E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 527 din 25 noiembrie 1997

pentru aprobarea Normelor de organizare si efectuare a transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 50 bis  din  4 februarie 1998


SmartCity3


    In temeiul Ordonantei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, al Ordonantei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere si al Hotararii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,
    ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele de organizare si efectuare a transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Departamentul transporturilor rutiere, Oficiul Rutier Central si Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Ordinul ministrului transporturilor nr. 585/1992 isi inceteaza aplicabilitatea.
    Art. 4
    Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Ministrul transporturilor,
                           Traian Basescu

    ANEXA 0

                            NORME
de organizare si efectuare a transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora

    PARTEA I
    Organizarea si efectuarea transporturilor rutiere

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Transporturile rutiere publice si/sau in interes propriu se pot efectua numai pe baza licentei de transport si a licentei de executie, dupa caz, eliberate de Ministerul Transporturilor prin Oficiul Rutier Central.
    Transporturile in interes propriu pot fi transporturi in folos propriu sau in interes personal.
    Art. 2
    (1) Licentele de transport pot fi:
    - licente de transport rutier public;
    - licente de transport in folos propriu.
    (2) Licentele de executie pot fi:
    - licente de executie pentru transporturile nationale;
    - licente de executie pentru transporturile internationale.
    Art. 3
    Licentele prevazute la art. 1 si 2 se elibereaza pe baza unor caiete de sarcini, in conditiile prezentelor norme.
    Art. 4
    (1) Caietul de sarcini este documentul obligatoriu, care contine conditiile pe care operatorul de transport trebuie sa le indeplineasca pentru efectuarea unui transport de calitate, in conditii de siguranta si protectie a mediului.
    (2) Dupa depunerea angajamentului scris, operatorul de transport primeste licentele corespunzatoare, care ii dau dreptul sa efectueze respectivele categorii si tipuri de transporturi.
    Art. 5
    Transporturile rutiere de marfuri si persoane, in interes personal, se pot efectua fara licenta de transport si de executie, cu respectarea reglementarilor privind circulatia si transportul pe drumurile publice.
    Art. 6
    (1) Transporturile rutiere nationale de marfuri si persoane, in folos propriu, cu exceptia transporturilor periculoase sau agabaritice, se pot efectua fara licenta de transport si de executie, daca vehiculul se afla in proprietatea persoanei fizice sau juridice care efectueaza transportul.
    (2) Transporturile rutiere nationale de marfuri si persoane, in folos propriu, pot fi efectuate cu vehicule inchiriate, cu respectarea uneia dintre urmatoarele conditii, care va fi mentionata in mod expres in contractul de inchiriere:
    - proprietarul vehiculului (locatorul) detine licenta de transport public si licenta de executie pentru vehiculul inchiriat, fiind direct raspunzator de respectarea caietelor de sarcini si a reglementarilor legale in vigoare;
    - persoana fizica sau juridica ce a luat cu chirie vehiculul (locatarul) detine licenta de transport si are obligatia sa obtina licenta de executie pentru vehiculul inchiriat, fiind direct raspunzator de respectarea caietelor de sarcini si a reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 7
    Operatorii de transport rutier romani au acces la activitatea de transport pe baza de licente, cu indeplinirea conditiilor de onorabilitate, dotare tehnica, capacitate profesionala si financiara, stabilite prin prezentele norme, si numai dupa inscrierea in Registrul operatorilor de transport rutier.
    Art. 8
    Eliberarea licentelor de transport si a licentelor de executie, precum si controlul desfasurarii activitatii de transport rutier se realizeaza prin Oficiul Rutier Central si serviciile sale organizate la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti.
    Art. 9
    Licentele de transport si licentele de executie sunt documente de valoare, cu regim special, emise in conditiile prezentelor norme.
    Art. 10
    Termenii specifici utilizati in prezentele norme sunt definiti in anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 44/1997.

    CAP. 2
    Licenta de transport
    Generalitati

    Art. 11
    Operatorii de transport in interes public sau in folos propriu, care executa transporturi rutiere pentru care este obligatorie detinerea de licente, indiferent de capacitatea vehiculelor utilizate, au obligatia de a dobandi licenta de transport intr-un numar de exemplare corespunzator filialelor, sucursalelor sau punctelor de lucru proprii din alte judete.
    Art. 12
    Licenta de transport se intocmeste intr-un singur exemplar original pentru fiecare operator de transport si in atatea exemplare de serviciu [model - anexa nr. 1c) la prezentele norme], corespunzatoare numarului de filiale, sucursale, puncte de lucru etc. ale operatorului de transport din alte judete.
    Art. 13
    Operatorul de transport are obligatia transmiterii unui exemplar de serviciu al licentei de transport la fiecare filiala, sucursala, punct de lucru etc., acestea instiintand pentru luare in evidenta serviciul rutier judetean pe teritoriul caruia isi au sediul.
    Art. 14
    Licenta de transport se atribuie pentru o perioada de 5 ani de la data eliberarii si este valabila in conditiile vizarii sale anuale de catre Oficiul Rutier Central, cu plata tarifelor aferente. Modelele licentelor de transport public si transport in folos propriu sunt prezentate in anexele nr. 1a) si 1b) la prezentele norme.
    Art. 15
    La vizarea anuala a licentei de transport, Oficiul Rutier Central va proceda la verificarea actualizarii documentelor care au stat la baza emiterii acesteia si la reactualizarea dosarului operatorului de transport.
    Art. 16
    Licenta de transport este documentul nominal al operatorului de transport si nu este transmisibila.
    Art. 17
    Licenta de transport, impreuna cu caietul de sarcini, se pastreaza in original de catre operatorul de transport la sediul acestuia.

    Eliberarea licentei de transport
    Art. 18
    Pentru dobandirea licentei de transport public, operatorul de transport trebuie sa faca dovada ca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) onorabilitate;
    b) capacitate financiara;
    c) baza materiala;
    d) capacitate profesionala.
    Pentru dobandirea licentei de transport in folos propriu operatorul de transport trebuie sa faca doar dovada indeplinirii conditiilor de baza materiala si capacitate profesionala.
    a) Conditia de onorabilitate
    Se considera a fi indeplinita conditia de onorabilitate atunci cand administratorul si persoanele care conduc efectiv si permanent activitatea de transport rutier satisfac urmatoarele conditii:
    - nu au fost condamnate pentru infractiuni penale grave, inclusiv de natura comerciala, si nu au interdictia exercitarii unor drepturi civile;
    - nu au fost declarate necorespunzatoare sa exercite activitatea de transport rutier, de catre autoritatea competenta.
    b) Conditia capacitatii financiare
    Operatorul de transport indeplineste aceasta conditie, daca prezinta scrisoarea de bonitate din partea bancii sau a bancilor unde detine conturi.
    c) Conditii de baza materiala
    Operatorul de transport trebuie sa faca dovada ca detine in proprietate sau cu chirie mijloace de transport, prezentand la Oficiului Rutier Central lista cu structura parcului de autovehicule si vehicule - propriu sau inchiriat -, cu precizarea numarului de inmatriculare, marcii si tipului de vehicul, anului fabricatiei, caracteristicilor constructive si amenajarilor speciale, precum si atestarea starii tehnice a acestora.
    Operatorul de transport trebuie sa faca si dovada posibilitatilor de parcare.
    d) Conditii privind capacitatea profesionala
    Operatorul de transport trebuie sa desemneze o persoana, pentru organizarea si conducerea nemijlocita a activitatii de transport, care trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    - competenta profesionala;
    - probitate morala.
    Pentru a putea indeplini aceasta functie, intre persoana care organizeaza si conduce activitatea de transport si operatorul de transport trebuie sa fie incheiat un contract de munca legal sau o conventie civila de prestari servicii inregistrata la Camera de munca, cu exceptia cazului in care persoana desemnata este chiar administratorul operatorului de transport.
    Organizarea si conducerea nemijlocita a activitatii de transport pot fi facute si de catre o persoana juridica, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
    - sa faca dovada ca are ca obiect de activitate organizarea si conducerea nemijlocita a activitatii de transport;
    - sa aiba angajate cu carte de munca una sau mai multe persoane cu studii superioare care sa indeplineasca conditiile prevazute de prezentele norme.
    In cazul persoanelor fizice autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990 ce au ca obiect de activitate transporturi nationale si detin pana la doua autovehicule (indiferent de capacitate), organizarea si conducerea nemijlocita a activitatii de transport pot fi facute si de catre un sofer cu o vechime de minimum 3 ani.
    Art. 19
    Procedura de eliberare a licentei de transport este urmatoarea:
    1. La serviciul rutier din judetul unde este stabilit sediul operatorului de transport se prezinta un dosar care trebuie sa cuprinda documentatia solicitata.
    Actele se prezinta in original si in copie, pentru certificarea autenticitatii de catre serviciul rutier, si sunt urmatoarele:
    a) cererea operatorului de transport, cu indicarea eventualelor filiale, sucursale, puncte de lucru etc. din alte judete, pentru care se solicita exemplare de serviciu ale licentei;
    b) certificatul de inmatriculare de la oficiul registrului comertului si statutul operatorului. Pentru obtinerea licentei de transport public din statutul prezentat trebuie sa reiasa explicit ca efectuarea de transporturi rutiere este obiect de activitate al acestuia;
    c) autorizatia emisa in baza Decretului-lege nr. 54/1990 pentru persoanele fizice, din care sa rezulte ca pot efectua transporturi rutiere;
    d) actul legal de infiintare pentru fundatii, asociatii nonprofit si altele asemenea, impreuna cu statutul acestora, din care sa rezulte ca pot desfasura activitati de transport rutier;
    e) lista vehiculelor detinute, atestate pentru circulatia pe drumurile publice prin dovada de inspectie tehnica;
    f) dovada posibilitatilor de parcare a vehiculelor detinute, care poate fi titlul de proprietate ori contractul de inchiriere, dupa caz;
    g) actele persoanei desemnate sa organizeze si sa conduca nemijlocit activitatea de transport, si anume:
    - contractul de munca sau conventia civila de prestari servicii inregistrata la camera de munca teritoriala;
    - decizia de numire;
    - diploma de studii, care poate fi:
      - de invatamant superior tehnic, specialitatea transport rutier, autovehicule rutiere, management si productie in transporturi, automobile si tractoare sau echivalenta cu transporturi auto, recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale;
      - de invatamant superior tehnic sau economic cu specializare si in transporturi (economia industriei, constructii si transporturi, mecanica agricola etc.);
      - de bacalaureat, insotita de carnetul de munca din care sa rezulte cel putin 3 ani vechime de incadrare in domeniul transporturilor rutiere, in functiile de: inspector cu siguranta circulatiei, sef garaj, contabil, impiegat auto, sef autocoloana, tehnician, maistru instructor, revizor tehnic, maistru auto, sofer cu activitate T.I.R. si altele asemenea;
      - de bacalaureat, insotita de certificat de absolvire a unui curs de formare profesionala in domeniul transporturilor rutiere, recunoscut de Ministerul Transporturilor;
      - curriculum vitae al persoanei desemnate, care sa cuprinda functiile indeplinite si durata lor in activitatea de transport rutier;
      - cazierul judiciar;
      - atestat de consilier de siguranta publica pentru transportul de marfuri periculoase, obtinut in urma unui curs de pregatire recunoscut de Ministerul Transporturilor;
      - adeverinta din care sa reiasa ca a detinut functii de conducere in activitatea de transport international de calatori, cel putin 2 ani, in cazul in care operatorul de transport executa transport international de calatori prin servicii regulate;
    h) cazierul judiciar al administratorului;
    i) declaratie pe propria raspundere a administratorului, din care sa reiasa ca indeplineste conditiile prevazute la art. 18 lit. a) si b);
    j) adeverinta necuprinderii pe lista speciala a Ministerului Finantelor;
    k) o scrisoare de bonitate de la unitatea sau unitatile bancare unde are deschise conturi.
    2. Serviciul rutier judetean analizeaza dosarul depus de operatorul de transport si, in functie de indeplinirea conditiilor de licentiere, in termen de 15 zile, elibereaza licenta de transport sau comunica in scris refuzul motivat al eliberarii licentei de transport, dupa caz.
    3. Contestatiile operatorului de transport cu privire la refuzul de eliberare a licentei de transport se depun, in termen de 15 zile de la comunicare, la Oficiul Rutier Central, care are obligatia de a le rezolva in termen de 30 de zile de la prezentare.
    Art. 20
    Licenta de transport se elibereaza dupa prezentarea documentului de plata a tarifului de eliberare (ordin de plata, foaie de varsamant, recipisa cec etc.) si a unui angajament scris al administratorului, conform modelului prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme.
    Art. 21
    Anual, o data cu vizarea licentei de transport si a exemplarelor de serviciu ale acesteia de catre emitent, persoana desemnata sa conduca si sa organizeze nemijlocit activitatea de transport a operatorului de transport va fi testata la sediul serviciului rutier care a eliberat licenta de transport.
    Testarea are ca scop verificarea cunostintelor din legile si reglementarile specifice prevazute in caietul de sarcini al licentei de transport.
    Testul se sustine pe formulare tip grila aprobate de Ministerul Transporturilor.
    In caz de nepromovare a testului, solicitantul este reprogramat in termen de 10 zile pentru o noua testare.
    In conditiile in care nici dupa a doua examinare testul nu este promovat, persoana respectiva isi pierde calitatea de organizator al activitatii de transport si este obligata sa urmeze un curs de formare profesionala.
    Art. 22
    Pierderea, sustragerea sau deteriorarea licentelor de transport se anunta de catre operatorul de transport la serviciul rutier teritorial emitent, in termen de 15 zile, care va elibera un duplicat, cu plata tarifelor aferente. Pierderea sau sustragerea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

    Suspendarea si anularea licentei de transport
    Art. 23
    Licenta de transport se poate suspenda sau anula in caz de abateri grave sau repetate de la reglementarile specifice privind transportul rutier si protectia mediului sau cand una dintre conditiile impuse pentru obtinerea licentei de    transport nu mai este indeplinita.
    Suspendarea licentei de transport se dispune de catre serviciul rutier teritorial in urmatoarele cazuri:
    - operatorul de transport nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza dobandirii licentei de transport;
    - incalcari ale prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 44/1997 sau ale caietului de sarcini al licentei de transport, constatate de organele abilitate sa execute controlul;
    - executarea altor categorii si tipuri de transport decat cele pentru care vehiculul detine licenta de executie;
    - utilizarea vehiculelor din administrarea operatorului de transport la transportul de produse de contrabanda, droguri, arme si munitii, materiale radioactive, treceri ilegale de persoane peste frontiera;
    - nerespectarea in mod repetat a locului de parcare comunicat;
    - reclamatii repetate adresate serviciului rutier teritorial, din partea beneficiarilor sau a altor organe, privind calitatea prestatiilor realizate, confirmate, comunicate in scris detinatorului de licenta si neremediate.
    Licenta de transport suspendata se poate reacorda, la cererea operatorului de transport, astfel:
    - prima data, la 3 luni de la data suspendarii;
    - a doua oara, la 6 luni de la data suspendarii.
    Oficiul Rutier Central poate reacorda licenta de transport suspendata, inaintea termenului stabilit de serviciul rutier teritorial, in cazuri speciale si din motive bine intemeiate.
    Art. 24
    Anularea licentei de transport se dispune de catre serviciul rutier teritorial, la a treia suspendare sau in urmatoarele cazuri:
    - comiterea a mai mult de doua accidente grave, colective, in decursul unui an calendaristic, soldate cu victime omenesti sau cu deteriorarea grava a mediului inconjurator, din vina operatorului de transport sau a angajatilor acestuia;
    - falsificarea documentelor de transport de catre operatorul de transport sau angajatii acestuia si utilizarea lor la efectuarea transporturilor.
    Art. 25
    Impotriva masurii de suspendare sau de anulare a licentei de transport, operatorul de transport se poate adresa cu plangere instantelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.
    Art. 26
    In cazul in care masura anularii licentei de transport ramane definitiva, serviciul rutier va proceda la anularea pozitiei respective din Registrul operatorilor de transport rutier.

    Caietul de sarcini al licentei de transport
    Art. 27
    Caietul de sarcini contine conditiile si obligatiile pe care operatorul de transport le cunoaste si se angajeaza sa le respecte in organizarea si executarea activitatii de transport.
    Art. 28
    Caietul de sarcini cuprinde prevederi din:
    - legi si reglementari specifice privind activitatea de transport;
    - acorduri si conventii internationale, privind transporturi rutiere, la care Romania este parte sau a aderat;
    - alte prevederi specifice pentru categoriile si tipurile de transport pentru care se acorda licenta.
    Art. 29
    Caietul de sarcini anexa la licenta de transport se elibereaza de catre Oficiul Rutier Central prin serviciile rutiere teritoriale, avand acelasi numar si aceeasi perioada de valabilitate ca si licenta de transport pe care o insoteste.
    Art. 30
    Caietul de sarcini se completeaza de drept cu prevederile legale aparute dupa data intocmirii lui.
    Art. 31
    Caietul de sarcini al licentei de transport, al carui model este prezentat in anexa nr. 3 la prezentele norme, poate fi modificat si completat de catre Ministerul Transporturilor ori de cate ori este cazul.

    CAP. 3
    Registrul operatorilor de transport rutier

    Art. 32
    Datele privind operatorii de transport detinatori de licenta de transport se inscriu in Registrul operatorilor de transport rutier, tinut la fiecare serviciu rutier teritorial, care cuprinde:
    - numarul curent;
    - denumirea operatorului de transport;
    - adresa si numarul de telefon;
    - numarul de inregistrare de la camera de comert, codul fiscal;
    - tipul capitalului (de stat, privat, strain, mixt);
    - numarul de dosar la serviciul rutier judetean;
    - data eliberarii licentei de transport;
    - seria si numarul licentei de transport si numarul exemplarelor de serviciu;
    - adresele si numerele de telefon ale filialelor;
    - vizele anuale;
    - semnatura de primire a licentei;
    - numele si prenumele administratorului;
    - persoana desemnata de operatorul de transport pentru organizarea si conducerea nemijlocita a activitatii de transport;
    - suspendarea, contestatiile, modul de rezolvare;
    - sanctiunile;
    - alte mentiuni.
    Registrul in care se trec aceste date va avea filele numerotate, legate si sigilate.
    Registrul operatorilor de transport rutier va fi structurat pe doua sectiuni, respectiv pentru transport public si transport in folos propriu.
    Datele cuprinse in Registrul operatorilor de transport rutier se vor pastra si pe suport magnetic la sediul serviciului rutier teritorial, ca parte din banca de date a acestora.
    La expirarea perioadei de valabilitate a licentei de transport, operatorului de transport si se elibereaza o noua licenta, in conditiile reactualizarii dosarului initial, cu pastrarea numarului din Registrul operatorilor de transport rutier.

    CAP. 4
    Licenta de executie
    Generalitati

    Art. 33
    Licenta de executie este documentul prin care operatorul de transport rutier poate sa execute anumite categorii si tipuri de transport rutier, in conformitate cu caietele de sarcini.
    Licenta de executie poate fi, dupa caz, licenta de executie pentru vehicul si/sau licenta de executie pentru traseu.
    Art. 34
    Sunt obligati sa detina licenta de executie pentru vehicul operatorii de transport public pentru toate tipurile de transport national si international, precum si operatorii de transport in folos propriu pentru transporturi internationale de marfuri si persoane, transporturi nationale rutiere de marfuri periculoase sau agabaritice.
    Art. 35
    Sunt obligati sa detina licenta pentru traseu operatorii de transport care efectueaza transport de persoane prin servicii regulate.
    Art. 36
    Licentele de executie pentru vehicul sunt emise de catre Ministerul Transporturilor prin Oficiului Rutier Central si sunt eliberate de Oficiul Rutier Central prin serviciile rutiere teritoriale, pentru o perioada de pana la un an, dar nu mai putin de 3 luni, operatorilor de transport detinatori ai licentei de transport.

    A. Licenta de executie pentru vehicul
    Art. 37
    Licenta de executie pentru vehicul se emite nominal pentru fiecare dintre mijloacele de transport cu inspectia tehnica valabila, indiferent de capacitatea de transport, si este netransmisibila. Modelele de licente sunt prevazute in anexele nr. 4 a), 4 b) si 4 c) la prezentele norme.
    Documentele care stau la baza emiterii licentei de executie pentru vehicul sunt, dupa caz, pentru fiecare tip de transport in parte:
    - cartea de identitate sau certificatul de inmatriculare din care sa rezulte caracteristicile constructive ale vehiculului;
    - talonul - anexa la certificatul de inmatriculare, cu inspectia tehnica valabila;
    - certificatul eliberat de Registrul Auto Roman:
      - privind gradul de poluare cu noxe;
      - de clasificare pe stele si categorii;
      - pentru produse periculoase si toxice.
    - certificatul eliberat de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare pentru materiale radioactive;
    - certificatul eliberat de organisme specializate, abilitate, pentru fiecare grupa de produse periculoase, conform Acordului european referitor la transportul rutier al marfurilor periculoase (ADR).
    Pentru conformitate, documentele vor fi prezentate la sediul serviciului rutier, in original si in copie.
    In cazul expirarii valabilitatii inspectiei tehnice periodice, precum si a certificatelor enumerate mai sus, operatorul de transport are obligatia reinnoirii imediate a acestora.
    Licentele de executie pentru vehicul se elibereaza pentru transportul national si/sau transportul international.
    Licenta de executie pentru vehicul pentru transporturile internationale da dreptul vehiculelor care indeplinesc conditiile prevazute de inspectia tehnica sa efectueze transporturi de marfuri sau pasageri in trafic international, avand dreptul de a trece frontiera de stat a Romaniei in acest scop.
    Art. 38
    La fiecare serviciu rutier teritorial se va deschide un registru de evidenta, care va cuprinde informatii despre toate vehiculele ce efectueaza transporturi din judetul respectiv, ca parte componenta a bancii de date.
    Datele inscrise vor fi:
    - numarul curent;
    - operatorul de transport;
    - numarul de inmatriculare;
    - marca;
    - tipul;
    - anul fabricatiei;
    - masa proprie;
    - masa totala autorizata;
    - caracteristicile constructive;
    - amenajarile speciale;
    - seria, numarul si tipul licentei de executie;
    - tipul si categoria de transport;
    - numarul de locuri pe scaune, inclusiv al soferului.
    Informatiile vor fi pastrate si pe suport magnetic.
    Art. 39
    Serviciul rutier emitent, in termen de 10 zile de la depunerea tuturor documentelor prevazute, emite licentele de executie pentru vehicul sau comunica in scris operatorului de transport refuzul motivat al emiterii licentei de executie pentru vehicul.
    Art. 40
    Operatorul de transport, impreuna cu persoana imputernicita, atestata pentru conducerea si organizarea nemijlocita a activitatii de transport raspund de utilizarea licentelor de executie pentru vehicul si instruirea personalului pentru efectuarea transporturilor in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini.
    Art. 41
    Utilizarea de catre o alta persoana juridica sau fizica, detinatoare de licenta de transport, a licentei de executie pentru vehicul apartinand unui alt operator de transport nu este permisa.
    Licenta de executie pentru vehicul, eliberata in baza licentei de transport, da dreptul efectuarii de transporturi numai operatorului de transport caruia i-a fost eliberata.
    Art. 42
    Renuntarea la licenta de executie pentru vehicul se poate face in urmatoarele cazuri:
    a) incetarea activitatii ca operator de transport;
    b) vehiculul nu mai indeplineste conditiile tehnice care au stat la baza acordarii licentei de executie.
    Art. 43
    Licenta de executie pentru vehicul poate fi suspendata de emitent in cazul in care nu sunt respectate conditiile impuse la eliberare.
    Art. 44
    Contestatia impotriva masurii de suspendare sau de anulare a licentei de executie pentru vehicul se depune, in termen de 15 zile de la comunicare, la Oficiul Rutier Central.
    Art. 45
    In cazul in care masura aplicata este confirmata de Oficiul Rutier Central, operatorul de transport se poate adresa cu plangere instantelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.
    Art. 46
    Licenta de executie pentru vehicul se restituie dupa ce operatorul de transport face dovada ca au fost inlaturate cauzele care au condus la retragerea acesteia, cu plata tarifelor aferente.
    Art. 47
    Durata de valabilitate a licentei de executie pentru vehicul este de un an de la data eliberarii ei, fara a depasi perioada de valabilitate a licentei de transport. Se pot emite licente de executie pentru vehicul pe o perioada limitata de timp, dar nu mai putin de 3 luni de la data emiterii.
    Art. 48
    Pierderea, sustragerea sau deteriorarea licentelor de executie pentru vehicul se comunica la serviciul rutier emitent in termen de 15 zile de la data constatarii, acestea inlocuindu-se cu documente noi, cu plata tarifelor aferente. Licentele pierdute sau sustrase se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

    Cazuri particulare la eliberarea licentelor de executie pentru vehicul
    A. 1. Transporturi ocazionale si turistice de persoane in trafic intern si international
    Art. 49
    Transporturile ocazionale si turistice de persoane in trafic intern si international pot fi executate de catre operatorii de transport in baza urmatoarelor documente, dupa caz:
    - licenta de transport;
    - licenta de executie pentru vehicul, corespunzatoare tipului si categoriei de transport;
    - contract sau comanda din partea beneficiarului transportului ori a unei agentii de turism;
    - lista pasagerilor transportati, intocmita de beneficiar, care, pana la aparitia altor dispozitii, va fi vizata de catre serviciul rutier teritorial cu minimum 24 de ore inainte de efectuarea cursei. Dupa vizare, transportul va fi evidentiat in fisa transportatorului;
    - asigurarea serviciilor turistice platite (voucher).
    Operatorii de transport care efectueaza transporturi rutiere internationale de persoane, ocazionale sau turistice, in folos propriu, trebuie sa faca si dovada ca persoanele transportate sunt angajati ai operatorului de transport sau membrii de familie ai acestora.
    In cazul transporturilor internationale de persoane, turistice sau ocazionale, se vor utiliza foi de parcurs tip ASOR (Acordul de la Dublin privind serviciile ocazionale internationale de calatori, efectuate cu autocare sau autobuze) al caror model este prezentat in anexa nr. 5 la prezentele norme.
    Foaia de parcurs tip ASOR cuprinde urmatoarele feluri de servicii de transport:
    A. - circuitele cu "usile inchise", adica serviciile prin care acelasi vehicul este utilizat pentru transportul aceluiasi grup de pasageri pe intregul traseu si aducerea lui inapoi la locul de plecare, acest loc fiind situat pe teritoriul tarii de inregistrare a operatorului de transport (casuta "A" pe foaia de parcurs tip ASOR).
    B. - servicii care fac calatoria de dus cu pasageri si calatoria de intors fara pasageri. Locul de plecare este situat pe teritoriul tarii de inregistrare a operatorului de transport (casuta "B" pe foaia de parcurs tip ASOR).
    C. - servicii pentru care cursa de dus se efectueaza fara pasageri si cursa de intors cu pasageri, pasagerii fiind imbarcati in acelasi loc, cu conditia sa fie indeplinita una dintre urmatoarele conditii:
    C1. - pasagerii constituie un grup format sub un contract de transport incheiat pe teritoriul unei parti contractante, alta decat cea in care operatorul de transport este inregistrat sau de unde pasagerii sunt ambarcati, contract incheiat inainte de sosirea grupului in tara de imbarcare. Pasagerii sunt transportati in teritoriul tarii de resedinta a operatorului de transport.
    C2. - pasagerii au fost adusi anterior, printr-un serviciu la care se refera punctul "B", de catre acelasi transportator, in teritoriul unei parti contractante, de unde pasagerii sunt imbarcati din nou si transportati in teritoriul tarii de resedinta a operatorului de transport.
    C3. - pasagerii au fost invitati sa calatoreasca de pe teritoriul unei parti contractante pe teritoriul altei parti contractante, costul transportului fiind suportat de persoana care a facut invitatia. Acesti pasageri trebuie sa constituie un grup omogen, care nu a fost constituit in mod special in vederea acestei calatorii; grupul este adus apoi pe teritoriul tarii de resedinta a operatorului de transport.
    Modul de utilizare a foii de parcurs tip ASOR se stabileste de Ministerul Transporturilor.

    A.2. Transporturile in regim TAXI
    Art. 50
    Transporturile in regim TAXI se desfasoara cu autovehicule omologate in acest sens si cu aparat de taxare (omologat de Biroul National de Metrologie Legala din Romania), aflat in functiune pe toata durata transportului.
    Derularea acestui tip de transport se efectueaza fara lista de pasageri sau comanda de transport, taxarea facandu-se strict in baza indicatiilor aparatului de taxare.
    Art. 51
    Cursele se pot derula:
    a) in interiorul localitatii unde autovehiculul are parcarea (conform certificatului de inmatriculare);
    b) interurban;
    c) international.
    In cazul curselor de tip a) transportul se desfasoara in conformitate cu normele emise de catre consiliile locale.
    In cazul curselor de tip b) transportul se desfasoara pe baza de licenta de transport si licenta de executie pentru transport national.
    In cazul curselor de tip c) transportul se desfasoara pe baza de licenta de transport si licenta de executie pentru transport international.
    Licentele de transport si cele de executie pentru vehicul eliberate pentru transporturile de tip TAXI (tip b si tip c) sunt valabile si in interiorul localitatilor de plecare/destinatie sau pe care vehiculele le tranziteaza.
    Amplasarea si modul de utilizare a statiilor TAXI se stabilesc de catre consiliile locale.

    A.3. Transporturi de marfuri in trafic international
    Art. 52
    Transporturile internationale de marfuri se pot efectua numai de catre operatorii de transport rutier (persoane fizice sau juridice cu sediul pe teritoriul Romaniei) cu vehicule inmatriculate in Romania si cu respectarea reglementarilor internationale stabilite prin acordurile rutiere bilaterale, precum si a altor acorduri si conventii internationale la care Romania a aderat sau este parte.
    Autovehiculele care efectueaza aceasta categorie de transporturi vor fi echipate cu aparate de control (tahograf), omologate international, instalate si sigilate conform prescriptiilor tehnice specifice.
    Art. 53
    Transporturile rutiere internationale de marfuri se executa in conformitate cu prevederile prezentelor norme, pe baza de licenta de transport public sau in folos propriu si a licentelor de executie pentru vehicul.
    Art. 54
    Distribuirea autorizatiilor pentru transporturile internationale de marfuri si a autorizatiilor multiple tip CEMT (Conferinta Europeana a Ministrilor de Transport) se face de catre Ministerul Transporturilor.
    Art. 55
    Sunt exceptate de la prevederile art. 53, daca acordurile bilaterale nu prevad altfel, vehiculele inmatriculate in Romania care sunt fara incarcatura si prezinta documente justificative pentru urmatoarele situatii:
    - vehiculele noi sau folosite exportate;
    - vehiculele care se restituie proprietarului dupa incheierea unui contract de inchiriere sau leasing;
    - vehiculele care merg pentru reparatii sau revizii;
    - vehiculele exportate din zone libere;
    - vehiculele echipate cu instalatii speciale (improprii transporturilor de marfuri);
    - vehiculele apartinand Ministerului de Interne si Ministerului Apararii Nationale, care circula insotite de reprezentanti ai acestora.
    Pentru transporturile efectuate prin si in tarile cu care Romania nu a stabilit liberalizarea lor, sunt necesare, pe langa documentele prezentate mai sus, si autorizatii pentru transport international de marfa, eliberate de autoritatile tarilor respective.
    Art. 56
    Operatorii de transport care efectueaza transporturi rutiere internationale de marfuri, in folos propriu, trebuie sa faca dovada ca marfurile sau bunurile transportate sunt proprietatea operatorului sau au fost vandute, cumparate sau inchiriate ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de catre acesta, scopul fiind numai de a le deplasa la sau de la operator, pentru satisfacerea intereselor proprii.

    A.4. Transport de marfuri cu greutati si/sau gabarite depasite
    Art. 57
    Operatorii de transport rutier de marfuri cu greutati si/sau gabarite depasite, care efectueaza transporturi rutiere publice sau in folos propriu, in trafic national si international, pot desfasura aceste activitati in baza licentei de transport public sau in folos propriu, a licentelor de executie pentru vehicul, eliberate de Oficiul Rutier Central prin serviciile rutiere teritoriale, si a autorizatiilor eliberate de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si/sau administratia locala.
    Art. 58
    Transporturile se executa cu respectarea reglementarilor specifice in vigoare.

    A.5. Transportul marfurilor periculoase si al materialelor radioactive
    Art. 59
    Eliberarea licentei de executie pentru vehicul se face dupa prezentarea de catre operatorul de transport a atestatelor, din care sa rezulte indeplinirea de catre vehicule a conditiilor tehnice de dotare si amenajare, eliberate de organismele specializate.
    Urmatoarele produse se transporta cu vehicule care necesita amenajari conform prescriptiilor ADR (Acordul european referitor la transportul rutier al marfurilor periculoase):
    Clasa 1: Substante si obiecte explozive:
             (1a) - substante si obiecte explozive;
             (1b) - obiecte incarcate cu obiecte explozive;
             (1c) - focoase, artificii si obiecte de acelasi gen.
    Clasa 2*: Gaze.
    Clasa 3*: Substante lichide inflamabile.
    Clasa 4.1*: Substante solide inflamabile.
    Clasa 4.2*: Substante autoinflamabile.
    Clasa 4.3*: Substante care in contact cu apa degaja gaze inflamabile.
    Clasa 5.1*: Substante comburante.
    Clasa 5.2*: Peroxizi organici.
    Clasa 6.1*: Substante toxice.
    Clasa 6.2*: Substante infectioase.
    Clasa 7: Substante radioactive.
    Clasa 8*: Substante corozive.
    Clasa 9*: Substante si obiecte periculoase diverse.
--------------
    *) Substante care se pot transporta in cisterna.

    Transportul materialelor radioactive este reglementat prin Normele republicane de securitate nucleara pentru transportul materialelor radioactive, aprobate prin Ordinul presedintelui Comitetului de Stat pentru Energia Nucleara nr. 318/1975.
    - Operatorii de transport care doresc sa execute transporturi de astfel de materiale trebuie sa fie autorizati de catre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, in conformitate cu normele amintite.
    - Autovehiculele care urmeaza sa fie utilizate pentru executarea de transporturi cu materiale radioactive trebuie sa fie atestate de catre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Sunt exceptate autovehiculele care transporta materiale radioactive in containere atestate de catre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Atestarea indeplinirii de catre vehicule a conditiilor de dotare si amenajare se efectueaza de catre Registrul Auto Roman si de organismele abilitate, specializate pentru fiecare clasa in parte.
    Transportul celorlalte produse periculoase care nu necesita amenajari speciale pentru vehicule se executa in baza licentei de transport si a licentei de executie pentru vehicul.
    Conducatorii auto utilizati vor fi atestati de catre organisme recunoscute de Ministerul Transporturilor, pentru una sau mai multe clase periculoase care se transporta.

    B. Licenta de executie pentru traseu
    Art. 60
    Transportul de persoane prin servicii regulate se poate executa de catre operatorul de transport in baza licentei de traseu numai cu vehicule special destinate acestui scop si anume autocare, autobuze sau microbuze.
    Modelul licentei pentru traseu este prezentat in anexa nr. 6 la prezentele norme.
    Art. 61
    Licenta pentru traseu da dreptul operatorului sa efectueze transport de persoane prin servicii regulate numai insotita de caietul de sarcini, al carui model este prezentat in anexa nr. 7 la prezentele norme.
    Art. 62
    Totalitatea traseelor pe care se realizeaza sau se solicita executarea transportului de persoane formeaza "Programul de transport persoane prin servicii regulate".
    Administratorul "Programului de transport persoane prin servicii regulate" este:
    a) Ministerul Transporturilor, pentru traseele internationale;
    b) Oficiul Rutier Central, pentru traseele interjudetene;
    c) Oficiul Rutier Central, prin serviciile rutiere teritoriale, pentru traseele judetene.
    Art. 63
    Traseele pe care se executa transportul de persoane si cursele prin care se realizeaza acestea se pot propune de catre:
    a) Ministerul Transporturilor, prin Oficiul Rutier Central;
    b) Administratia locala;
    c) detinatorii de licente de transport public.
    Art. 64
    Graficul de circulatie in baza caruia se desfasoara cursele pe trasee se intocmeste si se propune de catre:
    a) serviciul rutier, pentru traseele oferite de acesta;
    b) operatorii de transport, pentru traseele propuse de catre acestia.
    In localitatile in care exista autogari autorizate, capetele de traseu si statiile de tranzit vor fi amplasate in acestea.
    In lipsa autogarilor autorizate, capetele de traseu si statiile de tranzit trebuie sa indeplineasca conditiile minime prevazute in caietul de sarcini si sa fie avizate in acest sens de catre administratia locala; fac exceptie traseele preurbane.
    In conditiile in care capacitatea autogarilor autorizate este depasita (numar plecari, sosiri, stationari), serviciul rutier teritorial poate stabili ca plecarea, sosirea in si din cursa la unele trasee judetene sa se poata face din punctele mentionate la alin. 2.
    Constatarea depasirii capacitatii autogarilor se va face astfel:
    In functie de numarul peroanelor existente - notat Np - si numarul curselor programate pe ora - notat Nch - se calculeaza Nch/Np, care nu poate fi mai mare decat 4 (in cazul in care stationarea, in vederea imbarcarii/debarcarii pasagerilor este de 15 minute).
    Pentru serviciile oferite de detinatorii autogarilor autorizate, operatorii de transport platesc tarife de prestatii, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.
    Art. 65
    Gruparea traseelor se va face, de regula, astfel incat sa se evite suprapunerea grupei respective cu alte trasee sau grupe de trasee independente, pe o portiune mai mare de circa 20 km, in functie de situatia concreta existenta.
    In cazul portiunilor de drum comune mai multor trasee sau grupe de trasee independente, graficele de circulatie se vor armoniza astfel incat intre cursele existente sa fie decalaj de minim 30 minute.
    Art. 66
    Proiectul programului de transport cuprinde:
    a) lista nominala a traseelor propuse, pe grupe si subgrupe de trasee, gruparea facandu-se pe criterii geografice si economico-sociale;
    b) pentru fiecare traseu, localitatile deservite, autogari autorizate, cap linie, numarul de curse zilnice si graficul de circulatie respectiv;
    c) zilele din saptamana in care circula cursele;
    d) numarul de vehicule necesare pentru deservirea traseului respectiv, inclusiv vehicule de rezerva.
    Licentele pentru traseu si caietele de sarcini aferente traseelor sau grupelor de trasee cuprinse in programul de transport, se ofera public pentru contractare, pana la data de 15 noiembrie a anului in curs, pentru anul urmator.
    Oferta publica pentru contractarea licentelor de traseu se face prin afisarea la sediul serviciului rutier si anunt in presa locala.

    B.1 Emiterea licentei pentru traseu pentru transportul public national de persoane prin servicii regulate
    Art. 67
    Serviciul rutier teritorial elaboreaza proiectul programului judetean de transport persoane prin servicii regulate.
    Art. 68
    Oficiul Rutier Central, prin serviciile rutiere teritoriale, elaboreaza proiectul programului interjudetean de transport persoane prin servicii regulate.
    Art. 69
    Oficiul Rutier Central, prin serviciile rutiere teritoriale, armonizeaza graficele curselor interjudetene cu serviciile rutiere in cauza.
    Art. 70
    Serviciul rutier judetean definitiveaza proiectul programului judetean de transport persoane dupa armonizarea graficelor curselor interjudetene stabilite cu graficele curselor judetene.
    Art. 71
    Programul judetean de transport se inainteaza spre avizare delegatiei permanente a consiliului judetean pana la data de 1 noiembrie a anului in curs.
    Art. 72
    In termen de 3 zile de la avizarea programului judetean de transport de catre consiliul judetean, dar nu mai tarziu de 15 noiembrie, serviciul rutier face publice traseele si grupele de trasee operatorilor de transport, prin afisare la sediul acestuia.
    Art. 73
    Cererea pentru obtinerea unei licente de executie pentru traseu sau grupa de trasee poate fi depusa de un operator de transport sau de o asociatie de operatori de transport.
    In cazul asociatiei de operatori de transport, aceasta va prezenta, o data cu cererea de solicitare, contractul de asociere, legal intocmit, si turnusul de executare a curselor din caietul de sarcini, semnat si parafat de toti membrii asociatiei.
    Art. 74
    Asociatia de operatori de transport se constituie in conditiile legii si poate avea sau nu personalitate juridica. Membrii asociati vor fi in totalitate detinatori de licente de transport si de licente de executie pentru vehiculele cu care participa la asociere.
    In cazul in care asociatia nu are personalitate juridica, ea va fi reprezentata in relatiile cu serviciul rutier teritorial de unul dintre asociati, desemnat de comun acord de membrii asociatiei si mentionat ca atare in contractul de asociere.
    Licenta de traseu se elibereaza pe numele acestuia.
    Art. 75
    Contractul de asociere va cuprinde in mod obligatoriu:
    - denumirea operatorilor de transport;
    - seria si numarul licentei de transport pentru fiecare operator de transport in parte;
    - seria si numarul licentelor de executie pentru vehiculele cu care participa la asociere;
    - precizarea asociatului care reprezinta asociatia in relatia cu serviciul rutier judetean, cu mentiunea ca aceasta pozitie nu-i confera avantaje in relatiile cu ceilalti asociati;
    - precizarea faptului ca toti membrii asociatiei cunosc prevederile caietului de sarcini si se obliga sa le respecte.
    Art. 76
    Regiile autonome care doresc sa efectueze servicii regulate de calatori in trafic judetean au acces numai la traseele ramase nesolicitate din programul judetean de transport.
    Art. 77
    In cazul in care in cadrul regiilor autonome s-au constituit societati comerciale care desfasoara activitate de transport, acestea pot obtine licente pentru traseele interjudetene si internationale si pot participa la licitatia pentru obtinerea licentelor pentru traseele judetene, in conditiile prezentului ordin.
    Art. 78
    In termen de 10 zile de la publicarea programului de transport, a ofertei de licente si a caietelor de sarcini care le insotesc, solicitantii pot depune cereri pentru obtinerea acestora. Modelul cererii este cel prezentat in anexa nr. 8 la prezentele norme.
    Art. 79
    Operatorii de transport care doresc sa execute unul sau mai multe trasee sau grupe de trasee vor depune la serviciul rutier judetean, pentru fiecare dintre acestea, un dosar care cuprinde:
    - traseul sau grupa de trasee solicitata;
    - acceptul de principiu al autogarilor pe care le va utiliza;
    - lista autovehiculelor pentru care detin licenta, aflate in administrare, care vor fi utilizate pe traseul sau pe grupa de trasee solicitata, corespunzator numarului de autovehicule precizat in oferta afisata. Nu este permisa inscrierea unui autovehicul pe mai multe liste, in diferite dosare, decat in cazul in care acesta se constituie ca rezerva.
    Art. 80
    Traseele sau grupele de trasee pentru care s-a depus o singura cerere se atribuie solicitantului.
    Art. 81
    In cazul in care pentru un traseu sau grupa de trasee s-au depus doua sau mai multe cereri, se convoaca toti solicitantii. Acestia se pot asocia si vor alcatui turnusul de executare a curselor din caietul de sarcini, vizat de toti membri asociatiei.
    In cazul imposibilitatii alcatuirii turnusului conform paragrafului anterior, pentru fiecare operator de transport sau asociatie de operatori de transport, se acorda un punctaj in functie de criteriile prezentate in anexa nr. 9 a) la prezentele norme.
    Metodologia de punctare este prevazuta in anexa nr. 9 b) la prezentele norme.
    Operatorului de transport sau asociatiei de operatori de transport care obtine punctajul cel mai mare i se atribuie licenta de traseu in cauza.
    Operatorul de transport sau asociatia de operatori de transport clasati pe locurile urmatoare au acces doar la traseele ramase nesolicitate.
    Art. 82
    Licentele de traseu care nu au fost solicitate raman in continuare "oferta deschisa", ele putand fi obtinute in orice moment de catre operatorii de transport existenti sau nou-infiintati.
    In scopul cresterii gradului de atractivitate a acestor trasee, administratia locala sau alte persoane fizice sau juridice pot oferi public, prin caietul de sarcini, in conditiile legii, subventii.
    Art. 83
    La sfarsitul fiecarui trimestru, operatorii de transport pot propune infiintarea de noi trasee, licentele pentru acestea fiindu-le atribuite in urmatoarele conditii:
    - operatorul de transport sau asociatia de operatori de transport nu renunta la alte licente pentru traseu sau grupa de trasee;
    - posibilitatea armonizarii graficului de circulatie propus cu graficele de circulatie existente;
    - avizarea modificarii programului de transport de catre delegatia permanenta a consiliului judetean;
    - respectarea art. 65.
    Art. 84
    Licenta de traseu se elibereaza in numarul de exemplare corespunzator numarului de vehicule utilizate pentru efectuarea tuturor curselor prevazute in caietul de sarcini.
    Art. 85
    Cursele dubluri efectuate ocazional pentru preluarea unui flux suplimentar de calatori existent temporar in punctele de imbarcare sau pentru preluarea pasagerilor de la un vehicul ramas imobilizat in traseu nu se considera curse noi, acestea se efectueaza dupa acelasi grafic ca al cursei dublate, in urmatoarele conditii:
    - depasirea capacitatii de preluare a autobuzului initial;
    - mentionarea in foaia de parcurs a caracterului ocazional al cursei;
    - existenta la bord a unei copii de pe licenta pentru traseu si de pe caietul de sarcini al acesteia.
    Art. 86
    Operatorul de transport poate solicita serviciului rutier teritorial suplimentarea numarului de curse sau modificarea graficului de circulatie pe traseul pe care il detine (cu licenta). Aprobarea modificarilor se poate acorda in conditiile in care noul caiet de sarcini al licentei de traseu nu implica modificari si in caietele de sarcini ale altor operatori de transport si nu se incalca prevederile art. 65.
    Art. 87
    Pentru satisfacerea unor necesitati sociale sau din alte motive bine intemeiate, serviciului rutier teritorial poate face modificari in caietul de sarcini al licentei pentru traseu, operatorul de transport detinator al licentei respective fiind obligat sa le aplice. Refuzul acestuia se considera ca si in cazul nerespectarii caietului de sarcini.
    Art. 88
    Traseele interjudetene pot fi executate de mai multi transportatori numai in conditiile armonizarii graficelor de circulatie. Pentru traseele sau portiunile comune de traseu pentru care exista un numar mare de solicitari se vor stabili, de regula, grafice de circulatie decalate cu cel putin 30 de minute.
    Art. 89
    Pentru traseele interjudetene cuprinse in programul de transport interjudetene operatorii de transport interesati vor prezenta avizul serviciilor rutiere din judetele in care sunt prevazute statii.
    Art. 90
    Caietul de sarcini insoteste, in original, licenta de traseu pe toata durata efectuarii transportului si cuprinde:
    a) graficul de circulatie pentru toate cursele ce urmeaza a fi efectuate in baza licentelor respective;
    b) perioada de valabilitate a licentei de traseu in care detinatorul are dreptul, dar si obligatia executarii cursei respective cu periodicitatea stabilita, indiferent de fluxul de pasageri;
    c) numarul minim de autobuze active si de rezerva necesar pentru realizarea tuturor curselor prevazute a se executa sub acoperirea licentei de traseu respective;
    d) conditiile de confort minim ce trebuie asigurate pentru fiecare cursa;
    e) alte conditii privind securitatea si calitatea curselor respective.
    Art. 91
    Serviciile regulate speciale si asimilate sunt: serviciul regulat special, serviciul naveta si serviciul naveta cu cazare.
    Caracteristicile acestora sunt definite in anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 44/1997.
    Art. 92
    Operatorii de transport pot dobandi licenta pentru traseu pentru servicii regulate speciale, in baza urmatoarelor documente:
    - licenta de transport;
    - licenta de executie pentru vehicul;
    - contractul cu beneficiarul transportului;
    - contractele pentru punctele de imbarcare-debarcare pasageri, in cazul in care acestea nu se afla in incinta beneficiarului;
    - graficul de circulatie vizat de beneficiar;
    - asigurarea pasagerilor si bagajelor.
    Art. 93
    Serviciile rutiere teritoriale vor emite licenta pentru traseu pentru servicii regulate speciale operatorilor de transport solicitanti in termen de 15 zile de la prezentarea documentelor mai sus mentionate.
    Traseele respective nu fac obiectul programului de transport prin servicii regulate.
    Serviciile regulate speciale si asimilate, asa cum sunt ele definite in Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 si enumerate in art. 91 din prezentele norme, exclud transportul altor persoane decat cele pentru care au fost angajate de catre beneficiarul transportului, iar oprirea pentru imbarcarea-debarcarea pasagerilor in statiile publice este interzisa.

    B.2 Emiterea licentei pentru traseu pentru transportul public international de persoane prin servicii regulate
    Art. 94
    Transporturile internationale de persoane se pot efectua cu autocare, autobuze si microbuze echipate cu aparate de control (tahograf) omologate international, instalate si sigilate conform prescriptiilor tehnice specifice, si care detin certificat de clasificare pe stele si categorii in conformitate cu reglementarile existente.
    Transporturile internationale de persoane se efectueaza in baza reglementarilor internationale si a acordurilor rutiere interguvernamentale incheiate de catre Romania.
    Operatorii de transport care efectueaza transporturi de persoane prin servicii regulate speciale in trafic international pot obtine licenta de executie pentru traseu cu respectarea normelor stabilite pentru astfel de transporturi in trafic national, la care se adauga avizul Ministerului Transporturilor din Romania.
    Art. 95
    Traseele de transport international se propun de catre transportator si se aproba de catre Ministerul Transporturilor din Romania si Ministerul Transporturilor din tarile partenere. Ele se avizeaza de catre tarile de tranzit.
    In baza aprobarilor existente, Ministerul Transporturilor intocmeste programul de transport international de persoane prin servicii regulate.
    Cuprinderea de noi curse in program se poate face la intervale de timp si in conditiile prevazute in acordurile rutiere bilaterale incheiate de Romania cu tarile respective.
    Operatorii de transport care au primit avizul de la Ministerul Transporturilor sunt obligati sa obtina licenta de traseu, dupa care sa inceapa derularea curselor in termen de 30 zile. In caz contrar, pierd dreptul de executie a traseului respectiv.
    Art. 96
    Pentru a obtine dreptul de a efectua transportul international de persoane, transportatorii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sa detina parc de vehicule inmatriculat in Romania, agreat pentru transportul international;
    b) sa nu aiba in ultimul an calendaristic abateri de la reglementarile existente in transportul rutier;
    c) soferii angajati sa aiba cetatenie romana sau sa aiba drept legal de munca in Romania.
    Art. 97
    Pentru obtinerea avizului de la Ministerul Transporturilor din Romania, operatorul de transport va depune la Ministerul Transporturilor, Departamentul transporturilor rutiere, un dosar, care cuprinde:
    - cerere;
    - statutul societatii in copie;
    - copia de pe licenta de transport si/sau copia de pe exemplarul de serviciu eliberat de serviciul rutier din judetul unde se afla capul de traseu al cursei;
    - copii de pe licentele de executie pentru vehiculele care vor fi utilizate;
    - contractul perfectat cu un partener strain din tara de destinatie pentru efectuarea in comun a cursei respective cel putin, la paritate pentru partea romana;
    - abilitarea partenerului strain de catre Ministerul Transporturilor din tara de origine pentru derularea transporturilor internationale de calatori, in traducere autorizata;
    - schita traseului pe care executa cursele, cu evidentierea punctelor de frontiera;
    - graficul de circulatie pe traseul respectiv, intocmit de transportator si armonizat de Oficiul Rutier Central. Graficul de circulatie trebuie sa prevada explicit localitatile unde sunt prevazute statii si locul acestora, distantele, timpul de stationare, orele de plecare, punctele de frontiera si tarile de tranzit;
    - modelul biletelor de calatorie, care se vor emite in doua limbi: romana si a tarii partenerului strain;
    - tariful practicat;
    - raportul privind activitatea anterioara a firmei, efectuat de serviciul rutier judetean emitent al licentei de transport.
    Orice modificare in graficul de circulatie se face numai cu avizul administratorului programului de transport persoane prin servicii regulate internationale.
    Art. 98
    Licenta pentru traseu, serviciu regulat in trafic international se elibereaza de catre serviciul rutier pe teritoriul caruia se afla capul de traseu, dupa prezentarea urmatoarelor documente:
    - licente de executie pentru vehicul in trafic international de persoane in numar suficient pentru acoperirea tuturor curselor din graficul de circulatie, plus rezerva corespunzatoare;
    - contract legal intocmit cu autogari autorizate pentru locurile de plecare in cursa si statii atat pentru partea romana, cat si pentru partea straina;
    - contracte pentru statiile de pe teritoriul Romaniei, altele decat autogarile, aprobate de administratiile locale;
    - graficul de circulatie cu vizele serviciilor rutiere pe teritoriul carora exista statii;
    - avizul Ministerului Transporturilor din Romania pentru efectuarea traseului solicitat;
    - asigurarea pasagerilor si bagajelor transportate pentru riscurile ce cad in sarcina operatorilor de transport, roman si strain.

    B.3 Renuntarea sau retragerea licentei pentru traseu
    Art. 99
    Renuntarea la licenta pentru traseu se poate face in urmatoarele cazuri:
    a) incetarea activitatii ca operator de transport;
    b) incetarea activitatii de transport a operatorului de transport;
    c) lipsa bazei materiale;
    d) renuntarea de catre operatorul de transport, ca urmare a unor considerente proprii, ca: interese economice, preluarea altor licente de traseu etc.
    In cazul renuntarii la licenta pentru transport, operatorul de transport este obligat sa anunte serviciul rutier emitent si publicul calator, cu minim 30 de zile inainte de oprirea curselor pe traseul respectiv.
    Art. 100
    Retragerea licentei pentru traseu de catre serviciul rutier emitent se poate face in urmatoarele cazuri:
    a) incetarea activitatii ca operator de transport;
    b) incetarea activitatii de transport a operatorului de transport;
    c) suspendarea licentei de transport detinute de operatorul de transport;
    d) sanctiuni repetate, aplicate conform Ordonantei Guvernului nr. 44/1997;
    e) incalcarea repetata a prevederilor caietului de sarcini al licentei pentru traseu;
    f) reclamatii repetate ale publicului calator privind calitatea prestatiilor, constatate si sesizate in scris de catre serviciul rutier executantului si neremediate in termenul prevazut;
    g) pierderea temporara sau definitiva de catre vehiculul nominalizat a conditiilor tehnice care i-au dat dreptul sa dobandeasca licenta de executie pentru vehicul pentru transport persoane;
    h) incalcarea repetata a prevederilor caietului de sarcini al licentei de transport;
    i) lipsa numarului necesar de vehicule detinatoare de licenta de executie pentru efectuarea tuturor curselor din graficul de circulatie.
    Suplimentar, in cazul liniilor internationale, licenta de executie pentru traseu se poate retrage pentru:
    - abateri repetate de la legislatia nationala pe teritoriul altei tari de catre operatorul de transport roman ce executa un traseu international si comunicate de ministerele partenere, precum si in cazul interdictiei motivate de a mai opera pe teritoriul unei tari a operatorului respectiv, comunicate in scris de Ministerul Transporturilor Oficiului Rutier Central;
    - cazul in care unui operator de transport strain, partenerul unui operator de transport roman in derularea unui traseu international, i se interzice operarea pe teritoriul Romaniei, comunicat in scris de Ministerul Transporturilor Oficiului Rutier Central;
    - neavizarea graficului de circulatie.
    Art. 101
    In cazul in care traseul face parte dintr-o grupa de trasee, o data cu renuntarea sau retragerea licentei pentru traseul respectiv, se renunta sau sunt retrase licentele pentru intreaga grupa de trasee.
    Art. 102
    In cazul retragerii licentei pentru traseu sau pentru o grupa de trasee, operatorul de transport va fi instiintat de serviciul rutier judetean emitent cu 30 de zile inainte de aplicarea efectiva a acestei masuri.
    Operatorul de transport in cauza poate contesta masura suspendarii, in termen de 15 zile de la comunicare, la Oficiul Rutier Central.
    In cazul in care masura aplicata este confirmata, operatorul de transport se poate adresa cu plangere instantelor de contencios administrativ, conform Legii nr. 29/1990 a contenciosului administrativ.
    Dupa hotararea definitiva de retragere a licentei de traseu, traseul se va oferi spre licitare operatorilor de transport care nu au obtinut trasee la licitatia efectuata la inceputul anului.
    La fel se va proceda si in cazul in care operatorul de transport renunta la executarea curselor pe traseul sau grupa de trasee obtinuta prin licitatie la inceputul anului.
    Art. 103
    Pentru o perioada de 30 de zile de la comunicarea deciziei definitive de retragere a licentei pentru traseu, operatorul de transport are obligatia sa efectueze cursele programate pe traseele sau grupa de trasee respectiva.
    Art. 104
    Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licentelor de traseu se comunica de catre operatorul de transport la serviciul rutier emitent, in termen de 15 zile de la data constatarii, acestea inlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente. Pierderea sau sustragerea licentelor se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

    CAP. 5
    Tarife pentru prestatiile efectuate de catre Oficiul Rutier Central

    Art. 105
    Pentru prestatiile efectuate de Oficiul Rutier Central prin serviciile rutiere teritoriale, in activitatea de eliberare a licentelor se percep tarife diferentiate, aprobate de Ministerul Transporturilor.
    Metodologia de aplicare a tarifelor este prezentata in anexa nr. 23, iar nivelul actual al acestora este cel din anexa nr. 24 la prezentele norme.
    Art. 106
    Sumele datorate pentru operatiunile ocazionate de dobandirea licentelor se achita de catre operatorii de transport interesati, in conturile Oficiului Rutier Central deschise la unitatile bancare.
    Art. 107
    Modificarea tarifelor se face trimestrial in functie de coeficientul de inflatie publicat in Buletinul statistic editat de Comisia Nationala pentru Statistica, de prevederile legislative nou-aparute si se aproba de catre Ministerul Transporturilor.

    CAP. 6
    Metodologia de supraveghere si control al modului de respectare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 44/1997 si a prezentelor norme

    Art. 108
    Supravegherea si controlul modului de respectare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 44/1997 se executa de persoanele abilitate de Ministerul Transporturilor.
    Art. 109
    Serviciile rutiere judetene si al municipiului Bucuresti executa controlul privind respectarea Ordonantei Guvernului nr. 44/1997, precum si a prevederilor prezentelor norme, in baza autorizatiilor de control emise de Ministerul Transporturilor, corespunzator graficului lunar de control, aprobat de seful serviciului.
    In cazul unor situatii deosebite, la sesizari sau prin dispozitii exprese din partea conducerii Ministerului Transporturilor sau a conducerii Oficiului Rutier Central, controalele pot fi facute si in afara graficului.
    Art. 110
    In graficul lunar de control se vor prevedea obligatoriu actiuni de control cu privire la:
    a) verificarea modului de utilizare a licentelor de catre operatorii de transport;
    b) verificarea transporturilor pentru care ordonanta prevede obligativitatea existentei licentelor;
    c) verificarea modului de respectare a caietelor de sarcini, inclusiv cele privind efectuarea transporturilor de persoane pe traseele atribuite;
    d) verificarea executarii de transporturi de persoane pe traseele pentru care operatorii de transport respectivi nu au primit licente de traseu sau pe traseele modificate fara avizul organelor in drept;
    e) verificarea existentei documentelor de transport prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 si de prezentele norme;
    f) verificarea existentei conditiilor pe baza carora operatorii de transport au dobandit licente;
    g) orice alte verificari dispuse de conducerea Ministerului Transporturilor si conducerea Oficiului Rutier Central.
    Art. 111
    Obiectivele activitatii de control de la art. 110 lit. a) si f) se verifica la sediul operatorilor de transport, iar cele de la lit. b) - e) se verifica atat la sediul operatorilor de transport, cat si pe drumurile publice.
    Art. 112
    Controlul se poate efectua prin sondaj sau in totalitate, in functie de perioada si numarul mijloacelor de transport supuse controlului, astfel incat toti operatorii de transport arondati, cu activitate de transport rutier, precum si filialele, sucursalele si punctele de lucru de pe teritoriul judetului respectiv sa fie controlate cel putin o data pe an.
    Art. 113
    Personalul din cadrul serviciilor rutiere va intocmi, in urma controlului efectuat, o nota de constatare, in care va consemna obiectivele acestuia, deficientele constatate si masurile luate.
    Nota de constatare va fi prezentata, imediat dupa intocmire, sefului serviciului rutier, care va dispune masuri in conformitate cu competentele ce ii revin.
    Evidenta notelor de constatare se va tine intr-un registru special.
    Art. 114
    In punctele de control trecere frontiera, controlul respectarii prevederilor legale in domeniul transporturilor rutiere se efectueaza de catre personalul autorizat din cadrul Administratiei Nationale a Drumurilor.
    Modul de efectuare a controlului se verifica periodic de catre personalul autorizat al Ministerului Transporturilor Departamentul transporturilor rutiere, Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si Oficiul Rutier Central.
    Art. 115
    Personalul serviciilor rutiere din judetele pe raza carora se gasesc puncte de control trecere frontiera va efectua periodic verificari privind existenta documentelor care permit efectuarea transporturilor internationale, precum si modul de utilizare a autorizatiilor de transport marfa in trafic international.
    Art. 116
    In cazul operatorilor de transport straini sau al angajatilor acestuia de la bordul autovehiculului, care incalca prevederile legale in vigoare, nationale sau internationale, organele de control romane abilitate vor sesiza operativ Ministerul Transporturilor, comunicand toate datele necesare pentru identificarea transportului si a transportatorului.
    Art. 117
    Personalul Departamentului transporturilor rutiere cu atributii de control, stabilit de catre conducerea Ministerului Transporturilor, poate efectua controlul pe baza de grafic sau ocazional, ca urmare a unor sesizari sau dispozitii exprese.
    Tematica de control cuprinde, de regula, obiectivele prevazute pentru serviciile rutiere, la care se va adauga verificarea modului de acordare a licentelor de transport si de executie de catre serviciile rutiere teritoriale.
    In functie de situatiile ivite, tematica de control se poate completa si cu alte obiective.
    Controlul exercitat de catre personalul Departamentului transporturilor rutiere se face pe baza de autorizatie, delegatie sau imputernicire si cuprinde atat serviciile rutiere teritoriale, cat si operatorii de transport rutier.

    CAP. 7
    Metodologia de constatare si sanctionare a contraventiilor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 44/1997

    Art. 118
    Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 se face de inspectori ai Inspectoratului rutier si functionari de specialitate din cadrul Departamentului transporturilor rutiere, ai Oficiului Rutier Central si ai serviciilor rutiere subordonate, autorizati in acest sens de seful Departamentului transporturilor rutiere.
    Art. 119
    Constatatorii prevazuti la articolul precedent primesc carnete chitantiere, precum si carnete de procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor.
    Art. 120
    Eliberarea si evidenta autorizatiilor de control, a carnetelor chitantiere, precum si a carnetelor de procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor se fac la nivelul institutiilor emitente, in registre separate, cu respectarea regulilor privind evidenta si circuitul imprimatelor cu regim special.
    Art. 121
    Constatarea contraventiilor se face in prezenta a cel putin unui martor, in cazul in care contravenientul nu recunoaste fapta comisa sau refuza sa semneze si sa primeasca procesul-verbal.
    Art. 122
    Daca se plateste pe loc jumatate din amenda minima, nu se mai intocmeste proces-verbal, ci se elibereaza chitanta in doua exemplare, dintre care unul se inmaneaza contravenientului, iar copia ramane la matca chitantierului.
    Art. 123
    Sumele incasate de la contravenienti se depun in termen de 24 de ore la filialele bancare sau C.E.C. stabilite, in contul corespunzator, foaia de varsamant insotita de un borderou al chitantelor corespunzatoare sumei depuse predandu-se la institutia de care apartine constatatorul.
    Art. 124
    Completarea procesului-verbal se face citet, in 3 exemplare, cu respectarea tuturor rubricilor prevazute, barandu-se cuvintele sau rubricile care nu corespund. Modelul procesului-verbal este prezentat in anexa nr. 10 la prezentele norme.
    Art. 125
    Contraventia se aplica operatorului de transport sau persoanei fizice care a savarsit abaterea, potrivit legii.
    In cazul asociatiilor de transportatori, constituite fara personalitate juridica, amenzile contraventionale se aplica membrului asociat care reprezinta asociatia in relatiile cu serviciul rutier teritorial, pentru faptele savarsite de unul dintre membrii asociatiei, daca acestea implica incalcarea prevederilor caietului de sarcini al licentei pentru traseu, si operatorului de transport in cauza sau angajatului acestuia, pentru celelalte abateri, potrivit legii.
    Art. 126
    Incadrarea contraventiilor se face potrivit art. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997, iar stabilirea amenzii se face, in functie de gravitate, potrivit art. 41 din ordonanta.
    Art. 127
    Daca aceeasi persoana savarseste mai multe contraventii, sanctiunea se aplica pentru fiecare contraventie in parte, potrivit legii.
    Art. 128
    Daca prin acelasi proces-verbal se constata mai multe contraventii, se aplica prevederile art. 9 alin. 2 din Legea nr. 32/1968, respectiv amenzile totalizate nu pot depasi dublul maximului prevazut prin Ordonanta Guvernului nr. 44/1997, pentru contraventia cea mai grava.
    Art. 129
    Lunar, agentii constatatori raporteaza sefului institutiei de care apartin situatia proceselor-verbale intocmite si a amenzilor aplicate.
    Art. 130
    Procesele-verbale si chitantele vor fi inseriate si vor purta stampila organului emitent pe fiecare exemplar.
    Art. 131
    Carnetele chitantiere si cotoarele proceselor-verbale consumate se depun imediat la organul care le-a eliberat.
    Art. 132
    Evidenta proceselor-verbale de constatare si stabilire a contraventiilor se tine la institutiile de care apartin agentii constatatori, in registre de evidenta, dupa modelul prezentat in anexa nr. 11 la prezentele norme.
    Primul exemplar (unicatul procesului-verbal) se depune periodic, de catre constatator, la sediul institutiei de care apartine, operandu-se in Registrul de evidenta a contraventiilor.
    Al doilea exemplar, duplicatul, se comunica sau se inmaneaza contravenientului.
    In cazul in care contravenientul nu este de fata la intocmirea procesului-verbal sau refuza sa primeasca duplicatul, constatatorul va trimite prin posta duplicatul, in termen de cel mult 15 zile de la data aplicarii sanctiunii contraventionale.
    Al treilea exemplar (triplicatul) ramane la matca carnetului de procese-verbale.
    Art. 133
    Atunci cand contravenientii nu pot fi identificati in timpul constatarii contraventiilor, se completeaza elementele de identificare posibile, dupa care se urmareste identificarea completa si comunicarea conform art. 132 alin. 4 din prezentele norme.
    In conformitate cu art. 16 alin. 2 din Legea nr. 32/1968, pentru legitimarea contravenientului si stabilirea locului sau de munca, constatatorii pot apela, in caz de nevoie, la ofiterii sau subofiterii de politie, care sunt obligati sa le acorde sprijin, potrivit legii.
    Lipsa din procesul-verbal a mentiunilor privind numele si prenumele contravenientului, fapta savarsita si data comiterii acesteia sau a semnaturii constatatorului atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se poate constata si din oficiu, potrivit legii.
    Art. 134
    Daca, dupa expirarea termenului de plata, contravenientul nu a achitat amenda, se pune in executare amenda conform prevederilor art. 40 din Legea nr. 32/1968, prin comunicarea din oficiu catre organul financiar pe raza caruia se afla domiciliul contravenientului a procesului-verbal de constatare a contraventiei sau, dupa caz, o copie de pe incheierea sau de pe dispozitia hotararii judecatoresti de solutionare a plangerii.
    Comunicarea catre organul financiar se face potrivit modelului din anexa nr. 12 la prezentele norme.
    Art. 135
    Procesele-verbale de constatare si sanctionare a contravenientilor se considera rezolvate in urmatoarele situatii:
    - a fost incasata amenda;
    - a fost dat in urmarire organului financiar si s-a confirmat primirea;
    - a fost anulat prin sentinta unei instante judecatoresti, ramasa definitiva;
    - a fost prescris (conform prevederilor Legii nr. 32/1968);
    - in cazul imposibilitatii identificarii domiciliului contravenientului.
    Art. 136
    Contestatiile sau plangerile impotriva proceselor-verbale de contraventii se depun la judecatorie in termen de 15 zile de la data luarii la cunostinta sau a comunicarii, potrivit legii.
    Art. 137
    Procesele-verbale consumate se arhiveaza dupa criteriile imprimatelor cu regim special.
    Art. 138
    Impotriva constatatorului care, din rea-vointa, necunoasterea si neaplicarea corespunzatoare a legii sau a altor reglementari, prezinta procese-verbale de constatare si sanctionare a contravenientilor lovite de nulitate se pot lua urmatoarele masuri, potrivit legii:
    a) sanctionarea conform prevederilor Codului muncii;
    b) suspendarea sau anularea imputernicirii de a constata si aplica sanctiuni contraventionale;
    c) obligarea la suportarea cuantumului amenzii care nu mai poate fi aplicata contravenientului.

    CAP. 8
    Dispozitii tranzitorii

    Art. 139
    In vederea asigurarii continuitatii activitatii de transport si pentru a permite pregatirea corespunzatoare a aplicarii prezentelor norme, atat de catre organismele abilitate, cat si de catre operatorii de transport, se stabilesc urmatoarele termene de aplicare:
    1. Pentru operatorii de transport care in prezent detin licente:
    - completarea dosarului existent la serviciile rutiere se va face pana la vizarea anuala sau reinnoirea licentei de transport, dar nu mai tarziu de 31.12.1998;
    - persoana desemnata sa conduca si sa organizeze nemijlocit activitatea de transport va urma cursurile de perfectionare necesare sau, dupa caz, va fi inlocuita astfel incat sa corespunda cerintelor din prezentele norme, pana cel mai tarziu la data de 31.12.1998.
    - in cazul operatorilor de transport care desfasoara activitate de transport marfuri periculoase, angajarea unui consilier autorizat de siguranta publica pentru acest tip de transporturi, cel mai tarziu pana la data de 31.12.1998.
    2. Pentru operatorii de transport care nu au mai detinut licente pana in prezent:
    - licenta de transport se poate elibera cu respectarea conditiilor prevazute in Ordinul ministrului transporturilor nr. 585/1992 referitoare la persoana desemnata sa conduca si sa organizeze nemijlocit activitatea de transport, atestarea profesionala ori inlocuirea acesteia, astfel incat sa corespunda cerintelor din prezentele norme, facandu-se pana cel mai tarziu la data de 31.12.1998;
    - in cazul operatorilor de transport care desfasoara activitate de transport marfuri periculoase, angajarea unui consilier autorizat de siguranta publica pentru acest tip de transporturi se va face pana cel mai tarziu la data de 31.12.1998.
    Licentele de transport, eliberate in conditiile de mai sus, vor fi suspendate daca operatorul de transport nu prezinta documentele necesare in termenele stabilite.
    Licitatiile pentru dobandirea licentelor pentru traseele judetene vor avea loc, conform metodologiei prezentate, incepand cu sfarsitul trimestrului urmator datei de intrare in vigoare a prezentelor norme. Pana la acea data eliberarea licentelor pentru traseele judetene se va face cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 585/1992, cu precizarea ca se pot efectua transporturi de calatori prin curse regulate de catre operatorii de transport care detin licenta de transport public si au in dotare microbuze, autobuze si autocare omologate in acest sens.
    Pana la autorizarea autogarilor pentru punctele de plecare/sosire in/din cursa, precum si pentru statiile existente pe trasee se aplica prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 585/1992, in conditiile respectarii prezentelor norme.

    PARTEA a II-a
    Organizarea si desfasurarea activitatilor conexe transportului rutier

    CAP. 9
    Dispozitii generale

    Art. 140
    Activitatile conexe transportului rutier sunt activitatile care se desfasoara in legatura cu si in timpul activitatii de transport rutier.
    Art. 141
    Activitatile conexe transportului rutier sunt:
    - autogara si activitatile desfasurate in cadrul ei;
    - activitatea de agentie de voiaj;
    - activitatea de intermediere a activitatilor de transport;
    - activitatea de colectare si expediere a marfurilor;
    - activitatea de mesagerie;
    - alte activitati.
    Art. 142
    Activitatile conexe transportului rutier se desfasoara pe baza de licente de executie pentru activitati conexe si a caietelor de sarcini, anexa la acestea, eliberate de Oficiul Rutier Central.
    Eliberarea licentelor de executie pentru activitati conexe se face pe baza de angajament scris (conform modelului prezentat in anexa nr. 13 la prezentele norme) al administratorului sau al presedintelui consiliului de administratie, prin care solicitantul de licenta cunoaste si se obliga sa respecte prevederile caietului de sarcini, anexa la licenta.
    Art. 143
    Datele privind detinatorii de licente de executie pentru activitati conexe se inscriu intr-un registru care va avea filele numerotate, legate, sigilate si care cuprinde:
    - numarul curent;
    - denumirea detinatorului de licenta;
    - adresa si numarul de telefon;
    - numarul de inregistrare de la oficiul registrului comertului, codul fiscal;
    - tipul de capital;
    - numarul de dosar la serviciul rutier teritorial;
    - data eliberarii licentei;
    - seria si numarul licentei;
    - vizele anuale;
    - semnatura de primire a licentei;
    - numele administratorului;
    - numele persoanei desemnate pentru conducerea si organizarea activitatii;
    - suspendarile, contestatiile, modul de rezolvare;
    - sanctiunile;
    - mentiunile.
    Datele cuprinse in acest registru se vor pastra si pe suport magnetic la sediul serviciului rutier teritorial, ca parte din banca de date a acestuia.
    La incheierea perioadei de valabilitate a licentei, o noua licenta se elibereaza, in conditiile reactualizarii dosarului initial, cu pastrarea numarului de dosar din registru.
    Art. 144
    Pentru prestatiile efectuate de Oficiul Rutier Central, prin serviciile rutiere teritoriale, in activitatea de eliberare a licentelor se percep tarife diferentiate aprobate de Ministerul Transporturilor. Metodologia de aplicare a acestora este prezentata in anexa nr. 23, iar nivelul actual este cel din anexa nr. 24 la prezentele norme.
    Modificarea tarifelor se face, trimestrial, in functie de coeficientul de inflatie publicat in Buletinul statistic, editat de Comisia Nationala pentru Statistica, si se aproba de Ministerul Transporturilor.
    Art. 145
    Sumele datorate pentru operatiunile ocazionate de dobandirea licentei de executie se achita la eliberarea licentei de catre solicitantul de licenta in conturile deschise la unitatile bancare de catre Oficiul Rutier Central.
    Art. 146
    Pierderea, sustragerea sau nefolosirea licentei de executie datorita deteriorarii ei se declara de catre detinator la serviciul rutier emitent, in termen de 15 zile de la data constatarii. Pierderea sau sustragerea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
    Art. 147
    In cazul licentelor de executie pierdute, deteriorate sau sustrase, se aplica prevederile in vigoare cu privire la modul de gestionare si manipulare a documentelor cu regim special.

    CAP. 10
    Autogara si activitatile desfasurate in cadrul ei
    Generalitati

    Art. 148
    Autogara este spatiul special amenajat, bun de utilitate publica, in care se desfasoara activitati specifice serviciilor regulate de transport public de persoane.
    Art. 149
    Exploatarea unei autogari deschise traficului intern si/sau international este permisa numai pe baza licentei de executie pentru autogara si a caietului de sarcini anexa la aceasta, eliberata detinatorului autogarii de catre Oficiul Rutier Central, cu valabilitate de 5 ani, in conditiile vizarii anuale, cu plata tarifelor aferente.
    Art. 150
    Atestarea indeplinirii conditiilor de autorizare a unei autogari se face prin licenta de executie eliberata de Oficiul Rutier Central, modelul acesteia fiind prezentat in anexa nr. 14 la prezentele norme.
    Normele de organizare si functionare a autogarii se stabilesc de catre detinatorul acesteia, cu respectarea conditiilor impuse prin caietul de sarcini, modelul acestuia fiind prezentat in anexa nr. 15 la prezentele norme.
    Art. 151
    Autogarile vor fi clasificate pe 4 categorii. Criteriile si modul de clasificare sunt prezentate in anexa nr. 16 la prezentele norme.
    Art. 152
    Operatorii de transport care efectueaza transport rutier de persoane prin curse regulate au acces nediscriminatoriu la serviciile autogarilor autorizate, conform programului de transport, contra cost.
    Tarifele maximale pe care detinatorii de autogari autorizate le pot aplica pentru serviciile oferite operatorilor de transport sau asociatiilor de operatori de transport care solicita accesul in autogara se stabilesc diferentiat, in functie de categoria autogarii, de catre Ministerul Transporturilor.
    Art. 153
    Autogara indeplineste urmatoarele functii:
    a) emiterea legitimatiilor de calatorie;
    b) informarea si indrumarea calatorilor;
    c) asigurarea desfasurarii curselor in stricta conformitate cu programele de circulatie;
    d) primirea spre pastrare a bagajelor de mana ale calatorilor;
    e) asigurarea conditiilor necesare de confort pentru calatorii care stationeaza in incinta autogarii.
    Serviciile corespunzatoare functiilor de mai sus pot fi oferite in totalitate sau partial solicitantilor, fara ca prin aceasta sa se afecteze buna deservire a publicului calator.

    Conditii de eliberare a licentei
    Art. 154
    In vederea obtinerii licentei de executie pentru activitatile conexe transportului rutier desfasurate in autogari, acestea trebuie sa dispuna de:
    - cladire corespunzatoare, prevazuta cu incaperile necesare pentru casele de bilete, abonamente, depozit de bagaje, birou de miscare si informatii, sala de asteptare, incaperi de lucru pentru personalul autogarii, statie de amplificare si alte mijloace de informare a publicului calator;
    - peroane pentru parcarea autobuzelor care pleaca sau sosesc din curse;
    - loc de parcare pentru autobuzele aflate in asteptare;
    - grup sanitar.
    Elementele constitutive de mai sus vor fi de regula impreunate formand incinta autogarii, in acest spatiu aplicandu-se regulile de ordine interioara si de manevrare stabilite de detinatorul licentei de executie.

    Eliberarea licentei de executie
    Art. 155
    In vederea eliberarii licentei de executie, solicitantii vor depune la serviciul rutier teritorial un dosar care cuprinde:
    a) cererea prin care solicita eliberarea licentei;
    b) actele doveditoare ca solicitantul detine in proprietate sau cu chirie spatii special amenajate pentru functionarea autogarii;
    c) statutul, autorizatia sau hotararea judecatoreasca din care rezulta ca solicitantul are ca obiect de activitate efectuarea de activitati conexe transportului rutier;
    d) dovada inregistrarii la oficiul registrului comertului;
    e) schita incintei autogarii, executata de o institutie autorizata;
    f) autorizatia de functionare eliberata de Centrul de Medicina Preventiva al Ministerului Transporturilor si avizul P.S.I. din judetul in care isi are sediul autogara;
    g) dosarul persoanei desemnate pentru organizarea si conducerea activitatilor din autogara;
    h) cazierul judiciar al administratorului sau al presedintelui consiliului de administratie.
    Conditiile pentru persoana desemnata si documentele ce se prezinta sunt similare cu cele prevazute la eliberarea licentei de transport, prevazute in partea I a prezentelor norme.
    Toate actele solicitate se depun in original si in copie, pentru autentificare de catre serviciul rutier teritorial, sau in copie legalizata.
    Art. 156
    In baza dosarului depus, serviciul rutier teritorial verifica, in termen de 10 zile, existenta dotarilor prevazute la art. 154, dupa care elibereaza licenta de executie, in baza angajamentului scris al solicitantului privind respectarea caietului de sarcini al licentei, precum si a documentului de plata a tarifelor de eliberare a licentei.
    Art. 157
    Daca studiul dosarului si verificarea autogarii nu permit o concluzie certa privind indeplinirea conditiilor cerute pentru eliberarea licentei de executie, se procedeaza la convocarea solicitantului in vederea lamuririi neclaritatilor din documentatia prevazuta.
    Art. 158
    Refuzul de eliberare a licentei de executie pentru autogara trebuie motivat si transmis in interval de 15 zile solicitantului.
    Art. 159
    Contestatiile detinatorilor de autogari cu privire la refuzul de eliberare a licentei de autogara se depun in termen de 30 zile de la comunicare la Oficiul Rutier Central.
    Art. 160
    Licenta de executie pentru functionarea autogarii se elibereaza cu valabilitate de 5 ani calendaristici, aceasta vizandu-se anual de serviciul rutier teritorial, cu plata tarifelor aferente.

    Suspendarea sau anularea licentei de executie pentru autogara
    Art. 161
    Suspendarea licentei de executie se poate face in urmatoarele conditii:
    a) nu mai sunt indeplinite conditiile prevazute la eliberarea licentei;
    b) nerespectarea prevederilor caietului de sarcini;
    c) refuzul de a pune la dispozitie serviciile autogarii tuturor solicitantilor care executa transport de persoane prin curse regulate;
    d) reclamatii repetate din partea operatorilor de transport care executa transport de persoane din autogara cu privire la serviciile oferite de autogara, confirmate, comunicate in scris detinatorului de licenta si neremediate;
    e) reclamatii repetate, adresate Oficiului Rutier Central din partea publicului calator sau a altor organe privind calitatea prestatiilor realizate, confirmate, comunicate in scris detinatorului de licenta si neremediate;
    f) aplicarea altor tarife decat cele stabilite de Ministerul Transporturilor.
    Art. 162
    Suspendarea licentei de executie pentru autogara se hotaraste de catre emitent, in urma constatarilor organelor proprii de control sau in baza probelor furnizate de catre celelalte organisme de control stabilite conform Ordonantei Guvernului nr. 44/1997 (art. 43).
    Art. 163
    Licenta de executie suspendata se restituie dupa ce detinatorul ei face dovada ca au fost inlaturate cauzele care au condus la suspendarea acesteia, cu plata tarifelor aferente.
    Art. 164
    La a treia suspendare a licentei de executie, organul emitent dispune anularea acesteia, la propunerea organelor de control abilitate.
    Art. 165
    Impotriva masurii de suspendare sau anulare a licentei de executie pentru autogara se poate depune plangere la instantele de contencios administrativ competente.

    Controlul autogarilor
    Art. 166
    Controlul se executa de catre organele de control ale Ministerului Transporturilor, Oficiului Rutier Central, precum si de alte organe abilitate potrivit legii.
    Art. 167
    Controlul in autogari are ca principal obiectiv modul in care se asigura deservirea publicului calator, legalitatea transporturilor si a contractelor, efectuarea tuturor curselor din programul de transport, accesul nediscriminatoriu al operatorilor de transport, respectarea tarifelor maximale stabilite de catre Ministerul Transporturilor, precum si respectarea caietului de sarcini.
    Art. 168
    Tematica minima de control al autogarilor cuprinde verificari privind:
    a) existenta si continutul materialelor de informare vizuala a calatorilor (tabele cu plecarile si sosirile curselor, tabele cu pretul biletelor de calatorie, table indicatoare de peroane etc.);
    b) existenta si functionarea statiei de amplificare si modul in care sunt informati calatorii asupra plecarii si sosirii curselor;
    c) operativitatea emiterii biletelor si abonamentelor de calatorie;
    d) prezentarea la timp a autobuzelor la peroane;
    e) urcarea calatorilor si bagajelor in autobuze, verificarea legitimatiilor de calatorie;
    f) ordinea si curatenia in autogara;
    g) starea mobilierului;
    h) tinuta si modul de comportare a personalului in relatiile cu publicul calator;
    i) regularitatea curselor si corectitudinea evidentierii lor in jurnalul plecarilor si sosirilor curselor;
    j) condica de reclamatii si sugestii.

    CAP. 11
    Activitatea de agentie de voiaj
    Generalitati

    Art. 169
    Agentia de voiaj este spatiul special amenajat in care se desfasoara activitati de eliberare cu anticipatie a legitimatiilor de calatorie, de informare si indrumare a calatorilor.
    Art. 170
    Desfasurarea activitatilor specifice unei agentii de voiaj este permisa numai pe baza licentei de executie pentru agentie de voiaj si a caietului de sarcini anexa a acesteia, eliberata de Oficiul Rutier Central, cu valabilitate de 5 ani, in conditiile vizarii anuale, cu plata tarifelor aferente.
    Art. 171
    Atestarea indeplinirii conditiilor de desfasurare a activitatii de agentie de voiaj se face prin licenta de executie, modelul acesteia fiind prezentat in anexa nr. 17 la prezentele norme.
    Normele de organizare si functionare a agentiei de voiaj se stabilesc de catre detinatorul acesteia, cu respectarea conditiilor impuse prin caietul de sarcini, modelul acestuia fiind prezentat in anexa nr. 18 la prezentele norme.

    Conditii de eliberare a licentei
    Art. 172
    In vederea obtinerii licentei de executie pentru activitatile conexe transportului rutier desfasurate in agentiile de voiaj, acestea trebuie sa dispuna de:
    - spatiu corespunzator desfasurarii activitatii, in proprietate sau cu chirie;
    - posibilitati de pastrare in conditiile legii a imprimatelor cu regim special si a sumelor de bani incasate;
    - personal cu pregatire de specialitate in domeniul gestionarii valorilor.
    Modul de lucru si regulamentul de functionare se stabilesc, in conditiile legii, de detinatorul licentei de executie.

    Eliberarea licentei de executie
    Art. 173
    In vederea eliberarii licentelor de executie pentru agentiile de voiaj, solicitantii vor depune la serviciul rutier teritorial un dosar care cuprinde:
    a) cererea prin care solicita eliberarea licentei;
    b) acte doveditoare ca solicitantul detine, in proprietate sau chirie, spatii special amenajate pentru functionarea agentiei de voiaj;
    c) statutul, autorizatia sau hotararea judecatoreasca din care rezulta ca solicitantul are ca obiect de activitate efectuarea de activitati conexe transportului rutier;
    d) dovada inregistrarii la oficiul registrului comertului;
    e) autorizatia de functionare eliberata de Centrul de Medicina Preventiva al Ministerului Transporturilor si avizul P.S.I. din judetul in care isi are sediul agentia de voiaj;
    f) dosarul persoanei desemnate pentru organizarea si conducerea activitatilor din agentia de voiaj;
    g) cazier judiciar al administratorului sau presedintelui consiliului de administratie.
    Conditiile pentru persoana desemnata si documentele ce se prezinta sunt similare cu cele prevazute la eliberarea licentei de transport, mentionate in prezentele norme la Partea I.
    Toate actele solicitate se depun in original si copie pentru autentificare de catre serviciul rutier teritorial sau in copie legalizata.
    Art. 174
    In baza dosarului depus, serviciul rutier verifica, in termen de 10 zile existenta dotarilor prevazute la art. 172, dupa care elibereaza licenta de executie in baza angajamentului scris al solicitantului privind respectarea caietului de sarcini al licentei, precum si a documentului de plata a tarifelor de eliberare a licentei.
    Art. 175
    Daca studiul dosarului si verificarea agentiei de voiaj nu permit o concluzie certa privind indeplinirea conditiilor cerute pentru eliberarea licentei de executie, se procedeaza la invitarea solicitantului in vederea lamuririi neclaritatilor din documentatia prevazuta.
    Art. 176
    Refuzul de eliberare a licentei de executie pentru agentie de voiaj trebuie motivat si transmis in termen de 15 zile solicitantului.
    Art. 177
    Contestatiile detinatorilor de agentii de voiaj cu privire la refuzul de eliberare a licentei de executie pentru agentie de voiaj se depun in termen de 30 zile de la comunicare la Oficiul Rutier Central.
    Art. 178
    Licenta de executie pentru agentia de voiaj se elibereaza cu valabilitate de 5 ani, aceasta vizandu-se anual de serviciul rutier emitent, cu plata tarifelor aferente.

    Suspendarea sau anularea licentei de executie pentru agentia de voiaj
    Art. 179
    Suspendarea licentei de executie pentru agentie de voiaj se poate face in urmatoarele conditii:
    a) nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza acordarii licentei;
    b) nerespectarea caietului de sarcini al licentei;
    c) reclamatii repetate din partea publicului calator sau a altor persoane privind serviciile oferite de agentia de voiaj, comunicate in scris detinatorului de licenta si neremediate in termen;
    d) refuzul de a prezenta organelor de control abilitate documentele solicitate de acestea.
    Art. 180
    Suspendarea licentei de executie pentru agentie de voiaj se hotaraste de catre emitent, in urma constatarilor organelor proprii de control sau in baza probelor furnizate de catre celelalte organe de control stabilite conform Ordonantei Guvernului nr. 44/1997 (art. 43).
    Art. 181
    Licenta de executie suspendata se restituie dupa ce detinatorul face dovada ca au fost inlaturate cauzele care au condus la suspendarea acesteia, cu plata tarifelor aferente.
    Art. 182
    La a treia suspendare a licentei de executie, organul emitent dispune anularea acesteia, la propunerea organelor de control abilitate.
    Art. 183
    Impotriva masurii de suspendare sau anulare a licentei de executie pentru agentie de voiaj se poate depune plangere la instantele de contencios administrativ competente.

    Controlul agentiilor de voiaj
    Art. 184
    Controlul se executa de catre organele de control ale Ministerului Transporturilor, Oficiul Rutier Central, precum si de alte organe abilitate potrivit legii.
    Art. 185
    Controlul la agentiile de voiaj are ca principal obiectiv verificarea modului in care se asigura deservirea publicului calator si respectarea caietului de sarcini al licentei de executie.
    Art. 186
    Tematica minima de control al agentiilor de voiaj cuprinde verificari privind:
    a) existenta si continutul materialului de informare a publicului calator;
    b) tinuta si modul de comportare a personalului in relatiile cu publicul calator;
    c) respectarea programului de functionare a agentiei;
    d) respectarea tarifelor pentru legitimatiile de calatorie;
    e) verificarea conditiilor care au stat la baza eliberarii licentei de executie.

    CAP. 12
    Activitatea de mesagerie
    Generalitati

    Art. 187
    Prin mesagerie se intelege activitatea de transport bagaje, pachete si colete neinsotite, prin curse speciale de mesagerie sau prin autobuzele ce deservesc traseele de transport persoane prin curse regulate.
    Art. 188
    Desfasurarea activitatilor specifice unei mesagerii este permisa numai pe baza licentei de executie pentru mesagerie si a caietului de sarcini anexa la aceasta, eliberata de Oficiul Rutier Central, cu valabilitate de 5 ani, in conditiile vizarii anuale, cu plata tarifelor aferente.
    Art. 189
    Atestarea indeplinirii conditiilor de desfasurare a activitatii de mesagerie se face prin licenta de executie, modelul acesteia fiind prezentat in anexa nr. 19 la prezentele norme.
    Normele de organizare si functionare a mesageriei se stabilesc de catre detinatorul acesteia, cu respectarea conditiilor impuse prin caietul de sarcini, modelul acestuia fiind prezentat in anexa nr. 20 la prezentele norme.

    Conditii de eliberare a licentei
    Art. 190
    In vederea obtinerii licentei de executie pentru activitatile conexe transportului rutier desfasurate in mesagerie, solicitantul trebuie sa dispuna de:
    - spatiu corespunzator desfasurarii activitatii, in proprietate sau cu chirie;
    - posibilitati de pastrare in conditiile legii a imprimatelor cu regim special si a sumelor de bani incasate;
    - posibilitati de pastrare a bagajelor, pachetelor si a coletelor neinsotite;
    - personal cu pregatire de specialitate in domeniul gestionarii valorilor.
    Modul de lucru si regulamentul de functionare se stabilesc, in conditiile legii, de detinatorul licentei de executie.

    Eliberarea licentei de executie pentru mesagerie
    Art. 191
    In vederea eliberarii licentei de executie, solicitantii vor depune la serviciul rutier teritorial un dosar care cuprinde:
    a) cererea prin care solicita eliberarea licentei;
    b) acte doveditoare ca solicitantul detine, in proprietate sau cu chirie, spatii special amenajate pentru functionarea mesageriei;
    c) statutul, autorizatia sau hotararea judecatoreasca din care rezulta ca solicitantul are ca obiect de activitate efectuarea de activitati conexe transportului rutier;
    d) dovada inregistrarii la oficiul registrului comertului;
    e) autorizatia de functionare eliberata de Centrul de Medicina Preventiva al Ministerului Transporturilor si avizul P.S.I. din judetul in care isi are sediul;
    f) dosarul persoanei desemnate pentru organizarea si conducerea activitatilor din mesagerie;
    g) cazier judiciar al administratorului sau presedintelui consiliului de administratie.
    Conditiile pentru persoana desemnata si documentele ce se prezinta sunt similare cu cele prevazute la eliberarea licentei de transport, prevazute in prezentele norme la partea I.
    Toate actele solicitate se depun in original si copie pentru autentificare de catre serviciul rutier teritorial sau in copie legalizata.
    Art. 192
    In baza dosarului depus, serviciul rutier verifica, in termen de 10 zile, existenta dotarilor prevazute la art. 190, dupa care elibereaza licenta de executie, in baza angajamentului scris al solicitantului privind respectarea caietului de sarcini al licentei, precum si a documentului de plata a tarifelor de eliberare a licentei.
    Art. 193
    Daca studiul dosarului si verificarea mesageriei nu permit o concluzie certa privind indeplinirea conditiilor cerute pentru eliberarea licentei de executie, se procedeaza la convocarea solicitantului, in vederea lamuririi neclaritatilor din documentatia prevazuta.
    Art. 194
    Refuzul de eliberare a licentei de executie pentru mesagerie trebuie motivat si transmis in termen de 15 zile solicitantului.
    Art. 195
    Contestatiile detinatorilor de mesagerii cu privire la refuzul de eliberare a licentei de executie pentru mesagerie se depun in termen de 30 de zile de la comunicare la Oficiul Rutier Central.
    Art. 196
    Licenta de executie pentru mesagerie se elibereaza cu valabilitate de 5 ani, aceasta vizandu-se anual de serviciul rutier emitent, cu plata tarifelor aferente.

    Suspendarea sau anularea licentei de executie pentru mesagerie
    Art. 197
    Suspendarea licentei de executie se poate face in urmatoarele conditii:
    a) nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza acordarii licentei;
    b) nerespectarea caietului de sarcini al licentei;
    c) reclamatii repetate din partea beneficiarilor privind serviciile oferite de mesagerie, confirmate, comunicate in scris detinatorului de licenta si neremediate in termen;
    d) refuzul de a prezenta organelor de control abilitate documentele solicitate de acestea.
    Art. 198
    Suspendarea licentei de executie pentru mesagerie se hotaraste de catre emitent, in urma constatarilor organelor proprii de control sau in baza probelor furnizate de catre alte organisme de control abilitate.
    Art. 199
    Licenta de executie suspendata se restituie dupa ce detinatorul acesteia face dovada ca au fost inlaturate cauzele care au condus la suspendarea acesteia, cu plata tarifelor aferente.
    Art. 200
    La a treia suspendare a licentei de executie, organul emitent poate dispune anularea acesteia, la propunerea organelor de control abilitate.
    Art. 201
    Impotriva masurii de suspendare sau de anulare a licentei de executie pentru mesagerie se poate depune plangere la instantele de contencios administrativ competente.

    Controlul activitatii de mesagerie
    Art. 202
    Controlul se executa de catre organele de control ale Ministerului Transporturilor, Oficiul Rutier Central, precum si de alte organe abilitate potrivit legii.
    Art. 203
    Controlul mesageriilor are ca principal obiectiv verificarea modului in care se asigura deservirea beneficiarilor si respectarea caietului de sarcini al licentei de executie pentru mesagerie.
    Art. 204
    Tematica minima de control al mesageriilor cuprinde:
    a) existenta si continutul materialului de informare a publicului;
    b) tinuta si modul de comportare a personalului in relatiile cu publicul;
    c) respectarea programului de functionare;
    d) respectarea tarifelor pentru mesagerie;
    e) verificarea conditiilor care au stat la baza eliberarii licentei de executie.

    CAP. 13
    Activitatea de colectare si expediere a marfurilor
    Generalitati

    Art. 205
    Prin activitatea de colectare si expediere a marfurilor se intelege activitatea de preluare si expediere de marfuri in partizi mici si mijlocii.
    Art. 206
    Desfasurarea activitatilor specifice activitatii de colectare si expediere a marfurilor este permisa numai pe baza licentei de executie pentru activitatea de colectare si expediere a marfurilor si a caietului de sarcini anexa la aceasta, eliberata de Oficiul Rutier Central, cu valabilitate de 5 ani, in conditiile vizarii anuale, cu plata tarifelor aferente.
    Art. 207
    Atestarea indeplinirii conditiilor de desfasurare se face prin licenta de executie, modelul acesteia fiind prezentat in anexa nr. 21 la prezentele norme.
    Normele de organizare si functionare a activitatii se stabilesc de catre detinatorul acesteia, cu respectarea conditiilor impuse prin caietul de sarcini prezentat in anexa nr. 22 la prezentele norme.

    Conditii de eliberare a licentei
    Art. 208
    In vederea obtinerii licentei de executie pentru activitatile conexe transportului rutier desfasurate in activitatea de colectare si expediere a marfurilor, solicitantul de licenta trebuie sa dispuna de:
    - spatii de parcare a autovehiculelor ce fac obiectul expedierii marfii;
    - spatii proprii - certificate prin titlul de proprietate, cu avizul consiliilor locale;
    - spatii inchiriate - pe baza contractului de inchiriere, de la proprietari persoane juridice, ca unitati detinatoare de asemenea spatii, sau de la proprietari persoane fizice;
    - dovada existentei depozitelor pentru colectarea marfii, cu o suprafata de minimum 250 mp sau 750 mc;
    - spatii proprii - certificate prin actul de proprietate;
    - spatii inchiriate - pe baza contractului de inchiriere, de la proprietari persoane juridice, ca unitati detinatoare de asemenea spatii, sau de la proprietari persoane fizice;
    - spatiu corespunzator desfasurarii activitatii, in proprietate sau cu chirie;
    - posibilitati de pastrare in conditiile legii a imprimatelor cu regim special si a sumelor de bani incasate;
    - posibilitati de pastrare a bagajelor, pachetelor si a coletelor neinsotite;
    - personal cu pregatire de specialitate in domeniul gestionarii valorilor.
    Modul de lucru si regulamentul de functionare se stabilesc, in conditiile legii, de detinatorul licentei de executie.

    Eliberarea licentei de executie
    Art. 209
    In vederea eliberarii licentei de executie, solicitantii vor depune la serviciul rutier teritorial un dosar care cuprinde:
    a) cererea prin care solicita eliberarea licentei;
    b) acte doveditoare ca solicitantul detine, in proprietate sau chirie, spatii special amenajate;
    c) statutul, autorizatia sau hotararea judecatoreasca din care rezulta ca solicitantul are ca obiect de activitate efectuarea de activitati conexe transportului rutier;
    d) dovada inregistrarii la oficiul registrului comertului;
    e) autorizatia de functionare eliberata de Centrul de Medicina Preventiva al Ministerului Transporturilor si avizul P.S.I. din judetul in care se desfasoara activitatea;
    f) dosarul persoanei desemnate pentru organizarea si conducerea activitatii;
    g) cazier judiciar al administratorului sau presedintelui consiliului de administratie;
    Conditiile pentru persoana desemnata si documentele ce se prezinta sunt similare cu cele prevazute la eliberarea licentei de transport, mentionate in prezentele norme la Partea I.
    Toate actele solicitate se depun in original si copie pentru autentificare de catre serviciul rutier teritorial sau in copie legalizata.
    Art. 210
    In baza dosarului depus, serviciul rutier verifica, in termen de 10 zile, existenta dotarilor prevazute la art. 208, dupa care elibereaza licenta de executie, in baza angajamentului scris al solicitantului privind respectarea caietului de sarcini al licentei, precum si a documentului de plata a tarifelor de eliberare a licentei.
    Art. 211
    Daca studiul dosarului si verificarea sediului unde se desfasoara activitatea de colectare si expediere de marfuri nu permit o concluzie certa privind indeplinirea conditiilor cerute pentru eliberarea licentei de executie, se procedeaza la invitarea solicitantului, in vederea lamuririi neclaritatilor din documentatia prevazuta.
    Art. 212
    Refuzul de eliberare a licentei de executie pentru desfasurarea activitatii de colectare si expediere a marfurilor trebuie motivat si transmis in termen de 15 zile solicitantului.
    Art. 213
    Contestatiile solicitantilor cu privire la refuzul de eliberare a licentei de executie pentru activitatea de colectare si expediere a marfurilor se depun in termen de 30 de zile de la comunicare la Oficiul Rutier Central.
    Art. 214
    Licenta de executie pentru activitatea de colectare si expediere a marfurilor se elibereaza cu valabilitate de 5 ani, aceasta vizandu-se anual de serviciul rutier emitent, cu plata tarifelor aferente.

    Suspendarea sau anularea licentei de executie pentru activitatea de colectare si expediere a marfurilor
    Art. 215
    Suspendarea licentei de executie se poate face in urmatoarele conditii:
    a) nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza acordarii licentei;
    b) nerespectarea caietului de sarcini al licentei;
    c) reclamatii repetate din partea beneficiarilor, privind serviciile oferite de detinatorul de licenta pentru activitatea de colectare si expediere a marfurilor, confirmate, comunicate in scris acestuia si neremediate in termen;
    d) refuzul de a prezenta organelor de control abilitate documentele solicitate de acestea.
    Art. 216
    Suspendarea licentei de executie pentru activitatea de colectare si expediere a marfurilor se hotaraste de catre emitent, in urma constatarilor organelor proprii de control sau in baza probelor furnizate de catre alte organisme de control abilitate.
    Art. 217
    Licenta de executie suspendata se restituie dupa ce detinatorul acesteia face dovada ca au fost inlaturate cauzele care au condus la suspendarea acesteia, cu plata tarifelor aferente.
    Art. 218
    La a treia suspendare a licentei de executie, organul emitent poate dispune anularea acesteia, la propunerea organelor de control abilitate.
    Art. 219
    Impotriva masurii de suspendare sau de anulare a licentei de executie pentru activitatea de colectare si expediere a marfurilor se poate depune plangere la instantele de contencios administrativ competente.

    Controlul activitatii de colectare si expediere a marfurilor
    Art. 220
    Controlul se executa de catre organele de control ale Ministerului Transporturilor, Oficiul Rutier Central, precum si de alte organe abilitate potrivit legii.
    Art. 221
    Controlul activitatii de colectare si expediere a marfurilor are ca principal obiectiv verificarea modului in care se asigura deservirea beneficiarilor si respectarea caietului de sarcini al licentei de executie.
    Art. 222
    Tematica minima de control al activitatii de colectare si expediere a marfurilor cuprinde:
    a) existenta si continutul materialului de informare a beneficiarilor;
    b) tinuta si modul de comportare a personalului in relatiile cu beneficiarii;
    c) respectarea programului de functionare;
    d) respectarea tarifelor aplicate;
    e) verificarea conditiilor care au stat la baza eliberarii licentei de executie.

    ANEXA 1 a)

      ____________________________________________________________________
     |                           ROMANIA                                  |
     |                  MINISTERUL TRANSPORTURILOR                        |
     |                                                                    |
     |                 LICENTA DE TRANSPORT PUBLIC                        |
     |                                                                    |
     | Operatorul de transport: ________________________________          |
     | este abilitat sa efectueze, in conformitate cu prevederile         |
     | caietului de sarcini, transport public cu vehicule rutiere.        |
     |                                                                    |
     |                                                 EMITENT            |
     |                                        OFICIUL JURIDIC CENTRAL     |
     |                                        Serviciul rutier _______    |
     |                                                                    |
     | Valabil de la data de _________ pana la                            |
     | data de ______________,                                            |
     | numai cu viza anuala.                                              |
     | Data emiterii: ________________                                    |
     |                                               Semnatura si         |
     |                                               stampila             |
     |                                                                    |
     |                  Seria: _______ nr. _________                      |
     |____________________________________________________________________|

  _________________________________________________________________________
 | Vize anuale                                                             |
 |  _____________________________________________________________________  |
 | |Valabil pana |Valabil pana |Valabil pana |Valabil pana |Valabil pana | |
 | | la data de: | la data de: | la data de: | la data de: | la data de: | |
 | | __________  | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | | SEF SERVICIU| SEF SERVICIU| SEF SERVICIU| SEF SERVICIU| SEF SERVICIU| |
 | | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ | |
 | | Semnatura   | Semnatura   | Semnatura   | Semnatura   | Semnatura   | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | |_____________|_____________|_____________|_____________|_____________| |
 | |             |             |             |             |             | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | | Stampila    | Stampila    | Stampila    | Stampila    | Stampila    | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | |_____________|_____________|_____________|_____________|_____________| |
 |  Mentiuni speciale:                                                     |
 |                                                                         |
 |                                                                         |
 |                                                                         |
 |_________________________________________________________________________|

    ANEXA 1 b)

      ____________________________________________________________________
     |                           ROMANIA                                  |
     |                  MINISTERUL TRANSPORTURILOR                        |
     |                                                                    |
     |                 LICENTA DE TRANSPORT IN FOLOS                      |
     |                          PROPRIU                                   |
     |                                                                    |
     | Operatorul de transport: ________________________________          |
     | este abilitat sa efectueze, in conformitate cu prevederile         |
     | caietului de sarcini, transport public cu vehicule rutiere.        |
     |                                                                    |
     |                                                 EMITENT            |
     |                                        OFICIUL JURIDIC CENTRAL     |
     |                                        Serviciul rutier _______    |
     |                                                                    |
     | Valabil de la data de _________ pana la                            |
     | data de ______________,                                            |
     | numai cu viza anuala.                                              |
     | Data emiterii: ________________                                    |
     |                                               Semnatura si         |
     |                                               stampila             |
     |                                                                    |
     |                  Seria: _______ nr. _________                      |
     |____________________________________________________________________|

  _________________________________________________________________________
 | Vize anuale                                                             |
 | ______________________________________________________________________  |
 | |Valabil pana |Valabil pana |Valabil pana |Valabil pana |Valabil pana | |
 | | la data de: | la data de: | la data de: | la data de: | la data de: | |
 | | __________  | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | | SEF SERVICIU| SEF SERVICIU| SEF SERVICIU| SEF SERVICIU| SEF SERVICIU| |
 | | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ | |
 | | Semnatura   | Semnatura   | Semnatura   | Semnatura   | Semnatura   | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | |_____________|_____________|_____________|_____________|_____________| |
 | |             |             |             |             |             | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | | Stampila    | Stampila    | Stampila    | Stampila    | Stampila    | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | |_____________|_____________|_____________|_____________|_____________| |
 |  Mentiuni speciale:                                                     |
 |                                                                         |
 |                                                                         |
 |                                                                         |
 |_________________________________________________________________________|

    ANEXA 1 c)

      ____________________________________________________________________
     |                       ROMANIA                                      |
     |             MINISTERUL TRANSPORTURILOR             EXEMPLARE DE    |
     |                                                      SERVICIU      |
     |                 LICENTA DE TRANSPORT PUBLIC                        |
     |                                                                    |
     | Operatorul de transport: ________________________________          |
     | este abilitat sa efectueze, in conformitate cu prevederile         |
     | caietului de sarcini, transport public cu vehicule rutiere.        |
     |                                                                    |
     |                                                 EMITENT            |
     |                                        OFICIUL JURIDIC CENTRAL     |
     |                                        Serviciul rutier _______    |
     |                                                                    |
     | Valabil de la data de _________ pana la                            |
     | data de ______________,                                            |
     | numai cu viza anuala.                                              |
     | Data emiterii: ________________                                    |
     |                                               Semnatura si         |
     |                                               stampila             |
     |                                                                    |
     |                  Seria: _______ nr. _________                      |
     |____________________________________________________________________|

  _________________________________________________________________________
 | Vize anuale                                                             |
 | ______________________________________________________________________  |
 | |Valabil pana |Valabil pana |Valabil pana |Valabil pana |Valabil pana | |
 | | la data de: | la data de: | la data de: | la data de: | la data de: | |
 | | __________  | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | | SEF SERVICIU| SEF SERVICIU| SEF SERVICIU| SEF SERVICIU| SEF SERVICIU| |
 | | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ | |
 | | Semnatura   | Semnatura   | Semnatura   | Semnatura   | Semnatura   | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | |_____________|_____________|_____________|_____________|_____________| |
 | |             |             |             |             |             | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | | Stampila    | Stampila    | Stampila    | Stampila    | Stampila    | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | |_____________|_____________|_____________|_____________|_____________| |
 |  Mentiuni speciale:                                                     |
 |                                                                         |
 |                                                                         |
 |                                                                         |
 |_________________________________________________________________________|


    ANEXA 2

                         ANGAJAMENT

    1. Subscrisul ___________________, persoana juridica/fizica, cu sediul
in ___________________, str. ____________________ nr. _______, inregistrat
in registrul comertului la oficiul registrului comertului al judetului ___
_____________ sub nr. ......., prin reprezentantul sau __________________,
domiciliat in ________________________, str. _____________ nr. ___________
B.I. Seria ______ nr. __________, numit in baza deciziei nr. ____________,
avand functia de __________________ in ____________  cadrul societatii.
    2. Cunoastem si suntem de acord cu prevederile caietului de sarcini si ne obligam sa conducem si sa organizam activitatea de transport in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si ale caietului de sarcini anexat la licenta de transport.

       Administratorul operatorului de transport
                                                 __________________________

    3. Subsemnatul __________________, in calitate de sef al Serviciului
rutier _______________________, atesta indeplinirea de catre solicitantul
________________ si reprezentantul acestuia _____________________________
a conditiilor pentru acordarea licentei de transport.


    Data
    ______________                             Sef serviciu rutier,
                                               ____________________

    ANEXA 3

            CAIETUL DE SARCINI AL LICENTEI DE TRANSPORT

    CAP. 1
    Domeniile de cunostinte necesare in exercitarea profesiei de operator de transport

    1. Elemente de drept comercial:
    - Contracte, generalitati;
    - Forme juridice ale societatilor comerciale.
    2. Elemente privind asigurarea vehiculelor, a marfurilor, a pasagerilor si a bunurilor acestora.
    3. Reglementari privind forta de munca si securitatea muncii.
    4. Norme tehnologice de exploatare a autovehiculelor:
    - reglementari administrative;
    - accesul la profesiune;
    - autorizatiile de transport;
    - contracte-tip;
    - documente de transport;
    - tarife si dispozitii tarifare;
    - servicii de control, contraventii, sanctiuni;
    - auxiliare de transport.
    5. Norme de exploatare tehnica.
    6. Elemente de siguranta circulatiei.
    7. Transporturi internationale.

    CAP. 2
    Legi si reglementari specifice

    Activitatea de transport va fi organizata si condusa cu respectarea prevederilor si reglementarilor nationale in vigoare si a acordurilor si conventiilor internationale la care Romania a aderat sau este parte.
    1. Reglementari cu caracter general:
    - Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Legea nr. 83/1995 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca;
    - Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;
    - Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile;
    - Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere;
    - Norme de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 44/1997;
    - Hotararea Guvernului nr. 594/1991 privind verificarea indeplinirii conditiilor tehnice de catre autovehiculele si remorcile acestora care circula pe drumurile publice, cu modificarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 768/1991 privind infiintarea si functionarea Regiei Autonome "Registrul Auto Roman";
    - Ordinul ministrului transporturilor nr. 316/1994 privind raportarea si cercetarea administrativa a accidentelor de circulatie;
    - Ordinul ministrului transporturilor nr. 82/1991 privind controlul in punctele de frontiera;
    - Reglementari privind responsabilitatile expeditorului si carausului in activitatea de transport;
    - Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, cu modificarile ulterioare;
    - Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice, republicat, cu modificarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 610/1992 privind cartea de identitate a vehiculului;
    - Ordinul ministrului transporturilor nr. 173/1996 pentru aprobarea Instructiunilor privind autorizarea laboratoarelor de examinare psihologica pentru conducatorii auto;
    - Ordinul comun al ministrului transporturilor nr. 165/1994 si al ministrului de interne nr. 389/1994, prin care se aproba Revizuirea nr. 1 la Reglementarile privind inspectia tehnica periodica - R.N.T.R. 1;
    - Ordinul comun al ministrului transporturilor nr. 158/1994 si al ministrului de interne nr. 388/1994, prin care se aproba modificarea si completarea conditiilor pentru vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice - R.N.T.R. 2;
    - Ordinul ministrului transporturilor nr. 353/1996 completat cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 22/1997 privind clasificarea autovehiculelor de transport international de marfa.
    2. Reglementari privind transportul persoanelor:
    - Hotararea Guvernului nr. 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice in trafic intern si international si pentru transporturi publice de persoane in trafic international;
    - Ordinul comun al ministrului transporturilor nr. 254/1996 si al ministrului turismului nr. 85/1996 de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 951/1995.
    3. Reglementari specifice privind transportul produselor periculoase:
    - Ordinul ministrului transporturilor nr. 313/1995 si Ordinul ministrului de interne nr. 434/1994 de aprobare a reglementarilor privind omologarea in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice si efectuarea inspectiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului de marfuri periculoase - R.N.T.R. 3;
    - Ordinul ministrului transporturilor nr. 82/1995 privind eliberarea certificatelor de atestare profesionala pentru soferii care efectueaza transporturi de produse clasificate periculoase in conformitate cu prevederile Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (ADR).
    4. Reglementarile specifice transporturilor internationale de marfa si calatori:
    - Conventia TIR;
    - Conventia CMR;
    - Legea nr. 31/1994 pentru aderarea Romaniei la Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (ADR);
    - Legea nr. 101/1994 privind aderarea Romaniei la Acordul european pentru activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere internationale (AETR);
    - Manualul IRU;
    - Legea nr. 6/1991 privind aderarea Romaniei la Conventia de la Basel;
    - Acordul european ASOR.
    Reglementarile mai sus mentionate pot fi modificate sau completate cu noi acte normative aparute ulterior, operatorii de transport avand obligatia cunoasterii si respectarii lor.

    CAP. 3
    Obligatiile detinatorilor de licenta de transport

    1. Operatorul de transport impreuna cu persoana desemnata pentru conducerea si organizarea nemijlocita a activitatii de transport raspund de asigurarea unei stari tehnice a vehiculelor corespunzatoare cerintelor categoriei de transport pentru care s-a obtinut licenta.
    2. Persoana desemnata pentru conducerea si organizarea nemijlocita a activitatii de transport raspunde de instruirea personalului pentru efectuarea transporturilor in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini.
    3. Sa pastreze licenta de transport la sediul sau si sa transmita un exemplar de serviciu al licentei de transport la fiecare filiala, sucursala, punct de lucru etc. care vor instiinta pentru luare in evidenta serviciul rutier teritorial pe raza caruia isi au sediul.
    4. Operatorul de transport are obligatia sa asigure existenta la bordul vehiculelor a unei xerocopii de pe originalul sau exemplarul de serviciu al licentei de transport.
    Operatorul de transport are obligatia sa detina la sediul firmei urmatoarele documente:
    - evidenta avizelor medicale si psihologice;
    - evidenta foilor de parcurs emise;
    - liste pasageri;
    - foi de parcurs tip ASOR;
    - scrisorile de transport intern si/sau international;
    - diagramele tahograf utilizate in cazul transporturilor internationale;
    - fisa activitatii zilnice a autovehiculelor din administrare;
    - revizii tehnice;
    - fisele privind instruirea personalului pentru respectarea normelor de protectia muncii si P.S.I.;
    - documente doveditoare din care sa rezulte angajarea coordonatorului activitatii de transport si a conducatorilor auto angajati conform Legii nr. 83/1995 privind unele norme de protectie a persoanelor incadrate in munca;
    - documente doveditoare privind locul de parcare al autovehiculelor;
    - evidenta biletelor de calatorie;
    - asigurarea calatorilor si a bagajelor acestora in cazul transporturilor de persoane in trafic intern si international;
    - clasificarea acordata de Registrul Auto Roman;
    - certificat de noxe;
    - cartea de identitate a autovehiculelor;
    - contracte inchiriere pentru autovehicule - dupa caz;
    - talonul anexa la certificatul de inmatriculare cu viza inspectiei tehnice periodice - copie;
    - contractele pentru transporturile ocazionale;
    - raportarile privind situatia curselor neefectuate;
    - evidenta modului de respectare a Ordinului ministrului transporturilor nr. 316/1994;
    - registrul de evidenta si folosire a autorizatiilor TIR.
    5. Sa comunice in termen de 10 zile serviciului rutier emitent orice modificare aparuta fata de documentele care au stat la baza atribuirii licentei de transport.
    6. Sa declare la serviciul rutier emitent, in termen de 15 zile, pierderea, sustragerea sau deteriorarea licentei de transport.
    7. Operatorul de transport care isi schimba sediul administrativ in alt judet are obligatia sa depuna licenta de transport la serviciul rutier emitent de la care a dobandit-o, in termen de 60 de zile de la data schimbarii sediului, procedandu-se la anularea pozitiei acesteia din Registrul operatorilor de transport rutier.
    Perioada de 60 de zile este intervalul maxim de timp destinat dobandirii unei noi licente de transport.
    8. Operatorul de transport va trebui sa obtina o noua licenta de transport de la serviciul rutier al judetului unde si-a mutat sediul administrativ, refacand etapele de procedura pentru dobandirea acesteia:
    La ridicarea noii licente operatorul de transport va depune licenta detinuta anterior.
    9. Operatorul de transport detinator de licenta care isi inceteaza activitatea este obligat sa anunte in scris serviciul rutier emitent, in termen de 15 zile de la data incetarii activitatii, procedandu-se la anularea pozitiei din Registrul operatorilor de transport rutier si sa depuna licenta de transport in original, impreuna cu caietul de sarcini la serviciul rutier emitent.
    10. Operatorul de transport are obligatia sa reinoiasca licenta de transport la expirarea perioadei de valabilitate a acesteia si sa solicite in termen aplicarea vizelor anuale.
    Operatorii de transport care detin licente de transport eliberate anterior prezentelor norme si a caror perioada de valabilitate expira incepand cu anul 1999 au obligatia preschimbarii acestora cu licente de transport de tip nou, cu plata tarifelor anuale aferente.
    11. La solicitarea organelor de control abilitate, personalul propriu operatorului de transport (patron, manager, administrator, persoana desemnata sa organizeze si sa conduca nemijlocit activitatea de transport, conducatorii auto) este obligat sa puna la dispozitie, sub sanctiunea amenzii, toate documentele care atesta dreptul, modul de desfasurare a activitatii de transport si dovada existentei legale a operatorilor de transport, precum si actele de identitate ale reprezentantului sau.
    In cazul in care identitatea conducatorului operatorului de transport nu poate fi stabilita de catre organul de control, acesta va intocmi procesul-verbal de contraventie pe numele operatorului de transport, persoana juridica care, la randul ei, in cazul contestatiei, isi va chema in instanta reprezentantul sau legal.
    12. Sa respecte intocmai legile si reglementarile specifice fiecarei categorii de transport pe care le executa, prevazute in prezentul caiet de sarcini.
    13. Sa execute numai categoriile de transport pentru care detine licenta.
    14. Operatorul de transport va plati la eliberarea licentei tariful in vigoare la acea data.
    In cazul in care operatorul de transport solicita eliberarea de licente de executie cu o perioada de valabilitate mai mica de un an, acestea se elibereaza pentru cel putin un trimestru, achitandu-se 1/4 din tariful anual, pentru fiecare trimestru.
    La solicitarea sa, bine intemeiata, Oficiul Rutier Central poate aproba ca operatorul de transport sa achite tariful anual si in rate trimestriale. In cazul in care tarifele sunt majorate, operatorul de transport este obligat sa achite ratele recalculate conform tarifului majorat.
    In cazul in care operatorul de transport nu achita majorarile, acesta este de acord cu anularea de drept a licentei.
    15. In perioada de 30 zile de la comunicarea deciziei definitive de retragere a licentei de traseu de catre serviciul rutier emitent si pana la aplicarea masurii, operatorul de transport are obligatia sa efectueze cursele programate pe traseul sau grupa de trasee respectiva.
    16. Sa asigure existenta la bordul autovehiculului, pe toata durata executarii transportului, a documentelor impuse de categoria de transport efectuata si de prevederile legale in vigoare:
    16.1 Pentru toate categoriile de transport:
    - licenta de transport sau exemplarul de serviciu al acesteia in copie xerox;
    - licenta de executie pentru vehicul in original;
    - foaia de parcurs;
    - certificatul de inmatriculare al vehiculului, talonul cu inspectia tehnica valabila;
    - permisul de conducere valabil pentru categoria de vehicul pe care o conduce.
    16.2 Pentru transportul de persoane:
    a) licenta de traseu pentru curse regulate de calatori - in original - insotita de caietul de sarcini - anexa al acesteia, pentru un traseu sau grupa de trasee, in trafic intern si international;
    b) foaia de parcurs tip ASOR, pentru transporturile internationale turistice sau ocazionale, vizata de Oficiul Rutier Central;
    c) documente specifice care sa ateste caracterul transportului turistic sau ocazional efectuat in intern sau international (voucher, contract, invitatie, document de tarifare a transportului);
    d) certificatul de clasificare a vehiculului pe stele sau categorii, emis de Registrul Auto Roman in acest sens;
    e) lista nominala sau legitimatiile de serviciu ale pasagerilor, in cazul transportului de persoane in folos propriu;
    f) licenta de traseu pentru curse in conventie - in original.
    16.3 Pentru transportul de marfa:
    - documente de insotire a marfii;
    - scrisoare de transport;
    a) Pentru transportul international de marfa:
    - scrisoare de transport;
    - carnet TIR - dupa caz;
    - certificat de agreere vamala;
    - certificat de incadrare privind emisia de noxe si poluare fonica, eliberat de Registrul Auto Roman - in copie;
    b) Pentru transportul de marfuri cu greutati si/sau gabarite depasite:
    - autorizatia speciala emisa de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania";
    c) Pentru transportul de produse periculoase si materiale radioactive:
    - certificatul de atestare profesionala pentru soferi, conform Acordului european ADR;
    - certificat de agreere a vehiculului, emis de Registrul Auto Roman;
    - certificat de agreere, emis de organismul specializat, abilitat, pentru fiecare categorie de produse in parte.
    17. In situatii deosebite - calamitati naturale, conflict armat, stari de necesitate declarate de conducerea statului si alte asemenea cazuri -, operatorii de transport au obligatia de a raspunde operativ la solicitarile Ministerului Transporturilor si ale reprezentantilor sai.

    CAP. 4
    Conditii suplimentare pentru unele tipuri de transporturi rutiere

    A. Prevederi specifice privind transportul de persoane
    1. Conditii privind mijloacele de transport (caietul de sarcini al licentei de executie de vehicul):
    a) autovehiculele trebuie sa fie atestate prin inspectia tehnica periodica, in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 594/1991 si cu ordinele comune ale Ministerului Transporturilor si Ministerului de Interne;
    b) autovehiculele trebuie salubrizate, spalate si dezinfectate;
    c) sa fie afisat in interiorul autobuzului numele soferului;
    d) sa existe instalatia de incalzire a salonului autobuzului in stare de functionare si sa fie utilizata ori de cate ori este nevoie;
    e) sa existe roata de rezerva asezata intr-un suport exterior salonului;
    f) sa existe la bord mijloace P.S.I., respectiv stingatoare de incendiu si ciocan pentru spart geamurile, in caz de necesitate;
    g) in perioada de iarna sa existe in dotare mijloace de deszapezire (lopata, lanturi, sare, nisip, pene);
    h) spatii de depozitare special amenajate pentru transportul bagajelor.
    Bagajele ce depasesc capacitatea spatiilor de depozitare se pot transporta in remorci inchise, atasate vehiculului;
    i) aspect estetic corespunzator;
    j) autovehiculele sa fie inscriptionate cu insemnele operatorului de transport;
    k) autovehiculele care efectueaza transporturi internationale vor fi dotate cu aparat tahograf care va fi in functiune pe toata durata desfasurarii transportului;
    l) autovehiculele care executa transportul de persoane in regim Taxi vor respecta normele prevazute in Ordinul comun al ministrului transporturilor nr. 158/1994 si al ministrului de interne nr. 388/1994.
    1.1. La autobuzele care executa curse regulate de calatori, suplimentar fata de cele aratate la pct. 1, trebuie asigurate:
    a) afisarea in interiorul salonului a tarifului de transport pe baza de bilet, pe zone kilometrice;
    b) numerotarea locurilor pentru autobuzele care executa transporturi intre localitati;
    c) locuri rezervate pentru invalizi, batrani, persoane cu copii in brate;
    d) transporturile turistice in trafic intern si international se pot efectua in baza certificatului de clasificare pe categorii si stele, emis de Registrul Auto Roman;
    e) placuta de clasificare afisata la loc vizibil.
    2. Conditii privind soferii utilizati:
    a) sa aiba experienta si practica corespunzatoare in conducerea vehiculului, minimum 3 ani;
    b) sa fie apt medical si psihologic, conform examinarilor periodice;
    c) sa aiba o tinuta corespunzatoare si o comportare civilizata fata de publicul calator;
    d) sa se verifice capacitatea de munca a soferilor inainte de inceperea activitatii de transport si testarea alcoolscopica;
    e) sa se respecte regimul de munca si odihna al soferului, prevazut de Acordul european AETR;
    f) sa se utilizeze soferi fara antecedente pentru abateri grave de la Decretul nr. 328/1968, in ultimele 12 luni, privind:
    - consumul de bauturi alcoolice;
    - accidente grave de circulatie.
    3. Conditii privind executarea transporturilor:
    a) sa se utilizeze pe timpul executarii transportului placa de traseu, cu indicarea executantului si a caracterului cursei;
    b) sa se acorde timp suficient pentru imbarcarea si debarcarea calatorilor si a bagajelor;
    c) sa se supravegheze urcarea si coborarea pasagerilor;
    d) sa nu se circule cu usile deschise sau cu pasageri pe scara autobuzului;
    e) sa se asigure respectarea locurilor atunci cand s-au emis legitimatii de calatorie cu loc;
    f) sa se asigure urcarea si coborarea bagajelor din portbagajul autobuzului;
    g) sa nu se admita transportarea in salonul autobuzului a urmatoarelor:
    - materii greu mirositoare;
    - materii inflamabile;
    - butelii de aragaz;
    - butoaie cu carbid;
    - tuburi de oxigen;
    - materiale explozibile;
    - filme cinematografice neambalate in cutii metalice;
    - produse caustice;
    - materiale sau obiecte care prin natura, formatul si dimensiunile lor pot produce stricaciuni sau pot murdari autobuzul, bagajele sau imbracamintea calatorilor;
    - obiecte sau marfuri interzise la transport prin dispozitiile legale;
    h) sa nu se supraincarce autobuzul peste capacitatea utila de transport de pasageri, inscrisa in certificatul de inmatriculare, sau cu bagajele acestora.
    Sa se asigure spatii libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor si sa nu se preia la transport in acestea marfuri sau colete decat in limita spatiilor disponibile;
    i) sa nu se opreasca pentru urcarea sau coborarea pasagerilor in alte locuri decat cele prevazute in graficul de transport;
    j) sa se asigure gratuit readucerea calatorilor la punctul de plecare, in cazul in care calatoria nu se poate realiza pana la destinatie din cauze de forta majora sau din vina transportatorului;
    k) sa se asigure preluarea calatorilor din autobuzele ramase imobilizate pe traseu, in termen maxim de:
    - 3 ore in judet;
    - 5 ore in tara;
    - 16 ore in strainatate.
    3.1. In cazul executarii transporturilor de calatori prin curse regulate, sa se asigure suplimentar fata de cele prezentate la pct. 3:
    a) la cel putin unul dintre capetele de traseu, prin registrul de miscare, evidentierea curselor proprii plecate si sosite;
    b) sa se execute transporturi strict in conformitate cu graficul de circulatie;
    c) sa se asigure realizarea tuturor curselor, iar in caz de imobilizare a autobuzelor, sa se ia masuri de inlocuire a acestora;
    d) sa se anunte anticipat cursele care nu pot fi executate din cauze de forta majora sau alte cauze la capetele de linie si, in limita posibilitatilor, si pe traseu;
    e) sa se comunice la serviciul rutier judetean lunar, pana la data de 10 a lunii in curs, cursele neexecutate si cauza neexecutarii in luna expirata;
    f) sa se opreasca in toate statiile prevazute in grafic pentru urcarea pentru coborarea calatorilor si a bagajelor;
    g) sa nu se blocheze statiile publice cu autobuze pentru parcare sau efectuarea unor lucrari de intretinere si reparatii;
    h) sa se asigure autobuze suplimentar pentru preluarea fluxurilor ocazionale de calatori de pe traseele deservite in exclusivitate;
    i) sa se solicite aprobarea serviciului rutier, anticipat cu 30 de zile, a oricarei modificari propuse pentru graficul de circulatie din caietul de sarcini al traseului.
    4. Conditii comerciale:
    a) sa se emita legitimatii de calatorie corespunzator sumelor incasate pentru calatori si bagaje;
    b) sa se utilizeze numai legitimatii de calatorie inseriate pentru pasageri si bagaje, inregistrate ca documente cu regim special;
    c) sa nu se permita calatoria decat in baza legitimatiilor de calatorie valabile, precum si a legitimatiilor speciale;
    d) sa se asigure calatorii si bagajele acestora pentru riscurile care cad in sarcina transportatorilor;
    e) sa se emita diagrama pentru biletele vandute prin casele de bilete;
    f) autovehiculele care transporta persoane in regim Taxi vor avea aparatul de taxat in functiune pe toata durata desfasurarii transportului.
    4.1. In cazul executarii transporturilor de calatori prin servicii regulate sa se asigure suplimentar fata de cele de la pct. 4:
    a) vanzarea biletelor la capetele de linie si in autobuz, inclusiv cu anticipatie;
    b) biletele de calatorie in cel putin doua limbi - limba romana si limba tarii de destinatie, pentru cursele internationale;
    c) emiterea de abonamente cu respectarea reglementarilor in vigoare;
    e) neemiterea legitimatiilor de calatorie peste capacitatea autobuzului ca locuri asezate la cursele internationale;
    f) acceptarea la transport a tuturor calatorilor care au legitimatii de calatorie valabile pentru cursa respectiva, in limita capacitatii vehiculului;
    g) transportul gratuit al copiilor sub 5 ani, pentru care nu se solicita loc separat, al veteranilor, pensionarilor, revolutionarilor.
    4.2. In cazul executarii transporturilor de calatori prin curse ocazionale sau turistice, sa se asigure:
    a) utilizarea foii de parcurs tip ASOR, intocmita si parafata de beneficiar, avizata de serviciul rutier teritorial, cu cel putin 24 de ore inainte de ora de indrumare in cursa;
    b) neimbarcarea suplimentara de calatori fata de cei cuprinsi in lista pasagerilor din foaia de parcurs tip ASOR. In cazul in care pe unul dintre sensuri se transporta un grup de turisti care a fost transportat anterior (schimbare de serie), la bordul autobuzului se va afla obligatoriu si lista pasagerilor cu care a fost transportat initial grupul respectiv de turisti.
    4.3. In cazul executarii transporturilor de calatori de catre un operator de transport, in folos propriu, acesta trebuie sa faca dovada (prin legitimatii de serviciu sau lista nominala) ca pasagerii transportati au calitatea de angajati proprii sau presteaza o activitate in interesul acestuia.
    5. Conditii privind transportul bagajelor:
    5.1. Persoanele care calatoresc cu autobuzul pot fi insotite de bagaje care contin efecte personale.
    5.2. Bagajele calatorilor nu pot contine produse neadmise la transport.
    Bagajele depistate ulterior continand produse excluse la transport vor fi coborate la primul punct de oprire prevazut in graficul de circulatie (statie sau vama).
    5.3. Greutatea maxima unitara a unui bagaj la transportul cu autobuzul nu poate depasi 33 kg.
    5.4. La transportul intern cu autobuzul, cantitatea de bagaje admisa cu scutire de taxe este de 15 kg, iar cantitatea totala de bagaje admisa la transport este de 50 kg, pentru fiecare persoana transportata.
    5.5. La transportul international cantitatea de bagaje admisa pentru fiecare calator, cu scutire de taxe, este de 20 kg, iar cantitatea totala de bagaje admisa la transport este de cel mult 3 bagaje de fiecare calator, nedepasind 25 kg fiecare si suma dimensiunilor de cel mult 180 cm (dimensiunile de cel mult 100x50x30 cm).
    5.6. Bagajele care depasesc dimensiunile admise la transport sau peste cantitatea limita prevazuta cu scutire de taxe sunt admise la transport doar in limita spatiului disponibil din cala de bagaje sau in alte spatii destinate bagajelor din afara salonului autobuzelor. Aceste bagaje sunt admise la transport numai cu bilet de bagaje si plata tarifelor de transport pentru bagaje, afisate de catre transportator la punctele de procurare a legitimatiilor de calatorie.
    5.7. In salonul autobuzului pot fi transportate numai bagajele de mana care pot fi tinute in mana, in plasa portpachet sau alaturi pe scaunul pe care il ocupa pasagerul.
    In salonul autobuzului nu pot fi transportate bagajele care:
    - nu se incadreaza in categoria bagajelor de mana;
    - contin produse neadmise la transport;
    - sunt asezate pe culoarul de acces sau pe platforma din fata sau din spate a autobuzului.
    Nu se admit la transport bagaje asezate pe scaunele libere din salonul autobuzului, chiar daca spatiul ramas neutilizat de catre pasageri ar permite acest lucru.
    5.8. La cursele internationale regulate, in cazul in care bagajele unuia sau mai multor calatori contin lucruri pentru vamuirea carora este necesara retinerea autobuzului mai mult de o ora, bagajele vor fi coborate din autobuz impreuna cu detinatorul autobuzul si restul pasagerilor continuand transportul conform graficului de circulatie. In aceste situatii contravaloarea transportului nu se restituie.
    5.9. Pentru bagajele depozitate in spatiul destinat acestora, soferul va elibera o fisa de bagaje numerotata, care constituie dovada primirii acestora.
    Bagajele depuse in spatiul destinat bagajelor se manipuleaza numai de catre sofer.
    6. Statii utilizate la transportul de persoane prin servicii regulate.
    Statiile sunt puncte fixe, cu caracter permanent, destinate opririi curselor regulate de calatori.
    Statiile pot fi:
    - capete de traseu;
    - statii publice;
    - statii detinute de persoane juridice sau fizice;
    - autogari autorizate.
    In municipii, orase, statiuni balneoclimaterice sau turistice, plecarea si sosirea curselor de calatori se vor face obligatoriu din autogari sau locuri corespunzator amenajate ce trebuie sa asigure urmatoarele conditii minimale:
    - spatii pentru parcarea mijloacelor de transport, imbarcarea si debarcarea calatorilor;
    - spatii pentru vanzarea legitimatiilor de calatorie;
    - spatiu amenajat pentru stationarea calatorilor;
    - mijloacele de informare privind mersul curselor de pasageri;
    - grup sanitar propriu sau public.
    Statiile publice, sunt punctele fixe de oprire in parcurs aflate in administrarea organelor locale si deschise accesului tuturor celor care le utilizeaza, conform graficelor de circulatie aprobate prin caietul de sarcini.
    De regula statiile sunt amenajate cu alveole pentru scoaterea din trafic a vehiculului pe perioada opririi.
    Infiintarea unei statii se aproba de catre administratia locala conform legislatiei in vigoare.
    Statiile detinute de persoane juridice sau fizice sunt puncte fixe de oprire in parcurs sau capete de linie, aprobate pentru a functiona cu acest scop.
    Aprobarea infiintarii statiilor in spatii detinute de persoane juridice sau fizice, cu acces la drumurile publice, se da de catre organele administratiei locale.
    In scopul realizarii protectiei sociale, serviciul rutier judetean poate sa impuna, prin graficul de circulatie anexa la caietul de sarcini, oprirea in anumite statii publice existente pe traseul pentru care se emite licenta de traseu.
    La cursele internationale capetele de traseu utilizate pentru plecare si sosire vor fi amplasate obligatoriu in autogari.
    In toate punctele de oprire administratorul acestuia are obligatia sa asigure informarea publicului calator privind orarul de plecari-sosiri al curselor ce utilizeaza statia respectiva.
    Plecarea si sosirea curselor turistice sau ocazionale se vor efectua in mod obligatoriu din autogari sau locuri special amenajate, cu indeplinirea conditiilor minime prevazute la art. 3 pct. 5.

    B. Prevederi specifice privind transportul de produse periculoase si materiale radioactive
    1. Conditiile privind vehiculele utilizate (caietul de sarcini al licentei de executie pentru vehicul):
    1.1) sa se utilizeze numai vehicule care corespund din punct de vedere al amenajarilor pentru transportul categoriei respective de produse care urmeaza a fi transportate, pe baza certificatului emis de Registrul Auto Roman sau/si atestatului pentru transporturi de materiale radioactive emis de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare;
    1.2) sa se asigure vehiculelor mijloace P.S.I. conform prevederilor legale;
    1.3) sa se asigure pentru circulatia in perioada de iarna mijloace individuale de deszapezire (lopata, lanturi, nisip, sare, pene);
    1.4) sa fie echipate cu aparate de control omologate international, instalate si sigilate conform prescriptiilor tehnice prevazute in Acordul european AETR;
    1.5) sa fie echipate cu truse sanitare de prim ajutor si triunghiuri reflectorizante autorizate.
    2. Conditii privind soferii autorizati (caietul de sarcini al licentei de executie pentru vehicul):
    2.1) sa se utilizeze soferi apti din punct de vedere medical si psihologic conform examinarilor periodice, cu varsta minima de 21 de ani si vechime de cel putin 2 ani, pentru autovehiculele cu greutate maxima autorizata mai mare de 7,5 t;
    2.2) sa se utilizeze soferi cu practica si experienta in conducerea autovehiculului, posesori ai permisului de conducere  corespunzator;
    2.3) sa se utilizeze soferi fara antecedente grave la circulatia pe drumurile publice in ultimele 36 de luni privind:
    - consumul de bauturi alcoolice;
    - accidente grave de circulatie;
    2.4) sa se instruiasca soferii asupra specificului transporturilor ce urmeaza a fi executate privind obligatiile care le revin ca soferi, la preluarea unor asemenea produse pe timpul transportului;
    2.5) soferul sa detina certificatul care sa ateste instruirea generala si cunoasterea de catre acesta a obligatiilor pe care le are privind executarea acestor transporturi, conform Acordului european ADR;
    2.6) sa se verifice capacitatea de munca a soferilor inainte de inceperea activitatii de transport si testul alcoolscopic.
    3. Conditii comerciale si de executare a transporturilor:
    3.1) sa se solicite expeditorului pentru orice comanda de transport susceptibila de a fi produs periculos sau deseu toxic precizarea de catre acesta a naturii marfii ce urmeaza a fi transportata si daca are sau nu clasificare conform conventiei ADR;
    3.2) sa se pretinda inainte de inceperea transportului respectiv ca expeditorul sa predea soferului, la prezentarea pentru incarcare, o specificatie privind produsul ce urmeaza a fi transportat, pentru ca soferul sa cunoasca caracteristicile marfii ce urmeaza a fi transportate si sa poata verifica indeplinirea conditiilor de prezentare pentru transport;
    3.3) sa nu transporte produse susceptibile de a fi produse periculoase sau deseuri toxice ale caror caracteristici si conditii de transport nu au fost comunicate in scris de catre expeditor si nu sunt cunoscute;
    3.4) sa nu se utilizeze la vehiculele care transporta asemenea produse decat cel mult o remorca sau o semiremorca, cu exceptia cazurilor in care prin specificatia produsului respectiv se interzice transportul acestuia in remorci;
    3.5) sa nu incredinteze licente de vehicul unor vehicule si soferi care nu indeplinesc conditiile pentru executarea unor asemenea transporturi;
    3.6) sa se verifice la preluarea marfurilor pentru transport daca acestea sunt prezentate conform specificatiei produsului respectiv;
    3.7) sa se pretinda expeditorului sa predea echipamentele auxiliare prevazute in specificatia produsului respectiv, dupa caz:
    a) mijloace de semnalizare a naturii produsului respectiv;
    b) mijloace de interventie in caz de accident (masca de gaze, manusi si cizme de cauciuc, substante neutralizante etc.);
    3.8) sa nu se admita supraincarcarea vehiculului peste capacitatea nominala, volumetrica sau ca suprafata;
    3.9) sa nu se transporte pasageri in afara personalului care executa transportul, dupa caz:
    a) sofer;
    b) ajutor de sofer;
    c) insotitor desemnat de expeditor;
    3.10) sa se respecte obligatiile privind parcarea si stationarea vehiculelor incarcate cu asemenea produse;
    3.11) sa se asigure continuitatea transportului in cazul imobilizarii din cauze tehnice, in parcurs, a vehiculelor incarcate cu asemenea produse, in termen de maximum:
    a) 5 ore in judet;
    b) 12 ore in tara;
    c) 24 ore in strainatate, cu exceptia cazurilor in care natura marfurilor transportate nu impune termene mai scurte;
    3.12) sa se pretinda expeditorului sa asigure curatarea, spalarea si, dupa caz, neutralizarea caroseriei vehiculului dupa descarcarea marfurilor transportate.

    C. Prevederi specifice privind transportul de produse cu greutati si/sau gabarite depasite
    1. Conditii privind mijloacele de transport (caietul de sarcini al licentei de executie de vehicul):
    1.1. Operatorii de transport rutier national si international de marfuri agabaritice sunt obligati sa utilizeze vehicule rutiere care se incadreaza in normele legale de siguranta si securitate a transporturilor rutiere si de protectie a mediului.
    1.2. Transporturile rutiere nationale de marfuri agabaritice sunt executate numai cu vehicule care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) caracteristici constructive si dotari conform reglementarilor in vigoare privind accesul pe infrastructurile rutiere;
    b) vehiculele care depasesc limitele de greutate si/sau gabarit prevazute de lege vor indeplini si conditiile tehnice cuprinse in actele normative privind circulatia pe drumurile publice; nu se admit in circulatie vehicule de transport neomologate pentru circulatia pe drumurile publice de catre Registrul Auto Roman;
    c) autovehiculele vor fi dotate cu echipament complet in stare buna pentru interventia imediata in caz de necesitate.
    2. Conditii privind soferii utilizati:
    2.1) sa aiba experienta si practica corespunzatoare in conducerea autovehiculelor din categoria E, cu o vechime de minimum 5 ani;
    2.2) sa fie apti medical si psihologic, conform examinarilor periodice;
    2.3) sa se verifice capacitatea de munca a soferilor, inainte de plecarea in cursa;
    2.4) sa se respecte regimul de munca al soferilor, prevazut in reglementarile nationale si internationale;
    2.5) sa se utilizeze soferi fara antecedente pentru abateri grave de la prevederile Decretului nr. 328/1968, in ultimele 12 luni, privind:
    a) consumul de bauturi alcoolice;
    b) accidente grave de circulatie.
    3. Conditii privind executarea transporturilor
    Sa se execute in stricta conformitate cu instructiunile pentru efectuarea transporturilor cu greutati si gabarite depasite, eliberate in conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 658/1992.

    D. Prevederi specifice privind transportul de produse perisabile
    1. Conditii privind mijloacele de transport (caiet de sarcini al licentei de executie pentru vehicul):
    1.1. Transportul de produse perisabile se poate efectua cu mijloace de transport "izoterme", "frigorifice" sau "calorifice", care corespund definitiilor de mai jos;
    1.2. Mijlocul de transport izoterm trebuie sa fie construit cu pereti izolanti, inclusiv usile, podeaua si acoperisul, permitand limitarea schimbarilor de temperatura intre interiorul si exteriorul furgonului.
    1.3. Mijlocul de transport refrigerator este un mijloc de transport cu o sursa de frig (gheata hidrica, cu sau fara adaos de sare; placi eutectice; gheata carbonica, cu sau fara reglaj de sublimare; gaze lichefiate, cu sau fara reglare de evaporare etc.), alta decat echipament mecanic sau cu "absorbtie", permite scaderea temperaturii in interiorul furgonului gol si o mentine in continuare pentru o temperatura exterioara medie de +30 grade Celsius.
    1.4. Mijlocul de transport frigorific este un mijloc de transport prevazut cu un dispozitiv de producere a frigului, individual sau colectiv pentru mai multe mijloace de transport (grup mecanic cu compresor, masina de "absorbtie" etc.), care sa permita, la o temperatura exterioara medie de +30 grade Celsius, scaderea temperaturii din interiorul furgonului gol si mentinerea ei apoi in mod permanent.
    1.5. Mijlocul de transport calorific este un mijloc de transport prevazut cu un dispozitiv de producere a caldurii, care sa permita ridicarea temperaturii in interiorul furgonului gol si mentinerea ei apoi timp de 12 ore cel putin fara reaprovizionare, la o temperatura practic constanta si nu mai mica de +12 grade Celsius.
    1.6. Dupa efectuarea fiecarui transport, vehiculele vor fi igienizate conform normelor stabilite de autoritatea competenta in domeniu.
    2. Conditii privind soferii utilizati:
    2.1. sa posede permis de conducere corespunzator categoriei de autovehicul pe care il conduce;
    2.2. sa fie apt medical si psihologic conform examinarilor periodice;
    2.3. sa se verifice capacitatea de munca a soferilor inainte de plecarea in cursa;
    2.4. sa se respecte regimul de munca al soferului prevazut de reglementarile nationale si internationale.

    E. Prevederi specifice privind transportul de animale vii
    1. Conditii privind mijloacele de transport (caietul de sarcini al licentei de executie de vehicul):
    1.1. Transportul de animale vii se efectueaza cu autovehicule special amenajate in acest scop.
    1.2. Autovehiculele destinate acestor transporturi vor fi dezinfectate potrivit prevederii reglementarilor sanitar-veterinare in vigoare.
    1.3. In cazul transportului de animale cu gabarit mai mare (bovine, cai) se asigura fixarea capului sau perete despartitor intre ele, pentru evitarea accidentarii lor in timpul transportului.
    2. Conditii privind soferii utilizati:
    2.1. sa posede permis de conducere corespunzator categoriei de autovehicul pe care-l conduce;
    2.2. sa fie apt medical si psihologic, conform examinarilor periodice;
    2.3. sa se verifice capacitatea de munca a soferilor inainte de plecarea in cursa;
    2.4. sa se respecte regimul de munca al soferului prevazut de reglementarile nationale si internationale.
    3. Conditii privind executarea transportului:
    3.1. Este interzis transportul de persoane in spatiul amenajat sau intrarea persoanelor in spatiul rezervat animalelor;
    3.2. Conducerea autovehiculului incarcat cu animale se face cu atentie, evitandu-se demararile si franarile bruste, precum si virajele stranse sau in viteza;
    3.3. Respectarea conditiilor impuse de beneficiar, inclusiv hranirea si adaparea animalelor pe timpul transportului.

    F. Prevederi specifice privind transportul de marfuri generale in trafic national
    1. Conditii privind mijloacele de transport (caietul de sarcini al licentei de executie de vehicul):
    1.1, Operatorii de transport rutier national de marfuri generale sunt obligati sa utilizeze vehicule rutiere care se incadreaza in normele legale de siguranta si securitate a transporturilor rutiere.
    1.2. Transporturile rutiere nationale de marfuri generale sunt executate numai cu vehicule care au caracteristici constructive si dotari conform reglementarilor in vigoare la accesul pe infrastructurile rutiere privind tipurile de transporturi, prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 (anexa nr. 2);
    1.3. sa fie omologate;
    1.4. sa fie inscrise in circulatie, definitiv sau temporar;
    1.5. sa aiba efectuata inspectia tehnica periodica valabila.
    1.6. Autovehiculele care efectueaza transporturi in regim Taxi vor respecta normele prevazute in Ordinul ministrului transporturilor nr. 158/1994 si Ordinul ministrului de interne nr. 388/1994.
    2. Conditii privind soferii utilizati:
    2.1. sa posede permis de conducere corespunzator categoriei de autovehicul pe care il conduce;
    2.2. sa fie apt medical si psihologic, conform examinarilor periodice;
    2.3. sa se verifice capacitatea de munca a soferilor inainte de plecarea in cursa;
    2.4. sa se respecte regimul de munca al soferului, prevazut de reglementarile nationale si internationale.
    3. Conditii de executare a transporturilor:
    3.1. Operatorul de transport raspunde de numarul, greutatea si integritatea marfurilor, de la incarcare si pana la predarea la destinatie a acestora.
    3.2. Soferul are obligatia sa asiste la incarcarea si descarcarea marfurilor transportate, permitand efectuarea acestor operatiuni in asa fel incat pe parcursul transportului sa se asigure securitatea marfurilor si sa se preintampine deplasarea acestora si producerea unor evenimente rutiere.
    3.3. Soferul are obligatia sa nu permita incarcarea marfurilor din alte categorii pentru care vehiculul nu detine licenta.
    3.4. Sa nu incarce vehiculul peste capacitatea utila de transport.
    3.5. Sa se realizeze transportul in conformitate cu contractul incheiat cu beneficiarul, iar in caz de imobilizare a vehiculului, sa se ia masuri de remediere sau de inlocuire a acestuia.
    3.6. Sa se respecte normele de protectie a muncii si P.S.I. pe tot timpul transportului, prevazute de legislatia in vigoare.
    3.7. Autovehiculele utilizate la transportul de marfa in regim Taxi vor avea aparatul de taxat in functiune.

    G. Prevederi specifice privind transportul international de marfa si persoane
    1. Pe teritoriul Romaniei, transportul international de marfa si persoane se executa cu respectarea legislatiei interne in aceste domenii.
    2. Pe teritoriul altor state de tranzit sau destinatie se executa cu respectarea legislatiei nationale din tarile respective.
    3. Operatorii de transport care efectueaza transport international de persoane vor angaja in functiile de executie - impiegat si conducator auto - doar personal care are o experienta practica de minimum 2 ani in derularea transporturilor internationale de persoane sau care a absolvit un curs de pregatire, recunoscut de Ministerul Transporturilor, specific acestui tip de transport.

    ANEXA 4 a)

      ____________________________________________________________________
     |                       ROMANIA                                      |
     |             MINISTERUL TRANSPORTURILOR                             |
     |                                                                    |
     |                LICENTA DE EXECUTIE                                 |
     |             PENTRU TRANSPORTURI NATIONALE                          |
     |                                                                    |
     | Vehiculul rutier cu numarul de inmatriculare _______________       |
     | poate efectua tipul de transport prevazut pe verso in trafic       |
     | national.                                                          |
     |                                                                    |
     |                                               EMITENT              |
     |                                         OFICIUL RUTIER CENTRAL     |
     |                                         Serviciul rutier _______   |
     |                                                                    |
     | Valabil de la data de ______ pana la data de _____________         |
     | Eliberata in baza licentei de transport seria ___ nr. ____         |
     | Operatorul de transport __________________________________         |
     | Data emiterii: ______________                                      |
     |                                                                    |
     |                                              Semnatura si          |
     |                                              stampila              |
     |                                                                    |
     |                                                                    |
     |                  Seria ______ nr. ___________                      |
     |____________________________________________________________________|

  ________________________________________________________________________
 |                                 Semnatura                              |
 | Tipuri de transporturi rutiere  emitentului  Clasificarea vehiculului  |
 |  _________________________________________   rutier                    |
 | |Transport de marfuri generale |          |  Certificat de clasificare |
 | |______________________________|__________|  RAR seria/nr. ___________ |
 | |Transport de marfuri          |          |   _______________          |
 | | perisabile                   |          |  |    |    |     |         |
 | |______________________________|__________|  |  I | II | III |         |
 | | Transport de marfuri         |          |  |    |    |     |         |
 | | periculoase                  |          |  |____|____|_____|         |
 | |______________________________|__________|                            |
 | | Transport de animale vii     |          |  Certificat de clasificare |
 | |______________________________|__________|  RAR seria/nr. __________  |
 | | Transport de marfuri         |          |   _____________________    |
 | | agabaritice                  |          |  |      |     |    |   |   |
 | |______________________________|__________|  | * | * | * | * |   |
 | | Transporturi speciale:       |          |  |______|_____|____|___|   |
 | |                              |          |                            |
 | |                              |          |                            |
 | |                              |          |                            |
 | |                              |          |  Dovada RAR seria/nr.____  |
 | |______________________________|__________|                            |
 | | Transporturi cu vehicule     |          |                            |
 | | specializate: |          |   ___________________      |
 | |                              |          |  |   |   |   |   |   |     |
 | |                              |          |  | A | B | C | D | E |     |
 | |______________________________|__________|  |   |   |   |   |   |     |
 | | Transport persoane           |          |  |___|___|___|___|___|     |
 | |______________________________|__________|                            |
 | | Transport mixt               |          |                            |
 | |______________________________|__________|                            |
 |  Nota: se completeaza de catre emitent in    Clasificarea se certifica |
 |  conformitate cu O.G. nr. 44/1997, anexa 2.  prin stampila.            |
 |  Se bareaza tipurile de transport care nu                              |
 |  se executa.                                                           |
 |________________________________________________________________________|

    ANEXA 4 b)

      ____________________________________________________________________
     |                     ROMANIA                                        |
     |             MINISTERUL TRANSPORTURILOR                             |
     |                                                                    |
     |                LICENTA DE EXECUTIE                                 |
     |             PENTRU TRANSPORTURI INTERNATIONALE                     |
     |                                                                    |
     | Vehiculul rutier cu numarul de inmatriculare _______________       |
     | poate efectua tipul de transport prevazut pe verso in trafic       |
     | international.                                                     |
     |                                                                    |
     |                                               EMITENT              |
     |                                         OFICIUL RUTIER CENTRAL     |
     |                                         Serviciul rutier _______   |
     |                                                                    |
     | Valabil de la data de ______ pana la data de _____________         |
     | Eliberata in baza licentei de transport seria ___ nr. ____         |
     | Operatorul de transport __________________________________         |
     | Data emiterii: ______________                                      |
     |                                                                    |
     |                                              Semnatura si          |
     |                                              stampila              |
     |                                                                    |
     |                                                                    |
     |                  Seria ______ nr. ___________                      |
     |____________________________________________________________________|

 _________________________________________________________________________
 |                                 Semnatura                              |
 | Tipuri de transporturi rutiere  emitentului  Clasificarea vehiculului  |
 | ___________________________________________  rutier                    |
 | |Transport de marfuri generale |          |                            |
 | |______________________________|__________|                            |
 | |Transport de marfuri          |          |                            |
 | | perisabile                   |          |                            |
 | |______________________________|__________|                            |
 | | Transport de marfuri         |          |                            |
 | | periculoase                  |          |                            |
 | |______________________________|__________|                            |
 | | Transport de animale vii     |          |                            |
 | |______________________________|__________|                            |
 | | Transport de marfuri         |          |                            |
 | | agabaritice                  |          |                            |
 | |______________________________|__________|                            |
 | | Transporturi speciale:       |          |                            |
 | |                              |          |                            |
 | |                              |          |                            |
 | |                              |          |                            |
 | |                              |          |       --------             |
 | |______________________________|__________|      |        |            |
 | | Transporturi cu vehicule     |          |      |    F   |            |
 | | specializate: |          |      |        |            |
 | |                              |          |      |________|            |
 | |                              |          |                            |
 | |______________________________|__________|                            |
 | | Transport persoane           |          |                            |
 | |______________________________|__________|  Dovada RAR seria/nr. ____ |
 | | Transport mixt               |          |                            |
 | |______________________________|__________|                            |
 |  Nota: se completeaza de catre emitent in   - Clasificarea se certifica|
 |  conformitate cu O.G. nr. 44/1997, anexa 2.  prin stampila.            |
 |  Se bareaza tipurile de transport care nu                              |
 |  se executa.                                                           |
 |________________________________________________________________________|


    ANEXA 4 c)

      ____________________________________________________________________
     |                           ROMANIA                                  |
     |                 MINISTERUL TRANSPORTURILOR                         |
     |                                                                    |
     |                   LICENTA DE EXECUTIE                              |
     |             PENTRU TRANSPORTURI INTERNATIONALE                     |
     |                                                                    |
     | Vehiculul rutier cu numarul de inmatriculare _______________       |
     | poate efectua tipul de transport prevazut pe verso in trafic       |
     | international.                                                     |
     |                                                                    |
     |                                               EMITENT              |
     |                                         OFICIUL RUTIER CENTRAL     |
     |                                         Serviciul rutier _______   |
     |                                                                    |
     | Valabil de la data de ______ pana la data de _____________         |
     | Eliberata in baza licentei de transport seria ___ nr. ____         |
     | Operatorul de transport __________________________________         |
     | Data emiterii: ______________                                      |
     |                                                                    |
     |                                              Semnatura si          |
     |                                              stampila              |
     |                                                                    |
     |                                                                    |
     |                  Seria ______ nr. ___________                      |
     |____________________________________________________________________|

  ________________________________________________________________________
 |                                 Semnatura                              |
 | Tipuri de transporturi rutiere  emitentului  Clasificarea vehiculului  |
 |  _________________________________________   rutier                    |
 | |Transport de marfuri generale |          |  Certificat de clasificare |
 | |______________________________|__________|  RAR seria/nr. ___________ |
 | |Transport de marfuri          |          |   _______________          |
 | | perisabile                   |          |  |    |    |     |         |
 | |______________________________|__________|  |  I | II | III |         |
 | | Transport de marfuri         |          |  |    |    |     |         |
 | | periculoase                  |          |  |____|____|_____|         |
 | |______________________________|__________|                            |
 | | Transport de animale vii     |          |  Certificat de clasificare |
 | |______________________________|__________|  RAR seria/nr. __________  |
 | | Transport de marfuri         |          |   _____________________    |
 | | agabaritice                  |          |  |      |     |    |   |   |
 | |______________________________|__________|  | * | * | * | * |   |
 | | Transporturi speciale:       |          |  |______|_____|____|___|   |
 | |                              |          |                            |
 | |                              |          |                            |
 | |                              |          |                            |
 | |                              |          |  Dovada RAR seria/nr. ____ |
 | |______________________________|__________|                            |
 | | Transporturi cu vehicule     |          |                            |
 | | specializate: |          |   ___________________      |
 | |                              |          |  |   |   |   |   |   |     |
 | |                              |          |  | A | B | C | D | E |     |
 | |______________________________|__________|  |   |   |   |   |   |     |
 | | Transport persoane           |          |  |___|___|___|___|___|     |
 | |______________________________|__________|                            |
 | | Transport mixt               |          |                            |
 | |______________________________|__________|                            |
 |  Nota: se completeaza de catre emitent in   - Clasificarea se certifica|
 |  conformitate cu O.G. nr. 44/1997, anexa 2.  prin stampila.            |
 |  Se bareaza tipurile de transport care nu                              |
 |  se executa.                                                           |
 |________________________________________________________________________|

    ANEXA 5

    Book No. ..............
    Waybill No. ...........

    RO
    _______________________________________________________________________
   |  |   _________   ______________    |             ?     _____________  |
   |  |  |_________| |              |   | _/ _/ _/...__/ ->|             | |
   |1.|              |______________|   |                  |_____________| |
   |  |      |               ^          |                                  |
   |  |      |_______________|          |                                  |
   |__|_________________________________|__________________________________|
   |  |  ___________                    | ________________________________ |
   |2.|  |  RO     |                    | ________________________________ |
   |  |  -----------                    | ________________________________ |
   |  |     |____________|---------->   |                                  |
   |__|_________________________________|__________________________________|
   |  |   __________                    | 1. _____________________________ |
   |3.|  |          | ----\___ ----->   | 2. _____________________________ |
   |  |   ----------                    | 3. _____________________________ |
   |__|_________________________________|__________________________________|
   |  | Type of service (put a cross in the appropriate box and add the
   |  | required supplementary information)
   |  |_____________________________________________________________________
   |  |                             |           _________                  |
   |  |        ...................  |      ....|         |.....            |
   |  |----    ---    _______   .   |----  .   |         |    .            |
   |  | A |    | |   |       |  .   | B |  .   |_________|    .  ___       |
   |  |---|    ---   |       |  .   |---| ----   _______      v  |*|= - - -|
   |  |   |     ^     -------   .   |   | |  |<.|       |     ___          |
   |  |   |     |................   |   | ----  |______ |.... |*|          |
   |  |___|_________________________|___|__________________________________|
   |  |                             |______________________________________|
   |  | Outward journey unladen in  | C1| The passengers were assembled,   |
   |  | order to take up a group of |___| under a contract of carriage made|
   |  | passengers and transport    |   | on ....... with ....... (travel  |
   |  | them to the country of      |___| agency, association, etc.).      |
   |  | vehicle registration.       |     They arrive(d) on .............. |
   |  |                             |      __  in the teritory of the      |
   |  |  ----    --------           |     |__| Contracting Party where are |
   |  | |___|...|_______|..>|*|     |          to be taken up.             |
   |  |   ^     ________     |      |      __  in the Member State of the  |
   |  |   |    |        |    |      |     |__| EEC where they are to be    |
   |  |   |....|________|<...|      |          taken up (for EEC vehicles  |
   |  |                             |          only).                      |
   | 4|                             |      __  copy of the contract of     |
   |  |___                          |     |__| carriage or equivalent      |
   |  | C |                         |          document (cf. Important     |
   |  |___|                         |          Notice under III.3) is      |
   |  |                             |          attached.                   |
   |  |    |*| = _ _ _ _ _ _        |______________________________________|
   |  |                             | C2| previously brought by the same   |
   |  |                             |___| carrier on a service reffered to |
   |  |                             |   | in B, to the country where they  |
   |  |                             |___| are to be taken                  |
   |  |   ---                       |______________________________________|
   |  |   |  | = _ _ _ _ _ _        | C3| Invited to travel to ........... |
   |  |   ----                      |___| Cost of transport being borne by |
   |  |                             |   | the person issuing the invitation|
   |  |                             |___| and the passengers constitute a  |
   |  |                             |     homogeneous group which has not  |
   |  |                             |     been formed solely with a view to|
   |  |                             |     undertaking that particular      |
   |  |                             |     journey. The letter of invitation|
   |  |                             |     (or a photocopy thereof) is      |
   |  |                             |     attached.                        |
   |__|_____________________________|______________________________________|
   |  | D | Another occasional            ----                             |
   |  |___| service (particulars):        |  | - The required authorization|
   |  |     ______________________        ----   is attached.              |
   |  |     ______________________        ----                             |
   |  |     ______________________        |  | - Authorization not required|
   |  |                                   ----   because ................  |
   |  |                                          ........................  |
   |__|____________________________________________________________________|
   |  |     Itinerary     |    Dailey stages                               |
   |__|___________________|________________________________________________|
   |  |    Dates          |  from     |    to   |  Km      km    | CUSTOMS |
   |  |                   | ----------|----->   |                |         |
   |__|___________________|___________|_________|________________|_________|
   |  |                   |           |         |        |       |         |
   |  |___________________|___________|_________|________|_______|_________|
   |  |                   |           |         |        |       |         |
   |  |___________________|___________|_________|________|_______|_________|
   |  |                   |           |         |        |       |         |
   | 5|___________________|___________|_________|________|_______|_________|
   |  |                   |           |         |        |       |         |
   |  |___________________|___________|_________|________|_______|_________|
   |  |                   |           |         |        |       |         |
   |  |___________________|___________|_________|________|_______|_________|
   |  |                   |           | Total   |        +       =         |
   |__|___________________|___________|_________|__________________________|

 |----------------
 | |-----------   |
 | | |------   |  |
 | | |      |  |  |
 | | |   ------------------------------------------------------------------
 | | |   |  ------------                                                   |
 | | |   | |___________|                                                   |
 | | | ---------------------------------------------------------------------|
 | | |_|  | 1.                     | 22.               | 43.                |
 | |   |  |________________________|___________________|____________________|
 | |___|  | 2.                     | 23.               | 44.                |
 |     |  |________________________|___________________|____________________|
 |_____|  | 3.                     | 24.               | 45.                |
       |  |________________________|___________________|____________________|
       |  | 4.                     | 25.               | 46.                |
       |  |________________________|___________________|____________________|
       |  | 5.                     | 26.               | 47.                |
       |  |________________________|___________________|____________________|
       |  | 6.                     | 27.               | 48.                |
       |  |________________________|___________________|____________________|
       |  | 7.                     | 28.               | 49.                |
       |  |________________________|___________________|____________________|
       |  | 8.                     | 29.               | 50.                |
       |  |________________________|___________________|____________________|
       |  | 9.                     | 30.               | 51.                |
       |  |________________________|___________________|____________________|
       |6 | 10.                    | 31.               | 52.                |
       |  |________________________|___________________|____________________|
       |  | 11.                    | 32.               | 53.                |
       |  |________________________|___________________|____________________|
       |  | 12.                    | 33.               | 54.                |
       |  |________________________|___________________|____________________|
       |  | 13.                    | 34.               | 55.                |
       |  |________________________|___________________|____________________|
       |  | 14.                    | 35.               | 56.                |
       |  |________________________|___________________|____________________|
       |  | 15.                    | 36.               | 57.                |
       |  |________________________|___________________|____________________|
       |  | 16.                    | 37.               | 58.                |
       |  |________________________|___________________|____________________|
       |  | 17.                    | 38.               | 59.                |
       |  |________________________|___________________|____________________|
       |  | 18.                    | 39.               | 60.                |
       |  |________________________|___________________|____________________|
       |  | 19.                    | 40.               | 61.                |
       |  |________________________|___________________|____________________|
       |  | 20.                    | 41.               | 62.                |
       |  |________________________|___________________|____________________|
       |  | 21.                    | 42.               | 63.                |
       |__|________________________|___________________|____________________|
       |  | Date of completion       | Signature of |                       |
       |  | of waybill               | carrier      |  Authorities Approval |
       |  |                          |              | MINISTRY OF TRANSPORTS|
       |7 |                          |              |  CENTRAL ROAD OFFICE  |
       |  |                          |              |                       |
       |__|__________________________|______________|                       |
       |  | Unforeseen changes                      |                       |
       |  |                                         |                       |
       |8 |                                         |                       |
       |  |                                         |                       |
       |__|_________________________________________|_______________________|
       |  | Control stamp |         |         |          |         |        |
       |  | if any        |         |         |          |         |        |
       |9 |               |         |         |          |         |        |
       |  |               |         |         |          |         |        |
       |__|_______________|_________|_________|__________|_________|________|


    ANEXA 6
      ____________________________________________________________________
     |                           ROMANIA                                  |
     |                  MINISTERUL TRANSPORTURILOR                        |
     |                                                                    |
     |                    LICENTA PENTRU TRASEU                           |
     |           - SERVICII REGULATE DE TRANSPORT PERSOANE -              |
     |                                                                    |
     | Operatorul de transport: ________________________________          |
     | poate efectua transport de persoane pe traseul mentionat           |
     | pe verso, in conformitate cu caietul de sarcini anexat.            |
     |                                                                    |
     |                                                 EMITENT            |
     |                                        OFICIUL JURIDIC CENTRAL     |
     |                                        Serviciul rutier _______    |
     |                                                                    |
     | Valabil de la data de _________ pana la                            |
     | data de ______________                                             |
     | Eliberata in baza licentei de transport                            |
     | seria ______ nr. __________                                        |
     | Data emiterii: ________________                                    |
     |                                               Semnatura si         |
     |                                               stampila             |
     |                                                                    |
     |                  Seria: _______ nr. _________                      |
     |____________________________________________________________________|

 _________________________________________________________________________
 |                                                                        |
 |                                                                        |
 |                                                                        |
 |                  Categoria traseului:                                  |
 |                   ------------------------------------------           |
 |                  |          |               |               |          |
 |                  | Judetean | Interjudetean | International |          |
 |                  |          |               |               |          |
 |                  |__________|_______________|_______________|          |
 |                                                                        |
 |                                                                        |
 |                                                                        |
 |   Transport public prin serviciu    Transport public prin serviciu     |
 |   regulat                           regulat special si asimilate       |
 |    ----------------------------      --------------------------------  |
 |   | Traseul:                   |    | Traseul:                       | |
 |   |                            |    |                                | |
 |   |                            |    |                                | |
 |   |                            |    |                                | |
 |   |____________________________|    |________________________________| |
 |                                                                        |
 |                                                                        |
 | Nota: categoria traseului se certifica prin stampila.                  |
 |________________________________________________________________________|


    ANEXA 7

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    OFICIUL RUTIER CENTRAL                                 Seria ..........
    SERVICIUL RUTIER __________                            Nr. ............

                             CAIET DE SARCINI
        PENTRU SERVICII REGULATE (SPECIALE) DE TRANSPORT PERSOANE

    A. GRAFICUL DE CIRCULATIE
       TRASEUL ______________
__________________________________________________________________
    DUS               KM    NR. ST.     DENUMIREA       INTORS
-------------------                    STATIEI     ---------------
Ora de plecare                                      Ora de plecare


------------------------------------------------------------------

    B. CONDITII PENTRU ASIGURAREA EXECUTARII GRAFICULUI DE CIRCULATIE
    1. Zilele in care circula ........................................
    2. Numarul de autobuze necesare ..................................
    3. Locuri capacitate ale autobuzului .............................
    4. Amenajarile si dotarile autobuzului ..........................
    5. Numar soferi necesar conform AETR .............................
    6. Regimul de circulatie .........................................
    7. Contractul de asigurare a pasagerilor si bagajelor acestora ...

    C. AVIZUL PENTRU UTILIZAREA AUTOGARILOR SI STATIILOR DETINUTE DE CATRE
ALTE PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.    Statia sau autogara    Amplasarea    Nr. aviz         Valabil
 crt.                          (Adresa)    (contract cu      pana la:
                                           reprezentantul
                                            statiei sau
                                             autogarii)
-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

    D. AVIZUL SERVICIILOR RUTIERE JUDETENE PENTRU TRANSPORTUL DE PERSOANE
IN TRAFIC INTERJUDETEAN SI INTERNATIONAL
-------------------------------------------------------------------
 Nr.    Serviciul rutier judetean    Aviz    Semnatura si      Obs.
 crt.                                nr.     stampila
-------------------------------------------------------------------    Operator de transport                    Sef serviciu rutier
    _____________________                    __________________

                            Data ___________


    ANEXA 8 a)

                             CERERE
pentru emiterea licentei de executie pentru traseu-transport public de persoane prin servicii regulate

    Operatorul de transport _______________________ , posesor al licentei de transport seria ____ nr. _________ cu valabilitate pana la data de   ________, solicit eliberarea licentelor de executie pentru urmatoarele trasee, pentru care ma oblig sa respect prevederile caietului de sarcini al licentei de executie pentru traseu.
    Solicit un numar de ______ licente de executie pentru traseu in vederea
    acoperirii intregului grafic de circulatie cu __________ autobuze active.
    Mentionez ca, la data prezentei solicitari, detin ___________ licente de executie pentru traseu care necesita _________ autobuze active, din parcul total de ______ autobuze cu licente de vehicul valabile.
    Anexez:
    - proiectul graficului de circulatie (in cazul propunerii de noi trasee);
    - avizul punctelor de oprire prevazute;
    - contractul pentru utilizarea autogarilor prevazute in grafic si aflate
    in administrarea altor persoane fizice sau juridice.
    -----------------------------------
    | Nr. ofertei | Traseul |  Obs.   |
    |_____________|_________|_________|
    |             |         |         |
    |_____________|_________|_________|
    |             |         |         |
    |_____________|_________|_________|
    |             |         |         |
    |_____________|_________|_________|

     Data
     ________________               Operator de transport
                                    _____________________

    ANEXA 8 b)

                       CERERE
pentru emiterea licentei de executie pentru traseu-transport de persoane prin servicii regulate speciale

    Operatorul de transport _______________, posesor al licentei de transport seria _____ nr. __________ valabila pana la data de ________________, solicit eliberarea licentelor de executie pentru traseele de mai jos, pentru care va rog sa se intocmeasca caietul de sarcini in baza graficului de circulatie propus.
    Solicit un numar de _________________ licente de traseu, pentru care sunt necesare ____________ autobuze active.
    Anexez:
    - graficul de circulatie propus, avizul beneficiarului pentru utilizarea capului de traseu si contractul cu avizul pentru utilizarea celuilalt cap de traseu.
    ----------------------------------------
    | Traseul deservit   |      Obs.       |
    |____________________|_________________|
    |                    |                 |
    |____________________|_________________|
    |                    |                 |
    |____________________|_________________|
    |                    |                 |
    |____________________|_________________|

     Data
     ___________        Operator de transport
                        ______________________

    ANEXA 9 a)

           Criterii de evaluare si punctajele care se acorda in cazul
                atribuirii traseelor sau grupelor de trasee

    1. Vechimea parcului de autovehicule:
    - sub 5 ani                +10 puncte
    - intre 5 si 10 ani        + 5 puncte
    - peste 10 ani               0 puncte
    2. Structura parcului de autovehicule aflat in administrare:
    - parc propriu             + 0,2 puncte pentru fiecare
    procent calculat la parcul aflat in administrare
    3. Daca a executat anterior transportul pe traseul sau pe majoritatea traseelor din grupa solicitata pe o perioada de:
    - 7 ani si peste           +10 puncte
    - intre 5-7 ani            + 6 puncte
    - intre 3-5 ani            + 4 puncte
    - intre 1-3 ani            + 2 puncte
    - pana la 1 an             + 1 punct
    4. Antecedente privind activitatea de operator de transport desfasurata in ultimul an:
    - abateri privind legalitatea transporturilor (-10) puncte
    - abateri privind regularitatea transporturilor (-5) puncte
    - abateri privind calitatea transporturilor (-2) puncte
    5. Calitatea de confort a autobuzelor oferite:
    - autobuze urbane         + 2 puncte
    - autobuze interurbane    + 5 puncte
    - autobuze turistice      +10 puncte
    6. Preluarea suplimentar si a unor trasee ramase nesolicitate:
    - pentru fiecare traseu preluat     +3 puncte
    7. Daca a renuntat anterior sau in anii precedenti la un traseu sau grupa de trasee:
    - fiecare traseu          - 5 puncte

    ANEXA 9 b)

                      Metodologia de punctare
    1. Se acorda puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului sau grupei de trasee.
    Punctele se cumuleaza si apoi se face media aritmetica.
    Societatilor comerciale subventionate nu li se acorda puncte la acest criteriu de departajare.
    2. In cazul asociatiei de operatori de transport se considera parc propriu al asociatiei autovehiculele aflate in proprietatea membrilor asociati.
    3. In cazul asociatiei de operatori de transport se acorda punctajul corespunzator operatorului de transport, membru al asociatiei, care a executat traseul pentru cea mai mare perioada de timp.
    4. In cazul asociatiei de operatori de transport se acorda punctajul corespunzator operatorului de transport, membru al asociatiei, care a savarsit abaterea cea mai grava.
    5. Se acorda puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului sau grupei de trasee.
    Punctele se cumuleaza si apoi se face media aritmetica.
    6. Se cumuleaza punctajul pentru fiecare traseu preluat suplimentar.
    7. In toate cazurile (operator de transport sau asociatie de operatori de transport) se scad in mod corespunzator puncte pentru fiecare traseu la care a renuntat operatorul de transport sau fiecare din membrii asociatiei de operatori de transport.
    8. In caz de egalitate de punctaj, departajarea intre solicitanti se face tinand seama de aspectul estetic al autovehiculelor.

    ANEXA 10

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    OFICIUL RUTIER CENTRAL
    B-dul Dinicu Golescu nr. 38,
    sector 1 Bucuresti

                   PROCES-VERBAL Nr. _____________
         de constatare si sanctionare a contraventiilor

        incheiat in ziua ______ luna _______________ anul _____ ora _____

    Subsemnatul _________________, in calitate de ________________________
la ______________________, in temeiul __________________________ si in baza delegatiei/autorizatiei nr. ________ eliberata de ______________,
    am constatat urmatoarele:
    1. _____________________________________________________________________
       _____________________________________________________________________
       _____________________________________________________________________
       _____________________________________________________________________
    2. Fapta(ele) de la pct. 1 constituie contraventie(ii) prevazuta(e) la
    art. ________ din _______________
    3. Vinovat(a) de savarsirea faptei(lor) se face ________________________
fiul(fiica) lui ______________________________________________________ si al ______________________, nascut(a) la data ____________________ domiciliat(a) in ___________________, str. _____________________________ nr. __________ jud.(sector) ______________, bl. ___, sc. ____, ap. ________, legitimat(a) cu ____________ seria ______ nr. ______________ eliberat de________________
    4. Fata de contraventia(iile) constatata(e), contravenientul se amendeaza cu suma de _____________ lei conform art. ____________ din _________________
    5. Amenda se va achita in contul nr. ___________ deschis la ____________
    6. In conformitate cu art. 26 din Legea nr. 32/1968, contravenientul (nu) se angajeaza sa plateasca, in termen de 48 ore, jumatate din minimul amenzii, respectiv suma de _______________ lei. Chitanta de plata a amenzii se depune sau se transmite de contravenient prin posta, recomandat, la ______________, cu sediul in _______________________, str. ________________________________ nr. __________, sector(jud.) _______________________________________________
    7. Impotriva prezentului proces-verbal care constituie si instiintare de plata se poate face plangere la _____________ in termen de 15 zile de la data comunicarii.
    Plangerea, insotita de copia de pe procesul-verbal, se depune la ______
    8. Prin semnarea procesului-verbal care s-a incheiat in 3 (trei) exemplare contravenientul recunoaste ca i s-a inmanat un exemplar.
    9. In cazul refuzului contravenientului de a semna si primi procesul-verbal, martorii confirma constatarile de la pct. 1 si comunicarea acestora contravenientului.
    10. Neachitarea amenzii in termenul legal de la comunicare atrage executarea silita.
    11. Obiectiunile contravenientului ____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

        CONSTATATOR ___________________        CONTRAVENIENT ______________
        Martor (Numele si prenumele) ___________________________
        Domiciliul si actul de identitate ____________________
        Semnatura ____________________

    ANEXA 11

                           REGISTRU
              de evidenta a contraventiilor (model)
----------------------------------------------------------------------------
                                                CONTRAVENIENT
                                    ----------------------------------------
  0     1      2       3     4        5       6        7       8        9
----------------------------------------------------------------------------
  (continuare tabel)
----------------------------------------------------------------------------
                                       Plangere               Finalizarea
                                                           procesului-verbal
                               ---------------------------------------------
                                Depunere      Solutionare
                               -----------------------------
    10      11     12     13    14    15    16    17     18     19       20
----------------------------------------------------------------------------
    SEMNIFICATIA CIFRELOR DIN TABELUL DE MAI SUS:
    0 = Nr. crt.
    1 = Data inregistrarii procesului-verbal
    2 = Data/Locul incheierii procesului-verbal
    3 = Constatator
    4 = Descrierea sumara a faptelor
    5 = Nume si prenume
    6 = Domiciliul
    7 = Semnatura din procesul-verbal
    8 = Obiectiuni
    9 = Angajament de plata in 48 de ore
    10 = Incadrarea contraventiei
    11 = Amenda stabilita
    12 = Modul de comunicare
    13 = Martor
    14 = data
    15 = organul
    16 = data
    17 = organul
    18 = modalitatea
    19 = data
    20 = modalitatea

    ANEXA 12

                             CATRE
      Administratia financiara a sectorului/judetului _____________________
            str. _________________  nr. _________________

    Va transmitem alaturat procesul-verbal nr. ___________ din ____________
de constatare si sanctionare a contraventiei savarsite de _________________, domiciliat in ____________________________, str. _____________ nr. ________, bloc ______, sc. ______, etaj _______, sector/judet _______________________, prin care sus-numitul a fost amendat cu suma de _______________________ lei, ramas definitiv.
    Potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 32/1968 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor, prezentele documente constituind titlu executoriu, va rugam sa procedati la executarea lui conform legii.

                            Semnatura
                            _________________

    ANEXA 13

                          ANGAJAMENT

    1. Subsemnatul ______________________________, persoana juridica/fizica, cu sediul in ________________________, str. _______________ nr.____________, inregistrat(a) in registrul comertului la oficiul registrului comertului al judetului ______________________ sub nr. _________, prin reprezentantul sau domiciliat in ____________________, str. ___________________ nr. __________, B.I. seria ____ nr. ________, numit in baza deciziei nr. __________________ avand functia de _____________________ in cadrul societatii.
    2. Cunoastem si suntem de acord cu prevederile caietului de sarcini si ne obligam sa conducem si sa organizam activitatea:
    - de autogara si activitatile desfasurate in cadrul ei
    - de agentie de voiaj
    - de mesagerie
    - de colectare si expediere a marfurilor
    - de intermediere a activitatilor de transport in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si ale caietului de sarcini anexat la licenta de executie.

              Administratorul societatii comerciale

    3. Subsemnatul _____________________, in calitate de sef al Serviciului rutier ______________________________________, atesta indeplinirea de catre solicitantul ____________________ si de reprezentantul acestuia ___________ a conditiilor pentru acordarea licentei de executie.

          Data
          ________________                  Sef serviciu rutier,


    ANEXA 14

     _____________________________________________________________________
     |                         ROMANIA                                    |
     |                 MINISTERUL TRANSPORTURILOR                         |
     |                                                                    |
     |                    LICENTA DE EXECUTIE                             |
     |        PENTRU ACTIVITATI CONEXE TRANSPORTULUI RUTIER               |
     |                      AUTOGARA                                      |
     |                                                                    |
     | Agentul economic ___________________________                       |
     | este autorizat sa execute in conformitate cu         EMITENT       |
     | prevederile caietului de sarcini activitati  OFICIUL RUTIER CENTRAL|
     | specifice in spatiul special amenajat,       Serviciul rutier _____|
     | situat in localitatea ________, str. ______                        |
     | ____________ nr. __________.                                       |
     | Valabil de la data de _______ pana la data                         |
     | de _________, numai cu viza anuala.                                |
     | Data emiterii: _______________                                     |
     |                                               Semnatura si         |
     |                                               stampila             |
     |                                                                    |
     |                  Seria: _______ nr. _________                      |
     |____________________________________________________________________|
  _________________________________________________________________________
 | Vize anuale                                                             |
 | ______________________________________________________________________  |
 | |Valabil pana |Valabil pana |Valabil pana |Valabil pana |Valabil pana | |
 | | la data de: | la data de: | la data de: | la data de: | la data de: | |
 | | __________  | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | | SEF SERVICIU| SEF SERVICIU| SEF SERVICIU| SEF SERVICIU| SEF SERVICIU| |
 | | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ | |
 | | Semnatura   | Semnatura   | Semnatura   | Semnatura   | Semnatura   | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | |_____________|_____________|_____________|_____________|_____________| |
 | |             |             |             |             |             | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | | Stampila    | Stampila    | Stampila    | Stampila    | Stampila    | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | |_____________|_____________|_____________|_____________|_____________| |
 |  Mentiuni speciale:                                                     |
 |                                                                         |
 |                                                                         |
 |                                                                         |
 |_________________________________________________________________________|


    ANEXA 15

                      CAIET DE SARCINI
anexa la licenta de executie pentru autogara

    1. Conditii privind dotarea autogarilor
    1.1. Cladire corespunzatoare prevazuta cu incaperile necesare pentru:
    - casele de bilete;
    - casele de abonamente;
    - casele de bagaje;
    - casa colectoare;
    - birou de miscare;
    - birou de informatii;
    - incaperi de lucru pentru personalul autogarii;
    - sala de asteptare pentru publicul calator;
    - statie de amplificare.
    1.2. Peroane pentru parcarea autobuzelor care pleaca sau sosesc din cursa.
    1.3. Loc de parcare pentru autobuzele aflate in asteptare.
    1.4. Grup sanitar.
    1.5. Sistem functionabil de incalzire a incaperilor autogarii.
    1.6. Mijloace P.S.I. in stare de functionare si in numar corespunzator, conform legislatiei in vigoare.
    2. Conditii privind informarea publicului calator
    Informarea publicului calator se asigura prin:
    2.1. Afisarea la loc vizibil, pe table special confectionate, a plecarilor si sosirilor curselor, a pretului biletelor de calatorie pentru statiile deservite de autogara, a modificarilor survenite in programul de transport;
    2.2. afisarea la fiecare casa de bilete a orarului de functionare a curselor pentru care se elibereaza bilete si a numelui casierului de serviciu;
    2.3. afisarea la casele de abonamente si bagaje a orarului de functionare si a numelui casierului de serviciu;
    2.4. afisarea la loc vizibil a mersului celorlalte mijloace de transport in comun (trenuri, avioane, vapoare) care deservesc localitatea respectiva;
    2.5. montarea de table indicatoare la peroanele de plecare ale curselor;
    2.6. anuntarea prin statia de amplificare din autogara a plecarilor si sosirilor curselor precum si a altor informatii care intereseaza publicul calator;
    2.7. impiegatii de miscare si ceilalti salariati ai autogarii, in limita competentelor pe care le au.
    3. Conditii privind personalul autogarii
    Autogarile se incadreaza cu personal cel putin pentru urmatoarele functii necesare deservirii publicului calator:
    - sef autogara;
    - casieri bilete, abonamente, bagaje, colectori;
    - impiegati miscare;
    - manipulanti bagaje;
    - muncitori necalificati.
    Numarul de posturi cu care se incadreaza autogara se stabileste de catre detinatorul de licenta in functie de volumul serviciilor oferite si de contractele incheiate cu operatorii de transport.
    4. Conditii privind peroanele
    4.1. Numarul peroanelor pentru plecarea curselor se stabileste in raport cu numarul maxim de plecari simultane din programul zilei si cu necesitatea ca autobuzul sa ocupe peronul cu 15 minute inainte de plecarea cursei.
    Ca urmare, repartizarea curselor pe peroane se va face asigurandu-se cel putin 15 minute interval intre doua plecari consecutive de la acelasi peron.
    4.2. La repartizarea curselor pe peroane, se va tine seama si de necesitatea ca plecarile curselor de pe un anumit traseu sa aiba loc de la acelasi peron.
    4.3. Plecarea autobuzelor de la alte peroane decat cele stabilite pentru diferitele curse este interzisa.
    4.4. Numarul maxim al sosirilor simultane din programul zilei se stabileste tinandu-se seama de numarul peroanelor pentru sosirea curselor din programul zilei. De regula, peroanele de sosire nu se nominalizeaza prin curse.
    5. Conditii privind programul de functionare al autogarii
    Programul autogarii se stabileste in raport cu orele de plecare si de sosire ale curselor.
    5.1. In principiu, autogara se va deschide cu 30 de minute inainte de sosirea/plecarea primei curse a zilei si se va inchide dupa 30 de minute de la sosirea/plecarea ultimei curse.
    5.2. Casele de bilete se vor deschide cu 30 de minute inainte de plecarea primei curse si se vor inchide dupa plecarea ultimei curse.
    5.3. Programul de functionare al caselor de abonamente va fi stabilit corespunzator volumului cererilor si in raport cu numarul casierilor, tinandu-se seama de variatia solicitarilor pe parcursul lunii, precum si de necesitatea eliberarii abonamentelor atat dimineata, cat si dupa-amiaza.
    5.4. Casele de bagaje se vor deschide cu 30 de minute inainte de plecarea primei curse si se vor inchide, de regula, dupa sosirea ultimei curse a zilei.
    5.5. Autogara va functiona dupa un program prelungit in perioadele cu mare afluenta de calatori.
    6. Conditii privind executarea curselor
    6.1. Personalul autogarii si personalul de bord al autobuzelor este obligat sa asigure respectarea de catre public a regulilor stabilite cu privire la conduita in autogara si autobuz, interzicand:
    a) calatoria fara legitimatie de calatorie valabila;
    b) calatoria pe scara autobuzului sau rezemarea de usa in timpul mersului;
    c) urcarea sau coborarea bagajelor de pe portbagajul autobuzului de catre calatori;
    d) introducerea sau scoaterea bagajelor prin ferestrele autobuzului;
    e) transportarea pasarilor si a animalelor in salonul autobuzului (cu exceptia cainilor de vanatoare sau de serviciu, care pot fi transportati in conditiile fixate prin dispozitiile in vigoare);
    f) cersetoria, comertul ambulant sau jocurile de noroc;
    g) fumatul si consumul bauturilor alcoolice in salile de asteptare sau in autobuz;
    h) murdarirea sau deteriorarea sub orice forma a autobuzelor, autogarilor, mobilierului sau a instalatiilor acestora;
    i) tulburarea linistii si ordinii in autogara sau autobuz.
    6.2. In scopul desfasurarii normale a circulatiei autobuzelor in incinta autogarii (accesul la peroane sau locul de parcare, degajari etc.), se va organiza aceasta activitate dupa reguli riguros stabilite si sub controlul permanent al sefului de autogara si al impiegatului de miscare.
    6.3. Prin registrul de miscare se va asigura evidenta curselor plecate si sosite, in ordinea cronologica de executie, inscriindu-se si operatorul de transport care efectueaza cursele.
    6.4. Detinatorul de licenta de autogara este obligat sa comunice serviciului rutier judetean, pana la data de 10 a lunii pentru luna expirata, regularitatea curselor pe fiecare operator de transport, cu urmatoarele date:
    - operatorul de transport;
    - numarul curselor conform programului si cursele suspendate (neexecutate).
    7. Conditii privind modul de achitare a tarifelor pentru operatiunile de eliberare a licentei
    7.1. Tarifele aferente se achita de catre solicitanti anticipat eliberarii licentei.
    7.2. In cazul in care pe durata valabilitatii licentei tarifele se maresc prin ordin al ministrului transporturilor, detinatorul de licenta se obliga sa plateasca tariful pentru viza anuala la nivelul de tarifare in vigoare la data vizarii.
    In cazul in care detinatorul de licenta nu achita majorarile, acesta este de acord cu anularea de drept a licentei.

    ANEXA 16

                            AUTOGARA

    Conditii de clasificare
    Autogarile se clasifica pe baza punctajului obtinut, acordandu-se:
    0,5 puncte    - pentru o cursa judeteana sau in conventie plecata din
                    autogara;
    1 punct       - pentru o cursa interjudeteana sau internationala plecata din
                    autogara;
    1 punct       - pentru program de functionare intr-un schimb;
    2 puncte      - pentru program de functionare in doua schimburi;
    3 puncte      - pentru program de functionare permanent;
    5 puncte      - pentru statie de amplificare;
    5 puncte      - pentru afisaj electronic;
    5 puncte      - pentru punct alimentar;
    5 puncte      - pentru statie de alimentare carburanti;
    5 puncte      - pentru statie de spalare-intretinere;
    5 puncte      - pentru aspect estetic general corespunzator;
    10 puncte     - pentru agentie de voiaj;
    5 puncte      - pentru eliberare computerizata a legitimatiilor de
                    calatorie;
    10 puncte     - pentru activitate de mesagerie;
    2 puncte      - pentru fiecare 100 de calatori plecati zilnic din autogara.
    In raport cu punctajul obtinut, autogarile se clasifica astfel:
    Categoria speciala - peste 75 puncte:
    Categoria I        - 50-75 puncte;
    Categoria a II-a   - 30-50 puncte;
    Categoria a III-a  - pana la 30 puncte.

    ANEXA 17

      ____________________________________________________________________
     |                         ROMANIA                                    |
     |                 MINISTERUL TRANSPORTURILOR                         |
     |                                                                    |
     |                    LICENTA DE EXECUTIE                             |
     |        PENTRU ACTIVITATI CONEXE TRANSPORTULUI RUTIER               |
     |                    AGENTIE DE VOIAJ                                |
     |                                                                    |
     | Agentul economic ___________________________                       |
     | este autorizat sa execute in conformitate cu         EMITENT       |
     | prevederile caietului de sarcini activitati  OFICIUL RUTIER CENTRAL|
     | specifice in spatiul special amenajat        Serviciul rutier _____|
     | situat in localitatea ________, str. ______                        |
     | ____________ nr. __________.                                       |
     | Valabil de la data de _______ pana la data                         |
     | de _________, numai cu viza anuala.                                |
     | Data emiterii: _______________                                     |
     |                                               Semnatura si         |
     |                                               stampila             |
     |                                                                    |
     |                  Seria: _______ nr. _________                      |
     |____________________________________________________________________|
  _________________________________________________________________________
 | Vize anuale                                                             |
 | ______________________________________________________________________  |
 | |Valabil pana |Valabil pana |Valabil pana |Valabil pana |Valabil pana | |
 | | la data de: | la data de: | la data de: | la data de: | la data de: | |
 | | __________  | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | | SEF SERVICIU| SEF SERVICIU| SEF SERVICIU| SEF SERVICIU| SEF SERVICIU| |
 | | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ | |
 | | Semnatura   | Semnatura   | Semnatura   | Semnatura   | Semnatura   | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | |_____________|_____________|_____________|_____________|_____________| |
 | |             |             |             |             |             | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | | Stampila    | Stampila    | Stampila    | Stampila    | Stampila    | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | |_____________|_____________|_____________|_____________|_____________| |
 |  Mentiuni speciale:                                                     |
 |                                                                         |
 |                                                                         |
 |                                                                         |
 |_________________________________________________________________________|


    ANEXA 18

                      CAIET DE SARCINI
anexa la licenta de executie pentru agentie de voiaj

    1. Conditii privind dotarea agentiilor de voiaj
    Incinta agentiei de voiaj va fi asigurata prin:
    a) grilaje metalice si sisteme de alarma electronice;
    b) seif pentru pastrarea in siguranta a valorilor si a imprimatelor cu regim special;
    c) post telefonic;
    d) mijloace P.S.I.
    2. Conditii comerciale
    Agentia de voiaj trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa emita numai legitimatii de calatorie inseriate pentru pasageri si bagajele acestora, inregistrate ca documente cu regim special;
    b) sa emita legitimatii de calatorie corespunzator sumelor incasate;
    c) sa transmita in timp util operatorului de transport diagrama legitimatiilor de calatorie emise;
    d) sa incheie contracte legal intocmite pentru emiterea legitimatiilor de calatorie numai cu operatorii de transport detinatori de licenta de executie pentru traseu.
    3. Conditii privind plata tarifelor aferente eliberarii licentei de executie pentru agentia de voiaj
    a) Solicitantii de licenta vor achita anticipat eliberarii licentei tarifele aferente.
    b) Solicitantul va plati la eliberarea licentei tariful stabilit.
    c) In cazul in care pe durata valabilitatii licentei tarifele se maresc prin ordin al ministrului transporturilor, detinatorul de licenta se obliga sa plateasca tariful pentru viza anuala la nivelul de tarifare in vigoare la data vizarii. In cazul in care operatorul de activitati conexe transportului rutier nu achita majorarile, acesta este de acord cu anularea de drept a licentei.

    ANEXA 19
      ____________________________________________________________________
     |                         ROMANIA                                    |
     |                 MINISTERUL TRANSPORTURILOR                         |
     |                                                                    |
     |                    LICENTA DE EXECUTIE                             |
     |        PENTRU ACTIVITATI CONEXE TRANSPORTULUI RUTIER               |
     |                      MESAGERIE                                     |
     |                                                                    |
     | Agentul economic ___________________________                       |
     | este autorizat sa execute in conformitate cu         EMITENT       |
     | prevederile caietului de sarcini activitati  OFICIUL RUTIER CENTRAL|
     | specifice in spatiul special amenajat        Serviciul rutier _____|
     | situat in localitatea ________, str. ______                        |
     | ____________ nr. __________.                                       |
     | Valabil de la data de _______ pana la data                         |
     | de ________, numai cu viza anuala.                                 |
     | Data emiterii: _______________                                     |
     |                                               Semnatura si         |
     |                                               stampila             |
     |                                                                    |
     |                  Seria: _______ nr. _________                      |
     |____________________________________________________________________|
  _________________________________________________________________________
 | Vize anuale                                                             |
 | ______________________________________________________________________  |
 | |Valabil pana |Valabil pana |Valabil pana |Valabil pana |Valabil pana | |
 | | la data de: | la data de: | la data de: | la data de: | la data de: | |
 | | __________  | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | | SEF SERVICIU| SEF SERVICIU| SEF SERVICIU| SEF SERVICIU| SEF SERVICIU| |
 | | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ | |
 | | Semnatura   | Semnatura   | Semnatura   | Semnatura   | Semnatura   | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | |_____________|_____________|_____________|_____________|_____________| |
 | |             |             |             |             |             | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | | Stampila    | Stampila    | Stampila    | Stampila    | Stampila    | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | |_____________|_____________|_____________|_____________|_____________| |
 |  Mentiuni speciale:                                                     |
 |                                                                         |
 |                                                                         |
 |                                                                         |
 |_________________________________________________________________________|

    ANEXA 20

                     CAIET DE SARCINI
anexa la licenta de executie pentru mesagerie

    1. Conditii privind dotarea pentru desfasurarea activitatii de mesagerie
    Incinta mesageriei va fi asigurata prin:
    a) grilaje metalice si sisteme de alarma electronice;
    b) seif pentru pastrarea in siguranta a valorilor si a imprimatelor cu regim special;
    c) post telefonic;
    d) cantar;
    e) mijloace P.S.I.
    2. Conditii comerciale
    a) Sunt considerate mesagerii bagajele, pachetele si coletele neinsotite, in cantitate de maximum 50 kg pentru fiecare destinatar si de maximum 12 kg pentru colet.
    Expeditiile de mesagerii se primesc la cursele de autobuze numai pe traseele pe care nu circula curse regulate de mesagerii si numai daca sunt asigurate conditii de avizare a destinatarilor si de depozitare a coletelor, iar transportul acestora nu stinghereste transportul de calatori.
    b) Cetateanul poate transporta in interiorul autobuzului numai bagaje de mana, ale caror volum si continut nu incomodeaza pe ceilalti calatori.
    Bagajele si mesageriile voluminoase se vor transporta in portbagajele sau remorcile autobuzelor.
    Cainii de vanatoare sau de serviciu pot fi transportati in interiorul autobuzului, daca au botnita si sunt insotiti.
    Urcarea (coborarea) bagajelor si mesageriilor in portbagajele sau remorcile autobuzelor se va efectua fara perceperea vreunei taxe de catre personalul de serviciu al autogarii sau de catre sofer.
    c) In autogari, tarifarea bagajelor si mesageriilor se face pe baza de cantarire, de catre casierul casei de bagaje, iar acolo unde nu exista case de bagaje, de catre sofer.
    Dupa cantarire, pe fiecare colet (indiferent daca este supus sau nu tarifarii) se aplica un tichet al carui numar va fi inregistrat pe recipisa de bagaje, mesagerii pentru coletele care au fost tarifate sau pe versoul biletului de calatorie pentru cele transportate gratuit.
    Pe parcurs, tarifarea se face de catre conducatorul auto, la greutatea declarata de calatori si verificata prin apreciere de conducatorul auto. Daca exista dubii asupra greutatii, la prima autogara din parcurs se va proceda la cantarire.
    Tarifarea bagajelor se face cu ajutorul recipiselor de bagaje, mesagerii.
    Pentru transportul mesageriilor se foloseste buletinul de mesagerii, care constituie actul doveditor de primire a coletelor in autogara, precum si de predare a lor destinatarului.
    Mesageriile se vor transporta cu conditia ca ele sa fie luate in primire de destinatar in statia indicata in buletinul de mesagerii.
    Avizarea destinatarului se va face de catre predator prin mijloacele si pe raspunderea acestuia.
    In caz de neridicare a coletelor de catre destinatar, acestea vor fi readuse la statia de predare si vor fi inapoiate expeditorului, caruia i se va tarifa si transportul de inapoiere.
    Mesageriile inapoiate la statiile de predare vor fi reavizate in termen de 24 ore de la inapoierea coletului.
    d) Nu vor fi primite pentru transportul cu autobuzul sau pentru pastrare la casele de bagaje urmatoarele:
    - materii inflamabile (benzina, petrol lampant etc.);
    - butelii de aragaz;
    - bidoane de carbid;
    - materii greu mirositoare;
    - produse caustice;
    - obiecte sau marfuri interzise de transportat prin dispozitii legale.
    e) Transportul trimiterilor postale si de presa cu autobuzul se efectueaza respectandu-se urmatoarele conditii:
    - greutatea maxima admisa la transport trebuie conditionata de tipul autobuzelor, pentru a nu fi afectata buna deservire a calatorilor, integritatea trimiterilor postale, siguranta in circulatie.
    De regula, pentru o manipulare usoara, trimiterile postale si de presa se ambaleaza in colete de maximum 20 kg fiecare:
    - trimiterile postale pot fi transportate cu sau fara insotitor (angajat).
    In cazul in care agentul economic (posta) transporta trimiterile postale cu insotitor, autogarile sunt obligate sa-i rezerve acestuia loc in autobuz, in apropierea soferului (locurile 3 sau 4). Retinerea locului se face cu cel putin 24 ore inainte;
    - trimiterile sunt aduse la autogara de catre posta cu cel putin 30 de minute inaintea orei de plecare in cursa a autobuzelor si se predau gestionarului casei de bagaje (unde exista) sau, in lipsa acestuia, angajatului insarcinat cu primirea si predarea trimiterilor postale si de presa;
    - documentele care se intocmesc si care insotesc transporturile si care servesc pentru tarifare sunt listele de predare.
    Listele de predare se completeaza de posta in 4 exemplare, pentru fiecare traseu in parte, cu:
    - data (ziua, luna, anul);
    - statiile de destinatie;
    - numarul de colete pe stat;
    - greutatea coletelor pe statii;
    - numarul de ordine al coletelor.
    f) La primirea coletelor in autogara, casierul de bagaje sau angajatul desemnat va verifica daca numarul coletelor si greutatea lor corespund cu toate datele inscrise in listele de predare, dupa care semneaza de primire si restituie exemplarul 4 din listele de predare, retinandu-le pe celelalte.
    Coletele se predau impreuna cu exemplarul 3 al listei de predare soferului, care semneaza de primire pe originalul listei de predare (care ramane in arhiva casei).
    In statiile de destinatie de pe traseu, soferul preda coletele angajatilor postei, care vor semna de primire pe exemplarul 3 al listei de predare.
    La inapoierea din cursa, soferul restituie casierului de bagaje sau angajatului desemnat cu primirea-predarea trimiterilor postale si de presa listele de predare.
    Pentru preluarea trimiterilor postale si a presei angajatii postei sunt obligati sa se prezinte la statiile de oprire cu 10 minute inainte de ora de sosire a autobuzelor.
    In cazurile cand angajatii postei nu sunt prezenti in statia de sosire a autobuzelor, trimiterile postale si presa sunt trimise la autogarile de predare, urmand a fi retransportate cu urmatoarea cursa.
    Conditii pentru soferul utilizat in activitatea de mesagerie
    - sa aiba experienta si practica corespunzatoare in conducerea autovehiculului si sa fie instruit pentru activitatea de mesagerie;
    - sa fie apt medical si psihologic;
    - sa se verifice capacitatea de munca a soferului inainte de plecarea in cursa;
    - in cazul curselor deservite de un singur insotitor, acesta are sarcina si poarta raspunderea efectuarii intregului proces de munca pe mijlocul de transport (primirea, prelucrarea trimiterilor si executarea expeditiei);
    - sa se utilizeze soferi fara antecedente penale pentru abateri grave de la Decretul nr. 328/1968, in ultimile 12 luni, privind consumul de bauturi alcoolice, accidente grave de circulatie.
    Conditii pentru executarea transporturilor in mesagerie
    - sa se execute transportul de mesagerie cu insemnele inscrise pe autovehicule;
    - sa se asigure timp suficient pentru imbarcarea si debarcarea coletelor;
    - sa nu se supraincarce autovehiculul peste capacitatea utila de transport;
    - sa se asigure preluarea coletelor din autovehiculele ramase imobilizate in traseu;
    - la sediul agentului economic care executa transportul de mesagerie trebuie sa existe un registru de miscare care va evidentia graficul de circulatie, cu plecari si sosiri;
    - sa se solicite cu 30 de zile inainte aprobarea serviciului rutier judetean pentru orice modificare in graficul de circulatie.
    Conditii de admitere a coletelor la mesagerie
    1. In categoria obiectelor de mesagerie se incadreaza urmatoarele:
    - colete;
    - scrisori sau cutii cu valoare declarata;
    - casete si genti colectoare;
    - saci cu pachete cu presa sau alte tiparituri.
    2. Ambalajele de mesagerie se prezinta in ambalaje proprii sau tip P.T.T.R.
    3. Ambalajele se confectioneaza din: hartie sau panza rezistenta, saci din hartie, panza fara petice, material plastic sau musama, cutii de carton, placaj, lemn sau tabla, cosuri sau impletituri din rachita, valize, containere.
    4. Ambalarea se va face in functie de continut, dimensiuni, greutate si valoare, astfel incat sa fie asigurate stabilitatea si integritatea continutului in prelucrare, transport si distribuire.
    5. Operatorul de transport care poseda licenta de executie pentru activitatea de mesagerie va trebui sa aiba in dotare autovehicule, proprii sau inchiriate, care sa indeplineasca, suplimentar, urmatoarele conditii:
    - sa fie prevazute cu lada de valori fixata de podul autovehiculului, inchisa cu doua lacate;
    - cabina autovehiculului sa fie separata, intre sofer si spatiul destinat marfii, prin grilaj metalic;
    - sa fie prevazute cu doua extinctoare si lada cu nisip;
    - sa se asigure usa caroseriei cu lacat;
    - transportul sa fie insotit de catre o persoana autorizata.
    Activitatea de mesagerie se desfasoara cu respectarea prevederilor art. 7 din Decretul nr. 197/1955 si ale Instructiunilor pentru executarea serviciului de mesagerie, elaborate de Directia Generala a Postelor, si ale altor acte normative ulterioare adoptarii legii de aprobare a Ordonantei Guvernului nr. 44/1997.
    Conditii privind plata tarifelor aferente eliberarii licentei de executie
    a) solicitantul de licenta va achita inainte de eliberarea licentei tarifele aferente;
    b) solicitantul va plati la eliberarea licentei tariful stabilit;
    c) in cazul in care, pe durata valabilitatii licentei, tarifele se maresc prin ordin al ministrului transporturilor, detinatorul de licenta se obliga sa plateasca tariful pentru viza anuala la nivelul de tarifare in vigoare la data vizarii.
    In cazul in care operatorul de activitati conexe transportului rutier nu achita majorarile, acesta este de acord cu anularea de drept a licentei.

    ANEXA 21

      ____________________________________________________________________
     |                         ROMANIA                                    |
     |                 MINISTERUL TRANSPORTURILOR                         |
     |                                                                    |
     |                    LICENTA DE EXECUTIE                             |
     |        PENTRU ACTIVITATI CONEXE TRANSPORTULUI RUTIER               |
     |         COLECTARE SI EXPEDIERE DE MARFURI                         |
     |                                                                    |
     | Agentul economic ___________________________                       |
     | este autorizat sa execute in conformitate cu         EMITENT       |
     | prevederile caietului de sarcini activitati  OFICIUL RUTIER CENTRAL|
     | specifice in spatiul special amenajat        Serviciul rutier _____|
     | situat in localitatea ________, str. ______                        |
     | ____________ nr. __________.                                       |
     | Valabil de la data de _______ pana la data                         |
     | de ________, numai cu viza anuala.                                 |
     | Data emiterii: _______________                                     |
     |                                               Semnatura si         |
     |                                               stampila             |
     |                                                                    |
     |                  Seria: _______ nr. _________                      |
     |____________________________________________________________________|
  _________________________________________________________________________
 | Vize anuale                                                             |
 | ______________________________________________________________________  |
 | |Valabil pana |Valabil pana |Valabil pana |Valabil pana |Valabil pana | |
 | | la data de: | la data de: | la data de: | la data de: | la data de: | |
 | | __________  | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | | SEF SERVICIU| SEF SERVICIU| SEF SERVICIU| SEF SERVICIU| SEF SERVICIU| |
 | | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ | |
 | | Semnatura   | Semnatura   | Semnatura   | Semnatura   | Semnatura   | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | |_____________|_____________|_____________|_____________|_____________| |
 | |             |             |             |             |             | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | | Stampila    | Stampila    | Stampila    | Stampila    | Stampila    | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | |             |             |             |             |             | |
 | |_____________|_____________|_____________|_____________|_____________| |
 |  Mentiuni speciale:                                                     |
 |                                                                         |
 |                                                                         |
 |                                                                         |
 |_________________________________________________________________________|

    ANEXA 22

                        CAIET DE SARCINI
anexa la licenta de executie pentru activitatea de colectare si expediere a marfurilor

    1. Conditii pentru contractarea, colectarea si expedierea marfurilor
    Colectarea si expedierea marfii se vor efectua in baza contractului economic de prestatii de transport cu mijloace auto sau a comenzii de transport.
    1.1. Contractarea transportului:
    a) pentru realizarea unui transport, expeditorul va incheia un contract de transport cu beneficiarul, caz in care expeditorul isi asuma toate drepturile si obligatiile unui caraus, si un alt contract de transport cu carausul propriu-zis, din care expeditorului ii revin toate drepturile si obligatiile unui beneficiar de transport;
    b) ambele contracte vor fi legal intocmite;
    c) expeditorul, in baza comenzii de transport primite de la beneficiar, completeaza scrisoarea de transport, la partea de comanda, cu toate datele cerute de formular, o semneaza, o stampileaza si o inmaneaza soferului;
    d) la rubrica intitulata "caraus", in scrisoarea de transport va figura expeditorul si nu carausul respectiv;
    e) din momentul semnarii de catre beneficiar a scrisorii de transport, contractul de transport este legal incheiat, expeditorului revenindu-i obligatia executarii lui.
    1.2. Comandarea transportului:
    a) comenzile de transport pot fi acceptate numai prin posta, fax sau transmise prin delegat;
    b) comenzile de transport vor fi evidentiate in Registrul comenzilor;
    c) comanda de transport trebuie sa contina urmatoarele date:
    - denumirea beneficiarului;
    - numarul contului de decontare la banca al beneficiarului;
    - codul fiscal al beneficiarului;
    - marfa ce urmeaza a fi transportata (denumirea, modul de ambalare, cantitatea, greutatea si volumul);
    - conditii speciale de transport.
    Se vor mentiona atat caracteristicile deosebite ale marfurilor (periculoase, fragile, perisabile etc.), cat si masurile ce trebuie luate in timpul transportului pentru pastrarea integritatii marfurilor si pentru evitarea unor eventuale evenimente.
    De asemenea, se vor transmite date privind:
    - mijlocul de transport solicitat (capacitatea in tone, mp sau mc, amenajarile caroseriei - furgon simplu, izoterm, frigorific, cu oblon ridicator etc.);
    - locul de incarcare (strada si numarul);
    - numele persoanei cu care trebuie sa ia legatura soferul pentru incarcarea marfurilor si telexul sau faxul la care poate fi contactat;
    - data si ora la care trebuie sa se prezinte soferul;
    - locul de descarcare (localitate, strada, numar);
    - tariful negociat si acceptat.
    1.3. Conditii de colectare a marfurilor:
    a) sa se asigure integritatea si securitatea marfurilor colectate;
    b) sa se asigure spatii separate, conform reglementarilor in vigoare, pentru depozitarea marfurilor periculoase;
    c) sa se asigure spatii adecvate pentru depozitarea marfurilor perisabile;
    d) sa se respecte, la manipularea si depozitarea marfurilor, normativele in vigoare de tehnica securitatii muncii.
    2. Tarifarea si decontarea transporturilor
    a) In baza scrisorii de transport intocmite si a tarifului negociat, expeditorul deconteaza carausului suma datorata in termen de 30 zile de la incheierea transportului;
    b) modalitatile de decontare sunt:
    - ordin de plata;
    - cec;
    - numerar;
    c) pentru fiecare expeditie se va intocmi factura sau se va elibera chitanta;
    d) pentru fiecare beneficiar se va deschide o fisa de urmarire a sumelor datorate.
    3. Conditii privind plata tarifelor aferente eliberarii licentei de executie
    a) Solicitantii de licenta vor achita inainte de eliberarea licentei tarifele aferente.
    b) Solicitantul va plati la eliberarea licentei tariful stabilit.
    c) In cazul in care pe durata valabilitatii licentei tarifele se maresc prin ordin al ministrului transporturilor, detinatorul de licenta se obliga sa plateasca tariful pentru viza anuala la nivelul de tarifare in vigoare la data vizarii.
    In cazul in care detinatorul de licenta nu achita majorarile, acesta este de acord cu anularea de drept a licentei.

    ANEXA 23

                      CONDITII DE APLICARE
a tarifelor pentru eliberarea licentelor de transport si de executie, precum si pentru alte prestatii specifice, oferite de Oficiul Rutier Central la cererea operatorilor de transport

    1. Tarifele aferente eliberarii licentei de transport pentru o perioada mai mica de 5 ani nu vor fi mai mici decat cele anuale.
    2. Tariful pentru vizarea anuala a licentei de transport este cel valabil la data prezentarii pentru viza la serviciul rutier.
    3. Dupa preschimbarea licentei de transport, aceasta urmeaza a fi vizata anual, incepand cu data preschimbarii, cu plata tarifelor aferente din anexa nr. 24.
    4. Tariful unei licente de executie pentru vehicul se aplica pentru perioada solicitata, dar nu mai putin de un trimestru si nu mai mult de un an de la data eliberarii.
    5. Tariful licentei de executie pentru vehicul se aplica pentru fiecare tip de transport in parte, costul acestuia rezultand din insumarea tarifelor aplicate.
    6. Tariful licentei de executie pentru vehicul, pentru transporturile nationale si internationale de marfa se aplica diferentiat, in functie de capacitatea portanta, de transport sau de tractiune, dupa caz.
    7. Tariful licentei de executie pentru vehicul la transporturile nationale si internationale de persoane se aplica diferentiat, in functie de numarul de locuri al acestuia, inclusiv al conducatorului auto.
    8. Pentru eliberarea licentei de executie pentru vehicul pe o perioada mai mica de un an, tarifele aferente nu vor fi mai mici decat 1/4 din tariful anual.
    9. Tariful licentelor de executie pentru traseu se aplica pentru transport de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale si asimilate pentru o perioada de un an calendaristic ori, dupa caz, trimestrial.
    10. Tariful licentelor de executie, eliberate pentru trasee judetene efectuate prin curse regulate de catre operatorii de transport, poate fi platit, la cererea acestora, si in rate trimestriale achitate anticipat.
    11. Pentru modificarea graficelor de circulatie din caietele de sarcini nu se percep alte tarife.
    12. Tariful celorlalte exemplare ale licentei de executie pentru traseu; necesare acoperirii intregului grafic de circulatie, este de 50% din tariful licentei initiale. Pentru autovehiculele de rezerva este necesara numai eliberarea licentei de executie pentru vehicul.
    13. In cazul asociatiilor de operatori de transport, tariful pentru eliberarea licentelor de executie, necesare acoperirii traseului va fi achitat de catre acestia, cu mentionarea obligatorie a operatorului de transport responsabil, desemnat de comun acord si mentionat in contractul de asociere.
    14. In cazul renuntarii la licenta, operatorului de transport nu i se vor restitui sumele depuse.
    15. Tariful de baza prevazut in cazul eliberarii licentelor sustrase, pierdute, deteriorate ori restituite dupa retinere este cel anual, multiplicat corespunzator anexei nr. 24.

    ANEXA 24

                            TARIFE
pentru licente de transport si de executie emise, precum si alte lucrari realizate de Oficiul Rutier Central la cererea operatorilor de transport

                                                                    [lei]
    1. Eliberarea licentei de transport
    1.1. Eliberarea licentei de transport                          80.000
    1.2. Vizarea anuala a licentei de transport                    50.000
    1.3. Eliberarea unui exemplar de serviciu al
         licentei de transport                                     50.000
    1.4. Vizarea anuala a exemplarului de serviciu al
         licentei de transport.                                    30.000
    1.5. Preschimbarea licentei de transport                       50.000
    2. Eliberarea licentei de executie pentru vehicul
    2.1. Eliberarea licentei de executie pentru transporturi
         internationale
    2.1.1. Eliberarea licentei de executie pentru autotractor    600.000
    2.1.2. Eliberarea licentei de executie pentru autovehicul
           - capacitate de transport
            -  pana la 3,5 tone inclusiv                         400.000
            - 3,5 - 7,5 tone                                     450.000
            - peste 7,5 tone inclusiv                            500.000
    2.1.3. Eliberarea licentei de executie pentru vehicul   15% din tariful
                                                                pentru
                                                                autovehicul
    2.1.4. Eliberarea licentei de executie pentru
           transport persoane
           - capacitate de transport
            - pana la 9 locuri inclusiv                         500.000
            - 9 - 17 locuri                                     450.000
            - peste 17 locuri inclusiv                          500.000
    2.2. Eliberarea licentei de executie pentru
         transporturi nationale
    2.2.1. Eliberarea licentei de executie pentru autotractor    90.000
    2.2.2. Eliberarea licentei de executie pentru autovehicul
           - capacitate de transport
            - pana la 3,5 tone inclusiv                          50.000
            - 3,5 - 7,5 tone                                     70.000
            - peste 7,5 tone inclusiv                            90.000
    2.2.3. Eliberarea licentei de executie pentru vehicul    20% din tariful
                                                                 pentru
                                                                 autovehicul
    2.2.4. Eliberarea licentei de executie pentru
           transport persoane
           - capacitate de transport
            - pana la 9 locuri inclusiv                        300.000
            - 9-17 locuri                                       80.000
            - peste 17 locuri inclusiv                         100.000
    2.3. Eliberarea licentei de executie pentru              cumul de tarife
         transport mixt                                      aferente
                                                             transportului
                                                             de persoane si
                                                             de marfa
    2.4. Eliberarea licentei de executie pentru       reducere 50% din tarif
         transport agabaritic
    2.5. Eliberarea licentei de executie pentru       majorare 50% din tarif
         transporturi periculoase
    3. Eliberarea licentei de executie pentru traseu:
    3.1. Eliberarea licentei pentru traseu judetean            100.000
    3.2. Eliberarea licentei pentru traseu interjudetean       300.000
    3.3. Eliberarea licentei pentru traseu international       900.000
    3.4. Eliberarea celorlalte exemplare ale licentei        50% din tariful
         pentru traseu cu continut identic                   licentei pentru
                                                             traseu
    4. Eliberarea licentelor de executie pentru
       activitati conexe:
    4.1. Eliberarea licentei de executie pentru autogara
           - speciala                                          1.600.000
           - categoria I                                       1.300.000
           - categoria a II-a                                  1.000.000
           - categoria a III-a                                   700.000
    4.1.1. Vizarea anuala                                      40% tarif
    4.2. Eliberarea licentei de executie pentru agentie          600.000
         de voiaj
    4.2.1. Vizarea anuala                                      40% tarif
    4.3. Eliberarea licentei de executie pentru mesagerie        600.000
    4.3.1. Vizarea anuala                                      40% tarif
    4.4. Eliberarea licentei de executie pentru
         colectarea si expeditia marfurilor                      300.000
    4.4.1. Vizarea anuala                                      40% tarif
    5. Alte tarife:
    5.1. Eliberarea unei noi licente de transport sau de
         executie ocazionata de pierderea sau deteriorarea
         celei eliberate                                      2 x tariful
    5.2. Eliberarea unei noi licente de transport sau de
         executie, ocazionata de retinerea celei eliberate
    5.2.1. La prima retinere                                  2 x tariful
    5.2.2. La urmatoarele retineri                            5 x tariful
    5.3. Lucrari de documentare si consultanta la
         cererea operatorului de transport, a agentului
         economic sau a administratiei publice locale
         (lei/ora)                                                50.000
    5.4. Comision pentru procurarea de documente si
         documentatii                                         maximum 75%
                                                              din valoare
    5.5. Furnizarea de informatii despre operatorii de
         transport (lei/unitate)                                  15.000SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 527/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 527 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu