E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 8 1998 in legatura cu Legea 61 2003
Articolul 3 din actul Ordonanţa 8 1998 modificat de articolul 40 din actul Legea 345 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 8 1998 abrogat de articolul 40 din actul Legea 345 2002
Articolul 5 din actul Ordonanţa 8 1998 modificat de articolul 40 din actul Legea 345 2002
Ordonanţa 8 1998 in legatura cu Ordin 1491 2001
Articolul 3 din actul Ordonanţa 8 1998 in legatura cu articolul 4 din actul OUG 32 2001
Ordonanţa 8 1998 aprobat de Legea 23 2000
Articolul 2 din actul Ordonanţa 8 1998 modificat de Legea 23 2000
Articolul 3 din actul Ordonanţa 8 1998 modificat de Legea 23 2000
Articolul 5 din actul Ordonanţa 8 1998 modificat de Legea 23 2000
Articolul 7 din actul Ordonanţa 8 1998 modificat de Legea 23 2000
Articolul 8 din actul Ordonanţa 8 1998 modificat de Legea 23 2000
Articolul 9 din actul Ordonanţa 8 1998 modificat de Legea 23 2000
Articolul 3 din actul Ordonanţa 8 1998 modificat de articolul 6 din actul OUG 127 1999
Articolul 6 din actul Ordonanţa 8 1998 in legatura cu Hotărârea 294 1999
Ordonanţa 8 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 43 1998
Ordonanţa 8 1998 in legatura cu articolul 42 din actul Legea 109 1998
Ordonanţa 8 1998 in legatura cu Hotărârea 166 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 8 din 27 ianuarie 1998

privind constituirea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 40 din 30 ianuarie 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. k) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Pentru realizarea politicii de dezvoltare si promovare a turismului prin valorificarea si protejarea potentialului turistic din Romania, se constituite Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului.
    Bugetul Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului se aproba ca anexa la legea bugetului de stat.
    Art. 2
    Din Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului se finanteaza, total sau partial, programele si activitatile de dezvoltare si promovare a produselor turistice din Romania, respectiv programele si activitatile de marketing si de promovare turistica, reprezentare si informare turistica in tara si in strainatate, creare si dezvoltare de produse turistice, alte activitati de dezvoltare si promovare a turismului, in conformitate cu politica nationala in domeniul turismului.
    Art. 3
    Fondul pentru promovarea si dezvoltarea turismului se constituie din urmatoarele surse:
    a) din contributia pentru turism, stabilita la 3%, platita de:
    - agentii economici detinatori de capacitati de cazare, indiferent de forma de proprietate, calculata asupra veniturilor incasate pentru serviciile turistice, inclusiv cele de alimentatie publica, oferite in pachet, pe baza de bilet;
    - agentiile de turism, indiferent de forma de proprietate, calculata asupra veniturilor proprii, incasate sub forma de comision, din activitatea turistica.
    Platitorii mentionati mai sus, care si-au achitat contributia la Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, beneficiaza de cota redusa a taxei pe valoarea adaugata pentru serviciile turistice, inclusiv de alimentatie publica, oferite in pachet, pe baza de bilet. De cota redusa a taxei pe valoarea adaugata beneficiaza si agentiile de turism pentru comisionul incasat.
    Agentii economici din statiunile balneoclimaterice nu datoreaza contributia anuala la Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, pentru serviciile de cazare, masa si tratament prestate cumulat, a caror contravaloare se deconteaza pe baza de bilete de tratament.
    b) veniturile incasate de Oficiul de Autorizare si Control in Turism si de Oficiul de Promovare a Turismului, stabilite prin hotarare a Guvernului;
    c) o parte din venitul net al Institutului National de Formare si Management pentru Turism, stabilita de Ministerul Turismului o data cu aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli;
    d) sponsorizari, in conditiile legii.
    Art. 4
    Obligatia calcularii si varsarii sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 3 lit. a) revine agentilor economici respectivi.
    Suma datorata se stabileste la data incasarii contravalorii prestatiilor, fiind mentionata in mod expres pe documentul de plata.
    Art. 5
    Sumele datorate conform art. 3 lit. a) se varsa lunar in contul Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care au fost stabilite.
    Pentru neplata in termen a sumelor datorate de catre agentii economici se vor aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile ulterioare. In acest sens, controlul constituirii Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului se face de catre Oficiul de Autorizare si Control in Turism si de alte persoane imputernicite de ministrul turismului.
    Art. 6
    Finantarea si realizarea programelor si actiunilor din Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului se fac pe baza Programului anual de marketing si promovare si a Programului anual de dezvoltare a produselor turistice.
    Programul anual de dezvoltare a produselor turistice se elaboreaza de catre Ministerul Turismului si se aproba de catre Guvern, impreuna cu Programul anual de marketing si promovare.
    Art. 7
    Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului se repartizeaza astfel:
    a) 70% pentru actiunile de marketing si promovare;
    b) 30% pentru actiunile de dezvoltare si creare de produse turistice.
    Art. 8
    Finantarea din Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului se face cu prioritate pentru:
    a) acoperirea cheltuielilor curente si de capital ale Oficiului de Autorizare si Control in Turism si ale Oficiului de Promovare a Turismului;
    b) activitati de promovare, reprezentare si informare turistica, in tara si in strainatate;
    c) activitati de cercetare a pietei turistice interne si internationale;
    d) programe si activitati de creare si dezvoltare de produse turistice;
    e) acordarea de credite pe termen mediu, cu dobanda preferentiala egala cu rata inflatiei, pentru proiecte de investitii in turism. Acordarea acestor credite se va face prin intermediul societatilor bancare, pe baza de conventie;
    f) actiuni de constientizare, educare si formare a turistilor si a populatiei cu privire la turism, la protejarea si conservarea mediului inconjurator;
    g) programe de dezvoltare a sistemelor de informare turistica interna si internationala;
    h) programe si actiuni de instruire si formare profesionala;
    i) alte cheltuieli si programe aprobate de Guvern.
    Art. 9
    Criteriile pe baza carora se vor aloca sumele din Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, precum si metodologia de programare, de calcul si de raportare referitoare la acesta se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Turismului, cu avizul Ministerului Finantelor, aprobate de Guvern, in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei ordonante.
    Art. 10
    Constituirea si gestionarea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului se efectueaza de catre Ministerul Turismului, ca ordonator principal de credite.
    Art. 11
    Sumele constituite ca venituri la Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului vor fi cheltuite in exclusivitate in scopul pentru care a fost constituit.
    Art. 12
    Controlul utilizarii Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului se face conform legislatiei in vigoare.
    Art. 13
    Disponibilul existent la finele anului in contul Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului se reporteaza cu aceeasi destinatie pentru anul urmator.
    Art. 14
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la data de 1 februarie 1998. La aceasta data se abroga orice alte dispozitii contrare.

                     PRIM-MINISTRU
                    VICTOR CIORBEA

                           Contrasemneaza:
                           Ministrul turismului,
                           Akos Birtalan

                           Ministrul finantelor,
                           Daniel DaianuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 8/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 8 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 8/1998
Legea 61 2003
privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 43/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului
Legea 345 2002
privind taxa pe valoarea adaugata
Ordin 1491 2001
pentru aprobarea modelului si continutului Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat, prevazute la art. I - VII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare
OUG 32 2001
pentru reglementarea unor probleme financiare
Legea 23 2000
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului
OUG 127 1999
privind instituirea unor masuri cu caracter fiscal si imbunatatirea realizarii si colectarii veniturilor statului
Hotărârea 294 1999
pentru aprobarea Programului de marketing si promovare turistica si a Programului de dezvoltare a produselor turistice pentru anul 1999
Ordonanţa 43 1998
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului
Legea 109 1998
Legea bugetului de stat pe anul 1998
Hotărârea 166 1998
pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu