Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 624 din 23 septembrie 2008

privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Acordului dintre Ministerul Internelor si Reformei Administrative din Romania si Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii cu privire la cooperarea in domeniul prevenirii traficului ilicit cu substante nucleare si alte materiale radioactive, semnat la Bucuresti la data de 15 septembrie 2008

ACT EMIS DE: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 667 din 25 septembrie 2008In baza art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor şi reformei administrative emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii cu privire la cooperarea în domeniul prevenirii traficului ilicit cu substanţe nucleare şi alte materiale radioactive, semnat la Bucureşti la data de 15 septembrie 2008, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul internelor şi reformei administrative,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

ANEXĂ

ACORD

între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii cu privire la cooperarea în domeniul prevenirii traficului ilicit cu substanţe nucleare şi alte materiale radioactive

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii (D.E. - SUA), în calitate de părţi contractante,

din dorinţa de a implementa Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, aşa cum a fost modificat prin Acordul încheiat prin schimb de note verbale la 17 iunie 2004, denumit în continuare Acordul de neproliferare,

din dorinţa de a coopera în vederea prevenirii traficului ilicit cu substanţe nucleare şi alte materiale radioactive prin intermediul cooperării tehnice şi metodologice, inclusiv prin îmbunătăţirea sistemelor de detectare şi identificare a acestor materiale în cadrul punctelor de trecere a frontierei pe intrare/ieşire,

luând în consideraţie obligaţiile României, aşa cum derivă ele din calitatea de membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007 şi de parte la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

1.    Prezentul acord şi toate activităţile realizate în conformitate cu acesta vor constitui subiectul şi vor fi reglementate de prevederile Acordului de neproliferare. In cazul existenţei unei incompatibilităţi între prezentul acord şi Acordul de neproliferare, prevederile acestuia din urmă vor prevala.

2.  Prezentul acord va fi implementat de fiecare dintre părţile contractante în conformitate cu legislaţia internă şi cu tratatele internaţionale la care statul părţii contractante este parte.

ARTICOLUL 2

1. Pentru a sprijini România în prevenirea proliferării armelor şi materialelor nucleare şi pentru exercitarea controlului eficient în ceea ce priveşte traficul ilicit cu materiale nucleare şi materiale radioactive, printr-o detectare îmbunătăţită şi sisteme de identificare în cadrul punctelor de trecere a frontierei pe intrare/ieşire, D.E. - SUA, prin Administraţia Naţională pentru Securitate Nucleară, poate furniza asistenţă Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, prin intermediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (I.G.P.F.), sub formă de echipament, materiale, pregătire şi servicii, conform termenilor prezentului acord.

2.  I.G.P.F. va folosi echipamentele şi materialele primite potrivit prezentului acord, precum şi instruirea şi serviciile exclusiv pentru a implementa măsuri eficiente de detectare şi de identificare a materialelor nucleare speciale şi a altor materiale radioactive, în scopurile specificate la pct. 1.

3.  Pentru scopurile prezentului acord:

- materiale nucleare speciale reprezintă plutoniu şi uraniu îmbogăţit până la nivelul de 20% sau mai mult al izotopului U-235;

- alte materiale radioactive includ, dar nu se limitează la acestea, surse radioactive necesare dispozitivelor de dispersie radiologice.

ARTICOLUL 3

1. Fiecare parte contractantă poate, după notificarea în scris a celeilalte părţi contractante, delega şi altor ministere sau agenţii din cadrul Guvernului responsabilităţi pentru implementarea prezentului acord.

2.  Fiecare parte contractantă poate, după notificarea scrisă adresată celeilalte părţi contractante, desemna reprezentanţi de legătură pe probleme tehnice pentru echipament, materiale, pregătire şi servicii furnizate în baza prezentului acord.

ARTICOLUL 4

1. Asistenţa acordată I.G.P.F. în ceea ce priveşte furnizarea echipamentului şi a materialelor, precum şi în efectuarea instruirii şi livrărilor prevăzute în prezentul acord poate include ajutor tehnic şi consultări în următoarele domenii:

a)   crearea şi implementarea regulamentului şi a altor programe în domeniul prevenirii traficului ilicit cu materiale nucleare speciale şi alte materiale radioactive;

b)   dezvoltarea mijloacelor tehnice şi a metodelor de detectare şi identificare a materialelor nucleare speciale şi a altor materiale radioactive, precum şi a procedurilor şi capacităţilor de răspuns;

c)  livrarea şi instalarea în anumite puncte de trecere a frontierei la intrarea/ieşirea în/din România a echipamentului şi dispozitivelor adaptate pentru condiţiile existente la punctele de trecere a frontierei din România (inclusiv testarea, configurarea şi demonstraţiile cu aceste echipamente şi dispozitive);

d)  livrarea de seturi de piese de schimb, echipament de testare şi alte echipamente, în vederea întreţinerii utilajelor şi dispozitivelor furnizate de D.E. - SUA;

e) pregătirea poliţiştilor de frontieră români şi a altor categorii de personal pentru detectarea materialelor speciale nucleare şi a materialelor radioactive, precum şi pentru utilizarea adecvată a echipamentului furnizat de D.E. - SUA;

f) sprijin pentru întreţinerea echipamentului furnizat de D.E. - SUA, conform unui plan de întreţinere şi susţinere, stabilit reciproc de părţile contractante;

g) domeniile adiţionale de cooperare conform celor convenite în scris de părţile contractante.

2.  Părţile contractante pot realiza ateliere tehnice de lucru, consultaţii', inspecţii pe teren, verificări ale operabilităţii aparaturii şi teste de acceptare a materialelor şi echipamentului furnizat şi instalat de D.E. - SUA prin acordul părţilor contractante, pot forma grupuri mixte de lucru alcătuite din experţi în domeniul tehnic, pentru a schimba informaţii tehnice şi pentru a face propuneri privind probleme tehnice şi de pregătire pentru implementarea cu eficacitate a prezentului acord.

3.  I.G.P.F va furniza D.E. - SUA, într-un format şi conform unei planificări agreate mutual de părţile contractante, date referitoare la orice detectare sau confiscare de materiale nucleare speciale ilicite/neautorizate şi alte materiale radioactive ilicite/neautorizate, care au rezultat ca urmare a folosirii echipamentelor şi materialelor furnizate de D.E. - SUA.

4. Termenii şi condiţiile în care poate fi acordată asistenţa în cadrul prezentului acord vor fi definite prin contracte separate sau alte aranjamente în scris între părţile contractante sau între agenţii  lor de  implementare desemnaţi. In  cazul  oricărei neconcordanţe  între   aceste   contracte   şi   aranjamente   şi prezentul acord, vor prevala prevederile prezentului acord.

ARTICOLUL 5

1.  I.G.P.F sau agenţii săi de implementare îşi vor coordona activitatea cu alte agenţii şi organizaţii corespunzătoare ale Guvernului României implicate, pentru a se asigura că utilajelor, materialelor, serviciilor şi instruirii furnizate I.G.P.F în temeiul prezentului acord le este acordată prioritate în procesul de obţinere a aprobărilor tehnice şi în executarea livrărilor de utilaje şi materiale, cu promptitudine, la destinaţia lor finală de pe teritoriul României.

2.  I.G.P.F sau agenţii săi de implementare îşi vor coordona activităţile cu celelalte agenţii şi organizaţii guvernamentale corespunzătoare, în scopul de a lua măsurile de securitate adecvate pentru a asigura protecţia personalului şi a contractorilor Guvernului Statelor Unite ale Americii, precum şi protecţia împotriva furtului sau distrugerii echipamentelor şi materialelor la acele instalaţii corelate cu activitatea desfăşurată în temeiul prezentului acord.

ARTICOLUL 6

1.  I.G.P.F va facilita inspecţia de către ministerele şi alte agenţii guvernamentale române a tuturor materialelor şi echipamentelor primite în baza prezentului acord şi va înainta către D.E. - SUA, în termen de 10 zile de la data recepţiei, confirmarea scrisă a acceptabilităţii acestor echipamente şi materiale şi a conformării acestora cu specificaţiile transmise în prealabil I.G.P.F. De asemenea, I.G.P.F. va confirma sosirea echipamentului şi a materialelor la destinaţiile lor convenite. Termenii şi condiţiile pentru repararea sau înlocuirea echipamentului ori a materialelor necorespunzătoare vor fi stabilite în contract sau în alte documente scrise în baza cărora se furnizează echipamente şi materiale prevăzute de prezentul acord.

2.  Costurile de întreţinere a echipamentului vor fi suportate de I.G.P.F sau de agenţii săi de implementare desemnaţi.

ARTICOLUL 7

Pe lângă drepturile de audit şi examinare prevăzute la art. XII din Acordul de neproliferare, reprezentanţii D.E. - SUA au dreptul de a monitoriza implementarea termenilor contractelor şi a celorlalte aranjamente scrise, precum şi evoluţia activităţii realizate în conformitate cu prevederile prezentului acord, în cadrul facilităţilor de pe teritoriul României.

ARTICOLUL 8

Toate chestiunile privind interpretarea şi aplicarea prezentului acord vor fi soluţionate exclusiv prin consultări între părţile contractante.

ARTICOLUL 9

1.  Prezentul acord intră în vigoare la data semnării şi va rămâne în vigoare pe durata Acordului de neproliferare. Prezentul acord poate fi modificat prin acordul scris al părţilor contractante şi poate fi denunţat prin notificarea, în scris, a celeilalte părţi contractante, cu cel puţin 90 de zile în prealabil.

2. Activităţile aflate în desfăşurare la încetarea valabilităţii prezentului acord pot continua, până la finalizarea lor, în conformitate cu termenii prezentului acord.

Semnat la Bucureşti la 15 septembrie 2008, în două exemplare originale, în limbile română şi engleză, toate textele fiind egal autentice.

Pentru Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România,

Cristian David,

ministrul internelor si reformei administrative

Pentru Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii,

Nicholas F. Taubman,

ambasadorul Statelor Unite ale Americii


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 624/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 624 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 624/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu