Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3166 din 18.09.2012

pentru aprobarea Condiţiilor şi procedurilor privind transmiterea fără plată între unităţile din sistemul administraţiei penitenciarelor a produselor obţinute în gospodăriile agrozootehnice
ACT EMIS DE: Ministerul Justitiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 713 din 19 octombrie 2012SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 10 alin (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Condiţiile şi procedurile privind transmiterea fără plată între unităţile din sistemul administraţiei penitenciarelor a produselor obţinute în gospodăriile agrozootehnice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul justiţiei, Mona Maria Pivniceru
ANEXĂCONDIŢII ŞI PROCEDURI privind transmiterea fără plată între unităţile din sistemul administraţiei penitenciarelor a produselor obţinute în gospodăriile agrozootehnice Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Activităţile de producţie ale gospodăriilor agrozootehnice din cadrul unităţilor din sistemul administraţiei penitenciarelor se realizează în concordanţă cu strategia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor privind folosirea judicioasă a resurselor umane şi materiale, inclusiv a forţei de muncă prestate de persoanele private de libertate.(2) Activităţile de producţie ale gospodăriilor agrozootehnice - sectoarele vegetal, zootehnic şi de prelucrare industrială se fundamentează pe baza planurilor de producţie aprobate de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Articolul 2Produsele obţinute în gospodăriile agrozootehnice din cadrul unităţilor din sistemul administraţiei penitenciarelor, care depăşesc nevoile de consum ale acestora, pot fi transferate fără plată către alte unităţi din sistemul administraţiei penitenciarelor. Articolul 3Produsele care fac obiectul transferului fără plată între unităţile din sistemul administraţiei penitenciarelor se folosesc pentru asigurarea hranei persoanelor private de libertate, precum şi pentru furajarea efectivelor de animale. Capitolul IICondiţii privind transferul fără plată al produselor obţinute în gospodăriile agrozootehnice între unităţi din sistemul administraţiei penitenciarelor Articolul 4(1) Cantităţile de produse obţinute în gospodăriile agrozootehnice care depăşesc nevoile de consum ale unei unităţi din sistemul administraţiei penitenciarelor se vor anunţa de către aceasta, printr-o adresă avizată de conducerea unităţii, ca fiind disponibile în vederea efectuării transferului fără plată către alte unităţi penitenciare.(2) Transferul fără plată al produselor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin dispoziţie a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, având în vedere criterii precum: ordinea solicitărilor privind preluarea cantităţilor devenite disponibile, numărul şi structura efectivelor de persoane private de libertate, distanţa dintre unităţile penitenciare între care ar urma să se efectueze transferul fără plată şi altele asemenea. Articolul 5(1) Unitatea din sistemul administraţiei penitenciarelor care preia produsele prin transfer fără plată trebuie să justifice eficienţa economică a transferului, prin întocmirea, anterior efectuării transferului, a unui baze de calcul privind eficienţa economică.(2) Transferul fără plată de produse este eficient din punct de vedere economic în condiţiile în care costul achiziţiei unui produs identic de pe piaţa locală, rezultat din 3 oferte de preţ, este mai mare decât costul produsului obţinut în gospodăriile agrozootehnice şi cel al cheltuielilor de transport până la unitatea din sistemul administraţiei penitenciarelor la care se transferă.(3) Prin produs identic se înţelege produsul care are aceleaşi caracteristici cu cel realizat în fermele agrozootehnice. Caracteristicile vor fi stabilite de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin fişa tehnică a produsului. Articolul 6În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de eficienţă economică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor nu aprobă efectuarea transferului fără plată al produselor către unitatea din sistemul administraţiei penitenciarelor solicitantă. Capitolul IIIProceduri privind transferul fără plată al produselor obţinute în gospodăriile agrozootehnice între unităţi din sistemul administraţiei penitenciare Articolul 7Transferul fără plată între unităţi din sistemul administraţiei penitenciarelor al produselor obţinute în gospodăriile agrozootehnice se realizează prin autofacturare, conform art. 1251 alin. (1) pct. 16 şi art. 128 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care unitatea care transferă produsele este înregistrată ca plătitor de TVA pentru întreaga activitate. Articolul 8Valoarea produselor preluate prin transfer fără plată se include în valoarea financiară a normei de hrană a persoanelor private de libertate din cadrul sistemului administraţiei penitenciarelor, aprobată prin ordin al ministrului justiţiei. Articolul 9(1) Transferul fără plată al produselor obţinute în gospodăriile agrozootehnice se realizează pe baza următoarelor documente:ordinul de distribuţie, întocmit şi aprobat de Direcţia economico-administrativă din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

procesul-verbal de predare-primire cuprinzând produsele care fac obiectul transferului fără plată, avizat de conducătorii unităţilor penitenciare.
(2) Ordinul de distribuţie pentru transferul fără plată de produse cuprinde denumirea produselor, cantitatea, preţul unitar şi anul producţiei acestora.(3) Ordinul de distribuţie şi procesul-verbal de predare-primire pentru transferul de produse se emit în 3 exemplare, astfel:un exemplar pentru unitatea care predă produsele;

un exemplar pentru unitatea care preia produsele;

un exemplar pentru Direcţia economico-administrativă din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.
(4) Formularele-tip pentru ordinul de distribuţie, precum şi pentru procesul-verbal de predare-primire sunt prevăzute în anexa nr. 1, respectiv în anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentele condiţii şi proceduri.
Articolul 10În vederea înregistrării în evidenţa contabilă, unitatea care predă fără plată produse obţinute din producţia proprie întocmeşte şi avizează procesul-verbal de predare-primire şi întocmeşte avizul de însoţire a mărfii, iar unitatea care preia avizează procesul-verbal de predare-primire şi efectuează recepţia produselor primite prin transfer fără plată.
ANEXA Nr. 1la condiţii şi proceduri MINISTERUL JUSTIŢIEI ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR Direcţia economico-administrativă Nr. .......... din ................

Exemplar
Aprob,
Director Direcţia economico-administrativă
........ ................ ................ ........ ...............

ORDIN DE DISTRIBUŢIE Depozitul unităţii: ........ ................ ........... va distribui: ........ ................ ........ ........... prin: ........ ................ ................ ..............

Nr. crt. Denumirea produselor U.M. Cantitatea Preţul unitar Valoarea Anul producţiei
Terminat

Întocmit

Şeful Serviciului logistic,
........ ................ .........

ANEXA Nr. 2la condiţii şi proceduri Avizat Unitatea predătoare Director, ........ ................ ......... Avizat Unitatea primitoare Director, ........ ................ .......... PROCES-VERBAL de predare-primire nr. ...., încheiat astăzi, ........ ........ Se încheie prezentul proces-verbal de predare-primire între ........ ................ ................ ........ ............., reprezentat(ă) de (unitatea predătoare) dl/d-na ..............., director, şi dl/d-na ..............., director economic, în calitate de unitate predătoare, şi ........ ................ ..............., (unitatea primitoare) reprezentat(ă) de dl/d-na ........ ................ ..........., director, dl/d-na ........ ................ .............., director economic, în calitate de unitate primitoare, cu ocazia predării-primirii fără plată a următoarelor produse: Descrierea bunului care face obiectul transferului: . . . Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare originale: unul pentru unitatea predătoare, unul pentru unitatea primitoare şi al treilea exemplar avizat de către părţi va fi transmis de către unitatea predătoare Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Unitatea predătoare Unitatea primitoare


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3166/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3166 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3166/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu