Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.361 din 05.05.2016

pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 362 din 11 mai 2016SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.309/2014 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului,în temeiul prevederilor art. 4 lit. y) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) pct. 31 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin: Articolul IAnexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 27 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Capitolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul 8Supervizarea furnizării serviciilor de navigaţie aeriană, a managementului spaţiului aerian şi a managementului fluxurilor de trafic aerian în FIR Bucureşti A. Tarife

Nr. crt. Denumirea activităţii Tarif Mod de plată/Observaţii
U.M. Valoare totală
8.1 Supervizarea furnizării serviciilor de navigaţie aeriană de rută, a managementului spaţiului aerian şi a managementului fluxurilor de trafic aerian pentru zonele de rută din FIR Bucureşti*) lei 9.495.389 Lunar, conform condiţiilor de aplicare
8.2 Supervizarea furnizării serviciilor de navigaţie aeriană terminală, a managementului spaţiului aerian şi a managementului fluxurilor de trafic aerian pentru zonele terminale din FIR Bucureşti în sensul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană*) lei 644.680 Lunar, conform condiţiilor de aplicare

*) Include autorizările şi avizele acordate furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană în baza legislaţiei naţionale pentru exploatarea sistemelor, mijloacelor, echipamentelor şi instalaţiilor aferente protecţiei navigaţiei aeriene. B. Condiţii de aplicare 1. Tariful prevăzut la pct. A.8.1 se achită de Regia Autonomă «Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian» - ROMATSA, în 12 tranşe lunare egale, pe bază de factură emisă de AACR. 2. Tariful prevăzut la pct. A.8.2 se achită de Regia Autonomă «Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian» - ROMATSA, în 12 tranşe lunare egale, pe bază de factură emisă de AACR. 3. Tarifele prevăzute la pct. A.8.1 şi A.8.2 pot fi revizuite în funcţie de modificările aferente costurilor Autorităţii Naţionale de Supervizare, prevăzute în bazele de cost pentru stabilirea tarifului de rută al României, respectiv pentru stabilirea tarifului de terminal pentru zonele terminale din FIR Bucureşti, în sensul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013. 2. La capitolul 9 „Autorizarea activităţilor aeroportuare, de aerodrom şi a mijloacelor de asigurare a siguranţei zborurilor" la litera A „Tarife", după poziţia 9.23 se introduce o nouă poziţie, poziţia 9.24, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tarif Mod de plată/Observaţii
U.M. Valoare
„9.24 Certificarea/Conversia aerodromurilor sau a elementelor de infrastructură, precum şi a furnizorilor de administrare a platformei, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 139/2014 Tariful se compune din suma elementelor tarifare cuprinse la pct. 9.24.1 şi 9.24.3 (după caz)
9.24.1 Certificarea/Conversia aerodromurilor sau a elementelor de infrastructură în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 139/2014
9.24.1.1 Certificarea/Conversia aerodromurilor - Analiza documentaţiei la depunerea documentaţiei
Categoria de operare conform cererii (proceduri de apropiere) euro/aerodrom
Apropiere de neprecizie 500
Apropiere de precizie cat. I 1.000
Apropiere de precizie cat. II 2.000
Apropiere de precizie cat. III A, cat. III B sau cat. III C 2.500
9.24.1.2 Certificarea pistei decolare-aterizare T1+T2 (pentru fiecare PDA, la condiţiile de operare cele mai restrictive) la momentul stabilirii bazei de certificare
unde: T1 - componentă tarif, în funcţie de infrastructura de aerodrom şi aeronavele care pot opera: T2 - componentă tarif, în funcţie de categoria balizajului instalat de pe pista de decolare aterizare:
2.000 euro Coduri 2A-3B inclusiv 1.000 euro Balizaj marginal + PAPI
4.000 euro Coduri 3C-4D inclusiv 2.000 euro Balizaj de apropiere simplificat
6.000 euro Coduri 4E-4F 4.000 euro Balizaj de apropiere cat. I
6.000 euro Balizaj de apropiere cat. II/III
9.24.1.3 Certificarea căilor de rulare - TWY, T1+T2 (pentru fiecare cale de rulare) la momentul stabilirii bazei de certificare
unde: T1 - componentă tarif, în funcţie de infrastructura de aerodrom şi aeronavele care pot opera: T2 - componentă tarif, în funcţie de PDA deservită:
100 euro Pentru aeronave cu literele de cod A, B şi C 100 euro Deserveşte PDA de neprecizie
200 euro Pentru aeronave cu litera de cod D 150 euro Deserveşte PDA de precizie cat. I
300 euro Pentru aeronave cu literele de cod E şi F 200 euro Deserveşte PDA de precizie cat. II
250 euro Deserveşte PDA de precizie cat. III A, cat. III B, cat. III C
9.24.1.4 Certificarea platformelor pentru aeronave - APRON T1+T2 (defalcat după numărul de poziţii şi echipare) la momentul stabilirii bazei de certificare
unde: T1 - componentă tarif, în funcţie de infrastructura de aerodrom şi aeronavele care pot opera: T2 - componentă tarif, în funcţie de categoria balizajului instalat de pe calea de rulare:
100 euro ≤ 10 Poziţii de parcare 100 euro Balizaj marginal
200 euro 10-20 Poziţii de parcare 200 euro Balizaj axial TWY şi balizaj marginal
400 euro > 20 Poziţii de parcare 300 euro Balizaj axial TWY, balizaj axial poziţii de parcare şi balizaj marginal
400 euro Cu sistem vizual de andocare
Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tarif Mod de plată/Observaţii
U.M. Valoare
9.24.1.5 Certificare heliporturi existente pe un aerodrom T1+T2
unde: T1 - componentă tarif, în funcţie de infrastructura heliportului: T2 - componentă tarif, în funcţie de categoria operaţiunilor aeriene de pe heliport:
500 euro Pentru heliporturi cu D < 15 m 300 euro Zboruri în regim VFR de zi la momentul stabilirii bazei de certificare
700 euro Pentru heliporturi cu D cuprinsă între 15 m şi 25 m inclusiv 500 euro Zboruri în regim VFR de zi şi de noapte
900 euro Pentru heliporturi cu D > 25 m 700 euro Zboruri în regim IFR de zi şi de noapte
9.24.2 Modificări pentru care este nevoie de aprobarea/acceptarea de către AACR la momentul depunerii cererii
Modificări ale specificaţiilor de certificare CS Pentru modificările elementelor de infrastructură se aplică tarifele prevăzute la pct. 9.24.1.1, 9.24.1.2, 9.24.1.3, 9.24.1.4 şi 9.24.1.5
Modificări la nivelul organizaţiei - OR 300 euro/aerodrom
Modificări de natură operaţională - OPS - altele decât categoria de intervenţie - Servicii de salvare şi stingerea incendiilor - RFF 500 euro/aerodrom
Modificări de natură operaţională - OPS - nivelul categoriei de intervenţie - Servicii de salvare şi stingerea incendiilor - RFF 100 euro/aerodrom
9.24.3 Certificarea furnizorilor de administrare a platformei (dacă sunt diferiţi de operatorul de aerodrom) la momentul depunerii cererii"
1.000 euro ≤ 10 Poziţii de parcare
2.000 euro 10-20 Poziţii de parcare
4.000 euro > 20 Poziţii de parcare


Articolul IIPrin excepţie de la prevederile cap. 8 din anexa la
Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, tarifele aferente activităţilor prestate de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" începând cu luna ianuarie 2016 şi până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se achită în baza unei singure facturi, emisă de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul transporturilor, Alexandru Răzvan Cuc, secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 361/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 361 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 361/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu