Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 624 din 23 septembrie 2008

privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Acordului dintre Ministerul Internelor si Reformei Administrative din Romania si Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii cu privire la cooperarea in domeniul prevenirii traficului ilicit cu substante nucleare si alte materiale radioactive, semnat la Bucuresti la data de 15 septembrie 2008

ACT EMIS DE: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 667 din 25 septembrie 2008In baza art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor şi reformei administrative emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii cu privire la cooperarea în domeniul prevenirii traficului ilicit cu substanţe nucleare şi alte materiale radioactive, semnat la Bucureşti la data de 15 septembrie 2008, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul internelor şi reformei administrative,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

ANEXĂ

ACORD

între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii cu privire la cooperarea în domeniul prevenirii traficului ilicit cu substanţe nucleare şi alte materiale radioactive

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii (D.E. - SUA), în calitate de părţi contractante,

din dorinţa de a implementa Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, aşa cum a fost modificat prin Acordul încheiat prin schimb de note verbale la 17 iunie 2004, denumit în continuare Acordul de neproliferare,

din dorinţa de a coopera în vederea prevenirii traficului ilicit cu substanţe nucleare şi alte materiale radioactive prin intermediul cooperării tehnice şi metodologice, inclusiv prin îmbunătăţirea sistemelor de detectare şi identificare a acestor materiale în cadrul punctelor de trecere a frontierei pe intrare/ieşire,

luând în consideraţie obligaţiile României, aşa cum derivă ele din calitatea de membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007 şi de parte la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

1.    Prezentul acord şi toate activităţile realizate în conformitate cu acesta vor constitui subiectul şi vor fi reglementate de prevederile Acordului de neproliferare. In cazul existenţei unei incompatibilităţi între prezentul acord şi Acordul de neproliferare, prevederile acestuia din urmă vor prevala.

2.  Prezentul acord va fi implementat de fiecare dintre părţile contractante în conformitate cu legislaţia internă şi cu tratatele internaţionale la care statul părţii contractante este parte.

ARTICOLUL 2

1. Pentru a sprijini România în prevenirea proliferării armelor şi materialelor nucleare şi pentru exercitarea controlului eficient în ceea ce priveşte traficul ilicit cu materiale nucleare şi materiale radioactive, printr-o detectare îmbunătăţită şi sisteme de identificare în cadrul punctelor de trecere a frontierei pe intrare/ieşire, D.E. - SUA, prin Administraţia Naţională pentru Securitate Nucleară, poate furniza asistenţă Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, prin intermediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (I.G.P.F.), sub formă de echipament, materiale, pregătire şi servicii, conform termenilor prezentului acord.

2.  I.G.P.F. va folosi echipamentele şi materialele primite potrivit prezentului acord, precum şi instruirea şi serviciile exclusiv pentru a implementa măsuri eficiente de detectare şi de identificare a materialelor nucleare speciale şi a altor materiale radioactive, în scopurile specificate la pct. 1.

3.  Pentru scopurile prezentului acord:

- materiale nucleare speciale reprezintă plutoniu şi uraniu îmbogăţit până la nivelul de 20% sau mai mult al izotopului U-235;

- alte materiale radioactive includ, dar nu se limitează la acestea, surse radioactive necesare dispozitivelor de dispersie radiologice.

ARTICOLUL 3

1. Fiecare parte contractantă poate, după notificarea în scris a celeilalte părţi contractante, delega şi altor ministere sau agenţii din cadrul Guvernului responsabilităţi pentru implementarea prezentului acord.

2.  Fiecare parte contractantă poate, după notificarea scrisă adresată celeilalte părţi contractante, desemna reprezentanţi de legătură pe probleme tehnice pentru echipament, materiale, pregătire şi servicii furnizate în baza prezentului acord.

ARTICOLUL 4

1. Asistenţa acordată I.G.P.F. în ceea ce priveşte furnizarea echipamentului şi a materialelor, precum şi în efectuarea instruirii şi livrărilor prevăzute în prezentul acord poate include ajutor tehnic şi consultări în următoarele domenii:

a)   crearea şi implementarea regulamentului şi a altor programe în domeniul prevenirii traficului ilicit cu materiale nucleare speciale şi alte materiale radioactive;

b)   dezvoltarea mijloacelor tehnice şi a metodelor de detectare şi identificare a materialelor nucleare speciale şi a altor materiale radioactive, precum şi a procedurilor şi capacităţilor de răspuns;

c)  livrarea şi instalarea în anumite puncte de trecere a frontierei la intrarea/ieşirea în/din România a echipamentului şi dispozitivelor adaptate pentru condiţiile existente la punctele de trecere a frontierei din România (inclusiv testarea, configurarea şi demonstraţiile cu aceste echipamente şi dispozitive);

d)  livrarea de seturi de piese de schimb, echipament de testare şi alte echipamente, în vederea întreţinerii utilajelor şi dispozitivelor furnizate de D.E. - SUA;

e) pregătirea poliţiştilor de frontieră români şi a altor categorii de personal pentru detectarea materialelor speciale nucleare şi a materialelor radioactive, precum şi pentru utilizarea adecvată a echipamentului furnizat de D.E. - SUA;

f) sprijin pentru întreţinerea echipamentului furnizat de D.E. - SUA, conform unui plan de întreţinere şi susţinere, stabilit reciproc de părţile contractante;

g) domeniile adiţionale de cooperare conform celor convenite în scris de părţile contractante.

2.  Părţile contractante pot realiza ateliere tehnice de lucru, consultaţii', inspecţii pe teren, verificări ale operabilităţii aparaturii şi teste de acceptare a materialelor şi echipamentului furnizat şi instalat de D.E. - SUA prin acordul părţilor contractante, pot forma grupuri mixte de lucru alcătuite din experţi în domeniul tehnic, pentru a schimba informaţii tehnice şi pentru a face propuneri privind probleme tehnice şi de pregătire pentru implementarea cu eficacitate a prezentului acord.

3.  I.G.P.F va furniza D.E. - SUA, într-un format şi conform unei planificări agreate mutual de părţile contractante, date referitoare la orice detectare sau confiscare de materiale nucleare speciale ilicite/neautorizate şi alte materiale radioactive ilicite/neautorizate, care au rezultat ca urmare a folosirii echipamentelor şi materialelor furnizate de D.E. - SUA.

4. Termenii şi condiţiile în care poate fi acordată asistenţa în cadrul prezentului acord vor fi definite prin contracte separate sau alte aranjamente în scris între părţile contractante sau între agenţii  lor de  implementare desemnaţi. In  cazul  oricărei neconcordanţe  între   aceste   contracte   şi   aranjamente   şi prezentul acord, vor prevala prevederile prezentului acord.

ARTICOLUL 5

1.  I.G.P.F sau agenţii săi de implementare îşi vor coordona activitatea cu alte agenţii şi organizaţii corespunzătoare ale Guvernului României implicate, pentru a se asigura că utilajelor, materialelor, serviciilor şi instruirii furnizate I.G.P.F în temeiul prezentului acord le este acordată prioritate în procesul de obţinere a aprobărilor tehnice şi în executarea livrărilor de utilaje şi materiale, cu promptitudine, la destinaţia lor finală de pe teritoriul României.

2.  I.G.P.F sau agenţii săi de implementare îşi vor coordona activităţile cu celelalte agenţii şi organizaţii guvernamentale corespunzătoare, în scopul de a lua măsurile de securitate adecvate pentru a asigura protecţia personalului şi a contractorilor Guvernului Statelor Unite ale Americii, precum şi protecţia împotriva furtului sau distrugerii echipamentelor şi materialelor la acele instalaţii corelate cu activitatea desfăşurată în temeiul prezentului acord.

ARTICOLUL 6

1.  I.G.P.F va facilita inspecţia de către ministerele şi alte agenţii guvernamentale române a tuturor materialelor şi echipamentelor primite în baza prezentului acord şi va înainta către D.E. - SUA, în termen de 10 zile de la data recepţiei, confirmarea scrisă a acceptabilităţii acestor echipamente şi materiale şi a conformării acestora cu specificaţiile transmise în prealabil I.G.P.F. De asemenea, I.G.P.F. va confirma sosirea echipamentului şi a materialelor la destinaţiile lor convenite. Termenii şi condiţiile pentru repararea sau înlocuirea echipamentului ori a materialelor necorespunzătoare vor fi stabilite în contract sau în alte documente scrise în baza cărora se furnizează echipamente şi materiale prevăzute de prezentul acord.

2.  Costurile de întreţinere a echipamentului vor fi suportate de I.G.P.F sau de agenţii săi de implementare desemnaţi.

ARTICOLUL 7

Pe lângă drepturile de audit şi examinare prevăzute la art. XII din Acordul de neproliferare, reprezentanţii D.E. - SUA au dreptul de a monitoriza implementarea termenilor contractelor şi a celorlalte aranjamente scrise, precum şi evoluţia activităţii realizate în conformitate cu prevederile prezentului acord, în cadrul facilităţilor de pe teritoriul României.

ARTICOLUL 8

Toate chestiunile privind interpretarea şi aplicarea prezentului acord vor fi soluţionate exclusiv prin consultări între părţile contractante.

ARTICOLUL 9

1.  Prezentul acord intră în vigoare la data semnării şi va rămâne în vigoare pe durata Acordului de neproliferare. Prezentul acord poate fi modificat prin acordul scris al părţilor contractante şi poate fi denunţat prin notificarea, în scris, a celeilalte părţi contractante, cu cel puţin 90 de zile în prealabil.

2. Activităţile aflate în desfăşurare la încetarea valabilităţii prezentului acord pot continua, până la finalizarea lor, în conformitate cu termenii prezentului acord.

Semnat la Bucureşti la 15 septembrie 2008, în două exemplare originale, în limbile română şi engleză, toate textele fiind egal autentice.

Pentru Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România,

Cristian David,

ministrul internelor si reformei administrative

Pentru Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii,

Nicholas F. Taubman,

ambasadorul Statelor Unite ale Americii


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 624/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 624 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 624/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu