E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 288 din 20 aprilie 1991    * Republicata

privind calificarea, recalificarea si perfectionarea pregatirii profesionale a somerilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 36 din 20 februarie 1996


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Hotararea Guvernului nr. 52 din 5 februarie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 30 din 13 februarie 1996.
    Hotararea Guvernului nr. 288 din 20 aprilie 1991 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 15 mai 1991, si a mai fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 100 din 24 mai 1995.

    CAP. 1
    Organizarea si desfasurarea cursurilor de calificare, recalificare si perfectionare a pregatirii profesionale a somerilor

    Art. 1
    (1) Activitatea de calificare, recalificare si perfectionare a pregatirii profesionale a somerilor are ca obiectiv, potrivit Legii nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, perfectionarea formelor de protectie sociala a persoanelor neocupate, marirea sanselor acestora de reintegrare profesionala.
    (2) Calificarea, recalificarea si perfectionarea pregatirii profesionale a somerilor se organizeaza de catre directiile de munca si protectie sociala, dupa cum urmeaza:
    a) prin centrele proprii de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor;
    b) prin unitati de invatamant organizate conform legii, pe baza de conventie;
    c) prin alte unitati - regii autonome, societati comerciale, alti agenti economici, de stat sau particulari, autorizati conform legii, pe baza de conventie.
    Art. 2
    Stabilirea meseriilor, specialitatilor, functiilor si activitatilor in care urmeaza a fi calificati, recalificati sau perfectionati somerii se va face pe baza documentarii, analizelor si studiilor de specialitate privind necesarul de moment si de perspectiva de forta de munca in profil teritorial, precum si la cererea expresa a agentilor economici sau a somerilor care doresc sa presteze o activitate autorizata.
    Art. 3
    (1) Planurile si programele de pregatire pentru cursuri sau alte forme de pregatire si perfectionare profesionala a somerilor se elaboreaza de catre unitatile pregatitoare mentionate la art. 1 sau de catre institutii sau persoane fizice de specialitate si se aproba de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    (2) Planurile si programele de pregatire pentru meseriile sau activitatile complexe se elaboreaza de regula in sistem modular: modulul de baza (de calificare) si modulele de completare (perfectionare).
    Meseriile sau activitatile complexe pentru care se introduce sistemul modular de pregatire se stabilesc de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Invatamantului.
    Art. 4
    (1) Pregatirea profesionala a somerilor poate avea o durata de pana la 9 luni si se stabileste in mod diferentiat, in raport cu complexitatea meseriei sau a activitatii respective, prin planurile si programele de pregatire.
    In cazuri deosebite, ministrul muncii si protectiei sociale poate aproba, in baza unei documentatii justificative, ca durata pregatirii sa fie mai mare, fara a depasi 24 de luni.
    (2) Pentru recalificarea unor persoane in meserii, profesii sau activitati pentru care acestea au deja unele cunostinte si deprinderi practice, durata programelor de pregatire poate fi redusa de catre organizatori pana la jumatate din durata unui curs de acelasi profil.
    (3) Pregatirea profesionala a somerilor se poate face atat in perioada primirii ajutorului de somaj sau a ajutorului de integrare profesionala, cat si in perioada primirii alocatiei de sprijin. Pregatirea inceputa in perioada primirii ajutorului de somaj sau a ajutorului de integrare profesionala poate fi continuata in perioada primirii alocatiei de sprijin, fara a putea depasi termenul acordarii acesteia.
    Art. 5
    (1) Obligatia de a urma o forma de pregatire profesionala o au persoanele beneficiare de ajutoare de somaj sau de integrare profesionala stabilite de catre directia de munca si protectie sociala in vederea reintegrarii lor in munca sau prestarii unei activitati autorizate.
    (2) La formele de pregatire profesionala organizate in conditiile prezentei hotarari sunt admise persoanele apte de munca pentru meseria, profesia sau activitatea respectiva, care au studiile corespunzatoare si au fost selectate si orientate profesional.
    Pentru unele meserii sau activitati mai simple, care nu necesita pregatire teoretica, pot fi admise la cursuri si persoane care nu au absolvit invatamantul obligatoriu, dar poseda cunostinte minime necesare insusirii meseriei sau activitatii respective, verificate printr-un test de cunostinte.
    (3) Pentru locurile de munca din economie si administratie la care concurenta pentru ocuparea unui loc la cursurile de calificare, recalificare sau perfectionare este mai mare, directiile de munca si protectie sociala, impreuna cu unitatile interesate, pot stabili si alte conditii de orientare si selectie profesionala, inclusiv supunerea candidatilor la teste psihologice si de aptitudini.
    (4) Persoanele cu capacitate de munca diminuata sau cu deficiente vor fi cuprinse la cursurile de calificare, recalificare sau perfectionare numai cu recomandarea comisiei de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca.
    Art. 6
    (1) Persoanele care primesc ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin, admise la cursurile de calificare, recalificare, perfectionare sau la alte forme de pregatire profesionala sunt obligate sa incheie un angajament cu directia de munca si protectie sociala, care, in cazul nerespectarii de catre titular a obligatiilor asumate, constituie titlu executoriu, potrivit legii.
    (2) Pentru persoanele care primesc ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin, admise la pregatire profesionala ca urmare a cererii agentilor economici prevazuti la art. 2, directiile de munca si protectie sociala vor incheia cu acestia conventii privind incadrarea in munca.
    Art. 7
    (1) Calificarea, recalificarea, perfectionarea sau alte forme de pregatire profesionala cuprind pregatirea teoretica si instruirea practica sau numai instruirea practica sau numai pregatirea teoretica, dupa caz.
    (2) Pregatirea teoretica se asigura, dupa caz, la sediul centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor sau la unitatile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b) si c); programul de pregatire teoretica se poate organiza, in functie de conditii, in 1-2 zile pe saptamana, comasat, sau in 2-3 cicluri.
    (3) Instruirea practica se face, de regula, in unitatea in care persoanele urmeaza sa lucreze, in alte unitati stabilite de organizatorii cursurilor sau la centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor.
    Art. 8
    (1) Absolvirea cursurilor de calificare, recalificare sau perfectionare a somerilor se face printr-un examen constand, dupa caz, dintr-o proba teoretica si una practica, sau numai proba practica. Proba teoretica se sustine in fata comisiei de examinare constituite la directia de munca si protectie sociala, iar proba practica, la locul de munca unde s-a efectuat instruirea practica.
    (2) Comisia de examinare se numeste de directorul directiei de munca si protectie sociala si se compune din: responsabilul cursului, reprezentantul directiei de munca si protectie sociala si 1-3 specialisti, dintre care unul va fi de la unitatea in care va fi repartizat absolventul.
    Art. 9
    (1) Persoanelor care au absolvit cursuri de calificare, recalificare sau perfectionare, organizate conform prezentei hotarari, li se elibereaza de catre centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor sau, cand nu exista centre, de catre directiile de munca si protectie sociala, certificat de absolvire, care le confera dreptul sa practice ocupatia, meseria sau specializarea in care au fost pregatiti prin aceste forme.
    (2) Sistemul de organizare, desfasurare si absolvire a cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare si a altor forme de pregatire profesionala pentru someri se va reglementa prin norme metodologice aprobate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 10
    Persoana care primeste ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin, cuprinsa la diferite forme de pregatire profesionala, are, potrivit legii, urmatoarele drepturi si obligatii:
    A. Drepturi:
    a) sa primeasca ajutorul de somaj, ajutorul de integrare profesionala sau alocatia de sprijin pe toata durata cat se afla in pregatire si, in continuare, pana la data repartizarii in munca ori a inceperii unei activitati autorizate, fara a depasi termenele prevazute de lege;
    b) sa beneficieze de drepturile de asigurari sociale, inclusiv de pensie de invaliditate, alocatie de stat pentru copii si asistenta medicala gratuita, stabilite de lege pentru persoanele incadrate in munca, pe toata perioada prevazuta la lit. a);
    c) sa beneficieze gratuit de rechizite si materiale de instruire si sa primeasca in folosinta manuale;
    d) sa beneficieze, conform legii, de haine si echipament de protectie pe timpul instruirii practice;
    e) sa primeasca, in functie de rezultatele obtinute, o indemnizatie de pana la 10% din valoarea operatiunilor sau a lucrarilor efectuate pe timpul instruirii practice; sumele aferente se stabilesc de unitatile in care se desfasoara instruirea practica;
    f) sa primeasca cazare gratuita in camine si masa contra cost in aceleasi conditii ca si personalul angajat, in cazul in care nu poate efectua transportul zilnic sau locuieste la o distanta mai mare de 50 km de unitatea de pregatire; in situatia in care nu se poate asigura cazarea in camine, unitatea la care urmeaza a fi repartizata persoana care beneficiaza de ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin va suporta cheltuiala de cazare la nivel de hotel de 2 stele;
    g) sa primeasca abonament gratuit pe mijloacele de transport feroviar si auto, daca distanta de la domiciliu pana la unitatea de pregatire aflata in alta localitate depaseste 5 km, precum si abonament gratuit pe maximum doua trasee de transport orasenesc in comun;
    h) sa se retraga de la curs pentru a se incadra in munca sau pentru a incepe o activitate autorizata, dovedite cu adeverinta de incadrare, respectiv autorizatie de functionare sau daca starea sanatatii, dovedita cu acte medicale, nu permite continuarea cursului;
    i) sa continue cursul inceput in perioada acordarii ajutorului de somaj sau a ajutorului de integrare profesionala si dupa expirarea perioadei, daca nu are dreptul la alocatie de sprijin, fara a suporta cheltuielile de pregatire, pana la terminarea cursului.
    B. Obligatii:
    a) sa respecte angajamentul incheiat cu directia de munca si protectie sociala, conform prevederilor art. 6;
    b) sa frecventeze cursul conform orarului stabilit; absentele nemotivate se sanctioneaza de catre organizator prin diminuarea indemnizatiei prevazute la lit. A e), corespunzator numarului de ore absentate; daca numarul absentelor nemotivate depaseste 10% din totalul orelor prevazute in programa de pregatire, cursantul va fi exmatriculat si nu mai poate urma un alt curs gratuit;
    c) sa respecte normele de protectie a muncii si disciplina muncii pe durata cursului;
    d) sa restituie cheltuielile de pregatire, daca, dupa absolvire, refuza, fara motive temeinice, repartizarea in munca.
    Art. 11
    (1) Cheltuielile pentru activitatea de calificare, recalificare si perfectionare a persoanelor care primesc ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin se suporta de catre directiile de munca si protectie sociala din Fondul pentru plata ajutorului de somaj. In aceste cheltuieli se includ: taxa de participare la curs pentru fiecare persoana, cheltuielile prevazute la alin. (3) al acestui articol, la art. 10 lit. A c); d); f) (numai cheltuielile de cazare in camine, in aceleasi conditii ca si personalul angajat, in cazul in care nu poate efectua transportul zilnic sau locuieste la o distanta mai mare de 50 km de unitatea de pregatire); g); i); la art. 17 alin. (2) si la art. 18 alin. (2) din prezenta hotarare.
    (2) Taxa de participare la cursuri sau la alte forme de pregatire profesionala se stabileste de catre centrele sau unitatile in care acestea se desfasoara, impreuna cu directia de munca si protectie sociala, si cuprinde, in conditiile legii, totalitatea cheltuielilor ocazionate de activitatea de calificare, recalificare sau perfectionare: cheltuieli de personal, intretinere si gospodarire, materiale si prestari de servicii cu caracter functional.
    (3) Cheltuielile pentru editarea unor materiale tiparite, a planurilor si programelor de pregatire, a unor manuale, materiale didactice, publicitate prin presa, radio, televiziune, precum si organizarea de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si organele sale teritoriale a unor actiuni de informare si popularizare despre piata fortei de munca si a pregatirii profesionale se suporta din Fondul pentru plata ajutorului de somaj.
    (4) Pentru acoperirea cheltuielilor aferente pregatirii profesionale a somerilor, precum si a celor prevazute la alin. (3), se va aloca, in mod distinct, pana la 20% din Fondul pentru plata ajutorului de somaj. Marimea acestui fond, ce nu va putea fi folosit in alte scopuri, va fi stabilita prin bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, anexa la Legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
    (5) Prin conventii care se vor incheia anual intre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, organizatiile patronale si sindicale de ramura se pot stabili contributiile acestora la finantarea actiunilor de calificare, recalificare si perfectionare; asemenea conventii se pot incheia si la nivel teritorial.
    Art. 12
    (1) Veniturile obtinute din prestatiile efectuate de catre oficiile fortei de munca si centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, precum si din lucrarile efectuate de catre cursanti in perioada de pregatire, din care s-au dedus indemnizatiile care se platesc potrivit art. 10 lit. A e), vor fi varsate la Fondul pentru plata ajutorului de somaj.
    (2) Din veniturile realizate si din dobanda constituita la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, oficiile fortei de munca si centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor vor putea utiliza, potrivit legii, o cota de pana la 10% pentru: dezvoltarea bazei materiale, reparatii la cladiri si alte mijloace fixe, dotarea cu mijloace fixe si obiecte de inventar, precum si cheltuieli de personal.
    Art. 13
    (1) Persoanele care nu sunt indreptatite sa primeasca ajutoarele prevazute de Legea nr. 1/1991, republicata, precum si alte persoane care doresc sa se califice, sa se recalifice sau sa-si perfectioneze cunostintele profesionale, cu prioritate cele care doresc sa desfasoare activitati autorizate, pot fi admise la cursuri in conditiile art. 5 alin. (2).
    (2) Taxa de participare la curs se stabileste astfel incat sa se acopere cheltuielile ocazionate de instruirea persoanei care nu are calitatea de somer, plus un venit pentru unitatea organizatoare.
    (3) Veniturile realizate din aceasta prestatie de catre directiile de munca si protectie sociala si centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor se vor varsa la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, urmand ca din acestea sa se utilizeze o cota de pana la 10% conform prevederilor art. 12 din prezenta hotarare.

    CAP. 2
    Infiintarea, organizarea si functionarea centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor

    Art. 14
    (1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale infiinteaza centre de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, care se organizeaza si functioneaza in subordinea directiilor de munca si protectie sociala, ca institutii publice de pregatire si perfectionare profesionala, finantate din Fondul pentru plata ajutorului de somaj, potrivit legii.
    (2) Centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor sunt institutii publice cu personalitate juridica.
    (3) Din veniturile obtinute din prestatiile realizate de catre centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, prevazute la art. 12, 13 si 15, pana la 10% se va utiliza pentru dezvoltarea bazei materiale a acestor centre, pentru reparatii de cladiri, alte mijloace fixe din dotare, precum si pentru cheltuieli de personal.
    Art. 15
    Centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor au ca obiect de activitate:
    a) organizarea de cursuri la sediul lor sau in alte unitati, pentru calificarea, recalificarea si perfectionarea pregatirii profesionale a somerilor, precum si a persoanelor prevazute la art. 13, la cererea lor sau a unitatilor;
    b) executarea, la cerere, a unor prestatii privind asistenta metodologica si de specialitate pentru cursurile de calificare, recalificare sau perfectionare a pregatirii profesionale, care se desfasoara in unitati; executarea unor programe si documentatii de instruire, precum si expuneri de teme, pentru aceste unitati;
    c) participarea, la solicitarea directiilor de munca si protectie sociala si a altor organisme, in regim de prestatii, la elaborarea de studii si prognoza privind evolutia pietei fortei de munca, pe meserii, profesii si activitati, si mutatiile care se vor produce in continutul acestora.
    Art. 16
    Obiectul de activitate, patrimoniul, denumirea si sediul centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, precum si organigrama - acestora se propun de catre directiile de munca si protectie sociala si se aproba de ministrul muncii si protectiei sociale, pe baza normelor de infiintare, organizare si functionare aprobate de acesta.
    Art. 17
    (1) Consiliile judetene, consiliile locale si inspectoratele scolare vor pune la dispozitie spatiile necesare organizarii centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor. In acest scop, vor nominaliza si vor comunica aceste spatii Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, in vederea preluarii lor in administrare, in conditiile legii.
    (2) In cazul cand nu exista posibilitati de preluare a unor spatii corespunzatoare potrivit alin. (1), centrele de calificare, recalificare si perfectionarea somerilor pot functiona si in localuri inchiriate.
    Art. 18
    (1) Finantarea activitatii centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor se face potrivit art. 24 lit. b) si c) din Legea nr. 1/1991, republicata, cat si din donatii si sponsorizari.
    (2) La infiintarea centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, cheltuielile pentru amenajarea spatiilor, reparatii capitale si curente ale cladirilor, dotari cu mobilier si echipamente necesare procesului didactic, plata personalului de supraveghere a lucrarilor si plata chiriei vor fi suportate din Fondul pentru plata ajutorului de somaj, in conditiile legii. Aceste cheltuieli vor fi prevazute anual prin bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, anexa la Legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
    Art. 19
    Personalul incadrat la centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor va fi salarizat in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare.
    Art. 20
    Atributiile directiilor de munca si protectie sociala mentionate in prezenta hotarare se exercita de catre oficiile fortei de munca prin compartimentele de specialitate ale acestora sau centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor.
    Art. 21
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, prin directiile de specialitate, controleaza modul de organizare si de desfasurare a cursurilor de calificare, recalificare si perfectionare din centre si alte unitati.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 288/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 288 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu