Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 4520 din  7 decembrie 2004

pentru aprobarea Criteriilor de performanta pe baza carora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul 2004

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR


SmartCity3

              AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1205 din 16 decembrie 2004

    Avand in vedere prevederile art. 20 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale art. 2 alin. (4) din anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,
    in temeiul art. 19 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare,

    presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Criteriile de performanta pe baza carora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul 2004, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) Criteriile de performanta prevazute in anexa se aplica functionarilor publici in functie de categoria, clasa si gradul profesional al functiei publice detinute.
    (2) Gradul de performanta pentru fiecare criteriu se stabileste in raport cu aptitudinile necesare in vederea indeplinirii atributiilor corespunzatoare categoriei, clasei si gradului functiei publice detinute de functionarul public evaluat.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         Presedintele Agentiei Nationale
                            a Functionarilor Publici,
                              Romeo Paul Postelnicu

    ANEXA 1

                            CRITERII DE PERFORMANTA
pe baza carora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul 2004

    I. Criterii de performanta pentru functionarii publici de executie

________________________________________________________________________________
   Criterii de performanta               Definirea criteriului
________________________________________________________________________________
Realizarea obiectivelor       Se caracterizeaza prin stabilirea gradului de
                              indeplinire a obiectivelor individuale stabilite
                              pentru perioada evaluata
________________________________________________________________________________
Adaptabilitate                Reprezinta capacitatea de a indeplini activitatile
                              pe care le presupune realizarea atributiilor
                              corespunzatoare functiei publice, a atributiilor
                              delegate, precum si a activitatilor sau lucrarilor
                              cu caracter neplanificat.
________________________________________________________________________________
Asumarea responsabilitatilor  Reprezinta capacitatea de a accepta erorile sau,
                              dupa caz, deficientele propriei activitati, de a
                              raspunde pentru acestea; capacitatea de a invata
                              din greseli si de a nu le mai repeta.
________________________________________________________________________________
Capacitatea de a rezolva      Reprezinta capacitatea de a depasi obstacolele sau
problemele                    dificultatile intervenite in activitatea curenta,
                              prin identificarea solutiilor adecvate de
                              rezolvare si asumarea riscului.
________________________________________________________________________________
Capacitatea de implementare   Reprezinta capacitatea de a pune eficient in
                              practica solutiile proprii si pe cele dispuse
                              pentru desfasurarea activitatilor in mod
                              corespunzator, in scopul realizarii obiectivelor.
________________________________________________________________________________
Capacitatea de                Implica angajament in realizarea obiectivelor;
autoperfectionare si de       dorinta permanenta de perfectionare profesionala,
valorificare a experientei    de imbunatatire a activitatii curente; aptitudinea
dobandite                     de a pune in practica cunostintele si deprinderile
                              dobandite.
________________________________________________________________________________
Capacitatea de analiza si     Reprezinta capacitatea de a interpreta un volum
sinteza                       mare de informatii, de a identifica si de a
                              valorifica constantele si elementele noi, de a
                              selecta aspectele esentiale pentru domeniul
                              analizat.
________________________________________________________________________________
Creativitate si spirit de     Se caracterizeaza prin atitudine activa in
initiativa                    solutionarea problemelor si realizarea
                              obiectivelor prin crearea unor moduri alternative
                              de rezolvare a problemelor curente; atitudine
                              pozitiva fata de idei noi; inventivitate in
                              gasirea unor cai de optimizare a activitatii
                              desfasurate.
________________________________________________________________________________
Capacitatea de planificare    Reprezinta capacitatea de a previziona cerintele,
si de a actiona strategic     oportunitatile si posibilele riscuri si
                              consecintele acestora; capacitatea de a anticipa
                              solutii si de a organiza timpul propriu sau, dupa
                              caz, al celorlalti, pentru indeplinirea eficienta
                              a atributiilor de serviciu.
________________________________________________________________________________
Capacitatea de a comunica     Implica aptitudinea de a transmite si de a recepta
                              cu usurinta informatiile, in scris si verbal.
________________________________________________________________________________
Capacitatea de a lucra        Reprezinta capacitatea de a desfasura activitati
independent                   pentru indeplinirea atributiilor de serviciu fara
                              a solicita coordonare, cu exceptia cazurilor in
                              care activitatile implica luarea unor decizii care
                              depasesc limitele de competenta.
________________________________________________________________________________
Capacitatea de a lucra in     Reprezinta capacitatea de a se integra intr-o
echipa                        echipa, de a-si aduce contributia prin participare
                              efectiva, de a transmite si de a influenta idei,
                              pentru realizarea obiectivelor acesteia.
________________________________________________________________________________
Competenta in redactare       Reprezinta capacitatea de a se exprima in scris
                              fluent, clar si concis, de a utiliza corect
                              vocabularul si de a folosi limbajul corespunzator
                              exigentelor care trebuie sa caracterizeze
                              documentele elaborate.
________________________________________________________________________________
Capacitatea de consiliere     Reprezinta capacitatea de a oferi sprijin
                              informational, cu argumentare solida, justificata
                              corespunzator si prezentata in mod adecvat atunci
                              cand este solicitat.
________________________________________________________________________________
Capacitatea de indrumare      Reprezinta capacitatea de a oferi informatia
                              adecvata desfasurarii unei anumite activitati si
                              de a oferi sprijin in valorificarea acesteia.
________________________________________________________________________________
Abilitati in utilizarea       Implica aptitudinea de a utiliza calculatoarele,
calculatoarelor si a altor    folosind tehnici standard de procesare;
echipamente informatice       capacitatea de a utiliza sisteme specifice
                              postului, abilitatea de a utiliza alte tipuri de
                              echipament de birou: copiatoare, faxuri,
                              proiectoare.
________________________________________________________________________________
Respectul fata de lege si     Presupune cunoasterea si aplicarea consecventa a
loialitatea fata de           regulamentelor specifice activitatii curente,
interesele institutiei        precum si sustinerea institutiei si a obiectivelor
                              ei prin promovarea politicilor, strategiilor si a
                              unei imagini favorabile.
________________________________________________________________________________
Conduita in timpul            Implica respectarea normelor de disciplina si a
serviciului                   normelor etice in indeplinirea atributiilor si
                              realizarea obiectivelor, in relatiile cu
                              functionarii publici, cu cetatenii, precum si cu
                              ceilalti beneficiari ai serviciilor prestate de
                              functionarii publici.
________________________________________________________________________________

    II. Criterii de performanta pentru functionarii publici de conducere

________________________________________________________________________________
   Criterii de performanta               Definirea criteriului
________________________________________________________________________________
Capacitatea de a organiza     Reprezinta capacitatea de a identifica
                              activitatile care trebuie desfasurate de structura
                              condusa, delimitarea lor in atributii, stabilirea
                              pe baza acestora a obiectivelor; repartizarea
                              echilibrata si echitabila a atributiilor si a
                              obiectivelor in functie de nivelul, categoria,
                              clasa si gradul functionarului public.
________________________________________________________________________________
Capacitatea de a conduce      Reprezinta abilitatea de a crea o viziune
                              realista, de a transpune in practica si de a o
                              sustine; abilitatea de a planifica si administra
                              activitatea unei echipe formate din personalitati
                              diferite, cu nivel diferit al capacitatii de a
                              colabora la indeplinirea unei atributii;
                              capacitatea de a adapta stilul de conducere la
                              situatii diferite, precum si de a actiona pentru
                              gestionarea si rezolvarea conflictelor.
________________________________________________________________________________
Capacitatea de coordonare     Se caracterizeaza prin armonizarea deciziilor si
                              actiunilor personalului, precum si a activitatilor
                              din cadrul unui compartiment, in vederea
                              realizarii obiectivelor acestuia.
________________________________________________________________________________
Capacitatea de control        Reprezinta capacitatea de supraveghere a modului
                              de transformare a deciziilor in solutii realiste,
                              depistarea deficientelor si luarea masurilor
                              necesare pentru corectarea la timp a acestora.
________________________________________________________________________________
Capacitatea de a obtine cele  Reprezinta capacitatea de a motiva si de a
mai bune rezultate            incuraja dezvoltarea performantelor personalului
                              prin: cunoasterea aspiratiilor colectivului,
                              asigurarea unei perspective de dezvoltare si a
                              unei atitudini de incredere; aptitudinea de a
                              asculta si de a lua in considerare diferite
                              opinii, precum si de a oferi sprijin pentru
                              obtinerea unor rezultate pozitive pentru colectiv;
                              recunoasterea meritelor si cultivarea
                              performantelor.
________________________________________________________________________________
Competenta decizionala        Reprezinta capacitatea de a lua hotarari rapid, cu
                              simt de raspundere si conform competentei legale,
                              cu privire la desfasurarea activitatii structurii
                              conduse.
________________________________________________________________________________
Capacitatea de a delega       Reprezinta capacitatea de a transfera atributii
                              personalului din subordine care corespunde din
                              punct de vedere legal si al competentelor proprii,
                              in scopul realizarii la timp si in mod
                              corespunzator a obiectivelor structurii conduse.
________________________________________________________________________________
Abilitati in gestionarea      Reprezinta capacitatea de a planifica si de a
resurselor umane              administra eficient activitatea personalului
                              subordonat, asigurand sprijinul si motivarea
                              corespunzatoare.
________________________________________________________________________________
Capacitatea de a dezvolta     Se caracterizeaza prin cunoasterea aptitudinilor
abilitatile personalului      personalului din subordine, inclusiv prin
                              capacitatea de a crea, de a implementa si de a
                              mentine politici de personal eficiente, in scopul
                              motivarii acestuia.
________________________________________________________________________________
Competenta in gestionarea     Reprezinta capacitatea de a utiliza eficient
resurselor locale             resursele materiale si financiare alocate.
________________________________________________________________________________
Abilitati in domeniul         Reprezinta capacitatea de a identifica nevoile de
instruirii                    instruire ale personalului din subordine si de a
                              forma propuneri privind tematica si formele
                              concrete de realizare a instruirii.
________________________________________________________________________________
Abilitati de mediere si       Reprezinta capacitatea de a organiza si de a
negociere                     conduce o intalnire, precum si de a o orienta
                              catre o solutie comun acceptata, tinand seama de
                              pozitiile diferite ale partilor; capacitatea de a
                              planifica si de a desfasura interviuri.
________________________________________________________________________________
Obiectivitate in apreciere    Presupune corectitudine in luarea deciziilor;
                              impartialitate in evaluarea personalului din
                              subordine si in modul de acordare a recompenselor
                              pentru rezultatele deosebite in activitate.
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    La notarea criteriului de performanta "1. Realizarea obiectivelor" se vor avea in vedere urmatorii indicatori de performanta:
    a) cantitatea, prin care se masoara volumul lucrarilor exprimat in unitati de masura specifice operatiunilor sau activitatilor desfasurate;
    b) calitatea, prin care se masoara nivelul completitudinii si corectitudinii solutiilor prezentate in activitatile desfasurate pentru realizarea obiectivelor;
    c) costurile, prin care se masoara interesul functionarului public pentru a limita costurile de functionare a institutiei si se raporteaza volumul de activitate la costurile implicate;
    d) timpul, prin care se masoara timpii de executie a lucrarilor, mai ales pentru acele lucrari pentru care se pot stabili norme de timp.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4520/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4520 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu