Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 103/550/314 din  4 mai 2004

pentru aprobarea normelor privind alimentele si ingredientele alimentare noi

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR


SmartCity3

              Nr. 103 din 4 mai 2004
              MINISTERUL SANATATII
              Nr. 550 din 7 mai 2004
              MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
              Nr. 314 din 17 mai 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 789 din 27 august 2004

    Vazand Referatul de aprobare nr. 5 - 456 din 16 aprilie 2004, intocmit de Directia de supraveghere si control al pietei produselor si serviciilor,
    avand in vedere prevederile art. 34 si ale art. 38 alin. (9) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 57/2002,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, al Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale,

    presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, ministrul sanatatii si ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba normele privind alimentele si ingredientele alimentare noi, prezentate in anexele nr. 1 - 12 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    La elaborarea normelor privind alimentele si ingredientele alimentare noi au fost preluate urmatoarele acte normative europene:
    a) Reglementarea C.E. 258/97 a Parlamentului si a Consiliului European din 27 ianuarie 1997 privind alimentele si ingredientele alimentare noi, modificata prin Reglementarea nr. 1.829/2003 a Parlamentului si Consiliului European privind alimentele si hrana animala, modificate genetic (publicata in Jurnalul Oficial L 268, 18/10/2003, p. 0001 - 0023);
    b) Reglementarea Comisiei C.E. nr. 1.852/2001 care stipuleaza regulile detaliate pentru punerea la dispozitia publicului a anumitor informatii si pentru protejarea informatiilor prezentate in conformitate cu Reglementarea Parlamentului si Consiliului European nr. 258/97;
    c) Decizia Comisiei 2000/195/C.E. din 22 februarie 2000 privind plasarea pe piata a fosfolipidelor (fosfatidelor) din galbenus de ou ca aliment nou sau ingredient pentru alimente noi, in cadrul Reglementarii C.E. nr. 258/97 a Parlamentului si a Consiliului European, notificata prin documentul nr. C (2000) 2;
    d) Decizia Comisiei 2000/196/C.E. din 22 februarie 2000 prin care se refuza plasarea pe piata a Stevia rebaudiana Bertoni: plante si frunze uscate, ca alimente noi sau ca ingredient pentru alimente noi, in cadrul Reglementarii C.E. nr. 258/97 a Parlamentului si a Consiliului European, notificata prin documentul nr. C (2000) 77;
    e) Decizia Comisiei 2000/500/C.E. din 24 iulie 2000 privind autorizarea pentru plasarea pe piata a grasimilor tartinabile galbene cu adaos de esteri de fitosterina, ca aliment nou sau ca ingredient pentru alimente noi, in cadrul Reglementarii C.E. nr. 258/97 a Parlamentului si a Consiliului European, notificata prin documentul nr. C (2000) 2.121;
    f) Decizia Comisiei 2001/17/C.E. din 19 decembrie 2000 prin care se refuza plasarea pe piata a nucilor Nagai (Canarium indicul L.), ca aliment nou sau ca ingredient pentru alimente noi, in cadrul Reglementarii C.E. nr. 258/97 a Parlamentului si a Consiliului European, notificata prin documentul nr. C (2000) 3.888;
    g) Decizia Comisiei 2001/122/C.E. din 30 ianuarie 2001 privind autorizarea pentru plasarea pe piata a unui preparat de dextran produs de Leuconostoc mesenteroides, ca ingredient pentru alimente noi, in cadrul Reglementarii C.E. nr. 258/97 a Parlamentului si a Consiliului European, notificata prin documentul nr. C (2001) 174;
    h) Decizia Comisiei 2001/424/C.E. din 23 mai 2001 privind autorizarea pentru plasarea pe piata a preparatelor bazate pe fructe pasteurizate, produse prin utilizarea pasteurizarii la inalta presiune, in cadrul Reglementarii C.E. nr. 258/97 a Parlamentului si a Consiliului European, notificata prin documentul nr. C (2001) 1.462;
    i) Decizia Comisiei 2001/721/C.E. din 25 septembrie 2001 privind autorizarea pentru plasarea pe piata a trehalozei, ca aliment nou sau ca ingredient pentru alimente noi, in cadrul Reglementarii C.E. nr. 258/97 a Parlamentului si a Consiliului European, notificata prin documentul nr. C (2001) 2.687;
    j) Decizia Comisiei 2002/150/C.E. din 15 februarie 2001 privind autorizarea pentru plasarea pe piata a proteinelor coagulate de cartof si a hidrolizatelor, ca alimente noi, in cadrul Reglementarii C.E. nr. 258/97 a Parlamentului si a Consiliului European, notificata prin documentul nr. C (2002) 506;
    k) Decizia Comisiei 2003/426/C.E. din 5 iunie 2003 privind autorizarea pentru plasarea pe piata a sucului noni (suc din fructul Morinda citrifolia L), ca alimente noi, in cadrul Reglementarii C.E. nr. 258/97 a Parlamentului si a Consiliului European, notificata prin documentul nr. C (2003) 1.789;
    l) Decizia Comisiei 2003/427/C.E. din 5 iunie 2003 privind autorizarea pentru plasarea pe piata a uleiului bogat in DHA (acid docosahexanoic) din Microalga Schizochytrium sp., ca ingredient pentru alimente noi, in cadrul Reglementarii C.E. nr. 258/97 a Parlamentului si a Consiliului European, notificata prin documentul nr. C (2003) 1.790;
    m) Decizia Comisiei 2003/867/C.E. din 1 decembrie 2003 privind autorizarea pentru plasarea pe piata a salatrimului, ca aliment nou, in cadrul Reglementarii C.E. nr. 258/97 a Parlamentului si a Consiliului European.
    Art. 3
    Ministerul Sanatatii, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei si intra in vigoare la 1 ianuarie 2007.

                    Presedintele Autoritatii Nationale
                    pentru Protectia Consumatorilor,
                    Rovana Plumb,
                    secretar de stat

                    Ministrul sanatatii,
                    Ovidiu Brinzan

                    p. Ministrul agriculturii,
                    padurilor si dezvoltarii rurale,
                    Petre Daea,
                    secretar de stat

    ANEXA 1

                                 NORME
            privind alimentele si ingredientele alimentare noi

    Art. 1
    (1) Prezentele norme reglementeaza punerea pe piata a alimentelor noi sau a ingredientelor alimentare noi.
    (2) Prezentele norme se aplica punerii pe piata a alimentelor si ingredientelor alimentare care nu au fost utilizate pana acum in consumul uman, in mod semnificativ, si care se impart in urmatoarele categorii:
    a) alimente si ingrediente alimentare cu o structura moleculara primara noua sau modificata in mod intentionat;
    b) alimente si ingrediente alimentare constand in sau izolate din microorganisme, ciuperci sau alge;
    c) alimente si ingrediente alimentare constand in plante sau izolate din plante si ingrediente alimentare izolate din animale, cu exceptia alimentelor si ingredientelor alimentare obtinute prin practicile de inmultire sau reproducere traditionale si ale caror antecedente sunt sigure in privinta utilizarii in calitate de produse alimentare;
    d) alimente sau ingrediente alimentare carora li s-a aplicat un proces de productie, care nu este utilizat in mod curent si care conduce la schimbari semnificative in compozitia sau structura alimentelor sau ingredientelor alimentare care afecteaza valoarea lor nutritiva, metabolismul sau nivelul de substante nedorite.
    (3) Dupa caz, se poate determina daca un anumit tip de aliment sau ingredient alimentar se incadreaza in prevederile alin. (2).
    Art. 2
    (1) Prezentele norme nu se aplica:
    a) aditivilor alimentari reglementati prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinati utilizarii in produsele alimentare pentru consum uman;
    b) aromelor utilizate in alimente reglementate prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 83/90/2002 pentru aprobarea Normelor privind aromele utilizate in alimente si sursele materiale pentru producerea lor;
    c) solventilor de extractie reglementati prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 185/153/2002 pentru aprobarea Normelor privind solventii de extractie utilizati in producerea alimentelor si ingredientelor alimentare.
    (2) Exceptiile prevazute la alin. (1) lit. a), b) si c) se aplica numai daca nivelurile de siguranta stabilite prin ordinele ministrului sanatatii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 438/295/2002, nr. 83/90/2002 si nr. 185/153/2002 corespund nivelului de siguranta prevazut de prezentele norme.
    Art. 3
    (1) Alimentele si ingredientele alimentare reglementate de prezentele norme trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    - sa nu prezinte pericol pentru consumator;
    - sa nu induca in eroare consumatorul;
    - sa nu difere de alimentele sau ingredientele alimentare pe care se intentioneaza sa le inlocuiasca, astfel incat consumul lor normal sa implice dezavantaje nutritive pentru consumator.
    (2) In scopul punerii pe piata a alimentelor si ingredientelor alimentare reglementate de prezentele norme, prevederile stabilite in art. 4, 6, 7 si 8 se aplica in conformitate cu prevederile alin. (1) si in baza altor factori importanti mentionati in aceste articole.
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), procedura stabilita in art. 5 se aplica alimentelor si ingredientelor alimentare mentionate la art. 1 alin. (2) lit. b) si c), care, in baza dovezilor stiintifice disponibile si general recunoscute sau in baza unui aviz acordat de una dintre autoritatile competente mentionate in art. 4 alin. (3), sunt substantial echivalente cu alimentele sau ingredientele alimentare existente, din punct de vedere al compozitiei acestora, valorii nutritive, metabolismului, scopului utilizarii si nivelului substantelor nedorite pe care le contin.
    Art. 4
    (1) Persoana responsabila cu punerea pe piata, denumita in continuare solicitant, inainteaza o cerere Ministerului Sanatatii referitoare la produsul care trebuie plasat pe piata pentru prima oara.
    (2) In conformitate cu prevederile art. 6 se efectueaza o evaluare initiala. Conform procedurii stabilite, Ministerul Sanatatii informeaza fara intarziere solicitantul:
    - ca poate pune pe piata alimentul sau ingredientul alimentar atunci cand nu este necesara evaluarea aditionala mentionata in art. 6 alin. (3); sau
    - ca este necesara o decizie de autorizare conform art. 7;
    - despre notificarea denumirii si adresei institutiei/institutiilor de evaluare a alimentelor, responsabila/responsabile cu pregatirea rapoartelor de evaluare initiale mentionate in art. 6 alin. (2).
    (3) Inainte de data intrarii in vigoare a prezentelor norme, Ministerul Sanatatii va publica recomandarile referitoare la aspectele stiintifice privind:
    - informatia necesara in vederea sprijinirii solicitarii si prezentarii informatiei de acest tip;
    - pregatirea rapoartelor de evaluare initiale prevazute in art. 6.
    Art. 5
    (1) In cazul alimentelor si ingredientelor alimentare mentionate in art. 3 alin. (3), solicitantul notifica punerea pe piata la Ministerul Sanatatii in momentul respectiv. Notificarea este insotita de detaliile importante prevazute in art. 3 alin. (3). Ministerul Sanatatii va publica in fiecare an un rezumat al acestor notificari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Etichetarea se supune prevederilor art. 8.
    Art. 6
    (1) Cererea prevazuta la art. 4 alin. (1) contine informatiile necesare, inclusiv o copie a studiilor efectuate, si orice alte elemente care pot demonstra ca alimentul sau ingredientul alimentar respecta criteriile stabilite in art. 3 alin. (1), precum si o macheta corespunzatoare privind prezentarea si etichetarea in conformitate cu prevederile art. 8 pentru alimentul sau ingredientul alimentar. In plus, cererea va fi insotita de un rezumat al dosarului.
    (2) La primirea cererii, Ministerul Sanatatii asigura efectuarea unei evaluari initiale. In acest scop, acesta stabileste institutia/institutiile competenta/competente responsabila/responsabile din domeniul produselor alimentare, in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2).
    (3) Raportul de evaluare initiala va fi elaborat in termen de 3 luni de la primirea cererii in conditiile stabilite in alin. (1), conform recomandarilor prezentate in art. 4 alin. (3), concluzionand daca alimentul sau ingredientul alimentar necesita o evaluare suplimentara conform prevederilor art. 7.
    Art. 7
    (1) Cand este necesara o evaluare suplimentara conform art. 6 alin. (3), decizia de autorizare va fi luata conform procedurii stabilite de Ministerul Sanatatii.
    (2) Decizia defineste scopul autorizarii si, dupa caz, stabileste:
    - conditiile de utilizare a alimentului sau ingredientului alimentar;
    - desemnarea alimentului sau ingredientului alimentar si specificatia sa;
    - cerintele specifice privind etichetarea, conform prevederilor art. 8.
    (3) Ministerul Sanatatii va informa fara intarziere solicitantul privind decizia luata. Deciziile vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 8
    (1) Fara a aduce prejudicii celorlalte cerinte legislative privind etichetarea alimentelor, urmatoarele cerinte suplimentare specifice privind etichetarea se aplica alimentelor cu scopul de a asigura informarea consumatorului asupra:
    a) oricaror caracteristici sau proprietati alimentare, precum:
    - compozitia;
    - valoarea nutritiva sau efectele nutritive;
    - scopul utilizarii acestui aliment, care determina ca un aliment sau ingredient alimentar nou sa nu mai fie echivalent cu un aliment sau ingredient alimentar existent.
    Un aliment sau ingredient alimentar nou nu mai este considerat echivalent, in sensul prezentului articol, daca evaluarea stiintifica, bazata pe o analiza corespunzatoare a datelor existente, poate demonstra ca caracteristicile evaluate sunt diferite, comparativ cu un aliment sau ingredient alimentar conventional, tinand seama de limitele acceptate ale variatiilor naturale ale acestor caracteristici.
    In acest caz etichetarea trebuie sa indice caracteristicile sau proprietatile modificate, insotite de indicarea metodei prin care a fost obtinuta aceasta caracteristica sau proprietate;
    b) prezentei in alimentul sau ingredientul alimentar nou a unor materii care nu sunt prezente intr-un aliment echivalent existent si care pot avea implicatii pentru sanatatea anumitor categorii de populatie;
    c) prezentei in alimentul sau ingredientul alimentar nou a unor materii care nu sunt prezente intr-un aliment echivalent existent si care ridica motive de ordin etic.
    (2) In absenta unui aliment sau ingredient alimentar echivalent existent, dupa caz, se adopta prevederi corespunzatoare, cu scopul de a informa corect consumatorul asupra naturii alimentului sau ingredientului alimentar.
    (3) Ministerul Sanatatii adopta reguli de aplicare a prezentului articol.
    Art. 9
    Ministerul Sanatatii adopta reguli referitoare la protectia informatiilor furnizate de solicitant.
    Art. 10
    In cazul in care, ca urmare a unor noi informatii sau a unei reevaluari a informatiilor existente, sunt motive intemeiate pentru a considera ca utilizarea unui aliment sau ingredient alimentar care se supune prezentelor norme pune in pericol sanatatea umana ori mediul, Ministerul Sanatatii poate impune restrictii temporare sau poate suspenda comercializarea si utilizarea alimentelor si ingredientelor alimentare in cauza.
    Art. 11
    (1) Ministerul Sanatatii si organismele de evaluare a alimentelor la care se face referire la art. 4 alin. (2) nu vor divulga informatiile identificate ca fiind confidentiale in conformitate cu alin. (3), cu exceptia informatiilor care trebuie sa fie facute publice in conformitate cu situatia, pentru a proteja sanatatea oamenilor.
    (2) Solicitantul poate indica informatiile pe care le pune la dispozitie in conformitate cu prevederile prezentelor norme, care vizeaza procesul de productie, care trebuie sa fie tinute confidentiale, dezvaluirea acestora putand afecta negativ pozitia competitiva a acestuia. In astfel de cazuri trebuie sa se asigure o justificare care sa poata fi verificata.
    (3) Ministerul Sanatatii, care a primit solicitarea, stabileste, dupa consultare cu solicitantul, ce informatii privitoare la procesul de productie vor fi pastrate confidentiale si informeaza solicitantul si organismul de evaluare a alimentelor cu privire la aceasta decizie.
    Art. 12
    (1) Atunci cand se realizeaza evaluarea initiala a solicitarii, in conformitate cu art. 4 alin. (1), Ministerul Sanatatii va pune la dispozitia publicului urmatoarele informatii:
    a) numele si adresa solicitantului;
    b) o descriere care sa permita identificarea alimentului sau ingredientului alimentar;
    c) utilizarea intentionata a alimentului sau ingredientului alimentar;
    d) rezumat al dosarului, cu exceptia acelor parti pentru care s-a stabilit caracterul confidential, in conformitate cu art. 11 alin. (3);
    e) data primirii unei solicitari complete.
    (2) Ministerul Sanatatii va pune la dispozitia publicului raportul initial de evaluare, cu exceptia informatiilor identificate ca fiind confidentiale, in conformitate cu art. 11 alin. (3), astfel:
    a) raportul de evaluare initiala va fi pus la dispozitia publicului dupa expirarea perioadei de 60 de zile si dupa timpul necesar pentru informarea solicitantului;
    b) atunci cand, in conformitate cu art. 7, este necesara decizie de autorizare, raportul de evaluare initiala se va pune ori de cate ori este posibil la dispozitia publicului sau, daca nu este necesara o astfel de opinie, la momentul in care acea decizie este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Tabelul 1:
    Compozitia fitosterolilor

    Specificatii pentru grasimea tartinabila galbena cu adaos de esteri de fitosteroli

    1. Margarina/grasimea vegetala tartinabila poate contine pana la 8% masa/masa adaos de fitosteroli (echivalentul a pana la 14% masa/masa esteri de fitosteroli).
    2. Compozitia fitosterolilor este specificata in tabelul de mai jos:
    ___________________________________________
        Componenta         Minim       Maxim
    ___________________________________________
    Campasterol             10%         40%
    ___________________________________________
    Stigmasterol             6%         30%
    ___________________________________________
    Beta-sitosterol         30%         65%
    ___________________________________________
    Altele                   0%          5%
    ___________________________________________

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                                  NORMA
privind autorizarea punerii pe piata a grasimilor tartinabile galbene cu adaos de esteri de fitosterol, ca aliment nou sau ca ingredient pentru alimente noi

    Art. 1
    (1) Grasimile tartinabile galbene cu adaos de esteri de fitosterol, asa cum se stipuleaza in tabelul 1, numite produsele, pot fi puse pe piata, ca alimente noi sau ca ingrediente pentru alimente noi.
    (2) Solicitantul se asigura ca produsele sunt conforme cu cerintele prevazute in art. 2.
    Art. 2
    Fara a prejudicia cerintele din normele privind etichetarea alimentelor, se aplica urmatoarele cerinte suplimentare de etichetare:
    (a) Produsul se eticheteaza ca: margarina (sau grasime vegetala tartinabila) cu esteri steroli de origine vegetala;
    (b) Mentionarea continutului de esteri steroli de origine vegetala in lista ingredientelor;
    (c) Existenta unei mentiuni care sa indice ca produsul se adreseaza categoriei de persoane care doresc scaderea nivelului de colesterol din sange;
    (d) Inscrierea unei mentiuni prin care sa se indice ca pacientii care urmeaza un tratament medicamentos pentru scaderea nivelului de colesterol ar trebui sa consume produsul sub supravegherea medicului;
    (e) Existenta unei inscriptii vizibile si usor de citit, care sa indice ca produsul s-ar putea sa nu fie adecvat din punct de vedere nutritiv pentru anumite categorii ale populatiei (femei gravide sau care alapteaza si copii cu varsta sub 5 ani).
    (f) Existenta unei avertizari ca produsul trebuie sa fie utilizat ca parte a unei diete sanatoase, care sa includa consum periodic de fructe si legume (pentru a mentine nivelele carotenoide).
    Art. 3
    (1) Unilever trebuie sa stabileasca un program de supraveghere care sa insoteasca comercializarea produsului. Programul trebuie sa includa, in special, informatii cu privire la consumurile individuale ale acestui produs. Acest program va fi trimis spre aprobare la Ministerul Sanatatii inainte de punerea produsului pe piata.
    (2) Datele colectate vor fi puse la dispozitia Ministerului Sanatatii pentru a estima gradul in care produsul isi atinge grupul-tinta, persoanele care incearca sa isi controleze nivelul inalt al colesterolului din sange, si pentru a estima expunerile la fitosterina din aceasta sursa, la alte categorii ale populatiei.
    Art. 4.
    Aceasta anexa se adreseaza Unilever (UK) Central Limited, Unilever House, Blackfriars, Londra, Marea Britanie.

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                                  NORMA
privind autorizarea punerii pe piata a fosfolipidelor (fosfatidelor) din galbenus de ou ca aliment nou sau ingredient pentru alimente noi

    Art. 1
    Fosfolipidele din galbenus de ou purificate la 85% si 100% pot fi puse pe piata, ca alimente noi sau ca ingrediente pentru alimente noi.
    Art. 2
    Aceasta anexa se adreseaza Belovo, Zona Industriala 1, 6600 Bastogne, Belgia.

    ANEXA 4*)

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

                                  NORMA
prin care se refuza punerea pe piata a Stevia rebaudiana Bertoni: plante si frunze uscate, ca alimente noi sau ca ingredient pentru alimente noi

    Art. 1
    Stevia rebaudiana Bertoni: plante si frunze uscate nu poate fi pusa pe piata ca aliment sau ingredient alimentar.
    Art. 2
    Aceasta anexa de adreseaza Profesorului J. Geuns, KUL, Laboratorul pentru Fiziologia Plantelor, Kardinaal Mercielaan 93, 3001 Heverlee, Belgia.

    ANEXA 5*)

    *) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

                                  NORMA
privind refuzarea punerii pe piata a nucilor Nangai (Canarium indicum L.) ca un aliment nou sau ingredient pentru alimente noi

    Art. 1
    "Nucile Nangai (Canarium indicum L.)" nu pot fi puse pe piata ca aliment sau ca ingredient alimentar.
    Art. 2
    Aceasta anexa se adreseaza Dl. Y. Yobert, La Meillade no 65, F-34150 Montpeyroux, care actioneaza in numele companiei Pacific Nuts Ltd.

    ANEXA 6*)

    *) Anexa nr. 6 este reprodusa in facsimil.

                                  NORMA
privind autorizarea punerii pe piata a unui preparat de dextran produs de bacteria Leuconostoc mesenteroides, ca ingredient pentru alimente noi in produse de panificatie

    Art. 1
    Preparatul de dextran produs de bacteria Leuconostoc mesenteroides, asa cum se specifica in tabelul 1, poate fi pus pe piata ca ingredient pentru alimente noi in produse de panificatie, cu conditia ca proportia preparatului de dextran sa fie de max. 5% din greutatea produsului finit.
    Art. 2
    Fara a prejudicia celelalte cerinte ale legislatiei privind etichetarea alimentelor, cuvantul "dextran" va fi mentionat in lista ingredientelor ale produsului de panificatie care il contine.
    Art. 3
    Aceasta anexa se adreseaza Puracor nv/sa, Industrialaan 25, B-1702, Groot Bijgaarden.

    Tabelul 1

    Specificatii pentru preparatul de dextran produs de bacteria Leuconostoc mesenteroides

    1. Sub forma de pudra:
    Glucide                60% din care:
    (dextran: 50%
    Manitol: 0,5%
    Fructoza: 0,3%
    Leucroza: 9,2%
    Proteine               6,5%
    Lipide                 0,5%
    Acid lactic            10%
    Etanol                 Urme
    Cenusa                 13%
    Umiditate              10%

    2. Sub forma lichida:
    Glucide                12% din care:
    (Dextran: 6,9%
    Manitol: 1,1%
    Fructoza: 1,9%
    Leucroza: 2,2%
    Proteine               2%
    Lipide                 0,1%
    Acid lactic            2%
    Etanol                 0,5%
    Cenusa                 3,4%
    Umiditate              80%

    ANEXA 7*)

    *) Anexa nr. 7 este reprodusa in facsimil.

                                  NORMA
privind autorizarea punerii pe piata a preparatelor bazate pe fructe pasteurizate, produse prin utilizarea pasteurizarii la inalta presiune

    Art. 1
    Preparatele de fructe pasteurizate prin tratament la inalta presiune, asa cum se specifica in tabelul 1, pot fi puse pe piata ca ingredient pentru alimente noi.
    Art. 2
    Fara a prejudicia celelalte cerinte ale legislatiei privind etichetarea alimentelor, expresia "pasteurizat prin tratament la inalta presiune" se inscrie si se afiseaza, ca atare, pe preparatul de fructe respectiv sau pe orice produs in care acesta este utilizat.
    Art. 3
    Aceasta anexa se adreseaza Grupului Danone, 7 rue de la Teheran, F-75391 Paris CEDEX 08.

    Tabelul 1

    Specificatii pentru preparate din fructe pasteurizate prin tratament la inalta presiune

 ______________________________________________________________________________
|     Parametru     |           Tinta            |         Comentarii          |
|___________________|____________________________|_____________________________|
|  Tipuri de fructe | Mere, caise, banane, mure, | Fructe utilizate in proces  |
|                   | afine, cirese, nuci de     | conventional                |
|                   | cocos, smochine, struguri, |                             |
|                   | grapefruit, mandarine,     |                             |
|                   | mango, pepene, piersici,   |                             |
|                   | pere, ananas, prune,       |                             |
|                   | zmeura, rubarba, capsuni   |                             |
|___________________|____________________________|_____________________________|
| Depozitarea       | Minim 15 zile la           | Fructe culese si depozitate |
| fructelor inainte | temperatura de -20 grade C | in conformitate cu          |
| de tratamentul la |                            | practicile agricole si de   |
| inalta presiune   |                            | productie bune/de igiena    |
|___________________|____________________________|_____________________________|
| Adaos de fructe   | Intre 40% - 60% din        | Fructe omogenizate si       |
|                   | fructele dezghetate        | adaugate la alte            |
|                   |                            | ingrediente                 |
|___________________|____________________________|_____________________________|
| pH                | 3,2 - 4,2                  |                             |
|___________________|____________________________|_____________________________|
| 0Brix             | 7 - 42                     | Asigurat prin adaos de      |
|                   |                            | zaharuri                    |
|___________________|____________________________|_____________________________|
| aw (activitatea   | < 0,95                     | Asigurat prin adaos de      |
| apei)             |                            | zaharuri                    |
|___________________|____________________________|_____________________________|
| Depozitare finala | Minim 60 de zile, la maxim | Echivalent cu regimul de    |
|                   | +5 grade C                 | depozitare pentru fructele  |
|                   |                            | procesate conventional      |
|___________________|____________________________|_____________________________|

    ANEXA 8*)

    *) Anexa nr. 8 este reprodusa in facsimil.

                                  NORMA
privind autorizarea punerii pe piata a trehalozei, ca aliment nou sau ca ingredient pentru alimente noi

    Art. 1
    Trehaloza, asa cum e specificata in tabel, poate fi pusa pe piata ca aliment nou sau ca ingredient pentru alimente noi.
    Art. 2
    Denumirea de "trehaloza" se inscrie pe eticheta produsului, ca atare, sau in cazul alimentelor care o contin, in lista ingredientelor.
    Cu privire la denumirea de trehaloza, intr-o nota de subsol intr-o forma proeminenta, prin intermediul unui asterix (*), trebuie inscrise cuvintele "trehaloza este o sursa de glucoza". Cuvintele trebuie sa aiba caractere de cel putin aceeasi dimensiune ca cele folosite in lista ingredientelor.
    Art. 3
    Aceasta anexa se adreseaza Bioresco Ltd Bundesstrase 29, CH-4054 Basel

    Tabel

                    SPECIFICATII PENTRU TREHALOZA

    Sinonime: alfa, alfa-trehaloza

    Definitie: o dizaharida non-reducatoare care consta in doua jumatati de glucoza legate printr-o legatura glucozidica alfa-1,1. Se obtine din amidon lichefiat printr-un proces enzimatic cu multiple faze. Produsul comercial este dihidratul.

    Denumirea chimica: alfa-D-glucopyranosyl-alfa-D-glucopyranoside, dihidrat

    CAS nr. 6138-23-4 (dihidrat)

    Formula chimica: C12H22O11 * 2H2O (dihidrat)

    Formula structurala

                        Trehaloza

            CH2OH             H     OH
            |_____O           |_____|
           /       \         /|     |\
       H  /         \  H H  / OH    H \  H
        \/           \/   \/           \/
        /\           /\   /\           /\
      HO  \ OH    H /   O   \   HOH2C /  OH
           \|_____|/         \ _____|/
            |     |           O     |
            H     OH                H

    Greutatea moleculara: 378,33 (dihidrat)

    Analiza: Nu mai putin de 98% din baza uscata.

    Descriere: Virtual inodor, cristale albe sau aproape albe, cu gust dulce.

    Caracteristici

    Identificare

    Solubilitatea: Usor solubil in apa, foarte putin solubil in etanol

                              20
    Rotatia specifica: [alfa]D  + 199 grade (5% solutie apoasa)

    Punct de topire: 97 grade C (dihidrat)

    Puritate: Pierderea la uscare
              Nu mai mult de 1,5% (60 grade, 5 h)

    Cenusa totala: Nu mai mult de 0,05%

    Plumb: Nu mai mult de 1 mg/kg

    Se determina prin utilizarea unei tehnici de absorbtie atomica adecvata pentru nivelul specificat. Selectarea dimensiunii probei si a metodei de pregatire a probei se poate baza pe principiile metodei descrise la FNP 5*1), "Metode instrumentale".

    Metoda de analiza
    Principiu: trehaloza se identifica prin cromatografie lichida si se cuantifica prin comparatie cu un standard de referinta care contine trehaloza standard.
    Pregatirea solutiei de proba: greutatea de aproximativ 3 g de proba uscata intr-un balon volumetric de 100 ml si cu adaugarea a aproximativ 80 ml de apa purificata, deionizata. Se aduce proba la dizolvare completa si se dilueaza pentru a marca cu apa deionizata purificata. Se filtreaza printr-un filtru micron de 0,45.
    Aparat: cromatograf lichid dotat cu detector de indice de refractie si cu aparat de inregistrare integrator.
------------
    *1) Document pentru alimente si nutritie nr. 5 rev. 2 - Ghid de specificatii pentru observatii generale, tehnici analitice generale, teste de identificare, solutii de test si alte materiale de referinta (JECFA) 1991, 322 p. English - ISBN 02997

    Conditii:
    Coloana: Shodex Ionpack KS - 801 (Showa Denko Co.) sau echivalent
    - lungime: 300 mm
    - diametru: 10 mm
    - temperatura: 50 grade C
    Faza mobila: apa
    Rata de flux: 0,4 ml/min
    Volum de injectie: 8 microlitri

    Procedura: se injecteaza separat volume egale din solutie de proba si solutia standard in cromatograf. Se inregistreaza cromatogramele si se masoara marimea raspunsului pentru zona de varf a trehalozei.
    Se calculeaza cantitatea, in mg, a trehalozei, la 1 ml de solutie de proba prin urmatoarea formula:

    % trehaloza = 100 x (Ru / Rs)(Ws / Wu)

    unde:
    Rs = zona de varf a trehalozei in preparatul standard;
    Ru = zona de varf a trehalozei in pregatirea probei;
    Ws = greutate in mg a trehalozei in preparatul standard;
    Wu = greutatea probei uscate in mg.

    ANEXA 9*)

    *) Anexa nr. 9 este reprodusa in facsimil.

                                  NORMA
privind autorizarea punerii pe piata a proteinelor coagulate de cartof si a hidrolizatilor, ca ingrediente pentru alimente noi

    Art. 1
    Proteina coagulata de cartof si hidrolizatii din aceasta, asa cum se arata in tabel, pot fi puse pe piata ca ingredient pentru alimente noi.
    Art. 2
    Denumirea de "proteina de cartof" va fi inscrisa pe eticheta produsului, ca atare sau in lista de ingrediente a alimentelor ce o contin.
    Art. 3
    Aceasta anexa se adreseaza AVEBE ba, Prins Hendrikplein 20,9641 GK Veendam, Olanda.

    Tabel

    Specificatii pentru proteinele coagulate de cartof si hidrolizatii din acestea

    Substanta uscata: nu mai putin de 800 mg/g
    Proteine (N* 6,25): nu mai putin de 600 mg/g (substanta uscata)
    Cenusa: nu mai mult de 400 mg/g (substanta uscata)
    Glycoalkaloid (total): nu mai mult de 150 mg/kg
    Lysinoalanina (total): nu mai mult de 500 mg/kg
    Lysinoalanina (liber): nu mai mult de 10 mg/kg

    ANEXA 10*)

    *) Anexa nr. 10 este reprodusa in facsimil.

                                  NORMA
privind autorizarea punerii pe piata a uleiului bogat in DHA (acid docosahexaenoic) din Microalga Schizochytrium sp, ca ingredient pentru alimente noi

    Art. 1
    Uleiul bogat in DHA din microalga Schizochytrium sp, asa cum se specifica in tabelul 1, poate fi pus pe piata ca ingredient pentru alimente noi pentru utilizarile si la nivelurile maxime specificate la tabelul 2.
    Art. 2
    Denumirea de "ulei bogat in DHA din microalga Schizochytrium sp" va fi inscrisa pe eticheta produsului ca atare, sau in lista de ingrediente ale alimentelor care il contin.
    Art. 3
    Aceasta anexa se adreseaza Martek Biosciences Corporation, 6480 Dobbin Road, Columbia, Maryland 21045 USA.

    Tabel 1

    SPECIFICATII PENTRU ULEIUL BOGAT IN DHA (ACID DOCOSAHEZAENOIC) OBTINUT PRIN EXTRACTIE DE HEXAN DIN MICROALGA SP. SCHIZOCHYTRIUM

    Parametrul                       Specificatie

    Valoarea acidului                Nu mai mult de 0,5 mg KOH/g
    Valoarea peroxidului (PV)        Nu mai mult de 5,0 meq/kg ulei
    Umiditate si substante volatile  Nu mai mult de 0,05%
    Substante ne-saponificabile      Nu mai mult de 4,5%
    Acizi grasi in pozitie trans     Nu mai mult de 1%
    Continut de DHA                  Nu mai putin de 32,0%

    Tabel 2

    UTILIZARI ALE ULEIULUI BOGAT IN DHA (ACID DOCOSAHEXENOIC) DIN MICROALGA sp. SCHIZOCHYTRIUM

    Grupe de produse                      Nivel maxim de utilizare a DHA

    Produse lactate cu exceptia           200 mg/100 g sau pentru produse
    bauturilor bazate pe lapte            din branza 600 mg/100 g
    Echivalente de produse lactate, cu    200 mg/100 g sau pentru echivalente
    exceptia bauturilor                   ale produselor din branza 600 mg/100 g
    Grasimi tartinabile si dressings      600 mg/100 g
    Cereale pentru micul dejun            500 mg/100 g
    Suplimente nutritive                  200 mg pe doza zilnica in maniera
                                          recomandata de producator
    Alimente dietetice pentru scopuri     In conformitate cu cerintele nutritive
    medicale speciale                     speciale ale  persoanelor carora le
                                          este destinat produsul
    Alimente destinate utilizarii in      200 mg/masa inlocuitor
    diete cu continut limitat de
    energie pentru scaderea greutatii

    NOTA:
    Toate produsele alimentare care contin ulei bogat in DHA in special Schizochytrium ar trebui sa demonstreze stabilitatea oxidativa, prin metodologia de analiza adecvata si recunoscuta la nivel national/international (de ex. AOAC).

    ANEXA 11*)

    *) Anexa nr. 11 este reprodusa in facsimil.

                                  NORMA
    privind autorizarea punerii pe piata a salatrimului, ca aliment nou

    Art. 1
    Salatrim, asa cum se specifica in tabel, poate fi pus pe piata ca ingredient pentru alimente noi, ce se utilizeaza in produse de panificatie si de cofetarie.
    Art. 2
    (1) Denumirea de "grasimi reduse (salatrim)" se indica pe eticheta produsului, ca atare, sau in lista ingredientelor a alimentelor ce il contin.
    (2) Trebuie sa existe o nota care sa indice ca un consum excesiv poate duce la probleme gastro-intestinale.
    (3) Trebuie sa existe o nota cu privire la faptul ca produsele nu sunt destinate a fi consumate de copii.
    Art. 3
    Aceasta anexa se adreseaza Danisco A/S Langebrogade 1, PO Box 17, DK-1001 Copenhagen K, Danemarca.

    Tabelul 1

                         SPECIFICATII PENTRU SALATRIM

    Definitie:
    Salatrimul este acronimul recunoscut international*1) pentru (molecule acil triglicerina pe lant scurt si lung).
    Salatrim este preparat prin inter-esterificarea non-enzimatica a triacetinei, tripropioninei, tributrinei sau a amestecurilor din acestea cu canola hidrogenata, boabe de soia, samanta de bumbac sau ulei de floarea soarelui.

    Descriere
    Lichid limpede, usor chihlimbariu pana la solid ceros de o culoare deschisa, la temperatura camerei. Fara materie de (macro) particule si fara mirosuri straine sau rancede.

    Distributia esterilor de glicerina:
    - triacilglicerina:                            > 87%
    - diaciglicerina:                              </= 10%
    - monoacilglicerina:                           </= 2%

    Compozitia acizilor grasi:
    - acizi grasi pe lant lung MOLI %:             33 la 70%
    - acizi grasi pe lant scurt MOLI %):           30 la 67%
    - Acizi grasi saturati pe lant lung:           < 70% din greutate
    - Acizi trans grasi:                           </= 1%
    - Acizi grasi liberi sau acid oleic:           </= 0,5%

    Profilul triacilglicerinei:
    - Triesteri (mai scurti/lungi de 0,5 la 2,0):  >/= 90%
    - Triesteri (scurt/lung = 0)                   </= 10%

    Material nesaponifiabil:                       </= 1%
    Umiditate:                                     </= 0,3%
    Cenusa:                                        </= 0,1%
    Culoare:                                       </= 3,5 rosu (Lovibond)
    Valoarea peroxidului:                          </= 2,0 Meq/Kg

    ANEXA 12*)

    *) Anexa nr. 12 este reprodusa in facsimil.

                                  NORMA
privind autorizarea punerii pe piata a sucului noni (suc din fructul Morinda citrifolia L.), ca un ingredient pentru alimente noi, in cadrul Reglementarii C.E. nr. 258/97 a Parlamentului si Consiliului European

    Art. 1
    "Sucul de noni" (suc din fructul Morinda citrifolia L.), poate fi pus pe piata ca ingredient pentru alimente noi, care urmeaza a fi folosit in bauturi de fructe pasteurizate.
    Art. 2
    Notiunea "suc de noni" sau "suc din morinda citrifolia" trebuie sa fie inscrisa pe eticheta produsului ca atare sau in lista de ingrediente, in conformitate cu actele normative in vigoare cu privire la etichetarea, prezentarea si publicitatea alimentelor.
    Art. 3
    Aceasta anexa se adreseaza Morinda Inc., 333 W. River Park drive, Provo, UT 84604, SUASmartCity5

COMENTARII la Ordinul 550/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 550 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu