E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 288 din 20 aprilie 1991    * Republicata

privind calificarea, recalificarea si perfectionarea pregatirii profesionale a somerilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 100 din 24 mai 1995


SmartCity3    *) Republicata in temeiul art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 296 din 4 mai 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 91 din 15 mai 1995, ale carei prevederi vor intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Hotararea Guvernului nr. 288 din 20 aprilie 1991 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 15 mai 1991, si a mai fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 171 din 19 aprilie 1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 110 din 29 aprilie 1994.

    CAP. 1
    Organizarea si desfasurarea cursurilor de calificare, recalificare si perfectionare a pregatirii profesionale a somerilor

    Art. 1
    (1) Activitatea de calificare, recalificare si perfectionare a pregatirii profesionale a somerilor are ca obiectiv, potrivit Legii nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, perfectionarea formelor de protectie sociala a persoanelor neocupate, marirea sanselor acestora de reintegrare profesionala.
    (2) Calificarea, recalificarea si perfectionarea pregatirii profesionale a somerilor se organizeaza de catre directiile de munca si protectie sociala, dupa cum urmeaza:
    a) prin centrele proprii de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor;
    b) prin unitati de invatamant organizate conform legii, pe baza de conventie;
    c) prin alte unitati - regii autonome, societati comerciale, alti agenti economici, de stat sau particulari, autorizati conform legii, pe baza de conventie.
    Art. 2
    Stabilirea meseriilor, specialitatilor, functiilor si activitatilor in care urmeaza a fi calificati, recalificati sau perfectionati somerii se va face pe baza documentarii, analizelor si studiilor de specialitate privind necesarul de moment si de perspectiva de forta de munca in profil teritorial, precum si la cererea expresa a agentilor economici sau a somerilor care doresc sa presteze o activitate autorizata.
    Art. 3
    (1) Planurile si programele de pregatire pentru cursuri sau alte forme de pregatire si perfectionare profesionala a somerilor se elaboreaza de catre unitatile pregatitoare mentionate la art. 1 sau de catre institutii sau persoane fizice de specialitate si se aproba de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    (2) Planurile si programele de pregatire pentru meseriile sau activitatile complexe se elaboreaza de regula in sistem modular: modulul de baza (de calificare) si modulele de completare (perfectionare).
    Meseriile sau activitatile complexe pentru care se introduce sistemul modular de pregatire se stabilesc de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Invatamantului.
    Art. 4
    (1) Pregatirea profesionala a somerilor poate avea o durata de pana la 9 luni si se stabileste in mod diferentiat, in raport cu complexitatea meseriei sau activitatii respective, prin planurile si programele de pregatire.
    In cazuri deosebite, ministrul muncii si protectiei sociale poate aproba, in baza unei documentatii justificative, ca durata pregatirii sa fie mai mare, fara a depasi 24 de luni.
    (2) Pentru recalificarea unor persoane in meserii, profesii sau activitati pentru care acestea au deja unele cunostinte si deprinderi practice, durata programelor de pregatire poate fi redusa, de catre organizatori, pana la jumatate din durata unui curs de acelasi profil.
    (3) Pregatirea profesionala a somerilor se poate face atat in perioada ajutorului de somaj sau a ajutorului de integrare profesionala, cat si in perioada primirii alocatiei de sprijin. Pregatirea inceputa in perioada primirii ajutorului de somaj sau a ajutorului de integrare profesionala poate fi continuata in perioada primirii alocatiei de sprijin, fara a putea depasi termenul acordarii acesteia.
    Art. 5
    (1) Obligatia de a urma o forma de pregatire profesionala o au persoanele beneficiare de ajutoare de somaj sau de integrare profesionala stabilite de catre directia de munca si protectie sociala in vederea reintegrarii lor in munca sau prestarii unei activitati autorizate.
    (2) La formele de pregatire profesionala organizate in conditiile prezentei hotarari sunt admise persoanele apte de munca pentru meseria, profesia sau activitatea respectiva, care au studiile corespunzatoare si au fost selectate si orientate profesional.
    Pentru unele meserii sau activitati mai simple, care nu necesita pregatire teoretica, pot fi admise la cursuri si persoane care nu au absolvit invatamantul obligatoriu, dar poseda cunostinte minime necesare insusirii meseriei sau activitatii respective, verificate printr-un test de cunostinte.
    (3) Pentru locurile de munca din economie si administratie la care concurenta pentru ocuparea unui loc la cursurile de calificare, recalificare sau perfectionare este mai mare, directiile de munca si protectie sociala, impreuna cu unitatile interesate, pot stabili si alte conditii de orientare si selectie profesionala, inclusiv supunerea candidatilor la teste psihologice si de aptitudini.
    (4) Persoanele cu capacitate de munca diminuata sau cu deficiente vor fi cuprinse la cursurile de calificare, recalificare sau perfectionare numai cu recomandarea comisiei de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca.
    Art. 6
    (1) Persoanele care primesc ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin, admise la cursurile de calificare, recalificare, perfectionare sau la alte forme de pregatire profesionala sunt obligate sa incheie un angajament cu directia de munca si protectie sociala, care, in cazul nerespectarii de catre titular a obligatiilor asumate, constituie titlu executoriu, potrivit legii.
    (2) Pentru persoanele care primesc ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin, admise la pregatirea profesionala ca urmare a cererii agentilor economici prevazuti la art. 2, directiile de munca si protectie sociala vor incheia cu acesti agenti conventii privind incadrarea in munca.
    Art. 7
    (1) Calificarea, recalificarea, perfectionarea sau alte forme de pregatire profesionala cuprind pregatirea teoretica si instruirea practica sau numai instruirea practica sau numai pregatirea teoretica, dupa caz.
    (2) Pregatirea teoretica se asigura, dupa caz, la sediul centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor sau la unitatile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b) si c); programul de pregatire teoretica se poate organiza, in functie de conditii, in 1-2 zile pe saptamana, comasat, sau in 2-3 cicluri.
    (3) Instruirea practica se face, de regula, in unitatea in care persoanele urmeaza sa lucreze, in alte unitati stabilite de organizatorii cursurilor sau la centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor.
    Art. 8
    (1) Absolvirea cursurilor de calificare, recalificare sau perfectionare a somerilor se face printr-un examen constand, dupa caz, dintr-o proba teoretica si una practica, sau numai proba practica. Proba teoretica se sustine in fata comisiei de examinare constituite la directia de munca si protectie sociala, iar proba practica, la locul de munca unde s-a efectuat instruirea practica.
    (2) Comisia de examinare se numeste de directorul directiei de munca si protectie sociala si se compune din: responsabilul cursului, reprezentantul directiei de munca si protectie sociala si 1-3 specialisti, dintre care unul va fi de la unitatea in care va fi repartizat absolventul.
    Art. 9
    (1) Persoanelor care au absolvit cursuri de calificare, recalificare sau perfectionare, organizate conform prezentei hotarari, li se elibereaza de catre centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor sau, cand nu exista centre, de catre directiile teritoriale de munca si protectie sociala, certificat de absolvire, care le confera dreptul sa practice ocupatia, meseria sau specializarea in care au fost pregatiti prin aceste forme.
    (2) Sistemul de organizare, desfasurare si absolvire a cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare si a altor forme de pregatire profesionala pentru someri se va reglementa prin norme metodologice aprobate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 10
    Persoana care primeste ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin, cuprinsa la diferite forme de pregatire profesionala, are, potrivit legii, urmatoarele drepturi si obligatii:
    A. Drepturi:
    a) sa primeasca ajutorul de somaj, ajutorul de integrare profesionala sau alocatia de sprijin pe toata durata cat se afla in pregatire si, in continuare, pana la data repartizarii in munca ori a inceperii unei activitati autorizate, fara a depasi termenele prevazute de lege;
    b) sa beneficieze de drepturile de asigurari sociale, inclusiv de pensie de invaliditate, alocatie de stat pentru copii si asistenta medicala gratuita, stabilite de lege pentru persoanele incadrate in munca, pe toata perioada prevazuta la lit. a);
    c) sa beneficieze gratuit de rechizite si materiale de instruire si sa primeasca in folosinta manuale;
    d) sa beneficieze, conform legii, de haine si echipament de protectie pe timpul instruirii practice;
    e) sa primeasca, in functie de rezultatele obtinute, o indemnizatie de pana la 10% din valoarea operatiilor sau a lucrarilor efectuate pe timpul instruirii practice; sumele aferente se stabilesc de unitatile in care se desfasoara instruirea practica;
    f) sa primeasca cazare gratuita in camine si masa contra cost in aceleasi conditii ca si personalul angajat, in cazul in care nu poate efectua transportul zilnic sau locuieste la o distanta mai mare de 50 km de unitatea de pregatire; in situatia in care nu se poate asigura cazarea in camine, unitatea la care urmeaza a fi repartizata persoana care beneficiaza de ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin va suporta cheltuiala de cazare la nivel de hotel de 2 stele;
    g) sa primeasca abonament gratuit pe mijloacele de transport feroviar si auto, daca distanta de la domiciliu pana la unitatea de pregatire aflata in alta localitate depaseste 5 km, precum si abonament gratuit pe maximum doua trasee de transport orasenesc in comun;
    h) sa se retraga de la curs pentru a se incadra in munca sau pentru a incepe o activitate autorizata, dovedite cu adeverinta de incadrare, respectiv autorizatie de functionare sau daca starea sanatatii, dovedita cu acte medicale, nu permite continuarea cursului;
    i) sa continue cursul inceput in perioada acordarii ajutorului de somaj sau a ajutorului de integrare profesionala si dupa expirarea perioadei, daca nu are dreptul la alocatie de sprijin, fara a suporta cheltuielile de pregatire, pana la terminarea cursului.
    B. Obligatii:
    a) sa respecte angajamentul incheiat cu directia de munca si protectie sociala, conform prevederilor art. 6;
    b) sa frecventeze cursul conform orarului stabilit; absentele nemotivate se sanctioneaza de catre organizator prin diminuarea indemnizatiei prevazute la lit. A e), corespunzator numarului de ore absentate; daca numarul absentelor nemotivate depaseste 10% din totalul orelor prevazute in programa de pregatire, cursantul va fi exmatriculat si nu mai poate urma un alt curs gratuit;
    c) sa respecte normele de protectie a muncii si disciplina muncii pe durata cursului;
    d) sa restituie cheltuielile de pregatire, daca, dupa absolvire, refuza fara motive temeinice repartizarea in munca.
    Art. 11
    (1) Cheltuielile pentru activitatea de calificare, recalificare si perfectionare a persoanelor care primesc ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin se suporta de catre directiile de munca si protectie sociala din Fondul pentru plata ajutorului de somaj.
    In aceste cheltuieli se includ taxa de participare la curs pentru fiecare persoana, cheltuielile prevazute la alin. (3) al acestui articol, la art. 10 lit. A c), d), g), i), la art. 17 alin. (2) si la art. 18 alin. (2) din prezenta hotarare.
    (2) Taxa de participare la cursuri sau la alte forme de pregatire profesionala se stabileste de catre centrele sau unitatile in care acestea se desfasoara, impreuna cu directia teritoriala de munca si protectie sociala, si cuprinde, in conditiile legii, totalitatea cheltuielilor ocazionate de activitatea de calificare, recalificare sau perfectionare: cheltuieli de personal, intretinere si gospodarire, materiale si prestari de servicii cu caracter functional.
    (3) Cheltuielile pentru editarea unor materiale tiparite, a planurilor si programelor de pregatire, manuale, materiale didactice, publicitate prin presa, radio, televiziune, precum si organizarea de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si organele sale teritoriale a unor actiuni de informare si popularizare despre piata fortei de munca si a pregatirii profesionale se suporta din Fondul pentru plata ajutorului de somaj.
    (4) Pentru acoperirea cheltuielilor aferente pregatirii profesionale a somerilor, precum si a celor prevazute la alin. (3), se va aloca, in mod distinct, pana la 20% din Fondul pentru plata ajutorului de somaj. Marimea acestui fond, ce nu va putea fi folosit in alte scopuri, va fi stabilita prin bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, anexa la Legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
    (5) Prin conventii care se vor incheia anual intre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, organizatiile patronale si sindicale de ramura se pot stabili contributiile acestora la finantarea actiunilor de calificare, recalificare si perfectionare; asemenea conventii se pot incheia si la nivel teritorial.
    Art. 12
    (1) Veniturile obtinute din prestatiile efectuate de catre oficiile fortei de munca si centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, precum si din lucrarile efectuate de catre cursanti in perioada de pregatire, din care s-au dedus indemnizatiile care se platesc potrivit art. 10 lit. A e), vor fi varsate la Fondul pentru plata ajutorului de somaj.
    (2) Din veniturile realizate si dobanda constituita la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, oficiile fortei de munca si centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor vor putea utiliza, potrivit legii, o cota de pana la 10% pentru: dezvoltarea bazei materiale, reparatii la cladiri si alte mijloace fixe, dotarea cu mijloace fixe si obiecte de inventar, precum si cheltuieli de personal.
    Art. 13
    (1) Persoanele care nu sunt indreptatite sa primeasca ajutoarele prevazute de Legea nr. 1/1991, republicata, precum si alte persoane care doresc sa se califice, sa se recalifice sau sa-si perfectioneze cunostintele profesionale, cu prioritate cele care doresc sa desfasoare activitati autorizate, pot fi admise la cursuri in conditiile art. 5 alin. (2).
    (2) Taxa de participare la curs se stabileste astfel incat sa se acopere cheltuielile ocazionate de instruirea persoanei care nu are calitatea de somer, plus un venit pentru unitatea organizatoare.
    (3) Veniturile realizate din aceasta prestatie de catre directiile de munca si protectie sociala si centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor se vor varsa la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, urmand ca din acestea sa se utilizeze o cota de pana la 10% conform prevederilor art. 12 din prezenta hotarare.

    CAP. 2
    Infiintarea, organizarea si functionarea centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor

    Art. 14
    (1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale infiinteaza centre de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, care se organizeaza si functioneaza in subordinea directiilor de munca si protectie sociala, ca institutii publice de pregatire si perfectionare profesionala, finantate din Fondul pentru plata ajutorului de somaj, potrivit legii.
    (2) Centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor sunt institutii publice cu personalitate juridica.
    (3) Din veniturile obtinute din prestatiile realizate de catre centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, prevazute la art. 12, 13 si 15, pana la 10% se va utiliza pentru dezvoltarea bazei materiale a acestor centre, pentru reparatii de cladiri, alte mijloace fixe din dotare, precum si pentru cheltuieli de personal.
    Art. 15
    Centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor au ca obiect de activitate:
    a) organizarea de cursuri la sediul lor sau in alte unitati, pentru calificarea, recalificarea si perfectionarea pregatirii profesionale a somerilor, precum si a persoanelor prevazute la art. 13, la cererea lor sau a unitatilor;
    b) executarea, la cerere, a unor prestatii privind asistenta metodologica si de specialitate pentru cursurile de calificare, recalificare sau perfectionare a pregatirii profesionale, care se desfasoara in unitati; executarea unor programe si documentatii de instruire, precum si expuneri de teme, pentru aceste unitati;
    c) participarea, la solicitarea directiilor de munca si protectie sociala si a altor organisme, in regim de prestatii, la elaborarea de studii si prognoza privind evolutia pietei fortei de munca, pe meserii, profesii si activitati, si mutatiile care se vor produce in continutul acestora.
    Art. 16
    Obiectul de activitate, patrimoniul, denumirea si sediul centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, precum si organigrama acestora se propun de catre directiile de munca si protectie sociala si se aproba de ministrul muncii si protectiei sociale, pe baza normelor de infiintare, organizare si functionare aprobate de acesta.
    Art. 17
    (1) Consiliile judetene, consiliile locale si inspectoratele scolare vor pune la dispozitie spatiile necesare organizarii centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor. In acest scop, vor nominaliza si vor comunica aceste spatii Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, in vederea preluarii lor in administrare, in conditiile legii.
    (2) In cazul cand nu exista posibilitati de preluare a unor spatii corespunzatoare potrivit alin. (1), centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor pot functiona si in localuri inchiriate.
    Art. 18
    (1) Finantarea activitatii centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor se face potrivit art. 24 lit. b) si c) din Legea nr. 1/1991, republicata, cat si din donatii si sponsorizari.
    (2) La infiintarea centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, cheltuielile pentru amenajarea spatiilor, reparatii capitale si curente ale cladirilor, dotari cu mobilier si echipamente necesare procesului didactic, plata personalului de supraveghere a lucrarilor si plata chiriei vor fi suportate din Fondul pentru plata ajutorului de somaj, in conditiile legii. Aceste cheltuieli vor fi prevazute anual prin bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, anexa la Legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
    Art. 19
    Personalul incadrat la centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor va fi salarizat in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare.
    Art. 20
    Atributiile directiilor de munca si protectie sociala mentionate in prezenta hotarare se exercita de oficiile fortei de munca prin compartimentele de specialitate ale acestora sau centrele de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor.
    Art. 21SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 288/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 288 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu