E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 538 din  1 octombrie 2001

pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 686 din 30 octombrie 2001


SmartCity3


    Ministrul administratiei publice,
    avand in vedere Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996,
    in temeiul art. 9 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 8/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice,
    emite prezentul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea dispozitiile Ordinului presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 983/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 89 din 21 februarie 2001.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data publicarii.

               Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

    ANEXA 1

    MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE
    OFICIUL NATIONAL DE CADASTRU GEODEZIE SI CARTOGRAFIE

                              REGULAMENT
privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In conformitate cu prevederile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie (ONCGC) si oficiile de cadastru, geodezie si cartografie judetene (OJCGC) autorizeaza persoane fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei.
    Art. 2
    Autorizarea persoanelor fizice si juridice are drept scop asigurarea realizarii si verificarii corespunzatoare a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, in conditiile indeplinirii cerintelor tehnice si calitative prevazute in normativele elaborate sau avizate de ONCGC.
    Art. 3
    (1) Realizarea lucrarilor cuprinde executarea operatiunilor de teren si de birou, intocmirea documentelor tehnice care compun lucrarea, validarea datelor si a documentelor grafice si textuale prin semnatura si stampila, precum si prezentarea la receptie a lucrarilor la ONCGC sau la OJCGC, dupa caz.
    (2) Verificarea lucrarilor cuprinde executarea operatiunilor de verificare de teren si de birou, intocmirea dosarului de verificare si predarea acestuia la executant, conform Regulamentului pentru verificarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de persoanele fizice si juridice autorizate, aprobat prin Ordinul nr. 535 din 1 octombrie 2001.
    Art. 4
    Prin autorizare se recunoaste capacitatea si capabilitatea tehnico-profesionala a persoanelor fizice si juridice de a realiza si verifica lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, destinate a fi preluate in bazele de date cadastrale organizate la nivelul OJCGC si in Fondul National de Geodezie si Cartografie, conform prevederilor prezentului regulament.

    CAP. 2
    Autorizarea persoanelor fizice

    1. Categoriile de lucrari si conditiile de autorizare

    Art. 5
    Autorizarea persoanelor fizice se solicita si se acorda pentru una sau mai multe categorii de lucrari, cu respectarea conditiilor impuse de prezentul regulament. Categoriile de lucrari care fac obiectul autorizarii sunt urmatoarele:

    Categoria A
    - Proiectarea, executarea, completarea, modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelelor geodezice de referinta
    - Proiectarea, realizarea si intretinerea retelelor de sprijin necesare lucrarilor de trasare si de urmarire a comportarii constructiilor
    - Proiectarea si realizarea lucrarilor de aerofotografiere
    - Proiectarea si realizarea hartilor tematice prin utilizarea inregistrarilor de teledetectie
    - Executarea masuratorilor si lucrarilor tehnice necesare rectificarii hotarelor judetene sau ale teritoriului national
    - Proiectarea, realizarea, actualizarea si editarea hartilor si planurilor analogice si digitale;
    - Executarea proiectelor, planurilor si documentatiilor topografice prevazute in legi, ordonante si hotarari ale Guvernului, precum si in regulamentele, instructiunile si normele de aplicare a acestora

    Categoria B
    - Executarea masuratorilor si lucrarilor tehnice privind comasarile, parcelarile, investitiile, schimburile de terenuri, delimitarile cadastrale si rectificarile de hotare ale teritoriilor administrative, rectificarile limitelor intravilanelor localitatilor, aprobate potrivit legii
    - Executarea masuratorilor si lucrarilor tehnice necesare realizarii si actualizarii evidentelor cadastrale de specialitate, in scopul preluarii si integrarii datelor si informatiilor rezultate din acestea in bazele de date ale cadastrului general
    - Intocmirea documentatiilor topografice privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat, potrivit legii
    - Executarea masuratorilor si lucrarilor tehnice necesare intocmirii documentatiilor privind scoaterea din circuit a terenurilor agricole sau a documentatiilor privind exproprierea pentru o cauza de utilitate publica
    - Elaborarea documentatiilor topografice necesare realizarii investitiilor de orice fel, indiferent de beneficiar

    Categoria C
    - Executarea masuratorilor si lucrarilor tehnice necesare realizarii planurilor de amplasament si delimitare a bunurilor imobile, precum si a documentatiilor aferente, intocmite in scopul inregistrarii acestor bunuri imobile in evidentele cadastrale si juridice sau in scopul utilizarii acestora in circuitul civil, dupa cum urmeaza:
        - inscrierea in cartea funciara cu caracter nedefinitiv a actelor si faptelor juridice privind imobilele situate pe un teritoriu administrativ pentru care nu au fost definitivate documentele cadastrului general;
        - elaborarea documentatiilor topografice necesare realizarii studiilor si proiectelor din domeniul constructiilor, urbanismului si amenajarii teritoriului solicitate de administratia publica centrala si locala pentru emiterea avizelor, certificatelor si autorizatiilor legale, precum si pentru solutionarea aspectelor legate de constituirea sau de reconstituirea proprietatilor;
        - executarea lucrarilor topografice necesare introducerii si intretinerii cadastrului agricol, precum si aplicarii in teren a organizarii teritoriului;
        - executarea lucrarilor topografice necesare punerii in posesie a titularilor prevazuti de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2001.

    Categoria D
    - Executarea si verificarea lucrarilor din categoriile A, B si C
    Art. 6
    Pot solicita autorizarea cetatenii romani cu domiciliul in Romania, care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) au studii superioare de specialitate de lunga durata (inginer cadastru, inginer geodez, inginer topograf, inginer topograf minier), pentru autorizare in categoria de lucrari D, avand o vechime in activitatea de specialitate de minimum 7 ani; cadrele universitare din domeniu pot obtine categoriile de lucrari A si D numai dupa 3 ani vechime in specialitate;
    b) au studii superioare de specialitate de lunga durata (inginer cadastru, inginer geodez, inginer topograf, inginer topograf minier), pentru autorizare in categoria de lucrari A, avand o vechime in activitatea de specialitate de minimum 3 ani;
    c) au studii superioare de specialitate de scurta durata (subinginer cadastru, subinginer geodez, subinginer topograf, subinginer topograf minier, cartograf, ofiter topograf), pentru autorizare in categoria de lucrari A, avand o vechime in activitatea de specialitate de minimum 5 ani;
    d) au studii postliceale sau medii de specialitate (tehnician cadastru, tehnician topograf, tehnician cartograf), pentru autorizare in categoriile de lucrari C si/sau D. Persoana care solicita autorizare pentru categoria de lucrari B trebuie sa aiba o vechime in activitatea de specialitate de minimum 4 ani, iar pentru categoria de lucrari C, numai de 2 ani;
    e) au studii superioare de lunga durata (inginer cadastru, inginer geodez, inginer topograf, inginer topograf minier), studii superioare de scurta durata (subinginer cadastru, subinginer topograf, subinginer topograf minier, subinginer geodez, ofiter topograf, cartograf), pentru autorizare in categoriile de lucrari B si C, avand o vechime in activitatea de specialitate de minimum un an;
    f) au studii organizate de institutiile de invatamant atestate definitiv de Ministerul Educatiei si Cercetarii in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, prin cursuri de reconversie profesionala aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si recunoscute de ONCGC, pentru autorizarea in categoriile de lucrari C si/sau B a persoanelor fizice cu studii superioare care au o vechime in activitatea de specialitate de minimum 3 ani. Pot fi autorizate persoanele fizice care au desfasurat o activitate de specialitate in productie de pana la 2 ani inainte de absolvirea cursului de reconversie profesionala;
    g) persoanele cu studii tehnice superioare de lunga durata, de scurta durata, postliceale care poseda o diploma emisa sau echivalata de Ministerul Educatiei si Cercetarii si care dovedesc prin foaia matricola ca au efectuat cursuri de specialitate in domeniile geodeziei, topografiei, cadastrului, cartografiei, aerofotogrammetriei cu durata de minimum 3 semestre (pentru studii superioare), respectiv 3 trimestre (pentru studii postliceale), cate una din disciplinele mentionate si care au o vechime in activitatea de specialitate inscrisa in carnetul de munca de minimum 2 ani pot solicita admiterea pentru examinare la categoriile de lucrari C si/sau B;
    h) persoanele cu studii medii care au vechime inscrisa in carnetul de munca de minimum 10 ani ca operator masuratori terestre, muncitor topograf si o vechime de minimum 2 ani ca tehnician topograf, tehnician cadastru, pot solicita admiterea pentru examinare la categoria de lucrari C.

    2. Documentele necesare in vederea autorizarii

    Art. 7
    In vederea obtinerii autorizarii persoana interesata va prezenta un dosar de autorizare cu urmatoarele documente:
    a) cerere-tip pentru autorizare, conform modelului prezentat in anexa nr. 1;
    b) curriculum vitae;
    c) lista lucrarilor de specialitate realizate si a celor la care a participat (denumirea lucrarii, zona, perioada, suprafata aproximativa, tipuri de lucrari de specialitate);
    d) diplome de studii, titluri stiintifice, cursuri de pregatire si perfectionare, in copie;
    e) carnet de munca, in copie;
    f) certificat privind cazierul judiciar, eliberat de organele abilitate ale Ministerului de Interne;
    g) chitanta pentru plata taxei de autorizare.
    Art. 8
    (1) Sunt autorizate din oficiu, fara examinare, pentru categoriile de lucrari A, B, C si D persoanele care au studiile mentionate la art. 6 lit. a) si care indeplinesc cel putin una dintre urmatoarele conditii:
    a) au titlul de doctor in domeniul stiintelor ingineresti intr-una dintre specialitatile: geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie;
    b) au atestat de cercetator stiintific principal gradul I, consilier categoria A, clasa I, gradul 1, expert categoria A, clasa 1, gradul 1, inginer gradul I, inginer proiectant gradul IA, cartograf gradul I, care au o vechime in domeniile cadastrului, geodeziei, cartografiei de minimum 10 ani.
    (2) Pentru autorizare persoanele prevazute la alin. (1) trebuie sa depuna un dosar conform prevederilor art. 7.
    Art. 9
    (1) Dosarele de autorizare pentru categoriile de lucrari A, B, C si D se depun direct sau se transmit prin posta la Inspectia de Stat pentru Cadastru, Geodezie si Cartografie (ISCGC) din cadrul ONCGC, iar pentru categoriile de lucrari B si C, la OJCGC.
    (2) Evidenta dosarelor de autorizare depuse conform alin. (1) se tine intr-un registru special destinat acestui scop.
    (3) Dosarele de autorizare, indiferent de decizia comisiei de autorizare (admis/respins), raman in arhiva ONCGC, respectiv a OJCGC.
    (4) Secretarul comisiei de autorizare raspunde de registrul de evidenta a dosarelor de autorizare, precum si de integralitatea si arhivarea acestora.

    3. Procedura de autorizare

    Art. 10
    (1) Autorizarea persoanelor fizice este organizata si coordonata de ISCGC din cadrul ONCGC pentru cei care solicita categoriile de lucrari A, B, C si D.
    (2) Autorizarea persoanelor fizice care solicita categoria de lucrari B si C este organizata si coordonata numai de OJCGC din judetul in care solicitantul isi are domiciliul.
    Art. 11
    Autorizarea pentru categoriile de lucrari A, B, C si D se face de catre o comisie de autorizare (CA), formata din 7 membri si 4 membrii supleanti, organizata la nivelul ONCGC; membrii CA nu pot detine functii de conducere sau de executie in institutii care sunt persoane juridice autorizate in baza regulamentelor ONCGC, sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei.
    Art. 12
    (1) Autorizarea in categoriile de lucrari B si C se face de catre CA organizata la nivelul OJCGC. Aceasta comisie este propusa de directorul general al OJCGC, avizata de directorul general al ISCGC si aprobata de presedinte.
    (2) CA a OJCGC va fi alcatuita din 5 membri si 2 membri supleanti.
    (3) In vederea constituirii CA la nivelul OJCGC se stabileste o lista de cel putin cinci specialisti in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei care se bucura de prestigiu profesional si de autoritate morala; membrii CA nu pot detine functii de conducere sau de executie in institutii care sunt persoane juridice autorizate in baza regulamentelor ONCGC, sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei.
    (4) Secretarul CA este numit de directorul general din cadrul personalului oficiului respectiv.
    Art. 13
    (1) Mandatul fiecarei CA este de 2 ani.
    (2) O persoana nu poate fi simultan membra a mai mult de doua CA.
    (3) Componenta CA se poate modifica la propunerea presedintelui acesteia, ori de cate ori situatia o impune, respectand procedurile prevazute la alin. (1), (2), (4) si la art. 11 si 12.
    (4) Pe parcursul exercitarii mandatului, in cazul in care unul sau mai multe locuri raman vacante, CA va fi completata, urmand procedurile descrise la alin. (1) - (3) si la art. 11 si 12.
    Art. 14
    (1) CA se considera constituita in prezenta a 5 membri, la nivelul ONCGC, respectiv 3 membri, la nivelul OJCGC.
    (2) Deciziile CA se iau cu majoritatea simpla din numarul membrilor prezenti.
    (3) Categoriile de autorizare se acorda prin votul membrilor CA, cu majoritate simpla. In caz de balotaj, presedintele CA are drept de decizie.
    Art. 15
    (1) Dosarele de autorizare sunt verificate preliminar de secretarii CA care intocmesc listele cu solicitarile primite si programeaza persoanele pentru examinare, cu avizul presedintelui CA.
    (2) Secretarii prezinta CA dosarele persoanelor fizice sau juridice.
    Art. 16
    (1) CA analizeaza dosarele prezentate si decide:
    - autorizarea din oficiu;
    - admiterea pentru examinare;
    - solicitarea de completari;
    - respingerea dosarului.
    (2) Deciziile CA se consemneaza intr-un registru de procese-verbale ale sedintelor acesteia si se afiseaza cel tarziu a doua zi dupa sustinerea examenului.
    Art. 17
    Sesiunile de lucru ale CA, constituite in vederea analizarii dosarelor sau a examinarii candidatilor, se convoaca de presedintii acestora, la initiativa secretarilor CA, cu o frecventa care sa asigure rezolvarea operativa a solicitarilor.
    Art. 18
    (1) Examinarea candidatilor care solicita autorizarea pentru categoriile de lucrari A, B, C si D consta in sustinerea de catre acestia in fata CA a unei lucrari la care au participat personal, aleasa de fiecare candidat, astfel incat sa cuprinda aspecte din categoriile de autorizare solicitate.
    (2) Dupa prezentarea lucrarii, candidatul va raspunde la intrebarile CA pe marginea expunerii sale, a listei cu lucrari prezentate in dosarul de autorizare si din domeniile pentru care a solicitat autorizarea.
    Art. 19
    Examinarea candidatilor care solicita autorizarea numai pentru categoriile de lucrari B si C consta intr-o proba practica (lucrari de teren si de birou) stabilita din tematica alcatuita de ISCGC. Continutul acestei tematici va fi adus la cunostinta candidatilor cu cel putin 10 zile inainte de data examinarii. Durata probei practice va fi limitata la maximum 3 ore, pe parcursul unei singure zile.
    Art. 20
    (1) Deciziile CA (admis/respins) sunt evidentiate, sub semnatura membrilor prezenti, in fisele care insotesc fiecare dosar, conform modelului prezentat in anexa nr. 3.
    (2) Deciziile CA se comunica solicitantilor la data examinarii dosarului si sustinerii examenului.
    (3) Deciziile admis/respins, luate in urma examinarii, se afiseaza a doua zi dupa incheierea sesiunii.
    Art. 21
    Deciziile CA pot fi contestate in scris, in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor examinarii.
    Art. 22
    (1) Contestatiile primite la ONCGC/OJCGC se analizeaza in urmatoarea intrunire a CA, in functie de data primirii acestora.
    (2) Decizia finala, adoptata in urma analizei contestatiei, se comunica in scris petentului.
    (3) Petentul nemultumit de modul de solutionare a contestatiei se poate adresa presedintelui ONCGC.
    Art. 23
    (1) In urma autorizarii, persoana fizica va primi de la ONCGC sau, dupa caz, de la OJCGC un certificat de autorizare, conform modelelor prevazute in:
    - anexa nr. 4, pentru categoria de lucrari D;
    - anexa nr. 5, pentru categoria de lucrari A;
    - anexa nr. 6, pentru categoriile de lucrari B si C.
    (2) In termen de 30 de zile de la data autorizarii, persoanele fizice autorizate sunt obligate sa isi confectioneze parafa de autorizare, conform modelului prezentat in anexa nr. 2a), pentru categoriile de lucrari D, A, C si B, si sa inainteze la ONCGC, respectiv la OJCGC, formatul acesteia impreuna cu specimenul de semnatura.

    4. Drepturile si obligatiile persoanelor fizice autorizate

    Art. 24
    Persoanele fizice autorizate au urmatoarele drepturi:
    a) sa desfasoare activitati de specialitate si sa acorde asistenta tehnica in domeniile in care au primit autorizarea;
    b) sa se constituie in asociatii profesionale, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
    c) sa perceapa onorarii pentru activitatile de specialitate desfasurate in scopul efectuarii inscrierilor in cartile funciare cu caracter nedefinitiv si pentru celelalte activitati de specialitate, potrivit legii;
    d) sa isi sustina la receptie lucrarile executate;
    e) sa aiba acces la date si informatii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
    f) persoanele fizice autorizate in categoria de lucrari D au dreptul sa acorde asistenta tehnica si consultanta si sa verifice lucrarile realizate de alte persoane autorizate in categoriile de lucrari A, B si C.
    Art. 25
    Persoanele fizice autorizate au urmatoarele obligatii:
    a) sa respecte standardele, metodologiile, normele, regulamentele si instructiunile elaborate sau avizate de ONCGC, precum si celelalte dispozitii legale in vigoare;
    b) sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor realizate si verificate, conform anexei nr. 8;
    c) sa tina la zi registrul de evidenta a onorariilor incasate si a sumelor datorate si virate catre ONCGC, conform legii;
    d) sa intocmeasca un registru de evidenta cu coordonatele geodezice si cu documentele cartografice, folosite ca urmare a desfasurarii activitatii de specialitate;
    e) sa anunte in termen de 15 zile ISCGC sau, dupa caz, OJCGC orice modificare a conditiilor care au determinat autorizarea;
    f) sa puna la dispozitia inspectorilor imputerniciti de ONCGC sau OJCGC datele necesare pentru verificarea activitatii la categoriile de lucrari in care au fost autorizate, precum si registrele prevazute la lit. b), c) si d);
    g) sa valideze numai lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei corespunzatoare categoriilor in care sunt autorizate;
    h) sa nu pretinda sau sa nu incaseze alte onorarii decat cele stabilite potrivit legii si regulamentelor ONCGC;
    i) periodic, la un interval de maximum 3 ani, persoanele fizice autorizate vor fi supuse auditului.

    CAP. 3
    Autorizarea persoanelor juridice

    1. Conditiile de autorizare

    Art. 26
    Activitatea de realizare si de verificare a lucrarilor din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei poate fi desfasurata de persoane juridice de specialitate care au in statutul si in contractul de societate ca obiect de activitate principal realizarea lucrarilor din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, pe baza autorizatiei legale de functionare, in conditiile legislatiei in vigoare si ale prezentului regulament.
    Art. 27
    Autorizarea persoanelor juridice se solicita si se acorda in conformitate cu evaluarea efectuata potrivit criteriilor prevazute in anexa nr. 10 pentru una dintre urmatoarele clase:
    - Clasa a III-a - pentru categoriile de lucrari B si C, cu punctaj intre 20 si 50 de puncte, obtinut in urma evaluarii;
    - Clasa a II-a - pentru categoria de lucrari A, cu punctaj intre 50 si 80 de puncte, obtinut in urma evaluarii;
    - Clasa I - pentru categoria de lucrari D, cu punctaj intre 80 si 100 puncte, obtinut in urma evaluarii.
    Art. 28
    Persoanele juridice de specialitate au obligatia sa dovedeasca prin documente justificative existenta persoanelor fizice autorizate in calitate de asociat, administrator sau angajat pe o perioada nedeterminata si detinerea sau accesul la mijloacele necesare realizarii si verificarii lucrarilor (dotarea tehnica adecvata, logistica corespunzatoare, asigurarea conditiilor optime de desfasurare a lucrarilor de teren si de birou etc.). Documentele vor fi validate prin semnatura si prin stampila de catre directorul general al oficiului de cadastru, geodezie si cartografie din judetul in care persoana juridica isi are sediul.

    2. Documentele necesare in vederea autorizarii

    Art. 29
    In vederea obtinerii autorizarii persoana juridica interesata va prezenta un dosar de autorizare care va contine:
    a) cerere-tip prin care solicita autorizarea conform anexei nr. 9;
    b) documentele prevazute in anexa nr. 10;
    c) chestionar de evaluare, conform anexei nr. 11;
    d) chitanta pentru plata taxei de autorizare.

    3. Procedura de autorizare

    Art. 30
    (1) Autorizarea se realizeaza, la solicitarea persoanelor juridice, de catre CA constituita la nivelul ONCGC conform prevederilor art. 11.
    (2) Orice dosar de autorizare pentru persoane juridice va fi depus la ISCGC si va fi inregistrat intr-un registru destinat acestui scop. De asemenea, dosarele vor fi arhivate la ONCGC prin grija secretarului CA si cu avizul presedintelui CA.
    Art. 31
    CA analizeaza dosarul de autorizare si in functie de continutul acestuia intocmeste raportul de examinare a documentelor si transmite persoanei juridice autorizate acceptul pentru admiterea sau pentru respingerea dosarului.
    Art. 32
    CA analizeaza chestionarul de evaluare si acorda punctajul in conformitate cu grila de evaluare prevazuta in anexa nr. 12. Presedintele CA verifica punctajul obtinut ca urmare a evaluarii persoanei juridice de catre membrii CA si stabileste clasa de autorizare.
    Art. 33
    (1) Certificatul de autorizare al persoanelor juridice va fi aprobat si semnat de catre presedintele ONCGC, la propunerea presedintelui CA.
    (2) Modelele certificatelor de autorizare sunt prezentate in anexele nr. 7a), 7b), 7c).
    Art. 34
    (1) Certificatul de autorizare al persoanelor juridice este valabil pe o perioada de 5 ani. Prelungirea valabilitatii, retragerea sau anularea acestuia, precum si extinderea sau restrangerea categoriilor de lucrari se efectueaza conform prevederilor prezentului regulament.
    (2) Orice persoana fizica sau juridica autorizata poate solicita oricand examinarea pentru o alta categorie.
    Art. 35
    ISCGC controleaza activitatea persoanelor juridice autorizate pe toata durata de valabilitate a certificatului de autorizare conform urmatoarelor proceduri specifice:
    - evaluari prin sondaj privind respectarea normelor tehnice elaborate sau avizate de ONCGC a calitatii produselor si serviciilor contractate;
    - evaluari privind utilizarea tehnologiilor si mijloacelor folosite pentru indeplinirea cerintelor proiectelor si documentatiilor elaborate;
    - verificari, dupa caz, asupra calitatii aparaturii utilizate.
    Art. 36
    (1) Persoanele juridice autorizate, o data cu obtinerea autorizarii, sunt obligate sa respecte Regulamentul privind controlul activitatii persoanelor autorizate, elaborat de ONCGC.
    (2) Controalele se executa cand situatia o impune sau planificat, cu o periodicitate de pana la 2 ani, conform Programului de audit propus de presedintele CA si aprobat de presedintele ONCGC. Programul de audit va fi adus la cunostinta persoanelor juridice autorizate in termen de 7 zile, dupa aprobarea lui de catre presedintele ONCGC. Rapoartele de audit, precum si raspunsurile la rapoartele de audit se vor intocmi conform modelelor prezentate in anexele nr. 14 si 15.

    4. Drepturile si obligatiile persoanelor juridice autorizate

    Art. 37
    Persoanele juridice autorizate au dreptul:
    a) sa participe la licitatii conform prevederilor legale;
    b) sa incheie contracte si conventii de colaborare;
    c) sa acorde consultanta tehnica de specialitate;
    d) sa execute lucrari si masuratori in categoria de lucrari pentru care au fost autorizate;
    e) sa detina si sa foloseasca parafa conforma modelului prezentat in anexa 2b).
    Art. 38
    (1) Persoanele juridice autorizate sunt obligate sa respecte principiile si regulile fundamentale ale desfasurarii activitatii de specialitate prevazute in Legea nr. 7/1996, cu completarile si modificarile ulterioare, precum si in toate actele si dispozitiile legale in materie, in vigoare, regulamentele, metodologiile, normele si instructiunile tehnice, elaborate sau avizate de ONCGC.
    (2) Orice persoana juridica autorizata este obligata sa asigure perfectionarea profesionala a personalului de specialitate, fapt ce va fi consemnat in Raportul de audit.
    (3) Orice persoana juridica autorizata este obligata sa prezinte la ONCGC, respectiv la OJCGC, specimenul de parafa in termen de 30 de zile de la primirea certificatului de autorizare.
    (4) Persoanele juridice trebuie sa notifice in scris la ISCGC, in termen de 5 zile, modificarea conditiilor care au determinat autorizarea (modificarea statutului de functionare, modificarea sediului, modificarea structurii asociatilor, administratorilor sau angajatilor permanenti, sanctiuni comerciale, stari de faliment etc.).

    CAP. 4
    Raspunderea juridica a persoanelor autorizate

    Art. 39
    Persoanele fizice si juridice autorizate raspund civil, disciplinar, penal, dupa caz, pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor ce le revin, conform prezentului regulament si a legilor in vigoare.
    Art. 40
    (1) Persoanele fizice si juridice autorizate sunt obligate:
    a) sa respecte dispozitiile legale in domeniu, metodologiile, normele tehnice, regulamentele si instructiunile elaborate sau avizate de ONCGC;
    b) sa desfasoare activitatile de specialitate cu aviz de executie si pe baza de documente si date provenite din surse autorizate;
    c) sa nu aduca atingere probitatii si prestigiului profesional;
    d) sa nu refuze repetat si nejustificat desfasurarea de activitati de specialitate si sa nu conditioneze incheierea conventiilor pentru executarea lucrarilor de specialitate de stipularea unor clauze inechitabile.
    (2) Raspunderea disciplinara a persoanei autorizate nu exclude celelalte forme de raspundere juridica.
    Art. 41
    (1) Pentru savarsirea abaterilor disciplinare persoanele fizice si juridice sunt sanctionate cu:
    a) avertisment;
    b) amenda de la 2.000.000 lei la 50.000.000 lei;
    c) suspendarea certificatului de autorizare pe o perioada de 1 - 6 luni;
    d) retragerea certificatului de autorizare.
    (2) Punerea in aplicare a sanctiunilor prevazute la alin. (1) se face conform prevederilor prezentului regulament, precum si altor prevederi legale in materie.
    Art. 42
    Persoanele fizice autorizate sunt sanctionate cu avertisment in cazul in care se constata nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 25 si 40.
    Art. 43
    (1) Persoana fizica autorizata este sanctionata cu amenda:
    1. de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, in urmatoarele cazuri:
    a) dupa primul avertisment;
    b) pentru neindeplinirea obligatiilor prevazute de art. 25 lit. b), c), d), f), g), h);
    c) pentru abaterile disciplinare prevazute la art. 40.
    2. de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei
    - dupa aplicarea primei amenzi, pentru incalcari ale obligatiilor prevazute la art. 25 lit. b), c), d), f), g), h) si pentru abaterile disciplinare prevazute la art. 40.
    (2) Plata amenzilor se face pe baza de chitanta la ONCGC sau, dupa caz, la OJCGC.
    (3) Achitarea amenzilor se face in termen de maximum 15 zile de la incheierea procesului-verbal. Dupa acest termen autorizatia se suspenda pana la achitarea amenzilor.
    (4) Persoana fizica autorizata, sanctionata conform art. 43 alin. (1), va fi scutita de plata integrala a amenzii daca achita jumatate din aceasta in 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal de constatare a abaterilor disciplinare.
    (5) Amenzile prevazute la alin. (1) au regim de venituri extrabugetare si sunt destinate realizarii obiectului de activitate al ONCGC.
    (6) Pentru abateri grave de la prevederile prezentului regulament ONCGC, respectiv OJCGC si OCGCMB pot trece direct la suspendarea Certificatului de autorizare, cand persoana fizica a fost deja sanctionata cu avertisment.
    Art. 44
    (1) Raspunderea disciplinara a persoanelor juridice autorizate este angajata pentru faptele proprii, precum si pentru acte savarsite de persoanele fizice autorizate angajate.
    (2) Pentru faptele proprii persoana juridica autorizata raspunde prin reprezentantii sai legali.
    Art. 45
    (1) La constatarea abaterilor persoanele juridice autorizate sunt sanctionate conform art. 41.
    (2) In cazul in care abaterea a fost savarsita de mai multe persoane sanctiunea se aplica pentru fiecare persoana.
    Art. 46
    Persoanele juridice autorizate sunt sanctionate cu avertisment in cazul in care se constata nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 38 si 40 din prezentul regulament.
    Art. 47
    Persoana juridica autorizata este sanctionata cu amenda intre 2.000.000 lei si 50.000.000 lei, in functie de gravitatea faptei, pentru:
    a) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 38 si 40;
    b) daca a fost sanctionata cu avertisment si se abate in continuare de la prevederile prezentului regulament si ale legilor in vigoare.
    Art. 48
    (1) Certificatul de autorizare al persoanelor fizice si juridice se suspenda in urmatoarele cazuri:
    a) la prima abatere disciplinara facuta dupa ce a fost deja sanctionat conform art. 43 si, respectiv, 47;
    b) cand persoana autorizata se afla in curs de cercetare penala pentru o infractiune in legatura cu activitatea sa;
    c) in caz de pierdere sau de distrugere a Certificatului de autorizare si/sau a parafei;
    d) in caz de incapacitate temporara de munca a persoanei fizice care executa lucrarile pentru care a fost autorizata, constatata in conditiile legii.
    (2) Suspendarea Certificatului de autorizare poate fi aplicata pe o perioada de 1 - 6 luni de la data inregistrarii actiunii de suspendare.
    (3) La constatarea conditiilor de suspendare, ISCGC anunta in scris persoana juridica autorizata despre suspendarea Certificatului de autorizare si o atentioneaza ca in intervalul prevazut la alin. (2) trebuie sa elimine cauza pentru care i-a fost suspendat Certificatul de autorizare.
    Art. 49
    Certificatul de autorizare al persoanelor fizice si juridice va fi retras la prima abatere disciplinara facuta, dupa ce a fost deja sanctionat conform prevederilor art. 48.
    Art. 50
    (1) Certificatul de autorizare al persoanelor fizice autorizate isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele cazuri:
    a) la cererea persoanei fizice autorizate;
    b) in conditiile art. 49;
    c) la decesul sau la declararea judecatoreasca a mortii persoanei fizice respective;
    d) la punerea sub interdictie a persoanei fizice autorizate prin hotarare judecatoreasca irevocabila;
    e) in cazul depasirii termenului de inaintare a specimenului de parafa catre ONCGC, respectiv catre OJCGC, conform art. 23 alin. (2).
    (2) Certificatul de autorizare al persoanelor juridice autorizate isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele cazuri:
    a) la cererea persoanei juridice autorizate;
    b) in conditiile art. 49;
    c) la punerea sub interdictie a persoanei juridice autorizate prin hotarare judecatoreasca irevocabila;
    d) la incetarea calitatii de persoana juridica;
    e) in cazul depasirii termenului de inaintare a specimenului de parafa catre ONCGC, respectiv catre OJCGC, conform art. 38 alin. (3).
    Art. 51
    Abaterile disciplinare savarsite de persoanele fizice si juridice autorizate se constata de catre persoanele imputernicite prin ordin al presedintelui ONCGC sau al directorului general OJCGC, dupa caz, care intocmesc un proces-verbal de constatare, conform modelului prezentat in anexa nr. 13.
    Art. 52
    Aplicarea sanctiunilor disciplinare se face astfel:
    1. amenda si avertismentul se aplica de agentul constatator;
    2. suspendarea, retragerea si incetarea valabilitatii Certificatului de autorizare se aplica la propunerea directorului general al ISCGC sau al OJCGC, dupa caz, cu aprobarea presedintelui ONCGC.
    Art. 53
    Sanctiunile pot fi contestate, in scris, la ONCGC, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea instiintarii. Dupa aceasta data sanctiunea este considerata definitiva.
    Art. 54
    La constatarea unor abateri de la conditiile de autorizare, ISCGC anunta in scris persoana juridica autorizata suspendarea Certificatului de autorizare pentru motivele impuse de prezentul regulament.
    Art. 55
    Pe durata suspendarii sau retragerii Certificatului de autorizare persoanele fizice si juridice autorizate nu au dreptul sa faca uz de Certificatul de autorizare si de parafa acordate de ONCGC, respectiv de OJCGC. In caz contrar se considera infractiune si se pedepseste conform legilor in vigoare.
    Art. 56
    Suspendarea autorizarii se considera ridicata la data intocmirii raspunsului de indeplinire a masurilor inscrise de persoanele imputernicite de ONCGC sau de OJCGC, sau, dupa caz, in procesul-verbal de constatare ori in Raportul de audit.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 57
    Remunerarea membrilor CA se va face potrivit legii.
    Art. 58
    Persoanele fizice cu studii superioare de specialitate de lunga durata sau de scurta durata pot solicita autorizarea in categoriile de lucrari B si C numai la oficiul de cadastru, geodezie si cartografie din judetul respectiv sau din municipiul Bucuresti, in care solicitantul isi are domiciliul.
    Art. 59
    (1) Persoana fizica sau juridica ale carei insemne de autorizare (certificat si/sau parafa) sunt degradate, distruse sau pierdute va anunta acest fapt, in scris, emitentului autorizarii (ONCGC sau OJCGC) in termen de 7 zile de la constatare. De asemenea, insemnele respective vor fi declarate nule prin publicitate intr-un ziar de circulatie nationala.
    (2) ONCGC, respectiv OJCGC, va proceda la eliberarea unui duplicat al certificatului de autorizare respectiv, cu un numar nou de serie, la solicitarea scrisa, prezentata de persoana in cauza. Solicitarea va fi insotita de un exemplar din ziarul in care s-a publicat declaratia de nulitate si de chitanta pentru plata taxei de autorizare. In cazul confectionarii unei noi parafe se inregistreaza specimenul respectiv.
    Art. 60
    Executantii de lucrari in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei au obligatia sa prezinte beneficiarului Certificatul de autorizare.
    Art. 61
    Raspunderea pentru aplicarea prezentului regulament revine ONCGC si, respectiv, OJCGC, care vor lua masurile necesare pentru indeplinirea prevederilor sale.
    Art. 62
    (1) Plata operatiunilor ocazionate de eliberarea certificatelor de autorizare se face potrivit listei tarifelor aprobate prin ordinul presedintelui ONCGC.
    (2) In cazul in care persoana fizica sau juridica solicita reexaminarea in vederea autorizarii se va achita o noua taxa de autorizare conform alin. (1).
    Art. 63
    Persoanele fizice si juridice autorizate in baza "Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei", aprobat prin Ordinul presedintelui ONCGC nr. 983 din 5 decembrie 2000, care se abroga, trebuie sa se reautorizeze pana la 30 iunie 2002 in baza noului regulament de autorizare.
    Art. 64
    Modelul oficial de parafa pentru persoanele juridice autorizate este cel prezentat in anexa nr. 2b).
    Art. 65
    Documentatiile intocmite de persoanele juridice autorizate vor fi parafate cu stampila persoanei fizice autorizate care a executat/verificat lucrarea si stampila persoanei juridice autorizate.
    Art. 66
    (1) ONCGC intocmeste tabelul tuturor persoanelor autorizate, pe care il comunica OJCGC si OCGCMB.
    (2) De asemenea, tabelul prevazut la alin. (1) se comunica Ministerului Justitiei si Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, care il vor transmite birourilor de carte funciara, respectiv birourilor notarilor publici.
    (3) Actualizarea tabelului prevazut la alin. (1) se va face trimestrial.
    Art. 67
    OJCGC/OCGCMB tin evidenta persoanelor fizice autorizate din categoriile B si C si o comunica ONCGC.
    Art. 68
    (1) Documentele din dosarele de autorizare au caracter confidential.
    (2) Taxa de autorizare este de 500.000 lei pentru persoanele fizice si de 5.000.000 lei pentru persoanele juridice. Orice taxa de autorizare se achita de solicitant o data cu depunerea dosarului de autorizare sau reautorizare la oficiul respectiv.
    Art. 69
    Anexele nr. 1 - 15 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1

         MODEL DE CERERE PENTRU AUTORIZAREA PERSOANELOR FIZICE

                       Domnule director general,

    Subsemnatul/subsemnata ............................. nascut/nascuta la data de ......./....../......... in localitatea ............................, judetul ...................... tara ......................, avand cetatenia romana, domiciliat/domiciliata in localitatea .........................., str. ........................... nr. ...., bl. ......, sc. ......., et. ........, ap. ........., sectorul/judetul ......................., telefon .................., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| posesor/posesoare al/a diplomei de inginer/subinginer/tehnician seria/numarul ...................., promotia ..................., eliberata de ........................ din ...................., solicit autorizarea in categoria de lucrari A/B/C/D.
    In sustinerea cererii anexez urmatoarele:
    1. curriculum vitae;
    2. lista de lucrari;
    3. copii de pe actele de studii si specializari;
    4. copie de pe carnetul de munca;
    5. chitanta pentru plata tarifului de autorizare;
    6. certificat de cazier judiciar eliberat de Ministerul de Interne.
    Declar ca am luat cunostinta de obligatiile ce imi revin potrivit Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei si inteleg sa le respect intocmai.

     Localitatea ............. Data ...../.../...       Semnatura ............

    ANEXA 2a)

                            Model de parafa

    Figura 1, reprezentand modelul parafei de autorizare a persoanelor fizice, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 686 din 30 octombrie 2001, la pagina 7.

    ANEXA 2b)

                            Model de parafa

    Figura 2, reprezentand modelul parafei de autorizare a persoanelor juridice, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 686 din 30 octombrie 2001, la pagina 7.
------------
    *) Seria este indicativul rutier al judetului care elibereaza Certificatul de autorizare.

    ANEXA 3

                           FISA DE ANALIZA
           a dosarului si de examinare in vederea autorizarii

    Numele si prenumele solicitantului .................
    Numarul de inregistrare a dosarului ......./........
    Data analizei/examinarii .........../......../......

    In conformitate cu prevederile din Regulamentul privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei membrii Comisiei de autorizare procedand la analiza dosarului si/sau la examinarea candidatului decid dupa cum urmeaza:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si prenumele |   Autorizare  |Rezultatul | Rezultatul |Semnatura |
|crt.|      membrilor      |       in      | analizei  | examinarii |          |
|    |     permanenti      |    categoria  | dosarului |candidatului|          |
|____|_____________________|_______________|___________|____________|__________|
| 1. |                     | A | B | C | D | admis     | admis      |          |
|    |                     |   |   |   |   | respins   | respins    |          |
|____|_____________________|___|___|___|___|___________|____________|__________|
| 2. |                     | A | B | C | D | admis     | admis      |          |
|    |                     |   |   |   |   | respins   | respins    |          |
|____|_____________________|___|___|___|___|___________|____________|__________|
| 3. |                     | A | B | C | D | admis     | admis      |          |
|    |                     |   |   |   |   | respins   | respins    |          |
|____|_____________________|___|___|___|___|___________|____________|__________|
| 4. |                     | A | B | C | D | admis     | admis      |          |
|    |                     |   |   |   |   | respins   | respins    |          |
|____|_____________________|___|___|___|___|___________|____________|__________|
| 5. |                     | A | B | C | D | admis     | admis      |          |
|    |                     |   |   |   |   | respins   | respins    |          |
|____|_____________________|___|___|___|___|___________|____________|__________|
| 6. |                     | A | B | C | D | admis     | admis      |          |
|    |                     |   |   |   |   | respins   | respins    |          |
|____|_____________________|___|___|___|___|___________|____________|__________|
| 7. |                     | A | B | C | D | admis     | admis      |          |
|    |                     |   |   |   |   | respins   | respins    |          |
|____|_____________________|___|___|___|___|___________|____________|__________|

    Pe baza rezultatelor de mai sus, Comisia de autorizare:
    1. ADMITE/RESPINGE dosarul pentru AUTORIZAREA DIN OFICIU.
    2. ADMITE/RESPINGE dosarul pentru EXAMINAREA CANDIDATULUI.
    3. In urma sustinerii probelor, il declara ADMIS/RESPINS.
    4. Ii acorda Certificatul de autorizare in categoria de lucrari A/B/C/D.
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si prenumele |   Autorizare  |Rezultatul | Rezultatul |Semnatura |
|crt.|      membrilor      |       in      | analizei  | examinarii |          |
|    |      supleanti      |    categoria  | dosarului |candidatului|          |
|____|_____________________|_______________|___________|____________|__________|
| 1. |                     | A | B | C | D | admis     | admis      |          |
|    |                     |   |   |   |   | respins   | respins    |          |
|____|_____________________|___|___|___|___|___________|____________|__________|
| 2. |                     | A | B | C | D | admis     | admis      |          |
|    |                     |   |   |   |   | respins   | respins    |          |
|____|_____________________|___|___|___|___|___________|____________|__________|
| 3. |                     | A | B | C | D | admis     | admis      |          |
|    |                     |   |   |   |   | respins   | respins    |          |
|____|_____________________|___|___|___|___|___________|____________|__________|
| 4. |                     | A | B | C | D | admis     | admis      |          |
|    |                     |   |   |   |   | respins   | respins    |          |
|____|_____________________|___|___|___|___|___________|____________|__________|

                  Presedintele Comisiei de autorizare

    ANEXA 4

 ___________________________   ________________________________________________
|     Oficiul National      | |            GUVERNUL ROMANIEI                   |
| de Cadastru, Geodezie si  | |      MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE         |
|       Cartografie         | |   Oficiul National de Cadastru, Geodezie si    |
|                           | |               Cartografie                      |
| Domnul/Doamna ........... | |                                                |
| ......................... | |                                                |
| localitatea ...........   | |          Certificat de autorizare              |
| judetul ...............   | |                                                |
| str. ..................   | |                                                |
| nr. ... bl. ... sc. ...   | |          Domnul/Doamna ...........,            |
| et. ... ap. ... cod       | | nascut(a) la data de ..... in localitatea ..., |
| numeric personal ........ | | judetul ....., cod numeric personal ........., |
| .................... este | | este autorizat(a) sa realizeze si sa verifice  |
| autorizat(a) sa realizeze | |     lucrari de specialitate in domeniile       |
| si sa verifice lucrari de | |    cadastrului, geodeziei si cartografiei      |
| specialitate in domeniile | |             din categoria D                    |
| cadastrului, geodeziei si | |  conform regulamentului aprobat prin Ordinul   |
| cartografiei din categoria| |  ministrului administratiei publice nr. 538    |
|      D                    | |            din 1 octombrie 2001                |
|                           | |                                                |
| Primita de .............  | |                                                |
| Act de identitate ......  | |     Presedintele             Secretarul        |
| Data ...................  | | Comisiei de autorizare  Comisiei de autorizare |
| Seria ....... Nr. .....   | |                                                |
|                           | |   Data .........                               |
|       Secretarul          | |                           Seria ..... Nr. .... |
|  Comisiei de autorizare   | |                                                |
|___________________________| |________________________________________________|

    ANEXA 5

 ___________________________   ________________________________________________
|     Oficiul National      | |             GUVERNUL ROMANIEI                  |
| de Cadastru, Geodezie si  | |      MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE         |
|       Cartografie         | |   Oficiul National de Cadastru, Geodezie si    |
|                           | |               Cartografie                      |
| Domnul/Doamna ........... | |                                                |
| ......................... | |                                                |
| localitatea ...........   | |          Certificat de autorizare              |
| judetul ...............   | |                                                |
| str. ..................   | |                                                |
| nr. ... bl. ... sc. ...   | |          Domnul/Doamna ...........,            |
| et. ... ap. ... cod       | | nascut(a) la data de ..... in localitatea ..., |
| numeric personal ........ | | judetul ....., cod numeric personal ........., |
| .................... este | |   este autorizat(a) sa realizeze lucrari de    |
| autorizat(a) sa realizeze | |         specialitate in domeniile              |
| lucrari de specialitate   | |    cadastrului, geodeziei si cartografiei      |
| in domeniile cadastrului, | |             din categoria A                    |
| geodeziei si cartografiei | |  conform regulamentului aprobat prin Ordinul   |
| din categoria             | |  ministrului administratiei publice nr. 538    |
|          A                | |            din 1 octombrie 2001                |
|                           | |                                                |
| Primita de .............  | |                                                |
| Act de identitate ......  | |     Presedintele               Secretarul      |
| Data ...................  | | Comisiei de autorizare  Comisiei de autorizare |
| Seria ...... Nr. .....    | |                                                |
|                           | |   Data .........                               |
|       Secretarul          | |                           Seria ..... Nr. .... |
|  Comisiei de autorizare   | |                                                |
|___________________________| |________________________________________________|

    ANEXA 6

 ___________________________   ________________________________________________
|     Oficiul National      | |            GUVERNUL ROMANIEI                   |
| de Cadastru, Geodezie si  | |      MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE         |
|       Cartografie         | |   Oficiul National de Cadastru, Geodezie si    |
|                           | |               Cartografie                      |
| Domnul/Doamna ........... | |                                                |
| ......................... | |                                                |
| localitatea ...........   | |          Certificat de autorizare              |
| judetul ...............   | |                                                |
| str. ..................   | |                                                |
| nr. ... bl. ... sc. ...   | |          Domnul/Doamna ...........,            |
| et. ... ap. ... cod       | | nascut(a) la data de ..... in localitatea ..., |
| numeric personal ........ | | judetul ....., cod numeric personal ........., |
| .................... este | |   este autorizat(a) sa realizeze lucrari de    |
| autorizat(a) sa realizeze | |         specialitate in domeniile              |
| lucrari de specialitate   | |    cadastrului, geodeziei si cartografiei      |
| in domeniile cadastrului, | |           din categoriile B, C                 |
| geodeziei si cartografiei | |  conform regulamentului aprobat prin Ordinul   |
| din categoriile           | |  ministrului administratiei publice nr. 538    |
|     B, C                  | |            din 1 octombrie 2001                |
|                           | |                                                |
| Primita de .............  | |                                                |
| Act de identitate ......  | |     Presedintele               Secretarul      |
| Data ...................  | | Comisiei de autorizare  Comisiei de autorizare |
| Seria ..... Nr. .....     | |                                                |
|                           | |   Data .........                               |
|       Secretarul          | |                           Seria ..... Nr. .... |
|  Comisiei de autorizare   | |                                                |
|___________________________| |________________________________________________|

    ANEXA 7a)

 ___________________________   ________________________________________________
|     Oficiul National      | |            GUVERNUL ROMANIEI                   |
| de Cadastru, Geodezie si  | |      MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE         |
|       Cartografie         | |   Oficiul National de Cadastru, Geodezie si    |
|                           | |               Cartografie                      |
| Domnul/Doamna ........... | |                                                |
| ......................... | |                                                |
| localitatea ...........   | |          Certificat de autorizare              |
| judetul ...............   | |                                                |
| str. ..................   | |        ..............................          |
| nr. ... bl. ... sc. ...   | |        (denumirea persoanei juridice)          |
| et. ... ap. ... cod       | |    avand certificatul de inmatriculare la      |
| numeric personal ........ | | Registrul Comertului seria ... nr. ...... cu   |
| .................... este | | sediul in localitatea ....... str. ........... |
| autorizat sa realizeze    | |  nr. ... bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...,   |
| lucrari de specialitate   | |   judetul ......... autorizata sa realizeze    |
| in domeniile cadastrului, | |      lucrari de specialitate in domeniile      |
| geodeziei si cartografiei | |     cadastrului, geodeziei si cartografiei     |
| din                       | | clasa III, conform regulamentului aprobat prin |
|       clasa III           | |   Ordinul ministrului administratiei publice   |
|                           | |        nr. 538 din 1 octombrie 2001            |
| Primita de .............  | |                                                |
| Act de identitate ......  | |     Presedintele            Presedintele       |
| Data ...................  | |     ONCGC               Comisiei de autorizare |
| Seria ...... Nr. .....    | |                                                |
|                           | |                                                |
|       Secretarul          | |   Data .........                               |
|  Comisiei de autorizare   | |                           Seria ..... Nr. .... |
|___________________________| |________________________________________________|

    ANEXA 7b)

 ___________________________   ________________________________________________
|     Oficiul National      | |            GUVERNUL ROMANIEI                   |
| de Cadastru, Geodezie si  | |      MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE         |
|       Cartografie         | |   Oficiul National de Cadastru, Geodezie si    |
|                           | |                Cartografie                     |
| Domnul/Doamna ........... | |                                                |
| ......................... | |                                                |
| localitatea ...........   | |          Certificat de autorizare              |
| judetul ...............   | |                                                |
| str. ..................   | |        ..............................          |
| nr. ... bl. ... sc. ...   | |        (denumirea persoanei juridice)          |
| et. ... ap. ... cod       | |    avand certificatul de inmatriculare la      |
| numeric personal ........ | | Registrul Comertului seria ... nr. ...... cu   |
| .................... este | | sediul in localitatea ....... str. ........... |
| autorizata sa realizeze   | |  nr. ... bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...,   |
| lucrari de specialitate   | | judetul ......... este autorizata sa realizeze |
| in domeniile cadastrului, | |      lucrari de specialitate in domeniile      |
| geodeziei si cartografiei | |     cadastrului, geodeziei si cartografiei     |
| din                       | | clasa II, conform regulamentului aprobat prin  |
|       clasa II            | |   Ordinul ministrului administratiei publice   |
|                           | |        nr. 538 din 1 octombrie 2001            |
| Primita de .............  | |                                                |
| Act de identitate ......  | |     Presedintele            Presedintele       |
| Data ...................  | |       ONCGC             Comisiei de autorizare |
| Seria ...... Nr. .....    | |                                                |
|                           | |                                                |
|       Secretarul          | |   Data .........                               |
|  Comisiei de autorizare   | |                           Seria ..... Nr. .... |
|___________________________| |________________________________________________|

    ANEXA 7c)

 ___________________________   ________________________________________________
|     Oficiul National      | |             GUVERNUL ROMANIEI                  |
| de Cadastru, Geodezie si  | |      MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE         |
|       Cartografie         | |   Oficiul National de Cadastru, Geodezie si    |
|                           | |                Cartografie                     |
| Domnul/Doamna ........... | |                                                |
| ......................... | |                                                |
| localitatea ...........   | |          Certificat de autorizare              |
| judetul ...............   | |                                                |
| str. ..................   | |        ..............................          |
| nr. ... bl. ... sc. ...   | |        (denumirea persoanei juridice)          |
| et. ... ap. ... cod       | |    avand certificatul de inmatriculare la      |
| numeric personal ........ | | Registrul Comertului seria ... nr. ...... cu   |
| .................... este | | sediul in localitatea ....... str. ........... |
| autorizat(a) sa realizeze | |  nr. ... bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...,   |
| si sa verifice lucrari de | | judetul ......... autorizata sa realizeze si   |
| specialitate in domeniile | | verifice lucrari de specialitate in domeniile  |
| cadastrului, geodeziei si | |     cadastrului, geodeziei si cartografiei     |
| cartografiei din          | |  clasa I, conform regulamentului aprobat prin  |
|       clasa I             | |   Ordinul ministrului administratiei publice   |
|                           | |        nr. 538 din 1 octombrie 2001            |
| Primita de .............  | |                                                |
| Act de identitate ......  | |     Presedintele             Presedintele      |
| Data ...................  | |        ONCGC            Comisiei de autorizare |
| Seria ..... Nr. .....     | |                                                |
|                           | |                                                |
|       Secretarul          | |   Data .........                               |
|  Comisiei de autorizare   | |                           Seria ... Nr. ....   |
|___________________________| |________________________________________________|

    ANEXA 8

    Numele si prenumele persoanei fizice/juridice autorizate ...........
    Certificat de autorizare nr. ............ din ......... pentru categoria de lucrari

                           REGISTRU DE EVIDENTA
                   a lucrarilor realizate si verificate
 ____________________________________________________________________
|Nr.  |    Data    |     Data    |          | Beneficiar | Executant :
|crt. | realizarii | verificarii | Lucrarea | (denumire, | (denumire,:
|     |            |             |          |   adresa)  |   adresa) :
|_____|____________|_____________|__________|____________|___________:
|_____|____________|_____________|__________|____________|___________:
|_____|____________|_____________|__________|____________|___________:
|_____|____________|_____________|__________|____________|___________:
|_____|____________|_____________|__________|____________|___________:
|_____|____________|_____________|__________|____________|___________:
|_____|____________|_____________|__________|____________|___________:
|_____|____________|_____________|__________|____________|___________:

                             - continuare -
 ____________________________________________________________________
:Nr.  |  Contract   |     Aviz    |   Termen   |                     |
:crt. | de executie | de executie | de predare |     Observatii      |
:     |             |             | a lucrarii |                     |
:_____|_____________|_____________|____________|_____________________|
:_____|_____________|_____________|____________|_____________________|
:_____|_____________|_____________|____________|_____________________|
:_____|_____________|_____________|____________|_____________________|
:_____|_____________|_____________|____________|_____________________|
:_____|_____________|_____________|____________|_____________________|
:_____|_____________|_____________|____________|_____________________|
:_____|_____________|_____________|____________|_____________________|

                      Semnatura si stampila

    ANEXA 9

    MODEL DE CERERE-TIP PENTRU SOLICITAREA AUTORIZARII PERSOANELOR JURIDICE

                            Domnule presedinte,

    ............................................................................
                        (denumirea persoanei juridice)
cu sediul in localitatea ............................, str. .................... nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ......, ap. ..., sectorul/judetul ..............., telefon .............., fax ..................... reprezentata prin .................................... in calitate de ......................, solicit autorizarea in calitate de persoana juridica pentru a realiza si a verifica lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei in clasele I, II sau III conform Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei.
    In sustinerea cererii anexez urmatoarele:

                  Localitatea                Data .........

                                 Semnatura

                 Domnului presedinte al Comisiei de autorizare

    ANEXA 10

                                 LISTA
documentelor necesare pentru autorizarea persoanelor juridice

    1. Copii legalizate de pe documentele privind infiintarea, organizarea si functionarea persoanei juridice:
    1.1. Certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului;
    1.2. Actul constitutiv al persoanei juridice;
    1.3. Statutul societatii comerciale;
    1.4. Codul fiscal;
    1.5. Certificatul de bonitate emis de banca;
    1.6. Dovada capacitatii financiare emisa de Directia generala a finantelor publice;
    1.7. Certificatul emis de oficiul registrului comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a municipiului Bucuresti cu mentiuni privind falimentul, condamnari, amenzi, abuz de incredere, fals, abateri;
    2. Copii de pe documentele reprezentantului legal, administratorului sau asociatului autorizat si, dupa caz, ale angajatilor permanenti autorizati ca persoane fizice pentru domeniul in care solicita autorizarea (carnet de munca, contract individual de munca pe perioada nedeterminata, copie de pe autorizatia persoanei fizice angajate la societatea comerciala).
    3. Chestionarul de evaluare
    * Declaram ca am luat la cunostinta de obligatiile ce ne revin potrivit Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul sa realizeze si sa verifice lucrari de cadastru, geodezie si cartografie pe teritoriul Romaniei si intelegem sa le respectam intocmai.

    Localitatea ..............................
    Data ...................

                                                     Semnatura

    NOTA:
    Pentru persoanele juridice nou-infiintate nu se vor transmite punctele 1.5, 1.6 si 1.7.

    ANEXA 11

                   CHESTIONAR DE EVALUARE

    I. Informatii generale

    1. Denumirea/numele si sediul/adresa
    2. Numarul si data inregistrarii la registrul comertului
    3. Codul fiscal
    4. Capitalul social
    5. Obiectul de activitate
    6. Principalele contracte privind realizarea sau verificarea unor lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei
    7. Activitati de service (propriu sau pe baza de contract).

    II. Informatii privind experienta

    1. Denumirea lucrarilor/bunurilor/serviciilor realizate sau verificate (nr. contract, perioada, beneficiarul, calificativ obtinut la receptie)
    2. Denumirea persoanelor fizice sau juridice beneficiare si valoarea contractelor incheiate cu acestea, conform pct. I.
    3. Gradul de realizare si de respectare a termenelor in raport cu contractele incheiate (informatiile se vor prezenta sub forma de tabel).

    III. Informatii privind bonitatea

    1. Obligatii contractuale neonorate, motivul
    2. Daca au fost declarati in stare de faliment sau daca au comis infractiuni sau contraventii prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice de bunuri si servicii
    3. Daca s-au cedat drepturi prevazute in contracte incheiate in beneficiul creditorilor
    4. Daca au cedat bunuri si servicii sau le-au ipotecat in beneficiul creditorilor
    5. Daca au existat litigii referitoare la neefectuarea platilor sau litigiilor de calitate, motivul

    Nota:
    Informatiile vor contine situatia la data completarii chestionarului de evaluare.

    IV. Informatii privind capacitatea financiara

    1. Activ total, din care: - active circulante
    2. Pasiv total, din care: - obligatii catre terti
                              - credite bancare
    3. Venituri totale
    4. Cheltuieli totale
    5. Profit brut
    Prezentarea ultimului bilant incheiat la data de ..............., vizat de Directia generala a finantelor publice a judetului ......................../a Municipiului Bucuresti.

    V. Informatii privind asigurarea cu personal

    1. Personal angajat permanent total, din care:
    a) personal de conducere (numar total, din care, un numar de ............. cu pregatire in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei)
    b) personal de executie, angajat cu contract individual de munca (numele, studii, varsta, ani de experienta in domeniile A, B, C, D, alte informatii), total, din care:
    - studii superioare de specialitate (inclusiv subingineri)
    - studii medii de specialitate
    - studii superioare economice, juridice, de alte specialitati
    - studii medii economice, de alte specialitati
    - muncitori, soferi, personal auxiliar
    c) persoane fizice autorizate, total, din care:
    - in categoria de lucrari D
    - in categoria de lucrari A,
    - in categoriile de lucrari B si C
    d) persoane fizice neautorizate, total, din care:
    - studii superioare de specialitate
    - studii medii de specialitate
    - studii superioare de alte specialitati
    - studii medii de alte specialitati
    - muncitori, soferi, personal auxiliar

    NOTA:
    Informatiile de la pct. 1 vor fi insotite de copii de pe carnetele de munca (prima si ultima fila), certificatele de autorizare, contractele sau conventiile civile de colaborare.

    VI. Informatii privind dotarea tehnica, mijloace fixe, materiale si logistica

    1. Sedii si/sau spatii, suprafata totala, din care:
    - incaperi destinate lucrarilor de specialitate (numar, suprafata)
    - incaperi destinate arhivelor, bazelor de date si birourilor de documente cu caracter secret (numar, suprafata)
    - incaperi cu alte destinatii (numar, suprafata).
    2. Mijloace fixe direct productive sau linii tehnologice, total, din care:
    - aparatura de masurat clasica/moderna (denumire, numar de inventar, precizie de masurare, tip, stare, valoare orientativa)
    - aparatura hardware si mijloace de calcul (numar, denumire, tip, stare, valoare orientativa)
    - software utilizat (denumire, numar licente, producator, destinatie, provenienta, performante)
    3. Mijloace de transport, total, din care:
    - autoturisme (marca, starea, anul de fabricatie)
    - autoutilitare, microbuze, masini de teren (marca, starea, anul de fabricatie)
    - autocamioane, autobuze (marca, starea, anul de fabricatie)
    4. Alte materiale si logistica de specialitate: borne, semnale, marci, balize, piramide, mijloace auxiliare de amplasare si masurare etc. (denumire, tip, stare, destinatie, provenienta).

    NOTA:
    Chestionarul de evaluare va fi insotit de documente justificative privind proprietatea sau modalitatea utilizarii acestora (conventii, contracte de inchiriere sau de imprumut etc.).
    Documentele care atesta existenta sau accesul la dotarea tehnica, mijloacele fixe, materiale si logistica vor fi prezentate si vizate de directorul general al OJCGC de pe raza zonei in care isi are sediul principal persoana juridica ce solicita autorizarea.

    ANEXA 12

    ONCGC
    ISCGC

              STABILIREA PUNCTAJULUI IN VEDEREA AUTORIZARII

    ........................ cu sediul in ..................................
    ........................................................................
    In conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei, ca urmare a examinarii dosarului de autorizare s-a procedat la evaluarea persoanei juridice ................... si la stabilirea punctajului necesar autorizarii:
    A. Stabilirea punctajului
    1. CAPABILITATE (Pc.)
    1 - 30: - performante anterioare in domeniu
    1 - 40: - personal de specialitate
    1 - 20: - bonitatea firmei si capacitatea financiara
    10 - recomandari si certificate de buna executie
    2. DOTAREA TEHNICA (pt.)
    1 - 50: - aparatura topo
    1 - 45: - aparatura info si software profesional
    1 - 5: - mijloace de transport
________________________________________________________________________________
    PUNCTAJ FINAL
    PF = Pc * 0.40 + Pt * 0.60
________________________________________________________________________________
    B. Semnatura membrilor Comisiei de autorizare
_________________________________________________________________
|Nr. |                               |         |                 |
|crt.|      Numele si prenumele      | Punctaj |    Semnatura    |
|____|_______________________________|_________|_________________|
| 1. |                               |         |                 |
|____|_______________________________|_________|_________________|
| 2. |                               |         |                 |
|____|_______________________________|_________|_________________|
| 3. |                               |         |                 |
|____|_______________________________|_________|_________________|
| 4. |                               |         |                 |
|____|_______________________________|_________|_________________|
| 5. |                               |         |                 |
|____|_______________________________|_________|_________________|
| 6. |                               |         |                 |
|____|_______________________________|_________|_________________|
| 7. |                               |         |                 |
|____|_______________________________|_________|_________________|

                        (suma P )
                               f
    Punctaj obtinut P = ---------
                     T      n

    n = numarul membrilor comisiei
    Propunem admiterea/respingerea dosarului de autorizare.
    Propunem autorizarea persoanei juridice in clasa I/II/III ..................

                Presedintele comisiei de autorizare

    ANEXA 13

                         PROCES-VERBAL Nr. ........
                           incheiat azi .........

    Subsemnatul ............................, in calitate de reprezentant al ONCGC/OJCGC, salariat al ..........................., pentru constatarea abaterilor disciplinare si aplicarea sanctiunilor in conformitate cu Regulamentul de autorizare a persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei, am constatat urmatoarele:
    1. Locul constatarii: teritoriul administrativ al localitatii ......................................, judetul ...............................,
    2. Identitatea persoanei autorizate: numele si prenumele (denumirea), Certificatul de autorizare cu seria ....... nr. ............... domiciliata (cu sediul) in judetul (sectorul) ................, localitatea .................... str. ..................... nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., buletin/carte de identitate seria ....... nr. .........., emis de Circa de Politie ............. la data ............, avand ocupatia ...................., salariat al ....................., cu sediul in judetul/sectorul .............., localitatea .................................., str. ........................... nr. ......., sc. ....., et. ......, ap. ..... .
    3. Descrierea abaterii .....................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    Fapta constatata constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza cu avertisment/amenda/suspendare
    - amenda este de .........................
    4. Mentiuni
    - privind achitarea amenzii
    - daca contravenientul nu este de fata, refuza sau nu poate sa semneze.
    - ..........................................................................
    5. Precizari privind plata amenzii
    Plata amenzii se va face la ONCGC sau, dupa caz, la OJCGC in contul ...... .
    Persoana autorizata se angajeaza sub semnatura sa achite, in cel mult 48 ore de la data incheierii procesului-verbal, jumatate din minimul amenzii. Contravenientul a luat la cunostinta de continutul procesului-verbal.

            Semnatura persoanei autorizate
    ............................  .................
    (numele, prenumele, in clar)    (semnatura)

               Reprezentant ONCGC/OJCGC
          ..................................
                      (semnatura)

    ANEXA 14

    OFICIUL NATIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE          F-ONCGC-001

    Raport de audit nr. ........... data ..............
    Echipa de audit ..........................................................
                    ..........................................................
                    ..........................................................
    Persoana fizica sau juridica autorizata auditata .........................
                                                     .........................
 _________________________________________________________________________
|Nr. | Activitatea supusa auditului | Neconformitatea |     Tipul de      :
|crt.|                              |    constatata   |  neconformitate   :
|    |                              |                 | Major, M/minor, m :
|____|______________________________|_________________|___________________:
|____|______________________________|_________________|___________________:
|____|______________________________|_________________|___________________:
|____|______________________________|_________________|___________________:
|____|______________________________|_________________|___________________:
|____|______________________________|_________________|___________________:

                          - continuare -
 ________________________________________________________________
:Nr. | Data eliminarii |   Semnatura persoanei   |   Semnatura   |
:crt.| neconformitatii | fizice/reprezentantului |  auditorului  |
:    |                 |   persoanei juridice    |               |
:    |                 |       autorizate        |               |
:____|_________________|_________________________|_______________|
:____|_________________|_________________________|_______________|
:____|_________________|_________________________|_______________|
:____|_________________|_________________________|_______________|
:____|_________________|_________________________|_______________|
:____|_________________|_________________________|_______________|

        Sef echipa de audit                 Persoana fizica autorizata/
                                        Reprezentant al persoanei juridice

    ANEXA 15

    OFICIUL NATIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE          F-ONCGC-002

    Raspuns la raportul de audit nr. ......... data ...........
    Echipa de audit ........................................................
                    ........................................................
                    ........................................................
    Persoana fizica sau juridica autorizata auditata .......................
                                                     .......................
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Neconformitatea| Actiunile|   Tipul de   |     Semnatura     | Semnatura |
|crt.|   constata    | corective|neconformitate| persoanei fizice/ |auditorului|
|    |               |          |   Major, M   | reprezentantului  |           |
|    |               |          |   minor, m   | persoanei juridice|           |
|    |               |          |              |     autorizate    |           |
|____|_______________|__________|______________|___________________|___________|
|____|_______________|__________|______________|___________________|___________|
|____|_______________|__________|______________|___________________|___________|
|____|_______________|__________|______________|___________________|___________|
|____|_______________|__________|______________|___________________|___________|
|____|_______________|__________|______________|___________________|___________|

        Sef echipa de audit                 Persoana fizica autorizata/
                                         Reprezentant al persoanei juridice

                            ABREVIERI

    CA - Comisia de autorizare
    ISCGC - Inspectia de Stat pentru Cadastru, Geodezie si Cartografie
    ONCGC - Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie
    OJCGC   Oficiul Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie
    OCGCMB   Oficiul de Cadastru, Geodezie si Cartografie al Municipiului BucurestiSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 538/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 538 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 538/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu