Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 291/386/78 din 14 aprilie 2003

pentru aprobarea Normelor cu privire la metodele de analiza pentru testarea unor zaharuri destinate consumului uman

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR


SmartCity3

              Nr. 291 din 14 aprilie 2003
              MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
              Nr. 386 din 21 aprilie 2003
              AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
              Nr. 78 din 19 mai 2003
ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 427 din 18 iunie 2003

    Avand in vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 57/2002,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, al Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificarile ulterioare,
    vazand Referatul de aprobare nr. 125.722 din 7 aprilie 2003, intocmit de Directia generala de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice,

    ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor, ministrul sanatatii si familiei si presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele cu privire la metodele de analiza pentru testarea unor zaharuri destinate consumului uman, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerul Sanatatii si Familiei si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, prin directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si, respectiv, prin oficiile judetene pentru protectia consumatorilor, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 12 luni de la data publicarii.

                     p. Ministrul agriculturii,
                     alimentatiei si padurilor,
                     Petre Daea,
                     secretar de stat

                     Ministrul sanatatii si familiei,
                     Daniela Bartos

                     Presedintele Autoritatii Nationale
                     pentru Protectia Consumatorilor,
                     Rovana Plumb,
                     secretar de stat

    ANEXA 1

                              NORME
cu privire la metodele de analiza pentru testarea unor zaharuri destinate consumului uman

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezentele norme cuprind metodele de analiza pentru testarea unor zaharuri destinate consumului uman, si anume: zahar semialb, zahar sau zahar alb, zahar extraalb, solutie de zahar, solutie de zahar invertit, sirop de zahar invertit, sirop de glucoza, sirop de glucoza concentrat, dextroza monohidrata, dextroza anhidra.
    (2) Metodele de analiza pentru produsele enumerate in alin. (1) sunt recomandate si descrise in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentele norme.

    CAP. 2
    Domeniu de aplicare

    Art. 2
    Analizele necesare pentru verificarea criteriilor stabilite in anexa nr. 1 sunt realizate in conformitate cu metodele descrise in anexa nr. 2 la prezentele norme.
    Art. 3
    (1) Metoda Luff-Schoorl din anexa nr. 2, metoda 6, este utilizata la determinarea zaharurilor reducatoare din urmatoarele zaharuri:
    a) solutie de zahar;
    b) solutie de zahar alb;
    c) solutie de zahar invertit;
    d) solutie de zahar invertit alb;
    e) sirop de zahar invertit;
    f) sirop de glucoza;
    g) sirop de glucoza concentrat;
    h) dextroza monohidrata;
    i) dextroza anhidra.
    (2) Romania in comertul cu tarile din Comunitatea Europeana, la cererea acestora, utilizeaza metoda Lane si Eynon din anexa nr. 2, metoda 7 si/sau 8, dupa caz, pentru determinarea zaharurilor reducatoare din unul sau mai multe dintre zaharurile prevazute la alin. (1).

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 4
    Prezentele norme sunt compatibile cu reglementarile comunitare in domeniu si sunt armonizate cu prevederile Directivei 79/796/1979.

    ANEXA 1
    la norme

                              OBIECTUL
    metodelor de analiza pentru unele zaharuri destinate consumului uman

    I. Determinarea pierderii de masa la uscare din:
                                                    _
    - Zahar semialb                                  |
    - Zahar sau zahar alb                             > (se utilizeaza metoda 1
    - Zahar alb rafinat                             _|   din anexa nr. 2)

    II. Determinarea substantei uscate din:
    II. 1.                                          _
    - Sirop de glucoza                               |
    - Sirop de glucoza concentrat                     > (se utilizeaza metoda 2
    - Dextroza monohidrata                           |   din anexa nr. 2)
    - Dextroza anhidra                              _|
    II. 2.                                          _
    - Solutie de zahar sau solutie de zahar alb      |
    - Solutie de zahar invertit sau solutie de zahar |
      invertit alb                                    > (se utilizeaza metoda 3
    - Sirop de zahar invertit sau sirop de zahar     |   din anexa nr. 2)
      invertit alb                                  _|

    III. Determinarea zaharurilor reducatoare din:
    III. 1.                                         _
    - Zahar semialb                                 _|  (se utilizeaza metoda 4
                                                          din anexa nr. 2)
    III. 2.                                         _
    - Zahar sau zahar alb                            |  (se utilizeaza metoda 5
    - Zahar alb rafinat                             _|   din anexa nr. 2)
    III. 3.                                         _
    - Solutie de zahar                               |
    - Solutie de zahar alb                           |
    - Solutie de zahar invertit                       > (se utilizeaza metoda 6
    - Solutie de zahar invertit alb                  |   sau 7 din anexa nr. 2)
    - Sirop de zahar invertit                        |
    - Sirop de zahar invertit alb                   _|
    III. 4.                                         _
    - Sirop de glucoza                               |
    - Sirop de glucoza concentrat                     > (se utilizeaza metoda 6
    - Dextroza monohidrata                           |   sau 8 din anexa nr. 2)
    - Dextroza anhidra                              _|

    IV. Determinarea cenusii sulfatate din:
                                                    _
    - Sirop de glucoza                               |
    - Sirop de glucoza concentrat                     > (se utilizeaza metoda 9
    - Dextroza monohidrata                           |   din anexa nr. 2)
    - Dextroza anhidra                              _|

    V. Determinarea polarizatiei din:
                                                    _
    - Zahar semialb                                  |
    - Zahar sau zahar alb                             > (se utilizeaza metoda 10
    - Zahar alb rafinat                             _|   din anexa nr. 2)

    ANEXA 2
    la norme

                                METODE DE ANALIZA
    privind controlul compozitiei unor zaharuri destinate consumului uman

    INTRODUCERE

    1. Pregatirea probei pentru analiza
    Se amesteca bine proba primita de la laborator.
    Se preleveaza o subproba de cel putin 200 g si se introduce imediat intr-un recipient curat, uscat, etans la aer si umiditate.

    2. Reactivi si aparatura
    La descrierea aparaturii sunt precizate numai instrumentele si aparatura speciala sau cele care necesita standarde speciale.
    Cand se mentioneaza apa, se face referire la apa distilata sau apa demineralizata de puritate cel putin echivalenta.
    Toti reactivii trebuie sa fie de calitate analitica, cu exceptia altor specificatii.
    Cand se mentioneaza o solutie reactiva fara alte specificatii, se face referire la o solutie apoasa.

    3. Prezentarea rezultatelor
    Rezultatul prezentat in buletinul de analiza reprezinta valoarea medie obtinuta din cel putin doua determinari a caror reproductibilitate este satisfacatoare.
    Cu exceptia unor prevederi speciale, rezultatele sunt exprimate in procente de proba originala sub forma primita de laborator.
    Rezultatul comporta un numar de cifre semnificative in functie de precizia metodei.

    METODA 1
    Determinarea pierderii de masa la uscare

    1. Obiectul si domeniul de aplicare
    Metoda permite determinarea pierderii de masa la uscare din:
    - zahar semialb;
    - zahar sau zahar alb;
    - zahar alb rafinat.

    2. Definitie
    Valoarea pierderii de masa la uscare se determina prin metoda descrisa mai jos.

    3. Principiu
    Pierderea de masa la uscare se determina prin uscare la o temperatura de 103 +/- 2 grade C.

    4. Aparatura
    4.1. Balanta analitica, cu o precizie de 0,1 mg
    4.2. Cuptor ventilat in mod corespunzator, controlat termostatic la o temperatura de 103 +/- 2 grade C
    4.3. Platan de cantarire din metal, cu fund plat, rezistent la atacul probelor sau in conditii de testare, cu diametrul de cel putin 100 mm si inaltimea de cel putin 30 mm
    4.4. Exsicator continand silicagel proaspat activat sau un deshidratant echivalent cu un indicator de umiditate.

    5. Mod de operare
    N.B.: Operatiile descrise la pct. 5.3 - 5.7 trebuie efectuate imediat dupa deschiderea recipientului care contine proba.
    5.1. Se usuca platanul (4.3) in cuptor (4.2) la 103 +/- 2 grade C pana la greutate constanta.
    5.2. Se lasa platanul la racit in exsicator (4.4) cel putin 30 - 35 de minute si apoi se cantareste cu o precizie de 0,1 mg.
    5.3. Se cantaresc cu o precizie de 0,1 mg aproximativ 20 - 30 g de proba in platan.
    5.4. Se introduce platanul in cuptor (4.2) la o temperatura de 103 +/- 2 grade C timp de 3 ore.
    5.5. Se raceste platanul intr-un exsicator (4.4) si se cantareste cu o precizie de 0,1 mg.
    5.6. Se reintroduce platanul in cuptor la 103 +/- 2 grade C timp de 30 de minute.
    Se lasa la racit in exsicator (4.4) si se cantareste cu o precizie de 0,1 mg. Se repeta operatia daca diferenta intre doua cantariri succesive este mai mare de 1 mg. Daca are loc o crestere a masei, se utilizeaza pentru calcul valoarea cea mai mica inregistrata.
    5.7. Timpul total de uscare nu trebuie sa depaseasca 4 ore.

    6. Prezentarea rezultatelor
    6.1. Formula si modul de calcul
    Pierderea de masa la uscare, exprimata in procent de proba, este data de urmatoarea formula:

    m0 - m1
    ------- x 100,
      m0

    in care:
    m0 = masa initiala a probei prelevate, exprimata in grame;
    m1 = masa partii de proba dupa uscare, exprimata in grame.

    6.2. Repetabilitate
    Diferenta dintre rezultatele celor doua determinari ale aceleiasi probe, efectuate simultan sau in succesiune rapida, in aceleasi conditii, de catre acelasi analist, nu trebuie sa depaseasca 0,02 g pentru 100 g proba.

    METODA 2
    Determinarea substantei uscate
    (prin uscare in vid)

    1. Obiectul si domeniul de aplicare
    Metoda permite determinarea continutului de substanta uscata din:
    - sirop de glucoza;
    - sirop de glucoza concentrat;
    - dextroza monohidrata;
    - dextroza anhidra.

    2. Definitie
    Continutul de substanta uscata se determina prin metoda specificata mai jos.

    3. Principiu
    Substanta uscata se determina la o temperatura de 70 +/- 1 grade C, utilizand un cuptor in vid cu o presiune care sa nu depaseasca 3,3 kPa (34 mbar). Probele de testare in cazul siropului de glucoza sau al siropurilor de glucoza concentrate sunt preparate prin diluare si amestecare cu diatomit inainte de uscare.

    4. Reactivi
    4.1. Diatomit: se introduce intr-o palnie Buchner si se purifica prin spalari repetate cu acid clorhidric diluat (1 ml acid concentrat, densitate la 20 grade C = 1,19 g/ml pentru un litru de apa). Tratarea este completa cand spalarile raman definitiv acide. Se spala cu apa pana ce pH-ul apei filtrate depaseste valoarea 4. Se usuca intr-un cuptor la 103 +/- 2 grade C si se pastreaza intr-un recipient etans la aer.

    5. Aparatura
    5.1. Cuptor de uscare in vid, etans, controlat termostatic si prevazut cu un termometru si un manometru in vid. Cuptorul este conceput astfel incat sa asigure transferul rapid al caldurii spre platanele de cantarire asezate pe suporturi.
    5.2. Tren de uscare cu aer constand dintr-un turn de sticla umplut cu gel de siliciu uscat proaspat activat sau un deshidratant echivalent cu un indicator de umiditate. Acest turn este montat in serie cu un epurator de gaze continand acid sulfuric concentrat, racordat la intrarea aerului in cuptor.
    5.3. Pompa de vid capabila sa mentina presiunea din cuptor la cel mult 3,3 kPa (34 mbar)
    5.4. Platan de cantarire din metal, cu fundul plat, rezistent la atacul probei si in conditiile testului, cu diametrul de cel putin 100 mm si inaltimea de cel putin 300 mm
    5.5. Tija de sticla cu lungimea mai mare decat inaltimea recipientului
    5.6. Exsicator continand gel de siliciu uscat proaspat activat sau un deshidratant echivalent, cu un indicator de umiditate
    5.7. Balanta analitica, cu o precizie de 0,1 mg.

    6. Mod de operare
    6.1. Se pun aproximativ 30 g diatomit (4.1) intr-un platan de cantarire (5.4) prevazut cu o tija de sticla (5.5).
    Se introduc in cuptor (5.1) la 70 +/- 1 grade C si se reduce presiunea la 3,3 kPa (34 mbar) sau mai putin.
    Se usuca cel putin 5 ore, lasand sa patrunda un usor curent de aer in cuptor prin trenul de uscare. Se verifica presiunea din cand in cand si se corecteaza daca este cazul.
    6.2. Se restabileste presiunea atmosferica in cuptor, marind cu atentie debitul curentului de aer uscat. Platanul se introduce imediat cu tija de sticla in exsicator (5.6). Se lasa la racit si apoi se cantareste.
    6.3. Se cantaresc cu o precizie de 1 mg aproximativ 10 g de proba de analizat intr-un pahar de laborator de 100 ml.
    6.4. Se dilueaza portia de testare cu 10 ml de apa calda si se transfera cantitativ solutia in platanul de cantarire, utilizand tija de sticla (5.5).
    6.5. Se introduce platanul ce contine proba si tija de sticla in cuptor si se reduce presiunea la 3,3 kPa (34 mbar) sau mai putin. Se usuca la 70 +/- 1 grade C, lasand sa patrunda un usor curent de aer uscat prin cuptor. Uscarea trebuie sa aiba loc timp de 20 de ore, astfel incat sa fie deja foarte avansata pana la sfarsitul primei zile. Trebuie sa se mentina pompa de vid la o presiune prestabilita, lasand sa patrunda un usor curent de aer uscat in cuptor, astfel incat sa se mentina o presiune de aproximativ 3,3 kPa (34 mbar) sau mai putin in timpul noptii.
    6.6. Se restabileste presiunea atmosferica in cuptor marind cu atentie debitul curentului de aer uscat. Platanul se introduce imediat cu tija de sticla in exsicator (5.6). Se lasa la racit si apoi se cantareste cu o precizie de 1 mg.
    6.7. Se continua operatia (6.5) inca 4 ore. Se restabileste presiunea atmosferica in cuptor si se introduce imediat platanul in exsicator. Se raceste si se cantareste. Se verifica constanta masei obtinute. Aceasta se considera satisfacatoare daca diferenta dintre cele doua cantariri ale aceluiasi platan nu depaseste 2 mg. Daca diferenta este mai mare, se repeta operatia.
    6.8. Pentru determinarea continutului de substanta uscata din probele de dextroza anhidra sau dextroza monohidrata nu este necesara utilizarea diatomitului si a apei.

    7. Prezentarea rezultatelor
    7.1. Formula si modul de calcul
    Continutul de substanta uscata, exprimat in procent din masa probei, este dat de urmatoarea formula:

                    100
    (m1 - m2 ) x ( ----- ),
                     m0

    in care:
    m0 = masa initiala a probei prelevate, exprimata in grame;
    m1 = masa platanului de cantarire, exprimata in grame, plus diatomit, tija din sticla si reziduul probei dupa uscare;
    m2 = masa platanului de cantarire, exprimata in grame, plus diatomit si tija de sticla.

    7.2. Repetabilitate
    Diferenta dintre rezultatele celor doua determinari ale aceleiasi probe, efectuate simultan sau in succesiune rapida, in aceleasi conditii, de catre acelasi analist, nu trebuie sa depaseasca 0,12 g pentru 100 g proba.

    METODA 3
    Determinarea substantei uscate total

    Metoda refractometrica

    1. Obiectul si domeniul de aplicare
    Metoda permite determinarea continutului de substanta uscata din:
    - solutie de zahar;
    - solutie de zahar alb;
    - solutie de zahar invertit;
    - solutie de zahar invertit alb;
    - sirop de zahar invertit;
    - sirop de zahar invertit alb.

    2. Definitie
    Continutul de substanta uscata se determina prin metoda specificata mai jos.

    3. Principiu
    Indicele de refractie al probei se determina la 20 grade C si se transforma in substanta uscata cu ajutorul tabelelor ce indica concentratia in functie de indicele de refractie.

    4. Aparatura
    4.1. Refractometru ce permite citirea indicelui de refractie cu 4 zecimale si este prevazut cu un termometru si o pompa de circulatie a apei racordata la o baie controlata termostatic la 20 +/- 0,5 grade C.
    4.2. Sursa de lumina constand dintr-o lampa cu vapori de sodiu.

    5. Mod de operare
    5.1. Daca sunt prezente cristale in proba, se redizolva prin diluarea probei in raport de 1:1 (m/m).
    5.2. Se masoara indicele de refractie al probei la 20 grade C cu refractometrul (4.1).

    6. Prezentarea si calcularea rezultatelor
    6.1. Se calculeaza continutul de substanta uscata utilizand indicii de refractie ai solutiilor de zaharoza la 20 grade C prezentati in tabelul de mai jos si se corecteaza prezenta zaharurilor invertite prin adaugarea la rezultatul obtinut din tabele a valorii de 0,022 pentru fiecare cota de 1% zahar invertit prezent in proba.
    6.2. Daca proba a fost diluata cu apa in raport de 1:1 (m/m), continutul de substanta uscata calculat se inmulteste cu 2.
    6.3. Repetabilitate
    Diferenta dintre rezultatele celor doua determinari ale aceleiasi probe, efectuate simultan sau in succesiune rapida, in aceleiasi conditii, de catre acelasi analist, nu trebuie sa depaseasca 0,2 g substanta uscata pentru 100 g proba.

                       TABELE DE REFERINTA*)
    Indici de refractie (n) ai solutiilor de zaharoza la 20 grade C*1)

    *) Tabelele de referinta sunt reproduse in facsimil.

_________________________
       n         Sucrose
 (20 grade C)     (%)
_________________________
    1.3330        0.009
    1.3331        0.078
    1.3332        0.149
    1.3333        0.218
    1.3334        0.288
    1.3335        0.358
    1.3336        0.428
    1.3337        0.498
    1.3338        0.567
    1.3339        0.637
    1.3340        0.707
    1.3341        0.776
    1.3342        0.846
    1.3343        0.915
    1.3344        0.985
    1.3345        1.054
    1.3346        1.124
    1.3347        1.193
    1.3348        1.263
    1.3349        1.332
    1.3350        1.401
    1.3351        1.470
    1.3352        1.540
    1.3353        1.609
    1.3354        1.678
    1.3355        1.747
    1.3356        1.816
    1.3357        1.885
    1.3358        1.954
    1.3359        2.023
    1.3360        2.092
    1.3361        2.161
    1.3362        2.230
    1.3363        2.299
    1.3364        2.367
    1.3365        2.436
    1.3366        2.505
    1.3367        2.574
    1.3368        2.642
    1.3369        2.711
    1.3370        2.779
    1.3371        2.848
    1.3372        2.917
    1.3373        2.985
    1.3374        3.053
    1.3375        3.122
    1.3376        3.190
    1.3377        3.259
    1.3378        3.327
    1.3379        3.395
    1.3380        3.463
    1.3381        3.532
    1.3382        3.600
    1.3383        3.668
    1.3384        3.736
    1.3385        3.804
    1.3386        3.872
    1.3387        3.940
    1.3388        4.008
    1.3389        4.076
    1.3390        4.144
    1.3391        4.212
    1.3392        4.279
    1.3393        4.347
    1.3394        4.415
    1.3395        4.483
    1.3396        4.550
    1.3397        4.618
    1.3398        4.686
    1.3399        4.753
    1.3400        4.821
    1.3401        4.888
    1.3402        4.956
    1.3403        5.023
    1.3404        5.091
    1.3405        5.158
    1.3406        5.225
    1.3407        5.293
    1.3408        5.360
    1.3409        5.427
    1.3410        5.494
    1.3411        5.562
    1.3412        5.629
    1.3413        5.696
    1.3414        5.763
    1.3415        5.830
    1.3416        5.897
    1.3417        5.964
    1.3418        6.031
    1.3419        6.098
    1.3420        6.165
    1.3421        6.231
    1.3422        6.298
    1.3423        6.365
    1.3424        6.432
    1.3425        6.498
    1.3426        6.565
    1.3427        6.632
    1.3428        6.698
    1.3429        6.765
    1.3430        6.831
    1.3431        6.898
    1.3432        6.964
    1.3433        7.031
    1.3434        7.097
    1.3435        7.164
    1.3436        7.230
    1.3437        7.296
    1.3438        7.362
    1.3439        7.429
    1.3440        7.495
    1.3441        7.561
    1.3442        7.627
    1.3443        7.693
    1.3444        7.759
    1.3445        7.825
    1.3446        7.891
    1.3447        7.957
    1.3448        8.023
    1.3449        8.089
    1.3450        8.155
    1.3451        8.221
    1.3452        8.287
    1.3453        8.352
    1.3454        8.418
    1.3455        8.484
    1.3456        8.550
    1.3457        8.615
    1.3458        8.681
    1.3459        8.746
    1.3460        8.812
    1.3461        8.878
    1.3462        8.943
    1.3463        9.008
    1.3464        9.074
    1.3465        9.139
    1.3466        9.205
    1.3467        9.270
    1.3468        9.335
    1.3469        9.400
    1.3470        9.466
    1.3471        9.531
    1.3472        9.596
    1.3473        9.661
    1.3474        9.726
    1.3475        9.791
    1.3476        9.856
    1.3477        9.921
    1.3478        9.986
    1.3479       10.051
    1.3480       10.116
    1.3481       10.181
    1.3482       10.246
    1.3483       10.311
    1.3484       10.375
    1.3485       10.440
    1.3486       10.505
    1.3487       10.570
    1.3488       10.634
    1.3489       10.699
    1.3490       10.763
    1.3491       10.828
    1.3492       10.892
    1.3493       10.957
    1.3494       11.021
    1.3495       11.086
    1.3496       11.150
    1.3497       11.215
    1.3498       11.279
    1.3499       11.343
    1.3500       11.407
    1.3501       11.472
    1.3502       11.536
    1.3503       11.600
    1.3504       11.664
    1.3505       11.728
    1.3506       11.792
    1.3507       11.856
    1.3508       11.920
    1.3509       11.984
    1.3510       12.048
    1.3511       12.112
    1.3512       12.176
    1.3513       12.240
    1.3514       12.304
    1.3515       12.368
    1.3516       12.431
    1.3517       12.495
    1.3518       12.559
    1.3519       12.623
    1.3520       12.686
    1.3521       12.750
    1.3522       12.813
    1.3523       12.877
    1.3524       12.940
    1.3525       13.004
    1.3526       13.067
    1.3527       13.131
    1.3528       13.194
    1.3529       13.258
    1.3530       13.321
    1.3531       13.384
    1.3532       13.448
    1.3533       13.511
    1.3534       13.574
    1.3535       13.637
    1.3536       13.700
    1.3537       13.763
    1.3538       13.826
    1.3539       13.890
    1.3540       13.953
    1.3541       14.016
    1.3542       14.079
    1.3543       14.141
    1.3544       14.204
    1.3545       14.267
    1.3546       14.330
    1.3547       14.393
    1.3548       14.456
    1.3549       14.518
    1.3550       14.581
    1.3551       14.644
    1.3552       14.707
    1.3553       14.769
    1.3554       14.832
    1.3555       14.894
    1.3556       14.957
    1.3557       15.019
    1.3558       15.082
    1.3559       15.144
    1.3560       15.207
    1.3561       15.269
    1.3562       15.332
    1.3563       15.394
    1.3564       15.456
    1.3565       15.518
    1.3566       15.581
    1.3567       15.643
    1.3568       15.705
    1.3569       15.767
    1.3570       15.829
    1.3571       15.891
    1.3572       15.953
    1.3573       16.016
    1.3574       16.078
    1.3575       16.140
    1.3576       16.201
    1.3577       16.263
    1.3578       16.325
    1.3579       16.387
    1.3580       16.449
    1.3581       16.511
    1.3582       16.573
    1.3583       16.634
    1.3584       16.696
    1.3585       16.758
    1.3586       16.819
    1.3587       16.881
    1.3588       16.943
    1.3589       17.004
    1.3590       17.066
    1.3591       17.127
    1.3592       17.189
    1.3593       17.250
    1.3594       17.311
    1.3595       17.373
    1.3596       17.434
    1.3597       17.496
    1.3598       17.557
    1.3599       17.618
    1.3600       17.679
    1.3601       17.741
    1.3602       17.802
    1.3603       17.863
    1.3604       17.924
    1.3605       17.985
    1.3606       18.046
    1.3607       18.107
    1.3608       18.168
    1.3609       18.229
    1.3610       18.290
    1.3611       18.351
    1.3612       18.412
    1.3613       18.473
    1.3614       18.534
    1.3615       18.595
    1.3616       18.655
    1.3617       18.716
    1.3618       18.777
    1.3619       18.837
    1.3620       18.898
    1.3621       18.959
    1.3622       19.019
    1.3623       19.080
    1.3624       19.141
    1.3625       19.201
    1.3626       19.262
    1.3627       19.322
    1.3628       19.382
    1.3629       19.443
    1.3630       19.503
    1.3631       19.564
    1.3632       19.624
    1.3633       19.684
    1.3634       19.745
    1.3635       19.805
    1.3636       19.865
    1.3637       19.925
    1.3638       19.985
    1.3639       20.045
    1.3640       20.106
    1.3641       20.166
    1.3642       20.226
    1.3643       20.286
    1.3644       20.346
    1.3645       20.406
    1.3646       20.466
    1.3647       20.525
    1.3648       20.585
    1.3649       20.645
    1.3650       20.705
    1.3651       20.765
    1.3652       20.825
    1.3653       20.884
    1.3654       20.944
    1.3655       21.004
    1.3656       21.063
    1.3657       21.123
    1.3658       21.183
    1.3659       21.242
    1.3660       21.302
    1.3661       21.361
    1.3662       21.421
    1.3663       21.480
    1.3664       21.540
    1.3665       21.599
    1.3666       21.658
    1.3667       21.718
    1.3668       21.777
    1.3669       21.836
    1.3670       21.896
    1.3671       21.955
    1.3672       22.014
    1.3673       22.073
    1.3674       22.132
    1.3675       22.192
    1.3676       22.251
    1.3677       22.310
    1.3678       22.369
    1.3679       22.428
    1.3680       22.487
    1.3681       22.546
    1.3682       22.605
    1.3683       22.664
    1.3684       22.723
    1.3685       22.781
    1.3686       22.840
    1.3687       22.899
    1.3688       22.958
    1.3689       23.017
    1.3690       23.075
    1.3691       23.134
    1.3692       23.193
    1.3693       23.251
    1.3694       23.310
    1.3695       23.369
    1.3696       23.427
    1.3697       23.486
    1.3698       23.544
    1.3699       23.603
    1.3700       23.661
    1.3701       23.720
    1.3702       23.778
    1.3703       23.836
    1.3704       23.895
    1.3705       23.953
    1.3706       24.011
    1.3707       24.070
    1.3708       24.128
    1.3709       24.186
    1.3710       24.244
    1.3711       24.302
    1.3712       24.361
    1.3713       24.419
    1.3714       24.477
    1.3715       24.535
    1.3716       24.593
    1.3717       24.651
    1.3718       24.709
    1.3719       24.767
    1.3720       24.825
    1.3721       24.883
    1.3722       24.941
    1.3723       24.998
    1.3724       25.056
    1.3725       25.114
    1.3726       25.172
    1.3727       25.230
    1.3728       25.287
    1.3729       25.345
    1.3730       25.403
    1.3731       25.460
    1.3732       25.518
    1.3733       25.576
    1.3734       25.633
    1.3735       25.691
    1.3736       25.748
    1.3737       25.806
    1.3738       25.863
    1.3739       25.921
    1.3740       25.978
    1.3741       26.035
    1.3742       26.093
    1.3743       26.150
    1.3744       26.207
    1.3745       26.265
    1.3746       26.322
    1.3747       26.379
    1.3748       26.436
    1.3749       26.493
    1.3750       26.551
    1.3751       26.608
    1.3752       26.665
    1.3753       26.722
    1.3754       26.779
    1.3755       26.836
    1.3756       26.893
    1.3757       26.950
    1.3758       27.007
    1.3759       27.064
    1.3760       27.121
    1.3761       27.178
    1.3762       27.234
    1.3763       27.291
    1.3764       27.348
    1.3765       27.405
    1.3766       27.462
    1.3767       27.518
    1.3768       27.575
    1.3769       27.632
    1.3770       27.688
    1.3771       27.745
    1.3772       27.802
    1.3773       27.858
    1.3774       27.915
    1.3775       27.971
    1.3776       28.028
    1.3777       28.084
    1.3778       28.141
    1.3779       28.197
    1.3780       28.253
    1.3781       28.310
    1.3782       28.366
    1.3783       28.422
    1.3784       28.479
    1.3785       28.535
    1.3786       28.591
    1.3787       28.648
    1.3788       28.704
    1.3789       28.760
    1.3790       28.816
    1.3791       28.872
    1.3792       28.928
    1.3793       28.984
    1.3794       29.040
    1.3795       29.096
    1.3796       29.152
    1.3797       29.208
    1.3798       29.264
    1.3799       29.320
    1.3800       29.376
    1.3801       29.432
    1.3802       29.488
    1.3803       29.544
    1.3804       29.600
    1.3805       29.655
    1.3806       29.711
    1.3807       29.767
    1.3808       29.823
    1.3809       29.878
    1.3810       29.934
    1.3811       29.989
    1.3812       30.045
    1.3813       30.101
    1.3814       30.156
    1.3815       30.212
    1.3816       30.267
    1.3817       30.323
    1.3818       30.378
    1.3819       30.434
    1.3820       30.489
    1.3821       30.544
    1.3822       30.600
    1.3823       30.655
    1.3824       30.711
    1.3825       30.766
    1.3826       30.821
    1.3827       30.876
    1.3828       30.932
    1.3829       30.987
    1.3830       31.042
    1.3831       31.097
    1.3832       31.152
    1.3833       31.207
    1.3834       31.262
    1.3835       31.317
    1.3836       31.372
    1.3837       31.428
    1.3838       31.482
    1.3839       31.537
    1.3840       31.592
    1.3841       31.647
    1.3842       31.702
    1.3843       31.757
    1.3844       31.812
    1.3845       31.867
    1.3846       31.922
    1.3847       31.976
    1.3848       32.031
    1.3849       32.086
    1.3850       32.140
    1.3851       32.195
    1.3852       32.250
    1.3853       32.304
    1.3854       32.359
    1.3855       32.414
    1.3856       32.468
    1.3857       32.523
    1.3858       32.577
    1.3859       32.632
    1.3860       32.686
    1.3861       32.741
    1.3862       32.795
    1.3863       32.849
    1.3864       32.904
    1.3865       32.958
    1.3866       33.013
    1.3867       33.067
    1.3868       33.121
    1.3869       33.175
    1.3870       33.230
    1.3871       33.284
    1.3872       33.338
    1.3873       33.392
    1.3874       33.446
    1.3875       33.500
    1.3876       33.555
    1.3877       33.609
    1.3878       33.663
    1.3879       33.717
    1.3880       33.771
    1.3881       33.825
    1.3882       33.879
    1.3883       33.933
    1.3884       33.987
    1.3885       34.040
    1.3886       34.094
    1.3887       34.148
    1.3888       34.202
    1.3889       34.256
    1.3890       34.310
    1.3891       34.363
    1.3892       34.417
    1.3893       34.471
    1.3894       34.524
    1.3895       34.578
    1.3896       34.632
    1.3897       34.685
    1.3898       34.739
    1.3899       34.793
    1.3900       34.846
    1.3901       34.900
    1.3902       34.953
    1.3903       35.007
    1.3904       35.060
    1.3905       35.114
    1.3906       35.167
    1.3907       35.220
    1.3908       35.274
    1.3909       35.327
    1.3910       35.380
    1.3911       35.434
    1.3912       35.487
    1.3913       35.540
    1.3914       35.593
    1.3915       35.647
    1.3916       35.700
    1.3917       35.753
    1.3918       35.806
    1.3919       35.859
    1.3920       35.912
    1.3921       35.966
    1.3922       36.019
    1.3923       36.072
    1.3924       36.125
    1.3925       36.178
    1.3926       36.231
    1.3927       36.284
    1.3928       36.337
    1.3929       36.389
    1.3930       36.442
    1.3931       36.495
    1.3932       36.548
    1.3933       36.601
    1.3934       36.654
    1.3935       36.706
    1.3936       36.759
    1.3937       36.812
    1.3938       36.865
    1.3939       36.917
    1.3940       36.970
    1.3941       37.023
    1.3942       37.075
    1.3943       37.128
    1.3944       37.180
    1.3945       37.233
    1.3946       37.286
    1.3947       37.338
    1.3948       37.391
    1.3949       37.443
    1.3950       37.495
    1.3951       37.548
    1.3952       37.600
    1.3953       37.653
    1.3954       37.705
    1.3955       37.757
    1.3956       37.810
    1.3957       37.862
    1.3958       37.914
    1.3959       37.967
    1.3960       38.019
    1.3961       38.071
    1.3962       38.123
    1.3963       38.175
    1.3964       38.228
    1.3965       38.280
    1.3966       38.332
    1.3967       38.384
    1.3968       38.436
    1.3969       38.488
    1.3970       38.540
    1.3971       38.592
    1.3972       38.644
    1.3973       38.696
    1.3974       38.748
    1.3975       38.800
    1.3976       38.852
    1.3977       38.904
    1.3978       38.955
    1.3979       39.007
    1.3980       39.059
    1.3981       39.111
    1.3982       39.163
    1.3983       39.214
    1.3984       39.266
    1.3985       39.318
    1.3986       39.370
    1.3987       39.421
    1.3988       39.473
    1.3989       39.525
    1.3990       39.576
    1.3991       39.628
    1.3992       39.679
    1.3993       39.731
    1.3994       39.782
    1.3995       39.834
    1.3996       39.885
    1.3997       39.937
    1.3998       39.988
    1.3999       40.040
    1.4000       40.091
    1.4001       40.142
    1.4002       40.194
    1.4003       40.245
    1.4004       40.296
    1.4005       40.348
    1.4006       40.399
    1.4007       40.450
    1.4008       40.501
    1.4009       40.553
    1.4010       40.604
    1.4011       40.655
    1.4012       40.706
    1.4013       40.757
    1.4014       40.808
    1.4015       40.860
    1.4016       40.911
    1.4017       40.962
    1.4018       41.013
    1.4019       41.064
    1.4020       41.115
    1.4021       41.166
    1.4022       41.217
    1.4023       41.268
    1.4024       41.318
    1.4025       41.369
    1.4026       41.420
    1.4027       41.471
    1.4028       41.522
    1.4029       41.573
    1.4030       41.623
    1.4031       41.674
    1.4032       41.725
    1.4033       41.776
    1.4034       41.826
    1.4035       41.877
    1.4036       41.928
    1.4037       41.978
    1.4038       42.029
    1.4039       42.080
    1.4040       42.130
    1.4041       42.181
    1.4042       42.231
    1.4043       42.282
    1.4044       42.332
    1.4045       42.383
    1.4046       42.433
    1.4047       42.484
    1.4048       42.534
    1.4049       42.585
    1.4050       42.635
    1.4051       42.685
    1.4052       42.736
    1.4053       42.786
    1.4054       42.836
    1.4055       42.887
    1.4056       42.937
    1.4057       42.987
    1.4058       43.037
    1.4059       43.088
    1.4060       43.138
    1.4061       43.188
    1.4062       43.238
    1.4063       43.288
    1.4064       43.338
    1.4065       43.388
    1.4066       43.439
    1.4067       43.489
    1.4068       43.539
    1.4069       43.589
    1.4070       43.639
    1.4071       43.689
    1.4072       43.739
    1.4073       43.789
    1.4074       43.838
    1.4075       43.888
    1.4076       43.938
    1.4077       43.988
    1.4078       44.038
    1.4079       44.088
    1.4080       44.138
    1.4081       44.187
    1.4082       44.237
    1.4083       44.287
    1.4084       44.337
    1.4085       44.386
    1.4086       44.436
    1.4087       44.486
    1.4088       44.535
    1.4089       44.585
    1.4090       44.635
    1.4091       44.684
    1.4092       44.734
    1.4093       44.783
    1.4094       44.833
    1.4095       44.882
    1.4096       44.932
    1.4097       44.981
    1.4098       45.031
    1.4099       45.080
    1.4100       45.130
    1.4101       45.179
    1.4102       45.228
    1.4103       45.278
    1.4104       45.327
    1.4105       45.376
    1.4106       45.426
    1.4107       45.475
    1.4108       45.524
    1.4109       45.574
    1.4110       45.623
    1.4111       45.672
    1.4112       45.721
    1.4113       45.770
    1.4114       45.820
    1.4115       45.869
    1.4116       45.918
    1.4117       46.967
    1.4118       46.016
    1.4119       46.065
    1.4120       46.114
    1.4121       46.163
    1.4122       46.212
    1.4123       46.261
    1.4124       46.310
    1.4125       46.359
    1.4126       46.408
    1.4127       46.457
    1.4128       46.506
    1.4129       46.555
    1.4130       46.604
    1.4131       46.652
    1.4132       46.701
    1.4133       46.750
    1.4134       46.799
    1.4135       46.848
    1.4136       46.896
    1.4137       46.945
    1.4138       46.994
    1.4139       47.043
    1.4140       47.091
    1.4141       47.140
    1.4142       47.188
    1.4143       47.237
    1.4144       47.286
    1.4145       47.334
    1.4146       47.383
    1.4147       47.431
    1.4148       47.480
    1.4149       47.528
    1.4150       47.577
    1.4151       47.625
    1.4152       47.674
    1.4153       47.722
    1.4154       47.771
    1.4155       47.819
    1.4156       47.868
    1.4157       47.916
    1.4158       47.964
    1.4159       48.013
    1.4160       48.061
    1.4161       48.109
    1.4162       48.158
    1.4163       48.206
    1.4164       48.254
    1.4165       48.302
    1.4166       48.350
    1.4167       48.399
    1.4168       48.447
    1.4169       48.495
    1.4170       48.543
    1.4171       48.591
    1.4172       48.639
    1.4173       48.687
    1.4174       48.735
    1.4175       48.784
    1.4176       48.832
    1.4177       48.880
    1.4178       48.928
    1.4179       48.976
    1.4180       49.023
    1.4181       49.071
    1.4182       49.119
    1.4183       49.167
    1.4184       49.215
    1.4185       49.263
    1.4186       49.311
    1.4187       49.359
    1.4188       49.407
    1.4189       49.454
    1.4190       49.502
    1.4191       49.550
    1.4192       49.598
    1.4193       49.645
    1.4194       49.693
    1.4195       49.741
    1.4196       49.788
    1.4197       49.836
    1.4198       49.884
    1.4199       49.931
    1.4200       49.979
    1.4201       50.027
    1.4202       50.074
    1.4203       50.122
    1.4204       50.169
    1.4205       50.217
    1.4206       50.264
    1.4207       50.312
    1.4208       50.359
    1.4209       50.407
    1.4210       50.454
    1.4211       50.502
    1.4212       50.549
    1.4213       50.596
    1.4214       50.644
    1.4215       50.691
    1.4216       50.738
    1.4217       50.786
    1.4218       50.833
    1.4219       50.880
    1.4220       50.928
    1.4221       50.975
    1.4222       51.022
    1.4223       51.069
    1.4224       51.116
    1.4225       51.164
    1.4226       51.211
    1.4227       51.258
    1.4228       51.305
    1.4229       51.352
    1.4230       51.399
    1.4231       51.446
    1.4232       51.493
    1.4233       51.540
    1.4234       51.587
    1.4235       51.634
    1.4236       51.681
    1.4237       51.728
    1.4238       51.775
    1.4239       51.822
    1.4240       51.869
    1.4241       51.916
    1.4242       51.963
    1.4243       52.010
    1.4244       52.057
    1.4245       52.104
    1.4246       52.150
    1.4247       52.197
    1.4248       52.244
    1.4249       52.291
    1.4250       52.338
    1.4251       52.384
    1.4252       52.431
    1.4253       52.478
    1.4254       52.524
    1.4255       52.571
    1.4256       52.618
    1.4257       52.664
    1.4258       52.711
    1.4259       52.758
    1.4260       52.804
    1.4261       52.851
    1.4262       52.897
    1.4263       52.944
    1.4264       52.990
    1.4265       53.037
    1.4266       53.083
    1.4267       53.130
    1.4268       53.176
    1.4269       53.223
    1.4270       53.269
    1.4271       53.316
    1.4272       53.362
    1.4273       53.408
    1.4274       53.455
    1.4275       53.501
    1.4276       53.548
    1.4277       53.594
    1.4278       53.640
    1.4279       53.686
    1.4280       53.733
    1.4281       53.779
    1.4282       53.825
    1.4283       53.871
    1.4284       53.918
    1.4285       53.964
    1.4286       54.010
    1.4287       54.056
    1.4288       54.102
    1.4289       54.148
    1.4290       54.194
    1.4291       54.241
    1.4292       54.287
    1.4293       54.333
    1.4294       54.379
    1.4295       54.425
    1.4296       54.471
    1.4297       54.517
    1.4298       54.563
    1.4299       54.609
    1.4300       54.655
    1.4301       54.701
    1.4302       54.746
    1.4303       54.792
    1.4304       54.838
    1.4305       54.884
    1.4306       54.930
    1.4307       54.976
    1.4308       55.022
    1.4309       55.067
    1.4310       55.113
    1.4311       55.159
    1.4312       55.205
    1.4313       55.250
    1.4314       55.296
    1.4315       55.342
    1.4316       55.388
    1.4317       55.433
    1.4318       55.479
    1.4319       55.524
    1.4320       55.570
    1.4321       55.616
    1.4322       55.661
    1.4323       55.707
    1.4324       55.752
    1.4325       55.798
    1.4326       55.844
    1.4327       55.889
    1.4328       55.935
    1.4329       55.980
    1.4330       56.026
    1.4331       56.071
    1.4332       56.116
    1.4333       56.162
    1.4334       56.207
    1.4335       56.253
    1.4336       56.298
    1.4337       56.343
    1.4338       56.389
    1.4339       56.434
    1.4340       56.479
    1.4341       56.525
    1.4342       56.570
    1.4343       56.615
    1.4344       56.660
    1.4345       56.706
    1.4346       56.751
    1.4347       56.796
    1.4348       56.841
    1.4349       56.887
    1.4350       56.932
    1.4351       56.977
    1.4352       57.022
    1.4353       57.067
    1.4354       57.112
    1.4355       57.157
    1.4356       57.202
    1.4357       57.247
    1.4358       57.292
    1.4359       57.337
    1.4360       57.382
    1.4361       57.427
    1.4362       57.472
    1.4363       57.517
    1.4364       57.562
    1.4365       57.607
    1.4366       57.652
    1.4367       57.697
    1.4368       57.742
    1.4369       57.787
    1.4370       57.832
    1.4371       57.877
    1.4372       57.921
    1.4373       57.966
    1.4374       58.011
    1.4375       58.056
    1.4376       58.101
    1.4377       58.145
    1.4378       58.190
    1.4379       58.235
    1.4380       58.279
    1.4381       58.324
    1.4382       58.369
    1.4383       58.413
    1.4384       58.458
    1.4385       58.503
    1.4386       58.547
    1.4387       58.592
    1.4388       58.637
    1.4389       58.681
    1.4390       58.726
    1.4391       58.770
    1.4392       58.815
    1.4393       58.859
    1.4394       58.904
    1.4395       58.948
    1.4396       58.993
    1.4397       59.037
    1.4398       59.082
    1.4399       59.126
    1.4400       59.170
    1.4401       59.215
    1.4402       59.259
    1.4403       59.304
    1.4404       59.348
    1.4405       59.392
    1.4406       59.437
    1.4407       59.481
    1.4408       59.525
    1.4409       59.569
    1.4410       59.614
    1.4411       59.658
    1.4412       59.702
    1.4413       59.746
    1.4414       59.791
    1.4415       59.835
    1.4416       59.879
    1.4417       59.923
    1.4418       59.967
    1.4419       60.011
    1.4420       60.056
    1.4421       60.100
    1.4422       60.144
    1.4423       60.188
    1.4424       60.232
    1.4425       60.276
    1.4426       60.320
    1.4427       60.364
    1.4428       60.408
    1.4429       60.452
    1.4430       60.496
    1.4431       60.540
    1.4432       60.584
    1.4433       60.628
    1.4434       60.672
    1.4435       60.716
    1.4436       60.759
    1.4437       60.803
    1.4438       60.847
    1.4439       60.891
    1.4440       60.935
    1.4441       60.979
    1.4442       61.023
    1.4443       61.066
    1.4444       61.110
    1.4445       61.154
    1.4446       61.198
    1.4447       61.241
    1.4448       61.285
    1.4449       61.329
    1.4450       61.372
    1.4451       61.416
    1.4452       61.460
    1.4453       61.503
    1.4454       61.547
    1.4455       61.591
    1.4456       61.634
    1.4457       61.678
    1.4458       61.721
    1.4459       61.765
    1.4460       61.809
    1.4461       61.852
    1.4462       61.896
    1.4463       61.939
    1.4464       61.983
    1.4465       62.026
    1.4466       62.070
    1.4467       62.113
    1.4468       62.156
    1.4469       62.200
    1.4470       62.243
    1.4471       62.287
    1.4472       62.330
    1.4473       62.373
    1.4474       62.417
    1.4475       62.460
    1.4476       62.503
    1.4477       62.547
    1.4478       62.590
    1.4479       62.633
    1.4480       62.677
    1.4481       62.720
    1.4482       62.763
    1.4483       62.806
    1.4484       62.849
    1.4485       62.893
    1.4486       62.936
    1.4487       62.979
    1.4488       63.022
    1.4489       63.065
    1.4490       63.108
    1.4491       63.152
    1.4492       63.195
    1.4493       63.238
    1.4494       63.281
    1.4495       63.324
    1.4496       63.367
    1.4497       63.410
    1.4498       63.453
    1.4499       63.496
    1.4500       63.539
    1.4501       63.582
    1.4502       63.625
    1.4503       63.668
    1.4504       63.711
    1.4505       63.754
    1.4506       63.797
    1.4507       63.840
    1.4508       63.882
    1.4509       63.925
    1.4510       63.968
    1.4511       64.011
    1.4512       64.054
    1.4513       64.097
    1.4514       64.139
    1.4515       64.182
    1.4516       64.225
    1.4517       64.268
    1.4518       64.311
    1.4519       64.353
    1.4520       64.396
    1.4521       64.439
    1.4522       64.481
    1.4523       64.524
    1.4524       64.567
    1.4525       64.609
    1.4526       64.652
    1.4527       64.695
    1.4528       64.737
    1.4529       64.780
    1.4530       64.823
    1.4531       64.865
    1.4532       64.908
    1.4533       64.950
    1.4534       64.993
    1.4535       65.035
    1.4536       65.078
    1.4537       65.120
    1.4538       65.163
    1.4539       65.205
    1.4540       65.248
    1.4541       65.290
    1.4542       65.333
    1.4543       65.375
    1.4544       65.417
    1.4545       65.460
    1.4546       65.502
    1.4547       65.544
    1.4548       65.587
    1.4549       65.629
    1.4550       65.672
    1.4551       65.714
    1.4552       65.756
    1.4553       65.798
    1.4554       65.841
    1.4555       65.883
    1.4556       65.925
    1.4557       65.967
    1.4558       66.010
    1.4559       66.052
    1.4560       66.094
    1.4561       66.136
    1.4562       66.178
    1.4563       66.221
    1.4564       66.263
    1.4565       66.305
    1.4566       66.347
    1.4567       66.389
    1.4568       66.431
    1.4569       66.473
    1.4570       66.515
    1.4571       66.557
    1.4572       66.599
    1.4573       66.641
    1.4574       66.683
    1.4575       66.725
    1.4576       66.767
    1.4577       66.809
    1.4578       66.851
    1.4579       66.893
    1.4580       66.935
    1.4581       66.977
    1.4582       67.019
    1.4583       67.061
    1.4584       67.103
    1.4585       67.145
    1.4586       67.186
    1.4587       67.228
    1.4588       67.270
    1.4589       67.312
    1.4590       67.354
    1.4591       67.396
    1.4592       67.437
    1.4593       67.479
    1.4594       67.521
    1.4595       67.563
    1.4596       67.604
    1.4597       67.646
    1.4598       67.688
    1.4599       67.729
    1.4600       67.771
    1.4601       67.813
    1.4602       67.854
    1.4603       67.896
    1.4604       67.938
    1.4605       67.979
    1.4606       68.021
    1.4607       68.063
    1.4608       68.104
    1.4609       68.146
    1.4610       68.187
    1.4611       68.229
    1.4612       68.270
    1.4613       68.312
    1.4614       68.353
    1.4615       68.395
    1.4616       68.436
    1.4617       68.478
    1.4618       68.519
    1.4619       68.561
    1.4620       68.602
    1.4621       68.643
    1.4622       68.685
    1.4623       68.726
    1.4624       68.768
    1.4625       68.809
    1.4626       68.850
    1.4627       68.892
    1.4628       68.933
    1.4629       68.974
    1.4630       69.016
    1.4631       69.057
    1.4632       69.098
    1.4633       69.139
    1.4634       69.181
    1.4635       69.222
    1.4636       69.263
    1.4637       69.304
    1.4638       69.346
    1.4639       69.387
    1.4640       69.428
    1.4641       69.469
    1.4642       69.510
    1.4643       69.551
    1.4644       69.593
    1.4645       69.634
    1.4646       69.675
    1.4647       69.716
    1.4648       69.757
    1.4649       69.798
    1.4650       69.839
    1.4651       69.880
    1.4652       69.921
    1.4653       69.962
    1.4654       70.003
    1.4655       70.044
    1.4656       70.085
    1.4657       70.126
    1.4658       70.167
    1.4659       70.208
    1.4660       70.249
    1.4661       70.290
    1.4662       70.331
    1.4663       70.372
    1.4664       70.413
    1.4665       70.453
    1.4666       70.494
    1.4667       70.535
    1.4668       70.576
    1.4669       70.617
    1.4670       70.658
    1.4671       70.698
    1.4672       70.739
    1.4673       70.780
    1.4674       70.821
    1.4675       70.861
    1.4676       70.902
    1.4677       70.943
    1.4678       70.984
    1.4679       71.024
    1.4680       71.065
    1.4681       71.106
    1.4682       71.146
    1.4683       71.187
    1.4684       71.228
    1.4685       71.268
    1.4686       71.309
    1.4687       71.349
    1.4688       71.390
    1.4689       71.431
    1.4690       71.471
    1.4691       71.512
    1.4692       71.552
    1.4693       71.593
    1.4694       71.633
    1.4695       71.674
    1.4696       71.714
    1.4697       71.755
    1.4698       71.795
    1.4699       71.836
    1.4700       71.876
    1.4701       71.917
    1.4702       71.957
    1.4703       71.998
    1.4704       72.038
    1.4705       72.078
    1.4706       72.119
    1.4707       72.159
    1.4708       72.199
    1.4709       72.240
    1.4710       72.280
    1.4711       72.320
    1.4712       72.361
    1.4713       72.401
    1.4714       72.441
    1.4715       72.482
    1.4716       72.522
    1.4717       72.562
    1.4718       72.602
    1.4719       72.643
    1.4720       72.683
    1.4721       72.723
    1.4722       72.763
    1.4723       72.803
    1.4724       72.843
    1.4725       72.884
    1.4726       72.924
    1.4727       72.964
    1.4728       73.004
    1.4729       73.044
    1.4730       73.084
    1.4731       73.124
    1.4732       73.164
    1.4733       73.204
    1.4734       73.244
    1.4735       73.285
    1.4736       73.325
    1.4737       73.365
    1.4738       73.405
    1.4739       73.445
    1.4740       73.485
    1.4741       73.524
    1.4742       73.564
    1.4743       73.604
    1.4744       73.644
    1.4745       73.684
    1.4746       73.724
    1.4747       73.764
    1.4748       73.804
    1.4749       73.844
    1.4750       73.884
    1.4751       73.924
    1.4752       73.963
    1.4753       74.003
    1.4754       74.043
    1.4755       74.083
    1.4756       74.123
    1.4757       74.162
    1.4758       74.202
    1.4759       74.242
    1.4760       74.282
    1.4761       74.321
    1.4762       74.361
    1.4763       74.401
    1.4764       74.441
    1.4765       74.480
    1.4766       74.520
    1.4767       74.560
    1.4768       74.599
    1.4769       74.639
    1.4770       74.678
    1.4771       74.718
    1.4772       74.758
    1.4773       74.797
    1.4774       74.837
    1.4775       74.876
    1.4776       74.916
    1.4777       74.956
    1.4778       74.995
    1.4779       75.035
    1.4780       75.074
    1.4781       75.114
    1.4782       75.153
    1.4783       75.193
    1.4784       75.232
    1.4785       75.272
    1.4786       75.311
    1.4787       75.350
    1.4788       75.390
    1.4789       75.429
    1.4790       75.469
    1.4791       75.508
    1.4792       75.547
    1.4793       75.587
    1.4794       75.626
    1.4795       75.666
    1.4796       75.705
    1.4797       75.744
    1.4798       75.784
    1.4799       75.823
    1.4800       75.862
    1.4801       75.901
    1.4802       75.941
    1.4803       75.980
    1.4804       76.019
    1.4805       76.058
    1.4806       76.098
    1.4807       76.137
    1.4808       76.176
    1.4809       76.215
    1.4810       76.254
    1.4811       76.294
    1.4812       76.333
    1.4813       76.372
    1.4814       76.411
    1.4815       76.450
    1.4816       76.489
    1.4817       76.528
    1.4818       76.567
    1.4819       76.607
    1.4820       76.646
    1.4821       76.685
    1.4822       76.724
    1.4823       76.763
    1.4824       76.802
    1.4825       76.841
    1.4826       76.880
    1.4827       76.919
    1.4828       76.958
    1.4829       76.997
    1.4830       77.036
    1.4831       77.075
    1.4832       77.113
    1.4833       77.152
    1.4834       77.191
    1.4835       77.230
    1.4836       77.269
    1.4837       77.308
    1.4838       77.347
    1.4839       77.386
    1.4840       77.425
    1.4841       77.463
    1.4842       77.502
    1.4843       77.541
    1.4844       77.580
    1.4845       77.619
    1.4846       77.657
    1.4847       77.696
    1.4848       77.735
    1.4849       77.774
    1.4850       77.812
    1.4851       77.851
    1.4852       77.890
    1.4853       77.928
    1.4854       77.967
    1.4855       78.006
    1.4856       78.045
    1.4857       78.083
    1.4858       78.122
    1.4859       78.160
    1.4860       78.199
    1.4861       78.238
    1.4862       78.276
    1.4863       78.315
    1.4864       78.353
    1.4865       78.392
    1.4866       78.431
    1.4867       78.469
    1.4868       78.508
    1.4869       78.546
    1.4870       78.585
    1.4871       78.623
    1.4872       78.662
    1.4873       78.700
    1.4874       78.739
    1.4875       78.777
    1.4876       78.816
    1.4877       78.854
    1.4878       78.892
    1.4879       78.931
    1.4880       78.969
    1.4881       79.008
    1.4882       79.046
    1.4883       79.084
    1.4884       79.123
    1.4885       79.161
    1.4886       79.199
    1.4887       79.238
    1.4888       79.276
    1.4889       79.314
    1.4890       79.353
    1.4891       79.391
    1.4892       79.429
    1.4893       79.468
    1.4894       79.506
    1.4895       79.544
    1.4896       79.582
    1.4897       79.620
    1.4898       79.659
    1.4899       79.697
    1.4900       79.735
    1.4901       79.773
    1.4902       79.811
    1.4903       79.850
    1.4904       79.888
    1.4905       79.926
    1.4906       79.964
    1.4907       80.002
    1.4908       80.040
    1.4909       80.078
    1.4910       80.116
    1.4911       80.154
    1.4912       80.192
    1.4913       80.231
    1.4914       80.269
    1.4915       80.307
    1.4916       80.345
    1.4917       80.383
    1.4918       80.421
    1.4919       80.459
    1.4920       80.497
    1.4921       80.534
    1.4922       80.572
    1.4923       80.610
    1.4924       80.648
    1.4925       80.686
    1.4926       80.724
    1.4927       80.762
    1.4928       80.800
    1.4929       80.838
    1.4930       80.876
    1.4931       80.913
    1.4932       80.951
    1.4933       80.989
    1.4934       81.027
    1.4935       81.065
    1.4936       81.103
    1.4937       81.140
    1.4938       81.178
    1.4939       81.216
    1.4940       81.254
    1.4941       81.291
    1.4942       81.329
    1.4943       81.367
    1.4944       81.405
    1.4945       81.442
    1.4946       81.480
    1.4947       81.518
    1.4948       81.555
    1.4949       81.593
    1.4950       81.631
    1.4951       81.668
    1.4952       81.706
    1.4953       81.744
    1.4954       81.781
    1.4955       81.819
    1.4956       81.856
    1.4957       81.894
    1.4958       81.932
    1.4959       81.969
    1.4960       82.007
    1.4961       82.044
    1.4962       82.082
    1.4963       82.119
    1.4964       82.157
    1.4965       82.194
    1.4966       82.232
    1.4967       82.269
    1.4968       82.307
    1.4969       82.344
    1.4970       82.381
    1.4971       82.419
    1.4972       82.456
    1.4973       82.494
    1.4974       82.531
    1.4975       82.569
    1.4976       82.606
    1.4977       82.643
    1.4978       82.681
    1.4979       82.718
    1.4980       82.755
    1.4981       82.793
    1.4982       82.830
    1.4983       82.867
    1.4984       82.905
    1.4985       82.942
    1.4986       82.979
    1.4987       83.016
    1.4988       83.054
    1.4989       83.091
    1.4990       83.128
    1.4991       83.165
    1.4992       83.202
    1.4993       83.240
    1.4994       83.277
    1.4995       83.314
    1.4996       83.351
    1.4997       83.388
    1.4998       83.425
    1.4999       83.463
    1.5000       83.500
    1.5001       83.537
    1.5002       83.574
    1.5003       83.611
    1.5004       83.648
    1.5005       83.685
    1.5006       83.722
    1.5007       83.759
    1.5008       83.796
    1.5009       83.833
    1.5010       83.870
    1.5011       83.907
    1.5012       83.944
    1.5013       83.981
    1.5014       84.018
    1.5015       84.055
    1.5016       84.092
    1.5017       84.129
    1.5018       84.166
    1.5019       84.203
    1.5020       84.240
    1.5021       84.277
    1.5022       84.314
    1.5023       84.351
    1.5024       84.388
    1.5025       84.424
    1.5026       84.461
    1.5027       84.498
    1.5028       84.535
    1.5029       84.572
    1.5030       84.609
    1.5031       84.645
    1.5032       84.682
    1.5033       84.719
    1.5034       84.756
    1.5035       84.792
    1.5036       84.829
    1.5037       84.866
    1.5038       84.903
    1.5039       84.939
    1.5040       84.976
    1.5041       85.013
    1.5042       85.049
    1.5043       85.086
    1.5044       85.123
    1.5045       85.159
    1.5046       85.196
    1.5047       85.233
    1.5048       85.269
    1.5049       85.306
    1.5050       85.343
    1.5051       85.379
    1.5052       85.416
    1.5053       85.452
    1.5054       85.489
    1.5055       85.525
    1.5056       85.562
    1.5057       85.598
    1.5058       85.635
    1.5059       85.672
    1.5060       85.708
    1.5061       85.744
    1.5062       85.781
    1.5063       85.817
    1.5064       85.854
    1.5065       85.890
    1.5066       85.927
    1.5067       85.963
    1.5068       86.000
    1.5069       86.036
    1.5070       86.072
    1.5071       86.109
    1.5072       86.145
    1.5073       86.182
    1.5074       86.218
    1.5075       86.254
    1.5076       86.291
    1.5077       86.327
    1.5078       86.363
    1.5079       86.399
_________________________
    *1) Valorile n din tabelele prezentate sunt calculate din ecuatia determinata de K. Rosenhauer pentru ICUMSA, programate si calculate de Frank G. Carpenter din cadrul UDSA si publicate in Sugar J. 33, 15 - 22 (Iunie 1970). Indicele de refractie a fost masurat la 20 grade C cu banda 0 de Na. Brix (% zaharoza per greutate) s-a obtinut prin cantarire la 20 grade C in aer la presiunea de 760 Torr (mm Hg) si umiditatea relativa de 50% . Inlocuieste tabelul anterior, 47.012, editia a 11-a, extras din Intern Sugar J.39, 22 (1937).

    METODA 4
    Masurarea zaharurilor reducatoare exprimate ca zaharuri invertite
    (metoda Institutului Berlin)

    1. Obiectul si domeniul de aplicare
    Metoda permite determinarea continutului de zaharuri reducatoare exprimate ca zaharuri invertite in zahar semialb.

    2. Definitie
    Continutul de zaharuri reducatoare exprimate ca zaharuri invertite se determina prin metoda descrisa mai jos.

    3. Principiu
    Solutia de zaharuri reducatoare este utilizata pentru reducerea unei solutii de complexe de cupru II. Oxidul de cupru I format se oxideaza cu o solutie etalon de iod al carei exces se determina prin titrare inversa cu solutie etalonata de tiosulfat de sodiu.

    4. Reactivi
    4.1. Solutie de cupru II (solutia lui Muller)
    4.1.1. Se dizolva 35 g sulfat de cupru II pentahidrat (CuSO4 5H2O) in 400 ml apa fiarta. Se lasa la racit.
    4.1.2. Se dizolva 173 g tartrat de potasiu si sodiu tetrahidrat (sare de Rochelle sau sare de Seignette, KNaC4H4O6 4H2O) si 68 g carbonat de sodiu anhidru in 500 ml apa fiarta. Se lasa la racit.
    4.1.3. Se transfera ambele solutii (4.1.1 si 4.1.2) intr-un balon gradat de un litru si se completeaza cu apa pana la un litru. Se adauga 2 g carbon activ, se agita, se lasa in repaus cateva ore si se filtreaza printr-o hartie de filtru groasa sau printr-o membrana filtranta.
    Daca in timpul conservarii apar mici cantitati de oxid de cupru I, solutia trebuie refiltrata.
    4.2. Solutie de acid acetic 5 mol/l
    4.3. Solutie de iod 0,016665 mol/l (de exemplu: 0,0333 N, 4,2258 g/l)
    4.4. Solutie de tiosulfat de sodiu 0,0333 mol/l
    4.5. Solutie de amidon: se adauga un amestec de 5 g amidon solubil in 30 ml apa la un litru de apa fiarta. Se fierbe timp de 3 minute, se lasa la racit si se adauga eventual 10 mg iodura de mercur II ca agent de conservare.

    5. Aparatura
    5.1. Balon conic cu capacitatea de 300 ml; biurete si pipete de precizie
    5.2. Baie de apa fierbinte.

    6. Mod de operare
    6.1. Se cantareste intr-un balon conic de 300 ml o parte de proba (10 g sau mai putin) continand cel mult 30 mg zahar invertit si se dizolva in aproximativ 100 ml apa.
    Se introduc 10 ml solutie de cupru II (4.1) cu ajutorul unei pipete in balonul ce contine proba. Se amesteca continutul balonului prin agitare si se introduce in baia de apa fierbinte (5.2) exact 10 minute.
    Nivelul solutiei din balonul conic trebuie sa fie de cel putin 20 mm sub nivelul apei din baia de apa. Se raceste rapid balonul intr-un jet de apa rece. In timpul acestei operatii solutia nu trebuie agitata deoarece oxigenul atmosferic va reoxida o parte din precipitatul de oxid de cupru I.
    Se adauga o solutie de 5 ml acid acetic 5 mol/l (4.2) cu ajutorul unei pipete, fara a agita, si se adauga imediat un exces (intre 20 si 40 ml) de solutie de iod 0,016665 mol/l (4.3) cu ajutorul unei biurete.
    Se agita precipitatul de cupru pana se dizolva. Se titreaza excesul de iod cu solutia de tiosulfat de sodiu 0,0333 mol/l (4.4) utilizand ca indicator solutia de amidon (4.5) ce se adauga spre finalul titrarii.
    6.2. Se efectueaza testarea oarba cu apa. Aceasta corectie se efectueaza cu orice noua solutie de cupru II (4.1). Titrarea nu trebuie sa depaseasca 0,1 ml.
    6.3. Se efectueaza un test de control la rece cu solutie de zahar. Se lasa in repaus la temperatura ambianta timp de 10 minute pentru a permite producerea unei reactii a agentilor reducatori, eventual prezenti, cum ar fi dioxidul de sulf.

    7. Prezentarea rezultatelor
    7.1. Formula si modul de calcul
    Volumul de iod utilizat = ml solutie de iod 0,016665 mol/l adaugata in exces minus solutie de tiosulfat de sodiu 0,0333 mol/l utilizata la titrare.
    Volumul (exprimat in ml) solutiei de iod 0,016665 mol/l utilizat este corectat scazand:
    7.1.1. numarul de ml utilizati la testarea oarba efectuata cu apa (6.2);
    7.1.2. numarul de ml utilizati la testarea la rece cu solutia de zahar (6.3);
    7.1.3. 2 ml pentru fiecare 10 g zaharoza prezenta in proba utilizata sau o cantitate proportionala, daca proba contine cel mult 10 g zaharoza (corectare pentru zaharoza).
    Dupa efectuarea acestor corectii fiecare ml solutie de iod (4.3) consumata corespunde unui mg de zahar invertit. Continutul de zahar invertit, exprimat in procent din proba, este dat de urmatoarea formula:

       V1
    --------,
    10 x m0

    in care: V1 = numarul de ml solutie de iod (4.3) dupa corectare;
    m0 = masa probei prelevate, exprimata in grame.

    7.2. Repetabilitate
    Diferenta dintre rezultatele celor doua determinari ale aceleiasi probe, efectuate simultan sau in succesiune rapida, in aceleasi conditii, de catre acelasi analist, nu trebuie sa depaseasca 0,02 g pentru 100 g proba.

    METODA 5
    Determinarea zaharurilor reducatoare exprimate ca zaharuri invertite
    (metoda Knight si Allen)

    1. Obiectul si domeniul de aplicare
    Metoda permite determinarea continutului de zaharuri invertite din:
    - zahar sau zahar alb;
    - zahar alb rafinat.

    2. Definitie
    Zaharurile reducatoare exprimate ca zaharuri invertite se determina prin metoda descrisa mai jos.

    3. Principiu
    Reactivul de cupru II se adauga in exces la solutia de proba, redusa; cantitatea care nu a fost redusa se titreaza invers cu solutie de EDTA.

    4. Reactivi
    4.1. Solutie acid de etilena-diamina-tetra-acetica (sare disodica) (EDTA) 0,0025 mol/l: se dizolva 0,930 g solutie de EDTA in apa si se completeaza cu apa pana la un litru.
    4.2. Solutie de indicator murexid: se adauga 0,25 g murexid la 50 ml apa si se amesteca cu 20 ml solutie apoasa de albastru de metil 0,2 g/100 l.
    4.3. Reactiv alcalin de cupru: se dizolva 25 g carbonat de sodiu anhidru si 25 g tartrat de sodiu si potasiu tetrahidrat in aproximativ 600 ml apa continand 40 ml hidroxid de sodiu 1 mol/l. Se dizolva 6 g sulfat de cupru II pentahidrat (CuSO4 5H2O) in aproximativ 100 ml apa si se adauga la solutia de tartrat. Se dilueaza cu apa pana la un litru.
    N.B. Solutia are o durata de conservare limitata (o saptamana).
    4.4. Solutie etalon de zahar invertit: se dizolva 23,750 g zaharoza pura (4.5) in aproximativ 120 ml apa, intr-un balon gradat cu capacitatea de 250 ml, la care se adauga 9 ml acid clorhidric (csi = 1,16) si se lasa in repaus 8 zile la temperatura ambianta. Se completeaza solutia cu 250 ml si se verifica finalizarea hidrolizei cu un polarimetru sau zaharimetru intr-o eprubeta de 20 mm. Valoarea trebuie sa fie urmatoarea: 11,80 grade +/- 0,05 grade S (vezi nota de la pct. 8). Se introduc cu pipeta din aceasta solutie 200 ml intr-un balon gradat de 2.000 ml. Se dilueaza cu apa si in timpul agitarii (pentru a se evita producerea alcalinitatii locale excesive) se adauga 71,4 ml solutie hidroxid de sodiu (1 mol/l) in care s-au dizolvat 4 g acid benzoic. Se completeaza pana la 2.000 ml pentru a se obtine o solutie de zahar invertit 1 g/100 ml. pH-ul solutiei trebuie sa fie aproximativ 3.
    Aceasta solutie concentrata stabila trebuie diluata imediat inainte de utilizare.
    4.5. Zaharoza pura: o proba de zaharoza pura cu un continut de zahar invertit mai mic de 0,001 g/100 g.

    5. Aparatura
    5.1. Eprubete, 150 x 20 mm
    5.2. Platan de portelan alb
    5.3. Balanta analitica, cu o precizie de 0,1 mg.

    6. Mod de operare
    6.1. Se dizolva in eprubeta (5.1) 5 g proba de zahar in 5 ml apa rece. Se adauga 2 ml reactiv de cupru (4.3) si se amesteca. Se introduce eprubeta intr-o baie de apa fierbinte timp de 5 minute si apoi se raceste in apa rece.
    6.2. Se transfera cantitativ solutia din eprubeta in platanul de portelan alb (5.2) clatind eprubeta cu cativa ml apa. Se adauga trei picaturi de indicator (4.2) si se titreaza cu solutie de EDTA (4.1). V0 reprezinta numarul de ml solutie de EDTA utilizati pentru titrare.
    Inainte de punctul final solutia trece din verde in cenusiu, avand culoarea purpurie la punctul final. Culoarea purpurie dispare lent deoarece se produce oxidarea oxidului de cupru I in oxid de cupru II la o viteza dependenta de concentratia cuprului redus prezent. Punctul final al titrarii trebuie atins rapid.
    6.3. Se traseaza o curba de etalonare prin adaugarea cantitatilor cunoscute de zahar invertit (solutia 4.4 diluata in mod corespunzator) la 5 g zaharoza pura (4.5) si se adauga apa suficient de rece astfel incat sa se adauge in total 5 ml solutie. Se traseaza valorile de titrare (in ml) in functie de procentul de zahar invertit adaugat la 5 g zaharoza: graficul rezultat reprezinta o linie dreapta ce corespunde intervalului 0,001 - 0,019 g/100 g zahar invertit pentru 100 g proba.

    7. Prezentarea rezultatelor
    7.1. Metoda de calcul
    Se citeste pe curba de etalonare procentul de zahar invertit ce corespunde valorii V0 ml solutie de EDTA determinata la analizarea probei.
    7.2. Pentru concentratii de zahar invertit mai mari de 0,017 g la 100 g proba, dimensiunea probei prelevate la sectiunea "Mod de operare" (6.1) trebuie sa se reduca in mod corespunzator; totusi proba de analizat trebuie completata cu 5 g zaharoza pura (4.5).
    7.3. Repetabilitate
    Diferenta dintre rezultatele celor doua determinari ale aceleiasi probe, efectuate simultan sau in succesiune rapida, in aceleasi conditii, de catre acelasi analist, nu trebuie sa depaseasca 0,005 g pentru 100 g proba.

    8. Nota:
    Pentru transformarea grade S in grade polarimetrice de arc, se imparte la 2,889 (eprubete cu precizia de 200 mm; sursa de lumina consta dintr-o lampa cu vapori de sodiu; aparatul trebuie instalat intr-o incapere unde temperatura trebuie mentinuta in jur de 20 grade C).

    METODA 6
    Determinarea zaharurilor reducatoare in zahar invertit sau echivalent dextroza
    (metoda Luff-Schoorl)

    1. Obiectul si domeniul de aplicare
    Metoda permite determinarea:
    1.1. continutului de zaharuri reducatoare exprimate in zahar invertit din:
    - solutie de zahar;
    - solutie de zahar alb;
    - solutie de zahar invertit;
    - solutie de zahar invertit alb;
    - sirop de zahar invertit;
    - sirop de zahar invertit alb;
    1.2. continutului de zaharuri reducatoare, exprimat si calculat (pe baza de substanta uscata) in echivalent dextroza din:
    - sirop de glucoza;
    - sirop de glucoza concentrat;
    1.3. continutului de zaharuri reducatoare exprimat in D-glucoza din:
    - dextroza monohidrata;
    - dextroza anhidra.

    2. Definitie
    Continutul de zaharuri reducatoare exprimate sau calculate in zahar invertit, D-glucoza sau echivalent dextroza se determina prin metoda de mai jos.

    3. Principiu
    Zaharurile reducatoare din proba (se limpezeste eventual) se incalzesc pana la punctul de fierbere in conditii standardizate in prezenta unei solutii de cupru II, partial redusa in cupru I. Excesul de cupru II se determina ulterior prin iodometrie.

    4. Reactivi
    4.1. Solutie Carrez I: se dizolva in apa 21,95 g acetat de zinc dihidrat [Zn(CH3COO)2 2H2O] sau 24 g acetat de zinc trihidrat [Zn(CH3COO)2 3H2O] si 3 ml acid acetic glacial si se completeaza cu apa pana la 100 ml.
    4.2. Solutie Carrez II: se dizolva in apa 10,6 g hexacianoferat II de potasiu trihidrat K4 [Fe(CN)6] 3H2O si se completeaza cu apa pana la 100 ml.
    4.3. Reactiv Luff-Schoorl: se prepara urmatoarele solutii:
    4.3.1. Solutie sulfat de cupru II: se dizolva 25 g sulfat de cupru II pentahidrat (CuSO4 5H2O) neferos in 100 ml apa.
    4.3.2. Solutie de acid citric: se dizolva 50 g acid citric monohidrat (C6H8O7 H2O) in 50 ml apa.
    4.3.3. Solutie carbonat de sodiu: se dizolva 143,8 g solutie de carbonat de sodiu anhidru in aproximativ 300 ml apa calda si se lasa la racit.
    4.3.4. Se adauga solutie de acid citric (4.3.2) in solutie de carbonat de sodiu (4.3.3) intr-un balon gradat cu capacitatea de un litru, agitand incet pana la disparitia degajarilor gazoase si apoi se adauga solutie de sulfat de cupru II (4.3.1) si se completeaza cu apa pana la 1.000 ml. Se lasa solutia in repaus peste noapte si apoi se filtreaza daca este necesar. Se verifica molaritatea reactivului astfel obtinut prin metoda descrisa la pct. 6.1 (0,1 mol/l Cu; Na2CO3 1 mol/l).
    4.4. Solutie tiosulfat de sodiu, 0,1 mol/l
    4.5. Solutie de amidon: la un litru de apa fiarta se adauga un amestec de 5 g solutie de amidon solubil in 30 ml apa. Se fierbe timp de 3 minute, se lasa la racit si se adauga eventual 10 mg iodura de mercur II ca agent de conservare.
    4.6. Acid sulfuric, 3 mol/l
    4.7. Solutie iodura de potasiu, 30% (m/v)
    4.8. Granule de piatra ponce fierte in acid clorhidric, spalate pana la disparitia aciditatii cu apa si apoi uscate
    4.9. Izopentanol
    4.10. Hidroxid de sodiu, 0,1 mol/l
    4.11. Acid clorhidric, 0,1 mol/l
    4.12. Solutie de fenolftaleina, 1% (m/v) in etanol.

    5. Aparatura
    5.1. Balon conic, 300 ml, prevazut cu un condensator cu reflux
    5.2. Cronometru.

    6. Mod de operare
    6.1. Controlul reactivului Luff-Schoorl (4.3)
    6.1.1. Se adauga la 25 ml reactiv Luff-Schoorl (4.3) 3 g iodura de potasiu si 25 ml acid sulfuric 3 mol/l (4.6).
    Se titreaza cu tiosulfat de sodiu 0,1 mol/l (4.4) utilizand solutie de amidon (4.5) ca indicator adaugat spre finalul titrarii. Daca cantitatea de tiosulfat de sodiu 0,1 mol/l utilizata nu este de 25 ml, trebuie preparat un reactiv nou.
    6.1.2. Se introduc cu pipeta 10 ml reactiv intr-un balon gradat de 1.000 ml si se completeaza cu apa.
    Se introduc cu pipeta 10 ml reactiv diluat in 25 ml acid clorhidric 0,1 mol/l (4.11) intr-un balon conic si se incalzeste timp de o ora intr-o baie de apa fierbinte. Se raceste, se completeaza pana la volumul initial cu apa proaspat fiarta si se titreaza cu hidroxid de sodiu 0,1 mol/l (4.10) utilizand fenolftaleina (4.12) ca indicator. Volumul de hidroxid de sodiu 0,1 mol/l (4.10) utilizat trebuie sa fie intre 5,5 si 6,5 ml.
    6.1.3. Se titreaza 10 ml reactiv diluat (6.1.2) cu acid clorhidric 0,1 mol/l (4.11) utilizand fenolftaleina (4.12) ca indicator. Punctul final se caracterizeaza prin disparitia culorii violet.
    Volumul de acid clorhidric 0,1 mol/l (4.11) utilizat trebuie sa fie intre 6 si 7,5 ml.
    6.1.4. pH-ul reactivului Luff-Schoorl trebuie sa fie intre 9,3 si 9,4 la 20 grade C.
    6.2. Prepararea solutiei
    6.2.1. Se masoara cu o precizie de 1 mg, 5 g proba si se transfera cantitativ intr-un balon gradat de 250 ml, se adauga 200 ml apa. Se limpezeste optional prin adaugarea a 5 ml solutie Carrez I (4.1), 5 m solutie Carrez II (4.2). Se agita dupa fiecare adaugare. Se completeaza pana la 250 ml cu apa. Se amesteca bine. Optional se filtreaza.
    6.2.2. Se dilueaza o solutie (6.2.1) astfel incat 25 ml solutie sa contina cel putin 15 mg si cel mult 60 mg zaharuri reducatoare exprimate ca glucoza.
    6.3. Titrare prin metoda Luff-Schoorl
    Se introduc cu pipeta 25 ml reactiv Luff-Schoorl (4.3) intr-un balon conic de 300 ml (5.1). Se adauga cu pipeta 25 ml solutie de zahar (6.2.2) in balonul conic si se introduc doua granule de piatra ponce (4.8). Se potriveste un condensator cu reflux la balonul conic (5.1) si se plaseaza imediat aparatul pe o panza de sarma prevazuta cu o placa de azbest deasupra unei flacari Bunsen. Panza va avea o deschidere in partea de azbest al carei diametru corespunde diametrului partii inferioare a balonului conic. Se incalzeste fluidul pana la atingerea punctului de fierbere timp de aproximativ doua minute si incepand din acel moment se fierbe usor exact 10 minute. Se raceste imediat in apa rece si dupa 5 minute se titreaza dupa cum urmeaza:
    Se adauga 10 ml solutie iodura de potasiu (4.7) apoi se adauga imediat, cu atentie (datorita riscului formarii unei spume abundente), 25 ml acid sulfuric 3 mol/l (4.6). Se titreaza cu solutie de tiosulfat de sodiu 0,1 mol/l (4.4) pana cand solutia devine aproape incolora, apoi se adauga cativa ml solutie de amidon (4.5) ca indicator si se continua titrarea pana la disparitia culorii albastre.
    Se efectueaza un test de control utilizand 25 ml apa in loc de 25 ml solutie de zahar (6.2.2).

    7. Prezentarea rezultatelor
    7.1. Formula si modul de calcul
    Din tabelul de mai jos se stabileste (optional) cantitatea de glucoza sau zahar invertit in mg, corespunzand diferentei dintre valorile a doua titrari succesive, exprimate in ml de tiosulfat de sodiu 0,1 mol/l.
    Se exprima rezultatul in procent (m/m) de zahar invertit sau D-glucoza in raport cu substanta uscata.
    7.2. Repetabilitate
    Diferenta dintre rezultatele celor doua determinari ale aceleiasi probe, efectuate simultan sau in succesiune rapida, in aceleasi conditii, de catre acelasi analist, nu trebuie sa depaseasca 0,2 ml.

    8. Nota:
    Este recomandabila adaugarea, inainte de acidifiere cu acid sulfuric, a aproximativ 1 ml izopentanol (4.9) pentru evitarea formarii spumei.
    Tabel de valori in functie de reactivul Luff-Schoorl
 _____________________________________________
 0,1 mol/l   Glucoza, fructoza, zahar invertit
 Na2S2O3                  C6H12O6
 _____________________________________________
     ml              mg          diferenta
 _____________________________________________
     1              2,4
     2              4,8             2,4
     3              7,2             2,4
     4              9,7             2,5
     5             12,2             2,5
     6             14,7             2,5
     7             17,2             2,5
     8             19,8             2,6
     9             22,4             2,6
    10             25,0             2,6
    11             27,6             2,6
    12             30,3             2,7
    13             33,0             2,7
    14             35,7             2,7
    15             38,5             2,8
    16             41,3             2,8
    17             44,2             2,9
    18             47,1             2,9
    19             50,0             2,9
    20             53,0             3,0
    21             56,0             3,0
    22             59,1             3,1
    23             62,2             3,1
 _____________________________________________

    METODA 7
    Determinarea zaharurilor reducatoare exprimate ca zahar invertit
    (modificarea volumului constant Lane si Eynon)

    1. Obiectul si domeniul de aplicare
    Metoda permite determinarea zaharurilor reducatoare, exprimate ca zahar invertit, din:
    - solutie de zahar;
    - solutie de zahar alb;
    - solutie de zahar invertit;
    - solutie de zahar invertit alb;
    - sirop de zahar invertit;
    - sirop de zahar invertit alb.

    2. Definitie
    Continutul de zaharuri reducatoare exprimate ca zahar invertit se determina prin metoda descrisa mai jos.

    3. Principiu
    Proba se titreaza la punctul de fierbere in functie de un volum specificat din solutia Fehling, utilizand albastru de metil ca indicator intern.

    4. Reactivi
    4.1. Solutia Fehling:
    4.1.1. Solutie A:
    Se dizolva 69,3 g sulfat de cupru II pentahidrat (CuSO4 5H2O) in apa si se completeaza cu apa pana la 1.000 ml.
    4.1.2. Solutie B:
    Se dizolva 346 g tartrat dublu de potasiu si sodiu tetrahidrat (KNaC4H4O6 4H2O) cu 100 g hidroxid de sodiu in apa si se completeaza cu apa pana la 1.000 ml. Solutia limpede trebuie decantata de sedimentele care se pot forma din cand in cand.

    NOTA:
    Aceste doua solutii trebuie pastrate in sticle de culoare bruna sau portocalie.

    4.2. Solutie de hidroxid de sodiu, 1 mol/l.
    4.3. Solutie etalon de zahar invertit: se dizolva 23,750 g zaharoza pura in aproximativ 120 ml apa intr-un balon gradat de 250 ml, la care se adauga 9 ml acid clorhidric (csi = 1,16), si se lasa in repaus 8 zile la temperatura ambianta. Se completeaza solutia cu 250 ml si se verifica finalizarea hidrolizei cu un polarimetru sau zaharimetru intr-o eprubeta de 200 mm. Valoarea trebuie sa fie urmatoarea: 11,80 grade +/- 0,05 grade S (vezi nota de la pct. 8). Se introduc cu ajutorul pipetei 200 ml din aceasta solutie intr-un balon gradat de 2.000 ml. Se dilueaza cu apa si in timpul agitarii (pentru a se evita producerea alcalinitatii locale excesive) se adauga 71,4 ml solutie hidroxid de sodiu (1 mol/l) in care s-au dizolvat 4 g acid benzoic. Se completeaza cu apa pana la 2.000 ml pentru a se obtine o solutie de zahar invertit 1 g/100 ml. pH-ul solutiei trebuie sa fie aproximativ 3.
    Aceasta solutie concentrata stabila ar trebui diluata chiar inainte de utilizare.
    Pentru obtinerea unei solutii de zahar invertit de 0,25 g/100 ml se umple un balon gradat de 250 ml pana la reper cu o solutie invertita de 1 g/100 ml la 20 grade C. Se spala continutul balonului, se varsa intr-un balon gradat de 1.000 ml si se dilueaza din nou pana la reper cu apa la 20 grade C.
    4.4. Solutie albastru de metil, 1 g/100 ml.

    5. Aparatura
    5.1. Baloane de fierbere cu gatul ingust, 500 ml
    5.2. Biureta de 50 ml cu robinet, gradata la 0,05 ml
    5.3. Pipete gradate la 20, 25 si 50 ml
    5.4. Baloane gradate cu un reper de 250, 1.000 si 2.000 ml
    5.5. Un dispozitiv de incalzire care permite mentinerea fierberii conform conditiilor descrise la pct. 6.1, permitand observarea modificarii culorii la punctul final fara a necesita indepartarea balonului de fierbere (5.1) de la sursa de caldura.
    5.6. Cronometru.

    6. Mod de operare
    6.1. Standardizarea solutiei Fehling
    6.1.1. Se introduc cu pipeta 50 ml solutie B (4.1.2) si apoi 50 ml solutie A (4.1.1) intr-un pahar de laborator curat si se amesteca bine.
    6.1.2. Se clateste biureta si se umple cu 0,25% (0,25 g/100 ml) solutie etalon de zahar invertit (4.3).
    6.1.3. Se introduce cu pipeta cotata de 20 ml amestec de solutii A si B (6.1.1) intr-un balon de fierbere de 500 ml (5.1). Se adauga 15 ml apa in balon. Se varsa din biureta 39 ml solutie de zahar invertit, se adauga o cantitate mica de granule de piatra ponce si se amesteca continutul balonului agitand usor.
    6.1.4. Se incalzesc balonul si continutul pana la fierbere si se lasa sa fiarba exact doua minute; balonul nu trebuie indepartat de la sursa de caldura pana la finalul operatiei si nici fierberea nu trebuie oprita.
    Se adauga 3 sau 4 picaturi de solutie de albastru de metil (4.4) la finalul celor 2 - 3 minute din perioada de fierbere; solutia trebuie sa aiba o culoare albastra definita.
    6.1.5. Se continua standardizarea golind din biureta o solutie etalon de zahar invertit in picaturi mici, initial de 0,2 ml, apoi de 0,1 ml si in final in picaturi, pana se atinge punctul final, adica pana la disparitia culorii rosiatice asociate unei suspensii de oxid de cupru I.
    6.1.6. Punctul final trebuie atins dupa 3 minute de la inceperea fierberii solutiei. Titrul final V0 se va situa intre 39 si 41 ml. Daca V0 depaseste aceste limite, se ajusteaza concentratia de cupru a solutiei A (4.1.1) si se repeta procesul de standardizare.
    6.2. Prepararea probei
    Proba trebuie concentrata astfel incat sa contina intre 250 si 400 mg zaharuri invertite la 100 ml.
    6.3. Test preliminar
    6.3.1. Trebuie efectuat un test preliminar astfel incat cantitatea de apa ce trebuie adaugata la 20 ml amestec de solutii A si B sa fie suficienta pentru obtinerea volumului final de 75 ml dupa titrare.
    Se efectueaza aceeasi procedura descrisa la pct. 6.1.4, cu conditia ca proba sa fie utilizata in locul solutiei etalon de zahar invertit, de exemplu se introduc 25 ml de proba din biureta in balon, se adauga 15 ml apa si solutia se lasa sa fiarba exact doua minute, apoi se titreaza pana ce se atinge punctul final conform pct. 6.1.5.
    6.3.2. Daca persista culoarea rosiatica dupa adaugarea solutiei albastru de metil, proba devine prea concentrata. In acest caz se abandoneaza testul si se incepe unul nou, utilizand o proba mai putin concentrata.
    Daca sunt necesari mai mult de 50 ml solutie de analizat pentru obtinerea culorii rosiatice, trebuie utilizata o solutie mai concentrata.
    Se calculeaza cantitatea de apa ce trebuie adaugata, scazand din 75 ml volumele de solutie Fehling amestecate (20 ml) si cele de proba.
    6.4. Analiza finala a probei
    6.4.1. Se introduc cu ajutorul unei pipete intr-un balon de fierbere 20 ml solutie Fehling amestecata si o cantitate de apa determinata conform pct. 6.3.
    6.4.2. Se adauga din biureta titrul observat al probei (conform pct. 6.3), mai putin 1 ml. Se adauga cateva granule de piatra ponce, se amesteca continutul balonului prin agitare, se fierb balonul si continutul sau si se titreaza conform descrierii de la pct. 6.3. Punctul final trebuie atins intr-un minut din momentul adaugarii solutiei de albastru de metil. Titrul final = V1.

    7. Prezentarea rezultatelor
    7.1. Formula si modul de calcul
    Continutul de zaharuri reducatoare exprimate ca zahar invertit este dat de urmatoarea formula:

    % zaharuri reducatoare           V0 x 25 x f
    (exprimate ca zahar invertit) = -------------,
                                      C0 x V1

    in care:
    C0 = concentratia probei exprimata in g/100 ml;
    V0 = volumul exprimat in ml al solutiei titrate de zaharuri invertite, utilizata in etalonare;
    V1 = volumul exprimat in ml al solutiei de proba, utilizata pentru analiza precisa descrisa la pct. 6.4.2;
    f = factorul de corectie utilizat la stabilirea concentratiei de zaharoza din solutia de proba.
    Valorile sunt prezentate in tabelul de mai jos:
 _______________________________
  Zaharoza          Factorul de
  (g in amestecul   corectie
  la fierbere)        f
 _______________________________
         0           1,000
         0,5         0,982
         1           0,971
         1,5         0,962
         2           0,954
         2,5         0,946
         3           0,939
         3,5         0,932
         4           0,926
         4,5         0,920
         5           0,915
         5,5         0,910
         6           0,904
         6,5         0,898
         7           0,893
         7,5         0,888
         8           0,883
         8,5         0,878
         9           0,874
         9,5         0,869
         10          0,864
 _______________________________

    Corectiile pentru diferite continuturi de zaharoza din solutia de proba pot fi calculate din tabel prin interpolare.

    NOTA:
    Concentratia aproximativa de zaharoza poate fi determinata prin scaderea concentratiei de solide dizolvate datorita zaharului invertit (se estimeaza pentru acest calcul ca f = 1) din concentratia totala de solide dizolvate, exprimata ca zaharoza, obtinuta din indicele de refractie al solutiei cu ajutorul metodei 3.

    7.2. Repetabilitate
    Diferenta dintre rezultatele celor doua determinari ale aceleiasi probe, efectuate simultan sau in succesiune rapida, in aceleasi conditii, de catre acelasi analist, nu trebuie sa depaseasca 1,0% din media lor aritmetica.

    8. Nota:
    Pentru transformarea grade S in grade polarimetrice de arc, se imparte la 2,889 (eprubete cu precizia de 200 mm; sursa de lumina consta dintr-o lampa cu vapori de sodiu; aparatul trebuie instalat intr-o incapere unde temperatura trebuie mentinuta in jur de 20 grade C).

    METODA 8
    Determinarea echivalentului in dextroza
    (constanta Lane si Eynon)

    1. Obiectul si domeniul de aplicare
    Metoda permite determinarea echivalentului in dextroza din:
    - sirop de glucoza;
    - sirop de glucoza concentrat;
    - dextroza monohidrata;
    - dextroza anhidra.

    2. Definitie
    2.1. Puterea reducatoare - continutul de zaharuri reducatoare exprimate ca dextroza anhidra (D-glucoza) si calculate in procent din masa probei se obtine prin metoda descrisa mai jos.
    2.2. Echivalent in dextroza - puterea reducatoare calculata in procent raportat la masa substantei uscate.

    3. Principiu
    Solutia de analizat se titreaza la punctul de fierbere in raport cu un volum determinat de solutie Fehling, utilizand albastru de metil ca indicator intern.

    4. Reactivi
    4.1. Solutia Fehling:
    4.1.1. Solutia A:
    Se dizolva 69,3 g sulfat de cupru II pentahidrat (CuSO4 5H2O) in apa si se completeaza cu apa pana la 1.000 ml intr-un balon gradat.
    4.1.2. Solutie B:
    Se dizolva 346 g tartrat dublu de potasiu si sodiu tetrahidrat (KNaC4H4O6 4H2O) cu 100 g hidroxid de sodiu in apa si se completeaza cu apa pana la 1.000 ml. Solutia limpede trebuie decantata de toate sedimentele care se pot forma din cand in cand.

    NOTA:
    Cele doua solutii (4.1.1 si 4.1.2) trebuie conservate in sticle de culoare bruna sau portocalie.

    4.1.3. Prepararea solutiei Fehling
    Se introduc cu pipeta 50 ml solutie B (4.1.2) si apoi 50 ml solutie A (4.1.1) intr-un pahar de laborator curat si se amesteca bine.

    NOTA:
    Solutia Fehling nu se conserva, ci se improspateaza zilnic si se etaloneaza conform pct. 6.1.

    4.2. Dextroza anhidra (D-glucoza) (C6H12O6)
    Inainte de utilizare produsul se va usca intr-un cuptor in vid timp de 4 ore la 100 +/- 1 grade C sau mai putin si la o presiune interna de aproximativ 10 kPa (103 mbar).
    4.3. Solutie etalon de dextroza, 0,600 g/100 ml
    Se cantaresc cu o precizie de 0,1 mg 0,6 g dextroza anhidra (4.2), se dizolva in apa, se transfera solutia cantitativ intr-un balon gradat de 100 ml (5.4), se dilueaza pana la reper si se amesteca.
    Solutia trebuie sa fie proaspat preparata in fiecare zi de utilizare.
    4.4. Solutie albastru de metil, 0,1 g/100 ml
    Se dizolva 0,1 g albastru de metil in 100 ml apa.

    5. Aparatura
    5.1. Baloane de fierbere cu gatul ingust, 250 ml
    5.2. Biureta de 50 ml cu robinet, gradata la 0,05 ml
    5.3. Pipete gradate de 25 si 50 ml
    5.4. Baloane gradate de 100 ml si 500 ml
    5.5. Un dispozitiv de incalzire care permite mentinerea fierberii conform conditiilor descrise la pct. 6.1, permitand observarea modificarii culorii la punctul final fara necesitatea indepartarii balonului de fierbere (5.1) de la sursa de caldura (vezi pct. 6.1, nota 3).
    5.6. Cronometru.

    6. Mod de operare
    6.1. Etalonarea solutiei Fehling
    6.1.1. Se introduc cu ajutorul unei pipete 25 ml solutie Fehling (4.1.3) intr-un balon de fierbere curat si uscat (5.1).
    6.1.2. Se umple biureta (5.2) cu solutie etalon de dextroza (4.3) si se regleaza meniscul la diviziunea zero.
    6.1.3. Se transfera din biureta in balonul de fierbere (5.1) 18 ml solutie etalon de dextroza (4.3). Se agita balonul pana se amesteca continutul.
    6.1.4. Se plaseaza balonul de fierbere pe dispozitivul de incalzire (5.5), in prealabil reglat astfel incat fierberea sa inceapa in 120 +/- 15 secunde.
    Dispozitivul de incalzire nu trebuie reglat in timpul intregului proces de titrare (vezi nota 1).
    6.1.5. La inceperea fierberii se porneste cronometrul de la zero.
    6.1.6. Se fierbe continutul balonului timp de 120 de secunde, urmarind cronometrul.
    Se adauga 1 ml solutie albastru de metil (4.4) spre finalul acestei perioade.
    6.1.7. Dupa continuarea fierberii timp de 120 de secunde (dupa cronometru) se adauga solutia etalon de dextroza din biureta (6.1.2) in balonul de fierbere (5.1), in picaturi de 0,5 ml, pana ce dispare culoarea solutiei albastru de metil (vezi notele 2 si 3). Se noteaza volumul total al solutiei etalon de dextroza adaugate, inclusiv adaosul anterior de 0,5 ml picaturi (X ml).
    6.1.8. Se repeta operatiile de la pct. 6.1.1 si 6.1.2.
    6.1.9. Se introduce din biureta intr-un balon de fierbere (5.1) un volum de solutie etalon de dextroza egal cu (X - 0,3) ml.
    6.1.10. Se repeta operatiile de la pct. 6.1.4, 6.1.5 si 6.1.6.
    6.1.11. Dupa continuarea fierberii timp de 120 de secunde (dupa cronometru) se adauga solutia etalon de dextroza din biureta in balonul de fierbere (5.1), initial in 0,2 ml picaturi si in final picatura cu picatura, pana dispare culoarea solutiei albastru de metil.
    Spre finalul acestui proces timpul dintre doua adaugari succesive de solutie etalon de dextroza trebuie sa fie intre 10 si 15 secunde.
    Aceste adaugari se efectueaza in 60 de secunde, astfel incat timpul total de fierbere sa nu depaseasca 180 de secunde. Poate fi necesara o a treia titrare cu un adaos initial de solutie etalon de dextroza (6.1.9) in cantitate putin mai mare si stabilita in mod corespunzator pentru obtinerea rezultatului dorit.
    6.1.12. Se noteaza volumul (V0 ml) solutiei etalon de dextroza utilizat pana la punctul final al titrarii (vezi nota 4).
    6.1.13. V0 trebuie sa aiba valoarea cuprinsa intre 9 si 21 ml solutie etalon de dextroza (4.3).
    Daca V0 depaseste aceste limite, se stabileste concentratia solutiei Fehling A (4.1.1) in mod corespunzator si se repeta procesul de titrare.
    6.1.14. Pentru titrarea zilnica a solutiei Fehling, dat fiind ca volumul V0 se cunoaste cu precizie, este necesara o singura titrare, utilizand un adaos initial de (V0 - 0,5) ml solutie etalon de dextroza.

    NOTA 1:
    Este necesar ca o data inceputa fierberea, degajarea vaporilor sa fie vie si continua in timpul intregului proces de titrare, ceea ce permite evitarea pe cat posibil a patrunderii aerului in balonul de titrare, avand drept consecinta reoxidarea continutului sau.

    NOTA 2:
    Trecerea culorii albastru de metil in alta culoare este mai usor de observat in straturile superioare si in meniscul continutului balonului de titrare, care sunt relativ fara precipitat de oxid de cupru I rosu. Trecerea din aceasta culoare este mai vizibila la lumina indirecta. Este utila plasarea unui ecran alb in spatele balonului de titrare.

    NOTA 3:
    Biureta gradata trebuie izolata cat mai mult posibil de sursa de caldura in timpul procesului de determinare.

    NOTA 4:
    Avand in vedere ca intotdeauna trebuie tinut cont de factorul individual, fiecare operator va efectua propria titrare de standardizare si va utiliza propria valoare V0 in calcul (7.1).

    6.2. Examinarea preliminara a probei preparate
    6.2.1. Cu exceptia cazului in care puterea reducatoare (2.1) a probei preparate se cunoaste cu aproximatie, este necesara efectuarea unei operatii preliminare in vederea obtinerii valorii sale aproximative pentru calcularea masei partii de proba (6.3).
    Aceasta operatie se efectueaza dupa cum urmeaza:
    6.2.2. Se prepara o solutie de 2% m/v, Z avand o valoare estimativa.
    6.2.3. Se repeta operatia de la pct. 6.1.2, utilizand solutia proba (6.2.2) in locul solutiei etalon de dextroza.
    6.2.4. Se repeta operatia de la pct. 6.1.1.
    6.2.5. Se repeta operatia de la pct. 6.1.3, utilizand 10 ml solutie proba in loc de 18 ml solutie etalon de dextroza.
    6.2.6. Se repeta operatia de la pct. 6.1.4.
    6.2.7. Se incalzeste continutul balonului pana la fierbere. Se adauga 1 ml solutie albastru de metil (4.4).
    6.2.8. Imediat dupa inceperea fierberii, se porneste cronometrul (5.6) de la zero si se incepe adaugarea unui ml de solutie proba la intervale de aproximativ 10 secunde din biureta in balon pana la disparitia culorii de albastru de metil.
    Se noteaza volumul total al solutiei proba adaugate, inclusiv adaosul anterior (Y ml).
    6.2.9. Y nu trebuie sa depaseasca 50 ml. Daca depaseste valoarea respectiva, se mareste concentratia solutiei proba si se repeta procesul de titrare.
    6.2.10. Puterea reducatoare aproximativa a probei preparate, exprimata in procent raportat la masa, este data de urmatoarea formula:

    60 x V0
    -------
     Y x Z

    6.3. Proba
    Se cantareste cu o precizie de 0,1 mg o cantitate de proba preparata (mg) care contine intre 2,85 si 3,15 g zaharuri reducatoare, exprimate ca dextroza anhidra (D-glucoza), utilizand in calcul fie cifra aproximativ cunoscuta pentru puterea reducatoare (2.1), fie cifra aproximativa obtinuta la pct. 6.2.10.
    6.4. Solutia probei
    Se dizolva proba in apa si se completeaza cu apa pana la 500 ml intr-un balon gradat.
    6.5. Determinare
    6.5.1. Se repeta operatia de la pct. 6.1.1.
    6.5.2. Se umple biureta (5.2) cu solutia proba (6.4) si se regleaza meniscul pana la diviziunea zero.
    6.5.3. Se introduc 18,5 ml proba din biureta in balonul de fierbere. Se agita balonul pentru amestecarea continutului.
    6.5.4. Se repeta operatia de la pct. 6.1.4.
    6.5.5. Se repeta operatia de la pct. 6.1.5.
    6.5.6. Se repeta operatia de la pct. 6.1.6.
    6.5.7. Se repeta operatia de la pct. 6.1.7, utilizand proba in locul solutiei etalon de dextroza.
    6.5.8. Se repeta operatia de la pct. 6.1.8.
    6.5.9. Se repeta operatia de la pct. 6.1.9, utilizand proba in locul solutiei etalon de dextroza.
    6.5.10. Se repeta operatia de la pct. 6.1.10.
    6.5.11. Se repeta operatia de la pct. 6.1.11, utilizand proba in locul solutiei etalon de dextroza.
    6.5.12. Se noteaza volumul (V1) probei utilizate la punctul final al titrarii.
    6.5.13. V1 trebuie sa aiba valorile cuprinse intre 19 si 21 ml solutie proba.
    Daca V1 depaseste aceste limite, se stabileste concentratia probei in mod corespunzator si se repeta operatia de la pct. 6.5.1 - 6.5.12.
    6.5.14. Se efectueaza doua determinari ale aceleiasi probe.
    6.6. Continutul de substanta uscata
    Se determina continutul de substanta uscata al probei, utilizand metoda 2.

    7. Prezentarea rezultatelor
    7.1. Formula si modul de calcul
    7.1.1. Puterea reducatoare
    Puterea reducatoare, exprimata in procent in raport cu masa probei, este data de urmatoarea formula:

    300 x V0
    --------,
     M x V1

    in care:
    V0 = volumul exprimat in ml al solutiei etalon de dextroza (4.3) utilizate in titrarea de standardizare (6.1);
    V1 = volumul exprimat in ml al solutiei proba utilizate in titrare (6.5);
    M = masa exprimata in grame a partii de proba (6.3) utilizate in formarea unei solutii de 500 ml.
    7.1.2. Echivalent in dextroza
    Echivalentul in dextroza, calculat in procent in raport cu masa substantei uscate din proba preparata, este dat de urmatoarea formula:

     RP x 100
    ----------,
        D

    in care:
    RP = puterea reducatoare, calculata in procent in raport cu masa probei preparate (7.1.1);
    D = continutul de substanta uscata al probei preparate, exprimat in procent in raport cu masa.
    7.1.3. Se ia ca rezultat media aritmetica a doua determinari succesive, astfel incat sa fie satisfacatoare cerintele privind repetabilitatea (7.2).
    7.2. Repetabilitate
    Diferenta dintre rezultatele celor doua determinari ale aceleiasi probe, efectuate simultan sau in succesiune rapida, in aceleasi conditii, de catre acelasi analist, nu trebuie sa depaseasca 1,0% din media lor aritmetica.

    METODA 9
    Determinarea cenusii sulfatate

    1. Obiectul si domeniul de aplicare
    Metoda permite determinarea continutului de cenusa sulfatata din:
    - sirop de glucoza;
    - sirop de glucoza concentrat;
    - dextroza monohidrata;
    - dextroza anhidra.

    2. Definitie
    Continutul de cenusa sulfatata se determina prin aplicarea metodei de mai jos.

    3. Principiu
    Masa reziduala a probei se determina in mediu oxidant dupa incinerare la 525 grade C in prezenta acidului sulfuric si se exprima in procent de masa.

    4. Reactivi
    4.1. Acid sulfuric, solutie diluata: se adauga incet si cu precautie 100 ml acid sulfuric concentrat (densitate la 20 grade C = 1,84 g/ml; 96% m/m) la 300 ml apa prin agitare si racire.

    5. Aparatura
    5.1. Cuptor electric cu retorta, prevazut cu un pirometru si capabil sa functioneze la o temperatura de 525 +/- 25 grade C
    5.2. Balanta analitica, cu o precizie de 0,1 mg
    5.3. Creuzete de incinerare, din platina cu cuart, cu un volum corespunzator.
    5.4. Exsicator continand gel de siliciu proaspat activat sau un deshidratant echivalent cu un indicator de umiditate.

    6. Mod de operare
    Se incalzeste un creuzet (5.3) la temperatura de incinerare, se raceste intr-un exsicator si se cantareste. Se masoara cu o precizie de 0,1 mg 5 g sirop de glucoza sau sirop de glucoza concentrat ori aproximativ 10 g dextroza monohidrata sau anhidra in creuzet.
    Se adauga 5 ml solutie de acid sulfuric (4.1) (vezi pct. 8.1) si se incalzeste cu grija proba din creuzet la o flacara sau pe o placa fierbinte pana se carbonizeaza complet. Acest proces de carbonizare, in cursul caruia vaporii sunt eliminati prin ardere din proba (vezi pct. 8.2), trebuie efectuat intr-o hota de tiraj.
    Se introduce creuzetul (5.3) in cuptorul cu retorta (5.1) incalzit la 525 +/- 25 grade C pana se obtine cenusa sulfatata. In mod normal sunt necesare doua ore pentru efectuarea operatiei (vezi pct. 8.3).
    Se lasa proba la racit intr-un exsicator (5.4) timp de 30 de minute si apoi se cantareste.

    7. Prezentarea rezultatelor
    7.1. Formula si modul de calcul
    Continutul de cenusa sulfatata, exprimat in procente din masa probei, este dat de urmatoarea formula:

         m1
    S = ---- x 100,
         m0

    in care:
    m1 = masa cenusii sulfatate, exprimata in grame;
    m0 = masa probei, exprimata in grame.
    7.2. Repetabilitate
    Diferenta dintre rezultatele celor doua determinari ale aceleiasi probe, efectuate simultan sau in succesiune rapida, in aceleasi conditii, de catre acelasi analist, nu trebuie sa depaseasca 2,0% din media lor aritmetica.

    8. Observatii
    8.1. Acidul sulfuric se adauga in cantitati mici pentru prevenirea formarii spumei in mod excesiv.
    8.2. Trebuie luate masuri de precautie in timpul primei carbonizari pentru prevenirea pierderilor de proba sau ale cenusii prin umflarea excesiva a masei probei.
    8.3. Daca este dificila transformarea in totalitate a probei in cenusa (de exemplu, raman particule negre), trebuie indepartat creuzetul din cuptorul cu retorta si reziduul umezit, dupa racire, cu cateva picaturi de apa inainte de a fi reintrodus in cuptor.

    METODA 10
    Determinarea polarizatiei

    1. Obiectul si domeniul de aplicare
    Metoda permite determinarea polarizatiei din:
    - zahar semialb;
    - zahar sau zahar alb;
    - zahar alb rafinat.

    2. Definitie
    Polarizatia reprezinta rotatia planului de lumina polarizata printr-o solutie de zahar ce contine 26 g zahar/100 ml, aflata intr-o eprubeta de 200 mm lungime.

    3. Principiu
    Polarizatia se determina cu ajutorul zaharimetrului sau al polarimetrului, conform conditiilor descrise in metoda de mai jos.

    4. Reactivi
    4.1. Agent de limpezire: solutie acetat de plumb bazic
    Se adauga 560 g acetat de plumb bazic uscat in aproximativ 1.000 ml apa proaspat fiarta. Se fierbe amestecul timp de 30 de minute si apoi se lasa in repaus peste noapte.
    Se decanteaza lichidul de deasupra si se dilueaza cu apa proaspat fiarta pentru obtinerea unei solutii cu o densitate de 1,25 g/ml, la 20 grade C.
    Se fereste solutia de contactul cu aerul.
    4.2. Eter dietilic.

    5. Aparatura
    5.1. Zaharimetru gradat pentru greutate normala de 26 g zaharoza sau polarimetru
    Acest aparat trebuie instalat intr-o incapere unde temperatura trebuie mentinuta in jur de 20 grade C. Se etaloneaza aparatul cu ajutorul unor placi etalon de cuart.
    5.2. Sursa de lumina constand dintr-o lampa cu vapori de sodiu
    5.3. Tuburi de precizie pentru polarimetru, cu lungimea de 200 mm si eroare care sa nu depaseasca +/- 0,02 mm
    5.4. Balanta analitica, cu o precizie de 0,1 mg
    5.5. Baloane gradate cu inchidere si cu o capacitate de 100 ml calibrate individual. Baloanele a caror capacitate reala se situeaza intre 100 +/- 0,01 ml pot fi utilizate fara corectie. Baloanele a caror capacitate se situeaza in afara acestor limite trebuie utilizate printr-o corectie corespunzatoare pentru ajustarea capacitatii pana la 100 ml.
    5.6. Baie de apa prevazuta cu un termostat reglat la 20 +/- 0,1 grade C.

    6. Mod de operare
    6.1. Prepararea solutiei
    Se cantaresc 26 +/- 0,002 g proba cat mai repede posibil si se transfera cantitativ intr-un balon gradat de 100 ml (5.5) cu aproximativ 60 ml apa.
    Se dizolva prin agitare fara a se incalzi.
    Daca este necesara limpezirea, se adauga 0,5 ml reactiv cu acetat de plumb (4.1).
    Se amesteca solutia rotind balonul si se spala peretii balonului aducand volumul la aproximativ 10 mm sub reperul de etalonare.
    Se introduce balonul in baia de apa controlata (5.6) la o temperatura de 20 +/- 0,1 grade C pana ce temperatura solutiei de zahar devine constanta.
    Se elimina bulele care se formeaza la suprafata lichidului cu o picatura de eter dietilic (4.2).
    Se completeaza cu apa pana la reper.
    Se amesteca cu atentie, rasturnand balonul de cel putin 3 ori.
    Se lasa in repaus timp de 5 minute.
    6.2. Polarizare
    Se mentine temperatura de 20 +/- 0,1 grade C pentru toate operatiile ulterioare.
    6.2.1. Se verifica daca aparatul este la punctul zero.
    6.2.2. Se filtreaza solutia printr-o hartie de filtru. Se elimina primii 10 ml de filtrat. Se aduna urmatorii 50 ml de filtrat.
    6.2.3. Se spala tubul polarimetric clatind de doua ori cu solutia proba ce trebuie examinata (6.2.2).
    6.2.4. Se umple tubul cu atentie cu solutia de zaharoza ce trebuie examinata la 20 +/- 0,1 grade C.
    Se elimina toate bulele de aer in momentul in care obturatorul gliseaza. Se introduce tubul plin in jgheabul sustinator al aparatului.
    6.2.5. Se citeste rotatia in jur de 0,05 grade S sau 0,02 grade unghiulare. Se efectueaza 5 determinari. Se calculeaza media celor 5 determinari.

    7. Prezentarea rezultatelor
    7.1. Formula si modul de calcul
    Rezultatele sunt exprimate in grade S cu o precizie de 0,1 grade S. Transformarea gradelor polarimetrice in grade zaharimetrice se realizeaza cu ajutorul urmatoarei formule:

    grade S = grad arc x 2,889

    7.2. Repetabilitate
    Diferenta dintre rezultatele celor doua determinari ale aceleiasi probe, efectuate simultan sau in succesiune rapida, in aceleasi conditii, de catre acelasi analist, nu trebuie sa depaseasca 0,1 grade S.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 386/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 386 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu