Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 422 din 18 august 1998

pentru aprobarea Instructiunilor privind stabilirea personalului minim de siguranta pentru navele si instalatiile plutitoare fluviale si de ape interioare navigabile din marina civila romana

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 399 din 21 octombrie 1998


SmartCity3


    Ministrul transporturilor,
    in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile,
    in conformitate cu prevederile art. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind navigatia civila si ale Hotararii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind stabilirea personalului minim de siguranta pentru navele si instalatiile plutitoare fluviale si de ape interioare navigabile, din marina civila romana, anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 4
    Cu data prezentului ordin orice dispozitie contrara isi inceteaza aplicabilitatea.

                       Ministrul transporturilor,
                            Traian Basescu

    ANEXA 1

                           INSTRUCTIUNI
privind stabilirea personalului minim de siguranta pentru navele si instalatiile plutitoare fluviale si de ape interioare navigabile, din marina civila romana

    CAP. 1
    Definitii

    Art. 1
    In sensul prezentelor instructiuni:
    1. personal minim de siguranta - persoanele (navigatorii) calificate si atestate conform reglementarilor in vigoare, desemnate sa asigure siguranta navei si a navigatiei;
    2. personal necesar exploatarii si intretinerii navei - navigatorii, posesori de brevete si de certificate de capacitate, calificati si atestati conform reglementarilor in vigoare, cu care proprietarul/operatorul navei suplimenteaza personalul minim de siguranta pentru realizarea scopurilor economice ale voiajului si a activitatilor de intretinere a navei. La stabilirea personalului necesar exploatarii si intretinerii navei se va tine seama de zona de navigatie, durata si gradul de complexitate a voiajului si de starea tehnica a navei, respectandu-se legislatia specifica domeniului muncii;
    3. personal navigant brevetat reprezinta navigatorii care poseda un brevet recunoscut de catre autoritatea de stat in domeniu;
    4. personal navigant posesor de certificate de capacitate - navigatorii care poseda un certificat de capacitate recunoscut de autoritatea de stat in domeniu.
    5. personal navigant auxiliar - membrii de echipaj care nu poseda brevet sau certificat de capacitate, dar care indeplinesc functii la bord in baza calificarii specifice;
    6. conducator de nava/instalatie plutitoare - persoana care are calificarea necesara si sub autoritatea careia este pusa nava/instalatia plutitoare, convoiul, precum si echipajul;
    7. nava fluviala sau de ape interioare navigabile - navele, astfel cum sunt definite in reglementarile in vigoare, destinate executarii de activitati pe fluviu, ape interioare navigabile sau acvatorii fluvio-maritime, inclusiv ambarcatiunile mici, precum si aparatele (echipamentele) plutitoare, cum ar fi: drage, elevatoare, macarale plutitoare, sonete si alte asemenea, cu si fara propulsie;
    8. instalatie plutitoare - orice constructii plutitoare pe fluviu, pe ape interioare navigabile sau acvatorii fluvio-maritime, care in mod normal nu sunt destinate deplasarii, cum ar fi: docuri, debarcadere, hangare si altele asemenea;
    9. certificat privind incadrarea navei cu personal minim de siguranta - documentul emis de Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C., prin capitania portului de inmatriculare, pentru fiecare nava in parte, in care se inscrie numarul si functiile personalului minim de siguranta. Modelul Certificatului privind incadrarea navei cu personal minim de siguranta este prezentat in anexa nr. II la prezentele instructiuni.

    CAP. 2
    Dispozitii generale

    Art. 2
    (1) Prezentele instructiuni se aplica tuturor navelor si instalatiilor plutitoare fluviale, sub pavilion romanesc, aflate pe apele interioare navigabile ori acvatorii fluvio-maritime ale Romaniei sau ale altor state.
    (2) Prezentele instructiuni nu se aplica navelor fluviale/instalatiilor plutitoare care apartin Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne.
    Art. 3
    Situatiile in care se poate afla o nava, corespunzator starii sale tehnice, sunt urmatoarele:
    1. nava in exploatare - atunci cand starea corpului asigura flotabilitatea, masinile, instalatiile, echipamentele si dotarile sunt complete si in stare de functionare, echipajul este complet, iar nava este apta de a fi imediat folosita conform destinatiei sale, chiar daca nu este utilizata efectiv;
    2. nava scoasa din exploatare - atunci cand starea corpului asigura flotabilitatea, masinile, instalatiile, echipamentele si dotarile sunt, partial sau total, scoase din starea de functionare, echipajul este redus ca numar fata de situatia in care nava este in exploatare, iar nava este apta de a fi folosita, conform destinatiei sale, numai dupa terminarea lucrarilor de reparatie si dupa completarea echipajului;
    3. nava la parcul rece sau nava in iernatic - atunci cand starea corpului asigura flotabilitatea, masinile, echipamentele, instalatiile si dotarile sunt complete si puse in stare de conservare, nu are echipaj ci doar paza asigurata de personal calificat din randul navigatorilor, iar nava este apta de a fi folosita, conform destinatiei sale, numai dupa deconservarea mijloacelor tehnice din dotare, dupa completarea echipajului si dupa aprovizionare;
    4. nava dezarmata - atunci cand starea corpului asigura flotabilitatea, masinile, echipamentele, instalatiile si dotarile sunt, partial sau total, demontate si debarcate, nu are echipaj, ci doar paza asigurata de personal calificat din randul navigatorilor, iar nava este apta de a fi folosita, conform destinatiei sale, numai dupa rearmarea corespunzatoare.
    Art. 4
    (1) Pentru realizarea unei navigatii sigure atat in apele interioare navigabile ale Romaniei, cat si in apele altor state, proprietarul/operatorul navei/instalatiei plutitoare va imbarca obligatoriu, pe langa personalul minim de siguranta, si personalul necesar exploatarii si intretinerii navei, tinand seama de destinatia si de specificul navei, de starea tehnica, de durata si gradul de complexitate a voiajului, precum si de necesitatea asigurarii timpului de odihna, in conformitate cu normele legale si cu conventiile internationale la care Romania este parte.
    (2) La bordul fiecarei nave/instalatii plutitoare se va gasi obligatoriu Certificatul privind incadrarea navei cu personal minim de siguranta, emis de Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C., prin capitania portului de inmatriculare.
    (3) Pentru navele/instalatiile plutitoare care, prin natura lor constructiva, pot efectua mai multe activitati, capitania portului va emite Certificatul privind incadrarea navei cu personal minim de siguranta, pentru activitatea efectuata de nava conform declaratiei proprietarului/operatorului navei instalatiei plutitoare. In cazul in care armatorul doreste schimbarea activitatii navei si obtinerea unui alt certificat corespunzator noii activitati, va avea obligatia predarii catre capitania portului de inmatriculare a navei a vechiului certificat care isi va pierde in mod automat valabilitatea.
    (4) Navele/instalatiile plutitoare nu pot pleca in voiaj, daca nu au la bord personalul minim de siguranta conform Certificatului privind incadrarea navei cu personal minim de siguranta.
    Art. 5
    Stabilirea personalului minim de siguranta pentru alte tipuri de nave/instalatii plutitoare care nu sunt prevazute in prezentele instructiuni se va face de catre Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C., la solicitarea armatorului/operatorului navei.
    Art. 6
    (1) Situatiile care nu sunt prevazute in prezentele instructiuni se reglementeaza, pentru fiecare caz in parte, de catre Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C.
    (2) In cazuri temeinic fundamentate, Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. poate acorda derogari cu privire la numarul si functiile personalului minim de siguranta.
    (3) Pentru navele de pasageri, indiferent de marimea, de numarul de locuri sau de puterea motorului, precum si pentru navele-scoala nu se admit derogari de la prevederile prezentelor instructiuni.

    CAP. 3
    Reguli de normare a personalului minim de siguranta pentru navele/instalatiile plutitoare fluviale si de ape interioare navigabile

    Art. 7
    Personalul minim de siguranta pentru navele/instalatiile plutitoare fluviale si de ape interioare navigabile va fi format numai din navigatori de cetatenie romana si este prevazut in anexa nr. I la prezentele instructiuni.
    Art. 8
    Aparatele si instalatiile plutitoare maritime, atunci cand sunt folosite pe ape interioare navigabile, isi pot desfasura activitatea cu personalul minim de siguranta maritim sau pot avea la bord personalul minim de siguranta, conform prevederilor anexei nr. I, pentru navele, aparatele si instalatiile plutitoare fluviale similare.
    Art. 9
    La navele/instalatiile plutitoare fluviale, propulsate de masini cu abur, in locul motoristilor pot fi normati fochisti.

    CAP. 4
    Nave in stationare

    A. Nave in exploatare
    Art. 10
    (1) Pe timpul stationarii in porturi sau in afara porturilor la navele/instalatiile plutitoare fluviale si de ape interioare navigabile serviciul de garda se va organiza conform regulamentului serviciului la bord.
    (2) Pe navele, aparatele si instalatiile plutitoare fluviale la care personalul minim de siguranta este format dintr-un posesor al unui certificat de capacitate punte si dintr-un posesor al unui certificat de capacitate masini, serviciul de garda si de siguranta va putea fi asigurat, pe rand, de fiecare dintre ei.
    (3) La navele fluviale tehnice, desemnate pentru interventii, care isi desfasoara activitatea continuu (24 de ore din 24 de ore), personalul minim de siguranta va trebui sa se afle in permanenta la bord, iar nava trebuie sa fie apta in orice moment pentru plecarea in misiune.
    B. Nave scoase din exploatare
    Art. 11
    In functie de starea navei si a instalatiei plutitoare, conform art. 3, respectiv in conservare, si in functie de locul de stationare, personalul pentru paza si siguranta va fi stabilit de catre capitania portului in raza careia stationeaza.
    Art. 12
    Personalul necesar pazei si sigurantei navelor/instalatiilor plutitoare aflate in iernatic se va stabili in conformitate cu Instructiunile pentru organizarea iernaticelor.

    ANEXA Nr. 1
    la instructiuni

                    PERSONALUL MINIM DE SIGURANTA
pentru navele si instalatiile plutitoare fluviale si de ape interioare navigabile din marina civila romana

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Capitan fluvial
    B - Ofiter fluvial
    C - Sef mecanic fluvial
    D - Ofiter mecanic fluvial
    E - Ofiter electrician fluvial
    F - Ofiter radiotelegrafist
    G - Sef echipaj fluvial
    H - Conducator salupa fluviala
    I - Carmaci
    J - Timonier fluvial
    K - Marinar
    L - Ajutor ofiter mecanic
    M - Motorist
    N - Electrician bord
    O - Fochist
    P - Capitan dragor
    R - Sef dragor
    S - Dragor

                          1. Autopropulsate
______________________________________________________________________________
                  \
    Tipul de nava   \ Functii
                      \           A B C D E F G H I  J  K  L  M  N  O  P  R  S
________________________\_____________________________________________________
             0                    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
______________________________________________________________________________
1.1 Salupe fluviale si de
    ape interioare
    navigabile
1.1.1. Salupe de servitute
       (inspectie)
       a) salupe cu jet
       tip KS                                   1
       b) pana la 150 CP
       (110,40 kW) inclusiv
       si salupe rapide pe
       aripi portante                           1
       c) peste 150 CP
       (110,40 kW)                              1             1
       d) salupa rapida
       pe aripi portante de
       la 151 CP (111,13 kW)
       pana la 250 CP
       (184,70 kW) inclusiv         1                         1
       e) peste 250 CP              1   1               1
1.1.2. Salupe de servitute
       si de pasageri
       a) pana la 150 CP
       (110,40 kW) inclusiv                     1             1
       b) de la 151 CP (111,36
       kW) pana la 300 CP
       (220,80 kW) inclusiv         1                         1
       c) peste 300 CP              1   1               1
1.1.3. Salupe remorcher
       a) pana la 150 CP
       (110,40 kW) inclusiv                     1             1
       b) peste 150 CP
       (110,40 kW)                  1                   1
1.1.4. Salupe de stins
       incendiu
       a) pana la 1.000 CP
       (736,00 kW) inclusiv         1   1                     1
       b) peste 1.000 CP
       (736,00 kW)                  1   1               1     1
1.2. Pilotine
     a) pana la 600 CP
     (441,60 kW) inclusiv           1   1               1
     b) peste 600 CP
     (441,60 kW)                  1   1                 1
1.3. Bacuri de traversare
     a) pana la 350 CP
     (257,60 kW) inclusiv           1   1               1
     b) peste 350 CP
     (257,60 kW)                  1   1                 1
1.4 Remorchere fluviale si de
    ape interioare navigabile
    a) pana la 600 CP
    (441,60 kW) inclusiv            1   1               1
    b) de la 601 CP
    (442,33 kW) pana la
    2.500 CP (1.840,00 kW)
    inclusiv                      1   1                 1     1
    c) de la 2.501 CP
    (1.840,73 kW) pana la
    5.000 CP (3.680,00 kW)
    inclusiv                      1 1 1                 1     1
    d) multifunctionale de la
    5.000 CP (3.680,00 kW)
    pana la 11.000 CP
    (7.360,00 kW) inclusiv        1 1 1 1     1         1     1
1.5. Impingatoare fluviale si
     de ape interioare
     navigabile
     a) pana la 1.000 CP
     (736,00 kW) inclusiv           1   1               1
     b) de la 1.001 CP
     (736,74 kW) pana la
     3.000 CP (2.208,00 kW)
     inclusiv                     1 1 1                 1     1
     c) de la 3.001 CP
     (2.208,74 kW) pana la
     5.000 CP (3.680,00 kW)
     inclusiv                     1 1 1 1               1     1
1.6. Nave de pasageri fluviale
     si de ape interioare
     navigabile
     a) nave de pasageri
     (agrement, hidrobuze)
     pana la 150 de locuri
     inclusiv                     1   1                 1
     b) nave de pasageri de
     600 locuri tip MIRCESTI,
     MUNTENIA                     1 1 1 1               1     1
     c) nave pentru turism tip
     DUMBRAVITA si
     PRIVIGHETOAREA                             1             1
     d) nave de pasageri TUDOR
     VLADIMIRESCU, BORCEA         1 1 1       1         1           1
     e) nave de pasageri cu
     jet, pana la 60 de locuri    1     1               1     1
     f) nave de pasageri pe
     aripioare portante, pana
     la 120 de locuri             1   1                 1     1
     g) nave de pasageri de
     croaziera internationala     1 1 1 1 1 1 1         2     3
     h) nave de pasageri pana
     la 150 de locuri si cu
     puterea motorului de 65 CP                 1       1     1
1.7. Nave fluviale si de ape
     interioare navigabile, de
     transport marfa sau mixte
     (marfa si pasageri)
1.7.1. Bacuri
       a) pana la 50 tone
       capacitate, fara
       pasageri                                 1
       b) pana la 50 tone
       capacitate, cu pasageri                  1       1
       c) peste 50 tone
       capacitate, fara
       pasageri                     1
       d) peste 50 tone
       capacitate, cu pasageri      1                         1
       e) bac motor - BM                        1       1     1
1.7.2. Nave de transport marfa
       autopropulsate
1.7.2.1. Nave de transport
         marfuri generale
         (slep motor)
         a) pana la 1.500
         tone capacitate
         inclusiv                   1   1               1     1
         b) peste 1.500 tone
         capacitate               1   1                 1     1
1.7.2.2. Nave de transport
         marfuri lichide
         (tanc motor)
         a) pana la 1.500 tone
         capacitate inclusiv      1 1 1                 1     1
         b) peste 1.500 tone
         capacitate               1 1 1 1               1     1
1.8. Nave de semnalizare          1   1                 1     1
1.9. Nave de stins incendii
     a) nava fluviala
     specializata pentru
     stins incendii               1   1   1             1     1
     b) nava fluvio-maritima
     specializata pentru
     stins incendii               1 1 1   1             1     1
1.10. Nave pentru colectarea
      reziduurilor                  1                   1     1
1.1.1. Drage*)
       a) de 400 mc/h tip
       OVIDIU si de 500 mc/h
       tip ORAVITA                    1       1         1     1           1
       b) de 400 mc/h tip
       CALATIS                        1   1   1         1     1           1
       c) de 600 mc/h tip
       FILIASI                        1   1   1         1     1           1
1.12. Salande
      a) de la 170 mc pana
      la 400 mc                     1   1               1
      b) de 500 mc tip
      GORGOVA si CHILIA           1   1                 1     1
      c) de la 750 mc pana
      la 940 mc hidroclap
      fluvio-maritim tip
      IGLICIOARA                  1     1               1       1
1.13. Macara plutitoare           1   1   1   1         1     1
______________________________________________________________________________
    *) Pentru toate tipurile prevazute la lit. a), b) si c) de la acest punct, dragele vor avea normat, pe timpul deplasarii, si un post de capitan fluvial sau de capitan maritim portuar.

                            2. Nepropulsate
______________________________________________________________________________
                  \
     Tipul de nava  \ Functii
                      \           A B C D E F G H I  J  K  L  M  N  O  P  R  S
________________________\_____________________________________________________
             0                    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
______________________________________________________________________________
2.1. Nave de transport
     a) ceamuri, gabare,
     mahone, bacuri, pana la
     500 tone inclusiv                                  1*)
     b) ceamuri, gabare,
     mahone, bacuri, peste
     500 tone                                     1
     c) slep, tanc, indiferent
     de capacitate                                1
     d) tanc depozit                                    1*)
     e) barje de orice tip
2.2. Bacuri si poduri
     plutitoare pentru
     traversare                                         1*)
2.3. Pontoane (dormitor,
     de acostare, atelier,
     pentru apa etc.)                                   1*)
2.4. Drage
     a) draga pitica tip DELTA          1               1                    1
     b) draga electrica de
     120 mc/h                           1               1                    1
     c) draga electrica de
     160 mc/h                           1               1     1              1
     d) draga electrica
     absorbanta/refulanta
     SND 350                            1 1             1     1           1
     e) draga cu aburi
     absorbanta/refulanta de
     600 mc/h                         1       1         1     1           1
     f) draga de la 600 mc/h
     pana la 800 mc/h                 1                 1     1           1
2.5. Salande                                            1*)
2.6. Instalatie plutitoare de
     extras balast                      1     1         1     1  1           1
2.7. Macara plutitoare                1                 1     1
2.8. Excavator si graifer pe
     corp plutitor                                      1*)
2.9. Elevator                           1               1     1
2.10. Deroseza                          1               1     1              1
2.11. Soneta plutitoare                 1               1     1
2.12. Macara pe corp plutitor                           1*)
2.13. Doc plutitor                1   1   1   1         1     1
______________________________________________________________________________
    *) Pentru functia de marinar prevazuta la pct. 2.1 lit. a), d) si e), la pct. 2.2, 2.8 si 2.12 se cer minimum 2 ani vechime in functie pe navele in exploatare.

    ANEXA Nr. 2
    la instructiuni

                                ROMANIA
        MINISTERUL TRANSPORTURILOR - INSPECTORATUL NAVIGATIEI CIVILE
             TRANSPORTMINISTERIUM - BINNENSCHIFFAHRT INSPEKTORAT

      CERTIFICAT PRIVIND INCADRAREA NAVEI CU PERSONAL MINIM DE SIGURANTA
                         SCHIFFSBESATZUNGZEUGNIS
                             Nr. .........

    Eliberat in numele Inspectoratului Navigatiei Civile din Romania
    Aussgestelt in Namen der Romania durch die Binnenschiffahrt Inspektorat

    Numele navei .......... Tipul navei ......... Portul de inregistrare ......
    Schiffname              Schiffsart            Heimathafen

    Indicativul ........... Tonajul ............. Puterea motoarelor ..........
    Unterscheidungssignal   Bruttoraumgehalt      Maschinenleistung

    Zona de navigatie ................. Timpul de lucru (ore/zi) ..............
    Fahrtgebiet                         Arbeitzeit (Uhr/Tag)

    Certificam prin prezentul certificat ca, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. ..../...., nava este considerata ca navigand in conditii de siguranta deplina, daca personalul minim de siguranta este in conformitate cu cel din prezentul certificat.
    Hiermit bestatigen wir laut Ministerbefehl Nr. ...../....., dass das Schiff zu sicherheits Bedingungen fahrt, wenn das minimale Sicherheitspersonal durch.

    Prezentul certificat este valabil pentru urmatoarele activitati .......... .
    Das gegenwartige Zeugnis ist fur folgende Berufe gultig

    Schimbarea sectorului de navigatie, a caracteristicilor sau a clasei navei ori efectuarea altor activitati decat cele inscrise in prezentul certificat impune revizuirea incadrarii navei cu personal minim de siguranta.
    Die Anderung des Navigationscharakter, des Kennzeichens oder Klasse des Schiffes, oder die Durchfuhrung von andere alles die odengenannte Berufe setzen die Durchschicht des Schiffesklassifizierung mit Sicherheitspersonal durch.
...............................................................................
                                TOTAL:
...............................................................................

    Acest certificat este valabil numai pentru nave sub pavilion romanesc, pana la data de ............ .
    Diese Schiffsbesatzungzeugnis gilt zum, fur der Schiffs unter Rumanischefahre

    Data (Datum):

               Inspectoratul Navigatiei Civile - Inspector-sef
               Binnenschiffahrt Inspektorat - Inspektorchef
                  ........................................

                                Semnatura
                                UnterschriftSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 422/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 422 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 422/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu