Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 501/9 din 16 mai 2005

pentru aprobarea Normelor privind procedura de reatestare a competentei profesionale a asistentilor medicali si moaselor

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII


SmartCity3

              Nr. 501 din 16 mai 2005
              ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI SI MOASELOR DIN ROMANIA
              Nr. 9 din 7 aprilie 2005
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 451 din 27 mai 2005

    Avand in vedere:
    prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania,
    Hotararea Consiliului National al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania nr. 9 din 7 aprilie 2005,
    Referatul de aprobare al Directiei de resurse umane si dezvoltare profesionala nr. MC/5.603 din 5 mai 2005,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, precum si al Legii nr. 307/2004,

    ministrul sanatatii si presedintele Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania emit prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Normele privind procedura de reatestare a competentei profesionale a asistentilor medicali si moaselor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                            Ministrul sanatatii,
                               Mircea Cinteza

                 Presedintele Ordinului Asistentilor Medicali
                          si Moaselor din Romania,
                              Liliana Iordache

    ANEXA 1

                                   NORME
privind procedura de reatestare a competentei profesionale a asistentilor medicali si moaselor

    Art. 1
    In conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 307/2004, asistentii medicali si moasele care intrerup activitatea profesionala pentru o perioada mai mare de 5 ani vor fi reatestati, in vederea reluarii activitatii, de catre o comisie a Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, denumit in continuare OAMMR.
    Art. 2
    Se considera continuitate in activitatea profesionala:
    - activitatea asistentilor medicali/moaselor care lucreaza in directiile de sanatate publica judetene, Ministerul Sanatatii si ministerele cu retea sanitara proprie;
    - activitatea asistentilor medicali/moaselor care lucreaza in organizatiile socioprofesionale;
    - perioada in care si-a exercitat profesia de asistent medical/moasa in strainatate, numai daca face dovada ca a desfasurat activitatea in mod legal (contract de munca) si prezinta dovada ca in aceasta perioada nu a avut abateri de la normele codului de etica si deontologie in exercitarea profesiei;
    - perioada de concediu pentru ingrijirea copilului pana la varsta de 2 ani, insumata pe o perioada de maximum 5 ani.
    Art. 3
    Componenta comisiei de reatestare a competentei profesionale se aproba de presedintele filialei OAMMR, care este si presedintele comisiei.
    Din comisie pot face parte:
    - seful departamentului profesional-stiintific al filialei OAMMR;
    - reprezentantul comisiei de specialitate a OAMMR, in functie de specialitatea candidatului;
    - seful serviciului MIS din cadrul directiei de sanatate publica pentru unitatile subordonate directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
    - reprezentantul Ministerului Sanatatii - compartimentul asistenti medicali, pentru unitatile subordonate Ministerului Sanatatii si ministerelor cu retea sanitara proprie;
    - directorul de ingrijiri/asistentul-sef din unitatea in care s-a organizat stagiul de pregatire practica;
    - o asistenta sefa de sectie sub indrumarea careia s-a efectuat stagiul practic (mentor).
    Art. 4
    Pentru a fi reatestat, candidatul va efectua un stagiu practic si va sustine o proba teoretica la sfarsitul stagiului.
    a) Stagiul practic (8 ore/zi):
    - durata stagiului practic va fi de 3 luni pentru asistentii medicali si moasele care au o vechime in specialitate mai mica de 3 ani si de o luna pentru cei cu o vechime mai mare de 3 ani;
    - se va efectua la orientarea OAMMR in unitati sanitare;
    - va fi coordonat de catre directorul de ingrijiri/asistentul-sef din unitatea respectiva;
    - se va desfasura sub indrumarea asistentului sef de sectie sau a unei asistente medicale principale, desemnata de acesta;
    - va fi validat de directorul general si de directorul de ingrijiri;
    - evaluarea stagiului se va face in baza fisei de evaluare prevazute in anexa nr. 1;
    - punctajul minim de promovare a stagiului practic este 7;
    - in caz de nepromovare a stagiului practic, la solicitarea candidatului se poate organiza un stagiu suplimentar cu o durata stabilita de comisie.
    b) Proba teoretica:
    - consta in test-grila cu 40 de intrebari, punctate cu 0,25 puncte pentru fiecare raspuns corect;
    - intrebarile vor avea 3 variante de raspuns, cu un singur raspuns corect;
    - se sustine numai dupa promovarea stagiului practic;
    - in caz de nepromovare a probei teoretice, la solicitarea candidatului se poate organiza o alta sesiune de examen la o data stabilita de comisie.
    Art. 5
    Tematica si bibliografia vor fi stabilite de Comisia Nationala de Educatie Medicala Continua a OAMMR.
    Art. 6
    Comisia de reatestare a competentei profesionale va intocmi un proces-verbal in care se vor consemna rezultatele evaluarii probei teoretice si a stagiului practic.
    Art. 7
    Procesul-verbal va fi inaintat Comisiei Nationale de Educatie Medicala Continua a OAMMR spre validare.
    Art. 8
    Dupa validarea procesului-verbal de catre Comisia Nationala de Educatie Medicala Continua a OAMMR, filiala judeteana a OAMMR va elibera certificatul de reatestare a competentei profesionale prevazut in anexa nr. 2.

    ANEXA 1 *1)
    la norme

    *1) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                                 FISA DE STAGIU

    Numele ..........................................
    Prenumele .......................................
    CNP .............................................
    Profesia ........................................
    Specialitatea ...................................

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea sanitara:                                                           |
|______________________________________________________________________________|

    * Director General:
    * Director de ingrijiri/asistent sef:
    * Asistent sef sectie (mentor):
    - sectie medicala
    - sectie chirurgie
    - sectie pediatrie
    - maternitate
    - psihiatrie

    Obiective
________________________________________________________________________________

    1. Capacitatea de a planifica si executa activitatile incredintate, controlul si verificarea ansamblului de conditii materiale necesare:

Foarte bine (10 p)  Bine (8 - 9 p)  Satisfacator (7 p)  Nesatisfacator (1 - 6 p)
PUNCTAJ
      _                   _                _                     _
     |_|                 |_|              |_|                   |_|
  .........

    2. Aptitudine de a lucra in echipa:

Foarte bine (10 p)  Bine (8 - 9 p)  Satisfacator (7 p)  Nesatisfacator (1 - 6 p)
PUNCTAJ
      _                   _                _                     _
     |_|                 |_|              |_|                   |_|
  .........

    3. Aptitudinea de a gestiona situatii de urgenta:

Foarte bine (10 p)  Bine (8 - 9 p)  Satisfacator (7 p)  Nesatisfacator (1 - 6 p)
PUNCTAJ
      _                   _                _                     _
     |_|                 |_|              |_|                   |_|
  .........

    4. Initiative personale:

Foarte bine (10 p)  Bine (8 - 9 p)  Satisfacator (7 p)  Nesatisfacator (1 - 6 p)
PUNCTAJ
      _                   _                _                     _
     |_|                 |_|              |_|                   |_|
  .........

    5. Executarea tehnicilor de ingrijire si a tratamentelor:

Foarte bine (10 p)  Bine (8 - 9 p)  Satisfacator (7 p)  Nesatisfacator (1 - 6 p)
PUNCTAJ
      _                   _                _                     _
     |_|                 |_|              |_|                   |_|
  .........

    6. Calitatea comunicarii informatiilor (scrise si verbale):

Foarte bine (10 p)  Bine (8 - 9 p)  Satisfacator (7 p)  Nesatisfacator (1 - 6 p)
PUNCTAJ
      _                   _                _                     _
     |_|                 |_|              |_|                   |_|
  .........

    7. Comunicarea cu pacientii:

Foarte bine (10 p)  Bine (8 - 9 p)  Satisfacator (7 p)  Nesatisfacator (1 - 6 p)
PUNCTAJ
      _                   _                _                     _
     |_|                 |_|              |_|                   |_|
  .........

    8. Comunicarea cu membrii echipei medicale

Foarte bine (10 p)  Bine (8 - 9 p)  Satisfacator (7 p)  Nesatisfacator (1 - 6 p)
PUNCTAJ
      _                   _                _                     _
     |_|                 |_|              |_|                   |_|
  .........

    9. Punctualitate si implicare:

Foarte bine (10 p)  Bine (8 - 9 p)  Satisfacator (7 p)  Nesatisfacator (1 - 6 p)
PUNCTAJ
      _                   _                _                     _
     |_|                 |_|              |_|                   |_|
  .........

                                                     TOTAL PUNCTAJ ............
 ______________________________________________________________________________
| Media punctajului:                                                           |
|______________________________________________________________________________|

    Recomandarile mentorului:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    Mentor
    Nume .........................               Cursant
    Prenume ......................               Semnatura ...................
    Semnatura ....................             

    - Evaluarea va fi facuta de asistentul sef de sectie/mentor, impreuna cu cursantul.
    - In caz de absenta, stagiile practice se vor recupera cu aprobarea directorului de ingrijiri

                              VALIDAREA STAGIULUI
                                  _            _
                              DA |_|       NU |_|

    Director General                            Director de Ingrijiri
    Nume .........................              Nume .........................
    Prenume ......................              Prenume ......................
    Semnatura ....................              Semnatura ....................

________________________________________________________________________________

    La sosirea in stagiu, cursantul se va prezenta Directorului de Ingrijiri.
    Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea in timpul stagiului, programul stagiului, continutul fisei de stagiu, regulamentul de ordine interioara si va fi instruit cu privire la normele de protectie si securitate a muncii.
    Mentorul va intocmi rapoarte scrise saptamanale, inaintate presedintelui filialei OAMMR.

    ANEXA 2
    la norme

             ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI SI MOASELOR DIN ROMANIA
                          FILIALA ...................

              CERTIFICAT DE REATESTARE A COMPETENTEI PROFESIONALE

    Domnul/Doamna ..............................., nascut/nascuta in anul ....., luna ............., ziua ..., in localitatea ........................., judetul ...................., avand functia de ........................ in specialitatea ...................., a urmat cursul de reatestare a competentei profesionale in perioada ...................... in cadrul ....................................., pentru intreruperea activitatii cuprinse in perioada .........................., si a absolvit cu ....... puncte.

    Presedinte,                                Seful comisiei judetene E.M.C.,

    Data eliberarii ...............
    Seria ..... nr. ...............SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 501/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 501 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 313 2005
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 67 2018
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Salut, Ai nevoie de un împrumut confortabil pentru satisfacția ta? Oferim un împrumut accesibil la rata dobânzii de 3% pentru debitorii locali și internaționali. Suntem certificate, de încredere, de încredere, eficiente, rapide și dinamice și lucrăm împreună. acordăm un împrumut pe termen lung de la 2 la 50 de ani cel mult. Aveți nevoie de un împrumut direct, ușor și accesibil pentru a plăti datoriile, pentru a începe o afacere sau pentru un alt motiv? Dacă da, vă rugăm să ne contactați pentru a vă solicita împrumutul. Această ofertă este destinată persoanelor serioase. Vă rugăm să ne contactați: accessloanfirm2030@gmail.com WhatsApp: +79265038734 Suntem certificate, fiabil, fiabil, eficient, rapid și dinamic. Toate cele bune, Domn scott Trimiteți-ne un e-mail la: accessloanfirm2030@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1320 2012
    Salutările formează firma de împrumut cu pășune verde. Ai nevoie de un credit pentru realizarea proiectelor tale Ai fost respins de multe bănci Aveți nevoie de finanțare pentru consolidarea datoriilor? Aveți nevoie de finanțare care să vă ajute afacerea să revină pe drum. Știți că suntem cea mai bună soluție pentru dvs. în domeniul obținerii unui împrumut personal. Contactați-ne prin: {Greenpastureloanfirm@gmail.com} Acordăm credite la o rată generală anuală de 3% cu Posibilități. Pentru mai multe informații despre ofertele noastre de credit Vă rugăm să ne contactați: Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpasturelanfirm @ gmail .com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 501/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu