E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 350 din 10 septembrie 2001

pentru aprobarea continutului si modelelor autorizatiilor de pescuit in scop comercial, recreativ/sportiv si stiintific, precum si a permiselor de pescuit individuale

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 617 din  1 octombrie 2001


SmartCity3


    Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
    avand in vedere prevederile art. 14 alin. (2), art. 15, art. 16 alin. (5) si ale art. 30 din Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura,
    in temeiul art. 7 lit. A.i) din Hotararea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se aproba continutul si modelele autorizatiilor de pescuit in scop comercial, recreativ/sportiv si stiintific, precum si ale permiselor de pescuit individuale pentru practicarea pescuitului in scop comercial, documente care se emit de catre administratorii fondului piscicol pentru atribuirea dreptului de pescuit persoanelor fizice si juridice, in conditiile prevazute la art. 14 - 16 din Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura.
    (2) Documentele prevazute la alin. (1) sunt documente cu regim special, tiparite, inseriate, gestionate si emise de administratorii fondului piscicol in conditiile legii.
    (3) Continutul si modelele autorizatiilor de pescuit si ale permiselor de pescuit individuale in scop comercial sunt prevazute in anexele nr. 1 - 4 si 6.
    Art. 2
    (1) Pentru pescuitul speciilor de sturioni, specii protejate, inscrise in anexa nr. II la Legea nr. 69/1994 pentru aderarea Romaniei la Conventia pentru comertul international cu specii salbatice de fauna si flora pe cale de disparitie, adoptata la Washington la 3 martie 1973, se va elibera autorizatia prevazuta in anexa nr. 5, care va fi completata cu fisa de captura pentru sturioni prevazuta in anexa nr. 5a).
    (2) La capturarea sturionilor este obligatorie marcarea imediata a fiecarui exemplar. Marcile vor fi ridicate o data cu autorizatia de pescuit, in functie de cota de sturioni alocata.
    (3) Fisele de captura pentru sturioni vor fi depuse saptamanal la directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene.
    Art. 3
    (1) Se aproba continutul si modelele permiselor de pescuit individuale prevazute in anexele nr. 7 - 9, documente ce se vor emite de catre detinatorii autorizatiilor de pescuit, dupa caz, angajatilor, membrilor acestora sau altor persoane in drept sa practice pescuitul.
    (2) Documentele prevazute la alin. (1) sunt documente cu regim special, tiparite, inseriate, gestionate si emise de persoanele juridice care au dobandit dreptul de a practica pescuitul in scop comercial sau recreativ/sportiv, potrivit legii.
    Art. 4
    Se aproba modelul si continutul autorizatiei pentru desfasurarea activitatii de piscicultura in amenajari piscicole, prevazute in anexa nr. 10.
    Art. 5
    Se aproba modelul si continutul cererii pentru acordarea autorizatiilor de pescuit si a autorizatiilor pentru desfasurarea activitatilor de piscicultura, prevazute in anexa nr. 11.
    Art. 6
    Cota de pescuit, defalcata pe specii, alocata fiecarui solicitant in anii 2001 si 2002 din fondul piscicol al unitatilor din subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, care va fi inscrisa in autorizatiile de pescuit in scop comercial, nu poate depasi nivelul capturilor inregistrate in anul precedent si raportate valoric la organul fiscal teritorial competent.
    Art. 7
    Pentru pescuitul recreativ/sportiv cotele de peste alocate nu vor depasi numarul de permise si cantitatile de peste realizate in anul 2000.
    Art. 8
    Incalcarea prevederilor prezentului ordin atrage raspunderea administrativa, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 - 11 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 10
    Posesorii autorizatiilor de pescuit eliberate in baza Legii nr. 12/1974 privind piscicultura si pescuitul au obligatia ca in termen de 30 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin sa solicite autoritatii emitente preschimbarea acestora in conditiile Legii nr. 192/2001 si ale prezentului ordin.
    Art. 11
    Prezentul ordin, impreuna cu anexele, va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 12
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice dispozitie contrara cu privire la emiterea de autorizatii de pescuit in scop comercial, recreativ/sportiv si stiintific pentru sectoarele coordonate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.

              Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                                 Ilie Sarbu

    ANEXA 1

MINISTERUL     Seria       : MINISTERUL
AGRICULTURII,  DPPS nr. ...: AGRICULTURII,
ALIMENTATIEI               : ALIMENTATIEI SI
SI PADURILOR               : PADURILOR
Directia pescuit,          : Directia pescuit,
piscicultura,              : piscicultura,
salmonicultura             : salmonicultura        Seria DPPS nr. ...
                           :
         AUTORIZATIE       :               AUTORIZATIE
de atribuire a dreptului de:    de atribuire a dreptului de pescuit
 pescuit in scop comercial : in scop comercial
                           :
   nr. ...... din ........ :        nr. ....... din .............
  valabila de la ........  :    valabila de la ........ pana la ..........
      pana la ........     :
                           :
.......................... :  In baza Contractului de concesiune nr. ..........
.......................... : din ................., incheiat conform art. 14
  (denumirea agentului     : alin. (1) din Legea nr. 192/2001 sau, dupa caz, a
economic, sediul, judetul) : Actului de renegociere a Contractului nr. .........
a obtinut dreptul de a     : din.................., incheiat intre ............
pescui in scop comercial pe: ............. si ................................ ,
urmatoarele bazine         : s-a atribuit ......................................
piscicole: ............... : ...................................................
.......................... :  (denumirea agentului economic, sediul, numarul de
.......................... :inmatriculare in registrul comertului, codul fiscal)
  Conditiile de atribuire, : dreptul de a organiza pescuitul in scop  comercial
inclusiv capturile, sunt   : in urmatoarele bazine  piscicole: .................
prevazute in contractul de : ................................................. .
concesiune/Actul de        :  Cantitatile maxime de peste, pe specii, bazine si
renegociere a contractului : zone, ce se pot captura, numarul de ambarcatiuni,
nr. ............ din data  : de persoane, precum si felul si numarul uneltelor
de ....................... : de pescuit admise sunt inscrise pe versoul acestei
  Titularul autorizatiei,  : autorizatii.
prin domnul .............. :  Practicarea pescuitului in baza acestei
.......................... : autorizatii se poate face numai pe baza permisului
imputernicit al acestuia in: individual de pescuit in scop comercial, eliberat
baza Actului nr. ......... : de titularul acestei autorizatii pe numele
din ............, a primit : pescarilor angajati in acest scop.
toate reglementarile       :  Pestele capturat zilnic, in fiecare bazin piscicol
referitoare la pescuitul in: va fi predat si inregistrat la urmatoarele puncte
scop comercial pe care se  : de colectare. ...................................,
obliga sa le respecte. De  :               (denumirea, adresa, numarul licentei
asemenea, a luat cunostinta:              de pescuit si conditionare a pestelui)
de conditiile de anulare   : apartinand ..............................., pe baza
a autorizatiei.            : documentelor prevazute de lege. Detinatorul
                           : autorizatiei si pescarii angajati ai acestuia sunt
                           : obligati sa nu stanjeneasca practicarea pescuitului
                           : recreativ/sportiv, care se exercita de pe mal, pana
                           : la o distanta de.................... m*) de la mal
                           : spre interiorul bazinului.
                           :  Comercializarea sau orice act avand ca scop
                           : instrainarea pestelui capturat pana la predarea la
                           : punctul de colectare este interzisa si atrage
                           : anularea prezentei autorizatii.
                           :  Nerespectarea a cel putin uneia dintre conditiile
                           : inscrise in autorizatie, precum si in normele
                           : referitoare la practicarea pescuitului conform
                           : reglementarilor specifice, atrage anularea acesteia
                           : fara returnarea sumelor platite in scopul obtinerii
                           : dreptului de pescuit.
                           :
Emitent,    Reprezentantul :   Emitent,          Reprezentantul titularului
........      titularului  :  ..........               autorizatiei,
             autorizatiei, :                     ...........................
           ............... :
                           : ------------
                           : *) Distanta pentru pescuitul recreativ/sportiv este
                           : de 30 m de la mal pentru Dunare si de 15 m pentru
                           : raurile interioare.
                          

    Verso anexa nr. 1

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Specia
    B - Cantitatea (tone)
    C - Nr. de pescari
 ______________________________________________________________________________
|N |CANTITATI|     AMBARCATIUNI     |   UNELTE SI DISPOZITIVE   |   ||CANTITATI|
|r.|DE PESTE |       FOLOSITE       |    FOLOSITE LA PESCUIT    | C ||DE PESTE |
|  |CE POT FI|      LA PESCUIT      |                           |   ||CE POT FI|
|c |CAPTURATE|                      |                           |   ||CAPTURATE|
|r |_________|______________________|___________________________|   ||_________|
|t.|  A |  B |Tipul|Nr.| Emitentul  |Tipul| Numarul|  Datele de |   ||  A |  B |
|  |    |    |     |ROL|autorizatiei|     |(bucati)|identificare|   ||    |    |
|  |    |    |     |   |   pentru   |     |        |  (marcaj)  |   ||    |    |
|  |    |    |     |   |ambarcatiune|     |        |            |   ||    |    |
|  |    |    |     |   |  (inclusiv |     |        |            |   ||    |    |
|  |    |    |     |   |    data    |     |        |            |   ||    |    |
|  |    |    |     |   |  emiterii/ |     |        |            |   ||    |    |
|  |    |    |     |   |  avizarii) |     |        |            |   ||    |    |
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|

    ANEXA 2

MINISTERUL     Seria       : MINISTERUL                    Seria DPPS nr. ...
AGRICULTURII,  DPPS nr. ...: AGRICULTURII,
ALIMENTATIEI               : ALIMENTATIEI SI
SI PADURILOR               : PADURILOR
Directia pescuit,          : Directia pescuit,
piscicultura,              : piscicultura,
salmonicultura             : salmonicultura
                           :
         AUTORIZATIE       : AUTORIZATIE
  de atribuire a dreptului :          de atribuire a dreptului
     de pescuit in scop    :             de pescuit in scop
 recreativ/sportiv in apele:         recreativ/sportiv in apele
     colinare si de ses    :               colinare si de ses
                           :
   nr. ...... din .......  : nr. ...... din .......
  valabila de la ......... :           valabila de la .........
    pana la ............   :             pana la ............
                           :
  AJVPS/AVPS ............. :  In baza .........................................
cu sediul in ............, :          (felul actului: contract de concesionare,
str. .......... nr. ....., :                     act de renegociere)
judetul ................., : s-a atribuit AJVPS/AVPS ......................., cu
a obtinut dreptul de a     : sediul in ...................., str. .............
organiza pescuitul in scop : nr. ......, judetul (sectorul) ..................,
recreativ/sportiv pe       : dreptul de pescuit in scop recreativ/sportiv in
urmatoarele bazine         : urmatoarele bazine piscicole naturale si tronsoane:
piscicole:                 : ................................................. .
.......................... : ..................................................
........................ . :
                           :  Efectuarea pescuitului pe aceste tronsoane ale
  Conditiile de atribuire  : bazinelor piscicole se face numai in scop
sunt inscrise in           : recreativ/sportiv pe baza unor permise de pescuit
.................. nr. ... : in scop recreativ/sportiv emise de titularul
 (felul actului)           : autorizatiei pe numele membrilor acesteia.
din .................... . :
                           :  Numarul maxim de permise de pescuit ce se pot
  Titularul autorizatiei,  : emite pentru fiecare tronson al bazinelor
prin domnul .............. : piscicole este de .............. .
.......................... :
imputernicit al acestuia   :  Titularul autorizatiei este obligat sa ii
in baza Actului nr. ...... : instruiasca pe toti membrii sai asupra conditiilor,
din ............, a primit : mijloacelor si regulilor ce trebuie respectate la
toate reglementarile       : practicarea pescuitului in scop recreativ/sportiv.
referitoare la pescuitul   : De asemenea, este obligat sa nu stanjeneasca
in scop recreativ/sportiv  : practicarea pescuitului in scop comercial pe
pe care se obliga sa le    : bazinele si tronsoanele ..........., atribuite
respecte.                  : ............................., de la o distanta de
                           : ............. m*) de la mal.
  De asemenea, a luat      :
cunostinta de conditiile   :  Nerespectarea a cel putin uneia dintre conditiile
in care aceasta autorizatie: inscrise in autorizatie, precum si in normele
se poate anula.            : referitoare la practicarea pescuitului conform
                           : reglementarilor specifice atrage anularea acesteia
                           : fara returnarea sumelor platite in scopul obtinerii
                           : acestui drept.
                           
 Emitent,   Reprezentantul :      Emitent,       Reprezentantul titularului
..........   titularului   :    ............            autorizatiei,
             autorizatiei, :                    ...........................
            .............. :
                           : ------------
                           : *) Distanta pentru pescuitul recreativ/sportiv este
                           : de 30 m de la mal pentru Dunare si de 15 m pentru
                           : raurile interioare.

    ANEXA 3

MINISTERUL     Seria       : MINISTERUL                    Seria RNP nr. ...
AGRICULTURII,  RNP nr. ... : AGRICULTURII,
ALIMENTATIEI               : ALIMENTATIEI SI
SI PADURILOR               : PADURILOR
Regia Nationala            : Regia Nationala
a Padurilor                : a Padurilor
Directia silvica ......    : Directia Silvica .......
                           :
         AUTORIZATIE       : AUTORIZATIE
  de atribuire a dreptului :          de atribuire a dreptului
     de pescuit in scop    :             de pescuit in scop
 recreativ/sportiv in apele:         recreativ/sportiv in apele
          de munte         :                  de munte
                           :
   nr. ...... din .......  : nr. ...... din .......
  valabila de la ......... :           valabila de la .........
    pana la ............   :             pana la ............
                           :
  AJVPS/AVPS ............. :  In baza .........................................
cu sediul in ............, :          (felul actului: contract de concesionare,
str. .......... nr. ....., :                     act de renegociere)
judetul ................., : s-a atribuit AJVPS/AVPS ......................., cu
a obtinut dreptul de a     : sediul in ...................., str. .............
organiza pescuitul in scop : nr. ......, judetul (sectorul) ..................,
recreativ/sportiv pe       : dreptul de pescuit in scop recreativ/sportiv in
urmatoarele bazine         : urmatoarele bazine piscicole naturale si tronsoane:
piscicole:                 : ................................................. .
.......................... : ..................................................
........................ . :
                           :  Efectuarea pescuitului pe aceste tronsoane ale
  Conditiile de atribuire  : bazinelor piscicole se face numai in scop
sunt inscrise in           : recreativ/sportiv pe baza unor permise de pescuit
.................. nr. ... : in scop recreativ/sportiv emise de titularul
 (felul actului)           : autorizatiei pe numele membrilor acesteia.
din .................... . :
                           :  Numarul maxim de permise de pescuit ce se pot
  Titularul autorizatiei,  : emite pentru fiecare tronson al bazinelor
prin domnul .............. : piscicole este de ................ .
.......................... :
imputernicit al acestuia   :  Titularul autorizatiei este obligat sa ii
in baza Actului nr. ...... : instruiasca pe toti membrii sai asupra conditiilor,
din ............, a primit : mijloacelor si regulilor ce trebuie respectate la
toate reglementarile       : practicarea pescuitului in scop recreativ/sportiv.
referitoare la pescuitul   :
in scop comercial pe care  :  Nerespectarea oricareia dintre conditiile
se obliga sa le respecte.  : inscrise in autorizatie si in normele
                           : referitoare la practicarea pescuitului conform
  De asemenea, a luat      : reglementarilor specifice atrage anularea acesteia
cunostinta de conditiile   : fara returnarea sumelor platite in scopul obtinerii
in care aceasta autorizatie: acestui drept.
se poate anula.            :
                           :
 Emitent,   Reprezentantul :      Emitent,       Reprezentantul titularului
..........   titularului   :    ............            autorizatiei,
             autorizatiei, :                    ...........................
            .............. :

    ANEXA 4

MINISTERUL     Seria       : MINISTERUL                    Seria DPPS nr. ...
AGRICULTURII,  DPPS nr. ...: AGRICULTURII,
ALIMENTATIEI               : ALIMENTATIEI
SI PADURILOR               : SI PADURILOR
Directia pescuit,          : Directia pescuit,
piscicultura,              : piscicultura,
salmonicultura             : salmonicultura
                           :
         AUTORIZATIE       :                     AUTORIZATIE
     de pescuit in scop    :         de atribuire a dreptului de pescuit
         stiintific        :                  in scop stiintific
                           :
   nr. ...... din .......  :             nr. ....... din .......
  valabila de la ......... :        valabila de la ...... pana la ......
    pana la ............   :
                           :
  In temeiul art. 14       :  Avand in vedere programul de cercetare pe
alin. (3) din Legea        : anul ........ privind dezvoltarea activitatii de
nr. 192/2001 privind fondul: piscicultura si pescuit si solicitarea ...........,
piscicol, pescuitul si     : cu sediul in ..............., str. ..... nr. ....,
acvacultura, s-a atribuit  : judetul ........, care raspunde de temele de
.......................... : cercetare prevazute in program la punctele ......,
.......................... : in temeiul art. 14 alin. (3) din Legea nr. 192/2001
dreptul de organizare a    : privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura,
pescuitului in scop        : se atribuie solicitantului dreptul de a organiza
stiintific, pe urmatoarele : pescuitul in scop stiintific in urmatoarele bazine
bazine si tronsoane:       : piscicole si tronsoane ale acestora: .............
.......................... : ..................................................
.......................... :  Pescuitul in baza acestei autorizatii se poate
                           : efectua numai cu folosirea urmatoarelor metode si
  Conditiile in care se    : mijloace de pescuit: .............................
poate efectua pescuitul    : .................................................,
sunt cele inscrise in      : in baza permiselor de pescuit eliberate de .......
autorizatie si trebuie     : .................................................,
respectate in totalitate   : titular al dreptului de pescuit in scop (comercial,
de catre cel autorizat.    : recreativ/sportiv) in aceste bazine piscicole,
                           : numai pentru angajatii permanenti ai
  Titularul autorizatiei,  : solicitantului.
prin domnul .............. :
.......................... :  Dupa efectuarea masuratorilor biometrice si
imputernicit in baza       : inregistrarea elementelor privind evolutia
.......................... : ihtiofaunei, solicitate prin aceste teme, pestele
     (felul actului)       : sau celelalte vietuitoare acvatice capturate vor fi
nr. ......... din ......., : eliberate in stare vie in mediul lor natural.
a luat cunostinta de       :
conditiile in care se poate:  Titularul autorizatiei poate retine, cu titlu
exercita pescuitul,        : gratuit, pentru analiza de laborator, maximum doua
obligandu-se sa le         : exemplare din fiecare specie de peste capturat, dar
respecte.                  : nu mai mult de 5 kg/zi.
                           :
                           :  Nerespectarea a cel putin a uneia dintre
                           : conditiile inscrise in autorizatie si in normele
                           : referitoare la practicarea pescuitului conform
                           : reglementarilor specifice atrage anularea acesteia.
                           :
                           :
Emitent,    Reprezentantul :    Emitent,         Reprezentantul titularului
........      titularului  :  ............              autorizatiei,
             autorizatiei, :   (numele si        ...........................
           ............... :   prenumele)
                           : ..............
                           :   (semnatura)
                         
    ANEXA 5

MINISTERUL     Seria       : MINISTERUL                 Seria DPPS nr. .....
AGRICULTURII,  DPPS nr. ...: AGRICULTURII,
ALIMENTATIEI               : ALIMENTATIEI SI
SI PADURILOR               : PADURILOR
Directia pescuit,          : Directia pescuit,
piscicultura,              : piscicultura,
salmonicultura             : salmonicultura
                           :
         AUTORIZATIE       :                  AUTORIZATIE
de atribuire a dreptului de:    de atribuire a dreptului de pescuit in scop
 pescuit in scop comercial :             comercial pentru sturioni
       pentru sturioni     :
                           :
   nr. ...... din .......  :           nr. ....... din .......
  valabila de la ......... :      valabila de la ........ pana la ........
     pana la .........     :
                           :
.......................... :
.......................... :  In baza Contractului de concesiune nr. ..........
  (denumirea agentului     : din ..........., incheiat conform art. 14 alin. (1)
economic, adresa, judetul) : din Legea nr. 192/2001 sau, dupa caz, a Actului de
a obtinut dreptul de a     : renegociere a contractului nr. ...... din .......,
pescui in scop comercial pe: incheiat intre ............... si ...............,
urmatoarele bazine         : s-a atribuit .....................................
piscicole: ............... : ..................................................
.......................... :  (denumirea agentului economic, sediul, numarul de
.......................... :inmatriculare in registrul comertului, codul fiscal)
.......................... : dreptul de a organiza pescuitul in scop comercial
                           : pentru sturioni pe urmatoarele tronsoane ale
  Conditiile de atribuire, : Dunarii: ....................................... .
inclusiv capturile, sunt   :
prevazute in Contractul de :  Cantitatile maxime de sturioni, pe specii si
concesiune/Actul de        : tronsoane ale Dunarii, ce se pot captura, numarul
renegociere a contractului : de ambarcatiuni, de persoane, precum si felul si
nr. ............ din data  : numarul uneltelor de pescuit admise sunt inscrise
de .............. .        : pe versoul acestei autorizatii.
                           :
  Titularul autorizatiei,  :  Practicarea pescuitului in baza acestei
prin domnul .............. : autorizatii se poate face numai pe baza de permis
........................., : individual de pescuit in scop comercial, pentru
.......................... : sturioni, eliberat de titularul acestei autorizatii
imputernicit al acestuia in: pe numele pescarilor angajati in acest scop.
baza Actului nr. ......... :
din ............, a primit :  Pestele capturat in fiecare zi, pe fiecare tronson
toate reglementarile       : piscicol, va fi predat si inregistrat la
referitoare la pescuitul in: urmatoarele puncte de colectare: .................
scop comercial pe care se  : .................................................,
obliga sa le respecte. De  :  (denumirea, adresa, numarul licentei de pescuit
asemenea, a luat cunostinta:          si conditionare a  pestelui)
de conditiile de anulare a : apartinand ..............................., pe baza
autorizatiei.              : documentelor prevazute de lege,
                           : cu intocmirea fiselor de captura pentru fiecare
                           : exemplar. Detinatorul autorizatiei si pescarii
                           : angajati ai acestuia sunt obligati sa nu
                           : stanjeneasca practicarea pescuitului
                           : recreativ/sportiv, care se exercita de pe mal,
                           : pana la o distanta de 30 m de la mal.
                           :  Comercializarea sau orice act avand ca scop
                           : instrainarea sturionilor capturati pana la predarea
                           : la punctul de colectare, precum si eviscerarea
                           : acestora pana la predarea la punctul de colectare
                           : sunt interzise si atrag anularea prezentei
                           : autorizatii.
                           :  Sturionii capturati se vor transporta pana la
                           : punctul de colectare numai pe apa.
                           :  Nerespectarea a cel putin uneia dintre conditiile
                           : inscrise in autorizatie si in normele referitoare
                           : la practicarea pescuitului conform reglementarilor
                           : specifice, atrage anularea acesteia fara returnarea
                           : sumelor platite in scopul obtinerii dreptului de
Emitent,    Reprezentantul : pescuit.
........      titularului  :
             autorizatiei, :   Emitent,          Reprezentantul titularului
           ............... :  ..........                 autorizatiei,
                           :                     ...........................
                         
    Verso anexa nr. 5

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Cantitatea (tone)
    B - Tipul
    C - Nr. de pescari
 ______________________________________________________________________________
|N |   CANTITATI DE    |   AMBARCATIUNI   | UNELTE SI DISPOZITIVE | ||CANTITATI|
|r.|   PESTE CE POT    |     FOLOSITE     |  FOLOSITE LA PESCUIT  |C||DE PESTE |
|  |   FI CAPTURATE    |    LA PESCUIT    |                       | ||CE POT FI|
|c |                   |                  |                       | ||CAPTURATE|
|r |___________________|__________________|_______________________| ||_________|
|t.|  Specia   |A| Nr. |B|Nr.| Emitentul  |B| Numarul|  Datele de | ||Specia| A|
|  |           | |marci| |rol|autorizatiei| |(bucati)|identificare| ||      |  |
|  |           | |     | |   |   pentru   | |        |  (marcaj)  | ||      |  |
|  |           | |     | |   |ambarcatiune| |        |            | ||      |  |
|  |           | |     | |   |  (inclusiv | |        |            | ||      |  |
|  |           | |     | |   |    data    | |        |            | ||      |  |
|  |           | |     | |   |  emiterii/ | |        |            | ||      |  |
|  |           | |     | |   |  avizarii) | |        |            | ||      |  |
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|
|1.|Morun      | |     | |   |            | |        |            | ||      |  |
|  |(Huso huso)| |     | |   |            | |        |            | ||      |  |
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|
|2.|Nisetru    | |     | |   |            | |        |            | ||      |  |
|  |(Acipenser | |     | |   |            | |        |            | ||      |  |
|  |guelden-   | |     | |   |            | |        |            | ||      |  |
|  |staedti)   | |     | |   |            | |        |            | ||      |  |
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|
|3.|Pastruga   | |     | |   |            | |        |            | ||      |  |
|  |(Acipenser | |     | |   |            | |        |            | ||      |  |
|  |stellatus) | |     | |   |            | |        |            | ||      |  |
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|

    ANEXA 5a)

    Societatea Comerciala . ......................      Seria DPPS nr. ........
    Punct de colectare/conditionare ..............
    Nr. autorizatiei sanitar-veterinare ..........

                       FISA DE CAPTURA PENTRU STURIONI
                        nr. ...... din .............

    Numele si prenumele pescarului/pescarilor    ..............................
    Numarul permisului/permiselor de pescuit     ..............................
    Zona de pescuit, tronsonul                   ..............................
    Denumirea uneltei de pescuit                 ..............................
    Locul exact al capturii                      ..............................
    Denumirea societatii comerciale/asociatiei
    familiale/persoanei fizice                   ..............................
    Nr. autorizatiei de pescuit sturioni         ..............................

    Caracteristicile exemplarelor capturate
________________________________________________________________________________
    Specificatia    U.M. Exemplarul 1  Exemplarul 2  Exemplarul 3  Exemplarul 4
________________________________________________________________________________
 Denumirea speciei
________________________________________________________________________________
 Sexul              M/F
________________________________________________________________________________
 Lungimea           cm
________________________________________________________________________________
 Greutatea totala   kg
________________________________________________________________________________
 Greutatea dupa
 eviscerare         kg
________________________________________________________________________________
 Greutatea icrelor  kg
________________________________________________________________________________
 Greutatea laptilor kg
________________________________________________________________________________
 Marca aplicata
________________________________________________________________________________

    Semnatura pescarilor (predatori)        Semnatura de primire la punctul
     1. .........................             de colectare/conditionare
     2. .........................          .................................
                                            (numele si prenumele in clar)
                                                            L.S.

    NOTA:
    Fisa de captura se intocmeste de catre primitor in momentul predarii sturionului/sturionilor la punctul de colectare/conditionare si se va depune in termen de 7 zile la directia generala pentru agricultura si industrie alimentara judeteana. Nerespectarea acestui termen duce la suspendarea autorizatiei de pescuit.

    ANEXA 6

MINISTERUL     Seria       : MINISTERUL                    Seria DPPS nr. ...
AGRICULTURII,  DPPS nr. ...: AGRICULTURII,
ALIMENTATIEI               : ALIMENTATIEI
SI PADURILOR               : SI PADURILOR
Directia pescuit,          : Directia pescuit,
piscicultura,              : piscicultura,
salmonicultura             : salmonicultura
                           :
   PERMIS INDIVIDUAL DE    :          PERMIS INDIVIDUAL DE PESCUIT
          PESCUIT          :       pentru practicarea pescuitului in scop
    pentru practicarea     :                    comercial
   pescuitului in scop     :
       comercial           :
   nr. ...... din .......  :             nr. ...... din .......
  valabila de la ......... :        valabila de la ...... pana la ......
    pana la ............   :
                           :  Domnul ..........................., cu domiciliul
  Domnul ................, : in ................, posesor al buletinului/cartii
cu domiciliul in ......... :     (adresa exacta)
........................., : de identitate, eliberat/eliberata de .............,
avand Atestatul de pescar  : avand Atestatul de pescar profesionist nr. ../....,
profesionist nr. .../...., : emis de ......................, a obtinut in ziua
emis de ................., : de ..............., prin ........................
a obtinut dreptul de a     :                            (felul documentului)
practica pescuitul in scop : nr. ..../......, dreptul de a practica pescuitul in
comercial pe zona ........ : scop comercial in zona ................ din bazinul
..... din bazinul piscicol : piscicol natural ..................... .
natural ................., :
la urmatoarele specii si   :  Pescuitul se va putea exercita numai cu
cantitati maxime de peste: : urmatoarele mijloace si metode de pescuit si in
.......................... : limita urmatoarelor cantitati maxime de peste pe
.......................... : specii: ................., cu ambarcatiunea avand
.......................... : nr. rol ..........., cu urmatoarele unelte de
.......................... : pescuit ...............................
.......................... :               (tipul si numarul)
                           :
                           :  Pestele capturat la fiecare iesire se va preda la
                           : punctul de colectare ............ din ...........,
                           : apartinand ................, posesor al Licentei de
                           : pescuit si conditionare a pestelui nr. .......
                           : din ......, pe baza documentelor prevazute de lege.
                           :  Detinatorul permisului este obligat sa nu
                           : stanjeneasca practicarea pescuitului
                           : recreativ/sportiv care se exercita de pe mal, pana
                           : la o distanta de ...... m de la mal spre interiorul
                           : bazinului.
                           :  Titularul acestui permis este obligat sa respecte
                           : toate reglementarile prevazute de lege si
  Emitent,                 : reglementarile emise de Ministerul Agriculturii,
  ...............          : Alimentatiei si Padurilor privind efectuarea
                           : pescuitului in scop comercial.
                           :  Realizarea cotelor de pescuit alocate prin acest
                           : permis inainte de expirarea termenului de
                           : valabilitate a permisului atrage nulitatea
                           : acestuia.
  Am luat cunostinta de    :  Nerespectarea prevederilor prezentului permis de
conditiile in care pot     : pescuit si/sau valorificarea pestelui altfel decat
practica pescuitul si ma   : prin predare la punctul de colectare mentionat,
oblig sa le respect.       : duce la anularea acestuia fara restituirea sumelor
                           : platite in vederea obtinerii dreptului de pescuit
                           : in scop comercial.
                           :
  Titularul permisului,    :       Emitent,
    .................      :  .....................
                           :   (numele si prenumele)
   Data      Semnatura     :  .....................
 .......   .............   :      (semnatura)

    ANEXA 7

        Seria DPPS nr. ... :                                 Seria DPPS nr. ...
                           : .........................
 ........................  :  (denumirea emitentului)
 (denumirea emitentului)   :
                           :
    PERMIS DE PESCUIT      :             PERMIS DE PESCUIT
    in scop comercial      :             in scop comercial
                           :
   nr. ...... din .......  : nr. ...... din .......
  valabil de la .......... :    valabil de la ........ pana la ..........
       pana la ....        :        (se elibereaza in fiecare luna)
                           :
                           :  Domnul ..........................., posesor al
  Domnul ................, : actului de identitate seria ......... nr. ........,
avand domiciliul in ...... : emis de ......................, angajat al unitatii
.........., avand Atestatul: noastre in meseria de ........................., cu
de pescar profesionist nr. : numarul matricol ..........................., poate
.........., emis de ......,: practica pescuitul in scop comercial in numele, cu
a obtinut dreptul de a     : mijloacele si uneltele unitatii noastre pe
practica pescuitul in scop : urmatoarele bazine piscicole si tronsoane .........
comercial pe zona ........ :
din bazinul piscicol       :  Pestele capturat se va preda zilnic la punctul de
natural .............., la : colectare ............... apartinand .............,
urmatoarele specii si      : cu intocmirea documentelor prevazute de lege in
cantitati maxime de peste: : acest scop.
.......................... :
.......................... :  Mijloacele, uneltele, bazinele si zonele pentru
.......................... : care s-a emis prezentul permis de pescuit sunt
.......................... : prevazute in Autorizatia de atribuire a dreptului
.......................... : in scop comercial seria CNAFP nr. ...., emisa la
                           : data de ............., avand valabilitate pana la
        Emitent,           : data de ............., anexata in xerocopie.
   ................        :
                           :  Posesorul acestui permis a fost instruit de noi,
  Am luat cunostinta de    : incheindu-se procesul-verbal nr. ..... din ........
conditiile in care pot     : asupra reglementarilor legale in vigoare
practica pescuitul si ma   : referitoare la pescuit si la obligatia de a nu
oblig sa le respect.       : deranja practicarea pescuitului comercial.
                           :
                           :  Nerespectarea normelor privind practicarea
                           : pescuitului in scop comercial prevazute in
                           : reglementarile in vigoare, precum si valorificarea
                           : pestelui altfel decat la punctul de colectare
                           : mentionat atrag sanctionarea administrativa,
                           : contraventionala sau penala, potrivit legii, a
                           : posesorului prezentului permis.
                           :
                           :  Posesorul acestui permis este obligat, atunci
                           : cand practica pescuitul, sa poarte numarul
                           : matricol cu inscrisul distinctiv al unitatii
                           : noastre si sa prezinte oricarui organ de control
                           : atat documentele in baza carora practica pescuitul,
                           : cat si capturile si mijloacele in care se practica.
                           :
                           :              Conducatorul unitatii
   Titularul permisului,   : ..........................
  .......................  :
                           :       Emitent,
                           :  .....................
   Data     Semnatura      :  (numele si prenumele)
 ........  ............    :  .....................
                           :      (semnatura)

    ANEXA 8

ASOCIATIA     Seria        : ASOCIATIA GENERALA            Seria DPPS nr. ...
GENERALA      DPPS nr. ... : A VANATORILOR
A VANATORILOR              : SI PESCARILOR
SI PESCARILOR              : SPORTIVI DIN ROMANIA
SPORTIVI DIN               :
ROMANIA                    : A.J.V.P.S/A.V.P.S
                           : .........................
A.J.V.P.S/A.V.P.S          :  (denumirea emitentului)
.........................  :
 (denumirea emitentului)   :
                           :
    PERMIS DE PESCUIT      :             PERMIS DE PESCUIT
 in scop recreativ/sportiv :  in scop recreativ/sportiv in bazinele piscicole
   in bazinele piscicole   : naturale din apele colinare si de ses
naturale din apele colinare:
        si de ses          :
                           :          nr. ...... din .......
   nr. ...... din .......  :    valabil de la ........ pana la .........
  valabil de la .........  :
       pana la ....        :
                           :  Domnul ..........................., cu domiciliul
  Domnul ................, : in localitatea ..................., str. .........,
cu domiciliul in ........, : nr. ......, judetul (sectorul) ...................,
......., avand calitatea de: posesor al buletinului/cartii de identitate, emis/
pescar sportiv si Carnetul : emisa de .............., posesor al Carnetului de
membru nr. .......... emis : membru nr. ...... emis de ......................,
de ..........., a obtinut  : poate exercita pescuitul in scop recreativ/sportiv
dreptul de a practica      : in urmatoarele bazine piscicole: .............., la
pescuitul in scop          : care dreptul de pescuit in scop recreativ/sportiv
recreativ/sportiv pe zona  : ne-a fost atribuit in baza Autorizatiei nr. ......,
......................, in : emisa de ..................................
urmatoarele bazine         :
piscicole:                 :  Efectuarea pescuitului in scop recreativ/sportiv
.......................... : se face numai in conditiile, cu mijloacele si in
.......................... : perioadele prevazute de lege.
.......................... :
.......................... :  Posesorul acestui permis este obligat ca de
.......................... : fiecare data cand va practica pescuitul sa aiba
                           : asupra sa carnetul de membru pentru a fi prezentat
        Emitent,           : organelor de control.
   ................        :
                           :  Posesorul acestui permis a fost instruit de noi,
                           : incheindu-se Procesul-verbal nr. .... din .........
                           : asupra reglementarilor legale in vigoare
                           : referitoare la pescuit si la obligatia de a nu
                           : deranja practicarea pescuitului comercial.
                           :
  Am luat cunostinta de    :  Nerespectarea prevederilor referitoare la
conditiile in care pot     : practicarea pescuitului in scop recreativ/sportiv
practica pescuitul si ma   : atrage anularea acestui permis, precum si
oblig sa le respect.       : raspunderea materiala, contraventionala sau penala
                           : potrivit legii si statutului asociatiei.
                           :
                           :
  Titularul permisului,    :        Emitent,
 ........................  :  .....................
                           :  (numele si prenumele)
   Data     Semnatura      :  .....................
 ........  ............    :      (semnatura)

    ANEXA 9

MINISTERUL     Seria       : MINISTERUL                    Seria RNP nr. ...
AGRICULTURII,  CNAFP nr. ..: AGRICULTURII,
ALIMENTATIEI               : ALIMENTATIEI SI
SI PADURILOR               : PADURILOR
Regia Nationala            : Regia Nationala
a Padurilor                : a Padurilor
Directia silvica ......... : Directia silvica .................
                           :
A.J.V.P.S/A.V.P.S          : A.J.V.P.S/A.V.P.S
.........................  : .........................
 (denumirea emitentului)   :  (denumirea emitentului)
                           :
     PERMIS DE PESCUIT     : PERMIS DE PESCUIT
 in scop recreativ/sportiv :   in scop recreativ/sportiv in bazinele
   in bazinele piscicole   :   piscicole naturale din apele de munte
       naturale din        :
      apele de munte       :           nr. ...... din .......
                           :          valabil de la ...........
   nr. ...... din .......  : pana la ............
 valabil de la ........... :
    pana la ............   :  Domnul ........................., cu domiciliul in
                           : localitatea ........................., str.
  Domnul .................,: ...................... nr. ...., judetul (sectorul)
cu domiciliul in ......... : ...................., posesor al buletinului/cartii
........., avand calitatea : de identitate seria ......... nr. ................,
de pescar sportiv si       : emis/emisa de ......................, posesor al
Carnetul de membru nr. ... : Carnetului de membru nr. ... emis de .............,
emis de ..................,: poate exercita pescuitul in scop recreativ/sportiv
a obtinut dreptul de a     : pe urmatoarele fonduri de pescuit gestionate in
practica pescuitul in scop : nume propriu de Regia Nationala a Padurilor:
recreativ/sportiv pe zona  : ................................................. .
......................, in :
bazinele piscicole: ...... :  Efectuarea pescuitului in scop recreativ/sportiv
.......................... : se face numai in conditiile, cu mijloacele si in
.......................... : perioadele prevazute de lege. Posesorul acestui
.......................... : permis este obligat ca de fiecare data cand va
.......................... : practica pescuitul sa aiba asupra sa carnetul de
.......................... : membru pentru a fi prezentat organelor de control.
                           :
                           :  Posesorul acestui permis a fost instruit de noi,
                           : incheindu-se Procesul-verbal nr. ............ din
                           : ................. asupra reglementarilor legale in
        Emitent,           : vigoare referitoare la pescuit si la obligatia de a
   ...................     : nu deranja practicarea pescuitului comercial.
                           :
                           :  Nerespectarea prevederilor referitoare la
  Am luat cunostinta de    : practicarea pescuitului in scop recreativ/sportiv
conditiile in care pot     : atrage anularea acestui permis, precum si
practica pescuitul si ma   : raspunderea materiala, contraventionala sau penala
oblig sa le respect.       : potrivit legii si statutului asociatiei.
                           :
   Titularul permisului,   :      Emitent,
  ......................   :  .....................
                           :  (numele si prenumele)
  Data        Semnatura    :  .....................
..........  .............. :      (semnatura)
                           :

    ANEXA 10

    MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR
    Directia generala pentru agricultura si industrie
    alimentara .......................................

                              AUTORIZATIE
pentru desfasurarea activitatii de piscicultura in amenajari piscicole
                 nr. ............... din .................

    Analizand documentatia depusa cu nr. ............... din .................. de ............................................................................
..............................................................................,
        (denumirea agentului economic, sediul, codul fiscal, numarul de
                    inmatriculare in registrul comertului)
avand in vedere ca indeplineste prevederile art. 31 din Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura, se autorizeaza agentul economic ....................................... sa desfasoare activitati de piscicultura in urmatoarele amenajari piscicole pe care le detine*):
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    Agentul economic este obligat sa foloseasca amenajarile piscicole numai pentru producerea de peste, cu respectarea prevederilor Legii nr. 192/2001 si a tuturor reglementarilor legale in vigoare, nerespectarea acestora atragand sanctionarea conform legii, suspendarea ori anularea, dupa caz, a acestei autorizatii.

                            Director general,
                        .........................
------------
    *) De specificat pentru fiecare amenajare piscicola: tipul contractului (concesionare, proprietate etc.), numarul si data incheierii acestuia.

    ANEXA 11

    Nr. ..... din ............

                               CERERE
    pentru acordarea autorizatiei de pescuit

    Solicitantul .............................................................,
cu sediul in ..................................., str. ........................ nr. ............, judetul ..................., telefon/fax ..................., inmatriculat in registrul comertului sub nr. ........ din ...................., codul fiscal nr. .............../autorizatie conform Decretului-lege nr. 54/1990 nr. ............. din ................................., reprezentat prin ............................, domiciliat in ................................, str. ....................... nr. ........, bl. ........, sc. ........, etaj ..., ap. .........., sectorul ........, judetul ...................., posesor al actului de identitate seria .......... nr. ...................., eliberat de ............................., avand functia de ..............................., conform Imputernicirii nr. ........... din ..............., pe baza documentelor anexate in copie conform prevederilor legale in vigoare solicit eliberarea autorizatiei de pescuit in scop comercial, in scop recreativ/sportiv, conform Contractului de concesionare nr. ................ din ......................, incheiat cu ............................... .

    Anexez urmatoarele documente ...................., care sunt numerotate de la ................ la ..............

    Mentionez ca am luat cunostinta de prevederile Legii nr. 192/2001 si ma oblig sa le respect intocmai. Declar pe propria raspundere realitatea datelor inscrise in documentele pe care le depun pentru obtinerea autorizatiei de pescuit.

                          Semnatura solicitantului,
                        .............................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 350/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 350 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu