Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 79 din 14 aprilie 2004

pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind regimul exceptarii, pe categorii de intelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici si practici concertate privind consultarile pentru tarifele de transport de pasageri pentru serviciile aeriene regulate si alocarea sloturilor in aeroporturi, de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 430 din 13 mai 2004


SmartCity3


    In baza:
    - Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;
    - prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) si (2) si ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

    presedintele Consiliului Concurentei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In urma adoptarii in plenul Consiliului Concurentei se pune in aplicare Regulamentul privind regimul exceptarii, pe categorii de intelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici si practici concertate privind consultarile pentru tarifele de transport de pasageri pentru serviciile aeriene regulate si alocarea sloturilor in aeroporturi, de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  Presedintele Consiliului Concurentei,
                             Mihai Berinde

    ANEXA 1 *1)

    *1) Anexa este reprodusa in facsimil.

                               REGULAMENT
privind regimul exceptarii, pe categorii de intelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici si practici concertate privind consultarile pentru tarifele de transport de pasageri pentru serviciile aeriene regulate si alocarea sloturilor*) in aeroporturi, de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare

    *) Conform Reglementarii aeronautice civile romane privind alocarea sloturilor pe aeroporturile din Romania - RACR - ASAP aprobat prin Ordinul ministrului MLPTL nr. 1019 din 22 iulie 2002, slot inseamna timpul programat pentru aterizare sau decolare, disponibil sau alocat miscarii unei aeronave la o data stabilita, pe un aeroport desemnat ca fiind coordonat in conformitate cu prevederile reglementarii amintite;

    In temeiul art. 28 alin. (1) si (2) din Legea Concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, numita in continuare lege, Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.

    Art. 1
    Domeniul de aplicare
    In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din lege se pot excepta de la interdictia prevazuta de art. 5 alin. (1) din lege intelegerile intre agentii economici ori asociatiile de agenti economici din sectorul transporturilor aeriene, deciziile luate de asociatiile de agenti economici si practicile concertate intre astfel de agenti care au ca scop unul sau ambele obiective, de mai jos:
    a) organizarea de consultari privind tarifele serviciilor aeriene regulate pentru transportul de pasageri impreuna cu bagajele lor, transporturi care au ca punct de plecare sau de sosire aeroporturile din Romania;
    b) alocarea sloturilor si stabilirea orarelor de aeroport pe aeroporturile din Romania in masura in care au legatura cu serviciile aeriene regulate.
    Art. 2
    Dispozitii speciale pentru consultarile privind tarifele pentru transportul pasagerilor
    (1) Exceptarea de la interdictia prevazuta de art. 5 alin. (1) din lege se aplica consultarilor pentru tarifele de transport de pasageri, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) participantii discuta doar tarifele pentru transportul de pasageri, care se platesc de catre beneficiarii transportului aerian direct unui transportator aerian participant sau agentilor sai autorizati, pentru transportul de pasageri in serviciile aeriene regulate, precum si conditiile legate de acele tarife. Consultarile nu trebuie extinse la capacitatea de transport, pentru care urmeaza sa fie disponibile aceste tarife;
    b) consultarile dau nastere la schimburi interlinii, in sensul ca beneficiarii transportului aerian trebuie, cu privire la tipurile de tarife si la sezoanele care au constituit subiectul consultarilor, sa poata:
    (i) sa combine intr-un singur document de transport, serviciul aerian care a facut obiectul consultarilor, cu servicii pe aceeasi ruta sau rute invecinate exploatate de alti transportatori aerieni, pentru care tarifele si conditiile aplicabile sunt stabilite de compania aeriana care efectueaza transportul si
    (ii) sa schimbe rezervarea unui serviciu care a facut obiectul consultarilor cu un serviciu pe aceeasi ruta operata de un alt transportator aerian la tarifele si conditiile aplicate de acel transportator, in masura in care conditiile care reglementeaza rezervarea initiala permit;
    Transportatorul aerian poate sa refuze sa accepte astfel de combinatii si schimbari de rezervare din motive obiective si nediscriminatorii de natura tehnica si comerciala, mai ales cand transportatorul aerian care efectueaza transportul este interesat de bonitatea transportatorului aerian care ar primi plata pentru acest transport la destinatie; intr-un astfel de caz, cel din urma transportator trebuie atentionat in scris;
    c) tarifele pentru transportul de pasageri care fac obiectul consultarilor se aplica de catre transportatorii aerieni participanti fara discriminare, pe criterii de nationalitate sau de loc de resedinta a pasagerilor;
    d) participarea la consultari este voluntara si deschisa oricarui transportator aerian care opereaza sau intentioneaza sa opereze servicii directe sau indirecte pe ruta in discutie;
    e) consultarile nu-i obliga pe participanti cu nimic, ceea ce inseamna ca dupa aceste consultari participantii isi pastreaza dreptul de a actiona independent in ceea ce priveste tarifele de transport pentru pasageri;
    f) consultarile nu presupun intelegeri privind remunerarea agentilor sau alte elemente ale tarifelor discutate;
    g) in cazul in care se solicita notificarea tarifelor, fiecare participant notifica la Consiliul Concurentei fiecare tarif care nu a facut obiectul consultarilor; notificarea poate fi facuta de el insusi sau printr-un agent imputernicit pentru depunerea tarifelor.
    (2) Un raport complet asupra acestor consultari este transmis Consiliului Concurentei de catre transportatorii aerieni implicati sau in numele acestora, nu mai tarziu de sase saptamani dupa ce aceste consultari au avut loc.
    Art. 3
    Dispozitii speciale privind alocarea sloturilor si stabilirea orarelor in aeroport
    Exceptarea de la interdictia prevazuta de art. 5 alin. (1) din lege se aplica consultarii pentru alocarea sloturilor si stabilirea orarelor de aeroport, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) consultarile cu privire la alocarea sloturilor si stabilirea orarelor de aeroport sunt deschise tuturor transportatorilor aerieni care si-au manifestat interesul pentru sloturile care fac obiectul consultarilor;
    b) regulile de prioritate sunt stabilite si furnizate fara discriminare, ceea ce inseamna ca nu sunt legate nici direct, nici indirect de identitatea, nationalitatea sau categoria de servicii de transport, tin cont de constrangerile sau regulile de distributie ale traficului aerian stabilite de autoritatile nationale sau internationale competente si acorda atentia cuvenita necesitatilor publicului calator si aeroportului interesat. Sub rezerva lit. (d), aceste reguli de prioritate pot lua in considerare si drepturile obtinute de transportatorii aerieni prin folosirea anumitor sloturi in sezonul corespunzator precedent;
    c) regulile de prioritate, odata stabilite, sunt puse la dispozitie, la cerere, oricarei parti interesate;
    d) noilor admisi, definiti conform art. 2 lit. (b) din Reglementarea Aeronautica Civila Romana privind alocarea sloturilor pe aeroporturile din Romania - RACR - ASAP (anexa la OMLPTL nr. 1019/22.07.2002 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 701/25.09.2002), le sunt alocate, conform art. 10 alin. (7) din aceeasi Reglementare, 50% din sloturile de rezerva (respectiv, din sloturile nou create, sloturile neutilizate si sloturile la care un transportator aerian a renuntat in timpul sau la sfarsitul sezonului, cat si cele care au devenit disponibile in alt mod);
    e) transportatorii aerieni participanti la consultari au acces, cel mai tarziu in momentul consultarilor, la informatii legate de:
    - sloturi istorice, repartizate intre companiile aeriene, in ordine cronologica pentru toti transportatorii care utilizeaza aeroportul;
    - sloturi cerute (solicitate initial) de transportatorii aerieni si in ordine cronologica pentru toti transportatorii aerieni;
    - sloturi alocate, precum si cele nealocate (in suspensie), inregistrate individual in ordine cronologica, pentru transportatorii aerieni;
    - sloturi ramase disponibile;
    - detalii complete despre criteriile folosite la alocare.
    Daca o cerere pentru alocare de sloturi nu se accepta, transportatorul aerian interesat este indreptatit sa primeasca o motivare in acest sens.
    Art. 4
    Retragerea exceptarii pe categorii
    Intelegerile, deciziile asociatiilor de agenti economici si practicile concertate existente pot fi modificate pentru a se conforma prezentului regulament.
    Consiliul Concurentei poate retrage beneficiul exceptarii pe categorii, daca se constata ca un caz de intelegere intre agenti economici ori asociatii de agenti economici din sectorul transporturilor aeriene, sau de decizie luata de asociatiile de astfel de agenti economici, exceptat in baza prezentului regulament, are totusi anumite efecte care sunt incompatibile cu conditiile prevazute la art. 5 alin. 2 din lege, in special daca:
    (i) nu exista concurenta efectiva de tarife pe nici o ruta sau grup de rute care au facut obiectul consultarilor tarifare. In astfel de cazuri, beneficiile acordate de acest regulament se retrag transportatorilor aerieni care au participat la consultarile privind aceste rute;
    (ii) punerea in aplicare a art. 3 din prezentul regulament nu a permis noilor veniti sa obtina, pentru aeroporturile aglomerate, sloturile necesare pentru stabilirea unor orare care sa le permita acestor transportatori sa concureze in mod eficient cu transportatorii stabiliti pe orice ruta de plecare si sosire pe aeroport si unde concurenta pe aceste trasee este substantial afectata. In acest caz, retragerea beneficiului acordat in baza prezentului regulament priveste alocarea sloturilor pe aeroportul in discutie.
    In situatia retragerii beneficiului exceptarii pe categorii, partile implicate vor putea ca, in termen de 30 de zile de la comunicarea retragerii beneficiului, sa inainteze cerere de dispensa in conditiile art. 5 alin. (4) din lege si ale "Regulamentului pentru aplicarea art. 5 si 6 din lege, privind practicile anticoncurentiale".
    Intelegerile, deciziile luate de asociatiile de agenti economici si practicile concertate care se incadreaza in vreuna dintre categoriile exceptate prin prezentul regulament sunt considerate legale, fara obligatia notificarii sau obtinerii unor decizii din partea Consiliului Concurentei.
    Agentii economici sau asociatiile de agenti economici care invoca beneficiul exceptarii pe categorii sunt tinuti sa faca dovada indeplinirii conditiilor si criteriilor prevazute la art. 2 si 3 din prezentul regulament.
    Art. 5
    Dispozitii finale
    (1) Prezentul regulament se pune in aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) Prezentul regulament se aplica si acordurilor existente la data intrarii sale in vigoare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 79/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 79 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu