Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.357 din 21.06.2019

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.531/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 520 din 26 iunie 2019SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 262.489 din 12.06.2019, în temeiul prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023 şi ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin. Articolul IAnexa la ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.531/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 11 ianuarie 2019, se modifică după cum urmează: 1. La punctul 1 litera b) primul paragraf, ultima liniuţă va avea următorul cuprins : asociaţii de doi sau mai mulţi producători şi/sau organizaţii interprofesionale, constituite conform legislaţiei naţionale în vigoare. 2. La punctul 3 subpunctul 3.2, ultima liniuţă se abrogă . 3. La punctul 5 subpunctul 5.1, literele g) şi o) vor avea următorul cuprins : g)cel puţin o ofertă informativă pentru fiecare acţiune, respectiv bun/echipament/lucrare/serviciu, prevăzut în programul de investiţii, prezentată în copie certificată „conform cu originalul", iar ofertele pentru lucrări/servicii să conţină devize privind cantităţi şi preţuri/unitate de măsură; ........ ................ ................ ................ ................ .............. o)declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, sau o declaraţie pe propria răspundere că întreprinderea nu se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii sau a micro-întreprinderilor şi are mai puţin de 750 de angajaţi sau cifra de afaceri anuală mai mică de 200 milioane euro; 4. La punctul 5 subpunctul 5.1, litera q) se abrogă . 5. La punctul 6, subpunctul 6.2 va avea următorul cuprins : 6.2. În derularea programelor de investiţii, beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă vor respecta prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, iar beneficiarii care nu au calitatea de autoritate contractantă vor respecta, conform art. 48 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, principiul rezonabilităţii costurilor, asigurat prin:a)respectarea limitelor de preţuri prevăzute în baza de date cu preţuri de referinţă ale Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; şi/saub)procedura concurenţială, conform Ghidului solicitantului. 6. La punctul 6, subpunctul 6.3 va avea următorul cuprins : 6.3. Costurile generale ale imobilizărilor necorporale, conform anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice, din cadrul programului de investiţii trebuie să se încadreze în maximum 10% din valoarea programului aprobat pentru operaţiunile prevăzute la pct. 2 subpct. 2.1 lit. a) şi/sau b) şi în limita a 5% pentru operaţiunile prevăzute la pct. 2 subpct. 2.1 lit. c). 7. La punctul 6 subpunctul 6.4, literele f), g), i) şi j) vor avea următorul cuprins : f)copii ale facturilor care atestă achiziţii de materii/materiale, lucrări şi/sau prestări servicii, copii ale declaraţiilor de conformitate/certificatelor de calitate şi documente din care să rezulte caracteristicile tehnice ale bunurilor sau echipamentelor achiziţionate; g)copii ale documentelor prin care se atestă plăţile efectuate, aferente programului de investiţii aprobat; ........ ................ ................ ................ ................ ............. i)declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, sau o declaraţie pe propria răspundere că întreprinderea nu se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii sau a micro-întreprinderilor şi are mai puţin de 750 de angajaţi sau cifra de afaceri anuală mai mică de 200 milioane euro; j)pentru achiziţia bunurilor imobile, copie după contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică sau copie după antecontractul de vânzare-cumpărare în formă autentică în cazul în care se solicită avans, precum şi dovada dreptului de folosinţă al terenului de sub bunul imobil în cauză; 8. La punctul 6 subpunctul 6.5, literele e) şi f) vor avea următorul cuprins : e)declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, sau o declaraţie pe propria răspundere că întreprinderea nu se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii sau a micro-întreprinderilor şi are mai puţin de 750 de angajaţi sau cifra de afaceri anuală mai mică de 200 milioane euro; f)copie după antecontractul de vânzare-cumpărare în formă autentică pentru achiziţia bunurilor imobile, precum şi dovada dreptului de folosinţă al terenului de sub bunul imobil în cauză; 9. Anexa nr. 4 la Normele metodologice va avea următorul cuprins : Tabel centralizator privind acţiunile pentru care se solicită sprijin în avans

Nr. crt. Operaţiunea din cadrul programului de investiţii Tip imobilizări Acţiuni eligibile Denumire lucrare/serviciu/ produs/bun/echipament Valoarea estimată în lei (fără TVA)
1.
2.
3.
...
Total avans solicitat
Valoare maximă avans (maximum 80% din contribuţia Uniunii Europene)

Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Dumitru Daniel Botănoiu,secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 357/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 357 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 357/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu