Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 64 din 24 noiembrie 2008

privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2009

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA ANTIDOPING

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 816 din 5 decembrie 2008Având în vedere prevederile art. 6 lit. i), ale art. 15 şi art. 16 alin. (1) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (2) din Legea nr. 227/2006, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin.

Art. 1. - In vederea prevenirii şi combaterii dopajului în sport, se aprobă Lista interzisă pentru anul 2009, în conformitate cu cea a Agenţiei Mondiale Anti-Doping, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2009.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 115/2007 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 862 din 17 decembrie 2007, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,

Graziela Elena Vâjială

ANEXĂ

AGENŢIA MONDIALĂ ANTI-DOPING

CODUL MONDIAL ANTIDOPING

LISTA   INTERZISĂ   PENTRU   ANUL   2009

STANDARDUL   INTERNAŢIONAL

Textul oficial al Listei interzise va fi menţinut de către Agenţia Mondială Anti-Doping (AMAD) şi va fi publicat în limbile engleză şi franceză. In cazul existenţei vreunei contradicţii între versiunea în limba engleză şi cea în limba franceză, va rămâne valabilă versiunea în limba engleză.

Această listă va intra în vigoare din data de 1 ianuarie 2009.

LISTA   INTERZISĂ   PENTRU   ANUL   2009

CODUL   MONDIAL  ANTIDOPING

Valabilă de la 1 ianuarie 2009

Utilizarea oricărui medicament trebuie să se limiteze la indicaţii justificate medical.

Toate substanţele interzise vor fi considerate „substanţe specifice", cu excepţia substanţelor din clasele S1, S2, S4.4 şi S6.a şi a metodelor interzise M1, M2 şi M3.

SUBSTANŢE   ŞI   METODE   INTERZISE   PERMANENT   (ATÂT  ÎN   COMPETIŢIE, CÂT   Şl   ÎN   AFARA  COMPETIŢIEI)

SUBSTANŢE   INTERZISE

S1. Agenţi anabolici

Agenţii anabolici sunt interzişi.

1. Steroizi anabolici androgeni (SAA)

a) SAA exogeni* includ:

1-androstendiol (5α-androst-1-en-3β,17 β ( -diol); 1-androstendionă (5 α-androst-1-en-3,17-dionă); bolandiol (19-norandrostendiol); bolasteron; boldenon; boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dionă); calusteron; clostebol; danazol (17 α-etinil-17β -hidroxiandrost-4-eno[2,3-d]isoxazol); dehidroclormetiltestosteron (4-chloro-17β-hidroxi-17 α-metilandrosta 1,4-dien-3-onă); dezoximetiltestosteron (17 α-metil-5 α-androst-2-en-17 β -ol); drostanolon; etilestrenol (19-nor-17 α-pregn-4-en-17-ol);  fluoximesteron;  formebolon; furazabol (17 β -hidroxi-17 α -metil-5 α-androstano[2,3-c]-furazan); gestrinon; 4-hidroxitestosteron(4,17 β -dihidroxiandrost-4-en-3-onă); mestanolon; mesterolon; metenolon; metandienonă (17 β -hidroxi-17 α-metilandrosta-1,4-dien-3-onă); metandriol; metasteron(2 α,17 α-dimetil-5 α-androstan-3-on-17 β -ol); metildienolon (17 β -hidroxi-17 α-metilestra-4,9-dien-3-onă); metil-1-testosteron(17 β -hidroxi-17 α -metil-5 α-androst-1-en-3-onă); metilnortestosteron(17 β -hidroxi-17 α -metilestr-4-en-3-onă); metiltrienolon(17 -hidroxi-17 -metilestra-4,9,11-trien-3-onă); metiltestosteron; miboleron; nandrolon; 19-norandrostendionă (estr-4-en-3,17-dionă); norboleton; norclostebol; noretandrolon; oxabolon; oxandrolon; oximesteron; oximetolon; prostanozol(17 β -hidroxi-5 α-androstano[3,2-c]pirazol); quinbolon; stanozolol; stenbolon; 1-testosteron(17 β -hidroxi-5 α-androst-1-en-3-onă); tetrahidrogestrinonă (18 a-homo-pregna-4,9, 11-trien-17 β -ol-3-onă); trenbolon şi alte substanţe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e).

b) SAA endogeni când s-au administrat exogen:

androstendiol (androst-5-en-3 β,17 β -diol); androstendionă (androst-4-en-3,17-dionă); dihidrotestosteron (17 β -hidroxi-5 α-androstan-3-onă); prasteron (dehidroepiandrosteron.DHEA); testosteron, precum şi următorii metaboliţi şi izomeri:

5 α-androstan-3 α,17 α-diol; 5 α-androstan-3 α,17 β -diol; 5 α-androstan-3 β, 17 α-diol; 5 α-androstan-3 β,17 β -diol; androst-4-en -3 α,17 α-diol; androst-4-en-3 α,17  β -diol; androst-4-en-3 β,17 α-diol; androst-5-en-3 α,17 α-diol; androst-5-en-3 α,17 β -diol; androst-5-en-3β,17 α-diol; 4-androstendiol (androst-4-en-3 β,17 β -diol); 5-androstendion(androst-5-en-3,17-dionă); epi-dihidrotestosteron; epitestosteron; 3 α-hidroxi-5 α-androstan-17-onă; 3 β -hidroxi-5 α-androstan-17-onă; 19-norandrosteron; 19-noretiocolanolon.

Comentariu la clasa S1.1 b

In cazul în care un steroid anabolic androgen poate fi produs de organism în mod natural, se va considera că o probă conţine o astfel de substanţă interzisă şi se va raporta un rezultat pozitiv, în cazul în care concentraţia unei astfel de substanţe interzise sau a metaboliţilor ori markerilor ei şi/sau orice alt raport (rapoarte) relevant(e) din proba sportivului depăşeşte într-o asemenea măsură domeniul valorilor identificate în mod normal la oameni, încât este improbabil ca ea să se înscrie în limitele producerii fiziologice endogene. Nu se va considera că o probă conţine o substanţă interzisă în niciunul dintre cazurile în care sportivul dovedeşte că respectiva concentraţie a acelei substanţe interzise sau a metaboliţilor ori a markerilor ei, precum şi/sau rapoarte relevante din proba sportivului se pot atribui unei stări fiziologice ori patologice.

In toate cazurile, precum şi indiferent de concentraţie, proba sportivului va fi considerată a conţine o substanţă interzisă, iar laboratorul va raporta un rezultat pozitiv dacă, pe baza oricărei metode analitice precise (de exemplu, IRMS), laboratorul poate arăta că substanţa interzisă este de origine exogenă. In acest caz nu mai este necesară o investigaţie ulterioară.

Dacă este înregistrată o valoare care nu deviază prea mult de la valorile care se găsesc în mod normal în organism, iar metoda analitică precisă (de exemplu, IRMS) nu a determinat originea exogenă a substanţei, dar există indicaţii serioase, cum ar fi o comparaţie cu profile steroidice de referinţă, ale unei posibile utilizări a unei substanţe interzise, sau atunci când un laborator a raportat prezenţa unui raport T/E mai mare de patru (4) la unu (1) şi orice metodă analitică precisă (de exemplu, IRMS) aplicată nu a evidenţiat originea exogenă a substanţei, organizaţia antidoping relevantă va conduce o investigaţie ulterioară, revizuind rezultatele testului (testelor) anterior (anterioare) sau efectuând un test (teste) ulterior (ulterioare).

Când o astfel de investigaţie ulterioară este necesară, rezultatul va fi raportat de laborator ca atipic şi nu pozitiv.

Dacă laboratorul raportează, pe baza oricărei metode analitice precise (de exemplu, IRMS), că substanţa interzisă este de origine exogenă, nu mai este nevoie de o investigaţie ulterioară, iar proba va fi considerată a conţine acea substanţă interzisă. Dacă o metodă analitică precisă suplimentară (de exemplu, IRMS) nu a fost aplicată şi un minim de 3 teste anterioare nu sunt disponibile, organizaţia antidoping relevantă va testa sportivul neanunţat de cel puţin 3 ori pe parcursul unei perioade de 3 luni pentru a stabili profilul longitudinal al sportivului. Rezultatul care a declanşat acest studiu longitudinal va fi raportat ca rezultat atipic. Dacă profilul longitudinal al sportivului stabilit în urma testelor ulterioare nu este fiziologic normal, rezultatul va fi raportat ca rezultat pozitiv.

In cazuri individuale, extrem de rare, boldenon de origine endogenă poate fi descoperit la nivele foarte mici de nanograme pe mililitru (ng/mL) în urină. Când laboratorul raportează astfel de concentraţii foarte mici de boldenon şi o metodă analitică precisă suplimentară (de exemplu, IRMS) aplicată nu a determinat originea exogenă a substanţei, poate fi efectuată o investigaţie ulterioară prin intermediul testelor ulterioare.

Pentru 19-norandrosteron, un rezultat pozitiv raportat de un laborator este considerat a fi dovada ştiinţifică şi validă a originii exogene a substanţei interzise. Intr-un astfel de caz nu mai este nevoie de o investigaţie ulterioară.

In cazul în care un sportiv nu cooperează la investigaţii, se va considera că proba sa conţine o substanţă interzisă.

2. Alţi agenţi anabolici, incluzând, dar nelimitându-se la: clenbuterol, modulatorii receptorilor androgeni selectivi (SARMs), tibolon, zeranol, zilpaterol.

In această secţiune:

* „exogen" se referă la substanţele care nu pot fi produse de organism în mod natural;

** „endogen" se referă la substanţele care pot fi produse de organism în mod natural.

S2.  Hormoni şi substanţe înrudite

Sunt interzise următoarele substanţe, precum şi factorii lor de eliberare:

1. agenţi de stimulare a eritropoezei [de exemplu, eritropoietina (EPO), darbepoietină (dEPO), hematida];

2. hormonul de creştere (GH), factorii de creştere insulino-similari (de exemplu, IGF-1), factori de creştere mecanici (MGFs);

3. gonadotrofina corionică (CG) şi hormonul luteinizant (LH) la bărbaţi;

4. tipuri de insulina;

5. corticotrofinele

şi alte substanţe cu structură chimică sau efecte biologice similare.

Comentariu la clasa S2

Dacă sportivul nu poate demonstra că respectiva concentraţie s-a datorat unei stări fiziologice sau patologice, se va considera că o probă conţine o substanţă interzisă (conform celor listate mai sus) în condiţiile în care concentraţia substanţei interzise ori a metaboliţilor şi/sau a unor rapoarte relevante ori a markerilor din proba sportivului îndeplineşte criteriile stabilite de AMAD sau depăşeşte domeniul valorilor identificate în mod normal la oameni într-o asemenea măsură încât este improbabil ca ea să se înscrie în limitele producerii fiziologice endogene.

Dacă un laborator raportează, utilizând o metodă analitică precisă, că substanţa interzisă este de origine exogenă, se va considera că proba conţine o substanţă interzisă şi va fi raportat un rezultat pozitiv.

S3.  Beta-2-agonişti

Toţi beta-2-agoniştii, inclusiv izomerii lor optici D- şi L- sunt interzişi.

Ca excepţie, formoterolul, salbutamolul, salmeterolul şi terbutalina pot fi utilizate când sunt administrate prin inhalare, dar necesită o scutire pentru uz terapeutic conform secţiunii relevante a Standardului internaţional pentru SUT.

In ciuda acordării oricărei forme de scutire pentru uz terapeutic (SUT), o concentraţie de salbutamol în urină mai mare de 1.000 ng/mL va fi considerată rezultat pozitiv, dacă sportivul nu dovedeşte pe baza unui studiu farmaco-kinetic controlat că rezultatul anormal a fost consecinţa utilizării unei doze terapeutice de salbutamol inhalat.

S4. Hormoni antagonişti şi modulatori

Următoarele clase sunt interzise:

1. inhibitori de aromatază, incluzând, dar nelimitându-se la: anastrozol, letrozol, aminoglutetimid, exemestan, formestan, testolactonă;

2. modulatori ai receptorilor de estrogeni selectivi (SERMs), incluzând, dar nelimitându-se la: raloxifen, tamoxifen, toremifen;

3. alte substanţe antiestrogenice, incluzând, dar nelimitându-se la: clomifen, ciclofenil, fulvestrant;

4. agenţi care modifică funcţia (funcţiile) miostatinei, incluzând, dar nelimitându-se la: inhibitori ai miostatinei

S5. Diuretice şi alţi agenţi mascatori

Agenţii mascatori sunt interzişi. Aceştia includ: diuretice, probenecid, substituenţi de plasmă (de exemplu, administrarea intravenoasă de albumină, dextran, hidroxietil-amidon şi manitol) şi alte substanţe cu efecte biologice similare.

Diureticele includ: acetazolamid, amilorid, bumetanid, canrenon, clortalidon, acid etacrinic, furosemid, indapamid, metolazon, spironolacton, tiazide (de exemplu, bendroflumetiazidă, clorotiazidă, hidroclorotiazidă), triamteren şi alte substanţe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e) (cu excepţia drosperinonei, precum şi a dorzolaminei şi a brinzolamidei topice, care nu sunt interzise).

Comentariu la clasa S5

O SUT nu este valabilă dacă proba de urină a sportivului conţine un diuretic în asociere cu o substanţă interzisă exogenă la nivelul pragului de infracţiune sau sub prag.

METODE   INTERZISE

M1. Creşterea capacităţii de transfer de oxigen

Sunt interzise următoarele:

a)  dopajul cu sânge, inclusiv utilizarea de sânge autolog, homolog sau heterolog ori de produse hematologice (din celule roşii) de orice origine;

b) creşterea artificială a absorbţiei, transportului sau eliberării de oxigen, incluzând, dar nelimitându-se la utilizarea de perfluorochimicale, efaproxiral (RSR13) şi a produselor pe bază de hemoglobina modificată (de exemplu, înlocuitorii de sânge pe bază de hemoglobina, produşi de hemoglobina microîncapsulată).

M2. Manipularea chimică şi fizică

a) Falsificarea sau încercarea de a falsifica, cu scopul de a altera integritatea şi validitatea probelor recoltate în timpul controalelor doping, este interzisă. Aceste practici includ, dar nu se limitează la cateterizare, substituţia urinei şi/sau alterare.

b) Infuziile intravenoase sunt interzise, cu excepţia procedurilor chirurgicale, a urgenţelor medicale sau a investigaţiilor clinice.

M3. Dopajul genetic

Este interzis(ă) transferul de celule sau elemente genetice ori utilizarea de celule, elemente genetice sau agenţi farmacologici pentru a modela expresia genelor endogene, care au capacitatea de a spori performanţa sportivă.

Sunt interzişi agoniştii - Peroxisome Proliferator Activated Receptor a (PPARa) (de exemplu, GW 1516) şi PPARa-AMP-activated protein kinase (AMPK) axis (de exemplu, AICAR).

SUBSTANŢE   ŞI   METODE   INTERZISE   IN   COMPETIŢIE

Pe lângă categoriile S1-S5 şi M1-M3 definite mai sus, următoarele categorii sunt interzise în competiţie:

SUBSTANŢE   INTERZISE

S6. Stimulente

Toate stimulentele, inclusiv ambii lor izomeri optici (D- şi L-), sunt interzise, cu excepţia derivaţilor de imidazol, de uz topic şi a acelor stimulente incluse în Programul de monitorizare pe 2009*.

Stimulentele includ:

a) stimulente non-specifice: adrafinil, amfepramonă, amifenazol, amfetamina, amfetaminil, benzfetamină, benzilpiperazină, bromantan, clobenzorex, cocaină, cropropamidă, crotetamidă, dimetilamfetamină, etilamfetamină, famprofazonă, fencamină, fenetilină, fenfluramină, fenproporex, furfenorex, mefenorex, mefentermină, mesocarb, metamfetamină(D-),   metilendioxiamfetamină,   metilendioxi- metamfetamină, p-metilamfetamină, modafinil, norfenfluramină, fendimetrazină, fenmetrazină, fentermină, 4-fenilpiracetam (carfedon), prolintan. Un stimulent care nu este introdus în mod expres în această secţiune este o substanţă specifică;

b) stimulente specifice (exemple): adrenalină**, cătină***, efedrina****, etamivan, etilefrină, fenbutrazat, fencamfamină, heptaminol, izometeptenă, levmetamfetamină, meclofenoxat, metilefedrină****, metilfenidat, niketamidă, norfenefrină, octopamina, oxilofrină, parahidroxiamfetamina, pemolina, pentetrazol, fenprometamina, propilhexedrină, selegilina, sibutramină, stricnina, tuaminoheptan şi alte substanţe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e).

* Următoarele substanţe incluse în Programul de monitorizare pe 2009 (bupropionă, cafeina, fenilefrină, fenilpropanolamină, pipradol, pseudoefedrină, sinefrină) nu sunt considerate substanţe interzise.

**Adrenalina asociată cu agenţii anestezici locali sau administrarea ei locală (de exemplu, nazală, oftalmologică) nu este interzisă.

*** Cătina este interzisă când concentraţia sa în urină este mai mare de 5 micrograme per mililitru.

**** Orice efedrina şi orice metilefedrină sunt interzise, atunci când concentraţia lor în urină este mai mare de 10 micrograme per mililitru.

S7.  Narcotice

Următoarele narcotice sunt interzise: buprenorfina, dextromoramidă, diamorfină (heroină), fentanil şi derivatele lui, hidromorfonă, metadonă, morfină, oxicodonă, oximorfonă, pentazocină, petidină.

S8. Canabinoide

Canabinoidele (de exemplu, haşiş, marijuana) sunt interzise.

S9. Glucocorticosteroizi

Toţi glucocorticosteroizii sunt interzişi în administrarea pe cale orală, rectală, intravenoasă sau intramusculară. Conform

Standardului internaţional pentru SUT, sportivul trebuie să completeze o declaraţie de utilizare pentru glucocorticosteroizii administraţi intraarticular, periarticular, peritendinos, epidural, intradermal şi prin inhalare, cu excepţia situaţiei de mai jos.

Preparatele topice, atunci când sunt utilizate pentru afecţiuni dermatologice (inclusiv iontoforeza sau fonoforeza), otice, nazale, oftalmologice, ale cavităţii bucale, gingivale sau perianale nu sunt interzise şi nu necesită nici SUT, nici declaraţie de utilizare.

SUBSTANŢE   INTERZISE   IN   ANUMITE   SPORTURI

P1. Alcool

Alcoolul (etanolul) este interzis numai în timpul competiţiilor, în sporturile menţionate mai jos. Detectarea acestuia se va realiza prin analizarea respiraţiei şi/sau a sângelui. Pragul de infracţiune doping (valorile hematologice) este 0,10 g/L:

• aeronautică (FAI);

• tir cu arcul (FITA, IPC);

• automobilism (FIA) ;

• petanque (IPC)       ;

• karate (WKF);

• pentatlon modern (UIPM) pentru disciplinele care implică tirul;

• motociclism (FIM);

• bowling ninepin şi tenpin (FIQ);

• bărci cu motor (UIM).

P2. Beta-blocante

Dacă nu este specificat altfel, beta-blocantele sunt interzise doar în competiţie, în următoarele sporturi:

• aeronautică (FAI);

• tir cu arcul (FITA, IPC) (interzise şi în afara competiţiei);

• automobilism (FIA);

• biliard şi snooker (WCBS);

• bob (FIBT);

• petanque (CMSB, IPC);

• bridge (FMB);

• curling (WCF); •golf (IGF);

• gimnastică (FIG);

• motociclism (FIM);

• pentatlon modern (UIPM) pentru disciplinele care implică tirul;

• bowling ninepin şi tenpin (FIQ);

• bărci cu motor (UIM);

• navigaţie cu pânze (ISAF) doar în cursele cu cârmă;

• tir (ISSF, IPC) (interzise şi în afara competiţiei);

• schi/snowboard (FIS) în sărituri şi freestile (stil liber);

• lupte (FILA).

Beta-blocantele includ, dar nu sunt limitate la următoarele: acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.

AGENŢIA   MONDIALĂ  ANTI-DOPING

PROGRAMUL   DE   MONITORIZARE   PE   2009*

Următoarele substanţe sunt introduse în Programul de monitorizare pe 2009:

1. stimulente: numai în competiţie: bupropion, cafeina, fenilefrină, fenilpropanolamina, pipradrol, pseudoefedrină, sinefrină;

2.  narcotice: numai în competiţie: raportul morfină/codeină.

* Codul AMAD (4.5) stipulează: „AMAD, în colaborare cu alţi semnatari şi guverne, va stabili un program de monitorizare referitor la substanţele care nu se află în Lista interzisă, dar pe care AMAD doreşte să le monitorizeze, astfel încât să se detecteze modalităţile de utilizare greşită în sport."


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 64/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 64 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu