Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 669 din 26 aprilie 2002

pentru aprobarea tarifelor privind prestatiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviara Romana - AFER

ACT EMIS DE: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 398 din 11 iunie 2002


SmartCity3


    Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei,
    in temeiul prevederilor art. 16 lit. l) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Feroviare Romane - AFER, prevazut in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane - AFER, si ale art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba tarifele privind prestatiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviara Romana - AFER, denumita in continuare AFER, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    AFER va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si in Buletinul AFER.
    Art. 4
    Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 912/2001 pentru aprobarea tarifelor privind prestatiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviara Romana - AFER, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 363 din 5 iulie 2001.

                      p. Ministrul lucrarilor publice,
                        transporturilor si locuintei,
                             Ileana Tureanu,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

                                TARIFELE
privind prestatiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviara Romana - AFER

    Art. 1
    Pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de AFER se aplica urmatoarele tipuri de tarife:
    a) tarif proportional cu valoarea produselor asupra carora se aplica prestatia respectiva;
    b) tarif orar;
    c) tarif fix;
    d) tarif procentual.
    Art. 2
    Tariful proportional se aplica pentru prestatiile efectuate in activitatea de inspectie tehnica. Valoarea tarifului aferent este calculata prin aplicarea unui procent de 0,5% la valoarea productiei pentru care se asigura inspectia tehnica.
    Art. 3
    (1) Tariful orar este de 6 euro pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de AFER pentru agentii economici, platibil in lei la cursul de schimb valutar al Bancii Nationale a Romaniei, valabil in ziua platii.
    (2) Prestatiile specifice efectuate de AFER pentru care se aplica tariful orar si numarul de ore/om necesare pentru fiecare activitate sunt prezentate in tabelul 1.
    Art. 4
    (1) La tariful orar se aplica coeficienti de corectie care se stabilesc in functie de complexitatea, clase de risc si provenienta produselor/serviciilor, precum si de urgenta solicitata pentru realizarea prestatiei AFER, dupa cum urmeaza:
    a) coeficient de corectie pentru gradul de complexitate: alfa
    alfa = 1 pentru prestatiile efectuate asupra produselor/serviciilor de complexitate mica;
    alfa = 1,2 - 1,5 pentru prestatiile efectuate asupra produselor/serviciilor de complexitate medie;
    alfa = 1,6 - 2 pentru prestatiile efectuate asupra produselor/serviciilor de complexitate mare.
    In tabelele 2A - 2D sunt prezentate valorile coeficientului alfa pentru prestatiile efectuate de AFER, in functie de gradul de complexitate al acestora;
    b) coeficient de corectie pentru clasa de risc: beta
    beta = 1 pentru produsele care se incadreaza in clasele de risc 2B si 3;
    beta = 1,2 pentru produsele care se incadreaza in clasa de risc 2A;
    beta = 1,6 pentru produsele/serviciile care se incadreaza in clasa de risc 1B;
    beta = 1,8 pentru produsele/serviciile care se incadreaza in clasa de risc 1A.
    Clasele de risc sunt definite conform reglementarilor in vigoare privind admiterea tehnica a produselor feroviare.
    Coeficientul beta se aplica numai la calculul tarifului pentru prestatiile specifice efectuate de AFER pentru produsele/serviciile prevazute in tabelul 2A;
    c) coeficient de corectie pentru produsele/serviciile din import: sigma = 2;
    d) coeficient de corectie aplicat in cazul solicitarii beneficiarului de a efectua prestatiile specifice in termene mai scurte decat cele prevazute in reglementarile in vigoare: gama = 2.
    (2) Coeficientii stabiliti se aplica prin inmultire cu numarul de ore necesar pentru prestatiile specifice.
    Art. 5
    (1) Tariful fix se percepe in echivalentul in lei la cursul de schimb valutar al Bancii Nationale a Romaniei in ziua platii pentru serviciile efectuate de catre AFER pentru agentii economici. Plata se va face inainte de eliberarea de catre AFER a documentelor care prezinta rezultatele prestatiilor.
    (2) Prestatiile specifice efectuate de AFER, pentru care se aplica tarifele fixe, precum si valoarea acestora sunt prezentate in tabelul 3.
    Art. 6
    Pentru activitatile repetitive se percepe un tarif procentual din valoarea tarifului aplicat pentru prestatia initiala corespunzatoare produsului/serviciului respectiv, conform tabelului 4.

    TABELUL 1

    Prestatiile specifice AFER pentru care se aplica tariful orar
________________________________________________________________________________
Nr.                   Denumirea activitatii                            Ore/om
crt.
________________________________________________________________________________
1.   Eliberarea licentei de transport feroviar
1.1. Verificarea preliminara a documentelor prezentate in vederea
     obtinerii licentei de transport feroviar                            17
1.2. Vizita de evaluare si eliberarea licentei de transport
     feroviar                                                           110
1.3. Vizarea anuala a licentei de transport feroviar                     80
2.   Eliberarea certificatului de siguranta
2.1. Verificarea documentelor si evaluarea materialului rulant           60
2.2. Eliberarea certificatului de siguranta                              32
3.   Eliberarea autorizatiei speciale pentru agentii economici
     detinatori de infrastructura feroviara
3.1. Verificarea preliminara a documentelor prezentate in vederea
     obtinerii autorizatiei                                              20
3.2. Vizita de evaluare si eliberarea autorizatiei                      120
3.3. Acordarea vizei anuale                                              20
4.   Eliberarea autorizatiei pentru efectuarea de lucrari in zona
     de siguranta sau de protectie a caii ferate                         26
5.   Eliberarea certificatului de omologare tehnica (preliminara
     sau finala) pentru materiale, componente si echipamente             20
6.   Eliberarea atestatului tehnic/autorizatiei pentru standuri si
     dispozitive speciale
6.1. Eliberarea atestatului tehnic pentru standuri                       20
6.2. Eliberarea atestatului tehnic pentru dispozitive speciale            8
7.   Eliberarea autorizatiei tehnice de furnizor feroviar
7.1. Eliberarea autorizatiei tehnice de furnizor feroviar                60
7.2. Eliberarea unei noi autorizatii, ca urmare a extinderii gamei
     de produse/servicii furnizate                                       24
8.   Eliberarea autorizatiei pentru centre de instruire                  37,5
9.   Alte activitati de certificare, autorizare, atestare,             volumul
     expertize tehnice, avizare documentatii, incercari de         de activitate
     laborator, acordare de avize si agremente, receptie tehnica,  se stabileste
     cercetare stiintifica, microproductie, alte activitati        prin contract
________________________________________________________________________________

    TABELUL 2A

    Valoarea coeficientului alfa in functie de gradul de complexitate al produselor/serviciilor
________________________________________________________________________________
Nr.  Valoarea
crt. coeficientului        Tipul produselor/serviciilor
     alfa
________________________________________________________________________________
  1.       1         - intretinerea si repararea CF in executie manuala
                     - salubrizarea statiilor
                     - intretinerea cladirilor
  2.     1,2         - fabricarea si repararea pieselor de schimb neimplicate
                       functional in siguranta circulatiei
                     - salubrizarea vagoanelor de calatori
  3.     1,3         - extragerea si prepararea pietrei sparte
                     - salubrizarea vagoanelor de dormit si cuseta
  4.     1,4         - spalarea-dezinfectarea vagoanelor de marfa
                     - fabricarea si repararea pieselor de schimb implicate
                       functional in siguranta circulatiei
  5.     1,5         - constructia, intretinerea si repararea CF in executie
                       mecanizata
                     - spalarea vagoanelor-cisterna
  6.     1,6         - intretinerea curenta a materialului rulant
  7.     1,7         - fabricarea si repararea echipamentelor complexe
                       (boghiuri, echipamente electrice/electronice, aparate de
                       frana, motoare, compresoare)
  8.     1,8         - fabricarea si repararea vagoanelor de marfa
  9.     1,9         - fabricarea si repararea vagoanelor de calatori
                     - constructia si repararea instalatiilor SCB, TTR, IFTE
 10.     2           - constructia si repararea lucrarilor de arta
                     - fabricarea si repararea locomotivelor si automotoarelor
                     - constructia si repararea instalatiilor de centralizare
                       electronice
________________________________________________________________________________

    TABELUL 2B

    Valoarea coeficientului alfa pentru prestatiile privind acordarea licentelor/autorizatiilor
________________________________________________________________________________
Nr.  Valoarea
crt. coeficientului        Denumirea prestatiei
     alfa
________________________________________________________________________________
  1.       1         - acordarea licentei de transport feroviar pentru
                       operatorii de transport feroviar de marfa
                     - eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii
                       de transport feroviar avand 1 - 3 locomotive, pentru
                       trase ce insumeaza mai putin de 50 km
                     - autorizarea lucrarilor la cladirile tehnologice din
                       statii sau linii curente
                     - autorizarea centrelor de instruire cu pana la 36 de
                       cursanti pe ciclu de instruire
  2.       1,2       - autorizarea lucrarilor la dispozitivele de linii din
                       statii, linii curente sau linii industriale
                     - autorizarea centrelor de instruire cu 37 - 70 de cursanti
                       pe ciclu de instruire
  3.       1,3       - autorizarea lucrarilor la instalatiile de asigurare cu
                       chei
  4.       1,4       - eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii
                       de transport feroviar avand 4 - 10 locomotive sau pentru
                       trase ce insumeaza intre 51 si 200 km
                     - autorizarea lucrarilor de traversare a caii ferate,
                       inclusiv instalatiile aferente acestora
                     - autorizarea centrelor de instruire cu 71 - 180 de
                       cursanti pe ciclu de instruire
  5.       1,5       - acordarea licentei de transport feroviar pentru
                       operatorii de transport feroviar de calatori
                     - autorizarea lucrarilor la instalatiile de bloc de linie
                       si la instalatiile IFTE exterioare
  6.       1,6       - autorizarea lucrarilor la instalatiile de centralizare
                       electromecanica pe linii neelectrificate
  7.       1,7       - autorizarea lucrarilor la instalatiile de centralizare
                       electromecanica pe linii electrificate
  8.       1,8       - eliberarea certificatului de siguranta pentru operatorii
                       de transport feroviar avand mai mult de 10 locomotive sau
                       pentru trase ce insumeaza mai mult de 200 km
                     - autorizarea lucrarilor la instalatiile CED pe linii
                       neelectrificate
                     - autorizarea centrelor de instruire cu 181 - 400 de
                       cursanti pe ciclu de instruire
  9.       1,9       - autorizarea lucrarilor la instalatiile CED pe linii
                       electrificate
 10.       2         - acordarea licentei de transport feroviar pentru
                       operatorii de transport feroviar de marfa si calatori
                     - autorizarea lucrarilor la instalatiile de centralizare
                       electronica
                     - autorizarea lucrarilor cu caracter experimental din
                       statii sau linie curenta
                     - autorizarea centrelor de instruire cu peste 400 de
                       cursanti pe ciclu de instruire
________________________________________________________________________________

    TABELUL 2C

    Valoarea coeficientului alfa pentru prestatiile privind atestarea dispozitivelor speciale
________________________________________________________________________________
Nr.  Valoarea
crt. coeficientului     Tipul dispozitivului                   Exemple
     alfa
________________________________________________________________________________
1.        1,0        Dispozitive de complexitate redusa  Sablon pentru
                     - dispozitive relativ simple,       verificarea cotei qr
                     tip calibru
2.                   Dispozitive de complexitate medie
                     - dispozitive tip sablon si
                     dispozitive cu cel mult doua
                     caracteristici proprii si cel
                     mult doua caracteristici masurate
2.1.      1,2                                            Sabloane/contrasabloane
                                                         pentru verificarea:
                                                         - profilului de rulare
                                                         al rotii;
                                                         - caracteristicilor
                                                         geometrice ale
                                                         sabotilor;
                                                         - caracteristicilor
                                                         geometrice ale osiei
                                                         axa
2.2.      1,3                                            Dispozitive pentru
                                                         masurarea:
                                                         - distantei dintre
                                                         fetele interioare ale
                                                         rotilor osiei montate;
                                                         - distantei dintre
                                                         flancurile exterioare
                                                         ale buzelor rotilor
                                                         osiei montate;
                                                         - diametrului rotii in
                                                         planul cercului nominal
                                                         de rulare
3.                   Dispozitive de complexitate mare
                     - dispozitive cu mai mult de doua
                     caracteristici proprii si mai
                     mult de doua caracteristici
                     masurate
3.1.      1,6                                            Dispozitiv pentru
                                                         masurarea dimensiunilor
                                                         buzei rotii/bandajului
3.2.      1,7                                            Tipar de masurat calea
3.3.      1,8                                            Carucior de masurat
                                                         calea, dispozitiv
                                                         pentru masurat uzura
                                                         sinei
________________________________________________________________________________

    TABELUL 2D

    Valoarea coeficientului alfa pentru prestatiile privind atestarea standurilor
________________________________________________________________________________
Nr.  Valoarea       Tipul                 Exemple
crt. coeficientului standului
     alfa
________________________________________________________________________________
1.        1,0       Standuri de   Standuri pentru:
                    complexitate  - verificarea pneumatica a etanseitatii
                    redusa          semiacuplarilor de aer, robinetelor,
                                    rezervoarelor
                                  - probarea hidraulica de rezistenta
2.                  Standuri de
                    complexitate
                    medie
2.1.      1,2                     - verificarea dezechilibrului static al
                                    rotilor
                                  - probarea arcurilor de suspensie
                                  - subansambluri ale aparatelor de
                                    tractiune/legare/ciocnire
                                  - probarea elementelor de robinetarie
                                    specifice transportului de marfuri
                                    periculoase
                                  - probarea, reglarea presostatelor,
                                    termostatelor
                                  - etalonarea manometrelor
                                  - verificarea contactorilor electropneumatici
                                    si electromagnetici
                                  - probarea supapelor de siguranta, evacuare si
                                    alimentare intarziata
2.2.      1,3                     - probarea injectoarelor
                                  - incercari la soc ale sabotilor
                                  - incercarea la tractiune a axelor
                                    triunghiulare si a barelor de tractiune
                                  - incercarea aparatelor de ciocnire, tractiune
                                    si legare
                                  - controlul nedistructiv al produselor
                                    metalice (CUS, pulberi magnetice,
                                    lichide penetrante etc.)
                                  - probarea, reglarea releelor, elementelor de
                                    reglare si comanda, amplificatoarelor de
                                    relee
                                  - rezistenta electrica a osiei montate
                                  - probarea valvelor de descarcare, ventilelor
                                    antipatinaj, ventilelor de cantarire,
                                    releelor reglabile, regulatoarelor de
                                    presiune
2.3.      1,4                     - probarea regulatoarelor automate de
                                    timonerie
                                  - probarea regulatoarelor automate de tensiune
                                  - probe finale la instalatia de frana
                                    (standuri fixe si mobile)
                                  - verificarea dezechilibrului dinamic al
                                    osiilor montate, axelor cardanice
                                  - probarea regulatoarelor centrifugale de
                                    presiune, antipatinaj, de combustibil
                                  - probarea pompelor de injectie, de ulei
                                  - probarea atacurilor de osie, reductoarelor
2.4.      1,5                     - probarea electrocompresoarelor
                                  - boghiuri sub sarcina
                                  - probarea amortizoarelor
                                  - probarea instalatiilor DSV, vitezometrelor,
                                    vitezografelor
                                  - probarea masinilor electrice pentru servicii
                                    auxiliare
                                  - proba de ploaie la vehicule feroviare
3.                  Standuri de
                    complexitate
                    mare
3.1.      1,6                     - verificarea instalatiei INDUSI
                                  - probarea masinilor electrice de tractiune
                                  - probarea robinetului autoregulator KD2,
                                    releelor de presiune DU15, KR2, triplei
                                    valve ordinare V5
                                  - verificarea finala a reglajelor suspensiei
                                    (linii cu planeitate controlata)
                                  - verificarea componentelor electrice,
                                    pneumatice, hidraulice (standuri
                                    multifunctionale)
3.2.      1,7                     - distribuitoare de aer HiK, KE
                                  - verificarea gabaritelor
3.3.      1,8                     - masurarea sasiurilor si cutiilor
                                  - probarea electromecanismelor de macaz
                                  - presarea/depresarea componentelor osiei
                                    montate
3.4.      1,9                     - masurarea cadrelor de boghiuri
                                  - verificari finale la instalatii electrice
                                  - probarea turbosuflantelor, compresoarelor
                                    (proba de tip)
                                  - probe reostatice la locomotivele
                                    diesel-electrice
                                  - masurarea/reglarea sarcinilor statice pe
                                    roti si osii
3.5.      2,0                     - probarea transmisiilor hidraulice
                                  - verificarea ansamblurilor pneumatice,
                                    electrice, hidraulice (standuri
                                    multifunctionale)
                                  - probarea motoarelor diesel
________________________________________________________________________________

    TABELUL 3

    Prestatiile specifice efectuate de AFER pentru care se aplica tariful fix
________________________________________________________________________________
Nr.                   Denumirea prestatiei                               Tarif
crt.                                                                    - euro -
________________________________________________________________________________
1.   Emiterea autorizatiei, certificatului, atestatului                   12
2.   Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a         22,5
     gestionarilor de infrastructura feroviara (tarif/km linie
     desfasurata)
3.   Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a        380
     gestionarilor de infrastructura destinata transportului cu
     metroul (tarif/km linie desfasurata)
4.   Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a          5,5
     operatorilor feroviari de transport de calatori (tarif/1000
     tren.km)
5.   Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a         11
     operatorilor feroviari de transport de marfa (tarif/1000
     tren.km)
6.   Eliberarea autorizatiei tehnice pentru materialul rulant,
     eliberarea avizului tehnic pentru prelungirea duratei normale de
     functionare a vehiculelor feroviare
6.1. Locomotive, automotoare, rame electrice sau diesel si vagoane de    150
     calatori
6.2. Vagoane de marfa                                                     36
6.3. Alte tipuri de material rulant                                       72
7.   Eliberarea certificatului de omologare tehnica de tip pentru
     vehicule feroviare
7.1. Locomotive                                                          650
7.2. Vagoane de calatori                                                 520
7.3. Vagoane de marfa                                                    390
7.4. Vagoane-rame automotoare                                            460
7.5. Alte vehicule feroviare                                             360
8.   Eliberarea autorizatiei pentru laboratoarele de incercari
     produse feroviare
8.1. Laboratoare cu pana la 10 incercari                                 600
8.2. Laboratoare cu 11 - 25 de incercari                                 960
8.3. Laboratoare cu peste 25 de incercari                              1.260
8.4. Eliberarea unei noi autorizatii ca urmare a extinderii listei       120
     de incercari autorizate (tarif/incercare)
9.   Autorizarea din punct de vedere tehnic a statiilor de cale
     ferata
9.1. Statii de categoria I si speciala                                 2.160
9.2. Statii de categoria a II-a                                        1.500
9.3. Statii de categoria a III-a                                         960
9.4. Statii de categoria a IV-a                                          540
9.5. Halte de miscare                                                    240
10.  Activitati de instruire in domeniul feroviar (tarif/ora/cursant)      2,4
11.  Auditarea sistemelor calitatii (volumul de activitate se             20
     stabileste, de comun acord cu beneficiarul, prin contract)       (euro/ora)
________________________________________________________________________________

    TABELUL 4

    Activitati repetitive pentru care se percepe un tarif procentual din valoarea tarifului aplicat pentru prestatia initiala
________________________________________________________________________________
Nr.
crt. Denumirea activitatii                    Tarif
________________________________________________________________________________
 1.  Prelungirea termenului de valabilitate   60% din tariful aprobat pentru
     a certificatului de omologare tehnica    acordarea certificatului
 2.  Vizarea periodica a atestatului          70% din tariful aprobat pentru
     tehnic/autorizatiei pentru standuri,     acordarea atestatului/
     dispozitive speciale sau laboratoare     autorizatiei
 3.  Vizarea anuala a autorizatiei tehnice    70% din tariful aprobat pentru
     de furnizor feroviar                     acordarea autorizatiei
 4.  Verificarea respectarii cerintelor si    70% din tariful aprobat pentru
     vizarea periodica a autorizatiei         acordarea autorizatiei
     tehnice pentru statiile de cale ferata
 5.  Vizarea periodica a autorizatiei pentru  70% din tariful aprobat pentru
     centrele de instruire, perfectionare,    acordarea autorizatiei
     calificare sau autorizare a personalului
 6.  Eliberarea unei noi licente,
     autorizatii, atestat sau certificat,     30% din tariful aprobat pentru
     datorita pierderii sau distrugerii       acordarea documentului respectiv
     celui eliberat anterior
 7.  Eliberarea unei noi licente,
     autorizatii, atestat sau certificat,     100% din tariful aprobat pentru
     datorita anularii, retragerii sau        acordarea documentului respectiv
     suspendarii celui eliberat anterior
 8.  Eliberarea unei noi autorizatii, atestat 35% din tariful aprobat pentru
     sau certificat, in cazul modificarii     acordarea documentului
     denumirii/statutului agentului economic  initial
 9.  Activitati de reevaluare, repetare a     35% din tariful aprobat pentru
     incercarilor/examinarilor etc., in       activitatea initiala
     vederea eliberarii atestatelor,
     autorizatiilor, certificatelor,
     licentelor, ca urmare a
     neconformitatilor constatate
10.  Avizarea documentatiei modificate ca     35% din tariful aprobat pentru
     urmare a observatiilor AFER              activitatea initiala
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 669/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 669 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu