Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1154 din 23.12.2013

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Siret, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 34 din 16 ianuarie 2014SmartCity1

In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Siret, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Rovana Plumb Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, Lucia Ana Varga Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Siret, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 163354444 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române“
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniu public de stat
Nr. crt. Nr. M.F.P Cod de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar actualizată - lei -
0 1 2 3 4 5 6
1 63017 8.28.01 Clădire staţie Suha S constr. = 168 mp Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Stulpicani; -; Nr: -; INHGA 68.112
2 63018 8.28.01 Reţea canalizare apă Suha Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Stulpicani; -; Nr: -; INHG 1.513,60
3 63807 8.16.07 Amenajare curs apă Amenajare pr. Tazlăul Sărat, din beton, lungime = 0,68 km Ţara: România; judeţul: Bacău; satul Tescani; -; Nr: -; DA Siret 465.647
4 63810 8.16.07 Diguri DA Siret Dig r. Suceava, lungime = 10.615 m, beton, anrocament, pământ Ţara: România; judeţul: Suceava; satul Mihoveni; -; Nr: -; DA Siret 19.271.896,97
5 63813 8.03.12 Pod Sodomeni Pod din beton armat, lungime = 15 m Ţara: România; judeţul: Iaşi; satul Tomeşti; -; Nr: -; DA Siret 164.950
6 63889 8.03.09 Regularizări DA Siret Consolidare mal r. Siret, lungime = 1.068 m, beton Ţara: România; judeţul: Bacău; satul Onişcani; -; Nr: -; DA Siret 1.329.014
7 63893 8.03.09 Regularizări DA Siret Regularizare pr. Turbata L = 3.500 m, gabioane Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Filipeşti; -; Nr: -; Siret 231.646
8 63896 8.03.09 Regularizări DA Siret Regularizare pr. Răcăciuni, Lreg. = 1.000 m, Lap = 7.900 m, beton, gabioane Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Răcăciuni; -; Nr: -; Siret 5.055.121
9 63897 8.03.09 Regularizări DA Siret Reprofilare pr. Trebes, lungime = 4.700 m, terasament Ţara: România; judeţul: Bacău; -; -; Nr: -; Siret 368.865
10 63898 8.03.09 Regularizări DA Siret Reprofilare pr. Strâmba, Lreg. = 4000 m, Lap = 1.400 m, beton, gabioane Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Bereşti-Tazlău; -; Nr: -; Siret 1.826.417
11 63928 8.03.10 Canal magistral şi priză de apă Siret-Bărăgan L = 5,7 km, beton, pământ Ţara: România; judeţul: Vrancea; satul Călimăneşti; -; Nr: -; Siret 5.609.557,85
12 63980 8.03.11 Foraje DA Siret 42 foraje Ţara: România; judeţul: Suceava; -; Nr: -; DA Siret 244.685,79
13 64191 8.17.02 Baraj priza Paşcani Baraj mobil beton Ţara: România; judeţul: Iaşi; municipiul Paşcani; -; Nr: -; Iaşi 9.198.748,03
14 64192 8.17.02 Baraj priza Trotuş Baraj mobil din beton Ţara: România; judeţul: Bacău; municipiul Oneşti; -; Nr: -; Bacău 4.080.979,05
15 64193 8.17.02 Baraj Poiana Uzului Volum total 90 mil. mc, baraj de beton Ţara: România; judeţul: Bacău; oraşul Dărmăneşti; -; Nr: -; Bacău 249.408.980
16 64194 8.17.03 Baraj redresare aval UHE Bacău II, construcţii anexe Volum total 1,0 mil. mc, baraj de pământ Ţara: România; judeţul: Bacău; municipiul reşedinţă de judeţ Bacău; -; Nr: -; Bacău 8.619.215,94
17 64198 8.17.02 Acumulare Bucecea Volum total 25 mil. mc. baraj de pământ Ţara: România; judeţul: Botoşani; oraşul Bucecea; -; Nr: -; Botoşani 54.734.205,20
0 1 2 3 4 5 6
18 64199 8.17.02 Acumulare Rogojeşti Volum total 55,8 mil. mc apă, baraj pământ Ţara: România; judeţul: Suceava; satul Grămeşti; -; Nr: -; Suceava 177.056.931,18
19 64200 8.17.02 Acumulare Dragomirna Volum total 19,22 mil. mc apă, materiale locale Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul reşedinţă de judeţ Suceava; -; Nr: -; Suceava 154.799.057,91
20 64201 8.17.03 Baraj priză + staţie pompare Mihoveni Baraj mobil beton staţie pompare, 0,4 mil. mc, beton, pământ Ţara: România; judeţul: Suceava; satul Mihoveni; -; Nr: -; Suceava 35.685.053,81
21 64202 8.17.02 Baraj lac Somuz II Moara Volum total 11,3 mil. mc, din materiale locale Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Moara; -; Nr: -; Suceava 4.591.471
22 64203 8.17.02 Acumulare permanentă Şerbăuţi Volum total 1,81 mil. mc, materiale locale Ţara: România; judeţul: Suceava; satul Şerbăuţi; -; Nr: -; Suceava 1.482.331,67
23 64204 8.17.02 Acumulare Solca Volum total, 0,123 mil. mc, materiale locale Ţara: România; judeţul: Suceava; oraşul Solca; -; Nr: -; Suceava 1.521.176
24 64308 8.03.09 Regularizări DA Siret Amenajare complexă, LEA 20 KW, lungime - 6.500 m, beton, anrocament Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Vârfu Câmpului; -; Nr: -; Botoşani 5.000
25 64318 8.03.12 Priza alimentare apă potabilă Răchiteni 19.600 m, 80 l/s, beton Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Mirceşti; -; Nr: -; Iaşi 3.772.600,81
26 64319 8.03.10 Aducţiune Siret-Botoşani-Bucecea Lungime = 7.055 m, transferă apa din Siret şi o duce în acumularea Cătămăreşti (DA Prut) Ţara: România; judeţul: Botoşani; oraşul Bucecea; -; Nr: -; Botoşani 12.768.090,92
27 64363 8.16.07 Diguri Siret Râu Siret la Hălăuceşti, dig de apărare, lungime = 8.100 m, sup. = 116.300 mp, beton, pământ, anrocament Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Hălăuceşti; -; Nr: -; Iaşi 2.666.462,09
28 64364 8.16.07 Dig de apărare Siret Râu Siret la Răchiteni, dig de apărare, lungime = 10.400 m, sup. = 208.800 mp, beton, pământ, anrocament; LApărare Mal = 0,076 km; L_epiu = 0,06 km; L_DigÎnchidere = 0,015 km; L_TăiereCot = 0,265 km Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Mirceşti; -; Nr: -; Iaşi 4.831.633,59
29 64365 8.16.07 Dig de apărare Apărare oraş Paşcani etapa I, dig de apărare, lungime = 23.800 m, sup. = 63.300 mp, beton, pământ, anrocament Ţara: România; judeţul: Iaşi; municipiul Paşcani; -; Nr: -; Iaşi 16.674.017,00
30 64370 8.16.07 Diguri direcţia apelor Siret Dig mal drept pârâu Tazlău-Bereşti Tazlău, 144.500 mp, 1.400 m, beton, pământ Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Bereşti-Tazlău; -; Nr: -; Bacău 1.110.096
31 64371 8.16.07 Diguri direcţia apelor Siret Dig regularizare râu Siret UHE Răcăciuni, 10 km Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Răcăciuni; -; Nr: -; Bacău 10.756.851
0 1 2 3 4 5 6
32 64372 8.16.07 Diguri Direcţia Apelor Siret Dig regularizare râu Siret UHE Galbeni, 5,40 km Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Faraoani; -; Nr: -; Bacău 6.559.466
33 64375 8.16.07 Diguri Direcţia Apelor Siret Îndiguire şi deviere albie râu Bicaz, 86.010 mp, 3.000 m, anrocament, pământ Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Taşca; -; Nr: -; Neamţ 2.145.053,94
34 64376 8.16.07 Îndiguire râu Moldova Lungime = 19.383 m, beton, anrocament, pământ Ţara: România; judeţul: Suceava; oraşul Gura Humorului; -; Nr: -; Siret 15.780.720,09
35 64483 8.03.09 Regularizări DA Siret Reprofilare canal Dragova, 9.800 mp, 1.960 m, pământ Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Blăgeşti; -; Nr: -; Bacău 65.553
36 64534 8.16.08 Ax cadastral DA Siret Ax cadastral râu Siret, S = 384 mp, 37 buc., beton Ţara: România; judeţul: Iaşi; -; -; Nr: -; Iaşi 26.601,52
37 64535 8.16.08 Ax cadastral DA Siret Ax cadastral râu Moldova, 86 mp, 21 buc., beton Ţara: România; judeţul: Iaşi; -; -; Nr: -; Iaşi 41.272,78
38 64536 8.16.08 Ax cadastral DA Siret Râu Putna, 92 buc., beton Ţara: România; judeţul: Vrancea; -; -; Nr: -; Vrancea 15.989,17
39 64537 8.16.08 Ax cadastral DA Siret Râu Siret, 34 buc., beton Ţara: România; judeţul: Vrancea; -; -; Nr: -; Vrancea 55.144,52
40 64538 8.16.08 Ax cadastral DA Siret Râu Trotuş, 7 buc., beton Ţara: România; judeţul: Vrancea; -;-; Nr: -; Vrancea 18.430,64
41 64539 8.16.08 Ax cadastral DA Siret Râu Râmnicu Sărat, 92 buc., beton Ţara: România; judeţul: Vrancea; -;-; Nr: -; Vrancea şi Buzău 8.530,39
42 64541 8.16.08 Ax cadastral DA Siret Râu Tazlău, 7 borne Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Tazlău; -; Nr: -; Neamţ 2.042,39
43 64543 8.16.08 Ax cadastral DA Siret Râu Moldova Ţara: România; judeţul: Neamţ; -; -;Nr: -; Neamţ 11.087,29
44 64546 8.16.08 Ax cadastral DA Siret Râu Siret, 34 borne Ţara: România; judeţul: Neamţ; -; -; Nr: -; Neamţ 7.273,83
45 64548 8.16.08 Ax cadastral DA Siret Râu Râşca - Târgu Neamţ, 11 borne Ţara: România; judeţul: Neamţ; -; -; Nr: -; Neamţ 3.209,48
46 64549 8.16.08 Ax cadastral DA Siret Pârâu Agapia, 7 borne Ţara: România; judeţul: Neamţ; -; -; Nr: -; Neamţ 2.042,39
47 64550 8.16.08 Ax cadastral DA Siret Râu Bistriţa, 125 borne, beton Ţara: România; judeţul: Neamţ; -; -; Nr: -; Neamţ 25.976,87
48 64551 8.16.08 Ax cadastral DA Siret Râu Suceava Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; Nr: -; Suceava 53.555,00
49 64552 8.16.08 Ax cadastral DA Siret Râu Moldova Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; Nr: -; Suceava 211.820,00
0 1 2 3 4 5 6
50 64553 8.16.08 Ax cadastral DA Siret Râu Bistriţa Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; Nr: -; Suceava 140.427,00
51 64554 8.16.08 Ax cadastral DA Siret Râu Siret Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; Nr: -; Suceava 42.649,00
52 64596 8.03.09 Regularizare râu Trotuş şi afluenţi Lungime curs de apă regularizat = 6,85 km, beton şi piatră Ţara: România; judeţul: Bacău; oraşul Comăneşti; -; Nr: -; Siret 2.334.232,66
53 64636 8.03.09 Regularizări DA Siret Consolidare mal drept Siret la lunca Paşcani, 9.600 mp, 5.132 m beton, anrocament Ţara: România; judeţul: Iaşi; municipiul Paşcani; -; Nr: -; Iaşi 1.560.648,44
54 64637 8.03.09 Regularizări DA Siret Regularizare pr. Sodomeni şi Gâşteşti, lungime reg. - 7.197 m, Lap. = 1.726 m Ţara: România; judeţul: Iaşi; municipiul Paşcani; -; Nr: -; Iaşi 1.338.030,27
55 64642 8.03.09 Regularizări DA Siret Regularizare pârâu Răcoasa, 400 m, anrocament Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Răcoasa; -; Nr: -; Vrancea 36.701,32
56 64655 8.03.09 Regularizări DA Siret Regularizare pârâu Şuşiţa, 9.550 m, anrocament, pământ, Câmpuri-Răcoasa-Varniţa-Panciu Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Câmpuri; -; Nr: -; Vrancea 3.387.908,40
57 64658 8.03.09 Regularizări DA Siret Amenajare afluenţi râu Bistriţa, 168.800 mp, Lreg. = 5.000 m, Lap. = 3.400 m, anrocament, pământ Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Mărgineni; -; Nr: -; Bacău 2.772.782
58 64660 8.03.09 Regularizări DA Siret Regularizare râu Trotuş, 21.500 mp, Lreg. = 3.500 m, Lap. = 100 m, beton, anrocament Ţara: România; judeţul: Bacău; satul Brusturoasa; -; Nr: -; Bacău 1.314.323,90
59 64661 8.03.09 Regularizări DA Siret Regularizare râu Trotuş, 32.980 mp, Lreg. = 2.880 m, Lap. = 4.360 m, beton, pământ Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Urecheşti; -; Nr: -; Bacău 1.092.514,46
60 64662 8.03.09 Regularizări DA Siret Apărare mal stâng şi drept râu Trotuş, 12.800 mp, beton, anrocament Ţara: România; judeţul: Bacău; oraşul Târgu Ocna; -; Nr: -; Bacău 713.268
61 64667 8.03.09 Regularizări DA Siret Regularizare pârâu Oituz, 22.800 mp, 5.700 m, anrocament Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Oituz; -; Nr: -; Bacău 479.835
62 64676 8.03.09 Regularizări DA Siret Regularizare pârâu Biserici, 3,7 km, 7.200 mp, beton Ţara: România; judeţul: Neamţ; municipiul reşedinţă de judeţ Piatra Neamţ; -; Nr: -; Neamţ 900.974,63
63 64677 8.03.09 Regularizări DA Siret Regularizare pârâu Potocna, 3,2 km, 25.600 mp, beton Ţara: România; judeţul: Neamţ; municipiul reşedinţă de judeţ Piatra Neamţ; -; Nr: -; Neamţ 854.555,01
64 64682 8.03.09 Regularizări DA Siret Regularizare pârâu Valea Bradului Chişirig, 7.702 mp, 1.400 m, beton, pământ Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Bicazu Ardelean; -; Nr: -; Neamţ 476.417
65 64683 8.03.09 Regularizări DA Siret Regularizare pârâu Hamzoaia 0,9 km, 4.103 mp, beton Ţara: România; judeţul: Neamţ; satul Hamzoaia; -; Nr: -; Neamţ 665.635,51
0 1 2 3 4 5 6
66 64684 8.03.09 Regularizări DA Siret Regularizare pârâu Secu 1,6 km, 58.226 m, beton, anrocament, pământ Ţara: România; judeţul: Neamţ; satul Secu; -; Nr: -; Neamţ 471.984,54
67 64685 8.03.09 Regularizări DA Siret Regularizare pârâu Taşca 0,5 km, 1.174 mp, beton Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Taşca; -; Nr: -; Neamţ 545.447,53
68 64686 8.03.09 Regularizări DA Siret Regularizare pârâu Izvor la Chişirig 0,7 km, 1.988 mp, beton Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Taşca; -; Nr: -; Neamţ 341.983,06
69 64687 8.03.09 Regularizări DA Siret Regularizare pârâu Florea la Taşca 0,6 km, 2.240 mp Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Taşca; -; Nr: -; Neamţ 226.045,75
70 64688 8.03.09 Regularizări DA Siret Regularizare râu Ozana şi afluenţii, 73.312 mp, 9,6 km, beton, anrocament, pământ Ţara: România; judeţul: Neamţ; oraşul Târgu Neamţ; -; Nr: -; Neamţ 768.438,69
71 64689 8.03.09 Regularizări DA Siret Regularizare pârâu Borzogheanu, 12.000 mp, 0,8 km, beton Ţara: România; judeţul: Neamţ; municipiul reşedinţă de judeţ Piatra-Neamţ; -; Nr: -; Neamţ 101.770,29
72 64692 8.03.09 Regularizări DA Siret Regularizare pârâu Cărbunoasa 0,7 km, 4.300 mp, beton, anrocament Ţara: România; judeţul: Neamţ; municipiul reşedinţă de judeţ Piatra-Neamţ; -; Nr: -; Neamţ 122.932,84
73 64694 8.03.09 Regularizări DA Siret Regularizare pârâu Fărcaşa 1,5 km, 18.000 mp, beton Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Fărcaşa; -; Nr: -; Neamţ 408.711,29
74 64696 8.03.09 Regularizări DA Siret Amenajare râu Siret, 678.326 mp, Lind = 29.100 m, Lreg. = 3.100 m, Lap = 9.430 m beton, anrocament, pământ Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Tămăşeni; municipiul Roman -; Nr: -; Neamţ 23.657.947,62
75 64707 8.03.09 Regularizări DA Siret Regularizare şi îndiguire râu Suceava, 110.070 mp, 19.924 m, anrocament, pământ, Brodina-Frătăuţi-Liteni- Mihoveni-Suceava Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Brodina; -; Nr: -; Suceava 13.997.734,51
76 64708 8.03.09 Regularizări DA Siret Regularizare şi îndiguire râu Moldova, 88.200 mp, 377 m, anrocament, pământ, Câmpulung-Gura Humorului-Vama-Păltinoasa Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Câmpulung Moldovenesc; -; Nr: -; Suceava 1.180.430,17
77 64710 8.03.09 Regularizări DA Siret Regularizare şi îndiguire pârâu Seaca, 45.000 mp, 6.700 m, beton, anrocament, pământ Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Boroaia; -; Nr: -; Suceava 2.075.874,84
78 64714 8.03.09 Regularizări DA Siret Regularizare pârâu Dragomirna, 3.800 m, anrocament Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul reşedinţă de judeţ Suceava; -; Nr: -; Suceava 3.701.810
79 64716 8.03.09 Regularizări DA Siret Regularizare pârâu Râşca, 38.000 mp, 8 km, anrocament, pământ Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Bogdăneşti; -; Nr: -; Suceava 3.223.802,87
0 1 2 3 4 5 6
80 64723 8.03.09 Regularizări DA Siret Regularizare pârâu Horodnic, 12.000 mp, pământ Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Horodnic de Jos; -; Nr: -; Suceava 2.486.521,43
81 64724 8.03.09 Regularizări DA Siret Regularizare pârâu Pătrăuţeanca, 1.200 m, anrocament Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul reşedinţă de judeţ Suceava; -; Nr: -; Suceava 1.684.115,82
82 64809 8.03.10 Canal colector principal V Morii 95.300 mp, 9.530 m, pământ Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Traian; -; Nr: -; Bacău 406.677
83 65148 8.28.01 Clădire staţie hidro Piatra-Neamţ + foraje şi construcţii anexe Sconstr. = 60 mp, sdesf. = 180 mp, P+1, zidărie BCA, Scurte = 1.230 mp, apă, canal, en. electr., telefon Ţara: România; judeţul: Neamţ; municipiul reşedinţă de judeţ Piatra-Neamţ; Str. Sirenei; Nr: -; 21 62.546,28
84 65149 8.28.01 Canton Vulturu Sconstr. = 478 mp, Sdesf. = 478 mp, P, beton, zidărie BCA, Scurte = 900 mp, apă, canal, energie electrică Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Vulturu; -; Nr: -; Vrancea 10.579,43
85 65150 8.28.01 Canton Râmniceni 2 Sconstr. = 199 mp, Sdesf. = 199 mp, P, beton, zidărie BCA, Scurte = 800 mp, apă, canal, energie electrică Ţara: România; judeţul: Vrancea; satul Râmniceni; -; Nr: -; Vrancea 6.765,55
86 65152 8.28.01 Canton Calieni Sconstr. = 583 mp, Sdesf. = 583 mp, P, beton, zidărie BCA, Scurte = 1.417 mp, apă, canal, energie electrică, telefon Ţara: România; judeţul: Vrancea; satul Călienii Vechi; -; Nr: -; Vrancea 4.475,02
87 65153 8.28.01 Canton Năneşti Sconstr. = 891 mp, Sdesf. = 891 mp, P, beton, zidărie BCA, Scurte = 6.400 mp, apă, canal, energie electrică, telefon Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Năneşti; -; Nr: -; Vrancea 16.486,68
88 65154 8.28.01 Canton Vadu Roşca Sconstr. = 862 mp, Sdesf. = 862 mp, P, beton, zidărie BCA, Scurte = 4.200 mp, apă, canal, energie electrică, telefon Ţara: România; judeţul: Vrancea; satul Vadu Roşca; -; Nr: -; Vrancea 7.603,46
89 65155 8.28.01 Canton Râmniceni 1 Sconstr. = 195 mp, Sdesf. = 195 mp, P, beton, zidărie BCA, Scurte = 4.200 mp, apă, canal, energie electrică, telefon Ţara: România; judeţul: Vrancea; satul Râmniceni; -; Nr: -; Vrancea 13.063,53
90 65159 8.28.01 Canton exploatare Călimăneşti Sconstr. = mp, Sdesf. = mp, P, beton, zidărie BCA, Scurte = 2.764 mp Ţara: România; judeţul: Vrancea; satul Călimăneşti; -; Nr: -; Vrancea 45.374,88
91 65162 8.28.01 Clădire staţie Hidro Focşani + foraje + construcţii anexe Sconstr. = 90 mp, Sdesf. = 270 mp, P + 2, beton, zidărie BCA, Scurte = 1.480 mp, apă, canal, energie electrică, telefon Ţara: România; judeţul: Vrancea; municipiul reşedinţă de judeţ Focşani; Bd. Brăilei; Nr: -; 123 bis 100.323,92
92 65164 8.28.01 Clădire staţie Hidro Oneşti + foraje + construcţii anexe Sconstr. = 105 mp, Sdesf. = 220 mp, P + 1, beton, zidărie BCA, Scurte = 775 mp, apă, canal, energie electrică, telefon Ţara: România; judeţul: Bacău; municipiul Oneşti; -; Nr: -; DA Siret 104.164
0 1 2 3 4 5 6
93 65168 8.28.01 Clădire staţie meteo Măicăneşti Ţara: România; judeţul: Vrancea; comuna Măicăneşti; -; Nr: -; Neamţ 17.582,30
94 65185 8.28.01 Clădire staţie hidro Suceava + foraje + construcţii anexe Sconstr. = 158 mp, Sdesf. = 124 mp, P, zidărie BCA, Scurte = 239 mp, apă, canal, energie electrică, telefon Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul reşedinţă de judeţ Suceava; -; Nr: -; DAS 92.830,99
95 108473 8.03.11 Foraje de studii 107 foraje Ţara: România; judeţul: Bacău; -; -; Nr: -; DAS 7.761.384,03
96 121004 8.03.09 Consolidare mal râu Bistriţa Lucrare de beton, lungime = 1.065 km Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Vatra Dornei; -; Nr: -; 204.829
97 121005 8.03.09 Consolidare mal pârâu Dorna Ţara: România; judeţul: Suceava; -; - ; Nr: -; 30.651
98 121006 8.03.09 Amenajare pârâu Roman şi afluenţi Lungime = 3,28 km Ţara: România; judeţul: Bacău; oraşul Buhuşi; -; Nr: -; DA Siret 1.738.331
99 145277 8.16.08 Ax cadastral 83 borne pe râul Siret Ţara: România; judeţul: Bacău; -; -; Nr: -; DAS 53.817,00
100 145278 8.16.08 Ax cadastral 41 borne pe râul Bistriţa Ţara: România; judeţul: Bacău; -; -; Nr: -; DA Siret 26.587,00
101 145279 8.16.08 Ax cadastral 131 borne râul Trotuş Ţara: România; judeţul: Bacău; -; -; Nr: -; DA Siret 84.946,00
102 145280 8.16.08 Ax cadastral 61 borne pe râul Tazlău Ţara: România; judeţul: Bacău; -; -; Nr: -; DA Siret 39.549,00
103 145281 8.16.08 Ax cadastral 40 borne pe râul Tazlăul Sărat Ţara: România; judeţul: Bacău; -; -; Nr: -; DA Siret 25.923,00
104 145283 8.16.08 Ax cadastral 41 borne pe râul Uz Ţara: România; judeţul: Bacău; -; -; Nr: -; DA Siret 23.995,00
105 145284 8.16.08 Ax cadastral 36 borne pe râul Oituz Ţara: România; judeţul: -; -; -; Nr: -; DA Siret 26.587,00
106 149905 8.16.08 Borne ax cadastral 19 borne Ţara: România; judeţul: Bacău; -; -; Nr: -; 12.319,00
107 154749 8.03.09 Amenajare albie râu Tazlăul Sărat la Măgireşti şi Ardeoani Lungime regularizare = 1,05 km Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Măgireşti; -; Nr: -; şi comuna Ardeoani - DAS 2.067.075
108 154750 8.03.09 Regularizare pârâu Năneşti Lungime recalibrare, albie = 1 km Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Parincea; -; Nr: -; DAS 802.026
109 154751 8.03.09 Regularizare afluenţi râu Siret Lungime reprofilare albie = 3,5 km; lungime zid sprijin = 0,185 km Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Tamaşi; -; Nr: -; DAS 1.068.740
110 154752 8.03.09 Regularizare pârâu Heregiu Lungime reprofilare albie = 4.755 km; lungime consolidare mal = 0,8 km Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Helegiu; -; Nr: -; DAS 1.068.748
0 1 2 3 4 5 6
111 154753 8.03.09 Îndiguire mal drept râu Tazlău Lungime dig apărare = 0,8 km Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Helegiu; -; Nr: -; DAS 787.182
112 154754 8.03.09 Regularizare pârâu Solonţ Lungime amenajare albie = 3,5 km; lungime consolidare mal = 0,774 km Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Solonţ; -; Nr: -; DA 838.489
113 154755 8.03.09 Amenajare Valea Rea Lungime amenajare albie = 0,8 km Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Livezi; -; Nr: -; 1.068.730
114 154756 8.03.09 Amenajare pârâu Ruja Lungime consolidare mal = 0,39 km Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Măgireşti; -; Nr: -; DAS 1.092.255
115 154757 8.03.09 Regularizare pârâu Cleja Lungime regularizare = 2.785 km; lungime îndiguire = 0,07 km; lungime apărare mal = 0,69 km Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Cleja; -; Nr: -; DAS 1.171.780
116 154758 8.03.09 Regularizare afluenţi râu Bistriţa Lungime reprofilare albie = 2,433 km; lungime apărare mal = 0,73 km Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Racova; -; Nr: -; DAS 1.081.662
117 154759 8.03.09 Regularizare pârâu Soci Lungime amenajare albie = 3 km; lungime zid sprijin = 0,028 km; lungime consolidare mal = 0,635 km Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Pânceşti; -; Nr: -; DAS 804.257
118 154760 8.03.09 Îndiguire mal stâng râu Siret Lungime dig = 0,865 km Ţara: România; judeţul: Bacău; satul Furnicari; -; Nr: -; DAS 919.345
119 154761 8.03.09 Consolidare mal stâng râu Siret Lungime consolidare = 0,18 km Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Tamaşi; -; Nr: -; DAS 920.348
120 154762 8.03.09 Regularizare râul Tazlău Sărat Lungime regularizare = 0,5 km Ţara: România; judeţul: Bacău; municipiul Moineşti; -; Nr: -; zona Găzărie DAS 693.953
121 154763 8.03.09 Regularizare râu Tazlău Sărat Lungime regularizare = 1 km Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Zemeş; -; Nr: -; DAS 1.645.445
122 154764 8.03.09 Amenajare râu Trotuş şi afluenţi pe tronsonul Comăneşti-Urecheşti Lungime dig = 2 km; Lungime apărare mal = 0,75 km; lungime recalibrare albie = 3,1 km Ţara: România; judeţul: Bacău; oraşul Comăneşti; -; Nr: -; DAS 3.677.399
123 154766 8.03.09 Amenajare mal stâng râu Siret Două bucăţi traverse de colmatare; Lungime traversă colmatare = 0,133 km Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Negri; -; Nr: -; DAS 1.576.879
124 154767 8.03.09 Amenajare râu Trotuş şi afluenţi pe tronsonul Ghimeş-Comăneşti Lungime apărare mal = 1,3 km; Lungime recalibrare albie = 4,9 km Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Ghimeş-Făget; -; Nr: -; DAS 4.505.552
125 154794 8.03.09 Regularizare albie pârâu Schit Lungime apărare mal = 0,519 km; 15 buc. praguri de fund Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Ceahlău; -; Nr: -; DAS 472.633,73
126 154795 8.03.09 Regularizare albie pârâu Doamna L_Apărare mal = 0,638 km Ţara: România; judeţul: Neamţ; municipiul reşedinţă de judeţ Piatra- Neamţ; -; Nr: -; DAS 327.056,67
0 1 2 3 4 5 6
127 154802 8.16.08 Dig râu Siret L_Dig închidere = 0,14 km; L_Tăiere cot = 0,746 km; L_Traversă colmatare = 0,083 km Ţara: România; judeţul: Neamţ; satul Adjudeni; -; Nr: -; DAS 1.485.068,87
128 154809 8.03.09 Regularizare râu Voroneţ L_regularizare = 1 km Ţara: România; judeţul: Suceava; localitatea Voroneţ; -; Nr: -; DAS 1.077.844,86
129 154811 8.03.09 Amenajare albie pâraiele Saca, Clit şi afluenţi L_Dig apărare = 0,304 km; L_Apărări mal = 0,392 km; L_Recalibrare albie = 1,12 km Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Arbore; -; Nr: -; DAS 1.322.895
130 154812 8.03.09 Amenajare albie pârâu Soloneţ şi afluenţi în comuna Cacica L_Apărare mal = 0,196 km; L_Recalibrare albie = 0,46 km Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Cacica; -; Nr: -; DAS 1.168.448
131 154815 8.03.09 Amenajare albie râu Suceava, în zona localităţii Dorneşti L_Apărare mal = 0,23 km; L_Recalibrare albie = 1,07 km, 3 buc. epiuri = 0,14 km Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Dorneşti; -; Nr: -; DAS 1.258.376
132 154817 8.03.09 Amenajare albie pârâul Horodnic la Horodnicu de Sus L_Apărare mal = 0,457 km; L_Recalibrare = 0,368 km Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Horodnic de Sus; -; Nr: -; DAS 804.454
133 154820 8.03.09 Regularizare în regim barat a pâraielor Topliţa şi Horodnic Baraj 1 şi baraj 2 Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Horodnic de Sus; -; Nr: -; DAS 1.068.483
134 154821 8.03.09 Amenajare albie pârâul Bucovăţ şi afluenţi L_Consolidări de mal = 0,661 km Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Păltinoasa; -; Nr: -; DAS 1.358.879
135 154847 8.03.09 Amenajare albie pr. Soloneţ L_Consolidări de mal = 0,827 km Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Pârteştii de Jos; -; Nr: -; DAS 1.558.044
136 154848 8.03.09 Amenajare albie pârâu Gemenea L_Dig apărare = 0,595 km; L_Apărare mal = 0,09 km Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Stulpicani; -; Nr: -; DAS 1.077.458
137 154849 8.03.09 Amenajare albie pârâu Remezeu, pârâu Caliuha şi pârâu Slatina L_Apărări mal = 1,45 km; L_Recalibrare = 1,95 km Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Vicovu de Jos; -; Nr: -; DAS 1.437.347
138 154850 8.03.09 Amenajare albie pârâul Voitinel şi afluenţi L_Apărare mal = 0,825 km Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Voitinel; -; Nr: -; DAS 1.574.592
139 154853 8.16.07 Apărare mal stâng râu Moldova L_Dig dirijare = 2,285 km; L_Traverse colmatare = 0,885 km; L_Apărare mal = 2,92 km; L_şenal deviere = 1,2 km Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Mirosloveşti; -; Nr: -; DAS 11.853.329
140 154856 8.28.01 Sediu dispecer SGA Vrancea corp A Clădire tip S + P + 3; S_teren = 1.613,87 mp; S_construită = 517 mp; S_desfăşurată = 1.700 mp Ţara: România; judeţul: Vrancea; municipiul reşedinţă de judeţ Focşani; Bd. Brăilei; Nr: 121-123; DAS 2.398.714,23
141 154860 8.28.01 Canton exploatare Clădire tip S + p + 3; S_Teren = 290 mp; S_Construită = 215,3 mp; S_desfăşurată = 1.139,5 mp; terenul este proprietatea Consiliului Local Neamţ Ţara: România; judeţul: Neamţ; municipiul reşedinţă de judeţ Piatra-Neamţ; bd. Dacia; Nr: 5A; DAS 1.746.557,90


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1154/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1154 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu