Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2850/C din 25 octombrie 2004

pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioara a parchetelor

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1087 din 23 noiembrie 2004


SmartCity3


    Vazand Propunerea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nr. 2.284 din 26 septembrie 2004 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara a parchetelor,
    avand in vedere avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, acordat prin Hotararea nr. 185 din 20 octombrie 2004,
    in temeiul art. 127 alin. (2) si al art. 132 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara,
    in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul justitiei emite prezentul ordin.

    Art. 1
    (1) Se aproba Regulamentul de ordine interioara a parchetelor, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    (2) La data intrarii in vigoare a regulamentului prevazut la alin. (1) orice alte dispozitii contrare isi inceteaza aplicabilitatea.
    Art. 2
    Sectia de analiza, studii, resurse umane si perfectionare profesionala a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie va duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.

                            Ministrul justitiei,
                            Cristian Diaconescu

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
                   de ordine interioara a parchetelor

    TITLUL I
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Ministerul Public este parte componenta a autoritatii judecatoresti, iar atributiile sale sunt prevazute in Constitutia Romaniei, republicata, in Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara si in alte legi.
    (2) In activitatea judiciara Ministerul Public reprezinta interesele generale ale societatii si apara ordinea de drept, precum si drepturile si libertatile cetatenilor.
    (3) Ministerul Public isi exercita atributiile prin procurori constituiti in parchete, in conditiile legii.
    Art. 2
    (1) Structura si organizarea Ministerului Public sunt prevazute in Legea nr. 304/2004.
    (2) Din Ministerul Public fac parte: Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul National Anticoruptie, parchetele de pe langa curtile de apel, parchetele de pe langa tribunale, parchetele de pe langa tribunalele pentru minori si familie, parchetele de pe langa judecatorii, parchetele militare.
    (3) Parchetele militare sunt organizate dupa cum urmeaza: Parchetul Militar de pe langa Curtea Militara de Apel; Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Teritorial; parchetele militare de pe langa tribunalele militare.

    TITLUL II
    Ierarhia functiilor administrative din cadrul Ministerului Public

    Art. 3
    (1) Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie functioneaza cu procurori, personal auxiliar de specialitate si personalul economic si administrativ.
    (2) Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie are urmatoarea structura ierarhica:
    - procuror general;
    - prim-adjunct al procurorului general;
    - adjunct al procurorului general;
    - procuror consilier al procurorului general;
    - procuror sef sectie;
    - procuror sef adjunct sectie;
    - procuror inspector sef;
    - procuror inspector;
    - procuror sef serviciu;
    - procuror sef birou;
    - procuror.
    (3) Parchetul de pe langa curtea de apel are urmatoarea structura ierarhica:
    - procuror general;
    - procuror general adjunct;
    - procuror sef sectie;
    - procuror inspector;
    - procuror sef serviciu;
    - procuror.
    (4) Parchetul de pe langa tribunal are urmatoarea structura ierarhica:
    - prim-procuror;
    - prim-procuror adjunct;
    - procuror sef sectie;
    - procuror sef birou;
    - procuror.
    (5) Parchetul de pe langa judecatorie are urmatoarea structura ierarhica:
    - prim-procuror;
    - prim-procuror adjunct;
    - procuror sef sectie, dupa caz;
    - procuror.
    (6) Dispozitiile alin. (3) - (5) se aplica in mod corespunzator si parchetelor militare.
    (7) Procurorii din fiecare parchet sunt subordonati conducatorului parchetului respectiv.
    (8) Conducatorul fiecarui parchet este subordonat conducatorului parchetului ierarhic superior din aceeasi circumscriptie.
    (9) Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie exercita controlul asupra tuturor procurorilor din subordine, direct sau prin procurori inspectori.
    (10) Personalul auxiliar de specialitate si personalul economic si administrativ se subordoneaza conducatorului parchetului.

    TITLUL III
    Organizarea si functionarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie

    CAP. 1
    Conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie

    Art. 4
    (1) In cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie functioneaza 9 sectii, doua servicii independente si doua birouri independente.
    (2) Serviciile si birourile independente sunt in coordonarea directa a procurorului general.
    (3) Sectiile sunt formate din servicii, care pot avea in componenta birouri.
    (4) Sectiile sunt conduse de procurori-sefi, ajutati de un adjunct, cu exceptia Sectiei relatii cu publicul, secretariat general, economico-financiara si administrativa, unde procurorul sef sectie este ajutat de un manager economic.
    (5) Serviciile si birourile sunt conduse de procurori-sefi, iar atributiile serviciilor se realizeaza prin birouri din structura acestora.
    (6) Sectiile, serviciile si birourile sunt organizate ierarhic. Procurorii din cadrul fiecaruia dintre aceste compartimente sunt subordonati procurorului sef de sectie, de serviciu sau de birou, dupa caz. Procurorul sef birou este subordonat procurorului sef serviciu, care, la randul sau, este subordonat procurorului sef sectie si adjunctilor acestuia.
    Art. 5
    Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este condus de procurorul general, ajutat de un prim-adjunct, un adjunct si 3 procurori consilieri.
    Art. 6
    (1) Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie are urmatoarele atributii:
    - conduce si coordoneaza activitatea parchetelor din subordine;
    - este ordonator principal de credite;
    - reprezinta Ministerul Public in relatiile cu celelalte autoritati publice si cu orice persoane juridice sau fizice, din tara sau din strainatate;
    - exercita direct sau prin procurori inspectori controlul asupra tuturor parchetelor;
    - participa la sedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie in Sectii Unite si la orice complet al acesteia cand considera necesar;
    - desemneaza dintre procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pe procurorii care participa la sedintele Curtii Constitutionale;
    - emite ordine cu caracter intern;
    - convoaca Adunarea generala a procurorilor Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    - convoaca si prezideaza sedintele Colegiului de conducere al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    - repartizeaza procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pe sectii, servicii si birouri;
    - coordoneaza Parchetul National Anticoruptie de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    - confirma rechizitoriile emise de procurorii sefi sectie in cadrul activitatii de urmarire penala si rezolva plangerile impotriva solutiilor dispuse de catre acestia;
    - solutioneaza conflictele de competenta potrivit legii;
    - promoveaza caile de atac in conditiile legii;
    - conduce politia judiciara;
    - dispune delegarea procurorilor in interesul serviciului, potrivit legii;
    - incadreaza personalul auxiliar de specialitate, economic si administrativ;
    - acorda premii personalului din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    - exercita atributii de coordonare si control al administrarii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    - coordoneaza elaborarea proiectului de buget anual al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    - analizeaza anual volumul de activitate al parchetelor si, in functie de rezultatele analizei, ia masuri pentru suplimentarea sau reducerea numarului de posturi, cu acordul Consiliului Superior al Magistraturii;
    - propune ministrului justitiei aprobarea Regulamentului de ordine interioara al parchetelor, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii;
    - conduce Compartimentul de informare si relatii publice;
    - propune Consiliului Superior al Magistraturii mentinerea in functie a procurorilor care au implinit varsta de pensionare, cu avizul consultativ al colegiului de conducere;
    - indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    (2) Procurorul general reprezinta Ministerul Public in relatiile cu celelalte autoritati si institutii publice, cu organizatiile neguvernamentale, cu orice persoane juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in relatiile internationale.
    Art. 7
    (1) Prim-adjunctul procurorului general si adjunctul procurorului general actioneaza pentru ducerea la indeplinire a ordinelor si masurilor dispuse de procurorul general, coordoneaza, controleaza si indruma activitatea sectiilor Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si a celorlalte parchete.
    (2) Repartizarea sarcinilor intre prim-adjunctul procurorului general si adjunctul procurorului general este stabilita prin ordinul procurorului general.
    (3) In perioada absentei procurorului general, prim-adjunctul procurorului general il inlocuieste de drept in exercitarea atributiilor ce ii revin in aceasta calitate, iar in cazul absentei acestuia, atributiile sunt exercitate de drept de adjunctul procurorului general.
    Art. 8
    Prim-adjunctul procurorului general si adjunctul procurorului general au urmatoarele atributii:
    - exercita atributiile procurorului general in absenta acestuia;
    - indeplinesc sarcinile trasate de procurorul general.
    Art. 9
    Procurorii consilieri ai procurorului general exercita, din dispozitia acestuia, urmatoarele atributii:
    a) efectueaza sau participa la realizarea unor studii, evaluari, sinteze si alte lucrari privind activitatea Ministerului Public;
    b) examineaza si propun solutii in probleme privind organizarea si functionarea Ministerului Public;
    c) asista la audiente si propun solutii pentru rezolvarea problemelor, informand asupra posibilitatilor de rezolvare, colaborand in acest scop cu structurile subordonate Ministerului Public;
    d) examineaza temeinicia si legalitatea unor solutii date in dosarele de urmarire penala si intocmesc proiectele actelor procedurale care se impun, pe care le prezinta procurorului general pentru a dispune;
    e) examineaza temeinicia si legalitatea unor solutii date de Sectia judiciara penala si de Sectia parchetelor militare si isi prezinta opinia procurorului general pentru a dispune;
    f) examineaza proiecte de acte normative ori note de studiu si fac propuneri sau observatii asupra cuprinsului acestora;
    g) participa la sedintele comisiilor Parlamentului, cu prilejul dezbaterii unor proiecte de acte normative, in calitate de reprezentanti ai Ministerului Public;
    h) coordoneaza si prezideaza, prin rotatie, sedintele Consiliului stiintific al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

    CAP. 2
    Sectia de combatere a criminalitatii organizate, actelor de terorism si antidrog

    SECTIUNEA 1
    Conducerea, structura si atributiile sectiei

    Art. 10
    (1) Sectia de combatere a criminalitatii organizate, actelor de terorism si antidrog indeplineste atributiile Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu activitatea de urmarire penala in cauzele de criminalitate organizata si de terorism si in alte cauze date in competenta sa, potrivit legii.
    (2) Sectia este condusa de un procuror sef sectie, ajutat de un procuror sef adjunct sectie.
    (3) Procurorul sef sectie are urmatoarele atributii:
    a) conduce, controleaza si indruma activitatea intregului personal din cadrul sectiei, luand sau, dupa caz, propunand conducerii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie masurile care se impun;
    b) repartizeaza procurorilor din subordine, spre solutionare, dosarele penale, plangerile si celelalte lucrari inregistrate in sectie;
    c) examineaza temeinicia si legalitatea masurilor procesuale luate si a solutiilor dispuse de procurorii din subordine;
    d) examineaza solutiile si celelalte masuri procesuale luate de procurorii din subordine;
    e) analizeaza legalitatea si temeinicia masurilor preventive luate de procurori sau a propunerilor adresate instantelor de judecata pentru luarea unor astfel de masuri impotriva unor invinuiti sau inculpati, in cauze in care ulterior s-au adoptat masuri de netrimitere in judecata;
    f) participa la adunarile generale ale procurorilor Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si la sedintele Colegiului de conducere al acestuia;
    g) solutioneaza conflictele de competenta, conform art. 45 alin. 6 din Codul de procedura penala;
    h) indeplineste orice alte atributii prevazute in actele normative sau dispuse de conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    (4) Atributiile procurorului sef adjunct sectie sunt urmatoarele:
    a) solutioneaza lucrarile repartizate de procurorul sef sectie si de conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    b) in lipsa procurorului sef sectie, exercita atributiile ce ii revin;
    c) exercita orice alte atributii dispuse de procurorul sef sectie sau de conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    (5) Sectia de combatere a criminalitatii organizate, actelor de terorism si antidrog are urmatoarea structura:
    A. Serviciul de combatere a criminalitatii organizate si a unor fapte de coruptie:
    a) Biroul de combatere a traficului de fiinte umane;
    b) Biroul de combatere a traficului cu autovehicule furate, traficului cu materiale explozive si radioactive;
    c) Biroul de combatere a unor fapte de coruptie;
    B. Serviciul de combatere a traficului si consumului ilicit de droguri:
    a) Biroul de combatere a traficului intern si consumului ilicit de droguri;
    b) Biroul de combatere a traficului transfrontalier, laboratoare si culturi de droguri;
    C. Serviciul de combatere a criminalitatii informatice:
    a) Biroul pentru combaterea fraudelor informatice;
    b) Biroul de asistenta juridica internationala, de centralizare, analizare si valorificare a datelor;
    D. Serviciul de combatere a macrocriminalitatii economico-financiare:
    a) Biroul de combatere a macrocriminalitatii financiar-bancare si a spalarii banilor;
    b) Biroul de combatere a finantarii terorismului;
    E. Serviciul de combatere a terorismului:
    a) Biroul de combatere a atentatelor, catastrofelor si dezastrelor;
    b) Biroul de combatere a faptelor de terorism.

    SECTIUNEA a 2-a
    Serviciul de combatere a criminalitatii organizate si a unor fapte de coruptie

    Art. 11
    Serviciul de combatere a criminalitatii organizate si a unor fapte de coruptie are urmatoarele atributii:
    a) efectueaza urmarirea penala in cazurile prevazute in art. 29 pct. 1 din Codul de procedura penala si in cauze care au ca obiect infractiuni de criminalitate organizata, infractiuni privind traficul de fiinte umane, traficul cu autovehicule furate, traficul cu materiale explozive si radioactive si unele infractiuni de coruptie, potrivit legii, cu exceptia celor de competenta Parchetului National Anticoruptie si a parchetelor militare;
    b) efectueaza urmarirea penala in alte cauze, daca au ca obiect infractiuni de criminalitate organizata, cu exceptia celor de competenta parchetelor militare, potrivit legii;
    c) conduce si controleaza activitatile procesuale efectuate de organele de politie judiciara si de organele de cercetare speciale in cauzele privind infractiunile prevazute la lit. a) si b);
    d) coordoneaza activitatea procurorilor din serviciile de combatere a criminalitatii organizate si antidrog ale parchetelor de pe langa curtile de apel si din birourile de combatere a criminalitatii organizate si antidrog ale parchetelor de pe langa tribunale, care efectueaza urmarirea penala in cauzele de coruptie si criminalitate organizata, potrivit legii;
    e) analizeaza cauzele in care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala sau incetarea urmaririi penale fata de invinuiti sau inculpati arestati preventiv in cauze avand ca obiect infractiuni de coruptie si criminalitate organizata, in intelesul legii, si propune masuri corespunzatoare pentru perfectionarea activitatii.

    SECTIUNEA a 3-a
    Serviciul de combatere a traficului si consumului ilicit de droguri

    Art. 12
    Serviciul de combatere a traficului si consumului ilicit de droguri are urmatoarele atributii:
    a) efectueaza urmarirea penala in cazurile prevazute in art. 29 pct. 1 din Codul de procedura penala si in cauze avand ca obiect infractiuni privind traficul si consumul ilicit de droguri, potrivit legii, prin Biroul de combatere a traficului intern si consumului ilicit de droguri si prin Biroul de combatere a traficului transfrontalier, laboratoare si culturi de droguri;
    b) conduce si controleaza activitatile procesuale efectuate de organele de cercetare penala centrale in cauzele privind infractiunile prevazute la lit. a);
    c) coordoneaza activitatea procurorilor din serviciile de combatere a criminalitatii organizate si antidrog ale parchetelor de pe langa curtile de apel si din birourile de combatere a criminalitatii organizate si antidrog ale parchetelor de pe langa tribunale, care efectueaza urmarirea penala in cauze avand ca obiect infractiuni privind traficul si consumul ilicit de droguri si precursori;
    d) verifica periodic actele si lucrarile cauzelor prevazute la lit. b), in care nu s-a inceput urmarirea penala, dand indrumarile necesare solutionarii legale a acestora si dispunand inceperea urmaririi penale, daca exista temeiuri cu privire la savarsirea unei infractiuni;
    e) analizeaza cauzele in care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala sau incetarea urmaririi penale fata de invinuiti sau inculpati arestati preventiv in cauze avand ca obiect infractiuni privind traficul si consumul ilicit de droguri si propune masuri corespunzatoare pentru perfectionarea activitatii.

    SECTIUNEA a 4-a
    Serviciul de combatere a criminalitatii informatice

    Art. 13
    Biroul pentru combaterea fraudelor informatice exercita urmatoarele atributii:
    a) exercita supravegherea activitatii de urmarire penala efectuate de organele de cercetare centrale ale politiei judiciare si de organele de cercetare speciale in cauze avand ca obiect infractiuni de criminalitate informatica, potrivit legii;
    b) conduce si controleaza activitatile procesuale efectuate de organele de politie judiciara si de organele de cercetare speciale in cauzele privind infractiunile prevazute la lit. a);
    c) coordoneaza activitatea procurorilor din serviciile de combatere a criminalitatii organizate si antidrog ale parchetelor de pe langa curtile de apel si din birourile de combatere a criminalitatii organizate si antidrog ale parchetelor de pe langa tribunale, care efectueaza sau supravegheaza activitatea de urmarire penala in cauze avand ca obiect infractiuni de criminalitate informatica, in intelesul legii.
    Art. 14
    Biroul de asistenta juridica internationala, de centralizare, analizare si valorificare a datelor exercita urmatoarele atributii:
    a) organizeaza baza de date in domeniul faptelor de criminalitate informatica;
    b) efectueaza operatiuni de centralizare, analizare si valorificare a datelor si informatiilor privind criminalitatea informatica, la nivel national;
    c) elaboreaza studii referitoare la cauzele care genereaza si la conditiile care favorizeaza criminalitatea informatica si face propuneri in vederea eliminarii acestora, precum si pentru perfectionarea legislatiei penale in acest domeniu;
    d) indruma activitatea de centralizare, analizare si valorificare a datelor privind criminalitatea informatica, desfasurata de serviciile si de birourile teritoriale de combatere a coruptiei si criminalitatii organizate;
    e) in realizarea atributiilor prevazute la lit. a) - c), colaboreaza direct cu structuri similare, romanesti si straine, prin schimburi reciproce de informatii si orice alte acte de asistenta judiciara internationala de acest fel;
    f) exercita atributiile prevazute de art. 62 alin. (2) lit. a) - c) si urmatoarele din cartea I titlul III "Prevenirea si combaterea criminalitatii informatice" cap. 5 din Legea nr. 161/2003.
    Art. 15
    In afara atributiilor prevazute la art. 14 lit. f), Biroul de asistenta juridica internationala, de centralizare, analizare si valorificare a datelor asigura asistenta judiciara internationala, potrivit Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, in cauze privind infractiunile de competenta sa, cooperand direct, in acest scop, cu autoritatile straine competente, precum si cu alte structuri din cadrul parchetelor si cu autoritatile si institutiile publice romanesti cu atributii in domeniu.

    SECTIUNEA a 5-a
    Serviciul de combatere a macrocriminalitatii economico-financiare

    Art. 16
    Serviciul de combatere a macrocriminalitatii economico-financiare are in structura Biroul de combatere a macrocriminalitatii financiar-bancare si a spalarii banilor si Biroul de combatere a finantarii terorismului.
    Art. 17
    Biroul de combatere a macrocriminalitatii financiar-bancare si a spalarii banilor are urmatoarele atributii:
    a) efectueaza urmarirea penala in cazurile prevazute in art. 29 pct. 1 din Codul de procedura penala si in cauzele care au ca obiect infractiuni savarsite in legatura cu desfasurarea jocurilor de noroc, infractiuni de criminalitate organizata ce prezinta ramificatii in circumscriptia mai multor curti de apel, infractiuni savarsite de grupuri de interes economic, in intelesul legii, infractiuni privind producerea si orice alte operatiuni cu grupe de produse, infractiunile bancare si unele cauze cu impact economic si social major, cu exceptia celor de competenta Parchetului National Anticoruptie si a parchetelor militare;
    b) efectueaza urmarirea penala in alte cauze, daca au ca obiect infractiuni de criminalitate organizata, in intelesul legii, cu exceptia celor de competenta parchetelor militare;
    c) conduce si controleaza activitatile procesuale efectuate de organele de politie judiciara si de organele de cercetare speciale in cauzele privind infractiunile prevazute la lit. a) si b);
    d) coordoneaza activitatea procurorilor din serviciile de combatere a criminalitatii organizate si antidrog ale parchetelor de pe langa curtile de apel si din birourile de combatere a criminalitatii organizate si antidrog ale parchetelor de pe langa tribunale, care efectueaza urmarirea penala in cauzele de criminalitate organizata prevazute la lit. a) si b), potrivit legii;
    e) analizeaza cauzele in care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala sau incetarea urmaririi penale fata de invinuiti sau inculpati arestati preventiv in cauze avand ca obiect infractiunile prevazute la lit. a) si b) si propune masuri corespunzatoare pentru perfectionarea activitatii;
    f) in domeniul combaterii spalarii banilor indeplineste in mod corespunzator atributiile prevazute la art. 14 si 16, in cauze privind spalarea banilor, precum si orice alte atributii stabilite de lege sau de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    Art. 18
    Biroul de combatere a finantarii terorismului are urmatoarele atributii:
    a) efectueaza urmarirea penala in cauzele care au ca obiect infractiuni de criminalitate organizata, infractiuni savarsite de grupuri de interes economic, infractiuni bancare, savarsite in legatura cu activitatea de finantare a actelor de terorism, in intelesul legii, cu exceptia celor de competenta Parchetului National Anticoruptie si a parchetelor militare;
    b) efectueaza urmarirea penala in alte cauze, daca au ca obiect infractiuni de criminalitate organizata, in intelesul legii, cu exceptia celor de competenta parchetelor militare;
    c) conduce si controleaza activitatile procesuale efectuate de organele de politie judiciara si de organele de cercetare speciale in cauzele privind infractiunile prevazute la lit. a) si b);
    d) coordoneaza activitatea procurorilor din serviciile de combatere a criminalitatii organizate si antidrog ale parchetelor de pe langa curtile de apel si din birourile de combatere a criminalitatii organizate si antidrog ale parchetelor de pe langa tribunale, care efectueaza urmarirea penala in cauzele de criminalitate organizata prevazute la lit. a) si b), potrivit legii;
    e) analizeaza cauzele in care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala sau incetarea urmaririi penale fata de invinuiti sau inculpati arestati preventiv in cauze avand ca obiect infractiunile prevazute la lit. a) si b) si propune masuri corespunzatoare pentru perfectionarea activitatii.

    SECTIUNEA a 6-a
    Serviciul de combatere a terorismului

    Art. 19
    Serviciul de combatere a terorismului isi exercita atributiile prin Biroul de combatere a atentatelor, catastrofelor si dezastrelor si prin Biroul de combatere a faptelor de terorism.
    Art. 20
    Biroul de combatere a atentatelor, catastrofelor si dezastrelor indeplineste, in activitatea de prevenire si combatere a actelor de terorism, urmatoarele atributii:
    a) efectueaza urmarirea penala in cauzele care au ca obiect infractiuni savarsite in legatura cu activitatea de prevenire si combatere a actelor de terorism, in intelesul legii, precum si a catastrofelor si dezastrelor, cu exceptia cauzelor de competenta Parchetului National Anticoruptie si a parchetelor militare;
    b) conduce si controleaza activitatile procesuale efectuate de organele de politie judiciara si de organele de cercetare speciale in cauzele privind infractiunile prevazute la lit. a);
    c) coordoneaza activitatea procurorilor din serviciile de combatere a criminalitatii organizate si antidrog ale parchetelor de pe langa curtile de apel si din birourile de combatere a criminalitatii organizate si antidrog ale parchetelor de pe langa tribunale, care efectueaza urmarirea penala in cauzele prevazute la lit. a), potrivit legii;
    d) analizeaza cauzele in care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala sau incetarea urmaririi penale fata de invinuiti sau inculpati arestati preventiv in cauze avand ca obiect infractiunile prevazute la lit. a) si propune masuri corespunzatoare pentru perfectionarea activitatii;
    e) coopereaza direct, in conditiile legii, cu autoritati straine avand atributii similare, in cauze de competenta sa;
    f) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege sau de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    Art. 21
    Biroul de combatere a faptelor de terorism indeplineste in mod corespunzator atributiile prevazute la art. 20, in cauze privind savarsirea de acte de terorism.

    CAP. 3
    Sectia de urmarire penala si criminalistica

    SECTIUNEA 1
    Conducerea, structura si atributiile sectiei

    Art. 22
    (1) Sectia de urmarire penala si criminalistica indeplineste atributiile Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu activitatea de urmarire penala, indrumarea si coordonarea activitatii de urmarire penala, precum si activitatea de criminalistica, potrivit legii.
    (2) Sectia este condusa de un procuror sef sectie, ajutat de un procuror sef adjunct sectie.
    (3) Procurorul sef sectie are urmatoarele atributii:
    a) conduce, controleaza si indruma activitatea intregului personal din cadrul sectiei, luand sau, dupa caz, propunand conducerii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie masurile care se impun;
    b) repartizeaza procurorilor din subordine, spre solutionare, dosarele penale, plangerile si alte lucrari inregistrate in sectie;
    c) examineaza temeinicia si legalitatea masurilor procesuale luate si a solutiilor dispuse de procurorii din sectie;
    d) confirma rechizitoriile intocmite de procurorii din sectie;
    e) examineaza solutiile si celelalte masuri procesuale luate de procurorii din sectie;
    f) analizeaza legalitatea si temeinicia masurilor preventive luate de procurori sau a propunerilor adresate instantelor de judecata pentru luarea unor astfel de masuri impotriva unor invinuiti sau inculpati, in cauze in care ulterior s-au adoptat masuri de netrimitere in judecata;
    g) solutioneaza conflictele de competenta, potrivit legii;
    h) exercita atributiile specifice calitatii de membru al Colegiului de conducere al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    i) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau dispuse de conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    Art. 23
    Procurorul sef adjunct sectie are urmatoarele atributii:
    a) in lipsa procurorului sef sectie, exercita atributiile acestuia;
    b) solutioneaza lucrarile repartizate de procurorul sef sectie si de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    c) exercita alte atributii dispuse de procurorul sef sectie sau de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    Art. 24
    Sectia de urmarire penala si criminalistica are urmatoarea structura:
    A. Serviciul de urmarire penala:
    a) Biroul de anchete speciale magistrati si politisti;
    b) Biroul de anchete speciale demnitari;
    B. Serviciul de supraveghere a cercetarilor:
    a) Biroul pentru combaterea criminalitatii economico-financiare;
    b) Biroul pentru combaterea infractiunilor, altele decat cele economico-financiare;
    C. Serviciul de indrumare si coordonare a activitatii de urmarire penala:
    a) Biroul de indrumare si control al activitatii de urmarire penala;
    b) Biroul de prelucrare si centralizare a datelor;
    D. Serviciul de criminalistica:
    a) Biroul de tactica si metodica criminalistica;
    b) Biroul de tehnica criminalistica.

    SECTIUNEA a 2-a
    Serviciul de urmarire penala

    Art. 25
    Biroul de anchete speciale magistrati si politisti are urmatoarele atributii:
    a) efectueaza urmarirea penala in cauzele privind infractiunile savarsite de magistrati si politisti, potrivit legii;
    b) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau dispuse de procurorul sef sectie sau de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    Art. 26
    Biroul de anchete speciale demnitari are urmatoarele atributii:
    a) efectueaza urmarirea penala in cauze privind infractiunile savarsite de demnitari, potrivit legii;
    b) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau dispuse de procurorul sef sectie sau de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

    SECTIUNEA a 3-a
    Serviciul de supraveghere a cercetarilor

    Art. 27
    Biroul pentru combaterea criminalitatii economico-financiare are urmatoarele atributii:
    a) exercita supravegherea activitatii organelor de cercetare penala centrale in cauze privind infractiuni economico-financiare, potrivit legii;
    b) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau dispuse de procurorul sef sectie sau de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    Art. 28
    Biroul pentru combaterea infractiunilor, altele decat cele economico-financiare, exercita in mod corespunzator atributiile prevazute la art. 27, in cauzele privind alte infractiuni decat cele economico-financiare.

    SECTIUNEA a 4-a
    Serviciul de indrumare si coordonare a activitatii de urmarire penala

    Art. 29
    Serviciul de indrumare si coordonare a activitatii de urmarire penala are urmatoarele atributii:
    a) indruma procurorii de la parchetele de pe langa instantele de judecata, care efectueaza activitati de urmarire penala si supraveghere a cercetarilor penale;
    b) solutioneaza conflictele de competenta, precum si orice alte incidente legate de conflicte de competenta materiala si dupa calitatea persoanei, potrivit legii;
    c) examineaza plangerile impotriva masurilor luate sau actelor efectuate de procurorii generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel, precum si plangerile impotriva masurilor sau actelor efectuate de procurori si care sunt supuse controlului ierarhic, altele decat cele prevazute de art. 278^1 din Codul de procedura penala, in conditiile art. 278 din acelasi cod;
    d) solutioneaza cererile privind recuzarea procurorilor de la parchetele de pe langa curtile de apel, in conditiile legii;
    e) analizeaza cererile si intocmeste lucrarile necesare in vederea solicitarii incuviintarii perchezitiei ori retinerii judecatorilor, procurorilor si magistratilor-asistenti, in conditiile art. 100 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, precum si cele referitoare la cercetarea si trimiterea in judecata a notarilor si executorilor judecatoresti, in conditiile legii;
    f) centralizeaza si analizeaza datele si informatiile rezultate in urma actiunilor de indrumare si coordonare, cele privind evenimente prin care s-au produs distrugeri sau degradari de bunuri cu consecinte deosebit de grave sau care au avut ca urmare un dezastru, alte asemenea situatii stabilite prin ordine ale procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    g) intocmeste analiza activitatii sectiei si evolutia indicatorilor statistici;
    h) analizeaza cauzele in care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala sau incetarea urmaririi penale fata de invinuiti sau inculpati retinuti preventiv sau fata de care s-au facut propuneri de arestare preventiva si propune masuri corespunzatoare.

    SECTIUNEA a 5-a
    Serviciul de criminalistica

    Art. 30
    Biroul de tactica si metodica criminalistica are urmatoarele atributii:
    a) asigura difuzarea catre parchete, in scopul documentarii, a lucrarilor elaborate pe plan intern si in alte state cu privire la metodele si mijloacele tehnice, a regulilor si procedeelor tactice criminalistice necesare descoperirii, cercetarii si prevenirii diferitelor categorii de infractiuni;
    b) efectueaza urmarirea penala in cauzele repartizate de procurorul sef sectie;
    c) participa la instrumentarea unor cauze penale complexe, care implica aplicarea metodelor stiintifice si a mijloacelor tehnice criminalistice; acorda sprijin sub aspect tehnic, tactic si metodologic procurorilor care desfasoara activitatea de urmarire penala proprie in cauze cu un grad mare de complexitate, in vederea eficientizarii si dinamizarii activitatii de urmarire penala;
    d) indruma procurorii criminalisti de la celelalte parchete in rezolvarea cauzelor avand ca obiect infractiuni contra vietii si alte infractiuni grave cu autori neidentificati;
    e) pentru cunoasterea cauzelor cu autori neidentificati privind infractiuni savarsite cu intentie care au avut ca urmare moartea unei persoane, organizeaza evidenta centralizata a cauzelor privind infractiuni contra vietii cu autori neidentificati;
    f) participa la instruirea periodica a procurorilor stagiari si a celor care efectueaza urmarirea penala in probleme de tehnica, tactica si metodica criminalistica, potrivit programului de perfectionare profesionala elaborat de Institutul National al Magistraturii si aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.
    Art. 31
    Biroul de tehnica criminalistica are urmatoarele atributii:
    a) asigura efectuarea lucrarilor criminalistice de laborator;
    b) elaboreaza lucrari de analiza vizand aspecte de ordin tehnic, tactic si metodologic privind folosirea de catre procurori a mijloacelor criminalistice si propune masuri pentru valorificarea acestora;
    c) elaboreaza lucrari de tactica, metodica si tehnica criminalistica si ia masuri pentru cunoasterea si valorificarea acestora de catre procurori;
    d) asigura dotarea cabinetelor si a laboratoarelor de criminalistica ale parchetelor;
    e) asigura folosirea mijloacelor tehnice si a metodelor tactice criminalistice de catre procurori.
    Art. 32
    Procurorul sef serviciu are urmatoarele atributii:
    - organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea intregului personal din subordine privind indeplinirea la timp si in mod corespunzator a atributiilor de serviciu;
    - repartizeaza personalului din subordine lucrarile de competenta serviciului si il indruma in vederea solutionarii corecte si in termen a acestora;
    - solutioneaza unele lucrari ale serviciului, in special acelea cu un grad de complexitate ridicat;
    - indeplineste orice alte sarcini din dispozitia conducerii sectiei.
    Art. 33
    Procurorul sef birou are urmatoarele atributii:
    - organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea intregului personal din subordine privind indeplinirea la timp si in mod corespunzator a atributiilor de serviciu;
    - repartizeaza personalului din subordine lucrarile de competenta serviciului si il indruma in vederea solutionarii corecte si in termen a acestora;
    - solutioneaza unele lucrari ale serviciului, in special acelea cu un grad de complexitate ridicat;
    - indeplineste orice sarcini din dispozitia procurorului sef serviciu sau a conducerii sectiei.

    CAP. 4
    Sectia judiciara penala

    SECTIUNEA 1
    Conducerea, structura si atributiile sectiei

    Art. 34
    (1) Sectia judiciara penala indeplineste atributiile Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu activitatea judiciara penala.
    (2) Sectia judiciara penala este condusa de un procuror sef sectie, ajutat de un procuror sef adjunct sectie.
    (3) Procurorul sef sectie are urmatoarele atributii:
    a) conduce, controleaza si indruma activitatea intregului personal din cadrul sectiei, luand sau, dupa caz, propunand conducerii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie masurile care se impun;
    b) organizeaza si programeaza participarea procurorilor la judecarea cauzelor penale ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie si la Curtea Constitutionala, potrivit legii si ordinelor procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    c) indruma pregatirea procurorilor pentru sedintele de judecata;
    d) asigura analizarea solutiilor pronuntate de instantele de judecata, in vederea exercitarii cailor de atac, potrivit legii;
    e) face propuneri pentru valorificarea datelor rezultate din cauzele judecate;
    f) analizeaza cazurile de aplicare neunitara a unor dispozitii legale in practica instantelor de judecata si informeaza conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    g) examineaza lucrarile intocmite de procurorii din sectie;
    h) ia masuri de examinare a temeiniciei si legalitatii hotararilor judecatoresti ramase definitive, in vederea exercitarii cailor extraordinare de atac;
    i) participa la judecarea cauzelor complexe;
    j) intocmeste semestrial analiza activitatii judiciare in cauzele penale;
    k) rezolva sesizarile si reclamatiile in legatura cu activitatea judiciara penala;
    l) indeplineste alte atributii prevazute de lege sau dispuse de procurorul general.
    Art. 35
    Procurorul sef adjunct sectie are urmatoarele atributii:
    a) exercita, in lipsa procurorului sef sectie, atributiile acestuia;
    b) solutioneaza lucrarile repartizate de procurorul sef sectie sau de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    c) participa la judecarea cauzelor complexe;
    d) indeplineste alte atributii dispuse de procurorul sef sectie sau de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    Art. 36
    Sectia judiciara penala are urmatoarea structura:
    A. Serviciul pentru coordonarea activitatii judiciare penale:
    a) Biroul penal I;
    b) Biroul penal II;
    c) Biroul penal III;
    B. Serviciul pentru recursuri penale in interesul legii:
    a) Biroul penal I;
    b) Biroul penal II;
    C. Biroul procurorilor de sedinta pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie si Curtea Constitutionala.

    SECTIUNEA a 2-a
    Serviciul pentru coordonarea activitatii judiciare penale

    Art. 37
    Serviciul pentru coordonarea activitatii judiciare penale are urmatoarele atributii:
    a) examineaza, din oficiu, la propunerea parchetelor, la cererea ministrului justitiei, la cererea petitionarilor, hotararile judecatoresti definitive, pronuntate in cauze penale, in vederea exercitarii cailor de atac, potrivit legii;
    b) examineaza cererile de reducere a termenului de reabilitare, formulate de persoanele interesate, si face propuneri corespunzatoare, potrivit legii;
    c) indruma procurorii de la parchetele de pe langa celelalte instante in activitatea desfasurata de acestia in activitatea judiciara penala;
    d) analizeaza cauzele cu inculpati arestati preventiv, in care instantele judecatoresti au pronuntat hotarari definitive de achitare sau de restituire, si ia masuri corespunzatoare.

    SECTIUNEA a 3-a
    Serviciul pentru recursuri penale in interesul legii

    Art. 38
    Serviciul pentru recursuri penale in interesul legii are urmatoarele atributii:
    a) analizeaza chestiunile de drept care au primit o solutionare diferita din partea instantelor judecatoresti;
    b) examineaza, din oficiu, la propunerea parchetelor, la cererea ministrului justitiei sau la cererea petitionarilor, hotararile judecatoresti definitive pronuntate in cauze penale, in vederea declararii recursului in interesul legii;
    c) propune introducerea recursului in interesul legii;
    d) exercita coordonarea si indrumarea procurorilor din cadrul parchetelor de pe langa celelalte instante.

    SECTIUNEA a 4-a
    Biroul procurorilor de sedinta pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie si Curtea Constitutionala

    Art. 39
    Biroul procurorilor de sedinta pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie si Curtea Constitutionala are urmatoarele atributii:
    a) asigura pregatirea si participarea procurorilor la judecarea cauzelor penale, conform legii;
    b) asigura exercitarea cailor de atac prevazute de lege impotriva hotararilor pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    c) asigura participarea procurorului la solutionarea de catre Curtea Constitutionala a exceptiilor de neconstitutionalitate in cauzele penale;
    d) evidentiaza problemele controversate de aplicare a legii penale, ivite cu ocazia judecarii cauzelor la Inalta Curte de Casatie si Justitie sau la Curtea Constitutionala;
    e) propune promovarea recursului in interesul legii, in cazurile in care constata aplicarea neunitara a unor dispozitii legale.
    Art. 40
    Procurorul sef serviciu are urmatoarele atributii:
    - organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea intregului personal din subordine privind indeplinirea la timp si in mod corespunzator a atributiilor de serviciu;
    - repartizeaza personalului din subordine lucrarile de competenta serviciului si il indruma in vederea solutionarii corecte si in termen a acestora;
    - solutioneaza unele lucrari ale serviciului, in special acelea cu un grad de complexitate ridicat;
    - indeplineste orice alte sarcini din dispozitia conducerii sectiei.
    Art. 41
    Procurorul sef birou are urmatoarele atributii:
    - organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea intregului personal din subordine privind indeplinirea la timp si in mod corespunzator a atributiilor de serviciu;
    - repartizeaza personalului din subordine lucrarile de competenta serviciului si il indruma in vederea solutionarii corecte si in termen a acestora;
    - solutioneaza unele lucrari ale serviciului, in special acelea cu un grad de complexitate ridicat;
    - indeplineste orice sarcini din dispozitia procurorului sef serviciu sau a conducerii sectiei.

    CAP. 5
    Sectia judiciara civila

    SECTIUNEA 1
    Conducerea, structura si atributiile sectiei

    Art. 42
    (1) Sectia judiciara civila indeplineste atributiile Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu activitatea judiciara civila.
    (2) Sectia judiciara civila este condusa de un procuror sef sectie, ajutat de un procuror sef adjunct sectie.
    (3) Procurorul sef sectie are urmatoarele atributii:
    a) conduce, controleaza si indruma activitatea intregului personal din cadrul sectiei, luand sau, dupa caz, propunand conducerii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie masurile care se impun;
    b) organizeaza si programeaza participarea procurorilor la judecarea cauzelor civile ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie si la Curtea Constitutionala, potrivit legii si ordinelor procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    c) indruma pregatirea procurorilor pentru sedintele de judecata;
    d) asigura analizarea solutiilor pronuntate de instantele de judecata, in vederea exercitarii cailor de atac, potrivit legii;
    e) face propuneri pentru valorificarea datelor rezultate din cauzele judecate;
    f) analizeaza cazurile de aplicare neunitara a unor dispozitii legale in practica instantelor de judecata si informeaza conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    g) examineaza lucrarile intocmite de procurorii din sectie;
    h) ia masuri de examinare a temeiniciei si legalitatii hotararilor judecatoresti ramase definitive, in vederea exercitarii cailor extraordinare de atac, potrivit legii;
    i) participa la judecarea cauzelor in situatiile prevazute de lege sau din dispozitia procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    j) intocmeste semestrial analiza activitatii judiciare in cauzele civile;
    k) rezolva sesizarile si reclamatiile in legatura cu activitatea judiciara civila;
    l) indeplineste alte atributii prevazute de lege sau dispuse de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    Art. 43
    Procurorul sef adjunct sectie are urmatoarele atributii:
    a) exercita, in lipsa procurorului sef sectie, atributiile acestuia;
    b) solutioneaza lucrarile repartizate de procurorul sef sectie sau de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    c) participa la judecarea cauzelor civile, potrivit legii;
    d) indeplineste alte atributii dispuse de procurorul sef sectie sau de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    Art. 44
    Sectia judiciara civila are urmatoarea structura:
    A. Serviciul pentru coordonarea activitatii judiciare civile:
    a) Biroul civil I;
    b) Biroul civil II;
    B. Serviciul pentru recursuri civile in interesul legii:
    a) Biroul civil I;
    b) Biroul civil II;
    C. Biroul procurorilor de sedinta pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie si Curtea Constitutionala.

    SECTIUNEA a 2-a
    Serviciul pentru coordonarea activitatii judiciare civile

    Art. 45
    Serviciul pentru coordonarea activitatii judiciare civile are urmatoarele atributii:
    a) exercita indrumarea procurorilor de la parchetele din subordine in activitatea desfasurata de acestia in procesul civil, sub urmatoarele aspecte:
    1. participarea procurorilor la judecarea cauzelor civile in cazurile prevazute de lege sau de ordinul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    2. exercitarea cailor de atac in cauzele civile in care participarea procurorilor este obligatorie potrivit legii sau prin ordinul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    3. exercitarea actiunii civile de catre procurori in conditiile art. 45 din Codul de procedura civila si ale Legii nr. 304/2004;
    4. exercitarea cailor extraordinare de atac: revizuirea si contestatia in anulare;
    5. respectarea ordinului procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind cauzele civile avand ca obiect drepturi banesti solicitate in baza prevederilor art. 504 din Codul de procedura penala;
    b) analizeaza sesizarile de drept in materie civila adresate sectiilor din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si parchetelor de pe langa celelalte instante;
    c) asigura informarea parchetelor de pe langa instante prin referate periodice asupra problemelor de drept solutionate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, in vederea asigurarii unei practici unitare.

    SECTIUNEA a 3-a
    Serviciul pentru recursuri civile in interesul legii

    Art. 46
    Serviciul pentru recursuri civile in interesul legii are urmatoarele atributii:
    a) examineaza, din oficiu, la propunerea parchetelor sau la cererea ministrului justitiei, hotararile judecatoresti irevocabile, pronuntate in cauze civile, in vederea exercitarii cailor de atac potrivit legii;
    b) propune introducerea recursului in interesul legii;
    c) exercita coordonarea si indrumarea procurorilor din cadrul parchetelor de pe langa celelalte instante.

    SECTIUNEA a 4-a
    Biroul procurorilor de sedinta pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie si Curtea Constitutionala

    Art. 47
    Biroul procurorilor de sedinta pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie si Curtea Constitutionala are urmatoarele atributii:
    a) asigura pregatirea si participarea procurorilor la judecarea cauzelor civile, conform legii;
    b) asigura exercitarea cailor de atac prevazute de lege impotriva hotararilor pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    c) asigura participarea procurorului la solutionarea de catre Curtea Constitutionala a exceptiilor de neconstitutionalitate in cauzele civile;
    d) evidentiaza problemele controversate de aplicare a legii civile, ivite cu ocazia judecarii cauzelor la Inalta Curte de Casatie si Justitie sau la Curtea Constitutionala;
    e) propune promovarea recursului in interesul legii, in cazurile in care constata aplicarea neunitara a unor dispozitii legale.
    Art. 48
    Procurorul sef serviciu are urmatoarele atributii:
    - organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea intregului personal din subordine privind indeplinirea la timp si in mod corespunzator a atributiilor de serviciu;
    - repartizeaza personalului din subordine lucrarile de competenta serviciului si il indruma in vederea solutionarii corecte si in termen a acestora;
    - solutioneaza unele lucrari ale serviciului, in special acelea cu un grad de complexitate ridicat;
    - indeplineste orice alte sarcini din dispozitia conducerii sectiei.
    Art. 49
    Procurorul sef birou are urmatoarele atributii:
    - organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea intregului personal din subordine privind indeplinirea la timp si in mod corespunzator a atributiilor de serviciu;
    - repartizeaza personalului din subordine lucrarile de competenta serviciului si il indruma in vederea solutionarii corecte si in termen a acestora;
    - solutioneaza unele lucrari ale serviciului, in special acelea cu un grad de complexitate ridicat;
    - indeplineste orice sarcini din dispozitia procurorului sef serviciu sau a conducerii sectiei.

    CAP. 6
    Sectia parchetelor militare

    SECTIUNEA 1
    Conducerea, structura si atributiile sectiei

    Art. 50
    (1) Sectia parchetelor militare indeplineste atributiile Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu activitatea de urmarire penala si cu activitatea judiciara in cauze de competenta instantelor militare, precum si in cele de competenta Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, investite prin rechizitorii intocmite de procurorii militari.
    (2) Sectia parchetelor militare este condusa de procurorul militar sef sectie, ajutat de procurorul militar sef adjunct sectie.
    (3) Procurorul militar sef sectie are urmatoarele atributii:
    a) conduce, controleaza si indruma activitatea intregului personal din cadrul sectiei, luand sau, dupa caz, propunand conducerii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie masurile care se impun;
    b) repartizeaza procurorilor din subordine, spre solutionare, dosarele penale, plangerile si celelalte lucrari inregistrate in sectie;
    c) examineaza temeinicia si legalitatea masurilor procesuale luate si a solutiilor dispuse de procurorii din sectie;
    d) confirma rechizitoriile intocmite de procurorii din sectie;
    e) examineaza solutiile si celelalte masuri procesuale luate de procurorii din sectie;
    f) analizeaza legalitatea si temeinicia masurilor preventive luate de procurori sau a propunerilor adresate instantelor de judecata pentru luarea unor astfel de masuri impotriva unor invinuiti sau inculpati, in cauze in care ulterior s-au adoptat masuri de netrimitere in judecata;
    g) comunica Serviciului de inspectie rezultatul verificarilor efectuate in legatura cu solutiile date de procurori;
    h) participa la adunarile generale ale procurorilor Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si la sedintele Colegiului de conducere al acestuia;
    i) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau dispuse de conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    (4) Procurorul militar sef adjunct sectie are urmatoarele atributii:
    a) in lipsa procurorului militar sef sectie, exercita atributiile ce ii revin;
    b) solutioneaza lucrarile repartizate de procurorul militar sef sectie si de conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    c) exercita orice alte atributii dispuse de procurorul militar sef sectie sau de conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    Art. 51
    (1) Sectia parchetelor militare are urmatoarea structura:
    A. Serviciul de urmarire penala;
    B. Serviciul judiciar;
    C. Serviciul de control, organizare si personal;
    D. Serviciul economico-financiar si administrativ.
    a) Biroul de informatica si financiar-salarizare;
    b) Biroul de asigurare logistica, protocol si administrativ.
    (2) Serviciul de urmarire penala si Serviciul judiciar sunt conduse de procurori militari sefi serviciu, Serviciul de control, organizare si personal este condus de un procuror militar inspector sef serviciu, iar Serviciul economico-financiar si administrativ, de un sef serviciu.

    SECTIUNEA a 2-a
    Serviciul de urmarire penala

    Art. 52
    Serviciul de urmarire penala are urmatoarele atributii:
    a) efectueaza urmarirea penala in cazurile prevazute de art. 29 pct. 1 lit. d) si f) din Codul de procedura penala, daca infractiunile au fost savarsite de magistrati militari, si in alte cazuri prevazute de lege;
    b) supravegheaza activitatea de cercetare penala efectuata de organele centrale ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor in cauzele de competenta instantelor militare;
    c) examineaza plangerile impotriva masurilor luate si actelor de urmarire penala efectuate de procurorul general militar al Parchetului Militar de pe langa Curtea Militara de Apel si propune masuri corespunzatoare;
    d) intocmeste lucrarile in legatura cu cererile de extradare, precum si cele referitoare la comisii rogatorii internationale, potrivit legii;
    e) examineaza cauzele privind conflictele de competenta;
    f) indruma procurorii de la parchetele militare, care efectueaza activitati de urmarire penala si supraveghere a cercetarilor penale;
    g) asigura folosirea eficienta a mijloacelor tehnice criminalistice si indruma in acest sens procurorii de la parchetele militare;
    h) organizeaza activitatea de cercetare criminologica, precum si de valorificare a rezultatelor cercetarii cauzelor care genereaza si a conditiilor care favorizeaza criminalitatea;
    i) analizeaza cauzele in care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala sau incetarea urmaririi penale fata de invinuiti sau inculpati arestati preventiv si propune masuri corespunzatoare.

    SECTIUNEA a 3-a
    Serviciul judiciar

    Art. 53
    Serviciul judiciar are urmatoarele atributii:
    a) asigura si urmareste pregatirea si participarea procurorilor militari la judecarea de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie a cauzelor penale in care a fost investita prin rechizitorii emise de procurorii militari;
    b) exercita caile de atac, conform legii, impotriva hotararilor pronuntate de Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in cauze in care au fost puse concluzii de catre procurorii militari;
    c) examineaza hotararile judecatoresti definitive, pronuntate in cauze penale, in vederea exercitarii cailor extraordinare de atac, potrivit legii;
    d) propune introducerea recursului in interesul legii, conform Codului de procedura penala;
    e) indruma procurorii militari de la parchetele militare in activitatea judiciara, potrivit legii;
    f) analizeaza cauzele cu inculpati arestati preventiv in care instantele judecatoresti au pronuntat hotarari definitive de achitare, restituire sau trimitere la procuror, precum si cazurile in care s-a dispus, prin hotarari definitive, punerea in libertate a unor inculpati trimisi in judecata in stare de arestare preventiva si prezinta propuneri.

    SECTIUNEA a 4-a
    Serviciul de control, organizare si personal

    Art. 54
    Serviciul de control, organizare si personal exercita urmatoarele atributii:
    a) efectueaza controlul tematic si de fond asupra activitatii desfasurate de parchetele militare;
    b) intocmeste proiectele de ordin privind stabilirea drepturilor salariale si a altor drepturi cuvenite procurorilor militari si personalului auxiliar de specialitate, economic, administrativ si de serviciu;
    c) redacteaza proiectele de ordin privind delegarea unor procurori militari, precum si lucrarile pentru Ministerul Apararii Nationale referitoare la acordarea gradelor, avansarea in grad, acordarea de distinctii militare, treceri in rezerva si pensionarea procurorilor militari si a personalului militar auxiliar, precum si propunerile de promovare, transferare sau eliberare din functie a unor procurori militari, la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii;
    d) intocmeste proiectele contractelor de munca ale personalului auxiliar de specialitate si examineaza indeplinirea conditiilor legale pentru acordarea de grade si trepte;
    e) redacteaza proiectele ordinelor de modificare a drepturilor salariale, potrivit legii;
    f) examineaza contestatiile procurorilor militari si ale celorlalte categorii de personal cu privire la acordarea drepturilor salariale si propune masuri;
    g) organizeaza examenele si concursurile pentru incadrarea si promovarea personalului auxiliar de specialitate al Sectiei parchetelor militare.

    SECTIUNEA a 5-a
    Serviciul economico-financiar si administrativ

    Art. 55
    Biroul de informatica si financiar-salarizare are urmatoarele atributii:
    a) efectueaza analize economice si face propuneri pentru intocmirea capitolului din bugetul de venituri si cheltuieli referitor la Sectia parchetelor militare si la parchetele militare;
    b) asigura plata integrala si la timp a soldelor, salariilor si a celorlalte drepturi banesti cuvenite personalului Sectiei parchetelor militare, precum si al parchetelor militare;
    c) in colaborare cu Serviciul de control, organizare si personal, stabileste drepturile de personal si intocmeste statele de plata, precum si proiectele de ordine de zi pentru alocarea sau, dupa caz, scoaterea de la drepturile banesti a personalului;
    d) centralizeaza statele de plata a soldelor, salariilor si a altor drepturi banesti si efectueaza retinerile catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si a contributiei pentru pensia suplimentara, ajutorul de somaj si altele, intocmind documentele necesare virarii acestora, in cotele si la termenele stabilite;
    e) intocmeste si depune documentele privind cheltuielile de personal;
    f) calculeaza, retine si depune garantiile pentru gestionari;
    g) intocmeste documentatia necesara calcularii pensiilor;
    h) asigura conditiile de pastrare in deplina securitate a banilor si a altor valori, de transport al acestora, precum si de realizare a operatiunilor de casa la Sectia parchetelor militare si la parchetele militare;
    i) intocmeste actele justificative de plata a cheltuielilor de delegare si transport;
    j) executa lucrari privind acordarea avansului pentru marci postale, taxe postale, expertize, deplasari, cheltuieli cu utilitatile si altele asemenea;
    k) organizeaza evidenta operatiunilor economico-financiare ale Sectiei parchetelor militare si ale parchetelor militare, efectueaza controlul privind modul de respectare a dispozitiilor legale referitoare la patrimoniul unitatii si asigura informatiile necesare cu privire la executarea bugetului de venituri si cheltuieli, precum si gospodarirea mijloacelor financiare si materiale;
    l) organizeaza, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice si dispozitiilor Directiei financiare din Ministerul Apararii Nationale, contabilitatea in partida dubla a activitatii economico-financiare si de planificare, desfasurata la Sectia parchetelor militare si la parchetele militare;
    m) efectueaza activitatile de inventariere a patrimoniului;
    n) urmareste realizarea decontarilor cu debitorii si creditorii;
    o) intocmeste si depune darea de seama contabila si raportul explicativ;
    p) realizeaza documentatia necesara obtinerii resurselor financiare necesare pentru functionarea corespunzatoare a Sectiei parchetelor militare, precum si a parchetelor militare;
    r) urmareste emiterea notelor de receptie privind bunurile achizitionate;
    s) stabileste necesarul de carburanti si lubrifianti, precum si programul de intretinere a tehnicii auto din dotare;
    t) urmareste intocmirea formelor legale de scoatere din inventar a bunurilor degradate, distruse sau transferate, precum si de lichidare a mijloacelor fixe scoase din uz.
    Art. 56
    Biroul de asigurare logistica, protocol si administrativ are urmatoarele atributii:
    a) intocmeste proiectele planurilor de investitii, de reparatii capitale si curente, precum si documentatiile tehnice aferente;
    b) pregateste documentatia necesara pentru achizitiile de bunuri si prestarile de servicii;
    c) verifica realitatea consumurilor, precum si cantitatile de materiale din facturile transmise pentru decontare si executa receptia bunurilor achizitionate si a serviciilor prestate;
    d) raspunde de realizarea masurilor de protectie a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor;
    e) asigura necesarul de mijloace fixe, obiecte de inventar si alte materiale necesare desfasurarii activitatii Sectiei parchetelor militare si a parchetelor militare;
    f) stabileste necesarul de rechizite, materiale si alte bunuri destinate desfasurarii activitatii Sectiei parchetelor militare si a parchetelor militare;
    g) asigura legatura cu institutiile publice si cu societatile comerciale ce deservesc parchetele militare.
    Art. 57
    Procurorul sef serviciu are urmatoarele atributii:
    - organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea intregului personal din subordine privind indeplinirea la timp si in mod corespunzator a atributiilor de serviciu;
    - repartizeaza personalului din subordine lucrarile de competenta serviciului si il indruma in vederea solutionarii corecte si in termen a acestora;
    - solutioneaza unele lucrari ale serviciului, in special acelea cu un grad de complexitate ridicat;
    - indeplineste orice alte sarcini din dispozitia conducerii sectiei.
    Art. 58
    Procurorul sef birou are urmatoarele atributii:
    - organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea intregului personal din subordine privind indeplinirea la timp si in mod corespunzator a atributiilor de serviciu;
    - repartizeaza personalului din subordine lucrarile de competenta serviciului si il indruma in vederea solutionarii corecte si in termen a acestora;
    - solutioneaza unele lucrari ale serviciului, in special acelea cu un grad de complexitate ridicat;
    - indeplineste orice sarcini din dispozitia procurorului sef serviciu sau a conducerii sectiei.

    CAP. 7
    Sectia de analiza, studii, probleme ale minorilor, evidenta, perfectionare profesionala si informatica

    SECTIUNEA 1
    Conducerea, structura si atributiile sectiei

    Art. 59
    (1) Sectia de analiza, studii, probleme ale minorilor, evidenta, perfectionare profesionala si informatica asigura indeplinirea atributiilor Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind activitatea de analiza, studii si documentare juridica, de cunoastere a cauzelor care genereaza si a conditiilor care favorizeaza criminalitatea, precum si de centralizare si prelucrare a datelor statistice, structura si organizarea parchetelor, aplicarea unitara a legilor de catre procurori, delegarea procurorilor, numirea si angajarea celorlalte categorii de personal, precum si promovarea, detasarea ori incetarea raporturilor de munca a acestora, protectia minorilor, pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului, cu exceptia magistratilor, conducerea si coordonarea profesionala a personalului de specialitate informatica din cadrul Ministerului Public.
    (2) Sectia este condusa de un procuror sef sectie, ajutat de un procuror sef adjunct sectie.
    (3) Procurorul sef sectie are urmatoarele atributii:
    a) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea intregului personal din sectie, luand sau, dupa caz, propunand conducerii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie masurile ce se impun;
    b) repartizeaza personalului din sectie lucrarile si il indruma in vederea solutionarii acestora;
    c) colaboreaza cu ceilalti procurori sefi sectie din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la selectionarea, incadrarea, evaluarea si perfectionarea profesionala a personalului, cu exceptia magistratilor;
    d) tine legatura cu Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justitiei, Ministerul Administratiei si Internelor, Agentia Nationala a Functionarilor Publici, precum si cu alte institutii publice, in vederea realizarii sarcinilor privind organizarea concursurilor, selectionarea, incadrarea, promovarea si acordarea unor drepturi personalului din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu exceptia magistratilor;
    e) indeplineste orice alte atributii din dispozitia conducerii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    (4) Procurorul sef adjunct sectie are urmatoarele atributii:
    a) exercita, in lipsa sau din dispozitia procurorului sef sectie, atributiile acestuia;
    b) solutioneaza lucrarile repartizate de procurorul sef sectie sau de conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    c) indeplineste orice alte atributii dispuse de procurorul sef sectie sau de conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    (5) Sectia de analiza, studii, probleme ale minorilor, evidenta, perfectionare profesionala si informatica are urmatoarea structura:
    A. Serviciul de analiza, studii si documentare, criminologie si statistica:
    a) Biroul de analiza si studii;
    b) Biroul de documentare;
    c) Biroul de criminologie;
    d) Biroul de statistica judiciara;
    B. Serviciul de evidenta si organizare:
    a) Biroul de resurse umane;
    b) Biroul de evidenta si organizare;
    C. Serviciul pentru prevenirea delincventei juvenile si ocrotirea drepturilor minorilor:
    a) Biroul pentru prevenirea delincventei juvenile si ocrotirea minorilor faptuitori si victime;
    b) Biroul pentru strategie si implementare privind programele de prevenire si combatere a delincventei juvenile;
    D. Serviciul operational de coordonare si implementare a metodologiilor de urmarire penala:
    a) Biroul operational de coordonare si implementare a metodologiilor de urmarire penala;
    b) Biroul de coordonare a activitatii Ministerului Public in domeniul drepturilor de proprietate intelectuala;
    E. Serviciul pentru tehnologia informatiei si comunicatiei:
    a) Biroul de analiza si proiectare sisteme informatice;
    b) Biroul de exploatare si intretinere resurse.

    SECTIUNEA a 2-a
    Serviciul de analiza, studii si documentare, criminologie si statistica

    Art. 60
    Biroul de analiza si studii exercita urmatoarele atributii:
    a) efectueaza studii in legatura cu problemele de drept ridicate de parchete;
    b) examineaza actele normative nou-adoptate si prezinta motivat cazuri de necorelari cu legislatia in vigoare, in vederea sesizarii autoritatilor competente;
    c) efectueaza analize privind activitatea desfasurata de Ministerul Public si intocmeste proiecte de ordine cu caracter normativ;
    d) studiaza modul de aplicare a legii in domeniile de competenta Ministerului Public, in special cazurile de aplicare gresita sau neunitara a unor dispozitii legale, si prezinta propuneri procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    e) elaboreaza lucrari cu caracter teoretic si practic si acorda sprijinul stiintific necesar celorlalte sectii din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, serviciilor si parchetelor in activitatea de pregatire si perfectionare profesionala a procurorilor si a celorlalte categorii de personal;
    f) editeaza, trimestrial, revista "Pro-Lege" si asigura difuzarea acesteia la toate parchetele si institutiile interesate, din tara si din strainatate;
    g) colaboreaza cu Sectia de cooperare internationala, integrare europeana, informare publica si relatii cu presa pentru cunoasterea legislatiei si sistemelor de drept ale altor state si intocmeste lucrari de sinteza privind rolul, atributiile si evolutia Ministerului Public;
    h) participa la elaborarea ori la dezbaterea proiectelor de acte normative de catre autoritatile publice;
    i) participa, prin procurorul sef al Serviciului de analiza, studii si documentare, criminologie si statistica, ca membru de drept, la sedintele Consiliului stiintific al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    j) asigura participarea, fara drept de vot, prin procurorii din cadrul Sectiei de analiza, studii, probleme ale minorilor, evidenta, perfectionare profesionala si informatica, care au intocmit note de studiu, la sedintele Consiliului stiintific al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    k) intocmeste lucrarile de secretariat ale Consiliului stiintific al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    l) asigura ducerea la indeplinire a masurilor luate in sedintele Consiliului stiintific al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind probleme de drept ridicate si pe cele stabilite de conducerea Ministerului Public in legatura cu valorificarea acestora;
    m) solicita sectiilor Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si celorlalte parchete din teritoriu copii ale unor solutii in vederea intocmirii unor baze de date pe diverse materii: penal, procesual penal, civil, procesual civil, in vederea valorificarii.
    Art. 61
    Biroul de documentare are urmatoarele atributii:
    a) administreaza fondul documentar al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si coopereaza in vederea dezvoltarii acestuia cu alte compartimente similare din Inalta Curte de Casatie si Justitie, Curtea Constitutionala, Ministerul Justitiei, Ministerul Administratiei si Internelor si Consiliul Legislativ;
    b) identifica lucrarile nou-aparute, tinand legatura cu Biblioteca Academiei, Biblioteca Centrala de Stat, Biblioteca Centrala Universitara, bibliotecile facultatilor de drept si a Institutului de Cercetari Juridice, cu editurile si cu alte institutii de profil, si propune achizitionarea acestora;
    c) distribuie sectiilor si parchetelor jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a Curtii Constitutionale si a curtilor internationale;
    d) asigura evidenta computerizata a fondului documentar, a legislatiei si jurisprudentei si ofera informatiile necesare documentarii procurorilor, precum si personalului auxiliar;
    e) sprijina cabinetele de documentare ale parchetelor in organizarea si functionarea in bune conditii a activitatii, se preocupa de dotarea acestora cu materiale juridice si propune masuri pentru perfectionarea activitatii lor;
    f) organizeaza intocmirea de culegeri de acte normative, repertorii, brosuri, buletine informative si altele, pentru documentarea juridica a procurorilor;
    g) indruma si coordoneaza activitatea de documentare juridica a parchetelor;
    h) tine computerizat evidenta la zi a legislatiei Romaniei si a ordinelor procurorului general, a altor acte normative de interes general.
    Art. 62
    Biroul de criminologie are urmatoarele atributii:
    a) centralizeaza, prelucreaza si arhiveaza informatiile si datele statistice privind activitatea infractionala;
    b) efectueaza studii privind cauzele care genereaza si conditiile care favorizeaza infractiunile impotriva vietii, infractiunile de coruptie, criminalitatea organizata si alte categorii de infractiuni si prezinta ministrului justitiei si conducerii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie concluziile cercetarilor efectuate, precum si propuneri privind eliminarea cauzelor criminalitatii si de perfectionare a legislatiei penale;
    c) indruma activitatea colectivelor de cercetare criminologica din cadrul parchetelor de pe langa curtile de apel si tribunale;
    d) asigura publicarea lucrarilor cu caracter criminologic, intocmite de procurori, in Revista de criminologie, de criminalistica si penologie si faciliteaza comunicarea celor mai valoroase lucrari Institutului de Cercetari Juridice al Academiei Romane si institutiilor de profil din tara si din strainatate;
    e) asigura informatiile, datele si materialele necesare conducerii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si altor reprezentanti ai Ministerului Public, in vederea participarii acestora la reuniunile organizate de organismele O.N.U., Consiliul Europei si de alte organizatii si institutii internationale si nationale;
    f) in realizarea atributiilor sale, colaboreaza direct cu Institutul National de Criminologie din structura Ministerului Justitiei si cu orice alte structuri cu atributii criminologice, prin schimb reciproc de informatii, organizarea de studii, cercetari si manifestari stiintifice comune, precum si prin orice alte activitati specifice.
    Art. 63
    Biroul de statistica judiciara are urmatoarele atributii:
    a) stabileste, in colaborare cu alte compartimente din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, beneficiare ale datelor statistice, indicatorii statistici privind fenomenul infractional si activitatea parchetelor si propune instituirea, modificarea sau desfiintarea unor formulare statistice;
    b) centralizeaza datele din formularele statistice si controleaza exactitatea acestora;
    c) indruma activitatea de statistica judiciara a parchetelor de pe langa curtile de apel, tribunale, tribunalele pentru minori si familie si judecatorii;
    d) asigura documentarea personalului Ministerului Public in domeniul statisticii judiciare si furnizeaza datele statistice solicitate de sectiile Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    e) furnizeaza date Institutului National de Statistica, cu care pastreaza legatura permanent. La solicitarea autoritatilor sau a institutiilor publice nationale ori a altor organisme interne si internationale interesate, pune la dispozitie acestora date statistice privind starea criminalitatii si activitatea parchetelor, cu aprobarea conducerii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    f) organizeaza arhivarea documentelor privind datele statistice, potrivit legii.

    SECTIUNEA a 3-a
    Serviciul de evidenta si organizare

    Art. 64
    Biroul de resurse umane are urmatoarele atributii:
    a) realizeaza si prezinta procurorului general proiectele de ordine de delegare a procurorilor si personalului auxiliar din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    b) intocmeste si inainteaza Consiliului Superior al Magistraturii actele necesare in vederea mentinerii in functie a magistratilor procurori, dupa implinirea varstei de pensionare, precum si reincadrarea in functie dupa implinirea acestei varste, pentru procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    c) intocmeste documentatia necesara in vederea suspendarii din functie a procurorilor de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    d) organizeaza examenele si concursurile pentru incadrarea si promovarea personalului auxiliar de specialitate, economic, administrativ din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    e) intocmeste proiectele ordinelor de numire, promovare, detasare, trecere in alte sectoare de activitate, de transfer sau de eliberare din functie a functionarilor publici, a personalului contractual si a personalului auxiliar de specialitate din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    f) intocmeste proiectele contractelor individuale de munca ale personalului auxiliar de specialitate, economic, administrativ din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si examineaza indeplinirea conditiilor legale pentru acordarea de trepte si grade;
    g) efectueaza cercetari prealabile, exercita, stabileste si propune aplicarea unor sanctiuni administrative personalului auxiliar de specialitate si personalului contractual din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si asigura documentatia privind eliberarea acestora din functie;
    h) intocmeste si prezinta procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie proiectele ordinelor de stabilire a drepturilor salariale si a altor drepturi ale procurorilor de la toate parchetele, precum si ale personalului auxiliar incadrat la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    i) examineaza contestatiile procurorilor si ale celorlalte categorii de personal cu privire la acordarea drepturilor salariale si luarea altor masuri administrative;
    j) calculeaza drepturile banesti cuvenite procurorilor si personalului auxiliar de specialitate ca urmare a majorarilor intervenite, concediilor medicale, suspendarii activitatii, pensionarii, recalcularii pensiilor, acordarii salariilor de merit;
    k) acorda asistenta de specialitate parchetelor de pe langa curtile de apel si parchetelor de pe langa tribunale cu privire la evaluarea performantelor profesionale ale functionarilor publici;
    l) asigura gestionarea bazei de date cu privire la stabilirea drepturilor salariale si ia masuri in vederea organizarii si dezvoltarii carierei functionarilor publici;
    m) solutioneaza contestatiile conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici;
    n) centralizeaza propunerile privind modificarea structurii aparatului Ministerului Public, a statelor de personal si de functii si intocmeste documentatia in vederea aprobarii acestora de catre Consiliul Superior al Magistraturii.
    Art. 65
    Biroul de evidenta si organizare are urmatoarele atributii:
    a) organizeaza si tine evidenta procurorilor si a personalului auxiliar de specialitate, economic, administrativ si de serviciu de la toate parchetele, precum si a modificarilor intervenite ulterior;
    b) tine evidenta financiara a tuturor posturilor de procurori, de personal auxiliar de specialitate, contractual si de functionari publici, avizari functii publice, fise ale postului, transfer;
    c) tine evidenta si opereaza ordinele procurorilor generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel privind personalul auxiliar de specialitate, contractual si functionarii publici din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    d) intocmeste si depune la organele de stat competente dosarele de pensionare, precum si documentatia ceruta de lege privind alte probleme legate de pensionare;
    e) tine evidenta militara a rezervistilor si intocmeste lucrarile de mobilizare la locul de munca;
    f) intocmeste, completeaza, pastreaza si tine evidenta carnetelor de munca ale procurorilor si personalului de specialitate, economic, administrativ si de serviciu din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si le calculeaza vechimea in munca;
    g) intocmeste rapoartele anuale cu privire la gestiunea functiei si a functionarilor publici;
    h) participa in comisiile de concurs si in comisiile de solutionare a contestatiilor privind functionarii publici, stabilite prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    i) participa la fundamentarea proiectului bugetului de cheltuieli al Ministerului Public;
    j) arhiveaza, pastreaza, selectioneaza si elimina documentele, potrivit Nomenclatorului arhivistic;
    k) organizeaza efectuarea examenului medical prevazut de lege de catre candidati, precum si a controlului medical periodic prevazut de Ordinul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nr. 5 din 20 ianuarie 2003, pentru personalul Ministerului Public;
    l) intocmeste legitimatiile de serviciu.

    SECTIUNEA a 4-a
    Serviciul pentru prevenirea delincventei juvenile si ocrotirea drepturilor minorilor

    Art. 66
    Biroul pentru prevenirea delincventei juvenile si ocrotirea minorilor faptuitori si victime are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza note de studii cu privire la problemele controversate din practica judiciara privind cauzele cu minori;
    b) evidentiaza eventualele necorelari cu legislatia in vigoare, referitoare la minori;
    c) demareaza programe de pregatire si perfectionare proprii, specifice Ministerului Public, in conformitate cu programele Institutului National al Magistraturii;
    d) evidentiaza masurile de ocrotire luate fata de minorii neinfractori si intocmeste evidenta cauzelor in care sunt implicati minori;
    e) elaboreaza masuri si strategii care sa vizeze imbunatatirea activitatii parchetelor de pe langa tribunalele specializate pentru minori si familie;
    f) participa la toate actiunile organizate de Ministerul Justitiei, inclusiv la intalnirile grupului de lucru constituit in vederea coordonarii activitatii privind instantele pentru minori;
    g) realizeaza lucrari cu caracter teoretic si practic de informare cu privire la functionarea mecanismului de investigare a cauzelor cu minori, victime si infractori, precum si cu privire la serviciile de asistenta sociala si psihologica oferite de institutiile guvernamentale;
    h) realizeaza manuale de indrumare practica a politistilor, procurorilor, judecatorilor si a lucratorilor sociali implicati in sistemul justitiei pentru minori;
    i) colaboreaza cu serviciile sociale specializate in protectia drepturilor si intereselor minorilor, pentru o mai buna functionare a activitatii parchetelor, respectiv a tribunalelor pentru minori, prin incheierea de protocoale si acorduri de colaborare si cooperare;
    j) elaboreaza propuneri in scopul imbunatatirii actelor normative aplicabile in domeniu, in vederea crearii unor norme de drept substantial si procesual specifice minorilor, derogatorii de la dreptul comun;
    k) evidentiaza trimestrial incalcarea drepturilor minorilor la instante si parchete;
    l) tine si publica periodic jurisprudenta in cauzele cu minori;
    m) colaboreaza direct cu Biroul de criminologie, cu Institutul National de Criminologie din structura Ministerului Justitiei si cu orice alte structuri cu atributii criminologice, prin schimb reciproc de informatii, organizarea de studii, cercetari si manifestari stiintifice comune, precum si prin orice alte activitati reciproc avantajoase;
    n) identifica mijloacele legale prin care Ministerul Public apara drepturile si interesele minorilor, exercita controlul asupra modului in care parchetele isi indeplinesc atributiile in acest domeniu si informeaza conducerea sectiei asupra lipsurilor constatate;
    o) colaboreaza cu celelalte autoritati ale statului in aplicarea prevederilor legale privind adoptiile, ocrotirea parinteasca si ocrotirea copiilor aflati in dificultate.
    Art. 67
    Biroul pentru strategie si implementare privind programele de prevenire si combatere a delincventei juvenile exercita urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza studii privind cauzele si particularitatile delincventei juvenile, precum si ale violentei in familie si formuleaza propuneri concrete pentru elaborarea de metode si strategii in vederea combaterii acestor fenomene;
    b) colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale acreditate in domeniu, cu institutiile si serviciile implicate in protectia drepturilor si intereselor minorilor, in vederea elaborarii unor propuneri si strategii comune de aparare a drepturilor si intereselor minorilor;
    c) elaboreaza propuneri in vederea imbunatatirii actelor normative aplicabile in domeniu.

    SECTIUNEA a 5-a
    Serviciul operational de coordonare si implementare a metodologiilor de urmarire penala
              - Centrul operational national -

    Art. 68
    Biroul operational de coordonare si implementare a metodologiilor de urmarire penala are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza metodologia privind activitatea de urmarire penala in cauze complexe privind criminalitatea organizata si terorismul;
    b) organizeaza si administreaza baza de date privind criminalitatea organizata si terorismul;
    c) desfasoara activitati specifice de pregatire a procurorilor si potrivit programelor Institutului National al Magistraturii.
    Art. 69
    Biroul de coordonare a activitatii Ministerului Public in domeniul drepturilor de proprietate intelectuala are urmatoarele atributii:
    a) examineaza solutiile de achitare si restituire, precum si solutiile de netrimitere in judecata, pe baza informarilor parchetelor, si intocmeste analize periodice pronuntate in aceasta materie;
    b) tine evidenta jurisprudentei si intocmeste trimestrial un buletin al jurisprudentei, pe care il pune la dispozitie Serviciului de analiza, studii si documentare, criminologie si statistica, pentru a fi adus la cunostinta sectiilor Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si celorlalte parchete;
    c) intocmeste evaluarea semestriala si anuala a starii infractionale in domeniul drepturilor de proprietate intelectuala si industriala, in vederea identificarii si eliminarii deficientelor privind cunoasterea si aplicarea legislatiei in domeniul drepturilor de proprietate intelectuala, materialele intocmite in acest sens urmand a fi transmise parchetelor din tara;
    d) efectueaza analize criminologice ale fenomenelor de contrafacere si piraterie, in colaborare cu Biroul de criminologie, pentru identificarea factorilor care genereaza faptele de incalcare a drepturilor de proprietate intelectuala, in scopul prevenirii criminalitatii in domeniu.

    SECTIUNEA a 6-a
    Serviciul pentru tehnologia informatiei si comunicatiei

    Art. 70
    Serviciul pentru tehnologia informatiei si comunicatiei conduce si coordoneaza profesional personalul de specialitate informatica din cadrul Ministerului Public si isi exercita atributiile prin Biroul de analiza si proiectare sisteme informatice si Biroul de exploatare si intretinere resurse.
    Art. 71
    Biroul de analiza si proiectare sisteme informatice are urmatoarele atributii:
    a) coordoneaza activitatea de informatica la nivelul Ministerului Public;
    b) coordoneaza proiectele si contractele privind activitatea de informatica in care este implicat Ministerul Public;
    c) coordoneaza aspectele legate de cariera specialistilor IT (recrutare, promovare, instruire, specializare) la nivelul Ministerului Public;
    d) realizeaza proiectele informatice ce vizeaza informatizarea Ministerului Public (analiza, proiectare, realizare, implementare);
    e) administreaza bazele de date;
    f) elaboreaza planul de mentenanta a bazelor de date, asigurand salvarea sau restaurarea datelor in caz de incident ori de dezastru;
    g) realizeaza si intretine pagina de Internet a Ministerului Public, pe care o actualizeaza lunar.
    Art. 72
    Biroul de exploatare si intretinere resurse are urmatoarele atributii:
    a) realizeaza si administreaza retelele de calculatoare;
    b) asigura service hardware si software pentru echipamentele din dotare;
    c) monitorizeaza strategia de dezvoltare a infrastructurii IT la nivelul Ministerului Public;
    d) participa la realizarea caietelor de sarcini, in vederea achizitionarii de produse informatice (hardware si software);
    e) participa la receptionarea sistemelor de calcul achizitionate de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    f) instruieste personalul in utilizarea software-ului de aplicatie (ECRIS, Lex etc.);
    g) instaleaza, configureaza si administreaza sistemele de operare utilizate in Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (Windows 9.x/2000/XP/2000 Server, Linux etc.);
    h) instaleaza si configureaza serverele, statiile de lucru, imprimantele, echipamentele din retelele locale structurate (HUB-uri, switch-uri, modemuri, routere);
    i) configureaza, intretine si monitorizeaza sistemul de comunicatii de date al Ministerului Public (WAN);
    j) realizeaza si intretine sistemul de mesagerie al Ministerului Public, prin WAN-ul existent;
    k) asigura suport tehnic specialistilor IT din unitatile Ministerului Public: deplasari, control si interventii de la distanta, service pack-uri;
    l) participa la evenimentele IT importante: seminarii, simpozioane, prezentari;
    m) realizeaza activitati de autoperfectionare permanenta.
    Art. 73
    Procurorul sef serviciu are urmatoarele atributii:
    - organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea intregului personal din subordine privind indeplinirea la timp si in mod corespunzator a atributiilor de serviciu;
    - repartizeaza personalului din subordine lucrarile de competenta serviciului si il indruma in vederea solutionarii corecte si in termen a acestora;
    - solutioneaza unele lucrari ale serviciului, in special acelea cu un grad de complexitate ridicat;
    - indeplineste orice alte sarcini din dispozitia conducerii sectiei.
    Art. 74
    Procurorul sef birou are urmatoarele atributii:
    - organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea intregului personal din subordine privind indeplinirea la timp si in mod corespunzator a atributiilor de serviciu;
    - repartizeaza personalului din subordine lucrarile de competenta serviciului si il indruma in vederea solutionarii corecte si in termen a acestora;
    - solutioneaza unele lucrari ale serviciului, in special acelea cu un grad de complexitate ridicat;
    - indeplineste orice sarcini din dispozitia procurorului sef serviciu sau a conducerii sectiei.

    CAP. 8
    Sectia de cooperare internationala, integrare europeana, informare publica si relatii cu presa

    SECTIUNEA 1
    Conducerea, structura si atributiile sectiei

    Art. 75
    (1) Sectia de cooperare internationala, integrare europeana, informare publica si relatii cu presa exercita atributiile care revin Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in activitatea de informare publica si in raporturile cu mass-media, realizeaza activitatile legate de relatiile externe ale Ministerului Public, in special cele privind asistenta judiciara internationala, precum si cele de protocol.
    (2) Sectia este condusa de un procuror sef sectie, ajutat de un procuror sef adjunct sectie.
    (3) Procurorul sef sectie are urmatoarele atributii:
    a) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea personalului din sectie;
    b) repartizeaza lucrari personalului sectiei si il indruma in vederea rezolvarii lor;
    c) asigura informarea operativa a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la reflectarea in documentele organizatiilor si organismelor internationale a situatiei starii infractionale din Romania si a actiunilor de combatere a acesteia;
    d) participa la elaborarea si solutionarea lucrarilor complexe sau de importanta deosebita, date in competenta sectiei;
    e) indeplineste orice alte atributii din dispozitia procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    (4) Procurorul sef adjunct sectie are urmatoarele atributii:
    a) exercita, in lipsa procurorului sef sectie, atributiile acestuia;
    b) solutioneaza lucrarile repartizate de procurorul sef sectie sau de conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    c) indeplineste orice alte atributii dispuse de procurorul sef sectie sau de conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    Art. 76
    Sectia de cooperare internationala, integrare europeana, informare publica si relatii cu presa are urmatoarea structura:
    A. Serviciul de cooperare internationala:
    a) Biroul de cooperare si programe internationale;
    b) Biroul de asistenta judiciara internationala;
    B. Serviciul de informare publica, relatii cu presa si protocol:
    a) Biroul de informare publica;
    b) Biroul relatii cu presa;
    c) Biroul de protocol. Biroul de protocol este condus de un sef birou.

    SECTIUNEA a 2-a
    Serviciul de cooperare internationala

    Art. 77
    Biroul de cooperare si programe internationale indeplineste urmatoarele atributii:
    a) intocmeste si supune spre aprobare programul de cooperare dintre Ministerul Public si institutiile similare din strainatate ori organismele internationale; pregateste, in vederea negocierii si semnarii, proiectele protocoalelor de cooperare dintre Ministerul Public si institutiile similare din alte state; urmareste modul de realizare a acordurilor si protocoalelor in vigoare; se ingrijeste de redactarea lucrarilor care vizeaza cooperarea Ministerului Public cu organismele internationale si asigura participarea reprezentantilor parchetelor la conferintele, simpozioanele, intrunirile si la alte asemenea manifestari in care se dezbat probleme specifice activitatii acestora; urmareste intocmirea de rapoarte si informari in legatura cu vizitele efectuate in strainatate de reprezentantii Ministerului Public, pe care le prezinta conducerii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie; retine cele mai importante probleme, aspecte si concluzii desprinse din vizitele in strainatate ale reprezentantilor Ministerului Public si propune masuri pentru valorificarea lor in revistele de specialitate;
    b) intocmeste periodic informari si studii in legatura cu reglementarile din legislatia statelor europene si a altor state privind institutia "Ministerului Public" si face propuneri in vederea armonizarii legislatiei interne cu reglementarile internationale;
    c) urmareste modul de participare a procurorilor la stagii de pregatire organizate in strainatate;
    d) efectueaza traducerea unor materiale adresate Ministerului Public;
    e) tine evidenta procurorilor care cunosc limbi straine si care pot fi folositi in activitatile organizate de Ministerul Public;
    f) asigura legaturile cu misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, precum si cu misiunile diplomatice si consulatele straine acreditate in Romania, in realizarea unor atributii ale parchetelor;
    g) sprijina activitatea de primire in audienta de catre conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a diplomatilor ori a reprezentantilor organismelor internationale si urmareste transmiterea in timp util a raspunsurilor; din dispozitia conducerii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, ii primeste in audienta pe membrii corpului diplomatic si consular strain din Romania, precum si pe reprezentantii organismelor internationale si redacteaza proiectele de raspunsuri scrise solicitate de acestia;
    h) tine evidenta programelor de asistenta oferite de Uniunea Europeana si de alte institutii internationale sau nationale si asigura gestionarea eficienta a acestora, precum si intocmirea rapoartelor sau a raspunsurilor la termenele stabilite;
    i) raspunde de organizarea unor activitati (conferinte, seminarii, simpozioane etc.) cu caracter international ce se desfasoara in Romania si care intereseaza Ministerul Public;
    j) pregateste si furnizeaza informatiile juridice solicitate de misiunile diplomatice si oficiile consulare acreditate in Romania; asigura rezolvarea cererilor autoritatilor, institutiilor, organismelor sau ale altor persoane straine prin care se solicita Ministerului Public acte, date sau informatii care urmeaza sa fie utilizate in alte tari;
    k) indeplineste atributiile de legatura cu "Eurojust".
    Art. 78
    Biroul de asistenta judiciara internationala are urmatoarele atributii:
    a) raspunde de efectuarea lucrarilor si de indeplinirea obligatiilor ce revin Ministerului Public in domeniul asistentei judiciare internationale, in conformitate cu Legea nr. 302/2004 si cu prevederile conventiilor internationale la care Romania este parte;
    b) tine evidenta conventiilor in care este stipulat principiul reciprocitatii in acest domeniu;
    c) intocmeste si raspunde de documentele si formalitatile necesare solutionarii tuturor cererilor de asistenta judiciara internationala, in materie de extradare activa si pasiva, privind transferul de proceduri in materie penala, solicitate de autoritatile competente, romanesti si straine, a cererilor privind comisiile rogatorii internationale, precum si privind comunicarea altor acte procedurale, formulate de autoritatile romane si straine, privind cererile de arestare provizorie, in cazul cererilor de extradare activa, precum si referitoare la preluarea activitatii de urmarire penala;
    d) indeplineste functia de magistrat de legatura cu institutiile similare din alte tari.

    SECTIUNEA a 3-a
    Serviciul de informare publica, relatii cu presa si protocol

    Art. 79
    Biroul de informare publica are urmatoarele atributii:
    a) realizeaza activitati de informare publica periodica asupra evolutiei cercetarilor penale in diferite cauze, cu aprobarea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    b) tine legatura permanenta cu procurorii consilieri ai procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu procurorii sefi sectii si cu conducatorii parchetelor din teritoriu, pentru obtinerea de informatii necesare reflectarii obiective a activitatii procurorilor;
    c) asigura materialele necesare prezentarii pe Internet a activitatii Ministerului Public;
    d) indeplineste, potrivit legii, activitatile de informare publica;
    e) intocmeste si actualizeaza anual, pana la data de 31 ianuarie a anului urmator, buletinul informativ, potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
    f) centralizeaza rapoartele intocmite de parchete si le transmite Ministerului Informatiilor Publice.
    Art. 80
    Biroul relatii cu presa indeplineste urmatoarele atributii:
    a) mijloceste si faciliteaza relatiile reprezentantilor Ministerului Public cu cei ai mass-media;
    b) prezinta procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ori adjunctilor sai cererile de interviuri ale reprezentantilor mass-media;
    c) organizeaza conferinte de presa ale procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si adjunctilor sai;
    d) raspunde de acreditarea reprezentantilor mass-media pe langa Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si organizeaza modalitatile practice de transmitere a informatiilor privind activitatea Ministerului Public;
    e) furnizeaza ziaristilor orice informatie de interes public;
    f) acorda acreditarea ziaristilor si a reprezentantilor mass-media;
    g) asigura difuzarea de comunicate, informari de presa, organizarea de conferinte de presa, interviuri sau briefinguri;
    h) difuzeaza ziaristilor dosare de presa legate de evenimente sau de activitati ale Ministerului Public;
    i) refuza sau retrage acreditarea unui ziarist; motivele refuzului sau ale retragerii acreditarii pot privi numai savarsirea de fapte care impiedica desfasurarea normala a activitatii Ministerului Public si nu opiniile exprimate in presa de respectivul ziarist;
    j) asigura organismului de presa, in cazul retragerii acreditarii unui ziarist, obtinerea acreditarii pentru un alt ziarist;
    k) realizeaza activitati de informare asupra evolutiei cercetarilor penale in diferite cauze si furnizeaza, cu aprobarea conducerii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, datele si informatiile noi;
    l) tine legatura permanenta cu procurorii consilieri ai procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu procurorii sefi sectie si cu conducatorii parchetelor din teritoriu, pentru obtinerea de informatii veridice, necesare reflectarii corecte si obiective a activitatii procurorului de catre mass-media;
    m) indeplineste oficiul de purtator de cuvant al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    n) intocmeste proiectele comunicatelor de presa si le difuzeaza operativ mass-media, dupa aprobarea lor de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    o) monitorizeaza informatiile difuzate de mass-media locale si nationale si identifica stirile care au un impact negativ asupra activitatii si imaginii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau procurorilor din cadrul acestuia, verifica veridicitatea informatiilor si asigura, dupa caz, informarea corecta a opiniei publice sau exprima pozitia Ministerului Public fata de problemele semnalate.
    Art. 81
    Biroul de protocol exercita urmatoarele atributii:
    a) asigura primirea de catre conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a delegatiilor straine care viziteaza Romania, la invitatia Ministerului Public sau a altor institutii, si ia masurile necesare pentru asigurarea de interpreti (traducatori);
    b) organizeaza protocolul delegatiilor straine aflate in Romania la invitatia Ministerului Public;
    c) asigura formalitatile la plecarea in strainatate a reprezentantilor Ministerului Public;
    d) pastreaza legatura cu reprezentantii institutiilor romane competente si asigura accesul autoturismelor Ministerului Public in locurile de parcare restrictiva.
    Art. 82
    Procurorul sef serviciu are urmatoarele atributii:
    - organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea intregului personal din subordine privind indeplinirea la timp si in mod corespunzator a atributiilor de serviciu;
    - repartizeaza personalului din subordine lucrarile de competenta serviciului si il indruma in vederea solutionarii corecte si in termen a acestora;
    - solutioneaza unele lucrari ale serviciului, in special acelea cu un grad de complexitate ridicat;
    - indeplineste orice alte sarcini din dispozitia conducerii sectiei.
    Art. 83
    Procurorul sef birou are urmatoarele atributii:
    - organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea intregului personal din subordine privind indeplinirea la timp si in mod corespunzator a atributiilor de serviciu;
    - repartizeaza personalului din subordine lucrarile de competenta serviciului si il indruma in vederea solutionarii corecte si in termen a acestora;
    - solutioneaza unele lucrari ale serviciului, in special acelea cu un grad de complexitate ridicat;
    - indeplineste orice alte sarcini din dispozitia procurorului sef serviciu sau a conducerii sectiei.

    CAP. 9
    Sectia relatii cu publicul, secretariat general, economico-financiara si administrativa

    SECTIUNEA 1
    Conducerea, structura si atributiile sectiei

    Art. 84
    Sectia relatii cu publicul, secretariat general, economico-financiara si administrativa indeplineste atributiile ce revin Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu activitatea de primire in audienta, rezolvarea cererilor, plangerilor si sesizarilor, organizarea evidentei si circulatiei corespondentei, a arhivei, asigurarea Secretariatului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, asigurarea conditiilor materiale si a fondurilor necesare desfasurarii activitatii parchetelor, precum si rezolvarea problemelor economico-administrative ale Ministerului Public.
    Art. 85
    (1) Sectia este condusa de un procuror sef sectie, ajutat de un manager economic.
    (2) Procurorul sef sectie are urmatoarele atributii:
    a) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea personalului din sectie;
    b) repartizeaza lucrarile personalului sectiei si desemneaza grefierii cu atributii privind primirea si inregistrarea corespondentei;
    c) examineaza corespondenta si lucrarile primite si le repartizeaza compartimentelor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau, dupa caz, dispune trimiterea acestora spre solutionare institutiilor competente potrivit legii, instiintand petitionarii;
    d) organizeaza activitatea de primire in audienta a cetatenilor si, dupa caz, acorda audienta petitionarilor;
    e) aduce la cunostinta conducerii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie problemele deosebite care apar in timpul audientelor;
    f) coordoneaza si indruma activitatea Departamentului economico-financiar;
    g) indeplineste orice alte sarcini si lucrari repartizate de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    h) in lipsa procurorului sef sectie, coordonarea activitatii procurorilor se realizeaza de catre procurorul sef al Serviciului relatii cu publicul si secretariatul general.
    (3) Managerul economic are urmatoarele atributii:
    a) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea Departamentului economico-financiar;
    b) solutioneaza lucrarile repartizate de procurorul sef sectie si de conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    c) in lipsa procurorului sef sectie, exercita atributiile ce ii revin acestuia numai cu privire la Departamentul economico-financiar;
    d) exercita orice alte atributii dispuse de procurorul sef sectie sau de conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    Art. 86
    (1) Sectia relatii cu publicul, secretariat general, economico-financiara si administrativa are urmatoarea structura:
    A. Serviciul relatii cu publicul si secretariatul general;
    B. Departamentul economico-financiar; acesta este condus de managerul economic, care este subordonat procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, coordonat de procurorul sef sectie si este ajutat de un director economic si de un director tehnic; aceasta structura executa sarcinile specifice privind activitatea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si atributiile legale privind executia bugetara, aprovizionarea tehnico-materiala si activitatea de investitii pentru celelalte parchete si are in componenta urmatoarele servicii:
    a) Serviciul financiar, contabilitate si salarizare;
    b) Serviciul buget, control financiar preventiv si angajamente bugetare;
    c) Serviciul investitii, reparatii, achizitii publice si protectia muncii;
    d) Serviciul administrativ si gestiuni.
    (2) Serviciile sunt conduse de sefi serviciu, cu exceptia Serviciului relatii cu publicul si secretariatul general, care este condus de un procuror sef serviciu.

    SECTIUNEA a 2-a
    Serviciul relatii cu publicul si secretariatul general

    Art. 87
    Serviciul relatii cu publicul si secretariatul general indeplineste urmatoarele atributii:
    a) organizeaza, programeaza si realizeaza activitatile de primire in audienta a cetatenilor la procurorii sefi sectie sau la procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ori la adjunctii acestuia;
    b) aduce la cunostinta procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, respectiv procurorilor sefi sectie, problemele deosebite in cadrul audientelor;
    c) examineaza si repartizeaza sectiilor si serviciilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si celorlalte parchete corespondenta de competenta lor si transmite celorlalte autoritati si institutii publice lucrarile de competenta acestora, potrivit legii, instiintand petitionarii;
    d) realizeaza functia de registratura generala, inregistreaza corespondenta adresata procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, adjunctilor sai si sectiilor;
    e) organizeaza si coordoneaza activitatea de primire, inregistrare, repartizare, circulatie si pastrare a lucrarilor din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    f) realizeaza activitatile de arhiva, potrivit legii.

    SECTIUNEA a 3-a
    Departamentul economico-financiar

    Art. 88
    Serviciul financiar, contabilitate si salarizare are urmatoarele atributii:
    1. in ceea ce priveste operatiunile de trezorerie:
    a) urmareste si raspunde de executia platilor de orice fel din fondurile bugetare ori extrabugetare;
    b) intocmeste documentele de plata pentru operatiunile financiare, potrivit reglementarilor, si vireaza sumele cuvenite;
    c) urmareste decontarea sumelor incasate pe carduri;
    d) efectueaza ridicarile si depunerile de numerar in conturile proprii;
    e) verifica operatiunile consemnate de Trezoreria Statului in extrasele de cont;
    f) urmareste incasarea cotelor-parti ale cheltuielilor comune din imobilul detinut;
    g) efectueaza plata drepturilor banesti ale salariatilor si raspunde pentru corecta intocmire a formelor de plata;
    h) verifica si inregistreaza in contabilitate documentele care stau la baza operatiunilor de incasare si plati cuprinse in registrul de casa;
    i) urmareste corectitudinea incasarilor si efectuarii decontarilor cu alti ordonatori de credite;
    j) urmareste efectuarea decontarilor cu persoanele fizice si juridice;
    k) tine evidenta incasarilor si platilor prin casa, precum si a celorlalte bunuri si valori;
    l) indeplineste orice alte atributii de natura financiara prevazute de lege;
    2. in ceea ce priveste obligatiile fiscale:
    a) raspunde de indeplinirea obligatiilor fiscale referitoare la taxe si impozite si de contributia la fondurile speciale, aferente drepturilor salariale;
    b) intocmeste si depune lunar declaratiile privind indeplinirea obligatiilor de natura fiscala, potrivit legii, si raspunde pentru corecta intocmire a acestora;
    c) raspunde de executia de casa a bugetului aprobat de ordonatorul principal de credite pentru activitatea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    d) verifica deconturile de cheltuieli in lei sau in valuta si le supune aprobarii conducerii sectiei;
    3. in ceea ce priveste relatia cu salariatii:
    a) intocmeste documentele pentru plata drepturilor salariale si a altor drepturi care decurg din raporturile de munca;
    b) intocmeste si depune fisele fiscale prevazute de lege;
    c) calculeaza drepturile banesti cuvenite salariatilor, pe baza notelor, deciziilor si a fiselor de prezenta primite de la Compartimentul de resurse umane si formare profesionala, in vederea achitarii acestora la datele stabilite prin contractul colectiv de munca sau prin reglementarile legale in domeniu;
    d) elibereaza adeverintele solicitate de salariati.

    SECTIUNEA a 4-a
    Serviciul buget, control financiar preventiv si angajamente bugetare

    Art. 89
    Serviciul buget, control financiar preventiv si angajamente bugetare exercita urmatoarele atributii:
    1. in ceea ce priveste inregistrarile in contabilitate:
    a) asigura aplicarea prevederilor legale cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii si urmareste reflectarea in evidenta contabila a intregului proces al executarii bugetului de venituri si cheltuieli, inregistrand cronologic si sistematic toate operatiunile privind patrimoniul unitatii;
    b) inregistreaza cronologic in contabilitate operatiunile patrimoniale, cu respectarea succesiunii documentelor justificative, dupa data de intocmire sau de intrare in institutie, si sistematic in conturile sintetice si analitice, cu ajutorul Registrului-jurnal;
    c) tine evidenta angajamentelor bugetare si legale;
    d) verifica documentele si efectueaza contabilizarea salariilor si a decontarilor cu personalul, precum si a celor privind asigurarile de sanatate.
    2. in ceea ce priveste inventarierea patrimoniului:
    a) raspunde de organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si de valorificarea rezultatelor acesteia;
    b) inventariaza patrimoniul, care cuprinde toate elementele de activ si de pasiv, si asigura inregistrarea acestora in Registrul-inventar, grupate in functie de natura lor, conform posturilor din bilantul contabil si potrivit normelor legale;
    c) inventariaza bunurile apartinand altor persoane fizice sau juridice, aflate temporar in pastrare ori in custodie sau pentru alte scopuri in incinta;
    d) inregistreaza in contabilitate, ca plusuri sau minusuri, diferentele dintre soldurile scriptice corespunzatoare bunurilor respective si stocurile constatate cu ocazia inventarierii, dupa efectuarea in prealabil a compensarilor admise, numai in cazurile in care exista riscul de confuzie intre acestea pentru aceeasi perioada de gestiune;
    3. in ceea ce priveste evaluarea elementelor patrimoniale, cu ocazia inventarierii anuale:
    a) evalueaza la valoarea contabila bunurile de natura imobilizarilor, stocurile si celelalte bunuri, la preturile la care acestea au fost inregistrate in contabilitate la intrarea in patrimoniu;
    b) intocmeste situatia bunurilor depreciate si fara miscare si inainteaza propuneri pentru valorificarea lor;
    c) stabileste creantele si obligatiile incerte si in litigiu si propune masurile corespunzatoare pentru lichidarea lor;
    d) evalueaza la valoarea lor nominala creantele si obligatiile fata de terti;
    e) evalueaza la valoarea de utilitate fiecare element din bunurile depreciate, in functie de utilitatea bunului in institutie si de pretul pietei;
    f) evalueaza la valoarea de utilitate creantele si obligatiile incerte si in litigiu, stabilita in functie de valoarea lor posibil de incasat, respectiv de plata;
    g) evalueaza la cursul in vigoare creantele, obligatiile, precum si disponibilitatile in devize;
    4. in ceea ce priveste situatiile lunare, trimestriale si anuale:
    a) raspunde de intocmirea darilor de seama contabile, potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice;
    b) stabileste totalul sumelor debitoare si creditoare, precum si soldul final al fiecarui cont;
    c) intocmeste balanta de verificare, asigurand egalitatea dintre totalul sumelor debitoare si creditoare si totalul soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor;
    d) verifica si centralizeaza balantele lunare de verificare analitica;
    e) intocmeste situatia financiara anuala, inclusiv situatia patrimoniului si a rezultatelor obtinute, respectiv a activelor si pasivelor, precum si a cheltuielilor, veniturilor si excedentului sau deficitului;
    5. in ceea ce priveste activitatea de analiza economica:
    a) intocmeste pentru managerul economic informari si analize privind situatia principalilor indicatori economico-financiari si de eficienta (lunar si anual);
    b) intocmeste situatia operativa a incasarilor din extrasele conturilor de trezorerie si din registrul de casa;
    c) intocmeste note, informari si analize dispuse de conducerea institutiei;
    d) asigura aplicarea legislatiei in acest domeniu si aduce la cunostinta conducerii aparitia unor situatii financiare neprevazute;
    6. in ceea ce priveste controlul financiar preventiv propriu (CFPP), din care deriva drepturi sau obligatii patrimoniale pentru institutie fata de persoane fizice sau juridice, acesta se exercita de catre persoana imputernicita, avizata de Ministerul Finantelor Publice, prin viza de control financiar preventiv propriu asupra documentelor stabilite prin cadrul specific institutiei. Verificarea consta in analiza sistematica a operatiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu din punct de vedere al legislatiei, reglementarii si al incadrarii in limitele prevederilor bugetare stabilite.
    Art. 90
    Serviciul buget, control financiar preventiv si angajamente bugetare exercita, de asemenea, urmatoarele atributii:
    a) primeste si analizeaza propunerile ordonatorilor tertiari si secundari de credite din Ministerul Public si intocmeste proiectul de buget si notele de fundamentare;
    b) repartizeaza anual, trimestrial si lunar, pe ordonatori de credite subordonati, indicatorii financiari aprobati prin legea bugetului de stat pe anul respectiv si propune spre aprobare managerului economic proiectele de buget ale ordonatorilor de credite, dupa care le comunica in termen acestora;
    c) deschide lunar credite, efectueaza repartizari si retrageri de credite, precum si virari intre articole pe trimestre de credite, incepand cu semestrul II;
    d) intocmeste documentatia de fundamentare a propunerilor de participare anuala a bugetului de venituri si cheltuieli al Ministerului Public;
    e) intocmeste situatiile privind executia de casa a bugetului;
    f) centralizeaza situatiile financiare ale ordonatorilor de credite subordonati si intocmeste situatia financiara centralizata pe care o depune la Ministerul Finantelor Publice;
    g) intocmeste lunar monitorizarea cheltuielilor de personal, materiale si de capital;
    h) asigura evidenta operatiunilor privind mijloacele extrabugetare;
    i) intocmeste rapoartele de analiza economica pe baza de bilant si propune masuri pentru imbunatatirea activitatii financiar-contabile.

    SECTIUNEA a 5-a
    Serviciul investitii, reparatii, achizitii publice si protectia muncii

    Art. 91
    Serviciul investitii, reparatii, achizitii publice si protectia muncii are urmatoarele atributii:
    a) participa la achizitionarea echipamentelor necesare Ministerului Public, oferind asistenta tehnica;
    b) intocmeste proiectul planului de investitii, in functie de obiectivele stabilite, defalcat pe trimestre si pe luni, si urmareste realizarea acestuia dupa aprobare;
    c) participa la efectuarea de prospectari de teren si de releveuri in scopul alegerii amplasamentelor pentru investitiile imobiliare, atunci cand este cazul;
    d) participa la selectarea ofertelor potentialilor proiectanti, executori de investitii si furnizori, cu ocazia licitatiilor si selectiilor de oferte ocazionate;
    e) urmareste asigurarea studiilor tehnico-economice pentru investitiile planificate;
    f) analizeaza periodic stadiul lucrarilor si propune masuri de incadrare in termen;
    g) asigura indrumarea si supravegherea tehnica in realizarea investitiilor si intocmeste situatiile periodice privind stadiul de realizare a acestora;
    h) asigura gestionarea documentatiei tehnico-economice pentru lucrarile de investitii;
    i) incheie cu organele de specialitate procesele-verbale de receptie si urmareste functionarea investitiei in perioada de proba si de garantie;
    j) fundamenteaza necesarul de credite bugetare pentru investitii, in vederea elaborarii proiectului anual de buget pentru Ministerul Public;
    k) intocmeste, supune aprobarii si transmite ordonatorilor tertiari de credite listele obiectivelor de investitii aprobate prin legea bugetului de stat;
    l) verifica documentatia tehnico-economica privind lucrarile de investitii, de reparatii curente si capitale la parchete, precum si la sediile instantelor unde functioneaza parchete si le avizeaza potrivit legii;
    m) tine la zi evidenta lucrarilor aflate in derulare si a celor ce urmeaza a fi incepute;
    n) asigura obtinerea avizelor si a aprobarilor necesare de la autoritatile competente, pentru efectuarea lucrarilor de investitii si reparatii;
    o) controleaza pe teren lucrarile in derulare, efectuand masuratori, sondaje si orice alte verificari, si propune masuri corespunzatoare pentru eliminarea neregulilor constatate;
    p) efectueaza lucrarile de intretinere a cladirii, a instalatiilor, precum si a intregii baze logistice a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    r) controleaza functionarea utilajelor, a statiilor de hidrofor si a celor de joasa tensiune, a instalatiilor termice, electrice si sanitare.
    Art. 92
    De asemenea, Serviciul investitii, reparatii, achizitii publice si protectia muncii exercita urmatoarele atributii:
    a) analizeaza propunerile ordonatorilor tertiari de credite din Ministerul Public si intocmeste proiectul de buget si notele de fundamentare, potrivit legii;
    b) intocmeste lucrarile de repartizare, pe trimestre si pe ordonatori de credite, a indicatorilor financiari aprobati prin legea bugetului de stat si propune spre aprobare proiectele de buget ale ordonatorilor de credite;
    c) rezolva problemele aparute in legatura cu operatiunile privind deschiderea de credite;
    d) realizeaza documentatia de fundamentare a propunerilor de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli al Ministerului Public;
    e) intocmeste situatiile privind executia de casa a bugetului de venituri si cheltuieli;
    f) centralizeaza darile de seama contabile ale Ministerului Public si intocmeste bilantul centralizat;
    g) centralizeaza nevoile de aprovizionare ale institutiei ori bunurile necesare desfasurarii activitatii si intocmeste Programul anual de activitati publice;
    h) organizeaza procedurile legale de achizitii publice;
    i) intocmeste angajamentele bugetare si legale pentru achizitiile publice organizate, pe care le supune aprobarii ordonatorului de credite (managerului economic), dupa obtinerea vizei de control financiar preventiv;
    j) intocmeste rapoartele legale privind procedurile de achizitii desfasurate;
    k) urmareste executarea intocmai si la timp a contractelor;
    l) asigura respectarea normelor de paza contra incendiilor si a celor de protectie a muncii; intocmeste planurile de paza contra incendiilor si de inlaturare a efectelor fenomenelor naturale periculoase;
    m) propune luarea masurilor pentru protectia muncii, precum si de prevenire si stingere a incendiilor si asigura cunoasterea si aplicarea acestora de catre personalul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

    SECTIUNEA a 6-a
    Serviciul administrativ si gestiuni

    Art. 93
    Serviciul administrativ si gestiuni isi desfasoara activitatea in baza legislatiei in vigoare privitoare la finantele publice, achizitiile publice de produse, servicii si lucrari si exercita urmatoarele atributii:
    a) administreaza si gestioneaza bunurile mobile si imobile din patrimoniul propriu, indiferent de titlul cu care sunt detinute;
    b) organizeaza gestionarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, a marfurilor, a materialelor si pieselor de schimb, a carburantilor, lubrifiantilor si a altor valori materiale aflate in dotare si asigura inscrierea numerelor de inventar pe mijloacele fixe;
    c) urmareste folosirea sau exploatarea bunurilor din dotare pentru satisfacerea nevoilor institutiei, potrivit destinatiei acestora;
    d) organizeaza si controleaza modul de tinere a evidentei operative de catre gestionari si ia masurile necesare pentru asigurarea conditiilor legale de gestionare;
    e) organizeaza intretinerea si efectuarea reparatiilor pentru cladiri, dotari si alte active din patrimoniul institutiei, in regie proprie sau cu terti;
    f) urmareste incheierea si derularea contractelor de intretinere-reparatii (service) pentru utilajele si instalatiile din dotare, confirmand indeplinirea obligatiilor in vederea efectuarii platii;
    g) negociaza, propune si urmareste executarea in bune conditii a contractelor de prestari de servicii incheiate;
    h) participa la actiunile de inventariere a bunurilor si valorilor pe care le gestioneaza si formuleaza propuneri de noi dotari cu mijloace fixe si obiecte de inventar pentru asigurarea echipamentului de lucru necesar, precum si cu alte bunuri;
    i) face propuneri de casare a bunurilor din dotare la comisiile de inventariere, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, si asigura valorificarea materialelor rezultate din dezmembrarea bunurilor, pentru care se obtine aprobare;
    j) asigura conditii corespunzatoare de lucru pentru salariati;
    k) organizeaza activitatile prevazute la lit. a) - i), pentru care are dotari si personal, iar pentru alte activitati necesare propune incheierea de contracte de prestari de servicii cu terti si urmareste realizarea acestora, confirmand plata;
    l) depoziteaza si distribuie marfurile, piesele de schimb si carburantii, pe care le preia in gestiune si le elibereaza pe baza bonurilor de consum;
    m) organizeaza activitatea de exploatare a parcului auto propriu, asigurand conditiile de garare si urmarirea consumului de carburanti si de lubrifianti, cu incadrarea in normele de consum, si intocmeste evidenta operativa;
    n) organizeaza gestionarea arhivei aferente activitatii proprii si asigura conditiile de pastrare, potrivit termenelor prevazute in Nomenclatorul arhivistic;
    o) acorda viza "Bun de plata".
    Art. 94
    De asemenea, Serviciul administrativ si gestiuni exercita urmatoarele atributii:
    a) face propuneri privind proiectul de buget, referitoare la cheltuielile de intretinere, materiale si de capital pentru Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    b) organizeaza si asigura achizitionarea bunurilor necesare activitatii, potrivit legii;
    c) asigura transportul de persoane si de materiale, precum si intretinerea si exploatarea autoturismelor din dotarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    d) emite foile de parcurs;
    e) intocmeste fisa activitatii zilnice pentru parcul auto, precum si situatia privind consumul de carburanti din cursul lunii, pentru fiecare autoturism, pe care o depune la Serviciul financiar, contabilitate si salarizare, dari de seama contabile si analize economice, la sfarsitul lunii;
    f) verifica, in prima zi a lunii, stocul de carburanti pentru fiecare autoturism si consemneaza stocul existent intr-un proces-verbal;
    g) asigura reparatiile curente, intretinerea, curatenia si administrarea sediului Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    h) intocmeste anual, pe camere, listele privind inventarierea bunurilor, iar periodic, referatele pentru procurarea de materiale si obiecte de inventar, pe baza solicitarilor compartimentelor de resort ori din oficiu;
    i) conduce evidenta gestionara a patrimoniului Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    j) asigura, impreuna cu trupele de jandarmi, securitatea si paza sediului Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    k) orice alte atributii dispuse de managerul economic.
    Art. 95
    Seful serviciului are urmatoarele atributii:
    - organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea intregului personal din subordine privind indeplinirea la timp si in mod corespunzator a atributiilor de serviciu;
    - repartizeaza personalului din subordine lucrarile de competenta serviciului si il indruma in vederea solutionarii corecte si in termen a acestora;
    - solutioneaza unele lucrari ale serviciului, in special cele cu un grad de complexitate ridicat;
    - indeplineste orice alte sarcini din dispozitia conducerii sectiei.
    Art. 96
    Seful biroului are urmatoarele atributii:
    - organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea intregului personal din subordine privind indeplinirea la timp si in mod corespunzator a atributiilor de serviciu;
    - repartizeaza personalului din subordine lucrarile de competenta serviciului si il indruma in vederea solutionarii corecte si in termen a acestora;
    - solutioneaza unele lucrari ale serviciului, in special cele cu un grad de complexitate ridicat;
    - indeplineste orice alte sarcini din dispozitia procurorului sef serviciu sau a conducerii sectiei.

    CAP. 10
    Sectia de inspectie

    SECTIUNEA 1
    Conducerea, structura si atributiile sectiei

    Art. 97
    Sectia de inspectie indeplineste atributiile care revin Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu controlul asupra activitatii procurorilor din cadrul Ministerului Public, care se realizeaza potrivit legii si ordinelor procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    Art. 98
    (1) Sectia este condusa de un procuror sef sectie ajutat de un procuror sef adjunct sectie.
    (2) Procurorul sef sectie are urmatoarele atributii:
    a) organizeaza anual controlul de fond asupra activitatii sectiilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si a parchetelor de pe langa curtile de apel;
    b) organizeaza efectuarea controalelor tematice la sectiile Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si la parchetele de pe langa curtile de apel, dispuse de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    c) analizeaza concluziile controalelor de fond si tematice efectuate la sectiile din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si prezinta procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sinteze asupra constatarilor si propuneri de masuri pentru imbunatatirea activitatii;
    d) analizeaza concluziile controalelor de fond si tematice efectuate de procurorii inspectori de la parchetele de pe langa curtile de apel si valorifica constatarile;
    e) exercita indrumarea metodologica a procurorilor inspectori de la parchetele de pe langa curtile de apel;
    f) intocmeste, impreuna cu Sectia de analiza, studii, probleme ale minorilor, evidenta, perfectionare profesionala si informatica, analize semestriale si anuale;
    g) exercita orice alte atributii delegate de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau de ministrul justitiei, potrivit legii.
    (3) Procurorul sef adjunct sectie are urmatoarele atributii:
    a) in lipsa procurorului sef sectie, exercita atributiile acestuia;
    b) solutioneaza lucrarile repartizate de procurorul sef sectie si de conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    c) exercita orice alte atributii dispuse de procurorul sef sectie sau de conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    Art. 99
    (1) Activitatea de control se realizeaza potrivit dispozitiilor cuprinse in ordinul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind desfasurarea controlului ierarhic.
    (2) Sectia de inspectie are urmatoarea structura:
    A. Serviciul de inspectie;
    B. Serviciul de planificare si metodologie a inspectiei.
    (3) Serviciul de inspectie este coordonat de un procuror inspector sef.

    SECTIUNEA a 2-a
    Serviciul de inspectie

    Art. 100
    Serviciul de inspectie are urmatoarele atributii:
    a) efectueaza controlul de fond asupra activitatii sectiilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si a parchetelor de pe langa curtile de apel, conform planificarii;
    b) efectueaza controale tematice la sectiile Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si la parchetele de pe langa curtile de apel, dispuse de procurorul general;
    c) analizeaza concluziile controalelor de fond si tematice, efectuate de procurorii inspectori de la parchetele de pe langa curtile de apel, si propune procurorului sef sectie modalitatile de valorificare a constatarilor;
    d) efectueaza cercetari prealabile disciplinare dispuse de Colegiul de conducere al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru procurorii din cadrul acestui parchet;
    e) exercita orice alte atributii delegate de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si de ministrul justitiei, potrivit legii.

    SECTIUNEA a 3-a
    Serviciul de planificare si metodologie a inspectiei

    Art. 101
    Serviciul de planificare si metodologie a inspectiei are urmatoarele atributii:
    a) exercita indrumarea metodologica a procurorilor inspectori de la parchetele de pe langa curtile de apel;
    b) efectueaza planificarea si organizarea metodologica a activitatilor de control;
    c) exercita orice alte atributii dispuse de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau delegate de ministrul justitiei, potrivit legii.
    Art. 102
    Procurorul inspector sef are urmatoarele atributii:
    - indruma si coordoneaza activitatea procurorilor inspectori din cadrul serviciului;
    - intocmeste planurile semestriale de controale tematice ale serviciului, pe care le prezinta spre confirmare procurorului sef sectie;
    - verifica materialele intocmite de procurorii inspectori in urma controalelor sau verificarilor efectuate si le prezinta procurorului sef sectie cu propuneri de masuri;
    - indeplineste orice alte sarcini ce rezulta din ordinele procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    Art. 103
    Procurorul inspector are urmatoarele atributii:
    - efectueaza controale tematice, pe baza programelor aprobate de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, la parchetele de pe langa curtile de apel, tribunale si judecatorii, precum si la sectiile din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    - sesizeaza Sectia de urmarire penala si criminalistica in cazul in care, cu prilejul activitatilor de control, de verificare a unor materiale informative sau sesizari, constata savarsirea de catre procurori a unor fapte penale;
    - efectueaza cercetarile prealabile disciplinare dispuse de Colegiul de conducere al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    - analizeaza concluziile controalelor efectuate de procurorii inspectori de la parchetele de pe langa curtile de apel si prezinta propuneri pentru adoptarea de masuri corespunzatoare;
    - exercita indrumarea metodologica a procurorilor inspectori de la parchetele de pe langa curtile de apel;
    - in cadrul actiunilor de control, identifica cazurile de aplicare neunitara a legii ori greutatile in aplicarea unor dispozitii legale si face propuneri privind modul de rezolvare a acestora;
    - retine si propune spre generalizare cele mai bune metode de indeplinire a sarcinilor;
    - exercita orice alte atributii dispuse de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, potrivit legii;
    - exercita orice alte sarcini si lucrari in legatura cu serviciul, repartizate de sefii ierarhici.

    CAP. 11
    Serviciul pentru implementarea si derularea programelor PHARE, a celor finantate de la bugetul statului sau de organizatii neguvernamentale

    Art. 104
    (1) Serviciul pentru implementarea si derularea programelor PHARE, a celor finantate de la bugetul statului sau de organizatii neguvernamentale este unitatea de implementare a programelor de acest fel la nivelul Ministerului Public si exercita urmatoarele functii:
    a) de coordonare a activitatilor prin care se realizeaza implementarea din punct de vedere tehnic a programelor;
    b) de management tehnic al proiectelor si contractelor aferente, in baza fondurilor transferate de Fondul National conform acordurilor de finantare;
    c) de raportare catre Ministerul Integrarii Europene a datelor si informatiilor solicitate, in calitate de coordonator national al asistentei, si pentru asigurarea functionarii Sistemului informatic unic de monitorizare si evaluare a programelor de asistenta financiara, precum si de raportare catre Fondul National, agentiile de implementare si Comisia Europeana a documentelor prevazute de procedurile PHARE.
    (2) In vederea implementarii corespunzatoare a programelor in termenele prevazute, Serviciul pentru implementarea si derularea programelor PHARE, a celor finantate de la bugetul statului sau de organizatii neguvernamentale are urmatoarele atributii:
    a) identifica si elaboreaza propuneri de proiecte de finantare din fonduri PHARE pe baza prioritatilor din Parteneriatul pentru aderare si din alte documente programatice, in conformitate cu strategia de programare a asistentei financiare nerambursabile, stabilita de Ministerul Integrarii Europene, dupa consultarea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si a sectiilor Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a celorlalte parchete si structurilor de specialitate ale acestora, potentiali beneficiari ai asistentei;
    b) intreprinde toate demersurile pe care le presupune exercitiul de programare, in vederea asigurarii eligibilitatii proiectelor propuse: completarea sau modificarea fisei de proiect, redimensionarea bugetului solicitat; in acest scop conlucreaza cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Integrarii Europene;
    c) intocmeste documentele subsecvente aprobarii fisei de proiect pentru derularea efectiva a programului (termeni de referinta, specificatii tehnice, conventii de infratire), cu sprijinul structurilor de specialitate, unde este cazul;
    d) indeplineste sarcinile ce ii revin pentru organizarea licitatiilor, evaluarea ofertelor, selectarea contractorului, negocierea si incheierea contractului, in colaborare cu agentia de implementare;
    e) supravegheaza in permanenta indeplinirea de catre contractor a obligatiilor asumate in conformitate cu termenii de referinta;
    f) atesta realitatea serviciilor mentionate in facturile remise de contractori, in vederea efectuarii platii de catre agentia de implementare;
    g) planifica si raspunde de organizarea in conditii optime a activitatilor aprobate prin program, inclusiv in situatiile in care derularea efectiva a programelor este in sarcina beneficiarilor asistentei: sectiile Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, parchetele ori structurile de specialitate ale acestora sau din alte institutii;
    h) coordoneaza si monitorizeaza implementarea programelor; in acest scop pastreaza evidenta privind obiectivele, desfasurarea si rezultatele programelor derulate;
    i) tine evidenta repartizarii si utilizarii bunurilor achizitionate din fondurile PHARE, conform destinatiei si scopului prevazute in program;
    j) intocmeste documentele de raportare periodica privind stadiul implementarii programelor, rapoartele de monitorizare si evaluare a proiectelor, conform procedurilor PHARE; in acest scop beneficiaza de sprijinul beneficiarilor directi, daca este cazul;
    k) asigura schimbul de informatii privind aspectele tehnice ale implementarii programelor cu directiile implicate din cadrul Comisiei Europene, Delegatia Comisiei Europene la Bucuresti, Ministerul Integrarii Europene, Fondul National si cu agentiile de implementare;
    l) asigura legatura dintre Ministerul Public, in calitate de autoritate de implementare, si Ministerul Integrarii Europene pentru programele PHARE pe care le implementeaza;
    m) asigura legatura cu celelalte institutii beneficiare ale asistentei si participa la reuniunile interinstitutionale in probleme de interes comun pentru asistenta PHARE;
    n) participa la reuniunile internationale cu relevanta pentru obiectul de activitate al serviciului;
    o) asigura participarea la intalnirile la nivelul conducerii Ministerului Public, legate de activitatea de asistenta financiara PHARE;
    p) indeplineste orice alte atributii care pot rezulta din necesitatea derularii in bune conditii a proiectelor si pentru asigurarea absorbtiei fondurilor alocate.

    CAP. 12
    Biroul informatiilor clasificate
             - Structura de securitate a Ministerului Public -

    Art. 105
    Biroul informatiilor clasificate este organizat si functioneaza potrivit ordinelor nr. 101/2002 si nr. 75/2003 ale procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind protectia de catre Ministerul Public a informatiilor clasificate, precum si in baza hotararilor Guvernului nr. 585/2002 si nr. 781/2002.

    CAP. 13
    Biroul juridic

    Art. 106
    Biroul juridic asigura apararea drepturilor si intereselor legitime ale Ministerului Public - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in conformitate cu Constitutia si cu legile in vigoare, si are urmatoarele atributii:
    a) redacteaza actiuni, intampinari, cereri de chemare in garantie, cereri de interventie, cereri reconventionale, cereri de suspendare, contestatii la executare, motive de apel sau de recurs, concluzii scrise, referate, note etc.;
    b) exercita, daca este cazul, caile de atac legale si ia orice alte masuri necesare pentru apararea intereselor legitime ale institutiei;
    c) reprezinta interesele institutiei in fata instantelor judecatoresti;
    d) asigura asistenta de specialitate juridica in lucrarile cu caracter juridic ale institutiei si coordoneaza aceasta activitate si la parchetele din subordine;
    e) colaboreaza la intocmirea actelor specifice institutiei, vizand activitatea proprie;
    f) indeplineste functia de membru al comisiei de disciplina a functionarilor publici;
    g) avizeaza pentru legalitate actele juridice pe care le incheie institutia;
    h) urmareste rezolvarea lucrarilor ce ii sunt repartizate, la termen si in conditii de buna calitate;
    i) in permanenta se informeaza despre toate actele normative specifice activitatii sale;
    j) saptamanal, lunar si anual, dupa caz, prezinta conducerii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie volumul de activitate si orice relatii care ii sunt solicitate din domeniul sau de activitate;
    k) pentru activitatea desfasurata raspunde direct procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si adjunctului acestuia.

    CAP. 14
    Serviciul de audit intern

    Art. 107
    (1) Serviciul de audit intern isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor art. 9 si 10 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, ale Ordinului ministrului finantelor nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern, precum si ale Normelor metodologice nr. 68/C3/2003 ale Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind organizarea si functionarea auditului public intern la Ministerul Public.
    (2) Serviciul de audit intern este condus de un sef serviciu, care este subordonat direct procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    (3) Serviciul de audit intern organizeaza evidenta unitatilor auditate si a problemelor ce trebuie urmarite pentru remedierea deficientelor si este insarcinat sa efectueze, in conditiile legii, controlul de gestiune la toate parchetele. In cadrul actiunilor de control se va verifica respectarea normelor legale cu privire la:
    a) existenta, integritatea, pastrarea si paza bunurilor detinute cu orice titlu;
    b) utilizarea valorilor materiale de orice fel, casarea si declasarea bunurilor materiale;
    c) efectuarea, in numerar sau prin cont, a incasarilor si platilor de orice natura, inclusiv a salariilor si retinerilor din salariu, precum si a altor obligatii fata de personal;
    d) intocmirea si circulatia documentelor primare, tehnico-operative si contabile, precum si realitatea datelor inscrise in acestea.
    Art. 108
    (1) Atributiile principale ale Serviciului de audit intern sunt urmatoarele:
    a) elaboreaza norme metodologice specifice dupa care isi desfasoara activitatea si elaboreaza planul anual de audit public intern pe care il supune aprobarii procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau al parchetului de pe langa curtea de apel ori, dupa caz, prim-procurorului parchetului de pe langa tribunal;
    b) examineaza legalitatea, regularitatea si conformitatea operatiunilor, identifica erorile, risipa, gestiunea defectuoasa si fraudele si propune masuri si solutii pentru recuperarea pagubelor, precum si pentru sanctionarea celor vinovati, dupa caz;
    c) supravegheaza regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziei, precum si activitatile de planificare, programare, organizare, coordonare, urmarire si control al indeplinirii deciziilor;
    d) evalueaza economicitatea, eficacitatea si eficienta cu care sistemele de conducere si de executie existente in parchetele de pe langa curtile de apel si tribunale, precum si in Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie utilizeaza resursele financiare, umane si materiale, pentru indeplinirea obiectivelor si obtinerea rezultatelor stabilite;
    e) identifica slabiciunile sistemelor de conducere si de control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme si propune masuri pentru corectarea acestora, precum si pentru diminuarea riscurilor, dupa caz;
    f) intocmeste proiectul planului anual de audit;
    g) verifica modul de organizare si desfasurare a activitatii de control preventiv;
    h) realizeaza lucrari de arhivare a actelor privind activitatea de audit intern conform legislatiei in vigoare.
    (2) Serviciul de audit intern auditeaza cel putin o data la 3 ani toate parchetele, prin sondaj, in raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor.
    (3) Activitatea de control se desfasoara pe baza planului de audit anual aprobat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    (4) Serviciul de audit intern propune procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau, dupa caz, conducatorilor parchetelor verificate tragerea la raspundere, in limitele atributiilor ce le revin, a persoanelor vinovate de neregulile constatate.
    Art. 109
    Seful Serviciului de audit intern are urmatoarele atributii:
    - organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea intregului personal din subordine privind indeplinirea la timp si in mod corespunzator a atributiilor de serviciu;
    - repartizeaza personalului din subordine lucrarile de competenta serviciului si il indruma in vederea solutionarii corecte si in termen a acestora;
    - solutioneaza unele lucrari ale serviciului, in special pe cele cu un grad de complexitate ridicat;
    - indeplineste orice alte sarcini din dispozitia conducerii sectiei.
    Art. 110
    Auditorul public intern se subordoneaza sefului Serviciului de audit intern si are urmatoarele atributii:
    - verifica modul de angajare a cheltuielilor bugetare;
    - verifica bilantul contabil;
    - verifica inventarierea patrimoniului si modul de efectuare a achizitiilor publice;
    - intocmeste raportul de audit public intern;
    - exercita alte atributii potrivit legii.

    TITLUL IV
    Organizarea si functionarea parchetelor de pe langa curtile de apel

    CAP. 1
    Conducerea si structura parchetelor de pe langa curtile de apel

    Art. 111
    (1) Parchetele de pe langa curtile de apel sunt conduse de procurori generali, ajutati de unul sau, dupa caz, doi procurori generali adjuncti, conform numarului stabilit prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    (2) La Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti procurorul general este ajutat de 3 adjuncti.
    (3) Procurorul general adjunct ori, dupa caz, procurorii generali adjuncti actioneaza pentru ducerea la indeplinire a masurilor dispuse de procurorul general, coordonand si controland activitatea sectiilor ori a altor compartimente ale parchetului, repartizate de acesta.
    (4) Procurorul general il desemneaza pe unul dintre procurorii generali adjuncti pentru a-l inlocui de drept in perioada absentei sale.
    (5) Unde exista un singur procuror general adjunct, acesta este inlocuitorul de drept al procurorului general.
    (6) Procurorul general poate delega dreptul de semnatura numai procurorului general adjunct sau, dupa caz, procurorilor generali adjuncti.
    Art. 112
    Procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel are urmatoarele atributii:
    1. conduce si coordoneaza activitatea de indeplinire a sarcinilor ce revin parchetului potrivit legii si ordinelor procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    2. il desemneaza pe unul dintre adjunctii sai la conducerea Biroului informatiilor clasificate;
    3. conduce Compartimentul de informare si relatii publice si desemneaza un purtator de cuvant;
    4. organizeaza impreuna cu procurorul sef sectie activitatea de urmarire penala proprie, precum si pe cea desfasurata de catre parchetele de pe langa tribunale si judecatorii;
    5. organizeaza periodic conferinte de presa;
    6. repartizeaza procurorii pe sectii, servicii si alte compartimente din cadrul parchetului;
    7. elaboreaza semestrial programul de activitate al parchetului de pe langa curtea de apel, asigura si urmareste realizarea integrala a obiectivelor si a actiunilor in termenele prevazute;
    8. asigura corelarea programelor de activitate ale parchetelor din circumscriptie: aproba, cand este cazul, propunerile de modificare ori de inlocuire a unor obiective;
    9. asigura organizarea judicioasa a muncii si utilizarea rationala a resurselor umane si materiale;
    10. ia masuri pentru stabilirea unei metodologii unitare de lucru a activitatii proprii si a activitatii celorlalte parchete din circumscriptii;
    11. reprezinta parchetul in relatiile de serviciu cu alte institutii, organisme si organizatii de acelasi nivel de competenta, precum si in relatiile cu mass-media;
    12. asigura functionarea sistemului informational potrivit metodologiei stabilite prin ordin al procurorului general;
    13. asigura controlul si raspunde de exactitatea datelor si informatiilor ce se transmit Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    14. examineaza trimestrial datele statistice si operative, in ansamblu si pe compartimente de munca; semestrial, analizeaza cu toti procurorii rezultatele muncii in toate compartimentele, stabilind masurile necesare inlaturarii lipsurilor;
    15. organizeaza, coordoneaza si exercita controlul la sectii si servicii din cadrul parchetului de pe langa curtea de apel si al celorlalte parchete din circumscriptie, potrivit legii;
    16. avizeaza referatul de evaluare a activitatii procurorului stagiar, in vederea sustinerii examenului de capacitate;
    17. avizeaza transferarea si propune delegarea procurorilor la un alt parchet;
    18. asigura incadrarea personalului auxiliar, administrativ si de serviciu la parchetul de pe langa curtea de apel si la parchetele din circumscriptie;
    19. urmareste si controleaza modul in care procurorii si ceilalti salariati isi indeplinesc atributiile de serviciu, potrivit legii;
    20. ia masuri pentru respectarea codului deontologic al magistratilor;
    21. organizeaza supravegherea activitatii de cercetare penala efectuate de procurorii din cadrul parchetului de pe langa curtea de apel si de procurorii de la parchetele din circumscriptie;
    22. ia masuri pentru buna organizare si functionare a cabinetelor si laboratoarelor de criminalistica, potrivit ordinului procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    23. dispune masurile care se impun pentru desfasurarea activitatii judiciare in conditii bune, potrivit legii;
    24. participa la analiza solutiilor pronuntate de curtea de apel;
    25. organizeaza primirea in audienta a cetatenilor, precum si activitatea de rezolvare a sesizarilor, reclamatiilor si plangerilor;
    26. asigura conlucrarea sectiilor, serviciilor si celorlalte compartimente de activitate de la parchetele din circumscriptie;
    27. ia masuri pentru dotarea parchetelor cu cele necesare bunei desfasurari a activitatii si pentru aplicarea normelor de protectie a muncii, de paza a imobilelor si de paza contra incendiilor;
    28. exercita controlul asupra activitatii grefei si administrativ-gospodaresti, potrivit ordinului procurorului general;
    29. desemneaza, potrivit legii, procurorul care autorizeaza investigatorii si colaboratorii sub acoperire;
    30. exercita orice alte atributii ce ii revin potrivit legii si ordinelor procurorului general.
    Art. 113
    Atributiile adjunctului procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel sunt urmatoarele:
    1. duce la indeplinire ordinele si dispozitiile procurorului general, coordonand si controland activitatea sectiilor, serviciilor si a altor compartimente, conform repartizarii dispuse prin ordin de procurorul general;
    2. solutioneaza dosarele si lucrarile repartizate de procurorul general;
    3. inlocuieste de drept procurorul general pe perioada absentei temporare a acestuia, in cazul in care a fost desemnat sa exercite atributiile care ii revin in aceasta calitate;
    4. conduce Biroul informatiilor clasificate potrivit legii;
    5. prezinta spre aprobare procurorului general obiectivele si activitatile care urmeaza a fi incluse in programul de activitate semestrial;
    6. organizeaza participarea procurorilor de la parchetele de pe langa curtea de apel la sedintele de judecata;
    7. organizeaza participarea procurorilor de la parchetul de pe langa curtea de apel la judecarea de fond, apel si recurs a cauzelor penale si civile si urmareste pregatirea procurorilor pentru sedintele de judecata;
    8. organizeaza sedintele saptamanale de analiza a solutiilor si raspunde de examinarea temeiniciei si legalitatii hotararilor judecatoresti, de actionarea cu apel, recurs si formularea de propuneri pentru recurs in anulare;
    9. asigura studierea si rezolvarea problemelor de drept din activitatea parchetelor si propune primului-procuror tematici pentru invatamantul profesional sau pentru simpozioanele organizate de parchet; participa si sprijina activitatea de perfectionare profesionala si de instruire a procurorilor stagiari;
    10. asigura studierea practicii instantelor de judecata si organizeaza sesizarea cazurilor de aplicare neunitara a unor dispozitii legale, actionand, dupa caz, cu propuneri pentru recurs in interesul legii;
    11. raspunde de activitatea de documentare juridica si urmareste dotarea si functionarea in bune conditii a cabinetelor de documentare;
    12. exercita controlul operativ curent asupra lucrarilor efectuate in cadrul compartimentelor de care raspunde;
    13. participa in instanta la judecarea cauzelor penale si civile complexe sau din dispozitia procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel;
    14. participa la intocmirea lucrarilor de analiza si la efectuarea unor studii la nivelul parchetului de pe langa curtea de apel; analizeaza, cand este cazul, activitatea sectiei judiciare;
    15. primeste cetatenii in audienta potrivit regulamentului stabilit si rezolva sesizarile, reclamatiile si plangerile repartizate;
    16. raspunde de activitatea de grefa, contabilitate si administrativa, urmarind indeplinirea sarcinilor ce revin acestor compartimente, potrivit ordinului procurorului general;
    17. indeplineste orice alte atributii si lucrari in legatura cu serviciul, repartizate de procurorul general.
    Art. 114
    (1) Structura parchetelor de pe langa curtile de apel este urmatoarea:
    A. Sectia de urmarire penala;
    B. Sectia judiciara;
    C. Sectia pentru minori si familie;
    D. Compartimentul procurori inspectori;
    E. Serviciul de combatere a criminalitatii organizate si antidrog.
    (2) La Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti functioneaza Sectia de supraveghere a urmaririi penale, iar la parchetele de pe langa curtile de apel Constanta si Galati, Sectia maritima si fluviala.
    (3) Sectiile si serviciile sunt conduse de procurori-sefi.

    CAP. 2
    Sectia de urmarire penala

    Art. 115
    Sectia de urmarire penala indeplineste atributiile parchetului de pe langa curtea de apel in legatura cu activitatea de urmarire penala.
    Art. 116
    Sectia de urmarire penala exercita urmatoarele atributii:
    a) efectueaza urmarirea penala in cauzele prevazute de Codul de procedura penala si de alte legi;
    b) exercita supravegherea activitatii de cercetare penala efectuate de organele de cercetare penala, potrivit legii;
    c) asigura folosirea mijloacelor tehnice criminalistice in activitatea de urmarire penala si indruma procurorii criminalisti de la parchetele subordonate;
    d) organizeaza activitatea de cercetare criminologica si de valorificare a rezultatelor acesteia in legatura cu cauzele care genereaza si conditiile care favorizeaza savarsirea de infractiuni;
    e) solutioneaza plangerile impotriva masurilor si actelor de urmarire penala si rezolva conflictele de competenta intre procurori, potrivit legii;
    f) analizeaza cauzele in care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala sau incetarea urmaririi penale fata de invinuiti sau inculpati arestati preventiv si propune masuri corespunzatoare.

    CAP. 3
    Sectia de supraveghere a urmaririi penale

    Art. 117
    Sectia de supraveghere a urmaririi penale a Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti exercita in mod corespunzator atributiile prevazute la art. 116 lit. b), c), d), e) si f).

    CAP. 4
    Sectia maritima si fluviala

    Art. 118
    La parchetele de pe langa curtile de apel Constanta si Galati functioneaza sectii maritime si fluviale, care indeplinesc in mod corespunzator atributiile prevazute in cap. III din titlul III cu privire la cauzele penale care se judeca in prima instanta de sectiile maritime si fluviale ale curtilor de apel.

    CAP. 5
    Sectia judiciara

    Art. 119
    (1) Sectia judiciara indeplineste atributiile parchetului de pe langa curtea de apel in legatura cu activitatea judiciara:
    a) asigura si urmareste pregatirea si participarea procurorilor la judecarea cauzelor penale si civile, in cazurile prevazute de lege;
    b) exercita caile de atac impotriva hotararilor pronuntate de curtea de apel, potrivit legii;
    c) identifica cazurile de aplicare neunitara a legii si face propuneri motivate pentru promovarea recursului in interesul legii;
    d) analizeaza cauzele in care instantele judecatoresti au pronuntat hotarari definitive de achitare, restituire sau trimitere la procuror si prezinta propuneri corespunzatoare.
    (2) La Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti si la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti functioneaza o sectie judiciara penala si o sectie judiciara civila, care exercita in mod corespunzator atributiile prevazute la alin. (1) lit. a) - d).

    CAP. 6
    Sectia pentru minori si familie

    Art. 120
    Sectia pentru minori si familie indeplineste atributiile parchetului de pe langa curtea de apel in cauzele privind minori, prevazute de lege.

    CAP. 7
    Compartimentul procurori inspectori

    Art. 121
    Activitatea de control se realizeaza potrivit legii si ordinului procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    Art. 122
    Compartimentul procurori inspectori exercita urmatoarele atributii:
    a) intocmeste proiectele programelor de control la parchetele din circumscriptia teritoriala a parchetului de pe langa curtea de apel si le prezinta spre aprobare procurorului general, urmarindu-se ca fiecare parchet sa fie supus controlului de fond cel putin o data la 2 ani;
    b) prezinta procurorului general tematici speciale de control la parchetele din circumscriptia teritoriala;
    c) efectueaza actiunile de control programate;
    d) efectueaza, in conditiile legii, cercetarea prealabila in vederea exercitarii actiunii disciplinare;
    e) exercita alte atributii dispuse de Consiliul Superior al Magistraturii, de procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel, de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ori de ministrul justitiei, potrivit legii.

    CAP. 8
    Serviciul de combatere a criminalitatii organizate si antidrog

    Art. 123
    Serviciul de combatere a criminalitatii organizate si antidrog are urmatoarele atributii:
    a) efectueaza urmarirea penala in cauzele prevazute la art. 28^1 pct. 1 lit. b) si c) din Codul de procedura penala, daca au ca obiect infractiuni de criminalitate organizata, trafic de droguri, trafic de persoane, spalare de bani, date in competenta sa potrivit legii;
    b) efectueaza urmarirea penala in celelalte cauze date prin lege in competenta parchetului de pe langa curtea de apel, daca au ca obiect infractiuni de criminalitate organizata, in intelesul legii, si trafic de droguri;
    c) conduce si controleaza activitatile procesuale efectuate de organele de politie judiciara in cauzele privind infractiunile prevazute la lit. a) si b);
    d) exercita supravegherea activitatii de urmarire penala efectuate de organele de politie judiciara in cauze avand ca obiect infractiuni asociate criminalitatii organizate, in intelesul legii, care se judeca in prima instanta de curtea de apel;
    e) tine evidenta cauzelor prevazute la lit. d), in care s-a dispus inceperea urmaririi penale, si urmareste solutionarea operativa si temeinica a acestora.

    TITLUL V
    Organizarea si functionarea parchetelor de pe langa tribunale

    CAP. 1
    Conducerea si structura parchetelor de pe langa tribunale

    Art. 124
    (1) Parchetele de pe langa tribunale sunt conduse de prim-procurori, ajutati de unul sau, dupa caz, doi prim-procurori adjuncti, in functie de volumul de activitate.
    (2) La Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti prim-procurorul este ajutat de 3 prim-procurori adjuncti.
    (3) Prim-procurorul adjunct ori, dupa caz, prim-procurorii adjuncti actioneaza pentru ducerea la indeplinire a masurilor dispuse de prim-procuror, coordonand si controland activitatea sectiilor ori a altor compartimente ale parchetului, repartizate de acesta.
    (4) Prim-procurorul il desemneaza pe unul dintre prim-procurorii adjuncti pentru a-l inlocui de drept in perioada absentei sale. In cazul existentei unui singur prim-procuror adjunct, acesta este inlocuitorul de drept al prim-procurorului.
    (5) Prim-procurorul poate delega dreptul de semnatura numai prim-procurorului adjunct sau, dupa caz, prim-procurorilor adjuncti.
    Art. 125
    (1) Structura parchetelor de pe langa tribunale este urmatoarea:
    A. Sectia de urmarire penala;
    B. Sectia judiciara;
    C. Biroul de combatere a criminalitatii organizate si antidrog.
    (2) La Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti functioneaza, de asemenea, Sectia de supraveghere a urmaririi penale, iar la parchetele de pe langa tribunalele Constanta si Galati, Sectia maritima si fluviala.
    (3) Sectiile si birourile sunt conduse de procurori-sefi.

    CAP. 2
    Sectia de urmarire penala

    Art. 126
    Sectia de urmarire penala indeplineste atributiile parchetului de pe langa tribunal in legatura cu activitatea de urmarire penala.
    Art. 127
    Sectia de urmarire penala exercita urmatoarele atributii:
    a) efectueaza urmarirea penala in cauzele prevazute de Codul de procedura penala si de alte legi;
    b) exercita supravegherea activitatii de urmarire penala efectuate de organele de cercetare penala in cauze care se judeca in prima instanta de tribunal;
    c) asigura folosirea mijloacelor tehnice criminalistice in activitatea de urmarire penala si indruma procurorii criminalisti de la parchetele subordonate;
    d) solutioneaza plangerile impotriva masurilor si actelor de urmarire penala si rezolva conflictele de competenta intre procurori, potrivit legii;
    e) urmareste modul de aparare a drepturilor si intereselor minorilor, precum si ale persoanelor puse sub interdictie de organele si institutiile judetene.

    CAP. 3
    Sectia de supraveghere a urmaririi penale

    Art. 128
    Sectia de supraveghere a urmaririi penale a Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti realizeaza in mod corespunzator atributiile prevazute la art. 117 lit. b), d) si e).

    CAP. 4
    Sectia maritima si fluviala

    Art. 129
    Sectiile maritime si fluviale ale parchetelor de pe langa tribunalele Constanta si Galati indeplinesc in mod corespunzator atributiile prevazute in cap. II din titlul IV cu privire la cauzele penale care se judeca in prima instanta de sectiile maritime si fluviale ale tribunalelor.

    CAP. 5
    Sectia judiciara

    Art. 130
    (1) Sectia judiciara indeplineste atributiile parchetului de pe langa tribunal in legatura cu activitatea judiciara:
    a) asigura si urmareste pregatirea si participarea procurorilor la judecarea cauzelor penale si civile, in cazurile prevazute de lege;
    b) exercita caile de atac impotriva hotararilor pronuntate de tribunal;
    c) identifica cazurile de aplicare neunitara a legii si face propuneri motivate pentru promovarea recursului in interesul legii.
    (2) La Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti exista o sectie judiciara penala si o sectie judiciara civila, care exercita in mod corespunzator atributiile prevazute la alin. (1) lit. a) - c), in cauzele civile.

    CAP. 6
    Biroul de combatere a criminalitatii organizate si antidrog

    Art. 131
    Biroul de combatere a criminalitatii organizate si antidrog indeplineste competenta parchetelor de pe langa tribunal in cauzele de criminalitate organizata si trafic de droguri si are urmatoarele atributii:
    a) efectueaza urmarirea penala in cauzele date prin lege in competenta parchetelor de pe langa tribunal, ca au ca obiect infractiuni de criminalitate organizata sau asociate acestora, trafic de persoane, trafic de droguri, spalare de bani, potrivit legii;
    b) conduce si controleaza activitatile procesuale efectuate de politia judiciara in cauzele privind infractiunile prevazute la lit. a);
    c) exercita supravegherea activitatii de urmarire penala efectuate de organele de cercetare penala ale politiei judiciare in cauze avand ca obiect infractiuni asociate criminalitatii organizate, de competenta parchetelor de pe langa tribunale, potrivit legii.

    CAP. 7
    Organizarea si functionarea parchetelor de pe langa tribunalele pentru minori si familie

    Art. 132
    (1) Parchetele de pe langa tribunalele pentru minori si familie sunt organizate si functioneaza potrivit dispozitiilor art. 41 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara.
    (2) Parchetele de pe langa tribunalele pentru minori si familie exercita in mod corespunzator atributiile parchetelor de pe langa tribunale si judecatorii in cauzele cu minori.
    Art. 133
    Procurorul sef birou are urmatoarele atributii:
    - organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea intregului personal din subordine privind indeplinirea la timp si in mod corespunzator a atributiilor de serviciu;
    - repartizeaza personalului din subordine lucrarile de competenta serviciului si il indruma in vederea solutionarii corecte si in termen a acestora;
    - solutioneaza unele lucrari ale serviciului, in special pe cele cu un grad de complexitate ridicat;
    - indeplineste orice sarcini din dispozitia procurorului sef serviciu sau a conducerii sectiei.

    TITLUL VI
    Organizarea si functionarea parchetelor de pe langa judecatorii

    CAP. 1
    Conducerea si structura parchetelor de pe langa judecatorii

    Art. 134
    (1) Parchetele de pe langa judecatorii sunt conduse de prim-procurori, ajutati, in cazul unitatilor mari, de prim-procurori adjuncti.
    (2) Prim-procurorul adjunct actioneaza pentru ducerea la indeplinire a masurilor dispuse de prim-procuror, coordonand si controland activitatea compartimentelor parchetului, repartizate de acesta.
    (3) In perioada absentei prim-procurorului, inlocuitorul sau de drept este prim-procurorul adjunct. In cazul in care nu exista functia de prim-procuror adjunct, pe perioada absentei prim-procurorului parchetului de pe langa judecatorie, la propunerea acestuia, prim-procurorul parchetului de pe langa tribunal va desemna, in scris, un inlocuitor, ale carui acte procedurale vor fi confirmate de procurorul ierarhic superior.
    (4) Prim-procurorul poate delega dreptul de semnatura numai prim-procurorului adjunct.
    Art. 135
    (1) La parchetele de pe langa judecatoriile Constanta si Galati functioneaza Sectia maritima si fluviala, care indeplineste in mod corespunzator atributiile prevazute in cap. II cu privire la cauzele penale care se judeca in prima instanta de sectia maritima si fluviala a judecatoriei.
    (2) Sectia maritima si fluviala este condusa de un procuror-sef.

    CAP. 2
    Atributiile parchetelor de pe langa judecatorii

    Art. 136
    Parchetele de pe langa judecatorii exercita urmatoarele atributii:
    a) efectueaza, potrivit legii, urmarirea penala in cauzele care se judeca in prima instanta de judecatorie;
    b) exercita supravegherea activitatii de urmarire penala efectuate de organele de cercetare penala in cauzele care se judeca in prima instanta de judecatorie;
    c) tine evidenta cauzelor prevazute la lit. b), in care s-a dispus inceperea urmaririi penale, si urmareste solutionarea operativa si temeinica a acestora;
    d) verifica periodic actele si lucrarile cauzelor prevazute la lit. b), in care nu s-a inceput urmarirea penala, dand indrumarile necesare solutionarii legale a acestora si dispunand inceperea urmaririi penale, daca exista temeiuri cu privire la savarsirea unei infractiuni;
    e) asigura folosirea mijloacelor tehnice criminalistice in activitatea de urmarire penala si organizeaza activitatea de cunoastere a cauzelor care genereaza si a conditiilor care favorizeaza savarsirea de infractiuni;
    f) solutioneaza plangerile impotriva masurilor si actelor de urmarire penala si rezolva conflictele de competenta intre organele de cercetare penala, potrivit legii;
    g) urmareste modul de aparare a drepturilor si intereselor minorilor, precum si a persoanelor puse sub interdictie, de institutiile si organele locale;
    h) exercita actiunea civila in cazurile prevazute de lege;
    i) asigura si urmareste pregatirea si participarea procurorilor la judecarea cauzelor penale si civile, in cazurile prevazute de lege;
    j) exercita caile de atac impotriva hotararilor pronuntate de judecatorie;
    k) examineaza, din oficiu, la cererea persoanelor interesate ori din dispozitia organelor ierarhic superioare, hotararile judecatoresti definitive si, dupa caz, irevocabile si face propuneri pentru atacarea lor cu recurs, potrivit legii;
    l) realizeaza activitatile prevazute de lege ori de alte acte normative privind pregatirea procurorilor stagiari, precum si cele de perfectionare profesionala a personalului.

    TITLUL VII
    Organizarea si functionarea parchetelor militare

    CAP. 1
    Conducerea si structura parchetelor militare

    Art. 137
    (1) Parchetul Militar de pe langa Curtea Militara de Apel este condus de procurorul general militar, ajutat de procurorul general militar adjunct, iar Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Teritorial si parchetele militare de pe langa tribunalele militare sunt conduse de prim-procurori militari, ajutati de prim-procurori militari adjuncti.
    (2) Prevederile art. 112, 113 si 124 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 138
    (1) Structura Parchetului Militar de pe langa Curtea Militara de Apel este urmatoarea:
    A. Compartimentul procurori militari inspectori;
    B. Sectia de urmarire penala si anticoruptie;
    C. Sectia judiciara.
    (2) Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Teritorial are urmatoarea structura:
    A. Sectia de urmarire penala si anticoruptie;
    B. Sectia judiciara.
    (3) Sectiile sunt conduse de procurori militari sefi.

    CAP. 2
    Atributiile parchetelor militare

    Art. 139
    Parchetele militare indeplinesc in mod corespunzator, in raport cu activitatile specifice si competenta materiala stabilita de lege pentru aceste autoritati publice, atributiile prevazute pentru parchete. Astfel, Compartimentul procurori militari inspectori al Parchetului Militar de pe langa Curtea Militara de Apel exercita in mod corespunzator activitatile prevazute la art. 121 si 122, Sectia de urmarire penala si anticoruptie si Sectia judiciara ale aceluiasi parchet, pe cele mentionate la art. 115 - 119, Sectia de urmarire penala si anticoruptie si Sectia judiciara ale Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Teritorial, pe cele prevazute la art. 126 - 128, respectiv art. 130, iar parchetele militare de pe langa tribunalele militare, pe cele prevazute la art. 136, conform legii.

    TITLUL VIII
    Colegiile de conducere si adunarile generale ale procurorilor

    CAP. 1
    Colegiile de conducere

    Art. 140
    (1) In cadrul parchetelor functioneaza colegii de conducere care hotarasc cu privire la problemele generale de conducere ale parchetelor.
    (2) In cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie functioneaza Colegiul de conducere, care hotaraste asupra problemelor generale de conducere din Ministerul Public, exercita actiunea disciplinara, in conditiile legii, desemneaza procurorul inspector in vederea efectuarii cercetarii prealabile si persoana care sustine actiunea disciplinara in fata Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, se constituie in comitet electoral in vederea desemnarii candidatilor si alegerii reprezentantilor procurorilor in Consiliul Superior al Magistraturii, avizeaza mentinerea in functie a procurorilor dupa implinirea varstei de pensionare, pana la varsta de 68 de ani.
    (3) Colegiul de conducere din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie exercita actiunea disciplinara pentru procurorul general, prim-adjunctul si adjunctul acestuia, pentru procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si pentru procurorii generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel.
    (4) Colegiile de conducere ale parchetelor de pe langa curtile de apel exercita actiunea disciplinara pentru procurorii din cadrul parchetelor de pe langa curtile de apel si al parchetelor din circumscriptia acestora.
    (5) In cazul exercitarii actiunii disciplinare, la lucrarile colegiului de conducere nu participa procurorul desemnat sa efectueze cercetarea prealabila si nici procurorul impotriva caruia se exercita actiunea disciplinara.
    (6) Colegiul de conducere isi desfasoara activitatea in sedinte care se convoaca de procurorul general ori, dupa caz, de prim-procurorul parchetului, ori de cate ori este necesar.
    (7) Colegiile de conducere sunt formate dintr-un numar impar de membri.
    (8) Secretariatul sedintelor este asigurat de un procuror desemnat.
    (9) Hotararile colegiului de conducere se iau cu votul majoritatii membrilor.
    (10) La Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si la parchetele de pe langa curtile de apel si tribunale, cand colegiul de conducere dezbate probleme economico-financiare sau administrative, la sedintele acestuia participa si managerul economic al parchetului, cu vot consultativ.
    (11) In functie de problemele supuse dezbaterii la sedintele colegiilor de conducere ale Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, ale parchetelor de pe langa curtile de apel, tribunale si tribunale specializate, pot fi invitate si persoane cu functii de conducere de la parchetele din circumscriptia acestora.
    Art. 141
    Colegiul de conducere al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este constituit din procurorul general, prim-adjunctul, adjunctul si consilierii acestuia, procurorii sefi de sectie, procurorul inspector sef si 5 procurori desemnati in adunarea generala a procurorilor.
    Art. 142
    Colegiile de conducere ale parchetelor de pe langa curtile de apel, tribunale si tribunale specializate si judecatorii au urmatoarea componenta:
    a) la parchetele de pe langa curtile de apel: procurorul general, adjunctii acestuia, procurorii inspectori si procurorii sefi de sectii, precum si 1 - 2 procurori alesi in adunarea generala a procurorilor;
    b) la parchetele de pe langa tribunale si tribunale specializate: prim-procurorul, prim-procurorii adjuncti si procurorii sefi de sectii, precum si 1 - 2 procurori alesi in adunarea generala a procurorilor;
    c) la parchetele de pe langa judecatorii: prim-procurorul, prim-procurorul adjunct si procurorii sefi de sectie maritima si fluviala, precum si 1 - 2 procurori alesi in adunarea generala.

    CAP. 2
    Adunarile generale ale procurorilor

    Art. 143
    (1) Adunarea generala a procurorilor este compusa din toti procurorii in functie ai parchetului, inclusiv procurorii stagiari, precum si cei delegati sau detasati de la alte parchete.
    (2) Adunarea generala a procurorilor are urmatoarele atributii:
    a) dezbate activitatea anuala desfasurata de parchete;
    b) alege, in conditiile legii, membrii Consiliului Superior al Magistraturii;
    c) dezbate probleme de drept;
    d) analizeaza proiecte de acte normative, la solicitarea ministrului justitiei sau a Consiliului Superior al Magistraturii;
    e) formuleaza puncte de vedere, la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii;
    f) alege, in conditiile legii, membri din randul procurorilor in colegiul de conducere;
    g) indeplineste alte atributii prevazute de lege sau de regulamente.
    (3) Adunarea generala a procurorilor este legal constituita in prezenta majoritatii procurorilor in functie, cu exceptia situatiei in care se aleg membrii Consiliului Superior al Magistraturii, cand este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul procurorilor in functie.
    (4) Adunarea generala a procurorilor Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie se convoaca si este prezidata de catre procurorul general, anual sau ori de cate ori este necesar. In lipsa procurorului general, adunarea generala este prezidata de prim-adjunctul ori de adjunctul acestuia.
    (5) Adunarea generala a procurorilor parchetelor de pe langa curtile de apel, tribunale, tribunale specializate ori judecatorii este prezidata de conducatorul parchetului, iar in lipsa acestuia, de unul dintre adjunctii sai.
    (6) Pentru alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, adunarea generala a procurorilor este prezidata de procurorul cu cea mai mare vechime in magistratura, care nu si-a depus candidatura pentru functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, si este convocata de presedintele Comitetului electoral.
    (7) Hotararile adunarilor generale ale procurorilor se iau cu votul majoritatii membrilor, cu exceptiile prevazute de lege.
    (8) Secretariatul sedintelor este asigurat de un procuror desemnat.
    (9) Adunarile generale ale procurorilor parchetelor de pe langa curtile de apel, tribunale, tribunale specializate si judecatorii se convoaca dupa cum urmeaza:
    a) adunarea generala a procurorilor parchetului de pe langa curtea de apel si adunarea generala a procurorilor din circumscriptia acestuia, de procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel;
    b) adunarea generala a procurorilor parchetului de pe langa tribunal si adunarea generala a procurorilor din circumscriptia acestuia, de prim-procurorul parchetului de pe langa tribunal;
    c) adunarea generala a procurorilor parchetului de pe langa tribunalul specializat, de prim-procurorul acestui parchet;
    d) adunarea generala a procurorilor parchetului de pe langa judecatorie, de prim-procurorul acestui parchet.
    Art. 144
    Hotararile adunarilor generale ale procurorilor se consemneaza intr-un registru special tinut la fiecare parchet.

    TITLUL IX
    Compartimentele auxiliare ale parchetelor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 145
    (1) Personalul auxiliar al parchetelor este organizat si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 304/2004 (titlul VI - art. 106 - 110) si ale prezentului regulament.
    (2) Personalul auxiliar de specialitate, economic, administrativ si de serviciu al parchetelor se numeste, de asemenea, in conditiile prevazute de Legea privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si parchetelor, cu exceptia managerilor economici, care sunt numiti in conditiile art. 114 din Legea nr. 304/2004.
    Art. 146
    In cuprinsul prezentului titlu, notiunea conducatorii parchetelor este folosita in intelesul de prim-procurorii parchetelor de pe langa judecatorii si tribunale, procurorii generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel si procurorii sefi de sectie din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar Sectia relatii cu publicul, secretariat general, economico-financiara si administrativa din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie va fi denumita in continuare Sectia administrativa.
    Art. 147
    (1) Personalul auxiliar este repartizat pe compartimente de activitate de conducatorii parchetelor, potrivit volumului de sarcini care le revin in exercitarea atributiilor prevazute de lege.
    (2) La parchetele unde datorita schemei reduse de personal nu este posibila organizarea unor compartimente distincte de registratura, arhiva si biblioteca, atributiile acestora vor fi exercitate de grefieri, sub controlul conducatorului parchetului.
    (3) Compartimentele auxiliare ale parchetelor si sectiilor Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sunt coordonate din punct de vedere metodologic de catre Sectia administrativa.
    (4) Sectia administrativa asigura, printr-un sistem unitar de relatii functionale, desfasurarea in cadrul acestui parchet a intregii activitati de grefa si administrativ-gospodaresti, precum si dotarea sectiilor cu mijloacele logistice necesare.
    Art. 148
    (1) Grefa, registratura si arhiva efectueaza operatiuni privind primirea, inregistrarea si expedierea corespondentei, indosarierea actelor, pastrarea registrelor, precum si orice alte lucrari necesare bunei desfasurari a activitatii parchetelor.
    (2) Lucrarile privind numirea in functie, traseul profesional si eliberarea din functie a personalului auxiliar se efectueaza de economistii din cadrul parchetelor de pe langa curtile de apel. Tot acestia vor completa si vor pastra carnetele de munca, respectiv registrele generale de evidenta a salariatilor ale intregului personal din parchetul de pe langa curtea de apel si din parchetele din subordine.
    (3) Statele de plata a salariilor se intocmesc de economisti sau de prim-grefieri ori de grefierii-sefi, dupa caz, ori de alti salariati desemnati de conducatorii parchetelor.
    (4) Departamentul economico-financiar si administrativ are ca atributii principale efectuarea operatiunilor financiar-contabile, controlul financiar intern, evidenta lucrarilor, asigurarea conditiilor materiale pentru desfasurarea activitatii parchetelor si gospodarirea localurilor.
    (5) Serviciul de documentare tine evidenta legislatiei, a jurisprudentei, precum si gestiunea bibliotecii.
    Art. 149
    (1) Atributiile fiecarui salariat din compartimentele auxiliare sunt cuprinse in fisa postului, intocmita de conducatorul parchetului in care este incadrat salariatul in cauza, pe baza fisei-cadru a postului aprobata de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    (2) Pentru salariatii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, fisa postului este intocmita in aceleasi conditii de procurorul sef al sectiei in care acestia sunt incadrati.
    (3) Prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie vor fi aprobate fisele-cadru ale postului pentru toate functiile din compartimentele auxiliare, prevazute in statele de functii.
    (4) Fisa postului se comunica tuturor salariatilor sub luare de semnatura, in ziua in care isi incep activitatea. Conducatorii parchetelor vor lua masuri sa li se comunice fisa postului salariatilor carora nu li s-a facut aceasta comunicare pana la intrarea in vigoare a prezentului regulament.
    (5) In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentului regulament, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie va aproba prin ordin fisele-cadru ale postului pentru toate functiile din compartimentele auxiliare, prevazute in statele de functii.
    Art. 150
    (1) Personalul auxiliar de specialitate este subordonat ierarhic prim-grefierului sau grefierului-sef, dupa caz, precum si conducatorului parchetului, respectiv procurorului sef sectie.
    (2) Personalul auxiliar este obligat sa respecte programul de lucru, sa efectueze lucrarile in termenele stabilite, sa indeplineasca toate indatoririle ce ii revin potrivit legilor si regulamentelor.
    (3) Salariatii trebuie sa adopte in relatiile de serviciu si in societate o conduita demna, sa respecte persoanele cu care vin in contact, indiferent de functia acestora, si sa pretinda sa fie respectati. Se interzice salariatilor din compartimentele auxiliare ale parchetelor sa ceara sau sa primeasca, cu orice titlu, bani ori alte foloase de la partile din dosarele instrumentate de procurori, de la martori ori de la alte persoane cu care intra in contact in calitate oficiala.
    (4) Drepturile si obligatiile salariatilor din compartimentele auxiliare ale parchetelor si ale angajatorului in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea raporturilor de munca, regulile privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii, regulile concrete privind disciplina muncii in unitate, abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile, procedura disciplinara, precum si celelalte categorii de dispozitii prevazute in Codul muncii sunt stabilite prin Regulamentul intern, aprobat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, potrivit legii.
    Art. 151
    Personalul compartimentelor auxiliare are obligatia sa pastreze secretul de serviciu, precum si confidentialitatea informatiilor obtinute in cursul indeplinirii atributiilor de serviciu si care nu sunt accesibile publicului.
    Art. 152
    Personalul auxiliar este obligat sa urmeze formele de pregatire profesionala stabilite prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, potrivit legii.

    CAP. 2
    Mijloacele folosite de unitatile Ministerului Public pentru evidenta lucrarilor

    SECTIUNEA 1
    Registre si condici

    Art. 153
    Toate parchetele vor tine urmatoarele registre si condici:
    1. Registrul pentru evidenta ordinelor si dispozitiilor cu caracter normativ ale ministrului justitiei si procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (R-1);
    2. Registrul de evidenta a activitatii de urmarire penala si de supraveghere a acesteia (R-2);
    3. Registrul de evidenta a persoanelor arestate, a sesizarilor privind efectuarea perchezitiilor si a sesizarilor privind autorizarea interceptarilor si inregistrarilor convorbirilor (R-3);
    4. Registrul de evidenta a valorilor si corpurilor delicte (R-4);
    5. Registrul pentru evidenta si punerea in executare a cheltuielilor judiciare si a sanctiunilor aplicate potrivit art. 18^1 si 91 din Codul penal (R-5);
    6. Registrul de evidenta a activitatii de apel si de recurs (R-6);
    7. Registrul de evidenta a infirmarilor, redeschiderilor si restituirilor (R-30);
    8. Registrul de inventar al bibliotecii (R-10);
    9. Registrul de intrare-iesire a corespondentei (R-13);
    10. Registrul de intrare-iesire a documentelor secrete (R-14);
    11. Registrul opis alfabetic pentru identificarea lucrarilor (R-15);
    12. Registrul de evidenta curenta a intrarilor-iesirilor documentelor din arhiva (R-16);
    13. Registrul pentru evidenta sigiliilor si stampilelor (R-17);
    14. Registrul de audienta (R-18);
    15. Registrul de evidenta a cererilor, reclamatiilor, sesizarilor, plangerilor si memoriilor adresate parchetului (R-19);
    16. Registrul numerelor de inventar (R-20);
    17. Registrul de formulare cu regim special (R-27);
    18. Registrul privind evidenta salariatilor care au avut acces in unitate ori au plecat, dupa terminarea programului de lucru (R-28);
    19. Registrul privind evidenta persoanelor care au acces in unitate (R-29);
    20. Registrul de evidenta pentru inregistrarea cererilor si raspunsurilor privind accesul la informatiile publice (R-9);
    21. Registrul de control (R-31). In acest registru se vor inscrie constatarile si masurile dispuse de catre persoanele care efectueaza controlul, mentionandu-se numarul si data actului de control;
    22. Condica activitatii de urmarire penala (C-1);
    23. Condica de evidenta a cauzelor cu autori neidentificati (C-2);
    24. Condica pentru evidenta folosirii materialelor de criminalistica (C-3);
    25. Condica pentru evidenta lucrarilor procurorilor (C-4);
    26. Condica pentru evidenta lucrarilor procurorilor - activitatea judiciara (C-5);
    27. Condica de prezenta (C-6);
    28. Condica de corespondenta (C-7);
    29. Condica de evidenta a persoanelor primite in audienta (C-8).
    Art. 154
    Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie va tine si urmatoarele registre si condici:
    1. Registrul pentru evidenta recursurilor in anulare declarate - penale (R-7);
    2. Registrul pentru evidenta recursurilor in anulare declarate - civile (R-8);
    3. Registrul opis alfabetic pentru evidenta personalului auxiliar/procurorilor (R-11);
    4. Registrul pentru evidenta legitimatiilor de serviciu (R-12);
    5. Registrul de comenzi la tipografie (R-21);
    6. Registrul de evidenta a parcului auto (R-22);
    7. Registrul de miscare a autovehiculelor (R-23);
    8. Registrul de evidenta a accidentelor de circulatie (R-24).
    Art. 155
    (1) Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si parchetele de pe langa tribunale si curtile de apel vor mai tine:
    1. Registrul de casa (R-25);
    2. Registrul pentru evidenta ordinelor de plata (R-26).
    (2) Parchetele de pe langa curtile de apel vor tine si Registrul pentru evidenta legitimatiilor de serviciu (R-12), precum si registrele prevazute la pct. 6 si 7 ale art. 154.
    Art. 156
    (1) In toate compartimentele de activitate se vor folosi numai evidentele primare aprobate prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind nomenclatoarele arhivistice.
    (2) Forma si continutul/rubricile registrelor, condicilor si ale celorlalte imprimate folosite in activitatea parchetelor se stabilesc, de asemenea, in conditiile prevazute la alin. (1).
    (3) Propunerile de instituire a altor instrumente de evidenta si de modificare a unor rubrici din formularele de evidenta existente se vor transmite pe care ierarhica Sectiei de analiza, studii, probleme ale minorilor, evidenta, perfectionare profesionala si informatica din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, denumita in continuare Sectia de analiza.

    SECTIUNEA a 2-a
    Formulare statistice

    Art. 157
    (1) Evidenta statistica a activitatii Ministerului Public se tine pe urmatoarele formulare:
    1. Formular P1 (centralizator si desfasurator) privind activitatea de urmarire penala efectuata de procuror;
    2. Formular P2 (centralizator si desfasurator) privind activitatea de supraveghere a cercetarilor penale;
    3. Formular P3 (centralizator si desfasurator) cuprinzand doua parti:
    - partea I - privind inculpatii trimisi in judecata pentru infractiuni prin care s-au produs pagube pe domenii de activitate;
    - partea a II-a - privind pagubele produse de inculpatii trimisi in judecata pentru unele infractiuni, pe domenii de activitate;
    4. Formular P4 (centralizator si desfasurator) privind activitatea de urmarire penala in cauzele cu minori si tineri intre 18 si 20 de ani inclusiv;
    5. Formular P5 (centralizator si desfasurator) privind activitatea de rezolvare a sesizarilor, reclamatiilor, cererilor si memoriilor si de primire a cetatenilor in audienta;
    6. Formular P6 (centralizator si desfasurator) privind activitatea judiciara in cauzele penale si civile a parchetelor de pe langa judecatorii, tribunale si curti de apel;
    7. Formular P7 (centralizator si desfasurator) privind activitatea judiciara in cauzele penale si civile a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, care se completeaza numai de sectiile din acest parchet;
    8. Formular P8: indicatorii principali privind activitatile de urmarire penala si supravegherea cercetarilor (P1/P2), judiciara - penala si civila, solutionarea sesizarilor, reclamatiilor, cererilor si memoriilor. Formularul este centralizat si se intocmeste dupa P1 si P2 (separat pentru fiecare), pe trimestrul I si trimestrele I - III.
    (2) Pe langa aceste formulare statistice se mai intocmesc si urmatoarele anexe:
    a) anexa de corelare la formularul P2 privind propunerile organelor de cercetare penala si solutiile dispuse de procuror (centralizator si desfasurator);
    b) anexa criminologica la P1 si P2 (centralizator si desfasurator), cu doua parti: partea I - continand date privind persoana inculpatilor trimisi in judecata si partea a II-a - privind victimele unor infractiuni;
    c) anexa de corelare la formularele P2 si P3 - prejudicii (centralizator si desfasurator);
    d) anexa la formularul P8 (centralizator P1 si separat P2).
    Art. 158
    (1) Termenele in care se completeaza formularele statistice si modul de centralizare, stocare computerizata si de prelucrare a datelor sunt reglementate prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind sistemul informational al Ministerului Public.
    (2) Formatul si continutul registrelor, condicilor si ale formularelor statistice se stabilesc, de asemenea, prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind nomenclatoarele arhivistice.

    CAP. 3
    Atributiile personalului auxiliar de specialitate

    SECTIUNEA 1
    Constituirea compartimentelor auxiliare

    Art. 159
    (1) Toate parchetele au in structura urmatoarele compartimente auxiliare de specialitate:
    a) registratura;
    b) grefa;
    c) arhiva;
    d) biroul de informare si relatii publice;
    e) biblioteca.
    (2) Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si parchetele de pe langa curtile de apel au, de asemenea, in structura un compartiment de documentare si un compartiment de informatica juridica.
    (3) Compartimentele de informatica juridica se pot organiza si in structura parchetelor de pe langa tribunale, tribunale specializate si judecatorii.
    (4) Biroul de informare si relatii publice asigura legaturile parchetului cu publicul si cu mijloacele de comunicare in masa, in vederea garantarii transparentei activitatii judiciare, in conditiile stabilite de lege.
    (5) Biroul de informare si relatii publice este condus de un procuror desemnat de conducatorul parchetului, care poate indeplini si rolul de purtator de cuvant.
    (6) La parchetele de pe langa judecatorii, personalul auxiliar este organizat intr-o structura nedivizata, in cadrul grefei, potrivit statului de functiuni aprobat in conditiile legii.
    (7) La parchetele de pe langa tribunale, tribunale specializate si curti de apel, personalul care asigura atributiile de grefa, registratura si arhiva este organizat in cadrul grefei, iar personalul de specialitate este organizat in cadrul compartimentului economico-administrativ.
    Art. 160
    (1) Procurorii generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel stabilesc prin ordine de serviciu, anual si ori de cate ori este necesar in functie de schimbarile intervenite, dupa consultarea prim-procurorilor de la parchetele din subordine:
    a) componenta nominala a compartimentelor auxiliare ale parchetelor;
    b) salariatul care coordoneaza compartimentul respectiv;
    c) procurorii care indruma si controleaza activitatea acestor compartimente.
    (2) Personalul de specialitate auxiliar este subordonat ierarhic conducerii parchetelor la care functioneaza.
    (3) Repartizarea personalului in cadrul compartimentelor auxiliare de specialitate se face de conducatorul parchetului.
    (4) La parchetele de pe langa curtile de apel, tribunale si tribunale specializate, compartimentele in care isi desfasoara activitatea personalul auxiliar de specialitate sunt conduse de prim-grefieri, iar la sectiile Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, la sectiile Parchetului National Anticoruptie si la parchetele de pe langa judecatorii, de grefieri-sefi.
    (5) Personalul de specialitate informatica va fi subordonat din punct de vedere administrativ conducatorului parchetului din care face parte si din punct de vedere profesional Serviciului pentru tehnologia informatiei si comunicatiei din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    (6) Grefierii care participa la efectuarea actelor de urmarire penala sunt obligati sa efectueze toate consemnarile despre desfasurarea acestora si sa indeplineasca orice alte insarcinari din dispozitia si sub controlul procurorului.
    (7) In vederea informatizarii activitatii parchetelor, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau, dupa caz, procurorul general al Parchetului National Anticoruptie ia masuri pentru dotarea tehnica corespunzatoare a acestora.
    (8) Numarul informaticienilor se stabileste de catre conducatorul parchetului.
    Art. 161
    Personalul auxiliar de specialitate din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este organizat in urmatoarele compartimente:
    a) Sectia administrativa, avand structura prevazuta la art. 86;
    b) in cadrul celorlalte sectii functioneaza, ca servicii nedivizate, cate o grefa, avand si atributii de arhiva si registratura;
    c) Biroul de informare publica si Biroul relatii cu presa din cadrul Sectiei de cooperare internationala, integrare europeana, informare publica si relatii cu presa;
    d) biblioteca functioneaza in cadrul Sectiei de analiza - Serviciul de analiza, studii si documentare, criminologie si statistica;
    e) statisticienii si personalul de specialitate informatica functioneaza in cadrul Biroului de statistica judiciara, respectiv al Serviciului pentru tehnologia informatiei si comunicatiei din structura Sectiei de analiza;
    f) personalul tehnic din Serviciul de criminalistica functioneaza in cadrul Sectiei de urmarire penala si criminalistica.

    SECTIUNEA a 2-a
    Organizarea si functionarea compartimentelor de informare si relatii publice din Ministerul Public

    Art. 162
    (1) Activitatea de informare si relatii publice se realizeaza dupa cum urmeaza:
    a) la nivelul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, de catre Biroul de informare publica si Biroul relatii cu presa din cadrul Sectiei de cooperare internationala, integrare europeana, informare publica si relatii cu presa;
    b) la nivelul parchetelor de pe langa curtile de apel, Curtea Militara de Apel, tribunale si Tribunalul Militar Teritorial, de catre compartimentele de informare si relatii publice;
    c) la nivelul parchetelor de pe langa judecatorii si tribunale militare, de catre procurorul desemnat pentru realizarea atributiilor in acest domeniu.
    (2) Structurile si procurorul desemnat, prevazuti la alin. (1), se afla in subordinea directa a conducatorului parchetului care, in functie de situatie, poate dispune coordonarea acestora de catre unul dintre adjunctii sai.
    (3) Compartimentele de informare si relatii publice ale parchetelor de pe langa curtile de apel, tribunale si Tribunalul Militar Teritorial sunt constituite din 1 - 2 procurori, 1 grefier sau grefier-dactilograf si, dupa caz, 1 analist programator.
    (4) Stabilirea numarului si desemnarea persoanelor in compartimentele de informare si relatii publice, respectiv desemnarea procurorului cu atributii de informare si relatii publice, se fac de catre conducatorul parchetului in care urmeaza sa functioneze, prin dispozitie scrisa.
    (5) De asemenea, prin dispozitie scrisa, conducatorul parchetului va desemna un purtator de cuvant din randul procurorilor care isi desfasoara activitatea in compartimentele de informare si relatii publice sau realizeaza atributii in acest domeniu.
    Art. 163
    Biroul de informare publica si Biroul relatii cu presa ale Sectiei de cooperare internationala, integrare europeana, informare publica si relatii cu presa din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, compartimentele de informare si relatii publice ale parchetelor de pe langa curtile de apel, Curtea Militara de Apel, tribunale, Tribunalul Militar Teritorial si procurorul desemnat pentru realizarea atributiilor de informare si relatii publice de catre parchetul de pe langa judecatorie ori Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar aduc la indeplinire sarcinile ce le revin si isi desfasoara activitatea potrivit dispozitiilor Legii nr. 544/2001 si ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 123/2002, precum si ale prezentului regulament.
    Art. 164
    (1) Pentru accesul publicului la informatiile de interes public prevazute la art. 5 din Legea nr. 544/2001, conducatorii parchetelor de pe langa curtile de apel, Curtea Militara de Apel, tribunale, Tribunalul Militar Teritorial, judecatorii si tribunalele militare vor organiza puncte de informare-documentare in cadrul compartimentelor de informare si relatii publice.
    (2) La Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie se organizeaza punctul de informare-documentare in cadrul Biroului de informare publica al Sectiei de cooperare internationala, integrare europeana, informare publica si relatii cu presa.
    Art. 165
    Activitatea de informare si relatii publice se desfasoara pe toata perioada programului zilnic de lucru al parchetului, iar in ziua de joi (lucratoare) programul de functionare se prelungeste cu doua ore.
    Art. 166
    Pentru analiza reclamatiilor administrative ale persoanelor vizand nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale normelor metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 123/2002, conducatorul parchetului va constitui, prin dispozitie scrisa, o comisie de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public, formata din 2 procurori cu experienta corespunzatoare. Comisia va duce la indeplinire, in mod corespunzator, obligatiile prevazute in art. 35 alin. (2) din normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 123/2002.
    Art. 167
    Conducatorii parchetelor vor organiza periodic, de regula o data pe luna sau ori de cate ori se impune, conferinte de presa, pentru aducerea la cunostinta a informatiilor de interes public, fiind obligati sa raspunda la orice informatii de acest fel.
    Art. 168
    (1) Compartimentele de informare si relatii publice ale parchetelor de pe langa curtile de apel, Curtea Militara de Apel, tribunale si Tribunalul Militar Teritorial, precum si procurorii desemnati pentru realizarea atributiilor in acest domeniu la parchetele de pe langa judecatorii si tribunalele militare indeplinesc in mod corespunzator sarcinile prevazute la art. 79 si 80.
    (2) In vederea realizarii atributiilor specifice, purtatorul de cuvant al parchetului are dreptul de a consulta orice document sau dosar aflat la parchet, avand obligatia de a respecta secretul de serviciu si de a proteja informatiile confidentiale de care ia cunostinta. Conducatorii parchetelor vor asigura mijloacele necesare indeplinirii atributiilor specifice.
    (3) Dreptul la liberul acces la informatii privind activitatea judiciara poate fi restrans, in conditiile legii, atunci cand aceasta se face in interesul moralitatii, al ordinii publice ori al securitatii nationale sau cand interesele minorilor ori protectia vietii private a partilor in proces o impun sau in masura considerata absolut necesara de catre conducatorul parchetului atunci cand, in imprejurari speciale, publicitatea ar fi de natura sa aduca atingere intereselor justitiei.

    SECTIUNEA a 3-a
    Compartimentele de grefa, registratura si arhiva

    Art. 169
    Compartimentele auxiliare de la toate parchetele, care desfasoara activitatea de grefa, registratura si arhiva, efectueaza urmatoarele operatiuni:
    a) completarea formularelor statistice, centralizarea si stocarea computerizata a datelor statistice, potrivit Ordinului procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind sistemul informational al Ministerului Public;
    b) evidenta, selectarea, pastrarea, miscarea si casarea, in conditiile legii, a documentelor detinute in arhiva;
    c) folosirea, pastrarea si evidenta stampilelor, sigiliilor, imprimatelor, rechizitelor si a altor materiale din dotare;
    d) calcularea cheltuielilor judiciare avansate de stat si evidenta punerii in executare a ordonantelor prin care s-au dispus plata de cheltuieli judiciare si amenzi administrative sau judiciare;
    e) evidenta, depozitarea, pastrarea, miscarea si conservarea corpurilor delicte; la parchetele de pe langa tribunale si parchetele care au sediul comun cu acestea, operatiunile descrise vor fi efectuate de tehnicianul criminalist al parchetului de pe langa tribunal;
    f) dactilografierea lucrarilor intocmite in cadrul sectoarelor de activitate;
    g) realizarea sarcinilor administrative si gospodaresti necesare bunei desfasurari a activitatii parchetelor;
    h) alte sarcini stabilite de conducatorii parchetelor in baza legii si a ordinelor organelor ierarhic superioare.
    Art. 170
    (1) Intreaga activitate de grefa, registratura si arhiva se desfasoara la sediul parchetului, in incaperi anume destinate.
    (2) Sunt interzise scoaterea lucrarilor din sediul parchetului, consultarea sau copierea lucrarilor de catre persoane din afara institutiei, efectuarea lucrarilor de grefa, registratura si arhiva de catre persoane din afara acestor compartimente, precum si accesul persoanelor straine la registrele si documentele detinute de parchete, fara aprobarea conducatorului parchetului.
    Art. 171
    (1) Lipsa unor dosare sau acte aflate in evidenta procurorilor ori a compartimentelor auxiliare ale parchetelor va fi adusa de indata la cunostinta prim-procurorului sau procurorului general al parchetului, care va lua masuri de recuperare sau de reconstituire a lucrarilor.
    (2) In toate cazurile se vor stabili responsabilitatile, comunicandu-se despre aceasta, pe cale ierarhica, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

    CAP. 4
    Organizarea si atributiile personalului auxiliar de specialitate. Dispozitii generale

    Art. 172
    (1) Personalul auxiliar de specialitate este format din grefieri sefi cabinet, grefieri sefi sectie, grefieri sefi serviciu, grefieri, grefieri-dactilografi, arhivari-registratori si agenti procedurali.
    (2) Personalul auxiliar de specialitate este subordonat ierarhic conducerii compartimentelor de activitate din care face parte.

    SECTIUNEA 1
    Atributiile grefierilor sefi cabinet

    Art. 173
    Grefierii sefi cabinet functioneaza la cabinetele procurorului general, procurorilor generali adjuncti si procurorilor consilieri si au urmatoarele atributii:
    a) primesc corespondenta adresata procurorului general, procurorilor generali adjuncti sau, dupa caz, procurorilor consilieri;
    b) verifica si prezinta corespondenta procurorului general, procurorilor generali adjuncti sau, dupa caz, procurorilor consilieri;
    c) efectueaza operatiuni de inregistrare, completare si scadere a lucrarilor primite la cabinet;
    d) transmit de indata pe condica de expeditie, conform rezolutiei procurorului general, procurorilor generali adjuncti sau, dupa caz, a procurorilor consilieri, lucrarile la sectii, servicii, birouri si la alte compartimente din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    e) tin evidenta lucrarilor cu termene de solutionare stabilite de procurorul general, procurorii generali adjuncti sau, dupa caz, de procurorii consilieri si ii informeaza cu privire la respectarea acestor termene;
    f) dupa semnarea lucrarilor de procurorul general, procurorii generali adjuncti sau, dupa caz, de procurorii consilieri, iau masuri pentru expedierea de indata a acestora;
    g) arhiveaza lucrarile solutionate, dupa ce au fost scazute in registrul de la cabinet;
    h) din dispozitia procurorului general, procurorilor generali adjuncti sau, dupa caz, a procurorilor consilieri, dactilografiaza lucrarile repartizate;
    i) asigura evidenta, folosirea si pastrarea in conditii corespunzatoare a stampilelor, sigiliilor si a imprimatelor existente la cabinet;
    j) pastreaza secretul de serviciu si respecta confidentialitatea lucrarilor efectuate la cabinet;
    k) indeplinesc orice alte atributii dispuse de procurorul general, procurorii generali adjuncti sau, dupa caz, de procurorii consilieri.

    SECTIUNEA a 2-a
    Atributiile grefierilor sefi sectie si ale grefierilor sefi serviciu

    Art. 174
    Grefierii sefi sectie si grefierii sefi serviciu indeplinesc urmatoarele atributii:
    a) organizeaza si coordoneaza personalul auxiliar de specialitate din subordine si propun procurorului sef sectie sau, dupa caz, procurorului sef serviciu masuri de imbunatatire a activitatii acestuia;
    b) primesc corespondenta adresata sectiei sau serviciului, o verifica si o prezinta procurorului sef sectie sau, dupa caz, procurorului sef serviciu;
    c) conform rezolutiei procurorului sef sectie sau, dupa caz, procurorului sef serviciu, predau lucrarile repartizate personalului, pe condica de lucrari, pe baza de semnatura;
    d) din dispozitia procurorului sef sectie sau, dupa caz, a procurorului sef serviciu, inregistreaza lucrarile in registrele sectiei sau ale serviciului;
    e) tin la zi evidenta lucrarilor cu termene de solutionare si informeaza procurorul sef sectie sau, dupa caz, procurorul sef serviciu asupra respectarii acestora;
    f) certifica, la sfarsitul anului calendaristic, inchiderea registrelor existente in grefa, consemnand numarul inregistrarilor si numarul filelor folosite;
    g) asigura culegerea si inregistrarea la timp a datelor statistice, tinand la zi evidentele primare si desfasuratoarele statistice tipizate;
    h) verifica corespondenta pregatita pentru expediere, luand masuri de efectuare a acestor operatiuni de indata;
    i) verifica modul de respectare a dispozitiilor privind activitatea de primire, inregistrare, expediere si arhivare a lucrarilor de catre personalul din subordine;
    j) se preocupa de utilizarea eficienta si pastrarea in conditii optime a registrelor, condicilor, imprimatelor si a altor materiale existente in grefa sectiei si a serviciului;
    k) verifica necesarul de registre, condici, imprimate, aparatura, mobilier sau de alte materiale pentru sectie sau serviciu si propun procurorului sef sectie sau, dupa caz, procurorului sef serviciu dotarea corespunzatoare cu astfel de bunuri;
    l) repartizeaza personalului auxiliar de specialitate din subordine lucrarile pentru dactilografiere;
    m) verifica si predau la arhiva lucrarile cu termen expirat, conform Nomenclatorului arhivistic;
    n) asigura evidenta, folosirea si pastrarea stampilelor si a sigiliilor sectiei sau serviciului, conform prevederilor legale;
    o) tin la zi evidenta personalului la locul de munca, completand condica de prezenta, si iau masuri pentru intocmirea foii lunare de prezenta, in vederea platii drepturilor salariale;
    p) indeplinesc orice alte atributii dispuse de procurorul sef sectie sau, dupa caz, de procurorul sef serviciu.

    SECTIUNEA a 3-a
    Atributiile grefierilor si ale grefierilor-dactilografi

    Art. 175
    Grefierii si grefierii-dactilografi au urmatoarele atributii:
    a) primesc de la grefierul sef sectie sau de la grefierul sef serviciu lucrarile repartizate prin rezolutie de procurorul sef sectie ori de procurorul sef serviciu si le inregistreaza in registrele sectiei sau ale serviciului;
    b) inregistreaza lucrarile in registrul intrare-iesire, in registrul de urmarire penala si supraveghere a urmaririi penale, in registrul de arestati, in registrul de valori si corpuri delicte, in registrul de plangeri, sesizari, cereri, memorii, reclamatii, in registrul secret de serviciu, in registrul pentru punerea in executare a sanctiunilor administrative aplicate in temeiul art. 18^1 din Codul penal, in opisul alfabetic, precum si in alte evidente;
    c) raspund de exactitatea datelor inscrise in registre, pe care le completeaza zilnic, conform rubricatiei;
    d) scad lucrarile solutionate in registre si, dupa caz, iau masuri de expediere sau arhivare a acestora;
    e) dactilografiaza lucrarile repartizate de grefierul sef sectie sau grefierul sef serviciu;
    f) intretin in conditii corespunzatoare calculatorul sau masina de scris;
    g) pastreaza secretul profesional si confidentialitatea lucrarilor;
    h) exercita orice alte atributii dispuse de grefierul sef sectie sau de grefierul sef serviciu ori de procurorul sef sectie sau procurorul sef serviciu.

    CAP. 5
    Primirea, inregistrarea si circulatia lucrarilor

    SECTIUNEA 1
    Reguli generale pentru parchetele teritoriale si reguli comune

    Art. 176
    (1) Corespondenta adresata unitatilor teritoriale ale Ministerului Public se primeste de primul-grefier ori de grefierul-sef sau de alt grefier desemnat de conducatorul parchetului.
    (2) La primirea corespondentei se verifica daca mentiunile de pe plicuri corespund cu continutul acestora si daca exista toate anexele enumerate in corespondenta. Lipsurile ori nepotrivirile dintre mentiunile de pe plicuri si continutul acestora se aduc la cunostinta expeditorilor, carora li se va cere, in scris sau verbal, sa completeze corespondenta ori sa dea lamuririle necesare in legatura cu cele constatate.
    (3) Sesizarile penale, precum si celelalte plangeri, cereri, sesizari si memorii ale cetatenilor, depuse de acestia direct la parchet, vor purta mentiunea de primire aplicata de procurorul de serviciu, precum si numarul de inregistrare in condica C-8.
    (4) Conducatorul parchetului poate dispune ca intreaga corespondenta sau numai o parte din aceasta sa ii fie prezentata nedesfacuta.
    Art. 177
    (1) Corespondenta primita direct sau de la alte parchete se sorteaza de primul-grefier sau de grefierul-sef potrivit nomenclatoarelor arhivistice in vigoare si se identifica lucrarile anterioare, in cazul in care corespondenta nou-primita are legatura cu aceste lucrari.
    (2) Intreaga corespondenta se prezinta spre examinare prim-procurorului sau procurorului general al parchetului, care repartizeaza lucrarile procurorilor sau altor salariati din subordine ori dispune trimiterea lor, cand este cazul, institutiilor competente, potrivit legii, sa le rezolve.
    (3) Sortarea corespondentei de catre primul-grefier sau de grefierul-sef, prezentarea acesteia spre examinare conducatorului parchetului si repartizarea lucrarilor spre rezolvare se fac, de regula, in ziua primirii corespondentei sau cel tarziu a doua zi.
    Art. 178
    (1) Dupa examinarea si repartizarea corespondentei, conducatorul parchetului restituie grefei lucrarile in vederea inregistrarii, predarii ori expedierii acestora, potrivit rezolutiei.
    (2) In cazul in care din cuprinsul unor scrisori nu rezulta cu claritate obiectul cererilor, plangerilor ori al sesizarilor adresate parchetului, conducatorul parchetului va dispune procurorului sau salariatului caruia i-a repartizat lucrarea spre solutionare sa ceara petitionarului sa faca precizarile necesare in scris, telefonic sau direct, prin chemare la parchet, dupa caz.
    Art. 179
    Plangerile si sesizarile prin care se reclama fapte cu caracter penal, precum si dosarele primite de la organele de cercetare penala, in care au fost sesizate direct acestea, se inregistreaza in ordine cronologica in Registrul de evidenta a activitatii de urmarire penala si de supraveghere a acesteia (R-2). Numarul de inregistrare va fi insotit de indicativul "P" (penal).
    Art. 180
    Primirea, evidenta, intocmirea si toate celelalte operatiuni privind lucrarile care contin informatii clasificate secret de stat sau de serviciu se efectueaza potrivit dispozitiilor ordinelor procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind protectia de catre Ministerul Public a informatiilor clasificate si privind protectia secretului de stat si de serviciu.
    Art. 181
    (1) Cererile, reclamatiile, sesizarile si memoriile se inregistreaza in registrul R-19, dandu-se numere de inregistrare fara sot.
    (2) Toate celelalte categorii de corespondenta se inregistreaza in Registrul de intrare-iesire a corespondentei curente (R-13), dandu-se cronologic numere cu sot si indicativele corespunzatoare din Nomenclatorul arhivistic.
    Art. 182
    (1) Lucrarile efectuate din oficiu se inregistreaza potrivit dispozitiilor cuprinse in art. 153 - 155, in raport cu continutul lor.
    (2) La parchetele care au sectii maritime si fluviale, in registrul R-2 si pe lucrarile penale privind acest sector se va mentiona indicativul PMF (penal-maritim-fluvial).
    (3) Cand pe parcursul solutionarii sau dupa definitivarea lor unele lucrari inregistrate initial conform regulilor stabilite in art. 153 - 155 isi schimba caracterul, acestea se reinregistreaza potrivit noii incadrari.
    Art. 183
    (1) Inregistrarea lucrarilor se face in sistem partida, in sensul ca toate revenirile si lucrarile intermediare, solicitarile si primirile de dosare sau de referate si orice date in legatura cu lucrarea de baza se inscriu in mod obligatoriu la numarul de inregistrare initial, astfel incat corespondenta care se refera la lucrari anterioare sa nu primeasca numere noi de inregistrare.
    (2) Prim-grefierii au obligatia sa urmareasca daca lucrarile repartizate de conducatorul parchetului au fost efectuate in termenele stabilite de acesta si sa il informeze de indata cu privire la existenta unor lucrari nerezolvate.
    Art. 184
    (1) Dupa efectuarea operatiilor de inregistrare a corespondentei, lucrarile se predau celor carora le-au fost repartizate, sub semnatura in registrul de evidenta a acestora.
    (2) Lucrarile efectuate se predau de procurori si de ceilalti salariati prim-grefierului ori grefierului-sef sau inlocuitorului acestuia, de asemenea, sub semnatura in condica C-4 sau C-5.
    (3) Prim-grefierul sau grefierul-sef va face personal mentiunile corespunzatoare de scadere a lucrarilor si de inchidere a pozitiilor in registre.
    (4) Circulatia lucrarilor intre grefa si procurorii sau personalul auxiliar carora li s-au repartizat spre solutionare va fi evidentiata, de asemenea, in registrele in care sunt inscrise lucrarile respective, cu mentionarea datelor de predare-primire.
    Art. 185
    (1) Corespondenta cu autoritatile straine, cu misiunile diplomatice si oficiile consulare din tara noastra, cu reprezentantele straine, cu organizatiile si organismele internationale care isi desfasoara activitatea in Romania are loc in conditiile legii, direct sau prin intermediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. In al doilea caz, parchetele vor inainta corespondenta la Sectia de cooperare internationala, integrare europeana, informare publica si relatii cu presa - Biroul de asistenta judiciara internationala din cadrul Parchetului de pe langa Inalta curte de Casatie si Justitie.
    (2) Comunicarea actelor procedurale catre straini, persoane fizice sau juridice, cu domiciliul sau cu resedinta in Romania ori cu domiciliul in strainatate, dar care se afla temporar in Romania, se va face direct, in conditiile legii si ale prezentului regulament.
    (3) Comunicarile prevazute la alin. (2) se vor face dupa traducerea actelor, la parchetele de pe langa curtile de apel sau, dupa caz, in limba pe care aceste persoane o inteleg sau in limba oficiala a statului resortisant, la organul prevazut la alin. (1).
    (4) Corespondenta intr-o limba straina, primita de la alte persoane si institutii decat cele mentionate la alin. (1), se traduce in limba romana prin grija parchetelor de pe langa curtile de apel. In acest scop, dupa primirea unei asemenea corespondente, prim-procurorul parchetului destinatar o va inainta procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel din circumscriptia caruia isi desfasoara activitatea, iar acesta va dispune, in conditiile legii, traducerea corespondentei. Textul tradus se transmite parchetului solicitant de catre prim-grefierul parchetului de pe langa curtea de apel.
    (5) Corespondenta intr-o limba straina adresata Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie se traduce prin grija Sectiei administrative.
    Art. 186
    (1) Pentru lucrarile rezolvate, dupa efectuarea mentiunilor de scadere si de inchidere, corespondenta se expediaza destinatarilor.
    (2) In corespondenta expediata se vor mentiona numele parchetului, numarul de inregistrare, precum si numerele de inregistrare ale lucrarilor conexate.
    (3) Prim-grefierul sau grefierul-sef va urmari ca actele de procedura si celelalte categorii de corespondenta expediata sa poarte semnatura celor in drept, sa fie stampilate si sa fie insotite de anexele la care se refera.
    Art. 187
    (1) Toate comunicarile, indiferent daca se adreseaza unor persoane fizice sau unor persoane juridice, se fac prin scrisori recomandate si se predau partii cu borderou. In cazul comunicarilor care nu privesc solutiile adoptate in cauzele de competenta parchetelor, acestea se pot face prin scrisori simple care se predau, pe baza de semnatura, la oficiile postale.
    (2) Cand destinatarul are sediul, domiciliul sau resedinta in aceeasi localitate in care isi are sediul parchetul, corespondenta i se poate transmite si prin curier, sub luare de semnatura in condica C-7.
    Art. 188
    (1) Inregistrarea corespondentei pentru fiecare an incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie.
    (2) Registrele se numeroteaza, iar pe copertele acestora se inscriu: denumirea registrului, anul, numarul initial si ultimul numar de inregistrare. La sfarsitul anului sau la inchiderea unui volum din registru se certifica de catre primul-grefier sau grefierul-sef numarul inregistrarilor si numarul filelor folosite.
    Art. 189
    Nu se admit stersaturi in registre si condici. Eventualele mentiuni eronate se bareaza printr-o linie trasata cu cerneala si se rescriu fie in cuprinsul aceleiasi rubrici, fie in urmatorul rand liber din registru. Rectificarea va fi certificata, pe marginea filei din registru sau din condica, prin semnatura conducatorului parchetului sau a procurorului desemnat sa controleze activitatea grefei.
    Art. 190
    (1) Dosarele intocmite separat pentru fiecare lucrare se pastreaza timp de un an la grefa parchetului, dupa care se depun la arhiva.
    (2) Aranjarea actelor se face de procurorul care rezolva lucrarea, iar numerotarea si cusutul dosarelor, precum si parafarea acestora se fac de primul-grefier sau de grefierul-sef ori de un alt grefier desemnat de conducatorul parchetului.
    Art. 191
    (1) Activitatea de primire, inregistrare si circulatie a lucrarilor este controlata trimestrial de adjunctul conducatorului parchetului sau de un alt procuror desemnat de conducatorul parchetului, care va intocmi o informare cu privire la neregulile constatate si va lua masurile de inlaturare a acestora sau va propune organelor ierarhic superioare luarea masurilor care se impun.
    (2) Semestrial si ori de cate ori este cazul, procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel va organiza, prin procurorii inspectori, controlul functionarii serviciilor de grefa la parchetele din subordine si va analiza situatia pozitiilor neinchise din registre si condici, precum si a eventualelor lucrari nesolutionate sau pierdute, luand, daca este cazul, masurile de tragere la raspundere a celor vinovati.

    SECTIUNEA a 2-a
    Reguli speciale privind primirea, inregistrarea si circulatia lucrarilor la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie

    Art. 192
    (1) Corespondenta adresata Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu exceptia lucrarilor cu caracter secret, se primeste de personalul desemnat de procurorul-sef al Sectiei administrative.
    (2) Corespondenta primita la registratura generala se inregistreaza in Registrul de intrare-iesire a corespondentei si se transmite prin rezolutie a procurorului-sef al Sectiei administrative.
    (3) In cazul in care la compartimentele de grefa ale sectiilor se primeste direct corespondenta, grefierii-sefi o vor transmite spre inregistrare la Sectia administrativa.
    (4) Corespondenta primita la Sectia administrativa, referitoare la lucrari anterioare sau la lucrari solicitate de sectii, se preda de indata, dupa inregistrarea in partida respectiva, la serviciile de grefa ale sectiilor unde se afla lucrarea de baza.
    Art. 193
    (1) Corespondenta expediata de persoane fizice sau persoane juridice neoficiale, adresata procurorului general sau adjunctilor acestuia cu mentiunea "personal" sau "confidential" se primeste de un grefier anume desemnat, care preda plicurile, nedeschise, procurorului-sef al Sectiei administrative. Acesta deschide plicurile, examineaza continutul corespondentei si o prezinta celor carora le este adresata, daca, in raport cu continutul, apreciaza ca trebuie sa fie cunoscuta de acestia.
    (2) Corespondenta adresata procurorului general cu mentiunea "personal" sau "confidential", primita de la institutii sau organisme oficiale, va fi predata, nedesfacuta, direct la cabinetul sau.
    Art. 194
    Se va prezenta procurorului general, indiferent de modul in care a fost adresata, corespondenta privind:
    a) comportarea personalului din unitatile Ministerului Public in exercitarea atributiilor de serviciu si in societate;
    b) scrisorile prin care se sesizeaza ca s-au facut reveniri repetate la memorii depuse anterior si nu s-a primit raspuns;
    c) incalcarea ordinii de drept de catre alte autoritati ale statului;
    d) alte lucrari care, prin continutul lor deosebit, impun informarea procurorului general.
    Art. 195
    Dupa examinarea de catre procurorul general sau de adjunctii sai a corespondentei, sefii de cabinete retin si inregistreaza lucrarile care se pastreaza in evidenta la cabinete, iar restul corespondentei se preda Sectiei administrative pentru a fi inregistrata si transmisa compartimentelor de resort sau pentru a fi trimisa altor autoritati publice competente, potrivit legii.
    Art. 196
    La registratura generala grefierii anume desemnati vor inregistra corespondenta dupa cum urmeaza:
    a) corespondenta care are ca obiect plangeri, denunturi si alte sesizari penale, comunicari de evenimente si alte date privind activitatea parchetelor, comunicari de situatii statistice sau alte situatii, lucrari periodice, analize, propuneri, lucrari in legatura cu activitatea economico-administrativa, corespondenta oficiala primita de la diferite autoritati publice, precum si corespondenta obisnuita se inregistreaza in ordine cronologica in Registrul de intrare-iesire a corespondentei (R-13) si va primi numere cu sot;
    b) propunerile, sesizarile, reclamatiile, cererile, plangerile si memoriile, altele decat cele penale, ale persoanelor fizice sau juridice se inregistreaza in registrul de evidenta a acestora (R-19), dandu-se numere de inregistrare fara sot.
    Art. 197
    Lucrarile care urmeaza sa fie trimise spre rezolvare la doua sau mai multe sectii se multiplica, dupa caz, integral sau partial si se predau acestora potrivit rezolutiei de repartizare.
    Art. 198
    (1) Lucrarile care se retin la cabinetele conducerii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie se inregistreaza de catre sefii de cabinete in registrul de intrare-iesire la corespondenta obisnuita. Pe aceste lucrari se aplica stampila de inregistrare, cu mentiunea cabinetului respectiv, iar in registru si pe lucrare, in dreptul numarului de inregistrare, se mentioneaza indicativul "C" (cabinet) si numarul acestuia, dupa cum urmeaza: "C1" pentru cabinetul procurorului general, "C2" pentru cabinetul prim-adjunctului procurorului general si "C3" pentru cabinetul adjunctului procurorului general.
    (2) Dupa inregistrare lucrarile se predau spre rezolvare potrivit rezolutiei, sub semnatura.
    (3) Documentele ce contin informatii secrete de stat si secrete de serviciu se inregistreaza la serviciul informatiilor clasificate, potrivit dispozitiilor hotararilor Guvernului nr. 585/2002 si nr. 781/2002 si ale ordinelor procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nr. 101/2002 si nr. 75/2003.
    Art. 199
    (1) Corespondenta primita de sectii de la Sectia administrativa se selecteaza de grefierii-sefi ai sectiilor si se identifica lucrarile anterioare, in cazul in care corespondenta nou-primita are legatura sau se refera la astfel de lucrari.
    (2) Intreaga corespondenta se prezinta spre examinare procurorului sef de sectie, care repartizeaza apoi lucrarile personalului competent sa le rezolve.
    (3) Corespondenta primita de procurorii sefi de sectii in conditiile prevazute de art. 166 se repartizeaza si se preda, dupa examinare, grefierilor-sefi ai sectiilor, pentru a fi inregistrata si transmisa spre solutionare, sau se preda, cand este cazul, conducerii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, spre informare.
    Art. 200
    (1) Inregistrarea corespondentei la sectii, dupa examinarea si repartizarea acesteia de catre procurorii-sefi, se face dupa cum urmeaza:
    a) corespondenta care are ca obiect categoriile cuprinse la art. 193, cu exceptia plangerilor, denunturilor si sesizarilor penale, se inregistreaza potrivit prevederilor aceluiasi text. Dupa inscrierea numarului de inregistrare se va trece indicativul dosarului, potrivit nomenclatorului indicator (exemplu: nr. 10/IV/1999);
    b) propunerile, sesizarile, reclamatiile, cererile, plangerile si memoriile persoanelor fizice si juridice se inregistreaza in registrul de evidenta a acestora. Dupa inscrierea numarului de inregistrare se va trece indicativul dosarului, potrivit Nomenclatorului indicator;
    c) plangerile, denunturile si celelalte sesizari penale, precum si dosarele de la organele de cercetare penala in care plangerile si denunturile au fost facute direct acestora se inregistreaza in ordine cronologica in Registrul de evidenta a activitatii de urmarire penala si de supraveghere a acesteia. Dupa inscrierea numarului de inregistrare, se va mentiona, in registru si pe lucrare, indicativul "P" (penal). Repartizarea pe dosare potrivit Nomenclatorului indicator, in vederea arhivarii, se face dupa solutionare;
    d) lucrarile efectuate din oficiu se inregistreaza potrivit prevederilor lit. a) - c), in raport cu continutul lor.
    (2) Cand pe parcursul solutionarii sau dupa solutionare unele lucrari inregistrate initial potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) si d) isi schimba caracterul, acestea se reinregistreaza potrivit noii repartizari.
    Art. 201
    In scopul identificarii cu usurinta a lucrarilor si dosarelor, inregistrarea lucrarilor din categoria celor prevazute la art. 196 lit. a) si b) si art. 200 alin. (1) lit. b) si c) se va face si in registrul opis alfabetic.

    SECTIUNEA a 3-a
    Completarea formularelor statistice, centralizarea si stocarea computerizata a datelor

    Art. 202
    (1) Completarea formularelor statistice se efectueaza de primul-grefier ori de grefierul-sef sau de un alt grefier desemnat prin ordin al conducatorului parchetului, potrivit Ordinului procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind sistemul informational al Ministerului Public.
    (2) Completarea formularelor statistice desfasuratoare se va face pe baza datelor inregistrate in evidentele parchetului, prevazute in cap. II sectiunea a 2-a din prezentul titlu.
    Art. 203
    Conducatorii parchetelor sau procurorii desemnati de acestia vor veghea ca inregistrarile in documentele de evidenta si completarea desfasuratoarelor statistice sa fie actualizate.
    Art. 204
    Toate formularele statistice vor fi semnate de conducatorul parchetului si de primul-grefier sau de grefierul-sef, iar centralizatoarele vor fi verificate de un procuror inspector, desemnat prin ordin al procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel.
    Art. 205
    La Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie formularele statistice se completeaza de grefierii sefi ai sectiilor si se semneaza de procurorii sefi de sectie. Verificarea formularelor statistice completate va fi facuta de un procuror inspector desemnat de procurorul general.
    Art. 206
    Pe masura dezvoltarii informatizarii sistemului computerizat de stocare a informatiilor, datele statistice vor fi introduse si in calculatoarele din dotarea parchetelor.
    Art. 207
    Activitatea de completare a formularelor statistice si de centralizare si gestionare a datelor statistice a parchetelor este indrumata metodologic de Biroul de statistica judiciara din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

    SECTIUNEA a 4-a
    Evidenta, selectarea, miscarea si casarea in conditiile legii a documentelor pastrate in arhiva

    Art. 208
    (1) Documentele de arhiva pastrate de compartimentele de grefa ale parchetelor timp de un an se depun la arhiva pe baza inventarelor intocmite, cu mentionarea termenelor de pastrare, potrivit Nomenclatorului arhivistic prevazut in anexa nr. 1 la Legea nr. 16/1996.
    (2) Inainte de predarea la arhiva se verifica fiecare document si se scot din dosare actele oficiale emise de alte autoritati (diplome, certificate de studii, acte de stare civila, acte de proprietate, carnete de munca etc.), acestea urmand sa fie restituite, sub semnatura, celor indreptatiti si retinandu-se copii certificate sub semnatura de persoana care a restituit actul.
    (3) La Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie dosarele se pastreaza in arhivele sectiilor timp de un an, dupa care se predau la arhiva generala, unde se pastreaza pe perioadele de timp prevazute de dispozitiile legale.
    (4) Arhivarea si pastrarea lucrarilor inregistrate si retinute la cabinetele conducerii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu exceptia lucrarilor ce contin informatii secrete de stat, se fac de catre sefii de cabinete.
    Art. 209
    (1) In vederea trecerii la arhiva, documentele existente in fiecare dosar se asaza in ordine cronologica, se numeroteaza si se cos sau se leaga in coperte de carton, in asa fel incat sa se asigure citirea completa a textelor, a datelor calendaristice si a rezolutiilor. Din dosar se indeparteaza agrafele, clemele, acele si filele nescrise.
    (2) Pe coperta dosarului se mentioneaza denumirea parchetului si a compartimentului de activitate, indicativul din nomenclatorul statistic, termenul de pastrare, problema la care se refera, numarul de file si numarul ordinului, potrivit anexei nr. 4 la Legea nr. 16/1996.
    (3) Pe o fila adaugata la sfarsitul dosarului sau pe prima pagina ramasa nescrisa a registrelor si condicilor, salariatul care gestioneaza arhiva mentioneaza: "prezentul dosar (registru, condica etc.) contine ... file" (in cifre si litere), aplica stampila rotunda si semneaza.
    Art. 210
    Pentru dosarele cu termen de pastrare permanent, inventarul se intocmeste in 4 exemplare, iar pentru cele cu termen de pastrare temporar, in 3 exemplare. Din fiecare inventar, cate un exemplar ramane la grefierul sef al unitatii, iar celelalte se pastreaza in arhiva impreuna cu dosarele.
    Art. 211
    Pentru registre, condici si alte documente preconstituite se intocmeste un inventar separat, pe termene de pastrare.
    Art. 212
    Salariatul care raspunde de arhiva este obligat sa tina evidenta inventarelor pentru documentele intrate in arhiva si a miscarii documentelor, completand rubricile din Registrul de evidenta a intrarilor-iesirilor unitatilor arhivistice, potrivit modelului din anexa nr. 4 la Legea nr. 16/1996.
    Art. 213
    La primirea documentelor in arhiva se verifica daca inventarul este intocmit corespunzator si daca indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 16/1996 si de prezentul regulament.
    Art. 214
    Documentele se pastreaza in arhiva pe compartimente de activitate, pe termene de pastrare si in ordinea cronologica a numerelor de inregistrare a dosarelor. Documentele cu termen de pastrare permanent se pastreaza separat de cele cu termene temporare.
    Art. 215
    (1) Grefierii cu atributii de arhivar si arhivarii-registratori sunt gestionarii documentelor arhivate si ai informatiilor cuprinse in aceste documente. Acestia raspund in conditiile legii si in limita atributiilor pe care le au de conservarea arhivei si de pastrarea confidentialitatii informatiilor cuprinse in arhiva.
    (2) In unitatile care nu au incadrati arhivari-registratori atributiile specifice sunt indeplinite de primul-grefier sau de grefierul-sef.
    (3) Persoanele mentionate la alin. (1) indeplinesc sarcinile inscrise in instructiunile in vigoare privind predarea documentelor in arhiva, pastrarea, selectionarea si eliminarea acestora, precum si cele prevazute in fisa postului.
    Art. 216
    (1) Conducatorii parchetelor si, respectiv, procurorul-sef al Sectiei administrative din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pot desemna, daca apreciaza ca este necesar, cu acordul grefierului-sef, respectiv primului-grefier sau, dupa caz, al arhivarului-registrator, alti grefieri care sa indeplineasca sarcini in legatura cu arhiva, alaturi de grefierul-sef sau de primul-grefier ori de arhivarul-registrator.
    (2) De asemenea, persoanele mentionate la alin. (1) verifica anual si ori de cate ori considera necesar modul in care sunt indeplinite de catre personalul din subordine sarcinile care rezulta din normele in legatura cu conservarea si gestionarea arhivelor.
    Art. 217
    (1) Eliberarea de dosare si de documente din dosarele arhivate, obtinerea de copii de pe aceste documente, precum si consultarea lor se realizeaza numai pe baza aprobarii scrise a conducatorului unitatii care detine arhiva.
    (2) Consultarea documentelor depozitate in arhiva generala a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si eliberarea acestora se fac numai cu aprobarea procurorului-sef al Sectiei administrative.
    (3) La cererea persoanelor indreptatite, conducatorul parchetului, respectiv procurorul-sef al Sectiei administrative, poate aproba restituirea catre acestea de documente din arhiva sau poate dispune incredintarea de documente altor organe ale statului sau altor unitati din Ministerul Public. Documentul restituit sau incredintat se inlocuieste in arhiva cu o copie conforma.
    (4) Eliberarea documentelor originale se consemneaza in registrul de depozit.
    (5) Toate consultarile lucrarilor din arhiva, precum si eliberarea de copii se evidentiaza intr-un registru tinut in grija grefierului arhivar. Acest registru va fi cuprins in inventar si va avea termen de pastrare permanent.
    Art. 218
    (1) Documentele de arhiva al caror termen de pastrare stabilit in Nomenclatorul arhivistic a expirat se prezinta comisiei de selectionare constituite potrivit art. 11 din Legea nr. 16/1996.
    (2) Comisia de selectionare este compusa din presedinte, secretar si un numar impar de membri numiti de conducatorul parchetului din randul procurorilor si al grefierilor.
    (3) La Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie membrii comisiei de selectionare sunt desemnati prin ordin al procurorului general, la propunerea procurorului-sef al Sectiei administrative.
    (4) Presedintele comisiei de selectionare va fi numit din randul procurorilor.
    (5) Salariatul care raspunde de arhiva va fi numit secretar al comisiei de selectionare. Acesta are obligatia sa pregateasca din timp materialul arhivistic pe care urmeaza sa-l prezinte comisiei de selectionare, sa prezinte explicatiile necesare in legatura cu selectionarea arhivei si sa duca la indeplinire hotararile comisiei de selectionare.
    Art. 219
    Dupa expirarea termenului de pastrare, la cererea secretarului comisiei de selectionare, presedintele convoaca comisia. Aceasta verifica daca documentele inscrise in inventar au fost bine incadrate in termenele de pastrare si avizeaza eliminarea lor, putand sa prelungeasca termenul de pastrare a unor lucrari, daca este cazul.
    Art. 220
    In cazurile in care comisia de selectionare constata ca s-au produs greseli in stabilirea termenelor de pastrare, va face rectificarile necesare in inventar. Daca este cazul, se intocmesc inventare separate care se anexeaza la inventarul initial.
    Art. 221
    (1) Inventarele dosarelor stabilite de comisia de selectionare pentru a fi inlaturate din arhiva ca nefolositoare, insotite de procesul-verbal intocmit potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5 la Legea nr. 16/1996 si aprobat de prim-procurorul sau de procurorul general al parchetului, se inainteaza spre confirmare filialei judetene a Arhivelor Nationale.
    (2) Dupa primirea confirmarii, documentele stabilite sa fie inlaturate ca nefolositoare se predau unitatilor de colectare a deseurilor, in conditiile legii.
    Art. 222
    (1) Selectionarea altor documente care nu au fost constituite potrivit Nomenclatorului arhivistic se face dupa ce acestea au fost puse in ordine si inventariate. Comisia de selectionare examineaza documentele si stabileste, dupa caz, pastrarea sau inlaturarea lor ca nefolositoare.
    (2) Pentru documentele ce se propun a fi inlaturate din arhiva se intocmeste proces-verbal conform modelului din anexa nr. 5 la Legea nr. 16/1996, mentinandu-se anii in care au fost create documentele, compartimentele de activitate in care au fost create si numarul curent al dosarelor din inventar.
    Art. 223
    Documentele care nu au termen de pastrare prevazut in Nomenclatorul arhivistic se inlatura pe baza unui proces-verbal in care se mentioneaza categoria de documente, numarul acestora si anii extremi, facandu-se mentiuni despre lipsa lor de valoare documentara si practica.
    Art. 224
    Documentele ramase dupa selectionare se predau filialei judetene a Arhivelor Nationale, la termenele si in conditiile prevazute in Legea nr. 16/1996. O data cu predarea se depun si doua exemplare ale inventarului definitiv.
    Art. 225
    La selectionarea arhivei se va avea in vedere sa fie identificate si retinute toate documentele care au importanta istorica, documentara si cele a caror utilitate practica nu a incetat.
    Art. 226
    (1) Sigiliile si stampilele scoase din uz, confectionate din metal, care au stema si denumirea completa a parchetelor, pastrate in arhiva, se depun la filialele judetene ale Arhivelor Nationale, intr-un singur exemplar, iar celelalte exemplare, precum si sigiliile si stampilele de cauciuc scoase din uz se depun la Sectia administrativa din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    (2) Sigiliile si stampilele se iau in evidenta intr-un registru separat, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la Legea nr. 16/1996.
    Art. 227
    (1) Conducatorii parchetelor sunt obligati sa urmareasca pastrarea in conditii corespunzatoare a documentelor si sa ia masuri care sa impiedice degradarea, distrugerea sau sustragerea acestora. De asemenea, sunt obligati sa asigure dotarea camerelor de depozitare a arhivei cu mijloace adecvate de pastrare a documentelor si de prevenire a incendiilor.
    (2) Se interzic introducerea si pastrarea in camerele de depozitare a arhivei a materialelor inflamabile, explozive sau toxice ori a altor materiale instabile sau perisabile.
    Art. 228
    Sectia administrativa din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie exercita controlul si indrumarea activitatilor ce se desfasoara in legatura cu arhiva la unitatile locale.

    SECTIUNEA a 5-a
    Folosirea, pastrarea si evidenta stampilelor, sigiliilor, imprimatelor si a altor materiale din dotare

    Art. 229
    Parchetele vor folosi sigilii, stampile si imprimate ale caror dimensiuni, forma si continut se stabilesc prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, potrivit legii.
    Art. 230
    Firmele parchetelor se vor confectiona prin grija compartimentelor economico-administrative din cadrul parchetelor de pe langa tribunale, respectiv a Sectiei administrative, si vor avea continutul, dimensiunile, forma si culoarea stabilite prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    Art. 231
    (1) Sigiliile si stampilele se inregistreaza in Registrul pentru evidenta sigiliilor si stampilelor (R-17).
    (2) Se interzice scoaterea sigiliilor si a stampilelor din incinta parchetului.
    (3) Sigiliile si stampilele se pastreaza in dulapuri metalice, raspunderea pentru integritatea lor revenind grefierilor-sefi ai parchetelor.
    Art. 232
    In caz de pierdere sau de sustragere a unei stampile sau a unui sigiliu, evenimentul va fi raportat de indata, in scris, procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel si procurorului-sef al Sectiei administrative din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, initiindu-se, daca este cazul, procedura de tragere la raspundere disciplinara a persoanei vinovate si luandu-se masurile necesare de inlocuire a bunului.
    Art. 233
    Stocurile de imprimate din fiecare parchet vor fi gestionate de administrator sau, dupa caz, de grefierul sef, de primul-grefier sau de un alt grefier desemnat de conducatorul parchetului.
    Art. 234
    Conducatorii parchetelor vor supraveghea activitatea personalului din subordine, astfel incat sa se evite folosirea imprimatelor in afara unitatilor de alte persoane sau in alte scopuri decat cele prevazute de lege.
    Art. 235
    Imprimatele scoase din uz se inventariaza de comisia de selectionare a documentelor si se predau, in conditiile legii, unitatilor de colectare a deseurilor.

    SECTIUNEA a 6-a
    Calcularea cheltuielilor judiciare avansate de stat si evidenta punerii in executare a ordonantelor prin care s-a dispus plata de cheltuieli judiciare si amenzi administrative

    Art. 236
    (1) Grefierii-sefi si prim-grefierii, sub indrumarea procurorilor care efectueaza urmarirea penala sau supravegherea acesteia, vor asigura, potrivit dispozitiilor Codului de procedura penala, recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat cu ocazia efectuarii urmaririi penale si punerea in executare a ordonantelor prin care s-a dispus sanctiunea administrativa a amenzii, prevazuta de art. 91 lit. c) din Codul penal.
    (2) Evidenta cheltuielilor judiciare si a amenzilor administrative se tine in registrul R-5.
    Art. 237
    La stabilirea cheltuielilor judiciare se vor avea in vedere cheltuielile facute de organul de urmarire penala si de alte organe pentru:
    a) chemarea prin serviciile postale, telefon, telex sau fax a partilor din proces, a martorilor, expertilor, interpretilor si a altor persoane;
    b) plata, in cazurile si in conditiile prevazute de art. 190 din Codul de procedura penala, a sumelor de bani cuvenite martorilor, expertilor si interpretilor;
    c) efectuarea constatarilor tehnico-stiintifice si a expertizelor medico-legale sau de alta specialitate;
    d) ridicarea si conservarea mijloacelor materiale de proba, inclusiv costul filmelor, copertelor, dischetelor, substantelor chimice folosite, al ambalajelor, al transportului la locul de depozitare etc.
    e) efectuarea fotografiilor judiciare si a inregistrarilor audio-video;
    f) deplasarile efectuate in interesul rezolvarii cauzelor: costul cazarii, al diurnei, al transportului;
    g) plata onorariilor aparatorilor din oficiu;
    h) hartia, imprimatele si alte materiale ce compun dosarele penale;
    i) orice alte lucrari efectuate in desfasurarea urmaririi penale, care au necesitat plati din fondurile bugetare.
    Art. 238
    Calcularea cheltuielilor judiciare se va face, in fiecare cauza solutionata de procuror, pe baza urmatoarelor documente justificative:
    a) actele intocmite de organele care au efectuat lucrari dispuse de organul de urmarire penala, in care sunt mentionate, in conditiile prevazute prin dispozitiile legale, costurile lucrarilor;
    b) actele in baza carora martorii, expertii si interpretii justifica, in conditiile prevazute de lege, cheltuielile facute;
    c) actele emise de cabinetele de avocati, in care se mentioneaza onorariile ce se platesc aparatorilor din oficiu;
    d) nota de cheltuieli intocmita de grefierul-sef, sub indrumarea procurorului care a efectuat urmarirea penala sau supravegherea urmaririi penale, privind cheltuielile facute de parchet in cursul urmaririi penale, pentru corespondenta, chemarile prin telefon, telex sau fax, deplasari, consumuri de materiale etc.
    Art. 239
    In cauzele in care urmarirea penala a fost efectuata de organe de cercetare penala, la stabilirea cheltuielilor se tine seama de sumele mentionate de aceste organe in referatele cu propuneri de solutionare a cauzelor, la care se adauga, daca este cazul, cheltuielile efectuate de parchet.
    Art. 240
    Cheltuielile judiciare se stabilesc de procuror prin ordonanta de incetare a urmaririi penale sau de scoatere de sub urmarirea penala, potrivit art. 245 din Codul de procedura penala si art. 249 alin. 2 din acelasi cod.
    Art. 241
    Punerea in executare a ordonantei prin care s-au stabilit cheltuieli judiciare ori s-a aplicat amenda prevazuta de art. 91 lit. c) din Codul penal se face de catre procuror, potrivit dispozitiilor art. 249^1 alineatul ultim, art. 442 si 443 din Codul penal.
    Art. 242
    (1) Conducatorii parchetelor vor controla, direct sau prin procurori desemnati, evidenta si modul de punere in executare a ordonantelor prin care s-au stabilit amenzi sau cheltuieli judiciare.
    (2) Sectia administrativa din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie va urmari, cu ocazia controalelor economice efectuate, modul in care se pun in executare ordonantele prin care s-a dispus aplicarea de amenzi sau obligarea la cheltuieli judiciare si va propune masurile de inlaturare a neregulilor constatate.
    Art. 243
    (1) Evidenta corpurilor delicte, precum si a celorlalte mijloace de proba ridicate de procuror si care nu pot fi atasate la dosar se asigura de parchete prin tehnicienii criminalisti sau, dupa caz, prin grefierii anume desemnati de conducatorii parchetelor; acestia semneaza de luarea in primire a corpurilor delicte si a celorlalte mijloace de proba, le inregistreaza in Registrul de evidenta a valorilor si corpurilor delicte (R-4) si raspund de securitatea depozitarii, precum si de buna pastrare si conservare a acestora.
    (2) Primirea obiectelor se face pe baza de proces-verbal, in care se vor specifica elementele si caracteristicile de identificare, calitatea sau valoarea.
    (3) In Registrul de evidenta a valorilor si corpurilor delicte (R-4) se va face descrierea amanuntita a obiectelor primite, aratandu-se starea calitativa, materialul din care sunt confectionate, dimensiunile, greutatea, marca de fabrica, seria, culoarea, precum si orice alte elemente de identificare, pentru a se evita confuzia sau posibilitatea de inlocuire. In acelasi sens se va proceda la inregistrarea video a corpurilor delicte si a celorlalte mijloace de proba prevazute in alineatele precedente. Suportul material al inregistrarii video se inregistreaza separat in Registrul de evidenta a valorilor si corpurilor delicte (R-4).
    Art. 244
    Pentru depozitarea in conditii de securitate si buna conservare a corpurilor delicte si a celorlalte mijloace de proba, la parchete se amenajeaza incaperi speciale si se procura case de fier si dulapuri metalice anume destinate.
    Art. 245
    (1) Obiectele de valoare mare se vor tine in casa de fier sau in dulapuri metalice cu incuietori speciale. Fiecare obiect va avea atasata o eticheta pe care se vor nota numarul dosarului si pozitia din Registrul de evidenta a valorilor si corpurilor delicte (R-4).
    (2) Obiectele cu volum mic se ambaleaza in plicuri pe care se vor nota datele de identificare.
    Art. 246
    (1) Metalele sau pietrele pretioase ori obiectele confectionate din acestea si mijloacele de plata straine se depun la cea mai apropiata institutie bancara competenta.
    (2) Titlurile de valoare interne, obiectele de arta sau de muzeu si colectiile de valoare se predau spre pastrare institutiilor de specialitate.
    (3) Obiectele prevazute la alin. (1) si (2) se predau in termen de 48 de ore de la ridicare. Daca obiectele sunt strict necesare urmaririi penale, depunerea se face ulterior, dar nu mai tarziu de 48 de ore de la rezolvarea cauzei de catre procuror, dupa terminarea urmaririi penale.
    (4) Sumele de bani ridicate de procuror in cursul urmaririi penale de la detinatori se consemneaza la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. pe numele celui de la care s-au ridicat si la dispozitia organului judiciar.
    (5) La camera de corpuri delicte se pastreaza in evidenta xerocopii de pe recipisele de consemnare a sumelor de bani la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. si actele de depunere a valorilor la institutiile de specialitate, iar recipisele in original se depun la dosar.
    Art. 247
    (1) Bunurile perisabile se predau de urgenta, in conditiile legii, unitatilor comerciale, potrivit profilului activitatii acestora, in vederea valorificarii.
    (2) Sumele de bani rezultate din valorificare se consemneaza la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A., dupa caz, pe numele invinuitului, inculpatului sau partilor responsabile civilmente si la dispozitia organului judiciar care a dispus ridicarea bunurilor.
    Art. 248
    Armele de foc, munitiile si materialele explozive, radioactive, toxice sau stupefiante care sunt mijloace materiale de proba se predau cu proces-verbal organelor de politie din localitatea unde isi are sediul parchetul.
    Art. 249
    (1) In cazurile in care se dispune trimiterea in judecata, corpurile delicte si celelalte mijloace materiale de proba se predau instantei de judecata o data cu dosarul cauzei, facandu-se mentiune despre aceasta in rechizitoriu. In adresa de trimitere a dosarului se enumera si se descriu obiectele respective cu datele din procesul-verbal de primire si depunere la camera de corpuri delicte a parchetului sau politiei.
    (2) Predarea la instanta a dosarului, impreuna cu corpurile delicte si celelalte mijloace materiale de proba ori cu documentele de depunere a corpurilor delicte, la institutii de specialitate, la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. sau la banci se face sub luare de semnatura in condica C-7, cu mentiunea expresa a primirii atat a dosarului, cat si a corpurilor delicte, dupa care se opereaza scaderea in Registrul de evidenta a valorilor si corpurilor delicte (R-4).
    Art. 250
    (1) Daca se dispune confiscarea speciala potrivit art. 118 din Codul penal, un exemplar al actului procurorului sau un extras impreuna cu obiectele confiscate se trimit executorului judecatoresc, in vederea valorificarii lor in conditiile legii. Predarea si primirea obiectelor si scoaterea din evidenta se fac in conditiile prevazute la art. 246.
    (2) In cazul confiscarii mijloacelor de plata straine, a titlurilor de valoare interne, a obiectelor de arta sau de muzeu, a metalelor sau pietrelor pretioase ori a obiectelor confectionate din acestea, precum si a colectiilor de valoare, solutia dispusa se comunica si institutiilor de specialitate la care acestea au fost depuse.
    (3) Pentru sumele de bani ridicate de la faptuitori sau pentru cele obtinute din valorificarea bunurilor perisabile, masura confiscarii se comunica si unitatii C.E.C. la care acestea au fost depuse.
    (4) Confiscarea munitiei si a materialelor explozive, radioactive, toxice sau stupefiante se comunica organelor de politie la care acestea au fost depuse, pentru a se proceda la valorificarea lor in conditiile legii.
    (5) Masura confiscarii se comunica in toate cazurile organelor financiare teritoriale, pentru a se urmari virarea la bugetul de stat a sumelor realizate din valorificarea corpurilor delicte.
    Art. 251
    Masura distrugerii unor obiecte confiscate, dispusa prin ordonanta, se executa dupa respingerea cailor de atac impotriva solutiei sau dupa trecerea unui an de la data ordonantei, prin mijloace adecvate, de catre o comisie desemnata de conducatorul parchetului, din care fac parte: procurorul care a dispus confiscarea sau, in lipsa acestuia, un alt procuror, grefierul-sef si tehnicianul criminalist sau, dupa caz, grefierul care are in primire corpurile delicte. Cu privire la distrugerea corpurilor delicte se intocmeste un proces-verbal semnat de membrii comisiei, care se ataseaza la dosarul cauzei, iar operatiunea se mentioneaza in Registrul de evidenta a valorilor si corpurilor delicte (R-4).
    Art. 252
    Sectia administrativa, respectiv Serviciul de audit intern din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu ocazia actiunilor de control financiar, va verifica modul in care sunt respectate prevederile legale in activitatea de evidenta si de gestionare a corpurilor delicte si a celorlalte mijloace materiale de proba.
    Art. 253
    Se interzice folosirea sub orice forma a obiectelor care constituie mijloace materiale de proba in alte scopuri decat cele prevazute de lege sau dobandirea acestora cu ocazia valorificarii lor.

    SECTIUNEA a 7-a
    Dactilografierea lucrarilor intocmite in cadrul sectoarelor de activitate

    Art. 254
    Grefierii-sefi sau, dupa caz, prim-grefierii asigura dactilografierea la timp si in conditii de calitate a lucrarilor efectuate in cadrul activitatii parchetelor.
    Art. 255
    In functie de volumul de activitate din fiecare parchet, una sau mai multe dactilografe sau grefiere-dactilografe si grefiere, in functie de volumul de activitate, pot fi anume desemnate sa dactilografieze si lucrarile efectuate in cadrul procedurilor judiciare (declaratiile invinuitilor si inculpatilor, ale martorilor, precum si alte acte procedurale).
    Art. 256
    (1) Lucrarile vor fi dactilografiate numai cu ajutorul mijloacelor tehnice din dotarea parchetelor.
    (2) Lucrarile dactilografiate, inclusiv conceptele, se restituie de dactilografe grefierilor-sefi, zilnic, la sfarsitul programului de lucru, sau, cel mai tarziu, a doua zi, la inceputul programului de lucru.
    (3) Grefierii-sefi au obligatia sa predea de indata lucrarile dactilografiate celor care le-au intocmit, evidentiindu-se si verificandu-se activitatea zilnica a fiecarei dactilografe.
    Art. 257
    (1) Dactilografele au obligatia sa intretina mijloacele tehnice din dotare in bune conditii si sa ia masurile adecvate pentru siguranta acestora, atat in timpul, cat si in afara programului de lucru.
    (2) Lucrarile dactilografiate vor contine in subsolul textului ultimei file initialele persoanei care le-a redactat si numarul de file dactilografiate.
    Art. 258
    (1) Se interzic dactilografierea altor lucrari decat a celor efectuate in indeplinirea sarcinilor de serviciu, precum si folosirea mijloacelor tehnice din dotarea parchetelor de catre alte persoane decat dactilografele care le au in primire, cu exceptia grefierilor-sefi sau prim-grefierilor, dupa caz.
    (2) Este de asemenea interzisa dactilografierea actelor procedurale referitoare la solutiile adoptate de procurori, precum si a altor lucrari importante (motivarile cailor de atac exercitate etc.) fara concepte.

    SECTIUNEA a 8-a
    Realizarea sarcinilor administrative si gospodaresti inerente functionarii parchetelor

    Art. 259
    (1) Managerii economici sau administratorii ori, la parchetele la care asemenea functii nu exista, prim-grefierii vor coordona activitatea personalului auxiliar de serviciu, asigurand indeplinirea de catre acesta a atributiilor privind paza si curatenia localurilor parchetelor.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) vor asigura, de asemenea, buna functionare a instalatiilor si a aparaturii din dotarea parchetelor (masini de scris, computere, frigidere, radiouri, televizoare, autoturisme etc.), precum si materialele (rechizite, carburanti etc.) necesare functionarii parchetelor.
    (3) Administratorii vor indeplini aceste atributii si pentru celelalte parchete aflate in acelasi sediu cu parchetul de pe langa tribunal, dupa caz.
    Art. 260
    La parchetele care, potrivit schemei de organizare, nu au economisti, intocmirea statelor de plata a salariilor si plata acestora se vor face de grefierul-sef, de prim-grefier sau de un alt grefier desemnat de prim-procuror.

    SECTIUNEA a 9-a
    Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, precum si declasarea ori casarea unor bunuri materiale apartinand Ministerului Public

    Art. 261
    Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, precum si declasarea ori casarea unor bunuri materiale, altele decat mijloacele fixe, apartinand Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, parchetelor de pe langa curtile de apel, parchetelor de pe langa tribunale si parchetelor de pe langa judecatorii, se vor face cu respectarea reglementarilor prevazute de lege pentru institutiile publice, precum si a prevederilor din prezenta sectiune.
    Art. 262
    Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe se aproba de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitatea sa de ordonator principal de credite.
    Art. 263
    (1) Propunerile pentru scoaterea din functiune a mijloacelor fixe se fac de catre o comisie constituita din 5 membri, dupa cum urmeaza:
    a) pentru bunurile apartinand parchetelor de pe langa judecatorii, tribunale si curti de apel, comisia este constituita din:
    1. procurorul general adjunct al parchetului de pe langa curtea de apel - presedinte;
    2. prim-procurorul parchetului de pe langa tribunal;
    3. contabilul-sef al parchetului de pe langa tribunal;
    4. administratorul parchetului de pe langa tribunal;
    5. un expert economist;
    b) pentru bunurile apartinand Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, comisia este constituita din:
    1. adjunctul sefului Sectiei administrative - presedinte;
    2. seful Serviciului investitii, reparatii, achizitii publice si protectia muncii;
    3. seful Serviciului financiar, contabilitate si salarizare;
    4. seful Serviciului administrativ, protocol si gestiuni;
    5. referentul cu evidenta mijloacelor fixe.
    (2) Lucrarile documentare ale comisiilor se asigura de un secretar, desemnat de presedinte dintre membrii acestora.
    Art. 264
    (1) Documentatia privind propunerile pentru scoaterea din functiune va cuprinde:
    a) lista mijloacelor fixe propuse a fi scoase din functiune;
    b) procesul-verbal al comisiei;
    c) nota privind starea tehnica a mijloacelor fixe propuse a fi scoase din functiune;
    d) orice alte acte de constatare care sa sustina scoaterea din functiune a mijloacelor fixe.
    (2) Propunerile de casare a cartilor si a publicatiilor care fac parte din fondul bibliotecar vor fi insotite de acte de expertizare.
    Art. 265
    (1) Propunerile de casare a mijloacelor fixe care se supun aprobarii procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie se avizeaza de comisia formata din:
    a) adjunctul procurorului general - presedinte;
    b) procurorul-sef al Sectiei administrative;
    c) contabilul-sef al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    d) seful Serviciului investitii, reparatii, achizitii publice si protectia muncii;
    e) seful Serviciului buget, control financiar preventiv si angajamente bugetare.
    (2) Comisia de avizare va analiza documentatia si va intocmi nota de propuneri, care va fi supusa aprobarii procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    (3) Dupa aprobare, lista mijloacelor fixe se restituie parchetelor in cauza de catre Sectia administrativa.
    Art. 266
    (1) Declasarea si casarea unor bunuri materiale, altele decat mijloacele fixe, apartinand parchetului de pe langa curtea de apel se aproba de catre procurorul general al acestuia, iar pentru parchetele de pe langa tribunale si judecatorii se aproba de catre prim-procurorul parchetului de pe langa tribunal, in calitatea de ordonator secundar, respectiv tertiar, de credite, la propunerea unei comisii numite prin decizie de catre acesta.
    (2) La Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie propunerile de declasare si casare a acestor bunuri se vor face de comisia numita in acest scop.
    Art. 267
    Valorificarea bunurilor scoase din functiune se face cu respectarea legislatiei in vigoare privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice.

    SECTIUNEA a 10-a
    Evidenta, folosirea si intretinerea mijloacelor de transport auto din dotare

    Art. 268
    (1) Evidenta autovehiculelor se organizeaza si se tine de toate parchetele in Registrul de evidenta a parcului auto (R-22), in care se consemneaza datele privind numarul de inmatriculare, felul, marca, tipul si celelalte date prevazute in formularul tipizat.
    (2) Departamentele economico-financiare si administrative ale parchetelor vor intocmi dosare separate pentru fiecare autovehicul, continand actele privitoare la provenienta autovehiculului, evidenta reparatiilor si in care se vor mai consemna numarul de kilometri parcursi si cantitatea de carburanti consumata in fiecare luna, verificand datele inscrise in foile de parcurs si propunand luarea masurilor necesare pentru respectarea legii.
    Art. 269
    (1) Sculele, accesoriile si celelalte obiecte existente in dotarea autovehiculelor fac parte din dotarea acestora.
    (2) Predarea si primirea autovehiculelor se fac numai in baza actului de predare-primire a mijlocului de transport, cu indicarea datelor prevazute in formularul tipizat.
    (3) Lucrarile de intretinere, unele reparatii curente si reviziile periodice ale autovehiculelor se efectueaza de catre soferi, iar reviziile tehnice si reparatiile curente care nu pot fi efectuate de soferi, precum si reparatiile capitale se executa numai in cadrul unitatilor de specialitate.
    Art. 270
    Aprovizionarea cu materiale si piese de schimb pentru parcul auto al unitatilor Ministerului Public se face, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, de catre compartimentul de resort al Departamentului economico-financiar, iar la celelalte parchete, de catre departamentul economico-financiar si administrativ din cadrul parchetelor de pe langa curtile de apel si tribunale.
    Art. 271
    (1) Piesele de schimb si alte materiale auto procurate se introduc in magazie si se elibereaza numai pe baza documentelor intocmite in conditiile legii.
    (2) Piesele vechi, dupa inlocuirea lor, se predau la magazia fiecarei unitati, urmand sa fie valorificate sau, dupa caz, distruse in conditiile legii.
    Art. 272
    (1) La iesirea autovehiculelor din garaj, soferii sunt obligati sa verifice starea tehnica a acestora si sa ia masurile ce se impun pentru remedierea defectiunilor.
    (2) Autoturismele se folosesc numai in interes de serviciu, cu aprobarea prealabila a conducatorului parchetului.
    (3) Soferii au obligatia sa completeze corect foile de parcurs, prin inscrierea orelor de plecare si de sosire, a locurilor de deplasare si a numarului de kilometri parcursi, iar beneficiarii trebuie sa confirme cursele efectuate, daca datele inscrise sunt reale.
    Art. 273
    (1) La intoarcerea din cursa soferii predau foile de parcurs grefierului-sef, in aceeasi zi sau cel mai tarziu in ziua urmatoare.
    (2) La terminarea curselor se interzice soferilor sa gareze autovehiculele in alte locuri decat garajul unitatii, fara aprobarea conducatorului parchetului.
    Art. 274
    Autovehiculele vor fi conduse exclusiv de soferii parchetelor. Se interzice soferilor sa incredinteze altor persoane spre conducere autovehiculele din dotare.
    Art. 275
    (1) Autovehiculele parchetelor pot folosi, in conditiile legii si cu aprobarea organelor competente, mijloace de semnalizare sonore si luminoase atunci cand se deplaseaza in misiune si pot fi echipate cu aparatura necesara activitatii de criminalistica, precum si cu mijloace de radiocomunicatii.
    (2) Folosirea mijloacelor de semnalizare sonore si luminoase este stabilita prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    Art. 276
    Orice accidentare a autovehiculelor din dotarea parchetelor se inregistreaza in Registrul de evidenta a accidentelor de circulatie (R-24) si se comunica in scris, de indata, sub semnatura conducatorului parchetului, Departamentului economico-financiar din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    Art. 277
    (1) Autovehiculele vor fi folosite cu respectarea cotelor de carburanti repartizate.
    (2) In afara orelor de program, autovehiculele pot fi folosite pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu urgente si temeinic justificate.
    Art. 278
    Administratorii sau, dupa caz, grefierii-sefi vor completa fisele activitatii zilnice (FAZ) cu datele prevazute in formularele tipizate. De asemenea, acestia au obligatia sa intocmeasca urmatoarele lucrari:
    a) situatiile consumului de carburanti si lubrifianti pentru fiecare autovehicul, urmarind respectarea normelor de consum specific;
    b) fisele de rulaj ale anvelopelor, inclusiv ale rotilor de rezerva, cu numarul de kilometri parcursi, corectati in luna respectiva;
    c) anexele la fisele individuale ale autovehiculelor, cu numarul kilometrilor efectivi si echivalenti parcursi de autovehicule in cursul fiecarei luni.
    Art. 279
    Soferii raspund nemijlocit de functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor si utilajelor din garaje, precum si a autovehiculelor pe care le au in primire. In acest scop soferii au urmatoarele obligatii:
    a) sa cunoasca temeinic caracteristicile constructive si functionale ale instalatiilor, utilajelor si autovehiculelor cu care lucreaza si sa aplice intocmai normele de functionare si intretinere a acestora, de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor;
    b) sa foloseasca si sa pastreze in bune conditii, potrivit regulilor stabilite, echipamentul de protectie si dispozitivele de siguranta;
    c) sa se prezinte la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a putea executa in bune conditii sarcinile ce le revin.

    SECTIUNEA a 11-a
    Departamentele economico-financiare si administrative

    Art. 280
    (1) Departamentul economico-financiar si administrativ din cadrul parchetelor de pe langa curtile de apel si tribunale are urmatoarele atributii in domeniul financiar-contabil:
    a) efectueaza lucrarile pentru evaluarea si fundamentarea bugetului anual de venituri si cheltuieli si pentru deschiderea de credite lunare;
    b) repartizeaza creditele deschise pe articole si alineate pentru toate parchetele din raza parchetului de pe langa tribunal si pentru parchetul de pe langa curtea de apel, atunci cand este cazul, urmarind incadrarea cheltuielilor in limitele stabilite;
    c) organizeaza si efectueaza operatiunile contabile privind evidenta patrimoniului, activitatea de administrare si inventariere a acestuia, casarea si declasarea mijloacelor fixe si a altor bunuri materiale;
    d) asigura evidenta contabila pentru activitatea desfasurata de parchete si intocmirea darilor de seama contabile trimestriale si anuale;
    e) efectueaza lucrarile legate de statele de functii, transformarile si transferarile de posturi si aplicarea modificarilor intervenite in privinta salariului si a celorlalte drepturi banesti;
    f) efectueaza calculul si plata salariilor, a cheltuielilor de delegare si detasare, a avansurilor spre decontare, a garantiilor gestionare si altele, urmarind justificarea si decontarea lor la termen;
    g) urmareste executia si decontarea lucrarilor de investitii si reparatii capitale sau curente, pe baza situatiilor de lucrari prezentate de constructori;
    h) executa orice alte sarcini prevazute de lege sau date prin ordinele organelor ierarhic superioare.
    (2) Departamentele economico-financiare si administrative ale parchetelor de pe langa curtile de apel tin in toate cazurile evidenta miscarilor de personal si a carnetelor de munca, respectiv registrele generale de evidenta a salariatilor, pe care le completeaza si le pastreaza; de asemenea, acestea intocmesc, completeaza si pastreaza dosarele de pensionare ale procurorilor si personalului auxiliar.
    Art. 281
    Managerul economic are urmatoarele atributii principale:
    a) conduce departamentul economico-financiar si administrativ al parchetului in cadrul caruia functioneaza, coordoneaza si raspunde de activitatea personalului din subordine;
    b) repartizeaza personalului economic-administrativ sarcini concrete specifice compartimentului de resort;
    c) vegheaza la respectarea normelor de disciplina din acest sector;
    d) raspunde pentru gestiunea economico-financiara a parchetelor fara personalitate juridica din circumscriptia parchetului in cadrul caruia functioneaza;
    e) indeplineste, pe baza delegarii primite din partea ordonatorilor de credite, toate atributiile acestora prevazute de lege;
    f) raspunde de utilizarea creditelor bugetare si de realizarea veniturilor, de folosirea cu eficienta a sumelor primite de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, de integritatea bunurilor incredintate parchetului, de organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si de prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului aflat in administrare si a executiei bugetare;
    g) coordoneaza activitatea de administrare a sediilor parchetelor si ia masuri pentru asigurarea conditiilor materiale in vederea desfasurarii corespunzatoare a activitatii parchetelor;
    h) ia masuri pentru elaborarea si fundamentarea temelor de proiectare pentru lucrarile de reparatii curente si capitale ale sediilor si obiectivelor de investitii, urmareste si raspunde de realizarea acestora;
    i) organizeaza tinerea evidentei tuturor imobilelor aflate in proprietatea sau in administrarea parchetelor, precum si a celorlalte bunuri aflate in patrimoniul acestora;
    j) indeplineste orice alte atributii stabilite de sefii ierarhici in aplicarea prevederilor legale.
    Art. 282
    Managerii economici, informaticienii si personalul de specialitate din activitatea financiar-contabila si din birourile locale pentru expertize judiciare tehnice si contabile au calitatea de functionari publici, avand drepturile si obligatiile prevazute de Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 283
    Conducatorii parchetelor pot delega calitatea de ordonator de credite managerilor economici.
    Art. 284
    Contabilul-sef indeplineste urmatoarele atributii:
    a) exercita controlul financiar preventiv asupra operatiunilor din care se nasc drepturi sau prin care se asuma obligatii patrimoniale pentru parchete, precum si asupra utilizarii creditelor primite de la bugetul de stat;
    b) aloca si distribuie fondurile necesare desfasurarii activitatii parchetelor;
    c) urmareste respectarea dispozitiilor legale privind plata salariilor si recuperarea sumelor incasate necuvenit de personalul parchetelor;
    d) controleaza operatiunile patrimoniale, exactitatea operatiunilor contabile si financiare din activitatea curenta, precum si modul de efectuare a inventarelor;
    e) comunica conducerii institutiei date si informatii privind necesarul de credite, executia bugetara, intocmirea balantelor financiare, a darilor de seama contabile si alte situatii solicitate in mod expres;
    f) verifica situatia lucrarilor privind investitiile, reparatiile curente si capitale efectuate, in vederea inscrierii acestora in limitele indicatorilor aprobati;
    g) executa, in limitele functiei sale, si alte atributii prevazute in actele normative sau conferite de sefii ierarhici in baza acestora.
    Art. 285
    Departamentul economico-financiar si administrativ din cadrul parchetului de pe langa tribunal are urmatoarele atributii in domeniul administrativ:
    a) asigura aprovizionarea cu materiale de intretinere si uz gospodaresc, mijloace fixe si obiecte de inventar sau cu alte bunuri necesare desfasurarii optime a activitatii parchetelor;
    b) ia masurile necesare pentru intretinerea si functionarea cladirilor si a tuturor dotarilor acestora (instalatii tehnico-sanitare etc.);
    c) asigura aprovizionarea cu carburanti, lubrifianti si piese de schimb pentru autoturismele din dotarea parchetelor si urmareste decontarea consumurilor;
    d) raspunde pentru asigurarea ordinii si curateniei, precum si pentru paza bunurilor in sediile parchetelor;
    e) ia masuri pentru prevenirea si stingerea incendiilor, precum si pentru inlaturarea sau limitarea consecintelor unor dezastre sau calamitati;
    f) executa orice alte asemenea sarcini date de conducatorul parchetului.
    Art. 286
    Administratorul are urmatoarele atributii:
    a) coordoneaza activitatea de gospodarire a localurilor, asigurand conditiile materiale pentru desfasurarea activitatii parchetelor;
    b) gestioneaza bunurile aflate in patrimoniul parchetelor;
    c) executa, in limitele functiei sale, si alte sarcini date de sefii ierarhici.
    Art. 287
    Activitatea economico-financiara si administrativa din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este realizata de Departamentul economico-financiar din cadrul Sectiei administrative.

    SECTIUNEA a 12-a
    Biblioteca

    Art. 288
    Biblioteca este organizata, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in cadrul Sectiei de analiza - Serviciul de analiza, studii si documentare, criminologie si statistica, iar la celelalte parchete, in cadrul grefei.
    Art. 289
    Persoana care raspunde de biblioteca este numita prin ordin al procurorului sef sectie, respectiv al conducatorului parchetului, exclusiv din randul grefierilor.
    Art. 290
    (1) Fondul documentar din biblioteci se organizeaza pe urmatoarele grupe:
    - grupa I - legislatie (Buletinul Oficial, Monitorul Oficial, colectii de acte normative de aplicare generala, repertorii legislative, alte publicatii cuprinzand acte normative);
    - grupa II - drept penal, drept procesual penal, criminalistica, criminologie, medicina legala (coduri de legislatie, jurisprudenta, carti si reviste);
    - grupa III - drept civil, drept procesual civil, dreptul familiei, legislatie locativa;
    - grupa IV - drept administrativ, drept constitutional, organizare judecatoreasca, legislatia notariala, exercitarea avocaturii, legislatia privind timbrul judiciar si taxele de timbru, jurisdictia Curtii Constitutionale, contenciosul administrativ, drept comunitar;
    - grupa V - drept comercial, drept financiar, drept bancar, alte lucrari privind legislatia economica, sistemele de control economico-financiar, jurisdictia financiara, jurisdictia comerciala;
    - grupa VI - dreptul muncii;
    - grupa VII - drept international public si privat, drept maritim si fluvial, legislatia privind transporturile pe calea aerului, conventii internationale;
    - grupa VIII - dictionare;
    - grupa IX - colectii de reviste, colectii ale publicatiilor Ministerului Public, colectii de ziare;
    - grupa X - lucrari din alte domenii de activitate (filosofie, economie, sociologie etc.) de interes pentru activitatea Ministerului Public.
    (2) In cadrul grupelor se constituie subgrupe componente, in raport cu specificul publicatiilor.
    (3) Colectiile de legi si alte acte normative se asaza in ordine cronologica.
    (4) Publicatiile juridice periodice se pastreaza separat, pe ani si vechime numerica.
    (5) Monitorul Oficial se pastreaza in bibliorafturi si se leaga in volume la sfarsitul anului.
    Art. 291
    Incadrarea fondului documentar in grupele prevazute la art. 290 se face de grefierul insarcinat cu gestiunea bibliotecii, sub controlul procurorului sef sectie, respectiv al conducatorului parchetului.
    Art. 292
    Fondul documentar din biblioteci se pastreaza in incaperi separate, iar acolo unde nu este posibil, in alte incaperi accesibile procurorilor si personalului auxiliar.

    TITLUL X
    Dispozitii finale

    Art. 293
    Dispozitiile privind atributiile parchetelor, cuprinse in prezentul regulament, se completeaza cu cele prevazute in legi si in alte acte normative in legatura cu activitatea Ministerului Public.
    Art. 294
    Pana la infiintarea tribunalelor pentru minori si familie, atributiile parchetelor de pe langa tribunalele pentru minori si familie vor fi exercitate de parchetele de pe langa tribunale sau judecatorii, potrivit competentei materiale a acestora.
    Art. 295
    Dispozitiile privind managerii economici ai parchetelor se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2005. Pana la aceasta data atributiile managerilor economici vor fi exercitate de directorii economici.
    Art. 296
    La intrarea in vigoare a prezentului regulament isi inceteaza aplicabilitatea dispozitiile contrare din Ordinul ministrului justitiei nr. 3.765/C/2003 pentru aprobarea structurii si organizarii aparatului Ministerului Public, precum si a statelor de personal si de functii ale acestuia, precum si urmatoarele ordine ale procurorului general:
    1. Ordinul nr. 16 din 2 aprilie 1997 privind activitatea de grefa;
    2. Ordinul nr. 57 din 23 octombrie 1998 privind componenta Colegiului Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie;
    3. Ordinul nr. 83 din 11 decembrie 2000 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si functionarea Ministerului Public, astfel cum a fost modificat prin Ordinul nr. 69 din 3 septembrie 2002;
    4. Ordinul nr. 36 din 22 mai 2001 privind scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, precum si declasarea ori casarea unor bunuri materiale apartinand Ministerului Public, cu exceptia anexei;
    5. Ordinul nr. 103 bis din 10 decembrie 2001 privind Centrul de pregatire continua a procurorilor;
    6. Ordinul nr. 16 din 25 martie 2002 cu privire la accesul la documentele si informatiile arhivate;
    7. Ordinul nr. 42 din 7 iunie 2002 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si functionarea compartimentelor de informare si relatii publice din Ministerul Public;
    8. Ordinul nr. 68 din 28 august 2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Parchetului National Anticoruptie;
    9. Ordinul nr. 4 din 12 ianuarie 2004 privind conducerea, structura si atributiile Sectiei de indrumare si control;
    10. dispozitiile contrare cuprinse in ordinele procurorului general nr. 8/1983, nr. 9/1983, nr. 103/2001 si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 297
    Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2850/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2850 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu