E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 350 din 10 septembrie 2001

pentru aprobarea continutului si modelelor autorizatiilor de pescuit in scop comercial, recreativ/sportiv si stiintific, precum si a permiselor de pescuit individuale

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 617 din  1 octombrie 2001


SmartCity3


    Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
    avand in vedere prevederile art. 14 alin. (2), art. 15, art. 16 alin. (5) si ale art. 30 din Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura,
    in temeiul art. 7 lit. A.i) din Hotararea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se aproba continutul si modelele autorizatiilor de pescuit in scop comercial, recreativ/sportiv si stiintific, precum si ale permiselor de pescuit individuale pentru practicarea pescuitului in scop comercial, documente care se emit de catre administratorii fondului piscicol pentru atribuirea dreptului de pescuit persoanelor fizice si juridice, in conditiile prevazute la art. 14 - 16 din Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura.
    (2) Documentele prevazute la alin. (1) sunt documente cu regim special, tiparite, inseriate, gestionate si emise de administratorii fondului piscicol in conditiile legii.
    (3) Continutul si modelele autorizatiilor de pescuit si ale permiselor de pescuit individuale in scop comercial sunt prevazute in anexele nr. 1 - 4 si 6.
    Art. 2
    (1) Pentru pescuitul speciilor de sturioni, specii protejate, inscrise in anexa nr. II la Legea nr. 69/1994 pentru aderarea Romaniei la Conventia pentru comertul international cu specii salbatice de fauna si flora pe cale de disparitie, adoptata la Washington la 3 martie 1973, se va elibera autorizatia prevazuta in anexa nr. 5, care va fi completata cu fisa de captura pentru sturioni prevazuta in anexa nr. 5a).
    (2) La capturarea sturionilor este obligatorie marcarea imediata a fiecarui exemplar. Marcile vor fi ridicate o data cu autorizatia de pescuit, in functie de cota de sturioni alocata.
    (3) Fisele de captura pentru sturioni vor fi depuse saptamanal la directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene.
    Art. 3
    (1) Se aproba continutul si modelele permiselor de pescuit individuale prevazute in anexele nr. 7 - 9, documente ce se vor emite de catre detinatorii autorizatiilor de pescuit, dupa caz, angajatilor, membrilor acestora sau altor persoane in drept sa practice pescuitul.
    (2) Documentele prevazute la alin. (1) sunt documente cu regim special, tiparite, inseriate, gestionate si emise de persoanele juridice care au dobandit dreptul de a practica pescuitul in scop comercial sau recreativ/sportiv, potrivit legii.
    Art. 4
    Se aproba modelul si continutul autorizatiei pentru desfasurarea activitatii de piscicultura in amenajari piscicole, prevazute in anexa nr. 10.
    Art. 5
    Se aproba modelul si continutul cererii pentru acordarea autorizatiilor de pescuit si a autorizatiilor pentru desfasurarea activitatilor de piscicultura, prevazute in anexa nr. 11.
    Art. 6
    Cota de pescuit, defalcata pe specii, alocata fiecarui solicitant in anii 2001 si 2002 din fondul piscicol al unitatilor din subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, care va fi inscrisa in autorizatiile de pescuit in scop comercial, nu poate depasi nivelul capturilor inregistrate in anul precedent si raportate valoric la organul fiscal teritorial competent.
    Art. 7
    Pentru pescuitul recreativ/sportiv cotele de peste alocate nu vor depasi numarul de permise si cantitatile de peste realizate in anul 2000.
    Art. 8
    Incalcarea prevederilor prezentului ordin atrage raspunderea administrativa, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 - 11 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 10
    Posesorii autorizatiilor de pescuit eliberate in baza Legii nr. 12/1974 privind piscicultura si pescuitul au obligatia ca in termen de 30 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin sa solicite autoritatii emitente preschimbarea acestora in conditiile Legii nr. 192/2001 si ale prezentului ordin.
    Art. 11
    Prezentul ordin, impreuna cu anexele, va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 12
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice dispozitie contrara cu privire la emiterea de autorizatii de pescuit in scop comercial, recreativ/sportiv si stiintific pentru sectoarele coordonate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.

              Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                                 Ilie Sarbu

    ANEXA 1

MINISTERUL     Seria       : MINISTERUL
AGRICULTURII,  DPPS nr. ...: AGRICULTURII,
ALIMENTATIEI               : ALIMENTATIEI SI
SI PADURILOR               : PADURILOR
Directia pescuit,          : Directia pescuit,
piscicultura,              : piscicultura,
salmonicultura             : salmonicultura        Seria DPPS nr. ...
                           :
         AUTORIZATIE       :               AUTORIZATIE
de atribuire a dreptului de:    de atribuire a dreptului de pescuit
 pescuit in scop comercial : in scop comercial
                           :
   nr. ...... din ........ :        nr. ....... din .............
  valabila de la ........  :    valabila de la ........ pana la ..........
      pana la ........     :
                           :
.......................... :  In baza Contractului de concesiune nr. ..........
.......................... : din ................., incheiat conform art. 14
  (denumirea agentului     : alin. (1) din Legea nr. 192/2001 sau, dupa caz, a
economic, sediul, judetul) : Actului de renegociere a Contractului nr. .........
a obtinut dreptul de a     : din.................., incheiat intre ............
pescui in scop comercial pe: ............. si ................................ ,
urmatoarele bazine         : s-a atribuit ......................................
piscicole: ............... : ...................................................
.......................... :  (denumirea agentului economic, sediul, numarul de
.......................... :inmatriculare in registrul comertului, codul fiscal)
  Conditiile de atribuire, : dreptul de a organiza pescuitul in scop  comercial
inclusiv capturile, sunt   : in urmatoarele bazine  piscicole: .................
prevazute in contractul de : ................................................. .
concesiune/Actul de        :  Cantitatile maxime de peste, pe specii, bazine si
renegociere a contractului : zone, ce se pot captura, numarul de ambarcatiuni,
nr. ............ din data  : de persoane, precum si felul si numarul uneltelor
de ....................... : de pescuit admise sunt inscrise pe versoul acestei
  Titularul autorizatiei,  : autorizatii.
prin domnul .............. :  Practicarea pescuitului in baza acestei
.......................... : autorizatii se poate face numai pe baza permisului
imputernicit al acestuia in: individual de pescuit in scop comercial, eliberat
baza Actului nr. ......... : de titularul acestei autorizatii pe numele
din ............, a primit : pescarilor angajati in acest scop.
toate reglementarile       :  Pestele capturat zilnic, in fiecare bazin piscicol
referitoare la pescuitul in: va fi predat si inregistrat la urmatoarele puncte
scop comercial pe care se  : de colectare. ...................................,
obliga sa le respecte. De  :               (denumirea, adresa, numarul licentei
asemenea, a luat cunostinta:              de pescuit si conditionare a pestelui)
de conditiile de anulare   : apartinand ..............................., pe baza
a autorizatiei.            : documentelor prevazute de lege. Detinatorul
                           : autorizatiei si pescarii angajati ai acestuia sunt
                           : obligati sa nu stanjeneasca practicarea pescuitului
                           : recreativ/sportiv, care se exercita de pe mal, pana
                           : la o distanta de.................... m*) de la mal
                           : spre interiorul bazinului.
                           :  Comercializarea sau orice act avand ca scop
                           : instrainarea pestelui capturat pana la predarea la
                           : punctul de colectare este interzisa si atrage
                           : anularea prezentei autorizatii.
                           :  Nerespectarea a cel putin uneia dintre conditiile
                           : inscrise in autorizatie, precum si in normele
                           : referitoare la practicarea pescuitului conform
                           : reglementarilor specifice, atrage anularea acesteia
                           : fara returnarea sumelor platite in scopul obtinerii
                           : dreptului de pescuit.
                           :
Emitent,    Reprezentantul :   Emitent,          Reprezentantul titularului
........      titularului  :  ..........               autorizatiei,
             autorizatiei, :                     ...........................
           ............... :
                           : ------------
                           : *) Distanta pentru pescuitul recreativ/sportiv este
                           : de 30 m de la mal pentru Dunare si de 15 m pentru
                           : raurile interioare.
                          

    Verso anexa nr. 1

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Specia
    B - Cantitatea (tone)
    C - Nr. de pescari
 ______________________________________________________________________________
|N |CANTITATI|     AMBARCATIUNI     |   UNELTE SI DISPOZITIVE   |   ||CANTITATI|
|r.|DE PESTE |       FOLOSITE       |    FOLOSITE LA PESCUIT    | C ||DE PESTE |
|  |CE POT FI|      LA PESCUIT      |                           |   ||CE POT FI|
|c |CAPTURATE|                      |                           |   ||CAPTURATE|
|r |_________|______________________|___________________________|   ||_________|
|t.|  A |  B |Tipul|Nr.| Emitentul  |Tipul| Numarul|  Datele de |   ||  A |  B |
|  |    |    |     |ROL|autorizatiei|     |(bucati)|identificare|   ||    |    |
|  |    |    |     |   |   pentru   |     |        |  (marcaj)  |   ||    |    |
|  |    |    |     |   |ambarcatiune|     |        |            |   ||    |    |
|  |    |    |     |   |  (inclusiv |     |        |            |   ||    |    |
|  |    |    |     |   |    data    |     |        |            |   ||    |    |
|  |    |    |     |   |  emiterii/ |     |        |            |   ||    |    |
|  |    |    |     |   |  avizarii) |     |        |            |   ||    |    |
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|
|__|____|____|_____|___|____________|_____|________|____________|___||____|____|

    ANEXA 2

MINISTERUL     Seria       : MINISTERUL                    Seria DPPS nr. ...
AGRICULTURII,  DPPS nr. ...: AGRICULTURII,
ALIMENTATIEI               : ALIMENTATIEI SI
SI PADURILOR               : PADURILOR
Directia pescuit,          : Directia pescuit,
piscicultura,              : piscicultura,
salmonicultura             : salmonicultura
                           :
         AUTORIZATIE       : AUTORIZATIE
  de atribuire a dreptului :          de atribuire a dreptului
     de pescuit in scop    :             de pescuit in scop
 recreativ/sportiv in apele:         recreativ/sportiv in apele
     colinare si de ses    :               colinare si de ses
                           :
   nr. ...... din .......  : nr. ...... din .......
  valabila de la ......... :           valabila de la .........
    pana la ............   :             pana la ............
                           :
  AJVPS/AVPS ............. :  In baza .........................................
cu sediul in ............, :          (felul actului: contract de concesionare,
str. .......... nr. ....., :                     act de renegociere)
judetul ................., : s-a atribuit AJVPS/AVPS ......................., cu
a obtinut dreptul de a     : sediul in ...................., str. .............
organiza pescuitul in scop : nr. ......, judetul (sectorul) ..................,
recreativ/sportiv pe       : dreptul de pescuit in scop recreativ/sportiv in
urmatoarele bazine         : urmatoarele bazine piscicole naturale si tronsoane:
piscicole:                 : ................................................. .
.......................... : ..................................................
........................ . :
                           :  Efectuarea pescuitului pe aceste tronsoane ale
  Conditiile de atribuire  : bazinelor piscicole se face numai in scop
sunt inscrise in           : recreativ/sportiv pe baza unor permise de pescuit
.................. nr. ... : in scop recreativ/sportiv emise de titularul
 (felul actului)           : autorizatiei pe numele membrilor acesteia.
din .................... . :
                           :  Numarul maxim de permise de pescuit ce se pot
  Titularul autorizatiei,  : emite pentru fiecare tronson al bazinelor
prin domnul .............. : piscicole este de .............. .
.......................... :
imputernicit al acestuia   :  Titularul autorizatiei este obligat sa ii
in baza Actului nr. ...... : instruiasca pe toti membrii sai asupra conditiilor,
din ............, a primit : mijloacelor si regulilor ce trebuie respectate la
toate reglementarile       : practicarea pescuitului in scop recreativ/sportiv.
referitoare la pescuitul   : De asemenea, este obligat sa nu stanjeneasca
in scop recreativ/sportiv  : practicarea pescuitului in scop comercial pe
pe care se obliga sa le    : bazinele si tronsoanele ..........., atribuite
respecte.                  : ............................., de la o distanta de
                           : ............. m*) de la mal.
  De asemenea, a luat      :
cunostinta de conditiile   :  Nerespectarea a cel putin uneia dintre conditiile
in care aceasta autorizatie: inscrise in autorizatie, precum si in normele
se poate anula.            : referitoare la practicarea pescuitului conform
                           : reglementarilor specifice atrage anularea acesteia
                           : fara returnarea sumelor platite in scopul obtinerii
                           : acestui drept.
                           
 Emitent,   Reprezentantul :      Emitent,       Reprezentantul titularului
..........   titularului   :    ............            autorizatiei,
             autorizatiei, :                    ...........................
            .............. :
                           : ------------
                           : *) Distanta pentru pescuitul recreativ/sportiv este
                           : de 30 m de la mal pentru Dunare si de 15 m pentru
                           : raurile interioare.

    ANEXA 3

MINISTERUL     Seria       : MINISTERUL                    Seria RNP nr. ...
AGRICULTURII,  RNP nr. ... : AGRICULTURII,
ALIMENTATIEI               : ALIMENTATIEI SI
SI PADURILOR               : PADURILOR
Regia Nationala            : Regia Nationala
a Padurilor                : a Padurilor
Directia silvica ......    : Directia Silvica .......
                           :
         AUTORIZATIE       : AUTORIZATIE
  de atribuire a dreptului :          de atribuire a dreptului
     de pescuit in scop    :             de pescuit in scop
 recreativ/sportiv in apele:         recreativ/sportiv in apele
          de munte         :                  de munte
                           :
   nr. ...... din .......  : nr. ...... din .......
  valabila de la ......... :           valabila de la .........
    pana la ............   :             pana la ............
                           :
  AJVPS/AVPS ............. :  In baza .........................................
cu sediul in ............, :          (felul actului: contract de concesionare,
str. .......... nr. ....., :                     act de renegociere)
judetul ................., : s-a atribuit AJVPS/AVPS ......................., cu
a obtinut dreptul de a     : sediul in ...................., str. .............
organiza pescuitul in scop : nr. ......, judetul (sectorul) ..................,
recreativ/sportiv pe       : dreptul de pescuit in scop recreativ/sportiv in
urmatoarele bazine         : urmatoarele bazine piscicole naturale si tronsoane:
piscicole:                 : ................................................. .
.......................... : ..................................................
........................ . :
                           :  Efectuarea pescuitului pe aceste tronsoane ale
  Conditiile de atribuire  : bazinelor piscicole se face numai in scop
sunt inscrise in           : recreativ/sportiv pe baza unor permise de pescuit
.................. nr. ... : in scop recreativ/sportiv emise de titularul
 (felul actului)           : autorizatiei pe numele membrilor acesteia.
din .................... . :
                           :  Numarul maxim de permise de pescuit ce se pot
  Titularul autorizatiei,  : emite pentru fiecare tronson al bazinelor
prin domnul .............. : piscicole este de ................ .
.......................... :
imputernicit al acestuia   :  Titularul autorizatiei este obligat sa ii
in baza Actului nr. ...... : instruiasca pe toti membrii sai asupra conditiilor,
din ............, a primit : mijloacelor si regulilor ce trebuie respectate la
toate reglementarile       : practicarea pescuitului in scop recreativ/sportiv.
referitoare la pescuitul   :
in scop comercial pe care  :  Nerespectarea oricareia dintre conditiile
se obliga sa le respecte.  : inscrise in autorizatie si in normele
                           : referitoare la practicarea pescuitului conform
  De asemenea, a luat      : reglementarilor specifice atrage anularea acesteia
cunostinta de conditiile   : fara returnarea sumelor platite in scopul obtinerii
in care aceasta autorizatie: acestui drept.
se poate anula.            :
                           :
 Emitent,   Reprezentantul :      Emitent,       Reprezentantul titularului
..........   titularului   :    ............            autorizatiei,
             autorizatiei, :                    ...........................
            .............. :

    ANEXA 4

MINISTERUL     Seria       : MINISTERUL                    Seria DPPS nr. ...
AGRICULTURII,  DPPS nr. ...: AGRICULTURII,
ALIMENTATIEI               : ALIMENTATIEI
SI PADURILOR               : SI PADURILOR
Directia pescuit,          : Directia pescuit,
piscicultura,              : piscicultura,
salmonicultura             : salmonicultura
                           :
         AUTORIZATIE       :                     AUTORIZATIE
     de pescuit in scop    :         de atribuire a dreptului de pescuit
         stiintific        :                  in scop stiintific
                           :
   nr. ...... din .......  :             nr. ....... din .......
  valabila de la ......... :        valabila de la ...... pana la ......
    pana la ............   :
                           :
  In temeiul art. 14       :  Avand in vedere programul de cercetare pe
alin. (3) din Legea        : anul ........ privind dezvoltarea activitatii de
nr. 192/2001 privind fondul: piscicultura si pescuit si solicitarea ...........,
piscicol, pescuitul si     : cu sediul in ..............., str. ..... nr. ....,
acvacultura, s-a atribuit  : judetul ........, care raspunde de temele de
.......................... : cercetare prevazute in program la punctele ......,
.......................... : in temeiul art. 14 alin. (3) din Legea nr. 192/2001
dreptul de organizare a    : privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura,
pescuitului in scop        : se atribuie solicitantului dreptul de a organiza
stiintific, pe urmatoarele : pescuitul in scop stiintific in urmatoarele bazine
bazine si tronsoane:       : piscicole si tronsoane ale acestora: .............
.......................... : ..................................................
.......................... :  Pescuitul in baza acestei autorizatii se poate
                           : efectua numai cu folosirea urmatoarelor metode si
  Conditiile in care se    : mijloace de pescuit: .............................
poate efectua pescuitul    : .................................................,
sunt cele inscrise in      : in baza permiselor de pescuit eliberate de .......
autorizatie si trebuie     : .................................................,
respectate in totalitate   : titular al dreptului de pescuit in scop (comercial,
de catre cel autorizat.    : recreativ/sportiv) in aceste bazine piscicole,
                           : numai pentru angajatii permanenti ai
  Titularul autorizatiei,  : solicitantului.
prin domnul .............. :
.......................... :  Dupa efectuarea masuratorilor biometrice si
imputernicit in baza       : inregistrarea elementelor privind evolutia
.......................... : ihtiofaunei, solicitate prin aceste teme, pestele
     (felul actului)       : sau celelalte vietuitoare acvatice capturate vor fi
nr. ......... din ......., : eliberate in stare vie in mediul lor natural.
a luat cunostinta de       :
conditiile in care se poate:  Titularul autorizatiei poate retine, cu titlu
exercita pescuitul,        : gratuit, pentru analiza de laborator, maximum doua
obligandu-se sa le         : exemplare din fiecare specie de peste capturat, dar
respecte.                  : nu mai mult de 5 kg/zi.
                           :
                           :  Nerespectarea a cel putin a uneia dintre
                           : conditiile inscrise in autorizatie si in normele
                           : referitoare la practicarea pescuitului conform
                           : reglementarilor specifice atrage anularea acesteia.
                           :
                           :
Emitent,    Reprezentantul :    Emitent,         Reprezentantul titularului
........      titularului  :  ............              autorizatiei,
             autorizatiei, :   (numele si        ...........................
           ............... :   prenumele)
                           : ..............
                           :   (semnatura)
                         
    ANEXA 5

MINISTERUL     Seria       : MINISTERUL                 Seria DPPS nr. .....
AGRICULTURII,  DPPS nr. ...: AGRICULTURII,
ALIMENTATIEI               : ALIMENTATIEI SI
SI PADURILOR               : PADURILOR
Directia pescuit,          : Directia pescuit,
piscicultura,              : piscicultura,
salmonicultura             : salmonicultura
                           :
         AUTORIZATIE       :                  AUTORIZATIE
de atribuire a dreptului de:    de atribuire a dreptului de pescuit in scop
 pescuit in scop comercial :             comercial pentru sturioni
       pentru sturioni     :
                           :
   nr. ...... din .......  :           nr. ....... din .......
  valabila de la ......... :      valabila de la ........ pana la ........
     pana la .........     :
                           :
.......................... :
.......................... :  In baza Contractului de concesiune nr. ..........
  (denumirea agentului     : din ..........., incheiat conform art. 14 alin. (1)
economic, adresa, judetul) : din Legea nr. 192/2001 sau, dupa caz, a Actului de
a obtinut dreptul de a     : renegociere a contractului nr. ...... din .......,
pescui in scop comercial pe: incheiat intre ............... si ...............,
urmatoarele bazine         : s-a atribuit .....................................
piscicole: ............... : ..................................................
.......................... :  (denumirea agentului economic, sediul, numarul de
.......................... :inmatriculare in registrul comertului, codul fiscal)
.......................... : dreptul de a organiza pescuitul in scop comercial
                           : pentru sturioni pe urmatoarele tronsoane ale
  Conditiile de atribuire, : Dunarii: ....................................... .
inclusiv capturile, sunt   :
prevazute in Contractul de :  Cantitatile maxime de sturioni, pe specii si
concesiune/Actul de        : tronsoane ale Dunarii, ce se pot captura, numarul
renegociere a contractului : de ambarcatiuni, de persoane, precum si felul si
nr. ............ din data  : numarul uneltelor de pescuit admise sunt inscrise
de .............. .        : pe versoul acestei autorizatii.
                           :
  Titularul autorizatiei,  :  Practicarea pescuitului in baza acestei
prin domnul .............. : autorizatii se poate face numai pe baza de permis
........................., : individual de pescuit in scop comercial, pentru
.......................... : sturioni, eliberat de titularul acestei autorizatii
imputernicit al acestuia in: pe numele pescarilor angajati in acest scop.
baza Actului nr. ......... :
din ............, a primit :  Pestele capturat in fiecare zi, pe fiecare tronson
toate reglementarile       : piscicol, va fi predat si inregistrat la
referitoare la pescuitul in: urmatoarele puncte de colectare: .................
scop comercial pe care se  : .................................................,
obliga sa le respecte. De  :  (denumirea, adresa, numarul licentei de pescuit
asemenea, a luat cunostinta:          si conditionare a  pestelui)
de conditiile de anulare a : apartinand ..............................., pe baza
autorizatiei.              : documentelor prevazute de lege,
                           : cu intocmirea fiselor de captura pentru fiecare
                           : exemplar. Detinatorul autorizatiei si pescarii
                           : angajati ai acestuia sunt obligati sa nu
                           : stanjeneasca practicarea pescuitului
                           : recreativ/sportiv, care se exercita de pe mal,
                           : pana la o distanta de 30 m de la mal.
                           :  Comercializarea sau orice act avand ca scop
                           : instrainarea sturionilor capturati pana la predarea
                           : la punctul de colectare, precum si eviscerarea
                           : acestora pana la predarea la punctul de colectare
                           : sunt interzise si atrag anularea prezentei
                           : autorizatii.
                           :  Sturionii capturati se vor transporta pana la
                           : punctul de colectare numai pe apa.
                           :  Nerespectarea a cel putin uneia dintre conditiile
                           : inscrise in autorizatie si in normele referitoare
                           : la practicarea pescuitului conform reglementarilor
                           : specifice, atrage anularea acesteia fara returnarea
                           : sumelor platite in scopul obtinerii dreptului de
Emitent,    Reprezentantul : pescuit.
........      titularului  :
             autorizatiei, :   Emitent,          Reprezentantul titularului
           ............... :  ..........                 autorizatiei,
                           :                     ...........................
                         
    Verso anexa nr. 5

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Cantitatea (tone)
    B - Tipul
    C - Nr. de pescari
 ______________________________________________________________________________
|N |   CANTITATI DE    |   AMBARCATIUNI   | UNELTE SI DISPOZITIVE | ||CANTITATI|
|r.|   PESTE CE POT    |     FOLOSITE     |  FOLOSITE LA PESCUIT  |C||DE PESTE |
|  |   FI CAPTURATE    |    LA PESCUIT    |                       | ||CE POT FI|
|c |                   |                  |                       | ||CAPTURATE|
|r |___________________|__________________|_______________________| ||_________|
|t.|  Specia   |A| Nr. |B|Nr.| Emitentul  |B| Numarul|  Datele de | ||Specia| A|
|  |           | |marci| |rol|autorizatiei| |(bucati)|identificare| ||      |  |
|  |           | |     | |   |   pentru   | |        |  (marcaj)  | ||      |  |
|  |           | |     | |   |ambarcatiune| |        |            | ||      |  |
|  |           | |     | |   |  (inclusiv | |        |            | ||      |  |
|  |           | |     | |   |    data    | |        |            | ||      |  |
|  |           | |     | |   |  emiterii/ | |        |            | ||      |  |
|  |           | |     | |   |  avizarii) | |        |            | ||      |  |
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|
|1.|Morun      | |     | |   |            | |        |            | ||      |  |
|  |(Huso huso)| |     | |   |            | |        |            | ||      |  |
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|
|2.|Nisetru    | |     | |   |            | |        |            | ||      |  |
|  |(Acipenser | |     | |   |            | |        |            | ||      |  |
|  |guelden-   | |     | |   |            | |        |            | ||      |  |
|  |staedti)   | |     | |   |            | |        |            | ||      |  |
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|
|3.|Pastruga   | |     | |   |            | |        |            | ||      |  |
|  |(Acipenser | |     | |   |            | |        |            | ||      |  |
|  |stellatus) | |     | |   |            | |        |            | ||      |  |
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|
|__|___________|_|_____|_|___|____________|_|________|____________|_||______|__|

    ANEXA 5a)

    Societatea Comerciala . ......................      Seria DPPS nr. ........
    Punct de colectare/conditionare ..............
    Nr. autorizatiei sanitar-veterinare ..........

                       FISA DE CAPTURA PENTRU STURIONI
                        nr. ...... din .............

    Numele si prenumele pescarului/pescarilor    ..............................
    Numarul permisului/permiselor de pescuit     ..............................
    Zona de pescuit, tronsonul                   ..............................
    Denumirea uneltei de pescuit                 ..............................
    Locul exact al capturii                      ..............................
    Denumirea societatii comerciale/asociatiei
    familiale/persoanei fizice                   ..............................
    Nr. autorizatiei de pescuit sturioni         ..............................

    Caracteristicile exemplarelor capturate
________________________________________________________________________________
    Specificatia    U.M. Exemplarul 1  Exemplarul 2  Exemplarul 3  Exemplarul 4
________________________________________________________________________________
 Denumirea speciei
________________________________________________________________________________
 Sexul              M/F
________________________________________________________________________________
 Lungimea           cm
________________________________________________________________________________
 Greutatea totala   kg
________________________________________________________________________________
 Greutatea dupa
 eviscerare         kg
________________________________________________________________________________
 Greutatea icrelor  kg
________________________________________________________________________________
 Greutatea laptilor kg
________________________________________________________________________________
 Marca aplicata
________________________________________________________________________________

    Semnatura pescarilor (predatori)        Semnatura de primire la punctul
     1. .........................             de colectare/conditionare
     2. .........................          .................................
                                            (numele si prenumele in clar)
                                                            L.S.

    NOTA:
    Fisa de captura se intocmeste de catre primitor in momentul predarii sturionului/sturionilor la punctul de colectare/conditionare si se va depune in termen de 7 zile la directia generala pentru agricultura si industrie alimentara judeteana. Nerespectarea acestui termen duce la suspendarea autorizatiei de pescuit.

    ANEXA 6

MINISTERUL     Seria       : MINISTERUL                    Seria DPPS nr. ...
AGRICULTURII,  DPPS nr. ...: AGRICULTURII,
ALIMENTATIEI               : ALIMENTATIEI
SI PADURILOR               : SI PADURILOR
Directia pescuit,          : Directia pescuit,
piscicultura,              : piscicultura,
salmonicultura             : salmonicultura
                           :
   PERMIS INDIVIDUAL DE    :          PERMIS INDIVIDUAL DE PESCUIT
          PESCUIT          :       pentru practicarea pescuitului in scop
    pentru practicarea     :                    comercial
   pescuitului in scop     :
       comercial           :
   nr. ...... din .......  :             nr. ...... din .......
  valabila de la ......... :        valabila de la ...... pana la ......
    pana la ............   :
                           :  Domnul ..........................., cu domiciliul
  Domnul ................, : in ................, posesor al buletinului/cartii
cu domiciliul in ......... :     (adresa exacta)
........................., : de identitate, eliberat/eliberata de .............,
avand Atestatul de pescar  : avand Atestatul de pescar profesionist nr. ../....,
profesionist nr. .../...., : emis de ......................, a obtinut in ziua
emis de ................., : de ..............., prin ........................
a obtinut dreptul de a     :                            (felul documentului)
practica pescuitul in scop : nr. ..../......, dreptul de a practica pescuitul in
comercial pe zona ........ : scop comercial in zona ................ din bazinul
..... din bazinul piscicol : piscicol natural ..................... .
natural ................., :
la urmatoarele specii si   :  Pescuitul se va putea exercita numai cu
cantitati maxime de peste: : urmatoarele mijloace si metode de pescuit si in
.......................... : limita urmatoarelor cantitati maxime de peste pe
.......................... : specii: ................., cu ambarcatiunea avand
.......................... : nr. rol ..........., cu urmatoarele unelte de
.......................... : pescuit ...............................
.......................... :               (tipul si numarul)
                           :
                           :  Pestele capturat la fiecare iesire se va preda la
                           : punctul de colectare ............ din ...........,
                           : apartinand ................, posesor al Licentei de
                           : pescuit si conditionare a pestelui nr. .......
                           : din ......, pe baza documentelor prevazute de lege.
                           :  Detinatorul permisului este obligat sa nu
                           : stanjeneasca practicarea pescuitului
                           : recreativ/sportiv care se exercita de pe mal, pana
                           : la o distanta de ...... m de la mal spre interiorul
                           : bazinului.
                           :  Titularul acestui permis este obligat sa respecte
                           : toate reglementarile prevazute de lege si
  Emitent,                 : reglementarile emise de Ministerul Agriculturii,
  ...............          : Alimentatiei si Padurilor privind efectuarea
                           : pescuitului in scop comercial.
                           :  Realizarea cotelor de pescuit alocate prin acest
                           : permis inainte de expirarea termenului de
                           : valabilitate a permisului atrage nulitatea
                           : acestuia.
  Am luat cunostinta de    :  Nerespectarea prevederilor prezentului permis de
conditiile in care pot     : pescuit si/sau valorificarea pestelui altfel decat
practica pescuitul si ma   : prin predare la punctul de colectare mentionat,
oblig sa le respect.       : duce la anularea acestuia fara restituirea sumelor
                           : platite in vederea obtinerii dreptului de pescuit
                           : in scop comercial.
                           :
  Titularul permisului,    :       Emitent,
    .................      :  .....................
                           :   (numele si prenumele)
   Data      Semnatura     :  .....................
 .......   .............   :      (semnatura)

    ANEXA 7

        Seria DPPS nr. ... :                                 Seria DPPS nr. ...
                           : .........................
 ........................  :  (denumirea emitentului)
 (denumirea emitentului)   :
                           :
    PERMIS DE PESCUIT      :             PERMIS DE PESCUIT
    in scop comercial      :             in scop comercial
                           :
   nr. ...... din .......  : nr. ...... din .......
  valabil de la .......... :    valabil de la ........ pana la ..........
       pana la ....        :        (se elibereaza in fiecare luna)
                           :
                           :  Domnul ..........................., posesor al
  Domnul ................, : actului de identitate seria ......... nr. ........,
avand domiciliul in ...... : emis de ......................, angajat al unitatii
.........., avand Atestatul: noastre in meseria de ........................., cu
de pescar profesionist nr. : numarul matricol ..........................., poate
.........., emis de ......,: practica pescuitul in scop comercial in numele, cu
a obtinut dreptul de a     : mijloacele si uneltele unitatii noastre pe
practica pescuitul in scop : urmatoarele bazine piscicole si tronsoane .........
comercial pe zona ........ :
din bazinul piscicol       :  Pestele capturat se va preda zilnic la punctul de
natural .............., la : colectare ............... apartinand .............,
urmatoarele specii si      : cu intocmirea documentelor prevazute de lege in
cantitati maxime de peste: : acest scop.
.......................... :
.......................... :  Mijloacele, uneltele, bazinele si zonele pentru
.......................... : care s-a emis prezentul permis de pescuit sunt
.......................... : prevazute in Autorizatia de atribuire a dreptului
.......................... : in scop comercial seria CNAFP nr. ...., emisa la
                           : data de ............., avand valabilitate pana la
        Emitent,           : data de ............., anexata in xerocopie.
   ................        :
                           :  Posesorul acestui permis a fost instruit de noi,
  Am luat cunostinta de    : incheindu-se procesul-verbal nr. ..... din ........
conditiile in care pot     : asupra reglementarilor legale in vigoare
practica pescuitul si ma   : referitoare la pescuit si la obligatia de a nu
oblig sa le respect.       : deranja practicarea pescuitului comercial.
                           :
                           :  Nerespectarea normelor privind practicarea
                           : pescuitului in scop comercial prevazute in
                           : reglementarile in vigoare, precum si valorificarea
                           : pestelui altfel decat la punctul de colectare
                           : mentionat atrag sanctionarea administrativa,
                           : contraventionala sau penala, potrivit legii, a
                           : posesorului prezentului permis.
                           :
                           :  Posesorul acestui permis este obligat, atunci
                           : cand practica pescuitul, sa poarte numarul
                           : matricol cu inscrisul distinctiv al unitatii
                           : noastre si sa prezinte oricarui organ de control
                           : atat documentele in baza carora practica pescuitul,
                           : cat si capturile si mijloacele in care se practica.
                           :
                           :              Conducatorul unitatii
   Titularul permisului,   : ..........................
  .......................  :
                           :       Emitent,
                           :  .....................
   Data     Semnatura      :  (numele si prenumele)
 ........  ............    :  .....................
                           :      (semnatura)

    ANEXA 8

ASOCIATIA     Seria        : ASOCIATIA GENERALA            Seria DPPS nr. ...
GENERALA      DPPS nr. ... : A VANATORILOR
A VANATORILOR              : SI PESCARILOR
SI PESCARILOR              : SPORTIVI DIN ROMANIA
SPORTIVI DIN               :
ROMANIA                    : A.J.V.P.S/A.V.P.S
                           : .........................
A.J.V.P.S/A.V.P.S          :  (denumirea emitentului)
.........................  :
 (denumirea emitentului)   :
                           :
    PERMIS DE PESCUIT      :             PERMIS DE PESCUIT
 in scop recreativ/sportiv :  in scop recreativ/sportiv in bazinele piscicole
   in bazinele piscicole   : naturale din apele colinare si de ses
naturale din apele colinare:
        si de ses          :
                           :          nr. ...... din .......
   nr. ...... din .......  :    valabil de la ........ pana la .........
  valabil de la .........  :
       pana la ....        :
                           :  Domnul ..........................., cu domiciliul
  Domnul ................, : in localitatea ..................., str. .........,
cu domiciliul in ........, : nr. ......, judetul (sectorul) ...................,
......., avand calitatea de: posesor al buletinului/cartii de identitate, emis/
pescar sportiv si Carnetul : emisa de .............., posesor al Carnetului de
membru nr. .......... emis : membru nr. ...... emis de ......................,
de ..........., a obtinut  : poate exercita pescuitul in scop recreativ/sportiv
dreptul de a practica      : in urmatoarele bazine piscicole: .............., la
pescuitul in scop          : care dreptul de pescuit in scop recreativ/sportiv
recreativ/sportiv pe zona  : ne-a fost atribuit in baza Autorizatiei nr. ......,
......................, in : emisa de ..................................
urmatoarele bazine         :
piscicole:                 :  Efectuarea pescuitului in scop recreativ/sportiv
.......................... : se face numai in conditiile, cu mijloacele si in
.......................... : perioadele prevazute de lege.
.......................... :
.......................... :  Posesorul acestui permis este obligat ca de
.......................... : fiecare data cand va practica pescuitul sa aiba
                           : asupra sa carnetul de membru pentru a fi prezentat
        Emitent,           : organelor de control.
   ................        :
                           :  Posesorul acestui permis a fost instruit de noi,
                           : incheindu-se Procesul-verbal nr. .... din .........
                           : asupra reglementarilor legale in vigoare
                           : referitoare la pescuit si la obligatia de a nu
                           : deranja practicarea pescuitului comercial.
                           :
  Am luat cunostinta de    :  Nerespectarea prevederilor referitoare la
conditiile in care pot     : practicarea pescuitului in scop recreativ/sportiv
practica pescuitul si ma   : atrage anularea acestui permis, precum si
oblig sa le respect.       : raspunderea materiala, contraventionala sau penala
                           : potrivit legii si statutului asociatiei.
                           :
                           :
  Titularul permisului,    :        Emitent,
 ........................  :  .....................
                           :  (numele si prenumele)
   Data     Semnatura      :  .....................
 ........  ............    :      (semnatura)

    ANEXA 9

MINISTERUL     Seria       : MINISTERUL                    Seria RNP nr. ...
AGRICULTURII,  CNAFP nr. ..: AGRICULTURII,
ALIMENTATIEI               : ALIMENTATIEI SI
SI PADURILOR               : PADURILOR
Regia Nationala            : Regia Nationala
a Padurilor                : a Padurilor
Directia silvica ......... : Directia silvica .................
                           :
A.J.V.P.S/A.V.P.S          : A.J.V.P.S/A.V.P.S
.........................  : .........................
 (denumirea emitentului)   :  (denumirea emitentului)
                           :
     PERMIS DE PESCUIT     : PERMIS DE PESCUIT
 in scop recreativ/sportiv :   in scop recreativ/sportiv in bazinele
   in bazinele piscicole   :   piscicole naturale din apele de munte
       naturale din        :
      apele de munte       :           nr. ...... din .......
                           :          valabil de la ...........
   nr. ...... din .......  : pana la ............
 valabil de la ........... :
    pana la ............   :  Domnul ........................., cu domiciliul in
                           : localitatea ........................., str.
  Domnul .................,: ...................... nr. ...., judetul (sectorul)
cu domiciliul in ......... : ...................., posesor al buletinului/cartii
........., avand calitatea : de identitate seria ......... nr. ................,
de pescar sportiv si       : emis/emisa de ......................, posesor al
Carnetul de membru nr. ... : Carnetului de membru nr. ... emis de .............,
emis de ..................,: poate exercita pescuitul in scop recreativ/sportiv
a obtinut dreptul de a     : pe urmatoarele fonduri de pescuit gestionate in
practica pescuitul in scop : nume propriu de Regia Nationala a Padurilor:
recreativ/sportiv pe zona  : ................................................. .
......................, in :
bazinele piscicole: ...... :  Efectuarea pescuitului in scop recreativ/sportiv
.......................... : se face numai in conditiile, cu mijloacele si in
.......................... : perioadele prevazute de lege. Posesorul acestui
.......................... : permis este obligat ca de fiecare data cand va
.......................... : practica pescuitul sa aiba asupra sa carnetul de
.......................... : membru pentru a fi prezentat organelor de control.
                           :
                           :  Posesorul acestui permis a fost instruit de noi,
                           : incheindu-se Procesul-verbal nr. ............ din
                           : ................. asupra reglementarilor legale in
        Emitent,           : vigoare referitoare la pescuit si la obligatia de a
   ...................     : nu deranja practicarea pescuitului comercial.
                           :
                           :  Nerespectarea prevederilor referitoare la
  Am luat cunostinta de    : practicarea pescuitului in scop recreativ/sportiv
conditiile in care pot     : atrage anularea acestui permis, precum si
practica pescuitul si ma   : raspunderea materiala, contraventionala sau penala
oblig sa le respect.       : potrivit legii si statutului asociatiei.
                           :
   Titularul permisului,   :      Emitent,
  ......................   :  .....................
                           :  (numele si prenumele)
  Data        Semnatura    :  .....................
..........  .............. :      (semnatura)
                           :

    ANEXA 10

    MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR
    Directia generala pentru agricultura si industrie
    alimentara .......................................

                              AUTORIZATIE
pentru desfasurarea activitatii de piscicultura in amenajari piscicole
                 nr. ............... din .................

    Analizand documentatia depusa cu nr. ............... din .................. de ............................................................................
..............................................................................,
        (denumirea agentului economic, sediul, codul fiscal, numarul de
                    inmatriculare in registrul comertului)
avand in vedere ca indeplineste prevederile art. 31 din Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura, se autorizeaza agentul economic ....................................... sa desfasoare activitati de piscicultura in urmatoarele amenajari piscicole pe care le detine*):
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    Agentul economic este obligat sa foloseasca amenajarile piscicole numai pentru producerea de peste, cu respectarea prevederilor Legii nr. 192/2001 si a tuturor reglementarilor legale in vigoare, nerespectarea acestora atragand sanctionarea conform legii, suspendarea ori anularea, dupa caz, a acestei autorizatii.

                            Director general,
                        .........................
------------
    *) De specificat pentru fiecare amenajare piscicola: tipul contractului (concesionare, proprietate etc.), numarul si data incheierii acestuia.

    ANEXA 11

    Nr. ..... din ............

                               CERERE
    pentru acordarea autorizatiei de pescuit

    Solicitantul .............................................................,
cu sediul in ..................................., str. ........................ nr. ............, judetul ..................., telefon/fax ..................., inmatriculat in registrul comertului sub nr. ........ din ...................., codul fiscal nr. .............../autorizatie conform Decretului-lege nr. 54/1990 nr. ............. din ................................., reprezentat prin ............................, domiciliat in ................................, str. ....................... nr. ........, bl. ........, sc. ........, etaj ..., ap. .........., sectorul ........, judetul ...................., posesor al actului de identitate seria .......... nr. ...................., eliberat de ............................., avand functia de ..............................., conform Imputernicirii nr. ........... din ..............., pe baza documentelor anexate in copie conform prevederilor legale in vigoare solicit eliberarea autorizatiei de pescuit in scop comercial, in scop recreativ/sportiv, conform Contractului de concesionare nr. ................ din ......................, incheiat cu ............................... .

    Anexez urmatoarele documente ...................., care sunt numerotate de la ................ la ..............

    Mentionez ca am luat cunostinta de prevederile Legii nr. 192/2001 si ma oblig sa le respect intocmai. Declar pe propria raspundere realitatea datelor inscrise in documentele pe care le depun pentru obtinerea autorizatiei de pescuit.

                          Semnatura solicitantului,
                        .............................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 350/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 350 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu