E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.417 din 06.04.2015

pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 240 din 08 aprilie 2015SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (2), precum şi ale art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 3Se aprobă modelul şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, prevăzute în anexa nr. 3. Articolul 4Se instituie Comisia pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, în componenţa prevăzută în anexa nr. 4. Articolul 5Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXA Nr. 1INSTRUCŢIUNI de punere în aplicare a
Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale Articolul 1În vederea organizării extragerilor ocazionale aferente Loteriei bonurilor fiscale, o copie a Ordinului ministrului finanţelor publice pentru organizarea respectivei extrageri se înaintează de către structura din cadrul Ministerul Finanţelor Publice care a iniţiat ordinul Companiei Naţionale „Loteria Română - S.A.“, în termen de două zile de la data publicării ordinului în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 2În prima zi lucrătoare ulterioară datei organizării extragerilor aferente Loteriei bonurilor fiscale, Compania Naţională „Loteria Română - S.A.“ comunică în format electronic şi letric Serviciului de comunicare, relaţii publice, mass-media şi transparenţă din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, respectiv Serviciului comunicare relaţii publice şi mass media din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală procesul-verbal conţinând rezultatul extragerii, în vederea postării acestuia pe site-urile celor două instituţii pentru o perioadă de minimum 30 de zile. Articolul 3 (1) Unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală organizează procesul de preluare a cererilor de revendicare a premiilor aferente Loteriei bonurilor fiscale depuse în termenul legal, la care se anexează, în original, bonurile fiscale care îndeplinesc potrivit legii criteriile pentru a fi considerate câştigătoare, precum şi copia actului de identitate sau a paşaportului titularului bonului.(2) La solicitarea titularului bonului fiscal, unitatea teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală unde a fost depus originalul bonului fiscal eliberează o copie a acestuia care poartă menţiunea „conform cu originalul“. Articolul 4 (1) În vederea înregistrării cererilor de revendicare a premiilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pune la dispoziţia tuturor administraţiilor fiscale o aplicaţie informatică în care acestea înregistrează electronic toate elementele pe care le conţine cererea contribuabilului şi la care anexează scanat, în format PDF, bonul fiscal.(2) Elementele înregistrate în aplicaţia informatică potrivit alin. (1) constituie „Baza de date privind Loteria bonurilor fiscale“.(3) Aplicaţia informatică prevăzută la alin. (1) este accesibilă inclusiv direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi Direcţiei generale antifraudă fiscală. Articolul 5După expirarea termenului prevăzut de lege pentru revendicarea premiilor, Direcţia generală antifraudă fiscală, prin direcţiile regionale antifraudă fiscală, verifică autenticitatea şi realitatea bonurilor fiscale, pe baza elementelor din „Baza de date privind Loteria bonurilor fiscale, şi încarcă rezultatul verificărilor în aplicaţia informatică. Articolul 6 (1) În vederea respectării termenului prevăzut la art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice urmăresc definitivarea listelor cu câştigători aferente cererilor de revendicare depuse în aria de competenţă teritorială.
(2) În termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la
art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, pe baza informaţiilor cuprinse în baza de date privind Loteria bonurilor fiscale, Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală extrage lista câştigătorilor împreună cu datele de identificare aferente acestora, precum şi datele privind contul bancar unde se solicită virarea premiului şi o transmite electronic către Direcţia generală de legislaţie Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale şi contabile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, denumită în continuare direcţie de specialitate, structură responsabilă cu gestionarea fondului anual de premiere aferent Loteriei bonurilor fiscale.
(3) Direcţia de specialitate calculează valoarea unui premiu şi dispune măsurile necesare în vederea efectuării plăţilor, cu respectarea termenului prevăzut la
art. 6 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015.
(4) Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata premiilor în condiţiile prevăzute de alin. (3) se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.(5) Concomitent cu calcularea valorii unui premiu, direcţia de specialitate asigură transmiterea listei câştigătorilor la Loteria bonurilor fiscale către Serviciul de comunicare, relaţii publice, mass-media şi transparenţă din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, respectiv Serviciul comunicare relaţii publice şi mass media din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea publicării acesteia pe site-urile celor două instituţii.(6) Valoarea unui premiu se calculează prin împărţirea fondului lunar de premiere la numărul total al bonurilor fiscale câştigătoare revendicate în termen, iar suma astfel obţinută se rotunjeşte la leu în favoarea câştigătorului. Se includ în numărul total al bonurilor fiscale la care se împarte fondul de premiere şi bonurile care fac obiectul sesizărilor penale, situaţie în care plata premiului este suspendată până la soluţionarea cauzei penale, conform legii.(7) Sumele aferente premiilor revendicate a căror plată este suspendată potrivit legii se indisponibilizează până la soluţionarea cauzei penale, urmând ca, după caz, să fie plătite câştigătorului sau să fie reportate pentru următoarea extragere a Loteriei bonurilor fiscale. Articolul 7 (1) Ministerul Finanţelor Publice stabileşte fondul anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, precum şi repartizarea lunară a acestuia. Fondul anual de premiere cuprinde sumele acordate ca premii atât în cadrul Loteriei bonurilor fiscale organizate lunar, cât şi ocazional.(2) Premiile suspendate la plată potrivit
art. 6 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, în cazul în care organul de cercetare penală competent constată că a fost legal revendicat, se achită în termen de 30 de zile de la data depunerii documentului care atestă finalizarea cercetării penale sau a hotărârii judecătoreşti definitive, după caz, din bugetul anului în care se face plata. ANEXA Nr. 2REGULAMENT de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale 1. Dispoziţii generale 1.1. Loteria bonurilor fiscale constă în extragerea aleatorie de numere, în vederea acordării de premii în bani persoanelor fizice rezidente şi nerezidente în România, definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, deţinătoare de bonuri fiscale care atestă cumpărarea de bunuri sau servicii pe teritoriul României. 1.2. Loteria bonurilor fiscale se organizează lunar, putând fi organizată şi ocazional, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale. 2. Definiţii şi abrevieri 2.1. Definiţii 2.1.1. urnă - mecanism complex cu componente mecanice şi electronice produs de o firmă specializată pentru extragerea aleatoare de bile atât în regim automat, cât şi manual; 2.1.2. bilă - sferă din polimeri sintetici cu structură solidă, echilibrată din punctul de vedere al greutăţii, inscripţionată cu cifre; 2.1.3. inel - cerc din plexiglas, care este folosit pentru aducerea bilei extrase din zona de extragere în zona de prezentare; 2.1.4. bol - sfera din plexiglas transparentă folosită pentru amestecarea bilelor cu ajutorul aerului generat de turbosuflantă; 2.1.5. loader - componenta din plexiglas folosită pentru încărcarea bilelor în urnă; 2.1.6. canal colector - componenta din plexiglas folosită pentru prezentarea bilelor extrase; 2.1.7. touchscreen - telecomanda folosită pentru acţionarea urnelor; 2.1.8. cântar - instrument de precizie folosit pentru stabilirea greutăţii individuale a bilelor. 2.2. Abrevieri C.N.L.R. - S.A. - Compania Naţională „Loteria Română“ - S.A. D.R.V. - Direcţia reţea vânzări S.P.P.L. - Serviciul promovare şi produse loteristice B.C.P. - Biroul comunicare protocol M.F.P. - Ministerul Finanţelor Publice A.N.A.F. - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 3. Etapele desfăşurării Loteriei bonurilor fiscale 3.1. Pregătirea urnelor, bilelor şi a cântarului pentru trageri (efectuate de coordonatorul tragerii) 3.1.1. Este verificată integritatea bilelor, numărul şi aşezarea lor în toate seturile de bile care pot fi folosite la tragere. 3.1.2. Se alimentează urnele cu curent electric. 3.1.3. Este verificată integritatea şi funcţionarea urnelor prin efectuarea de teste cu bile. 3.1.4. Este scos cântarul din seif şi se poziţionează pe masa unde va fi efectuată cântărirea cu minimum o oră înaintea procesului de cântărire (pentru aclimatizare şi autocalibrare), apoi se calează (aşezarea la orizontală); 3.1.5. Sunt cântărite bilele în prezenţa Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale (comisia de tragere) 3.1.6. Sunt pregătite toate urnele de tragere (inclusiv cele de rezervă). 3.2. Extragerea variantelor câştigătoare pentru Loteria bonurilor fiscale 3.2.1. Se introduc bilele în urne în prezenţa comisiei de tragere pentru fiecare fază a Loteriei bonurilor fiscale, după cum urmează: 3.2.1.1. etapa I - bilele 1, 2, 3 ... 12 aferente lunilor care participă (pentru extragerile ocazionale organizate pentru minimum două luni) - urna Venus/Topaze; 3.2.1.2. etapa II - bilele de la 1-28/29/30/31 (reprezentând ziua emiterii bonului fiscal aferent lunii pentru care se efectuează extragerea) - urna Venus; 3.2.1.3. etapa III - bilele de la 0-9 (pentru extragerea cifrelor reprezentând valoarea totală a bonului fiscal) - trei boluri ale urnei Topaze. 3.2.2. Coordonatorul activează tabloul de comandă al urnei şi se selectează numărul de bile care urmează să fie extras, aferent fiecărui joc. 3.2.3. Se extrag în prezenţa comisiei de tragere bilele corespunzătoare pentru fiecare etapă: 3.2.3.1. etapa I = 1 bilă (luna bonului) - în cazul extragerilor ocazionale; 3.2.3.2. etapa II = 1 bilă (ziua bonului); 3.2.3.3. etapa III = 3 bile (valoarea bonului). 3.3. Pregătirea, completarea, semnarea şi verificarea proceselor-verbale întocmite cu ocazia tragerilor 3.3.1. Se completează de către coordonator procesele-verbale cu numele şi funcţiile reprezentanţilor autorităţilor (M.F.P., A.N.A.F., C.N.L.R. - S.A.), care participă la tragerea din luna respectivă, persoane care sunt stabilite prin ordin de către ministrul finanţelor publice şi care participă la tragere conform programării realizate de către S.P.P.L. Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice îndeplineşte funcţia de preşedinte al comisiei. 3.3.2. Se instruiesc de către coordonator membrii comisiei de tragere referitor la modul de completare a proceselor-verbale şi la modul de desfăşurare a tragerilor. 3.3.3. În timpul tragerilor sunt completate procesele-verbale de către membrii comisiei menţionate mai sus, pentru fiecare etapă în parte. 3.3.4. După terminarea tragerilor sunt semnate procesele- verbale de către membrii comisiei de tragere şi sunt verificate de către coordonatorul tragerii împreună cu preşedintele comisiei de tragere (în cazul apariţiei de greşeli în completare atât în timpul tragerii, cât şi după tragere, este înlocuit respectivul proces-verbal). 3.3.5. După verificarea proceselor-verbale, acestea sunt predate reprezentantului C.N.L.R. - S.A. în vederea transmiterii, în prima zi lucrătoare ulterioară datei extragerii, atât în format letric, cât şi electronic, către Serviciul de comunicare, relaţii publice, mass-media şi transparenţă din cadrul M.F.P., respectiv către Serviciul comunicare relaţii publice şi mass-media din cadrul A.N.A.F. 3.4. Sigilarea/Predarea plicului cu procesele-verbale şi asigurarea/depozitarea urnelor, cântarului şi a bilelor folosite 3.4.1. Se sigilează plicul cu procese-verbale, se ştampilează şi se semnează de către toţi membrii comisiei de tragere. 3.4.2. Se predă plicul cu procese-verbale, sigilat şi ştampilat de către coordonator, reprezentantului A.N.A.F./M.F.P., după caz. 3.4.3. Se depozitează bilele şi cântarul în seif, după care acesta se închide şi se sigilează. 3.4.4. Se asigură urnele cu prelate de protecţie. 3.4.5. Se opreşte alimentarea cu curent electric a urnelor. 3.5. Rezolvarea incidentelor de natură tehnică de către coordonator şi comisia de tragere 3.5.1. În cazul în care urna se defectează în timpul probelor premergătoare tragerii, tragerile se efectuează cu urna de rezervă şi cu setul de bile corespunzător. 3.5.2. În situaţia în care urna se defectează în timpul extragerii bilelor, numerele deja extrase sunt validate şi se reporneşte procesul de extragere pentru bilele rămase, iar dacă nu se reuşeşte acest lucru, se va continua extragerea folosinduse urna de rezervă şi setul de bile corespunzător acesteia, cu menţiunea că în canalul colector se vor introduce bila/bilele deja validată/e. 3.5.3. Dacă o urnă se blochează după selectarea unei bile, iar aceasta nu mai poate fi extrasă, numărul bilei se validează. Se reporneşte urna, iar dacă nici această operaţiune nu reuşeşte, se trece la urna de rezervă cu setul de bile corespunzător, cu menţiunea că în canalul colector se vor introduce bilele deja validate. 3.5.4. Orice alte incidente tehnice neprevăzute sunt soluţionate în funcţie de posibilităţile existente astfel încât să se asigure finalizarea tragerii. 4. Responsabilităţi 4.1. D.R.V. - S.P.P.L. şi B.C.P. 4.1.1. Organizează operaţiunile de tragere şi convoacă membrii comisiei de tragere (S.P.P.L./B.C.P.). 4.1.2. Asigură înscrierea persoanelor care doresc să participe ca observatori la procedura tragerilor şi selectează dintre aceştia, în ordinea înscrierii, un număr de persoane în limita locurilor disponibile (B.C.P.). 4.1.3. Colaborează cu reprezentanţii Serviciului de comunicare, relaţii publice, mass-media şi transparenţă din cadrul M.F.P. şi/sau reprezentanţii Serviciului comunicare relaţii publice şi mass media din cadrul A.N.A.F. în vederea transmiterii invitaţiilor de participare pentru presa scrisă şi audiovizuală şi selectează un număr de observatori în ordinea prezentării acreditărilor şi în limita spaţiului disponibil în locaţia în care se desfăşoară tragerile, astfel încât să nu fie perturbată desfăşurarea acestora (B.C.P.). 4.1.4. Întocmeşte materialul pe care prezentatorul TV urmează să îl prezinte în timpul emisiunii, material care va conţine numele membrilor comisiei. 4.1.5. Organizează evidenţa participărilor la trageri a membrilor comisiei şi a observatorilor (S.P.P.L./B.C.P.). 4.1.6. Ia măsuri şi colaborează cu studiourile de televiziune pentru a asigura, din punct de vedere tehnic, desfăşurarea optimă a tragerilor şi cu privire la instalarea şi păstrarea în bune condiţii a echipamentului necesar tragerii (S.P.P.L.). 4.2. Preşedintele comisiei de tragere 4.2.1. Supraveghează, controlează şi răspunde de activităţile comisiei pe toată durata desfăşurării tragerii. 4.2.2. Verifică prezenţa membrilor comisiei şi înscrierea corectă a numelor şi prenumelor acestora în tabelul de prezenţă. 4.2.3. Asistă la cântărirea bilelor folosite pentru tragerea respectivă şi verifică încadrarea greutăţii bilelor în toleranţele admise stabilite de producător. În cazul în care una sau mai multe bile dintr-un set nu se încadrează în toleranţele admise conform certificatului emis de producător, preşedintele va dispune înlocuirea întregului set de bile şi reluarea operaţiunilor de cântărire. 4.2.4. Semnează procesele-verbale întocmite cu ocazia cântăririi bilelor, în care a fost consemnată greutatea bilelor. 4.2.5. Participă la verificarea funcţionării urnelor. 4.2.6. Asistă la introducerea bilelor în mecanismul de încărcare al urnei, verificând numărul bilelor introduse. 4.2.7. Supraveghează desfăşurarea efectivă a tragerii. 4.2.8. Dispune aplicarea măsurilor necesare în situaţia apariţiei unor incidente de natură tehnică legate de funcţionarea urnelor. 4.2.9. Consemnează în procesele-verbale ale tragerilor numerele extrase. 4.2.10. Verifică înscrierea corectă în toate procesele-verbale a numerelor extrase. 4.2.11. Semnează toate procesele-verbale întocmite cu ocazia tragerii respective. 4.3. Membrii comisiei de tragere 4.3.1. Asistă la cântărirea de către coordonator a bilelor folosite pentru tragerea respectivă şi verifică încadrarea greutăţilor acestora în toleranţele admise stabilite de producător. 4.3.2. Semnează procesele-verbale întocmite de către coordonator cu ocazia cântăririi bilelor, în care au fost consemnate greutăţile acestora. 4.3.3. Participă, înainte de efectuarea tragerii, la verificarea funcţionării urnelor. 4.3.4. Asistă la introducerea bilelor de către coordonator în mecanismul de încărcare al urnei, verificând numărul bilelor introduse. 4.3.5. Asistă la desfăşurarea efectivă a tragerii. 4.3.6. Consemnează în procesele-verbale ale tragerilor numerele extrase. 4.3.7. Semnează procesele-verbale în care sunt consemnate variantele extrase, întocmite cu ocazia tragerilor respective. 4.4. Coordonatorul tragerilor 4.4.1. Asigură instruirea membrilor comisiei de trageri înaintea începerii operaţiunilor de tragere. 4.4.2. Pregăteşte procesele-verbale pentru comisia de tragere. 4.4.3. Desigilează seiful unde sunt depozitate bilele şi cântarul. 4.4.4. Alimentează cu energie electrică echipamentele de tragere. 4.4.5. Verifică şi testează funcţionarea urnelor, premergător efectuării tragerilor. 4.4.6. Efectuează cântărirea bilelor folosite pentru tragere. 4.4.7. Semnează procesele-verbale, întocmite cu ocazia cântăririi, în care au fost consemnate greutăţile bilelor. 4.4.8. Introduce numărul de bile corespunzător în mecanismul de încărcare a urnei. 4.4.9. Activează tabloul de comandă al urnei de tragere. 4.4.10. Efectuează tragerile. 4.4.11. Informează preşedintele comisiei de tragere în situaţia apariţiei unor incidente de natură tehnică legate de funcţionarea urnelor şi execută măsurile dispuse de către preşedintele comisiei. 4.4.12. Verifică după terminarea tragerilor dacă procesele-verbale au fost semnate de către preşedinte şi de către membrii comisiei. 4.4.13. Depozitează echipamentele de tragere şi aplică sigiliul pe uşa seifului. 4.4.14. Întrerupe alimentarea cu energie electrică a urnelor de tragere. 5. Anexe Anexa A - Modelul procesului-verbal pentru consemnarea rezultatelor tragerilor aferente Loteriei bonurilor fiscale Anexa B - Modelul procesului-verbal încheiat cu prilejul cântăririi bilelor folosite la tragerile Loteriei bonurilor fiscale pentru extragerea numărului aferent zilei emiterii bonului fiscal Anexa C - Modelul procesului-verbal încheiat cu prilejul cântăririi bilelor folosite la tragerile Loteriei bonurilor fiscale pentru extragerea numărului aferent valorii bonului fiscal Anexa D - Modelul procesului-verbal încheiat cu prilejul cântăririi bilelor folosite la extragerea numărului aferent lunii câştigătoare (extrageri ocazionale) Anexa E - Modelul tabelului de prezenţă a membrilor Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bunurilor fiscale ANEXA Ala regulament COMPANIA NAŢIONALĂ „LOTERIA ROMÂNĂ” - S.A. COMISIA DE TRAGERE LOTERIA BONURILOR FISCALE PROCES-VERBAL pentru consemnarea rezultatelor tragerilor aferente Loteriei bonurilor fiscale din data de .......... În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a Loteriei bonurilor fiscale, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutului cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, tragerile s-au desfăşurat în prezenţa comisiei de tragere compusă din următorii membri: Dl ........ ................ ........... - delegat al Ministerului Finanţelor Publice - preşedinte Dl ........ ................ ........... - delegat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - membru Dl ........ ................ ........... - delegat al Companiei Naţionale „Loteria Românăˮ - S.A. - membru Etapa I (Se completează în cazul extragerilor ocazionale.) În conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Loteriei bonurilor fiscale, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 417/2015, după verificarea urnei VENUS/TOPAZE şi a bilelor corespunzătoare lunilor participante, comisia a supravegheat introducerea acestora în urnă, după care sa trecut la extragerea numărului câştigător. Etapa a II-a În conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Loteriei bonurilor fiscale, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 417/2015, după verificarea urnei VENUS şi a celor 31 de bile (respectiv 28/29/30/31) inscripţionate cu numere de la 1 la 31, comisia a supravegheat introducerea acestora în urnă, după care s-a trecut la extragerea numărului câştigător. Acest număr a fost înscris în prezentul proces-verbal şi este data calendaristică reprezentând ziua emiterii bonului fiscal. Etapa a III-a În conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Loteriei bonurilor fiscale, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 417/2015, după verificarea urnei TOPAZE (SN 009) şi a bilelor inscripţionate cu cifre de la 0 la 9, comisia a supravegheat introducerea acestora în urnă, după care s-a trecut la extragerea celor 3 cifre care compun numărul câştigător, începând cu cifra unităţilor şi terminând cu cifra sutelor, reprezentând valoarea totală a bonului fiscal. Cele 3 cifre extrase la etapa a III-a 1 2 3 Cele 3 cifre ale etapei a III-a au fost înscrise în prezentul proces-verbal în ordinea extragerii din urnă şi formează numărul câştigător al acestei etape reprezentând valoarea totală a bonului fiscal, extras astăzi ........ .............. . ANEXA Bla regulament COMPANIA NAŢIONALĂ „LOTERIA ROMÂNĂ” - S.A. COMISIA DE TRAGERE LOTERIA BONURILOR FISCALE PROCES-VERBAL încheiat cu prilejul cântăririi bilelor folosite la tragerile Loteriei bonurilor fiscale pentru extragerea numărului aferent zilei emiterii bonului fiscal din data de ........ ............ Întocmit astăzi, ........ ........., cu prilejul cântăririi bilelor din setul de bile nr. ...... folosite la tragerea Loteriei bonurilor fiscale (ziua bonului) din data de ........ ........., cu urna VENUS 2 (SN-VS 10 07 06 A )

Nr. bilă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Greutate [g]
Nr. bilă 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Greutate [g]
Nr. bilă 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Greutate [g]
Nr. bilă 31
Greutate [g]

Bilele cântărite astăzi cu ajutorul cântarului OHAUS EXPLORER - EP213CM corespund din punct de vedere tehnic şi se încadrează în toleranţele admise stabilite de către producător pentru corecta funcţionare a urnei. Comisie: Preşedinte: Membri: Coordonator tragere, ........ ................ .......... ANEXA Cla regulament COMPANIA NAŢIONALĂ „LOTERIA ROMÂNĂ” - S.A. COMISIA DE TRAGERE LOTERIA BONURILOR FISCALE PROCES-VERBAL încheiat cu prilejul cântăririi bilelor folosite la tragerile Loteriei bonurilor fiscale pentru extragerea numărului aferent valorii bonului fiscal din data de .......... Întocmit astăzi, ............., cu prilejul cântăririi bilelor din setul de bile nr....... folosite la tragerea Loteriei bonurilor fiscale (valoarea bonului) din data de .............., cu urna TOPAZE (SN - 009) set - ............... (culoare set)

Nr. bilă 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Greutate [g]

set - ............... (culoare set)

Nr. bilă 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Greutate [g]

set - ............... (culoare set)

Nr. bilă 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Greutate [g]

Bilele cântărite astăzi cu ajutorul cântarului OHAUS EXPLORER - EP213CM corespund din punct de vedere tehnic şi se încadrează în toleranţele admise stabilite de către producător pentru corecta funcţionare a urnei. Comisie: Preşedinte: Membri: Coordonator tragere, ........ ........ ........... ANEXA Dla regulament COMPANIA NAŢIONALĂ „LOTERIA ROMÂNĂ” - S.A. COMISIA DE TRAGERE LOTERIA BONURILOR FISCALE PROCES-VERBAL încheiat cu prilejul cântăririi bilelor folosite la extragerea numărului aferent lunii câştigătoare (extrageri ocazionale) din data de ........ ............ Întocmit astăzi, ............., cu prilejul cântăririi bilelor din setul de bile nr. ...... folosite la tragerea Loteriei bonurilor fiscale (extrageri ocazionale) din data de .............., cu urna TOPAZE (SN - 009)

Nr. bilă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Greutate [g]
Nr. bilă 11 12
Greutate [g]

Bilele cântărite astăzi cu ajutorul cântarului OHAUS EXPLORER - EP213CM corespund din punct de vedere tehnic şi se încadrează în toleranţele admise stabilite de către producător pentru corecta funcţionare a urnei. Comisie: Preşedinte: Membri: Coordonator tragere, ........ ................ ........ ANEXA Ela regulament COMPANIA NAŢIONALĂ „LOTERIA ROMÂNA” - S.A. TABELUL DE PREZENŢĂ a membrilor Comisiei pentru supravegherea extragerilor Loteriei bonurilor fiscale Membrii comisiei convocaţi astăzi, ........ .........., pentru conducerea, supravegherea şi controlul Loteriei bonurilor fiscale Preşedinte: Dl/Dna ........ ................ ................ ........... - Ministerul Finanţelor Publice ........ ................ ............... Membri: Dl/Dna ........ ................ ............... - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ........ ................ ............... Dl/Dna ........ ................ ................ ........ ........... - consilier juridic - Compania Naţională „Loteria Română“ - S.A. ........ ................ ............... Dl ........ ................ ................ ................ ................ - coordonator tehnic ........ ................ ............ Preşedinte, ........ ................ ......... ANEXA Nr. 3CERERE de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale Subsemnatul(a), ........ ................ ................ ................ ..............., CNP ........ ................ .............., domiciliat în localitatea1 ........ ................ ........ .........., str. ........ ................ ................ ................ .............. nr. .........., bl. ............., sc. ........ ..........., ap. ........ ..........., judeţul/sectorul ........ ........ .........., posesor al actului de identitate2 ........... seria ....... nr. ........ ............. eliberat de ........ ................ ........ ..............., având numărul de telefon ........ ........ ........... şi adresa de e-mail ........ ................ ................ ........ ..........., posesor al contului având codul IBAN RO ........ ................ ................ ........., solicit acordarea premiului aferent extragerii lunare/ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale, organizate în data de ...../....../................ . Deţin bonul fiscal nr. .............. din data de ........ ........ ...........cu valoarea de ........ ......... emis de către3 ........ ................ ............ CIF ........ ........ ...........4 cu aparatul de marcat electronic fiscal instalat la adresa ........ ................ ..............5. Am luat cunoştinţă că premiul va fi virat în contul menţionat mai sus. Cunoscând prevederile şi sancţiunile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar că datele înscrise în prezenta cerere sunt conforme cu realitatea. Ataşez prezentei cereri bonul fiscal în original şi copia actului de identitate/paşaportului. Data ........ ............... Semnătura ........ ......... 1 În cazul cetăţenilor nerezidenţi se completează cu adresa de corespondenţă. 2 În cazul cetăţenilor nerezidenţi se completează cu elementele de identificare ale paşaportului sau ale unui alt act de identitate valabil. 3 Se completează cu denumirea operatorului economic care a emis bonul fiscal. 4 Se completează cu numărul corespunzător „CUI“, „CIF“ sau „Cod Fiscal“ fără atributul fiscal „RO“. 5 Se completează cu adresa la care este instalat aparatul de marcat electronic fiscal cu care a fost emis bonul fiscal. ANEXA Nr. 4LISTA persoanelor care pot face parte din comisia prevăzută la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale*) A. Din cadrul Ministerului Finanţelor Publice 1. Atomei Marius - şef serviciu 2. Pavel Adrian - şef serviciu 3. Dragotă Laura Raluca Alina - consilier 4. Cojocaru Ionuţ - şef serviciu B. Din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 1. Voicu Laura - inspector-şef serviciu 2. Curelaru Lică Valentin - inspector-şef serviciu 3. Cristea Alexandru - manager public C. Din cadrul Companiei Naţionale „Loteria Română“ - S.A. 1. Ciobotaru Claudia - consilier juridic 2. Onel Alexandra - consilier juridic 3. Piroi Valentin - şef serviciu 4. Vasile Alice Mirela - consilier juridic 5. Simion Iulian - coordonator tehnic 6. Dobrescu Alin - coordonator tehnic 7. Dumitrescu Andrei - coordonator tehnic 8. Zamfir Emil - coordonator tehnic *) Pentru fiecare extragere, conducătorul fiecărei instituţii desemnează câte o persoană din listă pentru a face parte din Comisia pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 417/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 417 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu