E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 78 din 14 aprilie 2004

pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind regimul exceptarii, pe categorii de intelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici si practici concertate, in domeniul transporturilor maritime, de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 437 din 17 mai 2004


SmartCity3


    In baza:
    - Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;
    - prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) si (2) si ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

    presedintele Consiliului Concurentei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In urma adoptarii in plenul Consiliului Concurentei se pune in aplicare Regulamentul privind regimul exceptarii, pe categorii de intelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici si practici concertate, in domeniul transporturilor maritime, de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Presedintele Consiliului Concurentei,
                              Mihai Berinde

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                REGULAMENT
privind regimul exceptarii, pe categorii de intelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici si practici concertate, in domeniul transporturilor maritime, de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare

    In temeiul art. 28 alin. (1) si (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, numita in continuare lege,

    Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.

    CAP. 1
    Scop si definitii

    Art. 1
    Scopul
    Prezentul regulament se aplica consortiilor, in masura in care acestea furnizeaza servicii de transport maritim international de linie, dinspre sau catre unul sau mai multe porturi din Romania.
    Art. 2
    Definitii
    Pentru aplicarea prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
    1. Consortiu - un acord intre doi sau mai multi transportatori maritimi, prestatori de servicii de transport international maritim de linie, exclusiv pentru transportul de marfa, cu preponderenta in containere, pe una sau mai multe relatii de trafic, care are ca obiect operarea in comun a unui serviciu de transport maritim, in scopul imbunatatirii acestuia fata de cel oferit individual de membri in absenta acordului, in scopul rationalizarii activitatii acestora prin intermediul intelegerilor tehnice, operationale si/sau comerciale, cu exceptia fixarii preturilor;
    2. Transport maritim de linie - transportul regulat de marfuri, pe o anumita ruta sau rute intre porturi, conform orarelor si datelor de navigatie publicate in avans si disponibil chiar ocazional oricarui utilizator de transport, la cerere, contra cost;
    3. Acord de servicii - un acord contractual incheiat intre unul sau mai multi utilizatori de transport, pe de o parte, si un membru al consortiului sau consortiul insusi, pe de alta parte, conform caruia, unui utilizator i se desemneaza, de catre un membru al consortiului sau consortiul insusi, o companie care sa-i presteze un serviciu individualizat, de o calitate stabilita sau special adaptat cerintelor sale, in schimbul angajamentului de a-i transporta o anumita cantitate de marfuri in decursul unei anumite perioade de timp;
    4. Utilizator de transport - un agent economic (de ex. expeditor, destinatar, intermediar etc.) care a incheiat sau si-a manifestat intentia de a incheia un acord contractual cu un consortiu (sau cu unul din membri unui consortiu) in vederea transportului de marfuri, sau orice asociatie de intermediari de transport;
    5. Actiune tarifara independenta - dreptul unui membru al conferintei de a oferi, de la caz la caz si in functie de marfa, tarife diferite de cele stabilite prin tarifarul conferintei, cu conditia instiintarii prealabile a celorlalti membri ai acordului.
    6. Conferinta maritima sau conferinta - un grup de doi sau mai multi operatori de nave, care presteaza servicii maritime internationale pentru transportul de marfa pe o ruta speciala sau pe rute in cadrul unor limite geografice determinate si care au incheiat o intelegere sau un aranjament de orice natura, in cadrul carora opereaza, in conditii de navlu uniforme sau comune si orice fel de conditii agreate pentru prestarea de servicii maritime de linie.

    CAP. 2
    Exceptari

    Art. 3
    Acorduri exceptate
    (1) Acordurile prevazute la art. 1 si 2 din prezentul regulament, sub rezerva indeplinirii conditiilor si obligatiilor prevazute in acelasi regulament, sunt exceptate de la aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din lege pentru activitatile prevazute la alin. (2) al acestui articol.
    (2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din lege numai urmatoarele activitati:
    a) operarea in comun a serviciilor de transport maritim de linie care cuprind numai urmatoarele activitati:
    (i) coordonarea si/sau fixarea in comun a orarelor de navigatie si stabilirea porturilor de escala;
    (ii) schimbul, vanzarea sau navlosirea incrucisata de spatiu sau de sloturi pe nave;
    (iii) asocierea (pooling) de navele si/sau instalatii portuare;
    (iv) utilizarea in comun a unuia sau a mai multor birouri;
    (v) asigurarea de containere, echipamente de rulare si alte echipamente si/sau contracte de inchiriere, leasing sau cumparare de asemenea echipamente;
    (vi) utilizarea unui sistem de schimb de date informatizate si/sau a unui sistem de documentare comun;
    b) ajustarea temporara a capacitatilor;
    c) operarea sau utilizarea in comun a terminalelor portuare si a serviciilor aferente (servicii de usurare sau stivuire);
    d) participarea la unul sau mai multe dintre urmatoarele pool-uri: incarcaturi, incasari sau beneficii;
    e) exercitarea in comun a drepturilor de vot ale consortiului in conferinta in care membrii sai opereaza, in masura in care votul, exercitat in comun, are in vedere activitati proprii consortiului;
    f) o structura comuna de comercializare si/sau emiterea unui conosament comun;
    g) orice alta activitate auxiliara celor mentionate de la lit. a) la f), necesara realizarii acestora.
    (3) Urmatoarele clauze sunt considerate a fi activitati auxiliare, in intelesul alin. (2) lit. g):
    a) obligatia membrilor consortiului de a utiliza, pe relatia sau relatiile de trafic in cauza nave alocate consortiului si de a se abtine de la navlosirea de spatii pe nave apartinand tertilor;
    b) obligatia membrilor consortiului de a se abtine sa aloce sau sa navloseasca spatii altor transportatori, pe relatia sau relatiile de trafic in cauza fara autorizarea prealabila a celorlalti membri ai consortiului.
    Art. 4
    Neutilizarea capacitatii
    Exceptarea prevazuta la art. 3 nu se aplica unui consortiu care include intelegeri privind neutilizarea capacitatilor existente, conform carora transportatorii de linie, membri ai consortiului, nu utilizeaza un anumit procent al capacitatii vasului operat in cadrul consortiului.

    CAP. 3
    Conditii de exceptare

    Art. 5
    Conditia de baza pentru acordarea exceptarii
    Exceptarea prevazuta de art. 3 se aplica doar daca cel putin una din conditiile de mai jos este indeplinita:
    a) intre membrii conferintei, in cadrul careia opereaza consortiul, exista o concurenta efectiva in materie de preturi, datorata faptului ca membrii sunt autorizati expres prin prevederile acordului conferintei, in virtutea obligatiilor statutare sau altfel, sa aplice o actiune de tarifare independenta, tuturor tarifelor de navlosire stabilite prin tarifarul conferintei; sau
    b) intre membrii conferintei, in cadrul careia opereaza consortiul, exista o concurenta efectiva prin serviciile furnizate, datorita faptului ca prin acordul conferintei este permis consortiului sa ofere propriile acorduri de servicii (frecventa si calitate), indiferent de forma, avand libertatea de a adapta, in orice moment, serviciile pe care le ofera diferitilor utilizatori de transport; sau
    c) intre membrii consortiului exista o concurenta efectiva, reala sau potentiala, din partea companiilor nemembre ale consortiului, indiferent daca o conferinta opereaza pe relatia sau relatiile de trafic in cauza.
    Art. 6
    Conditii privind cota de piata
    (1) Pentru a beneficia de exceptarea prevazuta la art. 3, un consortiu, pe fiecare din pietele pe care opereaza, trebuie sa detina o cota de piata de:
    - pana la 30% (calculata prin referire la volumul marfurilor transportate - tone incarcate sau unitati echivalente de 20 picioare), in conditiile in care opereaza in cadrul unei conferinte, si
    - de pana la 35%, cand opereaza in afara conferintei.
    (2) Exceptarea prevazuta in art. 3 continua sa se aplice in conditiile in care cota de piata, definita in alin. (1) al acestui articol, este depasita cu cel mult o zecime, pe durata oricarei perioade de doi ani calendaristici consecutivi.
    (3) In conditiile in care una din limitele, specificate in alin. (1) si (2), este depasita, exceptarea prevazuta la art. 3 va continua sa se aplice pe o perioada de sase luni, urmatoare sfarsitului de an calendaristic in care s-a inregistrat depasirea. Aceasta perioada se extinde la 12 luni, in conditiile in care depasirea se datoreaza retragerii de pe piata a unui transportator care nu face parte din consortiu.
    Art. 7
    Procedura de exceptare
    (1) Exceptarea prevazuta la art. 3 si 10 se poate aplica si consortiului a carui cota de piata, pe oricare dintre pietele pe care acesta opereaza, depaseste limitele stabilite in art. 6, dar, totusi, nu depaseste o cota de piata de 50% pe niciuna dintre piete, in conditiile in care acordurile in cauza sunt notificate Consiliului Concurentei conform prevederilor Regulamentului privind forma, continutul si alte detalii referitoare la notificarile prevazute in Regulamentul pentru aplicarea dispozitiilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, privind practicile anticoncurentiale.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica doar daca in notificare sau in documentul care insoteste notificarea se face referire expresa la prezentul articol.
    (3) In situatia in care Consiliul Concurentei nu acorda beneficiul exceptarii, notificarea facuta in baza prezentului regulament poate fi convertita intr-o notificare privind obtinerea unei exceptari individuale conform Regulamentului privind forma, continutul si alte detalii referitoare la notificarile prevazute in Regulamentul pentru aplicarea dispozitiilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, privind practicile anticoncurentiale.
    Art. 8
    Conditii suplimentare
    Pentru acordarea exceptarilor prevazute in art. 3 si 10, trebuiesc indeplinite urmatoarele conditii suplimentare:
    a) consortiul trebuie sa permita fiecarui membru sa ofere, in baza unui contract individual, propriile acorduri de serviciu;
    b) acordul consortiului trebuie sa permita companiilor membre sa se retraga din consortiu fara penalizari financiare sau de alta natura, cum ar fi, in special, obligatia de a inceta toate activitatile de transport, pe relatia sau relatiile in cauza, cumulata sau nu cu conditia ca aceasta activitate sa poata fi reluata numai dupa trecerea unei anumite perioade de timp. Acest drept este conditionat de acordarea unui preaviz de maxim 6 luni, care poate fi dat dupa o perioada initiala de 18 luni de la data intrarii in vigoare a acordului. Totodata, in cazul unui consortiu puternic integrat, care are un pool de beneficii si/sau implica un grad inalt de investitii, datorate cumpararii sau navlosirii de catre membrii sai a navelor, in special in scopul infiintarii sale, termenul maxim de preaviz este de sase luni, care se poate acorda dupa o perioada initiala de 30 de luni de la intrarea in vigoare a acordului;
    c) in conditiile in care un consortiu opereaza cu o structura comuna de comercializare, fiecare membru al consortiului trebuie sa fie liber sa se angajeze, fara a fi penalizat, intr-o actiune de comercializare independenta, cu obligatia unui preaviz de maxim 6 luni.
    d) consortiile sau membrii acestora nu trebuie sa aduca prejudicii unor porturi, transportatori sau utilizatori prin aplicarea unor tarife si conditii diferite transportului de marfuri identice in zona geografica a acordului, functie de tara de origine sau de destinatie sau functie de portul de incarcare sau descarcare, cu exceptia cazului in care aceste preturi sau conditii pot fi justificate economic.

    CAP. 4
    Obligatii

    Art. 9
    Obligatii atasate exceptarii
    (1) Obligatiile prevazute in alin. (2) - (5) din acest articol vor fi anexate exceptarilor prevazute de art. 3.
    (2) Utilizatorii sau organizatiile lor reprezentative, se vor consulta cu consortiul pentru a gasi solutii pentru problemele importante (altele decat cele pur operationale de importanta minora) privind conditiile si calitatea serviciilor de transport maritim regulate oferite de consortiu sau membrii sai.
    Aceste consultari se vor tine oricand la cererea partilor.
    Cu exceptia cazurilor de forta majora, consultarile trebuie sa aiba loc inainte de implementarea masurilor care constituie subiectul consultarilor. Daca, in urma unei forte majore, membrii unui consortiu sunt obligati sa puna in aplicare o decizie inainte de tinerea consultarilor, orice consultare solicitata va avea loc in termen de 10 zile lucratoare de la data solicitarii. Cu exceptia unei asemenea forte majore, care va fi mentionata in instiintarea masurii, aceasta din urma nu va fi facuta publica inaintea consultarilor.
    Consultarile se vor tine respectand urmatoarele etape procedurale:
    a) inaintea consultarilor, consortiul va instiinta, in scris, cealalta parte cu privire la detaliile subiectelor care vor face obiectul consultarilor;
    b) partile vor face un schimb de opinii in scris sau in cursul intalnirilor sau sub ambele forme la care reprezentantii consortiului si ai celeilalte parti vor depune toate eforturile de a ajunge la un punct de vedere comun;
    c) in conditiile in care, cu toate eforturile ambelor parti, nu se ajunge la un punct de vedere comun, acest lucru va fi consemnat si dat publicitatii. Consiliul Concurentei va fi instiintat de catre oricare dintre parti;
    d) cele doua parti, daca este posibil de comun acord, vor stabili un termen rezonabil pentru finalizarea consultarilor. Acest termen nu va fi mai mic de o luna, in afara cazurilor exceptionale sau a cazurilor stabilite prin acordul partilor;
    (3) Conditiile privind serviciile de transport maritim, prevazute de consortiu si membrii sai, inclusiv cele legate de calitatea acestor servicii si toate modificarile relevante, vor fi puse la dispozitia utilizatorilor de transport, la cerere, la costuri rezonabile si vor fi disponibile spre examinare, fara plata, la sediile membrilor consortiului, al consortiului si a agentilor acestora.
    (4) Sentintele arbitrajului si recomandarile conciliatorilor, acceptate de parti si care rezolva disputele privind practicile consortiului care cad sub incidenta acestui regulament, daca exista, vor fi notificate neintarziat Consiliului Concurentei de catre consortiu.
    (5) Orice consortiu, care a solicitat beneficiul exceptarii conform acestui regulament, trebuie, in termenul stabilit de Consiliul Concurentei de la caz la caz, dar care sa nu fie mai mic de o luna, sa demonstreze, la cererea Consiliului Concurentei, indeplinirea conditiilor si obligatiilor impuse de articolele 5, 6, 7 si 8 si alin. (2) si (3), din prezentul articol, si sa supuna spre analiza Consiliului Concurentei acordul consortiului in cauza, in limita acestui termen.
    Art. 10
    Exceptarea acordurilor dintre utilizatorii de transport si consortiu privind utilizarea serviciilor de transport maritim regulate
    Acordurile, deciziile si practicile concertate dintre utilizatorii de transport sau organizatiile lor reprezentante, pe de o parte si un consortiu exceptat conform art. 3, pe alta parte, care au in vedere conditiile sau calitatea serviciilor de transport maritim de linie furnizate de consortiu si toate problemele generale legate de astfel de servicii rezultate ca urmare a consultarilor purtate conform prevederilor alin. (2) din art. 9, sunt exceptate de interdictia prevazuta in art. 5 alin. (1) din lege.

    CAP. 5
    Prevederi diverse

    Art. 11
    Secretul profesional
    (1) Informatiile dobandite ca urmare a aplicarii prevederilor art. 7 si alin. (5) din art. 9 vor fi folosite doar in scopul acestui regulament.
    (2) Consiliul Concurentei, functionarii si angajatii acestuia nu vor divulga informatiile primite in urma aplicarii acestui regulament; sunt incidente prevederile art. 65 din lege.
    (3) Prevederile alin. (1) si (2) nu impiedica publicarea de informatii generale sau studii care nu contin informatii cu identificarea anumitor agenti economici sau asociatii de agenti economici.
    Art. 12
    Retragerea unei exceptari pe categorii
    Consiliul Concurentei poate retrage beneficiul exceptarii conform acestui regulament, in conditiile in care constata ca intr-un anumit caz, un acord, decizie sau practica concertata, exceptate conform art. 3 din prezentul regulament, contravine, totusi, conditiilor stabilite de art. 5 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, mai ales atunci cand:
    a) pe relatia de trafic data, concurenta din afara conferintei in care opereaza consortiul sau din afara unui anumit consortiu nu exista;
    b) un consortiu, in mod repetat, nu respecta obligatiile prevazute prin art. 9;
    c) comportamentul unui consortiu produce efecte incompatibile cu prevederile art. 6 din lege;
    d) aceste efecte sunt rezultatul unei sentinte de arbitraj.
    Art. 13
    Dispozitii finale
    Prezentul regulament se pune in aplicare, prin ordin al Presedintelui Consiliului Concurentei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Prezentul regulament se aplica si acordurilor existente la data intrarii sale in vigoare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 78/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 78 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu