E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 266/3299 din 24 februarie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilitatilor de transport pe calea ferata si cu metroul pentru elevii si studentii, cursuri de zi, din invatamantul de stat

ACT EMIS DE: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI


SmartCity3

              Nr. 266 din 24 februarie 2003
              MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
              Nr. 3.299 din 18 februarie 2003
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 137 din  3 martie 2003

    In temeiul prevederilor articolului unic al Ordonantei Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea alin. (3) al art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 364/2002, si ale art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, precum si ale art. 5 lit. g) din Hotararea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,
    in conformitate cu prevederile art. 176 alin. (1) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local in comun, de suprafata si subteran, precum si pentru transportul intern auto, feroviar si naval, de care beneficiaza elevii si studentii din invatamantul de stat si din invatamantul particular acreditat,

    ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei si ministrul educatiei si cercetarii emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind acordarea facilitatilor de transport pe calea ferata pentru elevii din invatamantul primar, gimnazial si liceal de stat, cursuri de zi, si pentru studentii din invatamantul superior de stat, cursuri de zi, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba Normele metodologice privind acordarea facilitatilor de transport cu metroul pentru elevii din invatamantul primar, gimnazial si liceal de stat, cursuri de zi, si pentru studentii din invatamantul superior de stat, cursuri de zi, prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Normele metodologice prevazute in anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Ordinul comun al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului educatiei si cercetarii nr. 360/4.005/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilitatilor de transport pe calea ferata si cu metroul pentru elevi si studenti, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 546 din 25 iulie 2002, si Ordinul comun al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului educatiei si cercetarii nr. 1.067/4.203/2002 pentru completarea Ordinului comun al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului educatiei si cercetarii nr. 360/4.005/2002 se abroga.
    Art. 5
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      p. Ministrul lucrarilor publice,
                       transporturilor si locuintei,
                               Traian Panait,
                              secretar de stat

                     Ministrul educatiei si cercetarii,
                            Ecaterina Andronescu

    ANEXA 1

                              NORME METODOLOGICE
privind acordarea facilitatilor de transport pe calea ferata pentru elevii din invatamantul primar, gimnazial si liceal de stat, cursuri de zi, si pentru studentii din invatamantul superior de stat, cursuri de zi

    Art. 1
    (1) Pentru calatoria cu tarif redus pe calea ferata a elevilor din invatamantul primar, gimnazial si liceal de stat, cursuri de zi, si a studentilor din invatamantul superior de stat, cursuri de zi, se utilizeaza:
    a) bilet carton 50% reducere elevi/studenti - pentru calatoria cu tarif redus pe calea ferata a elevilor si studentilor;
    b) abonament lunar pentru elevi si studenti pentru tren de persoane - cu numar nelimitat de calatorii pe distante de pana la 300 km, al carui tarif reprezinta 50% din tariful abonamentelor lunare cu numar nelimitat de calatorii pe zone km pentru tren de persoane clasa a II-a (modelul nr. 1);
    c) bilet de calatorie in grup - pentru care se acorda reducerea de 50% din tariful trenurilor de persoane clasa a II-a pentru toti membrii grupului, inclusiv pentru cadrul didactic insotitor.
    (2) Biletul carton 50% reducere elevi/studenti, abonamentul lunar pentru elevi si studenti pentru tren de persoane si biletul de calatorie in grup vor fi denumite legitimatii de calatorie cu 50% reducere.
    Art. 2
    (1) Legitimatiile de calatorie cu 50% reducere se elibereaza la casele de bilete ale statiilor si agentiilor de cale ferata de catre casierul de serviciu, pe baza carnetului de elev, respectiv a legitimatiei de student pentru reducere transport.
    (2) In momentul emiterii legitimatiei de calatorie cu 50% reducere casierul de serviciu completeaza un tabel cu denumirea unitatii/institutiei de invatamant, numarul si seria legitimatiei de student pentru reducere transport, respectiv numarul carnetului de elev, distanta km pentru care a fost emisa legitimatia de calatorie si valoarea calatoriei, conform tabelului nr. 1.
    Art. 3
    (1) Legitimatiile de calatorie cu 50% reducere sunt valabile numai insotite de carnetul de elev, pentru elevi, respectiv de legitimatia de student pentru reducere transport, pentru studenti, vizate la zi pentru anul scolar/universitar in curs, prin aplicarea in clar a stampilei rotunde a unitatii/institutiei de invatamant. Astfel, la controlul legitimatiilor de calatorie in tren, utilizatorul trebuie sa prezinte atat legitimatia de calatorie cu 50% reducere, cat si actele prevazute mai sus.
    (2) La cererea organelor de control elevii si studentii vor prezenta si un act de identitate care sa dovedeasca identitatea acestora. Elevii din invatamantul primar si gimnazial vor prezenta numai legitimatia de calatorie cu 50% reducere si carnetul de elev.
    (3) Legitimatiile de student pentru reducere transport, pe baza carora studentii de la cursurile de zi din invatamantul de stat vor dobandi legitimatii de calatorie cu 50% reducere, se vor tipari de Ministerul Educatiei si Cercetarii si se vor repartiza institutiilor de invatamant superior de stat in vederea distribuirii catre studentii beneficiari prevazuti de prezentele norme metodologice, prin secretariatele institutiilor de invatamant.
    (4) Institutiile de invatamant superior de stat poarta responsabilitatea in ceea ce priveste distribuirea legitimatiilor de student pentru reducere transport numai catre beneficiarii prevazuti la art. 1 alin. (1).
    (5) Formatul legitimatiilor de student pentru reducere transport este cel prevazut in modelul nr. 2.
    (6) Carnetele de elev si legitimatiile de student pentru reducere transport sunt netransmisibile. Calatoria pe baza de documente apartinand altor beneficiari determina retinerea acestor documente, restituirea catre unitatile/institutiile de invatamant, anularea lor si pierderea, pentru un an, a dreptului de a beneficia de facilitati de transport.
    (7) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice alt model de legitimatie de student pentru reducere de transport decat cel prevazut in modelul nr. 2 isi pierde valabilitatea.
    Art. 4
    (1) Pentru transportul feroviar acordarea reducerilor de tarife cu 50% se face din tariful trenurilor de persoane clasa a II-a.
    (2) Calatoria elevilor si studentilor pe baza de bilete de calatorie cu reducere 50%, de abonamente si de bilete in grup pentru elevi si studenti se poate efectua si la clasa I, la trenurile accelerate, rapide si Intercity, dar numai cu plata de catre utilizator a diferentei de clasa, a suplimentelor de tren corespunzatoare si, dupa caz, a tichetului de rezervare.
    Art. 5
    Prevederile prezentelor norme metodologice se aplica si elevilor si studentilor, cursuri de zi, cuprinsi in unitatile/institutiile de invatamant aflate in subordinea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Ministerului Justitiei si Serviciului Roman de Informatii.
    Art. 6
    Institutiile de invatamant superior de stat vor elibera legitimatii de transport numai pentru studentii, cursuri de zi, cuprinsi in cifra de scolarizare aprobata de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    Art. 7
    (1) Calculul cheltuielilor aferente facilitatilor acordate elevilor si studentilor pentru transportul cu trenul se va face de catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., pe baza centralizatoarelor intocmite la nivelul fiecarei regionale de transport feroviar de calatori. Statiile unde se elibereaza legitimatii de calatorie pentru elevi si studenti vor inainta la sfarsitul lunii tabelele completate in momentul emiterii legitimatiilor de calatorie la serviciile statistice din cadrul regionalei de transport feroviar de calatori, iar la serviciile verificarea veniturilor vor transmite o recapitulatie privind veniturile ce revin Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. din transportul elevilor si studentilor, conform tabelului nr. 2. In recapitulatie se va evidentia pe tip de legitimatie 50% reducere calatori expediati, calatori km si valoarea prestatiei, la abonamente evidentiindu-se si numarul acestora. Serviciile verificarea veniturilor din cadrul regionalei de transport feroviar de calatori vor intocmi tabele centralizatoare la nivelul regionalelor de transport feroviar de calatori pentru prestatiile efectuate, conform tabelului nr. 3.
    (2) Cheltuielile aferente facilitatilor acordate elevilor si studentilor prevazuti la art. 1 alin. (1) si la art. 5 pentru transportul pe calea ferata, inclusiv cele legate de tiparirea de catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. a abonamentelor pentru elevi si studenti, se finanteaza din bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, de la capitolul 60.01 "Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii", titlul "Cheltuieli materiale si servicii", conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002. Modelul formularului de centralizare a deconturilor este prezentat in tabelul nr. 4.
    (3) Decontarea de catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. a facilitatilor de transport acordate elevilor si studentilor se va efectua lunar prin Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei - Directia generala economica si relatii bugetare, pe baza situatiei centralizatoare intocmite conform tabelului nr. 4.
    (4) Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. raspunde de realitatea si exactitatea datelor prezentate spre decontare.
    Art. 8
    Modelele nr. 1 si 2 si tabelele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    Modelul nr. 1*)

    *) Modelul nr. 1 este reprodus in facsimil.

    FATA
 ______________________________________________________________________________
|                      ___________________                                     |
| CFR Calatori - S.A. |   _______________ | Societatea Nationala de Transport  |
|                     | /     CFR         |       Feroviar de Calatori         |
|           ______    |(__o_o___o_o__     |    __________ CFR Calatori - S.A.  |
|  Seria A |______|   |___________________|  /  CFR                            |
|                      la tren de rang      (__o_o__o_o__                      |
| Cupon de control     superior este               ABONAMENT - clasa 2         |
| al abonamentului     valabil numai cu         Lunar cu numar nelimitat de    |
| lunar cu numar       plata diferentelor   calatorii pentru elevi si studenti |
| nelimitat de         tarifare                      tren de persoane          |
| calatorii pentru     corespunzatoare                    _______              |
| elevi si studenti                              Seria A |_______|             |
| Tren persoane                              ________________________________  |
|                                           |                 _____________  | |
|                                           | CFR Calatori  /  CFR           | |
|                                           | - S.A.       (__o_o__o_o__     | |
|                                           |________________________________| |
|______________________________________________________________________________|

    VERSO
 ___________________________________________________
|   ____________________________________________    : ->
|  |   Valabil la tren de    | Stampila CFR si  |   :
|  |         PERSOANE        |    semnatura     |   :
|  |_________________________|     emitent      |   :
|  Nume si prenume ..........|__________________|   :
| ...........................                       :
|      Leg. Student                                 :
| Nr. ------------- .........                       :
|       Cr. elev                                    :
|                                                   :
| C.N.P.: ...................                       :
|  _______________________________________________  :
| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16| :
| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| :
| |17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|  | :
| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| :
|___________________________________________________:
 ______________________________________________________________________________
: De la statia ................       __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ __ |
: pana la statia ..............      |  |10 |20 |30 |40 |50 |60 |70 |80 |90|  ||
: via .........................      |Km|___|___|___|___|___|___|___|___|__|Km||
: Distanta ................. km      |  |100|120|140|160|180|200|250|300|  |  ||
: Tarif ................... lei      |__|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__||
: Valabil de la ...............             Clasa 2 - Tren de persoane         |
: pana la .....................          Valabil de la ...... pana la ........ |
: _ __ ___ __ _ __ ___ ____ __ _ __ ___  De la statia ........ la ............ |
:|I|II|III|IV|V|VI|VII|VIII|IX|X|XI|XII| Via ......... Km ........ Lei ....... |
:|_|__|___|__|_|__|___|____|__|_|__|___|                                       |
:______________________________________________________________________________|

    Modelul nr. 2*)

    *) Modelul nr. 2 este reprodus in facsimil.

    Fata
  _____________________________________________________
 |          MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII         |
 |                ____________________________         |
 | UNIVERSITATEA |                            |        |
 | (INSTITUTUL)  |____________________________|        |
 | ____________________________________________        |
 |                  _________                          |
 |    Seria A  Nr. | 0000001 |                         |
 |                 |_________|                         |
 |                                                     |
 |                LEGITIMATIE DE STUDENT               |
 |               pentru reducere transport             |
 |  ____________            _________________________  |
 | |            | d-l/d-ra |_________________________| |
 | |            |           student(a) la facultatea   |
 | |            |  __________________________________  |
 | |            | |__________________________________| |
 | |            |    beneficiaza de 50% reducere la    |
 | |        ____|   transportul cu tren persoane pe    |
 | |       /    |\     calea ferata si cu metroul      |
 | |______|_L.S.| |                                    |
 |         \_____/             Semnatura,              |
 |                   Student                DECAN      |
 |                 __________            ___________   |
 |                |__________|          |___________|  |
 |_____________________________________________________|

    Verso
  ______________________________________________________
 |                     VIZE ANUALE                      |
 |  __________________________________________________  |
 | |Anul Universitar|Anul Universitar|Anul Universitar| |
 | |________________|________________|________________| |
 | |                |                |                | |
 | |    Secretar,   |    Secretar,   |    Secretar,   | |
 | |       L.S.     |       L.S.     |       L.S.     | |
 | |                |                |                | |
 | |________________|________________|________________| |
 | |Anul Universitar|Anul Universitar|Anul Universitar| |
 | |________________|________________|________________| |
 | |                |                |                | |
 | |    Secretar,   |    Secretar,   |    Secretar,   | |
 | |       L.S.     |       L.S.     |       L.S.     | |
 | |                |                |                | |
 | |________________|________________|________________| |
 |______________________________________________________|

    Tabelul nr. 1

    RTFC ..............................
    Statia .............................

                              TABEL NOMINAL
cuprinzand prestatiile efectuate pentru calatoria elevilor si studentilor
                   pe luna ..................... 2003
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Unitatea/institutia|Nr. legitimatiei  | km |Calatori |Calatori| Valoarea|
|crt.| de invatamant      |de student sau nr.|    |expediati|   km   |  (lei)  |
|    |                    |carnetului de elev|    |         |        |         |
|____|____________________|__________________|____|_________|________|_________|
| 1. |                    |       45217      | 43 |     1   |     43 |  12.000 |
|____|____________________|__________________|____|_________|________|_________|
| 2. |                    |      123758      | 25 |    42*) |  1.050 | 168.000 |
|____|____________________|__________________|____|_________|________|_________|
| ...|                    |                  |    |         |        |         |
|____|____________________|__________________|____|_________|________|_________|
|    |                    |                  |    |         |        |         |
|____|____________________|__________________|____|_________|________|_________|
|    |                    |                  |    |         |        |         |
|____|____________________|__________________|____|_________|________|_________|
|    |                    |                  |    |         |        |         |
|____|____________________|__________________|____|_________|________|_________|
| TOTAL:                                     |    |    43   |  1.093 | 180.000 |
|                                            |____|_________|________|_________|
| din care abonamente                        | Nr.|     1 buc.*)    |         |
|____________________________________________|____|__________________|_________|
    *) In cazul emiterii de abonamente.
    *) Se evidentiaza numarul de abonamente emis pentru a se putea deconta valoarea de confectionare.

                              Casier,

    Tabelul nr. 2

    RTFC ................................
    Statia ...............................

                         RECAPITULATIE FACILITATI
                 pe luna ......................... 2003

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea |    Actul     |     Codul    |Calatori |Calatori|  Valoarea  |
|crt.|facilitatii|   normativ   |   statistic  |expediati|   km   | prestatiei |
|    |           |              |              |         |        |   (lei)    |
|____|___________|______________|______________|_________|________|____________|
|____|___________|______________|______________|_________|________|____________|
|____|___________|______________|______________|_________|________|____________|
|    |           |              | 3.3 pret fix |     1   |    43  |    12.000  |
|____|___________|______________|______________|_________|________|____________|
|    |           |              | 3.4 bianco   |         |        |            |
|____|___________|______________|______________|_________|________|____________|
|    | Elevi/    | Hotararea    | 3.7 grup     |         |        |            |
|    | studenti  | Guvernului   |______________|         |        |            |
|    |           | nr. 309/1996 | 4.1 - 4.17   |    42   | 1.050  |   168.000  |
|    |           |              | abonamente   |   (1)   |        |            |
|____|___________|______________|______________|_________|________|____________|
|____|___________|______________|______________|_________|________|____________|
|____|___________|______________|______________|_________|________|____________|

                              Casier,

    Tabelul nr. 3

    SNTFC "C.F.R. Calatori" - S.A.
    RTFC ...............................

                            SITUATIA DECONTURILOR
rezultate din aplicarea Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului educatiei si cercetarii nr. 266/3.299/2003 in transportul pe calea ferata
                in luna ....................... anul 200.....

 __________________________________________________________________________
|Nr. |Denumirea unitatii| Calatori   |   Calatori   |       Valoarea       |
|crt.|   prestatoare    | expediati  |      km      |      prestatiei      |
|    |                  |____________|______________|______________________|
|    |                  |   Nr. de   |   Valoarea   |  Total - valoarea    |
|    |                  | abonamente | imprimatului | confectionarii (lei) |
|____|__________________|____________|______________|______________________|
|  1.| Statii C.F.R.    |     43     |     1.093    |      180.000         |
|    |                  |____________|______________|______________________|
|    |                  |      1     |              |                      |
|____|__________________|____________|______________|______________________|
|  2.| C.F.R. Voiaj -   |            |              |                      |
|    | S.A.             |____________|______________|______________________|
|    |                  |            |              |                      |
|____|__________________|____________|______________|______________________|
|    |                  |            |              |                      |
|____|__________________|____________|______________|______________________|
|    | TOTAL:           |     43     |     1.093    |       180.000        |
|    |                  |____________|______________|______________________|
|    |                  |      1     |              |                      |
|____|__________________|____________|______________|______________________|

                               Director RTFC,

    Tabelul nr. 4

    SNTFC "C.F.R. Calatori" - S.A.
    Serviciul evidente ..........................

                                  DECONTUL
biletelor speciale de calatorie pentru elevi si studenti pe calea ferata - cod statistic ................., rezultate din aplicarea Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului educatiei si cercetarii nr. 266/3.299/2003,

                       in luna ................. 2003

 __________________________________________________________________________
|Nr. |Denumirea unitatii| Calatori   |   Calatori   |       Valoarea       |
|crt.|   prestatoare    | expediati  |      km      |      prestatiei      |
|    |                  |____________|______________|______________________|
|    |                  |   Nr. de   |   Valoarea   |  Total - valoarea    |
|    |                  | abonamente | imprimatului | confectionarii (lei) |
|____|__________________|____________|______________|______________________|
|  1.| RTFC Bucuresti   |     43     |     1.093    |      180.000         |
|    |                  |____________|______________|______________________|
|    |                  |      1     |              |                      |
|____|__________________|____________|______________|______________________|
|  2.| RTFC Craiova     |            |              |                      |
|    |                  |____________|______________|______________________|
|    |                  |            |              |                      |
|____|__________________|____________|______________|______________________|
|    | RTFC             |            |              |                      |
|    |                  |____________|______________|______________________|
|    |                  |            |              |                      |
|____|__________________|____________|______________|______________________|
|    | TOTAL            |     43     |     1.093    |       180.000        |
|    | SNTFC:           |____________|______________|                      |
|    |                  |      1     |              |                      |
|____|__________________|____________|______________|______________________|

         Director general,            Director general adjunct economic,

                             Vizat C.F.P.

    ANEXA 2

                            NORME METODOLOGICE
privind acordarea facilitatilor de transport cu metroul pentru elevii din invatamantul primar, gimnazial si liceal de stat, cursuri de zi, si pentru studentii din invatamantul superior de stat, cursuri de zi

    Art. 1
    Pentru calatoria cu tarif redus cu metroul a elevilor din invatamantul primar, gimnazial si liceal de stat, cursuri de zi, si a studentilor din invatamantul superior de stat, cursuri de zi, Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A., denumita in continuare "Metrorex" - S.A., elibereaza abonamente lunare sub forma de cartele magnetice cu reducere 50%, denumite in continuare abonamente lunare.
    Art. 2
    (1) Abonamentele lunare cu 50% reducere se elibereaza pentru elevii si studentii prevazuti la art. 1, care urmeaza cursurile la unitatile si institutiile de invatamant de stat cu sediul in municipiul Bucuresti, sau pentru elevii si studentii care au domiciliul in municipiul Bucuresti si se incadreaza in prevederile art. 1.
    (2) Abonamentele lunare cu 50% reducere se elibereaza pe baza carnetelor de elev sau a legitimatiilor de student pentru reducere transport.
    Art. 3
    (1) Abonamentul lunar pentru elevi si studenti se elibereaza la centrele special amenajate in statiile de metrou, de catre casierul de serviciu, care completeaza un tabel nominal cu urmatoarele date: numele si prenumele utilizatorului, numarul si seria actului doveditor (carnet de elev/legitimatie de elev sau legitimatie de student pentru reducere transport, toate vizate la zi de unitatea/institutia de invatamant, act de identificare), numarul cartelei emise.
    (2) Abonamentul lunar pentru elevi si studenti este valabil numai insotit de actele de identificare. Astfel, la controlul legitimatiilor de calatorie la accesul in metrou sau in tren, utilizatorul trebuie sa prezinte atat cartela de calatorie, cat si un act de identificare care sa dovedeasca calitatea de elev sau student, beneficiar al reducerii la transportul cu metroul.
    Art. 4
    (1) Calculul cheltuielilor aferente facilitatilor acordate elevilor si studentilor pentru transportul cu metroul se va face de catre "Metrorex" - S.A. pe baza centralizatoarelor intocmite in statiile unde se elibereaza abonamentele lunare pentru elevi si studenti.
    (2) Cheltuielile aferente facilitatilor acordate elevilor si studentilor pentru transportul cu metroul se finanteaza din bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, de la capitolul 60.01 "Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii", titlul "Cheltuieli materiale si servicii", conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002.
    Art. 5
    Tiparirea abonamentelor lunare pentru elevi si studenti se efectueaza de catre "Metrorex" - S.A., iar costul tiparirii intra in pretul abonamentului.
    Art. 6
    Decontarea de catre "Metrorex" - S.A. a abonamentelor lunare pentru elevi si studenti se va efectua prin Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei - Directia generala economica si relatii bugetare, lunar, pe baza unui centralizator insotit de un exemplar al tabelelor nominale emise de fiecare centru de eliberare.
    Art. 7
    Modelul abonamentului lunar pentru elevi si studenti este prezentat in anexa nr. 1, modelul tabelului nominal pentru eliberarea abonamentelor lunare pentru elevi si studenti este prezentat in anexa nr. 2, modelul formularului centralizator al vanzarilor de abonamente lunare pentru elevi si studenti este prezentat in anexa nr. 3 si modelul formularului centralizator de decont este prezentat in anexa nr. 4.
    Art. 8
    "Metrorex" - S.A. raspunde de realitatea si exactitatea datelor prezentate spre decontare.
    Art. 9
    Prevederile prezentelor norme metodologice se aplica si elevilor si studentilor, cursuri de zi, din invatamantul de stat, cuprinsi in unitatile/institutiile de invatamant aflate in subordinea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Ministerului Justitiei si Serviciului Roman de Informatii.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                                    MODELUL
                 abonamentului lunar pentru elevi si studenti
  __ ___________________________________   ________________________________
 |  | |         PENTRU                  | | 4235000249183      PANA LA:    |
 |  | |    ELEVI SI STUDENTI            | | ABONAMENT LUNAR STUDENT - ELEV |
 |  | |                               A | |            LEI          50%    |
 |  | | Abonamentul este valabil      B | | ============================== |
 |  | | numai insotit de legitimatia  O | |                                |
 |  | | de elev/student               N | |                                |
 |  | | Abonamentul este supus        A | |                                |
 |  | | verificarilor suplimentare    M | |                                |
 |  | | si va fi anulat in cazul      E | |                                |
 |  | | utilizarii de catre o alta    N | |                                |
 |  | | persoana                      T | |                                |
 |  | | In cazul deteriorarii           | |                                |
 |  | | cartelei din vina             L | |                                |
 |  | | cumparatorului METROREX este  U | |                                |
 |  | | absolvita de orice raspundere N | |                                |
 |  | |                               A | |                                |
 |  | |                               R | |                                |
 |  | |         ________                | |                                |
 |  | |         \      /                | |                                |
 |  | |          \    /                 | |                                |
 |  | |           \  /                  | |                                |
 |  | |            \/                   | |                                |
 |__|_|_________________________________| |________________________________|

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    S.C. "Metrorex" - S.A.

                               TABEL NOMINAL
    pentru eliberarea abonamentelor lunare pentru elevi si studenti

                                 - Model -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si |Solicitantul|   Nr. si seria   | B.I. - seria si  |    Nr.   |
|crt.| prenumele | (E sau S)  | legitimatiei de  |     numarul      | cartelei |
|    |           |            |  student sau ale |                  |   emise  |
|    |           |            |carnetului de elev|                  |          |
|____|___________|____________|__________________|__________________|__________|
|____|___________|____________|__________________|__________________|__________|
|____|___________|____________|__________________|__________________|__________|
|____|___________|____________|__________________|__________________|__________|

    NOTA:
    E = elev
    S = student

                               Casier statie,

    ANEXA 3
    la normele metodologice

    S.C. "Metrorex" - S.A.

                              CENTRALIZATOR
al vanzarilor de abonamente lunare cu 50% reducere pentru elevi si studenti

                                - Model -
 ______________________________________________________________________________
|Luna ...|        Statii - case speciale reducere 50%         | Total |  Total |
|________|____________________________________________________| bucati| valoare|
|  Anul  | Statia | Statia | Statia | Statia | Statia | Statia|       |   50%  |
| ...... |  ...   |   ...  |   ...  |   ...  |   ...  |  ...  |       |        |
|________|________|________|________|________|________|_______|_______|________|
|Ziua ...|        |        |        |        |        |       |       |        |
|________|________|________|________|________|________|_______|_______|________|
|Ziua ...|        |        |        |        |        |       |       |        |
|________|________|________|________|________|________|_______|_______|________|
|Ziua ...|        |        |        |        |        |       |       |        |
|________|________|________|________|________|________|_______|_______|________|
|Ziua ...|        |        |        |        |        |       |       |        |
|________|________|________|________|________|________|_______|_______|________|
|        |        |        |        |        |        |       |       |        |
|________|________|________|________|________|________|_______|_______|________|
|        |        |        |        |        |        |       |       |        |
|________|________|________|________|________|________|_______|_______|________|
|        |        |        |        |        |        |       |       |        |
|________|________|________|________|________|________|_______|_______|________|
|Total   |        |        |        |        |        |       |       |        |
|bucati: |        |        |        |        |        |       |       |        |
|________|________|________|________|________|________|_______|_______|________|
|Total   |        |        |        |        |        |       |       |        |
|valoare |        |        |        |        |        |       |       |        |
|- lei:  |        |        |        |        |        |       |       |        |
|________|________|________|________|________|________|_______|_______|________|

                            Sef Sectie comercial,

    ANEXA 4
    la normele metodologice

    S.C. "Metrorex" - S.A.

                        FORMULAR CENTRALIZATOR DE DECONT
                              Luna ............

                                - Model -
 ___________________________________________________________
|Nr. |   Numarul   |    Valoarea   | Valoarea | Valoare cu   |
|crt.|abonamentelor|   unitara a   |  totala  | reducere 50% |
|    |  eliberate  | abonamentului | - lei -  |   - lei -    |
|    |             |    - lei -    |          |              |
|____|_____________|_______________|__________|______________|
| 0  |      1      |       2       |3 = 1 x 2 |  4 = 3 x 50% |
|____|_____________|_______________|__________|______________|
|____|_____________|_______________|__________|______________|
|____|_____________|_______________|__________|______________|

         Director general,                        Director economic,

                                Vizat C.F.P.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3299/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3299 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3299/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu