Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3166 din 18.09.2012

pentru aprobarea Condiţiilor şi procedurilor privind transmiterea fără plată între unităţile din sistemul administraţiei penitenciarelor a produselor obţinute în gospodăriile agrozootehnice
ACT EMIS DE: Ministerul Justitiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 713 din 19 octombrie 2012SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 10 alin (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Condiţiile şi procedurile privind transmiterea fără plată între unităţile din sistemul administraţiei penitenciarelor a produselor obţinute în gospodăriile agrozootehnice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul justiţiei, Mona Maria Pivniceru
ANEXĂCONDIŢII ŞI PROCEDURI privind transmiterea fără plată între unităţile din sistemul administraţiei penitenciarelor a produselor obţinute în gospodăriile agrozootehnice Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Activităţile de producţie ale gospodăriilor agrozootehnice din cadrul unităţilor din sistemul administraţiei penitenciarelor se realizează în concordanţă cu strategia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor privind folosirea judicioasă a resurselor umane şi materiale, inclusiv a forţei de muncă prestate de persoanele private de libertate.(2) Activităţile de producţie ale gospodăriilor agrozootehnice - sectoarele vegetal, zootehnic şi de prelucrare industrială se fundamentează pe baza planurilor de producţie aprobate de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Articolul 2Produsele obţinute în gospodăriile agrozootehnice din cadrul unităţilor din sistemul administraţiei penitenciarelor, care depăşesc nevoile de consum ale acestora, pot fi transferate fără plată către alte unităţi din sistemul administraţiei penitenciarelor. Articolul 3Produsele care fac obiectul transferului fără plată între unităţile din sistemul administraţiei penitenciarelor se folosesc pentru asigurarea hranei persoanelor private de libertate, precum şi pentru furajarea efectivelor de animale. Capitolul IICondiţii privind transferul fără plată al produselor obţinute în gospodăriile agrozootehnice între unităţi din sistemul administraţiei penitenciarelor Articolul 4(1) Cantităţile de produse obţinute în gospodăriile agrozootehnice care depăşesc nevoile de consum ale unei unităţi din sistemul administraţiei penitenciarelor se vor anunţa de către aceasta, printr-o adresă avizată de conducerea unităţii, ca fiind disponibile în vederea efectuării transferului fără plată către alte unităţi penitenciare.(2) Transferul fără plată al produselor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin dispoziţie a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, având în vedere criterii precum: ordinea solicitărilor privind preluarea cantităţilor devenite disponibile, numărul şi structura efectivelor de persoane private de libertate, distanţa dintre unităţile penitenciare între care ar urma să se efectueze transferul fără plată şi altele asemenea. Articolul 5(1) Unitatea din sistemul administraţiei penitenciarelor care preia produsele prin transfer fără plată trebuie să justifice eficienţa economică a transferului, prin întocmirea, anterior efectuării transferului, a unui baze de calcul privind eficienţa economică.(2) Transferul fără plată de produse este eficient din punct de vedere economic în condiţiile în care costul achiziţiei unui produs identic de pe piaţa locală, rezultat din 3 oferte de preţ, este mai mare decât costul produsului obţinut în gospodăriile agrozootehnice şi cel al cheltuielilor de transport până la unitatea din sistemul administraţiei penitenciarelor la care se transferă.(3) Prin produs identic se înţelege produsul care are aceleaşi caracteristici cu cel realizat în fermele agrozootehnice. Caracteristicile vor fi stabilite de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin fişa tehnică a produsului. Articolul 6În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de eficienţă economică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor nu aprobă efectuarea transferului fără plată al produselor către unitatea din sistemul administraţiei penitenciarelor solicitantă. Capitolul IIIProceduri privind transferul fără plată al produselor obţinute în gospodăriile agrozootehnice între unităţi din sistemul administraţiei penitenciare Articolul 7Transferul fără plată între unităţi din sistemul administraţiei penitenciarelor al produselor obţinute în gospodăriile agrozootehnice se realizează prin autofacturare, conform art. 1251 alin. (1) pct. 16 şi art. 128 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care unitatea care transferă produsele este înregistrată ca plătitor de TVA pentru întreaga activitate. Articolul 8Valoarea produselor preluate prin transfer fără plată se include în valoarea financiară a normei de hrană a persoanelor private de libertate din cadrul sistemului administraţiei penitenciarelor, aprobată prin ordin al ministrului justiţiei. Articolul 9(1) Transferul fără plată al produselor obţinute în gospodăriile agrozootehnice se realizează pe baza următoarelor documente:ordinul de distribuţie, întocmit şi aprobat de Direcţia economico-administrativă din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

procesul-verbal de predare-primire cuprinzând produsele care fac obiectul transferului fără plată, avizat de conducătorii unităţilor penitenciare.
(2) Ordinul de distribuţie pentru transferul fără plată de produse cuprinde denumirea produselor, cantitatea, preţul unitar şi anul producţiei acestora.(3) Ordinul de distribuţie şi procesul-verbal de predare-primire pentru transferul de produse se emit în 3 exemplare, astfel:un exemplar pentru unitatea care predă produsele;

un exemplar pentru unitatea care preia produsele;

un exemplar pentru Direcţia economico-administrativă din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.
(4) Formularele-tip pentru ordinul de distribuţie, precum şi pentru procesul-verbal de predare-primire sunt prevăzute în anexa nr. 1, respectiv în anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentele condiţii şi proceduri.
Articolul 10În vederea înregistrării în evidenţa contabilă, unitatea care predă fără plată produse obţinute din producţia proprie întocmeşte şi avizează procesul-verbal de predare-primire şi întocmeşte avizul de însoţire a mărfii, iar unitatea care preia avizează procesul-verbal de predare-primire şi efectuează recepţia produselor primite prin transfer fără plată.
ANEXA Nr. 1la condiţii şi proceduri MINISTERUL JUSTIŢIEI ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR Direcţia economico-administrativă Nr. .......... din ................

Exemplar
Aprob,
Director Direcţia economico-administrativă
........ ................ ................ ........ ...............

ORDIN DE DISTRIBUŢIE Depozitul unităţii: ........ ................ ........... va distribui: ........ ................ ........ ........... prin: ........ ................ ................ ..............

Nr. crt. Denumirea produselor U.M. Cantitatea Preţul unitar Valoarea Anul producţiei
Terminat

Întocmit

Şeful Serviciului logistic,
........ ................ .........

ANEXA Nr. 2la condiţii şi proceduri Avizat Unitatea predătoare Director, ........ ................ ......... Avizat Unitatea primitoare Director, ........ ................ .......... PROCES-VERBAL de predare-primire nr. ...., încheiat astăzi, ........ ........ Se încheie prezentul proces-verbal de predare-primire între ........ ................ ................ ........ ............., reprezentat(ă) de (unitatea predătoare) dl/d-na ..............., director, şi dl/d-na ..............., director economic, în calitate de unitate predătoare, şi ........ ................ ..............., (unitatea primitoare) reprezentat(ă) de dl/d-na ........ ................ ..........., director, dl/d-na ........ ................ .............., director economic, în calitate de unitate primitoare, cu ocazia predării-primirii fără plată a următoarelor produse: Descrierea bunului care face obiectul transferului: . . . Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare originale: unul pentru unitatea predătoare, unul pentru unitatea primitoare şi al treilea exemplar avizat de către părţi va fi transmis de către unitatea predătoare Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Unitatea predătoare Unitatea primitoare


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3166/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3166 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3166/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu