E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 334 din 17 iulie 1992

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 177 din 27 iulie 1992


SmartCity3


    Avind in vedere:
    - Hotarirea Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei din 15 iulie 1992,
    - prevederile pct. 23 din Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare, emis de Banca Nationala a Romaniei sub nr. V/3616/2 din 4 mai 1992,
    in temeiul prevederilor Legii nr. 34/1991 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei,
    guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Incepind cu data de 27 iulie 1992 intra in vigoare Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar pentru persoanele fizice, emise de Banca Nationala a Romaniei ca anexa nr. 4 la Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. V/3616/2 din 4 mai 1992 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 92 din 13 mai 1992.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a anexei nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare, prevazute la art. 1 din prezentul ordin, isi inceteaza aplicabilitatea Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. V/630/36 din 4 iulie 1991, publicate in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 150 din 18 iulie 1991, modificate prin Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. V/446/7 din 20 februarie 1992, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 59 din 6 aprilie 1992, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 3
    Prezentul ordin, precum si normele prevazute la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

                 Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
                              Mugur Isarescu

    ANEXA Nr. 4
    la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare

                                  NORME
privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar pentru persoanele fizice

    I. Categorii de persoane juridice autorizate sa efectueze schimb valutar pentru persoane fizice

    1. Operatiunile de schimb valutar pentru persoanele fizice pe teritoriul Romaniei se efectueaza de catre urmatoarele categorii de persoane juridice:
    a) bancile comerciale care, potrivit autorizatiei de functionare eliberate de Banca Nationala a Romaniei, au dreptul sa efectueze operatiuni valutare;
    b) bancile comerciale, altele decit cele prevazute la lit. a) de la acest punct, autorizate de Banca Nationala a Romaniei;
    c) casele de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu obiect unic de activitate schimbul valutar, autorizate de Banca Nationala a Romaniei;
    d) societatile comerciale de turism, expres autorizate de Banca Nationala a Romaniei sa organizeze ghisee de schimb valutar in vederea incasarii in lei a prestatiilor turistice (cazare si servicii suplimentare) efectuate turistilor straini.
    2. Persoanele juridice prevazute la lit. a), b) si c) de la pct. 1 vor efectua operatiunile de schimb valutar in conditiile prevazute la cap. III din prezentele norme, iar persoanele juridice prevazute la lit. d) de la pct. 1 vor efectua aceste operatiuni in conformitate cu normele emise special in acest scop de catre Banca Nationala a Romaniei.

    II. Conditii pentru acordarea autorizatiilor si functionarea caselor de schimb valutar

    3. Casele de schimb valutar, inregistrate conform Legii nr. 31/1990, vor solicita Bancii Nationale a Romaniei acordarea de autorizatii de functionare pentru case de schimb valutar, daca sint indeplinite urmatoarele conditii:
    a) obiectul unic de activitate, conform statutului si contractului inregistrate potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, sa il constituie schimbul valutar pentru persoane fizice;
    b) solicitantul trebuie sa aiba un spatiu permanent de lucru, cu acces pentru public, si adresa identificabile;
    c) solicitantul trebuie sa notifice numele si adresa bancii (bancilor) unde are deschis contul;
    d) solicitantul, constituit conform Legii nr. 31/1990, trebuie sa prezinte dovada capitalului social varsat in totalitate in numele casei de schimb valutar ca persoana juridica independenta.
    Totodata, solicitantul va trebui sa prezinte dovada existentei unor disponibilitati in cont, la data depunerii cererii de autorizare la Banca Nationala a Romaniei, echivalente cu 10 milioane lei. Aceasta suma trebuie sa se regaseasca permanent sub forma de disponibilitati in valuta sau lei;
    e) casa de schimb valutar trebuie sa aiba personal fara cazier judiciar. Numai personalul angajat are dreptul sa efectueze operatiuni in numele casei de schimb valutar;
    f) casa de schimb valutar sa aiba asigurata dotarea tehnica necesara pentru verificarea autenticitatii bancnotelor, precum si pentru pastrarea si manipularea in deplina securitate a valutei;
    g) fiecare solicitant indeplinind conditiile de autorizare pentru schimb valutar va plati un comision de autorizare de 50.000 lei. Comisionul de autorizare este supus revederii periodice.
    4. Casa de schimb valutar este inregistrata ca o persoana juridica si poate avea in cadrul sau un numar nelimitat de puncte de schimb, cu conditia sa fie indeplinite cerintele prevazute la lit. b), e) si f) de la acest capitol.
    5. Casele de schimb valutar pot incepe operatiunile dupa primirea autorizatiei de la Banca Nationala a Romaniei.
    Pentru autorizarea caselor de schimb valutar, solicitantii vor depune la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul in raza caruia urmeaza sa-si desfasoare activitatea o cerere scrisa, insotita de urmatoarele documente (in fotocopie):
    a) certificatul de inmatriculare eliberat de Camera de Comert si Industrie, insotit de: statutul societatii comerciale, contractul de societate si hotarirea judecatoreasca;
    b) dovada posesiunii spatiului (contract de inchiriere sau act de proprietate, dupa caz);
    c) certificatele de cazier judiciar ale personalului;
    d) dovada existentei in cont la o banca comerciala a disponibilitatilor in echivalentul a 10 milioane lei.
    Intreaga documentatie va fi depusa in doua exemplare.
    In termen de 3 zile, sucursala judeteana a Bancii Nationale a Romaniei va analiza si va verifica pe teren documentatia prezentata, din care va remite apoi un exemplar Oficiului de Control al Devizelor din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, impreuna cu avizul sau.
    Pe baza analizei efectuate, Oficiul de Control al Devizelor din cadrul Bancii Nationale a Romaniei va transmite sucursalei Bancii Nationale a Romaniei autorizatia de functionare sau ii va comunica respingerea cererii si motivul respingerii. Autorizatia de functionare sau respingerea cererii va fi comunicata solicitantului de catre sucursala Bancii Nationale a Romaniei.

    III. Operatiuni de schimb valutar

    6. Casa de schimb valutar poate cumpara in mod liber, fara limitari, valuta sub forma bancnotelor si cecurilor de calatorie, in oricare din valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei, de la rezidenti si nerezidenti, persoane fizice. De asemenea, poate efectua schimbul valutar pentru incasarea unor servicii turistice specifice, care sint prevazute in mod expres in autorizatia de functionare.
    7. Casa de schimb valutar poate vinde valuta sub forma bancnotelor, in valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei, numai persoanelor fizice rezidente in Romania, care solicita schimbul in scopul efectuarii de calatorii turistice in strainatate, pina la echivalentul a 100.000 lei pe an de persoana.
    Vinzarea se poate face numai pe baza de pasaport individual. Suma in lei (in cifre si litere) si data efectuarii schimbului (ziua, luna, anul) se inscriu in mod obligatoriu in pasaport, fiind confirmate cu stampila punctului de schimb valutar si semnatura angajatului.
    In cazul persoanelor care efectueaza cumparari partiale de valuta in decursul anului, punctele de schimb valutar vor onora cererile solicitantilor respectivi numai in limita sumelor in lei care, potrivit mentiunilor inscrise anterior in pasaport de alte puncte de schimb valutar, reprezinta diferenta pina la plafonul maxim anual de 100.000 lei.
    8. Casa de schimb valutar poate vinde nerezidentilor, contra lei, valuta sub forma de bancnote in oricare din valutele cotate de Banca Nationala a Romaniei, dar numai pina la concurenta sumei evidentiate ca fiind schimbata din valuta in lei pe documentul emis de un punct de schimb valutar din Romania.
    Astfel de operatiuni se pot efectua numai pentru documente de schimb emise in ultimele 30 de zile si numai pentru sumele in lei pentru care nu au mai fost efectuate restituiri de valuta in acest interval de timp de catre un punct de schimb valutar.
    Pentru scopul acestei reglementari, punctele de schimb valutar vor mentiona pe documentele in cauza sumele in lei pentru care s-au efectuat restituiri de valuta si data, pe care le vor confirma cu semnatura angajatului si stampila punctului de schimb valutar. Punctul de schimb valutar care efectueaza restituirea ultimului sold va retine documentul respectiv.
    9. Fiecare casa de schimb valutar poate sa-si stabileasca cursurile de schimb, atit cele de cumparare cit si cele de vinzare, cu conditia ca nivelul cursurilor de cumparare si de vinzare sa se incadreze intr-un interval de abatere de pina la +/-2% fata de cursurile de schimb ale leului din lista de cursuri valutare publicata zilnic de Banca Nationala a Romaniei.
    10. Atit cursurile de vinzare cit si cele de cumparare pentru toate valutele si cecurile de calatorie negociate vor fi afisate zilnic, la loc vizibil, la inceputul programului de lucru. Cursurile afisate nu mai pot fi modificate in timpul zilei respective de lucru. In cadrul unei localitati, casa de schimb valutar va practica aceleasi cursuri pentru toate punctele sale de schimb.
    Cursurile afisate vor fi inscrise in liste de cursuri zilnice, semnate de persoanele imputernicite de conducerea casei de schimb valutar si cu aplicarea stampilei punctului de schimb valutar. Listele de cursuri se vor pastra ca documente justificative la punctele de schimb valutar respective.
    Este interzisa efectuarea de operatiuni unilaterale numai de cumparare sau numai de vinzare de valuta, cu exceptia cazurilor cind acestea sint determinate exclusiv de lipsa temporara de disponibilitati in valuta sau in lei.
    11. Pentru operatiunile de schimb valutar se pot incasa comisioane numai in lei. Comisioanele vor fi afisate zilnic, la inceputul programului de lucru si nu mai pot fi modificate in timpul zilei de lucru.

    IV. Conturile in valuta si in lei ale caselor de schimb valutar

    12. Casele de schimb valutar pot sa-si pastreze disponibilitatile in valuta si in lei in conturi deschise numai la bancile comerciale autorizate din Romania.
    Aceste disponibilitati pot fi, de asemenea, pastrate integral in casieriile caselor si punctelor de schimb valutar.
    13. Disponibilitatile in valuta si in lei ale unei case de schimb valutar vor fi utilizate numai pentru operatiunile proprii curente.
    Disponibilitatile in valuta si in lei obtinute de bancile comerciale din activitatea proprie de schimb valutar pot fi utilizate si pentru alte destinatii specifice activitatii bancare.
    14. Casele de schimb valutar pot cumpara si vinde valuta pe piata valutara ce functioneaza in afara licitatiilor valutare (sume sub 50.000 dolari S.U.A.), cu respectarea prevederilor referitoare la aceste tranzactii cuprinse in anexa nr. 3 la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare, emis de Banca Nationala a Romaniei sub nr. V/3616/2 din 4 mai 1992.
    Vinzarile de valuta se efectueaza in mod nelimitat, iar cumpararile de valuta se pot efectua astfel:
    Cererile de cumparare de valuta trebuie sa aiba la baza urmatoarele documente:
    a) situatia privind disponibilul din contul (conturile) valutar(e), la data depunerii cererii la banca, cu specificarea felului valutelor si a sumelor;
    b) situatia privind valutele aflate sub forma de numerar in casierii pe total casa de schimb valutar, cu specificarea felului valutelor si a sumelor, la data depunerii cererii la banca;
    c) situatia vinzarilor de valuta efectuate in ultimile 5 zile de activitate a casei de schimb valutar respective cu specificatia felului valutelor si a sumelor vindute.
    In functie de datele de mai sus, banca comerciala va putea onora cererile de cumparare ale caselor de schimb valutar pina la cel mult diferenta dintre volumul vinzarilor de valuta din situatia prevazuta la lit. c) si disponibilitatile valutare proprii cumulate conform lit. a) si b), de la acest punct, dar fara a se depasi limita de 15% din volumul vinzarilor de valuta efectuate catre populatie in ultimele 5 zile de activitate a casei de schimb valutar.

    V. Cerinte de evidenta si raportare

    15. Pentru fiecare tranzactie, punctele de schimb valutar vor intocmi buletine de schimb tipizate conform modelului alaturat.
    Asigurarea cu aceste formulare (tiparirea si dotarea punctelor de schimb) intra in sarcina fiecarei case de schimb valutar.
    Buletinele de schimb valutar vor fi executate, inregistrate, evidentiate si utilizate ca documente cu regim special, in care scop vor purta in mod obligatoriu serie si numar de ordine imprimate in procesul tiparirii lor.
    Buletinele de schimb valutar se intocmesc in doua exemplare, fiind obligatorie completarea lor cu toate datele prevazute de formular.
    Pe buletinul de schimb valutar nu se admit corecturi, eventualele imprimate completate eronat urmind a fi anulate prin barare sub semnatura angajatului si stampila punctului de schimb. Buletinele de schimb valutar anulate ramin atasate in carnetul respectiv.
    Originalul buletinului de schimb valutar, datat, semnat si stampilat de punctul de schimb se inmineaza clientului, iar exemplarul 2 se pastreaza ca document justificativ de casa.
    In cazul caselor de schimb valutar care au organizat operatiunile in sistem computerizat, intocmirea buletinelor de schimb valutar se poate face pe calculatorul electronic, cu conditia insa de a se respecta intocmai modelul de formular alaturat, inclusiv regimul special al acestuia, prin inscrierea seriei si numarului de ordine.
    16. Se va tine un registru zilnic al tranzactiilor, indicind cumpararile de valuta si cecurile de calatorie, pe feluri de valute, si vinzarile de valuta, pe feluri de valuta, precum si sumele in lei platite si, respectiv, incasate in cadrul acestor operatiuni.
    17. Casele de schimb valutar, precum si bancile comerciale care efectueaza operatiuni de schimb valutar vor raporta Bancii Nationale a Romaniei - Oficiul de Control al Devizelor, operatiunile de schimb valutar, prin situatii intocmite conform normelor emise in acest scop de Banca Nationala a Romaniei.

    VI. Dispozitii finale

    18. O casa de schimb valutar trebuie sa indeplineasca toate prevederile prezente si viitoare ale reglementarilor de schimb valutar, asa cum sint stabilite si transmise de Banca Nationala a Romaniei.
    19. Personalul fiecarei case de schimb valutar este raspunzator de efectuarea operatiunilor de schimb valutar in conformitate cu reglementarile in vigoare.
    20. Sucursalele judetene ale Bancii Nationale a Romaniei vor desfasura sistematic actiuni de supraveghere si control asupra caselor de schimb valutar, astfel:
    a) supravegherea modului de desfasurare a activitatii prin observari si verificari inopinate la punctele de schimb valutar, ori de cite ori se considera necesar;
    b) controlul ulterior asupra intregii activitati a punctelor de schimb valutar, cel putin o data pe trimestru.
    21. Autorizatia de functionare a unei case de schimb valutar poate fi revocata temporar sau definitiv de catre Banca Nationala a Romaniei daca prevederile prezentelor norme nu sint respectate sau daca modul in care se desfasoara activitatea este contrar reglementarilor valutare sau legislatiei in vigoare.
    22. Pentru nerespectarea prevederilor in vigoare se aplica penalizarile si sanctiunile in vigoare.

                                   MODEL
                       de buletin de schimb valutar

    Unitatea autorizata .........                    Data ...........
    Adresa ......................

                        BULETIN DE SCHIMB VALUTAR

                    Seria ....... Nr. .................

    1. ................................................................
        (Numele si prenumele)     (Tara)   (Actul de identitate)

    2. Suma incasata       Curs         Comision        Suma platita
       de la client                                     clientului
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

       L.S. Casier                       Semnatura clientului
_______________________________________________________________________

    Explicatii privind completarea buletinului de schimb valutar:
    1. Formularul se foloseste atit pentru cumparari cit si pentru vinzari de valuta.
    2. In cazul vinzarilor de valuta catre cetatenii romani se vor mentiona in rubrica "Actul de identitate" seria si numarul pasaportului.
    3. In functie de natura operatiunii, la pct. 2 in rubricile "Suma incasata de la client" si, respectiv, "Suma platita clientului", din formular, se trec sumele in valuta sau in lei, dupa caz.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 334/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 334 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu