Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 585 din  4 aprilie 2005

pentru aprobarea unor masuri privind organizarea si functionarea Comisiei de recunoastere a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii cu rol in satisfacerea cerintei securitate la incendiu

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 332 din 20 aprilie 2005


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 23 alin. (1) din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de incercari, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeaza evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 487/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 27 alin. (1) si (2) din Hotararea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii,
    in temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, cu modificarile ulterioare,

    ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se infiinteaza Comisia de recunoastere a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii cu rol in satisfacerea cerintei securitate la incendiu, prevazute la art. 27 din Hotararea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, denumita in continuare Comisia de recunoastere, al carei secretariat functioneaza in cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.
    Art. 2
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei de recunoastere, prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 3
    Se aproba componenta nominala a Comisiei de recunoastere, prevazuta in anexa nr. 2*).
------------
    *) Anexa nr. 2 se pune la dispozitie institutiilor interesate.

    Art. 4
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Ministrul administratiei si internelor,
                                  Vasile Blaga

    ANEXA 1

                                   REGULAMENT
de organizare si functionare al Comisiei de recunoastere a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii cu rol in satisfacerea cerintei securitate la incendiu

    Art. 1
    Comisia de recunoastere a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii cu rol in satisfacerea cerintei securitate la incendiu, denumita in continuare Comisia de recunoastere, se organizeaza si functioneaza in cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
    Art. 2
    (1) Structura Comisiei de recunoastere este urmatoarea:
    a) presedinte - secretarul de stat care coordoneaza domeniul integrare europeana si relatii internationale;
    b) membrii:
    - directorul general al Directiei generale integrare europeana si relatii internationale
    - directorul general al Directiei generale reglementari juridice si contencios
    - inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.
    (2) Secretariatul Comisiei de recunoastere este asigurat de directorul Directiei pompieri din Inspectia de Prevenire a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.
    Art. 3
    (1) Comisia de recunoastere functioneaza in conformitate cu prevederile Procedurii de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.134/460/2004, denumita in continuare Procedura.
    (2) Comisia de recunoastere are urmatoarele atributii:
    a) adopta deciziile de recunoastere a organismelor de certificare, a organismelor de inspectie si a laboratoarelor de incercari pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii cu rol in satisfacerea cerintei de securitate la incendiu;
    b) elibereaza certificatele de recunoastere si initiaza ordinele ministeriale referitoare la aprobarea organismelor recunoscute;
    c) analizeaza periodic situatia organismelor si laboratoarelor recunoscute;
    d) adopta deciziile referitoare la mentinerea sau, dupa caz, limitarea, suspendarea ori retragerea recunoasterilor acordate si initiaza ordinele ministeriale aferente;
    e) avizeaza procedurile operationale de evaluare initiala si de supraveghere a organismelor si laboratoarelor, elaborate de organismul national de acreditare si de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta;
    f) colaboreaza cu Comisia de recunoastere omoloaga, constituita in cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, si cu organismul national de acreditare, in vederea asigurarii corelarilor necesare aplicarii unitare a cerintelor privind recunoasterea organismelor in domeniul produselor pentru constructii;
    g) solicita inscrierea organismelor in Registrul organismelor recunoscute, gestionat de Ministerul Economiei si Comertului, si atribuie numarul de identificare national.
    Art. 4
    Comisia de recunoastere isi desfasoara activitatea permanent. Presedintele Comisiei de recunoastere stabileste repartizarea sarcinilor ce revin fiecarui membru.
    Art. 5
    Convocarea Comisiei de recunoastere se face de catre presedinte sau, in lipsa acestuia, de catre un membru desemnat de acesta, ori de cate ori este nevoie. Convocarea va fi insotita de ordinea de zi.
    Art. 6
    Comisia de recunoastere se considera legal intrunita daca sunt prezente cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.
    Art. 7
    Deciziile Comisiei de recunoastere se adopta prin vot, cu majoritatea simpla a celor prezenti, si se consemneaza in procesele-verbale inscrise intr-un registru unic, gestionat de secretariatul Comisiei de recunoastere. Membrii absenti nu pot contesta deciziile adoptate.
    Art. 8
    Comisia de recunoastere analizeaza si aproba propunerile din raportul de evaluare prevazut la art. 22 alin. (2) din Procedura, in termen de maximum 10 zile de la primirea acestuia.
    Art. 9
    In cadrul analizei Comisia de recunoastere examineaza raportul de evaluare si documentele din dosarul de evaluare, verificand respectarea cerintelor prevazute in Procedura si urmarind gradul de satisfacere a conditiilor minimale prevazute in anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 622/2004 pe fiecare domeniu de recunoastere.
    Art. 10
    In masura in care este necesar pentru luarea deciziilor privind recunoasterea, Comisia de recunoastere poate intreprinde alte masuri justificative pentru informarea sa completa si corecta. Cheltuielile ocazionate de realizarea acestor masuri se suporta de catre solicitanti.
    Art. 11
    In termen de maximum 3 zile de la adoptarea deciziei de recunoastere, Comisia de recunoastere elibereaza certificatul de recunoastere sau, in cazul in care solicitantul nu dovedeste conformitatea cu cerintele prevazute in Procedura, comunica solicitantului respingerea motivata a recunoasterii.
    Art. 12
    Comisia de recunoastere propune spre aprobare ministrului administratiei si internelor lista organismelor recunoscute.
    Art. 13
    Lista organismelor recunoscute, aprobata, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 585/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 585 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu