Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 269/453/81 din  1 aprilie 2003

pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, originea, etichetarea si marcarea unor zaharuri destinate consumului uman

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR


SmartCity3

              Nr. 269 din 1 aprilie 2003
              MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
              Nr. 453 din 14 mai 2003
              AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
              Nr. 81 din 27 mai 2003
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 419 din 16 iunie 2003

    Avand in vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 57/2002,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, al Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificarile ulterioare,
    vazand Referatul de aprobare nr. 125.458 din 31 martie 2003 intocmit de Directia generala de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice,

    ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor, ministrul sanatatii si familiei si presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele cu privire la natura, continutul, originea, etichetarea si marcarea unor zaharuri destinate consumului uman, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerul Sanatatii si Familiei si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, prin directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si, respectiv, oficiile judetene pentru protectia consumatorilor vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al ministrului sanatatii si familiei nr. 124/297/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, originea, etichetarea si marcarea unor zaharuri destinate consumului uman, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 610 din 27 septembrie 2001.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 18 luni de la data publicarii.

                   p. Ministrul agriculturii,
                   alimentatiei si padurilor,
                   Petre Daea,
                   secretar de stat

                   Ministrul sanatatii si familiei,
                   Daniela Bartos

                   Presedintele Autoritatii Nationale
                   pentru Protectia Consumatorilor,
                   Rovana Plumb,
                   secretar de stat

    ANEXA 1

                                NORME
cu privire la natura, continutul, originea, etichetarea si marcarea unor zaharuri destinate consumului uman

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme se refera si se aplica urmatoarelor produse:
    1. zahar semialb;
    2. zahar sau zahar alb;
    3. zahar extra alb;
    4. solutie de zahar;
    5. solutie de zahar invertit;
    6. sirop de zahar invertit;
    7. sirop de glucoza;
    8. sirop de glucoza concentrat;
    9. dextroza sau dextroza monohidratata;
    10. dextroza sau dextroza anhidra;
    11. fructoza.
    Art. 2
    Produsele enumerate la art. 1 se comercializeaza numai daca respecta definitiile si regulile stabilite in prezentele norme.

    CAP. 2
    Natura, continutul si originea unor zaharuri

    Art. 3
    In sensul prezentelor norme, produsele enumerate la art. 1 trebuie sa corespunda urmatoarelor definitii si caracteristici:
    1. Zahar semialb-zaharoza purificata si cristalizata, de calitate corespunzatoare si care se comercializeaza, avand urmatoarele caracteristici:
    a) polarizatie                  minimum 99,5 grade Z;
    b) continut de zahar invertit   maximum 0,1% din masa;
    c) umiditate                    maximum 0,1% din masa;
    2. Zahar sau zahar alb - zaharoza purificata si cristalizata, de calitate corespunzatoare si care se comercializeaza, avand urmatoarele caracteristici:
    a) polarizatie                  minimum 99,7 grade Z;
    b) continut de zahar invertit   maximum 0,04% din masa;
    c) umiditate                    maximum 0,06% din masa;
    d) tipul de culoare             maximum 9 puncte determinate conform lit. a)
                                    din anexa care face parte integranta din
                                    prezentele norme.
    3. Zahar extra alb - produsul care are caracteristicile prevazute la pct. 2 lit. a), b) si c), la care numarul total de puncte determinate in conformitate cu prevederile anexei nu depaseste totalul de 8 si este de maximum:
    a) 4 pentru tipul culorii;
    b) 6 pentru continutul de cenusa;
    c) 3 pentru culoarea in solutie.
    4. Solutie de zahar - solutia apoasa de zaharoza cu urmatoarele caracteristici:
    a) substanta uscata             minimum 62% din masa;
    b) continutul de zahar invertit maximum 3% din masa substantei uscate;
    (raportul dintre fructoza
    si dextroza: 1,0 +/- 0,2)
    c) cenusa conductometrica       maximum 0,1 din masa substantei uscate,
                                    determinata in conformitate cu lit. b) din
                                    anexa;
    d) culoare in solutie           maximum 45 de unitati ICUMSA.
    5. Solutie de zahar invertit - solutia apoasa de zaharoza partial invertita prin hidroliza, in care continutul de zahar invertit nu predomina, avand urmatoarele caracteristici:
    a) substanta uscata             minimum 62% din masa;
    b) continutul de zahar invertit mai mult de 3%, dar maximum 50% din masa
    (raportul dintre fructoza si    substantei uscate;
    dextroza: 1,0 +/- 0,2)
    c) cenusa conductometrica       maximum 0,4% din masa substantei uscate,
                                    determinata in conformitate cu lit. b) din
                                    anexa.
    6. Sirop de zahar invertit - solutia apoasa de zaharoza, posibil cristalizata, partial invertita prin hidroliza, in care continutul de zahar invertit (raportul dintre fructoza si dextroza: 1,0 +/- 0,1) este mai mare de 50% din masa substantei uscate, dar care are caracteristicile stabilite la pct. 5 lit. a) si c).
    7. Sirop de glucoza - solutie apoasa purificata si concentrata de zaharuri nutritive, obtinuta din amidon si/sau inulina, cu urmatoarele caracteristici:
    a) substanta uscata             minimum 70% din masa;
    b) echivalent de dextroza       minimum 20% din masa substantei uscate si
                                    exprimata sub forma D-glucoza;
    c) cenusa sulfatata             maximum 1% din masa substantei uscate.
    8. Sirop de glucoza concentrat - siropul de glucoza partial concentrat, cu un continut de substanta uscata de cel putin 93% din masa, dar care are caracteristicile stabilite la pct. 7 lit. b) si c).
    9. Dextroza sau dextroza monohidratata - D-glucoza purificata si cristalizata, care contine o molecula de apa de cristalizare, cu urmatoarele caracteristici:
    a) dextroza (D-glucoza)         minimum 99,5% din masa substantei uscate;
    b) substanta uscata             minimum 90% din masa;
    c) cenusa sulfatata             maximum 0,25% din masa substantei uscate.
    10. Dextroza sau dextroza anhidra - D-glucoza purificata si cristalizata, care nu contine apa de cristalizare, cu un continut de substanta uscata de 98% din masa, celelalte caracteristici fiind stabilite la pct. 9 lit. a) si c).
    11. Fructoza - D-glucoza purificata, cristalizata, cu urmatoarele caracteristici:
    a) continut de fructoza         minimum 98%;
    b) continut de glucoza          maximum 0,5,%;
    c) umiditate                    maximum 0,5% din masa;
    d) cenusa conductometrica       maximum 0,1% din masa, determinata conform
                                    lit. b) din anexa.
    Art. 4
    (1) Denumirile enumerate la art. 3 se aplica numai produselor definite in aceasta si trebuie utilizate in comert pentru desemnarea acestora.
    (2) Descrierea mentionata la art. 3 pct. 2 poate fi utilizata, de asemenea, la descrierea produsului definit la art. 3 pct. 3.
    (3) Termenul "alb" este folosit pentru:
    a) solutia de zahar in care culoarea nu depaseste 25 de unitati ICUMSA determinate in conformitate cu metoda prevazuta la lit. c) din anexa;
    b) solutia de zahar invertit si sirop de zahar invertit, pentru care continutul de cenusa conductometrica nu depaseste 0,1% si culoarea in solutie nu depaseste 25 de unitati ICUMSA determinate in conformitate cu metoda prevazuta la lit. c) din anexa.
    (4) Prevederile alin. (1) nu afecteaza procedurile prin care aceste denumiri se utilizeaza suplimentar pentru indicarea altor produse care nu pot fi confundate cu cele definite la art. 3.

    CAP. 3
    Etichetare si marcare

    Art. 5
    (1) Etichetarea, prezentarea si publicitatea produselor definite la art. 3 se realizeaza cu respectarea reglementarilor in vigoare, cu urmatoarele mentiuni specifice:
    a) masa neta, cu exceptia produselor care cantaresc mai putin de 20 g;
    b) indicarea continutului de substanta uscata si de zahar invertit, in cazul solutiilor de zahar, solutiilor de zahar invertit si al siropurilor de zahar invertit;
    c) termenul restrictiv "cristalizat" este folosit pentru siropul de zahar invertit ce incorporeaza cristale in solutie;
    d) descrierea prin care sunt definite produsele de la art. 3 pct. 7 si 8 si care contin fructoza in proportie mai mare de 5% in substanta uscata este urmata de ingredientele utilizate si termenii restrictivi "sirop de glucoza - fructoza" sau "sirop de fructoza - glucoza" si, respectiv, "sirop de glucoza - fructoza concentrat" sau "sirop de fructoza - glucoza concentrata", pentru a indica care din elementele glucoza sau fructoza se gaseste in proportie mai mare;
    (2) Toate informatiile prezentate prin etichetare trebuie sa fie clare, lizibile si sa nu permita stergerea.
    (3) Prevederile alin. (1) nu impiedica produsele definite la art. 3 sa poarte, in plus fata de descrierea obligatorie, alte descrieri, cu mentiunea ca acestea din urma sa nu induca in eroare consumatorii.
    Art. 6
    Prezentele norme nu se aplica:
    a) produselor definite la art. 3, cand acestea sunt sub forma de zahar pudra, zahar candel, zahar capatana;
    b) produselor destinate exportului in tarile din afara Comunitatii Europene.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 7
    Prezentele norme sunt compatibile cu reglementarile comunitare in domeniu si sunt armonizate cu prevederile Directivei Consiliului 2001/111.

    ANEXA 1
    la norme

                               METODA
de determinare a tipului de culoare, a continutului de cenusa conductometrica si a culorii in solutia de zahar alb si de zahar extra alb, definite la art. 3 pct. 2 si 3

    Un "punct" corespunde:
    a) in cazul tipului de culoare, la 0,5 unitati calculate prin metoda Institutului pentru Tehnologia Agricola si a Industriei Zaharului din Brunswick;
    b) in cazul continutului de cenusa, la 0,0018%, calculat prin metoda Comisiei Internationale pentru Metode Uniforme de Analiza a Zaharului (ICUMSA);
    c) in cazul culorii in solutie, la 7,5 unitati calculate prin metoda (ICUMSA).
    Metodele de determinare a tipului de culoare, a continutului de cenusa si a culorii in solutie sunt descrise in Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al ministrului sanatatii si familiei nr. 576/1.033/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea conditiilor de calitate ale zaharului din sfecla de zahar, cumparat de organismul de interventie si a Normelor cu privire la metodele de analiza pentru determinarea conditiilor de calitate ale zaharului cumparat de organismul de interventie, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 25 din 17 ianuarie 2003.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 453/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 453 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu