Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 638 din  9 mai 2000

pentru stabilirea structurii raportarilor referitoare la cheltuielile de personal, prevazute in Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000 si in Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2000 nr. 77/2000

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 210 din 12 mai 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    in conformitate cu dispozitiile art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar,
    in temeiul art. 14 lit. b) din Legea nr. 76/2000 si al art. 8 lit. b) din Legea nr. 77/2000,
    emite urmatorul ordin:

    ARTICOL UNIC
    (1) In vederea monitorizarii cheltuielilor de personal prevazute in bugetul de stat, in bugetul asigurarilor sociale de stat si in bugetele fondurilor speciale Guvernul, prin Ministerul Finantelor, instituie un sistem de raportare a acestor cheltuieli, astfel:
    a) Pana la data de 24 mai 2000 ordonatorii principali de credite bugetare vor prezenta Ministerul Finantelor, in structura prevazuta in anexa nr. 1 la prezentul ordin, situatia privind repartizarea pe fiecare luna a cheltuielilor de personal, avand in vedere asigurarea conditiilor de desfasurare a activitatii, potrivit atributiilor stricte ale acestora pana la sfarsitul anului.
    Daca repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal si a numarului de posturi nu se incadreaza in cheltuielile si, respectiv, in numarul maxim de posturi aprobate pentru anul 2000 sau nu asigura desfasurarea activitatii fiecarei institutii publice pana la sfarsitul anului, situatia transmisa de ordonatorii principali de credite nu va fi luata in considerare, sistandu-se deschiderile de credite bugetare la aceste cheltuieli, pana la transmiterea unei noi situatii care sa respecte dispozitiile art. 12 si 14 din Legea nr. 76/2000, ale art. 8 din Legea nr. 77/2000 si ale art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000.
    b) Lunar, pe data de 5 a lunii curente pentru luna anterioara, ordonatorii tertiari de credite bugetare prezinta ordonatorilor secundari sau principali, dupa caz, situatia platilor de casa efectuate din sumele prevazute in bugetele proprii, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finantare. Pe data de 8 a lunii curente pentru luna anterioara ordonatorii secundari de credite bugetare prezinta ordonatorilor principali situatia centralizatoare privind platile de casa efectuate din sumele prevazute in bugetul propriu si in bugetele unitatilor subordonate, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finantare. Pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioara ordonatorii principali de credite bugetare vor prezenta Ministerului Finantelor situatia centralizatoare privind platile de casa efectuate din sumele prevazute in bugetul propriu si, daca este cazul, in bugetele unitatilor subordonate, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finantare.
    c) Daca zilele stabilite pentru transmiterea lucrarilor mentionate mai sus sunt nelucratoare, raportarea se face in prima zi lucratoare dupa aceste date.
    (2) Raportarile solicitate la alin. (1) lit. b) se vor prezenta potrivit formularului prezentat in anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    (3) Pentru lunile ianuarie, februarie si martie raportarea prevazuta la alin. (1) lit. b) ramane cea comunicata in baza adresei Ministerului Finantelor nr. 17.650 din 19 aprilie 2000, iar in cazul in care cu ocazia definitivarii darii de seama pe trimestrul I 2000 se constata diferente, se vor transmite, o data cu raportarea pentru luna aprilie 2000, o noua raportare, precum si, dupa caz, raportarea cheltuielilor de personal finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat si din bugetele fondurilor speciale, pentru lunile respective.

                            Ministrul finantelor,
                            Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

    Institutia publica ............................

                                  SITUATIE
            privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal
                           aprobate pe anul 2000

    Sursa de finantare*) .......................
    Capitol*) .................................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - contributii pentru asigurari sociale de stat (mii lei)
    B - cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
        ajutorului de somaj (mii lei)
    C - cheltuieli pentru constituirea Fondului de asigurari
        sociale de sanatate (mii lei)
 _____________________________________________________________________________
|   Luna   | Cheltuieli|           din care:              | Numarul |Castigul |
|          |     de    |__________________________________|  mediu  | mediu   |
|          |  personal |cheltuieli|   |   |   | deplasari,|   de    | lunar   |
|          | (mii lei) |    cu    | A | B | C | detasari, | posturi | (lei)   |
|          |           |salariile |   |   |   |transferari| ocupate |         |
|          |           |(mii lei) |   |   |   | (mii lei) |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|     0    |1=2+3+4+5+6|     2    | 3 | 4 | 5 |      6    |    7    |8 = 2 : 7|
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|ianuarie  |           |          |   |   |   |           |         |         | |__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|februarie |           |          |   |   |   |           |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|martie    |           |          |   |   |   |           |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|aprilie   |           |          |   |   |   |           |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|mai       |           |          |   |   |   |           |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|iunie     |           |          |   |   |   |           |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|iulie     |           |          |   |   |   |           |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|august    |           |          |   |   |   |           |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|septembrie|           |          |   |   |   |           |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|octombrie |           |          |   |   |   |           |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|noiembrie |           |          |   |   |   |           |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
|decembrie |           |          |   |   |   |           |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
| TOTAL:   |           |          |   |   |   |           |         |         |
|__________|___________|__________|___|___|___|___________|_________|_________|
    *) Se va completa, dupa caz, cu urmatoarele surse de finantare: bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul fondului special (precizandu-se denumirea completa a fondului special), iar in cazul Ministerului Afacerilor Externe se va completa si pentru cheltuielile de personal ce urmeaza sa fie suportate din venituri extrabugetare provenite din taxe consulare.
    *) Se va completa capitolul de cheltuieli potrivit clasificatiei bugetare.

    NOTA:
    La completarea prezentei situatii ordonatorii principali de credite bugetare vor avea in vedere atat aparatul propriu, cat si unitatile subordonate.
    Pentru lunile ianuarie - aprilie vor fi inscrise sume la nivelul deschiderilor de credite.

                          Ordonator principal de credite,
                          ...............................

    Intocmit:
    Numele si prenumele ..................
    Telefon (Fax) ........................

    ANEXA 2

    Institutia publica ............................

                                SITUATIE
       privind monitorizarea cheltuielilor de personal finantate
         de la bugetul*1) ............... pe luna ............
 _____________________________________________________________________________
|                                    |         |       | Plati    |   Plati   |
|                                    |         |       | cumulate |  in luna  |
|                                    |         |Program| efectuate|pentru care|
|                                    |         | 2000  | in lunile|  se face  |
|                                    |         |       |anterioare| raportarea|
|                                    |         |       |    *2)   |           |
|____________________________________|_________|_______|__________|___________|
|                  0                 |    1    |   2   |     3    |      4    |
|____________________________________|_________|_______|__________|___________|
|Capitolul*3) ...                    |         |       |          |           |
| Cheltuieli de personal             | mii lei |       |          |           |
|  din acestea:                      |         |       |          |           |
|  1. Cheltuieli cu salariile,       | mii lei |       |          |           |
|     din care                       |         |       |          |           |
|     1.1. Salarii de baza*4)        | mii lei |       |          |           |
|     1.2. Salarii de merit          | mii lei |       |          |           |
|     1.3. Indemnizatii de conducere | mii lei |       |          |           |
|     1.4. Spor de vechime           | mii lei |       |          |           |
|     1.5. Sporuri pentru conditii de|         |       |          |           |
|          munca                     | mii lei |       |          |           |
|     1.6. Plati pentru ore          |         |       |          |           |
|          suplimentare              | mii lei |       |          |           |
|     1.7. Fond de premii            | mii lei |       |          |           |
|     1.8. Alte drepturi salariale   |         |       |          |           |
|          acordate personalului     |         |       |          |           |
|          incadrat cu contract      |         |       |          |           |
|          de munca                  | mii lei |       |          |           |
|     1.9. Drepturi salariale        |         |       |          |           |
|          acordate personalului     |         |       |          |           |
|          incadrat pe baza de       |         |       |          |           |
|          conventie civila          | mii lei |       |          |           |
|  2. Contributii pentru asigurari   |         |       |          |           |
|     sociale de stat                | mii lei |       |          |           |
|  3. Cheltuieli pentru constituirea |         |       |          |           |
|     Fondului pentru plata          |         |       |          |           |
|     ajutorului de somaj            | mii lei |       |          |           |
|  4. Cheltuieli pentru constituirea |         |       |          |           |
|     Fondului de asigurari sociale  |         |       |          |           |
|     de sanatate                    | mii lei |       |          |           |
|  5. Deplasari, detasari,           |         |       |          |           |
|     transferari                    | mii lei |       |          |           |
|  6. Numarul mediu de persoane      |         |       |          |           |
|     remunerate,                    |         |       |          |           |
|     din care:                      |         |       |          |           |
|     6.1. persoane incadrate cu     |         |       |          |           |
|          conventie civila          |         |       |          |           |
|  7. Castigul mediu lunar           |         |       |          |           |
|     (randul 1 : randul 6),         |   lei   |       |          |           |
|     din care:                      |         |       |          |           |
|     7.1. persoane incadrate cu     |         |       |          |           |
|          conventie civila          |   lei   |       |          |           |
|          randul 1.9 : randul 6.1   |         |       |          |           |
|____________________________________|_________|_______|__________|___________|
    *1) Se va completa in mod distinct, dupa caz, cu bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, bugetul Fondului special de solidaritate sociala pentru persoane cu handicap, bugetul Fondului national de solidaritate, bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului special pentru sustinerea invatamantului de stat, bugetul Fondului special pentru sanatate publica, bugetul Fondului special al drumurilor publice, iar in cazul Ministerului Afacerilor Externe se va completa si pentru cheltuielile de personal ce urmeaza sa fie suportate din venituri extrabugetare provenite din taxe consulare.
    *2) Datele trebuie sa corespunda cu cele transmise, in coloana 3, cumulat cu cele din coloana 4 din raportarea anterioara.
    *3) Macheta se completeaza pentru fiecare capitol de cheltuieli, potrivit clasificatiei bugetare.
    *4) Cuprinde si indemnizatiile pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica sau asimilate acestora.

    NOTA:
    In cazul Ministerului Educatiei Nationale, al Ministerului Sanatatii, al Autoritatii Nationale pentru Turism si al Ministerului Afacerilor Externe, pentru care finantarea cheltuielilor de personal se realizeaza, in completare, si din fonduri speciale si, respectiv, din taxe consulare, numarul de posturi se va completa numai la situatia prezentata pentru bugetul de stat, iar castigul mediu se determina prin cumularea cheltuielilor cu salariile din bugetul de stat cu cele din fondul special si, respectiv, din taxe consulare si impartirea sumei rezultate la numarul de posturi ocupate.
    In cazul Ministerului Afacerilor Externe si al Ministerului Industriei si Comertului se vor completa situatii distincte pentru personalul din tara si, respectiv, pentru personalul de la misiunile din strainatate.

                          Ordonator principal de credite,
                          ...............................

    Intocmit:
    Numele si prenumele ..................
    Telefon (Fax) ........................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 638/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 638 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu