E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 4848 bis  din  1 octombrie 2004

pentru aprobarea Metodologiei de calcul al drepturilor salariale pentru personalul didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, precum si a Machetei de calcul al salariului pentru personalul didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 925 din 11 octombrie 2004


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004 privind unele masuri in domeniul invatamantului,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,

    ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de calcul al drepturilor salariale pentru personalul didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, precum si Macheta de calcul al salariului pentru personalul didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, prezentate in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prevederile prezentului ordin intra in vigoare cu data aplicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2004.
    Art. 3
    Directiile generale din Ministerul Educatiei si Cercetarii, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, institutiile de invatamant superior de stat, unitatile de invatamant de stat si alte unitati subordonate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul educatiei si cercetarii,
                           Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                              METODOLOGIA
de calcul al drepturilor salariale pentru personalul didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004

    Art. 1
    Prezenta metodologie se aplica personalului didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004.
    Art. 2
    Salariul personalului didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004 este compus din salariul de baza al functiei didactice conform grilei de salarizare, care include sporul de stabilitate numai la transele de vechime de peste 10 ani, prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, si sporul de suprasolicitare neuropsihica existent la toate transele de vechime, la care se adauga sporurile si alte drepturi salariale rezultate din lege.
    Art. 3
    Metodologia de calcul pentru salarizarea personalului didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, rezultata in baza prevederilor art. 1 din aceeasi ordonanta si a prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, este urmatoarea:
    A. Salariul de baza este format din:
    a) salariul functiei didactice conform grilei de salarizare, care se va stabili prin inmultirea coeficientului 1 cu coeficientii de multiplicare obtinuti dupa cum urmeaza:
    - pentru personalul didactic de predare incadrat la transele de vechime de pana la 10 ani, coeficientii de multiplicare prevazuti in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004 contin numai sporul pentru suprasolicitare neuropsihica si raman neschimbati. In cazul cand exista situatii in care acest personal didactic are vechime neintrerupta in invatamant de peste 10 ani, va primi si sporul de stabilitate, calculat in baza coeficientilor prevazuti in ordonanta mentionata, inmultiti cu 1,15, fara a se rotunji dupa cele 3 zecimale rezultate;
    - pentru personalul didactic de predare incadrat la transele de vechime de peste 10 ani, care indeplineste conditia de vechime neintrerupta in invatamant de peste 10 ani, conform legii, coeficientii de multiplicare prevazuti in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004 vor ramane nemodificati;
    - pentru personalul didactic de predare incadrat la transele de vechime de peste 10 ani, care nu indeplineste conditia de vechime in invatamant de peste 10 ani neintrerupti, conform legii, coeficientii de multiplicare pentru transele de peste 10 ani, prevazuti in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, se vor imparti la 1,15, fara a se rotunji dupa cele 3 zecimale rezultate;
    b) indemnizatia de conducere, care se calculeaza ca procent la salariul functiei didactice din grila de salarizare, stabilit conform situatiilor prezentate la lit. a);
    c) salariul de merit/gradatia de merit, care se calculeaza astfel:
    - pentru personalul de executie, ca procent la salariul functiei didactice din grila de salarizare, stabilit conform situatiilor prezentate la lit. a);
    - pentru personalul de conducere, indrumare si control, ca procent la salariul functiei didactice din grila de salarizare, stabilit conform situatiilor prezentate la lit. a), cumulat cu indemnizatia de conducere.
    B. Baza de calcul pentru sporul de vechime este formata din:
    a) salariul de baza, calculat conform lit. A;
    b) indemnizatia pentru activitatea de diriginte, invatator, institutor si educatoare, prevazuta la art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, calculata la salariul de baza;
    c) indemnizatia pentru personalul didactic din invatamantul special, prevazuta la art. 49 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, care se calculeaza ca procent la salariul functiei didactice din grila de salarizare, stabilit conform situatiilor prezentate la lit. A.a).
    C. Sporul de vechime in munca se calculeaza ca procent la baza de calcul stabilita la lit. B.
    Sporul de vechime in munca se acorda si personalului didactic pensionat pentru limita de varsta, corespunzator vechimii in munca dobandite in intreaga activitate, numai daca acesta este angajat in baza unui nou contract individual de munca. In cazul in care acesta presteaza activitate didactica la plata cu ora, in baza deciziilor incheiate in conformitate cu Legea nr. 128/1997, nu beneficiaza de sporul de vechime in munca prevazut de art. 45 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2003.
    D. Indemnizatia pentru desfasurarea activitatii didactice in mediul rural sau in localitati izolate si sporul pentru practica pedagogica se vor calcula potrivit prevederilor art. 49 alin. (2) si ale art. 51 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, ca procent la salariul functiei didactice din grila de salarizare, stabilit conform situatiilor prezentate la lit. A.a).
    E. Toate celelalte sporuri care nu fac parte din baza de calcul pentru sporul de vechime, respectiv sporul pentru titlu stiintific, sporurile pentru conditii deosebite de munca etc., se calculeaza conform Machetei de calcul al salariului pentru personalul didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, prezentata in anexa nr. 2 din ordin.
    Art. 4
    In macheta prezentata in anexa nr. 2 la ordin este redata metodologia de calcul al salariilor personalului didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, din unitatile, institutiile de invatamant si alte unitati din structura Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    Art. 5
    In cadrul institutiilor de invatamant superior, modul de calcul al salariilor personalului didactic incadrat pe functiile prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, prezentat in macheta, se completeaza cu reglementarile legale specifice in cadrul autonomiei universitare si in limitele legii.
    Art. 6
    Activitatile efectuate prin cumul si plata cu ora de personalul didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004 si de personalul didactic asociat, inclusiv cadrele didactice pensionate pentru limita de varsta, care functioneaza pe posturile didactice prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004, sunt salarizate pentru aceste activitati in functie de conditiile pe care le indeplinesc pentru incadrarea in una dintre situatiile prezentate la art. 3 lit. A.a), si cu sporurile si indemnizatiile prevazute de art. 49 alin. (2) si (3) si art. 50 alin. (10), in conformitate cu prevederile art. 51 alin. (8) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 7
    In invatamantul superior salarizarea prin plata cu ora a activitatilor didactice din posturile de preparator se face pe baza unui tarif orar 1/44 din salariul functiei didactice din grila de salarizare, stabilit conform situatiilor prezentate la art. 3 lit. A.a).

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                                MACHETA
de calcul al salariului pentru personalul didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2004

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
| ....................................... |
| :  _________________________________  : |
| : | Salariul functiei didactice     | : |         _____________________
| : | conform grilei*1) din anexele   | :-|------->| A. Salariul de baza |
| : | 1 si 2 la Ordonanta de          | : |        |_____________________|
| : | urgenta a Guvernului nr. 68/2004| : |
| : |_________________________________| : |
| :  _________________________________  : |
| : | Indemnizatie de conducere       | : | = procentul aferent x Sal. funct.
| : |_________________________________| : |   didactice conform grilei*1)
| :  _________________________________  : |
| : | Salariul de merit/Gradatie      | : | = pana la 15% (ind. cond. + Sal.
| : | de merit                        | : |   func. did. conf. grilei*1)/
| : |_________________________________| : |   20%(ind. conducere + Sal. func.
| :.....................................: |   did. conf. grilei*1)
|                                         |    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|                                         |   | B. Baza de calcul pentru |
|                                         |-->|    sporul de vechime     |
|    _________________________________    |   |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|   | Indemnizatie dirigentie,        |   |
|   | invatatori, educatoare,         |   |
|   | institutori (art. 51 (4) din    |   | = 10% x Salariul de baza
|   | Legea nr. 128/97)               |   |
|   |_________________________________|   |
|    _________________________________    |
|   | Indemnizatie pentru invatamant  |   |
|   | special (art. 49 (3) din        |   | = 15% x Salariul functiei
|   | Legea nr. 128/97)               |   |   didactice conform grilei*1)
|   |_________________________________|   |
|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|
     _________________________________
    | Spor de vechime in munca        |     = 5 - 25% x Baza de calcul pentru
    |_________________________________|       sporul de vechime
     _________________________________
    | Spor titlu stiintific (art. 50  |
    | (10) din Legea nr. 128/97)      |     = 15% x Salariul de baza
    |_________________________________|
     _________________________________
    | Spor practica pedagogica        |     = 10 - 25% x Salariul functiei
    | (art. 51 (5) din                |       didactice conform grilei*1)
    | Legea nr. 128/97)               |
    |_________________________________|
     _________________________________
    | Indemnizatie mediu rural sau    |
    | localitati izolate (art. 49 (2) |     = 5 - 80% x Salariul functiei
    | din Legea nr. 128/97,           |       didactice conform grilei*1)
    | modificata)                     |
    |_________________________________|
     _________________________________
    | Spor conditii periculoase si    |
    | vatamatoare (art. 8a din        |     = % x Salariul de baza
    | Hotararea Guvernului nr. 281/93)|
    |_________________________________|
     _________________________________
    | Spor conditii grele de munca    |
    | (art. 8c din                    |     = % x Salariul de baza
    | Hotararea Guvernului nr. 281/93)|
    |_________________________________|
     _________________________________
    | Spor predare simultana          |
    | (art. 8b din                    |     = 7, 10, 15% Salariul de baza
    | Hotararea Guvernului nr. 281/93)|
    |_________________________________|
    *1) Se va stabili in functie de conditiile indeplinite de fiecare cadru didactic, conform art. 3 lit. A.a) din metodologia prezentata in anexa nr. 1 la ordin.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4848/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4848 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu