Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 932/649 din 25 noiembrie 2002

pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea si controlul temperaturii alimentelor congelate rapid, destinate consumului uman

ACT EMIS DE:                MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI


SmartCity3

              Nr. 932 din 25 noiembrie 2002
              MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR
              Nr. 649 din 23 decembrie 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 86 din 11 februarie 2003

    In temeiul art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 57/2002, al Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    vazand Referatul de aprobare al Directiei generale de sanatate publica nr. DB 11.863 din 22 noiembrie 2002 si Referatul de aprobare al Directiei de industrie alimentara, standarde, marci si licente nr. 151.218 din 16 decembrie 2002,

    ministrul sanatatii si familiei si ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea si controlul temperaturii alimentelor congelate rapid, destinate consumului uman, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Normele privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea si controlul temperaturii alimentelor congelate rapid, destinate consumului uman, sunt obligatorii pentru toate unitatile din sistemul public si privat.
    Art. 3
    Directia generala de sanatate publica si Inspectia Sanitara de Stat din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei si directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, impreuna cu Agentia Nationala Sanitara Veterinara din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 24 de luni de la data publicarii.

                       Ministrul sanatatii si familiei,
                               Daniela Bartos

               Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                                Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                                   NORME
privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea si controlul temperaturii alimentelor congelate rapid, destinate consumului uman

    Art. 1
    Prezentele norme se aplica alimentelor congelate rapid, destinate consumului uman, denumite in continuare alimente congelate rapid.
    Art. 2
    (1) In sensul prezentelor norme alimentele congelate rapid sunt alimentele care au trecut printr-un proces corespunzator cunoscut sub numele de "congelare rapida", in care zona de cristalizare maxima este traversata cat mai repede posibil, in functie de tipul de produs, iar temperatura finala a produsului (dupa stabilizarea termica) este mentinuta continuu in toate punctele la valoarea de -18 grade C sau chiar mai mica si sunt comercializate intr-o forma care indica faptul ca au aceasta caracteristica.
    (2) In sensul prezentelor norme, inghetata si alte tipuri de gheata comestibila de fabricatie interna nu sunt considerate alimente congelate rapid.
    (3) Prezentele norme se aplica fara a aduce prejudicii altor reglementari in vigoare privind igiena veterinara.
    (4) Doar produsele definite la alin. (1) pot purta denumirile mentionate la art. 8 si 9.
    Art. 3
    (1) Materiile prime utilizate la fabricarea alimentelor congelate rapid trebuie sa fie de o calitate adecvata celei permise la comercializarea pe piata si sa prezinte un grad ridicat de prospetime.
    (2) Prepararea si congelarea rapida a produselor trebuie sa fie efectuate intr-un interval foarte scurt de timp, cu ajutorul unui echipament tehnic adecvat, pentru a se limita astfel la minimum modificarile chimice, biochimice si microbiologice posibile.
    Art. 4
    (1) Agentii criogenici autorizati pentru utilizarea in contact direct cu alimentele congelate rapid sunt:
    a) aerul;
    b) azotul;
    c) dioxidul de carbon.
    (2) Criteriile de puritate care trebuie indeplinite de agentii criogenici prevazuti la alin. (1) trebuie determinate in functie de necesitati, in conformitate cu normele si standardele in vigoare.
    Art. 5
    (1) Temperatura alimentelor congelate rapid trebuie sa fie stabila si mentinuta in toate punctele produsului la valoarea de -18 grade C sau mai mica, cu posibile variatii ascendente de scurta durata si care nu trebuie sa depaseasca mai mult de 3 grade C in timpul transportului.
    (2) In timpul distribuirii locale si in vitrinele de prezentare a produselor vandute cu amanuntul se permite existenta unor variatii in temperatura alimentelor congelate rapid, in conformitate cu practicile de buna depozitare si distributie, cu conditia ca acestea sa nu depaseasca 3 grade C.
    Art. 6
    (1) Echipamentele utilizate pentru congelarea rapida, depozitarea, transportul, comercializarea si distributia locala a alimentelor congelate rapid si vitrinele de prezentare a produselor vandute cu amanuntul trebuie sa fie astfel construite incat sa se garanteze respectarea cerintelor prezentelor norme.
    (2) Autoritatile competente trebuie sa organizeze controale prin sondaj pentru verificarea temperaturii alimentelor congelate rapid.
    Art. 7
    Alimentele congelate rapid, destinate furnizarii catre consumatorul final, trebuie sa fie preambalate de producator sau de ambalator pentru a fi protejate impotriva contaminarii externe microbiene sau de alte forme si impotriva uscarii.
    Art. 8
    Etichetarea alimentelor congelate rapid, destinate furnizarii, fara a necesita o prelucrare ulterioara, catre consumatorul final si catre restaurante, spitale, cantine si alti agenti de catering similari, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, fara a aduce prejudicii altor dispozitii legale privind etichetarea produselor alimentare:
    a) adaugarea la denumirea comerciala a expresiei "produs congelat rapid", in limba romana;
    b) in afara de data minima de durabilitate, trebuie indicate si perioada in care alimentele congelate rapid pot fi pastrate de cumparator, temperatura de pastrare si/sau tipul de echipament care este adecvat pastrarii;
    c) etichetarea oricarui aliment congelat rapid trebuie sa includa o mentiune prin care se poate identifica lotul respectiv;
    d) etichetele alimentelor congelate rapid trebuie sa contina un mesaj clar de tipul: "nu recongelati dupa decongelare".
    Art. 9
    (1) Etichetarea alimentelor congelate rapid care nu sunt destinate vanzarii catre consumatorul final, catre restaurante, spitale sau unitati tip catering trebuie sa includa urmatoarele mentiuni obligatorii:
    a) denumirea comerciala, completata in conformitate cu prevederile art. 8 lit. a);
    b) cantitatea neta, exprimata in unitati de masa;
    c) o mentiune care sa permita identificarea lotului;
    d) denumirea si adresa producatorului sau ambalatorului.
    (2) Mentiunile prevazute la alin. (1) trebuie sa apara pe ambalaje, containere, pachete sau pe o eticheta aplicata pe acestea.
    Art. 10
    (1) In timpul utilizarii lor, mijloacele de transport si spatiile de depozitare si stocare trebuie sa fie dotate cu aparate corespunzatoare de inregistrare pentru controlul temperaturii aerului in care sunt pastrate alimentele congelate rapid, la intervale frecvente si regulate.
    (2) In cazul mijloacelor de transport aparatele de masura trebuie sa fie aprobate de autoritatile competente din tara in care sunt inregistrate mijloacele de transport respective.
    (3) Inregistrarea temperaturii obtinute in acest fel trebuie datata si stocata de operator cel putin un an sau mai mult, in functie de natura alimentului congelat rapid.
    (4) In timpul depozitarii in vitrinele de prezentare a alimentelor congelate rapid oferite spre vanzare si in cursul distributiei locale temperatura se masoara cu cel putin un termometru vizibil care, in cazul vitrinelor deschise, trebuie sa indice temperatura in partea de recirculare a aerului de la nivelul liniei care indica incarcatura maxima marcata clar.
    Art. 11
    (1) Metodele de prelevare a esantioanelor si metodele de analiza necesare pentru controlul oficial al temperaturii alimentelor congelate rapid sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentele norme.
    (2) Metoda de analiza descrisa in anexa nr. 2 poate fi utilizata doar in cazul in care, ca urmare a inspectiei, exista indoieli cu privire la respectarea pragurilor de temperatura specificate in prezentele norme.

    ANEXA 1
    la norme

                              METODA DE PRELEVARE
               a esantioanelor din alimentele congelate rapid

    1. Tipul si cantitatea ambalajelor alese pentru inspectie trebuie sa fie astfel selectate incat temperaturile lor sa reprezinte cele mai calde puncte ale lotului de marfa controlat.
    2. Esantioanele trebuie sa fie alese din mai multe puncte critice ale spatiului de depozitare la rece, ca de exemplu: locul de langa usa (nivelurile superioare si inferioare), de langa centrul spatiului de depozitare la rece (nivelurile superioare si inferioare) si de langa locul de recirculare a aerului in sistemul de racire, caz in care se va tine seama de durata de pastrare a fiecarui produs (pentru stabilizarea temperaturii).
    3. In cazul in care se preleveaza esantioane in timpul transportului, acestea trebuie sa fie alese de la varful si de la baza lotului de marfa aflat langa marginea de deschidere a fiecarei usi sau perechi de usi.
    4. In timpul descarcarii trebuie sa fie prelevate patru esantioane din urmatoarele puncte critice:
    a) varful si baza lotului de marfa situat langa marginea de deschidere a usilor;
    b) colturile din marginile superioare ale lotului de marfa, intr-un punct cat mai indepartat de sistemul de refrigerare;
    c) centrul lotului de marfa;
    d) centrul suprafetei din fata a lotului de marfa, intr-un punct cat mai apropiat de sistemul de refrigerare;
    e) colturile de la varful si de la baza suprafetei din fata a lotului de marfa, intr-un punct cat mai apropiat de aerul de recirculare al sistemului de refrigerare.
    5. Pentru recoltare de probe din produsele prezentate spre comercializare in vitrinele de prezentare trebuie sa se aleaga cate un esantion din fiecare dintre cele trei locuri care reprezinta cele mai calde puncte ale vitrinei.

    ANEXA 2
    la norme

                              METODA DE MASURARE
                 a temperaturii alimentelor congelate rapid

    1. Principiul masurarii temperaturii alimentelor congelate rapid consta in inregistrarea exacta a temperaturii unui esantion selectat in conformitate cu prevederile cuprinse in anexa nr. 1 la norme, cu ajutorul unui echipament adecvat.
    2. Temperatura reprezinta temperatura masurata in locul specificat de partea termosensibila a instrumentului sau a dispozitivului de masurat.
    3. Aparatura utilizata pentru masurarea temperaturii alimentelor congelate rapid este reprezentata de instrumente de masurat termometrice si de instrumente care penetreaza produsul. Se utilizeaza in acest scop instrumente metalice ascutite, cum sunt perforatorul de gheata, foreza sau burghiul, care se curata usor.
    4. Instrumentele de masurat trebuie sa respecte urmatoarele specificatii:
    a) timpul de raspuns trebuie sa acopere 90% din diferenta dintre indicatiile initiale si finale obtinute in decurs de 3 minute;
    b) trebuie sa functioneze cu o precizie de +/- 0,5 grade C in intervalul de masurare de la -20 grade C la +30 grade C;
    c) precizia masuratorilor nu trebuie sa se modifice cu mai mult de 0,3 grade C in timpul operatiunii desfasurate la un interval de temperatura ambianta de la -20 grade C la +30 grade C;
    d) diviziunile scarii trebuie sa fie de cel putin 0,1 grade C;
    e) precizia trebuie sa fie verificata la intervale regulate;
    f) trebuie sa aiba un certificat de etalonare valabil;
    g) partea termosensibila trebuie sa fie usor de curatat;
    h) partea termosensibila trebuie sa fie proiectata in asa fel incat sa asigure un contact termic bun cu produsul;
    i) echipamentul electric trebuie sa fie protejat impotriva efectelor nedorite cauzate de condens.
    5. Orice masurare a temperaturii unui produs implica operatiunea premergatoare de racire a instrumentelor de masurat. Metoda de preracire utilizata trebuie sa asigure echilibrarea ambelor aparate de masurat la o valoare cat mai apropiata de temperatura produsului.
    6. Pregatirea esantioanelor pentru masurarea temperaturii consta in practicarea in produsul respectiv a unui orificiu in care sa se poata introduce partea termosensibila a instrumentului de masurat, cu ajutorul unui aparat de penetrare a produsului preracit.
    Diametrul orificiului trebuie sa fie apropiat de cel al partii termosensibile, iar adancimea sa depinde de tipul produsului.
    7. Pregatirea esantionului si masurarea temperaturii sale trebuie sa fie efectuate atat timp cat esantionul ramane in mediul de inghetare.
    Tehnica masurarii trebuie sa fie urmatoarea:
    a) daca dimensiunile produsului o permit, se introduce partea termosensibila, preracita, la adancimea de 2,5 mm de la suprafata produsului;
    b) daca nu se poate realiza operatiunea mentionata la lit. a), se introduce partea termosensibila la o adancime minima de la suprafata de 3 - 4 ori mai mare decat diametrul sondei;
    c) in situatiile in care anumite alimente congelate rapid nu pot fi penetrate pentru a li se determina temperatura interna, din cauza dimensiunilor sau compozitiei lor, se determina temperatura interioara a ambalajului care contine aceste produse, prin introducerea partii termosensibile preracite a instrumentului de masurat in centrul pachetului, pentru a masura temperatura de contact a produsului;
    d) temperatura indicata de instrumentul de masurat se citeste numai dupa ce a atins o valoare stabila.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 649/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 649 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu