E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 288 din 20 aprilie 1991    * Republicata

privind calificarea, recalificarea si perfectionarea pregatirii profesionale a somerilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 36 din 20 februarie 1996


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Hotararea Guvernului nr. 52 din 5 februarie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 30 din 13 februarie 1996.
    Hotararea Guvernului nr. 288 din 20 aprilie 1991 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 15 mai 1991, si a mai fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 100 din 24 mai 1995.

    CAP. 1
    Organizarea si desfasurarea cursurilor de calificare, recalificare si perfectionare a pregatirii profesionale a somerilor

    Art. 1
    (1) Activitatea de calificare, recalificare si perfectionare a pregatirii profesionale a somerilor are ca obiectiv, potrivit Legii nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, perfectionarea formelor de protectie sociala a persoanelor neocupate, marirea sanselor acestora de reintegrare profesionala.
    (2) Calificarea, recalificarea si perfectionarea pregatirii profesionale a somerilor se organizeaza de catre directiile de munca si protectie sociala, dupa cum urmeaza:
    a) prin centrele proprii de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor;
    b) prin unitati de invatamant organizate conform legii, pe baza de conventie;
    c) prin alte unitati - regii autonome, societati comerciale, alti agenti economici, de stat sau particulari, autorizati conform legii, pe baza de conventie.
    Art. 2
    Stabilirea meseriilor, specialitatilor, functiilor si activitatilor in care urmeaza a fi calificati, recalificati sau perfectionati somerii se va face pe baza documentarii, analizelor si studiilor de specialitate privind necesarul de moment si de perspectiva de forta de munca in profil teritorial, precum si la cererea expresa a agentilor economici sau a somerilor care doresc sa presteze o activitate autorizata.
    Art. 3
    (1) Planurile si programele de pregatire pentru cursuri sau alte forme de pregatire si perfectionare profesionala a somerilor se elaboreaza de catre unitatile pregatitoare mentionate la art. 1 sau de catre institutii sau persoane fizice de specialitate si se aproba de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    (2) Planurile si programele de pregatire pentru meseriile sau activitatile complexe se elaboreaza de regula in sistem modular: modulul de baza (de calificare) si modulele de completare (perfectionare).
    Meseriile sau activitatile complexe pentru care se introduce sistemul modular de pregatire se stabilesc de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Invatamantului.
    Art. 4
    (1) Pregatirea profesionala a somerilor poate avea o durata de pana la 9 luni si se stabileste in mod diferentiat, in raport cu complexitatea meseriei sau a activitatii respective, prin planurile si programele de pregatire.
    In cazuri deosebite, ministrul muncii si protectiei sociale poate aproba, in baza unei documentatii justificative, ca durata pregatirii sa fie mai mare, fara a depasi 24 de luni.
    (2) Pentru recalificarea unor persoane in meserii, profesii sau activitati pentru care acestea au deja unele cunostinte si deprinderi practice, durata programelor de pregatire poate fi redusa de catre organizatori pana la jumatate din durata unui curs de acelasi profil.
    (3) Pregatirea profesionala a somerilor se poate face atat in perioada primirii ajutorului de somaj sau a ajutorului de integrare profesionala, cat si in perioada primirii alocatiei de sprijin. Pregatirea inceputa in perioada primirii ajutorului de somaj sau a ajutorului de integrare profesionala poate fi continuata in perioada primirii alocatiei de sprijin, fara a putea depasi termenul acordarii acesteia.
    Art. 5
    (1) Obligatia de a urma o forma de pregatire profesionala o au persoanele beneficiare de ajutoare de somaj sau de integrare profesionala stabilite de catre directia de munca si protectie sociala in vederea reintegrarii lor in munca sau prestarii unei activitati autorizate.
    (2) La formele de pregatire profesionala organizate in conditiile prezentei hotarari sunt admise persoanele apte de munca pentru meseria, profesia sau activitatea respectiva, care au studiile corespunzatoare si au fost selectate si orientate profesional.
    Pentru unele meserii sau activitati mai simple, care nu necesita pregatire teoretica, pot fi admise la cursuri si persoane care nu au absolvit invatamantul obligatoriu, dar poseda cunostinte minime necesare insusirii meseriei sau activitatii respective, verificate printr-un test de cunostinte.
    (3) Pentru locurile de munca din economie si administratie la care concurenta pentru ocuparea unui loc la cursurile de calificare, recalificare sau perfectionare este mai mare, directiile de munca si protectie sociala, impreuna cu unitatile interesate, pot stabili si alte conditii de orientare si selectie profesionala, inclusiv supunerea candidatilor la teste psihologice si de aptitudini.
    (4) Persoanele cu capacitate de munca diminuata sau cu deficiente vor fi cuprinse la cursurile de calificare, recalificare sau perfectionare numai cu recomandarea comisiei de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca.
    Art. 6
    (1) Persoanele care primesc ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin, admise la cursurile de calificare, recalificare, perfectionare sau la alte forme de pregatire profesionala sunt obligate sa incheie un angajament cu directia de munca si protectie sociala, care, in cazul nerespectarii de catre titular a obligatiilor asumate, constituie titlu executoriu, potrivit legii.
    (2) Pentru persoanele care primesc ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin, admise la pregatire profesionala ca urmare a cererii agentilor economici prevazuti la art. 2, directiile de munca si protectie sociala vor incheia cu acestia conventii privind incadrarea in munca.
    Art. 7
    (1) Calificarea, recalificarea, perfectionarea sau alte forme de pregatire profesionala cuprind pregatirea teoretica si instruirea practica sau numai instruirea practica sau numai pregatirea teoretica, dupa caz.
    (2) Pregatirea teoretica se asigura, dupa caz, la sediul centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor sau la unitatile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b) si c); programul de pregatire teoretica se poate organiza, in functie de conditii, in 1-2 zile pe saptamana, comasat, sau in 2-3 cicluri.
    (3) Instruirea practica se face, de regula, in unitatea in care persoanele urmeaza sa lucreze, in alte unitati stabilite de organizatorii cursurilor sau la centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor.
    Art. 8
    (1) Absolvirea cursurilor de calificare, recalificare sau perfectionare a somerilor se face printr-un examen constand, dupa caz, dintr-o proba teoretica si una practica, sau numai proba practica. Proba teoretica se sustine in fata comisiei de examinare constituite la directia de munca si protectie sociala, iar proba practica, la locul de munca unde s-a efectuat instruirea practica.
    (2) Comisia de examinare se numeste de directorul directiei de munca si protectie sociala si se compune din: responsabilul cursului, reprezentantul directiei de munca si protectie sociala si 1-3 specialisti, dintre care unul va fi de la unitatea in care va fi repartizat absolventul.
    Art. 9
    (1) Persoanelor care au absolvit cursuri de calificare, recalificare sau perfectionare, organizate conform prezentei hotarari, li se elibereaza de catre centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor sau, cand nu exista centre, de catre directiile de munca si protectie sociala, certificat de absolvire, care le confera dreptul sa practice ocupatia, meseria sau specializarea in care au fost pregatiti prin aceste forme.
    (2) Sistemul de organizare, desfasurare si absolvire a cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare si a altor forme de pregatire profesionala pentru someri se va reglementa prin norme metodologice aprobate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 10
    Persoana care primeste ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin, cuprinsa la diferite forme de pregatire profesionala, are, potrivit legii, urmatoarele drepturi si obligatii:
    A. Drepturi:
    a) sa primeasca ajutorul de somaj, ajutorul de integrare profesionala sau alocatia de sprijin pe toata durata cat se afla in pregatire si, in continuare, pana la data repartizarii in munca ori a inceperii unei activitati autorizate, fara a depasi termenele prevazute de lege;
    b) sa beneficieze de drepturile de asigurari sociale, inclusiv de pensie de invaliditate, alocatie de stat pentru copii si asistenta medicala gratuita, stabilite de lege pentru persoanele incadrate in munca, pe toata perioada prevazuta la lit. a);
    c) sa beneficieze gratuit de rechizite si materiale de instruire si sa primeasca in folosinta manuale;
    d) sa beneficieze, conform legii, de haine si echipament de protectie pe timpul instruirii practice;
    e) sa primeasca, in functie de rezultatele obtinute, o indemnizatie de pana la 10% din valoarea operatiunilor sau a lucrarilor efectuate pe timpul instruirii practice; sumele aferente se stabilesc de unitatile in care se desfasoara instruirea practica;
    f) sa primeasca cazare gratuita in camine si masa contra cost in aceleasi conditii ca si personalul angajat, in cazul in care nu poate efectua transportul zilnic sau locuieste la o distanta mai mare de 50 km de unitatea de pregatire; in situatia in care nu se poate asigura cazarea in camine, unitatea la care urmeaza a fi repartizata persoana care beneficiaza de ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin va suporta cheltuiala de cazare la nivel de hotel de 2 stele;
    g) sa primeasca abonament gratuit pe mijloacele de transport feroviar si auto, daca distanta de la domiciliu pana la unitatea de pregatire aflata in alta localitate depaseste 5 km, precum si abonament gratuit pe maximum doua trasee de transport orasenesc in comun;
    h) sa se retraga de la curs pentru a se incadra in munca sau pentru a incepe o activitate autorizata, dovedite cu adeverinta de incadrare, respectiv autorizatie de functionare sau daca starea sanatatii, dovedita cu acte medicale, nu permite continuarea cursului;
    i) sa continue cursul inceput in perioada acordarii ajutorului de somaj sau a ajutorului de integrare profesionala si dupa expirarea perioadei, daca nu are dreptul la alocatie de sprijin, fara a suporta cheltuielile de pregatire, pana la terminarea cursului.
    B. Obligatii:
    a) sa respecte angajamentul incheiat cu directia de munca si protectie sociala, conform prevederilor art. 6;
    b) sa frecventeze cursul conform orarului stabilit; absentele nemotivate se sanctioneaza de catre organizator prin diminuarea indemnizatiei prevazute la lit. A e), corespunzator numarului de ore absentate; daca numarul absentelor nemotivate depaseste 10% din totalul orelor prevazute in programa de pregatire, cursantul va fi exmatriculat si nu mai poate urma un alt curs gratuit;
    c) sa respecte normele de protectie a muncii si disciplina muncii pe durata cursului;
    d) sa restituie cheltuielile de pregatire, daca, dupa absolvire, refuza, fara motive temeinice, repartizarea in munca.
    Art. 11
    (1) Cheltuielile pentru activitatea de calificare, recalificare si perfectionare a persoanelor care primesc ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin se suporta de catre directiile de munca si protectie sociala din Fondul pentru plata ajutorului de somaj. In aceste cheltuieli se includ: taxa de participare la curs pentru fiecare persoana, cheltuielile prevazute la alin. (3) al acestui articol, la art. 10 lit. A c); d); f) (numai cheltuielile de cazare in camine, in aceleasi conditii ca si personalul angajat, in cazul in care nu poate efectua transportul zilnic sau locuieste la o distanta mai mare de 50 km de unitatea de pregatire); g); i); la art. 17 alin. (2) si la art. 18 alin. (2) din prezenta hotarare.
    (2) Taxa de participare la cursuri sau la alte forme de pregatire profesionala se stabileste de catre centrele sau unitatile in care acestea se desfasoara, impreuna cu directia de munca si protectie sociala, si cuprinde, in conditiile legii, totalitatea cheltuielilor ocazionate de activitatea de calificare, recalificare sau perfectionare: cheltuieli de personal, intretinere si gospodarire, materiale si prestari de servicii cu caracter functional.
    (3) Cheltuielile pentru editarea unor materiale tiparite, a planurilor si programelor de pregatire, a unor manuale, materiale didactice, publicitate prin presa, radio, televiziune, precum si organizarea de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si organele sale teritoriale a unor actiuni de informare si popularizare despre piata fortei de munca si a pregatirii profesionale se suporta din Fondul pentru plata ajutorului de somaj.
    (4) Pentru acoperirea cheltuielilor aferente pregatirii profesionale a somerilor, precum si a celor prevazute la alin. (3), se va aloca, in mod distinct, pana la 20% din Fondul pentru plata ajutorului de somaj. Marimea acestui fond, ce nu va putea fi folosit in alte scopuri, va fi stabilita prin bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, anexa la Legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
    (5) Prin conventii care se vor incheia anual intre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, organizatiile patronale si sindicale de ramura se pot stabili contributiile acestora la finantarea actiunilor de calificare, recalificare si perfectionare; asemenea conventii se pot incheia si la nivel teritorial.
    Art. 12
    (1) Veniturile obtinute din prestatiile efectuate de catre oficiile fortei de munca si centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, precum si din lucrarile efectuate de catre cursanti in perioada de pregatire, din care s-au dedus indemnizatiile care se platesc potrivit art. 10 lit. A e), vor fi varsate la Fondul pentru plata ajutorului de somaj.
    (2) Din veniturile realizate si din dobanda constituita la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, oficiile fortei de munca si centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor vor putea utiliza, potrivit legii, o cota de pana la 10% pentru: dezvoltarea bazei materiale, reparatii la cladiri si alte mijloace fixe, dotarea cu mijloace fixe si obiecte de inventar, precum si cheltuieli de personal.
    Art. 13
    (1) Persoanele care nu sunt indreptatite sa primeasca ajutoarele prevazute de Legea nr. 1/1991, republicata, precum si alte persoane care doresc sa se califice, sa se recalifice sau sa-si perfectioneze cunostintele profesionale, cu prioritate cele care doresc sa desfasoare activitati autorizate, pot fi admise la cursuri in conditiile art. 5 alin. (2).
    (2) Taxa de participare la curs se stabileste astfel incat sa se acopere cheltuielile ocazionate de instruirea persoanei care nu are calitatea de somer, plus un venit pentru unitatea organizatoare.
    (3) Veniturile realizate din aceasta prestatie de catre directiile de munca si protectie sociala si centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor se vor varsa la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, urmand ca din acestea sa se utilizeze o cota de pana la 10% conform prevederilor art. 12 din prezenta hotarare.

    CAP. 2
    Infiintarea, organizarea si functionarea centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor

    Art. 14
    (1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale infiinteaza centre de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, care se organizeaza si functioneaza in subordinea directiilor de munca si protectie sociala, ca institutii publice de pregatire si perfectionare profesionala, finantate din Fondul pentru plata ajutorului de somaj, potrivit legii.
    (2) Centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor sunt institutii publice cu personalitate juridica.
    (3) Din veniturile obtinute din prestatiile realizate de catre centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, prevazute la art. 12, 13 si 15, pana la 10% se va utiliza pentru dezvoltarea bazei materiale a acestor centre, pentru reparatii de cladiri, alte mijloace fixe din dotare, precum si pentru cheltuieli de personal.
    Art. 15
    Centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor au ca obiect de activitate:
    a) organizarea de cursuri la sediul lor sau in alte unitati, pentru calificarea, recalificarea si perfectionarea pregatirii profesionale a somerilor, precum si a persoanelor prevazute la art. 13, la cererea lor sau a unitatilor;
    b) executarea, la cerere, a unor prestatii privind asistenta metodologica si de specialitate pentru cursurile de calificare, recalificare sau perfectionare a pregatirii profesionale, care se desfasoara in unitati; executarea unor programe si documentatii de instruire, precum si expuneri de teme, pentru aceste unitati;
    c) participarea, la solicitarea directiilor de munca si protectie sociala si a altor organisme, in regim de prestatii, la elaborarea de studii si prognoza privind evolutia pietei fortei de munca, pe meserii, profesii si activitati, si mutatiile care se vor produce in continutul acestora.
    Art. 16
    Obiectul de activitate, patrimoniul, denumirea si sediul centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, precum si organigrama - acestora se propun de catre directiile de munca si protectie sociala si se aproba de ministrul muncii si protectiei sociale, pe baza normelor de infiintare, organizare si functionare aprobate de acesta.
    Art. 17
    (1) Consiliile judetene, consiliile locale si inspectoratele scolare vor pune la dispozitie spatiile necesare organizarii centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor. In acest scop, vor nominaliza si vor comunica aceste spatii Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, in vederea preluarii lor in administrare, in conditiile legii.
    (2) In cazul cand nu exista posibilitati de preluare a unor spatii corespunzatoare potrivit alin. (1), centrele de calificare, recalificare si perfectionarea somerilor pot functiona si in localuri inchiriate.
    Art. 18
    (1) Finantarea activitatii centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor se face potrivit art. 24 lit. b) si c) din Legea nr. 1/1991, republicata, cat si din donatii si sponsorizari.
    (2) La infiintarea centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, cheltuielile pentru amenajarea spatiilor, reparatii capitale si curente ale cladirilor, dotari cu mobilier si echipamente necesare procesului didactic, plata personalului de supraveghere a lucrarilor si plata chiriei vor fi suportate din Fondul pentru plata ajutorului de somaj, in conditiile legii. Aceste cheltuieli vor fi prevazute anual prin bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, anexa la Legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
    Art. 19
    Personalul incadrat la centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor va fi salarizat in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare.
    Art. 20
    Atributiile directiilor de munca si protectie sociala mentionate in prezenta hotarare se exercita de catre oficiile fortei de munca prin compartimentele de specialitate ale acestora sau centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor.
    Art. 21
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, prin directiile de specialitate, controleaza modul de organizare si de desfasurare a cursurilor de calificare, recalificare si perfectionare din centre si alte unitati.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 288/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 288 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu