E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 578 din  9 octombrie 1998

pentru aprobarea Reglementarii privind acordarea licentei de transport aerian

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 257 din  4 iunie 1999


SmartCity3


    Ministrul transporturilor,
    in vederea indeplinirii atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat in domeniul transporturilor,
    in scopul armonizarii reglementarilor nationale cu cele ale Uniunii Europene in domeniul aviatiei civile,
    in temeiul art. 11 lit. i) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata si modificata prin Legea nr. 197/1998, al art. 4 lit. e) si al art. 50 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, precum si al Hotararii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Reglementarea privind acordarea licentei de transport aerian, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Incepand cu data de 1 noiembrie 1999 operatorii aerieni romani vor putea desfasura activitati de transport aerian public, intern si/sau international, numai in conditiile detinerii unei licente de transport aerian, acordata in conformitate cu prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Pana la data de 1 noiembrie 1999 operatorii aerieni romani pot efectua activitati de transport aerian public, intern si/sau international, in baza certificatului de operator aerian detinut, cu respectarea reglementarilor aeronautice specifice in vigoare.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 5
    Departamentul aviatiei civile din cadrul Ministerului Transporturilor va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin si va controla respectarea acestuia.

                        Ministrul transporturilor,
                              Traian Basescu

    ANEXA 1

                               REGLEMENTARE
             privind acordarea licentei de transport aerian

    Sectiunea I
    Prevederi generale
    Art. 1
    1.1. In conformitate cu prevederile Codului aerian, prezenta reglementare stabileste cerintele pentru acordarea si mentinerea valabilitatii licentelor de transport aerian.
    1.2. Un operator aerian roman, detinator al unui certificat de operator aerian in termen de valabilitate, poate efectua operatiuni de transport aerian public, pe rute interne sau internationale, numai cu conditia obtinerii unei licente de transport aerian, in conformitate cu prevederile prezentei reglementari.
    Modelul licentei de transport aerian este prevazut in anexa nr. 2 la prezenta reglementare.
    1.3. Transportul aerian de pasageri, marfa si/sau posta, efectuat cu aeronave fara motor si/sau cu aeronave ultrausoare cu motor, precum si zborurile locale care nu implica transportul intre aeroporturi diferite nu fac obiectul acestei reglementari.
    1.4. Un transportator aerian roman, detinator al unei licente de transport aerian in termen de valabilitate, poate incepe efectuarea de operatiuni de transport aerian public prin curse regulate, pe rute internationale, numai in conditiile desemnarii acestuia de catre autoritatile romane competente, cu exceptia cazurilor in care o astfel de desemnare contravine prevederilor acordurilor internationale privind transportul aerian, la care Romania este parte.
    Art. 2
    In sensul prezentei reglementari se utilizeaza termenii si definitiile de mai jos:
    a) certificat de operator aerian - documentul care atesta capacitatea unui operator aerian de a efectua activitati de transport aerian public;
    b) control efectiv - relatia constituita din drepturi, contracte si orice alte mijloace care, fie separat, fie impreuna, confera posibilitatea exercitarii in mod direct sau indirect a unei influente decisive asupra unui agent aeronautic;
    c) drept de trafic - dreptul unui transportator aerian de a transporta pasageri, bagaje, marfuri si/sau posta pe o ruta aeriana care deserveste doua sau mai multe aeroporturi interne sau internationale;
    d) licenta de transport aerian - documentul individual prin care unui operator aerian roman i se acorda dreptul de a efectua operatiuni de transport aerian public, in conditiile prevazute in licenta;
    e) operator aerian - persoana fizica sau juridica angajata in operarea aeronavelor;
    f) plan de afaceri - descrierea detaliata a activitatilor comerciale pe care transportatorul aerian intentioneaza sa le desfasoare intr-o anumita perioada, in special in legatura cu dezvoltarea pietei si a investitiilor care urmeaza sa fie realizate, inclusiv implicatiile financiare si economice ale acestor activitati;
    g) transport aerian public - transportul de pasageri, bagaje, marfa si/sau posta, executat pe baze comerciale de catre operatorii aerieni care poseda un certificat de operator aerian si licenta de transport aerian, prin curse regulate sau neregulate;
    h) transport aerian public prin curse regulate - transportul aerian public, executat dupa orare publicate si rute prestabilite, destinat sa asigure legatura dintre doua sau mai multe aeroporturi si prin care capacitatea comerciala disponibila este pusa la dispozitie publicului, contra cost;
    i) transportator aerian - operatorul aerian roman detinator al unui certificat de operator aerian si al unei licente de transport aerian in termen de valabilitate.

    Sectiunea a II-a
    Solicitarea licentei de transport aerian
    Art. 3
    3.1. Licenta de transport aerian poate fi solicitata numai de operatorii aerieni romani, daca indeplinesc, cumulat, urmatoarele conditii:
    a) detin un certificat de operator aerian valabil;
    b) au sediul principal al afacerilor in Romania;
    c) sunt inregistrati ca agenti economici in registrul comertului din Romania;
    d) activitatea lor principala o reprezinta transportul aerian public, separat sau in combinatie cu orice alta activitate legata de operarea comerciala, repararea sau intretinerea aeronavelor.
    3.2. Cu exceptia cazurilor in care aceasta prevedere este in contradictie cu acordurile sau cu conventiile la care Romania este parte, licenta de transport aerian va fi acordata doar daca operatorul aerian care solicita licenta face dovada legala ca partea preponderenta a proprietatii pe care o detine si controlul efectiv apartin statului roman sau cetatenilor acestuia.
    Aceasta dovada legala trebuie sa fie facuta si de catre orice persoana fizica sau juridica, precum si de catre orice organism oficial care are sau nu personalitate juridica si care exercita controlul direct sau indirect asupra pachetului majoritar de actiuni al unui operator aerian, solicitant sau detinator al unei licente de transport aerian.
    3.3. Unui operator aerian roman detinator al unui certificat de operator aerian valabil la data intrarii in vigoare a prezentei reglementari, care nu indeplineste insa cerintele prevazute la pct. 3.2, i se va putea acorda o licenta de transport aerian pentru o perioada de cel mult 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentei reglementari, in conditiile indeplinirii de catre acesta a tuturor celorlalte cerinte prevazute in reglementare.
    Operatorul aerian roman va putea beneficia de exceptarea prevazuta la alin. 1 numai in conditiile in care partea preponderenta a proprietatii pe care o detine si controlul efectiv vor apartine, pe toata perioada exceptarii, acelorasi state sau cetatenilor acelorasi state care exercitau la data intrarii in vigoare a prezentei reglementari controlul direct sau indirect al operatorului aerian respectiv.
    3.4. Licenta de transport aerian acordata conform pct. 3.3 va fi anulata, daca la expirarea perioadei de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei reglementari operatorul aerian nu se va conforma tuturor cerintelor acesteia, inclusiv celor prevazute la pct. 3.2.
    Art. 4
    4.1. In vederea obtinerii unei licente de transport aerian un operator aerian roman, detinator al unui certificat de operator aerian in termen de valabilitate, va depune la Ministerul Transporturilor - Departamentul aviatiei civile o cerere cu cel putin 60 de zile inainte de data preconizata pentru inceperea activitatilor de transport aerian public.
    Data depunerii cererii va fi considerata data la care operatorul aerian solicitant al unei licente de transport aerian va transmite Ministerului Transporturilor - Departamentul aviatiei civile toate documentele mentionate la pct. 4.2.
    Modelul de cerere este prezentat in anexa nr. 1 la prezenta reglementare.
    4.2. Cererea pentru acordarea licentei de transport aerian va fi insotita de urmatoarele documente:
    a) copie de pe certificatul de operator aerian al solicitantului;
    b) copie de pe certificatul de inregistrare in registrul comertului;
    c) copie de pe certificatul de inregistrare fiscala;
    d) copii de pe contractele de asigurare pentru incarcatura comerciala, precum si pentru raspundere civila fata de terti;
    e) copie de pe cel mai recent raport managerial intern care sa contina o prezentare detaliata a tuturor activitatilor desfasurate pe o perioada de cel putin 6 luni, cu referire separata la transportul aerian si la activitatile conexe (daca solicitantul a desfasurat astfel de activitati), precum si la rezultatele financiare obtinute in perioada respectiva;
    f) copie de pe bilantul contabil din ultimul an financiar, daca agentul economic are o vechime mai mare de un an;
    g) programul de securitate aeronautica;
    h) declaratia privind structura capitalului social, componenta actionariatului (cu precizarea cetateniei actionarilor, precum si a ponderii si a tipului de actiuni detinute de acestia) si structura de conducere (detinatorii posturilor de conducere executiva si responsabilii pentru operatiunile de zbor, tehnice si de sol);
    i) planul de afaceri, care va cuprinde detalii referitoare la:
    - ruta/rutele pe care se intentioneaza operarea (in cazul operatiunilor de transport aerian public prin curse regulate);
    - programul de operare prognozat, pe fiecare ruta, pentru primele doua sezoane de operare (vara/iarna), care sa contina: tipul/capacitatea comerciala a aeronavelor utilizate si inmatricularea acestora, aeronava/aeronavele de rezerva, frecventa si zilele de operare, data inceperii operarii;
    - zonele geografice in care se intentioneaza operarea, precum si activitatile de transport aerian public prevazute a fi desfasurate in primii 2 ani de la primirea licentei de transport aerian (in cazul operatiunilor de transport aerian public prin curse neregulate);
    - formele de colaborare comerciala (contracte interline, acorduri pentru partajarea codurilor, pentru alocarea unui numar de locuri pe cursa, acorduri de cedare de trafic, de exploatare conjuanta etc.) cu alti operatori aerieni romani sau straini, in vederea operarii pe rutele solicitate, daca este cazul;
    - reteaua de vanzari a serviciilor de transport aerian (inclusiv sistemele de rezervari), daca este cazul;
    - sursele de finantare a activitatilor de transport aerian public preconizate, precum si a activitatilor conexe;
    - costurile prognozate pentru desfasurarea activitatilor de transport aerian public, in primele 3 luni de la inceperea operarii, si resursele financiare necesare pentru acoperirea acestor costuri, fara luarea in considerare a venitului obtinut din aceste activitati de transport;
    - proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitatile ce urmeaza sa se desfasoare in primii 2 ani de la inceperea operarii (care va include cheltuielile cu combustibilii, salariile, intretinerea, amortizarile, taxele aeroportuare, asigurarile, fluctuatiile ratelor de schimb etc.);
    - traficul aerian prognozat si veniturile estimate a fi obtinute din activitatile de transport aerian public desfasurate pe fiecare ruta aeriana/zona geografica, pentru o perioada de 2 ani de la inceperea operarii;
    - legaturile financiare ale solicitantului cu orice alta activitate comerciala in care acesta este angajat fie direct, fie prin intermediul altor agenti economici asociati;
    - finantarea eventualelor cumparari/inchirieri de aeronave (se vor specifica conditiile contractuale de inchiriere).
    4.3. Solicitantul unei licente de transport aerian trebuie sa convinga Ministerul Transporturilor - Departamentul aviatiei civile ca:
    a) isi poate indeplini in orice moment obligatiile actuale si potentiale, prevazute in planul de afaceri, pentru o perioada de 24 de luni de la inceperea activitatilor de transport aerian public;
    b) poate acoperi cheltuielile fixe si operationale, care decurg din operatiunile executate in conformitate cu planul sau de afaceri, pentru o perioada de 3 luni de la inceperea operarii, fara a lua in considerare nici un venit obtinut de pe urma acestei operari.
    4.4. Pe parcursul evaluarii operatorului aerian in vederea acordarii unei licente de transport aerian Ministerul Transporturilor - Departamentul aviatiei civile poate sa solicite acestuia si alte informatii si documente lamuritoare.

    Sectiunea a III-a
    Acordarea licentei de transport aerian
    Art. 5
    5.1. In baza evaluarii operatorului aerian, Ministerul Transporturilor - Departamentul aviatiei civile va decide asupra acordarii licentei de transport aerian solicitate.
    Decizia luata va fi comunicata solicitantului, in scris.
    5.2. Vor putea primi licenta de transport aerian numai operatorii aerieni romani care fac dovada ca au la dispozitie una sau mai multe aeronave capabile sa efectueze activitatile de transport aerian public prevazute in planul de afaceri, detinute cu titlu de proprietate sau sub orice forma de inchiriere, din care cel putin una sa fie inregistrata in propriul certificat de operator aerian.
    5.3. Utilizarea de catre detinatorul unei licente de transport aerian a unor aeronave care nu sunt inregistrate in propriul certificat de operator aerian se poate efectua numai in conditiile obtinerii de catre operatorul aerian in cauza a aprobarii corespunzatoare, acordata potrivit Ordinului ministrului transporturilor nr. 703/1998 pentru aprobarea Reglementarilor aeronautice civile romane - RACR - IA/Inchirierea de aeronave de catre operatorii aerieni romani autorizati pentru transport aerian public*).
-------------
    *) Ordinul ministrului transporturilor nr. 703/1998 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 185 din 29 aprilie 1999.

    5.4. In cazul luarii deciziei de acordare a licentei de transport aerian, aceasta va fi semnata, in numele ministrului transporturilor, de catre secretarul de stat in a carui coordonare se gaseste Departamentul aviatiei civile.
    5.5. Licenta de transport aerian se acorda pe termen nelimitat.
    Art. 6
    Contestatiile impotriva unei decizii de neacordare a unei licente de transport aerian se adreseaza de catre operatorul aerian in cauza ministrului transporturilor in termen de 5 zile de la data comunicarii deciziei.
    In termen de 30 de zile de la data depunerii contestatiei ministrul transporturilor comunica operatorului aerian modul de solutionare a acesteia.

    Sectiunea a IV-a
    Supravegherea transportatorului aerian
    Art. 7
    7.1. Transportatorul aerian va depune anual la Ministerul Transporturilor - Departamentul aviatiei civile, in termen de 30 de zile de la data aprobarii, copie de pe bilantul contabil pe ultimul an financiar.
    7.2. De asemenea, transportatorul aerian va depune la Ministerul Transporturilor - Departamentul aviatiei civile, in termen de 30 de zile de la inceputul fiecarui an calendaristic, urmatoarele documente:
    a) copie de pe raportul managerial care sa contina o prezentare detaliata a tuturor activitatilor desfasurate in cursul anului anterior, cu referire separata la transportul aerian si la activitatile conexe, precum si la rezultatele financiare obtinute in perioada respectiva;
    b) raportul privind indeplinirea programului de securitate aeronautica pentru anul anterior;
    c) planul de afaceri pentru urmatoarele doua sezoane de operare (vara/iarna), exceptand sezonul in curs de desfasurare, care sa contina:
    - ruta/rutele pe care, in perioada mentionata, se intentioneaza, inceperea operarii curselor aeriene regulate, daca este cazul;
    - o prognoza privind programul de operare, pe fiecare ruta interna sau internationala, pentru perioada mentionata, care sa cuprinda: tipul/capacitatea comerciala a aeronavelor utilizate si inmatricularea acestora, aeronava/aeronavele de rezerva, numarul curselor saptamanale;
    - zonele geografice unde se intentioneaza inceperea operarii in perioada mentionata (pentru cursele aeriene neregulate);
    - sursele de finantare a activitatilor de transport aerian preconizate, precum si a activitatilor conexe, pentru perioada mentionata;
    - proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru toate activitatile ce urmeaza sa se desfasoare in perioada mentionata (care va include cheltuielile cu combustibilii, salariile, intretinerea, amortizarile, taxele aeroportuare, asigurarile, fluctuatiile ratelor de schimb etc.);
    - legaturile financiare ale transportatorului aerian cu orice alta activitate comerciala in care acesta este angajat fie direct, fie prin intermediul altor agenti economici asociati;
    - finantarea, in perioada mentionata, a eventualelor cumparari/inchirieri de aeronave.
    7.3. Transportatorii aerieni romani care efectueaza operatiuni de transport aerian public prin curse regulate vor depune la Ministerul Transporturilor - Departamentul aviatiei civile, cu 15 zile inainte de data inceperii unui nou sezon de operare (vara/iarna), programele de operare a serviciilor aeriene regulate si tarifele practicate pentru fiecare ruta aeriana (interna sau internationala) pentru sezonul de operare respectiv.
    7.4. Transportatorul aerian va comunica in scris Ministerului Transporturilor - Departamentul aviatiei civile, in termen de 15 zile, orice modificare privind datele furnizate, referitoare la:
    - certificatul de operator aerian;
    - structura de conducere a operatorului aerian;
    - capitalul social si structura actionariatului;
    - contractele de asigurare;
    - sediul transportatorului aerian;
    - rutele aeriene interne si internationale pe care opereaza curse aeriene regulate;
    - programele de operare a curselor aeriene regulate, interne sau internationale;
    - zonele geografice unde opereaza curse aeriene neregulate;
    - formele de colaborare comerciala (contracte interline, acorduri pentru partajarea codurilor, pentru alocarea unui numar de locuri pe cursa, de cedare de trafic, de exploatare conjuanta etc.) cu alti operatori aerieni romani sau straini, in vederea desfasurarii activitatilor de transport aerian public prin curse regulate, pe rute interne sau internationale.
    Art. 8
    Detinatorul unei licente de transport aerian trebuie sa posede pe perioada operarii un contract/contracte de asigurare pentru raspundere civila fata de terti, in cazul unor daune provocate acestora, precum si pentru asigurarea incarcaturii comerciale, pentru fiecare aeronava utilizata.

    Sectiunea a V-a
    Suspendarea si anularea licentei de transport aerian
    Art. 9
    9.1. Nerespectarea legilor si/sau a reglementarilor romane referitoare la aeronautica civila atrage suspendarea sau, dupa caz, anularea licentei de transport aerian.
    9.2. Licenta de transport aerian poate fi suspendata pe o perioada de cel mult 6 luni sau, dupa caz, anulata de Ministerul Transporturilor - Departamentul aviatiei civile.
    9.3. Decizia de suspendare sau de anulare a unei licente de transport aerian se comunica titularului licentei, in scris.
    9.4. In cazul anularii unei licente de transport aerian, procedura de obtinere a unei noi licente de transport aerian este cea prevazuta la art. 4.
    9.5. In cazul anularii unei licente de transport aerian, titularul acesteia este obligat sa restituie originalul Ministerului Transporturilor - Departamentul aviatiei civile in termen de 5 zile de la data primirii deciziei de anulare a licentei.
    9.6. Decizia de anulare a licentei de transport aerian va fi publicata, prin grija Ministerului Transporturilor, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 10
    10.1. Suspendarea licentei de transport aerian se dispune pentru:
    a) neindeplinirea de catre un transportator aerian, dupa primirea licentei de transport aerian, a cerintelor si conditiilor prevazute la art. 3, 7 si 8.
    Suspendarea se dispune pana la constatarea, de catre Ministerul Transporturilor - Departamentul aviatiei civile, a conformarii transportatorului aerian la cerintele si conditiile din prevederile mentionate, dar nu mai mult de 6 luni;
    b) operarea cu aeronave neinregistrate in propriul certificat de operator aerian, fara obtinerea aprobarilor corespunzatoare, potrivit Ordinului ministrului transporturilor nr. 703/1998;
    c) cazurile in care se constata ca un transportator aerian are dificultati financiare care nu ii mai permit respectarea angajamentelor asumate la acordarea licentei de transport.
    Art. 11
    Anularea licentei de transport aerian se dispune pentru:
    a) furnizarea unor informatii care nu corespund realitatii si care au determinat obtinerea unei licente de transport aerian;
    b) nerespectarea de catre transportatorul aerian - a prevederilor art. 3 pct. 3.3;
    c) neinceperea operarii intr-o perioada de 6 luni de la acordarea licentei de transport aerian;
    d) intreruperea de catre transportatorul aerian a operarii pentru o perioada mai mare de 6 luni;
    e) efectuarea de activitati de transport aerian public in perioada in care licenta de transport aerian este suspendata;
    f) neindeplinirea de catre transportatorul aerian a cerintelor si conditiilor prevazute la art. 3, 7 si 8 dupa expirarea termenului de 6 luni de la data suspendarii licentei detinute, prevazuta la art. 10 lit. a).
    Art. 12
    Contestatiile impotriva deciziei de suspendare sau de anulare a licentei de transport aerian se adreseaza de catre transportatorul aerian in cauza ministrului transporturilor in termen de 5 zile de la data comunicarii deciziei.
    In termen de 30 de zile de la data primirii contestatiei, ministrul transporturilor comunica transportatorului aerian modul de solutionare a acesteia.

    ANEXA 1
    la reglementare

   .......................................
    (antetul organizatiei solicitantului)

    Nr. ......./.............

                                 CERERE
                pentru acordarea licentei de transport aerian

    1. Denumirea organizatiei solicitantului, sediul, numerele de telefon, fax si telex ale acesteia
..............................................................................
............................................................................ .
    2. Tipul de organizatie (societate comerciala pe actiuni sau cu raspundere limitata, regie autonoma ori institutie publica)
............................................................................ .
    3. Numarul de inregistrare a organizatiei la registrul comertului
............................................................................ .
    4. Numarul certificatului de operator aerian detinut .................
    5. Tipul capitalului social: de stat, privat, mixt/roman sau strain (se va detalia in procente ponderea fiecarui tip de capital)
..............................................................................
............................................................................ .
    6. Valoarea capitalului social ......................................... .
    7. Activitatile principale desfasurate de solicitant
............................................................................ .
    8. Rutele pe care se intentioneaza inceperea operarii in momentul obtinerii licentei de transport aerian
..............................................................................
............................................................................ .
    9. Data propusa pentru inceperea operarii .............................. .
    Subsemnatul .........., in calitate de ..................................,
                                               (functia detinuta in cadrul
                                                organizatiei solicitante)
solicit in numele .................................................. acordarea
                    (denumirea organizatiei solicitante)
licentei de transport aerian, in baza informatiilor cuprinse in acest formular si in documentele anexate*).

    Data ..........

    Semnatura autorizata ..................
-----------
    *) Se vor anexa toate documentele solicitate in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 578/1998.

    ANEXA 2
    la reglementare

 --------------------------- ROMANIA ---------------------------------------
|                                                                            |
|                      MINISTERUL TRANSPORTURILOR                            |
|                                                                            |
|                     LICENTA DE TRANSPORT AERIAN                            |
|                                                                            |
|                         Nr. ...............                                |
|                                                                            |
|    In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 29/1997 privind|
|Codul aerian si ale Ordinului ministrului transporturilor nr. 578/1998,     |
|Ministerul Transporturilor autorizeaza .....................................|
|...........................................................................,|
|cu sediul in ..............................................................,|
|sa efectueze transport aerian public de pasageri, marfa si posta prin curse |
|aeriene interne si internationale.                                          |
|    Prezenta licenta de transport aerian nu da dreptul detinatorului sa     |
|efectueze transport aerian public de pasageri, marfa si posta in alte       |
|conditii decat cele prevazute in propriul certificat de operator aerian.    |
|    Pentru operatiunile de transport aerian public, autorizate in           |
|conformitate cu prezenta licenta de transport, vor putea fi utilizate numai |
|aeronavele inscrise in certificatul de operator aerian al detinatorului     |
|licentei si aeronavele pentru care s-a obtinut aprobare in conformitate cu  |
|prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 703/1998 pentru       |
|aprobarea Reglementarilor aeronautice civile romane - RACR - IA/Inchirierea |
|de aeronave de catre operatorii aerieni romani autorizati pentru transport  |
|aerian public.                                                              |
|    Licenta de transport aerian isi pastreaza valabilitatea pana la         |
|suspendarea sau anularea ei de catre Ministerul Transporturilor -           |
|Departamentul aviatiei civile.                                              |
|                                                                            |
|                                     In numele ministrului transporturilor, |
|                                                                            |
|                                       DEPARTAMENTUL AVIATIEI CIVILE        |
|                                              Secretar de stat,             |
|                                                                            |
|                                     ..................................     |
|                                                                            |
|   Data .........                                                           |
|____________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 578/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 578 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu