E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 578 din  9 octombrie 1998

pentru aprobarea Reglementarii privind acordarea licentei de transport aerian

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 257 din  4 iunie 1999


SmartCity3


    Ministrul transporturilor,
    in vederea indeplinirii atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat in domeniul transporturilor,
    in scopul armonizarii reglementarilor nationale cu cele ale Uniunii Europene in domeniul aviatiei civile,
    in temeiul art. 11 lit. i) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata si modificata prin Legea nr. 197/1998, al art. 4 lit. e) si al art. 50 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, precum si al Hotararii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Reglementarea privind acordarea licentei de transport aerian, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Incepand cu data de 1 noiembrie 1999 operatorii aerieni romani vor putea desfasura activitati de transport aerian public, intern si/sau international, numai in conditiile detinerii unei licente de transport aerian, acordata in conformitate cu prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Pana la data de 1 noiembrie 1999 operatorii aerieni romani pot efectua activitati de transport aerian public, intern si/sau international, in baza certificatului de operator aerian detinut, cu respectarea reglementarilor aeronautice specifice in vigoare.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 5
    Departamentul aviatiei civile din cadrul Ministerului Transporturilor va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin si va controla respectarea acestuia.

                        Ministrul transporturilor,
                              Traian Basescu

    ANEXA 1

                               REGLEMENTARE
             privind acordarea licentei de transport aerian

    Sectiunea I
    Prevederi generale
    Art. 1
    1.1. In conformitate cu prevederile Codului aerian, prezenta reglementare stabileste cerintele pentru acordarea si mentinerea valabilitatii licentelor de transport aerian.
    1.2. Un operator aerian roman, detinator al unui certificat de operator aerian in termen de valabilitate, poate efectua operatiuni de transport aerian public, pe rute interne sau internationale, numai cu conditia obtinerii unei licente de transport aerian, in conformitate cu prevederile prezentei reglementari.
    Modelul licentei de transport aerian este prevazut in anexa nr. 2 la prezenta reglementare.
    1.3. Transportul aerian de pasageri, marfa si/sau posta, efectuat cu aeronave fara motor si/sau cu aeronave ultrausoare cu motor, precum si zborurile locale care nu implica transportul intre aeroporturi diferite nu fac obiectul acestei reglementari.
    1.4. Un transportator aerian roman, detinator al unei licente de transport aerian in termen de valabilitate, poate incepe efectuarea de operatiuni de transport aerian public prin curse regulate, pe rute internationale, numai in conditiile desemnarii acestuia de catre autoritatile romane competente, cu exceptia cazurilor in care o astfel de desemnare contravine prevederilor acordurilor internationale privind transportul aerian, la care Romania este parte.
    Art. 2
    In sensul prezentei reglementari se utilizeaza termenii si definitiile de mai jos:
    a) certificat de operator aerian - documentul care atesta capacitatea unui operator aerian de a efectua activitati de transport aerian public;
    b) control efectiv - relatia constituita din drepturi, contracte si orice alte mijloace care, fie separat, fie impreuna, confera posibilitatea exercitarii in mod direct sau indirect a unei influente decisive asupra unui agent aeronautic;
    c) drept de trafic - dreptul unui transportator aerian de a transporta pasageri, bagaje, marfuri si/sau posta pe o ruta aeriana care deserveste doua sau mai multe aeroporturi interne sau internationale;
    d) licenta de transport aerian - documentul individual prin care unui operator aerian roman i se acorda dreptul de a efectua operatiuni de transport aerian public, in conditiile prevazute in licenta;
    e) operator aerian - persoana fizica sau juridica angajata in operarea aeronavelor;
    f) plan de afaceri - descrierea detaliata a activitatilor comerciale pe care transportatorul aerian intentioneaza sa le desfasoare intr-o anumita perioada, in special in legatura cu dezvoltarea pietei si a investitiilor care urmeaza sa fie realizate, inclusiv implicatiile financiare si economice ale acestor activitati;
    g) transport aerian public - transportul de pasageri, bagaje, marfa si/sau posta, executat pe baze comerciale de catre operatorii aerieni care poseda un certificat de operator aerian si licenta de transport aerian, prin curse regulate sau neregulate;
    h) transport aerian public prin curse regulate - transportul aerian public, executat dupa orare publicate si rute prestabilite, destinat sa asigure legatura dintre doua sau mai multe aeroporturi si prin care capacitatea comerciala disponibila este pusa la dispozitie publicului, contra cost;
    i) transportator aerian - operatorul aerian roman detinator al unui certificat de operator aerian si al unei licente de transport aerian in termen de valabilitate.

    Sectiunea a II-a
    Solicitarea licentei de transport aerian
    Art. 3
    3.1. Licenta de transport aerian poate fi solicitata numai de operatorii aerieni romani, daca indeplinesc, cumulat, urmatoarele conditii:
    a) detin un certificat de operator aerian valabil;
    b) au sediul principal al afacerilor in Romania;
    c) sunt inregistrati ca agenti economici in registrul comertului din Romania;
    d) activitatea lor principala o reprezinta transportul aerian public, separat sau in combinatie cu orice alta activitate legata de operarea comerciala, repararea sau intretinerea aeronavelor.
    3.2. Cu exceptia cazurilor in care aceasta prevedere este in contradictie cu acordurile sau cu conventiile la care Romania este parte, licenta de transport aerian va fi acordata doar daca operatorul aerian care solicita licenta face dovada legala ca partea preponderenta a proprietatii pe care o detine si controlul efectiv apartin statului roman sau cetatenilor acestuia.
    Aceasta dovada legala trebuie sa fie facuta si de catre orice persoana fizica sau juridica, precum si de catre orice organism oficial care are sau nu personalitate juridica si care exercita controlul direct sau indirect asupra pachetului majoritar de actiuni al unui operator aerian, solicitant sau detinator al unei licente de transport aerian.
    3.3. Unui operator aerian roman detinator al unui certificat de operator aerian valabil la data intrarii in vigoare a prezentei reglementari, care nu indeplineste insa cerintele prevazute la pct. 3.2, i se va putea acorda o licenta de transport aerian pentru o perioada de cel mult 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentei reglementari, in conditiile indeplinirii de catre acesta a tuturor celorlalte cerinte prevazute in reglementare.
    Operatorul aerian roman va putea beneficia de exceptarea prevazuta la alin. 1 numai in conditiile in care partea preponderenta a proprietatii pe care o detine si controlul efectiv vor apartine, pe toata perioada exceptarii, acelorasi state sau cetatenilor acelorasi state care exercitau la data intrarii in vigoare a prezentei reglementari controlul direct sau indirect al operatorului aerian respectiv.
    3.4. Licenta de transport aerian acordata conform pct. 3.3 va fi anulata, daca la expirarea perioadei de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei reglementari operatorul aerian nu se va conforma tuturor cerintelor acesteia, inclusiv celor prevazute la pct. 3.2.
    Art. 4
    4.1. In vederea obtinerii unei licente de transport aerian un operator aerian roman, detinator al unui certificat de operator aerian in termen de valabilitate, va depune la Ministerul Transporturilor - Departamentul aviatiei civile o cerere cu cel putin 60 de zile inainte de data preconizata pentru inceperea activitatilor de transport aerian public.
    Data depunerii cererii va fi considerata data la care operatorul aerian solicitant al unei licente de transport aerian va transmite Ministerului Transporturilor - Departamentul aviatiei civile toate documentele mentionate la pct. 4.2.
    Modelul de cerere este prezentat in anexa nr. 1 la prezenta reglementare.
    4.2. Cererea pentru acordarea licentei de transport aerian va fi insotita de urmatoarele documente:
    a) copie de pe certificatul de operator aerian al solicitantului;
    b) copie de pe certificatul de inregistrare in registrul comertului;
    c) copie de pe certificatul de inregistrare fiscala;
    d) copii de pe contractele de asigurare pentru incarcatura comerciala, precum si pentru raspundere civila fata de terti;
    e) copie de pe cel mai recent raport managerial intern care sa contina o prezentare detaliata a tuturor activitatilor desfasurate pe o perioada de cel putin 6 luni, cu referire separata la transportul aerian si la activitatile conexe (daca solicitantul a desfasurat astfel de activitati), precum si la rezultatele financiare obtinute in perioada respectiva;
    f) copie de pe bilantul contabil din ultimul an financiar, daca agentul economic are o vechime mai mare de un an;
    g) programul de securitate aeronautica;
    h) declaratia privind structura capitalului social, componenta actionariatului (cu precizarea cetateniei actionarilor, precum si a ponderii si a tipului de actiuni detinute de acestia) si structura de conducere (detinatorii posturilor de conducere executiva si responsabilii pentru operatiunile de zbor, tehnice si de sol);
    i) planul de afaceri, care va cuprinde detalii referitoare la:
    - ruta/rutele pe care se intentioneaza operarea (in cazul operatiunilor de transport aerian public prin curse regulate);
    - programul de operare prognozat, pe fiecare ruta, pentru primele doua sezoane de operare (vara/iarna), care sa contina: tipul/capacitatea comerciala a aeronavelor utilizate si inmatricularea acestora, aeronava/aeronavele de rezerva, frecventa si zilele de operare, data inceperii operarii;
    - zonele geografice in care se intentioneaza operarea, precum si activitatile de transport aerian public prevazute a fi desfasurate in primii 2 ani de la primirea licentei de transport aerian (in cazul operatiunilor de transport aerian public prin curse neregulate);
    - formele de colaborare comerciala (contracte interline, acorduri pentru partajarea codurilor, pentru alocarea unui numar de locuri pe cursa, acorduri de cedare de trafic, de exploatare conjuanta etc.) cu alti operatori aerieni romani sau straini, in vederea operarii pe rutele solicitate, daca este cazul;
    - reteaua de vanzari a serviciilor de transport aerian (inclusiv sistemele de rezervari), daca este cazul;
    - sursele de finantare a activitatilor de transport aerian public preconizate, precum si a activitatilor conexe;
    - costurile prognozate pentru desfasurarea activitatilor de transport aerian public, in primele 3 luni de la inceperea operarii, si resursele financiare necesare pentru acoperirea acestor costuri, fara luarea in considerare a venitului obtinut din aceste activitati de transport;
    - proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitatile ce urmeaza sa se desfasoare in primii 2 ani de la inceperea operarii (care va include cheltuielile cu combustibilii, salariile, intretinerea, amortizarile, taxele aeroportuare, asigurarile, fluctuatiile ratelor de schimb etc.);
    - traficul aerian prognozat si veniturile estimate a fi obtinute din activitatile de transport aerian public desfasurate pe fiecare ruta aeriana/zona geografica, pentru o perioada de 2 ani de la inceperea operarii;
    - legaturile financiare ale solicitantului cu orice alta activitate comerciala in care acesta este angajat fie direct, fie prin intermediul altor agenti economici asociati;
    - finantarea eventualelor cumparari/inchirieri de aeronave (se vor specifica conditiile contractuale de inchiriere).
    4.3. Solicitantul unei licente de transport aerian trebuie sa convinga Ministerul Transporturilor - Departamentul aviatiei civile ca:
    a) isi poate indeplini in orice moment obligatiile actuale si potentiale, prevazute in planul de afaceri, pentru o perioada de 24 de luni de la inceperea activitatilor de transport aerian public;
    b) poate acoperi cheltuielile fixe si operationale, care decurg din operatiunile executate in conformitate cu planul sau de afaceri, pentru o perioada de 3 luni de la inceperea operarii, fara a lua in considerare nici un venit obtinut de pe urma acestei operari.
    4.4. Pe parcursul evaluarii operatorului aerian in vederea acordarii unei licente de transport aerian Ministerul Transporturilor - Departamentul aviatiei civile poate sa solicite acestuia si alte informatii si documente lamuritoare.

    Sectiunea a III-a
    Acordarea licentei de transport aerian
    Art. 5
    5.1. In baza evaluarii operatorului aerian, Ministerul Transporturilor - Departamentul aviatiei civile va decide asupra acordarii licentei de transport aerian solicitate.
    Decizia luata va fi comunicata solicitantului, in scris.
    5.2. Vor putea primi licenta de transport aerian numai operatorii aerieni romani care fac dovada ca au la dispozitie una sau mai multe aeronave capabile sa efectueze activitatile de transport aerian public prevazute in planul de afaceri, detinute cu titlu de proprietate sau sub orice forma de inchiriere, din care cel putin una sa fie inregistrata in propriul certificat de operator aerian.
    5.3. Utilizarea de catre detinatorul unei licente de transport aerian a unor aeronave care nu sunt inregistrate in propriul certificat de operator aerian se poate efectua numai in conditiile obtinerii de catre operatorul aerian in cauza a aprobarii corespunzatoare, acordata potrivit Ordinului ministrului transporturilor nr. 703/1998 pentru aprobarea Reglementarilor aeronautice civile romane - RACR - IA/Inchirierea de aeronave de catre operatorii aerieni romani autorizati pentru transport aerian public*).
-------------
    *) Ordinul ministrului transporturilor nr. 703/1998 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 185 din 29 aprilie 1999.

    5.4. In cazul luarii deciziei de acordare a licentei de transport aerian, aceasta va fi semnata, in numele ministrului transporturilor, de catre secretarul de stat in a carui coordonare se gaseste Departamentul aviatiei civile.
    5.5. Licenta de transport aerian se acorda pe termen nelimitat.
    Art. 6
    Contestatiile impotriva unei decizii de neacordare a unei licente de transport aerian se adreseaza de catre operatorul aerian in cauza ministrului transporturilor in termen de 5 zile de la data comunicarii deciziei.
    In termen de 30 de zile de la data depunerii contestatiei ministrul transporturilor comunica operatorului aerian modul de solutionare a acesteia.

    Sectiunea a IV-a
    Supravegherea transportatorului aerian
    Art. 7
    7.1. Transportatorul aerian va depune anual la Ministerul Transporturilor - Departamentul aviatiei civile, in termen de 30 de zile de la data aprobarii, copie de pe bilantul contabil pe ultimul an financiar.
    7.2. De asemenea, transportatorul aerian va depune la Ministerul Transporturilor - Departamentul aviatiei civile, in termen de 30 de zile de la inceputul fiecarui an calendaristic, urmatoarele documente:
    a) copie de pe raportul managerial care sa contina o prezentare detaliata a tuturor activitatilor desfasurate in cursul anului anterior, cu referire separata la transportul aerian si la activitatile conexe, precum si la rezultatele financiare obtinute in perioada respectiva;
    b) raportul privind indeplinirea programului de securitate aeronautica pentru anul anterior;
    c) planul de afaceri pentru urmatoarele doua sezoane de operare (vara/iarna), exceptand sezonul in curs de desfasurare, care sa contina:
    - ruta/rutele pe care, in perioada mentionata, se intentioneaza, inceperea operarii curselor aeriene regulate, daca este cazul;
    - o prognoza privind programul de operare, pe fiecare ruta interna sau internationala, pentru perioada mentionata, care sa cuprinda: tipul/capacitatea comerciala a aeronavelor utilizate si inmatricularea acestora, aeronava/aeronavele de rezerva, numarul curselor saptamanale;
    - zonele geografice unde se intentioneaza inceperea operarii in perioada mentionata (pentru cursele aeriene neregulate);
    - sursele de finantare a activitatilor de transport aerian preconizate, precum si a activitatilor conexe, pentru perioada mentionata;
    - proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru toate activitatile ce urmeaza sa se desfasoare in perioada mentionata (care va include cheltuielile cu combustibilii, salariile, intretinerea, amortizarile, taxele aeroportuare, asigurarile, fluctuatiile ratelor de schimb etc.);
    - legaturile financiare ale transportatorului aerian cu orice alta activitate comerciala in care acesta este angajat fie direct, fie prin intermediul altor agenti economici asociati;
    - finantarea, in perioada mentionata, a eventualelor cumparari/inchirieri de aeronave.
    7.3. Transportatorii aerieni romani care efectueaza operatiuni de transport aerian public prin curse regulate vor depune la Ministerul Transporturilor - Departamentul aviatiei civile, cu 15 zile inainte de data inceperii unui nou sezon de operare (vara/iarna), programele de operare a serviciilor aeriene regulate si tarifele practicate pentru fiecare ruta aeriana (interna sau internationala) pentru sezonul de operare respectiv.
    7.4. Transportatorul aerian va comunica in scris Ministerului Transporturilor - Departamentul aviatiei civile, in termen de 15 zile, orice modificare privind datele furnizate, referitoare la:
    - certificatul de operator aerian;
    - structura de conducere a operatorului aerian;
    - capitalul social si structura actionariatului;
    - contractele de asigurare;
    - sediul transportatorului aerian;
    - rutele aeriene interne si internationale pe care opereaza curse aeriene regulate;
    - programele de operare a curselor aeriene regulate, interne sau internationale;
    - zonele geografice unde opereaza curse aeriene neregulate;
    - formele de colaborare comerciala (contracte interline, acorduri pentru partajarea codurilor, pentru alocarea unui numar de locuri pe cursa, de cedare de trafic, de exploatare conjuanta etc.) cu alti operatori aerieni romani sau straini, in vederea desfasurarii activitatilor de transport aerian public prin curse regulate, pe rute interne sau internationale.
    Art. 8
    Detinatorul unei licente de transport aerian trebuie sa posede pe perioada operarii un contract/contracte de asigurare pentru raspundere civila fata de terti, in cazul unor daune provocate acestora, precum si pentru asigurarea incarcaturii comerciale, pentru fiecare aeronava utilizata.

    Sectiunea a V-a
    Suspendarea si anularea licentei de transport aerian
    Art. 9
    9.1. Nerespectarea legilor si/sau a reglementarilor romane referitoare la aeronautica civila atrage suspendarea sau, dupa caz, anularea licentei de transport aerian.
    9.2. Licenta de transport aerian poate fi suspendata pe o perioada de cel mult 6 luni sau, dupa caz, anulata de Ministerul Transporturilor - Departamentul aviatiei civile.
    9.3. Decizia de suspendare sau de anulare a unei licente de transport aerian se comunica titularului licentei, in scris.
    9.4. In cazul anularii unei licente de transport aerian, procedura de obtinere a unei noi licente de transport aerian este cea prevazuta la art. 4.
    9.5. In cazul anularii unei licente de transport aerian, titularul acesteia este obligat sa restituie originalul Ministerului Transporturilor - Departamentul aviatiei civile in termen de 5 zile de la data primirii deciziei de anulare a licentei.
    9.6. Decizia de anulare a licentei de transport aerian va fi publicata, prin grija Ministerului Transporturilor, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 10
    10.1. Suspendarea licentei de transport aerian se dispune pentru:
    a) neindeplinirea de catre un transportator aerian, dupa primirea licentei de transport aerian, a cerintelor si conditiilor prevazute la art. 3, 7 si 8.
    Suspendarea se dispune pana la constatarea, de catre Ministerul Transporturilor - Departamentul aviatiei civile, a conformarii transportatorului aerian la cerintele si conditiile din prevederile mentionate, dar nu mai mult de 6 luni;
    b) operarea cu aeronave neinregistrate in propriul certificat de operator aerian, fara obtinerea aprobarilor corespunzatoare, potrivit Ordinului ministrului transporturilor nr. 703/1998;
    c) cazurile in care se constata ca un transportator aerian are dificultati financiare care nu ii mai permit respectarea angajamentelor asumate la acordarea licentei de transport.
    Art. 11
    Anularea licentei de transport aerian se dispune pentru:
    a) furnizarea unor informatii care nu corespund realitatii si care au determinat obtinerea unei licente de transport aerian;
    b) nerespectarea de catre transportatorul aerian - a prevederilor art. 3 pct. 3.3;
    c) neinceperea operarii intr-o perioada de 6 luni de la acordarea licentei de transport aerian;
    d) intreruperea de catre transportatorul aerian a operarii pentru o perioada mai mare de 6 luni;
    e) efectuarea de activitati de transport aerian public in perioada in care licenta de transport aerian este suspendata;
    f) neindeplinirea de catre transportatorul aerian a cerintelor si conditiilor prevazute la art. 3, 7 si 8 dupa expirarea termenului de 6 luni de la data suspendarii licentei detinute, prevazuta la art. 10 lit. a).
    Art. 12
    Contestatiile impotriva deciziei de suspendare sau de anulare a licentei de transport aerian se adreseaza de catre transportatorul aerian in cauza ministrului transporturilor in termen de 5 zile de la data comunicarii deciziei.
    In termen de 30 de zile de la data primirii contestatiei, ministrul transporturilor comunica transportatorului aerian modul de solutionare a acesteia.

    ANEXA 1
    la reglementare

   .......................................
    (antetul organizatiei solicitantului)

    Nr. ......./.............

                                 CERERE
                pentru acordarea licentei de transport aerian

    1. Denumirea organizatiei solicitantului, sediul, numerele de telefon, fax si telex ale acesteia
..............................................................................
............................................................................ .
    2. Tipul de organizatie (societate comerciala pe actiuni sau cu raspundere limitata, regie autonoma ori institutie publica)
............................................................................ .
    3. Numarul de inregistrare a organizatiei la registrul comertului
............................................................................ .
    4. Numarul certificatului de operator aerian detinut .................
    5. Tipul capitalului social: de stat, privat, mixt/roman sau strain (se va detalia in procente ponderea fiecarui tip de capital)
..............................................................................
............................................................................ .
    6. Valoarea capitalului social ......................................... .
    7. Activitatile principale desfasurate de solicitant
............................................................................ .
    8. Rutele pe care se intentioneaza inceperea operarii in momentul obtinerii licentei de transport aerian
..............................................................................
............................................................................ .
    9. Data propusa pentru inceperea operarii .............................. .
    Subsemnatul .........., in calitate de ..................................,
                                               (functia detinuta in cadrul
                                                organizatiei solicitante)
solicit in numele .................................................. acordarea
                    (denumirea organizatiei solicitante)
licentei de transport aerian, in baza informatiilor cuprinse in acest formular si in documentele anexate*).

    Data ..........

    Semnatura autorizata ..................
-----------
    *) Se vor anexa toate documentele solicitate in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 578/1998.

    ANEXA 2
    la reglementare

 --------------------------- ROMANIA ---------------------------------------
|                                                                            |
|                      MINISTERUL TRANSPORTURILOR                            |
|                                                                            |
|                     LICENTA DE TRANSPORT AERIAN                            |
|                                                                            |
|                         Nr. ...............                                |
|                                                                            |
|    In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 29/1997 privind|
|Codul aerian si ale Ordinului ministrului transporturilor nr. 578/1998,     |
|Ministerul Transporturilor autorizeaza .....................................|
|...........................................................................,|
|cu sediul in ..............................................................,|
|sa efectueze transport aerian public de pasageri, marfa si posta prin curse |
|aeriene interne si internationale.                                          |
|    Prezenta licenta de transport aerian nu da dreptul detinatorului sa     |
|efectueze transport aerian public de pasageri, marfa si posta in alte       |
|conditii decat cele prevazute in propriul certificat de operator aerian.    |
|    Pentru operatiunile de transport aerian public, autorizate in           |
|conformitate cu prezenta licenta de transport, vor putea fi utilizate numai |
|aeronavele inscrise in certificatul de operator aerian al detinatorului     |
|licentei si aeronavele pentru care s-a obtinut aprobare in conformitate cu  |
|prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 703/1998 pentru       |
|aprobarea Reglementarilor aeronautice civile romane - RACR - IA/Inchirierea |
|de aeronave de catre operatorii aerieni romani autorizati pentru transport  |
|aerian public.                                                              |
|    Licenta de transport aerian isi pastreaza valabilitatea pana la         |
|suspendarea sau anularea ei de catre Ministerul Transporturilor -           |
|Departamentul aviatiei civile.                                              |
|                                                                            |
|                                     In numele ministrului transporturilor, |
|                                                                            |
|                                       DEPARTAMENTUL AVIATIEI CIVILE        |
|                                              Secretar de stat,             |
|                                                                            |
|                                     ..................................     |
|                                                                            |
|   Data .........                                                           |
|____________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 578/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 578 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu