cu sprijin        |fixa sau reglabila      |     166.827|
|    |                |subaxial          |                        |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  4 |Carja metalica  |cu sprijin        |fixa sau reglabila      |     292.344|
|    |                |subaxial          |                        |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |cu sprijin pe     |fixa sau reglabila      |     168.540|
|    |                |antebrat          |                        |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  5 |Cadru de mers   |                  |fix sau reglabil        |     564.697|
|    |                |                  |rigid sau pliabil       |            |
|    |                |                  |cu sau fara roti        |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  6 |Fotoliu rulant  |asistat           |de interior sau de      |   6.112.610|
|    |cu antrenare    |                  | exterior               |            |
|    |manuala         |                  |                        |            |
|    |                |neasistat         |rigid sau pliabil       |            |
|    |                |                  |demontabil sau          |            |
|    |                |                  | nedemontabil           |            |
|    |                |                  |actionare directa       |            |
|    |                |                  | bimanuala a rotilor    |            |
|    |                |                  | din spate sau din fata |            |
|    |                |                  |conducere prin levier   |            |
|    |                |                  | sau volan bimanuala    |            |
|    |                |                  |conducere monolaterala  |            |
|    |                |                  | (cu mana stanga sau    |            |
|    |                |                  | dreapta)               |            |
|    |                |                  |propulsie cu piciorul   |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  7 |Fotoliu rulant  |                  |metalic                 |   3.884.877|
|    |triciclu pentru |                  |actionare cu pedale     |            |
|    |copii           |                  |sisteme de fixare a     |            |
|    |                |                  | picioarelor si a       |            |
|    |                |                  | toracelui              |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|

    G. Orteze
    G.1 Orteze pentru coloana vertebrala
 ______________________________________________________________________________
|NR. |    DENUMIREA   |      TIPUL       |    CARACTERISTICI      |   PRET DE  |
|CRT.| DISPOZITIVULUI |                  |  TEHNICE DEFINITORII   | REFERINTA  |
|    |    MEDICAL     |                  |                        | (LEI/BUC.) |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
| C1 |        C2      |       C3         |        C4              |     C5     |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  1 |Orteze          |a) colar          |se executa din diverse  |     358.288|
|    |cervicale       |                  | materiale              |            |
|    |                |                  |dimensiuni diferite     |            |
|    |                |                  |pentru imobilizarea     |            |
|    |                |                  | coloanei cervicale     |            |
|    |                |                  |inconjoara intregul sau |            |
|    |                |                  | o parte a regiunii     |            |
|    |                |                  | cervicale              |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |b) Philadelphia/  |se executa din diverse  |   1.094.452|
|    |                |   Minerva        | materiale              |            |
|    |                |                  |dimensiuni diferite     |            |
|    |                |                  |diverse sisteme de      |            |
|    |                |                  | fixare                 |            |
|    |                |                  |pentru imobilizarea     |            |
|    |                |                  | coloanei cervicale     |            |
|    |                |                  |inconjoara intregul sau |            |
|    |                |                  | o parte a regiunii     |            |
|    |                |                  | cervicale              |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |c) Schanz         |se executa din diverse  |     250.671|
|    |                |                  | materiale              |            |
|    |                |                  |dimensiuni diferite     |            |
|    |                |                  |diverse sisteme de      |            |
|    |                |                  | fixare                 |            |
|    |                |                  |pentru imobilizarea     |            |
|    |                |                  | coloanei cervicale     |            |
|    |                |                  |inconjoara intregul sau |            |
|    |                |                  | o parte a regiunii     |            |
|    |                |                  | cervicale              |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  2 |Orteze          |                  |se executa din diverse  |     509.046|
|    |cervicotoracice |                  | materiale              |            |
|    |                |                  |diverse sisteme de      |            |
|    |                |                  | fixare                 |            |
|    |                |                  |diverse marimi          |            |
|    |                |                  |inconjoara intregul sau |            |
|    |                |                  | o parte a regiunilor   |            |
|    |                |                  | cervicala si toracica  |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  3 |Orteze          |a) corset Cheneau |material moale cu suport|   5.447.238|
|    |toracolombo-    |                  | elastic cu intarituri  |            |
|    |sacrale         |                  | din material dur sau   |            |
|    |                |                  | materiale plastice     |            |
|    |                |                  | termoformabile         |            |
|    |                |                  |cu pelote de corectie   |            |
|    |                |                  |unele modele prezinta   |            |
|    |                |                  | benzi elastice         |            |
|    |                |                  | intaritoare            |            |
|    |                |                  |se pot ajusta           |            |
|    |                |                  |inconjoara intregul sau |            |
|    |                |                  | o parte a regiunilor   |            |
|    |                |                  | toracala lombara si    |            |
|    |                |                  | si sacro-iliaca        |            |
|    |                |                  | ale trunchiului        |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |b) corset Boston  |material plastic/       |   5.100.253|
|    |                |                  | material termoformabil |            |
|    |                |                  |cu pelote de corectie   |            |
|    |                |                  |unele modele prezinta   |            |
|    |                |                  | benzi elastice         |            |
|    |                |                  | intaritoare            |            |
|    |                |                  |se pot ajusta           |            |
|    |                |                  |inconjoara intregul sau |            |
|    |                |                  | o parte a regiunilor   |            |
|    |                |                  | toracala lombara si    |            |
|    |                |                  | si sacro-iliaca        |            |
|    |                |                  | ale trunchiului        |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |c) corset         |material plastic/       |   5.230.474|
|    |                |   Euroboston     | material termoformabil |            |
|    |                |                  |cu pelote de corectie   |            |
|    |                |                  |unele modele prezinta   |            |
|    |                |                  | benzi elastice         |            |
|    |                |                  | intaritoare            |            |
|    |                |                  |se pot ajusta           |            |
|    |                |                  |inconjoara intregul sau |            |
|    |                |                  | o parte a regiunilor   |            |
|    |                |                  | toracala lombara si    |            |
|    |                |                  | si sacro-iliaca        |            |
|    |                |                  | ale trunchiului        |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |d) corset         |material moale cu suport|   3.691.119|
|    |                |   Milwaukee      | elastic                |            |
|    |                |                  |prezinta intarituri din |            |
|    |                |                  | material dur/material  |            |
|    |                |                  | plastic                |            |
|    |                |                  |unele modele prezinta   |            |
|    |                |                  | benzi elastice         |            |
|    |                |                  | intaritoare            |            |
|    |                |                  |se pot ajusta           |            |
|    |                |                  |inconjoara intregul sau |            |
|    |                |                  | o parte a regiunilor   |            |
|    |                |                  | toracala lombara si    |            |
|    |                |                  | si sacro-iliaca        |            |
|    |                |                  | ale trunchiului        |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |e) corset         |material moale cu suport|     721.009|
|    |                |   Hessing        | elastic                |            |
|    |                |                  |prezinta intarituri din |            |
|    |                |                  | material dur           |            |
|    |                |                  |unele modele prezinta   |            |
|    |                |                  | benzi elastice         |            |
|    |                |                  | intaritoare            |            |
|    |                |                  |se pot ajusta           |            |
|    |                |                  |inconjoara intregul sau |            |
|    |                |                  | o parte a regiunilor   |            |
|    |                |                  | toracala lombara si    |            |
|    |                |                  | si sacro-iliaca        |            |
|    |                |                  | ale trunchiului        |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |f) de             |material moale cu suport|   6.438.826|
|    |                |   hiperextensie  | elastic cu intarituri  |            |
|    |                |                  | din material dur sau   |            |
|    |                |                  | materiale              |            |
|    |                |                  | termoformabile         |            |
|    |                |                  |se pot ajusta           |            |
|    |                |                  |limiteaza miscarile     |            |
|    |                |                  | laterale sau de rotatie|            |
|    |                |                  | a torsului datorita    |            |
|    |                |                  | celor trei puncte de   |            |
|    |                |                  | sprijin lombar, toracic|            |
|    |                |                  | si pelvian             |            |
|    |                |                  |inconjoara intregul sau |            |
|    |                |                  | o parte a regiunilor   |            |
|    |                |                  | toracala lombara si    |            |
|    |                |                  | sacro-iliaca ale       |            |
|    |                |                  | trunchiului            |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  4 |Orteze          |                  |din microfibra,         |     387.479|
|    |lombosacrale    |                  | termoneopren sau       |            |
|    |                |                  | material moale cu      |            |
|    |                |                  | suport elastic         |            |
|    |                |                  |prezinta intarituri din |            |
|    |                |                  | material dur           |            |
|    |                |                  |unele modele prezinta   |            |
|    |                |                  | benzi elastice         |            |
|    |                |                  | intaritoare            |            |
|    |                |                  |se pot ajusta           |            |
|    |                |                  |inconjoara intregul sau |            |
|    |                |                  | o parte a regiunilor   |            |
|    |                |                  | lombara si sacro-iliaca|            |
|    |                |                  | ale trunchiului        |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  5 |Orteze          |                  |din microfibra,         |     739.376|
|    |sacro-iliace    |                  | termoneopren sau       |            |
|    |                |                  | material moale cu      |            |
|    |                |                  | suport elastic         |            |
|    |                |                  |se executa din diverse  |            |
|    |                |                  | materiale              |            |
|    |                |                  |diverse sisteme de      |            |
|    |                |                  | fixare                 |            |
|    |                |                  |se pot ajusta           |            |
|    |                |                  |inconjoara intregul sau |            |
|    |                |                  | o parte a regiunii     |            |
|    |                |                  | sacro-iliace a         |            |
|    |                |                  | trunchiului            |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  6 |Orteze          |corset Stagnara   |schelet metalic reglabil|   3.976.100|
|    |cervicotoraco-  |                  | cu sistem de inchidere |            |
|    |lombosacrale    |                  |carcasa zonei pelvine   |            |
|    |                |                  | din material plastic   |            |
|    |                |                  |pelote de corectie din  |            |
|    |                |                  | spuma poliuretanica    |            |
|    |                |                  |se recomanda pentru     |            |
|    |                |                  | deformatii scoliotice  |            |
|    |                |                  |inconjoara intregul sau |            |
|    |                |                  | o parte a regiunilor   |            |
|    |                |                  | cervicala toracica,    |            |
|    |                |                  | lombara si sacro-iliaca|            |
|    |                |                  | ale trunchiului        |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|

    G.2 Orteze pentru membrul superior
 ______________________________________________________________________________
|NR. |    DENUMIREA   |      TIPUL       |    CARACTERISTICI      |   PRET DE  |
|CRT.| DISPOZITIVULUI |                  |  TEHNICE DEFINITORII   | REFERINTA  |
|    |    MEDICAL     |                  |                        | (LEI/BUC.) |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
| C1 |        C2      |       C3         |        C4              |     C5     |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  1 |Orteze de mana  |cu mobilitatea/   |material moale, cu      |     187.159|
|    |                |fixarea degetului | suport elastic, cu     |            |
|    |                |mare              | insertii pentru        |            |
|    |                |                  | intarire               |            |
|    |                |                  |dimensiuni diferite     |            |
|    |                |                  | pentru mana            |            |
|    |                |                  | stanga/dreapta         |            |
|    |                |                  |se recomanda pentru     |            |
|    |                |                  | recuperare             |            |
|    |                |                  |inconjoara intregul sau |            |
|    |                |                  | o parte a mainii       |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  2 |Orteze de       |dinamica          |se pot folosi impreuna  |     639.403|
|    |incheietura     |                  | cu celelalte orteze    |            |
|    |mainii - mana   |                  | pentru mana            |            |
|    |                |                  |piele sau material      |            |
|    |                |                  |textil, atelate         |            |
|    |                |                  |cu imobilizator pentru  |            |
|    |                |                  | incheietura mainii     |            |
|    |                |                  |se recomanda pentru     |            |
|    |                |                  | recuperare             |            |
|    |                |                  |inconjoara articulatia  |            |
|    |                |                  | incheieturii mainii    |            |
|    |                |                  | si mana                |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  3 |Orteze de cot   |cu atela/fara     |termoneopren sau        |   1.229.681|
|    |                |atela             | material moale cu      |            |
|    |                |                  | suport elastic         |            |
|    |                |                  |unele prezinta          |            |
|    |                |                  | intarituri rigide      |            |
|    |                |                  |se modifica in functie  |            |
|    |                |                  | de grosimea bratului   |            |
|    |                |                  |diverse modele          |            |
|    |                |                  |se recomanda pentru     |            |
|    |                |                  | recuperare             |            |
|    |                |                  |inconjoara articulatia  |            |
|    |                |                  | cotului                |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  4 |Orteze de umar  |                  |termoneopren, material  |     700.422|
|    |                |                  | moale cu suport elastic|            |
|    |                |                  |dimensiuni diferite     |            |
|    |                |                  | pentru mana            |            |
|    |                |                  | stanga/dreapta         |            |
|    |                |                  |se recomanda pentru     |            |
|    |                |                  | recuperare             |            |
|    |                |                  |inconjoara articulatia  |            |
|    |                |                  | umarului               |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|

    G.3 Orteze pentru membrul inferior
 ______________________________________________________________________________
|NR. |    DENUMIREA   |      TIPUL       |    CARACTERISTICI      |   PRET DE  |
|CRT.| DISPOZITIVULUI |                  |  TEHNICE DEFINITORII   | REFERINTA  |
|    |    MEDICAL     |                  |                        | (LEI/BUC.) |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
| C1 |        C2      |       C3         |        C4              |     C5     |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  1 |Orteze pentru   |fixa/mobila       |termoneopren, material  |   1.899.611|
|    |glezna - picior |                  | moale cu suport elastic|            |
|    |                |                  |cu sistem de inchidere  |            |
|    |                |                  | tip velcro             |            |
|    |                |                  |se recomanda pentru     |            |
|    |                |                  | recuperare             |            |
|    |                |                  |inconjoara articulatia  |            |
|    |                |                  | gleznei si intregul sau|            |
|    |                |                  | o parte a piciorului   |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  2 |Orteze de       |mobila            |termoneopren, material  |   7.221.865|
|    |genunchi        |                  | moale cu suport elastic|            |
|    |                |                  |diverse modele          |            |
|    |                |                  |cu intarituri rigide,   |            |
|    |                |                  | fixe sau cu articulatie|            |
|    |                |                  | ce permit fixarea      |            |
|    |                |                  | ortezei la extensii si |            |
|    |                |                  | flexii de diferite     |            |
|    |                |                  | grade                  |            |
|    |                |                  |se recomanda pentru     |            |
|    |                |                  | recuperare             |            |
|    |                |                  |inconjoara articulatia  |            |
|    |                |                  | genunchiului           |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |fixa              |termoneopren, material  |   7.221.865|
|    |                |                  | moale cu suport elastic|            |
|    |                |                  |cu intarituri rigide,   |            |
|    |                |                  | fixe                   |            |
|    |                |                  |se recomanda pentru     |            |
|    |                |                  | recuperare             |            |
|    |                |                  |inconjoara articulatia  |            |
|    |                |                  | genunchiului           |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |Balant            |se executa din piele si |     596.477|
|    |                |                  | sinarie metalica, cu   |            |
|    |                |                  | articulatie la genunchi|            |
|    |                |                  |prinderea se realizeaza |            |
|    |                |                  | cu curele sau siret    |            |
|    |                |                  |se recomanda pentru     |            |
|    |                |                  | recuperare             |            |
|    |                |                  |inconjoara articulatia  |            |
|    |                |                  | genunchiului           |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  3 |Orteze de       |Gambier cu        |se executa din piele si |   1.007.618|
|    |genunchi -      |scurtare          | sinarie metalica, cu   |            |
|    |glezna - picior |                  | articulatie libera     |            |
|    |                |                  | sau blocata la glezna  |            |
|    |                |                  |se fixeaza de gheata    |            |
|    |                |                  | ortopedica pentru      |            |
|    |                |                  | fracturi de tibie si   |            |
|    |                |                  | peroneu                |            |
|    |                |                  |inconjoara articulatia  |            |
|    |                |                  | genunchiului, gleznei  |            |
|    |                |                  | si piciorului          |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |Kramer Peroneal   |doua tije metalice      |     604.680|
|    |                |Spring (orteza    |fixarea se realizeaza pe|            |
|    |                |peroniera)        | picior cu bratari din  |            |
|    |                |                  | piele, cu armaturi     |            |
|    |                |                  | metalice               |            |
|    |                |                  |se fixeaza pe           |            |
|    |                |                  | incaltaminte           |            |
|    |                |                  |se recomanda pentru     |            |
|    |                |                  | paralizia sciaticului  |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |pentru scurtarea  |se executa din piele si |   5.184.620|
|    |                |membrului pelvin  | sinarie metalica, cu   |            |
|    |                |                  | articulatie libera     |            |
|    |                |                  | sau blocata la genunchi|            |
|    |                |                  |piciorul si glezna se   |            |
|    |                |                  | executa din lemn cu    |            |
|    |                |                  | talpa din poliuretan   |            |
|    |                |                  |fixarea se realizeaza cu|            |
|    |                |                  | siret                  |            |
|    |                |                  |pentru malformatii      |            |
|    |                |                  | congenitale ale        |            |
|    |                |                  | membrului inferior     |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  4 |Orteze de sold -|                  |termoneopren, material  |   3.427.651|
|    |genunchi -      |                  | moale cu suport elastic|            |
|    |glezna - picior |                  |cu sistem de inchidere  |            |
|    |                |                  | tip velcro             |            |
|    |                |                  |se recomanda pentru     |            |
|    |                |                  | recuperare             |            |
|    |                |                  |inconjoara articulatiile|            |
|    |                |                  | soldului, genunchiului,|            |
|    |                |                  | gleznei si piciorului  |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  5 |Orteze pentru   |a) ham Pavlik     |se executa din curele   |     460.203|
|    |luxatii de sold |                  | din piele              |            |
|    |congenitale la  |__________________|________________________|____________|
|    |copii           |b) de abductie    |panza, buretele sunt    |     227.021|
|    |                |                  | fixate cu chinga       |            |
|    |                |                  | textila                |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |c) Dr. Fettwies   |pentru copii de la 6 la |  12.531.863|
|    |                |                  | 15 luni                |            |
|    |                |                  |module pentru 4 marimi, |            |
|    |                |                  | usor de asamblat       |            |
|    |                |                  |igienizare usoara       |            |
|    |                |                  |pentru abductie se      |            |
|    |                |                  | foloseste o tija       |            |
|    |                |                  | reglabila              |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |d) Dr. Behrens    |hamul de purtare permite|   7.708.562|
|    |                |                  | reglarea flexiei       |            |
|    |                |                  | picioarelor in diferite|            |
|    |                |                  | unghiuri               |            |
|    |                |                  |pentru tratamentul      |            |
|    |                |                  | luxatiei de sold pana  |            |
|    |                |                  | la tipul III           |            |
|    |                |                  |pentru abductie se      |            |
|    |                |                  | foloseste o tija       |            |
|    |                |                  | reglabila              |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |e) Becker         |                        |     315.253|
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |f) Dr. Bernau     |doua marimi pentru 0 - 6|   4.149.573|
|    |                |                  |luni, 6 - 12 luni       |            |
|    |                |                  |combina tratamentul     |            |
|    |                |                  | luxatiei congenitale de|            |
|    |                |                  | sold cu flexia soldului|            |
|    |                |                  | mai mare de 90 grade   |            |
|    |                |                  |modulele fixeaza        |            |
|    |                |                  | picioarele, iar cu     |            |
|    |                |                  | ajutorul corzilor se   |            |
|    |                |                  | regleaza unghiul       |            |
|    |                |                  | flexiei                |            |
|    |                |                  |o bara reglabila permite|            |
|    |                |                  | pozitionarea corecta a |            |
|    |                |                  | abductiei              |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  6 |Orteze          |sustinatori       |se executa din pluta/   |     146.682|
|    |corectoare de   |plantari          | duraluminiu/polimer    |            |
|    |statica a       |                  |se folosesc pentru      |            |
|    |piciorului      |                  | platfus gradele I si   |            |
|    |                |                  | II. Pinteni calcanieri |            |
|    |                |                  | si scurtari foarte mici|            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |Pes Var/Valg      |se pot executa din      |   1.981.890|
|    |                |                  | diversi polimeri:      |            |
|    |                |                  | poliamide, poliuretani,|            |
|    |                |                  | polimeri vascoelastici,|            |
|    |                |                  | cauciuc, etc.          |            |
|    |                |                  |diverse marimi          |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |Hallux-Valgus     |banda textila usoara si |     422.240|
|    |                |                  | flexibila              |            |
|    |                |                  |marimi universale pentru|            |
|    |                |                  | piciorul drept/stang   |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|

    H. Incaltaminte ortopedica
 ______________________________________________________________________________
|NR. |    DENUMIREA   |      TIPUL       |    CARACTERISTICI      |   PRET DE  |
|CRT.| DISPOZITIVULUI |                  |  TEHNICE DEFINITORII   | REFERINTA  |
|    |    MEDICAL     |                  |                        | (LEI/BUC.) |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
| C1 |        C2      |       C3         |        C4              |     C5     |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  1 |Ghete           |diformitati si    |pana la nr. 23 inclusiv |     690.061|
|    |                |amputatii de      |________________________|____________|
|    |                |metatars si       |mai mare de nr. 23      |     894.287|
|    |                |falange           |                        |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |scurtari          |de la 3 cm pana la 10   |     783.461|
|    |                |                  | cm, pana la nr. 23     |            |
|    |                |                  | inclusiv               |            |
|    |                |                  |________________________|____________|
|    |                |                  |de la 3 cm pana la 10   |   1.049.572|
|    |                |                  | cm, mai mare de nr. 23 |            |
|    |                |                  |________________________|____________|
|    |                |                  |peste 10 cm, pana la    |   1.148.684|
|    |                |                  | nr. 23 inclusiv        |            |
|    |                |                  |________________________|____________|
|    |                |                  |peste 10 cm, mai mare de|   1.447.032|
|    |                |                  | nr. 23                 |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  2 |Pantofi         |diformitati si    |pana la nr. 23 inclusiv |     518.311|
|    |                |amputatii de      |________________________|____________|
|    |                |metatars si       |mai mare de nr. 23      |     708.138|
|    |                |falange           |                        |            |
|    |                |__________________|________________________|____________|
|    |                |scurtari          |pentru scurtari pana la |     659.303|
|    |                |                  | 8 cm, pana la nr. 23   |            |
|    |                |                  | inclusiv               |            |
|    |                |                  |________________________|____________|
|    |                |                  |pentru scurtari pana la |     897.571|
|    |                |                  | 8 cm, mai mare de      |            |
|    |                |                  | nr. 23                 |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|

    I. Dispozitive pentru deficiente vizuale
 ______________________________________________________________________________
|NR. |    DENUMIREA   |      TIPUL       |    CARACTERISTICI      |   PRET DE  |
|CRT.| DISPOZITIVULUI |                  |  TEHNICE DEFINITORII   | REFERINTA  |
|    |    MEDICAL     |                  |                        | (LEI/BUC.) |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
| C1 |        C2      |       C3         |        C4              |     C5     |
|____|________________|__________________|________________________|____________|
|  1 |Cristalin       |pentru camera     |Filtru UV               |   1.038.341|
|    |artificial      |anterioara        |                        |            |
|    |                |pentru camera     |Filtru UV               |            |
|    |                |posterioara       |                        |            |
|____|________________|__________________|________________________|____________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 8/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 8 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu