Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 638 din  9 mai 2000

pentru stabilirea structurii raportarilor referitoare la cheltuielile de personal, prevazute in Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000 si in Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2000 nr. 77/2000

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 210 din 12 mai 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    in conformitate cu dispozitiile art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar,
    in temeiul art. 14 lit. b) din Legea nr. 76/2000 si al art. 8 lit. b) din Legea nr. 77/2000,
    emite urmatorul ordin:

    ARTICOL UNIC
    (1) In vederea monitorizarii cheltuielilor de personal prevazute in bugetul de stat, in bugetul asigurarilor sociale de stat si in bugetele fondurilor speciale Guvernul, prin Ministerul Finantelor, instituie un sistem de raportare a acestor cheltuieli, astfel:
    a) Pana la data de 24 mai 2000 ordonatorii principali de credite bugetare vor prezenta Ministerul Finantelor, in structura prevazuta in anexa nr. 1 la prezentul ordin, situatia privind repartizarea pe fiecare luna a cheltuielilor de personal, avand in vedere asigurarea conditiilor de desfasurare a activitatii, potrivit atributiilor stricte ale acestora pana la sfarsitul anului.
    Daca repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal si a numarului de posturi nu se incadreaza in cheltuielile si, respectiv, in numarul maxim de posturi aprobate pentru anul 2000 sau nu asigura desfasurarea activitatii fiecarei institutii publice pana la sfarsitul anului, situatia transmisa de ordonatorii principali de credite nu va fi luata in considerare, sistandu-se deschiderile de credite bugetare la aceste cheltuieli, pana la transmiterea unei noi situatii care sa respecte dispozitiile art. 12 si 14 din Legea nr. 76/2000, ale art. 8 din Legea nr. 77/2000 si ale art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000.
    b) Lunar, pe data de 5 a lunii curente pentru luna anterioara, ordonatorii tertiari de credite bugetare prezinta ordonatorilor secundari sau principali, dupa caz, situatia platilor de casa efectuate din sumele prevazute in bugetele proprii, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finantare. Pe data de 8 a lunii curente pentru luna anterioara ordonatorii secundari de credite bugetare prezinta ordonatorilor principali situatia centralizatoare privind platile de casa efectuate din sumele prevazute in bugetul propriu si in bugetele unitatilor subordonate, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finantare. Pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioara ordonatorii principali de credite bugetare vor prezenta Ministerului Finantelor situatia centralizatoare privind platile de casa efectuate din sumele prevazute in bugetul propriu si, daca este cazul, in bugetele unitatilor subordonate, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finantare.
    c) Daca zilele stabilite pentru transmiterea lucrarilor mentionate mai sus sunt nelucratoare, raportarea se face in prima zi lucratoare dupa aceste date.
    (2) Raportarile solicitate la alin. (1) lit. b) se vor prezenta potrivit formularului prezentat in anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    (3) Pentru lunile ianuarie, februarie si martie raportarea prevazuta la alin. (1) lit. b) ramane cea comunicata in baza adresei Ministerului Finantelor nr. 17.650 din 19 aprilie 2000, iar in cazul in care cu ocazia definitivarii darii de seama pe trimestrul I 2000 se constata diferente, se vor transmite, o data cu raportarea pentru luna aprilie 2000, o noua raportare, precum si, dupa caz, raportarea cheltuielilor de personal finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat si din bugetele fondurilor speciale, pentru lunile respective.

                            Ministrul finantelor,
                            Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

    Institutia publica ............................

                                  SITUATIE
            privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal
                           aprobate pe anul 2000

    Sursa de finantare*) .......................
    Capitol*) .................................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - contributii pentru asigurari sociale de stat (mii lei)
    B - cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
        ajutorului de somaj (mii lei)
    C - cheltuieli pentru constituirea Fondului de asigurari
        sociale de sanatate (mii lei)
 _____________________________________________________________________________
|   Luna   | Cheltuieli|           din care:              | Numarul |Castigul |
|          |     de    |__________________________________|  mediu  | mediu   |
|          |  personal |cheltuieli|   |   |   | deplasari,|   de    | lunar   |
|          | (mii lei) |    cu    | A | B | C | detasari, | posturi | (lei)   |
|          |           |salariile |   |   |   |transferari| ocupate |         |
|          |           |(mii lei) |   |   |   | (mii lei) |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|     0    |1=2+3+4+5+6|     2    | 3 | 4 | 5 |      6    |    7    |8 = 2 : 7|
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|ianuarie  |           |          |   |   |   |           |         |         | |__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|februarie |           |          |   |   |   |           |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|martie    |           |          |   |   |   |           |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|aprilie   |           |          |   |   |   |           |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|mai       |           |          |   |   |   |           |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|iunie     |           |          |   |   |   |           |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|iulie     |           |          |   |   |   |           |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|august    |           |          |   |   |   |           |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|septembrie|           |          |   |   |   |           |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|octombrie |           |          |   |   |   |           |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|noiembrie |           |          |   |   |   |           |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|decembrie |           |          |   |   |   |           |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
| TOTAL:   |           |          |   |   |   |           |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
    *) Se va completa, dupa caz, cu urmatoarele surse de finantare: bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul fondului special (precizandu-se denumirea completa a fondului special), iar in cazul Ministerului Afacerilor Externe se va completa si pentru cheltuielile de personal ce urmeaza sa fie suportate din venituri extrabugetare provenite din taxe consulare.
    *) Se va completa capitolul de cheltuieli potrivit clasificatiei bugetare.

    NOTA:
    La completarea prezentei situatii ordonatorii principali de credite bugetare vor avea in vedere atat aparatul propriu, cat si unitatile subordonate.
    Pentru lunile ianuarie - aprilie vor fi inscrise sume la nivelul deschiderilor de credite.

                          Ordonator principal de credite,
                          ...............................

    Intocmit:
    Numele si prenumele ..................
    Telefon (Fax) ........................

    ANEXA 2

    Institutia publica ............................

                                SITUATIE
       privind monitorizarea cheltuielilor de personal finantate
         de la bugetul*1) ............... pe luna ............
 _____________________________________________________________________________
|                                    |         |       | Plati    |   Plati   |
|                                    |         |       | cumulate |  in luna  |
|                                    |         |Program| efectuate|pentru care|
|                                    |         | 2000  | in lunile|  se face  |
|                                    |         |       |anterioare| raportarea|
|                                    |         |       |    *2)   |           |
|____________________________________|_________|_______|__________|___________|
|                  0                 |    1    |   2   |     3    |      4    |
|____________________________________|_________|_______|__________|___________|
|Capitolul*3) ...                    |         |       |          |           |
| Cheltuieli de personal             | mii lei |       |          |           |
|  din acestea:                      |         |       |          |           |
|  1. Cheltuieli cu salariile,       | mii lei |       |          |           |
|     din care                       |         |       |          |           |
|     1.1. Salarii de baza*4)        | mii lei |       |          |           |
|     1.2. Salarii de merit          | mii lei |       |          |           |
|     1.3. Indemnizatii de conducere | mii lei |       |          |           |
|     1.4. Spor de vechime           | mii lei |       |          |           |
|     1.5. Sporuri pentru conditii de|         |       |          |           |
|          munca                     | mii lei |       |          |           |
|     1.6. Plati pentru ore          |         |       |          |           |
|          suplimentare              | mii lei |       |          |           |
|     1.7. Fond de premii            | mii lei |       |          |           |
|     1.8. Alte drepturi salariale   |         |       |          |           |
|          acordate personalului     |         |       |          |           |
|          incadrat cu contract      |         |       |          |           |
|          de munca                  | mii lei |       |          |           |
|     1.9. Drepturi salariale        |         |       |          |           |
|          acordate personalului     |         |       |          |           |
|          incadrat pe baza de       |         |       |          |           |
|          conventie civila          | mii lei |       |          |           |
|  2. Contributii pentru asigurari   |         |       |          |           |
|     sociale de stat                | mii lei |       |          |           |
|  3. Cheltuieli pentru constituirea |         |       |          |           |
|     Fondului pentru plata          |         |       |          |           |
|     ajutorului de somaj            | mii lei |       |          |           |
|  4. Cheltuieli pentru constituirea |         |       |          |           |
|     Fondului de asigurari sociale  |         |       |          |           |
|     de sanatate                    | mii lei |       |          |           |
|  5. Deplasari, detasari,           |         |       |          |           |
|     transferari                    | mii lei |       |          |           |
|  6. Numarul mediu de persoane      |         |       |          |           |
|     remunerate,                    |         |       |          |           |
|     din care:                      |         |       |          |           |
|     6.1. persoane incadrate cu     |         |       |          |           |
|          conventie civila          |         |       |          |           |
|  7. Castigul mediu lunar           |         |       |          |           |
|     (randul 1 : randul 6),         |   lei   |       |          |           |
|     din care:                      |         |       |          |           |
|     7.1. persoane incadrate cu     |         |       |          |           |
|          conventie civila          |   lei   |       |          |           |
|          randul 1.9 : randul 6.1   |         |       |          |           |
|____________________________________|_________|_______|__________|___________|
    *1) Se va completa in mod distinct, dupa caz, cu bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, bugetul Fondului special de solidaritate sociala pentru persoane cu handicap, bugetul Fondului national de solidaritate, bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului special pentru sustinerea invatamantului de stat, bugetul Fondului special pentru sanatate publica, bugetul Fondului special al drumurilor publice, iar in cazul Ministerului Afacerilor Externe se va completa si pentru cheltuielile de personal ce urmeaza sa fie suportate din venituri extrabugetare provenite din taxe consulare.
    *2) Datele trebuie sa corespunda cu cele transmise, in coloana 3, cumulat cu cele din coloana 4 din raportarea anterioara.
    *3) Macheta se completeaza pentru fiecare capitol de cheltuieli, potrivit clasificatiei bugetare.
    *4) Cuprinde si indemnizatiile pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica sau asimilate acestora.

    NOTA:
    In cazul Ministerului Educatiei Nationale, al Ministerului Sanatatii, al Autoritatii Nationale pentru Turism si al Ministerului Afacerilor Externe, pentru care finantarea cheltuielilor de personal se realizeaza, in completare, si din fonduri speciale si, respectiv, din taxe consulare, numarul de posturi se va completa numai la situatia prezentata pentru bugetul de stat, iar castigul mediu se determina prin cumularea cheltuielilor cu salariile din bugetul de stat cu cele din fondul special si, respectiv, din taxe consulare si impartirea sumei rezultate la numarul de posturi ocupate.
    In cazul Ministerului Afacerilor Externe si al Ministerului Industriei si Comertului se vor completa situatii distincte pentru personalul din tara si, respectiv, pentru personalul de la misiunile din strainatate.

                          Ordonator principal de credite,
                          ...............................

    Intocmit:
    Numele si prenumele ..................
    Telefon (Fax) ........................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 638/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 638 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu