Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.487 din 27.06.2017

privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 541 din 10 iulie 2017SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 1.073 din 26.06.2017 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018,în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin: Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 şi 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La capitolul IV articolul 31, alineatul (17) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(17) Medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu diabet zaharat, pentru tratamentul stării posttransplant al pacienţilor transplantaţi, pentru tratamentul pacienţilor cu unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, angioedemul ereditar, fibroza pulmonară idiopatică, maladia Duchenne, sindromul Prader Willi şi neuropatie optică ereditară Leber) se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis. 2. La capitolul VIII, tabelul cuprinzând „Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2017" se modifică şi va avea următorul cuprins: mii lei

Denumire program de sănătate Credite de angajament an 2017 Credite bugetare an 2017
Programul naţional de oncologie, din care: 1.753.564,00 1.753.564,00
Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice (adulţi şi copii)*) 1.572.923,00 1.572.923,00
Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT 19.898,00 19.898,00
Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare 512,00 512,00
Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologic moleculară la copii şi adulţi 1.989,00 1.989,00
Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulţi şi copii) 158.123,00 158.123,00
Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi 119,00 119,00
Programul naţional de diabet zaharat 962.138,44 962.138,44
Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană 53.623,00 53.623,00
Programul naţional de tratament pentru boli rare*) 148.539,00 148.539,00
Programul naţional de tratament al bolilor neurologice 124.532,00 124.532,00
Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei 202.288,84 202.288,84
Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) 20.739,00 20.739,00
Programul naţional de boli endocrine 2.601,00 2.601,00
Programul naţional de ortopedie 85.628,00 85.628,00
Denumire program de sănătate Credite de angajament an 2017 Credite bugetare an 2017
Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice 633,00 633,00
Programul naţional de boli cardiovasculare 131.996,00 131.996,00
Programul naţional de sănătate mintală 1.761,00 1.761,00
Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, din care: 33.612,00 33.612,00
Subprogramul de radiologie intervenţională 21.192,00 21.192,00
Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 11.287,00 11.287,00
Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil 433,00 433,00
Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular 700,00 700,00
Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică 976.244,00 976.244,00
TOTAL 4.497.899,28 4.497.899,28
Cost-volum 419.830,00 419.830,00
TOTAL GENERAL 4.917.729,28 4.917.729,28

*) Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament şi bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct. 3. La capitolul IX titlul „Programul naţional de boli cardiovasculare" subtitlul „Unităţi care derulează programul" punctul 9, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins: j)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Pius Brânzeu» Timişoara. 4. La capitolul IX titlul „Programul naţional de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT (adulţi şi copii)" subtitlul „Criterii de eligibilitate" punctul 17, literele b), d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)Evaluarea de etapă a răspunsului la tratament la pacienţii cu limfom Hodgkin sau limfoame non-Hodgkin agresive, după două-trei cicluri de chimioterapie;........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ d)Evaluarea răspunsului la tratament la pacienţii cu limfom Hodgkin sau limfoame non-Hodgkin agresive; e)Evaluarea suspiciunii de recidivă la pacienţii simptomatici cu limfoame Hodgkin şi limfoame non-Hodgkin cu examen CT/RMN neconcludent; 5. La capitolul IX titlul „Programul naţional de diabet" subtitlul „Indicatori de evaluare" punctul 2) „indicatori de eficienţă", litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)cost mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de pompă de insulină: 8.115 lei*); 6. La capitolul IX titlul „Programul naţional de diabet" subtitlul „Indicatori de evaluare" punctul 2) „indicatori de eficienţă", după litera f) se introduce nota de subsol, cu următorul cuprins: *) Costul mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de pompă de insulină de 8.115 lei include pompa de insulină şi materialele consumabile pentru 12 luni. 7. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul „Activităţi" punctul 2, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins: g)tratamentul bolnavilor cu neuropatie optică ereditară Leber; 8. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul „Criterii de eligibilitate", punctul 22) se modifică şi va avea următorul cuprins: 22) Angioedem ereditar: Criterii de includere: bolnavi adulţi (peste 18 ani) cu diagnosticul de angioedem ereditar prin deficienţă de C1 inhibitor esterază, confirmat de către Centrul de referinţă/pilot de angioedem ereditar şi înregistraţi în Registrul naţional de angioedem ereditar.Criterii de excludere: a)bolnavii cu hipersensibilitate la substanţa activă sau excipienţii produsului; se recomandă precauţie la pacienţii cu boală cardiacă ischemică acută şi accident vascular cerebral recent; b)în timpul sarcinii Icatibant trebuie utilizat doar dacă beneficiul potenţial justifică riscul potenţial pentru făt (de exemplu, pentru tratamentul edemului laringian cu potenţial letal), în absenţa disponibilităţii concentratului de C1-INH. 9. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul „Criterii de eligibilitate", după punctul 22) se introduce un nou punct, punctul 23), cu următorul cuprins: 23) Neuropatie optică ereditară Leber: criteriile de eligibilitate se completează după publicarea protocolului terapeutic aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS. 10. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul „Indicatori de evaluare" punctul 1) „Indicatori fizici", literele e), f) şi x) se modifică şi vor avea următorul cuprins: e)număr de bolnavi cu boala Fabry: 28; f)număr de bolnavi cu boala Pompe: 8;........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ x)număr de bolnavi cu angioedem ereditar: 89; 11. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul „Indicatori de evaluare" punctul 1) „indicatori fizici", după litera x) se introduce o nouă literă, litera y), cu următorul cuprins: y)număr de bolnavi cu neuropatie optică ereditară Leber: se completează după publicarea protocolului terapeutic aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS. 12. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul „Indicatori de evaluare" punctul 2) „indicatori de eficienţă", litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)cost mediu/bolnav cu scleroză laterală amiotrofică/an: 3.085,71 lei; 13. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul „Indicatori de evaluare" punctul 2) „indicatori de eficienţă", litera x) se modifică şi va avea următorul cuprins: x)cost mediu/bolnav cu angioedem ereditar: 49.315 lei*); 14. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul „Indicatori de evaluare" punctul 2) „indicatori de eficienţă", după litera x) se introduce o nouă literă, litera y), cu următorul cuprins: y)cost mediu/bolnav cu neuropatie optică ereditară Leber: se completează după publicarea protocolului terapeutic aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS. 15. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul „Indicatori de evaluare", nota din subsolul punctului 2) „indicatori de eficienţă" se modifică şi va avea următorul cuprins: *) Costul prevăzut la lit. e), f), h), i), k), ş), t), ţ), v) şi x) reprezintă costul mediu/bolnav la nivel naţional, iar repartizarea sumelor se realizează pentru fiecare bolnav în funcţie de doza necesară recomandată individual. 16. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul „Unităţi care derulează programul" punctul 14), după litera a.6) se introduce o nouă literă, litera a.7), cu următorul cuprins: a.7) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Maria» Iaşi. 17. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul „Unităţi care derulează programul" punctul 20), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d)Spitalul Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov. 18. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul „Unităţi care derulează programul", după punctul 20) se introduc patru noi puncte, punctele 21), 22), 23) şi 24), cu următorul cuprins: 21) Fibroză pulmonară idiopatică: farmacii cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.22) Distrofie musculară Duchenne: farmacii cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări.23) Angioedem ereditar: farmacii cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări.24) Neuropatie optică ereditară Leber: farmacii cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări. 19. La capitolul IX titlul „ Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice" subtitlul „Unităţi care derulează programul", după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: f)Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie «Prof. Dr. Octavian Fodor» Cluj-Napoca. 20. La capitolul IX titlul „Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă - Subprogramul de radiologie intervenţională" subtitlul „Unităţi care derulează subprogramul", după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins: s)Spitalul Universitar de Urgenţă Elias Bucureşti [activităţile a), e), g) şi h)]. 21. La capitolul IX titlul „Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă - Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular" subtitlul „Unităţi care derulează subprogramul", după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Pius Brânzeu» Timişoara. Articolul II - Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Marian Burcea


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 487/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 487 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 487/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu