E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 604/4188 din 18 decembrie 2001

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE - Nr. 604


SmartCity3

              COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA - Nr. 4.188
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 852 din 29 decembrie 2001

    Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si presedintele Colegiului Medicilor din Romania
    In temeiul prevederilor:
    - Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararii Guvernului nr. 1.244/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara;
    - Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara, prevazute in anexele nr. 1 - 10 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prevederile prezentului ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2002. De la aceasta data isi inceteaza aplicabilitatea prevederile referitoare la asistenta medicala primara din Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 269/79/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 bis din 15 ianuarie 2001.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                              Presedintele
                Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
                     prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

                              Presedintele
                   Colegiului Medicilor din Romania,
                       prof. dr. Mircea Cinteza

                                Avizat
                   Ministrul sanatatii si familiei,
                           Daniela Bartos

    ANEXA 1

                         MODALITATILE DE PLATA
in asistenta medicala primara pentru asiguratii inscrisi in listele proprii ale medicilor de familie

    Art. 1
    (1) Modalitatile de plata in asistenta medicala primara sunt: plata "per capita" prin tarif pe persoana asigurata, conform listei proprii de asigurati, si plata prin tarif pe serviciu medical.
    (2) Suma cuvenita prin plata "per capita" se calculeaza prin inmultirea numarului de puncte rezultat in raport cu numarul si structura pe grupe de varsta a asiguratilor inscrisi in lista medicului de familie, conform literei a), ajustat in functie de conditiile prevazute la litera b), cu valoarea stabilita pentru un punct.
    a) Numarul de puncte acordat in raport cu numarul si structura pe grupe de varsta a asiguratilor se stabileste astfel:
    1. numarul de puncte, acordat pe o persoana inscrisa in lista, in raport cu varsta asiguratului:
________________________________________________________________________________
Grupa de varsta     Sub 1 an   1 - 4 ani   5 - 59 de ani    60 de ani si peste
________________________________________________________________________________
Numar de
puncte/persoana/an     14,5       12           10                  12,5
________________________________________________________________________________

    La stabilirea numarului de puncte in raport cu numarul si structura pe grupe de varsta a asiguratilor inscrisi in lista proprie a medicului de familie, pentru persoanele care nu au implinit varsta de pensionare si care au fost pensionate din motive de boala, in locul punctajului aferent grupei de varsta in care acestea se incadreaza se acorda 12,5 puncte/persoana/an;
    2. in situatia in care in lista medicului de familie sunt inscrisi copii incredintati sau dati in plasament, potrivit legii, unui serviciu public specializat ori unui organism privat autorizat, numarul de puncte aferent acestora este:
    - pentru grupa de varsta sub 1 an - 18,5 puncte
    - pentru grupa de varsta 1 - 4 ani - 16 puncte
    - pentru grupa de varsta 5 - 18 ani - 13 puncte.
    In situatia in care in lista medicului de familie sunt inscrise persoane institutionalizate in centre de ingrijire si asistenta care nu au medic incadrat, numarul de puncte aferent acestora este de 14,5 puncte pentru grupa de varsta 60 de ani si peste.
    In acest sens medicii de familie depun la casa de asigurari de sanatate, impreuna cu lista de asigurati, actele doveditoare pentru pensionarii pe motiv de boala inscrisi pe lista proprie si actele doveditoare care atesta calitatea de copil incredintat sau dat in plasament si de persoana institutionalizata;
    3. in situatia in care numarul total de puncte rezultat in raport cu numarul de asigurati de pe lista fiecarui medic de familie si structura acestora pe grupe de varsta este mai mare de 25.000 de puncte/an, punctele ce depasesc acest nivel se reduc cu 75% .
    b) Numarul total de puncte rezultat potrivit literei a) se ajusteaza in urmatoarele situatii:
    1. in raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea: criteriile de incadrare a cabinetului medical in una dintre cele 3 conditii de mai jos se aproba prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al ministrului sanatatii si familiei:
    - pentru zone izolate, cu pana la 20%;
    - pentru conditii grele, cu pana la 40%;
    - pentru conditii foarte grele, cu pana la 60% .
    Lista cuprinzand cabinetele medicale din asistenta medicala primara la care se aplica majorarile de mai sus si procentul de majorare corespunzator se stabilesc anual de directiile de sanatate publica si se aproba anual de casele de asigurari de sanatate;
    2. in raport cu gradul profesional: valoarea de referinta a prestatiei medicale este cea a medicului specialist. Pentru prestatia medicului primar numarul total de puncte se majoreaza cu 20%, iar pentru cei care nu au promovat un examen de specialitate se diminueaza cu 10% .
    3. cu pana la 100% pentru medicii care isi desfasoara activitatea in zone izolate, cu conditii grele sau conditii foarte grele si cu un numar mic de locuitori, pentru care casele de asigurari de sanatate, directiile de sanatate publica si consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, au stabilit ca fiind necesara mentinerea unui post de medic sau in cabinetele din localitatile deficitare din punct de vedere al prezentei medicului de familie, cauzata de nivelul socioeconomic si educational al populatiei, pe baza unor criterii stabilite prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al ministrului sanatatii si familiei. Lista cuprinzand cabinetele medicale din asistenta medicala primara la care se aplica aceasta majorare se stabileste anual de directiile de sanatate publica si se aproba anual de casele de asigurari de sanatate. Aceste situatii se reevalueaza permanent.
    (3) Numarul de puncte pe serviciu, acordat pentru serviciile medicale realizate de medicul de familie:
________________________________________________________________________________
                 Serviciul                                     Numarul de puncte
                                                                  pe serviciu
________________________________________________________________________________
 a) imunizari conform programului national de imunizari       4 puncte/inoculare
                                                              sau doza orala
 1. antituberculoasa - vaccin BCG;
 2. revaccinare BCG, inclusiv pentru verificarea cicatricei
    post primo vaccinare;
 3. testarea PPD;
 4. antihepatita B;
 5. antipoliomielitica VPO;
 6. impotriva difteriei, tetanosului si tusei convulsive
    - DTP (sau DT la cazurile la care vaccinarea DTP este
    contraindicata);
 7. antirujeolica;
 8. impotriva difteriei si tetanosului - DT (revaccinare);
 9. impotriva difteriei si tetanosului la adulti - dT
    (revaccinare);
10. impotriva tetanosului - dT sau VTA;
11. alte vaccinari in caz de necesitate, impuse de Ministerul
    Sanatatii si Familiei.
    Casele de asigurari de sanatate deconteaza contravaloarea imunizarilor obligatorii efectuate de medicii de familie si pentru asiguratii care nu sunt inscrisi in lista proprie a acestora.
    Pentru elevii inscrisi si neinscrisi in lista unui medic de familie vaccinarile obligatorii incluse in programul national de imunizari se efectueaza in cadrul unitatilor de invatamant de catre medicul cabinetului scolar.
    Daca nu exista personal medico-sanitar propriu, vaccinarile in institutiile de invatamant se efectueaza de catre medicii de familie desemnati de casele de asigurari de sanatate, cu acordul acestor medici, in colaborare cu directiile de sanatate publica, in vederea organizarii acestei activitati, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportarii bolilor si a efectuarii vaccinarilor, aprobata prin Legea nr. 649/2001.
    Medicii de familie desemnati au obligatia sa raporteze nominal, pe grupe de varsta, catre casele de asigurari de sanatate si catre directiile de sanatate publica, vaccinarile efectuate. Casele de asigurari de sanatate au obligatia, pentru elevii inscrisi pe listele unor medici de familie, sa informeze medicii de familie pe a caror lista se regasesc, despre efectuarea imunizarilor pentru a fi trecuti in registrul propriu de vaccinari si in carnetul de vaccinari, dar fara a fi raportati in activitatea proprie. Pentru medicii de familie care vaccineaza peste 95% din totalul persoanelor eligibile catagrafiate, pentru fiecare tip de vaccin, decontarea contravalorii vaccinarilor realizate peste acest nivel se face la punctaj dublu. La calculul numarului de persoane vaccinate la stabilirea procentului se tine seama si de vaccinarile efectuate in cadrul unitatilor scolare.
    Directiile de sanatate publica verifica prin sondaj realitatea raportarilor privind vaccinarile efectuate. In cazul raportarilor eronate directiile de sanatate publica si casele de asigurari de sanatate vor lua masuri ce tin de competenta fiecareia.
 b) examen de bilant:
 1. copii - la externarea din maternitate ........... 12 puncte
 2. la 1 luna ....................................... 12 puncte
 3. la 2 luni .......................................  8 puncte
 4. la 4 luni .......................................  8 puncte
 5. la 6 luni .......................................  8 puncte
 6. la 9 luni .......................................  8 puncte
 7. la 12 luni ......................................  8 puncte
 8. la 15 luni ......................................  6 puncte
 9. la 18 luni ......................................  6 puncte
10. de la 2 ani pana la 7 ani, anual.................  6 puncte
 c) depistare activa TBC:
 1. bolnav TBC nou-descoperit activ (in afara controlului     20 puncte/caz TBC
    medical periodic prevazut in plata "per capita" sau       trimis la medicul
    depistat de alti furnizori de servicii medicale)          de specialitate si
                                                              confirmat de
                                                              acesta
 2. urmarirea si aplicarea tratamentului strict supravegheat
    pana la scoaterea din evidenta (acolo unde nu exista
    organizata retea de specialitate)*1)                      40 puncte/luna
 d) depistarea activa a bolilor cu transmitere sexuala:
    (lues, gonoree, HIV, Chlamydia trachomatis, Herpes
    genital cu determinarea prezentei de Herpes simplex 2)
    si includerea pacientelor in programul de supraveghere    20 puncte/caz
    oncologica pentru cancerul de col, Papilomatoza genitala  trimis la medicul
    cu determinarea serotipului cu risc oncologic             de specialitate si
                                                              confirmat de
                                                              acesta
 e) supravegherea gravidei conform Normelor metodologice
    emise de Ministerul Sanatatii si Familiei*2):
 1. luarea in evidenta in primul trimestru                    10 puncte
 2. supravegherea, lunar, din luna a 3-a pana in luna a 9-a   8 puncte/luna
 3. urmarirea lehuzei la iesirea din maternitate si la 4      8 puncte
    saptamani
 f) asistenta medicala in afara programului de lucru anuntat:
 1) intre orele 20,00 - 8,00 (in afara programului de lucru),
 precum si in zilele de sarbatori legale
    - 10 puncte/ora pentru medicul de familie in centrul de permanenta;
    - 40 puncte/solicitare a medicului de familie acolo unde nu este organizat centru de permanenta, pentru cazurile de urgenta medicala;
 2. pana la orele 20,00 (in afara programului de lucru)
    - 10 puncte/ora pentru medicul de familie in centrul de permanenta;
    - 20 puncte/solicitare a medicului de familie acolo unde nu este organizat centru de permanenta, pentru cazurile de urgenta medicala.
 In centrele de permanenta se asigura servicii medicale tuturor asiguratilor, indiferent de medicul pe lista caruia sunt inscrisi, in afara programului de lucru al acestora.
 g) screening pentru depistarea cancerului genital (frotiu
    citovaginal), pentru depistarea cancerului mamar,
    cancerului de prostata, cancerului de colon, daca
    dotarea cabinetului permite aceasta, in conformitate
    cu normele stabilite de Ministerul Sanatatii si Familiei.     6 puncte/caz
------------
    *1) Pentru persoanele care refuza aplicarea tratamentului medicii de familie vor apela la sprijinul organelor de politie si al autoritatilor publice locale.
    *2) Pentru gravidele, cazuri sociale identificate si inscrise pe lista unui medic de familie, numarul de puncte acordat pentru serviciile de la pct. 1, 2 si 3 se majoreaza cu 5 puncte.

    Nota: Serviciile prevazute la lit. a), b), c), e) si f) se acorda si pentru populatia cuprinsa in lista suplimentara a medicului de familie.

    Art. 2
    (1) La calculul numarului lunar de puncte "per capita", conform art. 1 alin. (2) se iau in considerare asiguratii inscrisi in lista medicului de familie, existenti in ultima zi a lunii precedente.
    (2) Miscarea asiguratilor dintr-o grupa de varsta in alta se face astfel: pentru asiguratii din grupa de varsta 0 - 1 an trecerea in grupa de varsta urmatoare se face in luna urmatoare implinirii varstei de 1 an; pentru asiguratii din grupele de varsta 1 - 4 ani, 5 - 59 de ani, 60 si peste 60 de ani inscrierea in grupele de varsta respective se face in functie de varsta implinita la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
    (3) La calculul numarului lunar de puncte pe serviciu, conform art. 1 alin. (3), se iau in considerare asiguratii inscrisi in lista medicului de familie, existenti in ultima zi a lunii curente.
    Art. 3
    (1) Pentru perioadele de absenta medicul de familie organizeaza preluarea activitatii medicale de catre un alt medic de familie acreditat sau, in cazurile in care acesta este in imposibilitate de a organiza preluarea, casele de asigurari de sanatate numesc un inlocuitor, cu avizul directiilor de sanatate publica. In ambele situatii medicul inlocuitor trebuie sa aiba licenta de inlocuire temporara si sa fie acreditat temporar de casa de asigurari de sanatate. Licenta de inlocuire temporara se acorda de consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, cu instiintarea casei de asigurari de sanatate si a directiilor de sanatate publica. Pentru asigurarea conditiilor in vederea preluarii activitatii unui medic de familie de catre alt medic, consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, pun la dispozitie medicilor de familie listele cu medicii cu licenta de inlocuire, fara obligatii contractuale, cum este si cazul medicilor pensionari, care pot prelua activitatea in conditiile legii.
    (2) Perioadele de absenta se refera la: incapacitate temporara de munca, concediu de sarcina/lehuzie, concediu pentru cresterea si ingrijirea copilului pana la 2 ani, vacanta pentru o perioada de maximum 30 de zile lucratoare pe an, studii medicale de specialitate pentru o perioada de maximum 2 luni pe an, perioada cat ocupa functii de demnitate publica alese sau numite. Pentru perioade de absenta mai mici de 30 de zile calendaristice pe an inlocuirea medicului absent se poate face pe baza de reciprocitate intre medici. In acest caz medicul inlocuitor isi va prelungi programul de lucru in mod corespunzator, in functie de numarul de servicii medicale solicitate de asigurati.
    (3) Venitul "per capita" si pe serviciu, aferent perioadei de absenta, se vireaza de catre casa de asigurari de sanatate in contul titularului contractului sau in contul medicului inlocuitor, dupa caz, urmand ca in conventia de inlocuire sa se stipuleze in mod obligatoriu conditiile de plata a medicului inlocuitor.
    Art. 4
    (1) Reprezentantul legal incheie o conventie cu medicul inlocuitor, avizata de casa de asigurari de sanatate, prin care se stabilesc conditiile de inlocuire. Conventia de inlocuire devine anexa la contractul de furnizare de servicii medicale al reprezentantului legal al cabinetului medical.
    (2) Exceptie fac situatiile in care reprezentantul legal se afla in imposibilitatea de a participa la incheierea conventiei de inlocuire. In aceste situatii conventia de inlocuire se incheie intre medicul inlocuitor si casa de asigurari de sanatate.
    Art. 5
    (1) Medicul de familie poate angaja in cabinetul medical, pe baza de contract individual de munca, numai medici acreditati in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Medicii angajati nu au lista de asigurati proprie si nu raporteaza activitate medicala proprie; prescrierea medicamentelor cu sau fara contributie personala se face folosindu-se formularul-tip cu stampila cabinetului si parafa medicului angajat. Intreaga activitate a cabinetului se desfasoara respectandu-se contractul incheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurari de sanatate.
    (2) Programul de activitate al medicului de familie care angajeaza medici, precum si al medicilor angajati in conditiile alin. (1) se stabileste conform prevederilor art. 5 din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara, in vigoare.
    Art. 6
    (1) Medicii de familie nou-veniti intr-o localitate in cabinete medicale nou-infiintate sau deja existente unde nu a functionat un medic de familie, daca in intervalul de 3 luni, perioada considerata necesara pentru inscrierea asiguratilor in lista proprie, inscriu un numar de asigurati minim prevazut pentru a incheia contract cu casele de asigurari de sanatate tinand seama si de conditiile specifice de zona, reprezentantul legal incheie contract de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurari de sanatate.
    (2) Dupa expirarea celor 3 luni, medicul de familie incheie contract de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurari de sanatate numai daca a inscris in lista proprie un numar de asigurati cel putin egal cu numarul minim prevazut pentru a incheia contract cu casele de asigurari de sanatate, tinand seama si de conditiile specifice de zona.
    Art. 7
    Fondul aferent asistentei medicale primare reprezinta o cota procentuala din fondul de asigurari sociale de sanatate aferent cheltuielilor materiale si prestarilor de servicii cu caracter medical si are urmatoarea structura:
    1. 70% pentru plata "per capita" si 30% pentru plata pe serviciu din fondul aferent asistentei medicale primare din care s-au retinut sumele ce rezulta potrivit punctului 2 si sumele reprezentand indemnizatiile de instalare;
    2. suma destinata cabinetelor medicale nou-infiintate sau deja existente, in care isi desfasoara activitatea medicii de familie nou-veniti, pentru o perioada de maximum 3 luni, formata din venitul medicului de familie nou-venit si o suma egala cu 1,5 ori venitul acestuia pentru cheltuielile de intretinere si functionare a cabinetului medical, inclusiv pentru cheltuielile de personal aferente personalului angajat, cheltuielile cu medicamentele si materialele sanitare pentru trusa de urgenta.
    Art. 8
    Pentru calculul trimestrial al valorilor estimate si definitive ale punctelor, fondul anual aferent asistentei medicale primare se defalcheaza pe trimestre.
    Art. 9
    (1) Valoarea estimata a punctului "per capita" este unica pe tara; este valabila pentru un an in situatia in care bugetul fondului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul curent este aprobat pana la inceputul anului. In situatia in care bugetul fondului asigurarilor sociale de sanatate se aproba in cursul anului pentru anul curent, valoarea estimata a punctului pentru plata "per capita", pana la finele trimestrului in care se aproba bugetul fondului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul curent, se calculeaza avand la baza prevederile bugetare aprobate pentru anul precedent, corespunzatoare perioadei respective. Dupa aceasta data se calculeaza valoarea estimata a punctului, aferenta perioadei ramase pana la finele anului, tinand seama de noile prevederi bugetare, care va face obiectul unui act aditional la contractul initial.
    (2) Valoarea estimata a punctului "per capita" se obtine prin impartirea sumei reprezentand 85% din fondul aferent pentru plata "per capita" a medicilor de familie la numarul total de puncte "per capita" estimat sa se realizeze in functie de populatia tarii si de structura pe grupe de varsta a acesteia.
    (3) Valoarea estimata a unui punct "per capita", obtinuta in conditiile alin. (1) si (2) se regularizeaza trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru, in functie de fondul aferent pentru trimestrul respectiv, destinat pentru plata "per capita" a medicilor de familie si de numarul de puncte efectiv realizat, conform art. 1 alin. (2) si reprezinta valoarea definitiva a unui punct. Valoarea definitiva a unui punct "per capita" nu poate fi mai mica decat valoarea estimata a unui punct "per capita", in conditiile in care bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate nu este modificat in sensul diminuarii prin acte normative.
    (4) Valoarea definitiva a unui punct pentru plata pe serviciu este unica pe tara si se calculeaza la finele fiecarui trimestru astfel: fondul aferent pentru plata pe serviciu pentru trimestrul respectiv se imparte la numarul total de puncte pe servicii realizat de medicii de familie. Valoarea unui punct astfel obtinuta este definitiva pentru trimestrul respectiv si estimata pentru trimestrul urmator. Valoarea estimata a unui punct pe serviciu pentru trimestrul I al anului curent este media valorilor definitive aferente unui punct pe serviciu medical, ale primelor 3 trimestre ale anului precedent, corectata cu 50% din procentul de inflatie din ultimele 12 luni, cunoscut la data calcularii valorii punctului pentru trimestrul I al anului curent, comunicat de Institutul National de Statistica. Corectia cu 50% din procentul de inflatie se aplica in situatia in care bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul curent se aproba de la 1 ianuarie. Pentru trimestrul I 2002 valoarea estimata a unui punct pe serviciu stabilita conform prevederilor de mai sus se majoreaza cu 50%, prin includerea unei cote-parti din bugetul de practica medicala aferent perioadei anterioare.
    Art. 10
    (1) Pe baza valorii estimate a unui punct "per capita", obtinuta in conditiile art. 9 alin. (2) si a numarului total de puncte "per capita" realizat lunar conform art. 1 alin. (2) si pe baza valorii estimate a unui punct pentru plata pe serviciu obtinuta in conditiile art. 9 alin. (4) si a numarului total de puncte pe servicii, realizat lunar conform art. 1 alin. (3), se calculeaza suma cuvenita lunar medicului de familie pentru fiecare luna a fiecarui trimestru.
    (2) Pe baza valorii definitive a unui punct, obtinuta in conditiile art. 9 alin. (3) si alin. (4), a numarului total de puncte "per capita" realizat in cursul unui trimestru, conform art. 1 alin. (2), si a numarului total de puncte pe serviciu realizat in cursul unui trimestru conform art. 1 alin. (3), se recalculeaza sumele cuvenite medicilor de familie pe un trimestru. In situatiile in care valoarea definitiva a punctului pentru plata pe serviciu este mai mica decat cea estimata si sumele acordate sunt mai mari decat valoarea prestatiilor efectiv realizate, in luna urmatoare incheierii trimestrului se fac regularizarile intre fondul pentru plata "per capita" si fondul pentru plata pe serviciu, de catre casele de asigurari de sanatate.
    Art. 11
    Lunar medicul de familie transmite caselor de asigurari de sanatate, pana cel mai tarziu la data de 3 a lunii urmatoare, prin reprezentantul legal, intreaga activitate efectiv realizata care se verifica de catre casele de asigurari de sanatate in vederea decontarii. Nerespectarea termenului de raportare atrage dupa sine nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor medicale prestate de medicul respectiv pentru perioada aferenta.
    Art. 12
    Asiguratii care doresc sa-si schimbe medicul de familie vor adresa o cerere medicului de familie la care doresc sa se inscrie, precizand numele medicului de la care pleaca. Medicul de familie primitor are obligatia sa anunte in scris in maximum 15 zile medicul de familie de la care a plecat asiguratul, precum si casa de asigurari de sanatate. Medicul de familie de la care pleaca asiguratul trebuie sa transfere fisa medicala prin posta medicului primitor in termen de 15 zile de la solicitare. Cabinetul medical de la care pleaca asiguratul pastreaza minimum 1 an o copie dupa fisa medicala a acestuia.
    Art. 13
    (1) Erorile de calcul constatate in cadrul unui trimestru se corecteaza la sfarsitul trimestrului, o data cu recalcularea drepturilor banesti cuvenite medicului de familie.
    (2) Erorile de calcul constatate dupa expirarea unui trimestru se corecteaza pana la sfarsitul anului, astfel: numarul de puncte platit eronat in plus sau in minus intr-un trimestru anterior fata de cel realizat, se recalculeaza in trimestrul in care s-a constatat eroarea, la valoarea definitiva a punctului "per capita" si pe serviciu, stabilita pentru trimestrul in care s-a produs eroarea, sumele respective afectand valoarea definitiva a punctului in trimestrul cand s-a constatat eroarea. In situatia in care dupa incheierea anului financiar precedent se constata erori de calcul aferente acestuia, sumele platite in plus sau in minus se recalculeaza conform legii.
    Art. 14
    Persoanele din cabinetul medical beneficiaza de plata concediilor medicale si de plata concediilor pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, conform reglementarilor in vigoare din legislatia de asigurari sociale. Persoanele incadrate cu contract individual de munca beneficiaza si de plata concediilor de odihna si alte concedii ale salariatilor, potrivit legii.
    Art. 15
    (1) Reprezentantul legal al cabinetului medical are obligatia de a angaja personal mediu sanitar si poate angaja si alte categorii de personal, in conditiile prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobata prin Legea nr. 629/2001, achitand lunar toate contributiile prevazute de lege pentru personalul angajat. Personalul angajat beneficiaza de drepturile prevazute de legislatia muncii in vigoare. Medicul de familie are obligatia sa stabileasca programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru aceste categorii de personal.
    (2) La negocierea salariului de baza pentru personalul mediu sanitar, medicul de familie, in calitate de angajator, are obligatia, potrivit legislatiei muncii, sa respecte nivelurile minime ale acestui salariu, ce rezulta in raport cu conditiile de pregatire profesionala ce trebuie indeplinite pentru incadrarea pe functia respectiva, precum si cu volumul de munca ce revine unui asistent medical. Aceste niveluri minime se stabilesc dupa cum urmeaza:
    a) salariul de baza minim corespunzator nivelului de pregatire profesionala se calculeaza prin inmultirea salariului de baza minim brut pe tara, stabilit prin hotarare a Guvernului, cu coeficientul minim de ierarhizare ce rezulta potrivit Contractului colectiv de munca unic la nivel national si Contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara si asistenta sociala.
    In cazul asistentilor medicali cu scoala postliceala, acest coeficient de ierarhizare este de 1,25 iar in cazul celor cu liceu de specialitate este de 1,20.
    In situatia in care prin Contractul colectiv de munca unic la nivel national se va stabili un salariu de baza minim pentru personalul necalificat, mai mare decat cel prevazut in hotarare a Guvernului, la calcularea salariului de baza minim pentru asistentii medicali, in raport cu pregatirea lor profesionala, se va utiliza acest salariu.
    b) salariul de baza minim pentru asistentii medicali rezultat potrivit punctului a) este stabilit pentru un volum de munca corespunzator unui numar de 1.000 asigurati.
    Atunci cand numarul de asigurati ce revine unui asistent medical este mai mare de 1.000, salariul de baza minim rezultat potrivit punctului a) se majoreaza in raport cu cresterea volumului de munca. In acest scop salariul de baza minim rezultat potrivit punctului a) se inmulteste cu un coeficient ce reprezinta raportul intre numarul de asigurati repartizati unui asistent medical si numarul de 1.000 de asigurati. In cazul in care numarul de asigurati ce revine unui asistent medical este mai mare de 1.500, la coeficientul calculat pentru 1.500 de asigurati se adauga 0,025 pentru fiecare 100 de asigurati ce depaseste aceasta limita.
    Art. 16
    Personalul mediu sanitar poate acorda ingrijiri la domiciliu conform unui plan elaborat de medicul de familie sau de specialitate care are asiguratul in ingrijire.
    Art. 17
    Casele de asigurari de sanatate si directiile de sanatate publica vor organiza trimestrial activitati de instruire a furnizorilor din asistenta medicala primara, cu recomandarea ca furnizorii sa participe la aceste activitati.
    Art. 18
    (1) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate impreuna cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, vor efectua controlul furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara privind respectarea obligatiilor contractuale, inclusiv respectarea criteriilor de calitate a serviciilor medicale furnizate.
    (2) Ministerul Sanatatii si Familiei, directiile de sanatate publica impreuna cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, vor efectua controlul furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara privind respectarea obligatiilor asumate de furnizori prin care se asigura acces la serviciile medicale, precum si modul in care sunt respectate prevederile legale in vigoare in domeniul sanatatii.

    ANEXA 2

                               LISTA
serviciilor medicale incluse in plata pe serviciu, care se acorda de catre medicul de familie persoanelor asigurate

    a) imunizari conform programului national de imunizari
    1. antituberculoasa - vaccin BCG;
    2. revaccinare BCG, inclusiv pentru verificarea cicatricei post primo vaccinare;
    3. testarea PPD;
    4. antihepatita B;
    5. antipoliomielitica VPO;
    6. impotriva difteriei, tetanosului si tusei convulsive - DTP (sau DT la cazurile la care vaccinarea DTP este contraindicata);
    7. antirujeolica;
    8. impotriva difteriei si tetanosului - DT (revaccinare);
    9. impotriva difteriei si tetanosului la adulti - dT (revaccinare);
    10. impotriva tetanosului - dT sau VTA;
    11. alte vaccinari in caz de necesitate, impuse de Ministerul Sanatatii si Familiei
    b) examen de bilant
    1. copii - la externarea din maternitate
    2. la 1 luna
    3. la 2 luni
    4. la 4 luni
    5. la 6 luni
    6. la 9 luni
    7. la 12 luni
    8. la 15 luni
    9. la 18 luni
    10. de la 2 ani pana la 7 ani, anual
    c) depistare activa TBC
    1. bolnav TBC nou-descoperit activ (in afara controlului medical periodic prevazut in plata "per capita" sau depistat de alti furnizori de servicii medicale)
    2. urmarirea si aplicarea tratamentului strict supravegheat pana la scoaterea din evidenta (acolo unde nu exista organizata retea de specialitate)*)
    d) depistarea activa a bolilor cu transmitere sexuala (lues, gonoree, HIV, Chlamydia trachomatis, Herpes genital cu determinarea prezentei de Herpes simplex 2) si includerea pacientelor in programul de supraveghere oncologica pentru cancerul de col, Papilomatoza genitala cu determinarea serotipului cu risc oncologic
    e) supravegherea gravidei conform normelor metodologice emise de Ministerul Sanatatii si Familiei:
    1. luarea in evidenta in primul trimestru
    2. supravegherea, lunar, din luna a 3-a pana in luna a 9-a
    3. urmarirea lehuzei la iesirea din maternitate si la 4 saptamani.
    f) asistenta medicala de urgenta in afara programului de lucru anuntat si asistenta medicala in centrele de permanenta.
    g) screening pentru depistarea cancerului genital (frotiu citovaginal), pentru depistarea cancerului mamar, cancerului de prostata, cancerului de colon, daca dotarea cabinetului permite aceasta, in conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sanatatii si Familiei.
    Nota: Serviciile prevazute la lit. a), b), c), e) si f) sunt acordate de catre medicul de familie si pentru populatia din lista suplimentara.
------------
    *) Pentru persoanele care refuza aplicarea tratamentului, medicii de familie vor apela la sprijinul organelor de politie si al autoritatilor publice locale.

    ANEXA 3

                                 LISTA
serviciilor medicale incluse in plata "per capita", care se acorda de catre medicul de familie persoanelor asigurate

    1. Servicii profilactice:
    a) de la 7 ani pana la 30 de ani - o data la 2 ani un examen medical complet care cuprinde:
    - consultatie (anamneza, examen obiectiv, diagnostic);
    - examene paraclinice care pot fi recomandate de medicul de familie in completarea consultatiei: MRF si RPR sau VDRL. Examenul medical clinic este obligatoriu. RPR sau VDRL este obligatoriu dupa varsta de 15 ani;
    b) peste 30 de ani - anual un examen medical complet care cuprinde:
    - consultatie (anamneza, examen obiectiv, diagnostic);
    - examene paraclinice care pot fi recomandate de medicul de familie in completarea consultatiei: MRF si RPR sau VDRL. Examenul medical clinic este obligatoriu.
    In caz de imposibilitate a prezentarii la data si ora programata pentru serviciile de la lit. a) si b), asiguratul trebuie sa informeze medicul de familie in vederea reprogramarii.
    c) consiliere pre- si posttestare pentru HIV a femeii gravide, consiliere pentru prevenirea si combaterea factorilor de risc cardiovascular, consiliere antidrog;
    d) controale periodice, inclusiv cu depistare TBC, si activitati de prevenire a imbolnavirilor conform programarii asiguratilor stabilite de medicul de familie; in caz de imposibilitate a prezentarii la data si ora programata, asiguratul trebuie sa informeze medicul de familie in vederea reprogramarii;
    e) depistarea, izolarea si raportarea cazurilor de boli transmisibile, conform Ordinului ministrului sanatatii nr. 8/2000, inclusiv TBC si boli venerice; masuri minimale de lupta in focarul familial de boala infectioasa;
    f) servicii de baza de planificare familiala:
    - consultatie de planificare familiala;
    - indicarea unei metode contraceptive la persoanele fara risc;
    g) supraveghere etapizata pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 0 - 1 an, pe probleme de puericultura.
    2. Servicii de urgenta in cadrul programului de lucru:
    a) asistenta medicala in urgente medico-chirurgicale;
    b) constatarea situatiilor de urgenta si trimitere pentru internare in spital sau catre medicul de specialitate.
    3. Servicii medicale curative:
    a) anamneza, examen obiectiv, diagnostic;
    b) prescriere de tratament medical si igienico-dietetic;
    c) manevre de mica chirurgie, perfuzii intravenoase, infiltratii;
    d) - trimitere prin bilet de trimitere catre alte specialitati, dupa caz, fie in sistem ambulator (de preferinta), fie la spital, astfel: boala acuta daca are risc imediat de evolutie severa, boala cronica in caz de acutizare sau decompensare. In cazul persoanelor prevazute in lista suplimentara medicul de familie este obligat sa indice in biletul de trimitere numele medicului de specialitate nominalizat de directia de sanatate publica sau, dupa caz, numele spitalului, in situatii in care internarea este obligatorie, in vederea urmaririi efectuarii serviciilor medicale respective;
    - recomandare pentru investigatii paraclinice, prin bilet de trimitere; in cazul in care se constata abuzuri in recomandarea de trimiteri catre investigatii paraclinice, in urma controalelor efectuate de casele de asigurari de sanatate si directiile de sanatate publica impreuna cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, la medicii de familie la care se inregistreaza aceste situatii, valoarea definitiva a punctului "per capita" a trimestrului respectiv se diminueaza cu 10% . Dupa aplicarea de 3 ori a masurii mai sus-mentionate pentru acelasi medic de familie, casele de asigurari de sanatate pot rezilia contractul de furnizare de servicii medicale cu medicul de familie respectiv. Sumele obtinute ca disponibil la nivelul caselor de asigurari de sanatate din aceasta diminuare a valorii definitive a punctului se vor folosi la intregirea fondului aferent consumului de medicamente cu sau fara contributie personala;
    e) supravegherea asiguratilor inscrisi in lista proprie, pentru afectiunile care necesita dispensarizare, in colaborare cu medicul de specialitate;
    f) asistenta medicala la domiciliu pentru:
    - copii in varsta de sub 3 ani aflati in tratament pentru afectiuni acute, la solicitarea apartinatorilor legali;
    - asiguratii de orice varsta, care au devenit nedeplasabili si care necesita tratament medical recomandat de medicul de specialitate, ca urmare a unor interventii chirurgicale majore, pana la vindecarea completa a plagii;
    - pacienti imobilizati ortopedic;
    - pacienti cu insuficienta motorie a trenului inferior;
    - bolnavi in faza terminala;
    - alte situatii, la recomandarea medicului de specialitate printr-o scrisoare medicala;
    g) servicii medicale de ingrijire si de recuperare, la indicatia medicului de specialitate;
    h) educatie medico-sanitara;
    i) prescriptii medicale: la nivelul caselor de asigurari de sanatate se stabileste un nivel valoric orientativ trimestrial privind prescrierea de medicamente pe asigurat, diferentiat pe grupe de varsta. In cazul depasirii substantiale si repetate a nivelului valoric orientativ, casele de asigurari de sanatate si directiile de sanatate publica impreuna cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, vor verifica, pe baza evidentelor obligatorii la nivelul cabinetelor medicale, modul de prescriere a medicamentelor, cu sau fara contributie personala din partea asiguratilor.
    In cazul in care se constata abuzuri sau prescrieri de medicamente nejustificate din punct de vedere medical sau acordate in alte conditii decat cele prevazute de reglementarile legale in vigoare, la medicii de familie la care se inregistreaza aceste situatii, valoarea definitiva a punctului "per capita" a trimestrului respectiv se diminueaza cu 10% .
    Dupa aplicarea de 3 ori a masurii mai sus-mentionate pentru acelasi medic de familie, casele de asigurari de sanatate pot rezilia contractul de furnizare de servicii medicale cu medicul de familie respectiv. Sumele obtinute ca disponibil la nivelul caselor de asigurari de sanatate din aceasta diminuare a valorii definitive a punctului se vor folosi la intregirea fondului aferent consumului de medicamente cu sau fara contributie personala.
    4. Servicii speciale:
    a) activitati in caz de epidemii, potrivit masurilor stabilite de Ministerul Sanatatii si Familiei;
    b) asigurarea accesului continuu la asistenta medicala;
    c) asigurarea asistentei medicale atat pentru persoanele asigurate cat si pentru cele neinscrise in lista unui medic de familie, numai in caz de urgenta medicala.
    5. Activitati de suport:
    a) eliberare de acte medicale: certificate de concediu medical - puse la dispozitie in mod gratuit de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale; certificat de deces, inclusiv pentru persoanele care nu figureaza pe lista proprie sau pe listele altor medici de familie din localitatea respectiva, cu exceptia situatiilor de suspiciune ce necesita expertiza medico-legala; certificat medical pentru ingrijirea copilului bolnav conform prevederilor legale; adeverinte medicale pentru copii necesare inscrierii in colectivitati;
    b) organizarea activitatii de evidenta, completarea la zi a fisei de consultatie, a registrelor medicale si raportarea statistica medicala, unica, catre casele de asigurari de sanatate si directiile de sanatate publica. In registrele de consultatie se vor inscrie obligatoriu atat consultatiile din cabinetul medical, cat si cele acordate la domiciliu sau in caz de urgenta.

    ANEXA 4

                                 LISTA
serviciilor medicale pe care le poate efectua medicul de familie contra cost si care nu se deconteaza de catre casele de asigurari de sanatate

    1. Servicii medicale si acte medicale solicitate de autoritati care prin activitatea lor au dreptul sa cunoasca starea de sanatate a asiguratilor (pentru obtinerea permisului de portarma, pentru obtinerea permisului de conducere auto, pentru angajare, controale periodice pentru personalul care practica anumite meserii pentru care este necesara evaluarea periodica a starii de sanatate, certificate prenuptiale etc.). In biletul de trimitere, completat in 2 exemplare, pentru investigatiile paraclinice si serviciile medicale de specialitate necesare eliberarii acestor acte medicale se va preciza scopul pentru care se face investigatia sau serviciul medical respectiv.
    2. Servicii medicale la cerere, indiferent de statutul persoanei care solicita aceste servicii.
    3. Veniturile realizate din activitatile mentionate la pct. 1 si 2 reprezinta venituri ale cabinetului medical, care se evidentiaza si se impoziteaza in conditiile legii. Tarifele acestor servicii se stabilesc de catre medicii de familie si se afiseaza la cabinetul medical. Pentru aceste servicii se elibereaza chitanta fiscala cu precizarea serviciului furnizat.

    ANEXA 5

                                  LISTA
cuprinzand investigatiile paraclinice recomandate de medicii de familie

    Analize de laborator
    I. Analize de sange
    Hematologie
    1. Hemoleucograma completa - hemoglobina, hematocrit, numaratoare eritrocite, numaratoare reticulocite, numaratoare leucocite, formula leucocitara, numaratoare trombocite, indici eritrocitari, concentrat leucocitar
    2. VSH
    3. Timp Quick
    4. Grup sanguin ABO si Rh
    5. Anticorpi specifici antiRh
    Biochimie
    1. Uree serica
    2. Acid uric seric
    3. Creatinina serica
    4. Calcemie serica - totala si ionica
    5. Magneziemie
    6. Sideremie
    7. Glicemie
    8. Colesterol seric total
    9. Trigliceride serice
    10. Lipide totale serice
    11. Proteine totale serice
    12. Electroforeza proteinelor serice
    13. Fosfataza alcalina
    14. Transaminaze: TGO si TGP
    15. Bilirubina - directa si totala
    16. ASLO
    17. Reactie de serologie a sifilisului: RPR si VDRL
    18. Fibrinogenemie
    Imunologie
    1. Proteina C reactiva
    II. Exudat faringian: cultura si antibiograma
    III. Analize de urina
    1. Examen complet de urina
    2. Urocultura
    3. Antibiograma
    4. Dozare glucoza
    5. Dozare proteine urinare
    IV. Examen materii fecale
    1. Examen coproparazitologic
    2. Coprocultura
    V. Examen Babes-Papanicolau
    VI. Alte probe
    1. Electrocardiograma
    2. Ecografie generala: abdomen si pelvis
    3. IDR la PPD
    VII. Examen radiologic
    1. Examen radiologic toracopulmonar: radioscopie, MRF sau radiografie fata si/sau profil
    2. Radiografie gastrointestinala
    3. Radiografie membre si articulatii
    4. Radiografie coloana vertebrala
    5. Radiografie sinusuri
    Biletul de trimitere pentru investigatiile paraclinice se intocmeste in 3 exemplare: un exemplar ramane la medicul de familie care a facut trimiterea, 2 exemplare sunt inmanate asiguratului care le depune la furnizorul de servicii medicale paraclinice; furnizorul de servicii medicale paraclinice pastreaza un exemplar si depune la casa de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie contractuala celalalt exemplar, cu ocazia facturarii lunare a activitatii.

    ANEXA 6

                                  LISTA
serviciilor medicale acordate de catre medicul de familie populatiei din lista suplimentara, pentru zona stabilita si repartizata de directia de sanatate publica

    a) imunizari conform programului national de imunizari:
    1. antituberculoasa - vaccin BCG
    2. revaccinare BCG, inclusiv pentru verificarea cicatricei post primo vaccinare
    3. testarea PPD
    4. antihepatita B
    5. antipoliomielitica VPO
    6. impotriva difteriei, tetanosului si tusei convulsive - DTP (sau DT la cazurile la care vaccinarea DTP este contraindicata)
    7. antirujeolica
    8. impotriva difteriei si tetanosului - DT (revaccinare)
    9. impotriva difteriei si tetanosului la adulti - dT (revaccinare)
    10. impotriva tetanosului - dT sau VTA
    11. alte vaccinari in caz de necesitate, impuse de Ministerul Sanatatii si Familiei;
    b) examen de bilant:
    1. copii - la externarea din maternitate
    2. la 1 luna
    3. la 2 luni
    4. la 4 luni
    5. la 6 luni
    6. la 9 luni
    7. la 12 luni
    8. la 15 luni
    9. la 18 luni
    10. de la 2 ani pana la 7 ani, anual;
    c) depistare activa TBC:
    1. bolnav TBC nou-descoperit activ (in afara controlului medical periodic prevazut in plata "per capita" sau depistat de alti furnizori de servicii medicale);
    2. urmarirea si aplicarea tratamentului strict supravegheat pana la scoaterea din evidenta (acolo unde nu exista organizata retea de specialitate)*);
    d) supravegherea gravidei conform normelor metodologice emise de Ministerul Sanatatii si Familiei:
    1. luarea in evidenta in primul trimestru;
    2. supravegherea, lunar, din luna a 3-a pana in luna a 9-a;
    3. urmarirea lehuzei la iesirea din maternitate si la 4 saptamani;
    e) asistenta medicala de urgenta;
    f) activitati in caz de epidemii, potrivit masurilor stabilite de Ministerul Sanatatii si Familiei.
------------
    *) Pentru persoanele care refuza aplicarea tratamentului medicii de familie vor apela la sprijinul organelor de politie si al autoritatilor publice locale.

    ANEXA 7

                                LISTA
criteriilor de calitate pentru activitatea desfasurata la nivelul cabinetelor de medicina primara

    1. Semnalizarea cabinetului in zona - firma
    2. Autorizatia sanitara de functionare a cabinetului si a punctelor de lucru
    3. Acreditarea personalului care ofera servicii medicale: medici si cadre medii sanitare
    4. Programul de activitate afisat vizibil pentru toate categoriile de personal acreditate ce isi desfasoara activitatea in cabinet si respectarea acestuia. Pe perioada de absenta a medicului titular, sa fie afisat numele si programul medicului inlocuitor.
    5. Lista cu tarifele serviciilor medicale furnizate de medicii de familie, care nu sunt decontate de casele de asigurari de sanatate, categoriile de pacienti carora li se adreseaza, precum si situatiile in care se percepe taxa - afisata vizibil
    6. Drepturile si obligatiile asiguratilor - afisate vizibil
    7. Sala de asteptare dotata corespunzator: ambient adecvat, scaune/canapea, masa, materiale informative
    8. Dotarea cabinetului cu aparatura si mobilier, cel putin in conformitate cu ordinul ministrului sanatatii si familiei in vigoare. Se vor aprecia dotarile suplimentare cu aparatura si mobilier, care denota preocuparea medicului de familie pentru imbunatatirea actului medical si cresterea satisfactiei pacientilor.
    9. Dotarea aparatului de urgenta cel putin in conformitate cu baremurile in vigoare si in termen de valabilitate.
    10. Obligativitatea prezentei la cabinet a actelor care notifica activitatea medicala:
    - evidenta asiguratilor: lista de capitatie actualizata;
    - registre: de consultatii, vaccinari, gravide, dispensarizati, tratamente, deplasari la domiciliu;
    - fise de consultatii si anexe: bilete de externare, scrisori medicale, plan de recuperare, fisa gravidei, fisa de examen de bilant;
    - caiet de evidenta stupefiante, retete cu timbru sec
    11. Medicul in timpul programului:
    - comportament si tinuta in conformitate cu normele Codului de etica si deontologie medicala;
    - consulta pacientul, stabileste conduita: trimitere la investigatii paraclinice, trimiteri la medicul de specialitate pentru diagnostic si tratament;
    - consemneaza diagnosticul, tratamentul, recomandarile in registrele de evidenta primara si in fisa de consultatie;
    - elibereaza retete parafate si semnate;
    - elibereaza bilete de trimitere, concedii medicale, alte categorii de acte medicale, parafate si semnate;
    - respecta confidentialitatea actelor medicale
    12. Cadrul mediu sanitar in timpul programului:
    - comportament si tinuta in conformitate cu normele Codului de etica si deontologie medicala;
    - solicita actele de identificare: carte de identitate, carnet de asigurat;
    - noteaza datele de identificare in registrul de consultatii;
    - identifica fisa de consultatii;
    - efectueaza tratamente, vaccinari, la indicatia medicului;
    - poate completa formulare medicale, dar numai la indicatia si sub stricta supraveghere a medicului, care va parafa si semna;
    - poate acorda ingrijiri la domiciliu la recomandarea medicului de familie;
    - respecta confidentialitatea actelor medicale.
    Nota:
    Criteriile de calitate pentru actul medical vor fi stabilite de comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.
    Controlul criteriilor de calitate a serviciilor medicale va fi coordonat de Serviciul medical al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si Colegiul Medicilor din Romania.

    ANEXA 8

                             CONTRACT DE FURNIZARE
    de servicii medicale in asistenta medicala primara

    I. Partile contractante

    Casa de asigurari de sanatate .............., cu sediul in municipiul/orasul ..................., str. ................. nr. .............., judetul/sectorul .................., tel/fax ................, reprezentata prin director general ....................................,
    si
    Cabinetul medical de asistenta medicala primara ................, organizat:
    - cabinet individual ..................................................., cu sau fara punct sanitar ........, reprezentat prin medicul titular .............................
    - cabinet asociat sau grupat ..........................................., cu sau fara punct sanitar ........, reprezentat prin medicul delegat: ............................
    - societate civila medicala ............................................, cu sau fara punct sanitar ........, reprezentata prin administratorul ............................
    - cabinet care functioneaza in structura unei unitati sanitare apartinand ministerelor cu retele sanitare proprii ..............., cu sau fara punct sanitar ........, reprezentata prin ....................
    - unitate medico-sanitara cu personalitate juridica, infiintata potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, ................, reprezentata prin..................,
    cu autorizatie de infiintare nr. ..............., certificat de inregistrare nr. ..........., autorizatie sanitara pentru cabinet nr. ................., autorizatie sanitara pentru punct de lucru nr. ................, avand sediul in municipiul/orasul ........................, str. ................ nr. ........, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., judetul/sectorul ............, telefon ..................., cont nr. ..................., deschis la trezoreria statului, cod numeric personal al reprezentantului legal................, cod fiscal ........., copie de pe dovada asigurarii pentru malpraxis pentru fiecare medic pe care il reprezinta.

    II. Obiectul contractului

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea de servicii medicale in asistenta medicala primara, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara, in vigoare, si normelor metodologice de aplicare a acestuia.

    III. Servicii medicale furnizate

    Art. 2
    Serviciile medicale furnizate in asistenta medicala primara, detaliate in normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara, in vigoare, sunt urmatoarele:
    a) servicii profilactice;
    b) servicii de urgenta;
    c) servicii medicale curative;
    d) servicii speciale;
    e) activitati de suport;
    f) servicii medicale acordate populatiei din zona stabilita si repartizata de directia de sanatate publica conform listei suplimentare.
    Art. 3
    Furnizarea serviciilor medicale se face pentru asiguratii inscrisi pe lista proprie si pentru persoanele de pe lista suplimentara a medicului:
    1. ..............................., acreditat de catre comisia de acreditare .................... prin .......... nr. ............. din ............ si avand un numar de ................ asigurati inscrisi pe lista proprie;
    2. ..............................., acreditat de catre comisia de acreditare .................... prin .......... nr. ............. din ............ si avand un numar de ................ asigurati inscrisi pe lista proprie;
    3. ..............................., acreditat de catre comisia de acreditare .................... prin .......... nr. ............. din ............ si avand un numar de ................ asigurati inscrisi pe lista proprie.

    IV. Durata contractului

    Art. 4
    Prezentul contract este valabil de la data incheierii pana la 31 decembrie 2002.
    Art. 5
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul partilor pe toata durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru asistenta medicala primara, in vigoare.

    V. Obligatiile partilor

    A. Obligatiile casei de asigurari de sanatate
    Art. 6
    Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
    a) sa plateasca drepturile banesti cuvenite medicului/medicilor de familie pentru serviciile medicale furnizate asiguratilor inscrisi in lista proprie, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, inclusiv drepturile pentru lista suplimentara de servicii medicale acordate populatiei din zona stabilita si repartizata de directia de sanatate publica;
    b) sa verifice autorizarea si acreditarea furnizorului de servicii medicale, precum si acreditarea personalului medical angajat;
    c) sa verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara, conform contractelor incheiate cu acestia;
    d) sa verifice prescrierea medicamentelor cu sau fara contributie personala din partea asiguratilor si a investigatiilor paraclinice recomandate de catre furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    e) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale contravaloarea serviciilor contractate si prestate pe baza facturilor emise de furnizorii de servicii medicale;
    f) sa comunice medicilor de familie, in vederea actualizarii listelor proprii, numele persoanelor care si-au pierdut calitatea de asigurat prin neplata contributiei ce revine ca obligatie de plata asiguratului;
    g) sa informeze furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara asupra conditiilor de contractare.
    B. Obligatiile furnizorului de servicii medicale
    Art. 7
    Furnizorul de servicii medicale are urmatoarele obligatii:
    a) sa acorde ingrijiri medicale asiguratilor in caz de boala sau accident in limitele de calitate impuse de activitatea medicala; sa asigure in cadrul serviciilor furnizate toate activitatile care sunt cuprinse in baremul de activitati practice obligatorii din curicula de pregatire in specialitatea de medicina generala, sa interpreteze investigatiile necesare in afectiunile prevazute in tematica pe aparate si sisteme;
    b) sa respecte criteriile de calitate ale serviciilor medicale furnizate si pe cele de calitate pentru activitatea desfasurata la nivelul cabinetelor de medicina primara;
    c) sa respecte dreptul asiguratilor de a-si alege medicul de familie, medicul de specialitate din ambulatoriu si unitatea sanitara si dreptul asiguratului de a-si schimba medicul de familie dupa expirarea a cel putin 3 luni de la data inscrierii pe lista;
    d) sa ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat, precum si despre serviciile oferite, modul in care vor fi furnizate acestea si sa ii consilieze in scopul prevenirii imbolnavirilor si al pastrarii sanatatii;
    e) sa furnizeze tratamentul adecvat si sa respecte modul de prescriere a medicamentelor prevazute in nomenclatorul de medicamente, conform reglementarilor in vigoare;
    f) sa nu refuze acordarea asistentei medicale in caz de urgenta medicala ori de cate ori se solicita aceste servicii medicale;
    g) sa inscrie din oficiu copiii care nu au fost inscrisi pe lista unui medic de familie o data cu prima consultatie a copilului bolnav in localitatea de resedinta a acestuia. Nou-nascutul va fi inscris pe lista medicului de familie care a ingrijit gravida, daca parintii nu au alta optiune. Copiii care nu au fost inscrisi pe lista unui medic de familie potrivit celor aratate mai sus, vor fi inscrisi cu sprijinul primariei care a inregistrat nasterea. In cazul gravidelor neinscrise pe lista unui medic de familie, care indeplinesc conditiile de persoana asigurata, la prima consultatie in localitatea de resedinta a acestora, vor fi inscrise pe lista medicului de familie care a acordat consultatia;
    h) sa solicite documentele justificative care atesta calitatea de asigurat a persoanelor inscrise pe lista proprie;
    i) sa actualizeze lista proprie cuprinzand asiguratii inscrisi, ori de cate ori apar modificari in cuprinsul acesteia, in functie de miscarea lunara a asiguratilor si sa comunice aceste modificari casei de asigurari de sanatate, precum si sa actualizeze lista proprie in functie de comunicarile transmise de casa de asigurari de sanatate cu privire la asiguratii care nu mai fac dovada calitatii de asigurat prin neplata contributiei ce revine ca obligatie de plata asiguratului;
    j) sa anunte casa de asigurari de sanatate atunci cand este suspendat din functie, cand i-a fost retrasa sau suspendata autorizatia de libera practica sau acreditarea, precum si despre orice alte modificari survenite, legate de clauzele contractuale;
    k) sa anunte in scris, in momentul inscrierii pe lista proprie a unui asigurat plecat de la un alt medic de familie, atat medicul de familie de la care a plecat asiguratul, cat si casa de asigurari de sanatate, in maximum 15 zile; medicul de familie de la care a plecat asiguratul transfera fisa medicala a asiguratului, in maximum 15 zile lucratoare de la solicitare, prin serviciul postal si pastreaza minimum 1 an o copie de pe fisa medicala a acestuia;
    l) sa acorde servicii medicale tuturor asiguratilor inscrisi pe lista proprie indiferent de casa de asigurari de sanatate unde se vireaza contributia la fondul de asigurari de sanatate, fara nici o discriminare, folosind totodata formele cele mai eficiente si economice de tratament;
    m) sa trimita pacientul, daca este cazul, la medicul de specialitate, sa inregistreze in fisa acestuia informatiile furnizate de catre medicul de specialitate si sa respecte recomandarile acestuia;
    n) sa furnizeze servicii medicale in cadrul unui program de activitate organizat in functie de conditiile specifice de zona asigurand in medie pe zi, de luni pana vineri, minimum 5 ore la cabinetul medical si 2 ore la domiciliul asiguratilor, conform graficului de vizite la domiciliu. In cazul in care numarul de asigurati inscrisi pe lista proprie este mai mare decat numarul mediu de asigurati stabilit pe total tara, de 1.700, programul total de lucru se prelungeste corespunzator, acolo unde este posibil, in functie de numarul de servicii medicale solicitate de asigurati. La stabilirea programului de activitate se va tine seama si de zona stabilita si repartizata de directia de sanatate publica. Programul de activitate astfel stabilit se aduce la cunostinta asiguratilor prin afisare la loc vizibil la cabinetul medical si se transmite casei de asigurari de sanatate si directiei de sanatate publica;
    o) sa furnizeze servicii medicale de urgenta in afara programului de lucru, conform reglementarilor din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara, in vigoare;
    p) sa participe la organizarea si functionarea centrelor de permanenta, acolo unde este cazul;
    q) sa raporteze casei de asigurari de sanatate datele necesare pentru urmarirea desfasurarii asistentei medicale primare, furnizorul fiind direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate si de respectarea termenelor de raportare;
    r) sa accepte controlul din partea serviciilor specializate ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, ale caselor de asigurari de sanatate impreuna cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti;
    s) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asiguratii inscrisi pe lista proprie, precum si demnitatea si intimitatea acestora;
    t) sa factureze lunar, pana la data de 3 a lunii urmatoare, in vederea decontarii de catre casa de asigurari de sanatate, activitatea realizata conform reglementarilor legale in vigoare;
    u) sa stabileasca programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;
    v) sa organizeze preluarea activitatii medicale de catre un alt medic de familie acreditat, pentru perioadele de absenta;
    x) sa elibereze certificate de concediu medical, certificate medicale pentru ingrijirea copilului bolnav etc., conform prevederilor legale in vigoare;
    y) sa respecte normele de raportare a bolilor si efectuarea vaccinarilor, conform prevederilor legale in vigoare;
    z) sa angajeze asistenti medicali, in vederea asigurarii calitatii actului medical;
    w) sa acorde servicii medicale persoanelor din lista suplimentara potrivit normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.244/2001.

    VI. Modalitati de plata

    Art. 8
    Modalitatile de plata in asistenta medicala primara sunt:
    1. plata "per capita" prin tarif pe persoana asigurata;
    2. tarif pe serviciu medical, cuantificat in puncte, pentru asiguratii din lista proprie si persoanele din lista suplimentara.
    Pentru medicii nou-veniti intr-o localitate se asigura un venit echivalent cu un salariu si o suma necesara pentru cheltuieli de administrare si functionare a cabinetului, stabilite potrivit Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara, in vigoare. Conventia care se incheie intre casa de asigurari de sanatate si medicii nou veniti intr-o localitate, pe perioada de pana la 3 luni necesara pentru inscrierea asiguratilor pe lista proprie cuprinde principalele obligatii si drepturi ce rezulta potrivit prezentului contract.
    3. Plata "per capita" se face conform art. 1 alin. (2) din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara, in vigoare.
    Valoarea estimata a unui punct pentru plata "per capita" este unica pe tara, de ........ lei. In cazul in care bugetul fondului asigurarilor sociale de sanatate se aproba in cursul anului curent, valoarea estimata a unui punct pentru plata "per capita" este de ....... lei pentru perioada pana la finele trimestrului in care se aproba acest buget si de ........... lei*) pentru perioada ramasa pana la finele anului.
------------
    *) Se completeaza ulterior incheierii contractelor.

    Clauze speciale - se completeaza pentru fiecare cabinet medical si medic de familie din componenta cabinetului medical cu care s-a incheiat contractul:
    a) Medic de familie
    Nume .............. Prenume ............
    Grad profesional ......................
    Codul medicului ........................ Acreditare nr. ..............
    b) Medic de familie
    Nume .............. Prenume ............
    Grad profesional ......................
    Codul medicului ........................ Acreditare nr. ..............
    c) ..............................................
    .................................................
    .................................................
    Numarul de puncte calculat conform art. 1 alin. (2) lit. a) din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.244/2001, se ajusteaza in raport:
    a) cu conditiile in care isi desfasoara activitatea medicul de familie, astfel:
    - zone izolate                               DA/NU ....%
    - conditii grele                             DA/NU ....%
    - conditii foarte grele                      DA/NU ....%
    - zone izolate cu conditii grele sau
    foarte grele, cu numar mic de locuitori      DA/NU ....%
    - localitati deficitare din punct de vedere
    al prezentei medicului de familie, cauzata
    de nivelul socio-economic si educational
    al populatiei                                DA/NU ....%
    b) cu gradul profesional:
    - primar                                     +20%
    - fara grad profesional                      -10%
    3.1. Plata pe serviciu medical se face conform art. 1 alin. (3) din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara, in vigoare.
    3.2. Valoarea estimata a unui punct pentru plata pe serviciu este unica pe tara si se stabileste pentru fiecare trimestru, conform prevederilor art. 9 alin. (4) din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara, in vigoare.
    Art. 9
    (1) Casele de asigurari de sanatate au obligatia sa deconteze, in termen de maximum 20 de zile de la incheierea lunii, contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor incheiate intre furnizorii de servicii medicale primare si casele de asigurari de sanatate, la valoarea estimata a punctului "per capita" si pe serviciu medical.
    (2) Pana la data de 30 a lunii urmatoare trimestrului expirat se face decontarea drepturilor banesti ale medicilor de familie ca urmare a regularizarilor in functie de valoarea definitiva a punctului "per capita" si a punctului pe serviciu medical.
    (3) Valoarea definitiva a punctului "per capita" se diminueaza cu cate 10% pentru trimestrul in care se constata abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fara contributie din partea asiguratului si/sau recomandari de investigatii paraclinice nejustificate, constatate in urma verificarilor efectuate de casele de asigurari de sanatate, directiile de sanatate publica si consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti.
    (4) Neefectuarea, datorita medicului de familie, conform planificarii, in proportie de peste 20%, a controalelor obligatorii prevazute la art. 13 alin. (1) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara, in vigoare, atrage dupa sine diminuarea veniturilor aferente platii "per capita" pentru trimestrul respectiv cu 10% .

    VII. Calitatea serviciilor

    Art. 10
    Serviciile medicale furnizate in baza prezentului contract trebuie sa respecte criteriile de calitate elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din Romania si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

    VIII. Raspunderea contractuala

    Art. 11
    Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune-interese.
    Art. 12
    In cazul in care termenele de plata prevazute la art. 9 nu sunt respectate din vina caselor de asigurari de sanatate, acestea sunt obligate la plata unor majorari de intarziere egale cu majorarile ce se aplica pentru intarzierea platii impozitelor catre stat.
    Art. 13
    Furnizorul de servicii medicale garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.
    Art. 14
    Clauza speciala
    Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.
    Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.
    Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
    In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

    IX. Contraventii

    Art. 15
    Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispozitia organelor de control a actelor de evidenta a serviciilor furnizate si a documentelor in baza carora se deconteaza serviciile realizate conduce la amanarea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a serviciilor medicale prestate, pana in momentul efectuarii urmatorului control.

    X. Incetarea contractului

    Art. 16
    Contractul se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a caselor de asigurari de sanatate in termen de 10 zile de la data constatarii, in urmatoarele situatii:
    a) daca medicul nu incepe activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii contractului de furnizare de servicii medicale;
    b) daca din motive imputabile furnizorului acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
    c) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei sanitare a furnizorului;
    d) nerespectarea termenelor de facturare, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a activitatii realizate conform prezentului contract, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioada de maximum doua luni consecutive in cadrul unui trimestru;
    e) in cazul in care numarul de asigurati din lista proprie a unui medic de familie scade sub numarul minim stabilit conform art. 2 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.244/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara;
    f) in situatia aplicarii de 3 ori a masurii de diminuare a valorii definitive a punctului "per capita" pentru abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente si/sau recomandari nejustificate de investigatii paraclinice.
    Art. 17
    Contractul inceteaza cu data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
    a) se muta cabinetul medical din teritoriul de functionare;
    b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical;
    c) medicul renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
    d) incetare prin faliment, dizolvare, lichidare, in cazul cabinetelor medicale organizate potrivit art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobata prin Legea nr. 629/2001;
    e) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;
    f) acordul de vointa al partilor;
    g) denuntarea unilaterala a contractului de catre reprezentantul legal al cabinetului medical printr-o notificare scrisa cu 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 18
    Situatiile prevazute la art. 16 si la art. 17 lit. b) - e) se constata de catre casa de asigurari de sanatate din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
    Situatiile prevazute la art. 17 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 19
    Prezentul contract poate fi reziliat de partile contractante pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.

    XI. Corespondenta

    Art. 20
    Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul partilor.
    Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile din momentul in care intervin modificari ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

    XII. Modificarea contractului

    Art. 21
    In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa in mod corespunzator.
    Art. 22
    Valorile definitive ale punctului "per capita" si pe serviciu sunt cele calculate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si nu sunt elemente de negociere intre parti.
    Art. 23
    Clauza speciala
    Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai bine cu putinta spiritului contractului.
    Daca expira termenul de valabilitate a autorizatiei sanitare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reinnoirii autorizatiei sanitare pe toata durata de valabilitate a contractului.

    XIII. Solutionarea litigiilor

    Art. 24
    (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
    (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza in termen de maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
    Art. 25
    Hotararile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate in termenul prevazut la art. 24 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

    XIV. Alte clauze ..........................................................
    ...........................................................................
    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat astazi .............., in doua exemplare a cate ...... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

     CASA DE ASIGURARI DE SANATATE            FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE
            Director general,                       Reprezentant legal,
      Director adjunct economic,
 Director adjunct relatii contractuale,

                 Vizat
           Oficiul juridic,

    ANEXA 9

    Vizat
    CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ............

                            CONVENTIE DE INLOCUIRE*)
(anexa la Contractul de furnizare de servicii medicale din asistenta medicala primara nr. ......) intre reprezentantul legal al cabinetului medical si medicul inlocuitor

    I. Partile conventiei de inlocuire:
    Dr. ..............................................,
                   (numele si prenumele)
    reprezentant legal al cabinetului medical ................................., cu sediul in municipiul/orasul ..................., str. ....................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., etaj ...., ap. ...., judet/sector ................ telefon/fax ....................., cu contract de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara nr. ............ incheiat cu Casa de asigurari de sanatate ..............., cont nr. ..................., deschis la trezoreria statului, cod fiscal .............
    Medicul inlocuit: ............................................
                                (numele si prenumele)
    si
    Dr. ..................................................,
                   (numele si prenumele)
    cu licenta de inlocuire ca medic de familie nr. ................, acreditare nr. .............
    II. Obiectul conventiei
    Preluarea activitatii medicale a medicului de familie ............., conform contractului nr. ........, pentru o perioada de absenta de ..........., de catre medicul de familie .............................
    III. Motivele absentei*)
    1. incapacitate temporara de munca;
    2. concediu de sarcina/lehuzie;
    3. concediul pentru cresterea si ingrijirea copilului pana la 2 ani;
    4. vacanta pentru o perioada de maximum 30 de zile lucratoare/an;
    5. studii medicale de specialitate pentru o perioada de maximum 2 luni/an;
    6. perioada cat ocupa functii de demnitate publica, alese sau numite.
    IV. Locul de desfasurare a activitatii
    Serviciile medicale se acorda in cabinetul medical (al medicului inlocuit) .................................
    V. Obligatiile medicului inlocuitor
    Obligatiile medicului inlocuitor sunt cele prevazute in contractul incheiat intre medicul de familie inlocuit si casa de asigurari de sanatate.
    VI. Modalitatea de plata a medicului de familie inlocuitor
    1. Venitul "per capita" si pe serviciu pentru perioada de absenta se vireaza de Casa de asigurari de sanatate .............. in contul titularului contractului nr. ........., acesta obligandu-se sa achite medicului inlocuitor ....% din venitul "per capita" si pe serviciu.
    2. Termenul de plata ...............
    3. Documentul de plata .............
    VII. Prezenta conventie de inlocuire a fost incheiata astazi, ............., in 3 exemplare, dintre care un exemplar devine act aditional la contractul nr. ...... al medicului inlocuit si cate un exemplar revine partilor semnatare.

         Reprezentantul legal al                 Medicul inlocuitor,
           cabinetului medical,
------------
    *) Conventia de inlocuire se incheie pentru perioade de absenta mai mari de 30 de zile calendaristice.
    *) Pentru motivele de absenta prevazute la pct. 1, 2, 3 si 6 medicul inlocuit se obliga ca la revenirea in activitate sa anunte in scris casa de asigurari de sanatate.

    ANEXA 10

                         CONVENTIE DE INLOCUIRE*)
anexa la Contractul de furnizare de servicii medicale din asistenta medicala primara nr. ..... intre casa de asigurari de sanatate si medicul inlocuitor

    I. Partile conventiei de inlocuire:
    Casa de asigurari de sanatate ..........., cu sediul in municipiul/orasul ................, str. ............... nr. ..., judetul/sectorul .............., telefon/fax ........., reprezentata prin director general ......................
    pentru
    Cabinetul medical ........................... cu sediul in municipiul/orasul ................., str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., etaj ..., ap. ....., judetul/sectorul ............., telefon/fax ................., cu contract de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara nr. ..........., incheiat cu Casa de Asigurari de Sanatate ........................, cont nr. .............., deschis la trezoreria statului, cod fiscal ......... al
carui reprezentant legal este: ..............................................
                                              (numele si prenumele)
    Medicul inlocuit: ............................................
                               (numele si prenumele)
    si
    Dr. ....................................................., cu licenta de
                               (numele si prenumele)
    inlocuire ca medic de familie nr. ....., acreditare nr. ..........
    II. Obiectul conventiei
    Preluarea activitatii medicale a medicului de familie ............., conform contractului nr. .........., pentru o perioada de absenta de ........., de catre medicul de familie.................
    III. Motivele absentei..............
    IV. Locul de desfasurare a activitatii
    Serviciile medicale se acorda in cabinetul medical (al medicului inlocuit) ..............................
    V. Obligatiile medicului inlocuitor
    Obligatiile medicului inlocuitor sunt cele prevazute in contractul incheiat intre medicul de familie inlocuit si casa de asigurari de sanatate.
    VI. Modalitatea de plata a medicului de familie inlocuitor
    1. Veniturile "per capita" si pe serviciu aferente perioadei de absenta se vireaza de casa de asigurari de sanatate in contul medicului inlocuitor nr. ....., deschis la .................
    2. Termenul de plata ...................
    3. Documentul de plata .................
    VII. Prezenta conventie de inlocuire a fost incheiata astazi, ............., in 2 exemplare, dintre care un exemplar devine act aditional la contractul nr. ...... al medicului inlocuit si un exemplar revine medicului inlocuitor.

       CASA DE ASIGURARI DE SANATATE                  Medicul inlocuitor,
             Director general,
        Director adjunct economic,
    Director adjunct relatii contractuale,
                  Vizat
             Oficiul juridic,
           
    *) Conventia de inlocuire se incheie pentru perioade de absenta mai mari de 30 de zile calendaristice.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 604/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 604 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 604/2001
Ordin 12 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara
Ordin 12 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara
Ordin 86 2002
privind modificarea anexei nr. 5 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 604/4.188/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara
Ordin 27 2002
pentru modificarea pct. 1 al art. 7 din anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 604/4.188/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu