E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 4848 bis  din  1 octombrie 2004

pentru aprobarea Metodologiei de calcul al drepturilor salariale pentru personalul didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, precum si a Machetei de calcul al salariului pentru personalul didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 925 din 11 octombrie 2004


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004 privind unele masuri in domeniul invatamantului,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,

    ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de calcul al drepturilor salariale pentru personalul didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, precum si Macheta de calcul al salariului pentru personalul didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, prezentate in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prevederile prezentului ordin intra in vigoare cu data aplicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2004.
    Art. 3
    Directiile generale din Ministerul Educatiei si Cercetarii, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, institutiile de invatamant superior de stat, unitatile de invatamant de stat si alte unitati subordonate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul educatiei si cercetarii,
                           Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                              METODOLOGIA
de calcul al drepturilor salariale pentru personalul didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004

    Art. 1
    Prezenta metodologie se aplica personalului didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004.
    Art. 2
    Salariul personalului didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004 este compus din salariul de baza al functiei didactice conform grilei de salarizare, care include sporul de stabilitate numai la transele de vechime de peste 10 ani, prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, si sporul de suprasolicitare neuropsihica existent la toate transele de vechime, la care se adauga sporurile si alte drepturi salariale rezultate din lege.
    Art. 3
    Metodologia de calcul pentru salarizarea personalului didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, rezultata in baza prevederilor art. 1 din aceeasi ordonanta si a prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, este urmatoarea:
    A. Salariul de baza este format din:
    a) salariul functiei didactice conform grilei de salarizare, care se va stabili prin inmultirea coeficientului 1 cu coeficientii de multiplicare obtinuti dupa cum urmeaza:
    - pentru personalul didactic de predare incadrat la transele de vechime de pana la 10 ani, coeficientii de multiplicare prevazuti in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004 contin numai sporul pentru suprasolicitare neuropsihica si raman neschimbati. In cazul cand exista situatii in care acest personal didactic are vechime neintrerupta in invatamant de peste 10 ani, va primi si sporul de stabilitate, calculat in baza coeficientilor prevazuti in ordonanta mentionata, inmultiti cu 1,15, fara a se rotunji dupa cele 3 zecimale rezultate;
    - pentru personalul didactic de predare incadrat la transele de vechime de peste 10 ani, care indeplineste conditia de vechime neintrerupta in invatamant de peste 10 ani, conform legii, coeficientii de multiplicare prevazuti in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004 vor ramane nemodificati;
    - pentru personalul didactic de predare incadrat la transele de vechime de peste 10 ani, care nu indeplineste conditia de vechime in invatamant de peste 10 ani neintrerupti, conform legii, coeficientii de multiplicare pentru transele de peste 10 ani, prevazuti in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, se vor imparti la 1,15, fara a se rotunji dupa cele 3 zecimale rezultate;
    b) indemnizatia de conducere, care se calculeaza ca procent la salariul functiei didactice din grila de salarizare, stabilit conform situatiilor prezentate la lit. a);
    c) salariul de merit/gradatia de merit, care se calculeaza astfel:
    - pentru personalul de executie, ca procent la salariul functiei didactice din grila de salarizare, stabilit conform situatiilor prezentate la lit. a);
    - pentru personalul de conducere, indrumare si control, ca procent la salariul functiei didactice din grila de salarizare, stabilit conform situatiilor prezentate la lit. a), cumulat cu indemnizatia de conducere.
    B. Baza de calcul pentru sporul de vechime este formata din:
    a) salariul de baza, calculat conform lit. A;
    b) indemnizatia pentru activitatea de diriginte, invatator, institutor si educatoare, prevazuta la art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, calculata la salariul de baza;
    c) indemnizatia pentru personalul didactic din invatamantul special, prevazuta la art. 49 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, care se calculeaza ca procent la salariul functiei didactice din grila de salarizare, stabilit conform situatiilor prezentate la lit. A.a).
    C. Sporul de vechime in munca se calculeaza ca procent la baza de calcul stabilita la lit. B.
    Sporul de vechime in munca se acorda si personalului didactic pensionat pentru limita de varsta, corespunzator vechimii in munca dobandite in intreaga activitate, numai daca acesta este angajat in baza unui nou contract individual de munca. In cazul in care acesta presteaza activitate didactica la plata cu ora, in baza deciziilor incheiate in conformitate cu Legea nr. 128/1997, nu beneficiaza de sporul de vechime in munca prevazut de art. 45 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2003.
    D. Indemnizatia pentru desfasurarea activitatii didactice in mediul rural sau in localitati izolate si sporul pentru practica pedagogica se vor calcula potrivit prevederilor art. 49 alin. (2) si ale art. 51 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, ca procent la salariul functiei didactice din grila de salarizare, stabilit conform situatiilor prezentate la lit. A.a).
    E. Toate celelalte sporuri care nu fac parte din baza de calcul pentru sporul de vechime, respectiv sporul pentru titlu stiintific, sporurile pentru conditii deosebite de munca etc., se calculeaza conform Machetei de calcul al salariului pentru personalul didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, prezentata in anexa nr. 2 din ordin.
    Art. 4
    In macheta prezentata in anexa nr. 2 la ordin este redata metodologia de calcul al salariilor personalului didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, din unitatile, institutiile de invatamant si alte unitati din structura Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    Art. 5
    In cadrul institutiilor de invatamant superior, modul de calcul al salariilor personalului didactic incadrat pe functiile prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, prezentat in macheta, se completeaza cu reglementarile legale specifice in cadrul autonomiei universitare si in limitele legii.
    Art. 6
    Activitatile efectuate prin cumul si plata cu ora de personalul didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004 si de personalul didactic asociat, inclusiv cadrele didactice pensionate pentru limita de varsta, care functioneaza pe posturile didactice prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, sunt salarizate pentru aceste activitati in functie de conditiile pe care le indeplinesc pentru incadrarea in una dintre situatiile prezentate la art. 3 lit. A.a), si cu sporurile si indemnizatiile prevazute de art. 49 alin. (2) si (3) si art. 50 alin. (10), in conformitate cu prevederile art. 51 alin. (8) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 7
    In invatamantul superior salarizarea prin plata cu ora a activitatilor didactice din posturile de preparator se face pe baza unui tarif orar 1/44 din salariul functiei didactice din grila de salarizare, stabilit conform situatiilor prezentate la art. 3 lit. A.a).

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                                MACHETA
de calcul al salariului pentru personalul didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
| ....................................... |
| :  _________________________________  : |
| : | Salariul functiei didactice     | : |         _____________________
| : | conform grilei*1) din anexele   | :-|------->| A. Salariul de baza |
| : | 1 si 2 la Ordonanta de          | : |        |_____________________|
| : | urgenta a Guvernului nr. 68/2004| : |
| : |_________________________________| : |
| :  _________________________________  : |
| : | Indemnizatie de conducere       | : | = procentul aferent x Sal. funct.
| : |_________________________________| : |   didactice conform grilei*1)
| :  _________________________________  : |
| : | Salariul de merit/Gradatie      | : | = pana la 15% (ind. cond. + Sal.
| : | de merit                        | : |   func. did. conf. grilei*1)/
| : |_________________________________| : |   20%(ind. conducere + Sal. func.
| :.....................................: |   did. conf. grilei*1)
|                                         |    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|                                         |   | B. Baza de calcul pentru |
|                                         |-->|    sporul de vechime     |
|    _________________________________    |   |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|   | Indemnizatie dirigentie,        |   |
|   | invatatori, educatoare,         |   |
|   | institutori (art. 51 (4) din    |   | = 10% x Salariul de baza
|   | Legea nr. 128/97)               |   |
|   |_________________________________|   |
|    _________________________________    |
|   | Indemnizatie pentru invatamant  |   |
|   | special (art. 49 (3) din        |   | = 15% x Salariul functiei
|   | Legea nr. 128/97)               |   |   didactice conform grilei*1)
|   |_________________________________|   |
|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|
     _________________________________
    | Spor de vechime in munca        |     = 5 - 25% x Baza de calcul pentru
    |_________________________________|       sporul de vechime
     _________________________________
    | Spor titlu stiintific (art. 50  |
    | (10) din Legea nr. 128/97)      |     = 15% x Salariul de baza
    |_________________________________|
     _________________________________
    | Spor practica pedagogica        |     = 10 - 25% x Salariul functiei
    | (art. 51 (5) din                |       didactice conform grilei*1)
    | Legea nr. 128/97)               |
    |_________________________________|
     _________________________________
    | Indemnizatie mediu rural sau    |
    | localitati izolate (art. 49 (2) |     = 5 - 80% x Salariul functiei
    | din Legea nr. 128/97,           |       didactice conform grilei*1)
    | modificata)                     |
    |_________________________________|
     _________________________________
    | Spor conditii periculoase si    |
    | vatamatoare (art. 8a din        |     = % x Salariul de baza
    | Hotararea Guvernului nr. 281/93)|
    |_________________________________|
     _________________________________
    | Spor conditii grele de munca    |
    | (art. 8c din                    |     = % x Salariul de baza
    | Hotararea Guvernului nr. 281/93)|
    |_________________________________|
     _________________________________
    | Spor predare simultana          |
    | (art. 8b din                    |     = 7, 10, 15% Salariul de baza
    | Hotararea Guvernului nr. 281/93)|
    |_________________________________|
    *1) Se va stabili in functie de conditiile indeplinite de fiecare cadru didactic, conform art. 3 lit. A.a) din metodologia prezentata in anexa nr. 1 la ordin.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4848/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4848 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu