E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.69 din 28.07.2015

pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 596 din 07 august 2015SmartCity1

Pentru aplicarea prevederilor art. 751 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 şi 8 din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, cu completările ulterioare,în scopul asigurării transparenţei şi şanselor egale de promovare în funcţii şi al realizării cadrului unitar de selecţie pentru valorificarea performanţelor profesionale ale cadrelor militare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Normele privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a)Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 22/2010 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de selecţie şi ierarhizare în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare din Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 19 februarie 2010; b) art . 9 din Instrucţiunile privind activitatea legislativă şi de asistenţă juridică în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 75/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 4 august 2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa
ANEXĂNORME privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezentele norme reglementează selecţia cadrelor militare pentru evoluţia în carieră, în vederea: a)promovării în funcţii şi/sau înaintării în grad a cadrelor militare pe baza performanţelor profesionale obţinute de-a lungul carierei, a experienţei profesionale acumulate, a nivelului de studii dobândite, precum şi a competenţelor, aptitudinilor şi atitudinilor profesionale; b)creării cadrului procedural care să permită intrarea în competiţie a tuturor candidaţilor eligibili, în condiţiile prevăzute de actele normative, şi ierarhizarea acestora în vederea promovării în funcţii, în condiţii de transparenţă şi egalitate de şanse; c)trecerii maiştrilor militari şi subofiţerilor în corpul ofiţerilor. Articolul 2 (1) În sensul prezentelor norme, prin promovarea în funcţie se înţelege:a)eliberarea cadrelor militare din funcţiile deţinute şi numirea în funcţii de execuţie sau de comandă/conducere, prevăzute în statele de organizare cu grade superioare gradelor funcţiilor din care au fost eliberate; b)eliberarea cadrelor militare din funcţiile în care sunt încadrate şi numirea în funcţii situate la niveluri ierarhice superioare, prevăzute în statele de organizare cu aceleaşi grade; c)eliberarea cadrelor militare din funcţii cu atribuţii de execuţie şi numirea în funcţii cu atribuţii de comandă/conducere, prevăzute cu aceleaşi grade. (2) În sensul prezentelor norme, noţiunea de „funcţie“ este aceeaşi cu cea de „post“. Capitolul IIOrganizarea sistemului de ierarhizare şi selecţie Articolul 3Structurile implicate în procesul de ierarhizare şi selecţie a cadrelor militare în vederea promovării în funcţii şi/sau înaintării în grad sunt: a)comisiile de selecţie; b)secretariatele tehnice ale comisiilor de selecţie; c)structurile de resurse umane de la toate eşaloanele; d)comisiile de interviu. Articolul 4 (1) Comisiile de selecţie au competenţele generale stabilite prin Ghidul carierei militare şi competenţele specifice stabilite prin prezentele norme.(2) Competenţele specifice ale comisiilor de selecţie reprezintă limitele în care acestea pot emite hotărâri privind promovarea în funcţii şi/sau înaintarea în grad a cadrelor militare, potrivit corpului profesional din care fac parte, avizarea candidaţilor în vederea participării la concursuri/examene organizate conform prevederilor legislaţiei naţionale pentru încadrarea unor funcţii, precum şi trecerea maiştrilor militari şi subofiţerilor în corpul ofiţerilor. (3) Comisiile de selecţie şi competenţele specifice ale acestora sunt următoarele:a)Comisia de selecţie nr. 1 are următoarele competenţe: de a analiza, ierarhiza şi selecţiona ofiţerii în vederea promovării în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar; de a analiza şi aviza ofiţerii propuşi să li se acorde gradul de general de brigadă/similar - cu o stea şi de înaintare a generalilor/similar în gradul următor; b)Comisia de selecţie nr. 2 are următoarele competenţe: de a analiza, ierarhiza şi selecţiona ofiţerii în vederea promovării în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade de colonel/comandor; de a analiza şi aviza ofiţerii care îndeplinesc condiţiile pentru înaintarea în gradul de colonel/comandor; c)Comisia de selecţie nr. 3 are următoarele competenţe: de a analiza, ierarhiza şi selecţiona cadrele militare în vederea promovării în funcţii prevăzute cu grade de până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv, în statele de organizare ale Statului Major General şi structurilor subordonate nemijlocit acestuia, mai puţin ale statelor majore ale categoriilor de forţe şi comandamentelor; de a analiza şi aviza cadrele militare din cadrul Statului Major General şi al structurilor subordonate nemijlocit acestuia, mai puţin statele majore ale categoriilor de forţe şi comandamentele, care îndeplinesc condiţiile pentru înaintarea în gradul următor, până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv; d)Comisia de selecţie nr. 4 are următoarele competenţe: de a analiza, ierarhiza şi selecţiona cadrele militare în vederea promovării în funcţii prevăzute cu grade de până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv, în statele de organizare ale structurilor centrale, ale celor subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale şi ale structurilor subordonate acestora, altele decât Statul Major General; de a analiza şi aviza cadrele militare din cadrul structurilor centrale, al celor subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale şi al structurilor subordonate acestora, altele decât Statul Major General, care îndeplinesc condiţiile pentru înaintarea în gradul următor, până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv; e)Comisia de selecţie nr. 5 are următoarele competenţe: de a analiza, ierarhiza şi selecţiona ofiţerii în vederea promovării în funcţii prevăzute cu grade de până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv, în statele de organizare ale structurilor militare din Forţele Terestre, cu excepţia funcţiilor prevăzute în statele de organizare cu grade de până la maior/locotenent-comandor, inclusiv, din cadrul diviziilor şi al structurilor subordonate acestora; de a analiza şi aviza ofiţerii din Forţele Terestre, cu excepţia celor cu grade de până la căpitan, inclusiv, din cadrul diviziilor şi al structurilor subordonate acestora, care îndeplinesc condiţiile pentru înaintarea în gradul următor, până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv; f)Comisia de selecţie nr. 6 are următoarele competenţe: de a analiza, ierarhiza şi selecţiona ofiţerii în vederea promovării în funcţii prevăzute cu grade de până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv, în statele de organizare ale structurilor militare din Forţele Aeriene; de a analiza şi aviza ofiţerii din Forţele Aeriene, care îndeplinesc condiţiile pentru înaintarea în gradul următor, până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv; g)Comisia de selecţie nr. 7 are următoarele competenţe: de a analiza, ierarhiza şi selecţiona ofiţerii în vederea promovării în funcţii prevăzute cu grade de până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv, în statele de organizare ale structurilor militare din Forţele Navale, cu excepţia funcţiilor prevăzute cu grade de până la maior/locotenent-comandor, inclusiv, în statele de organizare ale Flotei; de a analiza şi aviza ofiţerii din Forţele Navale, cu excepţia celor cu grade de până la căpitan, inclusiv, din cadrul Flotei, care îndeplinesc condiţiile pentru înaintarea în gradul următor, până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv; h)Comisia de selecţie nr. 8 are următoarele competenţe: de a analiza, ierarhiza şi selecţiona maiştrii militari şi subofiţerii în vederea promovării în funcţii prevăzute în statele de organizare ale structurilor militare din Forţele Terestre, cu excepţia diviziilor şi a structurilor subordonate acestora; de a analiza şi aviza maiştrii militari şi subofiţerii din cadrul Forţelor Terestre, cu excepţia celor din cadrul diviziilor şi al structurilor subordonate acestora, care îndeplinesc condiţiile pentru înaintarea în gradul următor; i)Comisia de selecţie nr. 9 are următoarele competenţe: de a analiza, ierarhiza şi selecţiona maiştrii militari şi subofiţerii în vederea promovării în funcţii prevăzute în statele de organizare ale structurilor militare din Forţele Aeriene; de a analiza şi aviza maiştrii militari şi subofiţerii din cadrul Forţelor Aeriene, care îndeplinesc condiţiile pentru înaintarea în gradul următor; j)Comisia de selecţie nr. 10 are următoarele competenţe: de a analiza, ierarhiza şi selecţiona maiştrii militari şi subofiţerii în vederea promovării în funcţii prevăzute în statele de organizare ale structurilor militare din Forţele Navale, cu excepţia Flotei; de a analiza şi aviza maiştrii militari şi subofiţerii din cadrul Forţelor Navale, cu excepţia celor din cadrul Flotei, care îndeplinesc condiţiile pentru înaintarea în gradul următor; k)Comisia de selecţie nr. 11 are următoarele competenţe: de a analiza, ierarhiza şi selecţiona cadrele militare în vederea promovării în funcţii prevăzute cu grade de până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv, în statele de organizare ale structurilor militare din Comandamentul logistic întrunit; de a analiza şi aviza cadrele militare din Comandamentul logistic întrunit, care îndeplinesc condiţiile pentru înaintarea în gradul următor, până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv; l)Comisia de selecţie nr. 12 are următoarele competenţe: de a analiza, ierarhiza şi selecţiona cadrele militare în vederea promovării în funcţii prevăzute cu grade de până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv, în statele de organizare ale structurilor militare din Comandamentul comunicaţiilor şi informaticii; de a analiza şi aviza cadrele militare din Comandamentul comunicaţiilor şi informaticii, care îndeplinesc condiţiile pentru înaintarea în gradul următor, până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, inclusiv; m)Comisia de selecţie nr. 13 are următoarele competenţe: de a analiza, ierarhiza şi selecţiona cadrele militare în vederea promovării în funcţii prevăzute cu grade de până la maior/locotenent-comandor, inclusiv, în statele de organizare ale structurilor militare din Divizia 2 Infanterie; de a analiza şi aviza cadrele militare din Divizia 2 Infanterie, care îndeplinesc condiţiile pentru înaintarea în gradul următor până la maior/locotenent-comandor, inclusiv; n)Comisia de selecţie nr. 14 are următoarele competenţe: de a analiza, ierarhiza şi selecţiona cadrele militare în vederea promovării în funcţii prevăzute cu grade de până la maior/locotenent-comandor, inclusiv, în statele de organizare ale structurilor militare din Divizia 4 Infanterie; de a analiza şi aviza cadrele militare din Divizia 4 Infanterie care îndeplinesc condiţiile pentru înaintarea în gradul următor până la maior/locotenent-comandor, inclusiv; o)Comisia de selecţie nr. 15 are următoarele competenţe: de a analiza, ierarhiza şi selecţiona cadrele militare în vederea promovării în funcţii prevăzute cu grade de până la maior/locotenent-comandor, inclusiv, în statele de organizare ale structurilor militare din cadrul Flotei; de a analiza şi aviza cadrele militare din cadrul Flotei care îndeplinesc condiţiile pentru înaintarea în gradul următor până la maior/locotenent-comandor, inclusiv; p)Comisia de selecţie nr. 16 are competenţa de a analiza, ierarhiza şi selecţiona ofiţerii pentru promovarea în funcţii de consilieri juridici prevăzute în statele de organizare, cu grade de până la colonel, inclusiv; q)Comisia de selecţie nr. 17 are competenţa de a analiza şi selecţiona maiştrii militari şi subofiţerii în vederea participării la concursul de admitere la cursul de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor în activitate sau a trecerii acestora în corpul ofiţerilor. (4) Comisia de selecţie nr. 2 are şi competenţa de a analiza, ierarhiza şi selecţiona ofiţerii pentru încadrarea funcţiilor prevăzute cu grade de colonel/comandor, alocate României, din cadrul structurilor militare multinaţionale dislocate pe teritoriul statului român.(5) Comisia de selecţie nr. 5 are şi competenţa de a analiza, ierarhiza şi selecţiona ofiţerii pentru încadrarea funcţiilor prevăzute cu grade de până la locotenent-colonel/căpitan-comandor, alocate României, din cadrul structurilor militare multinaţionale dislocate pe teritoriul statului român.(6) Comisia de selecţie nr. 8 are şi competenţa de a analiza, ierarhiza şi selecţiona maiştrii militari şi subofiţerii pentru încadrarea funcţiilor alocate României din cadrul structurilor militare multinaţionale dislocate pe teritoriul statului român.(7) Comisiile de selecţie menţionate la alin. (4)-(6) au şi competenţa de a analiza şi aviza cadrele militare încadrate în funcţiile alocate României în cadrul structurilor militare multinaţionale dislocate pe teritoriul statului român, care îndeplinesc condiţiile pentru înaintarea în gradul următor. Articolul 5Componenţa comisiilor de selecţie şi structurile care asigură secretariatele tehnice ale acestora sunt prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 6Secretariatele tehnice sunt entităţi organizaţionale permanente care se constituie la nivelul structurilor pe lângă care funcţionează comisiile de selecţie şi au rolul de a susţine activitatea acestora. Articolul 7În cazul în care preşedinţii sau membrii titulari din comisiile de selecţie se află în misiuni ordonate în afara garnizoanei sau în străinătate, internaţi în spital, în concedii medicale sau de odihnă ori în alte activităţi ordonate, la comisii se prezintă înlocuitorii legali. Capitolul IIIFuncţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie Secţiunea 1Ierarhizarea şi selecţia cadrelor militare în vederea promovării în funcţii Articolul 8Ierarhizarea şi selecţia cadrelor militare în vederea promovării în funcţii se realizează prin procedură normală sau prin procedură de urgenţă. Articolul 9Procedura normală cuprinde următoarele activităţi: a)transmiterea tabelului cu funcţiile vacante, întocmit conform modelului din anexa nr. 2, de către structurile centrale la Secretariatul general, până în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, pentru a fi publicat în luna următoare în Buletinul Informativ al Armatei şi postat pe pagina de INTRAMAN a Secretariatului general; b)transmiterea fişelor posturilor vacante de către comandanţii/şefii structurilor în cadrul cărora se află acestea la secretariatele tehnice ale comisiilor de selecţie care au competenţa de a le analiza, în termen de 3 zile lucrătoare de la publicare; c)întocmirea şi depunerea rapoartelor personale de către cadrele militare până în ultima zi lucrătoare, inclusiv, a lunii în care s-au publicat funcţiile vacante; d)transmiterea de către comandanţi/şefi, direct la secretariatele tehnice ale comisiilor de selecţie în competenţa cărora se află analiza funcţiilor vacante, a tabelului centralizator cu candidaţii care au solicitat să fie analizaţi de comisia de selecţie, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, însoţit de rapoartele personale ale cadrelor militare şi memoriile originale ale acestora; documentele se transmit în primele 3 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a rapoartelor, iar tabelul centralizator cu candidaţii care au solicitat să fie analizaţi de comisia de selecţie se transmite şi prin reţeaua INTRAMAN; e)întocmirea de către secretariatele tehnice ale comisiilor de selecţie a documentelor prevăzute la art. 29 lit. b), d), e) şi f) conform modelelor prevăzute în anexele nr. 4, 5 şi 6, în termen de 10 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a rapoartelor; f)desfăşurarea şedinţelor comisiilor de selecţie în termen de 15 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a rapoartelor, conform algoritmului specificat la art. 15-25; g)elaborarea de către secretariatele tehnice a proceselor-verbale ale comisiilor de selecţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, şi a hotărârii comisiei de selecţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, în termen de 17 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a rapoartelor; h)transmiterea hotărârii comisiei de selecţie comandanţilor/şefilor care au competenţe de numire în funcţii, în termen de 18 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a rapoartelor; i)transmiterea de către secretariatele tehnice a listei candidaţilor care întrunesc condiţiile pentru a participa la interviu la structurile militare unde se organizează interviul şi la structurile militare unde sunt încadraţi candidaţii, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data-limită de depunere a rapoartelor; j)desfăşurarea probelor de interviu în termen de 27 de zile lucrătoare de la data-limită de depunere a rapoartelor; k)transmiterea proceselor-verbale cu rezultatele probelor de interviu de către structurile militare care le-au organizat la secretariatele tehnice ale comisiilor de selecţie, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data-limită de depunere a rapoartelor; l)întocmirea tabelului centralizator cu ierarhia finală a candidaţilor, rezultată după analiza în comisia de selecţie şi după desfăşurarea interviului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9; m)emiterea hotărârii comisiei de selecţie, pentru funcţiile prevăzute cu interviu, în prima şedinţă după desfăşurarea interviului, în termen de 35 de zile lucrătoare de la data-limită de depunere a rapoartelor; n)transmiterea hotărârii comisiei de selecţie comandanţilor/ şefilor care au competenţe de numire în funcţii, în termen de 36 de zile lucrătoare de la data-limită de depunere a rapoartelor. Articolul 10 (1) Procedura de urgenţă se aplică în situaţia în care neîncadrarea unor funcţii afectează starea de operaţionalizare şi/sau funcţionarea eficientă a structurilor militare. (2) Iniţierea procedurii de urgenţă pentru promovarea cadrelor militare în funcţii vacante se face la iniţiativa sau cu aprobarea ministrului apărării naţionale, la propunerea comandanţilor/şefilor structurilor centrale şi ai celor subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale.(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), şeful Statului Major General poate iniţia sau aproba procedura de urgenţă, la propunerea şefului Direcţiei personal şi mobilizare, pentru promovarea cadrelor militare în funcţii vacante din cadrul Statului Major General şi al structurilor subordonate acestuia, mai puţin pentru cele prevăzute în statele de organizare cu grade de generali/similar.(4) Propunerile specificate la alin. (2) şi (3) cuprind elementele de identificare ale funcţiilor vacante prevăzute în anexa nr. 2 şi candidaţii pentru fiecare funcţie vacantă.(5) Propunerile specificate la alin. (2) se avizează de către şeful Direcţiei management resurse umane. Articolul 11Selecţionarea cadrelor militare pentru promovarea în funcţii prin procedura de urgenţă se face fără interviu. Articolul 12Procedura de urgenţă cuprinde următoarele activităţi: a)transmiterea de către şeful structurii care a solicitat iniţierea procedurii de urgenţă a raportului cu aprobarea ministrului apărării naţionale sau a şefului Statului Major General, după caz, a memoriilor originale şi a fişelor posturilor vacante la secretariatele tehnice ale comisiilor de selecţie care au competenţa selecţionării candidaţilor pentru promovarea în funcţiile vacante; documentele se transmit în termen de două zile lucrătoare de la data obţinerii aprobării; b)desfăşurarea de către secretariatele tehnice ale comisiilor de selecţie a activităţilor prevăzute la art. 29 lit. b), d) şi e), în termen de 3 zile lucrătoare de la data obţinerii aprobării; c)desfăşurarea şedinţelor comisiilor de selecţie, în termen de 6 zile lucrătoare de la data obţinerii aprobării, conform algoritmului specificat la art. 16, art. 17 alin. (1) şi art. 22 şi 23; d)elaborarea de către secretariatele tehnice a proceselor-verbale ale comisiilor de selecţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, şi a hotărârii comisiei de selecţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, în termen de 7 zile lucrătoare de la data obţinerii aprobării; e)transmiterea hotărârii comisiei de selecţie comandanţilor/ şefilor care au competenţe de numire în funcţii, în termen de 8 zile lucrătoare de la data obţinerii aprobării. Secţiunea a 2-aAnalizarea cadrelor militare în vederea înaintării în gradul următor Articolul 13Cadrele militare care sunt analizate pentru a fi promovate în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade superioare celor deţinute şi au împlinit stagiul minim în grad sunt analizate şi pentru înaintarea în gradul următor. Articolul 14 (1) Cadrele militare numite în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade superioare celor deţinute sunt analizate în comisiile de selecţie, astfel încât înaintarea în gradul următor să se facă la împlinirea stagiului minim în grad.(2) Activităţile desfăşurate pentru analiza cadrelor militare în vederea înaintării în gradul următor sunt:a)înaintarea, ierarhic, de către structurile de resurse umane a listei cu cadrele militare propuse a fi înaintate în gradul următor la secretariatele tehnice ale comisiilor de selecţie, cu cel puţin 75 de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru înaintarea în gradul următor; b)analizarea cadrelor militare în şedinţele comisiilor de selecţie cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru înaintarea în gradul următor; c)trimiterea de către secretariatele tehnice a hotărârilor comisiilor de selecţie la comandanţii/şefii care au competenţe de a prezenta propuneri/înainta în gradul următor, în termen de 5 zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei comisiei de selecţie. Secţiunea a 3-aDesfăşurarea şedinţelor comisiilor de selecţie Articolul 15 (1) Şedinţele comisiilor de selecţie se desfăşoară la ordinul preşedintelui comisiei de selecţie în perioadele prevăzute la art. 9 lit. f) şi la art. 12 lit. c), cu excepţia şedinţei Comisiei de selecţie nr. 17, care se desfăşoară la nevoie.(2) Şedinţele comisiilor de selecţie se pot desfăşura cu participarea a cel puţin două treimi din membri. Articolul 16 (1) La începutul fiecărei şedinţe a comisiei de selecţie, preşedintele acesteia face precizări privind principalele obligaţii şi responsabilităţi prevăzute în prezentele norme şi anunţă ordinea de zi.(2) După anunţarea ordinii de zi, preşedintele şi membrii comisiei au obligaţia să verifice documentele prezentate de către secretariatul tehnic şi să completeze declaraţia pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 10.(3) Preşedintele şi membrii comisiei nu participă la ierarhizarea şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea unei funcţii, dacă se află cu unul dintre candidaţi în una dintre următoarele situaţii:a)este soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv al/a cel puţin unuia dintre candidaţi; b)se află în raporturi de subordonare nemijlocită faţă de cel puţin unul dintre candidaţi; c)se află ori s-a aflat în ultimii 5 ani în relaţii patrimoniale cu oricare dintre candidaţi; d)se găseşte în alte situaţii de conflict de interese prevăzute de lege. (4) În cazul constatării uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (3), ulterior desfăşurării selecţiei, dar nu mai târziu de data numirii în funcţie, rezultatul selecţiei se recalculează prin eliminarea evaluării membrului comisiei aflat în aceste situaţii, pentru toţi candidaţii participanţi la selecţie pentru ocuparea funcţiei respective.(5) Dacă, în situaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4), nu este asigurată validitatea evaluării de către cel puţin două treimi din numărul membrilor comisiei, şedinţa pentru încadrarea funcţiei respective se repetă în termen de două zile lucrătoare, luându-se măsuri de înlocuire a membrilor comisiei de selecţie aflaţi în conflict de interese, prin grija comandanţilor/şefilor structurilor din care aceştia fac parte, la solicitarea preşedintelui comisiei. Articolul 17 (1) În procesul de analiză, ierarhizare şi selecţie a candidaţilor, membrii comisiei studiază memoriile originale, fişele cu principalele date, fişele posturilor vacante, completează şi semnează fişa de evaluare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 11.(2) Experienţa profesională dobândită de-a lungul carierei se cuantifică astfel:a)un punct pentru îndeplinirea fiecărei funcţii de execuţie şi două puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcţii de conducere în structuri de nivel 1, pe o perioadă de minimum 2 ani; b)două puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcţii de execuţie şi trei puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcţii de conducere în structuri de nivel 2, pe o perioadă de minimum 2 ani; c)trei puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcţii de execuţie şi patru puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcţii de conducere în structuri de nivel 3, pe o perioadă de minimum 2 ani; d)patru puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcţii de execuţie şi cinci puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcţii de conducere în structuri de nivel 4, pe o perioadă de minimum 2 ani; e)trei puncte pentru îndeplinirea fiecărei funcţii de instructor pe o perioadă de minimum 2 ani; f)un punct pentru fiecare 6 luni cumulate în care au fost îndeplinite atribuţii de instructor asociat; g)un punct pentru fiecare 6 luni de participare neîntreruptă sau cumulată din perioade de câte cel puţin 3 luni neîntrerupte, în misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român. (3) Ierarhizarea structurilor militare pe niveluri este reglementată prin ordin al ministrului apărării naţionale.(4) Candidaţilor care au absolvit cursul de bază li se acordă un punct dacă au obţinut o medie cuprinsă între 9,00 şi 9,50, respectiv două puncte dacă aceasta este mai mare.(5) Pentru deţinerea titlului de doctor în ştiinţe obţinut în domeniul fundamental al studiilor universitare de licenţă şi de master corespunzătoare domeniului funcţiei pentru care candidează se acordă patru puncte.(6) Fiecare criteriu specificat la lit. d), e) şi f) din secţiunea B a anexei nr. 11 se evaluează prin acordarea unui punctaj de la 1 la 10. Articolul 18Punctajele acordate individual de către fiecare membru al comisiei, conform precizărilor de la art. 17 alin. (2)-(5), se transformă în note prin împărţirea la 10 a sumei punctelor acordate. Articolul 19Punctajul individual al fiecărui candidat se calculează prin împărţirea sumei notelor specificate la art. 18 la numărul componenţilor comisiei de selecţie care au evaluat candidatul respectiv. Articolul 20(1) Pentru funcţiile pentru care nu se organizează interviu, punctajul individual calculat conform prevederilor art. 19 reprezintă punctajul final acordat candidatului de către comisia de selecţie.(2) Pentru funcţiile pentru care se organizează interviu, punctajul final se calculează prin împărţirea la doi a sumei punctajului individual, calculat conform prevederilor art. 19, şi a punctajului obţinut la interviu. Articolul 21 (1) Comisiile de selecţie ierarhizează candidaţii pe baza punctajului final, fapt ce se consemnează în procesul-verbal al şedinţei şi care constituie fundamentul elaborării hotărârii. (2) În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi obţin acelaşi punctaj final, pentru departajarea acestora se utilizează punctajul acordat pentru experienţa profesională, prevăzut la art. 17 alin. (2). Dacă egalitatea se menţine, departajarea se realizează după punctajul acordat pentru evaluarea adecvării experienţei profesionale la cerinţele funcţiei, prevăzut în anexa nr. 11 secţiunea B lit. d). Articolul 22Membrii comisiei de selecţie analizează, individual, îndeplinirea condiţiilor de către cadrele militare propuse pentru înaintarea în gradul următor şi consemnează prin „da“ sau „nu“, după caz, rezultatul analizei în tabelele întocmite în acest sens de către secretariatele tehnice. Articolul 23Pentru funcţiile vacante care se încadrează prin concurs, organizat conform prevederilor legislaţiei naţionale, membrii comisiei de selecţie analizează, individual, îndeplinirea condiţiilor de către cadrele militare care au solicitat participarea la concurs şi consemnează prin „da“ sau „nu“, după caz, rezultatul analizei în tabelele întocmite în acest sens de către secretariatele tehnice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12. Articolul 24Pentru situaţiile specificate la art. 22 şi 23, hotărârile comisiilor de selecţie se adoptă prin majoritatea simplă a participanţilor la şedinţă. Articolul 25 (1) Hotărârile comisiilor de selecţie sunt definitive şi se pun în aplicare de către comandanţii/şefii care au competenţe în acest sens, pentru emiterea ordinelor de numire în funcţii a candidaţilor clasaţi pe primul loc în ordinea descrescătoare a punctajelor finale şi/sau pentru emiterea ordinelor de înaintare în gradul următor. (2) În situaţia în care un candidat a participat la selecţia pentru încadrarea mai multor funcţii vacante şi s-a clasat pe primul loc pentru cel puţin două funcţii vacante, ordinul de numire se emite numai pentru prima funcţie vacantă la care s-a clasat pe primul loc, în ordinea opţiunilor exprimate în raportul personal prin care s-a înscris la selecţie, iar pentru celelalte funcţii vacante sunt numiţi candidaţii clasaţi pe locul al doilea.(3) În situaţia în care candidatul care s-a clasat pe primul loc se retrage/renunţă până la data emiterii ordinului de numire, acesta se emite pentru candidatul clasat pe locul următor.(4) În situaţia în care la selecţia pentru încadrarea unei funcţii s-a înscris un singur candidat, care a fost selecţionat şi apoi se retrage/renunţă înainte de data emiterii ordinului de numire, funcţia se republică. Capitolul IVResponsabilităţile cadrelor militare şi ale structurilor implicate în procesul de analiză, ierarhizare şi selecţie Secţiunea 1Responsabilităţile cadrelor militare Articolul 26(1) În vederea promovării în funcţii, cadrele militare au următoarele responsabilităţi:a)să se informeze despre funcţiile vacante, elementele specifice ale acestora şi datele privind desfăşurarea selecţiei, publicate în mijloacele de informare prevăzute la art. 9 lit. a); b)să întocmească rapoarte personale, adresate comandanţilor/şefilor unităţilor militare din care fac parte, prin care să îşi exprime opţiunea de a participa la selecţia organizată pentru încadrarea uneia dintre funcţiile vacante publicate sau pentru trecerea maiştrilor militari şi subofiţerilor în corpul ofiţerilor, în termenele prevăzute de prezentele norme; c)să furnizeze datele necesare pentru actualizarea memoriului original, din proprie iniţiativă sau la solicitarea prealabilă a structurilor de resurse umane; d)să verifice şi să semneze de luare la cunoştinţă tabelul centralizator cu candidaţii care au solicitat să fie analizaţi de comisia de selecţie, prevăzut la art. 9 lit. d); e)să se prezinte la locul, data şi ora stabilite pentru susţinerea interviului. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), cadrele militare pot solicita să candideze pentru încadrarea mai multor funcţii numai dacă acestea se analizează prin acelaşi tip de procedură şi cu susţinerea aceloraşi probe de selecţie, urmând să precizeze în rapoartele personale prioritatea de încadrare a acestora. (3) Rapoartele personale de participare la selecţie se înregistrează la compartimentul documente clasificate. Secţiunea a 2-aResponsabilităţile structurilor de resurse umane Articolul 27Structurile de resurse umane au următoarele responsabilităţi: a)să întocmească tabelul cu funcţiile vacante, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, pe care îl prezintă pentru aprobare comandanţilor/şefilor ierarhici, în scopul publicării acestora; b)să verifice şi să actualizeze memoriile originale şi datele personale din aplicaţia RESMIL ale cadrelor militare care şi-au exprimat opţiunea de a participa la selecţie; c)să înainteze rapoartele personale şi memoriile originale ale cadrelor militare menţionate la lit. b), tabelul centralizator cu candidaţii care au solicitat să fie analizaţi de comisia de selecţie, conform anexei nr. 3, şi fişele posturilor vacante, direct către secretariatele tehnice ale comisiilor de selecţie în analiza cărora se află funcţiile vacante; d)să transmită la secretariatele tehnice ale comisiilor de selecţie, prin reţeaua INTRAMAN, tabelul centralizator cu candidaţii care au solicitat să fie analizaţi de comisia de selecţie, conform anexei nr. 3; e)să asigure documentele necesare, în vederea întocmirii dosarelor de candidat, maiştrilor militari şi subofiţerilor care participă la susţinerea probelor de selecţie şi la concursul/ examenul de admitere la cursul de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor în activitate, conform reglementărilor specifice stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale; f)să întocmească şi să înainteze secretariatelor tehnice ale comisiilor de selecţie listele cu cadrele militare care îndeplinesc condiţiile de înaintare în gradul următor. Secţiunea a 3-aResponsabilităţile comandanţilor/şefilor Articolul 28 (1) În raport cu competenţele stabilite, potrivit reglementărilor în vigoare, comandanţii/şefii de la toate eşaloanele au următoarele responsabilităţi:a)să dispună înaintarea pe cale ierarhică, în scris şi în format electronic, la structurile centrale şi cele subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale a tabelului cu funcţiile vacante din subordine propuse a fi încadrate; b)să dispună informarea cadrelor militare din subordine despre funcţiile vacante publicate, astfel încât să se respecte termenele de întocmire a rapoartelor personale prevăzute de prezentele norme; c)să dispună măsurile necesare pentru înaintarea rapoartelor cadrelor militare direct la secretariatele tehnice care funcţionează pe lângă comisiile de selecţie; d)să informeze comandanţii/şefii ierarhici despre participarea la selecţie a cadrelor militare din subordine; e)să asigure transmiterea documentelor prevăzute la art. 27 lit. c)-f) către secretariatele tehnice ale comisiilor de selecţie; f)să dispună măsurile necesare pentru a permite prezenţa cadrelor militare din subordine în vederea susţinerii interviului organizat pentru încadrarea funcţiilor pentru care acestea au optat. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), comandanţii structurilor subordonate operaţional/sub control operaţional la Direcţia generală de informaţii a apărării sau la structurile din compunerea/subordinea acesteia nu transmit funcţiile vacante pentru publicare în Buletinul Informativ al Armatei. Secţiunea a 4-aResponsabilităţile secretariatelor tehnice ale comisiilor de selecţie Articolul 29Secretariatele tehnice ale comisiilor de selecţie au următoarele responsabilităţi: a)să centralizeze documentele prevăzute la art. 27 lit. c)-f); b)să genereze, din aplicaţia informatică RESMIL, fişele cu principalele date ale cadrelor militare care s-au înscris la selecţie; c)să analizeze documentele prevăzute la lit. a) şi b) pentru verificarea îndeplinirii criteriilor obligatorii specificate în anexa nr. 11 secţiunea A, precum şi a condiţiilor prevăzute de lege pentru admiterea cadrelor militare la analiză în cadrul comisiilor de selecţie; d)să întocmească, pe grade şi în ordine alfabetică, tabelul cuprinzând cadrele militare care nu îndeplinesc criteriile obligatorii, conform modelului specificat în anexa nr. 4, şi tabelul cu cadrele militare care îndeplinesc criteriile obligatorii pentru a fi analizate în cadrul comisiilor de selecţie, conform modelului specificat în anexa nr. 5, pe care le prezintă membrilor comisiilor de selecţie, însoţite şi de opţiunile şi datele suplimentare furnizate de comandanţii/şefii ierarhici, precum şi cele rezultate din memoriile originale; e)să întocmească pentru fiecare candidat fişa de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11, după caz; f)să întocmească tabelul centralizator cu propunerile pentru înaintarea în gradul următor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6; g)să centralizeze punctajul acordat de către membrii comisiilor de selecţie şi să întocmească tabelul centralizator cu ierarhia, în ordinea descrescătoare a mediilor aritmetice obţinute de cadrele militare evaluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13; h)să redacteze, în urma desfăşurării şedinţelor comisiilor de selecţie, procesul-verbal, conform precizărilor din anexa nr. 7, la care anexează tabelul centralizator prevăzut la lit. g); i)să comunice în scris comandanţilor/şefilor structurilor militare în care sunt încadrate cadrele militare înscrise la selecţie, precum şi celor care organizează interviul candidaţii care îndeplinesc condiţiile pentru a participa la interviu; j)să comunice în scris comandanţilor/şefilor structurilor militare în care sunt încadrate cadrele militare înscrise la selecţie candidaţii care nu au obţinut nota minimă la interviu sau nu au fost ierarhizaţi de comisia de selecţie, cu precizarea criteriilor obligatorii neîndeplinite; k)să trimită documentele cadrelor militare înscrise la selecţie la structurile cu atribuţii în domeniu, în vederea eliberării avizului de specialitate, potrivit legislaţiei specifice, pentru încadrarea funcţiilor care necesită acest aviz, potrivit prevederilor art. 42; l)să întocmească tabelul centralizator cu ierarhia finală a candidaţilor, rezultată după analizarea în comisia de selecţie şi desfăşurarea interviului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9; m)să redacteze hotărârea comisiei de selecţie în baza procesului-verbal prevăzut la lit. h) şi a procesului-verbal al comisiei de interviu, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8; n)să întocmească tabelul cu candidaţii selecţionaţi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, şi să îl înainteze, împreună cu copia hotărârii comisiei de selecţie sau un extras al acesteia, după caz, comandanţilor/şefilor care au competenţa de a emite ordine de numire în funcţie/înaintare în grad; o)să informeze în scris structurile care au înaintat rapoartele candidaţilor despre punctajele obţinute şi locurile pe care s-au clasat aceştia; p)să păstreze confidenţialitatea informaţiilor despre candidaţii evaluaţi, punctajele acordate şi hotărârile adoptate. Articolul 30Secretarii comisiilor de selecţie nu participă la analizarea, ierarhizarea şi selecţia cadrelor militare, cu excepţia secretarilor comisiilor de selecţie nr. 1, 2 şi 3. Secţiunea a 5-aResponsabilităţile comisiilor de selecţie Articolul 31Responsabilităţile comisiilor de selecţie sunt: a)să analizeze toate cadrele militare pentru care au primit propuneri prin intermediul secretariatelor tehnice privind îndeplinirea cerinţelor şi criteriilor specifice pentru participarea la selecţie şi să le stabilească pe cele care continuă procesul de selecţie; b)să evalueze şi să ierarhizeze cadrele militare stabilite conform prevederilor lit. a); c)să analizeze şi să avizeze cadrele militare propuse a fi înaintate în gradul următor; d)să analizeze şi să avizeze cadrele militare care au optat pentru ocuparea funcţiilor vacante care, potrivit legislaţiei naţionale, se ocupă numai prin concurs/examen, dacă îndeplinesc criteriile obligatorii; e)să păstreze confidenţialitatea informaţiilor despre candidaţii evaluaţi, punctajele acordate şi hotărârile adoptate. Articolul 32Componenţilor comisiilor de selecţie le este interzis să facă parte din comisiile de interviu pentru funcţiile aflate în competenţa comisiei respective. Capitolul VOrganizarea şi desfăşurarea interviului Articolul 33(1) Interviul se desfăşoară în cadrul structurii militare din care face parte funcţia vacantă, o singură dată cu toţi candidaţii, în urma comunicării de către secretariatul tehnic al comisiei de selecţie a candidaţilor care au optat pentru ocuparea aceleiaşi funcţii şi au fost ierarhizaţi de comisia de selecţie.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), interviul se organizează şi la nivelul altor structuri, astfel:a)la eşalonul superior, pentru încadrarea funcţiilor vacante de comandanţi/şefi de unităţi/mari unităţi şi de locţiitori ai acestora/similare, precum şi a celor din structurile militare care nu au în compunere microstructură de resurse umane, cu excepţia funcţiilor vacante de comandanţi/şefi ai structurilor centrale şi ai celor subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale; b)la nivelul statelor majore ale categoriilor de forţe sau al comandamentelor, după caz, pentru încadrarea funcţiilor vacante alocate României în cadrul structurilor multinaţionale dislocate pe teritoriul statului român. Articolul 34 (1) Prin interviu se verifică, după caz, în ce măsură candidatul deţine competenţa profesională, aptitudinile, pregătirea de specialitate şi experienţa profesională în raport cu specificul funcţiei respective şi se obţin informaţii suplimentare privind aspiraţiile profesionale, motivaţiile şi situaţia socială a acestuia. (2) Prin interviu se pot evidenţia şi o serie de elemente ale personalităţii candidatului, precum abilitatea de comunicare, flexibilitatea în gândire, viziunea de ansamblu, spontaneitatea sau controlul emoţional.(3) În cadrul interviului se formulează întrebări ce necesită răspunsuri concrete, întrebări analitice şi întrebări bazate pe scenarii/studii de caz, care pot viza aspecte cum sunt:a)date biografice despre candidat şi situaţia sa socială: locuinţă, familie, locul de muncă al soţiei/soţului şi altele asemenea; b)aspecte privind evoluţia în carieră; c)motivaţia care stă la baza opţiunii pentru ocuparea funcţiei respective; d)atribuţiile specifice funcţiei pentru ocuparea căreia se organizează interviul, cu accent pe latura creativă, care ar putea îmbunătăţi activitatea în domeniul respectiv; e)imaginea de sine a candidatului: puncte tari, puncte slabe; f)cunoştinţe militare generale şi de specialitate. (4) Pentru ocuparea funcţiilor de comandanţi/şefi de unităţi/mari unităţi vacante, stabilite de către comandanţii/şefii structurilor imediat ierarhic superioare, interviul poate fi însoţit de prezentarea unui plan de management, prin care se indică şi se argumentează măsurile pe care le-ar adopta candidatul pentru creşterea eficienţei activităţii structurii respective.(5) Solicitarea prezentării planului de management este posibilă numai în condiţiile în care acest fapt s-a menţionat la publicarea funcţiei vacante, conform prevederilor prezentelor norme, şi li s-au asigurat candidaţilor toate informaţiile necesare pentru elaborarea planului. Articolul 35(1) Comisia pentru desfăşurarea interviului se numeşte de către comandantul structurii la care se desfăşoară acesta şi are în compunere 3-5 ofiţeri, care au gradul cel puţin egal cu cel al candidaţilor şi care sunt încadraţi în funcţii prevăzute cu grad cel puţin egal cu cel al funcţiei vacante. În situaţia organizării interviului pentru încadrarea funcţiilor vacante prevăzute cu grade de colonel, preşedintele comisiei de interviu este comandantul/şeful/conducătorul sau locţiitorul comandantului/şefului/conducătorului structurii militare la nivelul căreia se organizează interviul.(2) În situaţia în care structura militară la care se desfăşoară interviul nu poate asigura numărul minim de cadre militare care să respecte condiţiile prevăzute la alin. (1), comisia pentru desfăşurarea interviului se completează cu ofiţeri de la eşalonul superior sau de la alte structuri similare de acelaşi nivel ierarhic. (3) Pentru încadrarea funcţiilor vacante prevăzute cu grade de generali/similar din cadrul tuturor structurilor subordonate Statului Major General, componenţa comisiei pentru desfăşurarea interviului şi locul desfăşurării acestuia se aprobă de către şeful Statului Major General, la propunerea şefului statului major al categoriei de forţe sau a comandantului comandamentului în care se află funcţia vacantă. În situaţia în care interviul se organizează în vederea încadrării funcţiilor vacante de şefi ai statelor majore ale categoriilor de forţe sau de comandanţi ai comandamentelor, propunerile se înaintează de către şeful Direcţiei personal şi mobilizare din Statul Major General.(4) Pentru încadrarea funcţiilor vacante prevăzute cu grade de generali/similar din cadrul structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale şi al celor subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, componenţa comisiei pentru desfăşurarea interviului şi locul desfăşurării acestuia se aprobă de către ministrul apărării naţionale, la propunerea şefului structurii în care se află funcţia vacantă. Pentru structurile aflate în coordonarea altor structuri, propunerile se înaintează de către comandantul/şeful structurii coordonatoare. Pentru organizarea interviului în vederea încadrării funcţiilor vacante de şefi/locţiitori ai structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale şi ai celor subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, cu excepţia celor de şef al Statului Major General şi director general al Direcţiei generale de informaţii a apărării, propunerile de organizare a interviului se înaintează de către şeful Direcţiei management resurse umane. Articolul 36Membrii comisiei de interviu au aceleaşi obligaţii ca şi membrii comisiei de selecţie, prevăzute la art. 16 alin. (3), iar în situaţia în care un membru al comisiei de interviu se află în stare de incompatibilitate, comandantul structurii responsabile cu organizarea interviului ia măsuri pentru înlocuirea acestuia. Articolul 37 (1) Interviul poate consta în probe orale, scrise şi practice.(2) Structura şi conţinutul interviului se stabilesc de către comisia constituită în acest sens.(3) Pe timpul desfăşurării interviurilor toţi candidaţii susţin aceleaşi probe şi răspund la aceleaşi întrebări, astfel încât rezultatele acestora să poată fi comparate.(4) Pe timpul desfăşurării fiecărei probe de interviu sau la sfârşitul acesteia, după caz, membrii comisiei acordă, individual, puncte de la 1 la 10 fiecărui candidat.(5) Punctajul interviului se obţine prin calcularea mediei aritmetice, cu două zecimale, a punctajelor acordate de fiecare component al comisiei de interviu pentru fiecare probă a interviului.(6) Candidaţii care la proba de interviu nu au obţinut un punctaj cel puţin egal cu 6 sunt declaraţi respinşi de către comisia de selecţie. Capitolul VIDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 38Analiza, ierarhizarea şi selecţia candidaţilor pentru promovarea în funcţiile vacante publicate până la data intrării în vigoare a prezentelor norme se realizează şi se finalizează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare la data publicării funcţiilor respective. Articolul 39 (1) Comandanţii/Şefii care au competenţe stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale emit ordinul de numire în funcţie şi/sau de înaintare în grad, în perioada cuprinsă între data primirii hotărârilor comisiilor de selecţie şi ultima zi lucrătoare a lunii respective, iar prin grija structurilor de resurse umane care contrasemnează aceste ordine informează secretariatele tehnice ale comisiilor de selecţie în care au fost analizate cadrele militare asupra punerii în aplicare a hotărârilor comisiilor de selecţie.(2) Numirea cadrelor militare în noile funcţii se face, de regulă, începând cu data de 1 a lunii următoare emiterii hotărârii comisiei de selecţie. Articolul 40Funcţiile vacante pentru care nu s-au înscris candidaţi şi funcţiile care nu au fost ocupate deoarece niciunul dintre cei înscrişi nu a fost admis la selecţie sunt republicate conform prevederilor art. 9 lit. a). Articolul 41Organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea promovării în funcţii şi/sau înaintării în grad a cadrelor militare din Direcţia generală de informaţii a apărării şi structurile subordonate acesteia, în funcţii prevăzute cu grade de până la colonel/comandor inclusiv, se reglementează prin norme elaborate de către direcţia generală respectivă şi aprobate de ministrul apărării naţionale. Articolul 42Analizarea, ierarhizarea şi selecţia cadrelor militare pentru promovarea în funcţii din domeniile financiar-contabil, psihologie, audit, relaţii publice, securitate şi sănătate în muncă şi operaţii speciale se realizează după obţinerea avizului de specialitate de la structurile care sunt responsabile de coordonarea profesională a domeniilor respective. Articolul 43În situaţia în care, de la data publicării şi până la data desfăşurării şedinţei comisiilor de selecţie sau, după caz, până la data desfăşurării primei şedinţe a comisiei de selecţie, atunci când procedura prevede interviu, intervin schimbări în definirea funcţiilor sau unele elemente de definire a funcţiilor vacante au fost publicate eronat ori încadrarea nu mai este oportună, comandanţii/şefii structurilor centrale şi cei ai structurilor subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale dispun următoarele măsuri: a)înştiinţarea secretariatului tehnic al comisiei de selecţie în analiza căreia se află funcţiile vacante privind anularea selecţiei; b)postarea pe pagina de INTRAMAN a Secretariatului general a anunţului privind anularea selecţiei; c)republicarea funcţiei, în situaţia în care este necesară reluarea procesului de selecţie. Articolul 44Direcţia management resurse umane analizează periodic modul de desfăşurare a procesului de analiză, ierarhizare şi selecţie şi prezintă ministrului apărării naţionale concluzii şi propuneri de îmbunătăţire a activităţii, precum şi de remediere a disfuncţionalităţilor constatate. Articolul 45Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentele norme. ANEXA Nr. 1la norme Componenţa comisiilor de selecţie şi structurile care asigură secretariatele tehnice

Nr. crt. Comisia Componenţa - Funcţia - Structura la care se constituie secretariatul tehnic
0 1 2 3
1. Comisia de selecţie nr. 1 - preşedinte: şeful Statului Major General; - membri: - directorul general al Direcţiei generale de informaţii a apărării; - şeful Statului Major al Forţelor Terestre; - şeful Statului Major al Forţelor Aeriene; - şeful Statului Major al Forţelor Navale; - comandantul Comandamentului logistic întrunit; - şeful Direcţiei management resurse umane-este şi secretar al comisiei Direcţia management resurse umane
2. Comisia de selecţie nr. 2 - preşedinte: locţiitorul şefului Statului Major General; - membri: - locţiitorul şefului Direcţiei management resurse umane; - locţiitorii şefilor statelor majore ale categoriilor de forţe; - şefii resurselor din statele majore ale categoriilor de forţe; - locţiitorul comandantului Comandamentului logistic întrunit; - locţiitorul comandantului Comandamentului comunicaţiilor şi informaticii; - locţiitorii şefilor Departamentului pentru politica de apărare şi planificare, Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică, Departamentului pentru armamente, Secretariatului general, Direcţiei financiar-contabile, Corpului de control şi inspecţie, Direcţiei medicale - numai când se analizează candidaţi pentru încadrarea funcţiilor vacante din structura respectivă; - şeful Direcţiei personal şi mobilizare din Statul Major General - este şi secretar al comisiei Statul Major General
3. Comisia de selecţie nr. 3 - preşedinte: locţiitorul pentru resurse al şefului Statului Major General; - membri: - şefii direcţiilor din compunerea Statului Major General (mai puţin ai Direcţiei personal şi mobilizare şi Direcţiei informaţii militare); - locţiitorul şefului Direcţiei personal şi mobilizare din Statul Major General - este şi secretar al comisiei Statul Major General
0 1 2 3
4. Comisia de selecţie nr. 4 - preşedinte: locţiitorul şefului Direcţiei management resurse umane; - membri: - directorul adjunct al Direcţiei management resurse umane; - şefii structurilor de personal din Departamentul pentru politica de apărare şi planificare, Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică, Departamentul pentru armamente, Secretariatul general, Direcţia financiar-contabilă, Corpul de control şi inspecţie, Direcţia medicală; - secretar: şeful serviciului lucrări specifice resurselor umane ale Ministerului Apărării Naţionale Direcţia management resurse umane
5. Comisia de selecţie nr. 5 - preşedinte: locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Terestre; - membri: - şeful resurselor; - şeful instrucţiei şi doctrinei; - locţiitorii comandanţilor de divizie; - şeful Componentei Operaţionale Terestre; - secretar: şeful serviciului personal şi mobilizare Statul Major al Forţelor Terestre
6. Comisia de selecţie nr. 6 - preşedinte: locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Aeriene; - membri: - şeful resurselor; - şeful instrucţiei şi doctrinei; - şeful Componentei Operaţionale Aeriene; - secretar: şeful serviciului personal şi mobilizare Statul Major al Forţelor Aeriene
7. Comisia de selecţie nr. 7 - preşedinte: locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Navale; - membri: - şeful resurselor; - şeful instrucţiei şi doctrinei; - locţiitorul comandantului Flotei; - şeful Comandamentului Operaţional Naval; - secretar: şeful serviciului personal şi mobilizare Statul Major al Forţelor Navale
8. Comisia de selecţie nr. 8 - preşedinte: şeful resurselor; - membri: - şefii statelor majore ale diviziilor; - şeful serviciului personal şi mobilizare; - şeful serviciului logistic; - şeful serviciului instrucţie; - secretar: şeful biroului secretariat tehnic Statul Major al Forţelor Terestre
9. Comisia de selecţie nr. 9 - preşedinte: şeful resurselor; - membri: - şefii statelor majore ale bazelor aeriene şi ale brigăzilor; - şeful serviciului personal şi mobilizare; - şeful serviciului logistic; - şeful serviciului instrucţie; - secretar: şeful biroului secretariat tehnic Statul Major al Forţelor Aeriene
10. Comisia de selecţie nr. 10 - preşedinte: şeful resurselor; - membri: - şeful statului major al Flotei; - şeful serviciului personal şi mobilizare; - şeful serviciului logistic; - şeful serviciului instrucţie; - secretar: şeful biroului secretariat tehnic Statul Major al Forţelor Navale
0 1 2 3
11. Comisia de selecţie nr. 11 - preşedinte: locţiitorul comandantului Comandamentului logistic întrunit; - membri: - şeful resurselor; - comandanţii bazelor logistice; - şeful serviciului instrucţie şi doctrină; - şeful serviciului operaţii; - şeful secţiei structuri şi planificarea înzestrării; - secretar: şeful secţiei personal şi mobilizare Comandamentul logistic întrunit
12. Comisia de selecţie nr. 12 - preşedinte: locţiitorul comandantului Comandamentului comunicaţiilor şi informaticii; - membri: - comandanţii centrelor de comunicaţii; - şeful personalului; - şeful operaţiilor; - şeful logisticii; - şeful comunicaţiilor şi informaticii; - şeful instrucţiei şi doctrinei; - secretar: şeful biroului management personal Structura secretariat tehnic este asigurată de Biroul management personal din G1 - personal al Comandamentului comunicaţiilor şi informaticii
13. Comisia de selecţie nr. 13 - preşedinte: locţiitorul comandantului Divizie 2 Infanterie; - membri: - comandanţii brigăzilor; - şeful operaţiilor; - şeful logisticii; - şeful instrucţiei; - şeful comunicaţiilor şi informaticii; - secretar: şeful personalului Comandamentul Diviziei 2 Infanterie „Getica“
14. Comisia de selecţie nr. 14 - preşedinte: locţiitorul comandantului Divizie 4 Infanterie; - membri: - comandanţii brigăzilor; - şeful operaţiilor; - şeful logisticii; - şeful instrucţiei; - şeful comunicaţiilor şi informaticii; - secretar: şeful personalului Comandamentul Diviziei 4 Infanterie „Gemina“
15. Comisia de selecţie nr. 15 - preşedinte: locţiitorul comandantului Flotei; - membri: - comandantul Flotilei 56 Fregate; - şeful serviciului fluvial; - şeful operaţiilor; - şeful logisticii; - şeful instrucţiei; - şeful comunicaţiilor şi informaticii; - secretar: şeful personalului Comandamentul Flotei
16. Comisia de selecţie nr. 16 - preşedinte: şeful Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică; - membri: - şeful serviciului relaţia cu Parlamentul, legislaţie şi avize; - şeful serviciului drept internaţional şi relaţii juridice; - şeful serviciului procese; - secretar: şeful compartimentului soluţionare juridică a petiţiilor Structura secretariat tehnic este asigurată de Direcţia pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică
17. Comisia de selecţie nr. 17 - preşedinte: locţiitorul şefului Statului Major General; - membri: - locţiitorul şefului Direcţiei management resurse umane; - şefii resurselor la statele majore ale categoriilor de forţe; - locţiitorul comandantului Comandamentului logistic întrunit; - locţiitorul comandantului Comandamentului comunicaţiilor şi informaticii; - secretar: şeful serviciului personal din Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major General Statul Major General

ANEXA Nr. 2la norme Clasa/Nivelul de clasificare Exemplarul nr. ......... Model -TABELUL CU FUNCŢIILE VACANTE destinat publicării în Buletinul Informativ al Armatei din luna ........ ................ .............

Nr. crt. Denumirea funcţiei Structura şi nivelul ierarhic Elemente de identificare a funcţiei Necesitatea avizului de specialitate Locul, data şi ora interviului Comisia de selecţie Observaţii
Arma/ Specialitatea militară C.S./ C.I.F. Nivelul studiilor Nivelul competenţei lingvistice
1
2
3
4

ANEXA Nr. 3la norme Clasa/Nivelul de clasificare Exemplarul nr. ........ Model -TABEL centralizator cu candidaţii care au solicitat să fie analizaţi de comisia de selecţie nr. ....

Nr. crt. Grad, nume, prenume Denumirea unităţii militare unde este încadrat Unitatea militară
Funcţia în care este încadrat
Data numirii în funcţie
1.
Denumirea funcţiilor vacante pentru care candidează Prioritatea la încadrare Observaţii

Şeful structurii de resurse umane Candidaţi: ............... ........ ........ .......... (gradul) ........ ................ ........ .......... ........ ........ ........... (numele, prenumele şi semnătura) ........ ........ ........... ........ ........ ........... ANEXA Nr. 4la norme Clasa/Nivelul de clasificare Exemplarul nr. ........... S.E. ........ .............. Model -TABEL cu cadrele militare care nu îndeplinesc criteriile obligatorii* pentru a fi ierarhizate de comisia de selecţie

Nr. crt. Funcţia vacantă - Gradul, arma - Numele şi prenumele Funcţia şi unitatea unde este încadrat candidatul Criteriile care nu au fost îndeplinite Observaţii

Membrul comisiei de selecţie Secretarul comisiei de selecţie ........ ................ ............. ........ ........ ............ (gradul) (gradul) ........ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ........ (numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura) * Criteriile obligatorii sunt prevăzute în secţiunea A din anexa nr. 11 la Normele privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.69/2015. ANEXA Nr. 5la norme Clasa/Nivelul de clasificare Exemplarul nr. ......... Model -TABEL cu cadrele militare care îndeplinesc criteriile obligatorii pentru a fi ierarhizate în cadrul comisiei de selecţie

Nr. crt. Funcţia vacantă - Gradul, arma - Vechimea în grad - Numele şi prenumele - Data naşterii Funcţia şi unitatea unde este încadrat candidatul - Studii absolvite - Data absolvirii Observaţii
1.
2.

Membrul comisiei de selecţie Secretarul comisiei de selecţie ........ ................ ............. ........ ........ ............ (gradul) (gradul) ........ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ........ (numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura) ANEXA Nr. 6la norme Clasa/Nivelul de clasificare Exemplarul nr. .......... Model -TABEL cu candidaţii propuşi pentru înaintarea în gradul următor sau participarea la concursul/examenul organizat conform prevederilor legislaţiei naţionale sau participarea la concursul de admitere la cursul de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor în activitate sau în vederea trecerii în corpul ofiţerilor

Nr. crt. - Gradul - Nume, prenumele tatălui şi prenumele - Data înaintării în grad Funcţia în care este încadrat Cursul de carieră absolvit/Condiţiile prevăzute în fişa postului Calificative acordate pe durata stagiului în gradul actual Voturi membru Observaţii
Denumire Grad Nivelul studiilor Da Nu
1.
2.
3.

Membrul comisiei de selecţie Secretarul comisiei de selecţie ........ ................ ............. ........ ........ ............ (gradul) (gradul) ........ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ........ (numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura) ANEXA Nr. 7la norme NECLASIFICAT Exemplar unic Model -ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Comisia de selecţie nr. ....... PROCES-VERBAL nr. ........... din ........ ........ Încheiat astăzi, ................, în şedinţa Comisiei de selecţie nr. .............. . Preşedintele comisiei de selecţie anunţă că la şedinţă participă un număr de ......... membri, comisia este statutară şi declară şedinţa deschisă cu următoarea ordine de zi: I. Analizarea propunerilor privind înaintarea în gradul următor sau participarea la concursul/examenul organizat conform prevederilor legislaţiei naţionale sau participarea maiştrilor militari şi subofiţerilor la concursul de admitere la cursul de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor în activitate sau selecţia maiştrilor militari şi subofiţerilor în vederea trecerii acestora în corpul ofiţerilor. II. Analizarea propunerilor privind promovarea în funcţii. III. Aprobarea de către preşedintele comisiei de selecţie a tabelului centralizator întocmit conform anexei nr. 9 din Normele privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 69/2015, cu ierarhia finală a candidaţilor pentru numirea/promovarea în funcţii prevăzute a fi încadrate cu interviu. 1. Se trece la analiza propunerilor privind înaintarea în gradul următor sau participarea la concursul/examenul organizat conform prevederilor legislaţiei naţionale sau participarea maiştrilor militari şi subofiţerilor la concursul de admitere la cursul de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor în activitate sau selecţia maiştrilor militari şi subofiţerilor în vederea trecerii acestora în corpul ofiţerilor, conform documentelor anexate. Propunerile se aprobă/se resping de către comisie cu .......... de voturi pentru şi ......... împotrivă. 2. Se trece la analiza propunerilor privind promovarea în funcţii, conform documentelor anexate. Rezultatele analizei privind numirea/promovarea în funcţii vacante şi punctajul acordat fiecărui candidat sunt prezentate în anexă. Ordinea de zi fiind epuizată, preşedintele comisiei de selecţie declară şedinţa închisă. Pe timpul şedinţei, membrii comisiei au respectat întocmai regulile stabilite prin algoritmul de lucru al comisiei. (Dacă nu s-au respectat, se consemnează regulile care s-au încălcat.) Preşedintele Comisiei de selecţie nr. ............. Membrii Comisiei de selecţie nr. .......... Secretarul Comisiei de selecţie nr. ......... ANEXA Nr. 8la norme NECLASIFICAT Exemplar unic Model -ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Comisia de selecţie nr. ....... HOTĂRÂRE În temeiul prevederilor art. ........ din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, cu completările ulterioare, şi ale art. .... din Normele privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 69/2015,având în vedere prevederile art. .... din Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. ....../.......... privind acordarea gradului de general de brigadă/similar unor colonei/comandori şi înaintarea în gradul următor a unor generali/similari din Ministerul Apărării Naţionale (paragraf utilizat numai în cazul acordării gradului de general sau înaintării în grad a unor generali), Comisia de selecţie nr. ...... emite prezenta hotărâre. Articolul nr. ........................* cadrele militare selecţionate şi nominalizate pe primele locuri în tabelul centralizator cu punctajul acordat şi clasamentul general, anexa nr. ...... la Procesul-verbal nr. ...... sau ARTICOL UNICAprobă iniţierea demersurilor privind trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în tabelul centralizator, anexa nr. ...... la Procesul-verbal nr. ........ Preşedintele Comisiei de selecţie nr. ....... ........ ................ ................ ........ .............. (gradul) ........ ................ ................ (numele, prenumele şi semnătura) Nr. ........... din ........ .......... * Se înscrie, după caz:

Se promovează în funcţie;

Se promovează în funcţie şi se avizează pentru înaintarea în gradul următor;

Se avizează pentru înaintarea în gradul următor;

Se avizează în vederea participării la concursul .........;

Se aprobă tabelul centralizator cu ierarhia finală a candidaţilor pentru numirea/promovarea în funcţii prevăzute a fi încadrate cu interviu. ANEXA Nr. 9la norme Clasa/Nivelul de clasificare Exemplarul nr. ........ Model -TABEL CENTRALIZATOR cu ierarhia finală a candidaţilor, rezultată după analiza în comisia de selecţie şi desfăşurarea interviului, pentru promovarea în funcţia ........ ........ Comisia de selecţie nr. ... Preşedinte: 1 ........ ................ ................ ........ Membri: 2 ........ ................ ........ ........... 3 ........ ................ ........ ........... 4 ........ ................ ........ ........... 5 ........ ................ ........ ........... 6 ........ ................ ........ ........... 7 ........ ................ ........ ........... 8 ........ ................ ........ ........... n ........ ................ ........ ...........

Nr. crt. - Gradul, arma - Numele şi prenumele celui evaluat Punctajul acordat de către membrii comisiei de selecţie Punctaj acordat în urma interviului Punctaj general
1 ... n Media
1.
2.
3.

Preşedintele Comisiei de selecţie nr. ........ ......... ........ ............... (gradul) ........ ................ ................ ............ (numele, prenumele şi semnătura) Secretarul comisiei ........ ........ ............. (gradul) ........ ................ ................ ............ (numele, prenumele şi semnătura) ANEXA Nr. 10la norme Clasa/Nivelul de clasificare Exemplarul nr. ........... Model -DECLARAŢIE Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ..............., având calitatea de membru al Comisiei de selecţie/interviu nr. ......... (grad, nume, prenume) pentru funcţiile de ........ ............, cunoscând prevederile art. 301 şi ale art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, legat de conflictul de interese şi falsul în declaraţii, precum şi prevederile art. 16 alin. (3) din Normele privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.69/2015, declar pe propria răspundere că:* nu mă aflu în stare de incompatibilitate sau conflict de interese în raport cu niciunul dintre candidaţii ce urmează a fi evaluaţi/analizaţi/avizaţi/intervievaţi/examinaţi; * mă aflu în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, în una dintre următoarele situaţii**:  sunt soţ/soţie, rudă sau afin al unuia/unora dintre candidaţi;  mă aflu în raporturi de subordonare nemijlocită faţă de unul/unii dintre candidaţi;  mă aflu/m-am aflat în ultimii 5 ani în relaţii patrimoniale cu unul/unii dintre candidaţi;  mă găsesc în alte situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege şi mă abţin de la exercitarea prerogativelor specifice pentru funcţiile:

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............;

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............;

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... .Data: Semnătura: ........ ............ ........ ............ * Se marchează cu „x“ situaţia care corespunde realităţii. ** Se marchează cu „x“ situaţia de incompatibilitate/conflict de interese în care se află. ANEXA Nr. 11la norme Model -FIŞA DE EVALUARE a ........ ................ ........ ............ care candidează pentru funcţia ........ ................ ............. (grad, nume, prenume)

A. Criterii obligatorii Evaluarea membrului comisiei
Da Nu
a) candidatul face parte din corpul de cadre militare căruia îi corespunde funcţia
b) deţine gradul minim care permite respectarea principiului subordonării
c) are aceeaşi armă sau serviciu şi specialitate militară precum cele prevăzute în specificaţiile funcţiei sau îndeplineşte condiţiile pentru a fi confirmat în arma sau serviciul şi specialitatea militară respective*
d) îndeplineşte condiţia de studii din specificaţiile funcţiei
e) are absolvite/echivalate/asimilate cursurile de carieră necesare înaintării în gradul următor - se verifică numai pentru înaintarea în grad
f) are experienţa şi stagiul în funcţii anterioare obligatorii, pe niveluri ale structurilor militare, necesare pentru ocuparea funcţiei
g) deţine nivelul minim de cunoaştere a limbilor străine prevăzut în fişa postului
h) îndeplineşte baremul medical specific funcţiei
i) îndeplineşte baremul de pregătire fizică specific funcţiei
j) deţine atestatele sau certificatele necesare încadrării funcţiei (dacă este cazul)
k) are vechimea de cel puţin un an calendaristic în funcţia actuală, împlinită în luna analizei în comisia de selecţie, cu excepţia situaţiilor de numire în funcţie ca urmare a reorganizării, redimensionării, redislocării sau transformării structurilor militare
l) îndeplineşte condiţiile obligatorii prevăzute în actele normative care reglementează domeniul specific funcţiei
B. Cuantificarea criteriilor de selecţie Punctaj/Notă acordat/acordată în funcţie de gradul de îndeplinire a criteriului
a) experienţa profesională dobândită de-a lungul carierei Nivelul structurii Tipul de funcţie Număr de puncte acordate pentru o vechime de 2 ani într-o funcţie Numărul de funcţii îndeplinite pe o perioadă de minimum 2 ani**
Nivelul 1 Execuţie 1
Comandă/conducere 2
Nivelul 2 Execuţie 2
Comandă/conducere 3
Nivelul 3 Execuţie 3
Comandă/conducere 4
Nivelul 4 Execuţie 4
Comandă/conducere 5
experienţă profesională ca instructor 3
experienţă profesională ca instructor asociat 1
misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român 1
b) punctaj acordat pentru media obţinută la absolvirea cursului de bază
c) deţinerea titlului de doctor în domeniul de specialitate al funcţiei vacante
d) compatibilitatea experienţei profesionale cu cerinţele funcţiei
e) compatibilitatea pregătirii profesionale cu cerinţele funcţiei
f) evaluarea competenţelor, atitudinilor şi aptitudinilor profesionale ale candidatului în raport cu cele prevăzute în fişa postului

Membru al comisiei de selecţie ........ ......... (gradul) ........ ................ ................ (numele, prenumele şi semnătura) Secretarul comisiei de selecţie .............. (gradul) ........ ................ ................ (numele, prenumele şi semnătura) * Criteriul nu se evaluează pentru funcţiile din domeniile funcţionale de sprijin. ** Perioada minimă este de 6 luni în cazul criteriilor „experienţă profesională ca instructor asociat“ şi „misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român“. ANEXA Nr. 12la norme Clasa/Nivelul de clasificare Exemplarul nr. .......... Model -TABEL cu candidaţii avizaţi să participe la selecţia organizată pentru promovarea în funcţii vacante care se încadrează prin concurs organizat conform prevederilor legislaţiei naţionale

Nr. crt. Funcţia vacantă pentru care se avizează participarea la concurs/examen Candidaţi Voturi Observaţii
- Gradul - Numele şi prenumele - Vechimea în grad - Anul naşterii Funcţia în care este încadrat şi data numirii în funcţie DA/NU
1.
2.
3.

Membru al comisiei de selecţie ........ ......... (gradul) ........ ................ ................ (numele, prenumele şi semnătura) Secretarul comisiei de selecţie .............. (gradul) ........ ................ ................ (numele, prenumele şi semnătura) ANEXA Nr. 13la norme Clasa/Nivelul de clasificare Exemplarul nr. ........ S.E. .............. Model -TABEL CENTRALIZATOR cu ierarhia cadrelor militare evaluate în cadrul şedinţei Comisiei de selecţie nr. ... din data de ........ ...........

Nr. crt. Funcţia vacantă - Gradul, arma - Numele şi prenumele - Vechimea în grad - Funcţia şi unitatea unde este încadrat Punctajul acordat de membrii comisiei Observaţii
1.
2.

Membru al Comisiei de selecţie nr. ........ ......... ........ ......... (gradul) ........ ................ ................ (numele, prenumele şi semnătura) Secretarul Comisiei de selecţie nr. ........ .......... .............. (gradul) ........ ................ ................ (numele, prenumele şi semnătura) ANEXA Nr. 14la norme Clasa/Nivelul de clasificare Exemplarul nr. ........... Model -TABEL cu candidaţii selecţionaţi de Comisia de selecţie nr. ... pentru*) ........ ........ ........:

Nr. crt. Funcţia de încadrat/ Gradul în care se înaintează - Gradul, arma - Numele şi prenumele - Vechimea în grad Funcţia şi unitatea în care este încadrat Observaţii
1.
2.

Preşedintele Comisiei de selecţie nr. .... ........ ......... (gradul) ........ ................ ................ (numele, prenumele şi semnătura) *) Se înscrie, după caz:

promovarea în funcţie şi/sau înaintarea în grad;

participarea la concursul/examenul organizat conform prevederilor legislaţiei naţionale;

participarea maiştrilor militari şi subofiţerilor la concursul de admitere la cursul de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor în activitate;

trecerea maiştrilor militari şi subofiţerilor în corpul ofiţerilor.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 69/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 69 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu