Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 501/9 din 16 mai 2005

pentru aprobarea Normelor privind procedura de reatestare a competentei profesionale a asistentilor medicali si moaselor

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII


SmartCity3

              Nr. 501 din 16 mai 2005
              ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI SI MOASELOR DIN ROMANIA
              Nr. 9 din 7 aprilie 2005
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 451 din 27 mai 2005

    Avand in vedere:
    prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania,
    Hotararea Consiliului National al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania nr. 9 din 7 aprilie 2005,
    Referatul de aprobare al Directiei de resurse umane si dezvoltare profesionala nr. MC/5.603 din 5 mai 2005,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, precum si al Legii nr. 307/2004,

    ministrul sanatatii si presedintele Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania emit prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Normele privind procedura de reatestare a competentei profesionale a asistentilor medicali si moaselor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                            Ministrul sanatatii,
                               Mircea Cinteza

                 Presedintele Ordinului Asistentilor Medicali
                          si Moaselor din Romania,
                              Liliana Iordache

    ANEXA 1

                                   NORME
privind procedura de reatestare a competentei profesionale a asistentilor medicali si moaselor

    Art. 1
    In conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 307/2004, asistentii medicali si moasele care intrerup activitatea profesionala pentru o perioada mai mare de 5 ani vor fi reatestati, in vederea reluarii activitatii, de catre o comisie a Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, denumit in continuare OAMMR.
    Art. 2
    Se considera continuitate in activitatea profesionala:
    - activitatea asistentilor medicali/moaselor care lucreaza in directiile de sanatate publica judetene, Ministerul Sanatatii si ministerele cu retea sanitara proprie;
    - activitatea asistentilor medicali/moaselor care lucreaza in organizatiile socioprofesionale;
    - perioada in care si-a exercitat profesia de asistent medical/moasa in strainatate, numai daca face dovada ca a desfasurat activitatea in mod legal (contract de munca) si prezinta dovada ca in aceasta perioada nu a avut abateri de la normele codului de etica si deontologie in exercitarea profesiei;
    - perioada de concediu pentru ingrijirea copilului pana la varsta de 2 ani, insumata pe o perioada de maximum 5 ani.
    Art. 3
    Componenta comisiei de reatestare a competentei profesionale se aproba de presedintele filialei OAMMR, care este si presedintele comisiei.
    Din comisie pot face parte:
    - seful departamentului profesional-stiintific al filialei OAMMR;
    - reprezentantul comisiei de specialitate a OAMMR, in functie de specialitatea candidatului;
    - seful serviciului MIS din cadrul directiei de sanatate publica pentru unitatile subordonate directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
    - reprezentantul Ministerului Sanatatii - compartimentul asistenti medicali, pentru unitatile subordonate Ministerului Sanatatii si ministerelor cu retea sanitara proprie;
    - directorul de ingrijiri/asistentul-sef din unitatea in care s-a organizat stagiul de pregatire practica;
    - o asistenta sefa de sectie sub indrumarea careia s-a efectuat stagiul practic (mentor).
    Art. 4
    Pentru a fi reatestat, candidatul va efectua un stagiu practic si va sustine o proba teoretica la sfarsitul stagiului.
    a) Stagiul practic (8 ore/zi):
    - durata stagiului practic va fi de 3 luni pentru asistentii medicali si moasele care au o vechime in specialitate mai mica de 3 ani si de o luna pentru cei cu o vechime mai mare de 3 ani;
    - se va efectua la orientarea OAMMR in unitati sanitare;
    - va fi coordonat de catre directorul de ingrijiri/asistentul-sef din unitatea respectiva;
    - se va desfasura sub indrumarea asistentului sef de sectie sau a unei asistente medicale principale, desemnata de acesta;
    - va fi validat de directorul general si de directorul de ingrijiri;
    - evaluarea stagiului se va face in baza fisei de evaluare prevazute in anexa nr. 1;
    - punctajul minim de promovare a stagiului practic este 7;
    - in caz de nepromovare a stagiului practic, la solicitarea candidatului se poate organiza un stagiu suplimentar cu o durata stabilita de comisie.
    b) Proba teoretica:
    - consta in test-grila cu 40 de intrebari, punctate cu 0,25 puncte pentru fiecare raspuns corect;
    - intrebarile vor avea 3 variante de raspuns, cu un singur raspuns corect;
    - se sustine numai dupa promovarea stagiului practic;
    - in caz de nepromovare a probei teoretice, la solicitarea candidatului se poate organiza o alta sesiune de examen la o data stabilita de comisie.
    Art. 5
    Tematica si bibliografia vor fi stabilite de Comisia Nationala de Educatie Medicala Continua a OAMMR.
    Art. 6
    Comisia de reatestare a competentei profesionale va intocmi un proces-verbal in care se vor consemna rezultatele evaluarii probei teoretice si a stagiului practic.
    Art. 7
    Procesul-verbal va fi inaintat Comisiei Nationale de Educatie Medicala Continua a OAMMR spre validare.
    Art. 8
    Dupa validarea procesului-verbal de catre Comisia Nationala de Educatie Medicala Continua a OAMMR, filiala judeteana a OAMMR va elibera certificatul de reatestare a competentei profesionale prevazut in anexa nr. 2.

    ANEXA 1 *1)
    la norme

    *1) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                                 FISA DE STAGIU

    Numele ..........................................
    Prenumele .......................................
    CNP .............................................
    Profesia ........................................
    Specialitatea ...................................

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea sanitara:                                                           |
|______________________________________________________________________________|

    * Director General:
    * Director de ingrijiri/asistent sef:
    * Asistent sef sectie (mentor):
    - sectie medicala
    - sectie chirurgie
    - sectie pediatrie
    - maternitate
    - psihiatrie

    Obiective
________________________________________________________________________________

    1. Capacitatea de a planifica si executa activitatile incredintate, controlul si verificarea ansamblului de conditii materiale necesare:

Foarte bine (10 p)  Bine (8 - 9 p)  Satisfacator (7 p)  Nesatisfacator (1 - 6 p)
PUNCTAJ
      _                   _                _                     _
     |_|                 |_|              |_|                   |_|
  .........

    2. Aptitudine de a lucra in echipa:

Foarte bine (10 p)  Bine (8 - 9 p)  Satisfacator (7 p)  Nesatisfacator (1 - 6 p)
PUNCTAJ
      _                   _                _                     _
     |_|                 |_|              |_|                   |_|
  .........

    3. Aptitudinea de a gestiona situatii de urgenta:

Foarte bine (10 p)  Bine (8 - 9 p)  Satisfacator (7 p)  Nesatisfacator (1 - 6 p)
PUNCTAJ
      _                   _                _                     _
     |_|                 |_|              |_|                   |_|
  .........

    4. Initiative personale:

Foarte bine (10 p)  Bine (8 - 9 p)  Satisfacator (7 p)  Nesatisfacator (1 - 6 p)
PUNCTAJ
      _                   _                _                     _
     |_|                 |_|              |_|                   |_|
  .........

    5. Executarea tehnicilor de ingrijire si a tratamentelor:

Foarte bine (10 p)  Bine (8 - 9 p)  Satisfacator (7 p)  Nesatisfacator (1 - 6 p)
PUNCTAJ
      _                   _                _                     _
     |_|                 |_|              |_|                   |_|
  .........

    6. Calitatea comunicarii informatiilor (scrise si verbale):

Foarte bine (10 p)  Bine (8 - 9 p)  Satisfacator (7 p)  Nesatisfacator (1 - 6 p)
PUNCTAJ
      _                   _                _                     _
     |_|                 |_|              |_|                   |_|
  .........

    7. Comunicarea cu pacientii:

Foarte bine (10 p)  Bine (8 - 9 p)  Satisfacator (7 p)  Nesatisfacator (1 - 6 p)
PUNCTAJ
      _                   _                _                     _
     |_|                 |_|              |_|                   |_|
  .........

    8. Comunicarea cu membrii echipei medicale

Foarte bine (10 p)  Bine (8 - 9 p)  Satisfacator (7 p)  Nesatisfacator (1 - 6 p)
PUNCTAJ
      _                   _                _                     _
     |_|                 |_|              |_|                   |_|
  .........

    9. Punctualitate si implicare:

Foarte bine (10 p)  Bine (8 - 9 p)  Satisfacator (7 p)  Nesatisfacator (1 - 6 p)
PUNCTAJ
      _                   _                _                     _
     |_|                 |_|              |_|                   |_|
  .........

                                                     TOTAL PUNCTAJ ............
 ______________________________________________________________________________
| Media punctajului:                                                           |
|______________________________________________________________________________|

    Recomandarile mentorului:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    Mentor
    Nume .........................               Cursant
    Prenume ......................               Semnatura ...................
    Semnatura ....................             

    - Evaluarea va fi facuta de asistentul sef de sectie/mentor, impreuna cu cursantul.
    - In caz de absenta, stagiile practice se vor recupera cu aprobarea directorului de ingrijiri

                              VALIDAREA STAGIULUI
                                  _            _
                              DA |_|       NU |_|

    Director General                            Director de Ingrijiri
    Nume .........................              Nume .........................
    Prenume ......................              Prenume ......................
    Semnatura ....................              Semnatura ....................

________________________________________________________________________________

    La sosirea in stagiu, cursantul se va prezenta Directorului de Ingrijiri.
    Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea in timpul stagiului, programul stagiului, continutul fisei de stagiu, regulamentul de ordine interioara si va fi instruit cu privire la normele de protectie si securitate a muncii.
    Mentorul va intocmi rapoarte scrise saptamanale, inaintate presedintelui filialei OAMMR.

    ANEXA 2
    la norme

             ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI SI MOASELOR DIN ROMANIA
                          FILIALA ...................

              CERTIFICAT DE REATESTARE A COMPETENTEI PROFESIONALE

    Domnul/Doamna ..............................., nascut/nascuta in anul ....., luna ............., ziua ..., in localitatea ........................., judetul ...................., avand functia de ........................ in specialitatea ...................., a urmat cursul de reatestare a competentei profesionale in perioada ...................... in cadrul ....................................., pentru intreruperea activitatii cuprinse in perioada .........................., si a absolvit cu ....... puncte.

    Presedinte,                                Seful comisiei judetene E.M.C.,

    Data eliberarii ...............
    Seria ..... nr. ...............SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 501/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 501 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 501/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu