E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 595 din 12 august 2005

privind modificarea Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 779 din 26 august 2005


SmartCity3


    Avand in vedere:
    - Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - art. 103 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/2005;
    - Hotararea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, cu modificarile ulterioare;
    - Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 518/2001 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 7/2004 privind modificarea Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 134/2004 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 46/2005 privind modificarea Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Anexa nr. 1.4 la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, se inlocuieste cu anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                           p. Ministrul muncii,
                    solidaritatii sociale si familiei,
                         Mihai Constantin Seitan,
                             secretar de stat

    ANEXA 1 *1)
    (Anexa nr. 1.4 la norme)

    *1) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Modalitati de transmitere pe cale electronica a Declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale

    Conditii generale
    Declaratiile privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale se vor face numai pe suport electronic.
    Declaratiile in format electronic se depun odata cu declaratiile nominale pe suport de hartie (ANEXA 1.1, ANEXA 1.2 listate la calculator, semnate si stampilate), la Casa Teritoriala de Pensii pe raza careia se afla sediul sau domiciliul angajatorului.

    Conditii tehnice standard pentru formatul electronic
    Declaratiile in format electronic vor fi transmise numai pe suport tip: discheta FD 3,5" Microsoft DOS sau CD+ROM, in dublu exemplar.
    Suporturile vor fi etichetate cu informatiile urmatoare:
    - denumire fisier;
    - Codul unic de inregistrare sau codul fiscal al angajatorului, dupa caz;
    - numarul suportului magnetic in cadrul setului de suporturi ex: 1/3, 2/3, 3/3, daca setul are 3 suporturi.
    Suportul magnetic va contine doua fisiere de tip DBF sau TXT, (inregistrari de lungime fixa) pentru fiecare tip de declaratie, care va avea in mod obligatoriu urmatoarele denumiri si continut:
    A11.DBF sau A11.TXT - (ANEXA 1.1) contine datele aferente asiguratilor
    A12.DBF sau A12.TXT - (ANEXA 1.2) contine datele totalizatoare ale fisierului A11.DBF sau A11.TXT
    Ordinea campurilor din structura fisierelor este obligatorie, indiferent daca acestea se completeaza sau nu si sunt de lungime fixa.
    In descrierea de mai jos "Tip camp" are urmatoarea semnificatie:
    N - numeric, aliniat la dreapta
    C - caracter (alfanumeric), aliniat la stanga, fara :,:,,,.. (semne diacritice).
    In situatia transmiterii fisierelor tip DBF se va respecta obligatoriu denumirea campurilor date in structurile de fisier.

    Descrierea organizarii inregistrarilor din fisiere:
    Fisierul A11.DBF sau A11.TXT (ANEXA 1.1) contine cate o inregistrare pentru fiecare asigurat si are urmatoarea structura:
 ______________________________________________________________________________
|                        |Denumire|Tip |Lung.|            Explicatii           |
|                        |camp    |camp|     |                                 |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Anul                    |AN      |  N |   4 |Se completeaza cu anul pentru    |
|                        |        |    |     |care se intocmeste declaratia    |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Luna                    |LN      |  N |   2 |Se completeaza cu luna anului    |
|                        |        |    |     |pentru care se intocmeste        |
|                        |        |    |     |declaratia                       |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Cod unic de inregistrare|CF      |  N |  10 |Se completeaza partea numerica   |
|(CUI)/CF pentru         |        |    |     |a codului unic de inregistrare/  |
|angajatori persoane     |        |    |     |codului fiscal atribuit          |
|juridice                |        |    |     |angajatorilor - persoane juridice|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Cod judet din Nr. de    |        |    |     |Contine primele trei caractere   |
|inmatriculare in        |RJ      |  C |   3 |din numarul de inmatriculare in  |
|Registrul Comertului    |        |    |     |Registrul Comertului al          |
|                        |        |    |     |angajatorului                    |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Nr. de inregistrare din |RN      |  N |   5 |Contine caracterele 4 - 8 din    |
|Registrul Comertului    |        |    |     |numarul de inmatriculare in      |
|                        |        |    |     |Registrul Comertului al          |
|                        |        |    |     |angajatorului (nr. in RC)        |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Anul din Nr. de         |RA      |  N |   4 |Contine ultimele patru caractere |
|inmatriculare in        |        |    |     |din numarul de inmatriculare in  |
|Registrul Comertului    |        |    |     |Registrul Comertului al          |
|                        |        |    |     |angajatorului                    |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Nume si prenume         |NUME    |  C |  29 |Contine numele si prenumele      |
|asigurat                |        |    |     |asiguratului                     |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Cod asigurat            |CNP     |  N |  13 |Contine codul numeric personal   |
|                        |        |    |     |al asiguratului                  |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Contract individual de  |CM      |  N |   1 |Se completeaza cu:               |
|munca                   |        |    |     | 1 pentru asiguratii cu contract |
|                        |        |    |     |   de munca cu norma intreaga,   |
|                        |        |    |     | 0 in rest                       |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Contract individual de  |CV*)    |  N |   1 |Se completeaza cu:               |
|munca cu timp partial   |        |    |     | 1 pentru codificari anterioare  |
|                        |        |    |     | 2 pentru asiguratii care        |
|                        |        |    |     |   lucreaza cu contract de munca |
|                        |        |    |     |   cu timp partial, 2 ore pe zi; |
|                        |        |    |     | 3 pentru asiguratii care        |
|                        |        |    |     |   lucreaza cu contract de munca |
|                        |        |    |     |   cu timp partial, 3 ore pe zi; |
|                        |        |    |     | 4 pentru asiguratii care        |
|                        |        |    |     |   lucreaza cu contract de munca |
|                        |        |    |     |   cu timp partial, 4 ore pe zi; |
|                        |        |    |     | 5 pentru asiguratii care        |
|                        |        |    |     |   lucreaza cu contract de munca |
|                        |        |    |     |   cu timp partial, 5 ore pe zi; |
|                        |        |    |     | 6 pentru asiguratii care        |
|                        |        |    |     |   lucreaza cu contract de munca |
|                        |        |    |     |   cu timp partial, 6 ore pe zi; |
|                        |        |    |     | 7 pentru asiguratii care        |
|                        |        |    |     |   lucreaza cu contract de munca |
|                        |        |    |     |   cu timp partial, 7 ore pe zi; |
|                        |        |    |     | 0 in rest                       |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
| *) La stabilirea stagiului de cotizare aceste campuri se vor corela cu       |
|    campurile TT, NN, DD, SS, PP, PPS, PPD                                    |
|______________________________________________________________________________|
|Pensionar               |PE      |  N |   1 |Se completeaza cu:               |
|                        |        |    |     | 1 pentru codificari anterioare, |
|                        |        |    |     | 2 pentru pensionarii care       |
|                        |        |    |     |   lucreaza cu contract de munca |
|                        |        |    |     |   cu timp partial, 2 ore pe zi; |
|                        |        |    |     | 3 pentru pensionarii care       |
|                        |        |    |     |   lucreaza cu contract de munca |
|                        |        |    |     |   cu timp partial, 3 ore pe zi; |
|                        |        |    |     | 4 pentru pensionarii care       |
|                        |        |    |     |   lucreaza cu contract de munca |
|                        |        |    |     |   cu timp partial, 4 ore pe zi; |
|                        |        |    |     | 5 pentru pensionarii care       |
|                        |        |    |     |   lucreaza cu contract de munca |
|                        |        |    |     |   cu timp partial, 5 ore pe zi; |
|                        |        |    |     | 6 pentru pensionarii care       |
|                        |        |    |     |   lucreaza cu contract de munca |
|                        |        |    |     |   cu timp partial, 6 ore pe zi; |
|                        |        |    |     | 7 pentru pensionarii care       |
|                        |        |    |     |   lucreaza cu contract de munca |
|                        |        |    |     |   cu timp partial, 7 ore pe zi; |
|                        |        |    |     | 8 pentru pensionarii cu contract|
|                        |        |    |     |   de munca cu norma intreaga;   |
|                        |        |    |     | 0 in rest                       |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Somer                   |SOM     |  N |   1 |Se completeaza numai de          |
|                        |        |    |     |ANOFM/AJOFM cu:                  |
|                        |        |    |     | 1 pentru beneficiarii de ajutor |
|                        |        |    |     |   de somaj;                     |
|                        |        |    |     | 2 pentru beneficiarii de        |
|                        |        |    |     |   alocatie de sprijin;          |
|                        |        |    |     | 3 pentru beneficiarii de plati  |
|                        |        |    |     |   compensatorii;                |
|                        |        |    |     | 4 pentru alte beneficii         |
|                        |        |    |     |   suportate din fondul de somaj,|
|                        |        |    |     |   potrivit legii;               |
|                        |        |    |     | 0 in rest.                      |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Total zile lucrate      |TT*)   |  N |   2 |Contine suma zilelor lucrate si  |
|                        |        |    |     |a zilelor in care asiguratul a   |
|                        |        |    |     |beneficiat de prestatii de       |
|                        |        |    |     |asigurari sociale, inclusiv      |
|                        |        |    |     |zilele nelucrate platite din     |
|                        |        |    |     |fondul de salarii si pentru care |
|                        |        |    |     |se achita contributie de         |
|                        |        |    |     |asigurari sociale, care nu poate |
|                        |        |    |     |fi mai mare decat numarul de     |
|                        |        |    |     |zile lucratoare din luna         |
|                        |        |    |     |stabilit conform                 |
|                        |        |    |     |Legii nr. 53/2003 (Codul muncii) | |________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Zile lucrate in conditii|NN*)   |  N |   2 |Contine numar zile lucrate de    |
|normale                 |        |    |     |asigurat in conditii normale de  |
|                        |        |    |     |munca                            |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Zile lucrate in conditii|DD*)   |  N |   2 |Contine numar zile lucrate de    |
|deosebite               |        |    |     |asigurat in conditii deosebite   |
|                        |        |    |     |de munca                         |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Zile lucrate in conditii|SS*)   |  N |   2 |Contine numar zile lucrate de    |
|speciale                |        |    |     |asigurat in conditii speciale de |
|                        |        |    |     |munca                            |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Total zile prestatii in |PP      |  N |   2 |Contine numarul total de zile in |
|conditii normale        |        |    |     |care asiguratul a beneficiat de  |
|                        |        |    |     |prestatii de asigurari sociale in|
|                        |        |    |     |conditii normale de munca (numar |
|                        |        |    |     |total zile lucratoare aferente   |
|                        |        |    |     |prestatiei acordate)             |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
| *) In cazul contractelor individuale de munca cu timp partial se completeaza|
| numar total de zile lucrate indiferent de numar de ore prevazute in          |
| contractul de munca cu timp partial. In perioada 01.03.2003 - 30.06.2005,    |
| stagiul se va calcula corelativ cu campul CV, functie de numarul de ore      |
| prevazut in contractul de munca cu timp partial.                             |
|______________________________________________________________________________|
|Total venit realizat de |TV      |  N |  10 |Contine venitul total realizat de|
|asigurat                |        |    |     |asigurat                         |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Venit realizat de       |TVN     |  N |  10 |Contine venitul realizat de      |
|asigurat in conditii    |        |    |     |asigurat in conditii normele de  |
|normale                 |        |    |     |munca                            |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Venit realizat de       |TVD     |  N |  10 |Contine venitul realizat de      |
|asigurat in conditii    |        |    |     |asigurat in conditii deosebite de|
|deosebite               |        |    |     |munca                            |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Venit realizat de       |TVS     |  N |  10 |Contine venitul realizat de      |
|asigurat in conditii    |        |    |     |asigurat in conditii speciale de |
|speciale                |        |    |     |munca                            |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|CAS datorat de asigurat |CASAT   |  N |   9 |Contine Contributia de asigurari |
|                        |        |    |     |sociale retinuta de la asigurat  |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Total prestatii de      |CASTOT  |  N |   9 |Contine cuantumul aferent        |
|asigurari sociale       |        |    |     |prestatiilor de asigurari        |
|                        |        |    |     |sociale, exclusiv ajutorul de    |
|                        |        |    |     |deces                            |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Prestatii suportate din |BASS    |  N |   9 |Contine cuantumul aferent        |
|BASS                    |        |    |     |prestatiilor de asigurari sociale|
|                        |        |    |     |suportat din Bugetul asigurarilor|
|                        |        |    |     |sociale de stat, exclusiv        |
|                        |        |    |     |ajutorul de deces                |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Cod unic de inregistrare|CNPA    |  N |  13 |Contine Codul unic de            |
|(CUI) angajator         |        |    |     |inregistrare atribuit prin       |
|persoane fizice         |        |    |     |Certificatul de inregistrare a   |
|                        |        |    |     |angajatorilor persoane fizice si |
|                        |        |    |     |care reprezinta codul numeric    |
|                        |        |    |     |personal al angajatorului        |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Norma zilnica de lucru  |NORMA   |  N |   1 |Se completeaza cu programul      |
|                        |        |    |     |normal de lucru specific locului |
|                        |        |    |     |de munca al asiguratului,        |
|                        |        |    |     |exprimat in ore. Prin program    |
|                        |        |    |     |normal de lucru se intelege      |
|                        |        |    |     |programul prevazut la art. 109   |
|                        |        |    |     |alin. (1) din Legea 53/2003 sau  |
|                        |        |    |     |programul normal de lucru sub 8  |
|                        |        |    |     |ore stabilit cu respectarea      |
|                        |        |    |     |prevederilor Legii nr. 31/1991   |
|                        |        |    |     |sau alin. (2) din art. 109 din   |
|                        |        |    |     |Codul muncii.                    |
|                        |        |    |     |Norma zilnica poate sa fie de    |
|                        |        |    |     |8, 7 sau 6 ore.                  |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Tipul declaratiei       |TIPD    |  C |   1 |Se completeaza cu R pentru       |
|                        |        |    |     |declaratia rectificativa, spatiu |
|                        |        |    |     |in rest                          |
|                        |        |    |     |Declaratia rectificativa se      |
|                        |        |    |     |completeaza astfel:              |
|                        |        |    |     | a. anexa a11 se completeaza     |
|                        |        |    |     |    numai pentru pozitiile       |
|                        |        |    |     |    modificate fata de declaratia|
|                        |        |    |     |    initiala (inregistrarile     |
|                        |        |    |     |    cu modificari fata de        |
|                        |        |    |     |    declaratia initiala,         |
|                        |        |    |     |    inregistrari noi fata de     |
|                        |        |    |     |    declaratia initiala)         |
|                        |        |    |     | b. anexa a12 se recalculeaza    |
|                        |        |    |     |    tinand cont de modificarile  |
|                        |        |    |     |    efectuate fata de declaratia |
|                        |        |    |     |    initiala.                    |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Tip rectificare         |TIPR    |  C |   1 |Se completeaza cu urmatoarele    |
|                        |        |    |     |caractere:                       |
|                        |        |    |     |M - modificare sume, zile, CNP   |
|                        |        |    |     |    sau nume asigurat pentru     |
|                        |        |    |     |    asiguratii raportati         |
|                        |        |    |     |    anterior,                    |
|                        |        |    |     |A - adaugare asigurat nou        |
|                        |        |    |     |S - stergere asigurat existent in|
|                        |        |    |     |    declaratia anterioara        |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Nume inainte de         |NUMEANT |  C |  29 |Nume inainte de rectificare, se  |
|rectificare             |        |    |     |completeaza numai daca se        |
|                        |        |    |     |modifica numele (TIPR = M),      |
|                        |        |    |     |spatiu in rest                   |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|CNP inainte de          |CNPANT  |  N |  13 |CNP inainte de rectificare, se   |
|rectificare             |        |    |     |completeaza numai daca se        |
|                        |        |    |     |modifica CNPul (TIPR = M),       |
|                        |        |    |     |0 in rest                        |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Total zile prestatii in |PPS     |  N |   2 |Contine numarul total de zile    |
|conditii speciale       |        |    |     |lucratoare corespunzatoare       |
|                        |        |    |     |concediului medical pentru       |
|                        |        |    |     |incapacitate temporara de munca, |
|                        |        |    |     |in situatia in care asiguratul a |
|                        |        |    |     |lucrat in ziua premergatoare     |
|                        |        |    |     |concediului medical in conditii  |
|                        |        |    |     |speciale de munca.               |
|                        |        |    |     |(Nu se inregistreaza zilele de   |
|                        |        |    |     |concediu de maternitate, concediu|
|                        |        |    |     |crestere copil, concediu         |
|                        |        |    |     |ingrijire copil sau prestatii    |
|                        |        |    |     |pentru prevenirea imbolnavirilor |
|                        |        |    |     |si recuperarea capacitatii de    |
|                        |        |    |     |munca, care sunt corespunzatoare |
|                        |        |    |     |in aceste situatii conditiilor   |
|                        |        |    |     |normale de munca)                |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Total zile prestatii in |PPD     |  N |   2 |Contine numarul total de zile    |
|conditii deosebite      |        |    |     |lucratoare corespunzatoare       |
|                        |        |    |     |concediului medical pentru       |
|                        |        |    |     |incapacitate temporara de munca, |
|                        |        |    |     |in situatia in care asiguratul a |
|                        |        |    |     |lucrat in ziua premergatoare     |
|                        |        |    |     |concediului medical in conditii  |
|                        |        |    |     |deosebite de munca.              |
|                        |        |    |     |(Nu se inregistreaza zilele de   |
|                        |        |    |     |concediu de maternitate, concediu|
|                        |        |    |     |crestere copil, concediu         |
|                        |        |    |     |ingrijire copil sau prestatii    |
|                        |        |    |     |pentru prevenirea imbolnavirilor |
|                        |        |    |     |si recuperarea capacitatii de    |
|                        |        |    |     |munca, care sunt corespunzatoare |
|                        |        |    |     |in aceste situatii conditiilor   |
|                        |        |    |     |normale de munca)                |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Zile prestatii suportate|PPBASS  |  N |   2 |Zile lucratoare prestatii pentru |
|din BASS                |        |    |     |cuantum prestatii suportat din   |
|                        |        |    |     |BASS                             |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Zile prestatii suportate|PPFAAMBP|  N |   2 |Zile lucratoare prestatii pentru |
|din FAAMBP              |        |    |     |cuantum prestatii suportat din   |
|                        |        |    |     |FAAMBP                           |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Total cuantum prestatii |FAAMBP  |  N |   9 |Contine total cuantum prestatii  |
|de asigurari sociale de |        |    |     |de asigurari sociale de suportat |
|suportat din Fondul     |        |    |     |din Fondul de accidente de       |
|pentru accidente de     |        |    |     |munca si boli profesionale.      |
|munca si boli           |        |    |     |Acest camp este completat numai  |
|profesionale            |        |    |     |pentru Concediile medicale       |
|                        |        |    |     |cauzate de accidente de munca sau|
|                        |        |    |     |boli profesionale.               |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
    TT = NN + DD + SS + PP + PPD + PPS
    PPBASS + PPFAAMBP </= PP + PPD + PPS
    CASTOT >/= BASS + FAAMBP

    Fisierul A12.DBF sau A12.TXT (ANEXA 1.2) contine o singura inregistrare cu date centralizatoare referitoare la obligatiile de plata ale angajatorului si are urmatoarea structura:
 ______________________________________________________________________________
|                        |Denumire|Tip |Lung.|            Explicatii           |
|                        |camp    |camp|     |                                 |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Anul                    |AN      |  N |   4 |Se completeaza cu anul pentru    |
|                        |        |    |     |care se intocmeste declaratia    |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Luna                    |LN      |  N |   2 |Se completeaza cu luna anului    |
|                        |        |    |     |pentru care se intocmeste        |
|                        |        |    |     |declaratia                       |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Ziua lichidarii         |DCZZ    |  N |   2 |Se completeaza cu ziua lichidarii|
|drepturilor salariale   |        |    |     |drepturilor salariale            |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Luna lichidarii         |DCLL    |  N |   2 |Se completeaza cu luna lichidarii|
|drepturilor salariale   |        |    |     |drepturilor salariale            |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Anul lichidarii         |DCAA    |  N |   4 |Se completeaza cu anul lichidarii|
|drepturilor salariale   |        |    |     |drepturilor salariale            |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Denumire angajator      |DEN     |  C |  29 |Contine denumirea angajatorului  |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Cod unic de inregistrare|CF      |  N |  10 |Se completeaza partea numerica a |
|CUI/CF pentru angajatori|        |    |     |codului unic de inregistrare/cod |
|persoane juridice       |        |    |     |fiscal atribuit angajatorilor -  |
|                        |        |    |     |persoane juridice                |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Cod judet din Nr. de    |RJ      |  C |   3 |Contine primele trei caractere   |
|inmatriculare in        |        |    |     |din numarul de inmatriculare in  |
|Registrul Comertului    |        |    |     |Registrul Comertului al          |
|                        |        |    |     |angajatorului                    |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Nr. de inregistrare din |RN      |  N |   5 |Contine caracterele 4 - 8 din    |
|Registrul Comertului    |        |    |     |numarul de inmatriculare in      |
|                        |        |    |     |Registrul Comertului al          |
|                        |        |    |     |angajatorului (nr. in RC)        |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Anul din Nr. de         |RA      |  N |   4 |Contine ultimele patru caractere |
|inmatriculare in        |        |    |     |din numarul de inmatriculare in  |
|Registrul Comertului    |        |    |     |Registrul Comertului al          |
|                        |        |    |     |angajatorului                    |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Numar mediu asigurati   |NRM     |  N | 8.2 |Numarul mediu de asigurati se    |
|                        |        |    |     |calculeaza cu 2 zecimale prin    |
|                        |        |    |     |rotunjire matematica. Lungimea   |
|                        |        |    |     |campului este 8.2 (5 cifre partea|
|                        |        |    |     |intreaga, respectiv 2 cifre      |
|                        |        |    |     |partea zecimala)                 |
|                        |        |    |     |Ex.: daca din calcul rezulta     |
|                        |        |    |     |10,172895, atunci numarul mediu  |
|                        |        |    |     |de asigurati este 10,17;         |
|                        |        |    |     |Daca din calcul rezulta          |
|                        |        |    |     |10,175110, atunci numarul mediu  |
|                        |        |    |     |de asigurati este 10,18          |
|                        |        |    |     |Incepand cu 1.07.2005, numarul   |
|                        |        |    |     |mediu de asigurati reprezinta    |
|                        |        |    |     |media aritmetica simpla rezultata|
|                        |        |    |     |din suma efectivelor zilnice de  |
|                        |        |    |     |asigurati din luna respectiva,   |
|                        |        |    |     |indiferent de tipul contractului |
|                        |        |    |     |individual de munca cu care sunt |
|                        |        |    |     |incadrati, exclusiv zilele de    |
|                        |        |    |     |repaus saptamanal si de          |
|                        |        |    |     |sarbatori legale, raportat la    |
|                        |        |    |     |numarul total de zile lucratoare |
|                        |        |    |     |din luna, stabilit conform       |
|                        |        |    |     |Legii nr. 53/2003                |
|                        |        |    |     |La stabilirea numarului mediu de |
|                        |        |    |     |asigurati se iau in considerare  |
|                        |        |    |     |numai perioadele pentru care se  |
|                        |        |    |     |datoreaza contributia de         |
|                        |        |    |     |asigurari sociale, conform legii.|
|                        |        |    |     |     _                           |
|                        |        |    |     |NRM=>_(NN+DD+SS)/Nr. zile        |
|                        |        |    |     |lucratoare din luna              |
|                        |        |    |     |Aceasta formula este valabila si |
|                        |        |    |     |pentru perioada 1.04.2001 -      |
|                        |        |    |     |28.02.2003.                      |
|                        |        |    |     |Pentru perioada 01.03.2003 -     |
|                        |        |    |     |30.06.2005 se pastreaza vechea   |
|                        |        |    |     |formula de calcul.               |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|

    Formula de calcul a nr. mediu asigurati pentru perioada 01.03.2003 - 30.06.2005
    Notatii:
    A = Norma zilnica 1
    B = Norma zilnica 2
    C = Norma zilnica 3
     _
    >_ (Suma) se calculeaza dupa numar zile lucrate.

 ______________________________________________________________________________
| Formula pentru calculul numarului mediu de asigurati este:                   |
|         _                                                                    |
| NRM = [>_ (Nr. asigurati cu contract de munca cu norma intreaga * A * Zile   |
|             _                                                                |
| lucrate) + >_ (Nr. Asigurati cu contract de munca cu timp partial * 2 ore *  |
|                             _                                                |
| * Zile lucrate) + ...... + >_ (Nr. Asigurati cu contract de munca cu timp    |
|                                                                              |
| partial * 7 ore * Nr. Zile lucrate)]/(Zile lucratoare din luna * A)] +       |
|   _                                                                          |
| [>_ (Nr. asigurati cu contract de munca cu norma intreaga * B * Zile         |
|             _                                                                |
| lucrate) + >_ (Nr. Asigurati cu contract de munca cu timp partial * 2 ore *  |
|                             _                                                |
| * Zile lucrate) + ...... + >_ (Nr. Asigurati cu contract de munca cu timp    |
| partial * 6 ore * Zile lucrate)]/(Nr. Zile lucratoare din luna * B ) +       |
|   _                                                                          |
| [>_ (Nr. asigurati cu contract de munca cu norma intreaga * C * Zile         |
|             _                                                                |
| lucrate) + >_ (Nr. Asigurati cu contract de munca cu timp partial * 2 ore *  |
|                             _                                                |
| * Zile lucrate) + ...... + >_ (Nr. Asigurati cu contract de munca cu timp    |
| partial * 5 ore * Zile lucrate)]/(Zile lucratoare din luna * C)              |
| Norma zilnica poate sa fie de 8, 7 sau 6 ore (campul NORMA).                 |
|______________________________________________________________________________|

    Ex.:
    Norma 1 = 8 ore
    Norma 2 = 7 ore

    O firma are 9 angajati in luna martie 2003, din care:
    - cu norma 1
    3 angajati lucreaza 21 zile
    1 angajat lucreaza 10 zile si 11 zile este in concediu medical
    1 angajat lucreaza 21 zile cu contract de munca cu timp partial 3 ore
    1 angajat lucreaza 18 zile cu contract de munca cu timp partial 2 ore

    - cu norma 2
    1 angajat lucreaza 21 zile
    1 angajat lucreaza 15 zile si 6 zile este in concediu medical
    1 angajat lucreaza 21 zile cu contract de munca cu timp partial 4 ore

    NRM=[(((3*8*21)+(1*8*10)+(1*3*21)+(1*2*18))/(21*8))+
        (((1*7*21)+(1*7*15)+(1*4*21))/(21*7))]=6.35

    Rotunjirea aritmetica se efectueaza la rezultatul final.

 ______________________________________________________________________________
|Total fond salarii brute|FS      |  N |  13 |Contine total fond de salarii    |
|realizate               |        |    |     |brute realizate pe unitate       |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Total salarii brute     |FSN     |  N |  13 |Contine total salarii brute      |
|realizate in conditii   |        |    |     |realizate in conditii normale de |
|normale munca           |        |    |     |munca                            |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Total salarii brute     |FSD     |  N |  13 |Contine total salarii brute      |
|realizate in conditii   |        |    |     |realizate in conditii deosebite  |
|deosebite de munca      |        |    |     |de munca                         |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Total salarii brute     |FSS     |  N |  13 |Contine total salarii brute      |
|realizate in conditii   |        |    |     |realizate in conditii speciale   |
|speciale de munca       |        |    |     |de munca                         |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Total contributii       |CASS    |  N |  13 |Contine total Contributie        |
|individuale de asigurari|        |    |     |individuala de asigurari sociale |
|sociale de virat        |        |    |     |de virat                         |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Total CAS datorat de    |CASAN   |  N |  13 |Contine total Contributie de     |
|angajator               |        |    |     |asigurari sociale datorate de    |
|                        |        |    |     |angajator                        |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Total cuantum prestatii |BASS    |  N |  13 |Contine total cuantum prestatii  |
|de asigurari sociale de |        |    |     |de asigurari sociale de suportat |
|suportat din BASS       |        |    |     |din Bugetul asigurarilor sociale |
|                        |        |    |     |de stat, inclusiv ajutorul de    |
|                        |        |    |     |deces                            |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|CASS conform art. 54    |CASS145 |  N |  13 |Contine Contributia de asigurari |
|alin. 2 din             |        |    |     |de sanatate aferente Concediilor |
|O.U.G. nr. 150/2002     |        |    |     |exclusiv concediile medicale     |
|(exclusiv medicale      |        |    |     |aferente accidentelor de munca si|
|accidente de munca si   |        |    |     |bolilor profesionale, conform    |
|boli profesionale)      |        |    |     |art. 54 alin. 2 din              |
|                        |        |    |     |O.U.G. nr. 150/2002              |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Total CAS angajator de  |CASVIR  |  N |  13 |Contine total CAS angajator de   |
|virat                   |        |    |     |virat                            |
|                        |        |    |     |Formula de calcul pentru         |
|                        |        |    |     |2001 - 2003:                     |
|                        |        |    |     |CASVIR=CASS+CASAN-BASS-CASS145   |
|                        |        |    |     |                                 |
|                        |        |    |     |Formula de calcul pentru = 2004: |
|                        |        |    |     |CASVIR=CASAN-CASS145-BASS        |
|                        |        |    |     |                                 |
|                        |        |    |     |Formula de calcul pentru = 2005: |
|                        |        |    |     |CASVIR=CASAN-CASS145 - BASS      |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Numar total de file de  |NRF     |  N |   3 |Contine numar file de la         |
|la ANEXA 1.1            |        |    |     |ANEXA 1.1                        |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Banca*)              |B1      |  C |  16 |                                 |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Filiala*)            |F1      |  C |  16 |                                 |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Cont*)               |C1      |  C |  35 |                                 |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Banca*)              |B2      |  C |  16 |                                 |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Filiala*)            |F2      |  C |  16 |                                 |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Cont*)               |C2      |  C |  35 |                                 |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Banca*)              |B3      |  C |  16 |                                 |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Filiala*)            |F3      |  C |  16 |                                 |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Cont*)               |C3      |  C |  35 |                                 |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Banca*)              |B4      |  C |  16 |                                 |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Filiala*)            |F4      |  C |  16 |                                 |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Cont*)               |C4      |  C |  35 |                                 |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Cod unic de inregistrare|CNPA    |  N |  13 |Contine Codul unic de            |
|(CUI) pentru angajatori |        |    |     |inregistrare atribuit prin       |
|persoane fizice         |        |    |     |Certificatul de inregistrare     |
|                        |        |    |     |angajatorilor persoane fizice si |
|                        |        |    |     |care reprezinta codul numeric    |
|                        |        |    |     |personal al angajatorului        |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Contributie asigurari   |CAAMBP  |  N |  13 |Contine contributie asigurari    |
|pentru accidente de     |        |    |     |pentru accidente de munca si boli|
|munca si boli           |        |    |     |profesionale (art. 140 Legea     |
|profesionale (art. 140  |        |    |     |nr. 346/2002 completata si       |
|Legea nr. 346/2002)     |        |    |     |modificata),                     |
|                        |        |    |     |Pentru anii 2003, 2004:          |
|                        |        |    |     |CAAMBP=ROUND(FS*0.5/100,0)       |
|                        |        |    |     |Incepand cu anul 2005:           |
|                        |        |    |     |CAAMBP=ROUND(FS*PCAMBP/100,0)    |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Localitatea (oras,      |A_LOCA  |  C |  21 |Adresa sediu angajator -         |
|comuna)                 |        |    |     |localitate (oras sau comuna)     |
|                        |        |    |     |- se completeaza obligatoriu     |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Strada (strada, satul)  |A_STR   |  C |  21 |Adresa sediu angajator - strada  |
|                        |        |    |     |sau sat                          |
|                        |        |    |     |- daca se completeaza orasul, se |
|                        |        |    |     |completeaza obligatoriu si strada| |________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Numar                   |A_NR    |  C |   7 |Adresa sediu angajator - numar   |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Bloc                    |A_BL    |  C |   5 |Adresa sediu angajator - bloc    |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Scara                   |A_SC    |  C |   4 |Adresa sediu angajator - scara   |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Etaj                    |A_ET    |  C |   2 |Adresa sediu angajator - etaj    |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Apartament              |A_AP    |  C |   4 |Adresa sediu angajator -         |
|                        |        |    |     |apartament                       |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Telefon                 |TELEFON |  N |  10 |Telefon de legatura angajator    |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Judet                   |A_JUD   |  C |   3 |Adresa sediu angajator -         |
|                        |        |    |     |Cod judet                        |
|                        |        |    |     |- se completeaza                 |
|                        |        |    |     |obligatoriu(*)               |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Sector                  |A_SECT  |  N |   2 |Adresa sediu angajator - sector  |
|                        |        |    |     |(numai pentru Bucuresti)         |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|E-mail                  |E_MAIL  |  C |  45 |Adresa e-mail angajator          |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Tipul declaratiei       |TIPD    |  C |   1 |Se completeaza cu R pentru       |
|                        |        |    |     |declaratia rectificativa, spatiu |
|                        |        |    |     |in rest. Declaratia rectificativa|
|                        |        |    |     |pentru anexa a12 se completeaza  |
|                        |        |    |     |astfel:                          |
|                        |        |    |     |- se recalculeaza a12 tinand cont|
|                        |        |    |     |  de modificarile efectuate in   |
|                        |        |    |     |  anexa a11 fata de declaratia   |
|                        |        |    |     |  initiala.                      |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Nr. cazuri indemnizatie |NRCAZB  |  N |   5 |Nr. total cazuri indemnizatie    |
|pentru incapacitate     |        |    |     |pentru incapacitate temporara de |
|temporara de munca      |        |    |     |munca la nivel de unitate,       |
|                        |        |    |     |exclusiv pentru accidente de     |
|                        |        |    |     |munca si boli profesionale       |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Nr. cazuri accidente de |NRCAZA  |  N |   5 |Nr. total cazuri accidente de    |
|munca si boli           |        |    |     |munca si boli profesionale la    |
|profesionale*)       |        |    |     |nivel de unitate pentru anii     |
|                        |        |    |     |(campul nu se mai foloseste din  |
|                        |        |    |     |anul 2005)                       |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Nr. cazuri prevenire    |NRCAZP  |  N |   5 |Nr. total cazuri prevenire       |
|imbolnaviri             |        |    |     |imbolnaviri la nivel de unitate =|
|                        |        |    |     |suma de cazuri de:               |
|                        |        |    |     |- trecere temporara in alta munca|
|                        |        |    |     |- reducerea timpului de munca    |
|                        |        |    |     |- carantina                      |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Nr. cazuri sarcina si   |NRCAZL  |  N |   5 |Nr. total cazuri sarcina si      |
|lauzie                  |        |    |     |lauzie la nivel de unitate       |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Nr. cazuri ingrijire    |NRCAZI  |  N |   5 |Nr. total cazuri ingrijire copil |
|copil bolnav            |        |    |     |bolnav la nivel de unitate       |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Nr. cazuri crestere     |NRCAZC  |  N |   5 |Nr. total cazuri crestere copil  |
|copil pana la 2 ani/3   |        |    |     |pana la 2 ani/3 ani la nivel de  |
|ani                     |        |    |     |unitate                          |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Nr. cazuri ajutoare de  |NRCAZD  |  N |   5 |Nr. total cazuri ajutoare de     |
|deces                   |        |    |     |deces la nivel de unitate        |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Nr. cazuri indemnizatie |NRCAZR  |  N |   5 |Nr. total cazuri cu indemnizatie |
|de risc maternal        |        |    |     |de risc maternal la nivel de     |
|                        |        |    |     |unitate                          |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Nr. total zile prestatii|NRPPB   |  N |   6 |Nr. total zile lucratoare        |
|indemnizatie pentru     |        |    |     |indemnizatie pentru incapacitate |
|incapacitate temporara  |        |    |     |temporara de munca la nivel de   |
|de munca                |        |    |     |unitate din certificatele        |
|                        |        |    |     |medicale                         |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Nr. total zile prestatii|NRPPA   |  N |   6 |Nr. total zile lucratoare        |
|accidente de munca si   |        |    |     |prestatii accidente de munca si  |
|boli profesionale*)  |        |    |     |boli profesionale, la nivel de   |
|                        |        |    |     |unitate din certificatele        |
|                        |        |    |     |medicale (campul nu se mai       |
|                        |        |    |     |foloseste din anul 2005)         |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Nr. total zile prestatii|NRPPP   |  N |   6 |Nr. total zile lucratoare        |
|prevenire imbolnaviri   |        |    |     |prestatii prevenire imbolnaviri  |
|                        |        |    |     |la nivel de unitate din          |
|                        |        |    |     |certificatele medicale           |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Nr. total zile prestatii|NRPPL   |  N |   6 |Nr. total zile lucratoare        |
|sarcina si lauzie       |        |    |     |prestatii sarcina si lauzie la   |
|                        |        |    |     |nivel de unitate din             |
|                        |        |    |     |certificatele medicale           |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Nr. total zile prestatii|NRPPI   |  N |   6 |Nr. total zile lucratoare        |
|ingrijire copil bolnav  |        |    |     |prestatii ingrijire copil bolnav |
|                        |        |    |     |la nivel de unitate din          |
|                        |        |    |     |certificatele medicale           |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Nr. total zile prestatii|NRPPC   |  N |   6 |Nr. total zile lucratoare        |
|crestere copil pana la 2|        |    |     |prestatii crestere copil pana la |
|ani/3 ani               |        |    |     |2 ani/3 ani la nivel de unitate  |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Nr. total zile prestatii|NRPPR   |  N |   6 |Nr. total zile lucratoare        |
|indemnizatie de risc    |        |    |     |prestatii indemnizatie de risc   |
|maternal                |        |    |     |maternal la nivel de unitate din |
|                        |        |    |     |certificatele medicale           |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Suma prestatii pentru   |SUMAB   |  N |  12 |Suma prestatii indemnizatie      |
|indemnizatie pentru     |        |    |     |pentru incapacitate temporara de |
|incapacitate temporara  |        |    |     |munca la nivel de unitate        |
|de munca suportate din  |        |    |     |suportate din BASS               |
|BASS                    |        |    |     |                                 |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Suma prestatii pentru   |SUMAA   |  N |  12 |Suma prestatii pentru accidente  |
|accidente de munca si   |        |    |     |de munca si boli profesionale    |
|boli profesionale       |        |    |     |la nivel de unitate suportate    |
|suportate din BASS*) |        |    |     |din BASS (campul nu se mai       |
|                        |        |    |     |foloseste din anul 2005)         |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Suma prestatii pentru   |SUMAP   |  N |  12 |Suma prestatii pentru prevenire  |
|prevenire imbolnaviri   |        |    |     |imbolnaviri la nivel de unitate  |
|suportate din BASS      |        |    |     |suportate din BASS               |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Suma prestatii pentru   |SUMAL   |  N |  12 |Suma prestatii pentru sarcina si |
|sarcina si lauzie       |        |    |     |lauzie la nivel de unitate       |
|suportate din BASS      |        |    |     |suportate din BASS               |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Suma prestatii pentru   |SUMAI   |  N |  12 |Suma prestatii pentru ingrijire  |
|ingrijire copil bolnav  |        |    |     |copil bolnav la nivel de unitate |
|suportate din BASS      |        |    |     |suportate din BASS               |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Suma prestatii pentru   |SUMAC   |  N |  12 |Suma prestatii pentru crestere   |
|crestere copil pana la 2|        |    |     |copil pana la 2 ani/3 ani la nivel
|ani/3 ani suportate din |        |    |     |de unitate suportate din BASS    |
|BASS                    |        |    |     |                                 |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Suma ajutoare de deces  |SUMAD   |  N |  12 |Suma totala ajutoare de deces la |
|suportata din BASS      |        |    |     |nivel de unitate suportate din   |
|                        |        |    |     |BASS                             |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Suma prestatii pentru   |SUMAR   |  N |  12 |Suma prestatii pentru            |
|indemnizatie de risc    |        |    |     |indemnizatie de risc maternal la |
|maternal suportata din  |        |    |     |nivel de unitate suportate din   |
|BASS                    |        |    |     |BASS                             |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Cod CAEN                |CODCAEN |  C |   4 |Se completeaza cu Codul CAEN     |
|                        |        |    |     |al angajatorului conform         |
|                        |        |    |     |nomenclatorului privind          |
|                        |        |    |     |clasificarea activitatilor       |
|                        |        |    |     |economice la nivel national      |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Total zile prestatii    |TPP     |  N |   6 |Contine nr. total zile prestatii |
|pentru prestatiile de la|        |    |     |(atat platite de angajator cat   |
|pct. L1, L2, L3, L4, L5,|        |    |     |si suportate din BASS)           |
|L7, folosit la calcul   |        |    |     |                                 |
|contributiei de sanatate|        |    |     |                                 |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Procent contributie de  |PCAMBP  |  N | 5(3)|Procent contributie de asigurari |
|asigurari pentru        |        |    |     |pentru accidente de munca si boli|
|accidente de munca si   |        |    |     |profesionale, functie de         |
|boli profesionale       |        |    |     |incadrarea in clasele de risc    |
|                        |        |    |     |(cod CAEN)                       |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Total zile prestatii    |TPPA    |  N |   6 |Contine nr. total zile prestatii |
|pentru prestatiile de la|        |    |     |pentru accidente de munca si boli|
|pct. P1, P2, P3, P4,    |        |    |     |profesionale (atat platite de    |
|folosit la calculul     |        |    |     |angajator cat si suportate din   |
|contributiei de sanatate|        |    |     |FAAMBP)                          |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|CASS conform art. 54    |CASS145A|  N |  13 |Contine Contributia de asigurari |
|alin. 2 din             |        |    |     |de sanatate aferente Concediilor |
|O.U.G. nr. 150/2002,    |        |    |     |medicale cauzate de accidente de |
|aferente accidentelor   |        |    |     |munca si boli profesionale       |
|de munca si bolilor     |        |    |     |conform art. 54 alin. 2 din      |
|profesionale            |        |    |     |O.U.G. nr. 150/2002              |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Total cuantum prestatii |PFAAMBP |  N |  13 |Contine total cuantum prestatii  |
|de asigurari sociale de |        |    |     |de asigurari sociale de suportat |
|suportat din Fondul de  |        |    |     |din Fondul de accidente de munca |
|accidente de munca si   |        |    |     |si boli profesionale             |
|boli profesionale       |        |    |     |                                 |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Nr. cazuri indemnizatie |NRCAZIT |  N |   5 |Nr. total cazuri indemnizatie    |
|pentru incapacitate     |        |    |     |pentru incapacitate temporara    |
|temporara de munca      |        |    |     |de munca cauzate de accidente    |
|cauzate de accidente de |        |    |     |de munca si boli profesionale la |
|munca si boli           |        |    |     |nivel de unitate                 |
|profesionale            |        |    |     |                                 |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Nr. cazuri indemnizatie |NRCAZTT |  N |   5 |Nr. total cazuri indemnizatie    |
|pentru trecerea         |        |    |     |pentru trecerea temporara in alt |
|temporara in alt loc de |        |    |     |loc de munca cauzata de accidente|
|munca cauzate de        |        |    |     |de munca si boli profesionale la |
|accidente de munca si   |        |    |     |nivel de unitate                 |
|boli profesionale       |        |    |     |                                 |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Nr. cazuri indemnizatie |NRCAZRT |  N |   5 |Nr. total cazuri indemnizatie    |
|pentru reducerea        |        |    |     |pentru reducerea timpului de     |
|timpului de lucru       |        |    |     |lucru cauzata de accidente de    |
|cauzate de accidente de |        |    |     |munca si boli profesionale la    |
|munca si boli           |        |    |     |nivel de unitate                 |
|profesionale            |        |    |     |                                 |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Nr. cazuri indemnizatie |NRCAZCC |  N |   5 |Nr. total cazuri indemnizatie pe |
|pe durata cursurilor de |        |    |     |durata cursurilor de calificare  |
|calificare si           |        |    |     |si reconversie profesionala      |
|reconversie             |        |    |     |cauzata de accidente de munca    |
|profesionala cauzate de |        |    |     |si boli profesionale la nivel    |
|accidente de munca si   |        |    |     |de unitate                       |
|boli profesionale       |        |    |     |                                 |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Nr. total zile prestatii|NRPPIT  |  N |   6 |Nr. total zile lucratoare        |
|indemnizatie pentru     |        |    |     |prestatii pentru incapacitate    |
|incapacitate temporara  |        |    |     |temporara de munca cauzate de    |
|de munca cauzate de     |        |    |     |accidente de munca si boli       |
|accidente de munca si   |        |    |     |profesionale la nivel de unitate |
|boli profesionale       |        |    |     |din certificatele medicale       |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Nr. total zile prestatii|NRPPTT  |  N |   6 |Nr. total zile lucratoare        |
|pentru trecerea         |        |    |     |prestatii pentru trecerea        |
|temporara in alt loc de |        |    |     |temporara in alt loc de munca    |
|munca cauzate de        |        |    |     |cauzata de accidente de          |
|accidente de munca si   |        |    |     |munca si boli profesionale       |
|boli profesionale       |        |    |     |la nivel de unitate din          |
|                        |        |    |     |certificatele medicale           |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Nr. total zile prestatii|NRPPRT  |  N |   6 |Nr. total zile lucratoare        |
|pentru reducerea        |        |    |     |prestatii pentru reducerea       |
|timpului de lucru       |        |    |     |timpului de lucru cauzata de     |
|cauzate de accidente de |        |    |     |accidente de munca si boli       |
|munca si boli           |        |    |     |profesionale la nivel de unitate |
|profesionale            |        |    |     |din certificatele medicale       |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Nr. total zile prestatii|NRPPCC  |  N |   6 |Nr. total zile lucratoare        |
|pe durata cursurilor de |        |    |     |prestatii pe durata cursurilor   |
|calificare si           |        |    |     |de calificare si reconversie     |
|reconversie             |        |    |     |profesionala cauzata de accidente|
|profesionala cauzate de |        |    |     |de munca si boli profesionale la |
|accidente de munca si   |        |    |     |nivel de unitate din             |
|boli profesionale       |        |    |     |certificatele medicale           |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Suma prestatii pentru   |SUMAIT  |  N |  12 |Suma prestatii pentru            |
|incapacitate temporara  |        |    |     |incapacitate temporara de munca  |
|de munca cauzata de     |        |    |     |cauzate de accidente de munca    |
|accidente de munca si   |        |    |     |si boli profesionale la nivel    |
|boli profesionale,      |        |    |     |de unitate suportate din FAAMBP  |
|suportate din FAAMBP    |        |    |     |                                 |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Suma prestatii pentru   |SUMATT  |  N |  12 |Suma prestatii pentru trecerea   |
|trecerea temporara in   |        |    |     |temporara in alt loc de munca    |
|alt loc de munca cauzate|        |    |     |cauzata de accidente de munca si |
|de accidente de munca   |        |    |     |boli profesionale la nivel de    |
|si boli profesionale,   |        |    |     |unitate suportate din FAMMBP     |
|suportate din FAAMBP    |        |    |     |                                 |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Suma prestatii pentru   |SUMART  |  N |  12 |Suma prestatii pentru reducerea  |
|reducerea timpului de   |        |    |     |timpului de lucru cauzata de     |
|lucru cauzate de        |        |    |     |accidente de munca si boli       |
|accidente de munca si   |        |    |     |profesionale la nivel de unitate |
|boli profesionale,      |        |    |     |suportate din FAMMBP             |
|suportate din FAAMBP    |        |    |     |                                 |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Suma prestatii pe durata|SUMACC  |  N |  12 |Suma prestatii pe durata         |
|cursurilor de calificare|        |    |     |cursurilor de calificare si      |
|si reconversie          |        |    |     |reconversie profesionala cauzata |
|profesionala cauzate de |        |    |     |de accidente de munca si boli    |
|accidente de munca si   |        |    |     |profesionale la nivel de unitate |
|boli profesionale,      |        |    |     |suportate din din FAAMBP         |
|suportate FAAMBP        |        |    |     |                                 |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Contributie de asigurari|FAMBPV  |  N |  13 |Contine contributia de asigurari |
|pentru accidente de     |        |    |     |pentru accidente de munca si boli|
|munca si boli           |        |    |     |profesionale de virat            |
|profesionale de virat   |        |    |     |FAMBPV = CAAMBP - PFAAMBP -      |
|                        |        |    |     |CASS145A                         |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Datoreaza contributie   |DATORAT |  N |   1 |Se completeaza astfel:           |
|pentru accidente de     |        |    |     | 1 - datoreaza contributie de    |
|munca si boli           |        |    |     |     accidente de munca si boli  |
|profesionale            |        |    |     |     profesionale                |
|                        |        |    |     | 0 - nu datoreaza contributie de |
|                        |        |    |     |     accidente de munca si boli  |
|                        |        |    |     |     profesionale (pentru        |
|                        |        |    |     |     angajatorii la care nu se   |
|                        |        |    |     |     aplica prevederile          |
|                        |        |    |     |     Legii nr. 346/2002          |
|                        |        |    |     |     modificata si completata)   |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| Total BASS din a11 = SUMAB+SUMAA+SUMAP+SUMAL+SUMAI+SUMAC+SUMAR (SUMAA=0      |
| incepand cu anul 2005)                                                       |
| BASS din a12= SUMAB+SUMAA+SUMAP+SUMAL+SUMAI+SUMAC+SUMAD+SUMAR (SUMAA=0       |
| incepand cu anul 2005)                                                       |
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
| Total PP+PPD+PPS din a11 = NRPPB+NRPPA+NRPPP+NRPPL+NRPPI+NRPPC+NRPPR+        |
| NRPPIT+NRPPTT+NRPPRT+NRPPCC (NRPPA=0 din 2005)                               |
| TPP din a12 = NRPPB+NRPPA+NRPPP+NRPPL+NRPPI+NRPPC+NRPPR (NRPPA=0             |
| incepand cu anul 2005)                                                       |
| TPPA din a12 = NRPPIT+NRPPTT+NRPPRT+NRPPCC                                   |
|______________________________________________________________________________|
| Total FAAMBP din a11 = SUMAIT+SUMATT+SUMART+SUMACC                           |
| PFAAMBP din a12      = SUMAIT+SUMATT+SUMART+SUMACC                           |
| Total FAAMBP din a11 = PFAAMBP din a12                                       |
|______________________________________________________________________________|
| *) Nu se completeaza (aceste campuri exista pentru compatibilitate cu     |
| versiunea anterioara a programului)                                          |
|______________________________________________________________________________|

    *) Codurile de judete

     ______________________________
    | Cod judet | Denumire judet   |
    |___________|__________________|
    | 011       | Alba             |
    |___________|__________________|
    | 021       | Arad             |
    |___________|__________________|
    | 031       | Arges            |
    |___________|__________________|
    | 041       | Bacau            |
    |___________|__________________|
    | 051       | Bihor            |
    |___________|__________________|
    | 061       | Bistrita         |
    |___________|__________________|
    | 071       | Botosani         |
    |___________|__________________|
    | 081       | Brasov           |
    |___________|__________________|
    | 091       | Braila           |
    |___________|__________________|
    | 101       | Buzau            |
    |___________|__________________|
    | 111       | Caras-Severin    |
    |___________|__________________|
    | 121       | Cluj             |
    |___________|__________________|
    | 131       | Constanta        |
    |___________|__________________|
    | 141       | Covasna          |
    |___________|__________________|
    | 151       | Dambovita        |
    |___________|__________________|
    | 161       | Dolj             |
    |___________|__________________|
    | 171       | Galati           |
    |___________|__________________|
    | 181       | Gorj             |
    |___________|__________________|
    | 191       | Harghita         |
    |___________|__________________|
    | 201       | Hunedoara        |
    |___________|__________________|
    | 211       | Ialomita         |
    |___________|__________________|
    | 221       | Iasi             |
    |___________|__________________|
    | 231       | Giurgiu          |
    |___________|__________________|
    | 241       | Maramures        |
    |___________|__________________|
    | 251       | Mehedinti        |
    |___________|__________________|
    | 261       | Mures            |
    |___________|__________________|
    | 271       | Neamt            |
    |___________|__________________|
    | 281       | Olt              |
    |___________|__________________|
    | 291       | Prahova          |
    |___________|__________________|
    | 301       | Satu Mare        |
    |___________|__________________|
    | 311       | Salaj            |
    |___________|__________________|
    | 321       | Sibiu            |
    |___________|__________________|
    | 331       | Suceava          |
    |___________|__________________|
    | 341       | Teleorman        |
    |___________|__________________|
    | 351       | Timis            |
    |___________|__________________|
    | 361       | Tulcea           |
    |___________|__________________|
    | 371       | Vaslui           |
    |___________|__________________|
    | 381       | Valcea           |
    |___________|__________________|
    | 391       | Vrancea          |
    |___________|__________________|
    | 401       | Calarasi         |
    |___________|__________________|
    | 411       | Bucuresti        |
    |___________|__________________|
    | 471       | Ilfov            |
    |___________|__________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 595/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 595 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu