E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 288 din 20 aprilie 1991    * Republicata

privind calificarea, recalificarea si perfectionarea pregatirii profesionale a somerilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 100 din 24 mai 1995


SmartCity3    *) Republicata in temeiul art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 296 din 4 mai 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 91 din 15 mai 1995, ale carei prevederi vor intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Hotararea Guvernului nr. 288 din 20 aprilie 1991 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 15 mai 1991, si a mai fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 171 din 19 aprilie 1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 110 din 29 aprilie 1994.

    CAP. 1
    Organizarea si desfasurarea cursurilor de calificare, recalificare si perfectionare a pregatirii profesionale a somerilor

    Art. 1
    (1) Activitatea de calificare, recalificare si perfectionare a pregatirii profesionale a somerilor are ca obiectiv, potrivit Legii nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, perfectionarea formelor de protectie sociala a persoanelor neocupate, marirea sanselor acestora de reintegrare profesionala.
    (2) Calificarea, recalificarea si perfectionarea pregatirii profesionale a somerilor se organizeaza de catre directiile de munca si protectie sociala, dupa cum urmeaza:
    a) prin centrele proprii de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor;
    b) prin unitati de invatamant organizate conform legii, pe baza de conventie;
    c) prin alte unitati - regii autonome, societati comerciale, alti agenti economici, de stat sau particulari, autorizati conform legii, pe baza de conventie.
    Art. 2
    Stabilirea meseriilor, specialitatilor, functiilor si activitatilor in care urmeaza a fi calificati, recalificati sau perfectionati somerii se va face pe baza documentarii, analizelor si studiilor de specialitate privind necesarul de moment si de perspectiva de forta de munca in profil teritorial, precum si la cererea expresa a agentilor economici sau a somerilor care doresc sa presteze o activitate autorizata.
    Art. 3
    (1) Planurile si programele de pregatire pentru cursuri sau alte forme de pregatire si perfectionare profesionala a somerilor se elaboreaza de catre unitatile pregatitoare mentionate la art. 1 sau de catre institutii sau persoane fizice de specialitate si se aproba de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    (2) Planurile si programele de pregatire pentru meseriile sau activitatile complexe se elaboreaza de regula in sistem modular: modulul de baza (de calificare) si modulele de completare (perfectionare).
    Meseriile sau activitatile complexe pentru care se introduce sistemul modular de pregatire se stabilesc de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Invatamantului.
    Art. 4
    (1) Pregatirea profesionala a somerilor poate avea o durata de pana la 9 luni si se stabileste in mod diferentiat, in raport cu complexitatea meseriei sau activitatii respective, prin planurile si programele de pregatire.
    In cazuri deosebite, ministrul muncii si protectiei sociale poate aproba, in baza unei documentatii justificative, ca durata pregatirii sa fie mai mare, fara a depasi 24 de luni.
    (2) Pentru recalificarea unor persoane in meserii, profesii sau activitati pentru care acestea au deja unele cunostinte si deprinderi practice, durata programelor de pregatire poate fi redusa, de catre organizatori, pana la jumatate din durata unui curs de acelasi profil.
    (3) Pregatirea profesionala a somerilor se poate face atat in perioada ajutorului de somaj sau a ajutorului de integrare profesionala, cat si in perioada primirii alocatiei de sprijin. Pregatirea inceputa in perioada primirii ajutorului de somaj sau a ajutorului de integrare profesionala poate fi continuata in perioada primirii alocatiei de sprijin, fara a putea depasi termenul acordarii acesteia.
    Art. 5
    (1) Obligatia de a urma o forma de pregatire profesionala o au persoanele beneficiare de ajutoare de somaj sau de integrare profesionala stabilite de catre directia de munca si protectie sociala in vederea reintegrarii lor in munca sau prestarii unei activitati autorizate.
    (2) La formele de pregatire profesionala organizate in conditiile prezentei hotarari sunt admise persoanele apte de munca pentru meseria, profesia sau activitatea respectiva, care au studiile corespunzatoare si au fost selectate si orientate profesional.
    Pentru unele meserii sau activitati mai simple, care nu necesita pregatire teoretica, pot fi admise la cursuri si persoane care nu au absolvit invatamantul obligatoriu, dar poseda cunostinte minime necesare insusirii meseriei sau activitatii respective, verificate printr-un test de cunostinte.
    (3) Pentru locurile de munca din economie si administratie la care concurenta pentru ocuparea unui loc la cursurile de calificare, recalificare sau perfectionare este mai mare, directiile de munca si protectie sociala, impreuna cu unitatile interesate, pot stabili si alte conditii de orientare si selectie profesionala, inclusiv supunerea candidatilor la teste psihologice si de aptitudini.
    (4) Persoanele cu capacitate de munca diminuata sau cu deficiente vor fi cuprinse la cursurile de calificare, recalificare sau perfectionare numai cu recomandarea comisiei de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca.
    Art. 6
    (1) Persoanele care primesc ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin, admise la cursurile de calificare, recalificare, perfectionare sau la alte forme de pregatire profesionala sunt obligate sa incheie un angajament cu directia de munca si protectie sociala, care, in cazul nerespectarii de catre titular a obligatiilor asumate, constituie titlu executoriu, potrivit legii.
    (2) Pentru persoanele care primesc ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin, admise la pregatirea profesionala ca urmare a cererii agentilor economici prevazuti la art. 2, directiile de munca si protectie sociala vor incheia cu acesti agenti conventii privind incadrarea in munca.
    Art. 7
    (1) Calificarea, recalificarea, perfectionarea sau alte forme de pregatire profesionala cuprind pregatirea teoretica si instruirea practica sau numai instruirea practica sau numai pregatirea teoretica, dupa caz.
    (2) Pregatirea teoretica se asigura, dupa caz, la sediul centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor sau la unitatile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b) si c); programul de pregatire teoretica se poate organiza, in functie de conditii, in 1-2 zile pe saptamana, comasat, sau in 2-3 cicluri.
    (3) Instruirea practica se face, de regula, in unitatea in care persoanele urmeaza sa lucreze, in alte unitati stabilite de organizatorii cursurilor sau la centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor.
    Art. 8
    (1) Absolvirea cursurilor de calificare, recalificare sau perfectionare a somerilor se face printr-un examen constand, dupa caz, dintr-o proba teoretica si una practica, sau numai proba practica. Proba teoretica se sustine in fata comisiei de examinare constituite la directia de munca si protectie sociala, iar proba practica, la locul de munca unde s-a efectuat instruirea practica.
    (2) Comisia de examinare se numeste de directorul directiei de munca si protectie sociala si se compune din: responsabilul cursului, reprezentantul directiei de munca si protectie sociala si 1-3 specialisti, dintre care unul va fi de la unitatea in care va fi repartizat absolventul.
    Art. 9
    (1) Persoanelor care au absolvit cursuri de calificare, recalificare sau perfectionare, organizate conform prezentei hotarari, li se elibereaza de catre centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor sau, cand nu exista centre, de catre directiile teritoriale de munca si protectie sociala, certificat de absolvire, care le confera dreptul sa practice ocupatia, meseria sau specializarea in care au fost pregatiti prin aceste forme.
    (2) Sistemul de organizare, desfasurare si absolvire a cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare si a altor forme de pregatire profesionala pentru someri se va reglementa prin norme metodologice aprobate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 10
    Persoana care primeste ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin, cuprinsa la diferite forme de pregatire profesionala, are, potrivit legii, urmatoarele drepturi si obligatii:
    A. Drepturi:
    a) sa primeasca ajutorul de somaj, ajutorul de integrare profesionala sau alocatia de sprijin pe toata durata cat se afla in pregatire si, in continuare, pana la data repartizarii in munca ori a inceperii unei activitati autorizate, fara a depasi termenele prevazute de lege;
    b) sa beneficieze de drepturile de asigurari sociale, inclusiv de pensie de invaliditate, alocatie de stat pentru copii si asistenta medicala gratuita, stabilite de lege pentru persoanele incadrate in munca, pe toata perioada prevazuta la lit. a);
    c) sa beneficieze gratuit de rechizite si materiale de instruire si sa primeasca in folosinta manuale;
    d) sa beneficieze, conform legii, de haine si echipament de protectie pe timpul instruirii practice;
    e) sa primeasca, in functie de rezultatele obtinute, o indemnizatie de pana la 10% din valoarea operatiilor sau a lucrarilor efectuate pe timpul instruirii practice; sumele aferente se stabilesc de unitatile in care se desfasoara instruirea practica;
    f) sa primeasca cazare gratuita in camine si masa contra cost in aceleasi conditii ca si personalul angajat, in cazul in care nu poate efectua transportul zilnic sau locuieste la o distanta mai mare de 50 km de unitatea de pregatire; in situatia in care nu se poate asigura cazarea in camine, unitatea la care urmeaza a fi repartizata persoana care beneficiaza de ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin va suporta cheltuiala de cazare la nivel de hotel de 2 stele;
    g) sa primeasca abonament gratuit pe mijloacele de transport feroviar si auto, daca distanta de la domiciliu pana la unitatea de pregatire aflata in alta localitate depaseste 5 km, precum si abonament gratuit pe maximum doua trasee de transport orasenesc in comun;
    h) sa se retraga de la curs pentru a se incadra in munca sau pentru a incepe o activitate autorizata, dovedite cu adeverinta de incadrare, respectiv autorizatie de functionare sau daca starea sanatatii, dovedita cu acte medicale, nu permite continuarea cursului;
    i) sa continue cursul inceput in perioada acordarii ajutorului de somaj sau a ajutorului de integrare profesionala si dupa expirarea perioadei, daca nu are dreptul la alocatie de sprijin, fara a suporta cheltuielile de pregatire, pana la terminarea cursului.
    B. Obligatii:
    a) sa respecte angajamentul incheiat cu directia de munca si protectie sociala, conform prevederilor art. 6;
    b) sa frecventeze cursul conform orarului stabilit; absentele nemotivate se sanctioneaza de catre organizator prin diminuarea indemnizatiei prevazute la lit. A e), corespunzator numarului de ore absentate; daca numarul absentelor nemotivate depaseste 10% din totalul orelor prevazute in programa de pregatire, cursantul va fi exmatriculat si nu mai poate urma un alt curs gratuit;
    c) sa respecte normele de protectie a muncii si disciplina muncii pe durata cursului;
    d) sa restituie cheltuielile de pregatire, daca, dupa absolvire, refuza fara motive temeinice repartizarea in munca.
    Art. 11
    (1) Cheltuielile pentru activitatea de calificare, recalificare si perfectionare a persoanelor care primesc ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin se suporta de catre directiile de munca si protectie sociala din Fondul pentru plata ajutorului de somaj.
    In aceste cheltuieli se includ taxa de participare la curs pentru fiecare persoana, cheltuielile prevazute la alin. (3) al acestui articol, la art. 10 lit. A c), d), g), i), la art. 17 alin. (2) si la art. 18 alin. (2) din prezenta hotarare.
    (2) Taxa de participare la cursuri sau la alte forme de pregatire profesionala se stabileste de catre centrele sau unitatile in care acestea se desfasoara, impreuna cu directia teritoriala de munca si protectie sociala, si cuprinde, in conditiile legii, totalitatea cheltuielilor ocazionate de activitatea de calificare, recalificare sau perfectionare: cheltuieli de personal, intretinere si gospodarire, materiale si prestari de servicii cu caracter functional.
    (3) Cheltuielile pentru editarea unor materiale tiparite, a planurilor si programelor de pregatire, manuale, materiale didactice, publicitate prin presa, radio, televiziune, precum si organizarea de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si organele sale teritoriale a unor actiuni de informare si popularizare despre piata fortei de munca si a pregatirii profesionale se suporta din Fondul pentru plata ajutorului de somaj.
    (4) Pentru acoperirea cheltuielilor aferente pregatirii profesionale a somerilor, precum si a celor prevazute la alin. (3), se va aloca, in mod distinct, pana la 20% din Fondul pentru plata ajutorului de somaj. Marimea acestui fond, ce nu va putea fi folosit in alte scopuri, va fi stabilita prin bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, anexa la Legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
    (5) Prin conventii care se vor incheia anual intre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, organizatiile patronale si sindicale de ramura se pot stabili contributiile acestora la finantarea actiunilor de calificare, recalificare si perfectionare; asemenea conventii se pot incheia si la nivel teritorial.
    Art. 12
    (1) Veniturile obtinute din prestatiile efectuate de catre oficiile fortei de munca si centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, precum si din lucrarile efectuate de catre cursanti in perioada de pregatire, din care s-au dedus indemnizatiile care se platesc potrivit art. 10 lit. A e), vor fi varsate la Fondul pentru plata ajutorului de somaj.
    (2) Din veniturile realizate si dobanda constituita la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, oficiile fortei de munca si centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor vor putea utiliza, potrivit legii, o cota de pana la 10% pentru: dezvoltarea bazei materiale, reparatii la cladiri si alte mijloace fixe, dotarea cu mijloace fixe si obiecte de inventar, precum si cheltuieli de personal.
    Art. 13
    (1) Persoanele care nu sunt indreptatite sa primeasca ajutoarele prevazute de Legea nr. 1/1991, republicata, precum si alte persoane care doresc sa se califice, sa se recalifice sau sa-si perfectioneze cunostintele profesionale, cu prioritate cele care doresc sa desfasoare activitati autorizate, pot fi admise la cursuri in conditiile art. 5 alin. (2).
    (2) Taxa de participare la curs se stabileste astfel incat sa se acopere cheltuielile ocazionate de instruirea persoanei care nu are calitatea de somer, plus un venit pentru unitatea organizatoare.
    (3) Veniturile realizate din aceasta prestatie de catre directiile de munca si protectie sociala si centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor se vor varsa la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, urmand ca din acestea sa se utilizeze o cota de pana la 10% conform prevederilor art. 12 din prezenta hotarare.

    CAP. 2
    Infiintarea, organizarea si functionarea centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor

    Art. 14
    (1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale infiinteaza centre de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, care se organizeaza si functioneaza in subordinea directiilor de munca si protectie sociala, ca institutii publice de pregatire si perfectionare profesionala, finantate din Fondul pentru plata ajutorului de somaj, potrivit legii.
    (2) Centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor sunt institutii publice cu personalitate juridica.
    (3) Din veniturile obtinute din prestatiile realizate de catre centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, prevazute la art. 12, 13 si 15, pana la 10% se va utiliza pentru dezvoltarea bazei materiale a acestor centre, pentru reparatii de cladiri, alte mijloace fixe din dotare, precum si pentru cheltuieli de personal.
    Art. 15
    Centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor au ca obiect de activitate:
    a) organizarea de cursuri la sediul lor sau in alte unitati, pentru calificarea, recalificarea si perfectionarea pregatirii profesionale a somerilor, precum si a persoanelor prevazute la art. 13, la cererea lor sau a unitatilor;
    b) executarea, la cerere, a unor prestatii privind asistenta metodologica si de specialitate pentru cursurile de calificare, recalificare sau perfectionare a pregatirii profesionale, care se desfasoara in unitati; executarea unor programe si documentatii de instruire, precum si expuneri de teme, pentru aceste unitati;
    c) participarea, la solicitarea directiilor de munca si protectie sociala si a altor organisme, in regim de prestatii, la elaborarea de studii si prognoza privind evolutia pietei fortei de munca, pe meserii, profesii si activitati, si mutatiile care se vor produce in continutul acestora.
    Art. 16
    Obiectul de activitate, patrimoniul, denumirea si sediul centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, precum si organigrama acestora se propun de catre directiile de munca si protectie sociala si se aproba de ministrul muncii si protectiei sociale, pe baza normelor de infiintare, organizare si functionare aprobate de acesta.
    Art. 17
    (1) Consiliile judetene, consiliile locale si inspectoratele scolare vor pune la dispozitie spatiile necesare organizarii centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor. In acest scop, vor nominaliza si vor comunica aceste spatii Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, in vederea preluarii lor in administrare, in conditiile legii.
    (2) In cazul cand nu exista posibilitati de preluare a unor spatii corespunzatoare potrivit alin. (1), centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor pot functiona si in localuri inchiriate.
    Art. 18
    (1) Finantarea activitatii centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor se face potrivit art. 24 lit. b) si c) din Legea nr. 1/1991, republicata, cat si din donatii si sponsorizari.
    (2) La infiintarea centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, cheltuielile pentru amenajarea spatiilor, reparatii capitale si curente ale cladirilor, dotari cu mobilier si echipamente necesare procesului didactic, plata personalului de supraveghere a lucrarilor si plata chiriei vor fi suportate din Fondul pentru plata ajutorului de somaj, in conditiile legii. Aceste cheltuieli vor fi prevazute anual prin bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, anexa la Legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
    Art. 19
    Personalul incadrat la centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor va fi salarizat in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare.
    Art. 20
    Atributiile directiilor de munca si protectie sociala mentionate in prezenta hotarare se exercita de oficiile fortei de munca prin compartimentele de specialitate ale acestora sau centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor.
    Art. 21SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 288/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 288 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu