Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1194 din 22 august 2002

pentru aprobarea Nomenclatorului bunurilor rechizitionabile

ACT EMIS DE: OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE


SmartCity3

              COMISIA CENTRALA DE RECHIZITII
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 873 din  4 decembrie 2002

    In temeiul art. 31 lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 11/1998, Comisia Centrala de Rechizitii a aprobat in sedinta din 22 august 2002 Nomenclatorul bunurilor rechizitionabile, prezentat in anexele nr. 1, 2 si 3 la prezenta hotarare.
    In baza propunerilor formulate de Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de Interne, Secretariatul tehnic permanent al Comisiei Centrale de Rechizitii a actualizat Nomenclatorul bunurilor rechizitionabile prin detalieri sau combinatii ale ultimului nivel de structura, asigurand corespondenta informatiilor respective cu sistemul de grupare si codificare utilizat in Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, Clasificarea produselor si serviciilor asociate activitatilor - CPSA si Nomenclatorul de produse pentru anchetele de productie - PRODROM.
    Nomenclatorul bunurilor rechizitionabile este structurat in trei parti:
    Partea I - Bunuri rechizitionabile care se planifica si se pot asigura prin planul de rechizitii;
    Partea a II-a - Bunuri rechizitionabile care se planifica si se pot asigura prin planul de mobilizare a economiei nationale;
    Partea a III-a - Prestari de servicii care se planifica si se pot asigura in baza cererilor privind prestarile de servicii in interes public.
    Semnificatia simbolurilor:
    1. CNBR - cod nomenclator bunuri rechizitionabile
    2. In partea I, pentru terenuri, in coloana CNBR, literele majuscule reprezinta ultimul nivel de agregare din lista de coduri a Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, aprobata prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 744 din 21 noiembrie 2001.
    3. Codurile folosite de catre Comisia Centrala de Rechizitii au avut in vedere ultimul nivel de agregare consacrat de CAEN, CPSA sau PRODROM astfel:
    - intr-un cod de noua caractere primele sapte cifre sunt preluate din nomenclatoarele mentionate, iar ultimele doua cifre reprezinta codificarea proprie a Comisiei Centrale de Rechizitii;
    - in codul de unsprezece caractere primele noua cifre sunt consacrate de nomenclatoarele mentionate, iar ultimele doua cifre reprezinta codificarea proprie a Comisiei Centrale de Rechizitii.
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2003.
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Nomenclatorul bunurilor rechizitionabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 25 bis din 24 ianuarie 2000.

                  Presedintele Comisiei Centrale de Rechizitii,
           seful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale,
                                 Petru Pana

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                               PARTEA I

    BUNURI RECHIZITIONABILE CARE SE PLANIFICA SI SE POT ASIGURA PRIN PLANUL DE RECHIZITII

 ______________________________________________________________________________
|   CNBR    |                    DENUMIRE PRODUS                        | UM   |
|___________|___________________________________________________________|______|
|TDAA       | Terenuri cu destinatie agricola - arabile                 | ha   |
|TDAP       | Terenuri cu destinatie agricola - pasuni                  | ha   |
|TDAF       | Terenuri cu destinatie agricola - fanete                  | ha   |
|TDFPD      | Terenuri cu destinatie forestiera - paduri si alte        |      |
|           | terenuri cu vegetatie forestiera                          | ha   |
|203020000  | Constructii prefabricate din lemn                         | mp   |
|20302000001| Casute prefabricate din lemn, pentru locuit               | mp   |
|20302000002| Casute prefabricate din lemn, pentru santier              | mp   |
|20302000003| Constructii prefabricate din lemn, pentru birouri         | mp   |
|20302000004| Constructii prefabricate din lemn, pentru hangare         | mp   |
|20302000005| Constructii prefabricate din lemn, pentru garaje          | mp   |
|20302000015| Alte constructii prefabricate din lemn                    | mp   |
|2811103000 | Constructii prefabricate din otel (casute pentru locuit   |      |
|           | sau pentru santier, birouri, sere, hangare, garaje sau    |      |
|           | constructii similare)                                     | mp   |
|28111030001| Casute prefabricate din otel, pentru locuit               | mp   |
|28111030002| Casute prefabricate din otel, pentru santier              | mp   |
|28111030003| Constructii prefabricate din otel, pentru birouri         | mp   |
|28111030004| Constructii prefabricate din otel, pentru hangare         | mp   |
|28111030005| Constructii prefabricate din otel, pentru garaje          | mp   |
|28111030015| Alte constructii prefabricate din otel                    | mp   |
|281123700  | Constructii si parti din constructii din aluminiu         |      |
|           | (exclusiv tamplarie metalica)                             | mp   |
|28112370001| Casute prefabricate din aluminiu, pentru locuit           | mp   |
|28112370002| Casute prefabricate din aluminiu, pentru santier          | mp   |
|28112370003| Constructii prefabricate din aluminiu, pentru birouri     | mp   |
|28112370004| Constructii prefabricate din aluminiu, pentru hangare     | mp   |
|28112370005| Constructii prefabricate din aluminiu, pentru garaje      | mp   |
|28112370015| Alte constructii prefabricate din aluminiu                | mp   |
|291234000  | Compresoare cu aer montate pe sasiuri cu roti si          |      |
|           | remorcabile                                               | buc. |
|29123430000| Compresoare de aer montate pe sasiuri cu roti si          |      |
|           | remorcabile, cu un debit </= 2 mc/min                     | buc. |
|29123450000| Compresoare de aer montate pe sasiuri cu roti si          |      |
|           | remorcabile, cu un debit > 2 mc/min                       | buc. |
|291236000  | Compresoare cu miscare alternativa                        | buc. |
|29123630000| Compresoare volumetrice alternative, ce pot furniza o     |      |
|           | suprapresiune </= 15 bari, cu un debit </= 60 mc/ora      | buc. |
|29123650000| Compresoare volumetrice alternative ce pot furniza o      |      |
|           | suprapresiune </= 15 bari, cu un debit > 60 mc/ora        | buc. |
|291237000  | Compresoare cu miscare rotativa                           | buc. |
|291238000  | Compresoare utilizate in aviatia civila; alte compresoare | buc. |
|29123800000| Compresoare de aer sau de alte gaze neclasificate altfel  | buc. |
|292211000  | Palane si scripeti cu sau fara motor electric             | buc. |
|292213000  | Elevatoare de masini pentru garaje, cricuri si vinciuri   |      |
|           | hidraulice; alte cricuri si vinciuri                      | buc. |
|29221350000| Cricuri si vinciuri hidraulice (exclusiv cele pentru      |      |
|           | ridicarea masinilor in garaje)                            | buc. |
|29221370000| Alte cricuri si vinciuri (exclusiv cele hidraulice si cele|      |
|           | pentru garaje)                                            | buc. |
|292215000  | Carucioare-stivuitor; alte carucioare de manipulat        |      |
|           | echipate cu un dispozitiv de ridicat sau de manipulat;    |      |
|           | autocarucioare fara dispozitiv de ridicare, de tipul celor|      |
|           | utilizate pentru transportul marfurilor pe distante scurte|      |
|           | (cu motoare electrice sau termice)                        | buc. |
|293121000  | Tractoare agricole usoare (cu puterea maxima de 37 kW)    | buc. |
|293122000  | Tractoare agricole (cu puterea > 37 kW si </= 59 kW)      | buc. |
|293123000  | Tractoare agricole grele (cu puterea mai mare de 59 kW)   | buc. |
|293124000  | Tractoare cu roti, altele decat cele agricole sau         |      |
|           | forestiere, rutiere                                       | buc. |
|29312400000| Tractoare cu roti pentru regiuni muntoase                 | buc. |
|293250400  | Remorci si semiremorci care se incarca sau se             |      |
|           | autodescarca, pentru utilizari agricole                   | buc. |
|295221300  | Buldozere autopropulsate pe senile                        | buc. |
|295221500  | Buldozere autopropulsate pe roti                          | buc. |
|295222000  | Gredere si nivelatoare autopropulsate                     | buc. |
|29522200001| Gredere autopropulsate                                    | buc. |
|295223000  | Screpere autopropulsate                                   | buc. |
|295224000  | Compactoare si rulouri (cilindri) compresoare             |      |
|           | autopropulsate                                            | buc. |
|295225500  | Incarcatoare cu incarcare frontala altele decat cele      |      |
|           | special concepute pentru mine si alte lucrari subterane,  |      |
|           | autopropulsate                                            | buc. |
|29522550001| Incarcatoare cu incarcare frontala, cu descarcare frontala| buc. |
|29522550002| Incarcatoare cu incarcare frontala, cu descarcare laterala| buc. |
|295226002  | Excavatoare a caror suprastructura poate efectua o rotatie|      |
|           | de 360 grade                                              | buc. |
|29522600201| Excavatoare pe roti, a caror suprastructura poate efectua |      |
|           | o rotatie de 360 grade                                    | buc. |
|29522600202| Excavatoare pe senile, a caror suprastructura poate       |      |
|           | efectua o rotatie de 360 grade                            | buc. |
|295227302  | Excavatoare, altele decat cele a caror suprastructura     |      |
|           | poate efectua o rotatie de 360 grade                      | buc. |
|29522730201| Excavatoare pe roti, altele decat cele a caror            |      |
|           | suprastructura poate efectua o rotatie de 360 grade       | buc. |
|29522730202| Excavatoare pe senile, altele decat cele a caror          |      |
|           | suprastructura poate efectua o rotatie de 360 grade       | buc. |
|295227500  | Alte masini si aparate autopropulsate pentru terasarea,   |      |
|           | nivelarea, decaparea si compactarea pamantului            | buc. |
|29522750001| Berbeci mecanici                                          | buc. |
|29522750002| Sapatoare de santuri                                      | buc. |
|29522750003| Scarificatoare                                            | buc. |
|295230100  | Sonete pentru baterea pilonilor si masini (dispozitive)   |      |
|           | pentru extragerea pilonilor                               | buc. |
|29523010001| Sonete fixe                                               | buc. |
|29523010002| Sonete rotative                                           | buc. |
|29523010003| Extractoare de piloti                                     | buc. |
|295230500  | Masini si aparate pentru tasat si compactat, altele decat |      |
|           | cele autopropulsate                                       | buc. |
|29523050001| Compactoare si rulouri (cilindri) compresoare tractate    | buc. |
|29523050003| Placi vibratoare                                          | buc. |
|29523050004| Maiuri mecanice                                           | buc. |
|295250000  | Tractoare pe senile                                       | buc. |
|300121000  | Aparate de fotocopiere                                    | buc. |
|300122000  | Masini de tiparit offset de birou (care utilizeaza foi de |      |
|           | hartie de tip A4)                                         | buc. |
|300212000  | Calculatoare personale portabile                          | buc. |
|300213000  | Calculatoare personale neportabile                        | buc. |
|300216300  | Imprimante                                                | buc. |
|311031000  | Grupuri electrogene cu motor cu piston si aprindere prin  |      |
|           | compresie                                                 | buc. |
|31103115000| Grupuri electrogene diesel cu putere peste 7,5 kVA, dar   |      |
|           | </= 75 kVA                                                | buc. |
|31103130000| Grupuri electrogene diesel cu putere peste 75 kVA, dar    |      |
|           | </= 375 kVA                                               | buc. |
|31103150000| Grupuri electrogene diesel sau semidiesel cu putere peste |      |
|           | 375 kVA, dar </= 750 kVA                                  | buc. |
|311032000  | Grupuri electrogene cu motor cu explozie; convertizoare   |      |
|           | electrice rotative                                        | buc. |
|31103233000| Grupuri electrogene, cu motor cu piston cu aprindere prin |      |
|           | scanteie cu putere </= 7,5 kVA                            | buc. |
|31103235000| Grupuri electrogene cu motor cu piston cu aprindere prin  |      |
|           | scanteie cu putere peste 7,5 kVA                          | buc. |
|341021000  | Autoturisme de mic litraj cu capacitate cilindrica        |      |
|           | < 1500 cm^3                                               | buc. |
|34102136100| Autoturisme de oras, cu motor cu aprindere prin scanteie, |      |
|           | de o capacitate cilindrica > 1000 cm^3, dar </= 1500 cm^3 |      |
|           | (exclusiv variantele utilitare)                           | buc. |
|34102136300| Autoturisme de teren cu motor, cu aprindere prin scanteie,|      |
|           | cu o capacitate cilindrica > 1000 cm^3, dar </= 1500 cm^3 | buc. |
|34102136400| Alte vehicule pentru transportul persoanelor, cu motor cu |      |
|           | aprindere prin scanteie, de o capacitate cilindrica       |      |
|           | > 1000 cm^3, dar </= 1500 cm^3                            | buc. |
|341021365  | Autoturisme utilitare (inclusiv autoturisme pick-up;      |      |
|           | autoambulante), cu motor cu aprindere prin scanteie, de o |      |
|           | capacitate cilindrica > 1000 cm^3, dar </= 1500 cm^3      | buc. |
|34102136501| Autocamionete 4x2, cu motor cu aprindere prin scanteie, de|      |
|           | o capacitate cilindrica > 1000 cm^3, dar </= 1500 cm^3    | buc. |
|34102136502| Autocamionete 4x4, cu motor cu aprindere prin scanteie, de|      |
|           | o capacitate cilindrica > 1000 cm^3, dar </= 1500 cm^3    | buc. |
|34102136503| Autofurgonete 4x2, cu motor cu aprindere prin scanteie, de|      |
|           | o capacitate cilindrica > 1000 cm^3, dar </= 1500 cm^3    | buc. |
|34102136504| Autofurgonete 4x4, cu motor cu aprindere prin scanteie, de|      |
|           | o capacitate cilindrica > 1000 cm^3, dar </= 1500 cm^3    | buc. |
|34102136505| Ambulante, cu motor cu aprindere prin scanteie, de o      |      |
|           | capacitate cilindrica > 1000 cm^3, dar </= 1500 cm^3      | buc. |
|34102136506| Autosanitare pentru transportat bolnavi, cu motor cu      |      |
|           | aprindere prin scanteie, de o capacitate cilindrica       |      |
|           | > 1000 cm^3, dar </= 1500 cm^3                            | buc. |
|341022000  | Autoturisme cu capacitate cilindrica > 1500 cm^3          | buc. |
|341022307  | Autoturisme utilitare (inclusiv autoturisme pick-up;      |      |
|           | autoambulante), cu motor cu aprindere prin scanteie, de o |      |
|           | capacitate cilindrica > 1500 cm^3                         | buc. |
|34102230701| Autocamionete 4x2, cu motor cu aprindere prin scanteie, de|      |
|           | o capacitate cilindrica > 1500 cm^3                       | buc. |
|34102230702| Autocamionete 4x4, cu motor cu aprindere prin scanteie, de|      |
|           | o capacitate cilindrica > 1500 cm^3                       | buc. |
|34102230703| Autofurgonete 4x2, cu motor cu aprindere prin scanteie, de|      |
|           | o capacitate cilindrica > 1500 cm^3                       | buc. |
|34102230704| Autofurgonete 4x4, cu motor cu aprindere prin scanteie, de|      |
|           | o capacitate cilindrica > 1500 cm^3                       | buc. |
|34102230705| Ambulante cu motor cu aprindere prin scanteie, de o       |      |
|           | capacitate cilindrica > 1500 cm^3                         | buc. |
|34102230706| Autosanitare pentru transportat bolnavi, cu motor cu      |      |
|           | aprindere prin scanteie, de o capacitate cilindrica       |      |
|           | > 1500 cm^3                                               | buc. |
|341023301  | Autoturisme de teren, cu motor diesel, de o capacitate    |      |
|           | cilindrica > 1500 cm^3, dar </= 2500 cm^3                 | buc. |
|341023401  | Autoturisme de teren, cu motor diesel, de o capacitate    |      |
|           | cilindrica > 2500 cm^3                                    | buc. |
|341030331  | Vehicule pentru transportul a 10 sau mai multe persoane cu|      |
|           | motor diesel, de o capacitate cilindrica </= 2500 cm^3    |      |
|           | (exclusiv microbuze)                                      | buc. |
|34103033101| Autofurgoane pentru transportul persoanelor, cu motor     |      |
|           | diesel, de o capacitate cilindrica </= 2500 cm^3          | buc. |
|341030332  | Microbuze cu motoare diesel, de o capacitate cilindrica   |      |
|           | </= 2500 cm^3                                             | buc. |
|341030352  | Autobuze cu motor diesel, de o capacitate cilindrica      |      |
|           | > 2500 cm^3 (exclusiv variante utilitare)                 | buc. |
|341030353  | Microbuze cu motoare diesel, de o capacitate cilindrica   |      |
|           | > 2500 cm^3 (inclusiv variante utilitare)                 | buc. |
|341030552  | Autobuze cu motor cu aprindere prin scanteie, de o        |      |
|           | capacitate cilindrica > 2800 cm^3 (exclusiv variante      |      |
|           | utilitare)                                                | buc. |
|341030553  | Microbuze cu motor cu aprindere prin scanteie, de o       |      |
|           | capacitate cilindrica > 2800 cm^3 (inclusiv variante      | buc. |
|           | utilitare)                                                | buc. |
|341041101  | Vehicule pentru transportul marfurilor, cu motor diesel,  |      |
|           | de o incarcatura maxima </= 5 tone (exclusiv autocamioane |      |
|           | si autovehicule speciale de transport marfuri pe sasiu de |      |
|           | autocamion)                                               | buc. |
|34104110101| Autofurgoane fara amenajari speciale, pentru transportul  |      |
|           | marfurilor, cu motor diesel, de o incarcatura maxima      |      |
|           | </= 5 tone                                                | buc. |
|34104110102| Autodube fara amenajari speciale, pentru transportul      |      |
|           | marfurilor, cu motor diesel, de o incarcatura maxima      |      |
|           | </= 5 tone                                                | buc. |
|341041102  | Autocamioane cu motor diesel, de o incarcatura maxima     |      |
|           | </= 5 tone (exclusiv autobasculante)                      | buc. |
|34104110201| Autocamioane 4x2, cu motor diesel, de o incarcatura maxima|      |
|           | </= 5 tone                                                | buc. |
|34104110202| Autocamioane 4x4, cu motor diesel, de o incarcatura maxima|      |
|           | </= 5 tone                                                | buc. |
|341041103  | Vehicule speciale pe sasiu de autocamion, pentru          |      |
|           | transportul marfurilor, cu motor diesel, de o incarcatura |      |
|           | maxima </= 5 tone                                         | buc. |
|34104110301| Autofurgoane ventilate pentru paine sau alte alimente, cu |      |
|           | motor diesel, de o incarcatura maxima </= 5 tone          | buc. |
|34104110302| Autofurgoane pentru posta, cu motor diesel, de o          |      |
|           | incarcatura maxima </= 5 tone                             | buc. |
|34104110303| Autofurgoane pentru transport animale sau pasari, cu motor|      |
|           | diesel, de o incarcatura maxima </= 5 tone                | buc. |
|34104110304| Autofurgoane izoterme, cu motor diesel, de o incarcatura  |      |
|           | maxima </= 5 tone                                         | buc. |
|34104110305| Autofurgoane frigorifice, cu motor diesel, de o           |      |
|           | incarcatura maxima </= 5 tone                             | buc. |
|34104110306| Autocisterne pentru carburanti si lubrifianti, cu motor   |      |
|           | diesel, de o incarcatura maxima </= 5 tone                | buc. |
|34104110308| Autocisterne pentru apa, cu motor diesel, de o incarcatura|      |
|           | maxima </= 5 tone                                         | buc. |
|34104110309| Autocisterne izoterme pentru lapte, cu motor diesel, de o |      |
|           | incarcatura maxima </= 5 tone                             | buc. |
|34104110310| Autocisterne pentru alte lichide alimentare, cu motor     |      |
|           | diesel, de o incarcatura maxima </= 5 tone                | buc. |
|341041104  | Autobasculante pe sasiu de autocamion, cu motor diesel, de|      |
|           | o incarcatura maxima </= 5 tone                           | buc. |
|341041301  | Vehicule pentru transportul marfurilor, cu motor diesel,  |      |
|           | de o incarcatura maxima > 5 tone, dar </= 20 tone         |      |
|           | (exclusiv autocamioane si vehicule speciale pentru        |      |
|           | transport marfuri pe sasiu de autocamion)                 | buc. |
|34104130101| Autofurgoane fara amenajari speciale, pentru transportul  |      |
|           | marfurilor, cu motor diesel, de o incarcatura maxima      |      |
|           | > 5 tone, dar </= 20 tone                                 | buc. |
|34104130102| Autodube fara amenajari speciale, pentru transportul      |      |
|           | marfurilor, cu motor diesel, de o incarcatura maxima      |      |
|           | > 5 tone, dar </= 20 tone                                 | buc. |
|341041302  | Autocamioane cu motor diesel, de o incarcatura maxima     |      |
|           | > 5 tone, dar </= 20 tone (exclusiv autobasculante)       | buc. |
|34104130201| Autocamioane 4x2, cu motor diesel, cu sarcina utila       |      |
|           | 5 - 7,5 tone                                              | buc. |
|34104130202| Autocamioane 4x2, cu motor diesel, cu sarcina utila       |      |
|           | 7,5 - 10 tone                                             | buc. |
|34104130203| Autocamioane 4x4, cu motor diesel, cu sarcina utila       |      |
|           | 5 - 7,5 tone                                              | buc. |
|34104130204| Autocamioane 4x4, cu motor diesel, cu sarcina utila       |      |
|           | 7,5 - 10 tone                                             | buc. |
|34104130205| Autocamioane 6x4, cu motor diesel, cu sarcina utila       |      |
|           | 10 - 12 tone                                              | buc. |
|34104130206| Autocamioane 6x4, cu motor diesel, cu sarcina utila       |      |
|           | 12 - 14 tone                                              | buc. |
|34104130207| Autocamioane 6x4, cu motor diesel, cu sarcina utila       |      |
|           | 14 - 16 tone                                              | buc. |
|34104130208| Autocamioane 6x6, cu motor diesel, cu sarcina utila       |      |
|           | 10 - 12 tone                                              | buc. |
|34104130209| Autocamioane 6x6, cu motor diesel, cu sarcina utila       |      |
|           | 12 - 14 tone                                              | buc. |
|34104130210| Autocamioane 6x6, cu motor diesel, cu sarcina utila       |      |
|           | 14 - 16 tone                                              | buc. |
|34104130211| Autocamioane 6x6, cu motor diesel, cu sarcina utila       |      |
|           | 16 - 18 tone                                              | buc. |
|341041303  | Vehicule speciale pe sasiu de autocamion pentru           |      |
|           | transportul marfurilor, cu motor diesel, de o incarcatura |      |
|           | maxima > 5 tone, dar </= 20 tone                          | buc. |
|34104130301| Autofurgoane ventilate pentru paine sau alte alimente, cu |      |
|           | motor diesel, de o incarcatura maxima > 5 tone, dar       |      |
|           | </= 20 tone                                               | buc. |
|34104130302| Autofurgoane pentru posta, cu motor diesel, de o          |      |
|           | incarcatura maxima > 5 tone, dar </= 20 tone              | buc. |
|34104130303| Autofurgoane pentru transport animale sau pasari, cu motor|      |
|           | diesel, de o incarcatura maxima > 5 tone, dar </= 20 tone | buc. |
|34104130304| Autofurgoane izoterme, cu motor diesel, de o incarcatura  |      |
|           | maxima > 5 tone, dar </= 20 tone                          | buc. |
|34104130305| Autofurgoane frigorifice, cu motor diesel, de o           |      |
|           | incarcatura maxima > 5 tone, dar </= 20 tone              | buc. |
|34104130306| Autocisterne pentru carburanti si lubrifianti, cu motor   |      |
|           | diesel, de o incarcatura maxima > 5 tone, dar </= 20 tone | buc. |
|34104130307| Autocisterne pentru apa, cu motor diesel, de o incarcatura|      |
|           | maxima > 5 tone, dar </= 20 tone                          | buc. |
|34104130308| Autocisterne pentru gaze lichefiate, cu motor diesel, de o|      |
|           | incarcatura maxima > 5 tone, dar </= 20 tone              | buc. |
|34104130309| Autocisterne izoterme pentru lapte, cu motor diesel, de o |      |
|           | incarcatura maxima > 5 tone, dar </= 20 tone              | buc. |
|34104130310| Autocisterne pentru alte lichide alimentare, cu motor     |      |
|           | diesel, de o incarcatura maxima > 5 tone, dar </= 20 tone | buc. |
|34104130311| Autovehicule cu troliu pentru busteni, cu motor diesel, de|      |
|           | o incarcatura maxima > 5 tone, dar </= 20 tone            | buc. |
|341041304  | Autobasculante pe sasiu de autocamion cu motor diesel, de |      |
|           | o incarcatura maxima > 5 tone, dar </= 20 tone            | buc. |
|341042300  | Vehicule pentru transportul marfurilor, cu motor cu       |      |
|           | aprindere prin scanteie, de o incarcatura maxima          |      |
|           | </= 5 tone                                                | buc. |
|34104230001| Autofurgoane fara amenajari speciale, pentru transportul  |      |
|           | marfurilor, cu motor cu aprindere prin scanteie, de o     |      |
|           | incarcatura maxima </= 5 tone                             | buc. |
|34104230002| Autodube fara amenajari speciale, pentru transportul      |      |
|           | marfurilor, cu motor cu aprindere prin scanteie, de o     |      |
|           | incarcatura maxima </= 5 tone                             | buc. |
|34104230003| Autofurgoane ventilate pentru paine sau alte alimente, cu |      |
|           | motor cu aprindere prin scanteie, de o incarcatura maxima |      |
|           | </= 5 tone                                                | buc. |
|34104230004| Autofurgoane izoterme, cu aprindere prin scanteie, cu     |      |
|           | incarcatura maxima </= 5 tone                             | buc. |
|34104230005| Autofurgoane frigorifice, cu motor cu aprindere prin      |      |
|           | scanteie, de o incarcatura maxima </= 5 tone              | buc. |
|34104230006| Autocisterne pentru carburanti si lubrifianti, cu motor cu|      |
|           | aprindere prin scanteie, de o incarcatura maxima          |      |
|           | </= 5 tone                                                | buc. |
|34104230007| Autocisterne pentru apa, cu motor cu aprindere prin       |      |
|           | scanteie, de o incarcatura maxima </= 5 tone              | buc. |
|34104230008| Autocisterne pentru alte lichide alimentare, cu motor cu  |      |
|           | aprindere prin scanteie, de o incarcatura maxima          |      |
|           | </= 5 tone                                                | buc. |
|34104230009| Autocamioane 4x2, cu motor cu aprindere prin scanteie, de |      |
|           | o incarcatura maxima </= 5 tone                           | buc. |
|34104230010| Autocamioane 4x4, cu motor cu aprindere prin scanteie, de |      |
|           | o incarcatura maxima </= 5 tone                           | buc. |
|341042500  | Vehicule pentru transportul marfurilor, cu motor cu       |      |
|           | aprindere prin scanteie, de o incarcatura maxima > 5 tone | buc. |
|34104250001| Autofurgoane fara amenajari speciale, pentru transportul  |      |
|           | marfurilor, cu motor cu aprindere prin scanteie, de o     |      |
|           | incarcatura maxima > 5 tone                               | buc. |
|34104250002| Autodube fara amenajari speciale, pentru transportul      |      |
|           | marfurilor, cu motor cu aprindere prin scanteie, de o     |      |
|           | incarcatura maxima > 5 tone                               | buc. |
|34104250003| Autofurgoane ventilate pentru paine sau alte alimente, cu |      |
|           | motor cu aprindere prin scanteie, de o incarcatura maxima |      |
|           | > 5 tone                                                  | buc. |
|34104230004| Autofurgoane pentru posta, cu aprindere prin scanteie, de |      |
|           | o incarcatura maxima </= 5 tone                           | buc. |
|34104230005| Autofurgoane pentru transport animale sau pasari, cu motor|      |
|           | cu aprindere prin scanteie, de o incarcatura maxima       |      |
|           | </= 5 tone                                                | buc. |
|34104250006| Autofurgoane izoterme, cu aprindere prin scanteie, cu     |      |
|           | incarcatura maxima > 5 tone                               | buc. |
|34104250007| Autofurgoane frigorifice, cu motor cu aprindere prin      |      |
|           | scanteie, de o incarcatura maxima > 5 tone                | buc. |
|34104250008| Autocisterne pentru carburanti si lubrifianti, cu motor cu|      |
|           | aprindere prin scanteie, de o incarcatura maxima > 5 tone | buc. |
|34104250009| Autocisterne pentru apa, cu motor cu aprindere prin       |      |
|           | scanteie, de o incarcatura maxima > 5 tone                | buc. |
|34104250010| Autocisterne pentru alte lichide alimentare, cu motor cu  |      |
|           | aprindere prin scanteie, de o incarcatura maxima > 5 tone | buc. |
|34104250011| Autovehicule cu troliu pentru busteni, cu motor cu        |      |
|           | aprindere prin scanteie, de o incarcatura maxima > 5 tone | buc. |
|34104250012| Autocamioane 4x2, cu motor cu aprindere prin scanteie, de |      |
|           | o incarcatura maxima > 5 tone                             | buc. |
|34104250013| Autocamioane 4x4, cu motor cu aprindere prin scanteie, de |      |
|           | o incarcatura maxima > 5 tone                             | buc. |
|34104250014| Autocamioane 6x4, cu motor cu aprindere prin scanteie, de |      |
|           | o incarcatura maxima > 5 tone                             | buc. |
|34104250015| Autocamioane 6x6, cu motor cu aprindere prin scanteie, de |      |
|           | o incarcatura maxima > 5 tone                             | buc. |
|34104290016| Alte autovehicule pentru transportul marfurilor (exclusiv |      |
|           | vehicule cu motoare cu aprindere prin scanteie; vehicule  |      |
|           | cu motoare diesel; autobasculante destinate utilizarii in |      |
|           | afara drumurilor publice)                                 | buc. |
|341044000  | Tractoare rutiere pentru semiremorci                      | buc. |
|34104400001| Tractoare rutiere (autoremorchere) 6x6                    | buc. |
|34104400002| Tractoare rutiere (autoremorchere) 8x8                    | buc. |
|34104400003| Tractoare rutiere pentru semiremorci                      | buc. |
|341052001  | Automacarale (exclusiv pe senile si pe sasiu de           |      |
|           | autocamion)                                               | buc. |
|34105200101| Automacarale al caror brat suporta sarcini </= 5 tone     | buc. |
|34105200102| Automacarale al caror brat suporta sarcini >/= 5 tone     | buc. |
|341052002  | Automacarale pe sasiu de autocamion                       | buc. |
|34105200201| Automacarale pe sasiu de autocamion, cu brat              |      |
|           | autoincarcator                                            | buc. |
|34105200202| Automacarale pe sasiu de autocamion, cu brat pliant       |      |
|           | autoincarcator                                            | buc. |
|341054900  | Autovehicule speciale neclasificate altfel (exclusiv      |      |
|           | autodepanatoare, auto-pompe pentru beton)                 | buc. |
|34105490001| Autostropitoare                                           | buc. |
|34105490002| Autovidanjoare                                            | buc. |
|34105490003| Autovehicule cu plug pentru dezapezire                    | buc. |
|34105490004| Autovehicule cu perie pentru dezapezire                   | buc. |
|34105490005| Autovehicule pentru imprastierea materialelor             |      |
|           | antiderapante                                             | buc. |
|34105490006| Autofreze pentru dezapezire                               | buc. |
|34105490007| Autolaboratoare pentru radiologie                         | buc. |
|34105490008| Autolaboratoare pentru analize epidemiologice             | buc. |
|34105490009| Autosanitare pentru control fiziologic                    | buc. |
|34105490010| Autocabinete stomatologice                                | buc. |
|34105490011| Autolaboratoare farmaceutice                              | buc. |
|34105490012| Autoateliere mecanice                                     | buc. |
|34105490013| Autoateliere pentru intretinere                           | buc. |
|34105490014| Autoateliere speciale                                     | buc. |
|342023001  | Semiremorci pentru marfuri (exclusiv cele monoax)         | buc. |
|34202300101| Semiremorci cu platforma fixa                             | buc. |
|34202300102| Semiremorci cu platforma basculanta                       | buc. |
|34202300103| Semiremorci furgon fara amenajare speciala                | buc. |
|34202300104| Semiremorci cisterna pentru combustibili si lubrifianti   | buc. |
|34202300105| Semiremorci cisterna pentru apa                           | buc. |
|34202300106| Semiremorci cisterna pentru alte lichide alimentare       | buc. |
|34202300107| Semiremorci izoterme                                      | buc. |
|34202300108| Semiremorci frigorifice                                   | buc. |
|34202300109| Semiremorci port containere                               | buc. |
|34202300110| Semiremorci pentru transportat materiale in vrac          | buc. |
|342023002  | Semiremorci pentru marfuri, monoax                        | buc. |
|34202300201| Semiremorci monoax, cu platforma fixa                     | buc. |
|34202300202| Semiremorci monoax, cu platforma basculanta               | buc. |
|34202300203| Semiremorci monoax, furgon fara amenajare speciala        | buc. |
|34202300204| Semiremorci monoax, cisterna pentru combustibili si       |      |
|           | lubrifianti                                               | buc. |
|34202300205| Semiremorci monoax, cisterna pentru apa                   | buc. |
|34202300206| Semiremorci monoax, cisterna pentru alte lichide          |      |
|           | alimentare                                                | buc. |
|34202300207| Semiremorci monoax, izoterme                              | buc. |
|34202300208| Semiremorci monoax, frigorifice                           | buc. |
|34202300209| Semiremorci monoax, port containere                       | buc. |
|34202300210| Semiremorci monoax, pentru transportat materiale in vrac  | buc. |
|342023003  | Remorci pentru marfuri                                    | buc. |
|34202300301| Remorci cu platforma fixa                                 | buc. |
|34202300302| Remorci cu platforma basculanta                           | buc. |
|34202300303| Remorci furgon fara amenajare speciala                    | buc. |
|34202300304| Remorci cisterna pentru combustibili si lubrifianti       | buc. |
|34202300305| Remorci cisterna pentru apa                               | buc. |
|34202300306| Remorci cisterna pentru alte lichide alimentare           | buc. |
|34202300307| Remorci izoterme                                          | buc. |
|34202300308| Remorci frigorifice                                       | buc. |
|34202300309| Remorci port containere                                   | buc. |
|34202300310| Remorci pentru transportat materiale in vrac              | buc. |
|34202300311| Remorci cu platforma coborata pentru sarcini de 20 t      | buc. |
|34202300312| Remorci cu platforma coborata pentru sarcini de 40 t      | buc. |
|34202300313| Remorci cu platforma coborata pentru sarcini de 60 t      | buc. |
|351121330  | Nave de croaziera maritima, pacheboturi maritime si nave  |      |
|           | similare pentru transportul persoanelor                   | buc. |
|35112133001| Nave de croaziera maritima                                | buc. |
|35112133002| Pacheboturi maritime                                      | buc. |
|35112133003| Nave similare pacheboturilor maritime si navelor de       |      |
|           | croaziera maritima pentru transportul persoanelor         | buc. |
|35112135000| Feriboturi maritime                                       | buc. |
|351121900  | Feriboturi; nave de croaziera, pacheboturi si nave        |      |
|           | similare (exclusiv cele pentru navigatie maritima)        | buc. |
|35112190001| Feriboturi (exclusiv cele pentru navigatie maritima)      | buc. |
|35112190002| Nave de croaziera (exclusiv cele pentru navigatie         |      |
|           | maritima)                                                 | buc. |
|35112190003| Pacheboturi (exclusiv cele pentru navigatie maritima)     | buc. |
|35112190004| Nave similare feriboturilor, pacheboturilor si navelor    |      |
|           | de croaziera pentru transportul persoanelor (exclusiv     |      |
|           | cele pentru navigatie maritima)                           | buc. |
|351122000  | Nave cisterna                                             | buc. |
|351123000  | Nave frigorifice                                          | buc. |
|35112330000| Nave frigorifice maritime (exclusiv nave cisterna)        | buc. |
|351124000  | Nave de transport in vrac a marfurilor (mineraliere,      |      |
|           | cerealiere, cargouri mixte si slepuri fluviale)           | buc. |
|351124800  | Nave de transport marfuri si/sau persoane altele decat    |      |
|           | pentru navigatia maritima, fara propulsie mecanica        | buc. |
|35112480001| Slepuri                                                   | buc. |
|35112480002| Ceamuri                                                   | buc. |
|35112480003| Barje                                                     | buc. |
|35112480004| Plotine                                                   | buc. |
|35112480005| Tancuri                                                   | buc. |
|351124900  | Nave de transport marfuri si/sau persoane altele decat    |      |
|           | pentru navigatia maritima, cu propulsie mecanica          |      |
|           | (exclusiv nave frigorifice; nave de croaziera,            |      |
|           | pacheboturi si nave similare; feriboturi)                 | buc. |
|35112490001| Bacuri fluviale pentru marfuri uscate                     | buc. |
|35112490002| Bacuri fluviale de trecere pentru vehicule si calatori    | buc. |
|35112490003| Mahoane fluviale pentru marfuri uscate                    | buc. |
|35112490004| Barcaze fluviale pentru marfuri uscate                    | buc. |
|351131000  | Nave de pescuit (inclusiv nave-uzina si nave echipate     |      |
|           | pentru congelare)                                         | buc. |
|35113130000| Nave de pescuit; nave uzina si alte nave pentru           |      |
|           | prelucrarea sau conservarea produselor de pescarie        |      |
|           | destinate navigatiei maritime                             | buc. |
|35113190000| Nave de pescuit, nave uzina si alte nave pentru           |      |
|           | prelucrarea sau conservarea produselor de pescarie        |      |
|           | (exclusiv cele pentru navigatie maritima)                 | buc. |
|351132300  | Remorchere                                                | buc. |
|35113230001| Remorchere maritime de linie pentru transport             | buc. |
|35113230002| Remorchere maritime portuare                              | buc. |
|35113230003| Remorchere fluviale                                       | buc. |
|351132500  | Impingatoare maritime                                     | buc. |
|351132900  | Impingatoare (exclusiv cele maritime)                     | buc. |
|351133300  | Dragi maritime                                            | buc. |
|351133530  | Nave far, nave pompa pentru incendii, macarale            |      |
|           | plutitoare si alte nave pentru care navigatia este numai o|      |
|           | functie subsidiara, destinate navigatiei maritime         | buc. |
|35113353001| Nave maritime, pompa pentru incendii                      | buc. |
|35113353002| Macarale maritime plutitoare                              | buc. |
|35113353003| Ateliere maritime plutitoare                              | buc. |
|35113353004| Nave maritime de balizare                                 | buc. |
|35113353005| Nave maritime de buncheraj                                | buc. |
|35113353006| Nave maritime de depoluare a apei                         | buc. |
|35113353007| Nave maritime tanc depozit                                | buc. |
|35113353008| Nava maritima hidrografica                                |      |
|351133550  | Docuri maritime, plutitoare                               | buc. |
|351133700  | Alte dragi, nave far, nave pompa pentru incendii, macarale|      |
|           | plutitoare si alte nave pentru care navigatia este numai o|      |
|           | functie subsidiara (exclusiv cele pentru navigatie        |      |
|           | maritima)                                                 | buc. |
|35113370001| Dragi fluviale                                            | buc. |
|35113370002| Nave fluviale, pompa pentru incendii                      | buc. |
|35113370003| Macarale fluviale plutitoare                              | buc. |
|35113370004| Ateliere fluviale plutitoare                              | buc. |
|35113370005| Nave fluviale de buncheraj                                | buc. |
|35113370006| Nave fluviale de depoluare a apei                         | buc. |
|35113370007| Nave fluviale tanc depozit                                | buc. |
|351133930  | Alte nave maritime (inclusiv nave de salvare) altele decat|      |
|           | cele cu rame                                              | buc. |
|35113393001| Salupe maritime pentru calatori                           | buc. |
|35113393002| Salupe maritime de scafandri                              | buc. |
|35113393003| Salupe maritime remorcher                                 | buc. |
|35113393004| Salupe maritime sanitare                                  | buc. |
|35113393005| Salupe maritime de salvare                                | buc. |
|35113393006| Mahoane maritime                                          | buc. |
|35113393007| Salande maritime                                          | buc. |
|35113393008| Pilotine maritime                                         | buc. |
|351133950  | Alte nave (inclusiv nave de salvare) altele decat cele cu |      |
|           | rame (exclusiv cele pentru navigatia maritima)            | buc. |
|35113395001| Salupe fluviale pentru calatori                           | buc. |
|35113395002| Salupe fluviale remorcher                                 | buc. |
|35113395003| Salupe fluviale sanitare                                  | buc. |
|35113395004| Salupe fluviale de salvare                                | buc. |
|351150000  | Alte dispozitive plutitoare (inclusiv plute, rezervoare,  |      |
|           | chesoane, debarcadere, geamanduri si balize)              | buc. |
|35115000001| Pontoane de acostare                                      | buc. |
|35115000002| Pontoane de descarcare                                    | buc. |
|35115000003| Pontoane dormitor                                         | buc. |
|35115000004| Debarcadere                                               | buc. |
|35115000005| Chesoane                                                  | buc. |
|351213300  | Barci cu motor pentru agrement sau sport destinate        |      |
|           | navigatiei maritime (exclusiv cele cu motor suspendat)    | buc. |
|351213550  | Barci cu motor pentru agrement sau sport de o lungime     |      |
|           | </= 7,5 m, altele decat cele destinate navigatiei         |      |
|           | maritime, (exclusiv cele cu motor suspendat)              | buc. |
|351213570  | Barci cu motor pentru agrement sau sport de o lungime     |      |
|           | > 7,5 m, altele decat cele destinate navigatiei maritime, |      |
|           | (exclusiv cele cu motor suspendat)                        | buc. |
|351213950  | Alte nave si ambarcatiuni de agrement sau sport, cu       |      |
|           | greutatea unitara > 100 kg si lungimea </= 7,5 m (inclusiv|      |
|           | cele cu motor suspendat, barci cu rame si canoe)          | buc. |
|351213970  | Alte nave si ambarcatiuni de agrement sau sport, cu       |      |
|           | greutatea unitara > 100 kg si lungimea > 7,5 m (inclusiv  |      |
|           | cele cu motor suspendat, barci cu rame si canoe)          | buc. |
|352012000  | Locomotive Diesel - electrice                             | buc. |
|352013300  | Locomotive cu acumulatoare electrice                      | buc. |
|352020900  | Alte vagoane de calatori si vagoane de marfa              |      |
|           | autopropulsate (exclusiv vehicule pentru intretinere sau  |      |
|           | servicii de cale ferata; cele propulsate de curentul      |      |
|           | electric)                                                 | buc. |
|352031000  | Vehicule pentru intretinere sau pentru servicii de cale   |      |
|           | ferata sau similare, chiar autopropulsate (inclusiv       |      |
|           | vagoane atelier; vagoane macara; vagoane echipate pentru  |      |
|           | completarea balastului; vagoane de aliniere a caii ferate;|      |
|           | vagoane de proba si drezine)                              | buc. |
|353031300  | Elicoptere care neincarcate au o greutate </= 2000 kg     | buc. |
|35303130001| Elicoptere pentru transport de calatori                   | buc. |
|35303130002| Elicoptere pentru transport de marfuri                    | buc. |
|35303130003| Elicoptere pentru imprastierea ingrasamintelor chimice si |      |
|           | insectofungicidelor                                       | buc. |
|353031500  | Elicoptere, care neincarcate, au o greutate > 2000 kg     | buc. |
|35303150001| Elicoptere pentru transport de calatori                   | buc. |
|35303150002| Elicoptere pentru transport de marfuri                    | buc. |
|35303150003| Elicoptere pentru imprastierea ingrasamintelor chimice si |      |
|           | insectofungicidelor                                       | buc. |
|35303150004| Elicoptere pentru montaj                                  | buc. |
|353032000  | Avioane si alte aeronave, care neincarcate, au o greutate |      |
|           | </= 2000 kg                                               | buc. |
|35303200001| Avioane pentru transport de calatori                      | buc. |
|35303200002| Avioane sanitare                                          | buc. |
|353033000  | Avioane si alte aeronave, care neincarcate au o greutate  |      |
|           | > 2000 kg, dar </= 15000 kg                               | buc. |
|35303300001| Avioane pentru transport de calatori                      | buc. |
|35303300002| Avioane pentru transport de marfuri                       | buc. |
|35303300003| Avioane mixte                                             | buc. |
|35303300004| Avioane pentru imprastierea ingrasamintelor chimice si    |      |
|           | insectofungicidelor                                       | buc. |
|35303300005| Avioane sanitare                                          | buc. |
|353034000  | Avioane si alte aeronave, care neincarcate au o greutate  |      |
|           | > 15000 kg                                                | buc. |
|35303400001| Avioane pentru transport de calatori                      | buc. |
|35303400002| Avioane pentru transport de marfuri                       | buc. |
|35303400003| Avioane mixte                                             | buc. |
|354112000  | Motociclete cu capacitate cilindrica > 50 cm^3            | buc. |
|35411215000| Motociclete cu motor de o capacitate cilindrica > 50 cm^3,|      |
|           | dar </= 250 cm^3 (exclusiv scutere)                       | buc. |
|35411230000| Motociclete cu motor de o capacitate cilindrica           |      |
|           | > 250 cm^3, dar </= 500 cm^3                              | buc. |
|35411250000| Motociclete cu motor de o capacitate cilindrica           |      |
|           | > 500 cm^3, dar </= 800 cm^3                              | buc. |
|35411270000| Motociclete cu motor de o capacitate cilindrica           |      |
|           | > 800 cm^3                                                | buc. |
|452111000  | Lucrari de constructii pentru ridicarea cladirilor de     |      |
|           | locuit individuale                                        |  mp  |
|45211100001| 1 - 2 camere in cladiri de locuit individuale             |  mp  |
|45211100002| 3 - 4 camere cladiri de locuit individuale                |  mp  |
|45211100003| 5 - 6 camere cladiri de locuit individuale                |  mp  |
|45211100004| 7 - 8 camere cladiri de locuit individuale                |  mp  |
|45211100005| 9 - 10 camere cladiri de locuit individuale               |  mp  |
|45211100006| 11 - 14 camere cladiri de locuit individuale              |  mp  |
|45211100007| 15 - 20 camere cladiri de locuit individuale              |  mp  |
|452113000  | Lucrari de constructii pentru ridicarea cladirilor        |      |
|           | industriale si agrotehnice                                |  mp  |
|45211300001| Baracamente                                               |  mp  |
|45211300002| Spatii de depozitare                                      |  mp  |
|45211300003| Grajduri                                                  |  mp  |
|452114000  | Lucrari de constructii pentru ridicarea cladirilor        |      |
|           | comerciale si de prestari de servicii                     |  mp  |
|45211400001| Hoteluri                                                  |  mp  |
|45211400002| Moteluri                                                  |  mp  |
|45211400003| Cabane                                                    |  mp  |
|45211400004| Campinguri                                                |  mp  |
|45211400005| Restaurante                                               |  mp  |
|45211400006| Cantine                                                   |  mp  |
|452115000  | Lucrari de constructii pentru ridicarea cladirilor cu     |      |
|           | destinatii diverse                                        |  mp  |
|45211500001| Scoli                                                     |  mp  |
|45211500002| Gradinite                                                 |  mp  |
|45211500003| Sali de spectacole                                        |  mp  |
|45211500004| Stadioane                                                 |  mp  |
|45211500005| Sali de sport                                             |  mp  |
|45211500006| Cluburi                                                   |  mp  |
|45211500007| Camine                                                    |  mp  |
|45211500008| Internate                                                 |  mp  |
|___________|___________________________________________________________|______|

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                               PARTEA A II-A

    BUNURI CE SE POT RECHIZITIONA, CARE SE ASIGURA PRIN PLANUL DE MOBILIZARE A ECONOMIEI

 ______________________________________________________________________________
|   CNBR    |                    DENUMIRE PRODUS                     |   UM    |
|___________|________________________________________________________|_________|
|011110000  | Cereale                                                |   kg    |
|01111100001| Grau dur                                               |   kg    |
|01111300003| Porumb                                                 |   kg    |
|01111400004| Orez                                                   |   kg    |
|01111700010| Alte cereale                                           |   kg    |
|011210000  | Legume boabe                                           |   kg    |
|01121000001| Fasole                                                 |   kg    |
|01121000002| Mazare                                                 |   kg    |
|011300000  | Cartofi, plante tehnice si medicinale                  |   kg    |
|01131000000| Cartofi                                                |   kg    |
|0114100000 | Plante de nutret                                       |   kg    |
|01141000001| Fan                                                    |   kg    |
|01141000002| Masa verde                                             |   kg    |
|011500000  | Legume, bostanoase, verdeturi                          |   kg    |
|01151100001| Tomate                                                 |   kg    |
|01151100002| Vinete                                                 |   kg    |
|01151200010| Alte legume bostanoase                                 |   kg    |
|01151300010| Alte legume pastai                                     |   kg    |
|01151400001| Ceapa verde                                            |   kg    |
|01151400002| Usturoi verde                                          |   kg    |
|01151500001| Morcovi                                                |   kg    |
|01151500002| Telina                                                 |   kg    |
|01151500010| Alte radacinoase                                       |   kg    |
|01151600001| Varza alba                                             |   kg    |
|01151600010| Alte legume varzoase                                   |   kg    |
|01151700001| Ceapa uscata                                           |   kg    |
|01151700002| Usturoi uscat                                          |   kg    |
|011700000  | Fructe                                                 |   kg    |
|01171300001| Masline                                                |   kg    |
|01171400001| Portocale                                              |   kg    |
|01171400002| Lamai                                                  |   kg    |
|01172200001| Ceai brut si mate                                      |   kg    |
|01173000001| Piper                                                  |   kg    |
|012500000  | Pasari si produse de la cresterea pasarilor            |mii buc. |
|01252000000| Oua                                                    |mii buc. |
|012600000  | Albine si produse apicole                              |   kg    |
|01262100000| Miere de albine                                        |   kg    |
|050010000  | Peste                                                  |   kg    |
|144010000  | Sare                                                   |   kg    |
|151100000  | Carne si produse rezultate din sacrificarea animalelor |         |
|           | (exclusiv carnea de pasare)                            |   kg    |
|15111200100| Carne de bovine congelata in carcase si semicarcase    |   kg    |
|15111430000| Carne de porc congelata in carcase si semicarcase      |   kg    |
|151200000  | Carne si produse rezultate din taierea pasarilor si a  |         |
|           | altor animale                                          |   kg    |
|151310000  | Preparate pe baza de carne                             |   kg    |
|15131200000| Preparate si conserve pe baza de carne (exclusiv carne |         |
|           | si organe uscate, sarate si afumate)                   |   kg    |
|152000000  | Produse si preparate din peste                         |   kg    |
|153111000  | Produse si conserve din cartofi                        |   kg    |
|153210000  | Sucuri din fructe si legume                            |    l    |
|153300000  | Preparate din legume si fructe                         |   kg    |
|154200000  | Uleiuri si grasimi rafinate si produsele asociate      |    l    |
|154310000  | Margarina si grasimi comestibile similare              |   kg    |
|155100000  | Lapte si produse lactate                               |    l    |
|156100000  | Produse de morarit                                     |   kg    |
|15611000000| Orez decorticat (orez brun)                            |   kg    |
|15612100000| Faina de grau sau meslin                               |   kg    |
|15612200200| Malai                                                  |   kg    |
|158110000  | Produse de panificatie si patiserie                    |   kg    |
|15811100400| Paine alba                                             |   kg    |
|15811100500| Paine semialba                                         |   kg    |
|158210000  | Biscuiti si pesmeti                                    |   kg    |
|158310000  | Zahar                                                  |   kg    |
|158400000  | Cacao, ciocolata si produse zaharoase                  |   kg    |
|158510000  | Paste fainoase                                         |   kg    |
|158610000  | Cafea si ceai                                          |   kg    |
|158700000  | Condimente si mirodenii                                |   kg    |
|159800000  | Ape minerale                                           |    l    |
|160000000  | Produse de tutun                                       |mii buc. |
|16001150000| Tigari continand tutun sau amestecuri si inlocuitori de|         |
|           | tutun                                                  |mii buc. |
|174000000  | Articole confectionate din textile                     |   buc.  |
|17401130000| Paturi (altele decat paturile electrice) si cuverturi  |         |
|           | confectionate din lana sau par fin de animale (exclusiv|         |
|           | cuverturi pentru pat)                                  |   buc.  |
|17401190000| Paturi (altele decat paturile electrice) si cuverturi  |         |
|           | confectionate din bumbac (exclusiv cuverturi pentru    |         |
|           | pat)                                                   |   buc.  |
|17401253000| Lenjerie de pat, din bumbac                            |garnituri|
|17402230000| Corturi                                                |   buc.  |
|17402435000| Saci de dormit, umpluti cu fulgi si pene               |   buc.  |
|175400000  | Alte articole textile                                  |         |
|17543130000| Vata si articole din vata, de uz medicinal             |   kg    |
|17543200000| Fire si corzi elastice                                 |  mii m  |
|177100000  | Articole tricotate                                     |   per.  |
|17711037100| Ciorapi tricotati din fire de lana si tip lana         |   per.  |
|17711037200| Ciorapi tricotati din fire bumbac si tip bumbac        |   per.  |
|177200000  | Pulovere si articole similare tricotate                |   buc.  |
|182100000  | Articole de imbracaminte pentru lucru                  |   buc.  |
|182300000  | Articole de lenjerie de corp                           |   buc.  |
|182412000  | Alte articole de imbracaminte si accesorii             |   buc.  |
|18241375000| Manusi tricotate (exclusiv manusile impregnate sau     |         |
|           | acoperite cu diverse materiale)                        |   per.  |
|18242230000| Combinezoane si costume de schi (exclusiv tricotate)   |   buc.  |
|192000000  | Articole de marochinarie si harnasament                |   buc.  |
|193000000  | Incaltaminte                                           |   buc.  |
|19301120000| Incaltaminte impermeabila cu fete din cauciuc          |   per.  |
|193021000  | Incaltaminte pentru schi, asamblata                    |   per.  |
|232011000  | Produse obtinute din prelucrarea titeiului             |    t    |
|23201140000| Benzina de aviatie (obtinuta prin distilare intre 30   |         |
|           | grade C si 220 grade C prelucrata special pentru       |         |
|           | motoare de aviatie cu piston)                          |    t    |
|23201150100| Benzina fara plumb pentru motoare, cu cifra octanica   |         |
|           | < 95 (fara tetraetil sau tetrametil de plumb)          |    t    |
|23201150200| Benzina fara plumb pentru motoare, cu cifra octanica   |         |
|           | >/= 95 si < 98 (fara tetraetil sau tetrametil de plumb)|    t    |
|23201150300| Benzina fara plumb pentru motoare, cu cifra octanica   |         |
|           | >/= 98 (fara tetraetil sau tetrametil de plumb)        |    t    |
|23201170100| Benzina cu plumb pentru motoare, cu cifra octanica     |         |
|           | < 98 (cu tetraetil sau tetrametil de plumb)            |    t    |
|23201170200| Benzina cu plumb pentru motoare, cu cifra octanica     |         |
|           | >/= 98 (cu tetraetil sau tetrametil de plumb)          |    t    |
|23201200000| Benzina pentru reactoare (obtinuta prin distilare      |         |
|           | intre 100 grade C si 250 grade C, special prelucrata   |         |
|           | pentru turbine de aviatie)                             |    t    |
|23201370100| White spirit                                           |    t    |
|23201400100| Petrol pentru reactoare                                |    t    |
|23201550100| Motorina (combustibil diesel pentru motoare de         |         |
|           | tractiune in transportul rutier si feroviar) cu        |         |
|           | continut de sulf </= 0,05% din greutate                |    t    |
|23201550200| Motorina (combustibil diesel pentru motoare de         |         |
|           | tractiune in transportul rutier si feroviar) cu        |         |
|           | continut de sulf peste 0,5% dar sa nu depaseasca 0,2%  |         |
|           | din greutate                                           |    t    |
|23201550300| Motorina (combustibil diesel pentru motoare de         |         |
|           | tractiune in transportul rutier si feroviar), cu       |         |
|           | continut de sulf peste 0,2% din greutate               |    t    |
|23201570000| Combustibil lichid usor (combustibil pentru instalatii |         |
|           | de incalzire)                                          |    t    |
|23201590000| Motorina folosita ca materie prima in industria        |         |
|           | petrochimica (utilizare neenergetica)                  |    t    |
|23203100100| Unsori consistente (amestecuri de hidrocarburi         |         |
|           | saturate, solide la temperatura ambianta), exclusiv    |         |
|           | parafina                                               |    t    |
|243000000  | Vopsele si lacuri                                      |   kg    |
|244110000  | Produse farmaceutice de baza                           |   kg    |
|245100000  | Sapunuri, detergenti si produse de intretinere         |   kg    |
|245200000  | Parfumuri si produse de toaleta                        |   kg    |
|24521850100| Pasta de dinti                                         |   kg    |
|24521930200| Spuma de ras, crema de preras si dupa ras              |   kg    |
|251100000  | Anvelope si camere de aer                              |   buc.  |
|314000000  | Acumulatori, pile electrice si baterii                 |   buc.  |
|31401100000| Pile electrice si baterii                              |   buc.  |
|31402000000| Acumulatori electrici                                  |   buc.  |
|___________|________________________________________________________|_________|

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                                PARTEA A III-A

    PRESTARI DE SERVICII IN INTERES PUBLIC, CARE SE PLANIFICA SI SE POT ASIGURA IN BAZA CERERILOR

 ______________________________________________________________________________
|   CNBR    |                   DENUMIRE PRODUS                         |      |
|___________|___________________________________________________________|______|
|174090000  | Servicii de reparatii ale articolelor tehnice             |      |
|           | confectionate din textile                                 | ore  |
|17409000001| Servicii de reparatii ale articolelor tehnice             |      |
|           | confectionate din textile (articole de parasutism)        | ore  |
|17409000002| Servicii de reparatii ale articolelor tehnice             |      |
|           | confectionate din textile (articole de campare)           | ore  |
|17409000003| Servicii de reparatii ale articolelor tehnice             |      |
|           | confectionate din textile (saci de dormit)                | ore  |
|17409000004| Servicii de reparatii ale articolelor tehnice             |      |
|           | confectionate din textile (articole de ambalat)           | ore  |
|311092000  | Intretinerea, repararea si revizia motoarelor,            |      |
|           | generatoarelor si transformatoarelor electrice            |ore/om|
|316292000  | Intretinerea si repararea echipamentelor electrice diverse|ore/om|
|331092000  | Intretinerea si repararea instrumentelor si aparatelor    |      |
|           | medico-chirurgicale                                       |ore/om|
|332092000  | Intretinerea si repararea instrumentelor si aparatelor    |      |
|           | pentru masura, verificare, control, navigatie si alte     |      |
|           | utilizari                                                 |ore/om|
|351191000  | Reparatii de nave, barci si dispozitive plutitoare        |      |
|           | (exclusiv iahturi, alte nave de sport sau agrement, barci |      |
|           | cu rame si canoe).                                        |ore/om|
|35119100001| Reparatii de nave                                         |ore/om|
|35119100002| Reparatii de barci (exclusiv iahturi, alte nave de sport  |      |
|           | sau agrement, barci cu rame si canoe).                    |ore/om|
|35119100003| Reparatii de dispozitive plutitoare                       |ore/om|
|351192000  | Transformarea navelor, barcilor si a dispozitivelor       |      |
|           | plutitoare (exclusiv iahturi, alte nave de sport sau      |      |
|           | agrement, barci cu rame si canoe)                         |ore/om|
|35119200001| Transformarea navelor                                     |ore/om|
|35119200002| Transformarea barcilor (exclusiv iahturi, alte nave de    |      |
|           | sport sau agrement, barci cu rame si canoe)               |ore/om|
|35119200003| Transformarea dispozitivelor plutitoare                   |ore/om|
|353091000  | Intretinerea si repararea aeronavelor                     |ore/om|
|35309100000| Reparatia si intretinerea aeronavelor si motoarelor de    |      |
|           | aeronave                                                  |ore/om|
|353092000  | Reconditionarea aeronavelor                               |ore/om|
|353092300  | Reconditionarea motoarelor de aeronave                    |ore/om|
|353092500  | Reconditionarea elicopterelor                             |ore/om|
|353092700  | Reconditionarea avioanelor si altor aeronave (exclusiv    |      |
|           | elicoptere, motoare de aeronave)                          |ore/om|
|401030000  | Servicii de transport si distributie a energiei electrice |  ore |
|402020000  | Servicii de distribuire a combustibililor gazosi          |  ore |
|410020000  | Servicii de gospodarie si distributie a apei              |  ore |
|4523100000 | Lucrari de constructii de cai de comunicatii terestre     |ore/om|
|45231100000| Lucrari de structura pentru autostrazi, sosele (exclusiv  |      |
|           | cele suspendate), strazi                                  |ore/om|
|45231200000| Lucrari de copertare rutiere                              |ore/om|
|45231300000| Lucrari de constructii de cai ferate                      |ore/om|
|45231400000| Lucrari de constructii de piste de aterizare-decolare si  |      |
|           | de garare a avioanelor                                    |ore/om|
|45231500000| Lucrari de marcare a drumurilor                           |ore/om|
|452410000  | Lucrari de constructii hidrotehnice                       |ore/om|
|45241100000| Lucrari de constructii de porturi                         |ore/om|
|45241200000| Lucrari de constructii de baraje, diguri, canale,         |      |
|           | apeducte, derivare, regularizare, combaterea eroziunii    |      |
|           | solului (inclusiv intretinerea acestora)                  |ore/om|
|45241300000| Lucrari de constructii de ecluze                          |ore/om|
|45241400000| Lucrari de constructii subacvatice                        |ore/om|
|502100000  | Intretinerea si repararea autovehiculelor (cu exceptia    |      |
|           | reparatiilor executate in intreprinderi organizate de tip |      |
|           | industrial)                                               |ore/om|
|50212100000| Intretinerea si repararea mecanica a altor autovehicule   |ore/om|
|50212200000| Intretinerea si repararea electrica a altor autovehicule  |ore/om|
|50212300000| Intretinerea si repararea caroseriei si a pneurilor altor |      |
|           | autovehicule                                              |ore/om|
|50213100000| Servicii de spalare si curatire a autovehiculelor         |  ore |
|50213200000| Servicii de asistenta, remorcare si depanare a            |      |
|           | autovehiculelor                                           |  ore |
|504200000  | Repararea si intretinerea motocicletelor                  |  ore |
|50421000000| Servicii de reparare si intretinere a motocicletelor      |  ore |
|527100000  | Servicii de reparatii ale incaltamintei si ale articolelor|      |
|           | din piele                                                 |  ore |
|52711000000| Servicii de reparatii ale incaltamintei si ale articolelor|      |
|           | din piele                                                 |  ore |
|527410000  | Servicii de reparatii ale articolelor de imbracaminte si  |      |
|           | articolelor textile de uz personal sau casnic             |  ore |
|52741100000| Servicii de reparatii ale articolelor de imbracaminte si  |      |
|           | articolelor textile de uz personal sau casnic             |  ore |
|631110000  | Servicii de manipulare a marfurilor                       |  ore |
|63111100000| Servicii de manipulare a marfurilor containerizate        |  ore |
|63111200000| Servicii de manipulare a marfurilor necontainerizate      |  ore |
|631210000  | Servicii de stocare si depozitare                         |  ore |
|63121100000| Servicii de depozitare a bunurilor congelate sau          |      |
|           | refrigerate                                               |  ore |
|63121200000| Servicii de depozitare a lichidelor varsate si a gazelor  |  ore |
|63121300000| Servicii de depozitare a granelor in silozuri             |  ore |
|63121400000| Alte servicii de stocare si depozitare                    |  ore |
|632210000  | Alte servicii anexe de transport pe apa                   |  ore |
|63221200000| Servicii de pilotaj (pentru intrarea si iesirea din port) |  ore |
|63221300000| Servicii de remorcare pentru acostarea navelor in docuri  |  ore |
|63221400000| Servicii de protectie a navigatiei maritime si fluviale   |      |
|           | (servicii legate de exploatarea farurilor, farurilor      |      |
|           | plutitoare, geamandurilor; servicii pentru marcarea       |      |
|           | canalelor etc.)                                           |  ore |
|63221500000| Servicii de salvare si repunere pe linia de plutire a     |      |
|           | navelor naufragiate                                       |  ore |
|723000000  | Servicii de prelucrare informatica a datelor              |  ore |
|72301000000| Servicii de administrare sistem si exploatare echipamente |      |
|           | informatice si retele                                     |  ore |
|725010000  | Servicii de intretinere si de reparare a masinilor de     |      |
|           | birou, de contabilizat si calculatoare                    |  ore |
|72501100000| Servicii de intretinere si de reparare a masinilor de     |      |
|           | birou                                                     |  ore |
|72501200000| Servicii de intretinere si de reparatii a calculatoarelor |      |
|           | si a altor echipamente informatice                        |  ore |
|743010000  | Servicii de testari si analize chimice                    |  ore |
|74301100000| Servicii de verificare si analiza chimica si biologica    |  ore |
|851110000  | Servicii de spitalizare si sanatoriale                    |  ore |
|85111100000| Servicii de spitalizare chirurgicala                      |  ore |
|85111200000| Servicii de spitalizare si sanatoriale, medicale          |  ore |
|85111400000| Servicii de spitalizare si sanatoriale pentru recuperare  |  ore |
|85111500000| Servicii de spitalizare si sanatoriale in psihiatrie      |  ore |
|851410000  | Alte servicii de asistenta pentru sanatate umana          |  ore |
|85141400000| Servicii de ambulanta                                     |  ore |
|85141600000| Servicii ale laboratoarelor de analize medicale, de       |      |
|           | radiologie, de anatomie patologica, de transfuzie         |      |
|           | sanguina, de medicina legala etc.                         |  ore |
|852010000  | Servicii veterinare                                       |  ore |
|85201100000| Servicii veterinare pentru animale de casa                |  ore |
|85201200000| Alte servicii veterinare pentru animale domestice         |      |
|           | (inclusiv pentru animale de circ si zoo)                  |  ore |
|930200000  | Servicii de coafura si alte servicii de infrumusetare     |  ore |
|93022200000| Servicii de frizerie pentru barbati                       |  ore |
|___________|___________________________________________________________|______|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1194/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1194 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu