Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 638 din  9 mai 2000

pentru stabilirea structurii raportarilor referitoare la cheltuielile de personal, prevazute in Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000 si in Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2000 nr. 77/2000

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 210 din 12 mai 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    in conformitate cu dispozitiile art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar,
    in temeiul art. 14 lit. b) din Legea nr. 76/2000 si al art. 8 lit. b) din Legea nr. 77/2000,
    emite urmatorul ordin:

    ARTICOL UNIC
    (1) In vederea monitorizarii cheltuielilor de personal prevazute in bugetul de stat, in bugetul asigurarilor sociale de stat si in bugetele fondurilor speciale Guvernul, prin Ministerul Finantelor, instituie un sistem de raportare a acestor cheltuieli, astfel:
    a) Pana la data de 24 mai 2000 ordonatorii principali de credite bugetare vor prezenta Ministerul Finantelor, in structura prevazuta in anexa nr. 1 la prezentul ordin, situatia privind repartizarea pe fiecare luna a cheltuielilor de personal, avand in vedere asigurarea conditiilor de desfasurare a activitatii, potrivit atributiilor stricte ale acestora pana la sfarsitul anului.
    Daca repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal si a numarului de posturi nu se incadreaza in cheltuielile si, respectiv, in numarul maxim de posturi aprobate pentru anul 2000 sau nu asigura desfasurarea activitatii fiecarei institutii publice pana la sfarsitul anului, situatia transmisa de ordonatorii principali de credite nu va fi luata in considerare, sistandu-se deschiderile de credite bugetare la aceste cheltuieli, pana la transmiterea unei noi situatii care sa respecte dispozitiile art. 12 si 14 din Legea nr. 76/2000, ale art. 8 din Legea nr. 77/2000 si ale art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000.
    b) Lunar, pe data de 5 a lunii curente pentru luna anterioara, ordonatorii tertiari de credite bugetare prezinta ordonatorilor secundari sau principali, dupa caz, situatia platilor de casa efectuate din sumele prevazute in bugetele proprii, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finantare. Pe data de 8 a lunii curente pentru luna anterioara ordonatorii secundari de credite bugetare prezinta ordonatorilor principali situatia centralizatoare privind platile de casa efectuate din sumele prevazute in bugetul propriu si in bugetele unitatilor subordonate, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finantare. Pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioara ordonatorii principali de credite bugetare vor prezenta Ministerului Finantelor situatia centralizatoare privind platile de casa efectuate din sumele prevazute in bugetul propriu si, daca este cazul, in bugetele unitatilor subordonate, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finantare.
    c) Daca zilele stabilite pentru transmiterea lucrarilor mentionate mai sus sunt nelucratoare, raportarea se face in prima zi lucratoare dupa aceste date.
    (2) Raportarile solicitate la alin. (1) lit. b) se vor prezenta potrivit formularului prezentat in anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    (3) Pentru lunile ianuarie, februarie si martie raportarea prevazuta la alin. (1) lit. b) ramane cea comunicata in baza adresei Ministerului Finantelor nr. 17.650 din 19 aprilie 2000, iar in cazul in care cu ocazia definitivarii darii de seama pe trimestrul I 2000 se constata diferente, se vor transmite, o data cu raportarea pentru luna aprilie 2000, o noua raportare, precum si, dupa caz, raportarea cheltuielilor de personal finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat si din bugetele fondurilor speciale, pentru lunile respective.

                            Ministrul finantelor,
                            Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

    Institutia publica ............................

                                  SITUATIE
            privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal
                           aprobate pe anul 2000

    Sursa de finantare*) .......................
    Capitol*) .................................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - contributii pentru asigurari sociale de stat (mii lei)
    B - cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
        ajutorului de somaj (mii lei)
    C - cheltuieli pentru constituirea Fondului de asigurari
        sociale de sanatate (mii lei)
 _____________________________________________________________________________
|   Luna   | Cheltuieli|           din care:              | Numarul |Castigul |
|          |     de    |__________________________________|  mediu  | mediu   |
|          |  personal |cheltuieli|   |   |   | deplasari,|   de    | lunar   |
|          | (mii lei) |    cu    | A | B | C | detasari, | posturi | (lei)   |
|          |           |salariile |   |   |   |transferari| ocupate |         |
|          |           |(mii lei) |   |   |   | (mii lei) |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|     0    |1=2+3+4+5+6|     2    | 3 | 4 | 5 |      6    |    7    |8 = 2 : 7|
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|ianuarie  |           |          |   |   |   |           |         |         | |__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|februarie |           |          |   |   |   |           |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|martie    |           |          |   |   |   |           |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|aprilie   |           |          |   |   |   |           |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|mai       |           |          |   |   |   |           |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|iunie     |           |          |   |   |   |           |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|iulie     |           |          |   |   |   |           |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|august    |           |          |   |   |   |           |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|septembrie|           |          |   |   |   |           |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|octombrie |           |          |   |   |   |           |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|noiembrie |           |          |   |   |   |           |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|decembrie |           |          |   |   |   |           |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
| TOTAL:   |           |          |   |   |   |           |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
    *) Se va completa, dupa caz, cu urmatoarele surse de finantare: bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul fondului special (precizandu-se denumirea completa a fondului special), iar in cazul Ministerului Afacerilor Externe se va completa si pentru cheltuielile de personal ce urmeaza sa fie suportate din venituri extrabugetare provenite din taxe consulare.
    *) Se va completa capitolul de cheltuieli potrivit clasificatiei bugetare.

    NOTA:
    La completarea prezentei situatii ordonatorii principali de credite bugetare vor avea in vedere atat aparatul propriu, cat si unitatile subordonate.
    Pentru lunile ianuarie - aprilie vor fi inscrise sume la nivelul deschiderilor de credite.

                          Ordonator principal de credite,
                          ...............................

    Intocmit:
    Numele si prenumele ..................
    Telefon (Fax) ........................

    ANEXA 2

    Institutia publica ............................

                                SITUATIE
       privind monitorizarea cheltuielilor de personal finantate
         de la bugetul*1) ............... pe luna ............
 _____________________________________________________________________________
|                                    |         |       | Plati    |   Plati   |
|                                    |         |       | cumulate |  in luna  |
|                                    |         |Program| efectuate|pentru care|
|                                    |         | 2000  | in lunile|  se face  |
|                                    |         |       |anterioare| raportarea|
|                                    |         |       |    *2)   |           |
|____________________________________|_________|_______|__________|___________|
|                  0                 |    1    |   2   |     3    |      4    |
|____________________________________|_________|_______|__________|___________|
|Capitolul*3) ...                    |         |       |          |           |
| Cheltuieli de personal             | mii lei |       |          |           |
|  din acestea:                      |         |       |          |           |
|  1. Cheltuieli cu salariile,       | mii lei |       |          |           |
|     din care                       |         |       |          |           |
|     1.1. Salarii de baza*4)        | mii lei |       |          |           |
|     1.2. Salarii de merit          | mii lei |       |          |           |
|     1.3. Indemnizatii de conducere | mii lei |       |          |           |
|     1.4. Spor de vechime           | mii lei |       |          |           |
|     1.5. Sporuri pentru conditii de|         |       |          |           |
|          munca                     | mii lei |       |          |           |
|     1.6. Plati pentru ore          |         |       |          |           |
|          suplimentare              | mii lei |       |          |           |
|     1.7. Fond de premii            | mii lei |       |          |           |
|     1.8. Alte drepturi salariale   |         |       |          |           |
|          acordate personalului     |         |       |          |           |
|          incadrat cu contract      |         |       |          |           |
|          de munca                  | mii lei |       |          |           |
|     1.9. Drepturi salariale        |         |       |          |           |
|          acordate personalului     |         |       |          |           |
|          incadrat pe baza de       |         |       |          |           |
|          conventie civila          | mii lei |       |          |           |
|  2. Contributii pentru asigurari   |         |       |          |           |
|     sociale de stat                | mii lei |       |          |           |
|  3. Cheltuieli pentru constituirea |         |       |          |           |
|     Fondului pentru plata          |         |       |          |           |
|     ajutorului de somaj            | mii lei |       |          |           |
|  4. Cheltuieli pentru constituirea |         |       |          |           |
|     Fondului de asigurari sociale  |         |       |          |           |
|     de sanatate                    | mii lei |       |          |           |
|  5. Deplasari, detasari,           |         |       |          |           |
|     transferari                    | mii lei |       |          |           |
|  6. Numarul mediu de persoane      |         |       |          |           |
|     remunerate,                    |         |       |          |           |
|     din care:                      |         |       |          |           |
|     6.1. persoane incadrate cu     |         |       |          |           |
|          conventie civila          |         |       |          |           |
|  7. Castigul mediu lunar           |         |       |          |           |
|     (randul 1 : randul 6),         |   lei   |       |          |           |
|     din care:                      |         |       |          |           |
|     7.1. persoane incadrate cu     |         |       |          |           |
|          conventie civila          |   lei   |       |          |           |
|          randul 1.9 : randul 6.1   |         |       |          |           |
|____________________________________|_________|_______|__________|___________|
    *1) Se va completa in mod distinct, dupa caz, cu bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, bugetul Fondului special de solidaritate sociala pentru persoane cu handicap, bugetul Fondului national de solidaritate, bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului special pentru sustinerea invatamantului de stat, bugetul Fondului special pentru sanatate publica, bugetul Fondului special al drumurilor publice, iar in cazul Ministerului Afacerilor Externe se va completa si pentru cheltuielile de personal ce urmeaza sa fie suportate din venituri extrabugetare provenite din taxe consulare.
    *2) Datele trebuie sa corespunda cu cele transmise, in coloana 3, cumulat cu cele din coloana 4 din raportarea anterioara.
    *3) Macheta se completeaza pentru fiecare capitol de cheltuieli, potrivit clasificatiei bugetare.
    *4) Cuprinde si indemnizatiile pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica sau asimilate acestora.

    NOTA:
    In cazul Ministerului Educatiei Nationale, al Ministerului Sanatatii, al Autoritatii Nationale pentru Turism si al Ministerului Afacerilor Externe, pentru care finantarea cheltuielilor de personal se realizeaza, in completare, si din fonduri speciale si, respectiv, din taxe consulare, numarul de posturi se va completa numai la situatia prezentata pentru bugetul de stat, iar castigul mediu se determina prin cumularea cheltuielilor cu salariile din bugetul de stat cu cele din fondul special si, respectiv, din taxe consulare si impartirea sumei rezultate la numarul de posturi ocupate.
    In cazul Ministerului Afacerilor Externe si al Ministerului Industriei si Comertului se vor completa situatii distincte pentru personalul din tara si, respectiv, pentru personalul de la misiunile din strainatate.

                          Ordonator principal de credite,
                          ...............................

    Intocmit:
    Numele si prenumele ..................
    Telefon (Fax) ........................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 638/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 638 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu