Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3372 din 08.10.2012

privind stabilirea condiţiilor pentru susţinerea concursului în vederea trimiterii la cursuri de pregătire şi perfecţionare în străinătate a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
ACT EMIS DE: Ministerul Justitiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 24 octombrie 2012SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cele ale Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin: Articolul 1Funcţionarii publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia pot participa la cursuri de pregătire şi perfecţionare în străinătate organizate sau finanţate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în conformitate cu prevederile prezentului ordin. Articolul 2Funcţionarii publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia care participă la cursurile prevăzute la art. 1 se consideră în misiune temporară în străinătate. Articolul 3Formele de pregătire sau perfecţionare profesională la care personalul poate fi trimis la studii în străinătate sunt următoarele: a)cursuri de pregătire şi perfecţionare în şcoli de administraţie penitenciară; b)cursuri de pregătire şi perfecţionare în alte instituţii furnizoare de instruire în domenii de interes pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia. Articolul 4Funcţionarii publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia sunt selecţionaţi în vederea participării la cursurile de pregătire şi perfecţionare în străinătate prevăzute la art. 3, prin concurs. Articolul 5(1) Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:a)să fie funcţionar public cu statut special definitiv; b)să îşi desfăşoare activitatea în domeniul cursului, după caz; c)să cunoască limba străină în care se desfăşoară cursurile, cu excepţia situaţiilor în care se asigură traducerea sau a situaţiilor în care cursul are ca obiect pregătirea ori perfecţionarea unei limbi străine; d)să nu frecventeze cursuri în acelaşi domeniu, organizate în aceeaşi ţară sau în alte ţări, la un interval mai mic de 2 ani de la ultimul curs. (2) Administraţia Naţională a Penitenciarelor poate stabili şi condiţii specifice, în funcţie de tipul cursului de pregătire şi perfecţionare şi, după caz, de cerinţele partenerului extern. Articolul 6La solicitarea partenerului extern, concursurile de selecţie se pot organiza exclusiv de către acesta ori cu participarea unor reprezentanţi ai acestuia. Articolul 7(1) Serviciul cooperare şi programe din Administraţia Naţională a Penitenciarelor comunică Direcţiei management resurse umane din aceeaşi instituţie ofertele de pregătire sau perfecţionare profesională în străinătate transmise de către partenerii externi.(2) După analizarea ofertelor, Direcţia management resurse umane din Administraţia Naţională a Penitenciarelor aduce la cunoştinţă unităţilor penitenciare propunerile privind cursurile de pregătire şi perfecţionare desfăşurate în străinătate, precizează domeniile, numărul de locuri alocate, perioadele de desfăşurare, precum şi condiţiile şi criteriile de participare.(3) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile penitenciare aduc la cunoştinţa personalului informaţiile prevăzute la alin. (2), precum şi data până la care se pot depune dosarele, data şi locul concursului, tematica şi probele de concurs, prin afişare la sediul instituţiei şi publicare pe site. Articolul 8În situaţia în care ofertele se primesc direct de către unităţile penitenciare, acestea se comunică Serviciului cooperare şi programe din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care va informa Direcţia management resurse umane; acesta din urmă va proceda potrivit art. 7 alin. (2) şi (3). Articolul 9(1) În vederea înscrierii la concurs, fiecare candidat va depune la structurile de resurse umane din unităţile penitenciare sau din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, după caz, un dosar cuprinzând următoarele documente:a)cererea de înscriere la concurs; b)curriculum vitae - model european; c)documente care să ateste desfăşurarea activităţii în domeniul de specializare al cursului, dacă este cazul; d)documente care să ateste cunoaşterea limbii străine în care se desfăşoară cursurile şi nivelul solicitat, dacă este cazul; e)alte documente solicitate de Direcţia management resurse umane din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, dacă este cazul. (2) Structurile de resurse umane din unităţile penitenciare vor înainta Direcţiei management resurse umane din Administraţia Naţională a Penitenciarelor dosarele candidaţilor, în termenul stabilit de aceasta. Articolul 10(1) În funcţie de tipul cursului pentru care se desfăşoară concursul, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor stabileşte, prin decizie, componenţa comisiei de concurs.(2) Concursul constă într-o probă orală sau/şi alte probe stabilite de partenerii străini, după caz.(3) Proba orală constă în întrebări adresate candidaţilor din tematica de concurs, candidaţii fiind notaţi cu un punctaj de la 1,00 la 10,00, fiind declaraţi admişi cei care obţin cel mai mare punctaj, în raport cu numărul de locuri. Articolul 11După încheierea selecţiei, Serviciul cooperare şi programe din Administraţia Naţională a Penitenciarelor realizează demersurile necesare pentru trimiterea în străinătate a candidaţilor declaraţi admişi. Articolul 12Drepturile salariale cuvenite în perioada cursurilor de pregătire şi perfecţionare în străinătate sunt cele prevăzute de actele normative în vigoare; acordarea acestora se face în baza ordinului/deciziei care se emite de unitatea respectivă. Articolul 13Art. 34 şi 35 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare, sunt aplicabile. Articolul 14(1) La întoarcerea în ţară, personalul care a participat la cursuri de pregătire şi perfecţionare în străinătate întocmeşte un raport scris privind activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute, care conţine, dacă este cazul, propuneri privind valorificarea informaţiilor asimilate.(2) Raportul este avizat de şeful compartimentului în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public cu statut special care l-a întocmit şi directorul unităţii sau directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, după caz.(3) După avizarea raportului, o copie a acestuia şi copii ale materialelor documentare obţinute pe timpul frecventării cursurilor de pregătire şi perfecţionare în străinătate urmează a fi distribuite către compartimentele interesate, cu respectarea procedurilor privind diseminarea informaţiilor clasificate. Articolul 15Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul justiţiei, Mona Maria Pivniceru


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3372/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3372 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Legea 144 2008
    I feel so blessed again in my marriage after Prof Remmy(+27660670249) brought back my husband that separated with me for good 3 months. AM NATALIE KEYMAN from MEMPHIS,USA . i really ain't know what would be enough to thank Prof Remmy for his powerful helping hand in my life. My husband separated with me for 3 years hence being in pain & agony without him. I searched for help everywhere but nothing worked out not until I met Prof Remmy who I contacted online through his website (https://www.psychicremmy.com/). I explained my situation to him and he promised that my husband will get back to me within 48 hours. I believed in him and as he prepared a powerful love spell to bring back my husband permanently. Thomas called me exactly within 48 hours as Prof Remmy had said initially before performing the rituals. He pleaded and said he needs me back and now we are living happily again for the past 9 months. Everyone out there reading my article that needs help should contact him... Email: psychicremmy@gmail.com or Visit: (https://www.psychicremmy.com/).
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3372/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu