Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 695 din 19 decembrie 2008

privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea si portul uniformei personalului medical, paramedical si civil din cadrul serviciilor mobile de urgenta, reanimare si descarcerare, a normelor privind echiparea acestor categorii de personal, precum si a regulilor pentru aplicarea acestora

ACT EMIS DE: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 35 din 19 ianuarie 2009Având în vedere prevederile art. 114 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru compunerea şi portul uniformei personalului medical, paramedical şi civil din cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Normele privind echiparea personalului medical, paramedical şi civil din cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare şi regulile pentru aplicarea acestora, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Ordonatorii de credite răspund de asigurarea drepturilor de echipament prevăzute în Normele privind echiparea personalului medical, paramedical şi civil din cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare, aprobate prin prezentul ordin, în limita fondurilor disponibile.

Art. 4. - Uniformele şi echipamentul de protecţie sunt unice şi obligatorii pentru personalul medical, paramedical şi civil care face parte din structura serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare.

Art. 5. -Angajatorii au obligaţia să urmărească respectarea de către personalul medical, paramedical şi civil din cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare a prevederilor regulamentului pentru compunerea şi portul uniformei.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT

pentru compunerea şi portul uniformei personalului medical, paramedical şi civil din cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare

PARTEA I

Portul uniformei de către personalul medical, paramedical şi civil din cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare

CAPITOLUL I

Uniforma personalului medical, paramedical şi civil din cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare

Reguli generale

Prezentul regulament stabileşte şi descrie totalitatea articolelor de echipament ce compun uniforma personalului medical, paramedical şi civil din cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare şi reglementează modul de purtare a acestora.

Personalul medical, paramedical şi civil este obligat să cunoască regulile privind portul uniformei în care îşi desfăşoară activitatea zilnică şi să aibă o uniformă îngrijită, bine întreţinută, completă şi regulamentară în toate situaţiile: în oraş, la serviciu, în timpul intervenţiilor, la ceremonii. Purtarea altor uniforme decât a celor prevăzute în regulament sau executarea de modificări la articolele de echipament este interzisă.

Şefii (conducătorii) instituţiilor şi unităţilor în organigrama cărora funcţionează serviciile mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare sunt datori să asigure cunoaşterea de către întreg personalul medical, paramedical şi civil a reglementărilor privind portul uniformei, să controleze şi să pretindă acestora să aibă o ţinută regulamentară în toate împrejurările.

Introducerea, scoaterea sau înlocuirea din structura normelor de echipare a unor articole de echipament, precum şi modificarea regulilor de purtare a acestora se fac numai cu avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi cu aprobarea ministrului internelor şi reformei administrative.

Personalul medical, paramedical şi civil beneficiază de articolele de echipament din compunerea uniformei numai în perioada în care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare.

Este interzisă purtarea în orice situaţie de către persoane neautorizate a uniformei destinate sau a unor articole din compunerea acesteia.

CAPITOLUL II

Reguli referitoare la portul articolelor de echipament

A. COIFURA

a) Şapca şi pălăria

Se aşază pe cap astfel încât să acopere partea superioară a frunţii, iar emblema să fie în mijlocul frunţii. Este interzis portul acestora pe ceafă.

b) Căciula

Se poartă pe timp friguros. în raport de condiţiile climaterice şi de zona geografică, personalul medical civil poate trece la portul căciulii în mod facultativ.

B. ÎMBRĂCĂMINTEA ŞI LENJERIA

a) Vestonul

Se poartă numai cu cravată. Clapele buzunarelor vestonului trebuie să fie închise cu nasturi, iar în buzunare nu se vor pune obiecte voluminoase care să le deformeze.

b) Bluzonul

Se poartă cu cămaşă şi cravată. Se poate purta şi în locul vestonului.

c) Scurta cu mesadă şi guler din blană naturală

Se poartă în anotimpul rece, cu fular şi cu cordonul închis. Se poate purta fără mesadă sau guler în perioadele de trecere de la iarnă la primăvară sau de la toamnă la iarnă.

d) Mantaua pentru ploaie

Se poartă pe timp ploios sau rece, închisă ori deschisă la gât, cu cordon. Gluga se poartă numai când plouă.

e) Cămaşa

Se poartă cu veston sau bluzon, cu cravată.

C. ÎNCĂLŢĂMINTEA

Pantofii, ghetele şi cizmele se poartă corespunzător sezonului.

Este interzis a se purta încălţăminte de altă culoare, alt format ori model decât cele stabilite de prezentul regulament.

D.  ECHIPAMENT DIVERS

a) Cravata

Se poartă la cămaşă şi veston. Nodul cravatei va avea dimensiuni potrivite şi va fi aşezat la mijlocul deschizăturii gulerului cămăşii.

b) Fularul

Se poartă numai la scurta cu mesadă şi guler din blană naturală, fără nod în faţă.

E. ÎNSEMNE DE GRAD PROFESIONAL Şl ACCESORII

a) Insemnele de grad profesional

Se poartă aplicate la terminaţia mânecilor de la veston, bluzon, manta pentru ploaie şi scurtă cu mesadă şi guler din blană naturală.

b) Emblema pentru coifură

Se fixează cu respectarea simetriei, astfel:

- la şapcă: în faţă, la centru, pe bandă;

- la pălărie: în faţă, la centru, pe bandă;

- la căciulă: în centrul clapei frontale.

F.  ECUSONUL DE MÂNECĂ

Se fixează pe axul mânecii stângi a articolelor de echipament (cu excepţia cămăşii), la 4-6 cm distanţă de cusătura umărului, prin coasere pe întreaga margine cu aţă la culoare.

G.  ECUSONUL DE PIEPT

Se poartă pe pieptul stâng, deasupra buzunarului de sus, la veston şi la bluzon.

PARTEA a II-a

Descrierea uniformei personalului medical, paramedical şi civil din cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare

CAPITOLUL I

Coifura

A. ŞAPCA

Şapca este realizată din stofă şi se compune din calotă, bandă, cozoroc, şnur şi emblemă.

Şapca pentru medici are brodate pe cozoroc două rânduri de frunze de stejar cu fir metalizat de culoare argintie.

Şapca pentru paramedici are cozorocul simplu.

Calota este rotundă, iar pe partea inferioară a calotei se montează o bandă, ajurată pe margini cu roşu.

Cozorocul este de culoare neagră, de forma ovală şi se îngustează spre capete. Se fixează la şapcă puţin înclinat.

Şapca are aplicată în faţă - la centru - pe bandă emblema pentru coifură.

Culoarea accesoriilor de la şapcă este alb-argintiu.

Şapca se confecţionează din stofă de culoare bleu-navy/ultramarin. Deasupra cozorocului se montează un accesoriu realizat prin împletirea a două grupuri formate din şnur parmac dublu.

B. PĂLĂRIA

Se confecţionează din ţesătură fetru de culoare bleu-navy/ultramarin.

Deasupra borului pălăriei se montează o bandă de culoare bleu-navy/ultramarin ajurată pe margini cu fir roşu.

In faţă, pe bandă, se aplică emblema pentru coifură.

C. CACIULA

Pentru bărbaţi căciula se compune din calotă, bordură, clape şi partea frontală, confecţionate din stofă de culoare bleu-navy/ultramarin.

Bordura, clapele şi partea frontală sunt dublate cu blană de ovine nutriet de culoare neagră.

Calota are o formă ovală şi este căptuşită în interior cu material textil neţesut, termoizolant. Pe partea frontală, la mijloc, se aplică emblema pentru coifură.

Pentru femei căciula se realizează sub formă de tocă şi se compune din calotă şi bordură dublate cu blană.

Căciula se confecţionează din postav de culoare bleu-navy/ultramarin, are formă semiovală, bordura este dreaptă de jur împrejurul calotei şi este prevăzută la partea din faţă cu emblemă brodată. Blana este croită dintr-o singură bucată unită la spate şi fixată de calotă de jur-împrejur.

Căciula este dublată pe interior cu căptuşeală matlasată pe material neţesut termoizolant.

CAPITOLUL II

Imbrăcămintea şi lenjeria

A. VESTONUL

Vestonul se realizează în varianta la două rânduri de nasturi pentru medici şi la un rând de nasturi pentru paramedici.

Vestonul la două rânduri de nasturi pentru medici se confecţionează din stofă de culoare bleu-navy/ultramarin.

Se încheie la două rânduri de nasturi din metal de culoare alb-argintiu, imprimaţi cu însemnul heraldic specific structurii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, alţi doi nasturi fiind montaţi mai sus, puţin lateral, simetric.

Pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept, pentru bărbaţi.

Pieptul drept este petrecut peste pieptul stâng, pentru femei.

Ambii piepţi sunt prevăzuţi, sub talie, cu câte un buzunar ascuns, iar pe pieptul stâng, în partea de sus, se află un buzunar fals.

Spatele este confecţionat din două bucăţi, având cusătură pe mijloc.

Mâneca este formată dintr-o bucată, fără manşetă, iar la terminaţia fiecărei mâneci sunt montaţi 3 nasturi.

Pe axul mânecii stângi se montează ecusonul de mânecă.

Vestonul la un rând de nasturi pentru paramedici se confecţionează din stofă de culoare bleu-navy/ultramarin.

Se încheie la un rând de nasturi din metal de culoare alb-argintiu, imprimaţi cu însemnul heraldic specific structurii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

Pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept, pentru bărbaţi.

Pieptul drept este petrecut peste pieptul stâng, pentru femei.

Ambii piepţi sunt prevăzuţi, sub talie, cu câte un buzunar ascuns, iar pe pieptul stâng, în partea de sus, se află un buzunar fals.

Spatele este confecţionat din două bucăţi, având cusătură pe mijloc.

Mâneca este formată dintr-o bucată, fără manşetă, iar la terminaţia fiecărei mâneci sunt montaţi 3 nasturi.

Pe axul mânecii stângi se montează ecusonul de mânecă.

Umărul este prevăzut cu epoleţi din material fond.

B. PANTALONUL

Se confecţionează din stofă de culoare bleu-navy/ultramarin. Pantalonul este drept, fără manşetă. Pantalonul este prevăzut cu 3 buzunare, două pe părţile laterale şi unul cu clapă pe partea dreaptă a spatelui.

Betelia are găici pentru curea.

Pantalonii pentru femei nu au buzunar la spate.

C. FUSTA

Se confecţionează din stofă de culoare bleu-navy/ultramarin.

Fusta se compune din: faţă, spate, betelie şi căptuşeală.

Faţa fustei se croieşte dintr-o singură bucată şi este prevăzută la partea superioară cu două pense.

Spatele fustei este din două bucăţi, având cusătura de încheiere pe mijloc, la partea inferioară se termină cu o cută dublă, iar la partea superioară are un şliţ care se încheie cu fermoar şi două pense pentru ajustare.

Fusta este dublată cu căptuşeală.

D. BLUZONUL

Se confecţionează din ţesătură imperrespirantă, de culoare bleu-navy/ultramarin.

Partea superioară a piepţilor şi a spatelui se dublează cu platcă din material fond, fixată prin tighele duble la capete.

Piepţii se încheie cu fermoar, iarforanul cu butoni metalici.

Pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept, pentru bărbaţi.

Pieptul drept este petrecut peste pieptul stâng, pentru femei.

Pe partea superioară a piepţilor sunt două buzunare aplicate. Buzunarele de la partea inferioară a piepţilor sunt tăiate oblic.

Mâneca este formată din două bucăţi şi este prevăzută cu manşetă.

La terminaţia inferioară, bluzonul este prevăzut cu o bandă elastică, realizată din material fond şi elastic.

Umărul este prevăzut cu epoleţi din material fond.

E. SCURTA CU MESADĂŞI GULER DIN BLANĂ NATURALĂ

Se confecţionează din ţesătură imperrespirantă, de culoare bleu-navy/ultramarin, dublată cu mesadă detaşabilă din material neţesut termoizolant, şi guler din blană de ovine nutriet de culoare neagră.

Scurta este prevăzută cu 4 buzunare. Buzunarele din partea superioară sunt aplicate şi se închid cu clape şi butoni. Buzunarele din partea inferioară sunt oblice, cu laist.

Pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept, pentru bărbaţi.

Pieptul drept este petrecut peste pieptul stâng, pentru femei.

Mâneca este dreaptă, fără manşetă. In talie, scurta este prevăzută cu cordon din material fond.

Umărul este prevăzut cu epoleţi din material fond.

F. MANTAUA PENTRU PLOAIE

Se confecţionează din ţesătură imperrespirantă, de culoare bleu-navy/ultramarin. Este deschisă la gât, cu posibilitatea de a fi încheiată, şi este prevăzută cu glugă.

Se închide în faţă cu un rând de nasturi ascunşi în sublaist şi este prevăzută în talie cu un cordon din material fond. In partea superioară a spatelui are platcă.

Mâneca este dreaptă, fără manşetă, iar la 5 cm de terminaţie este prevăzută cu o bridă care se închide cu buton.

La partea inferioară a piepţilor, lateral sub linia taliei, sunt poziţionate două buzunare aşezate oblic.

Pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept, pentru bărbaţi.

Pentru femei, se încheie partea dreaptă peste partea stângă şi pe piepţi are două pense.

Umărul este prevăzut cu epoleţi din material fond.

G. CĂMAŞA

Se confecţionează din tercot de culoare albă şi de culoare bleu-ciel.

Piepţii se încheie cu nasturi, iar mâneca este prevăzută cu manşetă.

La cămaşa pentru bărbaţi, pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept.

La cămaşa pentru femei, pieptul drept este petrecut peste pieptul stâng.

CAPITOLUL III

Incălţămintea

A. PANTOFII

Se confecţionează din piele box, faţă naturală, de culoare neagră. Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri.

B. GHETELE

Se confecţionează din piele box, faţă naturală, de culoare neagră.

Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri, sistemul de încheiere este cu şiret şi sunt căptuşite cu meşină.

C. CIZMELE SCURTE PENTRU FEMEI

Se confecţionează din piele box, faţă naturală, de culoare neagră. Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri, au carâmbi înalţi, iar sistemul de încheiere este cu fermoar.

Cizmele sunt căptuşite cu blană sau cu meşină.

CAPITOLUL IV

Echipament divers

A. CRAVATA

Se confecţionează din ţesătură sintetică de culoare bleu-navy/ultramarin.

B. FULARUL

Se confecţionează prin tricotare din fire tip lână/acrilice de culoare bleu-navy/ultramarin.

Este de formă dreptunghiulară, cu franjuri la capete.

C. MANUSILE

Se confecţionează din piele de culoare neagră. Au format obişnuit, cu 5 degete. Pot fi căptuşite cu tricot sau blană naturală.

D. CIORAPII

Se confecţionează prin tricotare din fire naturale sau sintetice de culoare bleu-navy/ultramarin, tratate antimicotic şi antibacterian, cu carâmbi înalţi, având la terminaţie manşetă cu fire elastomer.

Pentru femei, ciorapii sunt tricotaţi din fire sintetice sub formă de dres.

E. CUREAUA

Se confecţionează din piele de culoare neagră. Sistemul de închidere este prin cataramă metalică de culoare alb-argintiu.

F.  NASTURII

Se confecţionează din metal alb-argintiu, ambutisat, şi sunt prevăzuţi cu anou.

Calota este puţin bombată, are bordură pe margine şi are stanţate elemente din însemnul heraldic al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă - casca dispusă pe două toporaşe încrucişate.

CAPITOLUL V

Semnele distinctive ale gradelor

A. EMBLEMA PENTRU COIFURĂ

Emblema pentru coifură se realizează prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintiu pe un suport textil de culoare bleu-navy.

Emblema pentru coifură conţine elemente din însemnul heraldic al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă - casca dispusă pe două toporaşe încrucişate, având la bază grenada explodând.

Elementele din însemnul heraldic sunt încadrate de 3 rânduri de frunze de stejar dispuse în evantai, pentru medici, şi de două ramuri de frunze de stejar dispuse în evantai, pentru asistenţii medicali şi paramedici.

Frunzele de stejar, casca, toporaşele şi grenada sunt de culoare alb-argintiu, iar fondul emblemei este de culoare roşie.

Deasupra emblemei, pe coifură, se montează un caduceu (şarpe încolăcit pe un toiag cu aripi deasupra) realizat din tablă de alamă ambutisată.

B. SUPORTUL CU ÎNSEMNE DE GRAD PROFESIONAL

1. Insemn de grad profesional pentru medici

Se confecţionează sub formă de suport de grad/manşon dreptunghiular, din paspoal de culoare bleu-navy/ultramarin, ajurat la ambele capete cu fir de culoare roşu-purpuriu. Insemnele de grad profesional pentru medici sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

Pe suporturile de grad se aplică un caduceu metalic şi se brodează trese sau romburi, astfel:

-  pentru medicul debutant: pe suportul de grad se aplică caduceul metalic încadrat cu lauri;

-  pentru medicul şef de echipaj: pe suportul de grad se aplică caduceul metalic deasupra unei barete brodate cu fir de viscoză alb;

- pentru medicul şef gardă: sub caduceul metalic montat pe manşon se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb două barete;

-  pentru medicul şef intervenţie gradul I: sub caduceul metalic montat pe manşon se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb 3 barete;

-  pentru medicul şef intervenţie gradul II: sub caduceul metalic montat pe manşon se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb 4 barete;

- pentru medicul şef serviciu gradul I: sub caduceul metalic montat pe manşon se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb un romb;

- pentru medicul şef serviciu gradul II: sub caduceul metalic montat pe manşon se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb un romb deasupra unei barete;

- pentru medicul şef serviciu gradul III: sub caduceul metalic montat pe manşon se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb un romb deasupra a două barete;

- pentru medicul comandant regional gradul I: sub caduceul metalic montat pe manşon se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb un romb încadrat între două barete;

-   pentru medicul comandant regional gradul II: sub caduceul metalic montat pe manşon se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb două romburi încadrate între două barete;

-   pentru medicul comandant regional gradul III: sub caduceul metalic montat pe manşon se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb 3 romburi încadrate între două barete.

2. Insemn de grad profesional pentru asistenţi medicali şi paramedici

Se confecţionează sub formă de suport de grad/manşon dreptunghiular, din paspoal de culoare bleu-navy/ultramarin, ajurat la ambele capete cu fir de culoare roşu-purpuriu. Insemnele de grad profesional pentru asistenţi medicali şi paramedici sunt prezentate în anexă.

Pe suporturile de grad se aplică un caduceu metalic şi se brodează cu fir de viscoză alb-argintiu elemente unghiulare, romburi şi barete dispuse oblic, astfel:

-  pentru asistentul medical debutant: pe suportul de grad se aplică caduceul metalic;

-  pentru asistentul medical gradul I: sub caduceul metalic montat pe manşon se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb un element unghiular;

-  pentru asistentul medical gradul II: sub caduceul metalic montat pe manşon se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb două elemente unghiulare;

- pentru asistentul medical gradul III: sub caduceul metalic montat pe manşon se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb 3 elemente unghiulare;

- pentru asistentul medical gradul IV: sub caduceul metalic montat pe manşon se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb 4 elemente unghiulare;

-  pentru asistentul medical şef la nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti: sub caduceul metalic montat pe manşon se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb un romb;

-  pentru asistentul medical şef la nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti cu atribuţii pe plan regional: sub caduceul metalic montat pe manşon se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb două romburi;

-  pentru paramedicul debutant: pe suportul de grad se aplică caduceul metalic;

- pentru paramedicul gradul I: sub caduceul metalic montat pe manşon se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb o baretă înclinată;

- pentru paramedicul gradul II: sub caduceul metalic montat pe manşon se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb două barete înclinate;

-   pentru paramedicul gradul III: sub caduceul metalic montat pe manşon se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb 3 barete înclinate;

-  pentru paramedicul gradul IV: sub caduceul metalic montat pe manşon se realizează prin brodare cu fir de viscoză alb 4 barete înclinate.

C. ECUSOANE

1.  Ecusonul de mânecă

Este format din ecuson sub formă de scut, care se confecţionează pe suport textil de culoare bleu-navy/ultramarin pe care este brodat, în centru, însemnul heraldic sub care este inscripţionată deviza specifică, şi din segmentul circular care se confecţionează pe suport textil de culoare bleu-navy/ultramarin pe care este brodată inscripţia „I.G.S.U." Se aplică pe mâneca stângă la 4-6 cm de cusătura umărului.

2.  Ecusonul de piept

Este de formă circulară şi se confecţionează pe un suport de culoare bleu-navy pe care se brodează cu fire de viscoză elemente din însemnul heraldic al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi elemente specifice serviciului de asistenţă medicală (caduceu şi semnul vieţii), având înscripţionat prin brodare „S.M.U.R.D."

ANEXĂ*) la regulament

ÎNSEMNE DE GRAD PENTRU PERSONALUL MEDICAL -S.M.U.R.D.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2

NORME

privind echiparea personalului medical, paramedical şi civil din cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare, precum şi regulile pentru aplicarea acestora Norma nr. 1 pentru echiparea personalului medical, paramedical şi civil din cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (S.M.U.R.D.)

Nr. crt.

Denumirea articolelor de echipament

U.M.

Prevederi

Observaţii

Cantitate

Durata (ani)

0

1

2

3

4

5

A. COIFURA

1.

Şapcă din stofă, completă

buc.

1

4

Pentru bărbaţi

2.

Pălărie completă

buc.

1

4

Pentru femei

3.

Căciulă din blană naturală

buc.

1

6

B. ÎMBRĂCĂMINTE

1.

Costum din stofă (veston cu 2 pantaloni lungi)

buc.

1

4

Femeile primesc costum format din veston, un pantalon şi o fustă

2.

Scurtă cu mesadă şi guler din blană naturală

buc.

1

6

3.

Bluzon

buc.

1

4

4.

Manta pentru ploaie

buc.

1

6

C. LENJERIE

1.

Cămaşă

buc.

2

2

D. ÎNCĂLŢĂMINTE

1.

Pantofi din piele

pereche

1

2

2.

Ghete din piele

pereche

1

4

Pentru bărbaţi

3.

Cizme scurte

pereche

1

4

Pentru femei

E. ECHIPAMENT DIVERS

1.

Cravată

buc.

2

6

2.

Fular

buc.

1

6

3.

Mănuşi din piele

pereche

1

4

4.

Curea pentru pantaloni, din piele

buc.

1

8

5.

Ciorapi

pereche

3

1

Pentru femei se asigură 3 perechi de ciorapi dres.

F. ÎNSEMNE DE GRAD PROFESIONAL Şl ACCESORII

1.

Emblemă pentru coifură

buc.

1

6

Pentru fiecare căciulă

2.

Insemne de grad profesional

pereche

4

5

3.

Ecuson mânecă

buc.

4

5

4.

Ecuson piept

buc.

4

5

Norma nr. 2

pentru asigurarea echipamentului special personalului medical, paramedical şi civil din cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (S.M.U.R.D.)

Nr. crt.

Denumirea articolelor de echipament

U.M.

Prevederi

Observaţii

Cantitate

Durata (ani)

0

1

2

3

4

5

I. Pentru fiecare medic si paramedic civil de pe ambulantele serviciului mobil de urgentă, reanimare si descarcerare (S.M.U.R.D.)

1.

Şapcă completă pentru vară

buc.

1

2

2.

Şapcă completă pentru iarnă

buc.

1

2

3.

Combinezon (salopetă) special

buc.

2

2

4.

Complet modular

buc.

1

3

5.

Tricou

buc.

2

1

6.

Costum flauşat (bluză + pantalon)

buc.

2

2

7.

Ghete unice (vară - iarnă)

pereche

1

1

REGULI

pentru aplicarea Normelor privind echiparea personalului medical, paramedical şi civil din cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare

Art. 1. - Echiparea personalului medical, paramedical şi civil, precum şi asigurarea cu echipament special de protecţie se fac potrivit prevederilor normelor de echipament nr. 1 şi 2 din prezenta anexă.

Art. 2. - Norma nr. 1 cuprinde articolele de echipament din compunerea uniformei care se asigură de către angajator, contra cost, la preţul de achiziţie.

Art. 3. - Norma nr. 2 cuprinde articolele de echipament special de protecţie care se asigură gratuit de către angajator.

Art. 4. - Personalul medical, paramedical şi civil beneficiază de articolele de echipament prevăzute în normele nr. 1 şi 2 din prezenta anexă doar pentru perioada în care desfăşoară activităţi specifice în cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare.

Art. 5. - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă poate elabora dispoziţii în legătură cu uniforma şi drepturile de echipament special de protecţie ale personalului medical civil din cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare, cu respectarea prevederilor legale şi ale prezentelor reguli de aplicare a normelor.

Art. 6. -Articolele din compunerea uniformei efectivelor din cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare şi echipamentul specific se achiziţionează conform legislaţiei privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 695/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 695 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 695/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu