Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 282 din 11 aprilie 1997

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 100 bis  din 26 mai 1997


SmartCity3


    Luand in considerare noile principii introduse de legislatia din domeniul gospodaririi apelor si necesitatea reglementarii modului de aplicare a acestora,
    vazand referatul Directiei strategii si reglementarea resurselor de apa,
    in temeiul prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 si ale Hotararii Guvernului nr. 457/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului,
    ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului emite urmatorul ordin:

    1. Se aproba Procedura privind participarea utilizatorilor de apa, riveranilor si publicului in activitatea de consultare, prevazuta in anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezentul ordin.
    2. Prezentul ordin se aplica de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei. Incepand cu aceeasi data se abroga Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 849/04.12.1996.
    3. Directia strategii si reglementarea resurselor de apa din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si Regia Autonoma "Apele Romane" vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                    Ministrul apelor, padurilor
                    si protectiei mediului,
                    Ioan Oltean

    ANEXA 1

                         PROCEDURA
privind participarea utilizatorilor de apa, riveranilor si publicului in activitatea de consultare

    1. Prevederi generale
    Art. 1
    Unitatile de gospodarire a apelor vor facilita participarea utilizatorilor de apa, riveranilor si publicului in luarea deciziilor privind gospodarirea apelor.
    Art. 2
    Unitatile de gospodarire a apelor vor promova actiuni de constientizare a publicului privind masurile de utilizare durabila a apei; se vor publica periodic informatii privind starea de calitate a resursei de apa, prognoze privind prevenirea si controlul viiturilor.
    Art. 3
    Consultatiile trebuie sa aiba loc intr-o etapa anterioara elaborarii deciziilor, la un nivel in care optiunile sunt inca deschise, iar influenta publicului poate fi exercitata.
    Art. 4
    Unitatile de gospodarire a apelor trebuie sa ofere publicului asistenta suplimentara si explicatiile necesare facilitarii dialogului, intr-un interval de timp prestabilit.
    Art. 5
    Unitatile de gospodarire a apelor sunt responsabile pentru pregatirea efectiva a persoanelor desemnate sa asigure accesul utilizatorilor de apa, riveranilor si publicului la informatie si facilitarea participarii acestuia la elaborarea deciziilor in domeniul gospodaririi apelor.
    Art. 6
    Unitatile de gospodarire a apelor au obligatia sa analizeze orice informatie provenita de la persoane fizice si juridice, altele decat utilizatorii care au produs poluarea accidentala.
    Art. 7
    In arhiva unitatilor de gospodarire a apelor se vor pastra, separat, pe tematici, toate documentele, informatiile, comentariile si observatiile formulate, pentru a inlesni accesul operativ al tuturor partilor interesate la argumentarile anterior exprimate si pentru a evita comentarii ulterioare.
    Art. 8
    Orice persoana poate solicita si obtine copii dupa documentele si comentariile supuse analizei, in conformitate cu prevederile reglementarii "Mecanismul de acces la informatia de gospodarire a apelor".

    II. Forme de participare a publicului
    Art. 9
    Dreptul de a participa al publicului include si posibilitatea acestuia de a face comentarii in legatura cu actele normative in vigoare sau proiectele de acte normative si de a supune analizei unitatilor de gospodarire a apelor noi probleme in domeniul gospodaririi apelor, care ar trebui reglementate printr-un act normativ. In termen de 45 de zile de la primirea propunerii formulate de public, unitatea de gospodarire a apelor va incepe elaborarea actului normativ sau va refuza in scris, motivat, propunerea.
    Art. 10
    Persoana care solicita aviz de amplasament si/sau aviz de gospodarire a apelor va anexa la cererea sa o copie dupa scrisoarea de informare publica a intentiilor privind activitatea propusa, adresata autoritatii publice locale, si confirmarea de primire a scrisorii de catre acea autoritate. Scrisoarea va fi redactata dupa modelul prezentat in anexa nr. 1.a).
    Art. 11
    Solicitantul va publica in ziarul local o informare cu privire la intentia sa referitoare la activitatea propusa.
    Informarea va fi publicata saptamanal, timp de 2 saptamani consecutiv.
    O copie legalizata a articolului din ziar sau un exemplar din ziarul respectiv se va anexa la cererea prin care se solicita aviz de amplasament sau de gospodarire a apelor.
    Art. 12
    Evaluarea impactului produs asupra resursei de apa sau lucrarii de gospodarire a apelor de o activitate existenta sau propusa reprezinta o forma de participare a publicului.
    Art. 13
    Publicul poate participa prin reprezentantii sai in cadrul unor comitete, comisii, consilii consultative, formate din experti, pe tematici specifice domeniului gospodaririi apelor, ce pot include aspecte stiintifice, tehnice sau legislative. Textele agendei de lucru si ale minutelor intalnirilor vor fi puse la dispozitia publicului, spre consultare.
    Art. 14
    O alta forma de participare a publicului este consultarea detinatorilor de terenuri riverane cu privire la:
    a) delimitarea zonelor de protectie;
    b) aplicarea, in functie de specificul local, a regimului restrictional de folosire a terenurilor din zonele de protectie, din zona dig-mal si din acumulari nepermanente;
    c) readucerea apei in vechea albie, pe cheltuiala detinatorilor, in situatia in care un curs de apa isi formeaza o albie noua, parasind in mod natural pe cea veche;
    d) emiterea avizului de amplasament.
    Art. 15
    Participarea publicului se face si prin consultarea utilizatorilor de apa cu privire la:
    a) elaborarea schemelor-cadru si a programelor de dezvoltare, inclusiv pentru stabilirea cerintelor de apa, de valorificare a potentialului hidroenergetic si de aparare impotriva inundatiilor, pe ansamblul teritoriului national, pe etape de dezvoltare;
    b) aplicarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 privind protectia apelor de suprafata si subterane, precum si pentru asigurarea alimentarii cu apa, prin care se pot lua masuri ce afecteaza interesele utilizatorilor de apa, cu exceptia unor situatii speciale cum ar fi secete, inundatii si altele asemenea.
    Art. 16
    Organizatiile neguvernamentale vor fi consultate la elaborarea schemelor-cadru si a programelor de dezvoltare, inclusiv pentru stabilirea cerintelor de apa, de valorificare a potentialului hidroenergetic si de aparare impotriva inundatiilor, pe ansamblul teritoriului national, pe etape de dezvoltare.

    III. Procedura de consultare a publicului
    Art. 17
    In vederea realizarii consultarii, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si, dupa caz, Regia Autonoma "Apele Romane" sau filialele sale bazinale vor publica in ziarul local o informare cu privire la masurile propuse.
    Aceeasi informare se va transmite si utilizatorilor de apa, riveranilor, precum si oricarei alte persoane ce ar putea fi afectata.
    Modelul utilizat pentru redactarea informarii este prezentat in anexa nr. 1.b).
    Art. 18
    Masurile propuse, ca si orice documentatie de fundamentare a acestora, se vor tine la dispozitia publicului de catre unitatile de gospodarire a apelor.
    Art. 19
    Comentariile, observatiile sau propunerile scrise asupra masurilor propuse se vor transmite celui care a facut informarea, in termen de cel mult 45 de zile de la data publicarii acesteia.
    Art. 20
    In cazul propunerii unor masuri speciale, importante sau controversate, emitentul informatiei va organiza o dezbatere publica a acestora, dupa 60 de zile de la publicarea informarii.
    Audierea publica va permite partilor interesate sa formuleze observatii si comentarii. Locul de desfasurare va fi precizat de catre unitatile de gospodarire a apelor. Audierea publica se va organiza la cel putin 10 zile dupa anuntarea acesteia.
    Art. 21
    Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului sau, dupa caz, Regia Autonoma "Apele Romane" va analiza observatiile si propunerile efectuate ca rezultat al participarii publicului, inainte de a lua o hotarare. Textul hotararii si al motivatiei acesteia vor fi puse la dispozitia publicului.

    ANEXA 1. a)
                       INFORMARE

    Aceasta informare este efectuata de:
............................................................
      [unitatea de gospodarire a apelor (denumire,
                    adresa, telefon)]
ce intentioneaza sa ........................................
                    (se descrie masura preconizata, care ar
                     putea afecta interesele riveranilor sau
                     utilizatorilor de apa si cadrul legal
                     in care aceasta se inscrie)
    Ca rezultat al acestei masuri se vor produce urmatoarele:
............................................................
............................................................
    Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare
sau care intentioneaza sa transmita observatii, sugestii si
recomandari se pot adresa solicitantului la adresa
mentionata .................................................,
              (numele persoanelor de contact, telefonul)
dupa data de ................................................
                 (data estimata la care se va transmite
                              solicitarea)


    ANEXA 1. b)
                          INFORMARE

    Aceasta informare este efectuata de:
............................................................
[unitatea, firma, compania etc. (denumire, adresa, telefon)]
ce intentioneaza sa solicite de la
............................................................
       [unitatea de gospodarire a apelor (denumirea)]
aviz de gospodarire a apelor/aviz de amplasament pentru
desfasurarea activitatii de ...............................,
localizat in ..............................................,
                    (municipiu, localitate, judet)
sau pentru realizarea lucrarilor ..........................,
amplasate in ............................................. .
                    (municipiu, localitate, judet)
    Aceasta investitie este .............................. .
                                  (existenta/noua)
    Ca rezultat al procesului de productie vor rezulta
    ........................................................
                          (temporar/permanent)
urmatoarele ape uzate: .....................................
                            (cantitati, concentratii)
ce se vor evacua in ............................, dupa ce au
                         (numele emisarului)
fost epurate prin ..........................................
                         (metoda de epurare)

    Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile
Legii apelor nr. 107/1996.
    Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare
cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor
pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.
    Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii
si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa
............................................................
        (numele persoanei de contact, telefonul)
dupa data de ...............................................
                 (data estimata la care se va transmite
                          solicitarea de aviz)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 282/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 282 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 282/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu