Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.5658 din 30.09.2020

privind aprobarea listei instituţiilor de învăţământ superior acreditate care pot organiza Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, în anul universitar 2020-2021
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 917 din 08 octombrie 2020SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 131 alin. (1), art. 133, art. 136, art. 138 alin. (1)-(4), art. 236, art. 237, art. 238 şi ale art. 239 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (3), art. 34, art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2, 3 şi 4 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 5.191/2019 privind aprobarea listei instituţiilor de învăţământ superior acreditate care pot organiza Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, în anul universitar 2019-2020,luând în considerare prevederile art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2020,ţinând cont de prevederile art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,în baza prevederilor art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin. Articolul 1Programele de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică sunt acreditate şi se evaluează periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin intermediul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior sau al altor organisme abilitate, potrivit legii. Articolul 2
(1) În anul universitar 2020-2021 pot organiza Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică instituţiile de învăţământ superior acreditate cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Instituţiile de învăţământ superior care nu figurează în anexă şi intenţionează să furnizeze Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică vor avea dreptul de a organiza acest program numai după obţinerea avizului acordat prin hotărâre a Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior sau al altor organisme abilitate, potrivit legii.
(3) În anul universitar 2021-2022 vor avea dreptul de a organiza Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică instituţiile de învăţământ superior acreditate, care au parcurs/vor parcurge procedura de evaluare externă specifică acestui program şi au obţinut/vor obţine în perioada 1 octombrie 2016-30 septembrie 2021 avizul acordat prin hotărârile Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau din străinătate, înregistrată în Registrul european pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior (EQAR).
Articolul 3Lista instituţiilor de învăţământ superior acreditate care pot organiza programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică este elaborată şi aprobată anual prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 4Direcţia generală învăţământ universitar şi Direcţia generală învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi instituţiile de învăţământ superior vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 5 Prezentul ordin se publică în Monitorului Oficial al României, Partea I. Ministrul educaţiei şi cercetării, Cristina Monica Anisie ANEXĂLISTA instituţiilor de învăţământ superior care pot organiza în anul universitar 2020-2021 Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică

Nr. crt. Instituţii de învăţământ superior de stat
1. Universitatea Politehnica din Bucureşti
2. Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti
3. Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu" din Bucureşti
4. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
5. Universitatea din Bucureşti
6. Academia de Studii Economice din Bucureşti
7. Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti
8. Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti
9. Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale" din Bucureşti
10. Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti
11. Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti
12. Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
13. Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad
14. Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău
15. Universitatea „Transilvania" din Braşov
16. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
17. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
18. Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
19. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca
20. Academia de Muzică „Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca
21. Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca
22. Universitatea „Ovidius" din Constanţa
23. Universitatea din Craiova
24. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova
25. Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi
26. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iaşi
27. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
28. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
29. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa" din Iaşi
30. Universitatea Naţională de Artă „George Enescu" din Iaşi
31. Universitatea din Oradea
32. Universitatea din Petroşani
33. Universitatea din Piteşti
34. Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
35. Universitatea „Eftimie Murgu" din Reşiţa
36. Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu

Nr. crt. Instituţii de învăţământ superior de stat
37. Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava
38. Universitatea „Valahia" din Târgovişte
39. Universitatea „Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu
40. Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade" din Târgu Mureş
41. Universitatea de Arte din Târgu Mureş
42. Universitatea Politehnica Timişoara
43. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timişoara
44. Universitatea de Vest din Timişoara
45. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I" din Bucureşti
Nr. crt. Instituţii de învăţământ superior particular acreditate
1. Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir" din Bucureşti
2. Universitatea „Titu Maiorescu" din Bucureşti
3. Universitatea Româno-Americană din Bucureşti
4. Universitatea „Spiru Haret" din Bucureşti
5. Universitatea Ecologică din Bucureşti
6. Universitatea „Hyperion" din Bucureşti
7. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş" din Arad
8. Universitatea „George Bacovia" din Bacău
9. Universitatea „Sapientia" din Cluj-Napoca
10. Universitatea „Danubius" din Galaţi
11. Universitatea „Petre Andrei" din Iaşi
12. Universitatea Creştină „Partium" din Oradea
13. Universitatea „Dimitrie Cantemir" din Târgu MureşSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5658/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5658 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 5658/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu