Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 684 din  7 iunie 2005

pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregatirea si interventia in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 538 din 24 iunie 2005


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civila,
    in temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, cu modificarile ulterioare,

    ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind planificarea, pregatirea si interventia in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor va monitoriza indeplinirea prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii. Incepand cu aceeasi data se abroga orice alte reglementari contrare.

                    Ministrul administratiei si internelor,
                                 Vasile Blaga

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
privind planificarea, pregatirea si interventia in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme metodologice se aplica pentru planificarea, pregatirea si interventia in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica, precum si pentru elaborarea planurilor de protectie si interventie in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica, in urmatoarele situatii:
    a) incidente industriale, medicale, rutiere sau incendii in care sunt implicate surse radioactive, eliberari accidentale, pierderea de surse sau traficul ilicit de surse radioactive;
    b) accidente la instalatii nucleare aflate in afara granitelor, cu efecte transfrontaliere, inclusiv nave maritime cu propulsie nucleara;
    c) reintrarea in atmosfera a satelitilor cu generatoare nucleare sau cu alte surse de radiatii la bord;
    d) accidente in care sunt implicate arme nucleare;
    e) amenintari sau atacuri teroriste cu dispozitive nucleare sau radioactive;
    f) accidente la instalatii nucleare de pe teritoriul tarii, altele decat reactoarele nucleare.
    Art. 2
    (1) Scopul elaborarii prezentelor norme metodologice consta in stabilirea unei conceptii unitare de intocmire a planurilor de urgenta la nivelul autoritatilor publice centrale si locale, precum si a utilizatorilor, care au responsabilitati de actiune in astfel de situatii.
    (2) Prezentele norme metodologice asigura cadrul juridic, organizatoric si functional in vederea planificarii si executarii masurilor specifice, pentru activitatile care prezinta pericole de urgente nucleare sau radiologice la obiectivele identificate de autoritatile competente.
    Art. 3
    Termenii utilizati in prezentele norme metodologice sunt definiti in anexa nr. 1.
    Art. 4
    Planurile de protectie si interventie in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica care se intocmesc sunt urmatoarele:
    a) planul national - include sinteza planurilor autoritatilor publice centrale si judetene, este elaborat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobat de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta;
    b) planul judetean - include sinteza planurilor autoritatilor administratiei publice judetene, precum si cele ale utilizatorilor, este elaborat de inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta, este avizat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si este aprobat de comitetul judetean pentru situatii de urgenta;
    c) planul de protectie si interventie al utilizatorului - se elaboreaza de catre agentul economic sursa de risc nuclear sau radiologic, se avizeaza de inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta si se aproba de autoritatea nationala pentru controlul activitatilor nucleare.
    Art. 5
    (1) Situatii de urgenta nucleara sau radiologica se pot produce in:
    a) institutii medicale;
    b) unitati nucleare;
    c) institutii de cercetare si invatamant;
    d) timpul transportului (rutier, maritim, fluvial);
    e) ciclul combustibilului nuclear;
    f) aplicatii cu surse radioactive;
    g) alte locuri, ca urmare a activitatilor teroriste, traficului ilicit, depozitarii de materiale refolosibile.
    (2) Situatiile de urgenta nucleara sau radiologica sunt definite in anexa nr. 2.
    Art. 6
    Planurile de protectie si interventie in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica, denumite in continuare planuri, asigura identificarea si monitorizarea surselor potentiale generatoare de accidente nucleare sau urgente radiologice, evaluarea informatiilor si analiza situatiei initiale, elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor optime pentru reducerea efectelor produse de radiatiile ionizante si stabilesc conceptia de alarmare a institutiilor si serviciilor publice descentralizate in scopul minimizarii impactului asupra populatiei si a mediului.
    Art. 7
    Pentru stabilirea variantelor optime de actiune si aplicarea masurilor de protectie si interventie se va lua in consideratie timpul de emisie radioactiva, in functie de tipul accidentului si de sursele implicate.
    Art. 8
    Planificarea activitatilor de interventie are la baza cunoasterea amplasarii surselor sau a materialelor radioactive existente la nivel judetean si local, conditiile geografice si geoclimatice in momentul producerii accidentului/incidentului, distributia populatiei pe categorii de varsta si a obiectivelor de risc aflate in zona incidentului.
    Art. 9
    Planificarea activitatilor de protectie a populatiei si a personalului de interventie trebuie sa fie realizata tinandu-se cont de urmatoarele cai de expunere:
    a) expunerea externa datorita surselor de radiatii neecranate sau intrarii in zona contaminata radioactiv;
    b) expunerea interna prin inhalare si prin ingestia de apa sau de alimente contaminate;
    c) contaminarea radioactiva externa a personalului de interventie.
    Art. 10
    Planurile trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sa fie corelate cu celelalte masuri si planuri de protectie si interventie in caz de dezastre de pe teritoriul judetului;
    b) sa se bazeze pe posibilitatile reale de asigurare a actiunilor de protectie si interventie;
    c) sa fie precise, clare, expresive si permanent actualizate;
    d) sa poata fi aplicate in timp scurt, partial sau total.
    Art. 11
    Structura-cadru a planului este prezentata in anexa nr. 3.
    Art. 12
    (1) Planurile stabilesc responsabilitatile ce revin fiecarei autoritati publice centrale si locale, institutiilor sau agentilor economici implicati in raspunsul in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica, schema minima de personal pentru raspunsul initial la urgenta, mijloacele suplimentare pentru marirea capacitatii de raspuns si fluxul informational-decizional intre utilizator si exterior.
    (2) Responsabilitatile ce revin autoritatilor publice centrale si locale, precum si institutiilor cu responsabilitati in raspunsul in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica sunt prezentate in anexa nr. 4.
    Art. 13
    Procedurile pentru notificarea organizatiilor si a personalului implicat, continutul mesajelor initiale adresate organizatiilor si institutiilor implicate, precum si populatiei vor fi elaborate de autoritatile competente impreuna cu Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.
    Art. 14
    (1) Autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile sau agentii economici implicati in raspunsul in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica vor asigura masurile si mijloacele necesare activarii imediate a personalului propriu, in functie de notificarea initiala primita.
    (2) Schema de principiu privind organizarea raspunsului initial in situatia notificarii unui accident nuclear sau unei urgente radiologice este prevazuta in anexa nr. 5.

    CAP. 2
    Planul de protectie si interventie al utilizatorului

    Art. 15
    (1) Planul de protectie si interventie al utilizatorului se elaboreaza in scopul planificarii masurilor specifice pentru reducerea riscului asupra sanatatii angajatilor, calitatii factorilor de mediu si integritatii bunurilor materiale, in caz de urgenta nucleara sau radiologica.
    (2) Acesta are la baza identificarea riscurilor potentiale specifice, precum si procedurile de raspuns in vederea asigurarii:
    a) informarii oportune a titularilor de activitati, angajatilor, populatiei si autoritatilor publice locale;
    b) pregatirii personalului cu functii de decizie, a angajatilor si a fortelor de interventie;
    c) interventiei de urgenta, in mod organizat si intr-o conceptie unitara, pentru prevenirea, limitarea si inlaturarea consecintelor;
    d) refacerii si reabilitarii factorilor de mediu;
    e) reluarii in conditii normale a activitatilor de productie.
    Art. 16
    (1) Elaborarea planului de protectie si interventie al utilizatorului se intocmeste de compartimentul de specialitate al agentului economic sau institutiei publice sursa de risc nuclear ori radiologic si se avizeaza de compartimentele de specialitate din cadrul obiectivului si de autoritatea teritoriala pentru situatii de urgenta.
    (2) Organul tehnic care coordoneaza elaborarea planului de urgenta interna este compartimentul de protectie civila.
    (3) Avizul de specialitate al autoritatilor teritoriale pentru situatii de urgenta se acorda de catre personalul atestat, numit prin ordin de zi pe unitate, potrivit atributiilor de serviciu.
    Art. 17
    (1) Planul de protectie si interventie al utilizatorului se intocmeste in 3 exemplare, dintre care un exemplar se pastreaza la dispecerat (ofiterul de serviciu), un exemplar la inspectorul de protectie civila al obiectivului, iar celalalt exemplar la autoritatea teritoriala pentru situatii de urgenta.
    (2) Procesul de elaborare a planului se bazeaza pe informatiile continute in raportul de securitate al obiectivului sau in politica de prevenire a accidentelor majore, fiind necesara consultarea compartimentelor de specialitate si a angajatilor.
    (3) Termenele de elaborare a planurilor de protectie si interventie ale utilizatorului sunt:
    a) pentru obiectivele noi si pentru obiectivele existente care sufera modificari importante, inainte de inceperea functionarii acestora in noile conditii;
    b) pentru obiectivele existente, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice.
    Art. 18
    (1) Planul de protectie si interventie al utilizatorului se va distribui dupa cum urmeaza:
    a) doua exemplare originale se vor pastra la titularul de activitate;
    b) un exemplar la autoritatea teritoriala pentru situatii de urgenta.
    (2) Extrase din planul de protectie si interventie al utilizatorului se vor distribui autoritatilor publice si compartimentelor de specialitate care l-au avizat, fortelor de interventie interne si externe care au misiuni de actiune pe amplasament, precum si vecinilor ce pot fi afectati in cazul producerii unui accident.
    (3) Responsabilitatea distribuirii planului de protectie si interventie al utilizatorului revine inspectorului de protectie civila.
    (4) Planurile vor cuprinde o lista de distributie a exemplarelor originale, copiilor si extraselor.
    Art. 19
    (1) Responsabilitatea actualizarii planurilor de protectie si interventie ale utilizatorului revine inspectorului de protectie civila al obiectivului, aceasta activitate realizandu-se, anual sau ori de cate ori apar modificari, astfel:
    a) schimbarea unor persoane cu responsabilitati in schema generala de raspuns la urgente;
    b) schimbarea adreselor/numerelor de telefon, fax, telex etc;
    c) modificari in situatiile cu necesarul de resurse umane si materiale;
    d) modificari in programul de instruire-pregatire.
    (2) Revizuirea planului de protectie si interventie al utilizatorului se realizeaza la intervale de cel mult 3 ani sau la solicitarea autoritatilor teritoriale pentru situatii de urgenta, pe baza modificarilor produse in:
    a) caracteristicile surselor de risc;
    b) structura economica a obiectivului;
    c) realizarea cooperarii;
    d) conceptia aplicarii planului.
    (3) Dupa fiecare actualizare si revizuire, modificarile sunt transmise prin grija inspectorului de protectie civila tuturor celor carora li s-a distribuit planul.
    Art. 20
    (1) Planul de protectie si interventie al utilizatorului se va exersa, testa si evalua prin exercitii organizate de catre titularul activitatii.
    (2) Inainte de executarea exercitiilor se asigura actualizarea sau, dupa caz, revizuirea planurilor de urgenta interna, precum si antrenamente partiale cu personalul de decizie si cu fortele de interventie.
    (3) Pregatirea exercitiilor si antrenamentelor se executa pe baza unui grafic intocmit de inspectorul de protectie civila, avizat de compartimentele de specialitate ale obiectivului, de autoritatea teritoriala pentru situatii de urgenta si aprobat de titularul activitatii.
    (4) Se va executa in mod obligatoriu cel putin cate un exercitiu pe an pentru fiecare tip de eveniment in care sunt implicate surse radioactive (incendiu, explozie, avarie).
    (5) Exercitiile de urgenta cu scenarii care presupun efecte in afara amplasamentului se vor organiza si se vor desfasura cel putin o data la 3 ani.
    (6) Evaluarea planului de protectie si interventie al utilizatorului se realizeaza dupa executarea exercitiilor, pe baza concluziilor si rapoartelor prezentate de personal special angrenat in acest scop, cate un exemplar din raportul de evaluare fiind transmis autoritatilor teritoriale pentru situatii de urgenta.

    CAP. 3
    Planul national si planul judetean

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii comune

    Art. 21
    Planul national si planul judetean se intocmesc sub forma de text si anexe, care includ totalitatea masurilor de protectie, procedurile si fortele de interventie care sunt implicate in raspunsul la un accident nuclear sau urgenta radiologica pe teritoriul national/judetean ori in exteriorul acestuia, cu consecinte semnificative asupra tarii/judetului, si trebuie sa cuprinda urmatoarele:
    a) denumirea instalatiei si/sau zona la care se aplica;
    b) scopul, conceptia realizarii si modalitatile de activare a planului;
    c) strategiile si posibilitatile de evaluare a situatiei de urgenta;
    d) atributiile fiecarui organism implicat in gestionarea situatiei de urgenta pe timpul activitatilor de interventie;
    e) datele de identificare a autoritatilor, precizarea responsabilitatilor pentru coordonarea raspunsului si situatiile de urgenta care necesita punerea in aplicare a planului;
    f) punctele de contact ale fiecarui organism sau institutii implicate in raspunsul la urgenta;
    g) schemele de alarmare, notificare si activare a persoanelor, organizatiilor locale, judetene, nationale, agentilor economici si a echipelor de interventie, notificarea si aplicarea procedurilor pentru echipele de interventie;
    h) metodele, procedurile si mijloacele de alarmare a publicului;
    i) masurile de protectie pentru personalul de interventie si populatie;
    j) conducerea actiunii de protectie si interventie, la nivel national, judetean si local;
    k) criteriile de definire a incetarii starii de accident nuclear sau urgenta radiologica;
    l) punctele sau raioanele de evacuare recunoscute ori amenajate, itinerariile de evacuare, de baza si de rezerva;
    m) raioanele pentru decontaminarea personalului, tehnicii sau echipamentului, recunoscute ori amenajate;
    n) managementul informatiei, comunicate pentru mass-media si public;
    o) managementul medical al victimelor si al persoanelor supraexpuse;
    p) actiunile de prevenire si contramasurile;
    q) masurile de paza, ordine publica si indrumarea circulatiei, prevenirea panicii si producerii altor evenimente;
    r) controlul expunerii la radiatii;
    s) masurile si mijloacele medico-legale;
    t) controlul intrarilor/iesirilor in/din zona contaminata;
    u) echipamentele, mijloacele de comunicatii si alte dotari necesare indeplinirii indatoririlor si functiilor stabilite prin plan;
    v) mijloacele prevazute si pregatite pentru interventie in caz de urgente radiologice;
    w) metodele si mijloacele pentru prezentarea situatiei, alte informatii necesare pentru sprijinul deciziei, actualizarea tuturor elementelor din cadrul organizatiilor de raspuns;
    x) aspectele psihologice (echipe de urgenta, public), participarea populatiei in luarea deciziilor de refacere a zonelor afectate;
    y) intervalele de desfasurare a exercitiilor si antrenamentelor;
    z) modalitatea de verificare si actualizare periodica a planurilor.

    SECTIUNEA a 2-a
    Planul judetean

    Art. 22
    (1) Inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta elaboreaza planul judetean care se aproba de presedintele comitetului judetean pentru situatii de urgenta.
    (2) Planul reprezinta o componenta a Planului de analiza si acoperire a riscurilor ce se elaboreaza pentru toate situatiile potentiale de risc specifice judetului.
    (3) Planul se elaboreaza in 3 exemplare, dintre care unul se va pastra la secretariatul tehnic permanent al comitetului judetean pentru situatii de urgenta, al doilea la inspectoratul judetean pentru situatii de urgenta, iar exemplarul al treilea la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.
    (4) Extrase din plan se vor distribui tuturor autoritatilor publice locale de specialitate cu sarcini de interventie, precum si autoritatilor administratiei publice locale dispuse in zonele de planificare la urgenta, cu respectarea prevederilor legale.
    (5) Planul va cuprinde o lista de distributie a exemplarelor originale, copiilor si extraselor.
    (6) Termenul de elaborare a planurilor este de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice.
    Art. 23
    Planul se transmite Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta in vederea obtinerii avizului de specialitate.
    Art. 24
    (1) Planul se actualizeaza prin grija autoritatii centrale si teritoriale pentru situatii de urgenta, anual sau ori de cate ori apar modificari in ceea ce priveste: componenta schemei de organizare la urgenta, adresele, numerele de telefon, fax etc., modificarile in situatiile cu necesarul de resurse umane si materiale, modificarile in programul de instruire-pregatire.
    (2) Revizuirea planului se realizeaza la intervale de cel mult 3 ani, pe baza modificarilor produse in: caracteristicile surselor de risc, realizarea cooperarii, conceptia aplicarii planului, structura asezarilor umane din zonele de risc.
    (3) Dupa fiecare actualizare si revizuire, modificarile sunt transmise, prin grija autoritatii teritoriale pentru situatii de urgenta, tuturor celor care sunt trecuti pe lista de distributie a planului.
    Art. 25
    (1) Antrenamentele, exercitiile si aplicatiile de specialitate sunt organizate si desfasurate in scopul pregatirii autoritatilor administratiei publice locale si a fortelor de interventie, imbunatatirii cooperarii, verificarii viabilitatii prevederilor planurilor, evaluarii stadiului de operativitate si stabilirii masurilor ce se impun.
    (2) Acestea se vor organiza de inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta pe baza unei planificari aprobate de prefectul judetului.
    (3) Inainte de executarea exercitiilor se asigura actualizarea sau, dupa caz, revizuirea planurilor, precum si desfasurarea de antrenamente partiale cu personalul de decizie si cu fortele de interventie.
    (4) Pentru asigurarea unei pregatiri adecvate a personalului cu atributii de decizie si de interventie vor fi organizate si desfasurate periodic mai multe tipuri de activitati, astfel:
    a) exercitii de simulare in centrul operational pentru situatii de urgenta;
    b) exercitii cu scenarii de urgenta pe amplasament;
    c) exercitii cu scenarii de urgenta in afara amplasamentului;
    d) antrenamente de specialitate la sala si in teren;
    e) aplicatii de specialitate.
    (5) Exercitiile cu scenarii care presupun efecte in afara amplasamentului se vor organiza si se vor desfasura cel putin o data la 3 ani si vor fi, de regula, corelate cu exercitiile organizate de titularul activitatii.
    (6) Evaluarea planului se realizeaza dupa executarea exercitiilor si aplicatiilor, pe baza concluziilor si rapoartelor prezentate de personal special angrenat in acest scop, un exemplar din raportul de evaluare fiind transmis la autoritatea centrala pentru situatii de urgenta.
    Art. 26
    Planul va contine un capitol cu masuri generale pentru reabilitarea economico-sociala a zonelor afectate. Acesta va stabili masuri concrete prin care sa se realizeze:
    a) decontaminarea;
    b) gospodarirea deseurilor;
    c) demobilizarea personalului de interventie;
    d) ancheta medicala;
    e) informarea populatiei si mass-mediei;
    f) refacerea factorilor de mediu;
    g) ancheta penala;
    h) evaluarea accidentului, concluziile rezultate, evaluarea privind costurile interventiei, clasificarea si importanta evenimentului;
    i) propunerile de modificare a planurilor, de imbunatatire a activitatilor de pregatire si a procedurilor (acolo unde sunt necesare aceste masuri);
    j) modalitatile de despagubire a persoanelor, institutiilor sau agentilor economici afectati;
    k) raportul ulterior accidentului.

    SECTIUNEA a 3-a
    Planul national

    Art. 27
    (1) Planul national este elaborat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si este aprobat de presedintele Comitetului National pentru Situatii de Urgenta.
    (2) Planul national se intocmeste in termen de 9 luni de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice.
    (3) Planul national reprezinta o componenta a Planului national de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru situatii de urgenta.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 28
    Procedurile operationale privind organizarea si conducerea activitatilor de prevenire si combatere a consecintelor, evaluarea, testarea, exersarea, actualizarea si revizuirea planurilor vor fi elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice.
    Art. 29
    (1) Planurile se pun in aplicare imediat atunci cand situatia o impune, de catre autoritatile teritoriale pentru situatii de urgenta, in urmatoarele situatii:
    a) cand survine un accident major;
    b) cand survine un eveniment necontrolat care, prin natura sa, poate provoca un accident major.
    (2) Planurile de protectie si interventie sunt puse in aplicare de autoritatile care le-au elaborat, pe baza procedurilor concrete prevazute in continutul acestora.
    Art. 30
    In vederea participarii publicului la dezbaterea continutului planurilor, se vor organiza informari prin intermediul mass-mediei, expuneri, conferinte, dezbateri publice, pagini de web etc.
    Art. 31
    Pentru intocmirea planurilor pot fi angajate persoane fizice sau juridice atestate.
    Art. 32
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                              GLOSAR DE TERMENI

    Accident nuclear - eveniment nuclear care afecteaza instalatia si provoaca iradierea sau contaminarea populatiei ori a mediului peste nivelurile permise de reglementarile in vigoare
    Antidot - substanta folosita pentru neutralizarea unui agent toxic patruns in organism sau a efectelor nocive ale acestuia
    Autoritate - Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, care, in baza art. 4 alin. (1) din Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatii nucleare, republicata, cu modificarile ulterioare, reprezinta autoritatea nationala competenta in domeniul nuclear si exercita atributiile de reglementare, autorizare si control prevazute de lege
    Autoritatea centrala pentru protectia mediului - Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
    Autoritatea centrala pentru protectie civila - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
    Autoritatea publica locala responsabila cu planificarea teritoriala - consiliul local, respectiv consiliul judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti
    Autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului - agentiile teritoriale de protectie a mediului si Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" (ARBDD)
    Combustibil nuclear - material sau ansamblu mecanic care contine materie prima ori material fisionabil, special destinat folosirii intr-un reactor nuclear, in scopul producerii energiei nucleare
    Contaminare radioactiva - contaminarea oricarui material, oricarei suprafete sau a mediului ori a unei persoane cu substante radioactive. In cazul particular al corpului uman, contaminarea radioactiva include atat contaminarea externa a pielii, cat si contaminarea interna.
    Debitul dozei - rata expunerii la radiatii ionizante in termeni de doza absorbita sau de doza echivalenta si exprimata in unitatile Gy/h, respectiv Sv/h
    Decontaminare - indepartarea contaminarii radioactive
    Depozitare - prezenta unei cantitati de substante periculoase in scopul stocarii si/sau pastrarii in conditii de siguranta
    Deseu radioactiv - materiale rezultate din activitatile nucleare, pentru care nu s-a prevazut nici o intrebuintare si care contin sau sunt contaminate cu radionuclizi
    Doza - cantitatea de energie absorbita de tesut
    Dozimetre - instrumente de masurare a dozei ambientale sau a dozei individuale
    Ecranare - materialele, de regula betonul, apa sau plumbul, amplasate in jurul substantelor radioactive pentru a proteja personalul impotriva radiatiilor
    Expert acreditat - persoana avand cunostintele si pregatirea necesare pentru a efectua testele fizice, tehnice sau radiochimice care permit evaluarea dozelor si/sau pentru a oferi consultanta in vederea realizarii unei protectii efective a persoanelor si utilizarii corecte a echipamentelor de protectie si a carei capacitate de a actiona ca expert in acest sens este recunoscuta de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN). Recunoasterea consta in eliberarea unui permis de exercitare, potrivit reglementarilor specifice emise de CNCAN.
    Expunere - procesul de a fi iradiat sau expus la radiatii, cu consecinta potentiala a unei doze absorbite
    Evacuare - mutarea rapida, temporara, a persoanelor dintr-o anumita zona pentru a se evita sau a se reduce expunerea la radiatii pe termen scurt in caz de urgenta
    Ingestie - patrunderea substantelor radioactive in organismul uman pe cale digestiva
    Inhalare - patrunderea substantelor radioactive in organismul uman pe cale respiratorie
    Interventie - orice actiune care evita sau micsoreaza expunerea ori probabilitatea expunerii la surse care nu sunt in obiectul unei practici aflate sub control sau la surse care sunt scapate de sub control ca urmare a unui accident
    Incorporare - patrunderea substantelor radioactive in organismul uman prin ingestie, inhalare sau prin penetrarea pielii ori a ranilor
    Hazard - proprietatea intrinseca a unei substante, unui agent, a unei surse de energie sau situatii de a avea un potential de producere a unor consecinte nedorite
    Management pentru modernizare - adoptarea si implementarea procedurilor pentru modificarile planificate asupra instalatiilor existente sau a proiectarii de noi instalatii, procese ori unitati de stocare
    Material radioactiv - orice material in orice stare de agregare, care prezinta fenomenul de radioactivitate, inclusiv deseurile radioactive
    Monitorizare - masurarea periodica sau continua a nivelului de radiatii dintr-o anumita zona
    Nivel de interventie - o valoare a echivalentului de doza evitabila, a dozei efective evitabile sau a unei marimi derivate, la care ar trebui avuta in vedere aplicarea masurilor de interventie; valoarea dozei evitabile sau a marimii derivate este numai cea asociata cu calea de expunere pentru care masura de interventie este aplicabila.
    Obiectiv nuclear - uzine pentru fabricarea combustibilului nuclear, reactoare nucleare, inclusiv ansamblurile critice si subcritice, reactoare de cercetare, centrale nuclearo-electrice, instalatii de stocare a combustibilului iradiat, unitati de imbogatire sau instalatii de retratare
    Produs radioactiv - orice material radioactiv obtinut in cursul procesului de producere ori de utilizare a unui combustibil nuclear sau orice material care a devenit radioactiv prin expunere la radiatii, cu exceptia radioizotopilor care au atins stadiul final de preparare si sunt susceptibili de a fi utilizati in scopuri stiintifice, medicale, speciale, sociale, comerciale ori industriale
    Radiatie - particule sau unde rezultate din procese atomice ori nucleare
    Radiatie ionizanta - transferul energiei in spatiu sub forma undelor electromagnetice sau al particulelor cu o cantitate de energie mai mare de 12,4 eV corespunzatoare unei lungimi de unda de 100 nanometri. O astfel de radiatie este capabila sa formeze ioni la trecerea prin tesuturile din organism sau prin alte substante.
    Radiatie nucleara - radiatie emisa de nucleele atomice, de exemplu pe timpul dezintegrarii radioactive sau pe timpul fisiunii acestora
    Radioactivitate - proprietatea anumitor radionuclizi de a emite radiatii prin transformarea spontana a nucleelor acestora
    Sursa de radiatii - o cantitate de substante radioactive utilizata ca sursa de radiatii ionizante
    Securitate radiologica - asigurarea protectiei fiintelor umane impotriva expunerii la radiatii si a securitatii instalatiilor nucleare si a surselor radioactive, inclusiv asigurarea mijloacelor de realizare a acestei protectii si securitatii si a mijloacelor de prevenire a accidentelor si de diminuare a consecintelor acestora
    Sursa de radiatii - orice emitator de radiatii ionizante, inclusiv orice material radioactiv si orice dispozitiv generator de radiatii ionizante
    Timp de injumatatire - timpul necesar pentru ca o substanta radioactiva sa isi piarda, datorita dezintegrarii, jumatate din activitatea acesteia
    Urgenta radiologica - o situatie de urgenta in urma unui accident care implica radiatii ionizante, care determina autoritatile responsabile sa decida intreprinderea masurilor de remediere in scopul protejarii muncitorilor si a populatiei
    Pericol - proprietatea intrinseca a unei substante sau unui preparat chimic ori a unei stari fizice, cu potential de a induce efecte negative asupra sanatatii populatiei si/sau asupra mediului
    Risc - probabilitatea ca un anumit efect negativ sa se produca intr-o anumita perioada de timp si/sau in anumite circumstante
    Titularul activitatii - orice persoana fizica sau juridica care exploateaza ori detine controlul instalatiei sau care este delegata cu o putere economica decisiva in ceea ce priveste functionarea acesteia
    Unitate de stocare - orice spatiu in care sunt depozitate substante periculoase

    ANEXA 2*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                                DEFINIREA
              situatiilor de urgenta nucleara sau radiologica

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Obiectivul sau |                  Prezentarea                      |Obs.|
|crt.|   activitatea  |  situatiilor de urgenta nucleara sau radiologica  |    |
|____|________________|___________________________________________________|____|
|  1.|Prelucrare      |Exteriorul amplasamentului: Fara posibile efecte   |    |
|    |radio-          |deterministice. O mica eliberare radioactiva in    |    |
|    |farmaceutica    |exteriorul amplasamentului. Eliberarea poate fi    |    |
|    |                |marita de un incendiu si este functie de cantitate |    |
|    |                |si volatilitate. Exploziile, furtunile, scurgerile |    |
|    |                |si rupturile prezinta un risc scazut.              |    |
|    |                |___________________________________________________|    |
|    |                |Pe amplasament: Efectele deterministice asupra     |    |
|    |                |sanatatii sunt foarte putin probabile, dar este    |    |
|    |                |posibila depasirea limitei ocupationale.           |    |
|____|________________|___________________________________________________|____|
|  2.|Spitale         |Exteriorul amplasamentului: Fara potentiale        |    |
|    |                |depasiri ale dozelor permise legal.                |    |
|    |                |___________________________________________________|    |
|    |                |Pe amplasament: Posibile efecte deterministice     |    |
|    |                |pentru personal, daca sunt utilizate surse inchise.|    |
|____|________________|___________________________________________________|____|
|  3.|Fabricarea de   |Exteriorul amplasamentului: O potentiala eliberare |    |
|    |surse inchise   |radioactiva slaba peste nivelele de urgenta, in    |    |
|    |                |vecinatatea obiectivului. In caz de incendiu,      |    |
|    |                |eliberarea va fi insa mult mai mare. Eliberarea    |    |
|    |                |radioactiva este functie de cantitate si           |    |
|    |                |volatilitate. Exploziile, furtunile, scurgerile si |    |
|    |                |spargerile reprezinta un risc mic.                 |    |
|    |                |___________________________________________________|    |
|    |                |Pe amplasament: Posibile efecte deterministe pentru|    |
|    |                |personalul care lucreaza, prin inhalare sau        |    |
|    |                |pierderea ecranarii.                               |    |
|____|________________|___________________________________________________|____|
|  4.|Laboratoare de  |Exteriorul amplasamentului: Deoarece cantitatile de|    |
|    |cercetare       |materiale radioactive depozitate si utilizate nu   |    |
|    |                |sunt mari, nu exista o potentiala eliberare        |    |
|    |                |radioactiva, care sa depaseasca nivelele de        |    |
|    |                |urgenta.                                           |    |
|    |                |___________________________________________________|    |
|    |                |Pe amplasament: Pot aparea efecte deterministe     |    |
|    |                |pentru personalul implicat, prin expunere externa, |    |
|    |                |in functie de caracteristicile laboratorului.      |    |
|____|________________|___________________________________________________|____|
|  5.|Depozite pentru |Exteriorul amplasamentului: Pentru operatiile de   |    |
|    |arderea         |ardere a deseurilor de nivel scazut nu exista      |    |
|    |deseurilor de   |posibilitatea depasirii nivelelor de urgenta. Daca |    |
|    |nivel scazut    |deseurile contin iod radioactiv, atunci exista o   |    |
|    |                |mica posibilitate de eliberare peste pragurile de  |    |
|    |                |urgenta in vecinatatea obiectivului.               |    |
|    |                |___________________________________________________|    |
|    |                |Pe amplasament: Nu exista posibilitatea de depasire|    |
|    |                |a nivelelor de urgenta in interior. Exista un mic  |    |
|    |                |potential de depasire a limitelor expunerii        |    |
|    |                |operationale.                                      |    |
|____|________________|___________________________________________________|____|
|  6.|Colete de       |Exteriorul amplasamentului: Acestea contin numai   |    |
|    |transport       |cantitati minore de materiale radioactive. Nu      |    |
|    |exceptate       |exista nici un risc pentru consecinte radiologice, |    |
|    |                |care sa necesite actiuni protective speciale.      |    |
|    |                |___________________________________________________|    |
|    |                |Pe amplasament: Fara aplicabilitate.               |    |
|____|________________|___________________________________________________|____|
|  7.|Colete de tip A |Exteriorul amplasamentului: Activitatea prescrisa  |    |
|    |                |pentru colete de tip A limiteaza pericolul         |    |
|    |                |radiologic. Depasirea dozelor peste limitele de    |    |
|    |                |urgenta este practic imposibila in vecinatatea     |    |
|    |                |coletului. In cel mai rau caz, limitele pot fi     |    |
|    |                |depasite prin inhalarea fumului rezultat in urma   |    |
|    |                |unui incendiu la locul accidentului, insa persoana |    |
|    |                |expusa poate pleca de la locul accidentului fara a |    |
|    |                |i se face monitorizarea radiologica. O contaminare |    |
|    |                |accidentala a solului poate necesita decontaminare.|    |
|    |                |___________________________________________________|    |
|    |                |Pe amplasament: Fara aplicabilitate.               |    |
|____|________________|___________________________________________________|____|
|  8.|Colete de tip B |Off-site: Coletele de tip B pot contine o cantitate|    |
|    |                |mare de material radioactiv. Aceste colete au fost |    |
|    |                |proiectate sa reziste la accidente severe; de aceea|    |
|    |                |doze care sa depaseasca limitele nu pot fi luate in|    |
|    |                |considerare. Insa, daca este fisurat coletul si are|    |
|    |                |loc un incendiu la locul accidentului, dozele, in  |    |
|    |                |imediata apropiere, pot depasi limita de urgenta.  |    |
|    |                |___________________________________________________|    |
|    |                |Pe amplasament: Fara aplicabilitate.               |    |
|____|________________|___________________________________________________|____|
|  9.|Accident cu arma|Exteriorul amplasamentului: Daca are loc un        |    |
|    |nucleara -      |incendiu sau explozie in urma utilizarii unei arme |    |
|    |eliberare de Pu |nucleare, pot aparea efecte deterministice prin    |    |
|    |                |inhalare in nor sau resuspensia depunerilor. Zona  |    |
|    |                |semnificativ contaminata poate fi de ordinul unui  |    |
|    |                |kilometru patrat.                                  |    |
|    |                |___________________________________________________|    |
|    |                |Pe amplasament: Fara aplicabilitate.               |    |
|____|________________|___________________________________________________|____|
| 10.|Sursa pierduta/ |Exteriorul amplasamentului: Sunt posibile doze     |    |
|    |furata/         |letale pentru cei care utilizeaza o sursa          |    |
|    |necontrolata    |neecranata. Dintr-o sursa fisurata pot rezulta doze|    |
|    |                |letale si semnificative contaminari. Poate fi      |    |
|    |                |contaminata o arie considerabila din cauza         |    |
|    |                |activitatilor desfasurate de personal.             |    |
|    |                |___________________________________________________|    |
|    |                |Pe amplasament: Fara aplicabilitate.               |    |
|____|________________|___________________________________________________|____|
| 11.|Contaminare din |Exteriorul amplasamentului: Sunt posibile depuneri |    |
|    |cauza unei      |semnificative la mari distante de la un obiectiv   |    |
|    |eliberari       |foarte indepartat.                                 |    |
|    |transfrontaliere|___________________________________________________|    |
|    |                |Pe amplasament: Fara aplicabilitate.               |    |
|____|________________|___________________________________________________|____|
| 12.|Caderea unui    |Exteriorul amplasamentului: Riscul este foarte     |    |
|    |satelit         |scazut si va fi imposibil sa se delimiteze zona in |    |
|    |                |care trebuie luate actiuni de protectie rezonabile.|    |
|    |                |Parti din satelit sau manevrarea unor piese din    |    |
|    |                |acesta pot duce la efecte deterministe.            |    |
|    |                |___________________________________________________|    |
|    |                |Pe amplasament: Fara aplicabilitate.               |    |
|____|________________|___________________________________________________|____|

    ANEXA 3
    la normele metodologice

                             STRUCTURA-CADRU
a planului de protectie si interventie in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica

    1. Coperta
    2. Pagina identica cu coperta
    3. Aprobarea, avizarea, actualizarea si revizuirea planului
    4. Cadrul general
    5. Organizarea centrului de coordonare a interventiei (CCI):
    a) schema de organizare
    b) tabel cu incadrarea functiilor din cadrul CCI
    6. Identificarea si clasificarea evenimentelor
    7. Clasificarea urgentelor
    8. Notificarea, informarea si alarmarea
    9. Declararea si introducerea starii de urgenta
    10. Responsabilitatile structurilor si ale personalului
    11. Tabele cu fortele si mijloacele de sprijin, locatia si modul de contact
    12. Organizarea si conducerea actiunilor de interventie:
    a) proceduri specifice pentru fiecare forta (formatiune de interventie)
    b) tabel-sinteza al fortelor de interventie
    c) actiuni pe termen lung
    13. Comunicatiile
    14. Logistica
    15. Monitorizarea factorilor de mediu
    16. Incetarea starii de urgenta
    17. Comunicarea cu mass-media si informarea publica
    18. Exersarea planului
    19. Anexele planului.

    ANEXA 4
    la normele metodologice

                              RESPONSABILITATILE
ce revin autoritatilor publice centrale si locale, precum si institutiilor cu responsabilitati in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica

    La nivel national, ministrul administratiei si internelor, ca presedinte al comitetului ministerial pentru situatii de urgenta, coordoneaza activitatea pentru aplicarea tuturor masurilor in scopul limitarii efectelor asupra populatiei si factorilor de mediu in cazul accidentelor nucleare sau al urgentelor radiologice care depasesc capacitatea de interventie la nivel judetean ori in situatia accidentelor transfrontaliere. Secretariatul tehnic permanent al Sectiunii urgenta nucleara din cadrul comitetului ministerial pentru situatii de urgenta, prin Centrul national pentru coordonarea interventiei in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica, functioneaza ca structura tehnica de specialitate consultativa pentru managementul urgentelor nucleare.
    La nivel judetean, prefectul, ca presedinte al comitetului judetean pentru situatii de urgenta, coordoneaza activitatea pentru protectia populatiei si a factorilor de mediu, precum si pentru realizarea masurilor ce se impun in caz de accident nuclear ori urgenta radiologica pe teritoriul judetului.
    La nivel local, primarul, ca presedinte al comitetului local pentru situatii de urgenta (CLSU), coordoneaza activitatea pentru aplicarea imediata a masurilor de protectie a populatiei ce se impun in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica.
    Autoritatile publice locale au urmatoarele obligatii:
    a) asigurarea protectiei populatiei, factorilor de mediu, animalelor si a bunurilor materiale;
    b) participarea, impreuna cu reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta, la intocmirea si actualizarea planurilor de protectie si interventie;
    c) organizarea notificarii agentilor economici din zona lor de competenta, precum si alarmarea populatiei;
    d) organizarea si asigurarea functionarii raioanelor de adunare, imbarcare si primire din zona lor de responsabilitate;
    e) organizarea si asigurarea transportului populatiei, bunurilor materiale si obiectelor de patrimoniu;
    f) asigurarea asistentei medicale in raioanele de evacuare si pe timpul transportului;
    g) luarea in evidenta a populatiei care este evacuata;
    h) asigurarea informarii populatiei si evacuarea acesteia in caz de necesitate;
    i) retinerea si stocarea produselor agricole si a altor alimente contaminate, care sunt periculoase pentru populatie, si aplicarea interdictiei de consum al unor produse;
    j) acordarea compensatiilor persoanelor afectate de instituirea starii de urgenta;
    k) rechizitionarea bunurilor sau obligativitatea executarii anumitor servicii;
    l) oprirea activitatilor economice publice sau private din zona/zonele afectata/afectate.

    ANEXA 5*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

    RASPUNSUL INITIAL IN SITUATIA NOTIFICARII UNUI ACCIDENT NUCLEAR SAU URGENTE RADIOLOGICE

                      ______________
                     | NOTIFICAREA  |
                     | unei urgente |
                     |______________|
                            |                .................................
                ____________v____________     Primeste notificarea, asigura
               | INITIATORUL RASPUNSULUI |    consilierea initiala, initiaza
               |_________________________|    raspunsul
                             |               .................................
                             v
                            / \
                           /   \
                          /Risc \            _______________      __
                         /  de   \   NU     | Inregistreaza |   /    \
                        / radiatie\-------> |   detaliile   |  | STOP |
                        \    ?    /         |_______________|   \____/
                         \       /
                          \     /
                           \   /
                            \ /
                             |
                         DA  |
                         ____v______     ......................................
                        | Activeaza |   :Gestioneaza evaluarea si limitarea    :
                        | MANAGERUL |   :accidentului, poarta intreaga         :
                        | URGENTEI  |   :raspundere pentru raspunsul la urgenta:
                        |___________|   :......................................:
                             |
                         DA  |
                             v
                            / \
                           /   \
                          /     \
                         /Nivelul\                       _____________
                        / riscului\                     | Activeaza   |
                       /     de    \       SCAZUT       | EVALUATORUL |
                       \  radiatie / ---------------->  | RADIOLOGIC  |
                        \    ?    /                     |_____________|
                         \       /                  ..........................
                          \     /                    Reevalueaza riscurile de
                           \   /                     radiatie si realizeaza
                            \ /                      recuperarea
                             |                      ..........................
             MEDIU SAU MARE  |
                             |
                _____________v_______________________________________
               |                            |                        |
  _____________v______________        ______v______            ______v______
 |          Activeaza         |      | Desemneaza  |          |  Activeaza  |
 |(daca nu este inca activata)|      | COMANDANTUL |          | EVALUATORUL |
 |      FORTA INITIALA DE     |      | ACTIUNII    |          |  RADIOLOGIC |
 |           RASPUNS          |      |_____________|          |_____________|
 |____________________________|
 ................................   ..................   .......................
 Realizeaza actiunile de limitare   Gestioneaza toate    Evalueaza riscurile de
 a accidentului si aplica           actiunile de         radiatie si recomanda
 actiunile de protectie si de       raspuns la scena     actiuni de recuperare
 recuperare initiala                unui accident        si decontaminare
 ................................   ..................   .......................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 684/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 684 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu