Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 63 din 18 august 2004

privind aprobarea Nomenclatorului bunurilor rechizitionabile

ACT EMIS DE: OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 826 din  7 septembrie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere:
    - art. 23 lit. a) si art. 24 din Legea nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public;
    - art. 31 lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 11/1998;
    - Hotararea Comisiei Centrale de Rechizitii nr. 1.974 din 1 iulie 2004,
    in temeiul prevederilor art. 5 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 111/2004 privind organizarea, functionarea si atributiile Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale,

    seful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Nomenclatorul bunurilor rechizitionabile, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Secretariatul tehnic permanent al Comisiei Centrale de Rechizitii, oficiile judetene de mobilizare a economiei si pregatirea teritoriului pentru aparare, precum si centrele militare vor lua masuri pentru indeplinirea prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    (1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin Hotararea Comisiei Centrale de Rechizitii nr. 1.194/2002 pentru aprobarea Nomenclatorului bunurilor rechizitionabile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 873 din 4 decembrie 2002, se abroga.

           Seful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale,
                                 Petru Pana

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                   NOMENCLATORUL BUNURILOR RECHIZITIONABILE

                                  PARTEA I

    BUNURI RECHIZITIONABILE CARE SE PLANIFICA SI SE POT ASIGURA PRIN PLANUL DE RECHIZITII

 ______________________________________________________________________________
|   CNBR    |                    DENUMIRE PRODUS                        |  UM  |
|___________|___________________________________________________________|______|
|TDAA       | Terenuri cu destinatie agricola - arabile                 | ha   |
|TDAP       | Terenuri cu destinatie agricola - pasuni                  | ha   |
|TDAF       | Terenuri cu destinatie agricola - fanete                  | ha   |
|TDFPD      | Terenuri cu destinatie forestiera - paduri si alte        |      |
|           | terenuri cu vegetatie forestiera                          | ha   |
|203020000  | Constructii prefabricate din lemn                         | mp   |
|20302000001| Casute prefabricate din lemn, pentru locuit               | mp   |
|20302000002| Casute prefabricate din lemn, pentru santier              | mp   |
|20302000003| Constructii prefabricate din lemn, pentru birouri         | mp   |
|20302000004| Constructii prefabricate din lemn, pentru hangare         | mp   |
|20302000005| Constructii prefabricate din lemn, pentru garaje          | mp   |
|20302000015| Alte constructii prefabricate din lemn                    | mp   |
|2811103000 | Constructii prefabricate din otel (casute pentru locuit   |      |
|           | sau pentru santier, birouri, sere, hangare, garaje sau    |      |
|           | constructii similare)                                     | mp   |
|28111030001| Casute prefabricate din otel, pentru locuit               | mp   |
|28111030002| Casute prefabricate din otel, pentru santier              | mp   |
|28111030003| Constructii prefabricate din otel, pentru birouri         | mp   |
|28111030004| Constructii prefabricate din otel, pentru hangare         | mp   |
|28111030005| Constructii prefabricate din otel, pentru garaje          | mp   |
|28111030015| Alte constructii prefabricate din otel                    | mp   |
|281123700  | Constructii si parti din constructii din aluminiu         |      |
|           | (exclusiv tamplarie metalica)                             | mp   |
|28112370001| Casute prefabricate din aluminiu, pentru locuit           | mp   |
|28112370002| Casute prefabricate din aluminiu, pentru santier          | mp   |
|28112370003| Constructii prefabricate din aluminiu, pentru birouri     | mp   |
|28112370004| Constructii prefabricate din aluminiu, pentru hangare     | mp   |
|28112370005| Constructii prefabricate din aluminiu, pentru garaje      | mp   |
|28112370015| Alte constructii prefabricate din aluminiu                | mp   |
|291234000  | Compresoare cu aer montate pe sasiuri cu roti si          |      |
|           | remorcabile                                               | buc. |
|29123430000| Compresoare de aer montate pe sasiuri cu roti si          |      |
|           | remorcabile, cu un debit </= 2 mc/min                     | buc. |
|29123450000| Compresoare de aer montate pe sasiuri cu roti si          |      |
|           | remorcabile, cu un debit > 2 mc/min                       | buc. |
|291236000  | Compresoare cu miscare alternativa                        | buc. |
|29123630000| Compresoare volumetrice alternative, ce pot furniza o     |      |
|           | suprapresiune </= 15 bari, cu un debit </= 60 mc/ora      | buc. |
|29123650000| Compresoare volumetrice alternative ce pot furniza o      |      |
|           | suprapresiune </= 15 bari, cu un debit > 60 mc/ora        | buc. |
|291237000  | Compresoare cu miscare rotativa                           | buc. |
|291238000  | Compresoare utilizate in aviatia civila; alte compresoare | buc. |
|29123800000| Compresoare de aer sau de alte gaze neclasificate altfel  | buc. |
|292211000  | Palane si scripeti cu sau fara motor electric             | buc. |
|29221130000| Electropalane                                             | buc. |
|29221150000| Palane actionate manual cu lant                           | buc. |
|29221170000| Alte palane (exclusiv electropalanele si palanele         |      |
|           | actionate manual, cu lant)                                | buc. |
|292212000  | Trolii si cabestane                                       | buc. |
|29221253000| Trolii si cabestane actionate cu motor electric (exclusiv |      |
|           | cele pentru exploatare miniera)                           | buc. |
|29221255000| Trolii si cabestane actionate cu motor cu aprindere prin  |      |
|           | scanteie sau compresie                                    | buc. |
|29221270000| Trolii si cabestane cu alte actionari decat cele cu       |      |
|           | motoare electrice sau motoare cu ardere interna           | buc. |
|292213000  | Elevatoare de masini pentru garaje, cricuri si vinciuri   |      |
|           | hidraulice; alte cricuri si vinciuri                      | buc. |
|29221330000| Elevatoare fixe pentru ridicarea masinilor in garaje      | buc. |
|29221350000| Cricuri si vinciuri hidraulice (exclusiv cele pentru      |      |
|           | ridicarea masinilor in garaje)                            | buc. |
|29221370000| Alte cricuri si vinciuri (exclusiv cele hidraulice si     |      |
|           | cele pentru garaje)                                       | buc. |
|292215000  | Carucioare-stivuitor; alte carucioare de manipulat        |      |
|           | echipate cu un dispozitiv de ridicat sau de manipulat;    |      |
|           | autocarucioare fara dispozitiv de ridicare, de tipul celor|      |
|           | utilizate pentru transportul marfurilor pe distante scurte|      |
|           | (cu motoare electrice sau termice)                        | buc. |
|29221513000| Carucioare autopropulsate cu motor electric, cu dispozitiv|      |
|           | elevator care ridica la o inaltime de un metru si peste   | buc. |
|29221515000| Carucioare autopropulsate cu motor electric, cu dispozitiv|      |
|           | elevator care ridica la o inaltime pana la 1 metru        | buc. |
|29221550000| Alte carucioare de manevrare prevazute cu un dispozitiv de|      |
|           | ridicare, fara motoare de autopropulsie (pentru           |      |
|           | intretinerea liniilor electrice de iluminat public,       |      |
|           | specializate pentru anumite industrii, platformele din    |      |
|           | categoria acestora montate pe autocamioane                | buc. |
|29221573000| Carucioare autopropulsate, cu motor electric fara         |      |
|           | dispozitiv de ridicare (inclusiv carucioarele de tractare)| buc. |
|29221575000| Carucioare autopropulsate, cu motor neelectric, fara      |      |
|           | dispozitiv de ridicare (inclusiv carucioarele de tractare)| buc. |
|293121000  | Tractoare agricole usoare (cu puterea maxima de 37 kW)    | buc. |
|293122000  | Tractoare agricole (cu puterea > 37 kW si </= 59 kW)      | buc. |
|293123000  | Tractoare agricole grele (cu puterea mai mare de 59 kW)   | buc. |
|293124000  | Tractoare cu roti, altele decat cele agricole sau         |      |
|           | forestiere, rutiere                                       | buc. |
|29312400000| Tractoare cu roti pentru regiuni muntoase                 | buc. |
|293250400  | Remorci si semiremorci care se incarca sau se             |      |
|           | autodescarca, pentru utilizari agricole                   | buc. |
|29325040001| Remorci care se incarca sau se autodescarca, pentru       |      |
|           | utilizari agricole                                        | buc. |
|29325040002| Remorci care se incarca sau se autodescarca, pentru       |      |
|           | utilizari agricole                                        | buc. |
|295221300  | Buldozere autopropulsate pe senile                        | buc. |
|29522130001| Buldozere autopropulsate pe senile, cu lama fixa          | buc. |
|29522130002| Buldozere autopropulsate pe senile, cu lama orientabila in|      |
|           | plan orizontal si vertical                                | buc. |
|295221500  | Buldozere autopropulsate pe roti                          | buc. |
|29522150001| Buldozere autopropulsate pe roti, cu lama fixa            | buc. |
|29522150002| Buldozere autopropulsate pe roti, cu lama orientabila in  |      |
|           | plan orizontal si vertical                                | buc. |
|295222000  | Gredere si nivelatoare autopropulsate                     | buc. |
|29522200001| Gredere autopropulsate                                    | buc. |
|29522200002| Nivelatoare autopropulsate                                | buc. |
|295223000  | Screpere autopropulsate                                   | buc. |
|295224000  | Compactoare si rulouri (cilindri) compresoare             |      |
|           | autopropulsate                                            | buc. |
|295225500  | Incarcatoare cu incarcare frontala altele decat cele      |      |
|           | special concepute pentru mine si alte lucrari subterane,  |      |
|           | autopropulsate                                            | buc. |
|29522550001| Incarcatoare cu incarcare frontala, cu descarcare frontala| buc. |
|29522550002| Incarcatoare cu incarcare frontala, cu descarcare laterala| buc. |
|295226002  | Excavatoare a caror suprastructura poate efectua o rotatie|      |
|           | de 360 grade                                              | buc. |
|29522600201| Excavatoare pe roti, a caror suprastructura poate efectua |      |
|           | o rotatie de 360 grade                                    | buc. |
|29522600202| Excavatoare pe senile, a caror suprastructura poate       |      |
|           | efectua o rotatie de 360 grade                            | buc. |
|295227302  | Excavatoare, altele decat cele a caror suprastructura     |      |
|           | poate efectua o rotatie de 360 grade                      | buc. |
|29522730201| Excavatoare pe roti, altele decat cele a caror            |      |
|           | suprastructura poate efectua o rotatie de 360 grade       | buc. |
|29522730202| Excavatoare pe senile, altele decat cele a caror          |      |
|           | suprastructura poate efectua o rotatie de 360 grade       | buc. |
|295227500  | Alte masini si aparate autopropulsate pentru terasarea,   |      |
|           | nivelarea, decaparea si compactarea pamantului            | buc. |
|29522750001| Berbeci mecanici                                          | buc. |
|29522750002| Berbeci vibratori                                         | buc. |
|29522750003| Sapatoare de santuri                                      | buc. |
|29522750004| Sapatoare de gropi                                        | buc. |
|29522750005| Scarificatoare                                            | buc. |
|295230100  | Sonete pentru baterea pilonilor si masini (dispozitive)   |      |
|           | pentru extragerea pilonilor                               | buc. |
|29523010001| Sonete fixe                                               | buc. |
|29523010002| Sonete rotative                                           | buc. |
|29523010003| Extractoare de piloti                                     | buc. |
|295230500  | Masini si aparate pentru tasat si compactat, altele decat |      |
|           | cele autopropulsate                                       | buc. |
|29523050001| Compactoare si rulouri (cilindri) compresoare tractate    | buc. |
|29523050002| Placi vibratoare                                          | buc. |
|29523050003| Maiuri mecanice                                           | buc. |
|295230701  | Decapatoare pentru terasamente, nivelatoare si alte masini|      |
|           | n.c.a care nu sunt autopropulsate, exclusiv screpere      | buc. |
|29523070101| Plug tractat pentru sapat santuri                         | buc. |
|295230702  | Screpere neautopropulsate                                 | buc. |
|295250000  | Tractoare pe senile                                       | buc. |
|295212532  | Instalatii autopropulsate de sondaj sau foraj pentru alte |      |
|           | destinatii                                                | buc. |
|29521253201| Instalatii de foraj 100 m pe auto si remorca              | buc. |
|300121000  | Aparate de fotocopiere                                    | buc. |
|30012150000| Aparate de copiere heliografica si diazocopiatoare (excl. |      |
|           | cadre fotografice obisnuite)                              | buc. |
|30012170000| Aparate de fotocopiere electrostatica                     | buc. |
|300122000  | Masini de tiparit offset de birou (care utilizeaza foi de |      |
|           | hartie de tip A4)                                         | buc. |
|30012200000| Masini si aparate de imprimat tip offset cu foi de hartie |      |
|           | format </= 22 x 36 cm                                     | buc. |
|300212000  | Calculatoare personale portabile                          | buc. |
|300213000  | Calculatoare personale neportabile                        | buc. |
|300216300  | Imprimante                                                | buc. |
|311031000  | Grupuri electrogene cu motor cu piston si aprindere prin  |      |
|           | compresie                                                 | buc. |
|31103113000| Grupuri electrogene diesel cu putere </= 7,5 kVA          | buc. |
|31103115000| Grupuri electrogene diesel cu putere peste 75 kVA, dar    |      |
|           | </= 75 kVA                                                | buc. |
|311032000  | Grupuri electrogene cu motor cu explozie; convertizoare   |      |
|           | electrice rotative                                        | buc. |
|31103233000| Grupuri electrogene, cu motor cu piston cu aprindere prin |      |
|           | scanteie cu putere </= 7,5 kVA                            | buc. |
|31103235000| Grupuri electrogene cu motor cu piston cu aprindere prin  |      |
|           | scanteie cu putere peste 7,5 kVA                          | buc. |
|341021000  | Autoturisme de mic litraj cu capacitate                   |      |
|           | cilindrica < 1500 cm^3                                    | buc. |
|34102136100| Autoturisme de oras, cu motor cu aprindere prin scanteie, |      |
|           | de o capacitate cilindrica > 1000 cm^3, dar </= 1500 cm^3 |      |
|           | (exclusiv variantele utilitare)                           | buc. |
|34102136300| Autoturisme de teren cu motor, cu aprindere prin scanteie,|      |
|           | cu o capacitate cilindrica > 1000 cm^3, dar </= 1500 cm^3 | buc. |
|34102136400| Alte vehicule pentru transportul persoanelor, cu motor cu |      |
|           | aprindere prin scanteie, de o capacitate cilindrica       |      |
|           | > 1000 cm^3, dar </= 1500 cm^3                            | buc. |
|341021365  | Autoturisme utilitare (inclusiv autoturisme pick-up;      |      |
|           | autoambulante), cu motor cu aprindere prin scanteie, de o |      |
|           | capacitate cilindrica > 1000 cm^3, dar </= 1500 cm^3      | buc. |
|34102136501| Autocamionete 4x2, cu motor cu aprindere prin scanteie, de|      |
|           | o capacitate cilindrica > 1000 cm^3, dar </= 1500 cm^3    | buc. |
|34102136502| Autocamionete 4x4, cu motor cu aprindere prin scanteie, de|      |
|           | o capacitate cilindrica > 1000 cm^3, dar </= 1500 cm^3    | buc. |
|34102136503| Autofurgonete 4x2, cu motor cu aprindere prin scanteie, de|      |
|           | o capacitate cilindrica > 1000 cm^3, dar </= 1500 cm^3    | buc. |
|34102136504| Autofurgonete 4x4, cu motor cu aprindere prin scanteie, de|      |
|           | o capacitate cilindrica > 1000 cm^3, dar </= 1500 cm^3    | buc. |
|34102136505| Ambulante, cu motor cu aprindere prin scanteie, de o      |      |
|           | capacitate cilindrica > 1000 cm^3, dar </= 1500 cm^3      | buc. |
|34102136506| Autosanitare pentru transportat bolnavi, cu motor cu      |      |
|           | aprindere prin scanteie, de o capacitate cilindrica       |      |
|           | > 1000 cm^3, dar </= 1500 cm^3                            | buc. |
|341022000  | Autoturisme cu capacitate cilindrica > 1500 cm^3          | buc. |
|34102230400| Autoturisme de oras, cu motor cu aprindere prin scanteie, |      |
|           | de o capacitate cilindrica > 1600 cm^3, (exclusiv         |      |
|           | variantele utilitare)                                     | buc. |
|34102230500| Autoturisme de teren cu motor cu aprindere prin scanteie  |      |
|           | cu o capacitate cilindrica > 1600 cm^3                    | buc. |
|34102230600| Alte vehicule pentru transportul persoanelor, cu motor    |      |
|           | cu aprindere prin scanteie, de o capacitate               |      |
|           | cilindrica > 1600 cm^3                                    | buc. |
|341022307  | Autoturisme utilitare (inclusiv autoturisme pick-up;      |      |
|           | autoambulante), cu motor cu aprindere prin scanteie, de o |      |
|           | capacitate cilindrica > 1500 cm^3                         | buc. |
|34102230701| Autocamionete 4x2, cu motor cu aprindere prin scanteie, de|      |
|           | o capacitate cilindrica > 1500 cm^3                       | buc. |
|34102230702| Autocamionete 4x4, cu motor cu aprindere prin scanteie, de|      |
|           | o capacitate cilindrica > 1500 cm^3                       | buc. |
|34102230703| Autofurgonete 4x2, cu motor cu aprindere prin scanteie, de|      |
|           | o capacitate cilindrica > 1500 cm^3                       | buc. |
|34102230704| Autofurgonete 4x4, cu motor cu aprindere prin scanteie, de|      |
|           | o capacitate cilindrica > 1500 cm^3                       | buc. |
|34102230705| Ambulante cu motor cu aprindere prin scanteie, de o       |      |
|           | capacitate cilindrica > 1500 cm^3                         | buc. |
|34102230706| Autosanitare pentru transportat bolnavi, cu motor cu      |      |
|           | aprindere prin scanteie, de o capacitate                  |      |
|           | cilindrica > 1500 cm^3                                    | buc. |
|341023301  | Autoturisme de teren, cu motor diesel, de o capacitate    |      |
|           | cilindrica > 1500 cm^3, dar </= 2500 cm^3                 | buc. |
|34102330101| Autoturisme de teren, cu motor diesel, de o capacitate    |      |
|           | cilindrica > 1500 cm^3, dar </= 2500 cm^3                 | buc. |
|341023401  | Autoturisme de teren, cu motor diesel, de o capacitate    |      |
|           | cilindrica > 2500 cm^3                                    | buc. |
|34102340101| Autoturisme de teren, cu motor diesel, de o capacitate    |      |
|           | cilindrica > 2500 cm^3                                    | buc. |
|341030331  | Vehicule pentru transportul a 10 sau mai multe persoane cu|      |
|           | motor diesel, de o capacitate cilindrica </= 2500 cm^3    |      |
|           | (exclusiv microbuze)                                      | buc. |
|34103033101| Autofurgoane pentru transportul persoanelor, cu motor     |      |
|           | diesel, de o capacitate cilindrica </= 2500 cm^3          | buc. |
|341030332  | Microbuze cu motoare diesel, de o capacitate              |      |
|           | cilindrica </= 2500 cm^3                                  | buc. |
|34103033201| Microbuze cu motoare diesel, de o capacitate              |      |
|           | cilindrica </= 2500 cm^3                                  | buc. |
|341030352  | Autobuze cu motor diesel, de o capacitate cilindrica      |      |
|           | > 2500 cm^3 (exclusiv variante utilitare)                 | buc. |
|341030353  | Microbuze cu motoare diesel, de o capacitate cilindrica   |      |
|           | > 2500 cm^3 (inclusiv variante utilitare)                 | buc. |
|341030552  | Autobuze cu motor cu aprindere prin scanteie, de o        |      |
|           | capacitate cilindrica > 2800 cm^3 (exclusiv variante      |      |
|           | utilitare)                                                | buc. |
|341030553  | Microbuze cu motor cu aprindere prin scanteie, de o       |      |
|           | capacitate cilindrica > 2800 cm^3 (inclusiv variante      | buc. |
|           | utilitare)                                                | buc. |
|341041101  | Vehicule pentru transportul marfurilor, cu motor diesel,  |      |
|           | de o incarcatura maxima </= 5 tone (exclusiv autocamioane |      |
|           | si autovehicule speciale de transport marfuri pe sasiu de |      |
|           | autocamion)                                               | buc. |
|34104110101| Autofurgoane fara amenajari speciale, pentru transportul  |      |
|           | marfurilor, cu motor diesel, de o incarcatura             |      |
|           | maxima </= 5 tone                                         | buc. |
|34104110102| Autodube fara amenajari speciale, pentru transportul      |      |
|           | marfurilor, cu motor diesel, de o incarcatura             |      |
|           | maxima </= 5 tone                                         | buc. |
|341041102  | Autocamioane cu motor diesel, de o incarcatura            |      |
|           | maxima </= 5 tone (exclusiv autobasculante)               | buc. |
|34104110201| Autocamioane 4x2, cu motor diesel, de o incarcatura       |      |
|           | maxima </= 5 tone                                         | buc. |
|34104110202| Autocamioane 4x4, cu motor diesel, de o incarcatura       |      |
|           | maxima </= 5 tone                                         | buc. |
|341041103  | Vehicule speciale pe sasiu de autocamion, pentru          |      |
|           | transportul marfurilor, cu motor diesel, de o incarcatura |      |
|           | maxima </= 5 tone                                         | buc. |
|34104110301| Autofurgoane ventilate pentru paine sau alte alimente, cu |      |
|           | motor diesel, de o incarcatura maxima </= 5 tone          | buc. |
|34104110302| Autofurgoane pentru posta, cu motor diesel, de o          |      |
|           | incarcatura maxima </= 5 tone                             | buc. |
|34104110303| Autofurgoane pentru transport animale sau pasari, cu motor|      |
|           | diesel, de o incarcatura maxima </= 5 tone                | buc. |
|34104110304| Autofurgoane izoterme, cu motor diesel, de o incarcatura  |      |
|           | maxima </= 5 tone                                         | buc. |
|34104110305| Autofurgoane frigorifice, cu motor diesel, de o           |      |
|           | incarcatura maxima </= 5 tone                             | buc. |
|34104110306| Autocisterne pentru carburanti si lubrifianti, cu motor   |      |
|           | diesel, de o incarcatura maxima </= 5 tone                | buc. |
|34104110307| Autocisterne pentru apa, cu motor diesel, de o incarcatura|      |
|           | maxima </= 5 tone                                         | buc. |
|34104110308| Autocisterne fara regim termic pentru lapte, cu motor     |      |
|           | diesel, de o incarcatura maxima </= 5 tone                | buc. |
|34104110309| Autocisterne pentru alte lichide alimentare, cu motor     |      |
|           | diesel, de o incarcatura maxima </= 5 tone                | buc. |
|341041104  | Autobasculante pe sasiu de autocamion, cu motor diesel,   |      |
|           | de o incarcatura maxima </= 5 tone                        | buc. |
|341041301  | Vehicule pentru transportul marfurilor, cu motor diesel,  |      |
|           | de o incarcatura maxima > 5 tone, dar </= 20 tone         |      |
|           | (exclusiv autocamioane si vehicule speciale pentru        |      |
|           | transport marfuri pe sasiu de autocamion)                 | buc. |
|34104130101| Autofurgoane fara amenajari speciale, pentru transportul  |      |
|           | marfurilor, cu motor diesel, de o incarcatura             |      |
|           | maxima > 5 tone, dar </= 20 tone                          | buc. |
|34104130102| Autodube fara amenajari speciale, pentru transportul      |      |
|           | marfurilor, cu motor diesel, de o incarcatura             |      |
|           | maxima > 5 tone, dar </= 20 tone                          | buc. |
|341041302  | Autocamioane cu motor diesel, de o incarcatura            |      |
|           | maxima > 5 tone, dar </= 20 tone (exclusiv autobasculante)| buc. |
|34104130201| Autocamioane 4x2, cu motor diesel, cu sarcina             |      |
|           | utila 5 - 7,5 tone                                        | buc. |
|34104130202| Autocamioane 4x2, cu motor diesel, cu sarcina             |      |
|           | utila 7,5 - 10 tone                                       | buc. |
|34104130203| Autocamioane 4x4, cu motor diesel, cu sarcina             |      |
|           | utila 5 - 7,5 tone                                        | buc. |
|34104130204| Autocamioane 4x4, cu motor diesel, cu sarcina             |      |
|           | utila 7,5 - 10 tone                                       | buc. |
|34104130205| Autocamioane 6x4, cu motor diesel, cu sarcina             |      |
|           | utila 10 - 12 tone                                        | buc. |
|34104130206| Autocamioane 6x4, cu motor diesel, cu sarcina             |      |
|           | utila 12 - 14 tone                                        | buc. |
|34104130207| Autocamioane 6x4, cu motor diesel, cu sarcina             |      |
|           | utila 14 - 16 tone                                        | buc. |
|34104130208| Autocamioane 6x6, cu motor diesel, cu sarcina             |      |
|           | utila 10 - 12 tone                                        | buc. |
|34104130209| Autocamioane 6x6, cu motor diesel, cu sarcina             |      |
|           | utila 12 - 14 tone                                        | buc. |
|34104130210| Autocamioane 6x6, cu motor diesel, cu sarcina             |      |
|           | utila 14 - 16 tone                                        | buc. |
|34104130211| Autocamioane 6x6, cu motor diesel, cu sarcina             |      |
|           | utila 16 - 18 tone                                        | buc. |
|341041303  | Vehicule speciale pe sasiu de autocamion pentru           |      |
|           | transportul marfurilor, cu motor diesel, de o incarcatura |      |
|           | maxima > 5 tone, dar </= 20 tone                          | buc. |
|34104130301| Autofurgoane ventilate pentru paine sau alte alimente, cu |      |
|           | motor diesel, de o incarcatura maxima > 5 tone,           |      |
|           | dar </= 20 tone                                           | buc. |
|34104130302| Autofurgoane pentru posta, cu motor diesel, de o          |      |
|           | incarcatura maxima > 5 tone, dar </= 20 tone              | buc. |
|34104130303| Autofurgoane pentru transport animale sau pasari, cu motor|      |
|           | diesel, de o incarcatura maxima > 5 tone, dar </= 20 tone | buc. |
|34104130304| Autofurgoane izoterme, cu motor diesel, de o incarcatura  |      |
|           | maxima > 5 tone, dar </= 20 tone                          | buc. |
|34104130305| Autofurgoane frigorifice, cu motor diesel, de o           |      |
|           | incarcatura maxima > 5 tone, dar </= 20 tone              | buc. |
|34104130306| Autocisterne pentru carburanti si lubrifianti, cu motor   |      |
|           | diesel, de o incarcatura maxima > 5 tone, dar </= 20 tone | buc. |
|34104130307| Autocisterne pentru apa, cu motor diesel, de o incarcatura|      |
|           | maxima > 5 tone, dar </= 20 tone                          | buc. |
|34104130308| Autocisterne pentru apa, cu motor diesel, de o incarcatura|      |
|           | maxima > 5 tone, dar </= 20 tone                          | buc. |
|34104130309| Autocisterne pentru gaze lichefiate, cu motor diesel, de o|      |
|           | incarcatura maxima > 5 tone, dar </= 20 tone              | buc. |
|34104130310| Autocisterne izoterme pentru lapte, cu motor diesel, de o |      |
|           | incarcatura maxima > 5 tone, dar </= 20 tone              | buc. |
|34104130311| Autocisterne pentru alte lichide alimentare, cu motor     |      |
|           | diesel, de o incarcatura maxima > 5 tone, dar </= 20 tone | buc. |
|34104130312| Autovehicule cu troliu pentru busteni, cu motor diesel, de|      |
|           | o incarcatura maxima > 5 tone, dar </= 20 tone            | buc. |
|341041304  | Autobasculante pe sasiu de autocamion cu motor diesel, de |      |
|           | o incarcatura maxima > 5 tone, dar </= 20 tone            | buc. |
|341042300  | Vehicule pentru transportul marfurilor, cu motor cu       |      |
|           | aprindere prin scanteie, de o incarcatura                 |      |
|           | maxima </= 5 tone                                         | buc. |
|34104230001| Autofurgoane fara amenajari speciale, pentru transportul  |      |
|           | marfurilor, cu motor cu aprindere prin scanteie, de o     |      |
|           | incarcatura maxima </= 5 tone                             | buc. |
|34104230002| Autodube fara amenajari speciale, pentru transportul      |      |
|           | marfurilor, cu motor cu aprindere prin scanteie, de o     |      |
|           | incarcatura maxima </= 5 tone                             | buc. |
|34104230003| Autofurgoane ventilate pentru paine sau alte alimente, cu |      |
|           | motor cu aprindere prin scanteie, de o incarcatura        |      |
|           | maxima </= 5 tone                                         | buc. |
|34104230004| Autofurgoane izoterme, cu aprindere prin scanteie, cu     |      |
|           | incarcatura maxima </= 5 tone                             | buc. |
|34104230005| Autofurgoane frigorifice, cu motor cu aprindere prin      |      |
|           | scanteie, de o incarcatura maxima </= 5 tone              | buc. |
|34104230006| Autocisterne pentru carburanti si lubrifianti, cu motor cu|      |
|           | aprindere prin scanteie, de o incarcatura                 |      |
|           | maxima </= 5 tone                                         | buc. |
|34104230007| Autocisterne pentru apa, cu motor cu aprindere prin       |      |
|           | scanteie, de o incarcatura maxima </= 5 tone              | buc. |
|34104230008| Autocisterne pentru alte lichide alimentare, cu motor cu  |      |
|           | aprindere prin scanteie, de o incarcatura                 |      |
|           | maxima </= 5 tone                                         | buc. |
|34104230009| Autocamioane 4x2, cu motor cu aprindere prin scanteie, de |      |
|           | o incarcatura maxima </= 5 tone                           | buc. |
|34104230010| Autocamioane 4x4, cu motor cu aprindere prin scanteie, de |      |
|           | o incarcatura maxima </= 5 tone                           | buc. |
|341042500  | Vehicule pentru transportul marfurilor, cu motor cu       |      |
|           | aprindere prin scanteie, de o incarcatura maxima > 5 tone | buc. |
|34104250001| Autofurgoane fara amenajari speciale, pentru transportul  |      |
|           | marfurilor, cu motor cu aprindere prin scanteie, de o     |      |
|           | incarcatura maxima > 5 tone                               | buc. |
|34104250002| Autodube fara amenajari speciale, pentru transportul      |      |
|           | marfurilor, cu motor cu aprindere prin scanteie, de o     |      |
|           | incarcatura maxima > 5 tone                               | buc. |
|34104250003| Autofurgoane ventilate pentru paine sau alte alimente, cu |      |
|           | motor cu aprindere prin scanteie, de o incarcatura        |      |
|           | maxima > 5 tone                                           | buc. |
|34104230004| Autofurgoane pentru posta, cu aprindere prin scanteie, de |      |
|           | o incarcatura maxima </= 5 tone                           | buc. |
|34104250005| Autofurgoane izoterme, cu aprindere prin scanteie, cu     |      |
|           | incarcatura maxima > 5 tone                               | buc. |
|34104250006| Autofurgoane frigorifice, cu motor cu aprindere prin      |      |
|           | scanteie, de o incarcatura maxima > 5 tone                | buc. |
|34104250007| Autocisterne pentru carburanti si lubrifianti, cu motor cu|      |
|           | aprindere prin scanteie, de o incarcatura maxima > 5 tone | buc. |
|34104250008| Autocisterne pentru apa, cu motor cu aprindere prin       |      |
|           | scanteie, de o incarcatura maxima > 5 tone                | buc. |
|34104250009| Autocisterne pentru alte lichide alimentare, cu motor cu  |      |
|           | aprindere prin scanteie, de o incarcatura maxima > 5 tone | buc. |
|34104250010| Autovehicule cu troliu pentru busteni, cu motor cu        |      |
|           | aprindere prin scanteie, de o incarcatura maxima > 5 tone | buc. |
|34104250011| Autocamioane 4x2, cu motor cu aprindere prin scanteie, de |      |
|           | o incarcatura maxima > 5 tone                             | buc. |
|34104250012| Autocamioane 4x4, cu motor cu aprindere prin scanteie, de |      |
|           | o incarcatura maxima > 5 tone                             | buc. |
|34104250013| Autocamioane 6x4, cu motor cu aprindere prin scanteie, de |      |
|           | o incarcatura maxima > 5 tone                             | buc. |
|34104250014| Autocamioane 6x6, cu motor cu aprindere prin scanteie, de |      |
|           | o incarcatura maxima > 5 tone                             | buc. |
|34104290000| Alte autovehicule pentru transportul marfurilor (exclusiv |      |
|           | vehicule cu motoare cu aprindere prin scanteie; vehicule  |      |
|           | cu motoare diesel; autobasculante destinate utilizarii in |      |
|           | afara drumurilor publice)                                 | buc. |
|341044000  | Tractoare rutiere pentru semiremorci                      | buc. |
|34104400001| Tractoare rutiere (autoremorchere) 6x6                    | buc. |
|34104400002| Tractoare rutiere (autoremorchere) 8x8                    | buc. |
|34104400003| Tractoare rutiere pentru semiremorci                      | buc. |
|341052001  | Automacarale (exclusiv pe senile si pe sasiu de           |      |
|           | autocamion)                                               | buc. |
|34105200101| Automacarale al caror brat suporta sarcini </= 5 tone     | buc. |
|34105200102| Automacarale al caror brat suporta sarcini >/= 5 tone     | buc. |
|341052002  | Automacarale pe sasiu de autocamion                       | buc. |
|34105200201| Automacarale pe sasiu de autocamion, cu brat              |      |
|           | autoincarcator                                            | buc. |
|34105200202| Automacarale pe sasiu de autocamion, cu brat pliant       |      |
|           | autoincarcator                                            | buc. |
|341054900  | Autovehicule speciale n.c.a (exclusiv autodepanatoare,    |      |
|           | auto-pompe pentru beton)                                  | buc. |
|34105490001| Autostropitoare                                           | buc. |
|34105490002| Autogunoiere                                              | buc. |
|34105490003| Automaturatoare                                           | buc. |
|34105490004| Autovidanjoare                                            | buc. |
|34105490005| Autovehicule cu plug pentru deszapezire                   | buc. |
|34105490006| Autovehicule cu perie pentru deszapezire                  | buc. |
|34105490007| Autovehicule pentru imprastierea materialelor             |      |
|           | antiderapante                                             | buc. |
|34105490008| Autofreze pentru deszapezire                              | buc. |
|34105490009| Autolaboratoare pentru radiologie                         | buc. |
|34105490010| Autolaboratoare pentru analize epidemiologice             | buc. |
|34105490011| Autosanitare pentru control fiziologic                    | buc. |
|34105490012| Autocabinete stomatologice                                | buc. |
|34105490013| Autolaboratoare farmaceutice                              | buc. |
|34105490014| Autoateliere mecanice                                     | buc. |
|34105490015| Autoateliere pentru intretinere                           | buc. |
|34105490016| Autoateliere speciale                                     | buc. |
|34105490017| Autoturnuri                                               | buc. |
|34105490018| Autotelescoape                                            | buc. |
|342023001  | Semiremorci pentru marfuri (exclusiv cele monoax)         | buc. |
|34202300101| Semiremorci cu platforma fixa                             | buc. |
|34202300102| Semiremorci cu platforma basculanta tip bena              | buc. |
|34202300103| Semiremorci furgon fara amenajare speciala                | buc. |
|34202300104| Semiremorci cisterna pentru combustibili si lubrifianti   | buc. |
|34202300105| Semiremorci cisterna pentru apa                           | buc. |
|34202300106| Semiremorci cisterna pentru lapte                         | buc. |
|34202300107| Semiremorci cisterna pentru alte lichide alimentare       | buc. |
|34202300108| Semiremorci cisterna pentru gaze lichefiate               | buc. |
|34202300109| Semiremorci izoterme                                      | buc. |
|34202300110| Semiremorci frigorifice                                   | buc. |
|34202300111| Semiremorci port containere                               | buc. |
|34202300112| Semiremorci pentru transportat materiale in vrac          | buc. |
|342023002  | Semiremorci pentru marfuri, monoax                        | buc. |
|34202300201| Semiremorci monoax, cu platforma fixa                     | buc. |
|34202300202| Semiremorci monoax, cu platforma basculanta tip bena      | buc. |
|34202300203| Semiremorci monoax, furgon fara amenajare speciala        | buc. |
|34202300204| Semiremorci monoax, cisterna pentru combustibili si       |      |
|           | lubrifianti                                               | buc. |
|34202300205| Semiremorci monoax, cisterna pentru apa                   | buc. |
|34202300206| Semiremorci monoax, cisterna pentru lapte                 | buc. |
|34202300207| Semiremorci monoax, cisterna pentru alte lichide          |      |
|           | alimentare                                                | buc. |
|34202300208| Semiremorci monoax, cisterna pentru gaze lichefiate       | buc. |
|34202300209| Semiremorci monoax, izoterme                              | buc. |
|34202300210| Semiremorci monoax, frigorifice                           | buc. |
|34202300211| Semiremorci monoax, port containere                       | buc. |
|34202300212| Semiremorci monoax, pentru transportat materiale in vrac  | buc. |
|342023003  | Remorci pentru marfuri                                    | buc. |
|34202300301| Remorci cu platforma fixa                                 | buc. |
|34202300302| Remorci cu platforma basculanta tip bena                  | buc. |
|34202300303| Remorci furgon fara amenajare speciala                    | buc. |
|34202300304| Remorci cisterna pentru combustibili si lubrifianti       | buc. |
|34202300305| Remorci cisterna pentru apa                               | buc. |
|34202300306| Remorci cisterna pentru lapte                             | buc. |
|34202300307| Remorci cisterna pentru alte lichide alimentare           | buc. |
|34202300308| Remorci cisterna pentru gaze lichefiate                   | buc. |
|34202300309| Remorci izoterme                                          | buc. |
|34202300310| Remorci frigorifice                                       | buc. |
|34202300311| Remorci port containere                                   | buc. |
|34202300312| Remorci pentru transportat materiale in vrac              | buc. |
|34202300313| Remorci cu platforma coborata pentru sarcini de 20 t      | buc. |
|34202300314| Remorci cu platforma coborata pentru sarcini de 40 t      | buc. |
|34202300315| Remorci cu platforma coborata pentru sarcini de 60 t      | buc. |
|351121330  | Nave de croaziera maritima, pacheboturi maritime si nave  |      |
|           | similare pentru transportul persoanelor                   | buc. |
|35112133001| Nave de croaziera maritima                                | buc. |
|35112133002| Pacheboturi maritime                                      | buc. |
|35112133003| Nave similare pacheboturilor maritime si navelor de       |      |
|           | croaziera maritima pentru transportul persoanelor         | buc. |
|35112135000| Feriboturi maritime                                       | buc. |
|351121900  | Feriboturi; nave de croaziera, pacheboturi si nave        |      |
|           | similare (exclusiv cele pentru navigatie maritima)        | buc. |
|35112190001| Feriboturi (exclusiv cele pentru navigatie maritima)      | buc. |
|35112190002| Nave de croaziera (exclusiv cele pentru navigatie         |      |
|           | maritima)                                                 | buc. |
|35112190003| Pacheboturi (exclusiv cele pentru navigatie maritima)     | buc. |
|35112190004| Nave similare feriboturilor, pacheboturilor si navelor    |      |
|           | de croaziera pentru transportul persoanelor (exclusiv     |      |
|           | cele pentru navigatie maritima)                           | buc. |
|351122000  | Nave cisterna                                             | buc. |
|351123000  | Nave frigorifice                                          | buc. |
|35112330000| Nave frigorifice maritime (exclusiv nave cisterna)        | buc. |
|35112390000| Nave frigorifice altele decat navele cisterna (exclusiv   |      |
|           | cele pentru navigatie maritima)                           | buc. |
|351124000  | Nave de transport in vrac a marfurilor (mineraliere,      |      |
|           | cerealiere, cargouri mixte si slepuri fluviale)           | buc. |
|35112400000| Nave maritime mixte (marfa & persoane)                    | buc. |
|35112430000| Cargouri maritime pentru transportat marfuri generale     |      |
|           | (exclusiv nave cisterna si nave frigorifice)              | buc. |
|35112440000| Nave maritime pentru transportat containere si nave       |      |
|           | maritime pentru transportat marfuri, de mare viteza       | buc. |
|35112450000| Nave maritime de tip ro-ro                                | buc. |
|35112460000| Nave maritime pentru transportul autovehiculelor          | buc. |
|35112473000| Nave maritime pentru transportul de gaze petroliere       |      |
|           | lichefiate                                                | buc. |
|351124800  | Nave de transport marfuri si/sau persoane altele decat    |      |
|           | pentru navigatia maritima, fara propulsie mecanica        | buc. |
|35112480001| Slepuri                                                   | buc. |
|35112480002| Ceamuri                                                   | buc. |
|35112480003| Barje                                                     | buc. |
|35112480004| Plotine                                                   | buc. |
|35112480005| Tancuri                                                   | buc. |
|351124900  | Nave de transport marfuri si/sau persoane altele decat    |      |
|           | pentru navigatia maritima, cu propulsie mecanica          |      |
|           | (exclusiv nave frigorifice; nave de croaziera,            |      |
|           | pacheboturi si nave similare; feriboturi)                 | buc. |
|35112490001| Bacuri fluviale pentru marfuri uscate                     | buc. |
|35112490002| Bacuri fluviale de trecere pentru vehicule si calatori    | buc. |
|35112490003| Mahoane fluviale pentru marfuri uscate                    | buc. |
|35112490004| Barcaze fluviale pentru marfuri uscate                    | buc. |
|351132300  | Remorchere                                                | buc. |
|35113230001| Remorchere maritime de linie pentru transport             | buc. |
|35113230002| Remorchere maritime portuare                              | buc. |
|35113230003| Remorchere fluviale                                       | buc. |
|351132500  | Impingatoare maritime                                     | buc. |
|35113250000| Impingatoare maritime                                     | buc. |
|351132900  | Impingatoare (exclusiv cele maritime)                     | buc. |
|35113290001| Impingatoare (exclusiv cele maritime)                     | buc. |
|351133300  | Dragi maritime                                            | buc. |
|35113330000| Dragi maritime                                            | buc. |
|351133530  | Nave far, nave pompa pentru incendii, macarale            |      |
|           | plutitoare si alte nave pentru care navigatia este numai o|      |
|           | functie subsidiara, destinate navigatiei maritime         | buc. |
|35113353001| Nave maritime, pompa pentru incendii                      | buc. |
|35113353002| Macarale maritime plutitoare                              | buc. |
|35113353003| Ateliere maritime plutitoare                              | buc. |
|35113353004| Nave maritime de balizare                                 | buc. |
|35113353005| Nave maritime de buncheraj                                | buc. |
|35113353006| Nave maritime de depoluare a apei                         | buc. |
|35113353007| Nave maritime de studii                                   | buc. |
|35113353008| Nave maritime tanc depozit                                | buc. |
|35113353009| Nava maritima hidrografica                                | buc. |
|351133550  | Docuri maritime, plutitoare                               | buc. |
|35113355000| Docuri maritime, plutitoare                               | buc. |
|351133700  | Alte dragi, nave far, nave pompa pentru incendii, macarale|      |
|           | plutitoare si alte nave pentru care navigatia este numai o|      |
|           | functie subsidiara (exclusiv cele pentru navigatie        |      |
|           | maritima)                                                 | buc. |
|35113370001| Dragi fluviale                                            | buc. |
|35113370002| Nave fluviale, pompa pentru incendii                      | buc. |
|35113370003| Macarale fluviale plutitoare                              | buc. |
|35113370004| Ateliere fluviale plutitoare                              | buc. |
|35113370005| Nave fluviale de balizare                                 | buc. |
|35113370006| Nave fluviale de buncheraj                                | buc. |
|35113370007| Nave fluviale de depoluare a apei                         | buc. |
|35113370008| Nave maritime de studii                                   | buc. |
|35113370009| Nave fluviale tanc depozit                                | buc. |
|351133930  | Alte nave maritime (inclusiv nave de salvare) altele decat|      |
|           | cele cu rame                                              | buc. |
|35113393001| Salupe maritime pentru calatori                           | buc. |
|35113393002| Salupe maritime de scafandri                              | buc. |
|35113393003| Salupe maritime de studii                                 | buc. |
|35113393004| Salupe maritime remorcher                                 | buc. |
|35113393005| Salupe maritime sanitare                                  | buc. |
|35113393006| Salupe maritime de salvare                                | buc. |
|35113393007| Mahoane maritime                                          | buc. |
|35113393008| Salande maritime                                          | buc. |
|35113393009| Pilotine maritime                                         | buc. |
|351133950  | Alte nave (inclusiv nave de salvare) altele decat cele cu |      |
|           | rame (exclusiv cele pentru navigatia maritima)            | buc. |
|35113395001| Salupe fluviale pentru calatori                           | buc. |
|35113395002| Salupe fluviale remorcher                                 | buc. |
|35113395003| Salupe fluviale sanitare                                  | buc. |
|35113395004| Salupe fluviale de salvare                                | buc. |
|351150000  | Alte dispozitive plutitoare (inclusiv plute, rezervoare,  |      |
|           | chesoane, debarcadere, geamanduri si balize)              | buc. |
|35115000001| Pontoane de acostare                                      | buc. |
|35115000002| Pontoane de descarcare                                    | buc. |
|35115000003| Pontoane de pompare                                       | buc. |
|35115000004| Pontoane dormitor                                         | buc. |
|35115000005| Debarcadere                                               | buc. |
|35115000006| Chesoane                                                  | buc. |
|351213300  | Barci cu motor pentru agrement sau sport destinate        |      |
|           | navigatiei maritime (exclusiv cele cu motor suspendat)    | buc. |
|351213550  | Barci cu motor pentru agrement sau sport de o             |      |
|           | lungime </= 7,5 m, altele decat cele destinate navigatiei |      |
|           | maritime (exclusiv cele cu motor suspendat)               | buc. |
|351213570  | Barci cu motor pentru agrement sau sport de o lungime     |      |
|           | lungime > 7,5 m, altele decat cele destinate navigatiei   |      |
|           | maritime (exclusiv cele cu motor suspendat)               | buc. |
|351213970  | Alte nave si ambarcatiuni de agrement sau sport, cu       |      |
|           | greutatea unitara > 100 kg si lungimea > 7,5 m (inclusiv  |      |
|           | cele cu motor suspendat, barci cu rame si canoe)          | buc. |
|352012000  | Locomotive Diesel - electrice                             | buc. |
|352013900  | Alte locomotive (inclusiv tendere)                        | buc. |
|35201390100| Locomotive Diesel - hidraulice pentru linii magistrale    | buc. |
|352020301  | Vagoane de calatori si vagoane de marfa autopropulsate, cu|      |
|           | sursa exterioara de electricitate (exclusiv vagoane de    |      |
|           | tramvai, vehicule pentru intretinere sau servicii de cale |      |
|           | ferata; vagoane pentru metrou)                            | buc. |
|35202030101| Vagoane de calatori autopropulsate, cu sursa exterioara   |      |
|           | de electricitate                                          | buc. |
|35202030102| Vagoane de marfa autopropulsate, cu sursa exterioara de   |      |
|           | electricitate                                             | buc. |
|352031000  | Vehicule pentru intretinere sau pentru servicii de cale   |      |
|           | ferata sau similare, chiar autopropulsate (inclusiv       |      |
|           | vagoane atelier; vagoane macara; vagoane echipate pentru  |      |
|           | completarea balastului; vagoane de aliniere a caii ferate;|      |
|           | vagoane de proba si drezine)                              | buc. |
|35203100001| Autodrezina C.F.N.                                        | buc. |
|35203100002| Autocamion drezina C.F.N.                                 | buc. |
|35203100003| Vagoane atelier                                           | buc. |
|35203100004| Vagoane macara                                            | buc. |
|35203100005| Vagoane echipate pentru completarea balastului            | buc. |
|35203100006| Vagoane de aliniere a caii ferate                         | buc. |
|35203100007| Vagoane pentru intretinere sau pentru servicii de cale    |      |
|           | ferata sau similare                                       | buc. |
|35203100008| Drezine                                                   | buc. |
|352032001  | Vagoane de calatori, vagoane de bagaje, vagoane postale si|      |
|           | alte vagoane speciale de cale ferata sau similare, fara   |      |
|           | autopropulsie (exclusiv vagoane de tramvai, vehicule      |      |
|           | pentru intretinere sau pentru servicii de cale ferata)    |      |
|           | pentru linii magistrale                                   | buc. |
|35203200101| Vagoane de clasa pentru calatori                          | buc. |
|35203200102| Vagoane pentru bagaje                                     | buc. |
|352033000  | Vagoane pentru transportul marfurilor pe calea ferata     |      |
|           | (vagoane cisterna, frigorifice, cu descarcare automata,   |      |
|           | containere etc.)                                          | buc. |
|35203330100| Vagoane cisterna si similare (exclusiv autopropulsate)    | buc. |
|35203330200| Vagoane izoterme, refrigerante sau frigorifice (exclusiv  |      |
|           | vagoane cisterna si vagoane autopropulsate)               | buc. |
|35203330300| Alte vagoane acoperite si inchise pentru transportul      |      |
|           | marfurilor, altele decat cele cu descarcare automata      |      |
|           | (exclusiv autopropulsate)                                 | buc. |
|35203350200| Vagoane descoperite, cu lateralele nerabatabile, a caror  |      |
|           | inaltime depaseste 60 cm (exclusiv autopropulsate)        | buc. |
|353031300  | Elicoptere care neincarcate au o greutate </= 2000 kg     | buc. |
|35303130001| Elicoptere pentru transport de calatori                   | buc. |
|35303130002| Elicoptere pentru transport de marfuri                    | buc. |
|35303130003| Elicoptere pentru imprastierea ingrasamintelor chimice si |      |
|           | insectofungicidelor                                       | buc. |
|353031500  | Elicoptere, care neincarcate, au o greutate > 2000 kg     | buc. |
|35303150001| Elicoptere pentru transport de calatori                   | buc. |
|35303150002| Elicoptere pentru transport de marfuri                    | buc. |
|35303150003| Elicoptere pentru imprastierea ingrasamintelor chimice si |      |
|           | insectofungicidelor                                       | buc. |
|35303150004| Elicoptere pentru montaj                                  | buc. |
|353032000  | Avioane si alte aeronave, care neincarcate, au o          |      |
|           | greutate </= 2000 kg                                      | buc. |
|35303200001| Avioane pentru transport de calatori                      | buc. |
|35303200002| Avioane sanitare                                          | buc. |
|353033000  | Avioane si alte aeronave, care neincarcate au o           |      |
|           | greutate > 2000 kg, dar </= 15000 kg                      | buc. |
|35303300001| Avioane pentru transport de calatori                      | buc. |
|35303300002| Avioane pentru transport de marfuri                       | buc. |
|35303300003| Avioane mixte                                             | buc. |
|35303300004| Avioane pentru imprastierea ingrasamintelor chimice si    |      |
|           | insectofungicidelor                                       | buc. |
|35303300005| Avioane sanitare                                          | buc. |
|353034000  | Avioane si alte aeronave, care neincarcate au o           |      |
|           | greutate > 15000 kg                                       | buc. |
|35303400001| Avioane pentru transport de calatori                      | buc. |
|35303400002| Avioane pentru transport de marfuri                       | buc. |
|35303400003| Avioane mixte                                             | buc. |
|354112000  | Motociclete cu capacitate cilindrica > 50 cm^3            | buc. |
|35411215000| Motociclete cu motor de o capacitate cilindrica > 50 cm^3,|      |
|           | dar </= 250 cm^3 (exclusiv scutere)                       | buc. |
|35411230000| Motociclete cu motor de o capacitate                      |      |
|           | cilindrica > 250 cm^3, dar </= 500 cm^3                   | buc. |
|35411250000| Motociclete cu motor de o capacitate                      |      |
|           | cilindrica > 500 cm^3, dar </= 800 cm^3                   | buc. |
|35411270000| Motociclete cu motor de o capacitate                      |      |
|           | cilindrica > 800 cm^3                                     | buc. |
|452111000  | Lucrari de constructii pentru ridicarea cladirilor de     |      |
|           | locuit individuale                                        |  mp  |
|45211100001| 1 - 2 camere in locuinte apartinand persoanelor fizice    |  mp  |
|45211100002| 3 - 4 camere in locuinte apartinand persoanelor fizice    |  mp  |
|45211100003| 5 - 6 camere in locuinte apartinand persoanelor fizice    |  mp  |
|45211100004| 7 - 8 camere in locuinte apartinand persoanelor fizice    |  mp  |
|45211100005| 9 - 10 camere in locuinte apartinand persoanelor fizice   |  mp  |
|45211100006| 11 - 14 camere in locuinte apartinand persoanelor fizice  |  mp  |
|45211100007| 15 - 20 camere in locuinte apartinand persoanelor fizice  |  mp  |
|452113000  | Lucrari de constructii pentru ridicarea cladirilor        |      |
|           | industriale si agrotehnice                                |  mp  |
|45211300001| Baracamente                                               |  mp  |
|45211300002| Spatii de depozitare                                      |  mp  |
|45211300003| Grajduri                                                  |  mp  |
|452114000  | Lucrari de constructii pentru ridicarea cladirilor        |      |
|           | comerciale si de prestari de servicii                     |  mp  |
|45211400001| Hoteluri                                                  |  mp  |
|45211400002| Moteluri                                                  |  mp  |
|45211400003| Cabane                                                    |  mp  |
|45211400004| Campinguri                                                |  mp  |
|45211400005| Restaurante                                               |  mp  |
|45211400006| Cantine                                                   |  mp  |
|452115000  | Lucrari de constructii pentru ridicarea cladirilor cu     |      |
|           | destinatii diverse                                        |  mp  |
|45211500001| Scoli                                                     |  mp  |
|45211500002| Gradinite                                                 |  mp  |
|45211500003| Sali de spectacole                                        |  mp  |
|45211500004| Stadioane                                                 |  mp  |
|45211500005| Sali de sport                                             |  mp  |
|45211500006| Cluburi                                                   |  mp  |
|45211500007| Camine                                                    |  mp  |
|45211500008| Internate                                                 |  mp  |
|___________|___________________________________________________________|______|

                              PARTEA A II-A

    PRESTARI DE SERVICII IN INTERES PUBLIC, CARE SE PLANIFICA SI SE POT ASIGURA IN BAZA CERERILOR PRIVIND PRESTARILE DE SERVICII IN INTERES PUBLIC

 ______________________________________________________________________________
|   CNBR    |                   DENUMIRE PRODUS                         |  UM  |
|___________|___________________________________________________________|______|
|174090000  | Servicii de reparatii ale articolelor tehnice             |      |
|           | confectionate din textile                                 |      |
|17409000001| Servicii de reparatii ale articolelor tehnice             |      |
|           | confectionate din textile (articole de parasutism)        | ore  |
|17409000002| Servicii de reparatii ale articolelor tehnice             |      |
|           | confectionate din textile (articole de campare)           | ore  |
|17409000003| Servicii de reparatii ale articolelor tehnice             |      |
|           | confectionate din textile (saci de dormit)                | ore  |
|17409000004| Servicii de reparatii ale articolelor tehnice             |      |
|           | confectionate din textile (articole de ambalat)           | ore  |
|282190000  | Instalarea, intretinerea si repararea rezervoarelor       |      |
|           | metalice                                                  |      |
|28219000000| Intretinerea si repararea rezervoarelor, cisternelor si   |      |
|           | altor recipienti metalici                                 |ore/om|
|292292000  | Intretinerea si repararea echipamentelor de ridicat si    |      |
|           | manipulat                                                 |      |
|29229200001| Intretinerea si repararea echipamentelor de ridicat       |ore/om|
|29229200002| Intretinerea si repararea echipamentelor de manipulat     |ore/om|
|311092000  | Intretinerea, repararea si revizia motoarelor,            |      |
|           | generatoarelor si transformatoarelor electrice            |      |
|31109200000| Reparatii si intretinerea de motoare electrice,           |      |
|           | generatoare si transformatoare electrice                  |ore/om|
|316292000  | Intretinerea si repararea echipamentelor electrice diverse|ore/om|
|331092000  | Intretinerea si repararea instrumentelor si aparatelor    |      |
|           | medico-chirurgicale                                       |ore/om|
|332092000  | Intretinerea si repararea instrumentelor si aparatelor    |      |
|           | pentru masura, verificare, control, navigatie si alte     |      |
|           | utilizari                                                 |ore/om|
|351191000  | Reparatii de nave, barci si dispozitive plutitoare        |      |
|           | (exclusiv iahturi, alte nave de sport sau agrement, barci |      |
|           | cu rame si canoe)                                         |ore/om|
|35119100001| Reparatii de nave                                         |ore/om|
|35119100002| Reparatii de barci (exclusiv iahturi, alte nave de sport  |      |
|           | sau agrement, barci cu rame si canoe)                     |ore/om|
|35119100003| Reparatii de dispozitive plutitoare                       |ore/om|
|351192000  | Transformarea navelor, barcilor si a dispozitivelor       |      |
|           | plutitoare (exclusiv iahturi, alte nave de sport sau      |      |
|           | agrement, barci cu rame si canoe)                         |      |
|35119200001| Transformarea navelor                                     |ore/om|
|35119200002| Transformarea barcilor (exclusiv iahturi, alte nave de    |      |
|           | sport sau agrement, barci cu rame si canoe)               |ore/om|
|35119200003| Transformarea dispozitivelor plutitoare                   |ore/om|
|353091000  | Intretinerea si repararea aeronavelor                     |      |
|35309100000| Reparatia si intretinerea aeronavelor si motoarelor de    |      |
|           | aeronave                                                  |ore/om|
|353092000  | Reconditionarea aeronavelor                               |      |
|353092300  | Reconditionarea motoarelor de aeronave                    |ore/om|
|353092500  | Reconditionarea elicopterelor                             |ore/om|
|353092700  | Reconditionarea avioanelor si altor aeronave (exclusiv    |      |
|           | elicoptere, motoare de aeronave)                          |ore/om|
|401030000  | Servicii de transport si distributie a energiei electrice |      |
|40103000000| Servicii de transport si distributie a energiei electrice |  ore |
|402020000  | Servicii de distribuire a combustibililor gazosi          |      |
|40202000000| Servicii de distribuire a combustibililor gazosi          |  ore |
|410020000  | Servicii de gospodarie si distributie a apei              |      |
|41002400000| Servicii de distributie a apei                            |  ore |
|4523100000 | Lucrari de constructii de cai de comunicatii terestre     |      |
|45231100000| Lucrari de structura pentru autostrazi, sosele (exclusiv  |      |
|           | cele suspendate), strazi                                  |ore/om|
|45231200000| Lucrari de copertare rutiere                              |ore/om|
|45231300000| Lucrari de constructii de cai ferate                      |ore/om|
|45231400000| Lucrari de constructii de piste de aterizare-decolare si  |      |
|           | de garare a avioanelor                                    |ore/om|
|45231500000| Lucrari de marcare a drumurilor                           |ore/om|
|452410000  | Lucrari de constructii hidrotehnice                       |      |
|45241100000| Lucrari de constructii de porturi                         |ore/om|
|45241200000| Lucrari de constructii de baraje, diguri, canale,         |      |
|           | apeducte, derivare, regularizare, combaterea eroziunii    |      |
|           | solului (inclusiv intretinerea acestora)                  |ore/om|
|45241300000| Lucrari de constructii de ecluze                          |ore/om|
|45241400000| Lucrari de constructii subacvatice                        |ore/om|
|452510000  | Lucrari de constructii pentru transport prin conducte pe  |      |
|           | distanta mare                                             |      |
|45251600000| Lucrari de constructii de linii de telecomunicatii        |ore/om|
|453100000  | Lucrari de instalatii electrice                           |      |
|45311200000| Lucrari de instalatii electrice pentru cladiri            |ore/om|
|45314100000| Lucrari de instalare a echipamentelor telefonice si       |      |
|           | informatice                                               |ore/om|
|45314200000| Lucrari de instalare a altor tipuri de linii de           |      |
|           | comunicatii                                               |ore/om|
|4543200000 | Lucrari de izolatii si protectie anticoroziva             |      |
|45321100000| Lucrari de izolatie termica                               |ore/om|
|45321200000| Alte lucrari de izolatii                                  |ore/om|
|453300000  | Lucrari de instalatii interioare de incalzire centrala,   |      |
|           | climatizare si de distributie a apei si a gazelor         |      |
|45331100000| Lucrari de instalatii de incalzire                        |ore/om|
|45332000000| Lucrari de instalatii pentru epurarea, distributia si     |      |
|           | evacuarea apei                                            |ore/om|
|45333000000| Lucrari de instalatii de distributie a gazelor            |ore/om|
|454200000  | Lucrari de tamplarie si dulgherie                         |ore/om|
|454300000  | Lucrari de pardosire si placare                           |ore/om|
|454420000  | Lucrari de vopsitorie                                     |ore/om|
|502100000  | Intretinerea si repararea autovehiculelor (cu exceptia    |      |
|           | reparatiilor executate in intreprinderi organizate de tip |      |
|           | industrial)                                               |      |
|50212100000| Intretinerea si repararea mecanica a altor autovehicule   |ore/om|
|50212200000| Intretinerea si repararea electrica a altor autovehicule  |ore/om|
|50212300000| Intretinerea si repararea caroseriei si a pneurilor altor |      |
|           | autovehicule                                              |ore/om|
|50213100000| Servicii de spalare si curatire a autovehiculelor         |  ore |
|50213200000| Servicii de asistenta, remorcare si depanare a            |      |
|           | autovehiculelor                                           |  ore |
|504200000  | Repararea si intretinerea motocicletelor                  |      |
|50421000000| Servicii de reparare si intretinere a motocicletelor      |  ore |
|527100000  | Servicii de reparatii ale incaltamintei si ale articolelor|      |
|           | din piele                                                 |      |
|52711000000| Servicii de reparatii ale incaltamintei si ale articolelor|      |
|           | din piele                                                 |  ore |
|527200000  | Servicii de reparatii ale articolelor electrice de uz     |      |
|           | gospodaresc                                               |      |
|52721100000| Servicii de reparatii ale aparatelor de radio si          |      |
|           | televizoare si ale altor aparate audio si video           |  ore |
|52721200000| Servicii de reparatii ale altor aparate si articole       |      |
|           | electrice de uz gospodaresc                               |  ore |
|527410000  | Servicii de reparatii ale articolelor de imbracaminte si  |      |
|           | articolelor textile de uz personal sau casnic             |      |
|52741100000| Servicii de reparatii ale articolelor de imbracaminte si  |      |
|           | articolelor textile de uz personal sau casnic             |  ore |
|553010000  | Servicii de alimentatie publica in restaurante            |      |
|55301100000| Servicii de alimentatie publica in restaurante cu         |      |
|           | servire completa                                          |  ore |
|555210000  | Servicii ale altor unitati de preparare a hranei          |      |
|55521300000| Servicii de preparare si furnizare a preparatelor culinare|      |
|           | pentru cantine, pe baza de contract                       |  ore |
|601000000  | Servicii de transport pe calea ferata                     |      |
|60101100000| Servicii de transport interurban de calatori pe calea     |      |
|           | ferata                                                    |  ore |
|60102100000| Servicii de transport frigorific pe calea ferata          |  ore |
|60102200000| Servicii de transport de produse petroliere pe calea      |      |
|           | ferata                                                    |  ore |
|60102400000| Servicii de transport de marfuri containerizate pe calea  |      |
|           | ferata                                                    |  ore |
|60102700000| Servicii de transport, pe calea ferata ale altor marfuri  |      |
|           | n.c.a                                                     |  ore |
|602210000  | Servicii de taxi si servicii de inchiriere a              |      |
|           | automobilelor, cu sofer                                   |  ore |
|6022120000 | Servicii de inchiriere a automobilelor, cu sofer          |  ore |
|602310000  | Servicii de transport terestru ocazional, de calatori     |      |
|60231100000| Servicii de inchiriere a autobuzelor si autocarelor, cu   |      |
|           | sofer                                                     |  ore |
|602400000  | Servicii de transport rutier de marfuri                   |      |
|60241100000| Servicii de transport rutier frigorific                   |  ore |
|60241200000| Servicii de transport rutier de produse petroliere        |  ore |
|60241300000| Servicii de transport rutier de produse lichide si        |      |
|           | gazoase, in vrac                                          |  ore |
|60241400000| Servicii de transport rutier de marfuri containerizate    |  ore |
|60241700000| Alte servicii de transport rutier specializat             |  ore |
|60242200000| Servicii de transport rutier nespecializat de marfuri,    |      |
|           | n.c.a.                                                    |  ore |
|60243000000| Servicii de inchiriere a vehiculelor comerciale de marfa, |      |
|           | cu sofer                                                  |  ore |
|611000000  | Servicii de transport maritim si de coasta                |      |
|61101100000| Servicii de transport de calatori cu bacul (inclusiv      |      |
|           | vehicule, vagoane, bagaje etc), maritim si de coasta      |  ore |
|61101200000| Alte servicii de transport de pasageri, maritim si de     |      |
|           | coasta                                                    |  ore |
|61102100000| Servicii de transport maritim si de coasta, frigorific    |  ore |
|61102200000| Servicii de transport maritim si de coasta, de produse    |      |
|           | petroliere                                                |  ore |
|61102400000| Servicii de transport de marfa containerizata, maritim si |      |
|           | de coasta                                                 |  ore |
|61102700000| Servicii de transport ale altor marfuri n.c.a., maritim si|      |
|           | de coasta                                                 |  ore |
|612000000  | Servicii de transport pe apele interioare si fluviale     |      |
|61201100000| Servicii de transport de calatori cu bacul (inclusiv      |      |
|           | automobile si bagaje insotitoare) pe apele interioare si  |      |
|           | fluviale                                                  |  ore |
|61201200000| Alte servicii de transport de calatori (pe rauri, canale, |      |
|           | alte cai navigabile interioare)                           |  ore |
|61202100000| Servicii de transport fluvial de marfuri refrigerate      |  ore |
|61202200000| Servicii de transport fluvial de produse petroliere       |  ore |
|61202400000| Servicii de transport fluvial de marfa containerizata     |  ore |
|61202500000| Servicii de transport fluvial al altor marfuri            |  ore |
|622000000  | Servicii de transport aerian, ocazional                   |      |
|62201000000| Servicii de transport aerian, de calatori, ocazional      |  ore |
|62202000000| Servicii de transport aerian, de marfuri, ocazional       |  ore |
|631110000  | Servicii de manipulare a marfurilor                       |      |
|63111100000| Servicii de manipulare a marfurilor containerizate        |  ore |
|63111200000| Servicii de manipulare a marfurilor necontainerizate      |  ore |
|631210000  | Servicii de stocare si depozitare                         |      |
|63121100000| Servicii de depozitare a bunurilor congelate sau          |      |
|           | refrigerate                                               |  ore |
|63121200000| Servicii de depozitare a lichidelor varsate si a gazelor  |  ore |
|63121400000| Alte servicii de stocare si depozitare                    |  ore |
|632210000  | Alte servicii anexe de transport pe apa                   |      |
|63221200000| Servicii de pilotaj (pentru intrarea si iesirea din port) |  ore |
|63221300000| Servicii de remorcare pentru acostarea navelor in docuri  |  ore |
|63221400000| Servicii de protectie a navigatiei maritime si fluviale   |      |
|           | (servicii legate de exploatarea farurilor, farurilor      |      |
|           | plutitoare, geamandurilor; servicii pentru marcarea       |      |
|           | canalelor etc.)                                           |  ore |
|63221500000| Servicii de salvare si repunere pe linia de plutire a     |      |
|           | navelor naufragiate                                       |  ore |
|63221600000| Alte servicii anexe de transport pe apa (inclusiv ale     |      |
|           | agentiilor de bilete)                                     |  ore |
|632310000  | Alte servicii auxiliare de transport aerian               |      |
|63231100000| Servicii de exploatare a aeroporturilor (servicii         |      |
|           | terminale pentru pasageri si servicii la sol, inclusiv    |      |
|           | cele legate de pistele de rulare)                         |  ore |
|63231200000| Servicii de control al traficului aerian (servicii de     |      |
|           | exploatare a turnurilor de control si a statiilor radar,  |      |
|           | servicii de control al aterizarii si decolarii            |      |
|           | aeronavelor)                                              |  ore |
|63231300000| Alte servicii anexe de transport aerian: servicii de      |      |
|           | intretinere, curatire si dezinfectie a avioanelor;        |      |
|           | servicii de protectie si prevenire a incendiilor; servicii|      |
|           | de remorcare a avioanelor etc; servicii ale agentiilor de |      |
|           | bilete                                                    |  ore |
|642110000  | Servicii telefonice                                       |      |
|64211100000| Servicii de telefonie publica locala                      |  ore |
|64211200000| Servicii de telefonie publica interurbana                 |  ore |
|64211300000| Servicii de telefonie mobila                              |  ore |
|6423100000 | Servicii de retea de comunicatii de date                  |      |
|64231100000| Servicii de retea de comunicatii de date                  |  ore |
|64231200000| Servicii de informare si posta electronica                |  ore |
|643300000  | Servicii de radiocomunicatii si de intretinere a retelei  |      |
|           | specifice                                                 |      |
|64331000000| Servicii de radiocomunicatii si de intretinere a retelei  |      |
|           | specifice                                                 |  ore |
|723000000  | Servicii de prelucrare informatica a datelor              |      |
|72301000000| Servicii de administrare sistem si exploatare echipamente |      |
|           | informatice si retele                                     |  ore |
|725010000  | Servicii de intretinere si de reparare a masinilor de     |      |
|           | birou, de contabilizat si calculatoare                    |      |
|72501100000| Servicii de intretinere si de reparare a masinilor de     |      |
|           | birou                                                     |  ore |
|72501200000| Servicii de intretinere si de reparatii a calculatoarelor |      |
|           | si a altor echipamente informatice                        |  ore |
|851110000  | Servicii de spitalizare si sanatoriale                    |      |
|85111100000| Servicii de spitalizare chirurgicala                      |  ore |
|85111200000| Servicii de spitalizare si sanatoriale, medicale          |  ore |
|85111400000| Servicii de spitalizare si sanatoriale pentru recuperare  |  ore |
|85111500000| Servicii de spitalizare si sanatoriale in psihiatrie      |  ore |
|851410000  | Alte servicii de asistenta pentru sanatate umana          |  ore |
|85141400000| Servicii de ambulanta                                     |  ore |
|85141600000| Servicii ale laboratoarelor de analize medicale, de       |      |
|           | radiologie, de anatomie patologica, de transfuzie         |      |
|           | sanguina, de medicina legala etc.                         |  ore |
|852010000  | Servicii veterinare                                       |  ore |
|900000000  | Asanarea si indepartarea gunoaielor; salubritate si       |      |
|           | activitati similare                                       |      |
|90001100000| Servicii de epurare a apelor reziduale (gestiunea si      |      |
|           | intretinerea canalizarii; tratamentul si evacuarea apelor |      |
|           | uzate si a noroaielor)                                    |  ore |
|90001200000| Servicii de vidanjare si curatire a haznalelor si gropilor|      |
|           | septice                                                   |  ore |
|90002100000| Servicii de colectare a deseurilor menajere, urbane si a  |      |
|           | deseurilor industriale si comerciale obisnuite            |  ore |
|930110000  | Servicii de spalatorie-vopsitorie textile si blanuri      |      |
|93011300000| Spalarea hainelor si articolelor textile                  |  ore |
|930200000  | Servicii de coafura si alte servicii de infrumusetare     |      |
|93022200000| Servicii de frizerie pentru barbati                       |  ore |
|930310000  | Servicii funerare                                         |      |
|93031100000| Pompe funebre                                             |  ore |
|93031200000| Servicii conexe inhumarii si incinerarii                  |  ore |
|___________|___________________________________________________________|______|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 63/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 63 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 50 1997
    Attention! Attention!! Attention!!!, What is your situation? *Need 100% financing *Can't verify income *Can't verify employment *Recently self employed *Bankruptcy Collections *Credit issues *Accumulated Bills Settlement * Personal Investment Project or Company Investment Projects e.t.c. Apply for a quick and convenient loan to pay off bills and debts, start a new business or refinance your projects and expand your business in this year 2017 at the cheapest interest rate of %. For more details email us today via email:(bdsfn.com@gmail.com) Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Best Regards. Mrs.Carol Anderson Attention! Attention!! Attention!!!, What is your situation? *Need 100% financing *Can't verify income *Can't verify employment *Recently self employed *Bankruptcy Collections *Credit issues *Accumulated Bills Settlement * Personal Investment Project or Company Investment Projects e.t.c. Apply for a quick and convenient loan to pay off bills and debts, start a new business or refinance your projects and expand your business in this year 2017 at the cheapest interest rate of %. For more details email us today via email:(bdsfn.com@gmail.com) Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Best Regards. Mrs.Carol Anderson
ANONIM a comentat Legea 50 1997
    Attention! Attention!! Attention!!!, What is your situation? *Need 100% financing *Can't verify income *Can't verify employment *Recently self employed *Bankruptcy Collections *Credit issues *Accumulated Bills Settlement * Personal Investment Project or Company Investment Projects e.t.c. Apply for a quick and convenient loan to pay off bills and debts, start a new business or refinance your projects and expand your business in this year 2017 at the cheapest interest rate of %. For more details email us today via email:(bdsfn.com@gmail.com) Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Best Regards. Mrs.Carol Anderson Attention! Attention!! Attention!!!, What is your situation? *Need 100% financing *Can't verify income *Can't verify employment *Recently self employed *Bankruptcy Collections *Credit issues *Accumulated Bills Settlement * Personal Investment Project or Company Investment Projects e.t.c. Apply for a quick and convenient loan to pay off bills and debts, start a new business or refinance your projects and expand your business in this year 2017 at the cheapest interest rate of %. For more details email us today via email:(bdsfn.com@gmail.com) Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Best Regards. Mrs.Carol Anderson
ANONIM a comentat Legea 50 1997
    Attention! Attention!! Attention!!!, What is your situation? *Need 100% financing *Can't verify income *Can't verify employment *Recently self employed *Bankruptcy Collections *Credit issues *Accumulated Bills Settlement * Personal Investment Project or Company Investment Projects e.t.c. Apply for a quick and convenient loan to pay off bills and debts, start a new business or refinance your projects and expand your business in this year 2017 at the cheapest interest rate of %. For more details email us today via email:(bdsfn.com@gmail.com) Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Best Regards. Mrs.Carol Anderson Attention! Attention!! Attention!!!, What is your situation? *Need 100% financing *Can't verify income *Can't verify employment *Recently self employed *Bankruptcy Collections *Credit issues *Accumulated Bills Settlement * Personal Investment Project or Company Investment Projects e.t.c. Apply for a quick and convenient loan to pay off bills and debts, start a new business or refinance your projects and expand your business in this year 2017 at the cheapest interest rate of %. For more details email us today via email:(bdsfn.com@gmail.com) Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Best Regards. Mrs.Carol Anderson
ANONIM a comentat Legea 50 1997
    Attention! Attention!! Attention!!!, What is your situation? *Need 100% financing *Can't verify income *Can't verify employment *Recently self employed *Bankruptcy Collections *Credit issues *Accumulated Bills Settlement * Personal Investment Project or Company Investment Projects e.t.c. Apply for a quick and convenient loan to pay off bills and debts, start a new business or refinance your projects and expand your business in this year 2017 at the cheapest interest rate of %. For more details email us today via email:(bdsfn.com@gmail.com) Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Best Regards. Mrs.Carol Anderson Attention! Attention!! Attention!!!, What is your situation? *Need 100% financing *Can't verify income *Can't verify employment *Recently self employed *Bankruptcy Collections *Credit issues *Accumulated Bills Settlement * Personal Investment Project or Company Investment Projects e.t.c. Apply for a quick and convenient loan to pay off bills and debts, start a new business or refinance your projects and expand your business in this year 2017 at the cheapest interest rate of %. For more details email us today via email:(bdsfn.com@gmail.com) Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Best Regards. Mrs.Carol Anderson
ANONIM a comentat Legea 4 2015
    Dear Applicant, Do you seek funds to pay off Credits and Debts? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) is here to put a stop to your financial problems. We offer all kinds of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We give out loan with an Interest rate of 1.00%. Interested applicants should Contact us via email: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan amount needed: - Loan Duration: - Purpose of loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Legea 4 2015
    Dear Applicant, Do you seek funds to pay off Credits and Debts? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) is here to put a stop to your financial problems. We offer all kinds of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We give out loan with an Interest rate of 1.00%. Interested applicants should Contact us via email: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan amount needed: - Loan Duration: - Purpose of loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Buna, Ai nevoie de un împrumut pentru a-ți plăti facturile? Sau pentru afacerea dvs. dacă da Trimiteți-ne un e-mail: mrscaroline.lucy@gmail.com apoi completați aceste informații înregistrați-vă numele în baza noastră de date. (1) Numele tau: (2) Suma necesară pentru împrumut: (3) Număr de telefon: (4) Durata: (5) Sex: (6) Țara Mulțumiri
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2016
    În prezent, oferim o schemă de împrumut flotantă cu o rată a dobânzii de 2% cu ID-ul corect. Puteți trimite solicitarea dvs. pentru orice sumă de împrumut de care aveți nevoie. Oferim împrumuturi în valoare de 5.000 USD USD Min. $ 50,000,000.00 USD Max. Avem un împrumut pe termen lung de maxim cinci (cinci) până la cincizeci (50) ani. Oferim următorul tip de împrumut: împrumut de proiect, împrumut de refinanțare, împrumuturi pentru investiții de afaceri, mașini sau vehicule. Credite, credite pentru studenți, consolidarea datoriilor, locuințe. Credite, împrumuturi personale, credite de călătorie și de vacanță, credit pentru Crăciun și Anul Nou. Contactați biroul firmei FOX INVESTMENT COMPANY LIMITED prin e-mail: foxinvestmentcompanyltd@gmail.com Dacă sunteți interesat de propunerea noastră financiară și doriți să primiți un împrumut de la noi, contactați-ne și furnizați-ne informațiile de mai jos și va fi necesar să inițieți suma împrumutului în consecință. Nume: ___________________________ Nume: ____________________________ Sex: _______________________________ Starea civilă: _______________________ Adresa: ______________________ Codul orașului: ________________________ Țară: ______________________________ Data de nastere: ________________________ Suma necesară pentru împrumut: ________________ Durata împrumutului: ________________________ Venit lunar / venit anual: _________ Ocupația: ___________________________ Scopul creditului: _____________________ Telefon: ________________________________ Fax: __________________________________ Ca o recunoaștere a acestor detalii, vor fi trimise Termeni și condiții bine calculate, inclusiv acordul. Vă mulțumim pentru patronajul dvs.! Cu salutări, E-mail: foxinvestmentcompanyltd@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 188 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Hotărârea 776 2017
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu