E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 288 din 20 aprilie 1991    * Republicata

privind calificarea, recalificarea si perfectionarea pregatirii profesionale a somerilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 36 din 20 februarie 1996


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Hotararea Guvernului nr. 52 din 5 februarie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 30 din 13 februarie 1996.
    Hotararea Guvernului nr. 288 din 20 aprilie 1991 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 15 mai 1991, si a mai fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 100 din 24 mai 1995.

    CAP. 1
    Organizarea si desfasurarea cursurilor de calificare, recalificare si perfectionare a pregatirii profesionale a somerilor

    Art. 1
    (1) Activitatea de calificare, recalificare si perfectionare a pregatirii profesionale a somerilor are ca obiectiv, potrivit Legii nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, perfectionarea formelor de protectie sociala a persoanelor neocupate, marirea sanselor acestora de reintegrare profesionala.
    (2) Calificarea, recalificarea si perfectionarea pregatirii profesionale a somerilor se organizeaza de catre directiile de munca si protectie sociala, dupa cum urmeaza:
    a) prin centrele proprii de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor;
    b) prin unitati de invatamant organizate conform legii, pe baza de conventie;
    c) prin alte unitati - regii autonome, societati comerciale, alti agenti economici, de stat sau particulari, autorizati conform legii, pe baza de conventie.
    Art. 2
    Stabilirea meseriilor, specialitatilor, functiilor si activitatilor in care urmeaza a fi calificati, recalificati sau perfectionati somerii se va face pe baza documentarii, analizelor si studiilor de specialitate privind necesarul de moment si de perspectiva de forta de munca in profil teritorial, precum si la cererea expresa a agentilor economici sau a somerilor care doresc sa presteze o activitate autorizata.
    Art. 3
    (1) Planurile si programele de pregatire pentru cursuri sau alte forme de pregatire si perfectionare profesionala a somerilor se elaboreaza de catre unitatile pregatitoare mentionate la art. 1 sau de catre institutii sau persoane fizice de specialitate si se aproba de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    (2) Planurile si programele de pregatire pentru meseriile sau activitatile complexe se elaboreaza de regula in sistem modular: modulul de baza (de calificare) si modulele de completare (perfectionare).
    Meseriile sau activitatile complexe pentru care se introduce sistemul modular de pregatire se stabilesc de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Invatamantului.
    Art. 4
    (1) Pregatirea profesionala a somerilor poate avea o durata de pana la 9 luni si se stabileste in mod diferentiat, in raport cu complexitatea meseriei sau a activitatii respective, prin planurile si programele de pregatire.
    In cazuri deosebite, ministrul muncii si protectiei sociale poate aproba, in baza unei documentatii justificative, ca durata pregatirii sa fie mai mare, fara a depasi 24 de luni.
    (2) Pentru recalificarea unor persoane in meserii, profesii sau activitati pentru care acestea au deja unele cunostinte si deprinderi practice, durata programelor de pregatire poate fi redusa de catre organizatori pana la jumatate din durata unui curs de acelasi profil.
    (3) Pregatirea profesionala a somerilor se poate face atat in perioada primirii ajutorului de somaj sau a ajutorului de integrare profesionala, cat si in perioada primirii alocatiei de sprijin. Pregatirea inceputa in perioada primirii ajutorului de somaj sau a ajutorului de integrare profesionala poate fi continuata in perioada primirii alocatiei de sprijin, fara a putea depasi termenul acordarii acesteia.
    Art. 5
    (1) Obligatia de a urma o forma de pregatire profesionala o au persoanele beneficiare de ajutoare de somaj sau de integrare profesionala stabilite de catre directia de munca si protectie sociala in vederea reintegrarii lor in munca sau prestarii unei activitati autorizate.
    (2) La formele de pregatire profesionala organizate in conditiile prezentei hotarari sunt admise persoanele apte de munca pentru meseria, profesia sau activitatea respectiva, care au studiile corespunzatoare si au fost selectate si orientate profesional.
    Pentru unele meserii sau activitati mai simple, care nu necesita pregatire teoretica, pot fi admise la cursuri si persoane care nu au absolvit invatamantul obligatoriu, dar poseda cunostinte minime necesare insusirii meseriei sau activitatii respective, verificate printr-un test de cunostinte.
    (3) Pentru locurile de munca din economie si administratie la care concurenta pentru ocuparea unui loc la cursurile de calificare, recalificare sau perfectionare este mai mare, directiile de munca si protectie sociala, impreuna cu unitatile interesate, pot stabili si alte conditii de orientare si selectie profesionala, inclusiv supunerea candidatilor la teste psihologice si de aptitudini.
    (4) Persoanele cu capacitate de munca diminuata sau cu deficiente vor fi cuprinse la cursurile de calificare, recalificare sau perfectionare numai cu recomandarea comisiei de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca.
    Art. 6
    (1) Persoanele care primesc ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin, admise la cursurile de calificare, recalificare, perfectionare sau la alte forme de pregatire profesionala sunt obligate sa incheie un angajament cu directia de munca si protectie sociala, care, in cazul nerespectarii de catre titular a obligatiilor asumate, constituie titlu executoriu, potrivit legii.
    (2) Pentru persoanele care primesc ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin, admise la pregatire profesionala ca urmare a cererii agentilor economici prevazuti la art. 2, directiile de munca si protectie sociala vor incheia cu acestia conventii privind incadrarea in munca.
    Art. 7
    (1) Calificarea, recalificarea, perfectionarea sau alte forme de pregatire profesionala cuprind pregatirea teoretica si instruirea practica sau numai instruirea practica sau numai pregatirea teoretica, dupa caz.
    (2) Pregatirea teoretica se asigura, dupa caz, la sediul centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor sau la unitatile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b) si c); programul de pregatire teoretica se poate organiza, in functie de conditii, in 1-2 zile pe saptamana, comasat, sau in 2-3 cicluri.
    (3) Instruirea practica se face, de regula, in unitatea in care persoanele urmeaza sa lucreze, in alte unitati stabilite de organizatorii cursurilor sau la centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor.
    Art. 8
    (1) Absolvirea cursurilor de calificare, recalificare sau perfectionare a somerilor se face printr-un examen constand, dupa caz, dintr-o proba teoretica si una practica, sau numai proba practica. Proba teoretica se sustine in fata comisiei de examinare constituite la directia de munca si protectie sociala, iar proba practica, la locul de munca unde s-a efectuat instruirea practica.
    (2) Comisia de examinare se numeste de directorul directiei de munca si protectie sociala si se compune din: responsabilul cursului, reprezentantul directiei de munca si protectie sociala si 1-3 specialisti, dintre care unul va fi de la unitatea in care va fi repartizat absolventul.
    Art. 9
    (1) Persoanelor care au absolvit cursuri de calificare, recalificare sau perfectionare, organizate conform prezentei hotarari, li se elibereaza de catre centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor sau, cand nu exista centre, de catre directiile de munca si protectie sociala, certificat de absolvire, care le confera dreptul sa practice ocupatia, meseria sau specializarea in care au fost pregatiti prin aceste forme.
    (2) Sistemul de organizare, desfasurare si absolvire a cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare si a altor forme de pregatire profesionala pentru someri se va reglementa prin norme metodologice aprobate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 10
    Persoana care primeste ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin, cuprinsa la diferite forme de pregatire profesionala, are, potrivit legii, urmatoarele drepturi si obligatii:
    A. Drepturi:
    a) sa primeasca ajutorul de somaj, ajutorul de integrare profesionala sau alocatia de sprijin pe toata durata cat se afla in pregatire si, in continuare, pana la data repartizarii in munca ori a inceperii unei activitati autorizate, fara a depasi termenele prevazute de lege;
    b) sa beneficieze de drepturile de asigurari sociale, inclusiv de pensie de invaliditate, alocatie de stat pentru copii si asistenta medicala gratuita, stabilite de lege pentru persoanele incadrate in munca, pe toata perioada prevazuta la lit. a);
    c) sa beneficieze gratuit de rechizite si materiale de instruire si sa primeasca in folosinta manuale;
    d) sa beneficieze, conform legii, de haine si echipament de protectie pe timpul instruirii practice;
    e) sa primeasca, in functie de rezultatele obtinute, o indemnizatie de pana la 10% din valoarea operatiunilor sau a lucrarilor efectuate pe timpul instruirii practice; sumele aferente se stabilesc de unitatile in care se desfasoara instruirea practica;
    f) sa primeasca cazare gratuita in camine si masa contra cost in aceleasi conditii ca si personalul angajat, in cazul in care nu poate efectua transportul zilnic sau locuieste la o distanta mai mare de 50 km de unitatea de pregatire; in situatia in care nu se poate asigura cazarea in camine, unitatea la care urmeaza a fi repartizata persoana care beneficiaza de ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin va suporta cheltuiala de cazare la nivel de hotel de 2 stele;
    g) sa primeasca abonament gratuit pe mijloacele de transport feroviar si auto, daca distanta de la domiciliu pana la unitatea de pregatire aflata in alta localitate depaseste 5 km, precum si abonament gratuit pe maximum doua trasee de transport orasenesc in comun;
    h) sa se retraga de la curs pentru a se incadra in munca sau pentru a incepe o activitate autorizata, dovedite cu adeverinta de incadrare, respectiv autorizatie de functionare sau daca starea sanatatii, dovedita cu acte medicale, nu permite continuarea cursului;
    i) sa continue cursul inceput in perioada acordarii ajutorului de somaj sau a ajutorului de integrare profesionala si dupa expirarea perioadei, daca nu are dreptul la alocatie de sprijin, fara a suporta cheltuielile de pregatire, pana la terminarea cursului.
    B. Obligatii:
    a) sa respecte angajamentul incheiat cu directia de munca si protectie sociala, conform prevederilor art. 6;
    b) sa frecventeze cursul conform orarului stabilit; absentele nemotivate se sanctioneaza de catre organizator prin diminuarea indemnizatiei prevazute la lit. A e), corespunzator numarului de ore absentate; daca numarul absentelor nemotivate depaseste 10% din totalul orelor prevazute in programa de pregatire, cursantul va fi exmatriculat si nu mai poate urma un alt curs gratuit;
    c) sa respecte normele de protectie a muncii si disciplina muncii pe durata cursului;
    d) sa restituie cheltuielile de pregatire, daca, dupa absolvire, refuza, fara motive temeinice, repartizarea in munca.
    Art. 11
    (1) Cheltuielile pentru activitatea de calificare, recalificare si perfectionare a persoanelor care primesc ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin se suporta de catre directiile de munca si protectie sociala din Fondul pentru plata ajutorului de somaj. In aceste cheltuieli se includ: taxa de participare la curs pentru fiecare persoana, cheltuielile prevazute la alin. (3) al acestui articol, la art. 10 lit. A c); d); f) (numai cheltuielile de cazare in camine, in aceleasi conditii ca si personalul angajat, in cazul in care nu poate efectua transportul zilnic sau locuieste la o distanta mai mare de 50 km de unitatea de pregatire); g); i); la art. 17 alin. (2) si la art. 18 alin. (2) din prezenta hotarare.
    (2) Taxa de participare la cursuri sau la alte forme de pregatire profesionala se stabileste de catre centrele sau unitatile in care acestea se desfasoara, impreuna cu directia de munca si protectie sociala, si cuprinde, in conditiile legii, totalitatea cheltuielilor ocazionate de activitatea de calificare, recalificare sau perfectionare: cheltuieli de personal, intretinere si gospodarire, materiale si prestari de servicii cu caracter functional.
    (3) Cheltuielile pentru editarea unor materiale tiparite, a planurilor si programelor de pregatire, a unor manuale, materiale didactice, publicitate prin presa, radio, televiziune, precum si organizarea de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si organele sale teritoriale a unor actiuni de informare si popularizare despre piata fortei de munca si a pregatirii profesionale se suporta din Fondul pentru plata ajutorului de somaj.
    (4) Pentru acoperirea cheltuielilor aferente pregatirii profesionale a somerilor, precum si a celor prevazute la alin. (3), se va aloca, in mod distinct, pana la 20% din Fondul pentru plata ajutorului de somaj. Marimea acestui fond, ce nu va putea fi folosit in alte scopuri, va fi stabilita prin bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, anexa la Legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
    (5) Prin conventii care se vor incheia anual intre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, organizatiile patronale si sindicale de ramura se pot stabili contributiile acestora la finantarea actiunilor de calificare, recalificare si perfectionare; asemenea conventii se pot incheia si la nivel teritorial.
    Art. 12
    (1) Veniturile obtinute din prestatiile efectuate de catre oficiile fortei de munca si centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, precum si din lucrarile efectuate de catre cursanti in perioada de pregatire, din care s-au dedus indemnizatiile care se platesc potrivit art. 10 lit. A e), vor fi varsate la Fondul pentru plata ajutorului de somaj.
    (2) Din veniturile realizate si din dobanda constituita la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, oficiile fortei de munca si centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor vor putea utiliza, potrivit legii, o cota de pana la 10% pentru: dezvoltarea bazei materiale, reparatii la cladiri si alte mijloace fixe, dotarea cu mijloace fixe si obiecte de inventar, precum si cheltuieli de personal.
    Art. 13
    (1) Persoanele care nu sunt indreptatite sa primeasca ajutoarele prevazute de Legea nr. 1/1991, republicata, precum si alte persoane care doresc sa se califice, sa se recalifice sau sa-si perfectioneze cunostintele profesionale, cu prioritate cele care doresc sa desfasoare activitati autorizate, pot fi admise la cursuri in conditiile art. 5 alin. (2).
    (2) Taxa de participare la curs se stabileste astfel incat sa se acopere cheltuielile ocazionate de instruirea persoanei care nu are calitatea de somer, plus un venit pentru unitatea organizatoare.
    (3) Veniturile realizate din aceasta prestatie de catre directiile de munca si protectie sociala si centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor se vor varsa la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, urmand ca din acestea sa se utilizeze o cota de pana la 10% conform prevederilor art. 12 din prezenta hotarare.

    CAP. 2
    Infiintarea, organizarea si functionarea centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor

    Art. 14
    (1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale infiinteaza centre de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, care se organizeaza si functioneaza in subordinea directiilor de munca si protectie sociala, ca institutii publice de pregatire si perfectionare profesionala, finantate din Fondul pentru plata ajutorului de somaj, potrivit legii.
    (2) Centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor sunt institutii publice cu personalitate juridica.
    (3) Din veniturile obtinute din prestatiile realizate de catre centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, prevazute la art. 12, 13 si 15, pana la 10% se va utiliza pentru dezvoltarea bazei materiale a acestor centre, pentru reparatii de cladiri, alte mijloace fixe din dotare, precum si pentru cheltuieli de personal.
    Art. 15
    Centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor au ca obiect de activitate:
    a) organizarea de cursuri la sediul lor sau in alte unitati, pentru calificarea, recalificarea si perfectionarea pregatirii profesionale a somerilor, precum si a persoanelor prevazute la art. 13, la cererea lor sau a unitatilor;
    b) executarea, la cerere, a unor prestatii privind asistenta metodologica si de specialitate pentru cursurile de calificare, recalificare sau perfectionare a pregatirii profesionale, care se desfasoara in unitati; executarea unor programe si documentatii de instruire, precum si expuneri de teme, pentru aceste unitati;
    c) participarea, la solicitarea directiilor de munca si protectie sociala si a altor organisme, in regim de prestatii, la elaborarea de studii si prognoza privind evolutia pietei fortei de munca, pe meserii, profesii si activitati, si mutatiile care se vor produce in continutul acestora.
    Art. 16
    Obiectul de activitate, patrimoniul, denumirea si sediul centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, precum si organigrama - acestora se propun de catre directiile de munca si protectie sociala si se aproba de ministrul muncii si protectiei sociale, pe baza normelor de infiintare, organizare si functionare aprobate de acesta.
    Art. 17
    (1) Consiliile judetene, consiliile locale si inspectoratele scolare vor pune la dispozitie spatiile necesare organizarii centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor. In acest scop, vor nominaliza si vor comunica aceste spatii Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, in vederea preluarii lor in administrare, in conditiile legii.
    (2) In cazul cand nu exista posibilitati de preluare a unor spatii corespunzatoare potrivit alin. (1), centrele de calificare, recalificare si perfectionarea somerilor pot functiona si in localuri inchiriate.
    Art. 18
    (1) Finantarea activitatii centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor se face potrivit art. 24 lit. b) si c) din Legea nr. 1/1991, republicata, cat si din donatii si sponsorizari.
    (2) La infiintarea centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, cheltuielile pentru amenajarea spatiilor, reparatii capitale si curente ale cladirilor, dotari cu mobilier si echipamente necesare procesului didactic, plata personalului de supraveghere a lucrarilor si plata chiriei vor fi suportate din Fondul pentru plata ajutorului de somaj, in conditiile legii. Aceste cheltuieli vor fi prevazute anual prin bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, anexa la Legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
    Art. 19
    Personalul incadrat la centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor va fi salarizat in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare.
    Art. 20
    Atributiile directiilor de munca si protectie sociala mentionate in prezenta hotarare se exercita de catre oficiile fortei de munca prin compartimentele de specialitate ale acestora sau centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor.
    Art. 21
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, prin directiile de specialitate, controleaza modul de organizare si de desfasurare a cursurilor de calificare, recalificare si perfectionare din centre si alte unitati.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 288/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 288 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu