E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 292 din 27 septembrie 2001

pentru aprobarea Procedurilor privind implementarea, monitorizarea si evaluarea unor programe de dezvoltare*)

ACT EMIS DE: MINISTERUL DEZVOLTARII SI PROGNOZEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 633 bis  din  9 octombrie 2001


SmartCity3


    *) Ordinul nr. 292/2001 a fost publicat si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 9 octombrie 2001 si este reprodus si in acest numar bis.

    Ministrul dezvoltarii si prognozei,
    in temeiul prevederilor:
    - anexelor nr. 3 - 8 la Hotararea Guvernului nr. 759/2001 privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente programelor care se experimenteaza si se finanteaza din bugetul Ministerului Dezvoltarii si Prognozei in anul 2001;
    - art. 6 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 16/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii si Prognozei, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 340/2001;
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    (1) Se aproba Procedurile privind implementarea, monitorizarea si evaluarea programelor:
    A) "Dezvoltarea regiunii Nord-Est";
    B) "Dezvoltarea judetului Hunedoara";
    C) "Dezvoltarea judetului Alba";
    D) "Dezvoltarea judetului Tulcea";
    E) "Dezvoltarea judetului Giurgiu";
    F) "Dezvoltarea judetului Caras-Severin".
   (2) Procedurile mentionate la alin. (1) sunt prevazute in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 2
    Procedurile mentionate la art. 1 alin. (1) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Directia zone asistate din cadrul Ministerului Dezvoltarii si Prognozei va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                     Ministrul dezvoltarii si prognozei,
                        Gheorghe Romeo Leonard Cazan

    ANEXA 1

    Proceduri privind implementarea, monitorizarea si evaluarea Programelor:
    A) - "Dezvoltarea regiunii NORD-EST"
    B) - "Dezvoltarea judetului HUNEDOARA"
    C) - "Dezvoltarea judetului ALBA"
    D) - "Dezvoltarea judetului TULCEA"
    E) - "Dezvoltarea judetului GIURGIU"
    F) - "Dezvoltarea judetului CARAS-SEVERIN"

    CUPRINS                                                               Nr.
                                                                          pag.:
_______________________________________________________________________________
    1 Importanta programelor ...........................................    3
    2 Obiectivele programelor ..........................................    3
    3 Cadrul institutional al programelor ..............................    4
    4 Informatii privind ajutorul financiar nerambursabil care se acorda
      in cadrul programelor ............................................    5
    5 Solicitantii .....................................................    5
    6 Promovarea programelor ...........................................    6
    7 Distribuirea Formularului "Ghidul solicitantului" ................    6
    8 Completarea Formularului "Cerere de finantare" ...................    6
    9 Depunerea Formularului "Cerere de finantare" .....................    6
        9.1 Participarea ...............................................    6
        9.2 Procedura de depunere ......................................    6
        9.3 Conditii de depunere aplicabile solicitantilor .............    6
        9.4 Documentele necesare la depunere ...........................    7
        9.5 Interventiile si reprezentarile ............................    7
    10 Sesiunea de deschidere ..........................................    7
    11 Sesiunea de evaluare ............................................    7
    12 Comisia de evaluare .............................................    7
    13 Verificarea eligibilitatii ......................................    8
    14 Evaluarea si selectia proiectelor ...............................    8
    15 Verificarea informatiilor furnizate de solicitanti ..............    8
    16 Evaluarea ex-ante ...............................................    8
    17 Aprobarea proiectelor ...........................................    9
    18 Conditii de incheiere a contractelor ............................    9
        18.1 Contractul de finantare a proiectului .....................    9
        18.2 Asistenta tehnica pentru implementarea programelor ........    9
    19 Achizitionarea ..................................................    9
    20 Monitorizarea ...................................................   10
    21 Raportarea ......................................................   10
        21.1. Raportari efectuate de catre Beneficiar ..................   10
        21.2. Raportari efectuate de catre Agentia pentru Dezvoltare
              Regionala ................................................   10
        21.3. Raportari efectuate de catre Ministerul Dezvoltarii si
              Prognozei ................................................   10
    22 Controlul .......................................................   10
    23 Publicitatea Ex-Post ............................................   11
    24 Evaluarea Ex-Post ...............................................   11
    25 Dispozitii finale ...............................................   11

    ANEXE
    Anexa 1 - Bugetul programului ......................................   11
    Anexa 2 - Termeni de referinta pentru MDP si ARD ...................   13
    Anexa 3 - Lista activitatilor conform clasificarii din economia
              nationala - CAEN .........................................   13
    Anexa 4 - Ghidul solicitantului ....................................   14
    Anexa 5 - Cerere de Finantare ......................................   21
    Anexa 6 - Plan de afaceri ..........................................   24
    Anexa 7 - Tabel inregistrare Cereri de finantare (model) ...........   27
    Anexa 8 - Lista lunga de proiecte (model) ..........................   27
    Anexa 9 - Fisa proiectului (model) .................................   28
    Anexa 10 - Declaratie de impartialitate si de confidentialitate
               (model) .................................................   30
    Anexa 11 - Termeni de referinta pentru membrii comisiei de evaluare    30
    Anexa 12 - Criterii de eligibilitate si de selectie ...............    30
    Anexa 13 - Notificare respingere [modelele a), b) si c)] ..........    31
    Anexa 14 - Foaie individuala de evaluare (model) ..................    33
    Anexa 15 - Centralizator punctaj proiecte (model) .................    33
    Anexa 16 - Fisa de control pentru evaluare ........................    34
    Anexa 17 - Contract de finantare a proiectului (CF) ...............    34
    Anexa 18 - Contract de prestari servicii (CPS) ....................    46
    Anexa 19 - Anuntul de invitare ....................................    60
    Anexa 20 - Raport de verificare ...................................    62
    Anexa 21 - Schema logica a implementarii Programului ..............    63

    1. IMPORTANTA PROGRAMELOR

    Efectele politicilor de restructurare economica, atat cele pozitive, cat si cele negative, nu s-au resimtit uniform pe teritoriul Romaniei, in unele judete accentuandu-se dezechilibrele economico-sociale.
    In aceasta situatie se afla judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui care constituie Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, precum si judetele Hunedoara, Alba, Tulcea, Giurgiu si Caras-Severin.
    Aceste judete se caracterizeaza prin existenta, cu preponderenta, a sectorului agricol, la care se evidentiaza o excesiva faramitare a terenurilor, dotari tehnice precare ale producatorilor, precum si lipsa unui management performant si a capitalului necesar pentru restructurare si modernizare. Pe de alta parte, sectorul industrial al judetelor se afla intr-un pronuntat declin, ceea ce a condus la pierderea personalului calificat, deteriorarea echipamentelor si utilitatilor.
    Programele "Dezvoltarea regiunii Nord-Est", "Dezvoltarea judetului Hunedoara", "Dezvoltarea judetului Alba", "Dezvoltarea judetului Tulcea", "Dezvoltarea judetului Giurgiu" si "Dezvoltarea judetului Caras-Severin" (denumite in continuare Programe), care se experimenteaza de Ministerul Dezvoltarii si Prognozei in anul 2001, ale caror structura, indicatori si fonduri au fost aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 759/2001 - Anexele nr. 3, 4, 5, 6, 7 si 8, au fost autorizate de catre Consiliul Concurentei prin Deciziile nr. 271, 277, 279, 282, 272 si 274 din 29.06.2001, reprezinta instrumentele implementarii politicii guvernamentale in domeniul dezvoltarii regionale, avand ca directie prioritara crearea de conditii pentru a raspunde necesitatii unor masuri active si alternative de sustinere a dezvoltarii economice la nivel comunitar si regional care sa asigure atenuarea efectelor sociale negative ale procesului de restructurare economica.
    Programele acopera o zona geografica intinsa, un spectru larg de obiective si activitati si se adreseaza societatilor comerciale cu capital privat, integral romanesc.
    Sumele disponibile pentru aceste programe sunt de:
    - 300,125 miliarde lei, din care 285 miliarde lei reprezentand ajutoare financiare nerambursabile pentru beneficiari. (Anexa 1 - Bugetul programului) pentru Programul "Dezvoltarea regiunii Nord-Est";
    - 150,163 miliarde lei, din care 142,50 miliarde lei reprezentand ajutoare financiare nerambursabile pentru beneficiari. (Anexa 1 - Bugetul programului) pentru Programul "Dezvoltarea judetului Hunedoara";
    - 100 miliarde lei, din care 95 miliarde lei reprezentand ajutoare financiare nerambursabile pentru beneficiari. (Anexa 1 - Bugetul programului) pentru fiecare din Programele "Dezvoltarea judetului Alba"/"Dezvoltarea judetului Tulcea"/"Dezvoltarea judetului Giurgiu";
    - 100 miliarde lei, din care 96 miliarde lei reprezentand ajutoare financiare nerambursabile pentru beneficiari. (Anexa 1 - Bugetul programului) pentru fiecare din Programele / "Dezvoltarea judetului Caras-Severin".

    2. OBIECTIVELE PROGRAMELOR

    Programele pentru dezvoltarea Regiunii Nord-Est, precum si a judetelor Hunedoara, Alba, Tulcea, Giurgiu, Caras-Severin reprezinta instrumente de sprijinire a dezvoltarii acestora, complementare altor programe finantate de Guvernul Romaniei, Comisia Europeana, Banca Mondiala.
    In contextul prioritatilor stabilite prin Planul National de Dezvoltare al Romaniei pentru perioada 2000 - 2006, prin aceste Programe, Ministerul Dezvoltarii si Prognozei urmareste identificarea si dezvoltarea unor activitati economice si implicit crearea de noi locuri de munca. Aceasta se va realiza prin selectarea unui portofoliu de proiecte pe baze competitive a caror implementare va contribui la cresterea economica a Regiunii de dezvoltare Nord-Est, precum si a judetelor Hunedoara, Alba, Tulcea, Giurgiu, Caras-Severin.
    Programele vizeaza atingerea urmatoarelor obiective:
    A) - Regiunea de dezvoltare Nord-Est
    - accelerarea dezvoltarii economice prin marirea fluxului de capital investitional in zonele cu probleme socio-economice;
    - crearea de bunuri si servicii de calitate superioara si cu valoare adaugata ridicata, competitive pe pietele externe;
    - crearea de noi locuri de munca si de noi profesii in concordanta cu evolutiile de pe pietele autohtone si internationale;
    - sprijinirea dezvoltarii societatilor comerciale cu capital privat, integral romanesc.
    - cresterea rolului sectorului privat in economie prin:
        - sporirea accesului intreprinderilor private la servicii financiare;
        - cresterea indicilor de utilizare a resurselor;
        - cresterea veniturilor fiscale la bugetul de stat;
        - realizarea unui excedent al balantei comerciale;
        - facilitarea accesului in Uniunea Europeana prin cresterea capacitatii economiei de a face fata concurentei. Obiective indirecte:
        - eficientizarea utilizarii materiilor prime produse in Romania;
        - cresterea utilizarii infrastructurii de baza - transporturi, telecomunicatii si informatii, energie, sanatate;

    B) - Judetul Hunedoara
    La elaborarea Programului s-au avut in vedere urmatoarele aspecte esentiale:
    - schimbarile socio-economice in sectorul industrial, declinul zonelor miniere si existenta zonelor urbane in dificultate din Judetul Hunedoara, au condus la reducerea semnificativa a locurilor de munca, degradarea continua a conditiilor de viata si a cadrului natural;
    - ajutoarele de urgenta acordate familiilor din judet au rezolvat doar probleme materiale de moment si nu au condus la crearea de locuri de munca si la dezvoltare durabila;
    - necesitatea consolidarii economiei prin atragerea capitalului autohton si stimularea procesului investitional cu ajutorul resurselor bugetare de stat;
    - prevenirea aparitiei unor noi dezechilibre economico-sociale si atenuarea celor existente;
    - necesitatea reducerii disparitatilor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni si judete.
    In cadrul judetului Hunedoara, Programul vizeaza atingerea urmatoarelor obiective:
    - diversificarea activitatilor economice si diminuarea caracterului monoindustrial al unor arii din cadrul judetului;
    - cresterea volumului investitiilor private;
    - crearea de bunuri si servicii de calitate superioara si cu valoare adaugata ridicata, competitive pe pietele externe;
    - crearea de noi locuri de munca si de noi profesii in concordanta cu evolutiile de pe pietele autohtone si internationale;
    - sprijinirea societatilor comerciale cu capital privat, integral romanesc.

    C) - Judetul Alba
    In cadrul judetului Alba, Programul vizeaza atingerea urmatoarelor obiective:
    - dezvoltarea activitatilor economice;
    - cresterea volumului investitiilor private;
    - crearea de bunuri si servicii de calitate superioara si cu valoare adaugata ridicata, competitive pe pietele externe;
    - crearea de noi locuri de munca si de noi profesii in concordanta cu evolutiile de pe pietele autohtone si internationale;
    - sprijinirea dezvoltarii societatilor comerciale cu capital privat, integral romanesc.

    D) - Judetul Tulcea
    In cadrul judetului Tulcea, Programul vizeaza atingerea urmatoarelor obiective:
    - diversificarea si dezvoltarea activitatilor economice;
    - infiintarea de noi structuri turistice si modernizarea celor existente;
    - facilitarea accesului in zonele turistice;
    - cresterea volumului investitiilor private;
    - crearea de bunuri si servicii de calitate superioara si cu valoare adaugata ridicata, competitive pe pietele externe;
    - crearea de noi locuri de munca si de noi profesii in concordanta cu evolutiile de pe pietele autohtone si internationale;
    - sprijinirea dezvoltarii societatilor comerciale cu capital privat, integral romanesc.

    E) - Judetul Giurgiu
    In cadrul judetului Giurgiu, Programul vizeaza atingerea urmatoarelor obiective:
    - dezvoltarea activitatilor economice;
    - cresterea volumului investitiilor private;
    - crearea de bunuri si servicii de calitate superioara si cu valoare adaugata ridicata, competitive pe pietele externe;
    - crearea de noi locuri de munca si de noi profesii in concordanta cu evolutiile de pe pietele autohtone si internationale;
    - sprijinirea dezvoltarii societatilor comerciale cu capital privat, integral romanesc.

    F) - Judetul Caras-Severin
    In cadrul judetului Caras-Severin, Programul vizeaza atingerea urmatoarelor obiective:
    - diversificarea activitatilor economice si diminuarea dependentei economice a judetului de industria miniera si de cea metalurgica;
    - cresterea volumului investitiilor private;
    - infiintarea de noi structuri turistice si modernizarea celor existente;
    - crearea de bunuri si servicii de calitate superioara si cu valoare adaugata ridicata, competitive pe pietele externe;
    - crearea de noi locuri de munca si de noi profesii in concordanta cu evolutiile de pe pietele autohtone si internationale;
    - sprijinirea dezvoltarii societatilor comerciale cu capital privat, integral romanesc.
    In vederea realizarii acestor obiective, Programele prezinta numeroase avantaje: raspund necesitatilor agentilor economici, privind resursele financiare; rezultatele vor fi vizibile pe termen scurt; implementarea este transparenta si se realizeaza pe baza procedurilor prestabilite, publicate in Monitorul Oficial.

    3. CADRUL INSTITUTIONAL AL PROGRAMELOR
    In sensul prezentelor Proceduri prin sintagma "Agentia pentru Dezvoltare Regionala" se intelege:
    - "Agentia pentru Dezvoltare Regionala NORD-EST" pentru Programul "Dezvoltarea regiunii Nord-Est";
    - "Agentia pentru Dezvoltare Regionala V VEST ROMANIA" pentru Programul "Dezvoltarea judetului Hunedoara" si respectiv Programul "Dezvoltarea judetului Caras-Severin";
    - "Agentia pentru Dezvoltare Regionala 7 CENTRU" pentru Programul "Dezvoltarea judetului Alba"
    - "Agentia pentru Dezvoltare Regionala 2 SUD-EST" pentru Programul "Dezvoltarea judetului Tulcea"
    - "Agentia pentru Dezvoltare Regionala 3 SUD-MUNTENIA" pentru Programul "Dezvoltarea judetului Giurgiu".
    Dezvoltarea Regiunii Nord-Est si a judetelor Hunedoara, Alba, Tulcea, Giurgiu, Caras-Severin reprezinta programe de sprijinire a judetelor cu o situatie deosebit de grea, care reprezinta o actiune esentiala in cadrul coordonatelor politicii bugetare. Implementarea Programelor se realizeaza de catre Ministerul Dezvoltarii si Prognozei - in calitate de autoritate de management, cu sprijinul Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala - in calitate de autoritate de implementare la nivel regional (Anexa 2 - Termeni de referinta pentru Ministerul Dezvoltarii si Prognozei si Agentia pentru Dezvoltare Regionala).
    Ministerul Dezvoltarii si Prognozei va incheia, conform Art. 12 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului Nr. 60/2001 privind achizitiile publice, Contract de Prestari Servicii prin negociere cu o singura sursa, cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala, avand in vedere competenta tehnica a acestei agentii, precum si incadrarea sa ca structura teritoriala pentru dezvoltare regionala, in conformitate cu prevederile Capitolului III din Legea Nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala.
    UNITATEA DE MANAGEMENT A PROGRAMULUI (UMP)
    In cadrul Ministerului Dezvoltarii si Prognozei - Directia Zone Asistate se va infiinta Unitatea de management a Programului (UMP). Structura organizatorica, numarul de persoane, atributiile si responsabilitatile vor fi stabilite prin ordin al ministrului.
    UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI (UIP)
    In cadrul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala va fi infiintata Unitatea de implementare a Programului (UIP), cu o structura adecvata care sa poata realiza Programele conform termenilor de referinta stabiliti de Ministerul Dezvoltarii si Prognozei.
    UIP va desfasura activitatea de management financiar, monitorizare si asistare a beneficiarilor privind modul de indeplinire a obligatiilor acestora prevazute in contractele de finantare.
    In cazul in care UIP nu isi indeplineste obligatiile ce-i revin, Ministerul Dezvoltarii si Prognozei va rezilia contractul si va selecta prin licitatie o persoana juridica care sa asigure pe baze contractuale implementarea Programelor la nivel regional. Pe perioada de desfasurare a acestei licitatii Ministerul Dezvoltarii si Prognozei va prelua integral atributiile de implementare a Programului.

    4. INFORMATII PRIVIND AJUTORUL FINANCIAR NERAMBURSABIL CARE SE ACORDA IN CADRUL PROGRAMELOR

    Proiectele propuse spre finantare trebuie sa se inscrie in obiectivele Programelor.
    Schemele de ajutor financiar nerambursabil au valori cuprinse intre 0,5 miliarde lei si 5 miliarde lei vor sprijini propuneri de proiecte si care se vor derula pana la 31 august 2003. Propunerile trebuie sa includa o contributie financiara de la beneficiari de minim 50% din costul masinilor, utilajelor, instalatiilor si echipamentelor solicitate prin proiect, pentru a putea fi acceptate la finantare. Nu exista limite maxime privind costul total al proiectului. Indiferent de costul total al proiectului solicitarea de ajutor financiar nerambursabil trebuie sa respecte valoarea minima si maxima prevazuta.
    Ajutorul financiar nerambursabil se limiteaza exclusiv la achizitionarea de masini, utilaje, instalatii sau echipamente, cu exceptia autovehiculelor. Nu fac obiectul Programelor finantarea inchirierii sau a achizitionarii in leasing a acestor bunuri.
    Proiectele finantate sau in curs de finantare de la bugetul de stat sau din fonduri ale Comisiei Europene sunt neeligibile pentru finantare in cadrul prezentelor programe.
    Incheierea contractelor de finantare se realizeaza in urma evaluarii si selectiei proiectelor, efectuate de catre o comisie de evaluare.

    5. SOLICITANTII

    Programele se adreseaza tuturor societatilor comerciale cu capital privat, integral romanesc care doresc sa demareze sau sa dezvolte o activitate economica in Regiunea de dezvoltare Nord-Est sau, dupa caz, in judetul Hunedoara/Alba/Tulcea/Giurgiu/Caras-Severin (pot participa la aceasta licitatie societati comerciale care isi au sediul principal in afara Regiunii de dezvoltare Nord-Est sau judetului mentionat, cu conditia sa faca dovada ca si-au deschis cel putin o filiala in regiunea sau, dupa caz, in judetul respectiv, pana la data incheierii contractului de finantare cu ADR).
    Activitatea economica realizata in urma finalizarii investitiei descrise in proiect trebuie sa se incadreze in lista activitatilor clasificate conform CAEN, prevazute in Anexa 3 - Lista activitatilor conform clasificarii din economia nationala - CAEN, pentru care se pot solicita ajutoare financiare nerambursabile.
    Potentialii solicitanti nu sunt in drept sa participe la licitatia deschisa sau sa primeasca finantare nerambursabila daca:
    - Sunt in stare de faliment sau pe cale de lichidare, au afacerile administrate de catre tribunal, au inceput proceduri de aranjamente cu creditorii, au activitatea suspendata sau sunt in orice situatie analoga provenind dintr-o procedura similara prevazuta in legislatia si reglementarile in vigoare;
    - Reprezentantii societatilor comerciale solicitante au suferit condamnari definitive datorate unei conduite profesionale impotriva legii;
    - Inregistreaza pierderi sau datorii restante, la sfarsitul celei mai recente perioade de raportare (31 decembrie 2000 si 30 iunie 2001) [se accepta pierderi in anul de infiintare datorate cheltuielilor de demarare a activitatii];
    - Nu si-au indeplinit obligatiile de plata a contributiilor la asigurari sociale, conform prevederilor legale;
    - Nu si-au indeplinit obligatiile de plata a taxelor si impozitelor conform prevederilor legale;
    - Sunt vinovati de furnizarea eronata a informatiilor cerute de catre alte Autoritati Contractante in cadrul altor programe (ca o conditie de participare la o Licitatie Deschisa sau printr-un contract);
    - Sunt declarati a fi intr-o situatie grava de incalcare contractuala pentru neindeplinirea obligatiilor provenind dintr-un alt contract incheiat cu o Autoritate Contractanta sau un alt contract finantat din fondurile Comisiei Europene si/sau bugetul Romaniei;
    - Au incercat sa obtina informatii confidentiale sau sa influenteze comisia de evaluare in timpul procesului de evaluare a proiectelor in cadrul Licitatiilor prezente sau anterioare.

    6. PROMOVAREA PROGRAMELOR

    Pentru a permite informarea clara si unitara a potentialilor solicitanti va fi sustinuta o campanie publicitara la nivel national, regional si local, de catre Ministerul Dezvoltarii si Prognozei, impreuna cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala.
    Ministerul Dezvoltarii si Prognozei va realiza si publica in cotidiene cu acoperire nationala anuntul pentru lansarea publica a cererii de oferta pentru proiecte in cadrul Programelor. De asemenea anuntul va fi facut public prin site-ul Ministerului Dezvoltarii si Prognozei (www.mdp.ro).
    Agentia pentru Dezvoltare Regionala are ca atributii editarea unui pliant de prezentare, a Ghidului solicitantului precum si a anexelor acestuia. Totodata, Agentia pentru Dezvoltare Regionala va publica in cotidienele/publicatiile locale anuntul pentru lansarea publica a cererii de oferta pentru proiecte in cadrul Programelor si va organiza seminarii si sesiuni de informare cu aceasta tematica in principalele centre din judet/judete.
    Activitatile de promovare vor fi organizate si se vor desfasura in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind achizitiile publice.
    Pentru sustinerea campaniei de promovare a Programelor, Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala li se vor aloca din bugetele prevazute, in cadrul programelor, pentru asistenta tehnica de implementare, un buget maxim ce va fi folosit numai in acest scop. Valoarea bugetului alocat pentru promovare, precum si modul de utilizare a acestuia se va stabili prin contractul ce se va incheia intre Ministerul Dezvoltarii si Prognozei si Agentia pentru Dezvoltare Regionala.

    7. DISTRIBUIREA "GHIDULUI SOLICITANTULUI"

    Ministerul Dezvoltarii si Prognozei va elabora un prospect: "Ghidul solicitantului" (Anexa 4 - Ghidul solicitantului), care contine anexat formularul "Cerere de finantare" (Anexa 5 - Cerere de finantare), modelul unui "Plan de afaceri" (Anexa 6 - Plan de afaceri) si "Lista activitatilor conform clasificarii din economia nationala - CAEN" (Anexa 3 - Lista activitatilor conform clasificarii din economia nationala - CAEN, pentru care se pot solicita ajutoare financiare nerambursabile).
    "Ghidul solicitantului" se tipareste si se distribuie gratuit celor interesati, la cerere, de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala, pe suport de hartie, prin e-mail sau pe suport magnetic.

    8. COMPLETAREA FORMULARULUI "CERERE DE FINANTARE"

    Instructiunile de completare a "Cererii de finantare" sunt detaliate in Anexa 4 - Ghidul solicitantului.
    Pentru completarea Cererii de Finantare, Agentia pentru Dezvoltare Regionala va furniza toate informatiile cerute de catre potentialii solicitanti, in mod gratuit. In scopul asigurarii unor sanse egale tuturor solicitantilor, se va asigura confidentialitatea datelor si informatiilor obtinute de la agentii economici si nu se va face nici o apreciere cu privire la sansele de finantare a diverselor proiecte.
    Salariatii Agentiei pentru Dezvoltare Regionala nu vor completa Cereri de finantare sau realiza Planuri de afaceri.

    9. DEPUNEREA FORMULARULUI "CERERE DE FINANTARE"

    9.1 Participarea
    Programele se adreseaza societatilor comerciale cu capital privat, integral romanesc care doresc sa demareze sau sa dezvolte o activitate economica in Regiunea de dezvoltare Nord-Est sau, dupa caz, in judetele Hunedoara, Alba, Tulcea, Giurgiu si Caras-Severin.
    In cadrul fiecarui Program o societate comerciala poate depune un singur proiect.
    Solicitantul poate propune orice tip de proiect care corespunde criteriilor de eligibilitate.

    9.2 Procedura de depunere
    Cererile de finantare vor fi depuse la sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala pana la data de 10 noiembrie 2001, ora 16.00. Orice cerere primita dupa acest termen limita va fi respinsa in mod automat si nu va fi deschisa chiar daca stampila postei indica o data anterioara datei limita.
    Agentia pentru Dezvoltare Regionala trebuie sa primeasca toate Cererile de finantare depuse inaintea termenului limita. Fiecare Cerere de finantare va primi un numar de inregistrare, dintr-un registru special pentru fiecare Program, stabilit de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala. (Anexa 7 - Tabel inregistrare)
    Conditiile pentru depunerea proiectelor de catre solicitanti vor fi prevazute in Ghidul solicitantului (Anexa 4 - Ghidul solicitantului).
    Cererile de finantare trebuie sa fie pastrate in spatii sau dulapuri asigurate si nu trebuie sa fie deschise inaintea sesiunii de deschidere.

    9.3 Conditii de depunere aplicabile solicitantilor
    Pentru a fi acceptata, cererea de finantare trebuie sa respecte urmatoarele conditii:
    - sa fie prezentata in limba romana, pe suport de hartie.
    - sa fie transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmarea primirii, sau sa fie depusa la sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala.
    - sa fie depusa intr-un exemplar original si doua copii, in pachet sigilat, cu urmatoarele mentiuni:
        - adresa Agentiei pentru Dezvoltare Regionala;
        - precizarea "Licitatie deschisa de proiecte pentru Programul <Denumire>" (Se va completa cu denumirea Programului pentru care se depune proiectul);
        - titlul proiectului;
        - fiecare exemplar va purta mentiunea "ORIGINAL" sau, dupa caz, "COPIA 1", "COPIA 2";
        - numele si adresa solicitantului/responsabilului de proiect;
        - precizarea "A nu se deschide inainte de sesiunea de evaluare."
    - termenul limita de depunere este 10 noiembrie 2001, ora 16.00.

    9.4 Documentele necesare la depunere
        - Cererea de finantare
        - Anexele la Cererea de finantare mentionate in Ghidul solicitantului.

    9.5 Interventiile si reprezentarile
    - In timpul procesului de evaluare, interventiile sau reprezentarile in numele societatilor comerciale care au cerut ajutor financiar nerambursabil prin Programe nu sunt permise.
    - Orice interventie genereaza respingerea cererii.

    10. SESIUNEA DE DESCHIDERE

    Dupa expirarea termenului limita, Agentia pentru Dezvoltare Regionala va completa Lista lunga a proiectelor propuse pentru licitatie (Anexa 8 - Lista lunga).
    Cu cel putin 5 zile inainte de sedinta oficiala numita "Sesiunea de deschidere" Agentia pentru Dezvoltare Regionala trebuie sa convoace Comisia de evaluare.
    In aceasta sesiune va avea loc deschiderea pachetelor sigilate continand Cererile de finantare, precum si verificarea conformitatii proiectului (verificarea existentei tuturor documentelor solicitate pentru licitatie).
    Verificarea conformitatii este efectuata de catre Comisia de evaluare.
    Cererile de finantare care nu sunt insotite de toate documentele solicitate, care nu sunt semnate si nu sunt stampilate sunt respinse. Aceste cereri, care nu corespund din punct de vedere al conformitatii, se vor include in Lista proiectelor respinse dupa verificarea conformitatii.
    Fiecarei cereri i se va atasa o Fisa a proiectului (Anexa 9 - Fisa proiectului), care va fi completata de catre secretarul Comisiei incepand cu aceasta sesiune si un Numar de cod, care va coincide cu numarul de inregistrare (data depunerii nu este inclusa).
    Toate Cererile de finantare care au corespuns cerintelor de conformitate se vor lua in considerare pentru "Sesiunea de evaluare". Pe Fisa proiectului se vor completa toate informatiile rezultate in urma procesului de evaluare. Fisa proiectului va reprezenta in fapt oglinda procesului de evaluare.

    11. SESIUNEA DE EVALUARE

    Pentru acordarea ajutoarelor financiare nerambursabile trebuie respectate urmatoarele principii:
    - proiectele trebuie evaluate si selectate in mod colectiv de catre Comisia de evaluare;
    - fiecare membru al Comisiei actioneaza independent la nivelul capacitatii de consultanta;
    - sedintele Comisiei de evaluare se vor consemna in Procese-verbale, care vor fi semnate de catre toti membrii acesteia;
    - membrii Comisiei de evaluare trebuie sa dea o declaratie, pe propria raspundere, din care sa rezulte ca nu au nici un fel de implicare in realizarea proiectelor depuse si ca nu vor realiza nici un fel de beneficiu din acordarea ajutoarelor financiare nerambursabile prevazute in Programe (Anexa 10 - Declaratie);
    - membrii Comisiei de evaluare trebuie sa respecte termenii de referinta impusi (Anexa 11 - Termeni de referinta pentru membrii comisiei de evaluare).

    12. COMISIA DE EVALUARE

    Agentia pentru Dezvoltare Regionala are responsabilitatea de evaluare si selectie a proiectelor si, in acest scop, va stabili componenta Comisiei de evaluare si va asigura spatiul necesar derularii activitatii de evaluare.
    Trebuie avut in vedere faptul ca este necesara nominalizarea a cel putin doua rezerve, pentru cazurile in care se identifica un conflict de interese sau apar evenimente neprevazute.
    Secretariatul si presedintia Comisiei vor fi asigurate de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala.
    Comisia va fi formata din sapte membri cu drept de punctare, astfel:
    - trei reprezentanti ai Agentiei pentru Dezvoltare Regionala;
    - doi reprezentanti ai Ministerului Dezvoltarii si Prognozei;
    - un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice de la nivelul municipiului, unde va avea loc sesiunea de evaluare si selectie a proiectelor;
    - un reprezentant al mediului economic privat (banci, firme de consultanta), semnificativ la nivelul Regiunii de dezvoltare/judetului.
    si doi fara drept de punctare din partea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala - Presedintele si Secretarul Comisiei de evaluare.
    Secretarul va asigura redactarea Raportului de evaluare si a Proceselor-verbale ale sedintelor Comisiei de evaluare.
    Presedintele si Secretarul Comisiei de evaluare nu se implica in procesul de analiza si evaluare a proiectelor. Membrii Comisiei trebuie alesi dintre specialistii cu experienta in analiza planurilor de afaceri, a investitiilor si a documentelor financiar-contabile.
    Comisia de evaluare se numeste prin ordin/decizie a directorului ADR.
    In cadrul primei sedinte, Sedinta de clarificari, Comisia de evaluare:
    - va conveni regulile si programul de desfasurare a sedintelor Comisiei in procesul de evaluare;
    - va definitiva lista de criterii de eligibilitate si de selectie;
    - va stabili punctajul ce se poate acorda pentru fiecare criteriu de selectie, precum si modul de punctare in cadrul fiecarui criteriu de selectie.
    Inainte de Sesiunea de deschidere toti membrii Comisiei de evaluare trebuie sa semneze Declaratia de confidentialitate si impartialitate (Anexa 10 - Declaratie de confidentialitate si impartialitate).
    Orice membru al Comisiei de evaluare implicat intr-un conflict de interese va fi recuzat si exclus din Comisie.
    MDP in calitate de autoritate contractanta poate dispune remunerarea membrilor comisiei de evaluare pentru activitatile prestate, in conformitate cu prevederile art. 54 din O.U.G. nr. 60/2001 privind achizitiile publice.

    13. VERIFICAREA ELIGIBILITATII

    Verificarea vizeaza criteriile de eligibilitate prezentate in Anexa 12. Se va utiliza Fisa proiectului - Capitolul II (Anexa 9).
    Comisia de evaluare va respinge proiectele care nu indeplinesc unul dintre criteriile de eligibilitate mai sus mentionate. Aceste proiecte care nu indeplinesc criteriile de eligibilitate, se vor include in Lista proiectelor respinse dupa verificarea eligibilitatii.
    Solicitantii care au fost respinsi vor fi anuntati in scris de catre secretarul Comisiei (Anexa 13 - Notificare respingere).
    Proiectele care indeplinesc toate criteriile de eligibilitate vor fi acceptate pentru procesul de evaluare si selectie.

    14. EVALUAREA SI SELECTIA PROIECTELOR

    Evaluarea si selectia proiectelor este realizata pe baza criteriilor de evaluare si selectie (Anexa 12 - Criterii de eligibilitate). Punctajul final pentru fiecare criteriu se noteaza pe Fisa proiectului, Capitolul III (Anexa 9).
    Detalierea criteriilor si nivelurile de acordare a punctajului pentru fiecare criteriu - in functie de relevanta criteriilor in totalul evaluarii - va fi stabilita de Comisia de evaluare in cadrul Sedintei de clarificari. Acest document va fi semnat de Presedintele Comisiei de evaluare.
    Totalul maxim al punctajului pentru un proiect este de 100 puncte.
    Fiecare membru al Comisiei de evaluare trebuie sa evalueze toate proiectele si trebuie sa acorde cate un punctaj pentru fiecare criteriu si apoi sa acorde un punctaj total pentru fiecare proiect. Punctajului total este calculat prin adunarea punctajelor tuturor criteriilor aferente proiectului respectiv.
    Punctajului final al fiecarui proiect este calculat prin medie aritmetica, cu 3 zecimale, a punctajelor totale date de catre fiecare membru al Comisiei de evaluare.
    Punctajele acordate, in urma procesului de evaluare, de fiecare membru al Comisiei de evaluare, sunt notificate in Formularul de evaluare (Anexa 14 - Foaie individuala de evaluare). Aceste formulare se semneaza de catre toti membrii Comisiei.
    La sfarsitul procesului, Secretarul Comisiei de evaluare trebuie sa centralizeze formularele de evaluare ale membrilor in Fisa finala de evaluare - prezentata in Anexa 15 - Centralizator punctaj proiecte. Acest formular trebuie sa fie semnat de catre Presedintele Comisiei de evaluare, de catre Secretar si de catre toti membrii Comisiei de evaluare.
    Proiectele vor fi selectate in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute si vor fi propuse spre finantare, dupa verificarea informatiilor furnizate de solicitanti prin inspectii pe teren.

    15. VERIFICAREA INFORMATIILOR FURNIZATE DE SOLICITANTI

    Verificarea informatiilor furnizate in cadrul proiectelor de catre solicitanti se va face de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala. Verificarea se va realiza pentru toate proiectele, care in urma procesului de evaluare si selectie, sunt propuse spre finantare.
    Aceasta etapa este un pas important in procesul de evaluare si selectie, fiind astfel posibil sa se identifice informatiile eronate incluse in documentele proiectului. Concluziile se consemneaza in Fisa proiectului - Capitolul IV (Anexa 9).
    Evaluarea preliminara se face pe baza listei de control prezentate in Anexa 16 - Fisa de control pentru evaluare.
    Daca informatia obtinuta de la solicitant difera de cele obtinute din teren, solicitantul este descalificat.

    16. EVALUAREA EX-ANTE

    Evaluarea ex-ante se efectueaza de Ministerul Dezvoltarii si Prognozei impreuna cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala si se concretizeaza printr-un Raport de evaluare ex-ante care trebuie sa contina descrierea clara si argumentata a motivatiei acordarii sprijinului financiar, a legaturilor intre proiecte si impactul asteptat in termenii obiectivelor programului.
    Principalele obiective ale actiunii de evaluare sunt:
    - identificarea relevantei si eficientei acordarii sprijinului financiar;
    - identificarea grupului tinta si al numarului de beneficiari potentiali;
    - evaluarea nivelului maxim al realizarii obiectivelor programelor;
    - prezentarea masurilor alternative prin care aceste obiective ar putea fi promovate;
    - definirea indicatorilor care se folosesc pentru monitorizarea implementarii si evaluarea rezultatelor programului si schitarea sistemului de colectare a datelor monitorizate.
    Ministerul Dezvoltarii si Prognozei, in colaborare cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala, trebuie sa elaboreze un sistem de evidenta care sa permita controlul bugetului proiectului, a costurilor si eficientei acestora.
    Raportul va cuprinde urmatorii indicatori:
    - numarul total al proiectelor si lista lunga a acestora, din care:
        - eligibile - numar si procentaj;
        - propuse pentru finantare - numar si procentaj.
    - bugetul total al programului, din care:
        - suma solicitata prin proiecte - din bugetul Programului;
        - suma alocata din surse proprii ale beneficiarilor.
    - media suportului financiar solicitat - suma si procentaj.
    - media contributiei beneficiarilor - suma si procentaj.
    - volumul de investitii private directe in societatile comerciale sprijinite financiar (total si media/proiect).
    - numarul total de locuri de munca nou create conform proiectelor (numar total si media/proiect).
    Indicatorii mentionati mai sus sunt calculati la nivel regional si judetean.
    Raportul ex-ante va fi aprobat de catre Ministrului Dezvoltarii si Prognozei.

    17. APROBAREA PROIECTELOR

    Dupa verificarea informatiilor furnizate de solicitanti, daca sunt necesare clarificari acestea trebuie furnizate pana la data incheierii contractului.
    Lista finala a proiectelor propuse pentru finantare si Lista de rezerva vor fi avizate de catre presedintele CDR Nord-Est sau, dupa caz, de catre presedintii Consiliilor Judetene. In felul acesta CDR Nord-Est si fiecare Consiliu Judetean vor fi informate despre proiectele care urmeaza sa se implementeze, putandu-se astfel folosi informatiile in redactarea viitoarelor masuri de dezvoltare cat si in monitorizarea Programelor. Ministrul Dezvoltarii si Prognozei aproba Lista finala a proiectelor propuse pentru finantare si Lista de rezerva.
    Aprobarea va fi data in limita fondului alocat din bugetul programului pentru co-finantarea proiectelor, incepand de la scorul maxim acordat fiecarui proiect.
    Raportul final de evaluare intocmit de secretarul Comisiei de evaluare, semnat de membrii Comisiei va fi aprobat de Ministrul Dezvoltarii si Prognozei.
    Raportul final va fi insotit de:
    - lista lunga a proiectelor;
    - lista finala a proiectelor propuse spre finantare;
    - lista de rezerva;
    - raportul de evaluare ex-ante.
    Decizia de a respinge o cerere sau de a nu acorda o finantare nerambursabila este finala.

    18. CONDITIILE DE INCHEIERE A CONTRACTELOR

    Procesul de contractare se va desfasura dupa cum urmeaza:
    18.1 Contractul de finantare a proiectului
    Intre Agentia pentru Dezvoltare Regionala si beneficiarii finantarii se incheie cate un Contract de finantare a proiectului, care va fi aprobat de catre Ministerul Dezvoltarii si Prognozei, iar proiectul beneficiarului va fi parte a contractului.
    Modelul contractului este prezentat in Anexa 17 - Contractul de finantare.
    Elementele contractuale principale sunt:
    - obiectul contractului;
    - durata de executie a proiectului;
    - finantarea proiectului;
    - raportarea tehnica si financiara si modalitati de plata;
    - obligatii generale;
    - obligatii privind informarea si rapoartele tehnice si financiare;
    - raspundere;
    - confidentialitate;
    - publicitate;
    - dreptul de proprietate de utilizare a rezultatelor si echipamentelor;
    - evaluarea proiectului;
    - amendamente aduse contractului;
    - rezilierea contractului;
    - rezolvarea litigiilor;
    - verificarile tehnice, financiare si contabile;
    - determinarea termenelor.
    Contractarea este precedata de regula, de negocierea contractului de finantare.
    18.2 Asistenta tehnica pentru implementarea programului
    Intre Ministerul Dezvoltarii si Prognozei si Agentia pentru Dezvoltare Regionala se incheie un Contract de prestari servicii pentru implementarea Programului "<denumire>", care stabileste obligatiile partilor pentru indeplinirea si realizarea Programului "<denumire>".
    Inaintea principalelor etape de desfasurare a programelor se va organiza cate un atelier de lucru la care vor participa persoanele implicate in derularea programelor din cadrul Ministerului Dezvoltarii si Prognozei si Agentiei pentru Dezvoltare Regionala (UMP si UIP).

    19. ACHIZITIONAREA

    Aceasta parte se refera la achizitionarea de catre:
    - Ministerul Dezvoltarii si Prognozei si Agentia pentru Dezvoltare Regionala a bunurilor si serviciilor finantate din bugetul de asistenta tehnica;
    - beneficiarii ajutorului financiar nerambursabil a masinilor, utilajelor, echipamentelor sau instalatiilor, cu exceptia autovehiculelor, in conformitate cu prevederile contractuale. Prin notiunea de echipamente se intelege aparate, dispozitive, unelte sau orice alte mijloace necesare in procesul muncii, care nu sunt incorporate in constructia cladirilor. In cazul proiectelor din domeniul turismului, expresia "alte mijloace necesare" prevazuta mai sus include si mobilier, aparate de iluminat, obiecte ale grupului sanitar, aparate pentru pregatirea si pastrarea hranei precum si alte bunuri. Achizitiile vor fi realizate in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind achizitiile publice.
    Beneficiarii vor fi informati de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala privind modul in care se realizeaza achizitia bunurilor.

    20. MONITORIZAREA

    Ministerul Dezvoltarii si Prognozei si Agentia pentru Dezvoltare Regionala raspund de activitatile prevazute in Anexa 2 - Termeni de referinta pentru Ministerul Dezvoltarii si Prognozei si Agentia pentru Dezvoltare Regionala.
    Monitorizarea va fi bazata pe rapoartele periodice pregatite de beneficiari cu referire la indicatorii fizici, tehnici, financiari si de management. Rapoartele vor fi analizate de Agentia pentru Dezvoltare Regionala si prezentate Ministerului Dezvoltarii si Prognozei. Agentia pentru Dezvoltare Regionala va fi responsabila pentru initierea actiunilor de supraveghere, bazate pe concluziile analizelor, conform dispozitiilor Ministrului Dezvoltarii si Prognozei.
    Agentia pentru Dezvoltare Regionala are obligatia de a raporta catre Ministerul Dezvoltarii si Prognozei stadiul in care se afla Programele. In acest sens Agentia pentru Dezvoltare Regionala va transmite:
    - masurile luate pentru a asigura calitatea si eficacitatea implementarii respectiv, legate de publicitate, monitorizare, evaluare si control financiar;
    - lista proiectelor propuse spre finantare;
    - rezumatul problemelor aparute si masurile luate;
    - rapoarte tehnico-financiare, intocmite periodic, pe baza raportarilor primite de la beneficiarii ajutoarelor financiare nerambursabile acordate prin fiecare Program;
    - raportari financiare privind modul de folosire a fondurilor aferente asistentei tehnice, ori de cate ori se solicita aceasta de catre Ministerul Dezvoltarii si Prognozei.
    Ministerul Dezvoltarii si Prognozei raspunde de evaluarea rezultatelor si a impactului Programelor in regiunile respective, informarea Guvernului si a opiniei publice.
    Ministerul Dezvoltarii si Prognozei si Agentia pentru Dezvoltare Regionala vor intreprinde periodic studii speciale de evolutie si cu raspuns rapid, privind proiectele model si cele cu probleme, finantate prin prezentele Programe. Scopul acestor studii este de examinare calitativa a activitatilor de implementare, iar pentru proiectele cu probleme sa recomande solutii la problemele urgente care cer atentia finantatorului si a beneficiarilor.

    21. RAPORTAREA

    Sistemul de raportare cuprinde urmatoarele nivele:
    - beneficiarii sprijinului financiar raporteaza Agentiei pentru Dezvoltare Regionala;
    - Agentia pentru Dezvoltare Regionala raporteaza Ministerului Dezvoltarii si Prognozei.
    Exista doua tipuri de rapoarte: rapoarte tehnice si rapoarte financiare, definite in anexele la "Contractul de finantare a proiectului" si "Contractul de prestari servicii".
    Sistemul de raportare depinde de graficul de plati.

    21.1. Raportari efectuate de catre Beneficiar
    Beneficiarul ajutorului financiar nerambursabil este obligat sa elaboreze:
    A. Raportul de achizitie are ca scop prezentarea procedurii de selectare a furnizorului de echipamente si incadrarea in prevederile legale privind achizitiile publice.
    B. Raportul periodic (intermediar) se intocmeste dupa achitarea de catre Beneficiar a procentului (conform contractului incheiat cu ADR) din valoarea primei facturi emise de furnizor (daca achitarea are loc in transe, prima raportare se va face la achitarea primei transe).
    C. Raportul final trebuie transmis in 30 zile de la data incheierii proiectului (31 august 2003, respectiv 30 noiembrie 2002 pentru judetul Alba).
    Toate rapoartele Beneficiarului vor fi atent verificate si apoi aprobate de ADR.

    21.2. Raportari efectuate de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala
    Agentia pentru Dezvoltare Regionala va realiza pentru fiecare proiect:
    - un raport initial - dupa doua luni de la semnarea contractului;
    - unul sau mai multe rapoarte periodice/intermediare (in functie de numarul si momentul efectuarii platilor);
    - un raport final.
    Trimestrial, Agentia pentru Dezvoltare Regionala elaboreaza un raport general privind implementarea proiectelor, care va fi trimis Ministerului Dezvoltarii si Prognozei.

    21.3. Raportari efectuate de catre Ministerul Dezvoltarii si Prognozei
    Ministerul Dezvoltarii si Prognozei va elabora un raport anual privind implementarea programelor, care va fi prezentat Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala.

    22. CONTROLUL

    Sistemul de control cuprinde urmatoarele nivele:
    - Agentia pentru Dezvoltare Regionala controleaza activitatea beneficiarilor ajutorului financiar nerambursabil;
    - Ministerul Dezvoltarii si Prognozei controleaza activitatea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala;
    - Ministerul Finantelor Publice, prin compartimentele sale specializate, colaboreaza cu Ministerul Dezvoltarii si Prognozei pentru realizarea activitatilor de control asupra modului de implementare a Programului la nivelul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala;
    - Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii si Prognozei isi rezerva dreptul de a controla proiectele finantate prin prezentul Program.

    23. PUBLICITATEA EX-POST

    Ministerul Dezvoltarii si Prognozei si Agentia pentru Dezvoltare Regionala trebuie sa asigure transparenta si publicitatea ex-post.
    Lista ajutoarelor financiare nerambursabile acordate prin Programe va deveni publica la sfarsitul contractarii proiectelor si va contine urmatoarele informatii:
    - numele beneficiarilor;
    - pozitia geografica a beneficiarilor (regiunea de dezvoltare, judetul, localitatea);
    - titlul proiectului;
    - valoarea finantarii; rata de finantare, ca proportie a costurilor totale eligibile ale operatiunii.
    Raportul anual, insotit de studiile speciale de evolutie si prezentarea proiectelor model, va constitui obiectul unor brosuri tiparite.

    24. EVALUAREA EX-POST

    Evaluarea programelor va fi incorporata in planul anual de evaluare elaborat de catre Ministerul Dezvoltarii si Prognozei si care include, atat evaluarea ex-ante, intermediara, cat si evaluarea ex-post.
    In situatia in care informatiile pot fi anticipate ca fiind relevante pentru luarea deciziilor, evaluarea trebuie programata astfel incat sa devina o prioritate importanta. Poate fi o prioritate secundara atunci cand necesitatea informatiei din evaluare este considerata mai putin importanta.
    Scopul evaluarii ex-post consta in incercarea de a descoperi relevanta, eficienta, impactul si sustenabilitatea programului.
    O evaluare trebuie sa raspunda la urmatoarele intrebari:
    - In ce masura contribuie ajutoarele financiare nerambursabile la realizarea obiectivelor Programelor si a dezvoltarii regiunii in general, luand in considerare suma cheltuielilor utilizate pentru acestea (relevanta)?
    - Ajutoarele financiare nerambursabile reprezinta cea mai eficienta modalitate pentru a atinge obiectivele Programului, in comparatie cu alte alternative posibile (eficienta)?
    - Vor fi obtinute rezultate sustenabile in cazul in care se va continua politica de sprijinire a dezvoltarii regiunii prin programe prin care se acorda ajutoare financiare nerambursabile (sustenabilitate)?
    Procesul de evaluare implica analiza datelor rezultate din procesul de monitorizare, iar Agentia pentru Dezvoltare Regionala si beneficiarii ajutorului financiar trebuie sa ofere toate informatiile solicitate pentru monitorizarea in mod eficient a Programelor.
    Sistemul de evaluare are in vedere:
    - Agentia pentru Dezvoltare Regionala trebuie sa monitorizeze proiectele din cadrul regiunii;
    - Ministerul Dezvoltarii si Prognozei trebuie sa evalueze rezultatele implementarii proiectelor. In acest context, Ministerul Dezvoltarii si Prognozei cu sprijinul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala, va intreprinde masuri de verificare a veridicitatii informatiilor monitorizate, provenite de la beneficiarii de ajutoare financiare.

    25. DISPOZITII FINALE

    Procedurile privind implementarea, monitorizarea si evaluarea programelor "Dezvoltarea regiunii Nord-Est si "Dezvoltarea judetului <Denumire judet>" (Se va completa cu denumirea judetului in care se deruleaza programul Hunedoara/Alba/Tulcea/Giurgiu/Caras-Severin) se aproba prin Ordin al Ministrului Dezvoltarii si Prognozei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Anexele nr. 1 - 21 fac parte integranta din prezentele Proceduri.

    ANEXA 1

                             BUGETUL PROGRAMULUI

    (1) Programul finanteaza:
    - achizitionarea masinilor, utilajelor, instalatiilor sau echipamentelor, cu exceptia autovehiculelor, in suma minima de 0,5 miliarde lei si maxima de 5 miliarde lei, pentru fiecare contract.
    - asistenta tehnica pentru implementarea si monitorizarea programului. Aceasta va include: cheltuieli de personal; cheltuieli materiale si servicii suport pentru derularea Programului;
    ADR poate angaja pe durata determinata experti independenti pentru implementarea diverselor faze ale Programului, cu acordul MDP.
    (2) Tabel privind bugetele Programelor:
                                                                  Milioane lei
 ______________________________________________________________________________
|                                          |      Buget anual      |Buget total|
|       CAPITOLELE BUGETULUI               |_______________________|           |
|                                          |Aprobat|estimat|estimat|(2)+(3)+(4)|
|                                          | 2001  | 2002  | 2003  |           |
|__________________________________________|_______|_______|_______|___________|
|                (1)                       |  (2)  |  (3)  |  (4)  |    (5)    |
|__________________________________________|_______|_______|_______|___________|
| 1. AJUTOARE FINANCIARE NERAMBURSABILE PENTRU BENEFICIARI                     |
|______________________________________________________________________________|
| PROGRAMUL "Dezvoltarea regiunii Nord-Est"| 42.000|182.000| 61.000|    285.000|
|__________________________________________|_______|_______|_______|___________|
| PROGRAMUL "Dezvoltarea judetului         |       |       |       |           |
| Hunedoara"                               | 18.500| 98.000| 26.000|    142.500|
|__________________________________________|_______|_______|_______|___________|
| PROGRAMUL "Dezvoltarea judetului Alba"   | 17.000| 78.000|      0|     95.000|
|__________________________________________|_______|_______|_______|___________|
| PROGRAMUL "Dezvoltarea judetului Tulcea" | 18.000| 48.500| 28.500|     95.000|
|__________________________________________|_______|_______|_______|___________|
| PROGRAMUL "Dezvoltarea judetului Giurgiu"| 18.000| 48.500| 28.500|     95.000|
|__________________________________________|_______|_______|_______|___________|
| PROGRAMUL "Dezvoltarea judetului         |       |       |       |           |
| Caras-Severin"                           | 19.000| 68.000|  9.000|     96.000|
|__________________________________________|_______|_______|_______|___________|
| 2. ASISTENTA TEHNICA PENTRU IMPLEMENTAREA SI MONITORIZAREA PROGRAMULUI       |
|______________________________________________________________________________|
| PROGRAMUL "Dezvoltarea regiunii Nord-Est"|       |       |       |           |
|    2a - pentru ADR                       |  2.125|  4.500|  2.500|      9.125|
|    2b - pentru MDP                       |  1.000|  3.500|  1.500|      6.000|
| TOTAL ASISTENTA                          |  3.125|  8.000|  4.000|     15.125|
|__________________________________________|_______|_______|_______|___________|
| PROGRAMUL "Dezvoltarea judetului         |       |       |       |           |
| Hunedoara"                               |       |       |       |           |
|    2a - pentru ADR                       |  1.000|  2.163|  2.000|      5.163|
|    2b - pentru MDP                       |    500|  1.000|  1.000|      2.500|
| TOTAL ASISTENTA                          |  1.500|  3.163|  3.000|      7.663|
|__________________________________________|_______|_______|_______|___________|
| PROGRAMUL "Dezvoltarea judetului Alba"   |       |       |       |           |
|    2a - pentru ADR                       |  2.000|  1.200|      0|      3.200|
|    2b - pentru MDP                       |  1.000|    800|      0|      1.800|
| TOTAL ASISTENTA                          |  3.000|  2.000|      0|      5.000|
|__________________________________________|_______|_______|_______|___________|
| PROGRAMUL "Dezvoltarea judetului Tulcea" |       |       |       |           |
|    2a - pentru ADR                       |  1.200|    800|    800|      2.800|
|    2b - pentru MDP                       |    800|    700|    700|      2.200|
| TOTAL ASISTENTA                          |  2.000|  1.500|  1.500|      5.000|
|__________________________________________|_______|_______|_______|___________|
| PROGRAMUL "Dezvoltarea judetului Giurgiu"|       |       |       |           |
|    2a - pentru ADR                       |  1.200|    800|    800|      2.800|
|    2b - pentru MDP                       |    800|    700|    700|      2.200|
| TOTAL ASISTENTA                          |  2.000|  1.500|  1.500|      5.000|
|__________________________________________|_______|_______|_______|___________|
| PROGRAMUL "Dezvoltarea judetului         |       |       |       |           |
| Caras-Severin"                           |       |       |       |           |
|    2a - pentru ADR                       |    600|  1.200|    600|      2.400|
|    2b - pentru MDP                       |    400|    800|    400|      1.600|
| TOTAL ASISTENTA                          |  1.000|  2.000|  1.000|      4.000|
|__________________________________________|_______|_______|_______|___________|
| TOTAL BUGET alocat pentru Programul      |       |       |       |           |
| "DEZVOLTAREA REGIUNII NORD-EST"          | 45.125|190.000| 65.000|    300.125|
|__________________________________________|_______|_______|_______|___________|
| TOTAL BUGET alocat pentru Programul      |       |       |       |           |
| "DEZVOLTAREA JUDETULUI HUNEDOARA"        | 20.000|101.163| 29.000|    150.163|
|__________________________________________|_______|_______|_______|___________|
| TOTAL BUGET alocat pentru Programul      |       |       |       |           |
| "DEZVOLTAREA JUDETULUI ALBA"             | 20.000| 80.000|      0|    100.000|
|__________________________________________|_______|_______|_______|___________|
| TOTAL BUGET alocat pentru Programul      |       |       |       |           |
| "DEZVOLTAREA JUDETULUI TULCEA"           | 20.000| 50.000| 30.000|    100.000|
|__________________________________________|_______|_______|_______|___________|
| TOTAL BUGET alocat pentru Programul      |       |       |       |           |
| "DEZVOLTAREA JUDETULUI GIURGIU"          | 20.000| 50.000| 30.000|    100.000|
|__________________________________________|_______|_______|_______|___________|
| TOTAL BUGET alocat pentru Programul      |       |       |       |           |
| "DEZVOLTAREA JUDETULUI CARAS-SEVERIN"    | 20.000| 70.000| 10.000|    100.000|
|__________________________________________|_______|_______|_______|___________|

    (3) Prin Ordin al ministrului, pentru completarea unor sume destinate ajutoarelor financiare nerambursabile, MDP poate decide:
    - majorarea fondului alocat la capitolul 1 al bugetului Programului cu sume de la capitolul 2 a) si 2 b), astfel incat sa nu fie afectata buna desfasurare a implementarii si monitorizarii Programului.
    - modificarea de sume intre capitolele 2 a) si 2 b) astfel incat sa nu fie afectata buna desfasurare a implementarii si monitorizarii Programului.
    (4) In vederea acordarii de ajutoare financiare nerambursabile beneficiarilor Programului, MDP si ADR efectueaza plati din fondurile alocate la capitolul 1 al bugetului Programului pentru orice cerere de plata depusa la ADR pana la 31 august 2003, respectiv 30 noiembrie 2002 pentru judetul Alba.
    (5) In vederea asigurarii unei evaluari reale a rezultatelor Programului, MDP si ADR isi finanteaza, in limita fondurilor alocate la capitolul 2 al bugetului Programului, activitatile de implementare si monitorizare precum si cele de plati desfasurate pana la 31 decembrie 2003, respectiv 31 decembrie 2002 pentru judetul Alba.
    (6) In termen de cel mult trei luni de la data finalizarii Programului (31 decembrie 2003, respectiv 31 decembrie 2002 pentru judetul Alba), MDP trebuie sa inainteze Guvernului Raportul final privind rezultatele Programului.

    ANEXA 2

                   TERMENI DE REFERINTA PENTRU MDP SI ADR

    MDP raspunde de realizarea urmatoarelor activitati principale:
    - promovarea Programului la nivel national;
    - stabilirea procedurilor detaliate de lucru (tehnice si financiare) pentru derularea Programului, in conditii optime, pe toata durata de aplicare a acestuia;
    - virarea lunara catre ADR a sumelor destinate activitatilor de asistenta tehnica si ajutoarelor financiare nerambursabile;
    - verificarea ADR si a beneficiarilor Programului cu privire la indeplinirea obligatiilor ce le revin;
    - asigurarea unei aplicari eficiente a Programului si evitarea oricaror blocaje si nereguli;
    - evaluarea rezultatelor si a impactului Programului in regiune si informarea Guvernului si a opiniei publice.
    ADR raspunde de realizarea urmatoarelor activitati principale:
    - promovarea Programului la nivel regional si judetean pentru informarea potentialilor beneficiari finali cu privire la oportunitatile oferite si a publicului despre importanta si rolul acestuia;
    - organizarea si realizarea activitatii de selectare a beneficiarilor ajutoarelor financiare nerambursabile;
    - monitorizarea, verificarea si raportarea tehnica si financiara a implementarii Programului si transmiterea periodica de informatii catre MDP;
    - mentinerea unui punct de contact cu beneficiarii pe intreaga perioada de derulare a programului;
    - asigurarea unei aplicari eficiente a Programului la nivel regional si evitarea oricaror blocaje si nereguli;
    - efectuarea platilor catre furnizorii beneficiarilor ajutoarelor financiare nerambursabile sau in cazul importurilor, direct in contul beneficiarului;
    - centralizarea rapoartelor tehnico-financiare de la beneficiarii ajutoarelor financiare nerambursabile si raportarea periodica catre MDP;
    - asigurarea actualizarii si accesabilitatii bazei de date si informatii;
    - adoptarea de masuri si reguli necesare derularii Programului, cu acordul MDP.

    ANEXA 3

                          LISTA ACTIVITATILOR,
conform Clasificarii din economia nationala - CAEN, aprobata prin H.G. nr. 656/1997, pentru care se pot solicita ajutoare financiare nerambursabile in cadrul Programelor "Dezvoltarea Regiunii Nord-Est" si "Dezvoltarea judetului <denumirea judetului> (Se va completa cu denumirea judetului in care se deruleaza programul Hunedoara/Alba/Tulcea/Giurgiu/Caras-Severin)"

    In cadrul Programului "Dezvoltarea Regiunii Nord-Est", precum si a Programului "Dezvoltarea judetului <denumirea>", societatile comerciale pot solicita ajutor financiar nerambursabil pentru efectuarea de investitii in activitatile care se incadreaza in urmatoarele sectiuni ale CAEN:
    1. Sectiunea E - Industria prelucratoare, cu exceptiile:
    - Grupa 151 cu clasele aferente;
    - Clasa 1552;
    - Grupa 156 cu clasele aferente;
    - Clasa 1586;
    - Clasa 1587;
    - Grupa 159 cu clasele aferente;
    - Diviziunea 16 cu grupele si clasele aferente;
    - Diviziunea 22 cu grupele si clasele aferente;
    - Clasa 2461;
    - Clasa 2512;
    - Clasa 2665;
    - Grupa 275 cu clasele aferente;
    - Grupa 296 cu clasele aferente;
    - Grupa 366 cu clasele aferente.
    2. Sectiunea I - Hoteluri si Restaurante, cu exceptiile:
    - Grupele 553, 554 si 555 cu clasele aferente.
    3. Sectiunea M
    - Grupa 722 - Realizarea de produse software;
    4. Clasa 9301 - Spalarea, curatarea si vopsirea textilelor si blanurilor;
    Nu fac obiectul programului activitatile desfasurate in sistem Lohn.

    ANEXA 4

                           GHIDUL SOLICITANTULUI

    IMPORTANTA PROGRAMULUI
    Efectele politicilor de restructurare economica, atat cele pozitive, cat si cele negative, nu s-au resimtit uniform pe teritoriul Romaniei, in unele judete accentuandu-se dezechilibrele economico-sociale.
    In aceasta situatie se afla judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui, care constituie Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, precum si Hunedoara, Alba, Tulcea, Giurgiu si Caras-Severin.
    Aceste judete se caracterizeaza prin existenta, cu preponderenta, a sectorului agricol, la care se evidentiaza o excesiva faramitare a terenurilor, dotari tehnice precare ale producatorilor, precum si lipsa unui management performant si a capitalului necesar pentru restructurare si modernizare. Pe de alta parte, sectorul industrial al judetelor se afla intr-un pronuntat declin, ceea ce a condus la pierderea personalului calificat, deteriorarea echipamentelor si utilitatilor.
    Programele "Dezvoltarea regiunii Nord-Est", "Dezvoltarea judetului Hunedoara", "Dezvoltarea judetului Alba", "Dezvoltarea judetului Tulcea", "Dezvoltarea judetului Giurgiu" si "Dezvoltarea judetului Caras-Severin" (denumite in continuare Programe), care se experimenteaza de Ministerul Dezvoltarii si Prognozei in anul 2001, ale caror structuri, indicatori si fonduri au fost aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 759/2001 - Anexele nr. 3, 4, 5, 6, 7 si 8; au fost autorizate de catre Consiliul Concurentei prin Deciziile nr. 271, 277, 279, 282, 272 si 274 din 29.06.2001, reprezinta instrumentele implementarii politicii guvernamentale in domeniul dezvoltarii regionale, avand ca directie prioritara crearea de conditii pentru a raspunde necesitatii unor masuri active si alternative de sustinere a dezvoltarii economice la nivel comunitar si regional care sa asigure atenuarea efectelor sociale negative ale procesului de restructurare economica.
    Programele acopera o zona geografica intinsa, un spectru larg de obiective si activitati si se adreseaza societatilor comerciale cu capital privat, integral romanesc.
    Sumele disponibile pentru aceste programe sunt de:
    - 300,125 miliarde lei, din care 285 miliarde lei reprezentand ajutoare financiare nerambursabile pentru beneficiari. (Anexa 1 - Bugetul programului) pentru Programul "Dezvoltarea regiunii Nord-Est";
    - 150,163 miliarde lei, din care 142,50 miliarde lei reprezentand ajutoare financiare nerambursabile pentru beneficiari. (Anexa 1 - Bugetul programului) pentru Programul "Dezvoltarea judetului Hunedoara";
    - 100 miliarde lei, din care 95 miliarde lei reprezentand ajutoare financiare nerambursabile pentru beneficiari. (Anexa 1 - Bugetul programului) pentru fiecare din Programele "Dezvoltarea judetului Alba"/"Dezvoltarea judetului Tulcea"/"Dezvoltarea judetului Giurgiu";
    - 100 miliarde lei, din care 96 miliarde lei reprezentand ajutoare financiare nerambursabile pentru beneficiari. (Anexa 1 - Bugetul programului) pentru fiecare din Programele/"Dezvoltarea judetului Caras-Severin".

    CUPRINS

    1. INTRODUCERE
    2. SINTEZA PROCEDURILOR DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI
    Informatii generale
        Etapa 1 - CEREREA DE FINANTARE
        A] Despre Ghidul solicitantului
           B] Documentele care compun un proiect
           C] Conditii pentru depunerea proiectelor
           D] Recomandari privind completarea cererii de finantare
        Etapa 2 - EVALUAREA SI SELECTIA PROIECTELOR
           A] Conformitate
           B] Eligibilitate
           C] Evaluare si selectie
        Etapa 3 - CONTRACTAREA
    ANEXE
    3 anexe cuprinzand: Cerere de finantare, Plan de afaceri, Lista activitatilor conform CAEN.
    ABREVIERI:
    A.D.R. = "Agentia pentru Dezvoltare Regionala NORD-EST", pentru Programul
             "Dezvoltarea regiunii Nord-Est"
             "Agentia pentru Dezvoltare Regionala V VEST" pentru Programul
             "Dezvoltarea judetului Hunedoara" si respectiv Programul
             "Dezvoltarea judetului Caras-Severin";
             "Agentia pentru Dezvoltare Regionala 7 CENTRU" pentru Programul
             "Dezvoltarea judetului Alba";
             "Agentia pentru Dezvoltare Regionala 2 SUD-EST" pentru Programul
             "Dezvoltarea judetului Tulcea";
             "Agentia pentru Dezvoltare Regionala 3 SUD-MUNTENIA" pentru
             Programul "Dezvoltarea judetului Giurgiu".
    M.D.P. = Ministerul Dezvoltarii si Prognozei
    Regiunea = "Regiunea NORD-EST" pentru Programul "Dezvoltarea regiunii
               Nord-Est";
               "Regiunea V VEST" pentru Programul "Dezvoltarea judetului
               Hunedoara" si respectiv Programul "Dezvoltarea judetului
               Caras-Severin";
               "Regiunea 7 CENTRU" pentru Programul "Dezvoltarea judetului
               Alba";
               "Regiunea 2 SUD-EST" pentru Programul "Dezvoltarea judetului
               Tulcea";
               "Regiunea 3 SUD-MUNTENIA" pentru Programul "Dezvoltarea
               judetului Giurgiu".

    NOTA:
    Toate materialele care alcatuiesc Ghidul solicitantului, impreuna cu procedurile de implementare ale Programelor au fost elaborate de MDP in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 759/2001 privind aprobarea structurii indicatorilor si fondurilor aferente programelor care se experimenteaza si se finanteaza din bugetul Ministerului Dezvoltarii si Prognozei in anul 2001, ale legislatiei in vigoare privind achizitiile publice si cele privind dezvoltarea regionala. Schema de ajutor de stat continuta de Programe a fost autorizata de catre Consiliul Concurentei prin Deciziile nr. 271, 277, 279, 282, 272 si 274 din 29.06.2001.
    ADRESE
    Ghidul de finantare este disponibil la urmatoarele Agentii pentru Dezvoltare Regionala:
    - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
      (pentru Programul "Dezvoltarea regiunii Nord-Est")
      Piatra NEAMT, str. Alexandru cel Bun nr. 27 bis, cod 5600
      Tel: 033-218071 Tel/fax: 033-218072
      e-mail: adrnordest@adrnordest.ro
    - Agentia pentru Dezvoltare Regionala V VEST ROMANIA
      (pentru Programul "Dezvoltarea judetului Hunedoara" si respectiv Programul "Dezvoltarea judetului Caras-Severin")
      Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara nr. 5, cod 1900
      Tel: 056-19.19.23 Tel/fax: 056-19.19.81
      e-mail: adr5@mail.dnttm.ro
    - Agentia pentru Dezvoltare Regionala 7 CENTRU
      (pentru Programul "Dezvoltarea judetului Alba")
      Alba Iulia, str. Decebal nr. 12, cod 2500
      Tel/Fax: 058-81.86.16
      e-mail: adcentru@abx.logicnet.ro
    - Agentia pentru Dezvoltare Regionala 2 SUD-EST
      (pentru Programul "Dezvoltarea judetului Tulcea")
      Braila, str. Piata Independentei nr. 1, cod 6100
      Tel/Fax: 039-61.10.86
      e-mail: seagency_ro@cibnet.flex.ro
    - Agentia pentru Dezvoltare Regionala 3 SUD-MUNTENIA
      (pentru Programul "Dezvoltarea judetului Giurgiu)
      Calarasi, str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, cod 8500
      Tel/Fax: 042-33.17.69 Fax: 042-33.16.09
      e-mail: adr3sud@nex.ro
    Cererile de finantare vor fi depuse la aceeasi adresa.
    Informatii suplimentare:
    www.mdp.ro

    INTRODUCERE
    1.1 OBIECTIVELE PROGRAMULUI
    Programele pentru dezvoltarea regiunii Nord-Est si a judetelor Hunedoara, Alba, Tulcea, Giurgiu si Caras-Severin reprezinta instrumente de sprijinire a dezvoltarii regiunii si judetelor, complementar altor programe finantate de Guvernul Romaniei, Comisia Europeana, Banca Mondiala, etc.
    In contextul prioritatilor stabilite prin Planul National de Dezvoltare al Romaniei pentru perioada 2000 - 2006, prin acest Program, Ministerul Dezvoltarii si Prognozei urmareste identificarea si dezvoltarea unor activitati economice si implicit crearea de noi locuri de munca. Aceasta se va realiza prin selectarea unui portofoliu de proiecte pe baze competitive a caror implementare va contribui la cresterea economica a regiunii si judetelor prin sprijinirea initiativelor de afaceri.

    A) Regiunea Nord-Est
    In cadrul Regiunii de dezvoltare Nord-Est, Programul vizeaza atingerea urmatoarelor obiective:
    - accelerarea dezvoltarii economice prin marirea fluxului de capital investitional in zonele cu probleme socio-economice;
    - crearea de bunuri si servicii de calitate superioara si cu valoare adaugata ridicata, competitive pe pietele externe;
    - crearea de noi locuri de munca si de noi profesii in concordanta cu evolutiile de pe pietele autohtone si internationale;
    - sprijinirea dezvoltarii societatilor comerciale cu capital privat, integral romanesc;
    - cresterea rolului sectorului privat in economie prin:
        - sporirea accesului intreprinderilor private la servicii financiare;
        - cresterea indicilor de utilizare a resurselor;
        - cresterea veniturilor fiscale la bugetul de stat;
        - realizarea unui excedent al balantei comerciale;
        - facilitarea accesului in Uniunea Europeana prin cresterea capacitatii economiei de a face fata concurentei.
    Obiective indirecte:
        - eficientizarea utilizarii materiilor prime produse in Romania;
        - cresterea utilizarii infrastructurii de baza - transporturi, telecomunicatii si informatii, energie, sanatate;

    B) - Judetul Hunedoara
    La elaborarea Programului s-au avut in vedere urmatoarele aspecte esentiale:
    - schimbarile socio-economice in sectorul industrial, declinul zonelor miniere si existenta zonelor urbane in dificultate din Judetul Hunedoara, au condus la reducerea semnificativa a locurilor de munca, degradarea continua a conditiilor de viata si a cadrului natural;
    - ajutoarele de urgenta acordate familiilor din judet au rezolvat doar probleme materiale de moment si nu au condus la crearea de locuri de munca si la dezvoltare durabila;
    - necesitatea consolidarii economiei prin atragerea capitalului autohton si stimularea procesului investitional cu ajutorul resurselor bugetare de stat;
    - prevenirea aparitiei unor noi dezechilibre economico-sociale si atenuarea celor existente;
    - necesitatea reducerii disparitatilor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni si judete.
    In cadrul judetului Hunedoara Programul vizeaza atingerea urmatoarelor obiective:
    - diversificarea activitatilor economice si diminuarea caracterului monoindustrial a unor arii din cadrul judetului;
    - cresterea volumului investitiilor private;
    - crearea de bunuri si servicii de calitate superioara si cu valoare adaugata ridicata, competitive pe pietele externe;
    - crearea de noi locuri de munca si de noi profesii in concordanta cu evolutiile de pe pietele autohtone si internationale;
    - sprijinirea societatilor comerciale, cu capital privat, integral romanesc.

    C) - Judetul Alba
    In cadrul judetului Alba, Programul vizeaza atingerea urmatoarelor obiective:
    - dezvoltarea activitatilor economice;
    - cresterea volumului investitiilor private;
    - crearea de bunuri si servicii de calitate superioara si cu valoare adaugata ridicata, competitive pe pietele externe;
    - crearea de noi locuri de munca si de noi profesii in concordanta cu evolutiile de pe pietele autohtone si internationale;
    - sprijinirea dezvoltarii societatilor comerciale cu capital privat, integral romanesc.

    D) - Judetul Tulcea
    In cadrul judetului Tulcea, Programul vizeaza atingerea urmatoarelor obiective:
    - diversificarea si dezvoltarea activitatilor economice;
    - infiintarea de noi structuri turistice si modernizarea celor existente;
    - facilitarea accesului in zonele turistice;
    - cresterea volumului investitiilor private;
    - crearea de bunuri si servicii de calitate superioara si cu valoare adaugata ridicata, competitive pe pietele externe;
    - crearea de noi locuri de munca si de noi profesii in concordanta cu evolutiile de pe pietele autohtone si internationale;
    - sprijinirea dezvoltarii societatilor comerciale cu capital privat, integral romanesc.

    E) - Judetul Giurgiu
    In cadrul judetului Giurgiu, Programul vizeaza atingerea urmatoarelor obiective:
    - dezvoltarea activitatilor economice;
    - cresterea volumului investitiilor private;
    - crearea de bunuri si servicii de calitate superioara si cu valoare adaugata ridicata, competitive pe pietele externe;
    - crearea de noi locuri de munca si de noi profesii in concordanta cu evolutiile de pe pietele autohtone si internationale;
    - sprijinirea dezvoltarii societatilor comerciale cu capital privat, integral romanesc.

    F) - Judetul Caras-Severin
    In cadrul judetului Caras-Severin, Programul vizeaza atingerea urmatoarelor obiective:
    - diversificarea activitatilor economice si diminuarea dependentei economice a judetului de industria miniera si de cea metalurgica;
    - cresterea volumului investitiilor private;
    - infiintarea de noi structuri turistice si modernizarea celor existente;
    - crearea de bunuri si servicii de calitate superioara si cu valoare adaugata ridicata, competitive pe pietele externe;
    - crearea de noi locuri de munca si de noi profesii in concordanta cu evolutiile de pe pietele autohtone si internationale;
    - sprijinirea dezvoltarii societatilor comerciale cu capital privat, integral romanesc.
    In vederea realizarii acestor obiective, Programele prezinta numeroase avantaje:
    - raspund necesitatilor agentilor economici, privind resursele financiare;
    - rezultatele vor fi vizibile pe termen scurt;
    - implementarea este transparenta si se realizeaza pe baza procedurilor prestabilite, publicate in Monitorul Oficial.

    1.2. SUMA DISPONIBILA PENTRU AJUTOARELE FINANCIARE NERAMBURSABILE
    Sumele disponibile pentru ajutoarele financiare nerambursabile sunt esalonate in intervalul 2001 - 2003, dupa cum urmeaza:
                                                                 Milioane lei
 ______________________________________________________________________________
|                                          |      Buget anual      |Buget total|
|       CAPITOLELE BUGETULUI               |_______________________|           |
|                                          |Aprobat|estimat|estimat|(2)+(3)+(4)|
|                                          | 2001  | 2002  | 2003  |           |
|__________________________________________|_______|_______|_______|___________|
|                (1)                       |  (2)  |  (3)  |  (4)  |    (5)    |
|__________________________________________|_______|_______|_______|___________|
| AJUTOARE FINANCIARE NERAMBURSABILE PENTRU BENEFICIARI                        |
|______________________________________________________________________________|
| PROGRAMUL "Dezvoltarea regiunii Nord-Est"| 45.125|190.000| 65.000|    300.125|
|__________________________________________|_______|_______|_______|___________|
| PROGRAMUL "Dezvoltarea judetului         |       |       |       |           |
| Hunedoara"                               | 20.000|101.163| 29.000|    150.163|
|__________________________________________|_______|_______|_______|___________|
| PROGRAMUL "Dezvoltarea judetului Alba"   | 20.000| 80.000|      0|    100.000|
|__________________________________________|_______|_______|_______|___________|
| PROGRAMUL "Dezvoltarea judetului Tulcea" | 20.000| 50.000| 30.000|    100.000|
|__________________________________________|_______|_______|_______|___________|
| PROGRAMUL "Dezvoltarea judetului Giurgiu"| 20.000| 50.000| 30.000|    100.000|
|__________________________________________|_______|_______|_______|___________|
| PROGRAMUL "Dezvoltarea judetului         |       |       |       |           |
| Caras-Severin"                           | 20.000| 70.000| 10.000|    100.000|
|__________________________________________|_______|_______|_______|___________|

    Schemele de ajutor financiar nerambursabil au valori cuprinse intre 0,5 miliarde lei si 5 miliarde lei vor sprijin propuneri de proiecte, care se vor derula pana la 31 august 2003, cu exceptia Programului "Dezvoltarea judetului Alba" care se va derula pana la data de 30 noiembrie 2002. Propunerile trebuie sa includa o contributie financiara de la solicitanti de minim 50% din costul masinilor, utilajelor, instalatiilor sau echipamentelor solicitate prin proiect, pentru a putea fi acceptate la finantare.
    Nu exista limite maxime privind costul total al proiectului. Indiferent de costul total al proiectului solicitarea de ajutor financiar nerambursabil trebuie sa respecte valoarea minima si maxima prevazuta.
    Ajutorul financiar nerambursabil se limiteaza exclusiv la achizitionarea de masini, utilaje, instalatii sau echipamente, cu exceptia autovehiculelor. Nu fac obiectul programului finantarea inchirierii sau a achizitionarii in leasing a utilajelor.
    Proiectele finantate sau in curs de finantare de la bugetul de stat sau din fonduri ale Comisiei Europene sunt neeligibile pentru finantare in cadrul prezentului Program.
    Incheierea contractelor de finantare se realizeaza in urma Procesului de evaluare si selectie a proiectelor, efectuata de catre o comisie de evaluare.

    1.3. CADRUL INSTITUTIONAL AL PROGRAMULUI
    Implementarea Programului se realizeaza de catre Ministerul Dezvoltarii si Prognozei - in calitate de autoritate de management cu sprijinul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est sau dupa caz, Agentiei pentru Dezvoltare Regionala in a carei raza teritoriala se afla judetul respectiv - in calitate de autoritate de implementare la nivel regional.
    Cadrul legal de desfasurare a programului este constituit de Hotararea Guvernului nr. 759 din 26 iulie 2001 privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente programelor care se experimenteaza si se finanteaza din bugetul Ministerului Dezvoltarii si Prognozei in anul 2001.
    Schema de ajutor de stat prevazuta de H.G. nr. 759/2001 pentru program a fost autorizata de Consiliul Concurentei prin Deciziile nr. 271, 277, 279, 282, 272 si 274 din 29.06.2001.

    2. Sinteza Procedurilor de implementare a programului
    Informatii generale
    Solicitantii de ajutor financiar nerambursabil vor depune la ADR Cererea de finantare din Anexa 1, care face parte integranta din prezentul Ghid, in conditiile descrise in etapele urmatoare.
    Cererea de finantare se refera la achizitionarea propriu-zisa de masini/utilaje/echipamente/instalatii (cu exceptia autovehiculelor) pentru care se solicita ajutor financiar nerambursabil de la Program.
    Schemele de ajutor financiar nerambursabil au valori cuprinse intre 0,5 miliarde lei si 5 miliarde lei si vor sprijini propuneri de proiecte, care se vor derula pana la 31 august 2003, cu exceptia Programului "Dezvoltarea judetului Alba" care se va derula pana la data de 30 noiembrie 2002. Propunerile trebuie sa includa o contributie financiara de la solicitanti de minim 50% din costul masinilor, utilajelor, instalatiilor sau echipamentelor solicitate prin proiect, pentru a putea fi acceptate la finantare.
    Ajutorul financiar nerambursabil va fi platit de catre ADR, in urmatoarele conditii:
    - achizitia utilajelor sa se realizeze cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice;
    - sa nu fie utilizat la achizitionarea prin inchiriere sau leasing;
    - in cazul achizitionarii bunurilor de pe piata interna, va fi platit direct in contul furnizorilor de masini, utilaje, instalatii sau echipamente in momentul in care beneficiarul finantarii face dovada ca a achitat ...% din valoarea facturii emise de catre furnizor (procentul stabilit prin Contractul incheiat cu ADR).
    - in cazul achizitionarii bunurilor din import, ADR va vira sumele aferente in contul Beneficiarului, pe baza contractului extern de achizitie si a facturii externe sau facturii pro-forma externe corespunzatoare. Cheltuielile bancare ocazionate de import (comisioane sau orice alte cheltuieli bancare, diferente de curs valutar) vor fi suportate de Beneficiar.
    Solicitarile de ajutoare financiare nerambursabile se primesc din partea societatilor comerciale cu capital privat, integral romanesc, care doresc sa investeasca in Regiunea Nord-Est sau judete, in activitatile cuprinse Lista activitatilor conform CAEN din Anexa 3 care face parte integranta din prezentul Ghid.
    Proiectul trebuie sa indeplineasca criteriile de eligibilitate si de selectie pentru a fi finantat din Program. Toti solicitantii de ajutoare financiare nerambursabile vor concura cu sanse egale.
    Procesul de evaluare si selectie a proiectelor se va desfasura in conditii de echitate, transparenta si eficienta. Toti solicitantii de ajutoare financiare nerambursabile vor fi anuntati in legatura cu: primirea proiectului, rezultatul procesului de evaluare si selectie, perioada si conditiile in care se vor efectua controalele premergatoare incheierii contractului, precum si data cand va avea loc semnarea contractului de finantare (numai pentru cei selectati pentru a primi ajutor financiar nerambursabil).
    Beneficiarii ajutorului financiar nerambursabil incheie un contract cu ADR, in care se stipuleaza conditiile de finantare, obligatiile si termenele de realizare, precum si modul de raportare.
    Cel mai tarziu la termenul de finalizare a Programului (31 decembrie 2003, respectiv 31 decembrie 2002 pentru Alba), beneficiarii ajutorului financiar nerambursabil trebuie sa faca dovada realizarii tuturor activitatilor prevazute de proiect, inclusiv punerea in functiune a masinilor, utilajelor, instalatiilor sau echipamentelor (cu exceptia autovehiculelor) pentru care au primit de la Program finantare, precum si a angajarii personalului prevazut in proiect.
    Orice sold neutilizat al Beneficiarului, rezultat din ajutorul nerambursabil primit de la ADR va fi transferat la ADR in maximum 5 zile lucratoare de la data constituirii soldului.

    Etapa 1. - CEREREA DE FINANTARE

    A] Din prezentul Ghid fac parte si urmatoarele:
    - formularul "Cerere de finantare" (Anexa 1),
    - formularul "Planul de afaceri" (Anexa 2),
    - lista activitatilor economice, conform CAEN, pentru care se poate solicita ajutor financiar nerambursabil (Anexa 3).
    Acest pachet informativ poate fi obtinut de la ADR, astfel:
    - pe suport magnetic;
    - pe suport de hartie;
    - prin e-mail.

    B] In vederea solicitarii de ajutor financiar nerambursabil prin fiecare Program, trebuie sa depuneti si sa inregistrati la ADR Cererea de finantare. Solicitantul unui ajutor financiar nerambursabil poate depune o singura Cerere de finantare pentru fiecare Program. La Cererea de finantare completata, se vor anexa documentele obligatorii mentionate la punctul E din Anexa 1 - "Cerere de Finantare".
    Important!
    Informatiile furnizate de dumneavoastra in setul de documente care fac parte din proiectul de investitii pana la finalizarea etapei de evaluare si selectie a proiectelor sunt confidentiale. Membrii Comisiei de evaluare vor semna declaratii de confidentialitate si impartialitate, prin care vor fi obligati sa nu faca publice date care ar putea afecta procesul de evaluare si selectie sau interesele agentilor economici solicitanti de ajutor financiar nerambursabil prin Program.

    C] Conditii pentru depunerea proiectelor
    Solicitantii trebuie sa verifice, inaintea transmiterii, daca Cererile de finantare contin toate sectiunile si documentele specificate in acest Ghid.
    1. Cererile de finantare se vor depune la ADR Nord-Est sau, dupa caz, la ADR in a carei raza teritoriala se afla judetul, inaintea termenului limita de 10 noiembrie 2001, ora 16,00:
    - prin posta recomandata sau mesagerie expresa solicitantul urmand sa primeasca ulterior confirmarea de primire, precum si o adresa de la ADR cu numarul de inregistrare;
    - sau inmanate personal in schimbul primirii unui numar de inregistrare.
    2. Cererile de finantare transmise prin orice alte mijloace (fax, e-mail, etc.) sau transmise la alte adrese nu vor fi luate in considerare.
    IMPORTANT!
    Proiectul dvs. va fi identificat dupa numarul de inregistrare, asadar dupa depunerea proiectului, pastrati numarul de inregistrare obtinut de la ADR.
    3. Proiectele se vor depune in ORIGINAL si 2 COPII (pe prima fila a fiecarui set de documente ce alcatuiesc un proiect, se va mentiona "Original", respectiv "Copia 1", "Copia 2"), in limba romana, incluse intr-un singur pachet sigilat pe care se va scrie:
        - adresa Agentiei pentru Dezvoltare Regionala;
        - mentiunea "Licitatie deschisa de proiecte pentru Programul <Denumire>" (Se va completa cu denumirea Programului pentru care se depune proiectul);
        - titlul proiectului;
        - numele si adresa solicitantului/responsabilului de proiect;
        - precizarea "A nu se deschide inainte de sesiunea de evaluare."
    4. Termenul limita de depunere a Cererilor de finantare este 10 noiembrie 2001, ora 16,00. Orice cerere primita dupa acest termen limita va fi respinsa in mod automat si nu va fi deschisa chiar daca stampila postei indica o data anterioara datei limita.
    Cererile de finantare depuse dupa termenul limita, Cererile de finantare incomplete sau care nu respecta conditiile de depunere vor fi respinse.

    D] Recomandari privind completarea Cererii de finantare
    Inainte de a completa formularele, va rugam sa cititi cu atentie intregul Ghid si sa solicitati sprijinul ADR, pentru orice lamuriri si clarificari.
    In documentele ce alcatuiesc pachetul (cerere de finantare, plan de afaceri etc.), unde se solicita semnatura persoanelor autorizate si stampila organizatiei se va folosi, pe exemplarul original, cerneala albastra.
    Completarea formularelor se va face pe calculator. Cererile completate cu mana sau cu masina de scris nu vor fi acceptate.
    Trebuie sa completati toate rubricile formularelor. Furnizati suficiente detalii pentru a asigura claritatea. Cand nu este cazul, va rugam sa scrieti NU.
    Salariatii Agentiei pentru Dezvoltare Regionala nu vor completa Cereri de finantare sau realiza Planuri de afaceri.

    Etapa 2. - EVALUAREA SI SELECTIA PROIECTELOR

    Procesul de evaluare si selectie a proiectelor se va desfasura in conditii de echitate, transparenta si eficienta. Toti solicitantii de ajutoare financiare nerambursabile vor fi anuntati in legatura cu: primirea proiectului, rezultatul procesului de evaluare si selectie, perioada si conditiile in care se vor efectua controalele premergatoare incheierii contractului, precum si data la care va avea loc semnarea contractului de finantare (numai pentru cei selectati pentru a primi ajutor financiar nerambursabil).
    Dupa data limita de depunere a proiectelor, urmeaza:
    - convocarea Comisiei de evaluare a proiectelor, alcatuita din specialisti ai ADR, experti ai MDP, Ministerului Finantelor Publice de la nivelul municipiilor, un reprezentant al mediului economic privat (banci, firme de consultanta) si in functie de caracterul tehnic al proiectelor, un evaluator extern independent poate asista comisia de evaluare.
    - inceperea sesiunii de evaluare si selectie a proiectelor depuse.

    A] Cererile de finantare vor fi deschise, in plenul Comisiei si va fi verificata conformitatea cu cerintele formulate la punctele B], C] si D] de la "Etapa 1. - Cererea de finantare" din Ghid.
    Important!
    Proiectele care sunt incomplete vor fi respinse. De exemplu, un proiect este considerat incomplet daca nu este semnat, nu este stampilat sau nu are completate toate rubricile sau daca nu este insotit de documentele care trebuie prezentate in anexa.

    B] Proiectele ce intrunesc conditiile de conformitate vor fi verificate cu criteriile de eligibilitate. Cererile care nu raspund criteriilor de eligibilitate vor fi respinse.
    Criterii de eligibilitate
    Pentru a fi luat in considerare in vederea finantarii, solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    - Solicitantii trebuie sa fie societati comerciale, cu capital privat integral romanesc care doresc sa demareze sau sa dezvolte o activitate economica in Regiunea Nord-Est sau, dupa caz, in judetul Hunedoara/Alba/Tulcea/Giurgiu/Caras-Severin (pot participa la aceasta licitatie societati comerciale care isi au sediul principal in afara Regiunii Nord-Est sau judetului cu conditia sa faca dovada ca si-au deschis cel putin filiala in regiune, sau dupa caz, in judet pana la data incheierii contractului de finantare cu ADR).
    - Sa se solicite achizitionarea de masini, utilaje, instalatii sau echipamente (cu exceptia autovehiculelor), care sa conduca la dezvoltarea/initierea de afaceri in regiunea Nord-Est, sau dupa caz, in judetul Hunedoara/Alba/Tulcea/Giurgiu/Caras-Severin;
    - Activitatile avute in vedere de proiect trebuie sa fie incluse in obiectul de activitate inscris in statutul solicitantului;
    - Sa prevada o contributie financiara de minim 50% din costul masinilor, utilajelor, instalatiilor sau echipamentelor solicitate prin proiect. Aceasta nu poate proveni din ajutoare financiare de la bugetul statului sau fonduri ale Comisiei Europene;
    - Activitatea economica realizata in urma finalizarii investitiei descrise in proiect trebuie sa se incadreze in lista activitatilor clasificate, conform CAEN, prevazute in Anexa nr. 3;
    - Solicitantii sa nu aiba pierderi financiare sau datorii restante, la sfarsitul celei mai recente perioade de raportare (31 decembrie 2000 si 30 iunie 2001) [se accepta pierderi in anul de infiintare datorate cheltuielilor de demarare a activitatii];
    - Proiectul depus sa nu fie de natura politica.
    Potentialii solicitanti nu sunt in drept sa participe la licitatia deschisa sau sa primeasca ajutor financiar nerambursabil daca:
    - Sunt in stare de faliment sau pe cale de lichidare, au afacerile administrate de catre tribunal, au inceput proceduri de aranjamente cu creditorii, au activitatea suspendata sau sunt in orice situatie analoga provenind dintr-o procedura similara prevazuta in legislatia si reglementarile in vigoare;
    - Reprezentantii societatilor comerciale solicitante au suferit condamnari definitive datorate unei conduite profesionale impotriva legii;
    - Inregistreaza pierderi sau datorii restante, la sfarsitul celei mai recente perioade de raportare (31 decembrie 2000 si 30 iunie 2001) [se accepta pierderi in anul de infiintare datorate cheltuielilor de demarare a activitatii];
    - Nu si-au indeplinit obligatiile de plata a contributiilor la asigurari sociale, conform prevederilor legale;
    - Nu si-au indeplinit obligatiile de plata a taxelor si impozitelor conform prevederilor legale;
    - Sunt vinovati de furnizarea eronata a informatiilor cerute de catre alte Autoritati Contractante in cadrul altor programe (ca o conditie de participare la o Licitatie Deschisa sau printr-un contract);
    - Sunt declarati a fi intr-o situatie grava de incalcare contractuala pentru neindeplinirea obligatiilor provenind dintr-un alt contract incheiat cu o Autoritate Contractanta sau un alt contract finantat din fondurile Comisiei Europene si/sau bugetul Romaniei;
    - Au incercat sa obtina informatii confidentiale sau sa influenteze comisia de evaluare in timpul procesului de evaluare a Licitatiilor prezente sau anterioare.
    Costuri eligibile - care pot fi luate in considerare pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil:
    - Sa fie necesare realizarii proiectului si sa fie prevazute in contract;
    - Sa fie efectuate in perioada de executie a proiectului si dupa semnarea contractului;
    - Sa fie efectiv realizate, inregistrate in contabilitatea Beneficiarului, sa fie dovedite prin documente originale.
    Urmatoarele costuri sunt neeligibile:
    - costurile unor studii sau activitati pregatitoare;
    - taxa pe valoarea adaugata (TVA) pe care beneficiarul o poate recupera;
    - taxe vamale;
    - alte impozite si taxe;
    - amenzi si penalizari;
    - comisioane;
    - cheltuieli bancare;
    - dobanzi datorate;
    - diferentele de curs valutar;
    - orice fel de pierderi;
    - amortizarea;
    - asigurarile;
    - avansurile si garantiile acordate;
    - orice cheltuieli retroactive;
    - provizioane de orice fel;
    - cheltuieli personale sau nefundamentate.
    Precizari:
    - Cererile de finantare care nu indeplinesc unul dintre criteriile de eligibilitate mentionate anterior vor fi respinse.
    - Societatile comerciale trebuie sa achizitioneze masinile, utilajele, instalatiile sau echipamentele pentru care primesc finantare prin Program, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
    - In cazul in care prin Cererea de finantare se solicita achizitionarea masinilor, utilajelor, instalatiilor sau echipamentelor de la mai multi furnizori, regulile mentionate mai sus se aplica pentru fiecare factura, respectiv furnizor in parte. Suma totala solicitata nu poate depasi limita maxima a finantarii nerambursabile de 5 miliarde lei.
    Cererile de finantare care vor indeplini criteriile de eligibilitate, vor fi evaluate pe baza criteriilor de selectie.

    C] In cadrul fazei de evaluare si selectie, Comisia va evalua Cererile de finantare in functie de o serie de parametri tehnici, denumiti criterii de evaluare si selectie, si va intocmi o lista cu aceste proiecte ierarhizate in ordinea punctajului obtinut, indicand si suma propusa pentru finantare din Program. Criteriile de evaluare si selectie formeaza baza tehnica in functie de care se ia decizia ca o propunere de proiect inclusa in cererea de finantare sa fie finantata sau respinsa. Criteriile de evaluare si selectie sunt aceleasi pentru toate propunerile de proiecte ajunse in faza de evaluare si selectie.
    1. Criteriile principale de selectie (total t1 = 60 puncte):
    - Realizarea de prelucrari superioare, cu valoare adaugata mare;
    - Posibilitatile de export a produselor realizate (inclusiv servicii aducatoare de valuta, precum turismul);
    - Utilizarea resurselor locale sau de pe piata interna;
    - Numarul de locuri de munca create direct in Regiunea Nord-Est, respectiv in judetul Hunedoara/Alba/Tulcea/Giurgiu/Caras-Severin, din care pentru forta de munca neocupata;
    - Numarul de persoane angajate calificate tehnologic;
    - Achizitia de masini, utilaje, instalatii sau echipamente de la producatori autohtoni;
    - Cererea pe piata interna a produselor realizate;
    - Viabilitatea proiectului (din punct de vedere tehnic, economic si al marketingului);
    - Gradul in care proiectul se poate autosustine (inclusiv prin cresterea personalului angajat) pe o perioada de timp cat mai mare, dupa finantarea de la bugetul de stat;
    - Calitatea documentatiei prezentate (plan de actiune coerent, activitati logice, programare in timp a activitatilor etc.).
    2. Criterii complementare de selectie (utilizate impreuna cu criteriile principale de selectie) (total t2 = 40 puncte):
    - Procentul de co-finantare solicitat;
    - Costul pe loc de munca nou creat;
    - Calitatea/inovatia tehnica a proiectului (noi tehnologii, cresterea productivitatii muncii, calitatea produselor etc.);
    - Diversificarea tipurilor de afaceri productive in Regiunea Nord-Est sau dupa caz, in judetul Hunedoara/Alba/Tulcea/Giugiu/Caras-Severin;
    - Experienta solicitantilor in domeniul in care este propus proiectul;
    - Crearea de oportunitati pentru mentinerea si atragerea in zona a personalului cu studii superioare;
    - Sprijinirea dezvoltarii comunitatii locale (social, economic, cultural etc.);
    - Posibilitatea certificarii calitatii de catre o autoritate recunoscuta in domeniu.
    Punctajul total care se poate acorda unui proiect, pentru cele doua categorii de criterii, este de 100 [= t1 + t2].
    Din momentul deschiderii plicurilor cu proiecte si pe parcursul intregii sesiuni de evaluare si selectie, NU sunt permise interventii sau reprezentari in numele societatilor care au depus cereri de finantare. Orice actiune de acest fel duce la respingerea proiectului!

    Etapa 3. - CONTRACTAREA

    Sesiunea de evaluare si selectie a proiectelor de investitii depuse se incheie prin stabilirea Listei initiale cu proiectele care urmeaza a fi finantate (in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute). Fiecare solicitant de ajutor financiar nerambursabil va fi anuntat in scris in legatura cu rezultatul procesului de selectie al propriului proiect.
    Dupa aproximativ o saptamana de la intocmirea listei initiale se vor organiza verificari (inclusiv pe teren) cu privire la corectitudinea datelor prezentate de solicitanti (ale caror proiecte au fost selectate si propuse spre a fi finantate din Program).
    Ca urmare a rezultatelor acestei verificari, pentru Programul "Dezvoltarea regiunii Nord-Est" Comisia va propune presedintelui CDR NE, spre avizare Lista finala cu proiectele care urmeaza a fi finantate.
    Pentru programele Dezvoltarea judetului Hunedoara/Alba/Tulcea/Giugiu/Caras-Severin, Comisia va propune presedintelui Consiliului Judetean respectiv, spre avizare, Lista finala cu proiectele care urmeaza a fi finantate.
    Ministrul Dezvoltarii si Prognozei aproba Lista finala a proiectelor propuse pentru finantare.
    ADR va incheia cu solicitantii ale caror proiecte au fost selectate spre a fi finantate din Program contracte in care se vor stipula toate drepturile si obligatiile partilor in conformitate cu prevederile proiectului selectat.
    Valoarea de achizitie (din facturi) a bunurilor, pentru care se solicita ajutor financiar nerambursabil, poate fi mai mare fata de cea care s-a mentionat in proiect, situatie in care diferenta va fi suportata de Beneficiar. Pentru a evita acest lucru este necesar ca FIECARE SOLICITANT SA PREVADA IN PROIECT O VALOARE ACOPERITOARE (in caz de cresteri de preturi, devalorizare etc.) pentru masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele pentru care solicita finantare.
Important!
    In perioada de implementare a proiectului, beneficiarul va trebui sa furnizeze date, periodic si la cerere, si sa permita reprezentantilor ADR si ai MDP-ului sa efectueze controale privind indeplinirea obligatiilor contractuale. Procesul de monitorizare a proiectelor din Regiunea Nord-Est si dupa caz, din judetul Hunedoara/Alba/Tulcea/Giurgiu/Caras-Severin se desfasoara pe toata aceasta perioada.
    Fiecare beneficiar al finantarii de la Program va trebui sa amplaseze un indicator langa, sau dupa caz, pe bunurile achizitionate, din care sa rezulte ca acestea au fost finantate de Guvernul Romaniei. Astfel, mijloacele fixe achizitionate in cadrul proiectului vor purta in mod vizibil o eticheta avand urmatoarele caracteristici:
    - format - cu dimensiunile: lungime = 100 mm, latime = 75 mm pentru echipamente de birou sau utilaje de dimensiuni mici si lungime = 200 mm, latime = 150 mm pentru utilaje de dimensiuni mari;
    - culoare - auriu pentru fond, negru pentru litere;
    - dimensiunea literelor care alcatuiesc cuvintele "Guvernul Romaniei" dubla fata de dimensiunea celorlalte litere;
    - materialele utilizate pentru eticheta: hartie plastificata pentru echipamentele de birou si utilajele de dimensiuni mici si tabla de alama sau plexiglas pentru utilajele mari.
    Cel mai tarziu la 31 decembrie 2003, respectiv 31 decembrie 2002 pentru judetul Alba, fiecare beneficiar al Programului va trebui sa faca dovada realizarii tuturor obligatiilor contractuale si atingerii obiectivelor propriului proiect (inclusiv punerea in functiune a masinilor, utilajelor, instalatiilor sau echipamentelor pentru care a primit finantare, angajarea personalului prevazut in proiect etc.).
 _____________________________________________________________________________
|                    MINISTERUL DEZVOLTARII SI PROGNOZEI
|
|             si AGENTIA REGIONALA DE DEZVOLTARE <Denumire agentie>
|
|          va multumesc pentru interesul manifestat fata de Program si
|
|                                va ureaza:
|
|                            SUCCES iN AFACERI!
|_____________________________________________________________________________

    ANEXA 5

                             CERERE DE FINANTARE
    Pentru completarea acestei Cereri, va rugam sa folositi calculatorul

    I. TITLUL PROIECTULUI
     ________________________________________________________________
    |________________________________________________________________|

    II. NUMELE SOLICITANTULUI (numele complet inregistrat legal)
     ________________________________________________________________
    |________________________________________________________________|

    III. BUGETUL TOTAL AL PROIECTULUI _______________ Lei, din care:
    Cheltuieli eligibile conform programului ___________ Lei, reprezentand 100%, din care:
    a) de la Programul "Dezvoltarea Regiunii NORD-EST" sau, dupa caz, Programul "Dezvoltarea judetului <denumirea judetului>"
    __________________ Lei, reprezentand _____ %
    b) contributia solicitantului
    __________________ Lei, reprezentand _____ %

    IV. LOCALIZAREA PROIECTULUI
     ________________________________________________________________
    |________________________________________________________________|

    V. NUMELE RESPONSABILULUI DE PROIECT (persoana inscrisa la aceasta rubrica, va fi direct responsabila de implementarea proiectului si va fi principala persoana de contact; aceasta poate fi administratorul societatii sau o persoana imputernicita de administratorul societatii, printr-un act intern)
 _______________________________________________________________________
| Nume:                  Prenume:                                       |
| Adresa:                                                               |
| Telefon:                                                              |
| Fax:                                                                  |
| E-mail:                                                               |
| Semnatura:                                                            |
| Data:                                                                 |
|_______________________________________________________________________|
 _______________________________________________________________________
| Aceasta rubrica se va completa numai de catre Ministerul Dezvoltarii  |
| si Prognozei                                                          |
|  _                                          _                         |
| |_| Aprobat (eventual cu recomandari)      |_| Respins                |
| Pentru M.D.P.:                                                        |
| Semnatura                                                   Data      |
|_______________________________________________________________________|

    A. INFORMATII DETALIATE DESPRE SOLICITANT

    1. Identitate (societatea comerciala solicitanta)
 _______________________________________________________________________
| Denumire legala completa:                                             |
| Prescurtare (daca exista):                                            |
| Forma de organizare (S.R.L., S.A., S.C.S., S.C.A., S.N.C.):           |
|_______________________________________________________________________|
| Nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J -                      |
|_______________________________________________________________________|
| Codul fiscal sau codul unic de inregistrare:                          |
|_______________________________________________________________________|
| Adresa sediul social:                                                 |
| Strada:                                            nr.:               |
| Orasul/Comuna:                                                        |
| Codul postal:                                                         |
|_______________________________________________________________________|
| Telefon:                                                              |
|_______________________________________________________________________|
| Fax:                                                                  |
|_______________________________________________________________________|
| E-mail:                                                               |
|_______________________________________________________________________|
| Reprezentantul legal al societatii:                                   |
|_______________________________________________________________________|
    2. Detalii despre banca
 _______________________________________________________________________
| Numele titularului contului:                                          |
|_______________________________________________________________________|
| Cont bancar nr.:                                                      |
|_______________________________________________________________________|
| Codul Bancii:                                                         |
|_______________________________________________________________________|
| Codul SWIFT:                                                          |
|_______________________________________________________________________|
| Numele Bancii:                                                        |
|_______________________________________________________________________|
| Adresa Bancii:                                                        |
|_______________________________________________________________________|
| Numele persoanei(lor) cu                                              |
| drept de semnatura:                                                   |
|_______________________________________________________________________|
| Functia(ile) persoanei(lor) cu                                        |
| drept de semnatura:                                                   |
|_______________________________________________________________________|

    3. Domeniul de activitate al societatii comerciale (descriere detaliata a activitatilor principale ale firmei, inclusiv tipul de activitate (productie, servicii, turism, constructii etc.) si codul CAEN, asa cum rezulta din documentele firmei)
 _______________________________________________________________________
|               Activitati                          |    Cod CAEN       |
|___________________________________________________|___________________|
|___________________________________________________|___________________|
|___________________________________________________|___________________|
|___________________________________________________|___________________|
|___________________________________________________|___________________|
|___________________________________________________|___________________|

    4. Asociati/Actionari (Prezentati lista completa a asociatilor/actionarilor - persoane fizice sau juridice)
 _______________________________________________________________________
| Asociati/actionari |                              |           |       |
|____________________|______________________________|___________|_______|
| Persoane fizice    | Adresa completa si telefonul | Cetatenie | Parti |
|                    |                              |           |  (%)  |
|____________________|______________________________|___________|_______|
| 1.                 |                              |           |       |
|____________________|______________________________|___________|_______|
| 2.                 |                              |           |       |
|____________________|______________________________|___________|_______|
| 3.                 |                              |           |       |
|____________________|______________________________|___________|_______|
| 4.                 |                              |           |       |
|____________________|______________________________|___________|_______|
 _______________________________________________________________________
| Persoane juridice  | Adresa completa,  |    Nr.   | Cetatenie | Parti |
|                    | telefon, nr. Reg. | angajati |           |  (%)  |
|                    | Com., cod fiscal  |          |           |       |
|____________________|___________________|__________|___________|_______|
| 1.                 |                   |          |           |       |
|____________________|___________________|__________|___________|_______|
| 2.                 |                   |          |           |       |
|____________________|___________________|__________|___________|_______|
| 3.                 |                   |          |           |       |
|____________________|___________________|__________|___________|_______|
                                                                | TOTAL |
                                                                | 100%  |
                                                                |_______|
    5. Date financiare despre organizatie:
    Cifra de afaceri (2000):                   (mii lei)
    Profit net                                 (mii lei)
    Pierderi (separat nota explicativa insotita de o declaratie financiara referitoare la raportarea contabila de la 30 iunie 2001, care demonstreaza ca situatia pierderilor a fost depasita)          (mii lei)
    Total active (ultimul bilant):             (mii lei)
    Nota: pentru societatile nou infiintate se va prezenta ultima balanta analitica de verificare
    6. Numarul total de angajati la data depunerii cererii de finantare:
    7. Alte ajutoare financiare, imprumuturi sau contracte de prestari servicii obtinute direct sau indirect de la Comunitatea Europeana, Guvernul Romaniei, alte organizatii, in ultimii trei ani:
    Pentru fiecare ajutor sau contract specificati datele de mai jos (daca nu este cazul scrieti NU)
    Observatie: datele au un caracter statistic si nu constituie un criteriu de apreciere al proiectului!
     _______________________________________________________________________
    | Programul:                                                            |
    |_______________________________________________________________________|
    | Titlul proiectului:                                                   |
    |_______________________________________________________________________|
    | Activitati finantate:                                                 |
    |_______________________________________________________________________|
    | Anul primirii:                                                        |
    |_______________________________________________________________________|
    | Suma:                                                                 |
    |_______________________________________________________________________|

    B. INFORMATII DETALIATE DESPRE PROIECT

     1. Titlul proiectului
     _______________________________________________________________________
    |_______________________________________________________________________|

     2. Domeniul de activitate, conform clasificarii CAEN, in care se incadreaza proiectul
     _______________________________________________________________________
    |_______________________________________________________________________|

    3. Localizarea proiectului
     _______________________________________________________________________
    |     Judet/Localitate     | Adresa                                     |
    |__________________________|____________________________________________|
    |__________________________|____________________________________________|

    4. Descrierea proiectului
    Obiectivele proiectului: (trebuie sa fie strans legate de obiectivele Programului)
    Metodologia proiectului: (metode folosite pentru atingerea obiectivelor propuse. Se vor mentiona si sursele de finantare preconizate: contributia financiara in numerar a solicitantului, imprumuturi de la banci etc.)
    Resurse disponibile pentru realizarea proiectului: (terenuri, cladiri, utilaje si echipamente, materiale, personal etc.)
    Stadiul actual: (situatia actuala si ce se propune)
    Planul de actiune: (durata proiectului, activitatile preconizate in cadrul desfasurarii proiectului, graficul de realizare a proiectului - nu se vor mentiona date actuale, se va incepe cu "luna 1", "luna 2" etc.)
    Riscuri care pot afecta incheierea cu succes a proiectului si modul in care se pot remedia.
    Sustenabilitatea activitatii: (modul in care va continua activitatea dupa incheierea finantarii, impactul in dezvoltarea ulterioara a societatii)
    Performante si indicatori: (indicatori de impact concreti si masurabili: contributia beneficiarului, numarul locurilor de munca nou create din care pentru forta de munca neocupata, cost mediu pe loc de munca creat, rezultate financiare si economice etc.)
     ______________________________________________________________________
    |    Atentie! Data finalizarii proiectului NU trebuie sa depaseasca    |
    |   31 august 2003, respectiv 30 noiembrie 2002 pentru judetul Alba!   |
    |______________________________________________________________________|

    C. DATE PRIVIND MASINILE, UTILAJELE, INSTALATIILE SI ECHIPAMENTELE PENTRU CARE SE SOLICITA SPRIJIN FINANCIAR
 ______________________________________________________________________________
| Nr. | Masini, utilaje,|                 |    Suma care      |    Suma        |
| crt.|   instalatii,   | Valoarea totala |trebuie transferata| reprezentand   |
|     |   echipamente   |                 | din acest Program |  contributia   |
|     |                 |                 |                   |   privata      |
|_____|_________________|_________________|___________________|________________|
|     |                 | - lei -   |  %  |  - lei -    |  %  | - lei -  |  %  |
|_____|_________________|___________|_____|_____________|_____|__________|_____|
|     |                 |           | 100 |             |     |          |     |
|_____|_________________|___________|_____|_____________|_____|__________|_____|
|     |                 |           | 100 |             |     |          |     |
|_____|_________________|___________|_____|_____________|_____|__________|_____|
|     |                 |           | 100 |             |     |          |     |
|_____|_________________|___________|_____|_____________|_____|__________|_____|
|     |                 |           | 100 |             |     |          |     |
|_____|_________________|___________|_____|_____________|_____|__________|_____|
|     |                 |           | 100 |             |     |          |     |
|_____|_________________|___________|_____|_____________|_____|__________|_____|
|     |           TOTAL |           |     |             |     |          |     |
|_____|_________________|___________|_____|_____________|_____|__________|_____|

    D. TRANSFERUL DE FONDURI

    Va rugam sa prezentati propunerile dvs. privind planificarea transferurilor.
 ______________________________________________________________________________
|    Data transferului   |   Suma care trebuie   |    Suma reprezentand        |
| (luna relativa la data | transferata din acest | contributia privata inainte |
| semnarii contractului) |       Program         | de solicitarea transferului |
|                        |                       |     din acest Program       |
|                        |       - lei -         |         - lei -             |
|________________________|_______________________|_____________________________|
| (exemplu: "luna 7")    |                       |                             |
|________________________|_______________________|_____________________________|

    E. DOCUMENTE DE ANEXAT LA CERERE
    Documente care trebuie anexate - Va rugam verificati daca lista este completa. In cazul in care nu anexati un document precizati motivele.
    1. Certificat de inmatriculare la Registrul Comertului, cod fiscal sau cod unic de inregistrare, actele constitutive ale societatii cu eventualele modificari ulterioare
    2. Certificat constatator emis de Camera de Comert teritoriala - registrul ROLEG, atestand ca solicitantul nu este falimentar sau subiect al unor procese pentru declararea falimentului, nu are activitatile suspendate si nu are afacerile administrate de tribunal.
    3. Bilantul contabil cu anexe la 31 decembrie 2000 cu anexe, raportarea contabila la 30 iunie 2001, iar pentru societati comerciale nou infiintate, ultima situatie financiara oficiala.
    4. Cea mai recenta balanta de verificare a societatii comerciale
    5. Descrierea detaliata si programarea activitatilor
    6. Bugetul detaliat al activitatilor
    7. Curriculum vitae ale persoanelor implicate in managementul proiectului
    8. Planul de afaceri
    9. Licente/certificate/autorizatii/brevete pentru desfasurarea activitatilor preconizate in cadrul proiectului.
    10. Confirmarea solicitantului cu privire la co-finantare (declaratie pe proprie raspundere a Beneficiarului prin care acesta se angajeaza sa asigure co-finantarea proiectului)
    11. Scrisoare de bonitate de la banca solicitantului, din care sa rezulte o buna situatie financiara a acestuia.
    12. Certificat emis de Casa Judeteana de Pensii din care sa rezulte ca solicitantul nu are obligatii restante la plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat.
    13. Certificat emis de organele teritoriale ale Directiei Generale de Finante Publice si Control Financiar de Stat din care sa rezulte ca solicitantul nu are obligatii restante la plata catre bugetul de stat.
    14. Certificat emis de Casa de Asigurari de Sanatate judeteana din care sa rezulte ca solicitantul nu are obligatii restante la plata catre fondul asigurarilor de sanatate.
    Precizare: societatile comerciale care declara ca nu au avut activitate vor anexa si o dovada in acest sens de la administratia financiara.

    F. DECLARATIA SOLICITANTULUI
 ______________________________________________________________________________
|                              DECLARATIE                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Declar pe proprie raspundere ca informatia furnizata in aceasta Cerere si    |
| orice alta informatie furnizata ca suport pentru aceasta cerere este completa|
| si corecta.                                                                  |
| Declar ca ajutorul financiar nerambursabil solicitat, daca va fi acordat, va |
| fi utilizat in mod exclusiv pentru scopurile declarate in aceasta Cerere de  |
| Finantare si in anexele aferente.                                            |
| Declar ca:                                                                   |
| - societatea comerciala nu are datorii neplatite la timp catre bugetul de    |
| stat si catre bugetele locale;                                               |
| - locurile de munca create prin acest proiect vor fi mentinute pe o perioada |
| de minim trei ani de la data primirii ajutorului financiar nerambursabil.    |
| - masinile, utilajele, instalatiile sau echipamentele achizitionate nu vor   |
| fi instrainate in perioada de functionare prevazuta prin Legea nr. 15/1994   |
| privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si            |
| necorporale, cu modificarile ulterioare.                                     |
| Inteleg ca neindeplinirea conditiilor de mai sus ori prezentarea eronata sau |
| falsa a acestor informatii va duce in mod automat la respingerea proiectului |
| sau, ulterior, la returnarea integrala a sumei primite ca ajutor financiar   |
| nerambursabil in cadrul acestui Program, daca acesta a fost acordat.         |
| Sunt de acord ca, in cazul in care va fi aprobata aceasta Cerere de          |
| finantare, sa semnez un contract de finantare prin care ma angajez sa        |
| realizez proiectul propus in aceasta Cerere de finantare.                    |
|                                                                              |
| Numele administratorului sau reprezentantului legal al societatii            |
| Stampila societatii                                                          |
| Semnatura                                                                    |
| Functia in societatea comerciala                                             |
| Data                                                                         |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 6

                           PLAN DE AFACERI
                               (model)
            <maxim 40 de pagini, inclusiv eventualele anexe>
 ----- Pentru completarea acestui Plan, va rugam sa folositi calculatorul -----

    DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC
    1. Numele societatii
    2. Numar de inregistrare
       - La Oficiul Registrului Comertului: J -
       - cod fiscal
    3. Forma juridica de constituire (S.R.L. / S.A. / S.C.A. / S.N.C.)
    4. Adrese, tel, fax de la:
       - Sediul social
       - Punct de lucru
       - Birouri
       - Sectia de productie
    5. Tipul activitatii principale si codul CAEN
    6. Natura capitalului
    7. Capital social _____________ Lei, la data _______________
    8. Asociati/actionari
     ________________________________________________________________________
    | Asociati/actionari                                                     |
    |________________________________________________________________________|
    | Persoane fizice     |  Adresa completa, nr. telefon     | Actiuni (%)  |
    |_____________________|___________________________________|______________|
    | 1.                  |                                   |              |
    |_____________________|___________________________________|______________|
    | 2.                  |                                   |              |
    |_____________________|___________________________________|______________|
    | 3.                  |                                   |              |
    |_____________________|___________________________________|______________|
    | ....                |                                   |              |
    |_____________________|___________________________________|______________|
    | Persoane juridice   |     Adresa completa,   |  Numar   | Actiuni (%)  |
    |                     | tel., nr. inregistrare,| angajati |              |
    |                     |        cod fiscal      |          |              |
    |_____________________|________________________|__________|______________|
    | 1.                  |                        |          |              |
    |_____________________|________________________|__________|______________|
    | 2.                  |                        |          |              |
    |_____________________|________________________|__________|______________|
    | 3.                  |                        |          |              |
    |_____________________|________________________|__________|______________|
    | ....                |                        |          |              |
    |_____________________|________________________|__________|______________|
                                                              | Total 100 %  |
                                                              |______________|

    B. CONDUCEREA SI PERSONALUL SOCIETATII

    1. Conducerea societatii
     _______________________________________________________________________
    |  Functia actuala  |  Numele si  |  Studii  | Experienta profesionala  |
    |                   |  Prenumele  |          | (cu precizarea functiei, |
    |                   |             |          | a responsabilitatilor si |
    |                   |             |          |      a perioadei)        |
    |___________________|_____________|__________|__________________________|
    |___________________|_____________|__________|__________________________|

    2. Personalul
       Numar total de salariati, din care:
       - cu contract de munca pe durata nedeterminata
       Structura numerica de personal (de anexat organigrama):
       - conducerea societatii:
       - personal direct productiv:
         - muncitori
         - maistri
         - ingineri
         - alte calificari (precizati care)
       - personal indirect productiv:
         - administrativ
         - marketing
         - desfacere
         - alte departamente (precizati care)

    C. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE A SOCIETATII

    1. Istoric al activitatii
    2. Produsele/Serviciile (sortimente, calitate, cantitate, evolutie in timp etc.)
    3. Principalii furnizori de materii prime
     ___________________________________________________________________
    |  Materia prima  |    Denumirea furnizorului (adresa)    | Pondere |
    |                 |                                       |    %*)  |
    |_________________|_______________________________________|_________|
    |_________________|_______________________________________|_________|
    *) Ponderea furnizorului in aprovizionarea cu materia prima respectiva

    4. Descrierea sumara a procesului tehnologic actual (daca este cazul se pot aduce detalii intr-o anexa la acest Plan)
    5. Date privind principalele mijloace fixe aflate in proprietatea societatii
     ______________________________________________________________________
    | Nr.  | Categoria si denumirea grupei de mijloace fixe    | VALOAREA  |
    | crt. |                                                   | (mii lei) |
    |______|___________________________________________________|___________|
    |______|___________________________________________________|___________|
    |      | TOTAL                                             |           |
    |______|___________________________________________________|___________|

    D. PIATA ACTUALA A SOCIETATII

    1. Principali clienti (specificati tara pentru clientii externi sau judetul si localitatea pentru cei interni)
     ______________________________________________________________________
    |     Denumire client     |       Adresa        |   Anul si valoarea   |
    |                         |                     |    tranzactiilor     |
    |                         |                     |     - mii lei -      |
    |_________________________|_____________________|______________________|
    |_________________________|_____________________|______________________|

    2. Sistemul de distributie actual si previzionat
    3. Concurentii
    4. Definirea pietelor specifice si pozitia produselor/serviciilor societatii pe fiecare dintre aceste piete. Evolutia si tendintele pietelor.

    E. PREZENTAREA PROIECTULUI PENTRU CARE SE SOLICITA AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL

    1. Tipul investitiei (bifati optiunile care vi se potrivesc)
       - Investitie noua
       - Marirea capacitatii de productie si/sau a capacitatii de a oferi servicii
       - Diversificarea productiei
       - Cresterea productivitatii
       - Altele (specificati)
    2. Achizitie de masini/utilaje/echipamente/instalatii
       - Descriere;
       - Tara de origine a bunurilor achizitionate;
       - Valoare estimata (lei).
    3. Alte activitati de investitii necesare (constructie de cladiri, alte echipamente, licente etc. - descriere)
    4. Care sunt obiectivele pe care doriti sa le atingeti prin aceasta achizitie?
    5. Produsele/serviciile care se vor realiza cu masinile/utilajele/echipamentele/instalatiile (cu exceptia autovehiculelor) achizitionate prin acest Program
    6. Descrierea procesului tehnologic (detaliile se pot anexa la Plan) prin care se vor realiza produsele/serviciile descrise mai sus la punctul 5, cu precizari despre:
    - Celelalte investitii care sunt finantate de societatea comerciala sau din alte surse (cladiri, alte utilaje etc.)
    - Impactul asupra mediului (efecte; studiu, autorizatie daca exista)
    - Asigurarea cu utilitati (electricitate, apa, gaze etc.; parametri, disponibilitate, calitate etc.)
    7. Principalii furnizori de materii prime, necesare realizarii produselor/serviciilor de la punctul 5
     ____________________________________________________________________
    |  Materia prima  |  Denumire furnizor  |  Pondere  |  Periodicitate |
    |                 |                     |   %*)     |    estimata    |
    |_________________|_____________________|___________|________________|
    |_________________|_____________________|___________|________________|
    *) pentru fiecare produs

    8. Principalii furnizori (cel putin 3) de pe piata pentru fiecare dintre masinile, utilajele, instalatiile sau echipamentele pentru care se solicita finantare prin Program. (Precizati spre care furnizori va indreptati atentia si de ce - daca aveti deja o optiune).
    9. Graficul de realizare a intregii investitii (toate actiunile finantate sau nu de acest Program, care vor contribui la realizarea produselor/serviciilor de la punctul 4)
     __________________________________________________________________________
    | Nr.  | Activitatea | Durata de realizare |  Planificarea implementarii   |
    | crt. |  prevazuta  |                     |         activitatii           |
    |      |             |                     |_______________________________|
    |      |             |                     |Luna 1|Luna 2|Luna 3|...|Luna n|
    |______|_____________|_____________________|______|______|______|___|______|
    |______|_____________|_____________________|______|______|______|___|______|

    10. Modificarile necesare la echipamente, cladirile existente.
    11. Modificarile necesare in structura si numarul personalului angajat, inclusiv estimarea numarului de noi angajati care vor proveni din forta de munca neocupata din zona.

    F. DATE PRIVIND PIATA POTENTIALA SI PROMOVAREA PRODUSELOR
    (realizate cu masinile/utilajele/echipamentele/instalatiile pentru care se solicita ajutor financiar nerambursabil)
    1. Volumul de vanzari estimat pentru urmatorii 3 ani
    2. Principalii clienti potentiali
     __________________________________________________________________________
    |    Numele    |    Produsul    | % din vanzari |  Valoarea anuala, (lei)  |
    |              |                | - estimare -  |      - estimare -        |
    |______________|________________|_______________|__________________________|
    |______________|________________|_______________|__________________________|

    3. Definirea pietelor specifice si pozitia produsului/produselor societatii pe fiecare dintre aceste piete. Evolutia si tendintele pietelor.
    4. Date privind concurentii.
    5. Cum se va organiza desfacerea produselor.
    6. Actiuni de promovare a vanzarilor.

    G. PLANUL DE FINANTARE AL AFACERII SI PROIECTIILE FINANCIARE PENTRU URMATORII 3 ANI DUPA PRIMIREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL
    (Ce cheltuieli de productie estimati? Dar profitul? Rata profitabilitatii = 100xProfit/ cheltuieli de productie =? Sursele de finantare ale investitiei de unde se asigura? etc.)

    H. IPOTEZE SI RISCURI MAJORE
    1. Care sunt ipotezele principale pe care le-ati folosit in elaborarea proiectului dv. de investitii?
    2. Care sunt riscurile majore pe care le anticipati in cadrul afacerii/investitiei dv.?
    (listati-le in ordinea importantei)
    3. Ce puteti face pentru a minimiza primele trei riscuri dintre cele mai serioase?

    I. ALTELE
    Va rugam sa adaugati/anexati orice alte elemente pe care le considerati relevante pentru a evidentia faptul ca ati analizat in detaliu problemele generate de implementarea acestui proiect, inclusiv eficienta lui economica.

                              *

                             Tabel
    (Tabelul este orientativ; se accepta imbunatatiri.)

    Situatia actuala si previzionata a veniturilor
 ______________________________________________________________________________
|                                          | Fara proiect | An 1 | An 2 | An 3 |
|__________________________________________|______________|______|______|______|
| 1. VENITURI (suma productiilor valorice) |              |      |      |      |
|__________________________________________|______________|______|______|______|
| 1.1. Productie fizica*)                  |              |      |      |      |
|__________________________________________|______________|______|______|______|
| 1.2. Pret unitar                         |              |      |      |      |
|__________________________________________|______________|______|______|______|
| 1.3. Productie valorica (1.1 x 1.2.)     |              |      |      |      |
|__________________________________________|______________|______|______|______|
| 2. COSTURI DIRECTE                       |              |      |      |      |
|__________________________________________|______________|______|______|______|
| 2.1. Forta de munca directa              |              |      |      |      |
|__________________________________________|______________|______|______|______|
| 2.2. Materiale                           |              |      |      |      |
|__________________________________________|______________|______|______|______|
| 2.3. Combustibili                        |              |      |      |      |
|__________________________________________|______________|______|______|______|
| 2.4. Alte costuri directe                |              |      |      |      |
|__________________________________________|______________|______|______|______|
| 3. AMORTIZARE (a investitiei)            |              |      |      |      |
|__________________________________________|______________|______|______|______|
| 4. COSTURI INDIRECTE                     |              |      |      |      |
|__________________________________________|______________|______|______|______|
| 4.1 Forta de munca indirecta             |              |      |      |      |
|__________________________________________|______________|______|______|______|
| 4.2. Alte costuri                        |              |      |      |      |
|__________________________________________|______________|______|______|______|
| 5. PROFIT BRUT                           |              |      |      |      |
|__________________________________________|______________|______|______|______|
| 6. Impozit pe profit (25%)               |              |      |      |      |
|__________________________________________|______________|______|______|______|
| 7. PROFIT NET (5 - 6)                    |              |      |      |      |
|__________________________________________|______________|______|______|______|
| 9. INVESTITIE:                           |              |      |      |      |
|__________________________________________|______________|______|______|______|
    *) pentru fiecare produs

    ANEXA 7

                  TABEL INREGISTRARE CERERI DE FINANTARE
                                  (model)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Cod proiect
    B - Data/ora inregistrarii
    C - Solicitant
 _____________________________________________________________________________
|Nr.   | A | B | C |Forma de  |Titlu  |Localizare|Persoana|Adresa|Telefon/fax |
|inreg.|   |   |   |organizare|proiect|proiect   | care   |      |            |
|(loc) |   |   |   |*)        |       |*)       |raspunde|      |            |
|______|___|___|___|__________|_______|__________|________|______|____________|
| (0)  |(1)|(2)|(3)|   (4)    |  (5)  |   (6)    |  (7)   |  (8) |    (9)     |
|______|___|___|___|__________|_______|__________|________|______|____________|
|  XY  |   |   |   |          |       |          |        |      |            |
|______|___|___|___|__________|_______|__________|________|______|____________|
|______|___|___|___|__________|_______|__________|________|______|____________|
|______|___|___|___|__________|_______|__________|________|______|____________|

    Coloana 1: XY [X - numarul ADR; Y = 1 - sediul ADR; Y = 2 ... n - (reprezentant judetean)]
    Coloana 2: 1 ... n (in ordinea depunerii, data / ora)
------------
    *) S.R.L., S.A., S.C.S., S.C.A., S.N.C.
    *) Regiune de dezvoltare, Judet, Oras, Comuna, Sat (a se mentiona toate indicatiile necesare)

    ANEXA 8

                     LISTA LUNGA CU PROIECTELE PROPUSE
                          - LICITATIE DESCHISA -

    PROGRAMUL "Dezvoltarea regiunii Nord-Est" sau <<Dezvoltarea judetului <denumirea judetului> (Se va completa cu denumirea judetului in care se deruleaza Programul Hunedoara/Alba/Tulcea/Giurgiu/Caras-Severin>>
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Cod   |Solicitant|  Titlul   |Localitate|     Bugetul proiectului       :
|crt.|proiect|          |Proiectului|  Judet   |_______________________________:
|    |       |          |           |          |Valoare|  De la   | Contrib.   :
|    |       |          |           |          |totala | Program  |solicitant  :
|    |       |          |           |          |       |__________|____________:
|    |       |          |           |          |       | Val.| %  | Val. |  %  :
|____|_______|__________|___________|__________|_______|_____|____|______|_____:
|(0) |  (1)  |   (2)    |    (3)    |   (4)    |  (5)  | (6) | (7)| (8)  | (9) :
|____|_______|__________|___________|__________|_______|_____|____|______|_____:
|____|_______|__________|___________|__________|_______|_____|____|______|_____:
|____|_______|__________|___________|__________|_______|_____|____|______|_____:
|____|_______|__________|___________|__________|_______|_____|____|______|_____:
|____|_______|__________|___________|__________|_______|_____|____|______|_____:

    - continuare -
 _______________________________________________________________________
: Conformitate | Eligibilitate | Punctaj selectie | Aprobat sau Respins |
:  (da/nu)     |   (da/nu)     |                  |                     |
:______________|_______________|__________________|_____________________|
:     (10)     |      (11)     |       (12)       |         (13)        |
:______________|_______________|__________________|_____________________|
:______________|_______________|__________________|_____________________|
:______________|_______________|__________________|_____________________|
:______________|_______________|__________________|_____________________|
:______________|_______________|__________________|_____________________|

                                                   Nume __________________
                                                   Semnatura _____________
                                       (Presedintele Comisiei de evaluare)

    ANEXA 9

                          FISA DE PROIECT
                                              Codul proiectului ..........
 ______________________________________________________________________________
| Titlul proiectului ________________________________________________________  |
| ___________________________________________________________________________  |
| Localizare ________________________________________________________________  |
| ___________________________________________________________________________  |
| ___________________________________________________________________________  |
| Solicitant __________________________ | Suma totala ____________             |
| Adresa ______________________________ |                                      |
| Tel/Fax/Email                         | Contributie din                      |
|                                       | Programul Dezv. Regiunii Nord-Est    |
|                                       | sau dupa caz,                        |
|                                       | Dezv. jud ____ % ___                 |
|                                       | Contributie proprie ______% ____     |
|_______________________________________|______________________________________|
| Capitol I. - VERIFICAREA DOCUMENTULUI                                        |
|______________________________________________________________________________|
| Formularul de solicitare:     | Documente obligatoriu de anexat:             |
| - Identificarea solicitantului|  1. Certificat de inmatriculare, cod fiscal  |
|   si a proiectului            |     sau cod unic de inregistrare, acte       |
|    _                          |     constitutive                             |
|   |_|                         |  2. Certificat constatator emis de Camera de |
|                               |     Comert teritoriala - registrul ROLEG,    |
| - Partea A. Informatii        |     atestand ca solicitantul nu este         |
|   detaliate despre solicitant |     falimentar sau subiect al unor procese   |
|    _                          |     pentru declararea falimentului, nu       |
|   |_|                         |     are activitatile suspendate si nu are    |
| - Partea B. Informatii        |     afacerile administrate de tribunal.      |
|   detaliate despre proiect    |  3. Bilantul contabil la 31.12.2000 cu anexe,|
|    _                          |     raportarea contabila la 30.06.2001 sau,  |
|   |_|                         |     dupa caz, ultima situatie financiara     |
| - Partea C. Date despre       |     oficiala                                 |
|   masini, utilaje etc.        |  4. Cea mai recenta balanta de verificare    |
|    _                          |  5. Descrierea detaliata si programarea      |
|   |_|                         |     activitatilor                            |
| - Partea D. Transferul de     |  6. Bugetul detaliat al activitatilor        |
|   fonduri                     |  7. Curriculum vitae ale persoanelor         |
|    _                          |     implicate in managementul proiectului    |
|   |_|                         |  8. Planul de afaceri                        |
| - Partea E. Documente de      |  9. Licente/certificate/autorizatii/brevete, |
|   anexat la Cerere            |     etc.                                     |
|    _                          | 10. Confirmarea solicitantului cu privire la |
|   |_|                         |     co-finantare (declaratie pe proprie      |
| - Partea F. Declaratia        |     raspundere a Beneficiarului prin care    |
|   solicitantului              |     acesta se angajeaza sa asigure           |
|    _                          |     co-finantarea proiectului)               |
|   |_|                         | 11. Scrisoare de bonitate de la banca        |
|                               |     solicitantului                           |
|                               | 12. Certificat de la Casa de Pensii judeteana|
|                               | 13. Certificat de la organele teritoriale    |
|                               |     ale DGFPCFS                              |
|                               | 14. Certificat de la Casa de Asigurari de    |
|                               |     Sanatate                                 |
|_______________________________|______________________________________________|
|                           _                                                  |
| Acceptat                 |_|                                                 |
|                           _                                                  |
| Respins                  |_|                                                 |
|                                                                              |
| Motive                                                                       |
| ___________________________________________________________________________  |
| ___________________________________________________________________________  |
| Nume ___________________________                                             |
| Semnatura ______________________                                             |
| (Presedinte Comisie de evaluare)                                             |
|______________________________________________________________________________|
| Capitolul II. -  VERIFICAREA INFORMATIILOR FURNIZATE DE SOLICITANT           |
| Observatii ________________________________________________________________  |
| ___________________________________________________________________________  |
| ___________________________________________________________________________  |
| ___________________________________________________________________________  |
| ________________________________________ Nume _____________________________  |
| ______________________________ Semnatura __________________________________  |
|                                                            (Verificator)     |
|______________________________________________________________________________|
|                            _                                                 |
| Acceptat                  |_|                                                |
|                            _                                                 |
| Respins                   |_|                                                |
|                                                                              |
| Motive                                                                       |
| ___________________________________________________________________________  |
| ___________________________________________________________________________  |
| ___________________________________________________________________________  |
| Nume ___________________________                                             |
| Semnatura ______________________                                             |
| (Presedinte Comisie de evaluare)                                             |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Capitolul III - CRITERII DE ELIGIBILITATE    |           _                   |
| - Solicitantii trebuie sa fie societati      | Acceptat |_|                  |
|   comerciale, cu capital privat integral     |           _                   |
|   romanesc care doresc sa demareze sau sa    | Respins  |_|                  |
|   dezvolte o activitate economica in Regiunea|                               |
|   de dezvoltare Nord-Est sau, dupa caz, in   | Motive                        |
|   judetul Hunedoara/Alba/Tulcea/Giurgiu/     | _____________________________ |
|   Caras-Severin (pot participa la aceasta    | _____________________________ |
|   licitatie societati comerciale care isi au | _____________________________ |
|   sediul principal in afara Regiunii Nord-Est| _____________________________ |
|   sau judetului respectiv, cu conditia sa    | _____________________________ |
|   faca dovada ca si-au deschis cel putin     | _____________________________ |
|   filiala in Regiunea Nord-Est sau judet,    |                               |
|   pana la data incheierii contractului de    |                               |
|   finantare cu ADR).                         |                               |
| - Sa se solicite achizitionarea de masini,   |                               |
|   utilaje, instalatii sau echipamente (cu    | Nume ________________________ |
|   exceptia autovehiculelor), care sa conduca | Semnatura ___________________ |
|   la dezvoltarea / initierea de afaceri in   | (Presedinte Comisie de        |
|   Regiunea de dezvoltare Nord-Est sau, dupa  | evaluare)                     |
|   caz, in judetul Hunedoara/Alba/Tulcea/     |                               |
|   Giurgiu/Caras-Severin;                     |                               |
| - Activitatile avute in vedere de proiect    |                               |
|   trebuie sa fie incluse in obiectul de      |                               |
|   activitate inscris in statutul             |                               |
|   solicitantului;                            |                               |
| - Sa prevada o contributie financiara de cel |                               |
|   mult 50% din costul masinilor, utilajelor, |                               |
|   instalatiilor sau echipamentelor solicitate|                               |
|   prin proiect. Aceasta nu poate proveni din |                               |
|   ajutoare financiare de la bugetul statului |                               |
|   sau fonduri ale Comisiei Europene;         |                               |
| - Activitatea economica realizata in urma    |                               |
|   finalizarii investitiei descrise in proiect|                               |
|   trebuie sa se incadreze in lista           |                               |
|   activitatilor clasificate, conform CAEN,   |                               |
|   prevazute in Anexa nr. 3;                  |                               |
| - Solicitantii sa nu aiba pierderi financiare|                               |
|   sau datorii restante, la sfarsitul celei   |                               |
|   mai recente perioade raportate (31         |                               |
|   decembrie 2000 si 30 iunie 2001) [se       |                               |
|   accepta pierderi in anul de infiintare     |                               |
|   datorate cheltuielilor de demarare a       |                               |
|   activitatii];                              |                               |
| - Proiectul depus sa nu fie de natura        |                               |
|   politica.                                  |                               |
| Proiectele care nu indeplinesc unul din      |                               |
| criteriile de eligibilitate mai sus          |                               |
| mentionate vor fi respinse.                  |                               |
|______________________________________________|_______________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Capitolul IV. - CRITERII DE SELECTIE                                         |
|______________________________________________________________________________|
| Nr. | Criterii de selectie   | Scor   | Nr. | Criterii de selectie  | Scor   |
|_____|________________________|________|_____|_______________________|________|
|   1 |                        |        |  10 |                       |        |
|_____|________________________|________|_____|_______________________|________|
|   2 |                        |        |  11 |                       |        |
|_____|________________________|________|_____|_______________________|________|
|   3 |                        |        |  12 |                       |        |
|_____|________________________|________|_____|_______________________|________|
|   4 |                        |        |  13 |                       |        |
|_____|________________________|________|_____|_______________________|________|
|   5 |                        |        |  14 |                       |        |
|_____|________________________|________|_____|_______________________|________|
|   6 |                        |        |  15 |                       |        |
|_____|________________________|________|_____|_______________________|________|
|   7 |                        |        |  16 |                       |        |
|_____|________________________|________|_____|_______________________|________|
|   8 |                        |        |  17 |                       |        |
|_____|________________________|________|_____|_______________________|________|
|   9 |                        |        |     |                       |        |
|_____|________________________|________|_____|_______________________|________|
|     | TOTAL                  | 60     |     | TOTAL                 | 40     |
|_____|________________________|________|_____|_______________________|________|
| ____________________________________________________________________________ |
| SCOR TOTAL ___________                                                       |
|                            _                                                 |
| RESPINS                   |_|                                                |
| MOTIVATII __________________________________________________________________ |
| __________________________________                                           |
| ____________________________________________________________________________ |
| __________________________________                                           |
| ____________________________________________________________________________ |
| ________________________________________________________                     |
|                             _                                                |
| PROPUNERE PENTRU FINANTARE |_|                                               |
| MOTIVATII __________________________________________________________________ |
| __________________________________                                           |
| ____________________________________________________________________________ |
| __________________________________                                           |
| Nume ___________________________                                             |
| Semnatura ______________________                                             |
| (Presedinte Comisie de evaluare)                                             |
|______________________________________________________________________________|
| Capitol V. -  SELECTIA FINALA                                                |
|                _                                                             |
| APROBAT       |_|                  | Nume __________________                 |
|                _                   | Semnatura _____________                 |
| RESPINS       |_|                  | (stampila organizatiei)                 |
| Motivatii ________________________ | (UNITATEA DE MANAGEMENT A PROGRAMULUI)  |
| __________________________________ | Nume __________________                 |
| __________________________________ | Semnatura _____________                 |
| __________________________________ | (stampila organizatiei)                 |
| __________________________________ | (UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI)|
|____________________________________|_________________________________________|

    Criteriile de selectie se vor completa dupa stabilirea de catre Comisia de selectie

    ANEXA 10

    DECLARATIE DE IMPARTIALITATE SI DE CONFIDENTIALITATE
    (model)

    Proiect:
    Subsemnatul, ....................., numit membru al Comisiei de evaluare pentru licitatia de proiecte in cadrul programului <denumirea> (Se va completa cu denumirea Programului pentru care a fost depusa cererea de finantare), declar ca nu am legaturi directe sau indirecte, trecute sau prezente, cu vreunul dintre licitanti.
    In cazul in care as descoperi, pe parcursul procesului de evaluare si selectie, ca un astfel de tip de legatura exista, o voi declara imediat si voi demisiona din Comisia de evaluare.
    Confirm ca voi adopta o atitudine impartiala si voi pastra confidentialitatea informatiilor in timpul procesului de evaluare.
    Semnatura: ..............
    Data: ............... .

    ANEXA 11

                          TERMENI DE REFERINTA

                  PENTRU MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE

    Procesul de evaluare reprezinta o componenta centrala a conceptului program competitiv de ajutoare financiare nerambursabile oferind o evaluare tehnica in selectia proiectelor. Astfel, membrii Comisiei de evaluare trebuie:
    - sa fie desemnati pe baza competentei si a experientei necesare evaluarii Cererilor de finantare;
    - sa poata participa la toate intalnirile Comisiei (absenta va fi consemnata in procesele-verbale);
    - sa fie obiectivi si impartiali in analiza cererilor de finantare;
    - sa stabileasca domeniile de prioritate pe baza Criteriilor de eligibilitate si de selectie. Sa verifice Cererea de finantare fata de setul de criterii aprobat;
    - sa evalueze Cererea de finantare in concordanta cu ponderea criteriilor din lista;
    - sa sustina, prin comentarii detaliate, dupa caz, punctajul acordat fiecarui criteriu;
    - sa faca recomandari asupra aspectelor esentiale care trebuie verificate pe teren;
    - sa sustina recomandarile cu comentarii detaliate, care sa fie comunicate solicitantilor;
    - sa trimita secretariatului toata documentatia de verificare completata, incluzand propunerile, pana la data stabilita.
    Presedintele comisiei va asigura si medierea intre membrii comisiei in cazul unor diferente mari de evaluare la acelasi proiect.

    ANEXA 12

    Criterii de eligibilitate si de selectie pentru proiectele finantate prin Programele "Dezvoltarea Regiunii Nord-Est" si "Dezvoltarea judetului <denumirea judetului> (Se va completa cu denumirea judetului in care se deruleaza programul Hunedoara/Alba/Tulcea/Giurgiu/Caras-Severin"

    1. Introducere
    Criteriile de eligibilitate si de selectie se refera la proiectele ce vor fi finantate prin Programul "Dezvoltarea Regiunii Nord-Est" cu un buget de 300,125 miliarde lei, "Dezvoltarea judetului Hunedoara" cu un buget de 150,163 miliarde lei, si "Dezvoltarea judetului <denumirea judetului> (se va completa cu denumirea judetului in care se deruleaza programul Alba/Tulcea/Giurgiu/Caras-Severin)", avand fiecare un buget de 100 miliarde lei.
    Proiectele propuse vor fi selectate in urma unei licitatii deschise.
    In urma campaniei de promovare, Agentia pentru Dezvoltare Regionala va organiza o licitatie pentru propuneri de proiecte privind dezvoltarea afacerilor in Regiunea Nord-Est sau dupa caz, in judetul Hunedoara/Alba/Tulcea/Giurgiu/ Caras-Severin.
    Aceste proiecte pot fi propuse doar de catre societati comerciale cu capital privat integral romanesc, care au sediul si isi desfasoara activitatea in Regiunea Nord-Est sau dupa caz, in judetul Hunedoara/Alba/Tulcea/Giurgiu/ Caras-Severin si cele care intentioneaza sa-si inceapa o activitate in Regiunea Nord-Est sau dupa caz, in judetul respectiv.
    2. Criteriile de eligibilitate sunt:
    - Solicitantii trebuie sa fie societati comerciale, cu capital privat integral romanesc care doresc sa demareze sau sa dezvolte o activitate economica in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est sau dupa caz, in judetul Hunedoara/Alba/ Tulcea/Giurgiu/Caras-Severin (pot participa la aceasta licitatie societati comerciale care isi au sediul principal in afara Regiunii Nord-Est sau a judetului mentionat, cu conditia sa faca dovada ca si-au deschis cel putin filiala in regiune sau, dupa caz, judet, pana la data incheierii contractului de finantare cu ADR).
    - Prin proiect sa se solicite achizitionarea de masini, utilaje, instalatii sau echipamente (cu exceptia autovehiculelor), care sa conduca la dezvoltarea/initierea de afaceri in Regiunea Nord-Est sau dupa caz, in judetul Hunedoara/Alba/Tulcea/Giurgiu/Caras-Severin;
    - Activitatile avute in vedere de proiect trebuie sa fie incluse in obiectul de activitate inscris in statutul solicitantului;
    - Prin proiect trebuie sa se solicite un ajutor financiar nerambursabil in suma de maxim 5 miliarde lei, care sa reprezinte cel mult 50% din costul efectiv (fara taxe vamale) al masinilor, utilajelor, instalatiilor, echipamentelor in care este inclus si transportul;
    - Sa prevada o contributie financiara de minim 50% din costul masinilor, utilajelor, instalatiilor sau echipamentelor solicitate prin proiect. Aceasta nu poate proveni din ajutoare financiare de la bugetul statului sau fonduri ale Comisiei Europene;
    - Activitatea economica realizata in urma finalizarii investitiei descrise in proiect trebuie sa se incadreze in lista activitatilor clasificate, conform CAEN, prevazute in Anexa nr. 3;
    - Solicitantii sa nu aiba pierderi financiare sau datorii restante, la sfarsitul celei mai recente perioade raportate (31 decembrie 2000 si 30 iunie 2001) [se accepta pierderi in anul de infiintare datorate cheltuielilor de demarare a activitatii];
    - Proiectul trebuie sa se conformeze Programului "Dezvoltarea Regiunii Nord-Est, sau dupa caz, "Dezvoltarea judetului <denumirea judetului> (se va completa cu denumirea judetului in care se deruleaza programul Hunedoara/Alba/ Tulcea/Giurgiu/Caras-Severin)";
    - Proiectul va avea viabilitate si se va sustine dupa finalizarea Programului "Dezvoltarea Regiunii Nord-Est, sau dupa caz, "Dezvoltarea judetului <denumirea judetului> (se va completa cu denumirea judetului in care se deruleaza programul Hunedoara/Alba/Tulcea/Giurgiu/Caras-Severin)";
    - Proiectul depus sa nu fie de natura politica.
    Solicitantul poate propune orice tip de proiect care respecta criteriile de eligibilitate prezentate mai sus.
    Proiectele care nu indeplinesc unul dintre criteriile de eligibilitate mentionate anterior vor fi respinse.
    Proiectele ce indeplinesc toate criteriile de eligibilitate vor fi acceptate pentru a fi incluse in procesul de selectie.
    3. Criteriile principale de selectie sunt urmatoarele (total t1 = 60 puncte):
    - Realizarea de prelucrari superioare, cu valoare adaugata mare;
    - Posibilitatile de export a produselor realizate (inclusiv servicii aducatoare de valuta, precum turismul);
    - Utilizarea resurselor locale sau de pe piata interna;
      - Numarul de locuri de munca create direct in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est sau dupa caz, in judetul Hunedoara/Alba/Tulcea/Giurgiu/Caras-Severin, din care, pentru forta de munca neocupata;
    - Numarul de persoane angajate calificate tehnologic;
    - Achizitia de masini, utilaje, instalatii sau echipamente de la producatori autohtoni;
    - Cererea pe piata interna a produselor realizate;
    - Viabilitatea proiectului (din punct de vedere tehnic, economic si al marketingului);
    - Gradul in care proiectul se poate autosustine (inclusiv prin cresterea personalului angajat) pe o perioada de timp cat mai mare, dupa finantarea de la bugetul de stat;
    - Calitatea documentatiei prezentate (plan de actiune coerent, activitati logice, programare in timp a activitatilor etc.)
    4. Criteriile complementare de selectie (utilizate impreuna cu principalele criterii de selectie) sunt urmatoarele (total t2 = 40 puncte):
    - Procentul de co-finantare solicitat de la Program;
    - Costul pe loc de munca nou creat;
    - Calitatea/inovatia tehnica a proiectului (tehnologii noi, nivelul de calitate a produselor etc.);
    - Diversificarea tipurilor de afaceri productive in Regiunea Nord-Est sau dupa caz, in judetul Hunedoara/Alba/Tulcea/Giurgiu/Caras-Severin;
    - Experienta solicitantilor in domeniul in care este propus proiectul;
    - Crearea de oportunitati pentru mentinerea si atragerea in Regiunea Nord-Est sau dupa caz, in judetul Hunedoara/Alba/Tulcea/Giurgiu/Caras-Severin a personalului cu studii superioare;
    - Sprijinirea dezvoltarii comunitatii locale (social, economic, cultural etc.);
    - Posibilitatea certificarii calitatii de catre o autoritate recunoscuta in domeniu.
    Punctajul total care se poate acorda unui proiect, pentru cele doua categorii de criterii, este de 100 [= t1 + t2].
    Comisia de Evaluare stabileste ponderea fiecarui criteriu in cadrul procesului de evaluare.

    ANEXA 13

    ANEXA 13.a

    In atentia: Domnului/Doamnei ______________
    Proiect:
    ___________________________________________________________________________
    Referitor la cererea dumneavoastra de finantare a proiectului mentionat mai sus, in vederea evaluarii si selectiei acestuia in cadrul licitatiei deschise de proiecte pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin intermediul Programului "<denumirea> (Se va completa cu denumirea Programului pentru care se depune cererea de finantare)".
    Conform procedurii de implementare a acestui program, Comisia de Evaluare a analizat, cu discernamant si responsabilitate, toate proiectele depuse de solicitanti.
    Intrucat proiectul dumneavoastra nu a intrunit conditiile de conformitate a fost respins de la faza de selectie in vederea finantarii prin acest program.
    Apreciem spiritul intreprinzator si speram ca veti participa, si in continuare, cu noi proiecte, la implementarea altor programe de dezvoltare.
    Cu stima,
    Presedintele Comisiei de evaluare

    ANEXA 13.b

    In atentia: Domnului/Doamnei
    Proiect:
    ___________________________________________________________________________
    Referitor la cererea dumneavoastra de finantare a proiectului mentionat mai sus, in vederea evaluarii si selectiei acestuia in cadrul licitatiei deschise de proiecte pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin intermediul Programului "<denumirea> (Se va completa cu denumirea Programului pentru care se depune cererea de finantare)".
    Conform procedurii de implementare a acestui program, Comisia de Evaluare a analizat, cu discernamant si responsabilitate, toate proiectele depuse de solicitanti.
    Intrucat proiectul dumneavoastra nu a intrunit conditiile de eligibilitate a fost respins de la faza de selectie in vederea finantarii prin acest program.
    Apreciem spiritul intreprinzator si speram ca veti participa, si in continuare, cu noi proiecte, la implementarea altor programe de dezvoltare.
    Cu stima,

    Presedintele Comisiei de evaluare

    ANEXA 13.c

    In atentia Domnului/Doamnei
    Referitor: Licitatia deschisa pentru selectarea de proiecte
    Proiect:
    ___________________________________________________________________________
    Am primit cererea dumneavoastra de finantare a proiectului mentionat mai sus, in vederea evaluarii si selectiei acestuia in cadrul licitatiei deschise de proiecte pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin intermediul Programului <denumirea> (Se va completa cu denumirea Programului pentru care se depune cererea de finantare)".
    Conform procedurii de implementare a acestui program, Comisia de Evaluare a analizat, cu discernamant si responsabilitate, toate proiectele depuse de solicitanti.
    Punctajul intrunit de proiectul dumneavoastra a fost insuficient pentru a putea fi selectat in vederea finantarii prin acest program.
    In masura in care vom identifica alte surse de finantare va vom informa.
    Apreciem spiritul intreprinzator si speram ca veti participa, si in continuare, cu noi proiecte, la implementarea altor programe de dezvoltare.
    Cu stima, Presedintele Comisiei de evaluare

    ANEXA 14

    Numele si prenumele
    membrului Comisiei de evaluare

                         FOAIE INDIVIDUALA DE EVALUARE
                                  (model)
 _____________________________________________________________________________
|  CRITERIILE DE  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    :
|    SELECTIE     |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 10 | 11 | 12 :
|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____:
| Proiect         |                                                           :
|_________________|                                                           :
| Nr. | Cod |Titlu|                                 SCOR                      :
| crt.|     |     |                                                           :
|_____|_____|_____|___________________________________________________________:
| (0) | (1) | (2) | (3)| (4)| (5)| (6)| (7)| (8)| (9)|(10)|(11)|(12)|(13)|(14):
|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____:
|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____:
|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____:
|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____:
|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____:

    - continuare -
 __________________________________________________
:  CRITERIILE DE  |    |    |    |    |    |       |
:    SELECTIE     | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |       |
:_________________|____|____|____|____|____|       |
: Proiect         |                        | Total |
:_________________|                        |       |
: Nr. | Cod |Titlu|         SCOR           |       |
: crt.|     |     |                        |       |
:_____|_____|_____|________________________|_______|
: (0) | (1) | (2) |(15)|(16)|(17)|(18)|(19)| (20)  |
:_____|_____|_____|____|____|____|____|____|_______|
:_____|_____|_____|____|____|____|____|____|_______|
:_____|_____|_____|____|____|____|____|____|_______|
:_____|_____|_____|____|____|____|____|____|_______|
:_____|_____|_____|____|____|____|____|____|_______|

                          Semnatura
                          membru Comisie ___________

    ANEXA 15

                       CENTRALIZATOR PUNCTAJ PROIECTE
                                  (model)
 ______________________________________________________________________________
|     |       |       |                    PUNCTAJ                |            |
| Nr. |  Cod  | Titlu |___________________________________________| Observatii |
| crt.|proiect|proiect| Membru 1 Comisie|      | Membru "n"| Scor |            |
|     |       |       |     Dl./Dna.    | .... |  Comisie  |      |            |
|     |       |       |                 |      |  Dl./Dna. |      |            |
|_____|_______|_______|_________________|______|___________|______|____________|
| (0) |  (1)  |  (2)  |      (3)        | (4)  |    (5)    | (6)  |    (7)     |
|_____|_______|_______|_________________|______|___________|______|____________|
|_____|_______|_______|_________________|______|___________|______|____________|
|_____|_______|_______|_________________|______|___________|______|____________|
|_____|_______|_______|_________________|______|___________|______|____________|

    NOTA:
    Se vor completa in ordinea descrescatoare a punctajului.

    ANEXA 16

                 FISA DE CONTROL PENTRU EVALUARE

    Procesul de evaluare implica analiza datelor monitorizate. Agentia de Dezvoltare Regionala si beneficiarii ajutorului financiar nerambursabil trebuie sa ofere toate informatiile solicitate pentru monitorizare.
    Un rol important il are evaluarea riscului, realizata ca urmare a vizitelor de monitorizare, care vor fi organizate astfel:
    - Inaintea contractarii;
    - La incheierea proiectului, respectiv a programului;
    - Pentru cel putin 10% din proiecte se va mai face inca o vizita de monitorizare (pentru acele proiecte ce se deruleaza pe mai multe etape, sau pentru care exista informatii conform carora derularea nu are loc conform graficelor de lucru).
    Trebuie evaluata eficienta proiectului prin compararea a doi indicatori:
    - Impact asupra zonei,
    - Costurile proiectului.
    Raportul de evaluare al Programului este realizat de MDP, iar cel de evaluare al proiectului este realizat de ADR ca urmare a responsabilitatii de monitorizare. Pentru proiectele care au inregistrat intarzieri in graficul de lucru se va realiza un Raport intermediar de evaluare, in vederea fundamentarii etapelor de lucru urmatoare.
    Vor fi comparate rezultatele efective cu cele planificate, cu accent pe analiza eficacitatii si eficientei utilizarii fondurilor. (A fi eficient - sa faci lucrurile asa cum trebuie. A fi eficace - sa faci lucrurile care trebuie.)
    Raportul de evaluare este rezultatul activitatii de analiza periodica a rezultatelor obtinute in timpul si dupa finalizarea implementarii Programului, avand in vedere graficele de lucru, de plati, precum si rapoartele tehnico-financiare intocmite de ADR ca urmare a monitorizarii.
    Raportul Final de evaluare se va realiza la inchiderea Programului si va pune accentul pe evaluarea realizarii obiectivelor, pe eficienta rezultatelor si a utilizarii resurselor. (trebuie sa fie concis, cu date exacte preluate din monitorizare).

                    RAPORT DE EVALUARE A REZULTATELOR

    Program:
    Data evaluarii:
    Perioada evaluata:

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Valoare propusa
    B - Valoare realizata
 ______________________________________________________________________________
|        |         |  Indicatori de   |        |          |          |         |
|        |         |     realizare    |        |          |          |         |
|  Cod   |         |__________________|Evaluare| Evaluare |  Cauze   | Actiuni |
|proiecte|Obiective|Nr. de |  Volum   |        |anterioara| (factori |corective|
|        |         |locuri |investitii|        |          |    de    |         |
|        |         |  de   |          |        |          |influenta)|         |
|        |         | munca |          |        |          |          |         |
|        |         |_______|__________|        |          |          |         |
|        |         | A | B | A  |  B  |        |          |          |         |
|________|_________|___|___|____|_____|________|__________|__________|_________|
|  (1)   |   (2)   |(3)|(4)| (5)| (6) |  (7)   |   (8)    |   (9)    |   (10)  |
|________|_________|___|___|____|_____|________|__________|__________|_________|
|________|_________|___|___|____|_____|________|__________|__________|_________|
|________|_________|___|___|____|_____|________|__________|__________|_________|

    (1) - titlu proiect
    (2) - obiective
    (3) si (5) - nivel indicatori conform proiect
    (4) si (6) - valorile calculate ale indicatorilor la sfarsitul perioadei evaluate
    (7) - se folosesc calificative: A - fara abateri (mai putin de 5%); B - Abateri minore (maxim 20%); C - Abateri grave
    Se realizeaza calculul abaterii de la valoare a fiecarui indicator in parte, dupa care se stabileste abaterea totala prin calculul mediei aritmetice a celor doua rezultate (unul pentru indicatorul nr. de locuri de munca, celalalt pentru indicatorul volumul investitiilor).
    (8) - se pun calificativele de la raportul anterior
    (9) - daca sunt abateri (coloana 7), se trec cauzele acestor abateri
    (10) - se face referire la actiunile corective recomandate in rapoartele tehnico-financiare ale ADR

    ANEXA 17

                     CONTRACT DE FINANTARE
                            (model)
    Pentru: Programele "Dezvoltarea Regiunii Nord-Est" si "Dezvoltarea judetului <Denumirea judetului> (Se va completa cu denumirea judetului in care se deruleaza programul Hunedoara/Alba/Tulcea/Giurgiu/Caras-Severin)"

    FINANTARE: MINISTERUL DEZVOLTARII SI PROGNOZEI (MDP)

    In temeiul Hotararii Guvernului nr. 759/2001 privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente programelor care se experimenteaza si se finanteaza din bugetul Ministerului Dezvoltarii si Prognozei in anul 2001 - Anexele nr. 3, 4, 5, 6, 7 si 8 si a Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala, cu modificarile ulterioare

                                           Nr. ________  din __________

    Acest Contract de ajutor financiar nerambursabil este incheiat astazi, <Data>, la <Sediul, adresa> pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil pentru proiectul <Denumirea proiectului> implementat in localitatea <Denumirea localitatii> Jud. <Denumirea judetului>.
    Intre:

    AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA <denumire>, denumita in continuare ADR, cu sediul <adresa>, reprezentata prin <prenume> <nume>, Director

    si

    Societatea comerciala <Numele societatii, forma de organizare S.A., S.R.L., S.N.C. etc.>, denumita in continuare Beneficiar, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. <numarul>, cu sediul in localitatea <Denumirea localitatii>, str. <Denumirea strazii>, nr. <numarul>, judetul <Denumirea judetului>, reprezentata prin <prenume> <nume> in calitate de <functia>,

    a intervenit urmatorul contract:

    Art. 1
    OBIECTUL CONTRACTULUI
    (1) Obiectul contractului il reprezinta ajutorul financiar nerambursabil acordat din bugetul de stat al Romaniei in cadrul Programului "Dezvoltarea Regiunii Nord-Est" sau dupa caz, "Dezvoltarea judetului <Denumirea judetului> (Se va completa cu denumirea judetului in care se deruleaza programul Hunedoara/ Alba/Tulcea/Giurgiu/Caras-Severin)", Beneficiarului, pentru implementarea proiectului <Denumirea proiectului>
    (2) Beneficiarul va primi ajutorul financiar nerambursabil in termenii si conditiile stipulate in prezentul contract,
precum si cele din Anexa A, de care Beneficiarul declara ca a luat cunostinta si le accepta.
    (3) Beneficiarul accepta ajutorul financiar nerambursabil si se obliga sa deruleze proiectul pe propria sa raspundere.
    Art. 2
    DURATA PROIECTULUI SI A CONTRACTULUI
    (1) Implementarea proiectului va incepe in ziua urmatoare semnarii contractului de catre ambele parti.
    (2) Durata de executie a proiectului este de <numar luni> luni conform Anexei A la prezentul contract, dar nu mai tarziu de 31 august 2003.
    (3) Contractul trebuie sa se finalizeze in decurs de 3 luni de la data de finalizare a proiectului conform alin (2).
    Art. 3
    FINANTARE
    (1) Costul total al proiectului este de <suma> lei in conformitate cu Cererea de finantare aprobata si anexele acesteia (Anexa A)
    (2) Costul eligibil al proiectului este de <suma> lei din care ADR se obliga sa finanteze cu suma maxima de <valoarea> lei reprezentand cel mult 50% din valoarea totala eligibila, in conformitate cu Anexa A la prezentul contract.
    Art. 4
    RAPORTARI TEHNICE SI FINANCIARE
    Pentru fundamentarea cererilor de plata se vor prezenta raportari tehnico-financiare insotite de documente justificative in conformitate cu Anexa B la prezentul contract.
    Art. 5
    MODALITATI DE PLATA
    (1) Virarea ajutorului financiar nerambursabil in contul deschis de Furnizorul Beneficiarului in acest scop, se efectueaza in momentul in care Beneficiarul face dovada ca a achitat < ... procentul stabilit prin Contractul de finantare incheiat cu ADR> % din valoarea facturii emise de catre furnizor.
    (2) Pentru achizitionarea fiecarui echipament prevazut in Anexa A, ADR va efectua o singura plata de maxim < ... procentul stabilit prin Contractul de finantare incheiat cu ADR> % din valoarea eligibila, direct in contul Furnizorului deschis la Trezoreria teritoriala si indicat de beneficiar in cererea sa scrisa. Pentru efectuarea platii Beneficiarul va depune la sediul ADR, documentele prevazute in Anexa B la prezentul contract. Documentele in original ale Beneficiarului care fac dovada efectuarii platii, trebuie stampilate de catre ADR cu stampila Programului respectiv.
    (3) In cazul achizitionarii bunurilor din import necesare realizarii obiectului prezentului contract, Beneficiarul va deschide un cont special pentru aceasta operatiune la Trezoreria teritoriala, in care ADR va vira sumele aferente, prevazute prin prezentul Contract, dupa indeplinirea obligatiei de la alin. (3), pe baza contractului extern de achizitie si a facturii externe sau facturii pro-forma externe corespunzatoare. Cheltuielile bancare ocazionate de import (comisioane sau orice alte cheltuieli bancare, diferente de curs valutar) vor fi suportate de Beneficiar.
    (4) Beneficiarul are obligatia sa achite Furnizorului extern contravaloarea bunurilor achizitionate in termen de 10 zile lucratoare de la data la care sumele virate de catre ADR au intrat in contul special deschis de Beneficiar la Trezoreria teritoriala. Dupa expirarea acestui termen, Beneficiarul va prezenta la ADR:
    - in maxim 5 zile lucratoare, dovada din care sa rezulte ca sumele aferente bunurilor achizitionate au fost achitate Furnizorului extern,
    - iar in termen de 10 zile lucratoare, de la data importului efectiv al echipamentului dovada acestui import.
    (5) In situatia in care costul masinilor, utilajelor, instalatiilor sau echipamentelor, conform facturii, este mai mic decat costul eligibil aprobat, Beneficiarul primeste cel mult 50% din costul efectiv al acestora (fara taxe vamale), conform Anexei A.
    (6) Orice sold neutilizat al Beneficiarului, rezultat din ajutorul nerambursabil primit de la ADR va fi transferat la ADR in maximum 5 zile lucratoare de la data constituirii soldului.
    (7) Beneficiarul poate depune o noua cerere de plata numai in cazul in care face dovada receptionarii bunurilor pentru care a primit ajutor financiar nerambursabil in temeiul cererii anterioare.
    Art. 6
    OBLIGATII GENERALE
    (1) Beneficiarul va asigura desfasurarea Proiectului in conformitate cu Descrierea Proiectului prezentata in Anexa A.
    (2) La data finalizarii proiectului conform Anexei A, dar nu mai tarziu de 31 august 2003, Beneficiarul se obliga sa puna in functiune investitia prevazuta prin proiect.
    (3) La data finalizarii proiectului conform Anexei A, dar nu mai tarziu de 31 august 2003, Beneficiarul trebuie sa faca dovada crearii numarului de locuri de munca prevazute in Anexa A. Forta de munca nou angajata trebuie sa aiba domiciliul stabil in Regiunea Nord-Est, sau dupa caz, in judetul <denumirea judetului>.
    (4) Ofertele pentru masini, utilaje, instalatii sau echipamente, prezentate de Beneficiar, trebuie sa provina de la Furnizori care nu au ca asociati persoane fizice sau juridice care sunt asociati ai Beneficiarului.
    (5) Beneficiarul trebuie sa implementeze Proiectul cu eficienta si responsabilitate, conform celor mai bune practici in domeniu si in conformitate cu prezentul Contract.
    In acest scop, Beneficiarul va mobiliza toate resursele financiare, umane si materiale necesare pentru deplina implementare a Proiectului, asa cum este specificat in Descrierea Proiectului, straduindu-se sa utilizeze resurse umane si materiale locale.
    (6) Daca Beneficiarul sau angajatii acestuia se fac vinovati de acte de coruptie in legatura cu acest Proiect, ADR poate suspenda Proiectul sau rezilia Contractul conform art. 17 alin. (3).
    (7) Masinile, utilajele, instalatiile sau echipamentele achizitionate nu vor fi instrainate de catre Beneficiar in perioada de functionare prevazuta prin Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile ulterioare.
    (8) Locurile de munca create prin acest proiect vor fi mentinute pe o perioada de minim trei ani de la data primirii ajutorului financiar nerambursabil.
    Art. 7
    OBLIGATII PRIVIND RAPOARTELE TEHNICE, FINANCIARE SI INFORMATIVE
    (1) Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia ADR toate informatiile privind implementarea Proiectului. In acest scop, Beneficiarul trebuie sa realizeze rapoarte intermediare si un raport final. Aceste rapoarte vor contine o parte tehnica si una financiara. ADR si Ministerul Dezvoltarii si Prognozei pot solicita oricand informatii suplimentare; informatiile trebuie furnizate in cel mult 10 de zile de la solicitarea acestora.
    (2) Beneficiarul trebuie sa transmita la ADR rapoarte intermediare, conform conditiilor de mai jos:
    a) fiecare raport trebuie sa prezinte o monitorizare completa a tuturor aspectelor implementarii pentru perioada acoperita;
    b) raportul trebuie intocmit astfel incat sa permita compararea obiectivelor, mijloacelor prevazute sau angajate, rezultatele asteptate si obtinute si detalii ale bugetului Proiectului;
    c) raportul trebuie insotit de un grafic de activitati financiare si tehnice pentru faza urmatoare a implementarii Proiectului.
    (3) Raportul final trebuie sa contina o descriere detaliata a conditiilor in care a fost realizat Proiectul, informatii asupra etapelor parcurse pentru evidentierea finantarii, elemente care pot fi folosite in evaluarea impactului Proiectului si decontul final al tuturor costurilor eligibile ale Proiectului, insotit de un rezumat complet al veniturilor si cheltuielilor Proiectului si al platilor efectuate.
    (4) Raportarea si monitorizarea se vor efectua in forma si la termenele prevazute in Anexa B la prezentul contract. Beneficiarul are obligatia sa transmita la ADR:
    a) raportul tehnico-financiar primar (are ca scop verificarea ofertelor alese de beneficiar);
    b) raportul tehnico-financiar intermediar (care va insoti cererea de plata si dovada ca a achitat <... procentul> % din valoarea facturii emise de catre Furnizor);
    c) raportul tehnico-financiar final.
    (5) Daca Beneficiarul nu inainteaza ADR-ului un raport final pana la termenul limita stipulat in Anexa B si nu ofera o explicatie scrisa, acceptabila si suficienta cu privire la motivele pentru care nu si-a indeplinit obligatia, ADR poate rezilia contractul conform art. 17 alin. (3) si sa-si recupereze sumele platite.
    Art. 8
    RASPUNDERE
    (1) ADR nu poate, in nici o situatie si pentru nici un motiv, sa fie trasa la raspundere pentru pagube sau prejudicii suferite de personalul sau proprietatea Beneficiarului in timpul derularii Proiectului. Prin urmare, ADR nu poate accepta nici o pretentie de compensare sau crestere de plata legate de aceste situatii.
    (2) Beneficiarul isi asuma responsabilitatea in fata tertelor parti, inclusiv raspunderea pentru pagube sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta in timpul derularii Proiectului. Beneficiarul va descarca MDP de orice raspundere asociata oricarei pretentii sau actiuni cauzate de incalcarea regulilor, reglementarilor, sau legislatiei de catre Beneficiar, angajatii acestuia sau de persoanele care raspund de acesti angajati, sau ca urmare a violarii drepturilor unei terte parti.
    (3) In cazul in care prin bugetul de stat nu se acopera sumele necesare finantarii proiectelor, ADR este exonerata de orice raspundere.
    Art. 9
    CONFLICT DE INTERESE
    Beneficiarul se angajeaza sa ia toate precautiile necesare pentru a evita conflictele de interese si va informa imediat ADR de orice situatie care cauzeaza sau ar putea cauza un asemenea conflict.
    Art. 10
    CONFIDENTIALITATE
    ADR si Beneficiarul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea rapoartelor la care se face referire in art. 7, precum si a oricarui document, informatie sau material transmis acestora ca fiind confidential.
    Art. 11
    PUBLICITATE
    (1) Daca ADR nu solicita altfel, orice anunt sau publicitate facute de Beneficiar cu privire la Proiect, inclusiv in cadrul unei conferinte sau seminar, trebuie sa mentioneze faptul ca Proiectul a primit finantare din Bugetul de stat al Romaniei.
    (2) Beneficiarul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a face public faptul ca, Bugetul de stat a co-finantat Proiectul prin MDP. In acest scop, Beneficiarul va face referire la Proiect si la contributia financiara in informatiile transmise beneficiarilor finali ai Proiectului, in rapoartele finale si cele interne si in orice relatie cu mass-media.
    (3) Toate mijloacele fixe achizitionate in cadrul proiectului vor purta in mod vizibil o eticheta conform Anexei C la prezentul contract, avand urmatoarele caracteristici:
    - format - cu dimensiunile lungime = 100 mm, latime = 75 mm pentru echipamente de birou sau utilaje de dimensiuni mici si lungime = 200 mm, latime = 150 mm pentru utilaje de dimensiuni mari;
    - culoare - auriu pentru fond, negru pentru litere;
    - dimensiunea literelor care alcatuiesc cuvintele "Guvernul Romaniei" dubla fata de dimensiunea celorlalte litere;
    - materialele utilizate pentru eticheta: hartie plastifiata pentru echipamentele de birou si utilajele de dimensiuni mici si tabla de alama sau plexiglas pentru utilajele mari.
    (4) Etichetele vor ramane pozitionate pe echipamentele si utilajele a caror achizitie s-a realizat cu co-finantare de la Guvern, pe toata durata functionarii acestora la beneficiar.
    Art. 12
    PROPRIETATEA, FOLOSINTA REZULTATELOR SI ECHIPAMENTELOR
    (1) Dreptul de proprietate asupra masinilor, utilajelor, instalatiilor sau echipamentelor si dreptul de proprietate intelectuala rezultate din Proiect, precum si rapoartele si alte documente aferente, apartin Beneficiarului.
    (2) Beneficiarul va acorda ADR/MDP dreptul de a folosi liber si cum crede de cuviinta documentele legate de Proiect, indiferent de forma acestora.
    Art. 13
    EVALUAREA PROIECTULUI
    (1) Daca MDP sau ADR Nord-Est realizeaza o evaluare intermediara sau ulterioara (ex-post), Beneficiarul se angajeaza sa furnizeze MDP sau ADR orice document sau informatie de natura sa contribuie la incheierea cu succes a evaluarii si sa le garanteze drepturile de acces mentionate in art. 18 alin. (2).
    (2) Daca una din parti realizeaza o evaluare in contextul Proiectului, trebuie sa puna la dispozitia celeilalte parti o copie a raportului de evaluare.
    Art. 14
    VERIFICARI TEHNICE, FINANCIARE SI CONTABILE
    (1) Beneficiarul trebuie sa asigure inregistrarea in evidenta contabila conform prevederilor legale in vigoare, a tuturor documentelor privind operatiunile aferente prezentului contract si sa le arhiveze pe o perioada de 10 ani de la incheierea prezentului contract.
    (2) Beneficiarul trebuie sa accepte si sa faciliteze raportul sau inspectiile inopinate ale reprezentantilor MDP si ADR asupra modalitatii de folosire a ajutorului financiar nerambursabil si existentei masinilor, utilajelor, instalatiilor sau echipamentelor.
    (3) In acest scop, Beneficiarul se angajeaza sa asigure reprezentantilor MDP si ADR, dreptul de acces la locurile in care Proiectul este implementat, inclusiv la calculatoare, precum si la toate documentele si fisierele din calculator, care se refera la managementul tehnic si financiar al Proiectului. Accesul reprezentantilor MDP si ADR va fi pastrat strict confidential fata de terte parti, fara a prejudicia legea publica si obligatiile ce decurg din aceasta, la care se supun. Documentele trebuie sa fie usor accesibile si pastrate intr-o maniera care sa permita o verificare facila. Beneficiarul este obligat sa informeze MDP si ADR asupra locului exact unde sunt pastrate documentele.
    (4) Documentele la care se face referire in alin. (3) includ:
    a) ofertele furnizorilor;
    b) contracte sau comenzi;
    c) facturi, ordine de plata sau facturi achitate.
    Art. 15
    ALOCARE
    Contractul si platile aferente nu pot fi, sub nici o forma, transferate sau alocate unei terte parti.
    Art. 16
    AMENDAMENTE ADUSE CONTRACTULUI
    (1) Orice modificare a prezentului contract (inclusiv Anexele), se va face printr-un act aditional la prezentul contract cu acordul ambelor parti, ce urmeaza a fi incheiat in aceleasi conditii ca si contractul initial.
    (2) Daca o cerere de modificare vine din partea Beneficiarului, acesta trebuie sa inainteze cererea catre ADR cu doua luni inainte ca amendamentul sa intre in vigoare, cu exceptia cazurilor riguros fundamentate de catre Beneficiar si acceptate de ADR.
    Art. 17
    REZILIEREA CONTRACTULUI
    (1) Beneficiarul poate rezilia Contractul motivat, prezentand un preaviz scris, cu doua luni inainte. In acest caz, Beneficiarul va avea dreptul numai la plata acelei parti din ajutorul financiar nerambursabil aferente Proiectului realizat, desi acest lucru nu afecteaza dreptul ADR de a cere rambursarea totala sau partiala a sumelor deja platite in cazurile in care se constata nerespectarea obligatiilor contractuale.
    (2) In cazuri exceptionale si solid justificate, ADR poate hotari rezilierea contractului prin preaviz scris prezentat cu doua luni inainte, fara a trebui sa plateasca compensatii. In acest caz, Beneficiarul va avea dreptul la plata ajutorului financiar nerambursabil, aferenta numai partii Proiectului duse la bun sfarsit.
    (3) ADR poate rezilia Contractul, fara acordarea nici unui preaviz si fara a plati nici un fel de compensatii, atunci cand Beneficiarul:
    a) nu isi indeplineste, oricare din obligatiile impuse si, dupa ce a fost notificat prin scrisoare sa se conformeze acestor obligatii, continua in acelasi mod sau nu furnizeaza o explicatie satisfacatoare in termen de 15 zile lucratoare de la trimiterea scrisorii.
    b) este declarat insolvabil, se afla in reorganizare judiciara sau in stare de faliment;
    c) isi modifica statutul juridic, cu exceptia situatiei cand acest lucru este adus la cunostinta si acceptat de catre ADR;
    d) nu-si indeplineste obligatiile prevazute in Art. 7 sau se afla in situatia prevazuta in Art. 6 alin. (3);
    e) face declaratii false sau incomplete pentru a obtine finantarea prevazuta in contract sau furnizeaza rapoarte care nu reflecta realitatea;
    f) comite nereguli de ordin financiar.
    (4) Inaintea rezilierii Contractului conform prevederii prezentului articol, ADR poate suspenda platile ca o masura de precautie, fara notificare prealabila.
    Art. 18
    RASPUNDERE CONTRACTUALA
    (1) Contractul angajeaza raspunderea solidara a Beneficiarului, si succesorilor sai.
    (2) In cazul nerespectarii prevederilor Art. 5 alin. (4), daca Beneficiarul nu va achita contravaloarea facturii externe in termen de 10 zile lucratoare de la primirea banilor, ADR este indreptatita a calcula Beneficiarului penalitati de 1% pentru fiecare zi intarziere.
    (3) In cazul nerespectarii prevederilor privind transferarea soldului neutilizat conform Art. 5 alin. (6), ADR va aplica Beneficiarului penalitati de 0,4% pentru fiecare zi intarziere.
    (4) In conditiile in care se constata incalcarea de catre Beneficiar a prevederilor Art. 17 pct. 3, contractul se considera reziliat de drept dupa trecerea termenului de 15 de zile prevazut la lit. a) iar ADR va putea cere Beneficiarului rambursarea totala sau partiala a sumelor deja platite in baza contractului.
    (5) ADR va trimite Beneficiarului o instiintare de plata care va include suma datorata, contul in care se va face varsamantul respectivei plati cu mentiunea ca se vor calcula penalitati pana la restituirea integrala a sumei pentru care a fost notificat.
    (6) In cazul in care, in termen de 15 zile de la primirea instiintarii de plata, Beneficiarul nu restituie sumele datorate precum si penalitatile aferente acestora, ADR va incepe procedura de executare silita impotriva Beneficiarului, cheltuielile efectuate cu ocazia indeplinirii masurilor de executare silita urmand a fi recuperate de la Beneficiar.
    Art. 19
    REZOLVAREA LITIGIILOR
    (1) Prezentul Contract se supune legislatiei romanesti.
    (2) Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu prezentul contract vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre solutionare instantelor judecatoresti competente.
    Art. 20
    NOTIFICAREA CONTRACTULUI
    (1) Toate notificarile, informarile si raportarile aferente prezentului Contract, vor fi considerate valabil intocmite daca au fost facute in scris si expediate la adresa partilor consemnata in preambul.
    (2) Expedierea notificarilor se va face personal sub semnatura, prin fax cu confirmare de primire sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
    Art. 21
    FORTA MAJORA
    (1) Aparitia oricarui caz de forta majora va fi adus la cunostinta celeilalte parti contractante in termen de 5 zile de la aparitia ei si se constata in termen de 15 zile de la notificare.
    (2) Aceste evenimente vor absolvi partile de executarea obligatiile lor daca ele duc la imposibilitatea derularii contractului, dar nu si daca acestea conduc doar la o derulare mai greoaie sau mai costisitoare a contractului.
    (3) Imposibilitatea de executare a obligatiilor contractuale pentru cauza de forta majora produce efecte cu conditia ca forta majora sa nu fie imputabila Beneficiarului iar acesta din urma sa nu fi fost pus in intarziere sau sa nu se fi aflat in momentul producerii cazului de forta majora.
    (4) Daca imposibilitatea de executare este totala, exonerarea de raspundere va fi totala iar in cazul imposibilitatii partiale, exonerarea de raspundere va fi proportionala cu efectele pe care le-a produs forta majora.
    Art. 22
    DETERMINAREA TERMENELOR
    (1) Termenele de indeplinire ale unor obligatii legale sau contractuale de catre partile contractante, calculate pe zile, expira in ultima zi a termenului.
    (2) Termenele stabilite pentru indeplinirea unor obligatii legale sau contractuale de catre partile contractante calculate pe luni, expira in ultima zi a ultimei luni.
    (3) In cazul in care ultima zi ce constituie termenul de indeplinire a unor obligatii coincide cu o sarbatoare legala ori cu o zi nelucratoare, atunci termenul se prelungeste pana in ziua imediat urmatoare zilei de sarbatoare legala sau zilei nelucratoare.
    Art. 23
    ADRESE
    Orice comunicare in legatura cu prezentul Contract va fi facuta in scris, indicandu-se numarul si titlul Proiectului, la urmatoarele adrese:
    a) MINISTERUL DEZVOLTARII SI PROGNOZEI: cu sediul in Bucuresti, strada Ministerului nr. 2 - 4, sector 1, tel. 01-312.08.09, fax 01-314.08.09;
    b) AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA <denumire>, cu sediul in <oras>, <adresa> telefon: <prefix-numar>, fax. <prefix-numar>.
    c) BENEFICIAR <denumire>, cu sediul in <oras>, <adresa> telefon: <prefix-numar>, fax. <prefix-numar>.
    Contractul a fost incheiat in 3 exemplare cate unul pentru fiecare parte si un exemplar pentru MDP, avand aceeasi valabilitate fiecare, semnate de reprezentantii legali ai celor doua parti contractuale.
    Prezentul contract s-a incheiat pe data de < ..... > la sediul ADR.
    Art. 24
    ANEXE
    Urmatoarele anexe la prezentul contract constituie parte integranta a acestuia:
    Anexa A - Cererea de finantare si anexe;
    Anexa B - Raportarea si monitorizarea;
    Anexa C - Eticheta (model).
    ADR <denumire>:
    <prenume> <nume> (Semnatura) Director Stampila
    <prenume> <nume> (Semnatura) Director economic
    <prenume> <nume> (Semnatura) Consilier juridic
    Beneficiar <denumire>:
    <prenume> <nume> (Semnatura) Reprezentant Stampila
    <prenume> <nume> (Semnatura) Director economic
    <prenume> <nume> (Semnatura)
    AVIZAT MDP
    Leonard CAZAN (Semnatura) Ministrul dezvoltarii si prognozei Stampila
    Iulian DOBROTEANU (Semnatura) Secretar General
    <prenume> <nume> (Semnatura) Director Directie Plati
    <prenume> <nume> (Semnatura) Director Directie juridic

    ANEXA B

                         RAPORTAREA SI MONITORIZAREA

    ANEXA B1

                            CERERE DE PLATA
                                                        _________________
                                                       | Cererea curenta |
    CATRE ADR ________________________                 | este pentru:    |
    DATA CERERII*1) ________________                   |                 |
                                                       | PLATA NR.       |
    I. DATE DE IDENTIFICARE                            |_________________|

    1. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRACTULUI
                             ____________________________
       Cod contract/proiect |____________________________|
                             _______________________________________
     Titlu contract/proiect |                                       |
                            |_______________________________________|

    2. DATE DE IDENTIFICARE A BENEFICIARULUI
                            ________________________________________
                  Denumire |________________________________________|
                    adresa |________________________________________|
           Tel./Fax/E-mail |________________________________________|
    Nr. Inreg. Reg. Comert |______________________|
                Cod fiscal |______________________|
                            ________________________________________
     Reprezentant legal*2) |________________________________________|
           Tel./Fax/E-mail |________________________________________|
                            ________________________________________
           Contabil sef*3) |________________________________________|
           Tel./Fax/E-mail |________________________________________|

    II. SUMA SOLICITATA

    3. SUMA SOLICITATA
                             ______________________________
            Suma solicitata | LEI:                         |
                            |______________________________|
    Declaram pe proprie raspundere ca nici una dintre cheltuielile declarate in prezenta cerere de plata si in raportarile financiare si tehnice aferente nu a mai fost decontata in cadrul unui alt proiect dintr-un program de tip Phare sau program finantat de Bugetul de Stat al Romaniei.

         Contabil sef*3)                      Reprezentant legal*2)
         ________________                     _____________________
              (nume)                                   (nume)
         ________________                     _____________________
           (semnatura)                              (semnatura)
------------
    *1) Ultima zi a perioadei referite in cadrul acestei cereri si a raportarilor financiare si tehnice aferente
    *2) Persoana care este administratorul legal al firmei
    *3) Persoana responsabila pentru datele de ordin financiar inscrise in cerere si in raporturile financiare si tehnice aferente

    III. DATE DE IDENTIFICARE A CONTULUI DESCHIS LA TREZORERIE

    4. DATE DE IDENTIFICARE A CONTULUI DESCHIS LA TREZORERIE (al Beneficiarului)
                             ______________________________
                 Numar cont |______________________________|
                             _________________________________________
                 Trezorerie |_________________________________________|
                             _________________________________________
               Titular cont |_________________________________________|

    5. DATE DE IDENTIFICARE A CONTULUI DESCHIS LA TREZORERIE (al Furnizorului de echipamente, etc.)
                             _______________________________
                 Numar cont |_______________________________|
                             _________________________________________
                 Trezorerie |_________________________________________|
                             _________________________________________
               Titular cont |_________________________________________|

    6. EVIDENTA CHELTUIELILOR
    6.1. EVIDENTA CHELTUIELILOR (I)
 ______________________________________________________________________________
|           |                 CHELTUIELI ELIGIBILE*)                           |
|  CAPITOL  |__________________________________________________________________|
|  BUGETAR  | Descrierea  |         Factura         |   O.P. sau   |   Suma    |
|           | cheltuielii |                         |   chitanta   | eligibila |
|           |             |_________________________|______________|   [LEI]   |
|           |             | Numar | Data | Furnizor | Numar | Data |           |
|___________|_____________|_______|______|__________|_______|______|___________|
|    (1)    |    (2)      |  (3)  | (4)  |   (5)    |  (6)  | (7)  |    (8)    |
|___________|_____________|_______|______|__________|_______|______|___________|
|           |             |       |      |          |       |      |           |
|           |_____________|_______|______|__________|_______|______|___________|
|           |             |       |      |          |       |      |           |
|           |_____________|_______|______|__________|_______|______|___________|
|           | Total pentru capitol|      |          |       |      |           |
|           | bugetar             |      |          |       |      |           |
|___________|_____________________|______|__________|_______|______|___________|
|           |             |       |      |          |       |      |           |
|           |_____________|_______|______|__________|_______|______|___________|
|           |             |       |      |          |       |      |           |
|           |_____________|_______|______|__________|_______|______|___________|
|           | Total pentru capitol  bugetar                        |           |
|___________|______________________________________________________|___________|
|           |             |       |      |          |       |      |           |
|           |_____________|_______|______|__________|_______|______|___________|
|           |             |       |      |          |       |      |           |
|           |_____________|_______|______|__________|_______|______|___________|
|           | Total pentru capitol  bugetar                        |           |
|___________|______________________________________________________|___________|
| TOTAL GENERAL                                                                |
|______________________________________________________________________________|
    *) Aici sunt incluse toate cheltuielile eligibile efectuate in cursul perioadei referite in prezentul raport financiar (incepand cu data cererii de plata precedente, exclusiv, si terminand cu data acestei cereri, inclusiv; pentru prima plata, aceasta perioada incepe cu data semnarii contractului, exclusiv).
    Observatii:
    - pentru fiecare capitol bugetar puteti adauga oricate linii pentru cheltuieli este necesar;
    - daca intr-o factura sunt incluse cheltuieli apartinand la diferite capitole bugetare, aceasta factura poate fi mentionata de mai multe ori, cate o data pentru fiecare dintre capitolele bugetare respective;
    - daca o factura este achitata prin mai multe ordine de plata sau chitante atunci acea factura poate fi mentionata de mai multe ori, cate o data pentru fiecare ordin de plata sau chitanta in parte;
    A se verifica:
    - eligibilitatea fiecarei cheltuieli in parte;
    - corectitudinea efectuarii achizitiei (acolo unde este cazul);
    - documentele justificative (sa fie valide, un document sa nu fie folosit de mai multe ori, valorile sa fie corecte);
    - concordanta cu extrasul de cont si cu registrul de casa;
    Declar pe propria raspundere ca nici una dintre cheltuielile inregistrate in aceasta cerere si ca nici unul dintre documentele justificative referite aici nu au mai fost folosite pentru a justifica fondurile primite in cadrul altor programe de ajutor financiar sau in cadrul altei cereri de plata aferente prezentului proiect.

          Contabil sef,                          Reprezentant legal,
      _______________________                 _______________________
      (nume)                                  (nume)
      _______________________                 _______________________
      (semnatura)                             (semnatura)

    6.2. EVIDENTA CHELTUIELILOR (II)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Fonduri publice
    B - Contributie proprie
    C - Total
 ______________________________________________________________________________
|               |             |  Cheltuieli  |Cheltuieli curente|  Cheltuieli  |
|    Capitol    |    Buget    |  anterioare  |                  |   cumulate   |
|    bugetar    |   aprobat   |   aprobate   |                  |              |
|               |             |______________|__________________|______________|
|               |             | (inainte de  | (in cursul       | (la sfarsitul|
|               |             | perioada     | perioadei        | perioadei    |
|               |             | raportata*)  | raportate*)      | raportate*)  |
|               |_____________|______________|__________________|______________|
|               |  A |  B | C |  A |  B |  C |   A  |  B  |  C  |  A |  B |  C |
|_______________|____|____|___|____|____|____|______|_____|_____|____|____|____|
|     (1)       | (2)| (3)|(4)| (5)| (6)| (7)| (8)  | (9) | (10)|(11)|(12)|(13)|
|_______________|____|____|___|____|____|____|______|_____|_____|____|____|____|
|_______________|____|____|___|____|____|____|______|_____|_____|____|____|____|
|_______________|____|____|___|____|____|____|______|_____|_____|____|____|____|
|_______________|____|____|___|____|____|____|______|_____|_____|____|____|____|
| TOTAL GENERAL |    |    |   |    |    |    |      |     |     |    |    |    |
|_______________|____|____|___|____|____|____|______|_____|_____|____|____|____|
    *) Perioada raportata este perioada la care se refera prezentul raport financiar (este cuprinsa intre data cererii de plata precedente, exclusiv, si data acestei cereri de plata, inclusiv; pentru prima plata intermediara este perioada cuprinsa intre data semnarii contractului, exclusiv, si data acestei cereri de plata, inclusiv)

    7. EVIDENTA FONDURILOR PUBLICE PRIMITE
 ____________________________________________________
| Nr. |                |     CERUT    |    PRIMIT    |
| crt.|     TIPUL      |______________|______________|
|     |    PLATII*)    | Data cererii | Suma primita |
|     |                |              |    [Lei]     |
|_____|________________|______________|______________|
| (0) |      (1)       |     (2)      |     (6)      |
|_____|________________|______________|______________|
|     |                |              |              |
|_____|________________|______________|______________|
|     |                |              |              |
|_____|________________|______________|______________|
|     TOTAL            |              |              |
|______________________|______________|______________|
    *) Se completeaza, dupa caz, cu "Plata nr. 1", "Plata nr. 2", ... sau "Plata finala"

    8. EVIDENTA CONTRIBUTIEI PROPRII IN NUMERAR
 ___________________________________
|  Nr. | Data virarii | Suma virata |
| crt. |  banilor*)   |   [Lei]     |
|______|______________|_____________|
| (0)  |     (1)      |     (2)     |
|______|______________|_____________|
|______|______________|_____________|
|______|______________|_____________|
|______|______________|_____________|
|______|______________|_____________|
|______|______________|_____________|
|______|______________|_____________|
| TOTAL               |             |
|_____________________|_____________|
    *) Data ordinului de plata emis de beneficiar catre furnizor reprezentand contributie proprie.

    9. OPIS DOCUMENTE ATASATE
 ______________________________________________________________________________
|  Nr. | Tip document |   Numar  |   Data   | Descriere | Emitent  |  Numarul  |
| crt. |              | document | document | document  | document | paginilor |
|______|______________|__________|__________|___________|__________|___________|
| (0)  |     (1)      |   (2)    |    (3)   |   (4)     |   (5)    |    (6)    |
|______|______________|__________|__________|___________|__________|___________|
|______|______________|__________|__________|___________|__________|___________|
|______|______________|__________|__________|___________|__________|___________|

    ANEXA B2

                     RAPORTAREA SI MONITORIZAREA

    Monitorizarea trebuie sa se bazeze pe informatiile furnizate de catre Beneficiar si pe rezultatele constatarilor in teren.
    Beneficiarul va transmite catre ADR, rapoarte tehnice si financiare in formatul stabilit de MDP.
    La cerere, beneficiarul are obligatia sa transmita catre MDP toate informatiile necesare pentru intocmirea unei corecte evaluari a Programului.
    Constatarile in teren se realizeaza de catre reprezentantii MDP si/sau ADR.

    Raportul Beneficiarului

    Raportul contine o parte tehnica si una financiara. El este transmis de Beneficiar, in termen de 10 zile de la alegerea ofertei si de asemenea, la efectuarea fiecarei plati catre Furnizori si/sau in caz de schimbari in graficul de lucru al proiectului.

    Raportul de achizitie are ca scop prezentarea procedurii de selectare a furnizorului de echipamente si incadrarea in prevederile legale privind achizitiile publice.

    Raportul periodic (intermediar) se intocmeste dupa achitarea de catre Beneficiar a procentului <corespunzator contractului incheiat cu ADR> din valoarea primei facturi emise de furnizor (daca achitarea are loc in transe, prima raportare se va face achitarea primei transe).
    Scopul Raportului periodic (intermediar) este de a descrie stadiul implementarii proiectului si de a indica ADR-ului, sau, dupa caz, MDP-ului, orice constrangeri care limiteaza progresul proiectului.
    Raportul periodic trebuie sa includa:
    1. Un rezumat;
    Scurta descriere a rezultatelor comparativ cu indicatorii de performanta stabiliti pentru proiect, subliniind constrangerile reale sau posibile in implementare.
    2. Probleme de management si de administratie;
    Lista problemelor aparute, incluzand disponibilitatea fondurilor de timp, alte probleme de buget, schimbari de personal, schimbari de termene si de locuri.
    Schimbarile in buget de 10% sau mai mult trebuie justificate.
    Schimbarile in planificarea proiectului trebuie insotite de o scurta justificare si de indicarea oricaror cereri potentiale pentru realocarea bugetului.
    Se va face un sumar al conturilor pentru perioada precedenta cu certificate de utilizare si buget detaliat pentru perioada urmatoare sau pentru restul duratei proiectului.
    3. Colaborare si publicare;
    Descrieti activitatile de colaborare care au avut loc si transmiteti lista participantilor. Dati o lista a articolelor, brosurilor si a documentelor care au fost publicate.
    4. Activitati cerute ADR-ului;
    Mentionati felul in care ADR-ul poate asista implementarea proiectului.
    5. Actiuni ale ADR-ului;
    Se va completa de catre ADR dupa primirea raportului periodic.

    Raportul final al Beneficiarului trebuie transmis in 30 zile de la incheierea proiectului, data personalizata pentru fiecare proiect.
    Va prezenta rezultatele proiectului astfel incat realizarile si impactul intregului proiect sa poata fi evaluate in functie de indicatorii de performanta si impactul scontat. Realizarile proiectului trebuie discutate in functie de rezultatele stiintifice sau din activitatea de extensie, de contributia la productivitate, de dezvoltarea resurselor umane, de relevanta rezultatelor pentru dezvoltare, de eficienta si diseminarea informatiilor si tehnologiilor obtinute si de experienta acumulata. Acest raport inlocuieste ultimul raport periodic. Raportul final trebuie sa includa:
    1. Rezumat;
    Descrie scopul proiectului si rezultatele obtinute in cursul perioadei de desfasurare a proiectului si maniera in care aceste rezultate contribuie la realizarea obiectivelor proiectului. Acesta plaseaza realizarile proiectului in contextul general al dezvoltarii regionale.
    Obiectivele proiectului si argumentari
    Descrie mobilul proiectului, problema abordata si importanta ei in dezvoltare; relatia proiectului cu alte activitati in desfasurare, din acelasi domeniu; explica implicarea altor institutii in implementarea proiectului.
    2. Metode si rezultate;
    Reda pe scurt metodologia si prezinta informatia odata cu analiza statistica; compara rezultatele proiectului fata de indicatorii de performanta agreati.
    3. Rezultatele si impactul proiectului;
    Reda rezultatele importante si impactul proiectului; prezinta o lista de publicatii; instruiri si intalniri care au avut loc; produse noi puse la dispozitie.
    4. Contabilizare;
    Prezinta situatia finala a conturilor a caror necesitate a aparut pe parcursul desfasurarii proiectului.
    5. Activitati viitoare
    Descrie orice activitate viitoare a carei necesitate a aparut in timpul desfasurarii proiectului si intocmirii rapoartelor.

    Diseminarea rezultatelor proiectului

    Sugereaza modul in care informatia poate fi pusa la dispozitia tuturor celor interesati (aplicatii demonstrative in alte firme, zilele tehnologiei in regiune, emisiuni radio si TV, scurte comunicari de extensie).

    Toate rapoartele beneficiarului vor fi atent verificate si apoi aprobate de expertii ADR.
    Termenul final al monitorizarii proiectului va fi 31 decembrie 2003, respectiv 31 decembrie 2002 pentru judetul Alba, data incheierii programului.

                          FORMULAR TIP
pentru intocmirea rapoartelor asupra evolutiei proiectului

    Rapoartele vor acoperi toate activitatile proiectului inclusiv cele desfasurate la alti participanti.

    Tipul raportului:                 Raport periodic sau final
    Perioada acoperita:               Datele calendaristice
    Titlul proiectului:               Conform Cererii de finantare aprobate
    Numarul de inregistrare:          Codul numeric dat de ADR
    Contractul                        Numarul si data contractului incheiat
                                      intre beneficiar si ADR
    Data inceperii:                   Data la care a inceput activitatea
    Data finalizarii:                 Data la care a incetat activitatea
    Date de identificare beneficiar   Nume firma ..........................
                                      Adresa ..............................
                                      Telefon/fax .........................
                                      E-mail ..............................
                                      Cod fiscal ..........................
                                      Cont bancar nr. ............, deschis
                                      la Banca ............................
                                      Cont nr. ................. deschis la
                                      Trezoreria ..........................
                                      Domeniu de activitate conform CAEN
                                      .....................................
    Directorul de proiect: Numele si prenumele Directorului de
                                      proiect .............................
                                      Telefon/fax .........................
                                      E-mail ..............................
    Colaboratori:                     Numele si prenumele colaboratorilor
                                      si adresele institutiilor

    I. Raport tehnic

    1. Descrierea pe scurt a desfasurari Proiectului pana la data intocmirii raportului:
    (Descrierea va cuprinde: procedura de alegere a furnizorului - conf. O.U.G. nr. 60/2001 privind achizitiile publice, stadiul de indeplinire a obligatiilor contractuale)
    2. Realizarea activitatilor propuse:
    (Activitatile se desfasoara in timpul planificat? Ce masuri urmeaza a se intreprinde pentru incadrarea in grafic?)
    3. Rezultate obtinute si rezultate asteptate:
    (Rezultate obtinute si rezultate asteptate in raport cu stadiul de realizare al proiectului:
    - Nr. de locuri de munca existente;
    - Nr. de locuri de munca create prin Proiect;
    - Calificarea fortei de munca;
    - Nr. din Registrul de Inventar al utilajelor achizitionate pana la data Raportului;
    - Rezultate financiare si economice;
    - Impactul asupra mediului inconjurator;
    - Alti indicatori considerati relevanti)
    4. Alte comentarii (daca este cazul).

    II. Raport financiar

    1. Plati efectuate
    ________________________________________________________
    Data si nr. factura | Valoare totala | Valoare achitata |
    ____________________|________________|__________________|

    2. Date despre ajutorul financiar nerambursabil:
    - valoarea ajutorului financiar nerambursabil, in conformitate cu contractul;
    - valoarea ajutorului financiar nerambursabil cumulat la data intocmirii raportului.

    NOTA:
    Se vor prezenta in original si anexa in copie:
    (1) contractul de cumparare;
    (2) factura de achizitie sau in cazul importului factura pro-forma;
    (3) ordinul de plata vizat de banca Beneficiarului;
    (4) swift-ul bancar (dupa caz);
    (5) extrasul de cont din ziua platii;
    (6) declaratia vamala de import (dupa caz);
    (7) dovada receptionarii bunurilor care au facut obiectul platii (la raportul final).

    Anexa C

                            ETICHETA
                             (model)
_____________________________________________________________________

    Echipament achizitionat cu ajutorul co-finantarii acordate de

                        Guvernul Romaniei

                    in baza H.G. nr. 759/2001
_____________________________________________________________________

    ANEXA 18

                  CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

                    Numar ....../ Data ......

    Intre:
    MINISTERUL DEZVOLTARII SI PROGNOZEI, denumit in continuare MDP, cu sediul in Bucuresti, strada Ministerului nr. 2 - 4, sector 1, cod fiscal 13643946, Cont la Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti Nr. 507213643946, reprezentat prin Leonard CAZAN, Ministrul dezvoltarii si prognozei
    si
    AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA <denumire>, denumita in continuare ADR, cu sediul <adresa> reprezentata prin <prenume> <nume>, Director
    a intervenit urmatorul contract:

                               PREAMBUL

    MINISTERUL DEZVOLTARII SI PROGNOZEI, in calitate de autoritate de management va implementa programul in colaborare cu AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA <denumire>, in calitate de autoritate de implementare la nivel regional, in conformitate cu "Procedurile privind implementarea, monitorizarea si evaluarea Programului" prezentate in Anexa A la prezentul Contract.
    Din Bugetul Programului se vor acoperi cheltuielile eligibile acceptate, ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala <denumire>, conform Anexei B la prezentul Contract, legate de serviciile prestate pentru implementarea programului, precum si cheltuielile aferente ajutoarelor financiare nerambursabile destinate achizitionarii masinilor, utilajelor, instalatiilor sau echipamentelor de catre beneficiarii de contracte de finantare, conform Anexelor C si D la prezentul Contract.

    Art. 1
    OBIECTUL CONTRACTULUI
    Prezentul contract are ca obiect prestarea de catre ADR, in conformitate cu "Procedurile privind implementarea, monitorizarea si evaluarea Programului", a urmatoarelor servicii:
    a) promovarea programului;
    b) distribuirea formularului "Cerere de finantare" cu anexele aferente si a pachetului informational continand Ghidul de completare a formularului Cererii de finantare (Ghidul solicitantului), un model de Plan de afaceri si Lista activitatilor conform clasificarii CAEN, pentru care se poate solicita ajutor financiar nerambursabil in cadrul Programului.
    c) furnizarea informatiilor cerute de catre potentialii solicitanti pentru completarea Cererii de finantare;
    d) primirea si inregistrarea Cererilor de finantare;
    e) organizarea sesiunii de deschidere si evaluare;
    f) informarea tuturor solicitantilor privind rezultatul solicitarii lor;
    g) contractarea proiectelor aprobate;
    h) realizarea platilor catre societatile comerciale carora li se aloca ajutoare financiare nerambursabile, denumite in continuare Beneficiari;
    i) asigurarea calitatii si eficientei implementarii;
    j) raportarea, monitorizarea, controlul si evaluarea proiectelor aferente Programului "Dezvoltarea regiunii Nord-Est", sau dupa caz, "Dezvoltarea judetului <Denumire judet>" (Se va completa cu denumirea judetului in care se deruleaza programul Hunedoara / Alba / Tulcea / Giurgiu / Caras-Severin);
    k) promovarea rezultatelor programului.
    Art. 2
    LOCALIZAREA SERVICIILOR
    Serviciile reglementate prin prezentul Contract vor fi prestate la nivelul regiunii Nord-Est, dupa caz, judetului <Denumire judet> (Se va completa cu denumirea judetului in care se deruleaza programul Hunedoara / Alba / Tulcea / Giurgiu / Caras-Severin).
    Art. 3
    PUNEREA LA DISPOZITIE A PERSONALULUI
    (1) Pentru realizarea acestui contract ADR va infiinta o Unitate de Implementare a Programului (UIP) fara personalitate juridica.
    (2) UIP va desfasura activitatea de management financiar, monitorizare, raportare si asistare a beneficiarilor, privind modul de indeplinire a obligatiilor acestora prevazute in contractele de finantare (personalul desemnat de ADR in cadrul UIP poate efectua si alte activitati care nu au legatura cu Programul).
    (3) Pentru infiintarea si functionarea UIP, ADR va tine cont de urmatoarele obligatii:
    a) Numarul maxim de posturi este de 3 la nivelul regiunii Nord-Est si 2 la nivelul judetelor, dintre care cel putin un economist;
    b) Structura acesteia va fi adecvata realizarii Programului conform termenilor de referinta stabiliti de MDP;
    c) Dupa nominalizarea personalului de catre directorul ADR "Lista personalului UIP" avand anexate CV-rile va fi transmisa spre informare la MDP;
    d) ADR va inlocui in timp util personalul daca:
    - se constata ca o persoana prevazuta in lista este incompetenta sau inadecvata pentru realizarea sarcinilor sale sau prejudiciaza desfasurarea in bune conditii a Contractului;
    - se constata caz de deces sau concediu de orice tip mai mare de 30 de zile lucratoare;
    - MDP solicita schimbarea, in temeiul evaluarii modului de indeplinire a obligatiilor in termenele si conditiile prevazute, inclusiv pe baza analizei rapoartelor si verificarilor pe teren.
    e) Inlocuirea unei persoane nu obliga MDP la efectuarea unor plati suplimentare, indemnizatii sau compensatii.
    f) Salariul de baza maxim acordat din bugetul de asistenta tehnica a Programului poate fi la nivelul de consilier gradul 1A din administratia publica centrala de specialitate avand functie de executie, in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33 din 26 februarie 2001 privind unele masuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritatii judecatoresti, cu modificarile ulterioare.
    Art. 4
    MODALITATI DE EFECTUARE A PLATILOR
    (1) Sumele acordate de MDP din Bugetul Programului vor acoperi:
    a) cheltuielile aferente ajutoarelor financiare nerambursabile destinate achizitionarii masinilor, utilajelor, instalatiilor sau echipamentelor de catre Beneficiari;
    b) asistenta tehnica pentru implementarea Programului.
    (2) Sumele solicitate de catre ADR pentru plata ajutoarelor financiare nerambursabile nu pot depasi sumele contractate cu Beneficiarii.
    (3) Sumele solicitate de catre ADR pentru asistenta tehnica pentru servicii nu pot depasi sumele alocate la capitolul de asistenta tehnica.
    (4) Pentru obtinerea fondurilor, ADR trebuie sa transmita catre MDP:
    a) Cererea privind alocarea de fonduri pentru plata ajutoarelor financiare nerambursabile, modelul tip prevazut in Anexa D la prezentul Contract;
    b) Cererea privind alocarea de fonduri pentru plata cheltuielilor de asistenta tehnica, modelul tip prevazut in Anexa E la prezentul Contract.
    (5) MDP efectueaza platile in contul ADR deschis la Trezorerie.
    (6) In cel mult trei luni de la prima cerere transmisa catre MDP, ADR va face dovada inceperii efectuarii platilor ajutoarelor financiare nerambursabile.
    (7) ADR va acorda ajutoarele financiare nerambursabile in conformitate cu graficele de implementare a proiectelor.
    (8) Incepand cu cererile transmise in anul 2002 catre MDP, ADR are obligatia de a vira banii catre beneficiari in termen de maxim 10 zile de la intrarea acestora in contul ADR.
    (9) ADR va tine evidenta platilor aferente fiecarui proiect in mod distinct si a tuturor documentelor contabile in ordine cronologica.
    (10) In cazul in care Beneficiarul nu achita Furnizorului extern contravaloarea bunurilor achizitionate in termen de 10 zile lucratoare de la data la care sumele virate de catre ADR au intrat in contul special deschis de Beneficiar la Trezoreria teritoriala, ADR va calcula penalizari de 1% pe zi, care vor fi evidentiate separat in Cererea de fonduri transmisa la MDP.
    (11) In cazul nerespectarii prevederilor privind transferarea soldului neutilizat de catre Beneficiar, rezultat din ajutorul nerambursabil primit de la ADR, agentia va aplica Beneficiarului penalitati de 0,4% pentru fiecare zi intarziere.
    (12) Cheltuielile efectuate de ADR pentru asistenta tehnica, vor fi inregistrate in contabilitate si trebuie sa fie identificabile, verificabile si sa fie sustinute de documente justificative in original.
    (13) MDP vireaza sumele aferente asistentei tehnice catre ADR in conditiile in care aceasta dovedeste prestarea unor servicii de calitate in cadrul Programului.
    Art. 5
    DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
    (1) Prezentul Contract stabileste drepturile si obligatiile partilor legate de implementarea Programului "Dezvoltarea regiunii Nord-Est" sau dupa caz, "Dezvoltarea judetului <Denumire judet>" (Se va completa cu denumirea judetului in care se deruleaza programul Hunedoara / Alba / Tulcea / Giurgiu / Caras-Severin), astfel:
    a) MDP:
    - stabileste procedurile detaliate de lucru (tehnice si financiare) pentru derularea programului, in conditii optime, pe toata durata de aplicare a acestuia.
    - furnizeaza asistenta tehnica necesara ADR pentru implementarea eficienta si efectiva a acestui Contract.
    b) ADR:
    - intreprinde toate diligentele in scopul implementarii Programului "Dezvoltarea regiunii Nord-Est" sau dupa caz, "Dezvoltarea judetului <Denumire judet>" (Se va completa cu denumirea judetului in care se deruleaza programul Hunedoara / Alba / Tulcea / Giurgiu / Caras-Severin) in conformitate cu Procedurile privind implementarea, monitorizarea si evaluarea.
    - executa activitatile, descrise in Proceduri, ca fiind servicii pentru executia carora isi asuma urmarirea si responsabilitatea tehnica.
    - prezinta periodic, la intervale de timp stabilite de comun acord cu MDP, un raport cu privire la modul in care si-a indeplinit obligatiile contractuale.
    - raspunde solicitarii in termen de maxim 10 zile calendaristice in cazul in care MDP solicita prezentarea de date suplimentare privind implementarea Programului.
    - nu va sub-contracta efectuarea serviciilor asumate prin prezentul Contract.
    (2) In cazul in care partile nu-si respecta obligatiile asumate, neexercitarea de catre partea care se considera prejudiciata, a dreptului de a cere executarea intocmai a acestora nu echivaleaza cu faptul ca a renuntat la acest drept al sau.
    Art. 6
    DURATA CONTRACTULUI
    Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si este valabil pana la 31 decembrie 2003, respectiv 31 decembrie 2002 pentru judetul Alba.
    Art. 7
    INCETAREA CONTRACTULUI
    (1) Prezentul Contract inceteaza pe deplin drept, fara a mai fi necesara interventia instantelor judecatoresti, in cazurile in care:
    a) intervine neexecutarea culpabila a obligatiilor uneia din parti;
    b) situatiile de forta majora se mentin pe o perioada mai mare de 30 de zile;
    c) intervine sistarea alocarii de fonduri la Bugetul Programului;
    d) se realizeaza scopul prezentului Contract si anume implementarea Programului.
    (2) Toate actele juridice incheiate de catre ADR in temeiul contractului dupa incetarea acestuia, vor fi nule si nu vor angaja in nici un fel raspunderea MDP.
    (3) Rezilierea contractului nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.
    Art. 8
    FORTA MAJORA
    (1) Partile sunt exonerate de raspundere in situatii de forta majora.
    (2) Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea Contractului si care impiedica partile sa execute obligatiile asumate conform prevederilor contractuale.
    (3) Forta majora nu include insuficienta fondurilor.
    (4) Acest eveniment va absolvi partile de obligatiile lor daca acesta duce la imposibilitatea derularii Contractului, dar nu si daca evenimentul conduce doar la o derulare mai greoaie a prevederilor Contractului.
    (5) Aparitia oricarui caz de forta majora, natura acesteia, durata probabila si efectul posibil al circumstantelor va fi adus la cunostinta celeilalte parti contractante in termen de 5 zile de la aparitia cazului.
    (6) Partea afectata de un eveniment de forta majora are obligatia sa ia toate masurile rezonabile pentru a-si indeplini obligatiile din Contract cu minimum de intarziere.
    Art. 9
    MODIFICAREA CONTRACTULUI
    (1) Modificarea unor clauze contractuale, inclusiv a celor privind serviciile care fac obiectul Contractului, in cursul executiei acestuia, se poate face in scris, cu acordul ambelor parti, prin act aditional, avand in vedere sa nu se schimbe scopul general al contractului, putandu-se acorda o compensatie corecta ADR, in limita Bugetului Programului.
    (2) Costul unor asemenea modificari, determinat prin analogie cu metodele folosite la calcularea costului initial, va fi suportat de MDP atat timp cat schimbarile il pot justifica pe deplin.
    Art. 10
    NOTIFICAREA CONTRACTULUI
    (1) Rapoartele si toate celelalte comunicari intre ADR si MDP vor fi transmise, la urmatoarele adrese:
    a) MINISTERUL DEZVOLTARII SI PROGNOZEI, Bucuresti, str. Ministerului nr. 2 - 4, sector 1, tel. 01-312.08.09, fax 01-314.08.09;
    b) AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA <denumire>, cu sediul in <oras>, <adresa> telefon: <prefix-numar>, fax. <prefix-numar>.
    (2) Rapoartele si comunicarile se transmit, in conformitate cu termenele limita stabilite in Procedurile privind implementarea, monitorizarea si evaluarea Programului, prin mijloace convenite, inclusiv direct, respectiv prin: transmisie fax, e-mail, posta, posta cu confirmare de primire sau posta militara.
    Art. 11
    LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
    Prevederile acestui Contract intra sub incidenta legislatiei romanesti.
    Interpretarea contractului si aspectele legate de derularea si implementarea programului care nu au fost acoperite prin prevederile prezentului Contract, vor fi reglementate in conformitate cu dispozitiile legislatiei romanesti in vigoare.
    Art. 12
    SOLUTIONAREA LITIGIILOR
    Litigiile decurgand din prezentul Contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea si executarea sau desfiintarea lui, vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi inaintate spre solutionare instantelor judecatoresti competente.
    Art. 13
    CONFIDENTIALITATEA
    Prezenta schema de acordare de ajutor financiar nerambursabil este elaborata de MDP si constituie proprietate intelectuala a acestui minister.
    Orice documente aferente prezentei scheme pot fi facute publice sau transmise unei terte parti, de catre ADR, numai cu aprobarea prealabila a MDP.
    Aceasta prevedere contractuala nu afecteaza responsabilitatea MDP si ADR de a promova acordarea de ajutor financiar nerambursabil din Bugetul Programului.
    Art. 14
    DISPOZITII FINALE
    (1) Schema de acordare a ajutorului financiar nerambursabil se supune controlului organelor abilitate de lege in acest sens.
    (2) Utilizarea de catre ADR a sumelor alocate din Bugetul Programului in alte scopuri decat cele prevazute prin prezentul contract, atrage dupa sine obligatia de a plati MDP daune interese precum si raspunderea administrativa, civila sau penala dupa caz, in conformitate cu legislatia in vigoare, a persoanelor direct raspunzatoare.
    (3) Fac parte integranta din prezentul Contract urmatoarele anexe:
    Anexa A: Procedurile privind implementarea, monitorizarea si evaluarea Programului;
    Anexa B: Cheltuieli eligibile;
    Anexa C: Cererea Nr. 1 privind alocarea de fonduri pentru plata ajutoarelor financiare nerambursabile;
    Anexa D: Cererea privind alocarea de fonduri pentru plata cheltuielilor de asistenta tehnica;
    Anexa E: Cererea privind alocarea de fonduri pentru plata cheltuielilor de asistenta tehnica;
    Anexa F: Deviz estimativ;
    Anexa G: Deviz final;
    Anexa H: Lista proiectelor - se va stabili dupa finalizarea procesului de evaluare si selectie si aprobarea listei cu proiectele finantabile.
    Anexa I: Fisa monitorizare contract.

    Contractul a fost redactat in doua exemplare originale, cate un exemplar pentru fiecare din partile semnatare, astazi ...............

  MINISTERUL DEZVOLTARII SI PROGNOZEI           ADR <denumire>

  Leonard CAZAN                                 <prenume> <nume>
  Ministrul dezvoltarii si prognozei            Director

  Secretar General Iulian DOBROTEANU ______
                                                Director Economic _________
  Director Directia Plati _________________
                                                Consilier juridic _________
  Director Directia Juridica ______________

  Anexa A

     Proceduri privind implementarea, monitorizarea si evaluarea Programului
________________________________________________________________________________

  Anexa B

                     Cheltuieli eligibile

    Cheltuieli eligibile pentru Agentia pentru Dezvoltare Regionala <denumire>:
    - Cheltuieli de personal:
      - Cheltuieli cu salariile;
      - Contributii pentru asigurari sociale de stat si asigurari de sanatate;
      - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj;
      - Deplasari in tara
    - Cheltuieli materiale si servicii:
      - Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie;
      - Materiale si prestari servicii pentru desfasurarea Programului;
      - Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament;
      - Carti si publicatii;
      - Alte cheltuieli.
    Aceste cheltuieli vor fi realizate exclusiv pentru personalul direct implicat in actiunile de promovare, evaluare, selectie a proiectelor si implementarea Programului si numai pentru perioada de lucru efectiva la Program.
________________________________________________________________________________

    Anexa C

    AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA <denumire>
    <oras>, <adresa>,
    telefon: <Prefix-numar>, fax. <prefix-numar>.


                                                               Avizat
                                                              Director
                                                          <prenume> <nume>

                          CERERE NR. 1
                   PRIVIND ALOCAREA DE FONDURI
       pentru plata ajutoarelor financiare nerambursabile
    (Conform Hotararii Guvernului nr. 759 din 26 iulie 2001)

    Va rugam sa ne virati suma de <....> lei in contul nostru numarul <....>, deschis la Trezoreria <....>, reprezentand ajutoare financiare nerambursabile pentru beneficiarii Programului "Dezvoltarea Regiunii Nord-Est".

    Data <....>                                         Director economic
                                                        <Nume Prenume>
________________________________________________________________________________

    Anexa D

    AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA <denumire>
    <oras>, <adresa>,
    telefon: <Prefix-numar>, fax. <prefix-numar>.

                                                               Avizat
                                                              Director
                                                          <prenume> <nume>

               CERERE PRIVIND ALOCAREA DE FONDURI
       pentru plata ajutoarelor financiare nerambursabile
               pentru luna ........... anul .....
    (Conform Hotararii Guvernului nr. 759 din 26 iulie 2001)

                                                                  - lei -
 ______________________________________________________________________________
| 1. Sume cheltuite de la data semnarii contractelor pana la data  |           |
|    cererii                                                       |           |
|__________________________________________________________________|___________|
| 2. Sume cheltuite de la inceputul anului pana la data cererii    |           |
|__________________________________________________________________|___________|
| 3. Total sume primite de la inceputul anului                     |           |
|__________________________________________________________________|___________|
| 4. Disponibilul la data cererii                                  |           |
|__________________________________________________________________|___________|
| 5. Cererea de alocare                                            |           |
|__________________________________________________________________|___________|
| 6. Suma ce urmeaza a fi varsata (6 = 5 - 4)                      |           |
|__________________________________________________________________|___________|
| 7. *) Penalizari calculate beneficiarilor de ajutoare financiare |           |
|    nerambursabile                                                |           |
|__________________________________________________________________|___________|
    *) Penalizarile calculate beneficiarilor care nu achita Furnizorului extern contravaloarea bunurilor achizitionate in termen de 10 zile lucratoare de la data la care sumele virate de catre ADR au intrat in contul special deschis de Beneficiar la Trezoreria teritoriala si care au fost incasate de ADR.
    Va rugam sa virati suma de ............... (6)
    In contul nostru nr. ......... deschis la trezoreria .............

    Declaram pe proprie raspundere ca datele de mai sus corespund realitatii.

    Data <....>                                         Director economic
                                                         <Prenume> <nume>

                                     *

    Important!
    Cererea va fi insotita de:
    1. extrasul de cont la sfarsitul lunii precedente (perioada n-1), in copie;
    2. lista societatilor comerciale care au beneficiat de ajutoare financiare nerambursabile si sumele primite;
    3. copiile ordinelor de plata ale ADR catre Beneficiar/Furnizor;
 ______________________________________________________________________________
|Solicitant|      Buget aprobat      |Furnizor|Factura|    Plati   |   Plati   |
|          |_________________________|        |(nr./  |efectuate de| efectuate |
|          |Total|Contributie|Fonduri|        |data)  | solicitant |  de ADR   |
|          |     |solicitant |publice|        |       |____________|___________|
|          |     |           |       |        |       |O.P.  |Suma |O.P. |Suma |
|          |     |           |       |        |       |(nr./ |[Lei]|(nr./|[Lei]|
|          |     |           |       |        |       |data) |     |data)|     |
|__________|_____|___________|_______|________|_______|______|_____|_____|_____|
|   (1)    | (2) |    (3)    |  (4)  |   (5)  |  (6)  |  (7) | (8) | (9) | (10)|
|__________|_____|___________|_______|________|_______|______|_____|_____|_____|
|__________|_____|___________|_______|________|_______|______|_____|_____|_____|
|__________|_____|___________|_______|________|_______|______|_____|_____|_____|

________________________________________________________________________________

    Anexa E

    AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA <denumire>
    <oras>, <adresa>,
    telefon: <Prefix-numar>, fax. <prefix-numar>.

                                                              Avizat,
                                                             Director
                                                         <prenume> <nume>

               CERERE PRIVIND ALOCAREA DE FONDURI
        pentru plata cheltuielilor de asistenta tehnica
               pentru luna .......... anul ......
    (Conform Hotararii Guvernului nr. 759 din 26 iulie 2001)

    Va rugam sa ne virati suma de <....> Lei in contul nostru nr. <....>, deschis la Trezoreria <....>, reprezentand cheltuielile pentru implementarea Programului "Dezvoltarea regiunii Nord-Est" sau dupa caz, "Dezvoltarea judetului <Denumire judet>" (Se va completa cu denumirea judetului in care se deruleaza programul Hunedoara / Alba / Tulcea / Giurgiu / Caras-Severin).
    Din suma alocata Agentiei pentru Dezvoltare Regionala <denumire> pentru Programul "Dezvoltarea regiunii Nord-Est" sau dupa caz, "Dezvoltarea judetului <Denumire judet>" (Se va completa cu denumirea judetului in care se deruleaza programul Hunedoara / Alba / Tulcea / Giurgiu / Caras-Severin) s-a cheltuit pana in prezent <Suma>.
    Mentionam ca sumele cuprinse in factura reprezinta cheltuieli eligibile conform contractului nr. <....>.
    Anexam:
    - Devizul estimativ pentru "luna n" (curenta) - Anexa Nr. F
    - Devizul final pentru luna "n-1" (anterioara) - Anexa Nr. G

    Data <....>                                Director economic
                                                <Nume Prenume>

    Anexa F

    AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA <denumire>
    <oras>, <adresa>,
    telefon: <Prefix-numar>, fax. <prefix-numar>.

                                                              Avizat,
                                                             Director
                                                         <prenume> <nume>

                              DEVIZ ESTIMATIV
                   pentru luna .............. anul .......

 Nr.   Denumire cheltuieli                                       Valoare (lei)
 crt.
 _____________________________________________________________________________
   A   Cheltuieli de personal

   1   Cheltuieli cu salariile
   2   Contributii pentru asigurari sociale de stat (CAS,
       contributia pentru asigurarile sociale de sanatate)*)
   3   Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru
       plata ajutorului de somaj*)
   4   Deplasari

   B   Cheltuieli materiale si servicii*)

   5   Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
       (_____________% din _____________)
   6   Materiale si prestari servicii cu caracter functional
       (_____________% din _____________)
   7   Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata
       si echipament
   8   Carti si publicatii
   9   Alte cheltuieli

   C   Valoare totala (A+B)

    Declaram pe proprie raspundere ca sumele prezentate se refera numai la acoperirea cheltuielilor Unitatii de Implementare a Programului.

    Data <....>                                Director economic
                                                <Nume Prenume>

------------
    *) Cuantumul pentru CAS, somaj, contributia pentru asigurarile sociale de sanatate
    *) Se mentioneaza modul de calculatie si repartitie a cheltuielilor

    Anexa G

    AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA <denumire>
    <oras>, <adresa>,
    telefon: <Prefix-numar>, fax. <prefix-numar>.

                                                              Avizat,
                                                             Director
                                                         <prenume> <nume>

                               DEVIZ FINAL
                   pentru luna .............. anul .......

 Nr.   Denumire cheltuieli                                       Valoare (lei)
 crt.
 _____________________________________________________________________________
   A   Cheltuieli de personal

   1   Cheltuieli cu salariile
   2   Contributii pentru asigurari sociale de stat (CAS,
       contributia pentru asigurarile sociale de sanatate)*)
   3   Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru
       plata ajutorului de somaj*)
   4   Deplasari

   B   Cheltuieli materiale si servicii*)

   5   Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
       (_____________% din _____________)
   6   Materiale si prestari servicii cu caracter functional
       (_____________% din _____________)
   7   Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata
       si echipament
   8   Carti si publicatii
   9   Alte cheltuieli

   C   Valoare totala (A+B)

    Declaram pe proprie raspundere ca sumele prezentate se refera numai la acoperirea cheltuielilor Unitatii de Implementare a Programului.

    Data <....>                                Director economic
                                                <Nume Prenume>
------------
    *) Cuantumul pentru CAS, somaj, contributia pentru asigurarile sociale de sanatate
    *) Se mentioneaza modul de calculatie si repartitie a cheltuielilor
________________________________________________________________________________

    Anexa H

                            Lista proiectelor

    Se va stabili dupa finalizarea procesului de evaluare si selectie si aprobarea Listei finale cu proiectele finantabile
________________________________________________________________________________

    Anexa I

                        FISA MONITORIZARE CONTRACT

    SECTIUNEA A - DATE GENERALE
 ___________________________________________________________________________
|           |                                                               |
| Programul |                                                               |
|___________|_______________________________________________________________|
 _______________________________________
|Nr. Contract |                         |
|_____________|_________________________|
 INFORMATII DESPRE SOLICITANT
    ___________________________________________________________________________
   | Societatea comerciala (Denumire):  |                                      |
   |____________________________________|______________________________________|
   | Forma de organizare (SA, SRL, SNC):|                                      |
   |____________________________________|______________________________________|
   | Codul Fiscal                       |                                      |
   |____________________________________|______________________________________|
   | Actionari (Nume Prenume):          |                                      |
   |                                    |                                      |
   |                                    |                                      |
   |____________________________________|______________________________________|
   | Localitatea:                       |                                      |
   |____________________________________|______________________________________|
   | Adresa:                            |                                      |
   |____________________________________|______________________________________|
   | Telefon/fax:                       |                                      |
   |____________________________________|______________________________________|
   | Persoana cu drept de semnatura:    |                                      |
   |____________________________________|______________________________________|
   | Telefon/fax:                       |                                      |
   |____________________________________|______________________________________|
 INFORMATII DESPRE PROIECT
 Date generale:
    ___________________________________________________________________________
   | Titlu proiect           |                                                 |
   |_________________________|_________________________________________________|
   | Data depunerii proiect  |                                                 |
   |_________________________|_________________________________________________|
   | Data aprobarii proiect  |                                                 |
   |_________________________|_________________________________________________|
   | Contributia asumata de  |                                                 |
   | beneficiar              |                                                 |
   |_________________________|_________________________________________________|
   | Din care total platit   |                                                 |
   | pana la data prezenta   |                                                 |
   |_________________________|_________________________________________________|
   | Factura nr./data        |Denumirea     |Suma|    |Chitanta|    |Suma|     |
   |                         |produselor sau|    |    |nr./data|    |    |     |
   |                         |a serviciilor |    |    |        |    |    |     |
   |_________________________|______________|____|____|________|____|____|_____|
   | Factura nr./data        |Denumirea     |Suma|    |Chitanta|    |Suma|     |
   |                         |produselor sau|    |    |nr./data|    |    |     |
   |                         |a serviciilor |    |    |        |    |    |     |
   |_________________________|______________|____|____|________|____|____|_____|
   | Factura nr./data        |Denumirea     |Suma|    |Chitanta|    |Suma|     |
   |                         |produselor sau|    |    |nr./data|    |    |     |
   |                         |a serviciilor |    |    |        |    |    |     |
   |_________________________|______________|____|____|________|____|____|_____|
   | TOTAL BENEFICIAR        |              |    |    |        |    |    |     |
   |_________________________|______________|____|____|________|____|____|_____|
   | Contributia MDP         |                                                 |
   |_________________________|_________________________________________________|
   | Cererea de plata nr. 1  |Denumirea     |Suma|    |OP      |    |Suma|     |
   |                         |produselor sau|    |    |nr./data|    |    |     |
   |                         |a serviciilor |    |    |        |    |    |     |
   |_________________________|______________|____|____|________|____|____|_____|
   | Cererea de plata nr. 2  |Denumirea     |Suma|    |OP      |    |Suma|     |
   |                         |produselor sau|    |    |nr./data|    |    |     |
   |                         |a serviciilor |    |    |        |    |    |     |
   |_________________________|______________|____|____|________|____|____|_____|
   | Cererea de plata nr. 3  |Denumirea     |Suma|    |OP      |    |Suma|     |
   |                         |produselor sau|    |    |nr./data|    |    |     |
   |                         |a serviciilor |    |    |        |    |    |     |
   |_________________________|______________|____|____|________|____|____|_____|
   | TOTAL MDP               |              |    |    |        |    |    |     |
   |_________________________|______________|____|____|________|____|____|_____|

 Masini/Utilaje/Instalatii/Echipamente achizitionate
    ___________________________________________________________________________
   |Tip utilaj 1|      |Nr. inventar|      |Valoare|     | Data          |     |
   |            |      |            |      |       |     | achizitionarii|     |
   |____________|______|____________|______|_______|_____|_______________|_____|
   |Tip utilaj 2|      |Nr. inventar|      |Valoare|     | Data          |     |
   |            |      |            |      |       |     | achizitionarii|     |
   |____________|______|____________|______|_______|_____|_______________|_____|
   |Tip utilaj 3|      |Nr. inventar|      |Valoare|     | Data          |     |
   |            |      |            |      |       |     | achizitionarii|     |
   |____________|______|____________|______|_______|_____|_______________|_____|

 Constructii/imbunatatiri realizate
    ___________________________________________________________________________
   |Tip constructie/imbunatatire 1|      |Valoare|      |Data realizarii|      |
   |______________________________|______|_______|______|_______________|______|
   |Tip constructie/imbunatatire 2|      |Valoare|      |Data realizarii|      |
   |______________________________|______|_______|______|_______________|______|
   |Tip constructie/imbunatatire 3|      |Valoare|      |Data realizarii|      |
   |______________________________|______|_______|______|_______________|______|

 Modificari survenite la graficul de realizare a proiectului si cauzele acestora
    ___________________________________________________________________________
   |                                                                           |
   |                                                                           |
   |___________________________________________________________________________|

 Parametri asumati a se atinge prin proiect:
    ___________________________________________________________________________
   |                                                                           |
   |___________________________________________________________________________|

 Parametri atinsi pana in prezent (inclusiv activitatile realizate, numar de locuri de munca, valoarea investitiei)
    ___________________________________________________________________________
   |                                                                           |
   |___________________________________________________________________________|

 Comentarii referitoare la desfasurarea proiectului (acte aditionale, modificari, etc.)
    ___________________________________________________________________________
   |                                                                           |
   |___________________________________________________________________________|

 Vizite facute la locul proiectului
    ___________________________________________________________________________
   | Data vizitei nr. 1 |                                                      |
   |____________________|______________________________________________________|
   | Controlor          |                                                      |
   |____________________|______________________________________________________|
   | Constatari         |                                                      |
   |____________________|______________________________________________________|

    ___________________________________________________________________________
   | Data vizitei nr. n |                                                      |
   |____________________|______________________________________________________|
   | Controlor          |                                                      |
   |____________________|______________________________________________________|
   | Constatari         |                                                      |
   |____________________|______________________________________________________|

 Comentarii generale asupra desfasurarii proiectului
    ___________________________________________________________________________
   |                                                                           |
   |___________________________________________________________________________|

                     SECTIUNEA B - DESFASURAREA PROIECTULUI

                                _____________________________________
                               | In cerere       | In realitate      |
    ___________________________|_________________|___________________|_________
   | Data semnarii contract de finantare|                  |                   |
   |____________________________________|__________________|___________________|
   | Data de inceput a proiectului      |                  |                   |
   |____________________________________|__________________|___________________|
   | Data finalizarii financiare a      |                  |                   |
   | proiectului                        |                  |                   |
   |____________________________________|__________________|___________________|
   | Data finalizarii proiectului       |                  |                   |
   |____________________________________|__________________|___________________|
   | Proiectul incheiat in termenul de  |                  |                   |
   | 31 august 2003, respectiv 30       |                  |                   |
   | noiembrie 2002 pentru judetul Alba |                  |                   |
   |____________________________________|__________________|___________________|

 Metoda de monitorizare a desfasurarii proiectului (vizite, fotografii)
    ___________________________________________________________________________
   |                                                                           |
   |___________________________________________________________________________|

 Masuri luate (finalizate prin proces-verbal, semnat si de beneficiar)
    ___________________________________________________________________________
   |                                                                           |
   |___________________________________________________________________________|

                 SECTIUNEA C - DESFASURAREA PROIECTULUI

 Rezultate
    ___________________________________________________________________________
   |             Descriere            |   Tinta   | Rezultate |   Comentarii   |
   |                                  |  propusa  |           |                |
   |__________________________________|___________|___________|________________|
   | Nr. de locuri de munca directe   |           |           |                |
   |__________________________________|___________|___________|________________|
   | Nr. de locuri de munca indirecte |           |           |                |
   |__________________________________|___________|___________|________________|
   | Utilaje achizitionate            |           |           |                |
   |__________________________________|___________|___________|________________|
   | Spatii amenajate                 |           |           |                |
   |__________________________________|___________|___________|________________|
   | Pregatire profesionala           |           |           |                |
   |__________________________________|___________|___________|________________|
   | Vanzari realizate                |           |           |                |
   |__________________________________|___________|___________|________________|
   | Din care export                  |           |           |                |
   |__________________________________|___________|___________|________________|
   | Rata profitabilitatii            |           |           |                |
   |__________________________________|___________|___________|________________|

 Verificarea impactului proiectului
    ___________________________________________________________________________
   |___________________________________________________________________________|

 Actiuni intreprinse (finalizate prin proces-verbal, semnat si de beneficiar)
    ___________________________________________________________________________
   |                                                                           |
   |___________________________________________________________________________|

                              SECTIUNEA D - PUBLICITATEA

    ___________________________________________________________________________
   |                        | Raportat in | Raportat de | Pana la | Confirmata |
   |         METODA         | cererea de  | beneficiar  | data de | de vizita  |
   |                        | finantare   |             |         | pe teren   |
   |________________________|_____________|_____________|_________|____________|
   | Semn la fata locului   |             |             |         |            |
   |________________________|_____________|_____________|_________|____________|
   | Placa permanenta       |             |             |         |            |
   |________________________|_____________|_____________|_________|____________|
   | Articole in presa      |             |             |         |            |
   |________________________|_____________|_____________|_________|____________|

 Masuri luate (finalizate prin proces-verbal, semnat si de beneficiar)
    ___________________________________________________________________________
   |___________________________________________________________________________|

                SECTIUNEA E - DESFASURAREA FINANCIARA A PROIECTULUI

 Costul/cheltuielile totale ale proiectul
                     _____________________________________________________
                    | In cererea de finantare | % | In realitate   | %    |
                    | aprobata                |   |                |      |
    ________________|_________________________|___|________________|______|____
   | Costuri/cheltuieli eligibile    |             |   |               |       |
   |_________________________________|_____________|___|_______________|_______|
   | Costuri/cheltuieli neeligibile  |             |   |               |       |
   |_________________________________|_____________|___|_______________|_______|
   | Costuri/cheltuieli totale       |             |   |               |       |
   |_________________________________|_____________|___|_______________|_______|
   | Valoare cofinantare             |             |   |               |       |
   |_________________________________|_____________|___|_______________|_______|

 Comentarii
    ___________________________________________________________________________
   |___________________________________________________________________________|

 Actiuni intreprinse (finalizate prin proces-verbal, semnat si de beneficiar)
    ___________________________________________________________________________
   |___________________________________________________________________________|

    ANEXA 19
                              ANUNT

    Anuntul de invitare a solicitantilor de a depune Cereri de finantare in cadrul Programului "<denumirea> (Se va completa cu denumirea Programului pentru care se depune cererea de finantare)".

    Campania publicitara la nivel national se va realiza de catre MDP.
    Campania publicitara la nivel regional si judetean se va realiza de catre ADR.

    Publicitatea Programului trebuie sa asigure o informare concreta si corecta a potentialilor solicitanti, intr-un mod usor accesibil, astfel incat sa se asigure transparenta programului. Promovarea se va realiza la nivelul intregii regiuni de dezvoltare.

    Anuntarea licitatiei deschisa de propuneri pentru proiecte poate fi facuta publica, pe mai multe cai:
    - prin editarea de brosuri sau alte materiale scrise;
    - publicitatea prin radio, televiziune, presa si scrisori catre organizatii patronale;
    - prin Internet;
    - conferinte de presa;
    - seminarii.

    Formularea anunturilor publicitare de pe site-ul MDP trebuie sa fie foarte clara si trebuie sa furnizeze urmatoarele informatii:
    - subiectul cererii de oferte;
    - bugetul total alocat programului;
    - valoarea minima/maxima ce se poate aloca unui proiect;
    - valoarea co-finantarii ce trebuie asigurata de potentialul beneficiar;
    - participanti eligibili;
    - termenul limita pentru depunerea proiectului;
    - numarul de telefon (e-mail) unde se pot obtine informatii suplimentare, inclusiv adresa/adresele de unde se pot obtine formularele tip.

    Formularea anunturilor publicitare din presa vor prezenta intr-un mod sintetic si inovativ oportunitatea oferita societatilor comerciale de a investi si de a obtine ajutoare financiare nerambursabile.

    Brosurile vor cuprinde urmatoarele informatii (continut orientativ):

    Obiectivul Programului.
    - Sa cuprinda formularea:
      In cadrul masurilor de dezvoltare regionala, Ministerul Dezvoltarii si Prognozei a creat Programul "<denumirea> (Se va completa cu denumirea Programului pentru care se depune cererea de finantare)" care sprijina dezvoltarea economica a unor judete cu o situatie deosebit de grea si preintampina aparitia unor zone problema. Programul este finantat integral de Guvernul Romaniei.

    Eligibilitatea Solicitantilor.
    Organizatorii asteapta propuneri de proiecte din partea societatilor comerciale cu capital privat, integral romanesc care doresc sa demareze sau sa dezvolte o activitate economica in Regiunea de dezvoltare NORD-EST sau, dupa caz, in judetul Hunedoara / Alba / Tulcea / Giurgiu / Caras-Severin.

    Functionarea Programului. Solicitantului trebuie sa i se faca cunoscut urmatoarele:
    - Ajutorul financiar nerambursabil solicitat trebuie sa aiba o componenta de co-finantare de cel putin 50% din costurile eligibile.
    - Achizitionarea masinilor, utilajelor, instalatiilor sau echipamentelor se realizeaza conform legislatiei privind achizitiile publice.
    - Proiectul trebuie finalizat pana la 31 august 2003, respectiv 30 noiembrie 2002 pentru judetul Alba.

    Depunerea Cererii de finantare.
    - Termenul limita de depunere este 10 noiembrie 2001 ora 16,00.
    - Vor fi folosite numai formulare oficiale.

    Evaluarea solicitarilor.
    - Proiectele depuse dupa termenul limita vor fi respinse in mod automat.
    - Selectarea beneficiarilor se efectueaza in urma evaluarii aspectelor de ordin tehnic si financiar al propunerilor de proiecte incluse in cererea de finantare.

    Informatii privind decizia Comisiei.
    - Rezultatele vor fi afisate la sediul ADR, in pagina de internet a ADR si MDP, la trei zile dupa sedinta de aprobare a proiectelor selectate.
    - Toti solicitantii vor fi informati prin posta asupra deciziei de aprobare/respingere a cererii de finantare.
    - Decizia de a respinge/aproba o cerere de finantare este finala.

    Ghidul solicitantului poate fi obtinut de la:

    - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
      (pentru Programul "Dezvoltarea regiunii Nord-Est")
      Piatra NEAMT, str. Alexandru cel Bun nr. 27 bis, cod 5600
      Tel: 033 - 218071 Tel/fax: 033-218072
      e-mail: adrnordest@adrnordest.ro

    - Agentia pentru Dezvoltare Regionala V VEST ROMANIA
      (pentru Programul "Dezvoltarea judetului Hunedoara" si respectiv programul "Dezvoltarea judetului Caras-Severin")
      Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara nr. 5, cod 1900
      Tel: 056-19.19.23 Tel/fax: 056-19.19.81
      e-mail: adr5@mail.dnttm.ro

    - Agentia pentru Dezvoltare Regionala 7 CENTRU
      (pentru Programul "Dezvoltarea judetului Alba")
      Alba Iulia, str. Decebal nr. 12, cod 2500
      Tel/fax: 058-81.86.16
      e-mail: adcentru@abx.logicnet.ro

    - Agentia pentru Dezvoltare Regionala 2 SUD - EST
      (pentru Programul "Dezvoltarea judetului Tulcea")
      Braila, str. Piata Independentei nr. 1, cod 6100
      Tel/fax: 039-61.10.86
      e-mail: seagency ro@cibnet.flex.ro

    - Agentia pentru Dezvoltare Regionala 3 SUD - MUNTENIA
      (pentru Programul "Dezvoltarea judetului Giurgiu")
      Calarasi, str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, cod 8500
      Tel/fax: 042-33.17.69 Fax: 042-33.16.09
      e-mail: adr3sud@nex.ro

    Cererile de finantare vor fi depuse la aceeasi adresa.

    Informatii suplimentare: www.mdp.ro

    ANEXA 20

                      RAPORT DE VERIFICARE
    (se depune de catre ADR la Anexa Nr. 9 - Fisa proiectului)

    Scopul vizitei:
    verificarea informatiilor furnizate de solicitanti in Cererile de finantare.
        __________________________________________________________________
       | Regiune / Judet                                                  |
       |__________________________________________________________________|
        __________________________________________________________________
       | Denumire Program:                                                |
       |__________________________________________________________________|
        __________________________________________________________________
       | Cod proiect ADR:                                                 |
       |__________________________________________________________________|

    1. Informatii despre proiect
        __________________________________________________________________
       | Titlul proiectului:                               |
       |__________________________________________________________________|
        __________________________________________________________________
       | Localizare:                                                      |
       |__________________________________________________________________|
        __________________________________________________________________
       | Activitatea proiectului (cod CAEN):                              |
       |__________________________________________________________________|

    2. Informatii despre solicitant
        __________________________________________________________________
       | Denumire:                                                        |
       | Adresa:                                                          |
       | Tel/fax:                                                         |
       | Persoana de contact:                                             |
       |__________________________________________________________________|

    3. Verificarea informatiilor furnizate de solicitant
        __________________________________________________________________
       | Datele din teren corespund celor din proiect                     |
       |__________________________________________________________________|
       | Datele din teren nu corespund cu cele din proiect                |
       |__________________________________________________________________|
       | Observatii:                                                      |
       |__________________________________________________________________|

                   Reprezentant Ministerul Dezvoltarii si Prognozei
        __________________________________________________________________
       | NUME                | DATA            | SEMNATURA                |
       |_____________________|_________________|__________________________|
       |_____________________|_________________|__________________________|

                   Reprezentant Agentia pentru Dezvoltare Regionala
        __________________________________________________________________
       | NUME                | DATA            | SEMNATURA                |
       |_____________________|_________________|__________________________|
       |_____________________|_________________|__________________________|

    ANEXA 21.a

    Schema logica a implementarii Programelor: "Dezvoltarea judetelor Hunedoara / Alba / Tulcea / Giurgiu / Caras-Severin"

                     ______________________________________
                    |            Lansare Program           |
                    |______________________________________|
    ________________                   |
   | Contract MDP - |__________________|
   |________________|                  |
                     __________________|___________________
                    |          Promovare Program           |
                    |______________________________________|
  __________________                   |
 |  Numire Comisie  |__________________|
 |__________________|                  |
                     __________________|___________________
                    | Depunere Cereri finantare (proiecte) |
                    |______________________________________|
                                       |
                     __________________|___________________
                    | Sesiune de deschidere si evaluare a  |
                    |  proiectelor depuse de solicitanti   |
                    |______________________________________|
                                       |
                     __________________|___________________
                    | Avizare de catre presedinte CJ Lista |
                    |  finala proiecte + Lista de rezerva  |
                    |______________________________________|
                                       |
                     __________________|___________________
                    | Aprobare de catre MDP Lista finala   |
                    |    proiecte + Lista de rezerva       |
                    |______________________________________|
                                       |
                     __________________|___________________
                    |          Contracte finantare         |
                    |          (ADR - Beneficiari)         |
                    |______________________________________|
                                       |
                     __________________|___________________
                    | Monitorizare, verificare, control si |
                    |          raportare proiecte          |
                    |______________________________________|
                                       |
                     __________________|___________________
                    | Raportare finala proiecte + Aprobare |
                    |    Raportare finala de catre MDP     |
                    |______________________________________|
                                       |
                     __________________|___________________
                    |        Publicitate Ex-Post           |
                    |______________________________________|
                                       |
                     __________________|___________________
                    | Evaluare Ex-Post Raport final al MDP |
                    |______________________________________|

    Anexa 21.b

    Schema logica a implementarii Programului: "Dezvoltarea regiunii NORD-EST"

                     ______________________________________
                    |            Lansare Program           |
                    |______________________________________|
    ________________                   |
   | Contract MDP - |__________________|
   |________________|                  |
                     __________________|___________________
                    |          Promovare Program           |
                    |______________________________________|
  __________________                   |
 |  Numire Comisie  |__________________|
 |__________________|                  |
                     __________________|___________________
                    | Depunere Cereri finantare (proiecte) |
                    |______________________________________|
                                       |
                     __________________|___________________
                    | Sesiune de deschidere si evaluare a  |
                    |  proiectelor depuse de solicitanti   |
                    |______________________________________|
                                       |
                     __________________|___________________
                    |     Avizare de catre presedinte      |
                    |   CDR Nord-Est a Listei finale de    |
                    |     proiecte + Lista de rezerva      |
                    |______________________________________|
                                       |
                     __________________|___________________
                    | Aprobare de catre MDP Lista finala   |
                    |    proiecte + Lista de rezerva       |
                    |______________________________________|
                                       |
                     __________________|___________________
                    |          Contracte finantare         |
                    |          (ADR - Beneficiari)         |
                    |______________________________________|
                                       |
                     __________________|___________________
                    | Monitorizare, verificare, control si |
                    |          raportare proiecte          |
                    |______________________________________|
                                       |
                     __________________|___________________
                    | Raportare finala proiecte + Aprobare |
                    |    Raportare finala de catre MDP     |
                    |______________________________________|
                                       |
                     __________________|___________________
                    |        Publicitate Ex-Post           |
                    |______________________________________|
                                       |
                     __________________|___________________
                    | Evaluare Ex Post Raport final al MDP |
                    |______________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 292/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 292 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 292/2001
Ordin 90 2004
pentru aprobarea modificarilor la Procedurile privind implementarea, monitorizarea si evaluarea unor programe de dezvoltare, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii si prognozei nr. 292/2001, cu modificarile ulterioare
Ordin 102 2003
pentru aprobarea prelungirii pana la data de 10 decembrie 2003 a perioadei de derulare a proiectelor finantate din bugetele programelor de dezvoltare, prevazuta in anexa la Ordinul ministrului dezvoltarii si prognozei nr. 292/2001 pentru aprobarea Procedurilor privind implementarea, monitorizarea si evaluarea unor programe de dezvoltare
Ordin 76 2003
pentru modificarea anexei nr. 1 la anexa la Ordinul ministrului dezvoltarii si prognozei nr. 292/2001 pentru aprobarea Procedurilor privind implementarea, monitorizarea si evaluarea unor programe de dezvoltare
Ordin 336 2001
privind completarea Ordinului ministrului dezvoltarii si prognozei nr. 292/2001 pentru aprobarea Procedurilor privind implementarea, monitorizarea si evaluarea unor programe de dezvoltare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu