Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 324 din 10 iunie 2005

pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea si controlul specialistilor atestati pentru lucrarile de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 440/2002

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 782 din 29 august 2005


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 440/2002,
    in temeiul art. 5 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul economiei si comertului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind monitorizarea si controlul specialistilor atestati pentru lucrarile de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 440/2002, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prevederile regulamentului prevazut la art. 1 se inscriu in obiectivele Politicii investitionale, aferente perioadei 2005 - 2008, aprobata. Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 iulie 2005.
    Art. 3
    In vederea aplicarii prevederilor prezentului ordin, acesta va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 4
    Directia generala cooperare economica internationala, sinteza si investitii, impreuna cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Comertului si Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (I.S.C.I.R.) vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                    Ministrul economiei si comertului,
                             Codrut Ioan Seres

    ANEXA 1

                                  REGULAMENT
privind monitorizarea si controlul specialistilor atestati pentru lucrarile de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 440/2002

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    Verificarea, executarea si expertizarea documentatiei si lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale se efectueaza de catre specialistii cu activitate in lucrari de montaj, atestati tehnico-profesional conform Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesionala a specialistilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu executia si expertilor tehnici de calitate pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, aprobat prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 88/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 186 si nr. 186 bis din 25 martie 2003, si conform Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 291/2003, in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 440/2002.
    Art. 2
    Lista cuprinzand specialistii atestati tehnico-profesional, in conformitate cu prevederile legale, este prevazuta in anexa nr. 1 la prezentul regulament.
    Art. 3
    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru persoanele fizice si juridice inregistrate in tara si in strainatate, care isi desfasoara activitatea in domeniul lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale pe teritoriul Romaniei.
    Art. 4
    Prezentul regulament stabileste modalitatile de monitorizare, raportare si control, precum si organizarea, prin atributiile Ministerului Economiei si Comertului - Directia generala cooperare economica internationala, sinteza si investitii, a activitatilor specifice lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale si se incadreaza in Politica investitionala aferenta perioadei 2005 - 2008, document aprobat de Ministerul Economiei si Comertului cu nr. 191.775 din 8 aprilie 2005.

    CAP. 2
    Cadrul legal

    Art. 5
    La baza prevederilor cuprinse in prezentul regulament stau urmatoarele acte:
    - Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 24/2004 pentru acordarea increderii Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.265/2004, inclusiv realizarea Programului de guvernare prevazut in anexa nr. 2;
    - Hotararea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Ordonanta Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999;
    - Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002;
    - Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, aprobata cu modificari prin Legea nr. 212/1997, cu modificarile ulterioare;
    - Regulamentul de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 51/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 29 din 12 februarie 1996;
    - Lista categoriilor de constructii si instalatii industriale generatoare de riscuri tehnologice, aprobata prin Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 1.587/1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 239 din 12 septembrie 1997;
    - Normele metodologice privind verificarea calitatii lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, aprobate prin Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 293/1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 628 din 23 decembrie 1999;
    - Regulamentele privind:
        - agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi utilizate la lucrarile de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale;
        - verificarea proiectelor, a executiei lucrarilor si expertizarea proiectelor si a lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale;
        - urmarirea comportarii in exploatare a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale;
        - manualul dirigintelui de santier pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale;
        - controlul lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale;
        - constatarea si sanctionarea contraventiilor de catre specialistii desemnati prin ordin al ministrului industriei si comertului pentru controlul calitatii lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, altele decat cele din sfera de activitate a ISCIR, aprobate prin Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 323/2000 pentru aprobarea unor regulamente, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 543 din 1 noiembrie 2000;
    - Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 344/2001 pentru prevenirea si reducerea riscurilor tehnologice in activitatile de productie, de executari de lucrari si prestari de servicii care prezinta pericol de incendii, explozii, inundatii, radiatii, surpari de terenuri ori poluare a apei, aerului si solului si alte accidente tehnice;
    - Ordinul ministrului industriei si comertului pentru executarea activitatilor legale in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, precum si coordonarea, avizarea, acordarea consultantei si asistentei tehnice de specialitate, controlul, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor la proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor, amenajarilor, echipamentelor, utilajelor si instalatiilor tehnologice;
    - Ordinul ministrului industriei si resurselor privind finalizarea si punerea in functiune a obiectivelor de investitii din industrie;
    - Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 88/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesionala a specialistilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu executia si expertilor tehnici de calitate pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 186 si nr. 186 bis din 25 martie 2003;
    - Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 291/2003 pentru aprobarea Programei de pregatire si a Comisiei de atestare tehnico-profesionala pentru specialistii verificatori de proiecte, responsabilii tehnici cu executia si expertii tehnici de calitate pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale;
    - Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, nr. 905/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului in vederea atribuirii calitatii de expert tehnic extrajudiciar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 30 din 10 ianuarie 2005;
    - Politica investitionala aferenta perioadei 2005 - 2008, aprobata de Ministerul Economiei si Comertului cu nr. 191.775/2005.

    CAP. 3
    Obiectivele monitorizarii si controlului activitatilor specialistilor atestati pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale

    Art. 6
    Obiectivul principal al monitorizarii si controlului activitatilor specialistilor verificatori de proiecte atestati, responsabililor tehnici cu executia atestati si expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari atestati, denumiti in continuare specialisti atestati, este cresterea nivelului calitativ al lucrarilor, asigurarea respectarii prevederilor legale, a reglementarilor tehnice, a contractelor, proiectelor si caietelor de sarcini, precum si prevenirea unor accidente tehnice, a indeplinirii competentelor acordate, conform legii, specialistilor atestati.
    Art. 7
    (1) Activitatile de monitorizare si control al activitatii specialistilor atestati pentru lucrarile de montaj dotari tehnologice industriale sunt coordonate de Ministerul Economiei si Comertului prin Directia generala cooperare economica internationala, sinteza si investitii (M.E.C. - D.G.C.E.I.S.I.).
    2. Aceste activitati de monitorizare si control nu conduc la transferul de responsabilitati de la persoana autorizata la M.E.C. - D.G.C.E.I.S.I. si nici nu ii exonereaza pe specialistii atestati de obligatiile ce le revin.
    (3) Activitatile de monitorizare si control al activitatii specialistilor atestati pentru lucrarile de monitorizare si instalatii tehnologice industriale nu includ si activitatile specifice acoperite de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR), Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (C.N.C.A.N.) si Inspectoratul de Stat in Constructii (I.S.C.).
    Art. 8
    (1) In conformitate cu prevederile art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 95/1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 440/2002, M.E.C., ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, indeplineste functia de autoritate de stat in domeniile specifice activitatilor industriale, inclusiv al exigentelor privind calitatea lucrarilor de montaj al dotarilor tehnologice industriale.
    (2) In context cu evolutia stiintei si tehnologiei, precum si a exigentelor legale aferente lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale, M.E.C. - D.G.C.E.I.S.I. va coordona urmatoarele activitati:
    - raportarea periodica de catre specialistii atestati a modului de indeplinire a atributiilor si obligatiilor legale;
    - organizarea activitatilor de informare-instruire a specialistilor atestati;
    - intocmirea de materiale in domeniile lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale ce urmeaza a se prezenta specialistilor atestati in sesiuni de comunicari, precum si organizarea si desfasurarea acestora;
    - consultanta de specialitate;
    - initiative legislative;
    - dezbaterea si informarea in timp util a unor cazuri determinate de neajunsuri in derularea activitatilor specialistilor atestati; sanctiuni;
    - instruirea periodica a specialistilor atestati;
    - masuri de prevenire a unor accidente tehnice;
    - publicarea anuala in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a listei specialistilor atestati, precum si a celor sanctionati sau suspendati, spre a facilita achizitiile de servicii in conformitate cu principiile economiei de piata si ale achizitiilor publice.

    CAP. 4
    Monitorizarea si controlul activitatilor verificatorilor de proiecte atestati pentru lucrarile de montaj dotari tehnologice industriale

    Art. 9
    Prin grija proiectantului, investitorului si proprietarului, dupa caz, sunt supuse verificarii tehnice:
    - documentatia aferenta lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1.179/2002 privind aprobarea structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 804 din 5 noiembrie 2002, cu completarile ulterioare:
        - studiu de prefezabilitate (S.P.F.);
        - studiu de fezabilitate (S.F.);
        - proiect tehnic si caiete de sarcini (P.T.);
        - detalii de executie (D.E.);
    - documentatia tehnica de proiectare necesara obtinerii autorizatiei de construire, avandu-se in vedere si riscurile tehnologice, in conditiile legii;
    - documentatia aferenta executarii lucrarilor de desfiintare a montajului;
    - documentatiile tehnice si detaliile de executie sub forma de desene, breviare de calcul si caietele de sarcini necesare pentru constatarea respectarii cerintelor legale privind lucrarile de montaj dotari tehnologice industriale;
    - proiectele intocmite in urma unor rapoarte de expertiza tehnica de calitate, dupa insusirea acestora de catre respectivii experti, in vederea confirmarii stabilite prin prevederile legale;
    - studiile de impact solicitate, in conditiile legii, in vederea obtinerii avizelor si acordurilor.
    Art. 10
    Verificatorul de proiecte atestat conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 95/1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 440/2002, si ale actelor normative pentru aplicarea acesteia va efectua verificari numai pentru cerintele si in specialitatile pentru care a fost atestat.
    Art. 11
    Verificatorul de proiecte atestat are obligatia ca, in cadrul verificarilor pe care le efectueaza, sa urmareasca:
    - respectarea prevederilor legale privind amenajarea teritoriului si urbanismul, inclusiv respectarea in proiecte a exigentelor cerute de Regulamentul general de urbanism aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 525/1996, republicata;
    - datele privitoare la conditiile de amplasament si conditiile de exploatare tehnologica industriala;
    - modul de respectare a reglementarilor tehnice in vigoare, in functie de riscurile tehnologice, pe toata durata de functionare a dotarilor tehnologice industriale, inclusiv in faza de postutilizare;
    - asigurarea exigentelor de calitate, in conditiile legii si pastrarea confidentialitatii cu privire la documentatia supusa verificarii.
    Art. 12
    Eventualele litigii dintre verificatorul de proiecte atestat si proiectant pot fi rezolvate de catre un expert tehnic de calitate privind lucrarile de montaj dotari tehnologice industriale, angajat de investitor. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele parti, iar raspunderea revine acestuia.
    Art. 13
    (1) Verificatorul de proiecte atestat va semna si stampila documentele scrise si desenate numai in conditiile in care documentatia supusa verificarii este corespunzatoare din punct de vedere al cerintelor din prevederile legale.
    (2) Verificatorul de proiecte atestat nu poate verifica proiectele intocmite de acesta sau la a caror elaborare a participat.
    Art. 14
    (1) Verificatorul de proiecte atestat va intocmi si va tine la zi un registru de evidenta a proiectelor verificate, conform modelului din anexa nr. 2 la prezentul regulament.
    (2) La finele fiecarui semestru, verificatorii de proiecte atestati vor transmite in copie la M.E.C. - D.G.C.E.I.S.I. fisele aferente fiecarei documentatii verificate in aceasta perioada, prezentate in anexa nr. 3 la prezentul regulament.
    (3) Sa participe la actiunile de instruire-informare organizate de M.E.C.

    CAP. 5
    Monitorizarea si controlul activitatilor responsabililor tehnici cu executia atestati pentru lucrarile de montaj dotari tehnologice industriale

    Art. 15
    (1) Asigurarea calitatii lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale se face printr-un sistem propriu de calitate si de catre responsabilii tehnici cu executia atestati ai executantului, numai pentru documentatii verificate conform legii.
    (2) Responsabilii tehnici cu executia se atesta pentru cerintele stabilite in prevederile legale numai pentru lucrarile de montaj dotari tehnologice industriale.
    Art. 16
    Responsabilii tehnici cu executia lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale au urmatoarele obligatii:
    - sa admita executia lucrarilor de montaj numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie verificate de specialistii verificatori de proiecte atestati;
    - sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice privind executarea lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale, procedurile de realizare a acestor lucrari, planurile de verificare a executiei lucrarilor de montaj, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele de realizare a lucrarilor de montaj aferente;
    - sa supravegheze executia lucrarilor pe baza si conform proiectelor;
    - sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale pe care le coordoneaza tehnic si de care raspund, conform modelului din anexa nr. 4 la prezentul regulament;
    - sa opreasca executia lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului;
    - sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectarii prevederilor legale;
    - la finele fiecarui semestru responsabilii tehnici cu executia atestati vor transmite, in copie, la M.E.C. - D.G.C.E.I.S.I. fisele aferente fiecarei lucrari de montaj dotari tehnologice industriale, executate in aceasta perioada, conform modelului din anexa nr. 5 la prezentul regulament;
    - sa participe la actiunile de instruire-informare organizate de M.E.C.

    CAP. 6
    Monitorizarea si controlul activitatilor expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari atestati pentru lucrarile de montaj dotari tehnologice industriale

    Art. 17
    (1) Expertizarea tehnica de calitate si extrajudiciara este o activitate complexa care cuprinde, dupa caz, cercetari, experimentari sau incercari, studii, relevee, analize si evaluari necesare pentru cunoasterea starii tehnice a unei lucrari de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale existente sau a modului in care un proiect respecta cerintele din prevederile legale, in vederea fundamentarii masurilor de interventie.
    (2) Expertul tehnic de calitate si extrajudiciar, atestat, va analiza, dupa caz:
    - conditiile de amplasament si de exploatare a dotarilor tehnologice industriale si a lucrarilor de montaj aferente in conformitate cu respectarea prevederilor legale;
    - starea lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale care se supun expertizei tehnice de calitate;
    - documentele care au stat la baza realizarii lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale, pentru fazele de proiectare, executie si exploatare;
    - prevederile din reglementarile tehnice care au stat la baza realizarii lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale si cele in vigoare la data efectuarii expertizei tehnice de calitate.
    (3) Pe baza activitatilor prevazute la alin. (1) si (2) expertul tehnic atestat si extrajudiciar elaboreaza raportul de expertiza tehnica de calitate cuprinzand solutii si masuri care se impun pentru fundamentarea tehnica si economica a deciziei de interventie. Expertul tehnic de calitate si extrajudiciar atestat va semnala situatiile in care, in urma interventiei sale, se impune verificarea proiectului si sub aspectul altor cerinte decat cele la care se refera raportul de expertiza tehnica de calitate intocmit.
    Art. 18
    Expertul tehnic de calitate si extrajudiciar atestat pentru lucrarile de montaj dotari tehnologice industriale are urmatoarele obligatii:
    - sa intocmeasca raportul de expertiza tehnica de calitate privind modul de respectare a prevederilor legale;
    - sa nu extraga si sa nu transmita pentru a fi folosite in alte scopuri elemente ale proiectului si detalii de executie verificate in cadrul expertizei tehnice de calitate si considerate de proiectant drept de autor;
    - sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a expertizelor tehnice de calitate privind lucrarile de montaj dotari tehnologice industriale efectuate, conform modelului din anexa nr. 6 la prezentul regulament;
    - la finele fiecarui an expertii tehnici de calitate si extrajudiciari vor transmite, in copie, la M.E.C. - D.G.C.E.I.S.I. fisele aferente fiecarei lucrari de expertizare, conform modelului din anexa nr. 7 la prezentul regulament;
    - sa participe la actiunile de instruire-informare organizate de M.E.C.
    - sa respecte atributiile si competentele care ii revin prin Ordonanta Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara, aprobata prin Legea nr. 156/2002.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 19
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, D.G.C.E.I.S.I. din cadrul M.E.C. va elabora si supune aprobarii programul de monitorizare a activitatilor de instruire-informare aferenta.
    Art. 20
    (1) Specialistii atestati pot solicita consultanta in vederea preintampinarii, dupa caz, a rezolvarii tuturor problemelor din sfera calitatii lucrarilor de montaj la M.E.C. - D.G.C.E.I.S.I.
    (2) In situatia unor evenimente accidentale aferente lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale, specialistii atestati au obligatia sa semnaleze aceasta in maximum 48 de ore la M.E.C. - D.G.C.E.I.S.I.
    Art. 21
    Sunt considerate abateri si supuse sanctionarii, suspendarii, dupa caz, anularii certificatului de atestare urmatoarele fapte:
    - netransmiterea in termen de 30 de zile de la data scadenta (finele semestrului sau anului) a fiselor solicitate;
    - netinerea la zi a registrelor privind evidenta participarii la lucrarile de montaj dotari tehnologice industriale;
    - neparticiparea la activitatile de instruire-informare organizate de M.E.C.;
    - neinformarea M.E.C. - D.G.C.E.I.S.I., in timp util, in cazul unor evenimente accidentale din sfera lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale;
    - incalcarea prevederilor art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 95/1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 440/2002.
    Art. 22
    Data de referinta de la care se vor derula activitatile de monitorizare, inclusiv raportarile semestriale si anuale, este 1 iulie 2005.

    ANEXA 1*)
    la regulament

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                                    LISTA
cu specialistii atestati in conditiile prevederilor legale pentru verificarea proiectelor, executia si expertizarea lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale pana la 31.03.2005

    A. VERIFICATORI DE PROIECTE

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  NUME si PRENUME | DOMENIUL de ATESTARE  |       LOCUL DE MUNCA         |
|crt.|                  | conform               |                              |
|    |                  | clasificatiei CAEN    |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    |   LOCALITATEA    |       JUDETUL         |           TELEFON            |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  1 | ANTON DANA       | EA 40,401             | SC ELECTRICA SA - SDFEE Bacau|
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BACAU            | BACAU                 | 0234-205702                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  2 | ANTONIE VASILICA | EA 40, 401, 41; EK 281| ISPH Bucuresti               |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 02-3076145                   |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  3 | ARDELEANU VASILE | EA 40, EA 401; DL 333 | SC ELECTRICA Transilvania    |
|    | MIHAI            |                       | Nord SA - SISE Cluj-Napoca   |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | CLUJ-NAPOCA      | CLUJ                  | 0264-205670                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  4 | BADOIU FLORENTINA| EA 40, 401, 402, 403  | SC ELECTRICA SA SISE -       |
|    |                  |                       | Muntenia Sud                 |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021-2065562                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  5 | BANCILA STEFAN   | EA 40; EA 41; EK 28;  | MINISTERUL ECONOMIEI SI      |
|    |                  | DA 20; DE 21; DK 29;  | COMERTULUI                   |
|    |                  | DL 30; DL 31; DM 34;  |                              |
|    |                  | DN 36; DQ 37          |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021-20.25.262; 021-61.07.183 |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  6 | BALDIN TEODOR    | EA 401; DL 31; DL 333 | SC ELECTRICA Oltenia SA -    |
|    |                  |                       | SDFEE Slatina                |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | SLATINA          | OLT                   | 0249-430300                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 7  | BALINT IOSIF     | EA 41                 | ISPE Timisoara               |
|    | ATILA            |                       |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TIMISOARA        | TIMIS                 | 0256-200359; 0256-200360     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  8 | BALOI EMANOIL    | EA 401; EA 402, EA    | SC ELECTRICA Muntenia Sud    |
|    |                  | 403; EK 285; DL 31,   | SA - SDFEE Slobozia          |
|    |                  | DL 32                 |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | SLOBOZIA         | IALOMITA              | 0243-230608                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  9 | BARBU            | EA 41; EK 28, 281,    | ISPH Bucuresti               |
|    | DANIELA-MONICA   | 285; DQ 371           |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021-3076145                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 10 | BARNA IOAN       | EA 401; DL 31, DL 32; | SC ELECTRICA Banat SA - SDFEE|
|    |                  | DL 333; EK 285        | Timisoara                    |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TIMISOARA        | TIMIS                 | 0256-405800                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 11 | BOITOS MIHAI-RADU| EA 401; DK 291; DL 31 | SC ENERGOPROIECT SA Timisoara|
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TIMISOARA        | TIMIS                 | 0256-241549; 406084; 406085; |
|    |                  |                       | mobil: 0745102847            |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 12 | BOLOGEA EUGEN    | DI 26, 262, 263, 264, | SC IPROMET SA Bucuresti      |
|    |                  | 265; DJ 27, 271, 272; |                              |
|    |                  | DG 24                 |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021-2203240                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 13 | BORDEA CRISTIAN  | DA 11, DF 23; DH 25,  | SC IPROCHIM SA Bucuresti     |
|    |                  | 251, 252, EK 28, 281, |                              |
|    |                  | 282; EA 40, 401, 402, |                              |
|    |                  | 403, 41               |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021-2114998                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 14 | BUBA OREST       | EA 401; DK 291; EK 285| SC ENERGOPROIECT SA Timisoara|
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TIMISOARA        | TIMIS                 | 0256-241549; 406084;         |
|    |                  |                       | mobil: 0740059657            |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 15 | BUTCA MARCEL     | EA 40, EA 401; DL 333 | SC ELECTRICA Transilvania    |
|    |                  |                       | Nord SA - SISE Oradea        |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | ORADEA           | BIHOR                 | 0259-405696; 0742-081610     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 16 | BUTNARU IOAN     | EA 402; DA 11         | SC PETROSTAR SA Ploiesti     |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | PLOIESTI         | PRAHOVA               | 0244-513777 int. 109         |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 17 | CARGOL EUFIMIA   | EA 41                 | ISPE Bucuresti               |
|    | DOINA            |                       |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021-2061300                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 18 | CERCHEZ TEODOR   | DA 11; EA 402         | SC COMPROIECT 92 SA Ploiesti |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | PLOIESTI         | PRAHOVA               | 0244-512221                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 19 | CIOPONEA MARCELA | EA 40, 401, 402, 403  | ISPE Bucuresti               |
|    | DELIA            |                       |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021-2061040                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 20 | CIUGUDEANU       | EA 401; DL 31, DL 333 | SC ELECTRICA Transilvania    |
|    | NICOLAE          |                       | Nord SA - FDFEE Cluj-Napoca  |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | CLUJ-NAPOCA      | CLUJ                  | 0264-205315                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 21 | CONSTANTIN CARMEN| EA 40, EA 401, DL 333 | SC ELECTRICA Dobrogea - SISE |
|    | LAURA            |                       | Constanta                    |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | CONSTANTA        | CONSTANTA             | 0241-805670                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 22 | CONSTANTIN CARMEN| EA 40, 401            | SC ELECTRICA SA - SDFEE Iasi |
|    | PATRICIA         |                       |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | IASI             | IASI                  | 0232-205702                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 23 | CRETU CLAUDIU    | EA 401; DL 31, 32     | ISPH Bucuresti               |
|    | GHEORGHE         |                       |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021-3076145                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 24 | CRISAN EUGEN     | EA 40, EA 401; DL 333 | SC ELECTRICA Transilvania Sud|
|    | TEODOR           |                       | SA - AISE Tg. Mures          |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TARGU MURES      | MURES                 | 0265-205650                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 25 | CRISTEA VASILE   | EA 401; DL 333        | SC ELECTRICA Banat SA - AISE |
|    | VALENTIN         |                       | Deva                         |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | DEVA             | HUNEDOARA             | 0254-205670                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 26 | DARJAN TEODOR    | EA 40, 401, 402, 403; | SC PETROSTAR SA Ploiesti     |
|    |                  | EK 281, 282           |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 0256-200361                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 27 | DADU VERGILA     | EA 40, 401, 41; EK 28,| ISPH Bucuresti               |
|    |                  | 281, 282, 285, 287; DK|                              |
|    |                  | 29, 291               |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021-3076145                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 28 | DAN IOAN         | DJ 274, DJ 275; DL 333| SC IPRONEF SA Bucuresti      |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021-2119490                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 29 | DEGAN EMIL RAFAEL| EA 401; DL 31, DL 333 | SC ELECTRICA Transilvania Sud|
|    |                  |                       | SA - SDFEE Alba Iulia        |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | ALBA IULIA       | ALBA                  | 0258-805330                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 30 | DOBROVICI        | EA 402, 403, 41       | SC PETROSTAR SA Ploiesti     |
|    | CORNELIU         |                       |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | PLOIESTI         | PRAHOVA               | 0244-575412                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 31 | DONDERA IOANA    | EA 401; DL 31; DL 333 | SC ELECTRICA Banat SA - FDFEE|
|    |                  |                       | Timisoara                    |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TIMISOARA        | TIMIS                 | 0256-405130                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 32 | DRAGOI SANDA     | EA 40, EA 401; DL 333;| SC ELECTRICA Dobrogea - AISE |
|    |                  |                       | Slobozia                     |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | SLOBOZIA         | IALOMITA              | 0243-205670                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 33 | DUTA LENUTA      | EA 40, EA 401; DL 333 | SC ELECTRICA Muntenia Nord SA|
|    |                  |                       | - AISE Galati                |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | GALATI           | GALATI                | 0236-305670                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 34 | DUMITRACHE EUGEN | EA 40, 41; DA 11; DB  | SC PETROSTAR SA Ploiesti     |
|    |                  | 14; DF 23; EK 28      |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | PLOIESTI         | PRAHOVA               | 0244-575412                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 35 | DUMITRESCU MIHAI | EA 40, 401, 402, 403  | ISPE Bucuresti               |
|    | MIRCEA           |                       |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021-2101538; 2061299         |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 36 | EMILESCU ELENA   | EA 40, 401, 403       | ISPE Bucuresti               |
|    | MARIANA          |                       |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021-2061310                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 37 | GARDAN DUMITRU   | EA 41                 | ISPE Timisoara               |
|    |                  |                       |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 0256-200369                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 38 | GAVRILESCU       | EA 40, 401            | ISPH Bucuresti               |
|    | CRISTINA HERALDA |                       |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021-3076145                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 39 | GRIGORE NICOLETA | EA 401; DL 333        | SC ELECTRICA Oltenia SA -    |
|    | LUMINITA         |                       | AISE Pitesti                 |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | PITESTI          | ARGES                 | 0248-205674                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 40 | IACOB DANIELA    | EA 401; DL 333        | SC ELECTRICA Muntenia Sud SA |
|    |                  |                       | - SISE Bucuresti             |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021-2065567                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 41 | IATAN NICOLAE    | EA 40, 41; EK 282; DK | ISPH Bucuresti               |
|    | VALENTIN         | 291                   |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021-3076145                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 42 | ILIESCU EMILIAN  | EA 401; DL 31, DL 32; | SC ELECTRICA Oltenia SA -    |
|    | CONSTANTIN       | EK 285                | SDFEE Slatina                |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | SLATINA          | OLT                   | 0249-405805                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 43 | IORGA GHEORGHE   | DJ 271, 272, 273, 274,| SC IPROMET SA Bucuresti      |
|    |                  | 275, EK 284, DQ 371   |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021-2203549                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 44 | JECU AUREL       | EA 401, EA 402, EA    | SC ELECTRICA Dobrogea SA     |
|    |                  | 403; EK 285; DL 31,   |                              |
|    |                  | DL 32                 |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TULCEA           | TULCEA                | 0240-505800                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 45 | LAZAROVICI       | EA 40, 403, EK 28,    | SC ELCEN SA Bucuresti        |
|    | GABRIEL ANTONIE  | 281, 282, 283, 287; DK|                              |
|    |                  | 29, 291, 292; DL 31   |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021-4079995, 0745110390      |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 46 | LEONIDA          | EA 401; DL 30, DL 31, | SC ELECTRICA Transilvania Sud|
|    | VIOREL-STELIAN   | DL 32; EK 285         | SA - FDFEE Brasov            |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BRASOV           | BRASOV                | 0268-410430/int. 5307        |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 47 | LUPU IOAN        | EA 40, EA 401; DL 333 | SC ELECTRICA Moldova SA -    |
|    | VALENTIN         |                       | SISE Iasi                    |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | IASI             | IASI                  | 0232-205670                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 48 | MAGUREAN VIOREL  | EA 40, EA 401; DL 333 | SC ELECTRICA Transilvania    |
|    | GHEORGHE         |                       | Nord SA - SISE Baia Mare     |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BAIA MARE        | MARAMURES             | 0262-205670; 0740115653      |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 49 | MAILAT FLOAREA   | EA 40, EA 401; DL 333 | SC ELECTRICA Muntenia Sud SA |
|    |                  |                       | - SISE Bucuresti             |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021-2065553                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 50 | MARCIUC ION      | EA 401; DL 31; DL 333 | SC ELECTRICA Banat SA -      |
|    | CRISTINEL        |                       | SDFEE Resita                 |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | RESITA           | CARAS-SEVERIN         | 0255-205330                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 51 | MARINCU BUNEI    | EA 401; DL 31, DL 333 | SC ELECTRICA Banat SA -      |
|    | ADARINA          |                       | SDFEE Timisoara              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TIMISOARA        | TIMIS                 | 0256-405337                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 52 | MARTIN MARIUS    | EA 401                | ISPH Bucuresti               |
|    | PETRE            |                       |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021-3076145                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 53 | MATEESCU MIHAELA | EA 40, 401, 41; EK 281| ISPH Bucuresti               |
|    | RODICA           |                       |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021-3076145                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 54 | MINCULESCU ADRIAN| EA 40, 403, 41        | ISPH Bucuresti               |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021-3076145                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 55 | MOGA ION         | DF 23; DG 24; DH 25;  | SC PETROCHIM PROIECT SRL     |
|    |                  | EK 28; DK 29; DQ 37;  | Pitesti                      |
|    |                  | EA 40, 41             |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | PITESTI          | ARGES                 | 0248-615210                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 56 | MUNTEANU CORNELIA| EA 40, 401            | SC ELECTRICA SA -            |
|    |                  |                       | SDFEE Bacau                  |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BACAU            | BACAU                 | 0234-205702                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 57 | MUNTENAS NICOLAE | EA 401, 403; EK 285;  | SC ELECTRICA Transilvania    |
|    |                  | DL 31, DL 32          | Sud SA - SDFEE Sibiu         |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | SIBIU            | SIBIU                 | 0269-205880; 0745/580034     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 58 | MURESAN VIOLETA  | EA 401, 402, 403; DL  | SC ELECTRICA Banat SA -      |
|    | ANA              | 31, DL 32, DL 333;    | SDFEE Resita                 |
|    |                  | EK 285                |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | RESITA           | CARAS-SEVERIN         | 0255-205335                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 59 | NECHITOAIA PAULA | EA 40, 401, 402, 403  | ISPE Bucuresti               |
|    | IRINA            |                       |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021-2061218                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 60 | NEDELCU SPERANTA | EA 401, DL 31, DL 333 | SC ELECTRICA Transilvania    |
|    | MARGARETA        |                       | Nord SA - FDFEE Cluj-Napoca  |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | CLUJ-NAPOCA      | CLUJ                  | 0264-205125                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 61 | NITA FILOMELA    | EA 401; DL 333        | SC ELECTRICA Oltenia SA -    |
|    | ELENA            |                       | AISE Slatina                 |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | SLATINA          | OLT                   | 0249-405652                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 62 | NICOLAE ADRIAN   | EA 401; DL 333        | SC ELECTRICA Oltenia SA -    |
|    |                  |                       | AISE Craiova                 |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | CRAIOVA          | DOLJ                  | 0251-405649; 405658; 405652  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 63 | OLTEANU ION      | EA 40; EK 28; DG 24;  | MINISTERUL ECONOMIEI SI      |
|    |                  | DH 25; DJ 27; DK 29;  | COMERTULUI                   |
|    |                  | DM 35; DQ 37          |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 0722.243.504                 |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 64 | ONICA MARCEL     | EA 401; DL 31; DL 333;| SC ELECTRICA Transilvania    |
|    |                  | EK 285                | Sud SA - SDFEE Brasov        |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BRASOV           | BRASOV                | 1268-305553                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 65 | OPREA PAULA      | EA 401; DL 333        | SC ELECTRICA Muntenia Sud    |
|    |                  |                       | SA - SISE Bucuresti          |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021-2065561                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 66 | PASCU NICULAI    | EA 41                 | ISPE Bucuresti               |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021-2061347                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 67 | PETRESCU TOMA    | EA 402; DA 11         | SC GEOPETROL SA Ploiesti     |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | PLOIESTI         | PRAHOVA               | 0244-533777 int. 114         |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 68 | POP VIORICA      | EA 401; EA 403; DL 31;| SC ELECTRICA Transilvania    |
|    |                  | DL 32; DL 333; EK 285 | Nord SA - SDFEE Baia Mare    |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BAIA MARE        | MARAMURES             | 0262-205715; 0745-050544     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 69 | POPOVICI CLAUDIA | EA 401; DL 31; DL 333 | SC ELECTRICA Oltenia SA -    |
|    |                  |                       | FDFEE Craiova                |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | CRAIOVA          | DOLJ                  | 0251-405108                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 70 | RADU ADRIAN      | DL 30; DL 31; DL 32   | MINISTERUL ECONOMIEI SI      |
|    |                  |                       | COMERTULUI                   |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021-21.29.627; 021-20.25.440;|
|    |                  |                       | 021-20.25.441                |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 71 | RADU IOANA       | EA 40, 401, 402, 403; | ISPE Bucuresti               |
|    |                  | EK 281, 282, 287      |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021-2061267                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 72 | RAICA GHEORGHE   | EA 40, 401, 403; 41   | ISPE Timisoara               |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TIMISOARA        | TIMIS                 | 0256-200369                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 73 | REVICZKY-LEVAY   | EA 401; DL 31, DL 333 | SC ELECTRICA Banat SA -      |
|    | EVA              |                       | FDFEE Timisoara              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TIMISOARA        | TIMIS                 | 0256-405315                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 74 | ROSIANU VIOREL   | DA 11; DF 23; DB 13,  | WASHINGTON GROUP             |
|    | VIRGIL GEORGE    | 14; DH 25, DI 26; DK  | Romania SRL Ploiesti         |
|    |                  | 29; DQ 37, EA 40      |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | PLOIESTI         | PRAHOVA               | 0723 231162                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 75 | ROSU GABRIEL     | EA 401, DK 291, DL 31 | SC ENERGOPROIECT SA          |
|    | VLADIMIR         |                       | Timisoara                    |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TIMISOARA        | TIMIS                 | 0256-241549; 406084;         |
|    |                  |                       | mobil: 0740059658            |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 76 | ROTARU MIHAIL    | EA 401, 403, 41; EK   | ISPH Bucuresti               |
|    | VALERIU          | 281, 285, DK 291      |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021-3076145                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 77 | RUS ILEANA       | EA 401; EA 402; EA    | SC ELECTRICA Banat SA -      |
|    |                  | 403; DL 31, DL 333;   | SISE Timisoara               |
|    |                  | EK 285                |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TIMISOARA        | TIMIS                 | 0256-405550                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 78 | SAMUILA IOAN     | EA 40, 401, 403; 41   | ISPE Timisoara               |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TIMISOARA        | TIMIS                 | 0256-200369                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 79 | SANDICI VIRGINIA | EA 401; DL 31, DL 333 | SC ELECTRICA Banat SA -      |
|    | ILEANA ADRIANA   |                       | SISE Timisoara               |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TIMISOARA        | TIMIS                 | 0256-405670; 0740116146      |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 80 | SAVA ANISIA      | EA 40, 401            | SC ELECTRICA SA -            |
|    |                  |                       | SDFEE Vaslui                 |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | VASLUI           | VASLUI                | 0235-305702                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 81 | SOLOMON PETRE    | EA 40, EA 401; DL 333 | SC ELECTRICA Moldova SA -    |
|    |                  |                       | AISE Bacau                   |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BACAU            | BACAU                 | 0234-205702                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 82 | SORESCU GHEORGHE | EA 40, 401, 402; DA 11| SC COMPROIECT 92 SA Ploiesti |
|    | BAZIL            |                       |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | PLOIESTI         | PRAHOVA               | 0244-512221                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 83 | SPANU PAUL-CEZAR | DF 23; DJ 271, 272,   | SC IPROMET SA Bucuresti      |
|    |                  | 274, 275              |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021-2203549                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 84 | STANCIU MARIAN   | EA 401; DL 31, DL 333;| SC ELECTRICA Muntenia        |
|    |                  | EK 285                | Nord SA - SDFEE Ploiesti     |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | PLOIESTI         | PRAHOVA               | 0244-4055550                 |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 85 | STOIAN IULIANA   | EA 40, EA 401; DL 333 | SC ELECTRICA Moldova SA -    |
|    |                  |                       | AISE Botosani                |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BOTOSANI         | BOTOSANI              | 0231-505670                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 86 | SUCIU CECILIA    | EA 401; DL 31, DL 333 | SC ELECTRICA Banat SA -      |
|    |                  |                       | FDFEE Deva                   |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | DEVA             | HUNEDOARA             | 0254-205335                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 87 | SZOKE STEFAN     | EA 401; DL 31, DL 333 | SC ELECTRICA Banat SA -      |
|    |                  |                       | FDFEE Timisoara              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TIMISOARA        | TIMIS                 | 0256-405318                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 88 | SERB ADRIAN      | EA 401                | SC ELECTRICA Banat SA -      |
|    |                  |                       | SDFEE Arad                   |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | ARAD             | ARAD                  | 0257-205336                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 89 | SERBANESCU       | EA 40, 401, 41        | ISPH Bucuresti               |
|    | NICOLAE-VIOREL   |                       |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021-3076145                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 90 | STEFANESCU       | EA 40, 401, 403       | ISPE Bucuresti               |
|    | ILEANA-EUGENIA   |                       |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021-2061301                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 91 | STEFAN MICHAELA  | DL 31, 32; EA 40, 401 | ISPH Bucuresti               |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021-3076145                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 92 | TURCU CLAUDIU    | EA 401                | SC ELECTRICA Transilvania    |
|    | IOAN             |                       | Sud SA - SDFEE Tg. Mures     |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TARGU MURES      | MURES                 | 0265-205820                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 93 | UNGUREANU        | EA 40, 401            | SC ELECTRICA SA - SDFEE Bacau|
|    | LAURENTIU IULIAN |                       |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BACAU            | BACAU                 | 0234-205702                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 94 | VLAD ION         | DA 11; EK 281, 282;   | SC COMPROIECT 92 SA Ploiesti |
|    |                  | EA 402, 403, 41       |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | PLOIESTI         | PRAHOVA               | 0244-512221                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 95 | ZAMFIR PAUL      | EA 40, 401, 402, 403; | ISPE Bucuresti               |
|    | FLORIN           | EK 281, 282           |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021-2101884                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|

    B. RESPONSABILI TEHNICI CU EXECUTIA

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | NUME si PRENUME  | DOMENIUL de ATESTARE  |       LOCUL DE MUNCA         |
|crt.|                  | conform               |                              |
|    |                  | clasificatiei CAEN    |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    |   LOCALITATEA    |        JUDETUL        |           TELEFON            |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  1 | AGACHE PETRONIE  | EA 40, 401; DL 31     | PETROM SERVICE - Moinesti    |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | MOINESTI         | BACAU                 | 0234-365126                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  2 | ANDREI CRISTIAN  | EA 401; EK 281        | SC HIDROELECTRICA SA -       |
|    | VIOREL           |                       | Sucursala Portile de Fier I  |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | DROBETA-TURNU    | MEHEDINTI             | 0252/308779                  |
|    | SEVERIN          |                       |                              |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  3 | ANGHEL ALEXANDRU | EA 40, 41             | TERMOELECTRICA Buc.          |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021/7602634 a; 021/2248774 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  4 | AVATAJI NECULAI  | DA 11; EA 41; EK 281, | SC PETROM SERVICE - Moinesti |
|    |                  | 282, 287              |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | MOINESTI         | BACAU                 | 0234/362595 a; 0234/365126 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  5 | AVRAM COSMIN     | EA 40-401             | SC ELECTRICA SA              |
|    |                  |                       | SDFEE Transilvania Sud       |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | ALBA IULIA       | ALBA                  | 0744.439.003; 0258/812965 s  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  6 | BADEA LUCIAN     | EA 40, 41; EK 28      | PETROCONST C-ta              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | CONSTANTA        | CONSTANTA             | 0722.970.045; 0241/618771 s  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  7 | BADEA VALERICA   | EA 402                | SC PETROM SERVICE - Videle    |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | VIDELE           | TELEORMAN             | 0723.639.857                 |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  8 | BALINT-CODREAN   | EA 40-401; EK 28, 281 | SC ELECTRICA SA              |
|    | CORNELIU         |                       | SDFEE Banat                  |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TIMISOARA        | TIMIS                 | 0256/488535 a; 0256/405318 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  9 | BARAN MIRCEA     | EA 40-401             | SC ELECTRICA SA              |
|    |                  |                       | SDFEE Muntenia Sud           |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021/3212315 a; 021/2065636 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 10 | BACESCU MARIN    | EA 41                 | SC PETROM SERVICE -          |
|    |                  |                       | Targoviste                   |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | VALEA MARE       | DAMBOVITA             | 0726.219.930; 0245/730743 s  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 11 | BANCILA STEFAN   | EA 40, 41; EK 48; DA  | MINISTERUL ECONOMIEI SI      |
|    |                  | 20; DE 21; DK 29; DL  | COMERTULUI                   |
|    |                  | 30, 31; DM 34; DN 36; |                              |
|    |                  | DQ 37                 |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021-610.71.83 a;             |
|    |                  |                       | 021/20.25.262 s              |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 12 | BINDILEU         | EA 40, 401; DL 31;    | PETROM SERVICE - Vest        |
|    | CONSTANTIN       | DK 295, 297           |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | ARAD             | ARAD                  | 0257-214409                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 13 | BLESNEAG MARIN   | EA 401; EK 28; DL 31  | ELECTRICA Moldova            |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | SUCEAVA          | SUCEAVA               | 0744.703.686; 0230/205650 s  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 14 | BOCIOC VIRGILIU  | EA 40-401; EK 28, 281 | SC ELECTRICA SA              |
|    |                  |                       | SDFEE Banat                  |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TIMISOARA        | TIMIS                 | 0256/496614 a; 0256/405331 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 15 | BORCEA GHEORGHE  | EA 401                | PETROM SERVICE - Boldesti    |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BOLDESTI         | BRAILA                | 0239-611984                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 16 | BOSTINESCU TEODOR| DA 11; EK 28, 281,    | SC PETROM SERVICE - Boldesti |
|    | CODRUT           | 282, 287              |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BOLDESTI         | PRAHOVA               | 0244/296125 a; 0244/210062 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 17 | BOTA SILVIU      | EA 401; EK 281;       | SC HIDROELECTRICA SA -       |
|    | VASILE           | DK 291, 292           | Hidrocentrale Cluj           |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | CLUJ-NAPOCA      | CLUJ                  | 0264/207814                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 18 | BUDICA STANCU    | EA 40, 401, 402, 403; | PETROM SERVICE - Videle      |
|    |                  | DQ 372                |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | VIDELE           | TELEORMAN             | 0247-433821                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 19 | BUZATU CRISTIAN  | EA 40-401; EK 28, 281 | SC ELECTRICA SA              |
|    |                  |                       | SDFEE Oltenia                |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | SLATINA          | OLT                   | 0249/416052 a; 0249/430300 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 20 | CABA FLORIN      | EA 40-401             | SC ELECTRICA SA              |
|    |                  |                       | SDFEE Transilvania Nord      |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | ORADEA           | BIHOR                 | 0259/252694 a; 0259/405652 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 21 | CARAMIZARU ADRIAN| EA 40; 401; 402; 403  | PETROM SERVICE - Targoviste  |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | VALEA MARE       | DAMBOVITA             | 0256-730684                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 22 | CARLUGEA DANIEL  | EA 40, 41; DQ 37      | TERMOSERV Petrosani          |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | VULCAN           | HUNEDOARA             | 0254/561379 a; 0254/570264 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 23 | CARSTIAN CRISTIAN| EA 40, 41; DL 31, 32  | TERMOELECTRICA Buc.          |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021/7772397 a; 021/2248774 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 24 | CHETAN CALIN     | DA 11; EK 28, 281,    | SC PETROM SERVICE - Arad     |
|    | MILUTIN          | 282, 287              |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | ARAD             | ARAD                  | 0744.791.080; 0257/214419 s  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 25 | CHENDEA COSTEL   | EK 28, 281, 282, 287  | SC PETROM SERVICE - Videle   |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | VIDELE           | TELEORMAN             | 0745.177.717; 0247/455821 s  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 26 | CHIOREAN DAN     | EA 41, 402, 403; EK   | SC PETROM SA Sucursala PECO  |
|    |                  | 281, 282; DI 266      | Cluj                         |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | CLUJ-NAPOCA      | CLUJ                  | 0264/431021                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 27 | CHIOREAN G.      | EA 40-401             | SC ELECTRICA SA              |
|    | GABRIEL          |                       | SDFEE Transilvania Nord      |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | CLUJ-NAPOCA      | CLUJ                  | 0264/243867 a; 0264/205652 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 28 | CIGHIREAN IOAN   | EA 401; EK 28; DQ 37  | ELECTRICA Banat              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | ARAD             | ARAD                  | 0257/259130 a; 0257/205640 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 29 | CIMPEANU IULIAN  | EA 40; EK 28; DL 31   | ELECTRICA                    |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | MIERCUREA-CIUC   | HARGHITA              | 0744.772.752; 0266/312615 s  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 30 | CIOBANU          | DA 11; EK 28, 281,    | SC PETROM SERVICE - Titu     |
|    | CONSTANTIN       | 282, 287              |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TITU             | DAMBOVITA             | 0744.525.870                 |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 31 | COJOCARU NICOLAE | EK 28, 281, 282, 287  | SC PETROM SERVICE Ciuresti,  |
|    |                  |                       | Potcoava                     |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | POTCOAVA         | OLT                   | 0249/462492 a                |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 32 | CONSTANTINA      | EA 41, 402, 403; EK   | SC PETROM SERVICE Moinesti   |
|    | NICOLAE MARIUS   | 28, 281, 282, 283     |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BRAILA           | BRAILA                | 0239/499160 a                |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 33 | COPACI ION       | EA 41, 401, 402, 403; | UCM Resita                   |
|    |                  | EK 28, 281, DK 29,    |                              |
|    |                  | 291, 292; DL 31       |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | RESITA           | CARAS-SEVERIN         | 0740.235584; 0255/214659 s   |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 34 | CORBEANU VASILE  | DA 11; DF 23; EK 28,  | SC PETROM SERVICE - Boldesti |
|    |                  | 281, 282, 287         |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BOLDESTI         | PRAHOVA               | 0244/533835 a; 0244/211795 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 35 | COSTRUT PAVEL    | EK 28, 281, 282, 287  | SC PETROM SERVICE - Suplac   |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | SUPLACU DE BARCAU| BIHOR                 | 0260/679528 a; 0744.395802   |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 36 | CRACIUN ROMICA   | EK 28, 281, 282, 287  | SC PETROM SERVICE -          |
|    |                  |                       | Targoviste                   |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | VALEA MARE       | DAMBOVITA             | 0245/730743 s                |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 37 | DANCI IOAN       | DA 11; EA 41, 402, 403| SC PETROM VEST SERVICE -     |
|    |                  |                       | Timisoara                    |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TIMISOARA        | TIMIS                 | 0742.106.141; 0256/294095 s  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 38 | DIGA IORGU       | EA 401; DL 30, 31     | SC HIDROELECTRICA SA -       |
|    |                  |                       | Sucursala Portile de Fier I  |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | DROBETA-TURNU    | MEHEDINTI             | 0252/308720                  |
|    | SEVERIN          |                       |                              |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 39 | DINCA DANIEL     | EA 41, 402; DA 11     | PETROM SERVICE - Targoviste  |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TARGOVISTE       | DAMBOVITA             | 0245-594884                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 40 | DOVLEAC VLAD     | EA 40; EK 28          | TERMOELECTRICA Turceni       |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TURCENI          | GORJ                  | 0253/334033 a; 0253/335044 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 41 | DRAGHICIU        | DA 11; EK 28          | SC PETROM SERVICE - Videle   |
|    | AURELIAN FLORIN  |                       |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | ROATA DE JOS     | GIURGIU               | 0246/266514 a; 0246/266184 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 42 | DRUMESI IULIAN   | DA 11; EA 41, 402     | SC PETROM SERVICE - Pitesti -|
|    |                  |                       | Dragasani                    |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | DRAGASANI        | VALCEA                | 0740.084.594; 0250/813299 s  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 43 | DUMITRU VICTOR   | EA 40, 401, 402, 403; | PETROM SERVICE - Videle      |
|    |                  | DL 31                 |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | VIDELE           | TELEORMAN             | 0247-433821                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 44 | DUTA SORIN       | DA 11; EA 402; EK 28, | SC PETROM SERVICE - Pitesti  |
|    |                  | 282, 287              |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | PITESTI          | ARGES                 | 0248/216275 a; 0248/630320 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 45 | ENACHE PANAITE   | EA 401; EK 28; DL 31  | ELECTRICA                    |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | IASI             | IASI                  | 0232/246584 a; 0232/205640 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 46 | ENEA DANIEL      | EA 402; DA 11; DF 23  | SC PETROM SERVICE - Moinesti |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | MOINESTI         | BACAU                 | 0234/369194 a; 0234/365126 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 47 | FENESI FRANCISC  | EA 40-401             | SC ELECTRICA SA SDFEE        |
|    |                  |                       | Transilvania Nord            |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | ORADEA           | BIHOR                 | 0259/322606 a; 0259/405652 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 48 | FLOREA CEZAR     | EK 28, 281, 287;      | SC PETROM SERVICE -          |
|    |                  | DK 291                | Targoviste                   |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TARGOVISTE       | DAMBOVITA             | 0245/610185 a; 0245/212699 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 49 | FLOREA FLORIN    | EA 40, 401, 402, 403; | SNP PETROM SUCURSALA ALBA    |
|    |                  | DL 31; DK 291, 295,   |                              |
|    |                  | 297                   |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | ALBA IULIA       | ALBA                  | 0258-811066                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 50 | GILCEAVA SEVERIAN| EA 40, 401, 402, 403, | PETROM SERVICE - Vest        |
|    |                  | 41; DL 30, 31; EK 281 |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | ARAD             | ARAD                  | 0259-368490                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 51 | GIRNICEANU GH.   | EA 41, 402, 403; EK   | SC PETROM SERVICE - Ticleni  |
|    | CONSTANTIN       | 28, 281               |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TICLENI          | GORJ                  | 0253/234533 a; 0253/234041 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 52 | GEORGESCU BOGDAN | EA 40; 401, 403, 41   | PETROM SERVICE - Targoviste  |
|    | MIREL            |                       |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TARGOVISTE       | DAMBOVITA             | 0245-665338                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 53 | GHEMARU CRISTIAN | EA 40-401; EK 28, 281 | SC ELECTRICA SA SDFEE Oltenia|
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | PITESTI          | ARGES                 | 0722.571.911; 0248/205555 s  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 54 | GLIGOR IOSIF-    | EA 401; DL 31, 32;    | SC HIDROELECTRICA SA -       |
|    | IUSTIN           | DK 297                | Hidroserv Cluj               |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | CLUJ-NAPOCA      | CLUJ                  | 0264/207715                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 55 | GRAMANSCHI       | EA 401, 402, 403;     | SC ELECTRIC MONTAJ SRL       |
|    | NICULAE          | DL 31                 |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | CONSTANTA        | CONSTANTA             | 0241/512358                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 56 | GRIGORAS MARICEL | EA 41; 402; 403; EK   | SC PETROM SERVICE - Boldesti |
|    |                  | 28, 281, 282, 287     |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BRAILA           | BRAILA                | 0239/610090 a; 0239/611984 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 57 | GUGA ION         | EA 40-401; EK 28, 281 | SC ELECTRICA SA SDFEE Banat  |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | RESITA           | CARAS-SEVERIN         | 0255/214666 a; 0255/205815 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 58 | HEHN EDUARD      | EA 41, 401; EK 281    | SC HIDROELECTRICA SA -       |
|    | NICOLAE          |                       | Hidrocentrale Caransebes     |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | CARANSEBES       | CARAS-SEVERIN         | 0255/512475                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 59 | HOLOM RADU       | EA 40-401             | SC ELECTRICA SA SDFEE        |
|    |                  |                       | Transilvania Sud             |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BRASOV           | BRASOV                | 0722.256.856; 0268/410430 s  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 60 | HURUBAN TEODOR   | EA 40-401             | SC ELECTRICA SA SDFEE        |
|    | IOAN             |                       | Transilvania Nord            |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | CLUJ-NAPOCA      | CLUJ                  | 0722.675.596; 0264/205641 s  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 61 | HUTANU SORIN     | EA 40, 401, 402, 403  | SC ELECTRICA SA SDFEE Oltenia|
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | ALEXANDRIA       | TELEORMAN             | 0247-305651                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 62 | IONESCU GABRIELA | EA 40, 41; DQ 37      | TERMOELECTRICA Buc.          |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021/2112976 a; 021/2248774 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 63 | JITEA VALENTIN   | EA 40, 401, 402, 403; | PETROM SERVICE - Vest        |
|    | ALIN             | DL 31; DK 297         |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TIMISOARA        | TIMIS                 | 0256-294095                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 64 | LEHNER IULIU     | EA 41, 401; DQ 372    | SC HIDROELECTRICA SA -       |
|    |                  |                       | Hidrocentrale Tg. Jiu        |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TARGU JIU        | GORJ                  | 0253/207225                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 65 | LUNG LEONTIN     | EA 40-401; EK 28, 281 | SC ELECTRICA SA SDFEE        |
|    | VASILE           |                       | Transilvania Nord            |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | ZALAU            | SALAJ                 | 0260/614750 a; 0260/605652 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 66 | LUPU MADALIN-    | EA 403; EK 281; DK 291| SC HIDROELECTRICA SA -       |
|    | MARCEL           |                       | Sucursala Rm. Valcea         |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | RAMNICU VALCEA   | VALCEA                | 0250/805291                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 67 | MAIOR GHEORGHE   | EA 40-401             | SC ELECTRICA SA SDFEE        |
|    |                  |                       | Transilvania Nord            |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | ORADEA           | BIHOR                 | 0259/363622 a; 0259/405652 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 68 | MANEA SORIN ION  | EK 28, 281, 282, 287  | SC PETROM SERVICE - Boldesti |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BRAILA           | BRAILA                | 0239/634895 a; 0239/611984 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 69 | MARCU VICHENTE   | EA 40, 41; EK 28;     | PETROM                       |
|    |                  | DQ 37                 |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | DEVA             | HUNEDOARA             | 0254/227565 a; 0254/217950 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 70 | MATEAS IOAN      | EA 40-401             | SC ELECTRICA SA SDFEE        |
|    | CORNEL           |                       | Transilvania Nord            |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BAIA MARE        | MARAMURES             | 0745.114.895; 0262/226950 s  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 71 | MATEI SABIN ION  | EA 41, 401; DL 31     | SC HIDROELECTRICA SA -       |
|    |                  |                       | Sucursala Rm. Valcea         |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | RAMNICU VALCEA   | VALCEA                | 0745347327/int. 220 si       |
|    |                  |                       | 0745106457/int. 220          |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 72 | MILOS LIVIU      | EA 40; 401; 403       | PETROM SERVICE - Pitesti     |
|    | DANIEL           |                       |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | PITESTI          | ARGES                 | 0248-630320                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 73 | MOINESCU GH.     | EK 28, 281, 282, 287  | SC PETROM SERVICE - Berca    |
|    | DUMITRU          |                       |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BERCA            | BUZAU                 | 0238/721698 a; 0238/521591 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 74 | MOISE LIVIU      | EA 40, 401, 403; DL   | PETROM SERVICE - Craiova     |
|    | SERGIU           | 31; DK 292, 295, 297  |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | CRAIOVA          | DOLJ                  | 0251-407389                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 75 | MOLDOVAN IOAN    | EA 40-401             | SC ELECTRICA SA SDFEE        |
|    |                  |                       | Transilvania Sud             |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TARGU MURES      | MURES                 | 0265/262949 a                |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 76 | MUNTIANU ADRIAN  | EA 40-401             | SC ELECTRICA SA SDFEE Banat  |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | DEVA             | HUNEDOARA             | 0254/205332 s                |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 77 | MURESAN IANCU    | EA 401; EK 281; DK    | SC HIDROELECTRICA SA -       |
|    | OCTAVIAN         | 297; DL 31            | Hidrocentrale Cluj           |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | CLUJ-NAPOCA      | CLUJ                  | 0264/207814                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 78 | NEAGU CONSTANTIN | EA 402, 403, 41; DA   | PETROM SERVICE - Targoviste  |
|    |                  | 11; EK 281, 282       |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | MORENI           | DAMBOVITA             | 0245-665338                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 79 | NECHITA ANA      | EA 401; EK 281; DL 31,| SC HIDROELECTRICA SA -       |
|    |                  | 32                    | Sucursala Hidrocentrale      |
|    |                  |                       | Bistrita                     |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BISTRITA         | BISTRITA-NASAUD       | 0233/207111                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 80 | NEGRESCU ANA     | EA 41, 401, 403; EK   | SC COMPLEX ENERGETIC SA -    |
|    |                  | 281                   | Rovinari                     |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | ROVINARI         | GORJ                  | 0253/372556 sau 372560       |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 81 | NICOLAE DANUT    | EA 40, 41; EK 28; DL  | TERMOELECTRICA Buc.          |
|    |                  | 31; DK 291            |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021/7780827 a; 021/2248774 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 82 | NICOLAE IONEL    | EA 40, 41; EK 28      | ELECTRICA Transilvania Sud   |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | ALBA IULIA       | ALBA                  | 0258/810183 s                |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 83 | NICOLESCU        | EA 40, 402; EK 28,    | SC PETROM SERVICE - Videle   |
|    | CONSTANTIN       | 281, 282, 287         |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | POIENI           | TELEORMAN             | 0247/310099 a; 0247/457275 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 84 | OLTEANU ION      | EA 40; EK 28; DG 24;  | MINISTERUL ECONOMIEI SI      |
|    |                  | DH 25; DJ 27; DK 29;  | COMERTULUI                   |
|    |                  | DM 35; DQ 37          |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 0722.243.504                 |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 85 | PANA VIOREL      | EA 41; EK 281; DQ 371,| PETROM SERVICE - Videle      |
|    |                  | 372                   |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | ROATA DE JOS     | GIURGIU               | 0246-266184                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 86 | PARASCHIVU       | EA 401; DL 31         | SC HIDROELECTRICA SA -       |
|    | GHEORGHE         |                       | Hidrocentrale Tg. Jiu        |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TARGU JIU        | GORJ                  | 0253/207210                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 87 | PATRICHE-NICHITA | EA 40, 401, 402, 403; | PETROM SERVICE - Videle      |
|    | DINU             | DL 31; DK 291, 295,   |                              |
|    |                  | 297                   |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TITU             | DAMBOVITA             | 0245-650735                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 88 | PAVEL ROMEU      | EA 41; EK 28, 281,    | SC PETROMEC SERV. OIL SRL -  |
|    |                  | 282, 287              | Moinesti                     |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | MOINESTI         | BACAU                 | 0723.237.051; 0234/362128    |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 89 | PASAROIU ROMEOU  | DA 11; EA 402;        | SC PETROM SERVICE - Berca    |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BERCA            | BUZAU                 | 0238/526591 s                |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 90 | PESCARI MIRCEA - | EA 40, 41; EK 281;    | SC HIDROELECTRICA SA -       |
|    | LAZAR            | DK 29                 | Sucursala Hateg              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | HATEG            | HUNEDOARA             | 0254/207430 si 207448        |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 91 | PETRESCU C.      | EA 40, 401, 402, 403  | SC ELECTRICA SA SDFEE Oltenia|
|    | FLORIN           |                       |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | ALEXANDRIA       | TELEORMAN             | 0247-305651                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 92 | PETRISOR SORIN   | EA 40; EK 28          | TERMOSERV Turceni            |
|    | EMIL             |                       |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TURCENI          | GORJ                  | 0251/541648 a; 0253/335044 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 93 | PINTILIE COSTICA | EA 40; EK 28; DQ 37   | ELECTRICA Moldova            |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | PIATRA-NEAMT     | NEAMT                 | 0233/727742 a                |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 94 | PLOSCARU NELU    | DA 11; EK 28, 281,    | SC PETROM SERVICE - Timisoara|
|    |                  | 282, 287;             |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TIMISOARA        | TIMIS                 | 0256/224511 a; 0256/294095 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 95 | POENARU DAN      | EA 41, 401; EK 281    | SC HIDROELECTRICA SA -       |
|    | GHEORGHE         |                       | Hidrocentrale Tg. Jiu        |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TARGU JIU        | GORJ                  | 0253/207210                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 96 | POGACEAN         | EA 40-401             | SC ELECTRICA SA SDFEE        |
|    | GHEORGHE         |                       | Transilvania Sud             |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TARGU MURES      | MURES                 | 0265/249603 a;               |
|    |                  |                       | 0265/205330 s                |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 97 | POMANA COSMA -   | EA 40; 401; 403       | PETROM SERVICE - Pitesti     |
|    | CONSTANTIN       |                       |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | DRAGASANI        | VALCEA                | 0250-812313                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 98 | POPESCU MUGUREL  | EA 40, 41; DL 31, 32  | TERMOELECTRICA Buc.          |
|    | DORU             |                       |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021/3322581 a;               |
|    |                  |                       | 021/2248774 s                |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 99 | POPOVICI DANUT   | EK 282, 287; EA 402,  | PETROM SERVICE - Videle      |
|    |                  | 403                   |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | POIENI           | TELEORMAN             | 0247-457275                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|100 | PREDA RADU       | EA 40-401             | SC ELECTRICA SA SDFEE        |
|    |                  |                       | Muntenia Sud                 |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021/6856846 a;               |
|    |                  |                       | 021/2045665 s                |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|101 | PUETU GHEORGHE   | EA 40-401             | SC ELECTRICA SA SDFEE Oltenia|
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | RAMNICU VALCEA   | VALCEA                | 0250/805808 s                |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|102 | RADU ADRIAN      | DL 30; DL 31; DL 32   | MINISTERUL ECONOMIEI SI      |
|    |                  |                       | COMERTULUI                   |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021/2025440                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|103 | RADOI MIRCEA     | EA 40; 41; DQ 37,     | TERMOELECTRICA Bucuresti     |
|    |                  | EK 28; DM 353         |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021/7710233 a;               |
|    |                  |                       | 021/2248774 s                |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|104 |ROMILA I. PETRICA | EA 40-401             | SC ELECTRICA SA SDFEE        |
|    |                  |                       | Dobrogea                     |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | CALARASI         | CALARASI              | 0242/315414 a;               |
|    |                  |                       | 0242/305705 s                |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|105 | ROTA DUMITRU     | EA 401; DL 30, 31     | SC HIDROELECTRICA SA         |
|    |                  |                       | - Hidrocentrale Caransebes   |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | CARANSEBES       | CARAS SEVERIN         | 0255/512107 int. 138         |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|106 | SANDU DAN        | EA 401, EK 285, 287   | SC HIDROELECTRICA SA         |
|    |                  |                       | - Sucursala Hidrocentrale    |
|    |                  |                       | Bistrita                     |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BISTRITA         | BISTRITA-NASAUD       | 0233/207111                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|107 | SANDU STEFAN     | EA 401; DK 297; DL 32 | PETROM SERVICE - Videle      |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | ROATA DE JOS     | GIURGIU               | 0246-266184                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|108 | SIN NICOLAE      | EA 40, 402, 403; EK 28| SC PETROM SERVICE - Videle   |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | ROATA DE JOS     | GIURGIU               | 0244/559269 a; 0246/266184 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|109 | SMARANDESCU      | EA 401, 403; DL 31    | SC ENERGOMONT SRL Constanta  |
|    | DORIN-IONEL      |                       |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | CONSTANTA        | CONSTANTA             | 0241/693876 sau 0745109766   |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|110 | SPAU SPIRU DANUT | EA 40, 41; EK 28      | PETROCONST Constanta         |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | CONSTANTA        | CONSTANTA             | 0241/692809 a; 0241/618771 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|111 | STAICULESCU DAN  | EA 40, 401, 402, 403; | PETROM SERVICE - Craiova     |
|    |                  | EK 281, 282; DK 371,  |                              |
|    |                  | 372                   |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TICLENI          | GORJ                  | 0253-234051                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|112 | STANESCU ARISTIDE| DA 11; EA 402, 403,   | SC PETROM SERVICE - Arad     |
|    | VIOREL           | 41; EK 28, 281, 282,  |                              |
|    |                  | 287                   |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | ARAD             | ARAD                  | 0723.269.795; 0257/468240 s  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|113 | STANCESCU SORIN  | EA 401; EK 28; DQ 37  | ELECTRICA Banat              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | DEVA             | HUNEDOARA             | 0254/218819 a; 0254/215750 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|114 | STOIAN ECATERINA | EA 40, 41; EK 28      | TERMOELECTRICA Constanta     |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | CONSTANTA        | CONSTANTA             | 0241/688273 a; 0241/585300 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|115 | STOIAN VALERICA  | DA 11; EK 28          | SC PETROM SERVICE -          |
|    | ION              |                       | Targoviste                   |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TARGOVISTE       | DAMBOVITA             | 0723.573.596; 0245/220642 s  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|116 | SOVA IONEL EUGEN | EA 401, 403           | PETROM SERVICE - Moinesti    |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | MOINESTI         | BACAU                 | 0234-365126                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|117 | STETIU LIVIU -   | EA 40, 41; DA 10;     | SC HIDROELECTRICA SA -       |
|    | RADU             | DK 29                 | Sucursala Hidrocentrale Hateg|
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | HATEG            | HUNEDOARA             | 0254/207446                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|118 | STIRBAT AUREL    | EA 40, 41, 402; EK 28 | SC PETROMEC SERV. OIL SRL -  |
|    |                  |                       | Moinesti                     |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | MOINESTI         | BACAU                 | 0234/335572 a; 0234/362128 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|119 | TAMIRJAN SILVIU  | EK 28, 281, 282, 287  | SC PETROM SERVICE - Boldesti |
|    | BOGDAN           |                       |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BOLDESTI         | PRAHOVA               | 0244/334970 a; 0244/211795 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|120 | TANCIU MIRCEA    | EA 40, 41; DQ 37;     | TERMOELECTRICA Buc.          |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021/6304246 a; 021/2248774 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|121 | TEGZES IOAN      | EA 40, 402, 403;      | SC PETROM SERVICE - Marghita |
|    | VASILE           | EK 28, 281, 282, 287  |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | MARGHITA         | BIHOR                 | 0259/364129 a; 0259/362726 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|122 | TIME ROBERT      | EA 40-401             | SC ELECTRICA SA SDFEE        |
|    | MARIUS           |                       | Muntenia Sud                 |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021/7777357 a                |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|123 | TOANA MARIN      | EA 40, 401, 403;      |  PETROM SERVICE - Craiova    |
|    |                  | DL 31; DK 297; DQ 37  |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | CRAIOVA          | DOLJ                  | 0251-407389                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|124 | TONGHIOIU HORIA  | EA 40-401             | SC ELECTRICA SA SDFEE        |
|    | VICENTIU         |                       | Muntenia Sud                 |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021/6821841 a; 021/2065536 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|125 | UNGUR ELISABETTE | EA 40-401             | SC ELECTRICA SA SDFEE        |
|    | MIHAELA          |                       | Transilvania Sud             |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TARGU MURES      | MURES                 | 0265/251567 a; 0265/205702 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|126 | VASILE DUMITRU   | EA 40-401             | SC ELECTRICA SA SDFEE        |
|    | ADRIAN           |                       | Dobrogea                     |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | SLOBOZIA         | IALOMITA              | 0243/230135 a; 0243/205805 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|127 | VIRJE CONSTANTIN | EA 401; DL 30, 31     | SC HIDROELECTRICA SA         |
|    |                  |                       | - Sucursala Rm. Valcea       |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | RAMNICU VALCEA   | VALCEA                | 0250/805290                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|128 | VLADU ADRIAN     | EA 40-401             | SC ELECTRICA SA SDFEE Oltenia|
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | CRAIOVA          | DOLJ                  | 0251/425276 a; 0251/405642 s |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|129 | VOMIR V. MARIAN  | EA 40-401             | SC ELECTRICA SA SDFEE        |
|    |                  |                       | Transilvania Nord            |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | CLUJ-NAPOCA      | CLUJ                  | 0721.283.148                 |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|130 | ZAHARIA DRAGOS   | EA 401; DL 30         | PETROM SERVICE - Targoviste  |
|    | CATALIN          |                       |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TARGOVISTE       | DAMBOVITA             | 740304515                    |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|131 | ZUS OVIDIU       | EA 40-401             | SC ELECTRICA SA SDFEE Banat  |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TIMISOARA        | TIMIS                 | 0256/209715 a                |
|____|__________________|_______________________|______________________________|

     C. EXPERTI TEHNICI DE CALITATE SI EXTRAJUDICIARI

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  NUME si PRENUME | DOMENIUL de           |       LOCUL DE MUNCA         |
|crt.|                  | ATESTARE conform      |                              |
|    |                  | clasificatiei CAEN    |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    |    LOCALITATEA   |        JUDETUL        |           TELEFON            |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  1 | ANDONIE AUGUSTIN | EA 401; DL 31; DQ 37  | SC ELECTRICA SA - AISE       |
|    |                  |                       | Tg. Mures                    |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TARGU MURES      | MURES                 | 0265-205667                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  2 | BANCILA STEFAN   | EA; EK; DD; DE; DK;   | MINISTERUL ECONOMIEI SI      |
|    |                  | DL; DM; DN            | COMERTULUI                   |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021/2025262 s                |
|    |                  |                       | 021-610.71.83 a              |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  3 | CONSTANDACHE NICU| EA 40, 401; DL 31     | SC ELECTRICA SA - SC FDFEE   |
|    |                  |                       | Transilvania Sud             |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BRASOV           | BRASOV                | 0268-305002; 0262-305300     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  4 | CRISAN IOAN DORU | EA 40, 401; DL 31     | SC ELECTRICA SA - SC FDFEE   |
|    |                  |                       | Oltenia                      |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | PITESTI          | ARGES                 | 0248-280562; 205896          |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  5 | DRAGUSIN VASILE  | EA 40, 401, 402;      | SC ELECTRICA SA - SISE       |
|    |                  | DL 30, 31, 33; EK 283 | Muntenia Nord - AISE         |
|    |                  |                       | Targoviste                   |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TARGOVISTE       | DAMBOVITA             | 0245-205650                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  6 | DUMITRESCU ANDREI| EA 401; DL 31         | SC ELECTRICA SA - SC FDFEE   |
|    |                  |                       | Banat - SDFEE Deva           |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | DEVA             | HUNEDOARA             | 0254-205336                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  7 | GALEA IOAN       | EA 401; DL 31         | SC ELECTRICA SA - SC FDFEE   |
|    |                  |                       | Transilvania Nord - AISEE    |
|    |                  |                       | Oradea                       |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | ORADEA           | BIHOR                 | 0259-405665                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  8 | GALEA MIRCEA     | EA 401; DL 31         | SC ELECTRICA SA - SC FDFEE   |
|    |                  |                       | Banat - AISEE Deva           |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | DEVA             | HUNEDOARA             | 0254-205610                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
|  9 | GOIA GAVRIL      | EA 401; DL 31         | SC ELECTRICA SA - SC SISE    |
|    |                  |                       | Transilvania Nord - AISEE    |
|    |                  |                       | Cluj-Napoca                  |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | CLUJ-NAPOCA      | CLUJ                  | 0264-205650                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 10 | IGNAT VASILE     | EA 401; DL 31         | SC ELECTRICA SA - SC FDFEE   |
|    |                  |                       | Muntenia Nord                |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | PLOIESTI         | PRAHOVA               | 0244-405315; 0722-590039     |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 11 | LUPESCU LAZAR    | EA 40, 401, 402, 403; | ISPE Bucuresti               |
|    |                  | EK 28, 281, 282, 283, |                              |
|    |                  | 287                   |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021-2101884; 2107080/1064    |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 12 | NARTEA VASILE    | EA 401; DL 31         | SC ELECTRICA SA - SC FDFEE   |
|    |                  |                       | Transilvania Sud - SDFEE     |
|    |                  |                       | Sibiu                        |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | SIBIU            | SIBIU                 | 0269-205800; 0744534847      |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 13 | OLTEANU ION      | EA 40; EK 28; DG 24;  | MINISTERUL ECONOMIEI SI      |
|    |                  | DH 25; DJ 27; DK 29;  | COMERTULUI                   |
|    |                  | DM 35; DQ 37          |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 0722.243.504                 |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 14 | PASCALE          | EK 28, 281, 282, 283, | SC PETROSTAR SA Ploiesti     |
|    | GHEORGHE-TRAIAN  | 287; EA 402, 403;     |                              |
|    |                  | DA 11                 |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | PLOIESTI         | PRAHOVA               | 0244-513777, int. 146        |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 15 | RADU ADRIAN      | DL 30; DL 31; DL 32   | MINISTERUL ECONOMIEI SI      |
|    |                  |                       | COMERTULUI                   |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | BUCURESTI        | BUCURESTI             | 021/20.25.440                |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 16 | ROSIANU VIOREL   | EA 40; DA 10, 11;     | RO RO CONSULT SRL            |
|    | VIRGIL GEORGE    | DF 23; DB 13, 14;     |                              |
|    |                  | DH 25;                |                              |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | e_mail:          | BUCURESTI             | 0723-231162                  |
|    | roconsultaph.    |                       |                              |
|    | euroweb.ro       |                       |                              |
|____|__________________|_______________________|______________________________|
| 17 | TURCU CLAUDIU    | EA 401; DL 31; DQ 37  | SC ELECTRICA SA - SC FDFEE   |
|    | IOAN             |                       | Transilvania Sud - SDFEE     |
|    |                  |                       | Tg. Mures                    |
|    |__________________|_______________________|______________________________|
|    | TARGU MURES      | MURES                 | 0265-205820                  |
|____|__________________|_______________________|______________________________|

    ANEXA 2*)
    la regulament

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

    REGISTRU DE EVIDENTA LUCRARI VERIFICATE PENTRU MONTAJ DOTARI TEHNOLOGICE INDUSTRIALE

    Numele si prenumele verificatorului, Nr. Certificat de atestare
    ................................................................

    Semnificatia coloanei D din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    D - Denumire proiect (nr. contract pentru verificarea documentatiei)
 ______________________________________________________________________________
| Nr. | Data| D | Domeniul dupa| Proiectant| Beneficiar| Faza de   | Observatii|
| crt.|     |   | clasificarea |           |           | proiectare| la        |
|     |     |   | CAEN         |           |           |           | proiectul |
|     |     |   |              |           |           |           | verificat |
|_____|_____|___|______________|___________|___________|___________|___________|
|  0  |  1  | 2 |      3       |     4     |     5     |     6     |     7     |
|_____|_____|___|______________|___________|___________|___________|___________|
|_____|_____|___|______________|___________|___________|___________|___________|
|_____|_____|___|______________|___________|___________|___________|___________|
|_____|_____|___|______________|___________|___________|___________|___________|
|_____|_____|___|______________|___________|___________|___________|___________|
|_____|_____|___|______________|___________|___________|___________|___________|
|_____|_____|___|______________|___________|___________|___________|___________|
|_____|_____|___|______________|___________|___________|___________|___________|
|_____|_____|___|______________|___________|___________|___________|___________|
|_____|_____|___|______________|___________|___________|___________|___________|
|_____|_____|___|______________|___________|___________|___________|___________|
|_____|_____|___|______________|___________|___________|___________|___________|
|_____|_____|___|______________|___________|___________|___________|___________|
|_____|_____|___|______________|___________|___________|___________|___________|
|_____|_____|___|______________|___________|___________|___________|___________|
|_____|_____|___|______________|___________|___________|___________|___________|

    ANEXA 3*)
    la regulament

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

    MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

                                 FISA
              privind verificarea documentatiei pentru montaj

    1. Numele si prenumele verificatorului, Nr. Certificat de atestare
    2. Denumirea proiectului lucrari montaj
    3. Numar contract pentru verificare documentatie
    4. Proiectantul, faza de proiectare
    5. Beneficiarul, sursa de finantare
    6. Planul de control pe faze determinante
    7. Raport detaliat privind verificarea documentatiilor:
       7.1. Existenta avizelor si acordurilor legale
       7.2. Puncte de vedere cu privire la solutiile adoptate
       7.3. Norme juridice aplicate
       7.4. Asigurarea informatiilor necesare pentru materiale, executie,
            control, receptie
       7.5. Criterii de performanta tehnico-economica
       7.6. Asigurarea cu personal atestat sau autorizat
       7.7. Norme de protectia muncii si P.S.I.
       7.8. Partea economica (devize si indicatori)
       7.9. Managementul executiei (Grafice)
    8. Expertize
    9. Modificari la documentatie, evenimente etc.
    10. Data finalizarii activitatilor de verificare a documentatiei

                                          SEMNATURA SI PARAFA
                                     VERIFICATORULUI DE PROIECTE

    ANEXA 4*)
    la regulament

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

    MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

    REGISTRUL DE EVIDENTA PENTRU LUCRARI DE MONTAJ EXECUTATE SUB COORDONAREA RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUTIA

                        Numele si prenumele responsabilului tehnic cu executia
                        ......................................................

    Semnificatia coloanei D din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    D - Data si nr. proces-verbal de receptie
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Data|Denumire|Domeniu    |Executant|Beneficiar|Proiectant|D|Evenimente   |
|crt.|    |Proiect |dupa       |         |          |          | |semnificative|
|    |    |montaj  |clasificare|         |          |          | |pe parcursul |
|    |    |Nr.     |CAEN       |         |          |          | |executiei    |
|    |    |contract|           |         |          |          | |             |
|____|____|________|___________|_________|__________|__________|_|_____________|
|  0 |  1 |   2    |    3      |    4    |    5     |    6     |7|      8      |
|____|____|________|___________|_________|__________|__________|_|_____________|
|    |    |        |           |         |          |          | |             |
|____|____|________|___________|_________|__________|__________|_|_____________|
|    |    |        |           |         |          |          | |             |
|____|____|________|___________|_________|__________|__________|_|_____________|
|    |    |        |           |         |          |          | |             |
|____|____|________|___________|_________|__________|__________|_|_____________|
|    |    |        |           |         |          |          | |             |
|____|____|________|___________|_________|__________|__________|_|_____________|
|    |    |        |           |         |          |          | |             |
|____|____|________|___________|_________|__________|__________|_|_____________|
|    |    |        |           |         |          |          | |             |
|____|____|________|___________|_________|__________|__________|_|_____________|

    ANEXA 5*)
    la regulament

    *) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

    MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

    NUMELE SI PRENUMELE
    responsabilului tehnic cu executia .................... Certificat atestare Nr. ..... Seria ........................

                                     FISA
            privind executarea lucrarilor de montaj dotari tehnologice

                        la obiectivul ......................

 ______________________________________________________________________________
| 1| Denumirea proiectului de montaj ......................................... |
|  | - Clasificare CAEN nr. .................................................. |
|__|___________________________________________________________________________|
| 2| EXECUTANT                                                                 |
|__|___________________________________________________________________________|
| 3| BENEFICIAR                                                                |
|__|___________________________________________________________________________|
| 4| Contract lucrari de montaj nr. ............... din ...................... |
|  | incheiat intre ................................. si ..................... |
|__|___________________________________________________________________________|
| 5| TERMENE DE FINALIZARE A LUCRARILOR DE MONTAJ                              |
|  | - Conform Graficului de lucrari ......................................... |
|  | - Realizat .............................................................. |
|__|___________________________________________________________________________|
| 6| DOCUMENTATIA DE EXECUTIE                                                  |
|  | - ELABORATOR ............................................................ |
|  | - VERIFICATOR ATESTAT ......................... numele si prenumele ..... |
|  |  ........................ nr. ..... serie ............................... |
|__|___________________________________________________________________________|
| 7| EXECUTIA LUCRARILOR DE MONTAJ                                             |
|  | - Evenimente aparute pe parcursul executiei ............................. |
|  |   ....................................................................... |
|  | - Neconformitati si modul de solutionare a acestora ..................... |
|  |   ....................................................................... |
|  | - Procese-verbale la lucrari ascunse si tare determinate ................ |
|  |   ....................................................................... |
|  | - Sanctiuni si penalitati primite ....................................... |
|  |   ....................................................................... |
|__|___________________________________________________________________________|
| 8| EXPERTIZE, dupa caz, pe parcursul executiei ............................. |
|  | ......................................................................... |
|  | Expertiza efectuata de ................... Numele si prenumele .......... |
|  | Certificat de atestare nr. .............. seria ......................... |
|__|___________________________________________________________________________|
| 9| RECEPTIA:                                                                 |
|  | - LA TERMINAREA LUCRARILOR: proces-verbal nr. ........................... |
|  |                             observatii .................................. |
|  | - LA PUNEREA IN FUNCTIUNE:  proces-verbal nr. ........................... |
|  |                             observatii .................................. |
|  | - RECEPTIA FINALA           proces-verbal nr. ........................... |
|  |                             observatii .................................. |
|  | - RECEPTIA DEFINITIVA       proces-verbal nr. ........................... |
|  |                             observatii .................................. |
|__|___________________________________________________________________________|
|10| ALTE EVENIMENTE pe parcursul executarii lucrarilor de montaj ............ |
|  | ......................................................................... |
|__|___________________________________________________________________________|

                                                        SEMNATURA SI PARAFA
                                                     .........................

    ANEXA 6*)
    la regulament

    *) Anexa nr. 6 este reprodusa in facsimil.

    MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

    NUMELE SI PRENUMELE
    expertului tehnic si extrajudiciar ........................ Certificat atestare Nr. ........ Seria ...........
    domeniile ................................................................

                     REGISTRU EVIDENTA EXPERTIZE LUCRARI MONTAJ

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Data|Denumire    |Domeniu dupa|Date ale     |Obiectul     |Raportul de   |
|crt.|    |lucrare     |clasificarea|lucrarii:    |expertizarii |expertiza:    |
|    |    |expertizata:|CAEN        |- proiectant,|- cine a     |- intrebarile |
|    |    |- beneficiar|            |data         |solicitat    |la care s-a   |
|    |    |- nr.       |            |- executant, |expertizarea |raspuns       |
|    |    |contract    |            |data         |- motivul    |- solutiile   |
|    |    |            |            |- comisia de |expertizarii |date de expert|
|    |    |            |            |receptie     |- data       |              |
|    |    |            |            |- valoarea   |finalizarii  |              |
|    |    |            |            |totala a     |expertizarii |              |
|    |    |            |            |lucrarii     |             |              |
|____|____|____________|____________|_____________|_____________|______________|
| 0  | 1  |     2      |     3      |     4       |     5       |     6        |
|____|____|____________|____________|_____________|_____________|______________|
|    |    |            |            |             |             |              |
|____|____|____________|____________|_____________|_____________|______________|
|    |    |            |            |             |             |              |
|____|____|____________|____________|_____________|_____________|______________|
|    |    |            |            |             |             |              |
|____|____|____________|____________|_____________|_____________|______________|
|    |    |            |            |             |             |              |
|____|____|____________|____________|_____________|_____________|______________|

    ANEXA 7*)
    la regulament

    *) Anexa nr. 7 este reprodusa in facsimil.

     MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

    NUMELE SI PRENUMELE
    expertului tehnic si extrajudiciar ........................ Certificat atestare Nr. ........ Seria ...........
    domeniile ................................................................

                               FISA EXPERTIZARE
    privind lucrarile de montaj dotari tehnologice industriale expertizate

 ______________________________________________________________________________
| 1| Denumirea proiectului de montaj ......................................... |
|  | ........................................ Clasificare CAEN nr. ........... |
|__|___________________________________________________________________________|
| 2| EXECUTANT                                                                 |
|__|___________________________________________________________________________|
| 3| BENEFICIAR                                                                |
|__|___________________________________________________________________________|
| 4| Contract EXPERTIZARE nr. ................ din ........................... |
|__|___________________________________________________________________________|
| 5| OBIECTUL EXPERTIZARII ................................................... |
|  | ......................................................................... |
|  | - cine a solicitat expertizarea ......................................... |
|  | - data la care s-a dispus efectuarea acesteia ........................... |
|  | - data intocmirii raportului de expertiza ............................... |
|__|___________________________________________________________________________|
| 6| RAPORTUL DE EXPERTIZA                                                     |
|  | - intrebarile la care expertul trebuie sa raspunda ...................... |
|  | ......................................................................... |
|  | - documentele care au stat la baza expertizarii ......................... |
|  | ......................................................................... |
|  | - scurta descriere a operatiilor de efectuare a expertizei .............. |
|  | ......................................................................... |
|  | ......................................................................... |
|  | ......................................................................... |
|  | ......................................................................... |
|  | - concluzii ............................................................. |
|__|___________________________________________________________________________|
| 7| SOLUTIILE DATE DE EXPERT, pentru care in conditiile legii acesta are      |
|  | responsabilitate: ....................................................... |
|  | ......................................................................... |
|__|___________________________________________________________________________|

                                                        SEMNATURA SI PARAFA
                                                     .........................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 324/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 324 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 49 2017
     We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 49 2017
     We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 551 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 551 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decizia 204 2017
    We Facilitate Bank instruments SBLC for Lease and Purchase. Whether you are a new startup, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project off the ground or business looking for extra capital to expand your operation,our company renders credible and trusted bank guarantee provider who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help you secure and issue sblc and bank guarantee for your trade, projects and investment from top AA rated world Banks like HSBC, Barclays, Dutch Ing Bank, Llyods e.t.c because that is the best and safest strategy for our clients.e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENTS 1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) 2. Currency : USD/EURO 3. Age of Issue: Fresh Cut 4. Term: One year and One day 5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value) 6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2 7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties 8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c 9. Delivery Term: Pre advise MT799 first. Followed By SWIFT MT760 10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103 11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request. Name: Muhammed Emir Harun Contact Mail :info.financewizardltd@gmail.com Skype: info.financewizardltd@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salut, ai vrut să cumperi un bilet pentru maraton? Sau cauți pentru a obține bani pentru a cumpăra biletul? Sau treceți prin anumite stresuri financiare și sunteți în căutarea pentru a ieși din ea, aici este doamna Hope Elinal care vă poate ajuta să depășiți toate stresul și să devină un wiener în viața dumneavoastră.we oferim împrumut cu rata dobânzii de 2% . în cazul în care interesat rapid e-mail la meu acum prin adresa de e-mail: kplenders@outlook.com
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat OUG 15 2017
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu