E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 36 din 17 ianuarie 2005

pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 91 din 27 ianuarie 2005


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza prevederilor art. 95 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si ale art. 196 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare, prevazute in anexa nr. I:
    1. 200 "Declaratie de venit global", cod 14.13.01.13;
    2. 201 "Declaratie speciala privind veniturile din strainatate", cod 14.13.01.13/7;
    3. 202 "Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente", cod 14.13.01.13/4;
    4. 203 "Declaratie speciala privind veniturile din cedarea folosintei bunurilor", cod 14.13.01.13/3;
    5. 204 "Declaratie anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice", cod 14.13.01.13/2i;
    6. 205 "Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/l;
    7. 206 "Declaratie privind veniturile din strainatate a caror impunere in Romania este finala", cod 14.13.01.13/8;
    8. 207 "Declaratie speciala privind veniturile din activitati agricole", cod 14.13.01.13/9s.
    Art. 2
    Formularele prevazute la art. 1 se completeaza si se depun conform instructiunilor prevazute in anexa nr. II.
    Art. 3
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si de pastrare a formularelor prevazute la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. III.
    Art. 4
    (1) Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa au obligatia depunerii declaratiei prevazute la art. 1 pct. 6 in format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, cu respectarea structurii de date prevazute in anexa nr. IV.
    (2) Formatul electronic va fi insotit de formularul editat de platitori cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat, conform legii.
    (3) Programul de asistenta este pus la dispozitie contribuabililor gratuit de unitatile fiscale subordonate sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.
    Art. 5
    (1) Urmatoarele formulare, prevazute in anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 160/2004 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare privind administrarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice, se modifica si se inlocuiesc cu formularele prevazute in anexa nr. V la prezentul ordin:
    1. 220 "Declaratie privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor", cod 14.13.01.13/3p;
    2. 224 "Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania", cod 14.13.01.13/5;
    3. "Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosintei bunurilor pe anul ........", cod 14.13.02.13/3a.
    (2) Formularele prevazute la alin. (1) pct. 1 si 2 se vor utiliza pentru declararea veniturilor realizate incepand cu anul 2005.
    Art. 6
    Instructiunile de completare a formularelor prevazute la art. 5 alin. (1) pct. 1 si 2 se modifica si se inlocuiesc cu textul din anexa nr. VI la prezentul ordin.
    Art. 7
    Anexele nr. I*), II, III, IV, V*) si VI fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexele nr. I si V sunt reproduse in facsimil.

    Art. 8
    Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 9
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul finantelor publice,
                               Ionel Popescu

    ANEXA 1

                                                                 _________
    Numar de operator de date cu caracter personal - 1067      /  ROMANIA  \
                                                              |    _____    |
    200            DECLARATIE DE VENIT GLOBAL                 |   | MFP |   |
                                                              |   |_____|   |
                               _ _ _ _                        |  MINISTERUL |
                         Anul |_|_|_|_|                       |  FINANTELOR |
                                                              |   PUBLICE   |
                                                               \___________/

                                                                            _
                                                  Declaratie rectificativa |_|
                                                  Se completeaza cu X in cazul
                                                  declaratiilor rectificative
  A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
________________________________________________________________________________
                                     Initiala
    Nume                             tatalui         Cod numeric personal
    _________________________________________   __   _________________________
   |                                |        | |  | |                         |
   |________________________________|________| |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Prenume
    _________________________________________     Modalitati de restituire a
   |                                         |    diferentelor de impozit pe
 a |_________________________________________|    venit*
 d  Strada                           Nr.          .............................
 r  _________________________________________      _
 e |                                |        |    |_| Numerar, prin unitatea de
 s |________________________________|________|        trezorerie
 a  Bloc Scara Etaj Ap. Judet/Sector               _
    _________________________________________     |_| Mandat postal
   |    |     |    |   |                     |     _
   |____|_____|____|___|_____________________|    |_| Virament bancar
    Localitate                     Cod postal      ____________________________
    _________________________________________     | Banca .................... |
   |                              |          |    | Numar cont ............... |
   |______________________________|__________|    |____________________________|
              __________        _____________       Persoana trimisa in misiune
    Telefon: |__________| Fax: |_____________|      permanenta in strainatate
             ________________________________       Perioada de la: __/__/____
    E-mail: |________________________________|                  la: __/__/____

    *) Se bifeaza in functie de situatia dorita.
________________________________________________________________________________
                                           |
  B. VENIT DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE     |
                                           |                           - lei -
  B1. Comerciale                           |
      Determinat in sistem real, pe baza   |
      datelor din evidenta contabila       |  _________________________________
                                           | | 1.|                             |
  1. Venit net ........................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |  _________________________________
                                           | | 2.|                             |
  2. Pierdere fiscala .................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |
  B2. Profesii libere                      |
      Determinat in sistem real, pe baza   |
      datelor din evidenta contabila       |  _________________________________
                                           | | 3.|                             |
  3. Venit net ........................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |  _________________________________
                                           | | 4.|                             |
  4. Pierdere fiscala .................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |  _________________________________
  B3. Stabilit pe baza normelor de venit   | | 5.|                             |
  5. Norma de venit ...................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |  _________________________________
  B4. Drepturi de proprietate intelectuala | | 6.|                             |
  6. Venit net ........................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |  _________________________________
                                           | | 7.|                             |
  7. Pierdere fiscala .................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |
  C. VENIT NET DIN SALARII                 |
                                           |  _________________________________
  8. Venit net din salarii, realizat la    | | 8.|                             |
     functia de baza ....................  | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |  _________________________________
  9. Venit net din salarii, realizat in    | | 9.|                             |
     afara functiei de baza .............  | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |
  10. Venit net din salarii primite din    |  _________________________________
      strainatate pentru activitatea       | |10.|                             |
      desfasurata in Romania ............. | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |
  D. VENIT NET DIN CEDAREA FOLOSINTEI      |
     BUNURILOR                             |  _________________________________
                                           | |11.|                             |
  11. Venit net .......................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |
  E. VENIT DIN STRAINATATE                 |  _________________________________
                                           | |12.|                             |
  12. Venit .............................. | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |  _________________________________
                                           | |13.|                             |
  13. Pierdere fiscala ................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |
  F. VENITURI SCUTITE LA PLATA IMPOZITULUI |
     PE VENIT                              |
                                           |  _________________________________
  14. Venit net din activitati             | |14.|                             |
      independente ....................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |  _________________________________
  15. Pierdere fiscala din activitati      | |15.|                             |
      independente ....................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
___________________________________________|____________________________________
 ______________________________________________________________________________
| Nota. Se vor anexa copiile declaratiilor speciale si fiselor fiscale pe baza |
|       carora s-a completat prezenta declaratie                               |
|______________________________________________________________________________|
  Cod 14.13.01.13

    PAG. 2
________________________________________________________________________________

  G. DEDUCERI
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |      Tip deducere      | Suma|          Documente justificative         |
|crt.|                        |-lei-|                                          |
|____|________________________|_____|__________________________________________|
| 0  |           1            |  2  |                   3                      |
|____|________________________|_____|__________________________________________|
|    |                        |     |                                       _  |
|  1 | Deduceri personale     |  X  | Certificat de casatorie ............ |_| |
|    | suplimentare           |     |                                       _  |
|    |                     _  |     | Certificat de nastere (copii) ...... |_| |
|    | Copii ............ |_| |     |                                          |
|    |                     _  |     | Certificat comisie expertiza          _  |
|    | Sot/Sotie ........ |_| |     | medicala ........................... |_| |
|    |                        |     |                                          |
|    | Alti membri de      _  |     | Decizie de pensionare pentru          _  |
|    | familie .......... |_| |     | cazurile de invaliditate ........... |_| |
|    |                        |     |                                          |
|    |                        |     | Adeverinta de venit pentru persoana   _  |
|    |                        |     | aflata in intretinere .............. |_| |
|    |                        |     |                                       _  |
|    |                        |     | Declaratie pe propria raspundere ... |_| |
|    |                        |     |                   _                   _  |
|    |                        |     | Altele ......... |_| Altele ........ |_| |
|    |                        |     | ................ |_| ............... |_| |
|____|________________________|_____|__________________________________________|
|    |                        |     |                                       _  |
|  2 | Cheltuieli pentru      |     | Documente de plata ................. |_| |
|    | reabilitarea           |     |                                       _  |
|    | locuintei de        _  |     | Alte documente prevazute de lege ... |_| |
|    | domiciliu ........ |_| |     |                   _                   _  |
|    |                        |     | ................ |_| ............... |_| |
|    |                        |     | ................ |_| ............... |_| |
|____|________________________|_____|__________________________________________|
|    |                        |     |                                       _  |
|  3 | Prime de asigurare     |     | Documente de plata ................. |_| |
|    | pentru locuinta     _  |     |                                       _  |
|    | de domiciliu ..... |_| |     | Alte documente prevazute de lege ... |_| |
|    |                        |     |                   _                   _  |
|    |                        |     | ................ |_| ............... |_| |
|    |                        |     | ................ |_| ............... |_| |
|____|________________________|_____|__________________________________________|
|    |                        |     |                                       _  |
|  4 | Cotizatia de sindicat  |     | Documente de plata ................. |_| |
|    | platita conform        |     |                                          |
|    | legislatiei in      _  |     |                                          |
|    | materie .......... |_| |     |                                          |
|____|________________________|_____|__________________________________________|
________________________________________________________________________________

  H. DESTINATIA SUMEI REPREZENTAND 1% DIN IMPOZITUL PE VENITUL ANUAL DATORAT
     _
  1 |_| Bursa privata      Contract         Suma platita     Documente de plata
        conform Legii      nr./data                - lei -   nr./data
        nr. 376/2004   _________________   _______________   __________________
                      |_________________| |_______________| | ................ |
                                                            | ................ |
                                                            | ................ |
                                                            | ................ |
                                                            |__________________|
     _
  2 |_| Sponsorizare entitate nonprofit conform art. 90 alin. (2) din Legea
        nr. 571/2003

        Suma ...................... (lei)

        Denumire entitate      Cod de identificare       Cont bancar (IBAN)
        nonprofit              fiscala al entitatii
                               nonprofit
        ____________________   ____________________   _________________________
       |____________________| |____________________| |_________________________|
________________________________________________________________________________

  I. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL
                                  ___   _______________________________________
     Cod de identificare fiscala |___| |_______________________________________|

     Nume, prenume/Denumire ...................................................
     Adresa: Judet .............. Sector ....... Localitate ...................
             Strada ............. Nr. ... Bloc ..... Scara .... Etaj .. Ap. ...
             Cod postal ......... Telefon ........ Fax ........ E-mail ........
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

  Semnatura                            | Semnatura
  contribuabil _          data _       | reprezentant             data _
                |               |      | fiscal                         |
                v               v      |                                v
                ..............  ...... | .............................  ......
                                       |
________________________________________________________________________________

  Loc rezervat organului fiscal          Nr. inregistrare .....................
                                         Data .................................
________________________________________________________________________________

    Numar de operator de date cu caracter personal - 1067
                                                                 _________
                                                               /  ROMANIA  \
                                                              |    _____    |
    201            DECLARATIE SPECIALA PRIVIND                |   | MFP |   |
                   VENITURILE DIN STRAINATATE                 |   |_____|   |
                               _ _ _ _                        |  MINISTERUL |
                         Anul |_|_|_|_|                       |  FINANTELOR |
                                                              |   PUBLICE   |
                                                               \___________/

                                                                            _
                                                  Declaratie rectificativa |_|
                                                  Se completeaza cu X in cazul
                                                  declaratiilor rectificative
  A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

                        Initiala
 Nume                   tatalui  Prenume              Cod numeric personal
 _____________________________________________   __   _________________________
|                      |        |             | |  | |                         |
|______________________|________|_____________| |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|   Judet                           Sector         Localitate                  |
|A  _________________________________________________________________________  |
|d |______________________________|________|_________________________________| |
|r   Strada                          Nr.    Bloc   Scara   Etaj    Ap.         |
|e  _________________________________________________________________________  |
|s |______________________________|_______|______|_______|_______|___________| |
|a              _________           ________       _________          _______  |
|   Cod postal |_________| Telefon |________| Fax |_________| E-mail |_______| |
|______________________________________________________________________________|
________________________________________________________________________________

  B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA

   1. Statul in care s-a realizat venitul .....................................
   2. Natura veniturilor:
                 _                 _                  _                  _
      Venituri  |_|  Venituri din |_|   Venituri din |_|   Venituri din |_|
      comerciale     profesii           drepturi de        cedarea
                     libere             proprietate        folosintei
                                        intelectuala       bunurilor

   3. Data inceperii activitatii ..../..../........
   4. Data incetarii activitatii ..../..../........
________________________________________________________________________________

  C. VENIT DIN STRAINATATE
                                                                       - lei -
                                                    __________________________
                                                   | 1. |                     |
  1. Venit ......................................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 2. |                     |
  2. Pierdere fiscala ...........................  |____|_____________________|
________________________________________________________________________________

  D. IMPOZIT PLATIT IN STRAINATATE
                                                                       - lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Tip       | Document:       | Data    | Autoritatea      |Venit |Impozit|
|crt.| activitate| tip, serie, nr. | emiterii| fiscala emitenta |      |       |
|____|___________|_________________|_________|__________________|______|_______|
|  0 |     1     |        2        |    3    |         4        |   5  |    6  |
|____|___________|_________________|_________|__________________|______|_______|
|____|___________|_________________|_________|__________________|______|_______|
|____|___________|_________________|_________|__________________|______|_______|
|____|___________|_________________|_________|__________________|______|_______|
|____|___________|_________________|_________|__________________|______|_______|
|                                    TOTAL                                     |
|______________________________________________________________________________|
________________________________________________________________________________

  E. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

     Nume, prenume/Denumire ...................................................
     Adresa: Judet .............. Sector ...... Localitate ....................
             Strada .............. Nr. ... Bloc ... Scara ... Etaj ... Ap. ....
             Cod postal ....... Telefon ......... Fax ....... E-mail ..........
                                  ___   ________________
     Cod de identificare fiscala |___| |________________|
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

  Semnatura                            | Semnatura
  contribuabil _          data _       | reprezentant             data _
                |               |      | fiscal                         |
                v               v      |                                v
                ..............  ...... | .............................  ......
                                       |
________________________________________________________________________________

  Loc rezervat organului fiscal          Nr. inregistrare .....................
                                         Data .................................
________________________________________________________________________________
  Cod 14.13.01.13/7

    Numar de operator de date cu caracter personal - 1067
                                                                 _________
                                                               /  ROMANIA  \
                                                              |    _____    |
    202                 DECLARATIE SPECIALA                   |   | MFP |   |
                      PRIVIND VENITURILE DIN                  |   |_____|   |
                      ACTIVITATI INDEPENDENTE                 |  MINISTERUL |
                               _ _ _ _                        |  FINANTELOR |
                         Anul |_|_|_|_|                       |   PUBLICE   |
                                                               \___________/

                                                                            _
                                                  Declaratie rectificativa |_|
                                                  Se completeaza cu X in cazul
                                                  declaratiilor rectificative
  A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

                        Initiala                      Cod numeric personal/Numar
     Nume               tatalui   Prenume             de identificare fiscala
 ____________________________________________    __   _________________________
|                      |        |             | |  | |                         |
|______________________|________|_____________| |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|   Judet                           Sector         Localitate                  |
|A  _________________________________________________________________________  |
|d |______________________________|________|_________________________________| |
|r  Strada                          Nr.    Bloc   Scara   Etaj    Ap.         |
|e  _________________________________________________________________________  |
|s |______________________________|_______|______|_______|_______|___________| |
|a              _________           ________       _________          _______  |
|   Cod postal |_________| Telefon |________| Fax |_________| E-mail |_______| |
|______________________________________________________________________________|
_______________________________________________________________________________

  B. DATE DESPRE ACTIVITATEA DESFASURATA

  1. Natura veniturilor:
                     _                     _                                 _
         Venituri   |_|   Venituri din    |_|   Venituri din drepturi       |_|
         comerciale       profesii libere       de proprietate intelectuala

  2. Obiectul principal de activitate .........................................
               __ __ __ __
     Cod CAEN |__|__|__|__|

  3. Forma de organizare:   _
                Individual |_|                  _
                Asocieri intre persoane fizice |_|                          _
                Asocieri intre persoane fizice si persoane juridice romane |_|

  4. Locul principal de desfasurare a activitatii .............................
  5. Autorizatie/Contract Nr. ...... Data ..../..../.........
     Organ emitent ............................................................
  6. Data inceperii activitatii ..../..../........
  7. Data incetarii activitatii ..../..../........
________________________________________________________________________________

  C. VENIT NET
                                                                     - lei -
                                                    __________________________
                                                   | 1. |                     |
  1. Venit brut .................................. |____|_____________________|
                                                    __________________________
  2. Cheltuieli deductibile ...................... | 2. |                     |
     (rd. 2.1. sau rd. 2.2. + rd. 2.3. +           |____|_____________________|
     rd. 2.4. + rd. 2.5., dupa caz)
                                                    __________________________
                                                   | 2.1|                     |
     2.1. Cheltuieli deductibile ................. |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 2.2|                     |
     2.2. Cheltuieli forfetare (60%) ............. |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 2.3|                     |
     2.3. Cheltuieli forfetare (70%) ............. |____|_____________________|
                                                    __________________________
     2.4. Sume ce revin organelor de gestiune      | 2.4|                     |
          colectiva .............................. |____|_____________________|
                                                    __________________________
     2.5. Contributii sociale obligatorii          | 2.5|                     |
          platite ................................ |____|_____________________|
                                                    __________________________
  3. Venit net (rd. 1 - rd. 2),                    | 3. |                     |
     din care .................................... |____|_____________________|
                                                    __________________________
     3.1. Venit net aferent activitatilor cu regim | 3.1|                     |
          de retinere la sursa ................... |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 4. |                     |
  4. Pierdere fiscala (rd. 2 - rd. 1) ............ |____|_____________________|

________________________________________________________________________________

  D. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
                                                    __________________________
                                                   | 1. |                     |
  1. Venit net/Pierdere fiscala .................. |____|_____________________|
________________________________________________________________________________

  E. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

     Nume, prenume/Denumire ...................................................
     Adresa: Judet .............. Sector ...... Localitate ....................
             Strada .............. Nr. ... Bloc ... Scara ... Etaj ... Ap. ....
             Cod postal ....... Telefon ......... Fax ....... E-mail ..........
                                 ___   _________________
    Cod de identificare fiscala |___| |_________________|
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

  Semnatura                            | Semnatura
  contribuabil _          data _       | reprezentant             data _
                |               |      | fiscal                         |
                v               v      |                                v
                ..............  ...... | .............................  ......
                                       |
________________________________________________________________________________

  Loc rezervat organului fiscal          Nr. inregistrare .....................
                                         Data .................................
________________________________________________________________________________
  Cod 14.13.01.13/4

    Numar de operator de date cu caracter personal - 1067
                                                                 _________
                                                               /  ROMANIA  \
                                                              |    _____    |
    203            DECLARATIE SPECIALA PRIVIND                |   | MFP |   |
            VENITURILE DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR       |   |_____|   |
                               _ _ _ _                        |  MINISTERUL |
                         Anul |_|_|_|_|                       |  FINANTELOR |
                                                              |   PUBLICE   |
                                                               \___________/
                                                                            _
                                                  Declaratie rectificativa |_|
                                                  Se completeaza cu X in cazul
                                                  declaratiilor rectificative
  A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

                        Initiala                      Cod numeric personal/Numar
 Nume                   tatalui   Prenume             de identificare fiscala
 ____________________________________________    __   _________________________
|                      |        |             | |  | |                         |
|______________________|________|_____________| |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|   Judet                           Sector         Localitate                  |
|A  _________________________________________________________________________  |
|d |______________________________|________|_________________________________| |
|r  Strada                          Nr.     Bloc   Scara   Etaj    Ap.         |
|e  _________________________________________________________________________  |
|s |______________________________|_______|______|_______|_______|___________| |
|a              _________           ________       _________          _______  |
|   Cod postal |_________| Telefon |________| Fax |_________| E-mail |_______| |
|______________________________________________________________________________|
________________________________________________________________________________

  B. DATE PRIVIND CONTRACTUL INCHEIAT INTRE PARTI

   1. Numele si prenumele (denumirea) persoanei careia
      i se cedeaza dreptul de folosinta a bunului .............................
   2. Contract de inchiriere/arendare Nr. ....... Data .../.../......
   3. Data inceperii realizarii venitului ..../..../........
   4. Data incetarii realizarii venitului ..../..../........
   5. Date de identificare ale bunului ........................................
                                       ........................................
                                   _                 _
   6. Natura bunului: Constructii |_|        Altele |_|
   7. Determinarea venitului net:
                   _                                     _
      Sistem real |_|      Cote forfetare de cheltuieli |_|
________________________________________________________________________________

  C. VENIT NET DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR
                                                                        - lei -

                                                 C1. CONSTRUCTII C2. ALTE BUNURI
                                                 ______________________________
  1. Contravaloarea chiriei/arendei, conform    |1.1|          |2.1|           |
     contractului ............................. |___|__________|___|___________|
  2. Cheltuieli ce cad, conform dispozitiilor
     legale, in sarcina proprietarului,
     uzufructuarului sau a altui detinator
     legal, daca sunt efectuate de cealalta      ______________________________
     parte contractanta, prevazute in           |1.2|          |2.2|           |
     contract ................................. |___|__________|___|___________|
                                                 ______________________________
  3. Venit brut*) (rd. 1.1 + rd. 1.2, respectiv |1.3|          |2.3|           |
     rd. 2.1 + rd. 2.2) ....................... |___|__________|___|___________|
                                                 ______________________________
  4. Cheltuieli deductibile*) (rd. 1.3 x 50%,   |1.4|          |2.4|           |
     respectiv rd. 2.3 x 30%) ................. |___|__________|___|___________|
                                                 ______________________________
  5. Venit net (rd. 1.3 - rd. 1.4, respectiv    |1.5|          |2.5|           |
     rd. 2.3 - rd. 2.4) ....................... |___|__________|___|___________|
                                                 ______________________________
                                                | 6.|                          |
  6. Total venit net (rd. 1.5 + rd. 2.5) ...... |___|__________________________|

    *) Persoanele care au optat pentru stabilirea venitului net in sistem real completeaza rd. 3 si rd. 4 pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla.
________________________________________________________________________________

  D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

     Nume, prenume/Denumire ...................................................
     Adresa: Judet .............. Sector ...... Localitate ....................
             Strada .............. Nr. ... Bloc ... Scara ... Etaj ... Ap. ....
             Cod postal ....... Telefon ......... Fax ....... E-mail ..........
                                  ___   _________________
     Cod de identificare fiscala |___| |_________________|
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

  Semnatura                            | Semnatura
  contribuabil _          data _       | reprezentant             data _
                |               |      | fiscal                         |
                v               v      |                                v
                ..............  ...... | .............................  ......
                                       |
________________________________________________________________________________

  Loc rezervat organului fiscal          Nr. inregistrare .....................
                                         Data .................................
________________________________________________________________________________
  Cod 14.13.01.13/3

    Numar de operator de date cu caracter personal - 1067
                                                                 _________
    204                   DECLARATIE                           /  ROMANIA  \
              ANUALA DE VENIT PENTRU ASOCIATIILE              |    _____    |
                   FARA PERSONALITATE JURIDICA,               |   | MFP |   |
               CONSTITUITE INTRE PERSOANE FIZICE              |   |_____|   |
                               _ _ _ _                        |  MINISTERUL |
                         Anul |_|_|_|_|                       |  FINANTELOR |
                                                              |   PUBLICE   |
                                                               \___________/
                                                                            _
                                                  Declaratie rectificativa |_|
                                                  Se completeaza cu X in cazul
                                                  declaratiilor rectificative
  A. DATE DE IDENTIFICARE ALE ASOCIATIEI
     FARA PERSONALITATE JURIDICA

 Denumire                                            Cod de identificare fiscala
 ____________________________________________   __   _________________________
|                                            | |  | |                         |
|____________________________________________| |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|   Judet                           Sector         Localitate                  |
|A  _________________________________________________________________________  |
|d |______________________________|________|_________________________________| |
|r   Strada                          Nr.    Bloc   Scara   Etaj    Ap.         |
|e  _________________________________________________________________________  |
|s |______________________________|_______|______|_______|_______|___________| |
|a              _________           ________       _________          _______  |
|   Cod postal |_________| Telefon |________| Fax |_________| E-mail |_______| |
|______________________________________________________________________________|
________________________________________________________________________________

  B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA

  1. Natura veniturilor:
                     _                     _            _
         Venituri   |_|   Venituri din    |_|   Altele |_|
         comerciale       profesii libere
  2. Locul principal de desfasurare a activitatii .............................
  3. Obiectul principal de activitate .........................................
               __ __ __ __
     Cod CAEN |__|__|__|__|

  4. Autorizatie/Document de autorizare Nr. ...... Data ..../..../........
     Organ emitent ............................................................
  5. Contract de asociere Nr. ...... Data ..../..../........
  6. Tipul asociatiei fara personalitate juridica
     (Se va bifa cu X casuta corespunzatoare situatiei)
                    _                          _             _
         asociatie |_|    societate           |_|    altele |_|
         familiala        civila profesionala
  7. Nume si prenume responsabil asociatie desemnat prin contract .............
     Numar telefon/fax responsabil asociatie ..................................
     E-mail ......................
  8. Perioada de functionare: de la ..../..../...... la ..../..../.......
  9. Numar asociati ...................
________________________________________________________________________________

  C. VENIT NET
                                                                       - lei -
                                                    __________________________
                                                   | 1. |                     |
  1. Venit brut .................................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 2. |                     |
  2. Cheltuieli deductibile .....................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 3. |                     |
  3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) ..................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 4. |                     |
  4. Pierdere fiscala (rd. 2 - rd. 1) ...........  |____|_____________________|
________________________________________________________________________________

  D. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
                                                                       - lei -
                                                    __________________________
                                                   | 1. |                     |
  1. Venit net ..................................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 2. |                     |
  2. Pierdere fiscala ...........................  |____|_____________________|
________________________________________________________________________________

  E. DISTRIBUTIA VENITULUI NET/PIERDERII REALIZAT(E) PE ASOCIATI (tabel verso)
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

  Semnatura responsabil asociatie _                  data _
                                   |                       |
                                   v                       v
                                   ......................  ............
________________________________________________________________________________

  Loc rezervat organului fiscal         Nr. inregistrare ......................
                                        Data ..................................
________________________________________________________________________________
  Cod 14.13.01.13/2i

    E. DISTRIBUTIA VENITULUI NET/PIERDERII REALIZAT(E) PE ASOCIATI

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Conform cotei procentuale de distribuire
    B - Conform altor clauze contractuale
    C - Scutit la plata impozitului pe venit
    D - Aferenta perioadei impozabile
    E - Aferenta perioadei de scutire
                                                                        - lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Nume si |Cod numeric |Domiciliu |Cota de      |  Venit net   | Pierdere  |
|crt.|prenume |personal/   |fiscal    |distribuire  |  distribuit  | fiscala   |
|    |asociat |Numar de    |          |a venitului  |              |distribuita|
|    |        |identificare|          |net/pierderii|______________|___________|
|    |        |fiscala     |          |realizat(e)  |   Supus   | C|  D  |  E  |
|    |        |            |          |la nivelul   |impozitului|  |     |     |
|    |        |            |          |asociatiei   | pe venit  |  |     |     |
|    |        |            |          |             |___________|  |     |     |
|    |        |            |          |             |  A  |  B  |  |     |     |
|____|________|____________|__________|_____________|_____|_____|__|_____|_____|
|  0 |   1    |      2     |     3    |      4      |  5  |  6  | 7|  8  |  9  |
|____|________|____________|__________|_____________|_____|_____|__|_____|_____|
|    |        |            |          |             |     |     |  |     |     |
|____|________|____________|__________|_____________|_____|_____|__|_____|_____|
|    |        |            |          |             |     |     |  |     |     |
|____|________|____________|__________|_____________|_____|_____|__|_____|_____|
|    |        |            |          |             |     |     |  |     |     |
|____|________|____________|__________|_____________|_____|_____|__|_____|_____|
|    |        |            |          |             |     |     |  |     |     |
|____|________|____________|__________|_____________|_____|_____|__|_____|_____|
|    |        |            |          |             |     |     |  |     |     |
|____|________|____________|__________|_____________|_____|_____|__|_____|_____|
|    |        |            |          |             |     |     |  |     |     |
|____|________|____________|__________|_____________|_____|_____|__|_____|_____|
|    |        |            |          |             |     |     |  |     |     |
|____|________|____________|__________|_____________|_____|_____|__|_____|_____|
|    |        |            |          |             |     |     |  |     |     |
|____|________|____________|__________|_____________|_____|_____|__|_____|_____|
|                                             TOTAL |     |     |  |     |     |
|___________________________________________________|_____|_____|__|_____|_____|

    Numar de operator de date cu caracter personal - 1067

                                                                 _________
  205               DECLARATIE INFORMATIVA                     /  ROMANIA  \
                   PRIVIND IMPOZITUL RETINUT                  |    _____    |
           PE VENITURILE CU REGIM DE RETINERE LA SURSA,       |   | MFP |   |
                    PE BENEFICIARI DE VENIT                   |   |_____|   |
                               _ _ _ _                        |  MINISTERUL |
                         Anul |_|_|_|_|                       |  FINANTELOR |
                                                              |   PUBLICE   |
                                                               \___________/
                                                                            _
                                                  Declaratie rectificativa |_|
                                                  Se completeaza cu X in cazul
                                                  declaratiilor rectificative

  A. NATURA VENITURILOR
________________________________________________________________________________
   _
  |_| Venituri din drepturi de proprietate intelectuala
   _
  |_| Venituri din activitati independente desfasurate in baza
      contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil
   _
  |_| Alte venituri
   _
  |_| Venituri din vanzarea bunurilor in regim de consignatie
   _
  |_| Venituri din activitati independente realizate intr-o forma de asociere cu
      o persoana juridica
   _
  |_| Venituri obtinute in baza unui contract de agent
   _
  |_| Venituri din dividende
   _
  |_| Venituri din dobanzi
   _
  |_| Venituri obtinute in baza unui contract de comision sau mandat comercial
   _
  |_| Castiguri din transferul titlurilor de valoare
   _
  |_| Venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de
      valuta la termen, pe baza de contract
   _
  |_| Venituri din activitatile de expertiza contabila si tehnica judiciara si
      extrajudiciara
   _
  |_| Venituri din pensii
   _
  |_| Venituri din premii si din jocuri de noroc
________________________________________________________________________________

  B. DATE DE IDENTIFICARE ALE PLATITORULUI DE VENIT

  Denumire/Nume, prenume                             Cod de identificare fiscala
 _____________________________________________   __   _________________________
|                                             | |  | |                         |
|_____________________________________________| |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|   Judet                           Sector         Localitate                  |
|A  _________________________________________________________________________  |
|d |______________________________|________|_________________________________| |
|r   Strada                          Nr.    Bloc   Scara   Etaj    Ap.         |
|e  _________________________________________________________________________  |
|s |______________________________|_______|______|_______|_______|___________| |
|a              _________           ________       _________          _______  |
|   Cod postal |_________| Telefon |________| Fax |_________| E-mail |_______| |
|______________________________________________________________________________|
________________________________________________________________________________

  C. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL RETINUT LA SURSA PE BENEFICIARI DE VENIT

                                                                        - lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si prenumele     | Cod numeric personal/ | Baza de    | Impozit  |
|crt.| beneficiarului de venit | Numar de identificare | calcul a   | retinut  |
|    |                         | fiscala               | impozitului|          |
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|  0 |             1           |           2           |      3     |     4    |
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
|____|_________________________|_______________________|____________|__________|
________________________________________________________________________________

  Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.
                                                  _______________________
   Nume, prenume ...................             |                       |
   Functia .........................             | Semnatura si stampila |
                                                 |                       |
                                                 |_______________________|
________________________________________________________________________________

  Loc rezervat organului fiscal         Nr. inregistrare ......................
                                        Data ..................................
________________________________________________________________________________
  cod 14.13.01.13/l

    Numar de operator de date cu caracter personal - 1067

                                                                 _________
  206                       DECLARATIE                         /  ROMANIA  \
                 PRIVIND VENITURILE DIN STRAINATATE           |    _____    |
              A CAROR IMPUNERE IN ROMANIA ESTE FINALA         |   | MFP |   |
                                                              |   |_____|   |
                               _ _ _ _                        |  MINISTERUL |
                         Anul |_|_|_|_|                       |  FINANTELOR |
                                                              |   PUBLICE   |
                                                               \___________/
                                                                            _
                                                  Declaratie rectificativa |_|
                                                  Se completeaza cu X in cazul
                                                  declaratiilor rectificative

  A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

                        Initiala
     Nume               tatalui   Prenume            Cod numeric personal
 _____________________________________________   __   _________________________
|                      |        |             | |  | |                         |
|______________________|________|_____________| |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|   Judet                           Sector         Localitate                  |
|A  _________________________________________________________________________  |
|d |______________________________|________|_________________________________| |
|r   Strada                          Nr.    Bloc   Scara   Etaj    Ap.         |
|e  _________________________________________________________________________  |
|s |______________________________|_______|______|_______|_______|___________| |
|a              _________           ________       _________          _______  |
|   Cod postal |_________| Telefon |________| Fax |_________| E-mail |_______| |
|______________________________________________________________________________|
________________________________________________________________________________
                                                _____________________________
    STATUL IN CARE S-A REALIZAT VENITUL        |_____________________________|

  B. VENITURI REALIZATE IN STRAINATATE A CAROR IMPUNERE IN ROMANIA ESTE FINALA

                                                                       - lei -
                                                    __________________________
                                                   | 1. |                     |
  1. Venituri din dividende .....................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 2. |                     |
  2. Venituri din dobanzi .......................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
  3. Venituri din premii si din jocuri de          | 3. |                     |
     noroc ......................................  |____|_____________________|

                                                    __________________________
  4. Castiguri din transferul titlurilor de        | 4. |                     |
     valoare ....................................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 5. |                     |
  5. Venituri din pensii ........................  |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 6. |                     |
  6. Alte venituri ..............................  |____|_____________________|
________________________________________________________________________________

  C. IMPOZIT PLATIT IN STRAINATATE
                                                                        - lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Categoria de venit |Document:       |Data     |Autoritatea      |Impozit |
|crt.|                   |tip, serie, nr. |emiterii |fiscala emitenta |        |
|____|___________________|________________|_________|_________________|________|
|  0 |         1         |       2        |    3    |         4       |   5    |
|____|___________________|________________|_________|_________________|________|
|____|___________________|________________|_________|_________________|________|
|____|___________________|________________|_________|_________________|________|
|____|___________________|________________|_________|_________________|________|
|____|___________________|________________|_________|_________________|________|
|                                 TOTAL                               |        |
|_____________________________________________________________________|________|
________________________________________________________________________________

  D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

     Nume, prenume/Denumire ...................................................
     Adresa: Judet .............. Sector ...... Localitate ....................
             Strada ............. Nr. ... Bloc ... Scara ... Etaj ... Ap. .....
             Cod postal ....... Telefon ......... Fax ....... E-mail ..........
                                  ___   _____________________________
     Cod de identificare fiscala |___| |_____________________________|
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

  Semnatura                            | Semnatura
  contribuabil _          data _       | reprezentant             data _
                |               |      | fiscal                         |
                v               v      |                                v
                ..............  ...... | .............................  ......
                                       |
________________________________________________________________________________

  Loc rezervat organului fiscal          Nr. inregistrare .....................
                                         Data .................................
________________________________________________________________________________
  cod 14.13.01.13/8

    Numar de operator de date cu caracter personal - 1067

                                                                 _________
  207                   DECLARATIE SPECIALA                    /  ROMANIA  \
             PRIVIND VENITURILE DIN ACTIVITATI AGRICOLE       |    _____    |
                                                              |   | MFP |   |
                               _ _ _ _                        |   |_____|   |
                         Anul |_|_|_|_|                       |  MINISTERUL |
                                                              |  FINANTELOR |
                                                              |   PUBLICE   |
                                                               \___________/
                                                                            _
                                                  Declaratie rectificativa |_|
                                                  Se completeaza cu X in cazul
                                                  declaratiilor rectificative

  A. DATELE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

                        Initiala                      Cod numeric personal/Numar
 Nume                   tatalui   Prenume             de identificare fiscala
 _____________________________________________   __   _________________________
|                      |        |             | |  | |                         |
|______________________|________|_____________| |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|   Judet                           Sector         Localitate                  |
|A  _________________________________________________________________________  |
|d |______________________________|________|_________________________________| |
|r   Strada                          Nr.    Bloc   Scara   Etaj    Ap.         |
|e  _________________________________________________________________________  |
|s |______________________________|_______|______|_______|_______|___________| |
|a              _________           ________       _________          _______  |
|   Cod postal |_________| Telefon |________| Fax |_________| E-mail |_______| |
|______________________________________________________________________________|

  Localitatea pe raza careia se afla terenul (terenurile) .....................
________________________________________________________________________________

  B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA

   1. Felul activitatii:
      - Cultivarea si valorificarea     __  - Cultivarea si valorificarea   __
        florilor in sere si solarii .. |__|   ciupercilor ................ |__|

      - Cultivarea si valorificarea
        legumelor si zarzavaturilor     __  - Exploatarea pepinierelor      __
        in sere si solarii ........... |__|   viticole ................... |__|

      - Cultivarea si valorificarea     __  - Exploatarea pepinierelor      __
        arbustilor ................... |__|   pomicole ................... |__|

      - Cultivarea si valorificarea     __  - Alte activitati               __
        plantelor decorative ......... |__|   asemanatoare ............... |__|

   2. Contract de asociere Nr. ............ Data .../..../......
   3. Data inceperii activitatii .../..../......
________________________________________________________________________________

 C. VENIT NET DIN ACTIVITATI AGRICOLE
                                                                     - lei -
                                                    ________________________
                                                   | 1. |                   |
  1. Venit brut .................................  |____|___________________|
                                                    ________________________
                                                   | 2. |                   |
  2. Cheltuieli deductibile .....................  |____|___________________|
                                                    ________________________
                                                   | 3. |                   |
  3. Venit net ..................................  |____|___________________|
                                                    ________________________
                                                   | 4. |                   |
  4. Pierdere fiscala ...........................  |____|___________________|
________________________________________________________________________________

  D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

     Nume, prenume/Denumire ..................................................
     Adresa: Judet .............. Sector ...... Localitate ...................
             Strada ............. Nr. ... Bloc ... Scara ... Etaj ... Ap. ....
             Cod postal ....... Telefon ......... Fax ....... E-mail .........
                                  ___   _____________________________
     Cod de identificare fiscala |___| |_____________________________|
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

  Semnatura                            | Semnatura
  contribuabil _          data _       | reprezentant             data _
                |               |      | fiscal                         |
                v               v      |                                v
                ..............  ...... | .............................  ......
                                       |
________________________________________________________________________________

  Loc rezervat organului fiscal          Nr. inregistrare .....................
                                         Data .................................
________________________________________________________________________________
  Cod 14.13.01.13/9s

    ANEXA 2

                                 INSTRUCTIUNI
           de completare a formularului 200 "Declaratie de venit global"
                               Cod 14.13.01.13

    Declaratia se completeaza si se depune anual de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania care obtin venituri din activitati independente, venituri din salarii si venituri din cedarea folosintei bunurilor, atat din Romania, cat si din strainatate.
    Nu se declara sumele sau avantajele primite din activitati dependente desfasurate intr-un stat strain, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv, cu exceptia veniturilor salariale platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania sau are sediul permanent in Romania, care se supun procedurii de globalizare, indiferent de perioada de desfasurare a activitatii in strainatate.
    Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevazute de formular.
    ATENTIE: In casutele care raman necompletate nu se va inscrie nici un semn grafic care sa semnifice lipsa datelor (-, x / etc.), spatiul ramanand gol.
    Termen de depunere:
    - anual, pana la data de 15 mai a anului urmator celui de realizare a venitului;
    - ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior (prin completarea unei declaratii rectificative), situatie in care se va inscrie "X" in casuta prevazuta in acest scop*).
    Declaratia se completeaza pe baza datelor din declaratiile speciale, din fisele fiscale, din declaratiile lunare privind veniturile din salarii din strainatate obtinute de contribuabilii care desfasoara activitate in Romania si din alte documente prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
    Declaratia se completeaza in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul (domiciliul de la data depunerii declaratiei);
    - copia se pastreaza de catre contribuabil.
    Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului.
------------
    *) Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.

    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

    Adresa - se inscrie adresa domiciliului fiscal de la data depunerii declaratiei.
    Cod numeric personal - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil. In cazul contribuabililor care sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata, codul numeric personal va fi precedat de litera "R".
    Modalitati de restituire a diferentelor de impozit pe venit - se bifeaza casuta corespunzatoare modalitatii prin care contribuabilul solicita restituirea eventualelor diferente de impozit pe venit rezultate din regularizarea impozitului anual (in numerar, prin unitatea de trezorerie, prin mandat postal sau virament bancar, dupa caz).
    In cazul in care contribuabilul opteaza pentru virament bancar, va completa denumirea bancii si numarul de cont in care solicita restituirea diferentelor de impozit. Se va anexa la declaratie, in copie, un extras de cont sau un alt document din care sa reiasa in clar denumirea bancii si numarul de cont.
    Persoana trimisa in misiune permanenta in strainatate - se completeaza de catre persoanele trimise in misiune permanenta in strainatate, inscriindu-se perioada in care acestea au fost trimise in misiune permanenta in strainatate.

    B. VENIT NET DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE

    Se completeaza de catre contribuabilii care obtin, in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente desfasurate pe teritoriul Romaniei.
    Pentru contribuabilii care obtin venituri din activitati independente din mai multe surse se inscrie suma totala a venitului net/pierderii fiscale, calculata prin insumarea veniturilor nete/pierderilor fiscale realizate din fiecare sursa in parte.

    B1. Comerciale - se completeaza de catre contribuabilii care obtin in mod individual sau intr-o forma de asociere venituri din fapte de comert, din prestari de servicii, altele decat cele din profesii libere, precum si din practicarea unei meserii pentru care venitul net se stabileste in sistem real.
    1. Venit net - se inscrie suma calculata prin insumarea venitului net din activitati comerciale, realizat din toate sursele, preluat de la cap. C rd. 3 "Venit net" din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente (venituri comerciale), depusa pentru fiecare sursa in parte.
    2. Pierdere fiscala - se inscrie suma calculata prin insumarea pierderii fiscale din activitati comerciale, realizata din toate sursele, preluata de la cap. C rd. 4 "Pierdere fiscala" din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente (venituri comerciale), depusa pentru fiecare sursa in parte.

    B2. Profesii libere - se completeaza de catre contribuabilii care obtin in mod individual sau intr-o forma de asociere venituri din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar public, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii.
    3. Venit net - se inscrie suma calculata prin insumarea venitului net din exercitarea unei profesii libere, realizat din toate sursele, preluat de la cap. C rd. 3 "Venit net" din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente (venituri din profesii libere), depusa pentru fiecare sursa in parte.
    4. Pierdere fiscala - se inscrie suma calculata prin insumarea pierderii fiscale din exercitarea unei profesii libere, realizata din toate sursele, preluata de la cap. C rd. 4 "Pierdere fiscala" din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente (venituri din profesii libere), depusa pentru fiecare sursa in parte.

    B3. Stabilit pe baza normelor de venit - se completeaza de catre contribuabilii care desfasoara activitati independente, impusi pe baza de norme de venit.
    5. Norma de venit - se inscrie suma reprezentand norma de venit corespunzatoare perioadei lucrate, comunicata de organul fiscal.

    B4. Drepturi de proprietate intelectuala - se completeaza de catre contribuabilii care obtin venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala: brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.
    6. Venit net - se inscrie suma reprezentand venitul net din drepturi de proprietate intelectuala, preluata de la cap. C rd. 3 "Venit net" din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente (venituri din drepturi de proprietate intelectuala).
    7. Pierdere fiscala - se inscrie suma reprezentand pierderea fiscala din drepturi de proprietate intelectuala, preluata de la cap. C rd. 4 "Pierdere fiscala" din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente (venituri din drepturi de proprietate intelectuala).

    C. VENIT NET DIN SALARII

    Se completeaza de catre contribuabilii care obtin venituri din salarii si asimilate acestora, pentru activitatea desfasurata in Romania.
    8. Venit net din salarii, realizat la functia de baza - se completeaza de catre contribuabilii care realizeaza, la functia de baza, venituri din salarii in baza unui contract individual de munca sau a unor statute speciale, potrivit legii;
    - se preia suma inscrisa la cap. V "Calculul impozitului pe veniturile din salarii" rd. 13.1 din formularele Fisa fiscala 1 (FF1).
    9. Venit net din salarii, realizat in afara functiei de baza - se completeaza de catre contribuabilii care obtin venituri din salarii si asimilate acestora, altele decat cele de la functia de baza;
    - se preia suma inscrisa la cap. III "Calculul impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, altele decat cele de la functia de baza", rd. 13.1 din formularele Fisa fiscala 2 (FF2).
    10. Venit net din salarii primite din strainatate pentru activitatea desfasurata in Romania - se inscrie suma calculata prin cumularea venitului net declarat lunar, preluat de la rd. 4 din Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania, cod 14.13.01.13/5, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 160/2004 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare privind administrarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice.

    D. VENIT NET DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR

    Se completeaza de catre contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor aflate pe teritoriul Romaniei.
    11. Venit net - se inscrie suma calculata prin cumularea venitului net din cedarea folosintei bunurilor, realizat din toate sursele, preluat de la cap. C rd. 6 "Total venit net" din Declaratia speciala privind veniturile din cedarea folosintei bunurilor, depusa pentru fiecare sursa in parte.
    In cazul contribuabililor care nu au obligatia depunerii de declaratii speciale, se preia suma inscrisa la cap. I pct. 5 "Venit net estimat" din ultima decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosintei bunurilor, emisa pentru anul fiscal de raportare.

    E. VENIT DIN STRAINATATE

    Se completeaza de catre contribuabilii care realizeaza venituri din strainatate, ca urmare a activitatii desfasurate in strainatate, pe baza datelor din Declaratia speciala privind veniturile din strainatate, depusa pentru fiecare tara in parte si pentru fiecare categorie de venit, astfel:
    12. Venit - se inscrie suma calculata prin insumarea veniturilor realizate din strainatate, preluate de la cap. C rd. 1 "Venit" din toate declaratiile speciale privind veniturile din strainatate, depuse pentru anul fiscal de raportare.
    13. Pierdere fiscala - se inscrie suma calculata prin insumarea pierderilor fiscale realizate din activitatea desfasurata in strainatate, preluate de la cap. C rd. 2 "Pierdere fiscala" din toate declaratiile speciale privind veniturile din strainatate, depuse pentru anul fiscal de raportare.
    Nu se cuprind veniturile salariale din strainatate (din activitatea desfasurata in strainatate), platite de angajatorii nerezidenti in Romania.

    F. VENITURI SCUTITE LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT

    Se completeaza de catre contribuabilii care realizeaza in anul fiscal de raportare, in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente, scutite la plata impozitului pe venit, conform legislatiei specifice.
    14. Venit net din activitati independente - se inscrie suma reprezentand venitul net realizat din activitati independente, scutit la plata impozitului pe venit, preluat de la cap. D rd. 1 "Venit net" din fiecare Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente.
    15. Pierdere fiscala din activitati independente - se inscrie suma reprezentand pierderea fiscala realizata din activitati independente desfasurate in perioada de scutire, preluata de la cap. D rd. 1 "Pierdere fiscala" din fiecare Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente.

    G. DEDUCERI

    Se completeaza de catre contribuabilii care solicita deducerea din venitul anual global a urmatoarelor elemente:
    - deduceri personale suplimentare;
    - cheltuieli pentru reabilitarea locuintei de domiciliu, destinate reducerii pierderilor de caldura in scopul imbunatatirii confortului termic, conform Hotararii Guvernului nr. 1.234/2004 pentru aprobarea Procedurii privind deducerea din venitul anual global a cheltuielilor pentru reabilitarea locuintei de domiciliu, destinate reducerii pierderilor de caldura in scopul imbunatatirii confortului termic;
    - prime de asigurare pentru locuinta de domiciliu;
    - cotizatia de sindicat platita conform legislatiei in materie.
    Tabel: se inscriu datele referitoare la deducerile solicitate de contribuabili, astfel:
    - col. 1 Tip deducere - se inscrie "X" in casuta corespunzatoare tipului de deducere solicitata de contribuabil;
    - col. 2 Suma - se completeaza suma platita pe destinatiile prevazute la pct. 2 - 4.
    In cazul deducerilor personale suplimentare rubrica nu se completeaza;
    - col. 3 Documente justificative - se completeaza in functie de tipul deducerilor solicitate de contribuabili, dupa cum urmeaza:
    1. Deduceri personale suplimentare
    In cazul solicitarii deducerilor personale suplimentare se prezinta documente justificative care atesta situatia proprie si situatia persoanelor aflate in intretinerea contribuabilului:
    - certificatul de casatorie;
    - certificatele de nastere ale copiilor;
    - certificatul emis de comisia de expertiza medicala sau decizia de pensionare pentru cazurile de invaliditate;
    - adeverinta de venit a persoanei intretinute sau declaratia pe propria raspundere;
    - alte documente, conform legii.
    Documentele vor fi prezentate in original si in copie, organul fiscal pastrand copia dupa ce verifica conformitatea cu originalul.
    Contribuabilii care depun declaratia de venit global prin posta si care solicita acordarea deducerilor de catre organul fiscal vor anexa la aceasta declaratie copii legalizate de pe documentele justificative, care atesta dreptul la deduceri personale suplimentare.
    Contribuabilii carora le-au fost acordate de catre angajator deduceri personale suplimentare pentru anul fiscal de raportare (inscrise in Fisa fiscala 1) nu vor completa rubrica.
    2. In cazul cheltuielilor pentru reabilitarea locuintei de domiciliu, destinate reducerii pierderilor de caldura in scopul imbunatatirii confortului termic, se vor prezenta documentele justificative care atesta plata sumelor, precum si celelalte documente prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.234/2004:
    - devizul de lucrari intocmit de persoana fizica/juridica autorizata, respectiv declaratie pe propria raspundere, in cazul realizarii lucrarilor in regie proprie, din care sa reiasa materialele specifice achizitionate si categoriile de lucrari executate, exprimate in unitati fizice si valorice;
    - documentele justificative privind plata cheltuielilor si repartizarea acestora pe fiecare proprietar, in cazul lucrarilor executate la partile comune ale condominiului;
    - actul de proprietate;
    - actul de identitate;
    - actele de stare civila, dupa caz.
    Documentele justificative vor fi prezentate in copie.
    3. In cazul primelor de asigurare pentru locuinta de domiciliu se vor prezenta documentele justificative care atesta plata primelor, precum si celelalte documente justificative prevazute de lege;
    - contractul de asigurare;
    - documentul de atestare a platii primei de asigurare;
    - actul de proprietate;
    - actele de stare civila, dupa caz.
    Documentele justificative vor fi prezentate in copie.
    4. In cazul cotizatiei de sindicat platite conform legislatiei in materie, se vor prezenta documentele justificative care atesta plata acesteia sau copia Fisei fiscale 1, dupa caz.

    H. DESTINATIA SUMEI REPREZENTAND 1% DIN IMPOZITUL PE VENITUL ANUAL DATORAT

    Se completeaza de catre contribuabilii care au efectuat cheltuieli in cursul anului fiscal cu burse private, conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, si care solicita restituirea acestora si/sau care opteaza pentru virarea unei sume din impozitul pe venitul anual datorat, conform art. 90 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit care functioneaza in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Daca suma solicitata a se vira catre entitatea nonprofit (inscrisa la pct. 2 cap. H), cumulata cu suma platita pentru bursa privata (inscrisa la pct. 1 cap. H), depaseste plafonul de 1% din impozitul anual datorat, atunci suma totala luata in calcul este limitata la nivelul acestui plafon, avand prioritate cheltuielile efectuate in cursul anului cu bursele private.
    1. Bursa privata conform Legii nr. 376/2004: casuta se bifeaza de catre contribuabilii care au efectuat cheltuieli in cursul anului cu burse private, in conditiile Legii nr. 376/2004 privind bursele private.
    Contract nr./data - se inscriu numarul si data contractului privind acordarea bursei private.
    Suma platita - se inscrie suma platita de contribuabil in cursul anului de raportare pentru bursa privata.
    Documente de plata nr./data - se inscriu numarul si data documentelor care atesta plata bursei private.
    Contractul privind acordarea bursei private si documentele ce atesta plata acesteia se prezinta in original si in copie, organul fiscal pastrand copiile acestora dupa ce verifica conformitatea cu originalul. In cazul in care declaratia de venit global se transmite prin posta, documentele de mai sus se anexeaza in copie.
    2. Sponsorizare entitate nonprofit conform art. 90 alin. (2) din Legea nr. 571/2003: casuta se bifeaza de catre contribuabilii care solicita virarea unei sume de pana la 1% din impozitul pe venitul anual datorat pentru sponsorizarea unei entitati nonprofit, conform art. 90 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
    Suma - se completeaza cu suma solicitata de contribuabil a fi virata in contul entitatii nonprofit.
    In situatia in care contribuabilul nu cunoaste suma care poate fi virata, nu va completa rubrica "Suma", caz in care organul fiscal va calcula si va vira suma admisa, conform legii.
    Denumire entitate nonprofit - se inscrie de catre contribuabil denumirea entitatii nonprofit.
    Cod de identificare fiscala al entitatii nonprofit - se inscrie de catre contribuabil codul de identificare fiscala a entitatii nonprofit pentru care se solicita virarea sumei.
    Cont bancar (IBAN) - se completeaza codul IBAN al contului bancar al entitatii nonprofit.

    NOTA:
    Contribuabilii care au realizat in anul de raportare numai venituri din salarii si pentru care angajatorul a efectuat calculul impozitului anual si regularizarea acestuia si solicita virarea unei sume din impozitul anual datorat pentru sponsorizarea unei entitati nonprofit vor completa formularul, dupa cum urmeaza:
    - cap. A se completeaza conform instructiunilor prevazute pentru acest capitol;
    - cap. B - G nu se completeaza;
    - cap. H se completeaza astfel:
        - pct. 1 se completeaza in situatia in care contribuabilul a efectuat in cursul anului cheltuieli cu bursa privata: se bifeaza casuta "Bursa privata", iar in rubrica "Suma platita" se preia suma inscrisa la cap. V rd. E2 "Suma admisa la compensare/restituire" din Fisa fiscala 1;
        - pct. 2 se completeaza conform instructiunilor prevazute la cap. H pct. 2.

    I. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil, inscriindu-se adresa domiciliului fiscal si codul de identificare fiscala ale reprezentantului fiscal.

                             INSTRUCTIUNI
de completare a formularului 201 "Declaratie speciala privind veniturile din strainatate"
                           Cod 14.13.01.13/7

    Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, care realizeaza venituri din strainatate ca urmare a desfasurarii unor activitati in strainatate: activitati independente si cedarea folosintei bunurilor aflate in strainatate. Contribuabilii depun cate o declaratie pentru fiecare tara-sursa a veniturilor si pentru fiecare categorie de venit realizat.
    Termen de depunere:
    - anual, pana la data de 15 mai a anului urmator celui in care s-a realizat venitul;
    - ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care se va inscrie "X" in casuta special prevazuta in acest scop*).
    Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute in formular, in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului;
    - copia se pastreaza de catre contribuabil.
    Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului.
------------
    *) Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.

    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

    Adresa - se inscrie adresa domiciliului fiscal.
    Cod numeric personal - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil. In cazul contribuabililor care sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata, codul numeric personal va fi precedat de litera "R".

    B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA

    1. Statul in care s-a realizat venitul - se completeaza cu denumirea tarii in care contribuabilul a realizat venitul declarat.
    2. Natura veniturilor - se bifeaza casuta corespunzatoare categoriei de venit realizat.
    3, 4. Data inceperii/incetarii activitatii - se completeaza de catre contribuabilii care isi incep/inceteaza activitatea in cursul anului fiscal.

    C. VENIT DIN STRAINATATE

    1. Venit - se inscrie suma (in lei) reprezentand venitul realizat din activitatea desfasurata in strainatate in anul fiscal de raportare.
    2. Pierdere fiscala - se inscrie suma (in lei) reprezentand pierderea fiscala realizata din activitatea desfasurata in strainatate in anul fiscal de raportare.

    D. IMPOZIT PLATIT IN STRAINATATE

    Se completeaza de catre contribuabilii care, pentru acelasi venit si in decursul aceleiasi perioade impozabile, sunt supusi impozitului pe venit atat pe teritoriul Romaniei, cat si in strainatate, in vederea calcularii si acordarii creditului fiscal extern de catre organul fiscal.
    Tabel: se inscriu datele referitoare la impozitul efectiv platit in strainatate pentru venitul realizat in strainatate, astfel:
    - col. 1 Tip activitate - se inscrie denumirea corespunzatoare a activitatii generatoare de venit, desfasurata in strainatate;
    - col. 2 Document - se inscriu denumirea documentului care atesta plata impozitului in strainatate, precum si seria si numarul acestuia. Documentul se va anexa la declaratie;
    - col. 5 Venit - se inscrie suma (in lei) reprezentand venitul realizat din activitatea desfasurata in strainatate in anul fiscal de raportare, corespunzator impozitului platit in strainatate;
    - col. 6 Impozit - se inscrie suma (in lei) reprezentand impozitul pe venit efectiv platit in strainatate.

    NOTA:
    Veniturile din strainatate realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania in anul fiscal de raportare, precum si impozitul aferent platit in strainatate, exprimate in unitati monetare proprii fiecarui stat, se vor transforma in lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei din anul de realizare a venitului respectiv.
    Veniturile din strainatate realizate si impozitul aferent, exprimate in unitati monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Nationala a Romaniei, se vor transforma in lei prin intermediul unei valute de circulatie internationala, cum ar fi: dolar S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din anul de realizare a venitului respectiv.

    E. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
    Adresa - se inscrie adresa domiciliului fiscal.
    Cod de identificare fiscala - se inscrie codul de identificare fiscala al reprezentantului fiscal.

                               INSTRUCTIUNI
de completare a formularului 202 "Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente"
                            Cod 14.13.01.13/4

    Declaratia se completeaza si se depune de catre contribuabilii care realizeaza venituri in bani si/sau in natura, provenind din:
    - activitati comerciale - fapte de comert, prestari de servicii, altele decat cele din profesii libere, precum si practicarea unei meserii, inclusiv din activitati adiacente, pentru care venitul net se determina in sistem real;
    - profesii libere - exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar public, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii;
    - drepturi de proprietate intelectuala - brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert si procedee tehnice, know-how, drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.
    Declaratia se depune de contribuabilii care desfasoara activitatea in mod individual sau intr-o forma de asociere ce nu da nastere unei persoane juridice, constituita intre persoane fizice sau intre persoane fizice si persoane juridice.
    Declaratia se completeaza pentru fiecare categorie de venit si pe fiecare loc de realizare a acestuia.
    Contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala de la mai multi platitori depun o singura declaratie speciala.
    Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevazute de formular.
    Termen de depunere:
    - anual, pana la data de 15 mai a anului urmator celui de realizare a venitului;
    - ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia anterioara, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care se va inscrie "X" in casuta special prevazuta in formular in acest scop*).
    Declaratia se completeaza in doua exemplare:
    - originalul se depune:
        - la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla locul de desfasurare a activitatii, in cazul in care contribuabilii realizeaza venituri din activitati comerciale si din profesii libere. In cazul persoanelor fizice care au si puncte de lucru situate in raza teritoriala a altor organe fiscale, declaratia se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla locul principal de desfasurare a activitatii principale. Prin loc principal de desfasurare a activitatii se intelege locul in care se realizeaza, in intregime sau cu preponderenta, venitul;
        - la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabililor care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
    - copia se pastreaza de catre contribuabil.
    Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
------------
    *) Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.

    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

    Adresa - se inscrie adresa domiciliului fiscal.
    Cod numeric personal/Numar de indentificare fiscala - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil, sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre Ministerul Finantelor Publice cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz. In cazul contribuabililor care sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata, codul numeric personal/numarul de identificare fiscala va fi precedat de litera "R".

    B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA

    1. Natura veniturilor - se bifeaza una dintre casutele corespunzatoare categoriei de venit realizat: venituri comerciale, venituri din profesii libere sau venituri din drepturi de proprietate intelectuala, dupa caz.
    2. Obiectul principal de activitate - se inscriu denumirea activitatii principale generatoare de venituri, desfasurata de contribuabil, precum si codul CAEN al activitatii desfasurate.
    3. Forma de organizare - se bifeaza una dintre casutele corespunzatoare modului de desfasurare a activitatii: individual sau intr-o forma de asociere cu persoane fizice ori cu persoane juridice romane.
    4. Locul principal de desfasurare a activitatii - se completeaza adresa locului principal de desfasurare a activitatii. In cazul in care activitatea se desfasoara prin mai multe puncte de lucru, se completeaza adresa locului principal de desfasurare a activitatii.
    5. Autorizatie/Contract - se inscriu numarul documentului care atesta dreptul contribuabilului de a desfasura activitate independenta, potrivit legii, data emiterii acestuia, precum si denumirea organului care l-a eliberat. Pentru contribuabilii care desfasoara activitati in baza unui contract de agent se inscriu numarul si data contractului.
    6, 7. Data inceperii/incetarii activitatii - se completeaza de catre contribuabilii care isi incep/inceteaza activitatea in cursul anului fiscal.
    Persoanele fizice autorizate care inceteaza activitatea in cursul anului inscriu data depunerii autorizatiei de functionare la organul emitent.

    C. VENIT NET

    I. Activitate desfasurata in mod individual
    C1. In cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati comerciale si/sau din exercitarea unei profesii libere determinate in sistem real
    Se completeaza pe baza datelor din evidenta contabila.
    1. Venit brut - se inscrie suma reprezentand veniturile totale in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura incasate in anul de raportare atat din activitatea de baza, cat si din activitati adiacente.
    2. Cheltuieli deductibile - se preia suma de la rd. 2.1.
    2.1. Cheltuieli deductibile - se inscrie suma reprezentand cheltuielile efectuate in vederea realizarii venitului, cu conditia sa fie efectuate in interesul direct al activitatii, sa corespunda unor cheltuieli efective, sa fie justificate cu documente si sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite.
    3. Venit net - se inscrie suma reprezentand diferenta dintre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile, daca venitul brut este mai mare decat cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.
    3.1. Venit net aferent activitatilor cu regim de retinere la sursa - se inscrie partea din venitul net aferent activitatilor independente pentru care platile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursa, inclusiv veniturile obtinute dintr-o asociere cu o persoana juridica.
    4. Pierdere fiscala - se inscrie suma reprezentand diferenta dintre cheltuielile deductibile si venitul brut, daca venitul brut este mai mic decat cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.
    C2. In cazul persoanelor care realizeaza venituri din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala
    Se completeaza pe baza datelor din evidenta contabila sau pe baza documentelor eliberate de platitorii de venit.
    1. Venit brut - se inscrie suma reprezentand veniturile totale in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura realizate din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala, din toate sursele, in anul de raportare.
    La stabilirea veniturilor brute din drepturi de proprietate intelectuala se au in vedere atat sumele incasate in cursul anului, cat si retinerile in contul platilor anticipate efectuate cu titlu de impozit si contributiile obligatorii, retinute de platitorii de venit.
    2. Cheltuieli deductibile - se inscrie suma de la rd. 2.1 sau suma rezultata din insumarea cheltuielilor de la rd. 2.2, 2.3, 2.4 si 2.5, dupa caz.
    2.1. Cheltuieli deductibile - se completeaza de catre contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real, pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla. Se inscrie suma reprezentand cheltuielile totale efectuate in vederea realizarii venitului, cu conditia sa fie efectuate in interesul direct al activitatii, sa corespunda unor cheltuieli efective, sa fie justificate cu documente si sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite, inclusiv contributiile sociale obligatorii platite.
    2.2. Cheltuieli forfetare (60%) - se completeaza de catre contribuabilii care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, altele decat drepturile de autor aferente operelor de arta monumentala, cu suma rezultata prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 60% la venitul brut realizat din valorificarea acestor drepturi.
    2.3. Cheltuieli forfetare (70%) - se completeaza de catre contribuabilii care realizeaza venituri din drepturi de autor aferente operelor de arta monumentala, cu suma rezultata prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 70% la venitul brut realizat din valorificarea acestor drepturi.
    2.4. Sume ce revin organismelor de gestiune colectiva - se completeaza in cazul:
    - veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala transmise prin succesiune;
    - veniturilor din exercitarea dreptului de suita;
    - veniturilor reprezentand remuneratia compensatorie pentru copia privata.
    Se inscrie suma totala platita organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori care, conform legii, au atributii de colectare si de repartizare a veniturilor intre titularii de drepturi.
    2.5. Contributii sociale obligatorii platite - se completeaza numai de contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de cote forfetare de cheltuieli, cu suma reprezentand contributiile sociale obligatorii platite.
    3. Venit net - se inscrie suma reprezentand diferenta dintre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente, respectiv din rd. 1 se scade rd. 2.
    4. Pierdere fiscala - se completeaza numai de catre contribuabilii care determina venitul net/pierderea in sistem real si care in anul de raportare au inregistrat pierderi. Se inscrie suma reprezentand diferenta dintre cheltuielile deductibile efective si venitul brut, daca venitul brut este mai mic decat cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.

    II. ACTIVITATE DESFASURATA INTR-O FORMA DE ASOCIERE

    C3. In cazul asocierilor dintre persoane fizice, care nu dau nastere unei persoane juridice, se vor completa doar rd. 3 si rd. 4 din declaratie, dupa cum urmeaza:
    3. Venit net - se preia suma inscrisa in col. 5 sau col. 6, dupa caz, randul corespunzator contribuabilului, din tabelul prevazut la cap. E din Declaratia anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice, reprezentand venitul net din asociere, realizat in anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit si distribuit asociatului, conform contractului.
    4. Pierdere fiscala - se preia suma inscrisa in col. 8, randul corespunzator contribuabilului, din tabelul prevazut la cap. E din Declaratia anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice, reprezentand pierderea fiscala din asociere realizata in anul fiscal de raportare si distributia asociatului, conform contractului.
    C4. In cazul asocierilor constituite intre persoane fizice si persoane juridice romane, care nu dau nastere unei persoane juridice, se vor completa rd. 1, rd. 2 (cu rd. 2.5), rd. 3 si rd. 3.1 sau rd. 4, dupa caz, dupa cum urmeaza:
    1. Venit brut - se inscrie suma reprezentand profitul/venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica romana, care nu da nastere unei persoane juridice, determinat cu respectarea regulilor stabilite in legislatia privind impozitul pe profit/venitul microintreprinderilor.
    2. Cheltuieli deductibile - se preia suma de la rd. 2.5.
    2.5. Contributii sociale obligatorii platite - se inscrie suma reprezentand contributiile sociale obligatorii platite de asociatii persoane fizice.
    3. Venit net - se inscrie suma reprezentand diferenta dintre venitul brut si contributiile sociale obligatorii platite, respectiv dintre suma inscrisa la rd. 1 si suma inscrisa la rd. 2.
    3.1. Venit net aferent activitatilor cu regim de retinere la sursa - se preia suma de la rd. 3.
    4. Pierdere fiscala - se inscrie suma reprezentand pierderea fiscala realizata de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica romana, determinata cu respectarea regulilor stabilite in legislatia privind impozitul pe profit/venitul microintreprinderilor.

    D. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT

    Se completeaza de catre contribuabilii care realizeaza in anul fiscal de raportare venituri din activitati independente scutite la plata impozitului pe venit, conform legislatiei specifice.
    1. Venit net/Pierdere fiscala - se inscrie suma reprezentand venitul net sau pierderea fiscala realizata din activitati independente desfasurate in perioada de scutire.

    E. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
    Adresa - se inscrie adresa domiciliului fiscal.
    Cod de identificare fiscala - se inscrie codul de identificare fiscala al reprezentantului fiscal.

                             INSTRUCTIUNI
de completare a formularului 203 "Declaratie speciala privind veniturile din cedarea folosintei bunurilor"
                           Cod 14.13.01.13/3

    Declaratia se completeaza si se depune de catre contribuabilii care realizeaza venituri in bani si/sau in natura provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute in calitate de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati independente, numai in cazul in care contractul de inchiriere/arendare incheiat intre parti indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:
    - este consolidat in valuta;
    - contine clauze cu privire la suportarea de catre chirias a cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau altui detinator legal;
    - cuprinde alte clauze care nu sunt evaluabile la momentul incheierii contractului.
    Persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de inchiriere, depun cate o declaratie speciala pentru fiecare sursa.
    In cazul cedarii folosintei bunurilor detinute in comun, repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
    Termen de depunere:
    - anual, pana la data de 15 mai a anului urmator celui de realizare a venitului;
    - ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care se va inscrie "X" in casuta special prevazuta in formular in acest scop*).
    Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular, in doua exemplare:
    - originalul se depune:
        - la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla bunul a carui folosinta este cedata, pentru bunurile imobile;
        - la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului, pentru bunurile mobile;
    - copia se pastreaza de catre contribuabil.
    Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
------------
    *) Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.

    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

    Adresa - se inscrie adresa domiciliului fiscal.
    Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil sau numarul de identificare fiscala, atribuit de catre Ministerul Finantelor Publice cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz. In cazul contribuabililor care sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata, codul numeric personal/numarul de identificare fiscala va fi precedat de litera "R".

    B. DATE PRIVIND CONTRACTUL INCHEIAT INTRE PARTI

    1. Numele si prenumele (denumirea) persoanei careia i se cedeaza dreptul de folosinta a bunului - se completeaza numele si prenumele (denumirea) persoanei careia i s-a cedat dreptul de folosinta a bunului, conform contractului incheiat intre parti.
    2. Contract de inchiriere/arendare - se completeaza astfel:
    - se elimina din text cuvantul "inchiriere" sau "arendare", in functie de natura contractului incheiat intre parti;
    - se inscriu numarul sub care a fost inregistrat la organul fiscal contractul incheiat intre parti, precum si data inregistrarii acestuia.
    3. Data inceperii realizarii venitului - se inscrie data prevazuta pentru inceperea derularii contractului incheiat intre parti.
    4. Data incetarii realizarii venitului - se inscrie data prevazuta pentru incetarea contractului incheiat intre parti.
    Rubricile de la pct. 3 si 4 se completeaza numai daca evenimentele respective se produc in cursul anului pentru care se depune declaratia speciala.
    5. Date de identificare ale bunului - se inscriu datele de identificare ale bunului a carui folosinta este cedata. De exemplu:
    a) pentru imobile (cladiri, terenuri): adresa completa (strada, numarul, blocul, etajul, apartamentul), suprafata totala, din care inchiriata;
    b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricatie, numarul de inmatriculare, seria motorului, seria sasiului;
    c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliata, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizeaza bunul.
    6. Natura bunului - se bifeaza casuta corespunzatoare naturii bunului a carui folosinta a fost cedata.
    In cazul contractelor care au ca obiect atat inchirierea de constructii, cat si inchirierea de alte bunuri (terenuri, masini si utilaje agricole etc.), se vor bifa ambele casute.
    In situatia in care in contractul de inchiriere nu se mentioneaza distinct chiria aferenta constructiei si cea aferenta terenului sau altor bunuri, contribuabilul va bifa numai casuta "Altele".
    Constructiile sunt definite conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.
    7. Determinarea venitului net - se bifeaza casuta corespunzatoare in functie de modul de determinare a venitului net (in sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli).

    C. VENIT NET DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR

    Se completeaza col. C1 "Constructii" in cazul contractelor care au ca obiect inchirierea de constructii, respectiv col. C2 "Alte bunuri", in cazul contractelor care au ca obiect inchirierea altor bunuri.
    In situatia in care in contractul de inchiriere nu se mentioneaza distinct chiria aferenta constructiei si cea aferenta terenului sau altor bunuri, se va completa numai col. C2.
    1. Contravaloarea chiriei/arendei, conform contractului - se inscrie contravaloarea (in lei) a chiriei/arendei aferente constructiilor (rd. 1.1) si/sau contravaloarea (in lei) a chiriei/arendei aferente altor bunuri (rd. 2.1), prevazute in contractul incheiat intre parti pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul platii acestora.
    In situatia in care arenda se achita in natura, evaluarea in lei a acesteia se face pe baza preturilor medii ale produselor agricole, conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
    Nu se completeaza de catre contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real.
    2. Cheltuieli ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta, prevazute in contract - se inscrie suma totala (in lei) a cheltuielilor aferente constructiilor (rd. 1.2) si/sau aferente altor bunuri (rd. 2.2), ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, dar care, potrivit clauzelor contractului, sunt efectuate de cealalta parte contractanta.
    Nu se completeaza de catre contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real.
    3. Venit brut - se inscrie suma calculata prin majorarea chiriei/arendei cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta, respectiv se completeaza rd. 1.3, prin insumarea datelor inscrise la rd. 1.1 si rd. 1.2, si/sau rd. 2.3, prin insumarea datelor inscrise la rd. 2.1 si rd. 2.2. In venitul brut se includ si eventualele daune platite potrivit unor clauze contractuale, in cazul rezilierii contractelor inainte de termen.
    In cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real se inscrie totalitatea veniturilor incasate ca urmare a cedarii folosintei bunului.
    4. Cheltuieli deductibile:
    - se inscrie suma rezultata din aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 50% la venitul brut (rd. 1.3), in cazul constructiilor, si/sau suma rezultata din aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 30% la venitul brut (rd. 2.3), in cazul altor bunuri, reprezentand cheltuieli deductibile aferente venitului.
    In cazul contribuabililor care au optat pentru stabilirea venitului net in sistem real si conduc evidenta contabila in partida simpla, se inscrie suma reprezentand cheltuieli deductibile efectuate in vederea realizarii venitului (col. C1 sau col. C2, dupa caz).
    3. Venit net - se inscrie suma reprezentand diferenta dintre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente, respectiv dintre datele inscrise la rd. 1.3 si datele inscrise la rd. 1.4, in cazul constructiilor, si/sau diferenta dintre datele inscrise la rd. 2.3 si datele inscrise la rd. 2.4, in cazul altor bunuri.
    6. Total venit net - se inscrie suma obtinuta prin cumularea sumelor inscrise la rd. 1.5 si rd. 2.5.

    D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
    Adresa - se inscrie adresa domiciliului fiscal.
    Cod de identificare fiscala - se inscrie codul de identificare fiscala al reprezentantului fiscal.

                              INSTRUCTIUNI
de completare a formularului 204 "Declaratie anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice"
                           Cod 14.13.01.13/2i

    Declaratia se completeaza si se depune in cazul asociatiilor fara personalitate juridica, constituite potrivit legii intre persoane fizice, care realizeaza venituri din activitati independente - comerciale si profesii libere, inclusiv din activitati adiacente sau din activitati agricole.
    Asociatiile care realizeaza mai multe categorii de venit depun cate o declaratie pentru fiecare categorie de venit in parte.
    Declaratia se depune de catre asociatul desemnat prin contract sa raspunda pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice:
    - anual, pana la data de 15 martie a anului urmator celui in care s-a realizat venitul;
    - ori de cate ori se constata erori in declaratia depusa anterior, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care se va inscrie "X" in casuta special prevazuta in formular in acest scop*).
    Declaratia se completeaza in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla locul principal de desfasurare a activitatii asociatiei;
    - copia se pastreaza la domiciliul fiscal al asociatiei, impreuna cu celelalte documente privind activitatea acesteia.
    O copie a declaratiei se va transmite de catre asociatul desemnat fiecarui asociat.
    Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitie asociatiei.
------------
    *) Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.

    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE ASOCIATIEI FARA PERSONALITATE JURIDICA

    Se completeaza denumirea asociatiei si adresa domiciliului fiscal al asociatiei.
    Cod de identificare fiscala - se inscrie codul de identificare fiscala atribuit asociatiei fara personalitate juridica. In cazul in care asociatia fara personalitate juridica este platitoare de taxa pe valoarea adaugata, codul de identificare fiscala va fi precedat de litera "R".

    B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA

    1. Natura veniturilor - se bifeaza casuta corespunzatoare categoriei de venituri care s-a realizat in anul fiscal de raportare.
    2. Locul principal de desfasurare a activitatii - se inscrie adresa exacta a locului principal de desfasurare a activitatii asociatiei.
    3. Obiectul principal de activitate - se inscriu obiectul principal de activitate prevazut in autorizatie sau in contractul de asociere, precum si codul CAEN al activitatii desfasurate.
    4. Autorizatie/Document de autorizare - se inscriu numarul si data eliberarii autorizatiei de functionare care atesta dreptul asociatiei de a desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei, precum si organul emitent.
    5. Contract de asociere - se inscriu numarul sub care contractul de asociere a fost inregistrat la organul fiscal, precum si data inregistrarii acestuia.
    6. Tipul asociatiei fara personalitate juridica - se bifeaza casuta corespunzatoare tipului asociatiei.
    7. Nume si prenume responsabil asociatie desemnat prin contract - se inscriu numele si prenumele responsabilului desemnat prin contract sa raspunda pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei, precum si numarul de telefon/fax, e-mail ale acestuia.
    8. Perioada de functionare - se inscrie data inceperii si incetarii activitatii, conform contractului.
    9. Numar asociati - se inscrie numarul de persoane care fac parte din asociatie.

    C. VENIT NET

    Se completeaza pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla a asociatiei fara personalitate juridica. In cazul in care activitatea se desfasoara prin mai multe puncte de lucru, se inscrie suma reprezentand totalul veniturilor, respectiv totalul cheltuielilor deductibile aferente veniturilor realizate din activitatile desfasurate pe fiecare punct de lucru.
    1. Venit brut - se inscrie suma reprezentand veniturile in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura incasate in anul de raportare din activitatile desfasurate de asociatie atat din activitatea de baza, cat si din cele adiacente acesteia.
    2. Cheltuieli deductibile - se inscrie suma reprezentand cheltuielile efectuate in vederea realizarii venitului, cu conditia sa fie efectuate in interesul direct al activitatii, sa corespunda unor cheltuieli efective, sa fie justificate cu documente si sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite.
    3. Venit net - se inscrie diferenta dintre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile, daca venitul brut este mai mare decat cheltuielile deductibile fiscal, respectiv diferenta dintre suma inscrisa la rd. 1 si suma inscrisa la rd. 2.
    4. Pierdere fiscala - se inscrie diferenta dintre cheltuielile aferente deductibile si venitul brut, daca venitul brut este mai mic decat cheltuielile deductibile fiscal, respectiv diferenta dintre suma inscrisa la rd. 2 si suma inscrisa la rd. 1.

    D. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT

    Se completeaza in cazul asociatiilor care desfasoara in anul de raportare activitati scutite la plata impozitului pe venit, potrivit legislatiei specifice.
    1. Venit net - se inscrie suma reprezentand venitul net realizat de asociatie din activitatile scutite la plata impozitului pe venit.
    2. Pierdere fiscala - se inscrie suma reprezentand pierderea fiscala realizata de asociatie din activitatile scutite la plata impozitului pe venit.

    E. DISTRIBUTIA VENITULUI NET/PIERDERII REALIZAT(E) PE ASOCIATI - TABEL

    Col. 1 Nume si prenume asociat - se completeaza cu numele si prenumele fiecarui asociat.
    Col. 2 Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv buletinul de identitate al fiecarui asociat, sau numarul de identificare fiscala, atribuit de catre Ministerul Finantelor Publice cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.
    Col. 3 Domiciliu fiscal - se inscrie adresa domiciliului fiscal.
    Col. 4 Cota de distribuire a venitului net/pierderii realizat(e) la nivelul asociatiei - se inscrie cota procentuala de participare, corespunzatoare fiecarui asociat, la veniturile si pierderile asociatiei, conform contractului de asociere.
    Col. 5 Venit net distribuit, supus impozitului pe venit conform cotei procentuale de distribuire - se inscrie venitul net distribuit fiecarui asociat, calculat prin aplicarea cotei procentuale de distribuire, corespunzatoare acestuia, asupra venitului net realizat de asociatie in anul de raportare (col. 4 din tabel, cap. E x rd. 3 "Venit net" din cap. C).
    Col. 6 Venit net distribuit, supus impozitului pe venit conform altor clauze contractuale - se inscrie venitul net distribuit fiecarui asociat, reprezentand suma prevazuta prin contract. Se completeaza in situatia in care venitul net distribuit nu se calculeaza pe baza cotei procentuale de distribuire.
    Col. 7 Venit net distribuit, scutit la plata impozitului pe venit - se inscrie venitul net scutit la plata impozitului pe venit conform legii, distribuit fiecarui asociat, calculat prin aplicarea cotei procentuale de distribuire, corespunzatoare acestuia, asupra venitului net scutit la plata impozitului pe venit realizat de asociatie in anul de raportare (col. 4 din tabel, cap. E x rd. 1 "Venit net" din cap. D) sau potrivit clauzelor contractuale, dupa caz.
    Col. 8 Pierdere fiscala distribuita, aferenta perioadei impozabile - se inscrie pierderea fiscala distribuita asociatului, calculata prin aplicarea cotei procentuale de distribuire, la pierderea fiscala realizata de asociatie in anul de raportare (col. 4 tabel, cap. E x rd. 4 "Pierdere fiscala" din cap. C).
    Col. 9 Pierdere fiscala distribuita, aferenta perioadei de scutire - se inscrie pierderea fiscala distribuita asociatului, aferenta perioadei de scutire prevazute de lege, calculata prin aplicarea cotei procentuale de distribuire, prevazuta in contract, la pierderea fiscala aferenta perioadei de scutire realizata de asociatie in anul de raportare (col. 4 din tabel, cap. E x rd. 2 "Pierdere fiscala" din cap. D).

                               INSTRUCTIUNI
de completare a formularului 205 "Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit"
                             Cod 14.13.01.13/I

    Declaratia se completeaza si se depune de catre platitorii de venit care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa, cu exceptia veniturilor de natura salariala si asimilate acestora.
    In cazul asociatiilor intre persoane fizice si persoane juridice romane, declaratia se completeaza si se depune de catre persoana juridica romana stabilita prin contractul de asociere, care are obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozitul pe profit/venitul microintreprinderilor.
    Declaratia se depune, dupa cum urmeaza:
    - pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru veniturile platite in anul fiscal expirat, prevazute la pct. 1 - 7 de la cap. A;
    - pana la data de 30 iunie a anului curent, pentru veniturile platite in anul fiscal expirat, prevazute la pct. 8 - 14 de la cap. A;
    - ori de cate ori platitorul de venit constata erori in declaratia depusa anterior (prin completarea unei declaratii rectificative), situatie in care se va inscrie "X" in casuta prevazuta in acest scop*).
    Declaratia se completeaza in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al platitorului de venit sau unde acesta este luat in evidenta fiscala, dupa caz;
    - copia se pastreaza de catre platitorul de venit.
    Platitorii de venituri au obligatia depunerii declaratiei in format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, cu respectarea structurii de date prevazute in anexa nr. IV.
    Suportul magnetic sau optic va fi insotit de exemplarul listat pe hartie al declaratiei pentru unitatea fiscala, semnat si stampilat, potrivit legii.
------------
    *) Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.

    A. NATURA VENITURILOR

    Se bifeaza casuta corespunzatoare naturii venitului platit:
    1. venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
    2. venituri din vanzarea bunurilor in regim de consignatie;
    3. venituri obtinute in baza unui contract de agent;
    4. venituri obtinute in baza unui contract de comision sau mandat comercial;
    5. venituri din activitatile de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
    6. venituri din activitati independente desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil;
    7. venituri din activitati independente realizate intr-o forma de asociere cu o persoana juridica;
    8. venituri din dividende;
    9. venituri din dobanzi;
    10. castiguri din transferul titlurilor de valoare;
    11. venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract;
    12. venituri din pensii;
    13. venituri din premii si din jocuri de noroc;
    14. alte venituri.
    Pentru fiecare categorie de venit se depune cate o declaratie informativa.

    B. DATE DE IDENTIFICARE ALE PLATITORULUI DE VENIT

    Adresa - se inscrie adresa domiciliului fiscal al platitorului de venit.
    Cod de identificare fiscala - se inscrie codul de identificare fiscala al platitorului de venit. In cazul in care acesta este platitor de taxa pe valoarea adaugata, codul de identificare fiscala va fi precedat de litera "R".

    C. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL RETINUT LA SURSA PE BENEFICIARI DE VENIT

    Col. 1 - se completeaza pentru fiecare beneficiar de venit in parte, inscriindu-se numele si prenumele persoanelor fizice carora li s-au efectuat plati in cursul anului fiscal.
    Col. 2 - se completeaza pentru fiecare beneficiar de venit in parte, inscriindu-se codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv buletinul de identitate al fiecarui beneficiar de venit, sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre Ministerul Finantelor Publice cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.
    Col. 3 - se inscrie suma reprezentand totalul venitului/profitului impozabil realizat de fiecare beneficiar de venit intr-un an fiscal.
    Baza de calcul a impozitului se determina de platitorul de venit, corespunzator regulilor prevazute pentru fiecare categorie de venit, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
    In cazul asociatiilor intre persoane fizice si persoane juridice romane, profitul/venitul cuvenit persoanei fizice se stabileste potrivit legislatiei privind impozitul pe profit/venitul microintreprinderilor.
    Col. 4 - se inscrie suma reprezentand totalul impozitului pe venit calculat si retinut cu ocazia platilor efectuate in cursul anului pentru fiecare beneficiar de venit. Impozitul pe venit se calculeaza de platitorul de venit, corespunzator regulilor prevazute pentru fiecare categorie de venit, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
    In cazul asocierilor intre persoane fizice si persoane juridice romane, care nu dau nastere unei persoane juridice, se inscrie suma reprezentand impozitul pe profit/venit calculat si retinut pentru fiecare asociat, persoana fizica, fiind aplicabile regulile privind metodologia de calcul a impozitului pe profit/venitul microintreprinderilor.

                              INSTRUCTIUNI
de completare a formularului 206 "Declaratie privind veniturile din strainatate a caror impunere in Romania este finala"
                           Cod 14.13.01.13/8

    Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, care realizeaza venituri din strainatate de aceeasi natura cu cele a caror impunere in Romania este finala.
    Contribuabilii depun cate o declaratie pentru fiecare tara de sursa a venitului, inscriind veniturile realizate in tara respectiva.
    Termen de depunere:
    - anual, pana la data de 15 mai a anului urmator celui in care s-a realizat venitul;
    - ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care va inscrie "X" in casuta special prevazuta de formular in acest scop*).
    Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute in formular, in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul;
    - copia se pastreaza de contribuabil.
    Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.
------------
    *) Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.

    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

    Adresa - se inscrie adresa domiciliului fiscal.
    Cod numeric personal - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil. In cazul contribuabililor care sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata, codul numeric personal va fi precedat de litera "R".
    STATUL IN CARE S-A REALIZAT VENITUL
    Se completeaza cu denumirea tarii in care contribuabilul a realizat venitul declarat.

    B. VENITURI REALIZATE IN STRAINATATE A CAROR IMPUNERE IN ROMANIA ESTE FINALA

    rd. 1 - 6 - se completeaza de catre contribuabili, in functie de categoria de venit realizat in strainatate.

    NOTA:
    Veniturile din strainatate realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania in anul fiscal de raportare, precum si impozitul aferent platit in strainatate, exprimate in unitati monetare proprii fiecarui stat, se vor transforma in lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei din anul de realizare a venitului respectiv.
    Veniturile din strainatate realizate si impozitul aferent, exprimate in unitati monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Nationala a Romaniei, se vor transforma in lei prin intermediul unei valute de circulatie internationala, cum ar fi: dolar S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Nationala a Romaniei din anul de realizare a venitului respectiv.

    C. IMPOZIT PLATIT IN STRAINATATE

    Se completeaza de catre contribuabilii care, pentru acelasi venit si in decursul aceleiasi perioade impozabile, sunt supusi impozitului pe venit atat pe teritoriul Romaniei, cat si in strainatate.
    Tabel - se inscriu datele referitoare la impozitul efectiv platit in strainatate, pentru venitul obtinut in strainatate: categoria de venit, tip, serie/numar document, data emiterii, autoritatea fiscala emitenta din statul in care a fost realizat venitul si suma platita reprezentand impozit pe venit.
    Documentele care atesta plata impozitului in strainatate se vor anexa la declaratie.

    D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
    Adresa - se inscrie adresa domiciliului fiscal.
    Cod de identificare fiscala - se inscrie codul de identificare fiscala al reprezentantului fiscal.

                                INSTRUCTIUNI
de completare a formularului 207 "Declaratie speciala privind veniturile din activitati agricole"
                             Cod 14.13.01.13/9s

    Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri in bani si/sau in natura, provenind din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si in solarii, special destinate acestor scopuri, si/sau in sistem irigat, precum si din cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si din altele asemenea, realizate in mod individual si/sau in cadrul unei asociatii fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice, si care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.
    Declaratia se depune:
    - pana la data de 15 mai a anului urmator celui de realizare a venitului;
    - ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia anterioara, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care se va inscrie "X" in casuta special prevazuta in formular in acest scop*).
    Contribuabilii depun cate o declaratie pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate in a carei raza teritoriala se afla terenul. In cazul in care in raza teritoriala a aceleiasi localitati se afla mai multe terenuri, se va depune o singura declaratie de impunere.
    Persoanele fizice care realizeaza venituri in cadrul unei asociatii fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice, completeaza declaratia avand in vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.
    Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular, in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa venitului (terenul);
    - copia se pastreaza de catre contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului.
------------
    *) Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.

    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

    Adresa - se inscrie adresa domiciliului fiscal.
    Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil, sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre Ministerul Finantelor Publice cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz. In cazul contribuabililor care sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata, codul numeric personal/numarul de identificare fiscala va fi precedat de litera "R".
    Localitatea pe raza careia se afla terenul (terenurile) - se inscrie denumirea unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza se afla terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oras, comuna sau sector al municipiului Bucuresti, dupa caz.

    B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA

    1. Felul activitatii - se bifeaza casuta (casutele) corespunzatoare tipului de activitate agricola desfasurata in anul fiscal de raportare.
    2. Contract de asociere:
    - se completeaza numai de catre contribuabilii care desfasoara activitati agricole in cadrul unei asociatii fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice;
    - se inscriu numarul sub care contractul de asociere a fost inregistrat la organul fiscal, precum si data inregistrarii acestuia.

    C. VENIT NET DIN ACTIVITATI AGRICOLE

    1. Venit brut - se inscrie suma reprezentand veniturile in bani si/sau echivalentul veniturilor in natura incasate in anul de raportare de catre contribuabilii care desfasoara activitati agricole in mod individual.
    2. Cheltuieli deductibile - se inscrie suma reprezentand cheltuielile efectuate in vederea realizarii venitului, cu conditia sa fie efectuate in interesul direct al activitatii, sa corespunda unor cheltuieli efective, sa fie justificate cu documente si sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite.
    Se completeaza de catre contribuabilii care desfasoara activitati agricole in mod individual.
    3. Venit net - se completeaza astfel:
    - in cazul contribuabililor care desfasoara activitati agricole in mod individual, se inscrie diferenta dintre venitul brut si cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1;
    - in cazul contribuabililor care desfasoara activitati agricole in cadrul unei asociatii fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice, se preia suma inscrisa in col. 5 sau col. 6, dupa caz, randul corespunzator contribuabilului, din tabelul prevazut la cap. E din Declaratia anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica, reprezentand venitul net din asociere, realizat in anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit si distribuit asociatului, conform contractului.
    4. Pierdere fiscala - se completeaza astfel:
    - in cazul contribuabililor care desfasoara activitati agricole in mod individual si care in anul de raportare au inregistrat pierderi, se inscrie suma reprezentand diferenta dintre cheltuielile deductibile si venitul brut, daca venitul brut este mai mic decat cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2;
    - in cazul contribuabililor care desfasoara activitati agricole in cadrul unei asociatii fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice, se preia suma inscrisa in col. 8, randul corespunzator contribuabilului, din tabelul prevazut la cap. E din Declaratia anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica, reprezentand pierderea fiscala din asociere, realizata in anul fiscal de raportare, si distributia asociatului, conform contractului.

    D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de catre contribuabil.
    Adresa - se inscrie adresa domiciliului fiscal.
    Cod de identificare fiscala - se inscrie codul de identificare fiscala al reprezentantului fiscal.

    ANEXA 3

                               CARACTERISTICI
de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor

    1. Denumire: Declaratie de venit global
    1.1. Cod: 14.13.01.13
    1.2. Format: A4/t2
    1.3. U/M: seturi
    1.4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete.
    Originalul:
    - textul - culoare negru intens;
    - chenarele - o culoare diferita de negru.
    Copia: textul si chenarele - o singura culoare.
    1.5. Se difuzeaza: gratuit
    1.6. Se utilizeaza la: declararea veniturilor care se supun procedurii de globalizare, obtinute in anul fiscal de raportare.
    1.7. Se intocmeste in: 2 exemplare;
    de: contribuabil sau de reprezentantul fiscal al acestuia, dupa caz.
    1.8. Circula: - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului;
    - copia la contribuabil.
    1.9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.
    2. Denumire: Declaratie speciala privind veniturile din strainatate
    2.1. Cod: 14.13.01.13/7
    2.2. Format: A4/t1
    2.3. U/M: seturi
    2.4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata.
    2.5. Se difuzeaza gratuit.
    2.6. Se utilizeaza la: declararea veniturilor si pierderilor realizate din strainatate.
    2.7. Se intocmeste in: 2 exemplare;
    de: contribuabil sau de reprezentantul fiscal al acestuia, dupa caz.
    2.8. Circula: - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului;
    - copia la contribuabil.
    2.9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.
    3. Denumire: Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente
    3.1. Cod: 14.13.01.13/4
    3.2. Format: A4/t1
    3.3. U/M: seturi
    3.4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata.
    3.5. Se difuzeaza: gratuit.
    3.6. Se utilizeaza la: declararea veniturilor si cheltuielilor efectiv realizate din activitati independente, pe categorii de venit si pe fiecare sursa de realizare.
    3.7. Se intocmeste in: 2 exemplare;
    de: contribuabil sau de reprezentantul fiscal al acestuia, dupa caz.
    3.8. Circula: - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit;
    - copia la contribuabil.
    3.9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.
    4. Denumire: Declaratie speciala privind veniturile din cedarea folosintei bunurilor
    4.1. Cod: 14.13.01.13/3
    4.2. Format: A4/t1
    4.3. U/M: seturi
    4.4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata.
    4.5. Se difuzeaza: gratuit.
    4.6. Se utilizeaza la: declararea veniturilor obtinute din cedarea folosintei bunurilor, pe fiecare sursa.
    4.7. Se intocmeste in: 2 exemplare;
    de: contribuabil sau de reprezentantul fiscal al acestuia, dupa caz.
    4.8. Circula: - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit;
    - copia la contribuabil.
    4.9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.
    5. Denumire: Declaratie anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice
    5.1. Cod: 14.13.01.13/2i
    5.2. Format: A4/t2
    5.3. U/M: seturi
    5.4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete.
    5.5. Se difuzeaza: gratuit.
    5.6. Se utilizeaza la: declararea veniturilor si cheltuielilor efectiv realizate in cadrul asociatiei.
    5.7. Se intocmeste in: 2 exemplare de asociatul desemnat.
    5.8. Circula: - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei.
    - copia la asociatie.
    5.9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al asociatiei.
    6. Denumire: Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit
    6.1. Cod: 14.13.01.13/I
    6.2. Format: A4/t1
    6.3. U/M: seturi
    6.4. Caracteristici de tiparire: se utilizeaza echipament informatic pentru completare si editare cu ajutorul programului de asistenta, asigurat gratuit de catre unitatile fiscale teritoriale.
    6.5. Se utilizeaza la: declararea impozitului retinut prin stopaj la sursa, pentru fiecare beneficiar de venit.
    6.6. Se intocmeste in: 2 exemplare, de platitorul de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului.
    6.7. Circula: - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul sau domiciliul platitorului de venit;
    - copia la platitorul de venit.
    6.8. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al platitorului de venit.
    7. Denumire: Declaratie privind veniturile din strainatate a caror impunere in Romania este finala
    7.1. Cod: 14.13.01.13/8
    7.2. Format: A4/t1
    7.3. U/M: seturi
    7.4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata.
    7.5. Se difuzeaza: gratuit.
    7.6. Se utilizeaza la: declararea veniturilor obtinute din strainatate a caror impunere in Romania este finala.
    7.7. Se intocmeste in: 2 exemplare;
    de: contribuabil sau de reprezentantul fiscal al acestuia, dupa caz.
    7.8. Circula: - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului;
    - copia la contribuabil.
    7.9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.
    8. Denumire: Declaratie speciala privind veniturile din activitati agricole
    8.1. Cod: 14.13.01.13/9s
    8.2. Format: A4/t1
    8.3. U/M: seturi
    8.4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata.
    8.5. Se difuzeaza: gratuit.
    8.6. Se utilizeaza la: declararea veniturilor si cheltuielilor efectiv realizate din activitati agricole de catre contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real, pe fiecare sursa de realizare.
    8.7. Se intocmeste in: 2 exemplare;
    de: contribuabil sau de reprezentantul fiscal al acestuia, dupa caz.
    8.8. Circula: - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit;
    - copia la contribuabil.
    8.9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    ANEXA 4

                             INSTRUCTIUNI
pentru transmiterea pe cale electronica a Declaratiei informative privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit
                           Cod 14.13.01.13/I

    Declaratia informativa 205 se depune la organul fiscal in format electronic insotit de formularul listat.
    Formatul electronic al declaratiei informative 205 se poate obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice si se transmite organului fiscal competent pe dischete 3 1/2 inch, 1.440 MB compatibile MS-DOS.
    Programul de asistenta este distribuit contribuabililor gratuit de unitatile fiscale teritoriale sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.
    Informatiile din declaratia informativa 205 vor fi transmise intr-un fisier format text ASCII, in care fiecare inregistrare (linie) se termina cu "carriage return" si "linefeed". Separatorul dintre campuri va fi virgula.
    Fisierul text contine doua tipuri de inregistrari:
    Prima inregistrare va contine informatiile:
    - codul de identificare fiscala al platitorului de venit (13 caractere numerice);
    - natura veniturilor codificata conform listei (2 caractere numerice);
    - total impozit retinut de platitor (12 caractere numerice).
    Urmatoarele inregistrari vor contine informatiile:
    - codul numeric personal (13 caractere numerice);
    - baza de calcul a impozitului (12 caractere numerice);
    - impozitul retinut (12 caractere numerice).
    Lista veniturilor cu regim de retinere la sursa:
    01. venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
    02. venituri din vanzarea bunurilor in regim de consignatie;
    03. venituri obtinute in baza unui contract de agent;
    04. venituri obtinute in baza unui contract de comision sau mandat comercial;
    05. venituri din activitatile de expertiza contabila si tehnica judiciara si extrajudiciara;
    06. venituri din activitati independente desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil;
    07. venituri din activitati independente realizate intr-o forma de asociere cu o persoana juridica;
    08. venituri din dividende;
    09. venituri din dobanzi;
    10. castiguri din transferul titlurilor de valoare;
    11. venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract;
    12. venituri din pensii;
    13. venituri din premii si din jocuri de noroc;
    14. alte venituri.
    Numele fisierului text este format astfel:
    aaaa_nnnnnnnnnnnnn_ss.205, unde:
    aaaa - anul inregistrarii venitului (> 2000);
    nnnnnnnnnnnnn - codul de identificare fiscala;
    ss - natura veniturilor, codificata conform listei;
    ".205" - extensia fisierului.
    Exemplu: fisierul cu numele 2004_19_09.205 (unde:
    aaaa = 2004, nnnnnnnnnnnnn = 19, ss = 09) si continutul:
    - prima inregistrare
    19,09,779890
    - urmatoarele inregistrari
    1111111111126,777777777777,222222
    1111111111134,555555555555,555555
    1111111111150,546546546,2113.

    ANEXA 5

                                                                 _________
    Numar de operator de date cu caracter personal - 1067      /  ROMANIA  \
                                                              |    _____    |
    220                      DECLARATIE                       |   | MFP |   |
                   PRIVIND VENITURILE ESTIMATE DIN            |   |_____|   |
                     CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR             |  MINISTERUL |
                                   _ _ _ _                    |  FINANTELOR |
                             Anul |_|_|_|_|                   |   PUBLICE   |
                                                               \___________/

  A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

                        Initiala                      Cod numeric personal/Numar
 Nume                   tatalui   Prenume             de identificare fiscala
 ____________________________________________   __   _________________________
|                      |       |             | |  | |                         |
|______________________|_______|_____________| |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|   Judet                           Sector         Localitate                  |
|A  _________________________________________________________________________  |
|d |______________________________|________|_________________________________| |
|r   Strada                          Nr.    Bloc    Scara   Etaj   Ap.         |
|e  _________________________________________________________________________  |
|s |______________________________|_______|______|_______|_______|___________| |
|a              _________           ________       _________          _______  |
|   Cod postal |_________| Telefon |________| Fax |_________| E-mail |_______| |
|______________________________________________________________________________|
        _________________________________
  Tara |_________________________________|
________________________________________________________________________________

  B. DATE PRIVIND CONTRACTUL INCHEIAT INTRE PARTI

   1. Numele si prenumele (denumirea) persoanei careia i se cedeaza dreptul de
      folosinta a bunului ...................................................
   2. Contract de inchiriere Nr. ..................... Data: .../..../.......
   3. Data inceperii realizarii venitului ..../...../........
   4. Data incetarii realizarii venitului ..../...../........
   5. Date de identificare ale bunului ......................................
                                       ......................................
   6. Determinarea venitului net:
                   _                                      _
      Sistem real |_|       Cote forfetare de cheltuieli |_|
________________________________________________________________________________

  C. VENIT ESTIMAT                                                    - lei -
                                                         ______________________
   1. Contravaloarea chiriei, conform contractului .... |1|                    |
                                                        |_|____________________|
   2. Cheltuieli ce cad, conform dispozitiilor legale,
      in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a
      altui detinator legal, daca sunt efectuate de      ______________________
      cealalta parte contractanta, prevazute in         |2|                    |
      contract ........................................ |_|____________________|
                                                         ______________________
   3. Venit brut estimat (rd. 1 + rd. 2) .............. |3|                    |
                                                        |_|____________________|
                                                         ______________________
   4. Cheltuieli deductibile estimate* ................ |4|                    |
                                                        |_|____________________|
                                                         ______________________
   5. Venit net estimat (rd. 3 - rd. 4)* .............. |1|                    |
                                                        |_|____________________|

    * Se completeaza de persoanele care au optat pentru stabilirea venitului net in sistem real.
________________________________________________________________________________

  D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

     Nume, prenume/Denumire ..................................................
     Adresa: Judet .............. Sector ...... Localitate ...................
             Strada ............. Nr. ... Bloc ... Scara ... Etaj ... Ap. ....
             Cod postal ....... Telefon ......... Fax ....... E-mail .........
                                  ____   ________________________
     Cod de identificare fiscala |____| |________________________|
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

  Semnatura                            | Semnatura
  contribuabil __        data __       | reprezentant         data __
                 |              |      | fiscal                      |
                 v              v      |                             v
                 .......        ...... | .................           ......
                                       |
________________________________________________________________________________

  Loc rezervat organului fiscal         Nr. inregistrare ...................
                                        Data ...............................
________________________________________________________________________________
  Cod 14.13.01.13/3p

    Numar de operator de date cu caracter personal - 1067
                                                                 _________
    224                  DECLARATIE                            /  ROMANIA  \
        PRIVIND VENITURILE SUB FORMA DE SALARII DIN           |    _____    |
          STRAINATATE OBTINUTE DE CATRE PERSOANELE            |   | MFP |   |
            FIZICE CARE DESFASOARA ACTIVITATE IN              |   |_____|   |
           ROMANIA SI DE CATRE PERSOANELE FIZICE              |  MINISTERUL |
        ROMANE ANGAJATE ALE MISIUNILOR DIPLOMATICE SI         |  FINANTELOR |
         POSTURILOR CONSULARE ACREDITATE IN ROMANIA           |   PUBLICE   |
                       _ _        _ _ _ _                      \___________/
                 Luna |_|_| Anul |_|_|_|_|                                  _
                                                  Declaratie rectificativa |_|
                                                  Se completeaza cu X in cazul
                                                  declaratiilor rectificative
  A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

                        Initiala                     Cod numeric personal/
 Nume                   tatalui   Prenume            Nr. de identificare fiscala
 ____________________________________________   __   _________________________
|                      |       |             | |  | |                         |
|______________________|_______|_____________| |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|   Judet                           Sector         Localitate                  |
|A  _________________________________________________________________________  |
|d |______________________________|________|_________________________________| |
|r   Strada                          Nr.    Bloc    Scara   Etaj   Ap.         |
|e  _________________________________________________________________________  |
|s |______________________________|_______|______|_______|_______|___________| |
|a              _________           ________       _________          _______  |
|   Cod postal |_________| Telefon |________| Fax |_________| E-mail |_______| |
|______________________________________________________________________________|

  Documentul care reglementeaza raportul de munca Nr. ..... Data ..../..../...
  Perioada de activitate de la ...../..../.... la ..../...../.....
________________________________________________________________________________

  B. DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA LA CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL

 Nume, prenume/Denumire                              Cod de identificare fiscala
 ____________________________________________   __   _________________________
|                                            | |  | |                         |
|____________________________________________| |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|   Judet                           Sector         Localitate                  |
|A  _________________________________________________________________________  |
|d |______________________________|________|_________________________________| |
|r   Strada                          Nr.    Bloc    Scara   Etaj   Ap.         |
|e  _________________________________________________________________________  |
|s |______________________________|_______|______|_______|_______|___________| |
|a              _________           ________       _________          _______  |
|   Cod postal |_________| Telefon |________| Fax |_________| E-mail |_______| |
|______________________________________________________________________________|
________________________________________________________________________________

  C. MODUL DE CALCUL AL IMPOZITULUI PE VENITURILE SUB FORMA DE SALARII DIN STRAINATATE

                                                                       - lei -
                                                      ________________________
   1. Venit brut ................................... | 1. |                   |
                                                     |____|___________________|
                                                      ________________________
   2. Contributii sociale datorate potrivit          | 2. |                   |
      legii, din care: ............................. |____|___________________|
                                                      ________________________
     2a. contributia pentru asigurari sociale ...... | 2a.|                   |
                                                     |____|___________________|
                                                      ________________________
     2b. contributia pentru asigurarile de somaj ... | 2b.|                   |
                                                     |____|___________________|
                                                      ________________________
     2c. contributia pentru asigurarile              | 2c.|                   |
         sociale de sanatate ....................... |____|___________________|
                                                      ________________________
   3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) .................... | 3. |                   |
                                                     |____|___________________|
                                                      ________________________
   4. Deduceri personale* .......................... | 4. |                   |
                                                     |____|___________________|
                                                      ________________________
   5. Cotizatia sindicala platita* ................. | 5. |                   |
                                                     |____|___________________|
                                                      ________________________
   6. Contributiile la schemele facultative de       | 6. |                   |
      pensii ocupationale* ......................... |____|___________________|
                                                      ________________________
   7. Venit baza de calcul (rd. 3 - rd. 4 - rd. 5 -  | 7. |                   |
      rd. 6 sau rd. 3, dupa caz) ................... |____|___________________|
                                                      ________________________
   8. Impozit lunar datorat ........................ | 8. |                   |
                                                     |____|___________________|

   9. Document de plata a impozitului Nr. ......... Data ...../..../......

    *) Se completeaza numai pentru functia de baza, conform legii
________________________________________________________________________________

  D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

     Nume, prenume/Denumire ..................................................
     Adresa: Judet .............. Sector ...... Localitate ..................
             Strada ............. Nr. ... Bloc ... Scara ... Etaj ... Ap. ...
             Cod postal ....... Telefon ......... Fax ....... E-mail ........
                                  ____   ________________________
     Cod de identificare fiscala |____| |________________________|
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

  Semnatura                            | Semnatura
  contribuabil __        data __       | reprezentant         data __
                 |              |      | fiscal                      |
                 v              v      |                             v
                 .......        ...... | .................           ......
________________________________________________________________________________

  Loc rezervat organului fiscal         Nr. inregistrare ...................
                                        Data ...............................
____________________________________________________________________________
  Cod 14.13.01.13/5

   _________
 /  ROMANIA  \
|    _____    |  Agentia Nationala de                Nr. inregistrare .........
|   | MFP |   |  Administrare Fiscala                Data .....................
|   |_____|   |  Administratia Finantelor Publice
|  MINISTERUL |  ................................
|  FINANTELOR |
|  PUBLICE    |
 \___________/

        DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU PLATI ANTICIPATE CU TITLU DE IMPOZIT
      privind venitul din cedarea folosintei bunurilor pe anul __________

    Catre:
    Nume: ________________________________ Prenume: ___________________________
    Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala ________________________
    Domiciliul: Localitatea ______________ Str. _____________ Nr. ___ Bloc ____ Sc. ____ Ap. ____ Et. ____
    Judetul (sectorul) ______________________________ Cod postal ______________
    Contract de inchiriere nr. _______________________ data _____/_____/_______
    Data inceperii realizarii venitului: ___________/____________/_____________
    Data incetarii realizarii venitului: ___________/____________/_____________
    Declaratia privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor inregistrata la nr. _______ din _____/_______/_________
    Nume si prenume (denumirea) persoanei careia i se cedeaza dreptul de folosinta a bunului
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    Date de identificare ale bunului __________________________________________
    In baza art. 88 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a Declaratiei privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor pe anul ______/Contractului de inchiriere nr. ............./Raportului de inspectie fiscala nr. ......... se stabilesc platile anticipate cu titlu de impozit, dupa cum urmeaza:

    I. Determinarea venitului estimat si a platilor anticipate cu titlu de impozit

                                                                  - lei -
 ___________________________________________________________________________
| 1. venit brut estimat                                  |                  |
|________________________________________________________|__________________|
| 2. cheltuieli deductibile 25%                          |                  |
|________________________________________________________|__________________|
| 3. cheltuieli deductibile estimate*                    |                  |
|________________________________________________________|__________________|
| 4. venit net estimat (1 - 2 - 3)                       |                  |
|________________________________________________________|__________________|
| 5. plati anticipate cu titlu de impozit                |                  |
|________________________________________________________|__________________|
    *) Pentru contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real

    II. Plati anticipate cu titlu de impozit

    1. La venitul net estimat de _____________ lei revin plati anticipate cu titlu de impozit de ____________________ lei.
    Punctul 2 si 3 se completeaza numai in cazul modificarii impunerii in cadrul aceluiasi an.
    2. Platile anticipate cu titlu de impozit stabilite la impunerea precedenta ________________________________ lei.
    3. Diferenta (de adaugat sau de scazut) dintre platile anticipate de la pct. 1 si cele de la pct. 2 __________________________________ lei.
    4. Plati anticipate cu titlu de impozit pe anul curent (pct. 1):

                                                               - lei -
 _______________________________________________________________________
| Termen de plata | Plati anticipate cu titlu de |  Din care diferenta  |
|                 |          impozit             |     de la pct. 3     |
|_________________|______________________________|______________________|
|_________________|______________________________|______________________|
|_________________|______________________________|______________________|
|_________________|______________________________|______________________|
|_________________|______________________________|______________________|
|     TOTAL       |                              |                      |
|_________________|______________________________|______________________|

    Pentru platile anticipate cu titlu de impozit neachitate pana la termenele aratate mai sus, se vor calcula dobanzi si penalitati de intarziere.
    Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu in conditiile legii.
    Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune in termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.

 __________________________________________________________________
|           |  Functia  | Nume si prenume |   Data   |  Semnatura  |
|___________|___________|_________________|__________|_____________|
| Aprobat   |           |                 |          |             |
|___________|___________|_________________|__________|_____________|
| Verificat |           |                 |          |             |
|___________|___________|_________________|__________|_____________|
| Intocmit  |           |                 |          |             |
|___________|___________|_________________|__________|_____________|

                                         Am primit un exemplar,
                                         Semnatura contribuabil _____________
                                         Data _____/_____/_____ sau
                                         Nr. si data confirmarii de primire:
                                         ___________________________________

  cod 14.13.02.13/3a
  Numar de operator de date cu caracter personal - 1067

    ANEXA 6

                               INSTRUCTIUNI
de completare a formularului 220 "Declaratie privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor"
                           Cod 14.13.01.13/3p

    Declaratia se completeaza de catre persoanele fizice care realizeaza venituri in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute in calitate de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal.
    Declaratia se depune de catre:
    - contribuabilii care realizeaza venituri dintr-o sursa noua in cursul anului fiscal, in termen de 15 zile de la data incheierii contractului intre parti, o data cu inregistrarea acestuia;
    - contribuabilii care au contracte incheiate din anii precedenti si care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real, pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal, o data cu cererea de optiune.
    Nu depun declaratie estimativa contribuabilii care realizeaza venituri din arendare.
    Persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de inchiriere, depun cate o declaratie estimativa pentru fiecare sursa.
    In situatia inchirierii bunurilor detinute in comun, fiecare coproprietar completeaza si depune cate o declaratie privind veniturile estimate, corespunzator cotei care ii revine din proprietate.
    Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevazute de formular, in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului;
    - copia se pastreaza de catre contribuabil.
    Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.

    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

    Adresa - se inscrie adresa domiciliului fiscal.
    Tara - se completeaza de catre contribuabilii care nu au domiciliul fiscal in Romania.
    Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil, sau numarul de identificare fiscala, atribuit de catre Ministerul Finantelor Publice cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz. In cazul contribuabililor care sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata, codul numeric personal/numarul de identificare fiscala va fi precedat de litera "R".

    B. DATE PRIVIND CONTRACTUL INCHEIAT INTRE PARTI

    rd. 1. Numele si prenumele (denumirea) persoanei careia i se cedeaza dreptul de folosinta a bunului - se completeaza numele si prenumele persoanei fizice/denumirea persoanei juridice careia i s-a cedat folosinta bunului.
    rd. 2. Contract de inchiriere - se inscriu numarul sub care a fost inregistrat la organul fiscal contractul incheiat intre parti, precum si data inregistrarii acestuia.
    rd. 3. Data inceperii realizarii venitului - se inscrie data prevazuta pentru inceperea derularii contractului incheiat intre parti.
    rd. 4. Data incetarii realizarii venitului - se inscrie data prevazuta pentru incetarea contractului incheiat intre parti.
    rd. 5. Date de identificare ale bunului - se inscriu datele de identificare ale bunului a carui folosinta este cedata. De exemplu:
    a) pentru imobile (cladiri, terenuri): adresa completa (strada, numarul, blocul, etajul, apartamentul), suprafata totala, din care inchiriata;
    b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricatie, numarul de inmatriculare, seria motorului, seria sasiului;
    c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliata, cu identificarea principalelor caracteristici.
    rd. 6. Determinarea venitului net - se bifeaza casuta corespunzatoare in functie de modul de determinare a venitului net (in sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli).

    C. VENIT ESTIMAT

    rd. 1. Contravaloarea chiriei, conform contractului - se inscrie contravaloarea (in lei) a chiriei, prevazuta in contractul incheiat intre parti pentru anul fiscal in curs.
    rd. 2. Cheltuieli ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta, prevazute in contract - se inscrie suma totala (in lei) a cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, dar care, potrivit clauzelor contractului, sunt efectuate de cealalta parte contractanta.
    rd. 3. Venit brut estimat - se inscrie suma calculata prin majorarea chiriei inscrise in contract cu suma reprezentand cheltuieli ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta, respectiv se aduna datele inscrise la rd. 2 cu datele inscrise la rd. 1.
    rd. 4. Cheltuieli deductibile estimate - se completeaza de persoanele care au optat pentru stabilirea venitului net in sistem real si conduc evidenta contabila in partida simpla. Se inscrie suma reprezentand cheltuielile estimate a se efectua in anul fiscal in curs, in vederea realizarii venitului brut estimat.
    rd. 5. Venit net estimat - se completeaza de persoanele care au optat pentru stabilirea venitului net in sistem real si care conduc evidenta contabila in partida simpla.
    Se inscrie diferenta dintre venitul brut estimat si cheltuielile deductibile estimate, respectiv dintre suma inscrisa la rd. 3 si suma inscrisa la rd. 4.

    D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
    Adresa - se inscrie adresa domiciliului fiscal.
    Cod de identificare fiscala - se inscrie codul de identificare al reprezentantului fiscal.

                                INSTRUCTIUNI
de completare a formularului 224 "Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania"
                          Cod 14.13.01.13/5

    Declaratia se completeaza de catre persoanele fizice rezidente care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, precum si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si ale posturilor consulare acreditate in Romania.
    Termen de depunere:
    - lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare pentru care s-a realizat venitul;
    - ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia anterioara, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care se inscrie "X" in casuta special prevazuta in acest scop*).
    Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular, in doua exemplare:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal;
    - copia se pastreaza de catre contribuabil.
    Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.
------------
    *) Declaratia rectificativa se poate depune pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de cont rol fiscal privind perioada la care se refera.

    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
    Adresa - se completeaza adresa domiciliului fiscal.
    Cod numeric personal/Nr. de identificare fiscala - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil, sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre Ministerul Finantelor Publice cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.
    Documentul care reglementeaza raportul de munca - se inscriu numarul si data documentului incheiat cu angajatorul, in baza caruia contribuabilul isi desfasoara activitatea.
    Perioada de activitate - se inscrie perioada de activitate prevazuta in documentul care reglementeaza raportul de munca.

    B. DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA LA CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL

    Cod de identificare fiscala - se completeaza, dupa caz, daca persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara activitatea contribuabilul este inregistrata fiscal si are atribuit cod de identificare fiscala, conform legislatiei romane.
    Adresa - se completeaza adresa domiciliului fiscal al persoanei fizice sau juridice la care contribuabilul isi desfasoara activitatea.

    C. MODUL DE CALCUL AL IMPOZITULUI PE VENITURILE SUB FORMA DE SALARII DIN STRAINATATE

    rd. 1. Venit brut - se inscrie suma veniturilor in bani si/sau in natura, realizate de contribuabil in luna de raportare.
    rd. 2. Contributii sociale datorate potrivit legii - se inscrie suma totala a contributiilor obligatorii, datorate de contribuabil in luna de raportare, potrivit legii, si platite (rd. 2a + rd. 2b + rd. 2c):
    2a) contributia pentru asigurari sociale - se inscrie suma reprezentand contributia individuala de asigurari sociale, datorata potrivit prevederilor legale;
    2b) contributia pentru asigurarile de somaj - se inscrie suma reprezentand contributia pentru protectia sociala a somerilor, datorata potrivit prevederilor legale;
    2c) contributia pentru asigurarile sociale de sanatate - se inscrie suma reprezentand contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, datorata potrivit prevederilor legale.
    rd. 3. Venit net - se calculeaza ca diferenta intre venitul brut si suma totala a contributiilor sociale datorate, potrivit legii (rd. 1 - rd. 2).
    rd. 4. Deduceri personale - se inscrie suma deducerilor personale cuvenite contribuabilului in luna de raportare, potrivit legii, stabilite pe baza documentelor justificative care atesta dreptul de deducere. Se completeaza numai de catre persoanele rezidente care au dreptul la deduceri personale.
    rd. 5. Cotizatia sindicala platita: se inscrie suma reprezentand cotizatia sindicala platita in luna de raportare;
    rd. 6. Contributiile la schemele facultative de pensii ocupationale: se inscrie suma reprezentand contributiile la schemele facultative de pensii ocupationale, astfel incat la nivelul anului sa nu depaseasca echivalentul in lei a 200 de euro;
    rd. 7. Venit baza de calcul:
    - pentru functia de baza: se inscrie suma calculata prin scaderea deducerilor personale (rd. 4), a cotizatiei sindicale platite (rd. 5) si a contributiilor la schemele facultative de pensii ocupationale (rd. 6) din venitul net (rd. 3);
    - in celelalte cazuri: se preia suma inscrisa la rd. 3.
    rd. 8. Impozit lunar datorat - se inscrie suma impozitului calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului baza de calcul (rd. 7).

    D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
    Adresa   se inscrie adresa domiciliului fiscal.
    Cod de identificare fiscala   se inscrie codul de identificare fiscala al reprezentantului fiscal.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 36/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 36 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu