E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 4848 bis  din  1 octombrie 2004

pentru aprobarea Metodologiei de calcul al drepturilor salariale pentru personalul didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, precum si a Machetei de calcul al salariului pentru personalul didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 925 din 11 octombrie 2004


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004 privind unele masuri in domeniul invatamantului,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,

    ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de calcul al drepturilor salariale pentru personalul didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, precum si Macheta de calcul al salariului pentru personalul didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, prezentate in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prevederile prezentului ordin intra in vigoare cu data aplicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2004.
    Art. 3
    Directiile generale din Ministerul Educatiei si Cercetarii, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, institutiile de invatamant superior de stat, unitatile de invatamant de stat si alte unitati subordonate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul educatiei si cercetarii,
                           Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                              METODOLOGIA
de calcul al drepturilor salariale pentru personalul didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004

    Art. 1
    Prezenta metodologie se aplica personalului didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004.
    Art. 2
    Salariul personalului didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004 este compus din salariul de baza al functiei didactice conform grilei de salarizare, care include sporul de stabilitate numai la transele de vechime de peste 10 ani, prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, si sporul de suprasolicitare neuropsihica existent la toate transele de vechime, la care se adauga sporurile si alte drepturi salariale rezultate din lege.
    Art. 3
    Metodologia de calcul pentru salarizarea personalului didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, rezultata in baza prevederilor art. 1 din aceeasi ordonanta si a prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, este urmatoarea:
    A. Salariul de baza este format din:
    a) salariul functiei didactice conform grilei de salarizare, care se va stabili prin inmultirea coeficientului 1 cu coeficientii de multiplicare obtinuti dupa cum urmeaza:
    - pentru personalul didactic de predare incadrat la transele de vechime de pana la 10 ani, coeficientii de multiplicare prevazuti in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004 contin numai sporul pentru suprasolicitare neuropsihica si raman neschimbati. In cazul cand exista situatii in care acest personal didactic are vechime neintrerupta in invatamant de peste 10 ani, va primi si sporul de stabilitate, calculat in baza coeficientilor prevazuti in ordonanta mentionata, inmultiti cu 1,15, fara a se rotunji dupa cele 3 zecimale rezultate;
    - pentru personalul didactic de predare incadrat la transele de vechime de peste 10 ani, care indeplineste conditia de vechime neintrerupta in invatamant de peste 10 ani, conform legii, coeficientii de multiplicare prevazuti in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004 vor ramane nemodificati;
    - pentru personalul didactic de predare incadrat la transele de vechime de peste 10 ani, care nu indeplineste conditia de vechime in invatamant de peste 10 ani neintrerupti, conform legii, coeficientii de multiplicare pentru transele de peste 10 ani, prevazuti in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, se vor imparti la 1,15, fara a se rotunji dupa cele 3 zecimale rezultate;
    b) indemnizatia de conducere, care se calculeaza ca procent la salariul functiei didactice din grila de salarizare, stabilit conform situatiilor prezentate la lit. a);
    c) salariul de merit/gradatia de merit, care se calculeaza astfel:
    - pentru personalul de executie, ca procent la salariul functiei didactice din grila de salarizare, stabilit conform situatiilor prezentate la lit. a);
    - pentru personalul de conducere, indrumare si control, ca procent la salariul functiei didactice din grila de salarizare, stabilit conform situatiilor prezentate la lit. a), cumulat cu indemnizatia de conducere.
    B. Baza de calcul pentru sporul de vechime este formata din:
    a) salariul de baza, calculat conform lit. A;
    b) indemnizatia pentru activitatea de diriginte, invatator, institutor si educatoare, prevazuta la art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, calculata la salariul de baza;
    c) indemnizatia pentru personalul didactic din invatamantul special, prevazuta la art. 49 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, care se calculeaza ca procent la salariul functiei didactice din grila de salarizare, stabilit conform situatiilor prezentate la lit. A.a).
    C. Sporul de vechime in munca se calculeaza ca procent la baza de calcul stabilita la lit. B.
    Sporul de vechime in munca se acorda si personalului didactic pensionat pentru limita de varsta, corespunzator vechimii in munca dobandite in intreaga activitate, numai daca acesta este angajat in baza unui nou contract individual de munca. In cazul in care acesta presteaza activitate didactica la plata cu ora, in baza deciziilor incheiate in conformitate cu Legea nr. 128/1997, nu beneficiaza de sporul de vechime in munca prevazut de art. 45 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2003.
    D. Indemnizatia pentru desfasurarea activitatii didactice in mediul rural sau in localitati izolate si sporul pentru practica pedagogica se vor calcula potrivit prevederilor art. 49 alin. (2) si ale art. 51 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, ca procent la salariul functiei didactice din grila de salarizare, stabilit conform situatiilor prezentate la lit. A.a).
    E. Toate celelalte sporuri care nu fac parte din baza de calcul pentru sporul de vechime, respectiv sporul pentru titlu stiintific, sporurile pentru conditii deosebite de munca etc., se calculeaza conform Machetei de calcul al salariului pentru personalul didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, prezentata in anexa nr. 2 din ordin.
    Art. 4
    In macheta prezentata in anexa nr. 2 la ordin este redata metodologia de calcul al salariilor personalului didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, din unitatile, institutiile de invatamant si alte unitati din structura Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    Art. 5
    In cadrul institutiilor de invatamant superior, modul de calcul al salariilor personalului didactic incadrat pe functiile prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, prezentat in macheta, se completeaza cu reglementarile legale specifice in cadrul autonomiei universitare si in limitele legii.
    Art. 6
    Activitatile efectuate prin cumul si plata cu ora de personalul didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004 si de personalul didactic asociat, inclusiv cadrele didactice pensionate pentru limita de varsta, care functioneaza pe posturile didactice prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, sunt salarizate pentru aceste activitati in functie de conditiile pe care le indeplinesc pentru incadrarea in una dintre situatiile prezentate la art. 3 lit. A.a), si cu sporurile si indemnizatiile prevazute de art. 49 alin. (2) si (3) si art. 50 alin. (10), in conformitate cu prevederile art. 51 alin. (8) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 7
    In invatamantul superior salarizarea prin plata cu ora a activitatilor didactice din posturile de preparator se face pe baza unui tarif orar 1/44 din salariul functiei didactice din grila de salarizare, stabilit conform situatiilor prezentate la art. 3 lit. A.a).

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                                MACHETA
de calcul al salariului pentru personalul didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
| ....................................... |
| :  _________________________________  : |
| : | Salariul functiei didactice     | : |         _____________________
| : | conform grilei*1) din anexele   | :-|------->| A. Salariul de baza |
| : | 1 si 2 la Ordonanta de          | : |        |_____________________|
| : | urgenta a Guvernului nr. 68/2004| : |
| : |_________________________________| : |
| :  _________________________________  : |
| : | Indemnizatie de conducere       | : | = procentul aferent x Sal. funct.
| : |_________________________________| : |   didactice conform grilei*1)
| :  _________________________________  : |
| : | Salariul de merit/Gradatie      | : | = pana la 15% (ind. cond. + Sal.
| : | de merit                        | : |   func. did. conf. grilei*1)/
| : |_________________________________| : |   20%(ind. conducere + Sal. func.
| :.....................................: |   did. conf. grilei*1)
|                                         |    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|                                         |   | B. Baza de calcul pentru |
|                                         |-->|    sporul de vechime     |
|    _________________________________    |   |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|   | Indemnizatie dirigentie,        |   |
|   | invatatori, educatoare,         |   |
|   | institutori (art. 51 (4) din    |   | = 10% x Salariul de baza
|   | Legea nr. 128/97)               |   |
|   |_________________________________|   |
|    _________________________________    |
|   | Indemnizatie pentru invatamant  |   |
|   | special (art. 49 (3) din        |   | = 15% x Salariul functiei
|   | Legea nr. 128/97)               |   |   didactice conform grilei*1)
|   |_________________________________|   |
|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|
     _________________________________
    | Spor de vechime in munca        |     = 5 - 25% x Baza de calcul pentru
    |_________________________________|       sporul de vechime
     _________________________________
    | Spor titlu stiintific (art. 50  |
    | (10) din Legea nr. 128/97)      |     = 15% x Salariul de baza
    |_________________________________|
     _________________________________
    | Spor practica pedagogica        |     = 10 - 25% x Salariul functiei
    | (art. 51 (5) din                |       didactice conform grilei*1)
    | Legea nr. 128/97)               |
    |_________________________________|
     _________________________________
    | Indemnizatie mediu rural sau    |
    | localitati izolate (art. 49 (2) |     = 5 - 80% x Salariul functiei
    | din Legea nr. 128/97,           |       didactice conform grilei*1)
    | modificata)                     |
    |_________________________________|
     _________________________________
    | Spor conditii periculoase si    |
    | vatamatoare (art. 8a din        |     = % x Salariul de baza
    | Hotararea Guvernului nr. 281/93)|
    |_________________________________|
     _________________________________
    | Spor conditii grele de munca    |
    | (art. 8c din                    |     = % x Salariul de baza
    | Hotararea Guvernului nr. 281/93)|
    |_________________________________|
     _________________________________
    | Spor predare simultana          |
    | (art. 8b din                    |     = 7, 10, 15% Salariul de baza
    | Hotararea Guvernului nr. 281/93)|
    |_________________________________|
    *1) Se va stabili in functie de conditiile indeplinite de fiecare cadru didactic, conform art. 3 lit. A.a) din metodologia prezentata in anexa nr. 1 la ordin.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4848/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4848 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu