Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 769 din 22 noiembrie 2006

pentru aprobarea Metodologiei privind limitarea raspunderii patrimoniale a personalului de paza a padurilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 967 din 4 decembrie 2006In baza art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţii de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora,

în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 166.383 din 15 noiembrie 2006 al Direcţiei generale de politici, strategii şi reglementări forestiere,

văzând Procesul-verbal nr. 166.346 din 9 noiembrie 2006,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind limitarea răspunderii patrimoniale a personalului de pază a pădurilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale

Gheorghe Flutur

ANEXĂ

METODOLOGIE

privind limitarea răspunderii patrimoniale a personalului de pază a pădurilor

Art. 1. - Răspunderea patrimonială a persoanelor cu atribuţii de pază a pădurilor, care fac dovada că şi-au îndeplinit cu diligentă şi cu bună-credinţă obligaţiile de serviciu şi au luat măsurile necesare pentru evitarea producerii pagubelor, poate fi limitată în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţii de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora, conform prezentei metodologii.

Art. 2. - (1) Persoana juridică angajatoare a personalului cu atribuţii de pază a pădurilor poate limita răspunderea patrimonială, la solicitarea acestuia, în condiţiile art. 1.

(2)  In situaţia limitării răspunderii patrimoniale, la calculul prejudiciului se aplică valoarea factorului „k" din coloanele 3, 5 şi 7 din anexele nr. 1, 2 şi 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006.

(3)   In situaţia în care nu se limitează răspunderea patrimonială, la calculul prejudiciului se aplică valoarea factorului „k" din coloanele 2, 4 şi 6 din anexele nr. 1, 2 şi 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006.

Art. 3. - (1) Prin însuşirea ilegală, în mod constant, din aceeaşi pădure, de arbori, puieţi, lăstari, pomi de Crăciun, după caz, se înţelege că în aceeaşi suprafaţă de pădure s-au produs sistematic pagube, astfel cum sunt definite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006, prin tăierea sau scoaterea din rădăcini a unor arbori, puieţi, lăstari, pomi de Crăciun, cu sau fără însuşirea acestora.

(2)  Dovada producerii sistematice de pagube în condiţiile alin. (1) se face cu înregistrările din documentele de evidenţă specifice.

(3)  Prin trupuri de pădure dispersate se înţelege că pădurea pe care o are în pază aceeaşi persoană este constituită din:

a)   două sau mai multe suprafeţe compacte de pădure, aflate la distanţă de cel puţin 0,5 km între liziere;

b)   suprafeţe de pădure cu o extindere pe o anumită direcţie mai mare de 5 km, aliniamente, perdele forestiere, cordoane forestiere, păduri cu rol de protecţie din zona dig-mal.

(4)   Prin pădure cu accesibilitate ridicată, în sensul prezentei metodologii, se înţelege:

a)   pădure limitrofă localităţilor;

b)   pădure la care se poate ajunge pe una sau mai multe căi de acces, în tot timpul sau în anumite perioade ale anului, dar pe care nu se poate limita accesul cu mijloace de transport prin măsuri specifice de pază a pădurii în scopul prevenirii sau reducerii pagubelor;

c)  pădure asupra căreia se manifestă presiunea ridicată a factorului antropic.

Art. 4. - (1) Personalul care asigură paza pădurii poate solicita limitarea răspunderii patrimoniale dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) aduce la cunoştinţa persoanei juridice - angajator, în scris, în termen de 24 de ore de la constatare, pagubele produse;

b)   deţine condică de serviciu şi are înregistrate pagubele produse în suprafaţa de pădure pe care o are în pază;

c)  şi-a îndeplinit cu diligentă şi bună-credinţă obligaţiile de serviciu privitoare la paza pădurii în care s-au produs pagubele, aspect care rezultă din documentele întocmite în conformitate cu Regulamentul pentru paza fondului forestier şi cu Planul de pază, aprobate în condiţiile legii, şi au luat măsurile necesare pentru evitarea producerii pagubelor.

(2) Răspunderea patrimonială nu se limitează în cazul în care se constată implicarea personalului cu atribuţii de pază a pădurilor în producerea pagubelor.

Art. 5. - (1) După constatarea pagubelor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006, personalul cu atribuţii în constatarea acestora le evaluează în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) şi (3).

(2)  Actul constatator se depune de personalul prevăzut la alin. (1) la persoana juridică angajatoare a personalului de pază a pădurii.

(3)   Conducătorul persoanei juridice angajatoare sau împuternicitul acestuia analizează documentaţia depusă şi, dacă nu este solicitată limitarea răspunderii patrimoniale, dispune recuperarea contravalorii pagubei în condiţiile legii.

(4)   Dacă este solicitată limitarea răspunderii patrimoniale, conducătorul persoanei juridice care asigură paza pădurii dispune întocmirea documentaţiei din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de solicitare şi situaţiile de limitare a acesteia.

(5)   Documentaţia prevăzută la alin. (4) trebuie să cuprindă:

a)  copie după documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b);

b)  referatul responsabilului compartimentului de pază, din care să rezulte că personalul care solicită limitarea răspunderii patrimoniale şi-a îndeplinit cu diligentă şi bună-credinţă obligaţiile de serviciu privitoare la paza pădurii în care s-au produs pagubele şi că se găseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006.

Art. 6. - (1) Documentaţia prevăzută la art. 5 alin. (5) se analizează de conducătorul persoanei juridice angajatoare sau de împuternicitul acestuia, care dispune, prin actul administrativ pe care îl emite pentru fiecare persoană solicitantă, în ceea ce priveşte limitarea răspunderii patrimoniale.

(2)  Actul administrativ emis potrivit alin. (1) se comunică sub semnătură de primire persoanei care a solicitat limitarea răspunderii.

(3)  Actul administrativ emis potrivit alin. (1) se comunică sub semnătură de primire proprietarului în patrimoniul căruia s-a produs paguba, în cazul pădurilor proprietate privată şi al pădurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 769/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 769 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 769/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu